Sunteți pe pagina 1din 573

Anton Pavlovici Cehov

OPERE
Volumul X
Teatru
18931895
Traduceri de Moni Ghelerter, R Tecule!cu, M "or#ul, $
Ale%andre!cu, M "eva!to!, M Calm&cu, V 'ianu, A "tein#er(
)ote de A P "*a+t&mov
,"P-A CART,A R."/
0ucure1ti, 1923
4indle e0oo*5 Co!imo, a6rilie 7313
8 ver!iune de+initiv9 8
Cu6rin!5
Anton Pavlovici Cehov
P$,", $)C-.", :, AP C,;<V =) C.-,G,R,A :, ><P,R,?
C@ntecul le#edei
$vanov
.r!ul
Cerere &n c9!9torie
Tra(edian +9r9 voie
)unta
'u#ileul
Pe!c9ru1ul
.nchiul Vanea
Trei !urori
:e!6re e+ectul d9un9tor al tutunului
-ivada de vi1ini
P$,", CAR, ). A. A<"T $)C-.", :, A P C,;<V =) C.-,G,R,A :, ><P,R,?
:e!6re e+ectul d9un9tor al tutunului
:uhul 69durii
AP C,;<V
Acuarel9 de VA "erov 1937
P$,", $)C-.", :, AP C,;<V =)
C.-,G,R,A :, ><P,R,?
C@ntecul le#edei
BCalha!
1
C
"C,),T/ :RAMAT$C/ =)TR8.) ACT
B188D81888C
Traducere de M. Sorbul i I. Alexandrescu
P,R"<)A',5
VA"$-$ VA"$-$C$ "V,T-<V$:<V, actor comic, btrn; 68
de ani
)$4$TA $VA)$C$, sufleor; btrn i el
Aciunea se etrece e o scen, !ntr"un teatru de ro#incie,
noatea, du sectacol. Scena $oal a unui teatru de mna a
doua, din ro#incie. %a dreata, un ir de ui fcute de mntuial,
din scnduri ne#osite& uile de la cabine. 'artea stn$ i fundul
scenei sunt line cu tot felul de troace.
(n mi)locul scenei, un taburet rsturnat. * noate, !ntuneric.
1
"V,T-<V$:<V +!n costumul lui ,al-as, cu o lumnare !n
mn, iese din cabin r.nd/& 0un9 trea#9E Arumoa!9 69FanieE
Am adormit &n ca#in9E "6ectacolul !8a terminat de mult, toFi au
6lecat din teatru, numai eu am r9ma! !9 !+or9i de unuG !in(ur AhE
;@r# #9tr@nE ;@r# #9tr@n ce e1tiE RamolituleE "e vede c9 te8ai
cherchelit #ine, de8ai adormit 6e !caunE 0ravo FieE Arumo! &Fi
1adeE +stri$/ ,(or*aE ,(or*aE :iavoleE Petru1*aE AFi adormit,
#le!temaFilor, lua8v8ar toFi dracii !9 v9 iaE ,(or*aE +ridic
taburetul, se aa. e el i une lumnarea )os/ )ici Fi6enie de
omE :oar ecoul &mi r9!6undeH -e8am dat aIi c@te trei ru#le 1i
acum nici cu co6oii nu dai de urma lorH Au 6lecat 1i te
6omene1ti c8au &nchi! teatrul, a+uri!iFiiH +cltinnd din ca/ =!
#eatE .+E =n cin!tea !9r#9toririi mele am turnat &n mine at@ta vin 1i
#ereH :umneIeuleE Tot cor6ul m9 arde, iar (ura mi8e ca o
ia!c9H Mi8e 1i !il9E +au./ Ce t@m6enieE Te8ai &m#9tat, ne(hio#
#9tr@n ce e1ti, 1i nici nu 1tii #arem de ceH .+E :umneIeuleEH
Jalele m9 dor, ca6ul &mi v@K@ie, m9 ia cu +ri(, iar !u+letul mi8e rece
1i &ntunecat ca un morm@nt :ac9 nu8Fi 6a!9 de !9n9tatea ta, ai
#arem mil9 de #9tr@neFea ta, cara(hio!uleE +au./ 09tr@neFeH
<ric@t m8a1 (roI9vi, orice8a1 +ace, orice8a1 dre(e, mi8am tr9it
traiulH Am 1aiIeci 1i o6t de ani, #9tuFi 6e muchie Re!6ectele
meleEH )u8i mai 6oFi &ntoarceH Cu6a !8a (olitH 1i n8a mai
r9ma! dec@t o 6ic9tur9 6e +undH )8a r9ma! dec@t droKdiaH :a,
da, Va!iu1aH Vrei nu vrei, acu e tim6u !9 Koci roluG mortului
Moartea nu8i de6arteE +se uit dret !nainte/ .ite, de L5 de ani
!unt actor 1i 6arc9 v9d teatrul noa6tea 6entru 6rima oar9H :a,
6entru 6rima oar9H Ji e de!tul de intere!ant, m@nca8l8ar lu6iiH
+se aroie de ram/ )u !e vede nimicH "e I9re1te niFel cu1ca
!u+leoruluiH 6u6itrulH -oKa o+icial9H da8ncolo, #eIn9E <
(roa69 nea(r9 1i +9r9 +undH 6arc9 ar +i un morm@nt, &n care !e
a!cunde &n!91i moarteaH 0rrrEE Ce +ri(E Tra(e din !al9, ca 6e
hornul unei !o#eEH Aici e locuG cel mai nimerit !9 chemi
!6iriteleE Te8a6uc9 (roaIa, +ir8ar al draculuiH M9 trece un +ior 6e
1ira !6in9riiH +stri$/ ,(or*aE Petru1*aE .nde !unteFi,
&m6ieliFaFilorM :oamne, :oamneH Mai 6omene!c 1i de diavolE
:umneIeuleE +siei/ Termin9 cu vor#ele a!teaE Termin9 cu
#9uturaE ,1ti un hodoro( cu un 6icior &n (roa69EH -a 28 de ani,
oamenii !e duc la #i!eric9, !e 6oc9ie!c &nainte de moarte, 6e c@nd
tuH :oamne, :umneIeuleEH Vor#ele a!tea de19nFate, mutra a!ta
de #eFiv, !traiele a!tea de 6aiaF9H Mi8e 1i !il9 de mineE M9 duc
re6ede !9 m9 !chim#H Mi8e (roaI9 N9u a1a5 de8a1 r9m@ne aici
toat9 noa6tea, a1 muri de !6aim9H +se !ndreat sre cabina lui;
!n aceeai cli, din ultima cabin, !n fundul scenei, aare 0i1ita
I#an!ci, !ntr"un -alat alb/
7
"V,T-<V$:<V +#.ndu"l e 0i1ita I#an!ci, scoate un it
de saim i se retra$e ci#a ai/& Cine e1tiM Ce vreiM Ce cauFiM
+bate cu iciorul !n duumea/ Cine e1tiM
)$4$TA $VA)$C$5 ,u !untE
"V,T-<V$:<V5 Care euM
)$4$TA $VA)$C$ +aroiindu"se/& ,u !untH !u+leorul )i*ita
$van&ciH ,u !unt, Va!il Va!iliciEH
