Sunteți pe pagina 1din 1

FaIa posterioari corespunde laringo-faringelui.

Acest raport, explica


tulburdrile de:
!+ fona[ie din unele faringite ':.,'
-
deglutifie (disfagia) intAlnita in unele laringite.
Fe[elq ante.rg-laterale sunt reprezentate de:
-
osul hioid.
L
cartilajul tiroid gi cricoid.
-
Ele sunt acoperite de:'
-glandatiroidS-
i
'
:'
iruEchi gi piclc.
Lainterior,laringe1e.poatefi'impar[itin3etaje:
-
etajul
,
vestibular,, cuprins intre
'orificiul
laringian superiot gi plicile
ventriculare. Orificiul superior al laringelui este:
,
:. deschis'in timpul respiragiei
,
i-
etajul glotic este cuprins
'intre
plicile ventriculare gi plicile vocale,
impreunl cu cavit5lile dintre ele
=
ventriculi laringicni. Glota cstc formatl
de'plicile vocale gi spaliul dintre acesteh, cA'nd sc deschid.
-.
e.tajLtl infraglotic este cuprins intre plicile vocalc gi marginca inlerioarS
a czirtilajului cricoid. Se continud cu traheba.
Vascula rizalia laringelui
arterialS
-
prin raururi din:
,,
i- artera., carotidf,' externd' (artera tiroidiana
rsuperioar[)
-
artera subclavie (artera tiroidianl inferioara).
',
r. i+-
venete insofesc arterele.eu" acelagi nume.
limfatic[ este tributarS
'ganglionilor
cervicali profunzi, dc la nivelul
bifurca[iei arterei carotide:
'
Inervalia laringelui:
, ,
'
-
motorie: prin ramuri din nervul vag (nervii laringieni:
superior
-
recurent).
-
senzitivl: nervii laringieni:
1-
superior
I-
recurent (are'raporturi intime cu'a. tiroidianl inferioarl, impreund cu
care merge la glanda tiroidi'+ tiroidcctomia poate'rproduce tulburdri dc
fonalie prin paraliza plicii vocale respectivE. AcelaEi fenomen poate'aparc la
bolnavii cu guEd sau cancer tiroidian).
j
vegetativd care regleazd tonusul plicilor vocale gi al glandelor
Mucoasa laringiand este o zoni puternic reflexogend:
-
pentru reflexul de tuse.
-
pentru reflexul de inchidere al laringelui in timpul deglutifieri.
-
se poate produce reflex spasm glotic, la copiii mici (1-2 ani)
cu as[ixie.
139