Sunteți pe pagina 1din 1

Srffi

$aua
ldc
fa!a
liune
ide
tuber
rnesc
r sunt
ana
te cc
ulul
prin
ele
paraventricular
posterior
dorsomedial
gincipalii
nuclei
supraoptic
hipotalamici:
ventromedial
tuberal
tractul rnamilotalamic
chiasma
infundibul hipofizar (tija
fasciculul longitudin
dorsal
9i
alte cdi
descendente
hipofiza (glanda pituitard)
Talamus, hipotalamus gi hipofiza
Epitalamusul lcagd centrii olfactivi cle 1a baza emisfcrclor cercbrale,
reprezentAnd un centru al rcflexelor olfactivct-sr)maticc, dirijAnd miqclrile
capului
Ei
corpului legate de miros.
*
Hipotalamusul este situat in partea anterioard a dienccfalului formAnd
p)angeul ventriculului al III-lea. Este format din tuber cinereum cu hipofiza
gi corpii mamilari.
Nucleii hipotalamusului sunt: nuclcii supraoptici (agezali la cxtremitatoa
tracturilor
-
optice, deasupra chiasmei optice;
-de
la
-
ei
-pleac[
fibre la
neurohipofizl), nucleii paraventriculari, nucleii tuberali gi nucleii mamilari.
Substanga albd a diencefaluhrl estc rcprezentatd dc:
-
cdi aferente care aduc fibre de la scoarta cerebrala a lobului frontal
Ei
parietal,. de la centrii olfactivi ai scoarlei cercbrale qi de la talamus.
c.di eferente care fac legdtura intre centrii vegciativi ai hipotamusului
Ei
centrii. vegetativi din substan!a rcticulatd a trunchiului cerebral gi nucleii
vegetativi ai nervilor cranieni.
6.3. Fiziologia diencefalului
*
Talamusul are rol de releu gi de centru cle integrare in calca tuturor
formelor de sensibilitatc, cu exceplia celei olfactive.
sub
rma
li