"V,T-<V$:<V +cade sfrit e scunel, resir $reoi i
tremur din tot corul/& :umneIeuleE Cine eM Tu e1tiH tu,
)i*itu1*aM CeH ce8i cu tine aiciM
)$4$TA $VA)=C$5 )oa6tea, dorm &n ca#in9 :aG, v9 ro(, !9 nu
m9 !6uneFi lui Ale%ei AomiciH )8am unde !9 m9 culcH v9 ro( !9
m9 credeFiH
"V,T-<V$:<V5 Tu e1ti, )i*itu1*aEH :oamne, :umneIeuleE
H M8au chemat la ram69 de 1ai!6reIece oriH mi8au trimi! trei
co1uri cu +lori 1i alte daruriH ToFi erau &n e%taI, daG nu !8a (9!it
niciunul care !98l +i treIit 6e #9tr@nuG 9!ta #eFiv 1i !98l duc9
aca!9H =! #9tr@n, )i*itu1*aH Am 28 de aniH "unt #olnavE
"9rmanul meu !u+let !e chinuieEH +ln$e e braul sufleorului/
)u 6leca, )i*itu1*aH $!H #9tr@n, ne6utincio!, mi8a venit vremea
!9 morH Mi8e +ric9, mi8e +ric9EH
)$4$TA $VA)=C$ +blnd i resectuos/& , vremea !9 v9 duceFi
aca!9, Va!il Va!ilici
"V,T-<V$:<V5 )u m9 ducE )8am ca!9E )8amE
)$4$TA $VA)=C$5 :oamneE )u cumva aFi uitat unde !taFiME
"V,T-<V$:<V5 )u vreau !9 m9 duc aca!9H nu vreauH
Aca!98! !in(urH n8am 6e nimeni, )i*itu1*aE )ici 69rinFi, nici
neva!t9, nici co6iiH !unt !in(ur, ca v@ntu8n !te69H Am !9 mor,
1i nimeni n8o !981i aduc9 aminte de mineH Mi8e team9 de
!in(ur9tatea meaH )u8i nimeni care !98l m@n(@ie, care !98l
&n(riKea!c9, !98l duc9 la culcare 6e #eFivanul 9!ta #9tr@nH Al cui
!untM Cine are nevoie de mineM Cine m9 iu#e1teM )imeni nu m9
iu#e1te, )i*itu1*aE
)$4$TA $VA)=C$ +rintre lacrimi/& Pu#licul v9 iu#e1te, Va!il
Va!iliciE
"V,T-<V$:<V5 Pu#licul a 6lecat de mult, doarme 1i a uitat de
6aiaFa luiE )uE )imeni n8are nevoie de mineH )imeni nu m9
iu#e1teH )eva!t9 n8amH co6ii n8amH
)$4$TA $VA)=C$5 )ecaIuri mai mari !9 n8aveFiH
"V,T-<V$:<V5 :aG eu8! om, !unt viu, &n venele mele cur(e
!@n(e, nu a69H =! no#il, )i*itu1*aH de neam ale!H P@n9 !9 cad
&n (roa6a a!ta, am +o!t o+iFer de artilerieH Ce chi6e1 eramH
+rumo!, 6lin de demnitate, curaKo!, &n+l9c9ratE :umneIeuleE .nde
!unt toate a!teaM Ji ce arti!t am +o!t, )i*itu1*aE +ridicndu"se, se
sri)in e braul sufierului/ Ji8acumMEH .nde8i tim6u 9laM
:umneIeuleE M9 uitam mai adineauri la (roa6a a!ta 1i mi8am
adu! aminte de toateE Groa6a a!ta mi8a m@ncat L5 de ani din
viaF9H Ji ce viaF9E )i*itu1*aE M9 uit acum &n (roa6a a!ta 1i v9d
totul, &n cele mai mici am9nunte, ca 1i chi6ul t9u ,ntuIia!mul
tinereFii, &ncrederea, 6a!iunea, dra(o!tea 6entru +emeiE AhE
Aemeile, )i*itu1*aE
)$4$TA $VA)=C$5 , vremea !9 v9 duceFi la culcare, Va!il
Va!ilici
"V,T-<V$:<V5 C@nd eram actor t@n9r, c@nd a#ia &nce6u!em
!98mi iau av@nt, mi8aduc aminte c9 o +emeie !8a &ndr9(o!tit de
mine, de arta mea ,ra (raFioa!9, !u#Fire ca o tre!tie, t@n9r9,
inocent9, &n+l9c9rat9 ca Iorile unei Iile de var9E "u# 6rivirea
ochilor ei al#a1tri, &n +aFa !ur@!ului ei minunat, orice um#r9 !e
ri!i6ea Valurile ondulate ale m9rii !e !6ar( de !t@nci, dar de
valurile 69rului ei ondulat !8ar +i !6art orice !t@nc9, orice !loi de
(heaF9, orice troiene de I96ad9E =ntr8o Ii, mi8aminte!cH !t9team
&n +aFa ei, cum !tau acum &n +aFa taH ,ra mai +rumoa!9 ca
niciodat9EH "e uita la mine cu ni1te ochi 6e care nu8i voi uita nici
du69 moarteH :uio1i, cati+elaFi, ad@nci, 6lini de !tr9lucirea
tinereFiiEH 0eat de &nc@ntare, i8am c9Iut &n (enunchi, cer1indu8i
+ericirea de a8mi +i !oFieE +continu, cu $las stins/ Ji d@n!aH
d@n!a mi8a !6u!5 >-a!98te de teatruE -a!98te de teatruE? Price6iM
Putea !9 iu#ea!c9 un actor, dar !98i +ie !oFie, niciodat9E Mi8aduc
aminte c9, &n Iiua aceea, KucamH un rol in(rat, de m9!c9riciH
Kucam 1i !imFeam c9 mi !e de!chid ochiiH Atunci am &nFele! c9
nimic nu8i !+@nt &n art9, c9 totul e +anteIie 1i minciun9, c9 eu nu
eram dec@t un !clav, Kuc9ria unor tr@ndavi, un m9!c9rici, un clovn
Atunci a#ia am &nFele! 6u#liculE Ji de8atunci, n8am mai creIut nici
&n a6lauIe, nici &n #uchete de +lori, nici &n entuIia!mH :a,
)i*itu1*aE Pu#licul m9 a6laud9, cum69r9 cu ru#le +oto(ra+ia mea,
dar eu r9m@n un !tr9in 6entru eiH Pentru ei !unt o +iinF9
imoral9H a6roa6e o cocot9H )umai din vanitate vor !9 ai#9
relaFii cu mineH :ar domnii 91tia nu !e &nKo!e!c &ntr8at@ta ca !98
mi dea de neva!t9 6e !ora lor, 6e +iica lorH )u cred &n 6u#licE
+cade e scunel/ )u credE
)$4$TA $VA)=C$5 V8aFi !chim#at la +aF9, Va!il Va!iliciE Mi8e
1i +ric9H AiFi #un, hai !9 mer(em aca!9E
"V,T-<V$:<V5 Atunci mi !8au de!chi! ochiiH :ar m8a
co!tat !cum6, )i*itu1*aE :u69 6ove!tea a!ta, du69 ce am
cuno!cut8o 6e t@n9ra +at9, am &nce6ut !9 r9t9ce!c +9r9 ro!t, !9
tr9ie!c +9r9 Fel, +9r9 !9 m9 mai uit &nainteH Am +9cut 6e
m9!c9riciul, 6e 6aiaFa, 6e clovnulH Perverteam minFile 1i totu1i
ce arti!t mare, ce talent mare eramH Mi8am &n(ro6at talentul, mi8
am !t@lcit lim#a, am devenit vul(ar, mi8am 6ierdut &n+9Fi1area de
omH Groa6a a!ta nea(r9 m8a &n(hiFit, m8a !+@1iatE -a &nce6ut, n8
am !imFit a!ta, dar a!t9IiH c@nd m8am treIit, m8am uitat &na6oiH
1i8n urma mea am v9Iut 28 de aniH )umai acum am #9(at de
!eam9 c9 !unt #9tr@nE C@ntecul !8a !+@r1itE +ln$e !n -o-ote/
C@ntecul !8a !+@r1itE
)$4$TA $VA)$C$5 Va!il Va!iliciE :ra(ul meuH ;ai, lini1te1te8
teH :umneIeuleE +stri$/ Petru1*aE ,(or*aE
"V,T-<V$:<V5 Ji c@nd te (@nde1ti ce talent, ce +orF9E )ici
nu8Fi &nchi6ui ce dicFiune aveam, c@t9 !imFire 1i (raFie, c@t9
!en!i#ilitateH +se bate cu umnii !n iet/ aveam &n ace!t 6ie6t
M9 &n9#u1E 09tr@ne, a!cult9H !tai !9 re!6irH .ite, un +ra(ment
din >0ori! Godunov?5
0luca lui I#an cel 2roa.nic m"a"nfiat3
4a, umbra lui, din $roa m"a numit 4mitri3
(n )urul meu a adunat noroade
5i mi l"a dat e 6oris rad r.bunrii3
Sunt are#ici 7 i"a)un$e3 Mi"e ruine
S m"n)osesc !n faa unei olone.e8
Ce IiciM +#ioi/ "taiE $a a!cult9 +ra(mentul 9!ta din >Re(ele
-ear?H Aii atentE Ceru8i mohor@t, 6lou9, tun95 rrrE +ul(er95 KKKKEH
cerul !e deIl9nFuieH uite5
8Suflai n"#"or cra obra)ii, #nturi,
Suflai, !nfuriai"# mai tare3
9oi ura$ane, cataracte, trecei
'u-oi este clootniele noastre,
Sfrlea.a s le"o !necai sub #aluri.
9oi, focuri de ucioas iui ca $ndul,
5tafete ale trsnetului care
4esic #ec-i ste)ari, -ai, r)olii"mi
Aceste tmle albe3 :aide, tunet
Atot.$uduitor, sfrm $lobul,
Tiarele 0aturii s le sulberi
5i s se risieasc"n #nt smna
,e scoate"n oameni nerecunotina3
+nerbdtor/ :98mi re6ede re6lica )e#unuluiE +i.bete cu
iciorul !n duumea/ ;aiE :98mi re6ede re6lica )e#unuluiE )u
6ot !9 a1te6tE
)$4$TA $VA)=C$ +)ucnd rolul 0ebunului/& >T9icuFule, la
c9lduric9, &n ca!9, e mai #ine dec@t a+ar9, &n 6loaie $ntr9 &n9untru
1i cere +etelor #inecuv@ntareaH ,8o noa6te, c9reia nu8i 6a!9 nici
de &nFele6t, nici de ne#unH?
"V,T-<V$:<V5
:ai, url3 Scui, ar.i, nete, #ars3
9oi, loaie i furtun, #nt i trsnet,
0u"mi suntei fiice. 0u #"n#inuiesc,
Sti-ii, c suntei rele. 0u #"am dat
;e$atul, nici #"am sus <coiii mei=
0u"mi datorai suunere8
Ce 6utereE Ce talentE Ce arti!t am +o!t eu, )i*itu1*aEH "9 mai
Iicem cevaH da, &nc9 cevaH "9 ne amintim de vremurile de
demultH +rde fericit/ .ite, un +ra(ment din >;amlet?, de
e%em6luH ,i, &nce6H :e undeM AhaE +)ucnd rolul lui :amlet/
>Ah, +laute :aFi8mi unul !98l v9dE +lui 0i1ita I#an!ci/ Ji, ca !9
i!6r9ve!c cu voiH :e ce tot &mi dai t@rcoale, de 6arc9 ai vrea !9
m9 6rinIi &n laFM?
)$4$TA $VA)=C$5 ><, dac9 datoria m9 +ace 6rea &ndr9IneF,
dra(o!tea m9 +ace necuviincio!?
"V,T-<V$:<V5 >)u 6rea &nFele( Vrei !9 c@nFi din +lautM?
)$4$TA $VA)=C$5 >)u 6ot, !t96@neE?
"V,T-<V$:<V5 >Te ro( euE?
)$4$TA $VA)=C$5 >Crede8m9 c9 nu 6otE?
"V,T-<V$:<V5 >Te ro( din !u+letE?
)$4$TA $VA)=C$5 >)u 1tiu nici m9car !98l m@nuie!c, M9ria8
Ta?
"V,T-<V$:<V5 >, la +el de u1or cum ar +i !9 minFi Potrive1te
de(etul cel mare 1i celelalte 6atru de(ete 6e ace!te (9ureleO 6une8l
la (ur9 1i !u+l9 &n elO 1i +lautul va c@nta cea mai &nc@nt9toare
muIic9H .ite, ace!tea !unt cla6eleH?
)$4$TA $VA)=C$5 >:ar nu8i 6ot !mul(e niciun !unet armonio!O
nu m9 6rice6 de+elH?
"V,T-<V$:<V5 >VeIi ce 69rere 6roa!t9 ai de!6re mineE Vrei
!9 m9 +aci !9 c@nt, vrei !9 ar9Fi c98mi cuno1ti !trunele, vrei !9
!mul(i 6@n9 1i inima tainei mele, vrei !9 m9 +aci !9 vi#reI de la
nota cea mai Koa!9 6@n9 la cea mai &nalt9 Ace!t micuF in!trument
e 6lin de melodii, de !unete minunate, 1i totu1i nu8l 6oFi +ace !9
vor#ea!c9E -a nai#a, cum &Fi &nchi6ui c9 !unt mai u1or de m@nuit
dec@t un +luierM PoFi !9 m9 iei dre6t orice +el de in!trument, oric@t
m8ai !uci, tot n8ai !9 m9 +aci !9 c@ntE? +rde i alaud/ 0ravoE
0i!E 0ravoE Cine !6une c9 !unt #9tr@nM , o 6ro!tie, o minciun9, nu
!unt deloc #9tr@n ToFi 6orii mei re!6ir9 +orF9E A!ta8i tinereFe,
vioiciune, viaF9E )i*itu1*a, unde8i talent, nu e%i!t9 #9tr@neFeE Ai
&nne#unit, )i*itu1*aM Pi8ai 6ierdut minFileM "tai 6uFinE -a!98m9
!98mi revinH <, :oamne, :umneIeuleE A!cult98m9 acumE C@t9
(in(91ie 1i (raFie, ce muIicalitateE "!!!tEH -ini1teE
>craina"n noate tace lin.
'e cer cresc licriri de stele.
9.du-u"i adormit delin,
4oar frun.ele din loi, doar ele,
Se clatin"n ar$int btnd8
+se aude .$omotul unei ui care se desc-ide/ Ce8o +iM
)$4$TA $VA)=C$5 "e vede c9 !8au &ntor! Petru1*a 1i ,(or*aH
Ce talent aveFi, Va!il Va!iliciE Ce talentE
"V,T-<V$:<V +!ntorcndu"se sre locul de unde #ine
.$omotul, stri$/& VeniFi &ncoace, vulturii meiE +lui 0i1ita I#an!ci/
"9 mer(em !9 ne !chim#9mH )u e%i!t9 #9tr@neFe, totu8i 6ro!tie,
aiureal9H +rde #oios/ :e ce 6l@n(iM Pro!t mai e1ti, #9tr@ne, ce8!
lacrimile a!teaM )u8i #ineE .ite, a!ta nu8i #ineE :e ce te uiFi a1a la
mineM ;ai, haiH +!l !mbriea. ln$nd/ )u tre#uie !9 6l@n(iE
H .nde8i art9, unde8i talent, nu8i nici #9tr@neFe, nici !in(ur9tate,
nici #oal9E P@n9 1i moartea8i ceva relativH +ln$e/ )u, nu,
)i*itu1*a, c@ntecul no!tru !8a !+@r1it "8a du! talentulE "unt o
l9m@ie !toar!9, o um#r9, un cui ru(init, 1i tu, un 1oarece #9tr@n de
teatru5 !u+leorH ;aidemE +leac amndoi/ "8a du! talentulE )u
mai !unt #un dec@t de !oldat &n alaiul lui Aortin#ra!H &n 6ie!ele
!erioa!eH Ji 6oate c9 1i 6entru a!ta !unt 6rea #9tr@nH :aE =Fi
aduci aminte, )i*itu1*a, de +ra(mentul 9!ta din ><thello?5
Adio, fericire3
Adio, oti cu coifuri i anae
5i lute #ite)eti, unde mndria
* o #irtute3 Adio 7 nec-e.atul
4e armsari !n $oan, #oi, tromete,
5i tobe, i #oi, fluiere de lute,
Adio, stea$ re$esc i orice sla#,
'lcerea de"a luta i strlucirea
0emsuratei $lorii de"a !n#in$e3
)$4$TA $VA)$C$5 .n adev9rat talentE Adev9rat talentE
"V,T-<V$:<V5 :ar a!ta5
Acuma voi 6leca din Mo!covaE
Aici nu m9 voi mai re&ntoarce nicic@ndE
Plec, +9r9 !9 arunc &n urm9 o !in(ur9 6rivire,
Voi c9uta &n lumea a!ta lar(9
.n colFi1or mai +ericitH !9 6ot tr9i
+iese cu 0i1ita I#anici/
CORTINA CADE NCET
Pie!a ,ntecul lebedei +,al-as/ e!te o ada6tare du69 nuvela ,al-as, !cri!9
de A P Cehov &n 1882
Pu#licat9 6entru 6rima oar9 &n almanahul literar ilu!trat Se.on, !u# red lui
) P 4iceev, nr 1, Mo!cova, 188D, 6urt@nd titlul5 ,al-as. Scenet dramatic
!ntr"un act.
=ntr8o !cri!oare adre!at9 M V 4i!eliovei B1L ianuarie 188DC, Cehov
comunic95 >Toat9 6ie!a a &nc96ut 6e L coli de h@rtie :urata re6reIentaFiei va
+i de 15873 minute , cea mai mic9 6ie!9 din c@te !8au 6omenit 6e lume Va
Kuca &n ea cele#rul :av&dov, care lucreaI9 acum la 4or1H Am !cri!8o &ntr8o
or9 1i cinci minute?
=n !cri!oarea !a din 1D octom#rie 1888, Cehov &l roa(9 6e A ) Ple1ceev !9
!u6un9 6ie!a !6re a6ro#are Comitetului literar al teatrelor Bde 6e l@n(9
:irecFia teatrelor im6erialeC, !6un@nd 6rintre altele5 >Pie!a n8are cine 1tie ce
calit9Fi 1i 6er!onal nu8i dau 6rea mare im6ortanF9, &n!9 -en!*i arde de
ner9#dare !8o Koace 6e !cena Teatrului Mic, a1a &nc@t acea!t9 ru(9minte o
adre!eI mai mult &n numele lui -en!*i? -a 75 octom#rie 6ie!a trecu!e 6rin
Comitetul literar, 1i Cehov &i mulFume1te 6rintr8o !cri!oare lui A ) Ple1ceev
-a 72 octom#rie 6ie!a i8a +o!t &nm@nat9 lui A P -en!*i =n !cri!oarea
adre!at9 lui -en!*i, Cehov !crie5 >Am trecut a!t9Ii 6e la dumneata 1i am l9!at
ori(inalul ,al-as"ului, 6recum 1i o co6ie C@nd nu vei mai avea nevoie de
e%em6larul cenIurat, ia8l, te ro(, de la re(iIor 1i 69!treaI98l la dumneataO &l
voi trimite ulterior lui Ra!!ohin Am intitulat ,al-as"ul ,ntecul lebedei.
G9!e!c c9 titlul e cam lun( 1i !iro6o!, dar altul mai #un n8am 6utut (9!i, de1i
m8am (@ndit mult?
=n e%em6larul 6reIentat cenIurii Bdata a6ro#9rii cenIorului5 9 noiem#rie
1888C !unt cu6rin!e c@teva monoloa(e din ?t-ello, care li6!e!c &n te%tul
a69rut &n Se.on. Cur@nd du69 aceea, 6ie!a, cu c@teva mici modi+ic9ri, a +o!t
lito(ra+iat9 de 0i#lioteca teatrelor BMo!cova, 1888C, iar mai t@rIiu a a69rut &n
revi!ta Artist, nr 7, octom#rie 1889 Cu mici modi+ic9ri a +o!t inclu!9 &n
cule(erea 'iese de teatru, "an*t8Peter!#ur(, 189D =n ediFiile a69rute &n
tim6ul vieFii !criitorului Bdin anii 1931 1i 1937C, 6ie!a n8a mai !u+erit nicio
modi+icare Pu#lic9m te%tul din 1937
$vanov
P$,"/ :RAMAT$C/ =) PATR. ACT,
B188D81889C
Traducere de M. Se#astos i M. ,alm!cu
P,R"<)A',5
$VA)<V )$4<-A$ A-,X,,V$C$, membru ermanent al
administraiei .emst#ei, !nsrcinat cu re.ol#area roblemelor
rneti
A))A P,TR<V)A, soia lui, nscut Sarra Abramso-n
JA0,-"4$ MATV,$ ",M$<)<V$C$, conte, unc-iul lui
I#ano#, din artea mamei
-,0,:,V PAV,- 4$R$--$C$, reedintele administraiei
.emst#ei
N$)A$:A "AV$J)A, soia acestuia
"AJA, fiica lui %ebede#, @A de ani
-V<V ,VG;,)$ 4<)"TA)T$)<V$C$, tnr, medic al
.emst#ei
0A0A4$)A MARAA ,G<R<V)A, #du# tnr,
moiereas, fiic de ne$ustor bo$at
4<"=; :M$TR$ )$4$T$C$, !ncasator la acci.e
0<R4$) M$;A$- M$;A$-<V$C$, rud !ndertat a lui
I#ano# i administratorul moiei acestuia
AV:<T$A )ANAR<V)A, btrn de rofesiune indefinit
,G<R.J4A, riit la casa lui %ebede#
B"ul musafir
Al @"lea musafir
Al C"lea musafir
Al D"lea musafir
P$<TR, lac-eul lui I#ano#
GAVR$-A, lac-eul lui %ebede#
Musafiri de ambele sexe, lac-ei
Aciunea se etrece !ntr"unul dintre )udeele ;usiei centrale
ACT.- =)TQ$
2rdina de e moia lui I#ano#. (n stn$a se #d faada casei i
terasa. >na dintre ferestre este desc-is. (n faa terasei se afl un
teren bttorit !n form de semicerc. 4e aici, din dreata,
ornesc cte#a alei care duc !n fundul $rdinii. Tot !n dreata se
afl nite bnci i msue de $rdin.
'e msua cea mai aroiat arde o lam. Se !ntunec. %a
ridicarea cortinei, din cas se aud acorduri de ian i #ioloncel.
Se exersea. un cntec.
1
I#ano# i 6or1in.
+I#ano# citete o carte la lumina lmii. 4in fundul $rdinii
aare 6or1in. 'oart ci.me cu carmbi !nali iar e umr o uc
de #ntoare. * uin ameit de butur. Erindu"l e I#ano#, se
aroie titil !n #rful icioarelor i !ntinde uca sre el./
$VA)<V +tresrind i ridicndu"se !n icioare/& Mi1a, d98o8
ncolo de trea#9EH M8ai !6eriatEH Ji a1a !unt de!tul de nec9Kit, iar
dumitale &Fi mai arde de (lumeH +se aa./ Po+tim, m8a #9(at &n
!6erieFi 1i acum !e #ucur9H
0<R4$) +r.nd/& ,i, eiH !cuIele mele +se aa. ln$ el/ )8
am !9 mai +ac, I9uH +!i scoate aca/ Ce n9#u1eal9E G@nde1te8te
numai, &n trei cea!uri !9 +aci 6e!te 1D ver!teH e cevaH A#ia m9
mai Fin 6e 6icioare Pune m@na aici, !9 veIi cum &mi #ate inimaH
$VA)<V +citind/& -a!9, la!9, mai 6e urm9H
0<R4$)5 0a nu, acum +!i ia mna i i"o une !n dretul
inimii/ AuIiM Tic8tac8tic8tacH A!ta &n!eamn9 un deranKament al
cordului Pot !98mi dau duhul &n orice cli69 $a !6une8mi dre6t, are
!98Fi 6ar9 r9u dac9 o !9 morM
$VA)<V5 )u veIi c9 cite!cMH -a!98m9 acumH
0<R4$)5 )u, I9u, )i*olai Ale%eevici, are !98Fi 6ar9 r9u dac9 o
!9 morM A1a, 6e nea1te6tateH
$VA)<V5 :aG mai !l9#e1te8m9, omule, odat9E
0<R4$)5 ;aide8haide, nu te !u69ra Ce Iici, are !98Fi 6ar9 r9uM
$VA)<V5 =mi 6are r9u de un lucru c9 miro1i a votc9 cale de o
6o1t9 A!ta8i de8a dre6tul re!6in(9tor, Mi1a
0<R4$) +r.nd/& )u mai !6une, miro! a votc9M Aoarte
curio!H Adic9, !8ar 6utea !9 ai dre6tate -a Ple!ni*i m8am &nt@lnit
cu Kudec9torul de in!trucFie 1i recuno!c c9 am dat 6e (@t c@teva
69h9releH -a dre6t vor#ind, #9utura d9uneaI9 !9n9t9Fii, nuM )u8i
a1a c9 d9uneaI9 !9n9t9FiiM
$VA)<V5 ,1ti in!u6orta#ilH :a &nFele(e8m9, omule, odat9H
0<R4$)5 ,i, ei, iertareEH Am 6lecat, te la!H B!e ridic i
leac/ Ce oameni, I9u, o vor#9 nu 6oFi !chim#a cu ei +se
!ntoarce din drum/ Ah, da, #ine c9 mi8am adu! aminteH :98mi,
te ro(, 87 de ru#leE
$VA)<V5 87 de ru#leM Pentru ceM
0<R4$)5 M@ine avem de 6l9tit muncitorii
$VA)<V5 )8am
0<R4$)5 <ma(iile meleE +!n$nndu"l/ >)8am, n8amH? :aG
ia !6une8mi, ce 69rere ai, muncitorii tre#uie!c 6l9tiFi ori #aM Ce
IiciM
$VA)<V5 )u 1tiuH Jtiu doar at@t c9 a!t9Ii n8am nicio leFcaie
"9 mai a1te6te 6@n9 la &nt@i, c@nd 6rime!c lea+a
0<R4$)5 Po+tim de te &nFele(e cu ace!t cet9FeanEH :umneata
nu 6rice6i c9 muncitorii vor veni !981i ia #anii m@ine dimineaF9 1i
nu 6e Iiua de &nt@iM
$VA)<V5 Ce vrei !9 +acE T9iaFi8m9, !6@nIuraFi8m9, n8amH Ce
o#icei, I9u, de a !@c@i omul tocmai atunci c@nd cite1te, !crie, oriH
0<R4$)5 Te mai &ntre# &nc9 o dat95 muncitorii tre#uie 6l9tiFi
ori nuM :ar v9d c98mi #at (ura de 6oman9EH +face un $est cu
mna de le-amite/ Mo1ieri cic9, auIi, nai#a !9 m9 iaEH
Go!6od9rie modelH < mie de!eatine de 69m@nt 1i nicio 6ara
chioar9 &n #uIunarH PivniF9 e!te, cu vin la !ticle, dar veIi matale,
n8avem tir#u1onH M@ine v@nd troica, !curtE :a, daE Am v@ndut
ov9Iul de8a#ia &ncolFit, iar m@ine am !9 v@nd 1i !ecaraE "9 1tii B!e
limb de colo"colo e scen/ CreIi c9 o !98mi +ac 6roce! de
con1tiinF9M )u, nuE Cu mine nu !e 6rindeH
7
Aceiai, 5abels1i +din satele scenei/ i Anna 'etro#na.
Se aude din cas #ocea lui 5abels1i& >:ec@t !9 c@nFi cu
dumneata, mai #ine !98Fi iei c@m6iiH A1a ureche muIical9 n8ar
+ace cin!te nici unei 1tiuci 6u!e la +ri(areE :e tu1eu nici nu mai
vor#e!cE?
A))A P,TR<V)A +arnd !n fereastr/& Am auIit 6e
cineva vor#ind :umneata erai, Mi1aM :aG ce8ai 69Fit, ai nerviM
0<R4$)5 PuFin Ii!H Cu )icola! al dumitale, mare minune !9
nu intre omul &n #alamucE
A))A P,TR<V)A5 A!cult9, Mi1a :9 ordin !9 !e aduc9 +@n
6e terenul de crochet
0<R4$) +fcnd un $est diserat cu mna/& :aG mai !l9#iFi8m9
cu tot +elul de +leacuriH
A))A P,TR<V)A5 $a te uit9 cu ce ton vor#e1te dumnealuiEH
"9 1tii c9 nu te 6rinde :ac9 vrei !9 te iu#ea!c9 +emeile !9 nu +aci
niciodat9 6e !u69ratul 1i 6e (roIavul &n +aFa lorH +adresndu"se
soului/ )i*olai, hai !9 ne d9m de8a tum#a 6rin +@nEH
$VA)<V5 Aniuta, 1tii c9 n8ai voie !9 !tai l@n(9 +erea!tra
de!chi!9 Pleac9, te ro(H +stri$/ .nchiule, &nchide +erea!traE
+fereastra se !nc-ide/
0<R4$)5 Ji nu uita c9 6e!te dou9 Iile ai de 6l9tit lui -e#edev
do#@nIileH
$VA)<V5 Jtiu Am !9 trec a!t9Ii 6e la ei 1i am !98l ro( !9 mai
a1te6teH +se uit la ceas/
0<R4$)5 C@nd vrei !9 6leciM
$VA)<V5 =ndat9
0<R4$) +!n#iorat/& Tii, am uitatEH P9i a!t9Ii e Iiua de na1tere
a Juroci*9iEH ;e8he8heEH "9 uit o Ii ca a!taH ;alal memorieE
+sare !ntr"un icior/ M9 duc, m9 duc 1i euH +cnt/ :a, da, m9
ducH Mai &nt@i am !9 +ac o #aie !tra1nic9, am !9 rume( ni!caiva
h@rtii, dau 6e (@t vreo trei 6ic9turi de amoniac 1iH ia8o, #9iete, de
la ca69tE )i*olai Ale%eevici, !cum6ule, &n(erul !alvator al inimii
mele, nu mai +i nervo!, nu mai um#la !u69rat de 6arc9 Fi !8au
&necat cor9#iile, c9 noi am@ndoi, dracu !9 ne ia, 6utem urni munFii
din locE Pentru dumneata !unt &n !tare de oriceH Po+tim, de
dra(ul dumitale m9 &n!or cu Mar+u1a 0a#a*ina, vreiM 'um9tate de
Ie!tre e a dumitaleH Ce Iic Kum9tate, ia8o toat9 1i !t96@ne1te8o
!9n9to!EH
$VA)<V5 -a!9 6ro!tiileH
0<R4$)5 )u, vor#e!c !erio!E Vrei, m9 &n!or cu Mar+u1aME
Ne!trea 6e din dou9H Ptiu, &mi #at (ura de 6oman9 cu dumneataE
Parc9 6oFi !9 m98nFele(iM +!n$nndu"l/ AuIi, >la!9 6ro!tiile?E
.ite, e1ti un om de trea#9, inteli(ent, dar &Fi li6!e!c a!tea, cum !9
Iic, ari6ioareleH "9 te8nalFi odat9, daG a1a, ca !98i dai (ata 1i 6e
dracii din iadE :e n8ai +i un i6ohondru 1i un mol@u, ci un om
normal ca toFi oamenii, 6e!te un an ai avea un milion "6re
e%em6lu eu, dac9 a1 avea acum &n #uIunar 7333 de ru#le, 6e!te
dou9 !96t9m@ni a1 c@1ti(a dou9Ieci de mii )u m9 creIiM Pi !e
6are c9 vor#e!c 6ro!tiiM )u, nu !unt 6ro!tiiH Po+tim, +98mi ro!t de
7333 de ru#le 1i 6e!te o !96t9m@n9 &Fi aduc dou9Ieci de mii Pe
malul cel9lalt al r@ului, <v!eanov vinde o lim#9 de 69m@nt taman
&n dre6tul no!tru 1i cere 6e ea 7333 de ru#le :ac9 o cum69r9m,
am@ndou9 malurile vor +i ale noa!tre $ar dac9 am@ndou9 malurile
!unt ale noa!tre, le(ea ne d9 dre6tul !9 I9(9Iuim r@ul =nFele(iM ,
clar ceea ce8Fi !6un, nuM )e a6uc9m, cic9, !9 con!truim a6oi o
moar9, 1i &ndat9 ce8om da de ve!te c9 ridic9m I9(aIul, !98i veIi
numai 6e cei din Ko!ul r@uluiE "candal, 6anic9H $ar noi, de colo,
commen".ier musiu, nu vreFi !9 I9(9Iuim r@ulM M9 ro(, atunci !9
ne &nFele(emE Price6iM :intr8un +oc, Narev!*i cu +a#rica lui ne d9
cinci mii, 4orol*ov trei, m9n9!tirea cinciH
$VA)<V5 Mo+turiH A!cult9, Mi1a, dac9 nu vrei !9 ne cert9m,
69!treaI98Fi ideile a!tea 6entru tine
0<R4$) +lund loc la mas/& Po+timEH 09nuiam dinainte
r9!6un!ulE P9i #ine, dac9 !in(ur nu vrei !9 +aci nimic, de ce m9
le(i 6e mine de m@ini 1i de 6icioareMH
3
Aceiai, 5abels1i i %#o#.
JA0,-"4$ +ieind cu %#o# din cas/& :octorii !unt la +el ca
avocaFii, cu o !in(ur9 deo!e#ire5 avocaFii &i Ke+uie!c 6e oameni, iar
doctorii &i 1i omoar9 6e dea!u6raH )u m9 re+er la 6er!oanele de
+aF9H +se aa. e banc/ Jarlatani, e%6loatatoriH Poate, undeva
&n Pata(onia, !9 mai e%i!te unele a#ateri de la re(ula (eneral9,
darH 6er!onal, 6ot !98Fi !6un c9 doctorii m8au co!tat 6@n9 acum
vreo dou9Ieci de mii de ru#le, 1i n8am &nt@lnit 6e unul !in(ur care
!9 nu81i merite cali+icativul de e!croc
0<R4$) +lui I#ano#/& :a, !in(ur nu &ntre6rinIi nimic 1i nu8l
la1i nici 6e altul !9 +ac9 ceva :e aceea nu avem #aniH
JA0,-"4$5 Re6et, nu m9 re+er la 6er!oanele de +aF9H Poate
e%i!t9 unele e%ce6Fii, de1i, 6er!onalH +casc/
$VA)<V +!nc-i.nd cartea/& Ce mai e nou, doctoreM
-V<V +aruncnd o ri#ire sre fereastr/& Re6et cele !6u!e de
mine &n cur!ul dimineFii5 ar tre#ui !9 6lece &n Crimeea, 1i c@t mai
re6ede 6o!i#ilE +se limb de colo n colo/
JA0,-"4$ +ufnind/& A!ta8i #un9E AuIi, &n CrimeeaE $a !6une8
mi, Mi1a, nu ne +acem 1i noi doctoriM , !im6lu ca #un9 IiuaH A
dat tu!ea 6e!te madame An(ot !au 6e!te +rumoa!a <+eliaM Pui
m@na 6e toc 1i 6rocedeIi du69 toate re(ulile 1tiinFei5 mai &nt@i un
doctor t@n9r, a6oi un voiaK &n Crimeea, acolo un t9tar +rumo! care
!98i Fin9 de ur@tH
$VA)<V +contelui/& Pi!9lo( mai e1tiE M9 !coFi din !9riteH +lui
%#o#/ Ca !9 o trimit &n Crimeea e nevoie de #ani "9 6re!u6unem
c9 am !98i 6rocur :ar ea nu vrea !9 6lece, re+uI9 cate(oricH
-V<V5 A!ta8i adev9rat
+au./
0<R4$)5 =ntr8adev9r, doctore, e at@t de #olnav9 Alina Petrovna
&nc@t are a#!olut9 nevoie de CrimeeaM
-V<V +aruncnd iari o ri#ire fu$ar sre fereastr/& :a,
!u+er9 de +tiIieH
0<R4$)5 ;mEH Proa!t9 trea#9H Am #9(at de !eam9 1i eu &n
ultima vreme c9 6rea e tra!9 la +aF9 )8o mai duce multH
-V<V5 V9 ro(H vor#iFi mai &ncetH 6oate !9 ne aud9H
+au./
0<R4$) +oftnd/& A!ta8i viaFa , ca o +loare de c@m65 a trecut
un Fa6, a 69!cut8o 1iH ia8o de unde nu8i
JA0,-"4$5 Aleacuri, de la &nce6ut 6@n9 la !+@r1itH +casc/
Aleacuri 1i e!crocheriiE
+au./
0<R4$)5 $ar eu, domnilor, &mi tot #at ca6ul cu )i*olai
Ale%eevici =l &nv9F cum !9 c@1ti(e #ani "tric orIul 6e (@1te $at9,
i8am dat &n cli6a a!ta o idee (enial9, dar, ca de o#icei, !tr9dania
mi8a r9ma! Iadarnic9 )u8l 6oFi clinti din loc PriviFi8l cum arat95
melancolia &ntruchi6at9, !6leen 1i i6ohondrieH
JA0,-"4$ +ridicndu"se i de.morindu"i truul/& =ntr8adev9r,
ai un dovleac (enial )9!coce1ti c@te 1i mai c@te, 6e toFi &i &nveFi,
tuturor le dai !taturi cum !981i ro!tuia!c9 mai #ine viaFaH $a
&nvaF98m9 1i 6e mine ro(u8te, 1i8Fi voi !6une #o(da6ro!te
0<R4$) +ridicndu"se/& M9 duc !9 +ac o #aieH -a revedere,
domnilorH +contelui/ :umneata ai dou9Ieci de ie1iriH =n locul
dumitale, 6e!te o !96t9m@n9 a1 avea &n #uIunar 6e 6uFin dou9Ieci
de miiH +leac/
JA0,-"4$ +ornind du el/& Cum a1aM =nvaF98m9 cum !9 +ac
0<R4$)5 )8ai ce &nv9Fa, e at@t de !im6luH B!e !ntoarce din
drum/ )i*olai Ale%eevici, d98mi o ru#l9E
+I#ano# !i d banii fr a sune nimic/
0<R4$)5 MerciE +contelui/ :umneata, cu at@tea atuuri &n
m@n9H
JA0,-"4$ +mer$nd du el/& Care atuuri, ce +el de atuuriM
0<R4$)5 =n locul dumitale 6e!te o !96t9m@n9 a1 avea vreo
treiIeci de mii, dac9 nu mai mult
+leac urmat de conte/
$VA)<V +du o au./& <ameni de 6ri!o!, vor#e de 6ri!o!, 1i
6e dea!u6ra mai ai 1i o#li(aFia de a r9!6unde la ele, de a a!culta
toate ace!te ine6FiiE M8au o#o!it, doctore M8au &m#oln9vit Am
devenit ira!ci#il, violent, (ro!olan 1i at@t de me!chin, &nc@t nu m9
mai recuno!c Nile &n 1ir am dureri de ca6, noa6tea nu 6ot &nchide
ochii, &mi v@K@ie urechileH )u 1tiu ce !9 m9 +ac 1i &ncotro !9
+u(H =Fi m9rturi!e!c cin!titH
-V<V5 )i*olai Ale%eevici, vreau !9 !tau de vor#9 cu dumneata
&ntr8o che!tiune e%trem de im6ortant9
$VA)<V5 Te a!cult
-V<V5 , vor#a de Anna Petrovna B!e aa./ )u vrea &n ru6tul
ca6ului !9 6lece &n Crimeea Cu dumneata &n!9 ar 6leca
$VA)<V +du cte#a clie de $ndire/& Ca !9 6lec9m
am@ndoi ne co!t9 mult Ji, &n a+ar9 de a!ta, n8o !9 6ot c969ta un
concediu mai &ndelun(at Am mai luat unul anul ace!taH
-V<V5 "9 admitem c9 e!te adev9rat ceea ce8mi !6ui Ridic
atunci o alt9 che!tiune Cel mai #un leac &m6otriva #olilor de
6l9m@ni e!te lini1tea total9, odihna, iar !oFia dumitale n8are 6arte o
cli69 de ele < +r9m@nt9 mereu 6urtarea dumitale +aF9 de ea $art98
m9 c98Fi !6un, dar !unt 6rea tul#urat 1i nu m9 6ot !t96@ni :e
aceea &Fi voi vor#i de!chi! Purtarea dumitale 6ur 1i !im6lu o
ucide +au./ )i*olai Ale%eevici, nu 6ot !9 cred c9 nu8Fi dai
!eamaH
$VA)<V5 Ai dre6tate, ai dre6tateH A9r9 &ndoial9 c9 am o mare
vin9 +aF9 de ea, dar (@ndurile &mi !unt &nc@lcite, !u+letul mi8e
cu6rin! de o lene ne&nFelea!9 )u 6ot 6rice6e ce !e &nt@m6l9 cu
mine )u8i &nFele( nici 6e oameni 1i nici 6e mine &n!umi nu m98
nFele(H +ri#ete sre fereastr/ Am 6utea +i auIiFi, de aceea ar +i
mai #ine !9 6lec9m de aici "9 ne 6lim#9m 6uFin +se ridic
amndoi de e banc/ Pi8a1 6utea 6ove!ti, 6rietene, totul cum a
+o!t, de la &nce6ut, dar 6ove!tea e at@t de lun(9 1i at@t de &ncurcat9
&nc@t n8a1 i!6r9vi8o nici 6@n9 m@ine dimineaF9 +se limb
amndoi/ Aniuta e o +emeie minunat9, o +emeie cum rar
&nt@lne1tiH :e dra(ul meu 1i8a !chim#at credinFa, 1i8a 69r9!it
mama 1i tat9l, a renunFat la #o(9Fie, 1i dac9 m@ine i8a1 cere &nc9 o
!ut9 de Kert+e, !unt &ncredinFat c9 le8ar aduce +9r9 !9 !tea o !in(ur9
cli69 6e (@nduri :in 6arte8mi, n8am +9cut nimic 6entru ea, n8am
!acri+icat nimic :ar, cum Fi8am !6u!, e o 6ove!te lun(9H
,%6licaFia, dra(9 doctore +e.itnd/, !t9H ca !9 +iu mai e%6licit, &n
+a6tul c9 euH eu m8am &n!urat din dra(o!te, dintr8o mare
dra(o!te, 1i i8am Kurat c9 am !8o iu#e!c toat9 viaFa, dar veIiH n8au
trecut dec@t cinci ani 1i ea continu9 !9 m9 iu#ea!c9, 6e c@nd euH
+face un $est lar$ cu minile/ $at9, dumneata &mi !6ui c9 n8are
mult de tr9it, iar eu nu !imt nici iu#irea dinainte, nici m9car mil9,
ci 6arc9 am &n !u+let un +el de (ol, o o#o!eal9 !+@1ietoare :ac9 m8
ar 6rivi cineva din a+ar9, ar !6une, +9r9 &ndoial9, c9 e o
mon!truoIitate ceea ce +ac, dar, crede8m9, nici eu nu 6rice6 ce !e
6etrece cu mine, cu !u+letul meuH
+se !ndertea. amndoi e alee/
L
5abels1i, aoi Anna 'etro#na.
JA0,-"4$ +intr r.nd cu -o-ote/& Pe cin!tea mea, omul 9!ta
nu e un e!croc de duIin9E , un +iloIo+ !adea, un virtuoI al
(@ndiriiE Ar tre#ui !9 i !e ridice un monumentE AuIi dumneata, !9
cumuleIi &n 6ro6ria ta 6er!oan9 toat9 6leava !ociet9Fii
contem6orane !u# toate a!6ectele eiE "9 +ii totodat9 1i avocat, 1i
doctor, 1i tara#a(iu, 1i c9m9tarE +se aa. e ultima treat a
terasei/ Ji culmea e c9, du69 c@te 1tiu, n8a terminat nicio 1coal9H
Ce le69d9tur9 (enial9 ar +i ie1it din el dac9 1i8ar +i &n!u1it o #rum9
de cultur9, ni!caiva 1tiinFe umanitareE AuIi, cic9 >:umneata &ntr8o
!96t9m@n9 6oFi avea dou9Ieci de mii de ru#le Ai un atu im#ata#il
&n m@n9 titlul dumitale de conte +rde cu -o-ote/ <rice +emeie
cu Ie!tre te ia cu ochii &nchi1iH?
+Anna 'etro#na desc-ide fereastra i se uit afar/
JA0,-"4$5 >Vrei, Iice, !9 te &n!or cu Mar+u1aM? Fui est"ce Gue
cHest
7
, Mar+u1aM Ah, da, tre#uie !9 +ie 0ala#al*ina !au
0a#a*al*inaH cum nai#a i8o +i !6un@nd, aia cu mutr9 de
!69l9torea!9
A))A P,TR<V)A5 :umneata erai, conteM
JA0,-"4$5 Ce !8a &nt@m6latM
+Anna 'etro#na rde/
JA0,-"4$ +cu accent e#reiesc/& Ji di ci, me ro(, r@deFi
dumneavoa!tr9M
A))A P,TR<V)A5 Mi8am amintit de o +raI9 a dumitale,
!6u!9 la 6r@nI Mai Fii minte cum vineM >;oFul iertat, calul?H I9u
c8am uitat8o
JA0,-"4$5 <vreul #oteIat, hoFul iertat, calul cu #u#oaie nu
+ac o leFcaie
A))A P,TR<V)A +r.nd/& R9ut9cio! mai e1tiE )u 6oFi
!6une un calam#ur +9r9 !9 &nFe6i +du o scurt au., e un ton
serios/ N9u, Fi8o !6un +9r9 (lum9, e1ti un om +oarte r9u =i
6licti!e1ti 1i8i &n!69im@nFi 6e cei din 6reaKma dumitale Toat9 Iiua,
#un9 Iiua, um#li moroc9no!, #om#9nind, 6e toFi &i veIi 1na6ani 1i
tic9lo1i Recunoa1te cin!tit ai (9!it c@ndva, &n viaFa dumitale, un
cuv@nt #un 6entru cinevaM
JA0,-"4$5 , un intero(atoriuM
A))A P,TR<V)A5 G@nde1te8te numai, de cinci ani tr9im !u#
acela1i aco6eri1 1i n8am auIit o dat9 !9 vor#e1ti de!6re cineva +9r9
r9utate Ce Fi8au +9cut oameniiM <are creIi &ntr8adev9r c9 e1ti mai
#un dec@t toFi ceilalFiM
JA0,-"4$5 C@tu1i de 6uFin "unt la +el de tic9lo! 1i 6orc ca toFi
ceilalFi < IdreanF9 1i o acritur9 de om =mi dau !in(ur cu 6umnii
&n ca6 Ce !unt euM Cine !untM Am +o!t 6e vremuri un om #o(at,
li#er, a1 6utea !6une +ericit, 1i acum ce8am aKun!MH .n 6araIit,
un lin(9u, un #u+on +9r9 c969t@i M9 &n+urii, m9 indi(neI, dete!t,
iar ceilalFi !e uit9 la mine 1i r@d :ac9 r@d la r@ndu8mi, toFi clatin9
din ca6 a com69timire, cic9 !8a !cr@ntit mo1nea(ulH :e cele mai
multe ori &n!9 nimeni nu m9 aude 1i nu m9 #a(9 &n !eam9H
A))A P,TR<V)A +calm/& $ar Fi69H
JA0,-"4$5 Cine Fi69M
A))A P,TR<V)A5 Cucuveaua Pi69 &n +iecare !ear9
JA0,-"4$5 -a!8o !9 Fi6e Mai r9u dec@t acum ce 6oate !9 mai
+ieM +de.morindu"i truul/ ,he, dra(9 "arra, ia !9 c@1ti( vreo
!ut98dou9 de mii, at@t m8aFi mai vedea voi 6e aici V8ar ar9ta el,
mo1nea(ul, ce 1tieE A1 6leca din v9(9una a!ta #le!temat9, a1 +u(i
de acea!t9 6@ine !tr9in9 1i nu mi8ar mai c9lca 6iciorul 6e ace!te
coclauri 6@n9 la Kudecata de a6oiH
A))A P,TR<V)A5 Ji ce8ai +ace dac9 !8ar &nt@m6la !9 c@1ti(i
cu adev9ratM
JA0,-"4$ +c.nd e $nduri/& Mai &nt@i 1i &nt@i a1 6leca la
Mo!cova !9 aud tara+urile de Fi(ani A6oiH a6oi m8a1 duce
&nv@rtindu8m9 dre6t la Pari! Mi8a1 &nchiria o ca!9, a1 um#la la
#i!erica ru!ea!c9H
A))A P,TR<V)A5 JiM
JA0,-"4$5 A1 !ta c@t &i Iiulica de lun(9 la morm@ntul !oFiei
mele 1i m8a1 (@ndi la ale vieFii valuri A1 !ta a1a Iile 1i !96t9m@ni
&n 1ir, 6@n9 c@nd mi8a1 da duhulH , &n(ro6at9 la Pari! neva!t98
mea, 1tiiMH
+au./
A))A P,TR<V)A5 Ce 6licti!eal9E Ce8ar +i !9 c@nt9m duetM
,1ti de acordM
JA0,-"4$5 0ine, 6re(9te1te notele
5
5abels1i, I#ano# i %#o#.
$VA)<V +arnd e alee alturi de %#o#/& :umneata,
6rietene, Fi8ai terminat +acultatea a#ia anul trecut ,1ti &nc9 t@n9r,
6lin de ener(ie, 6e c@nd eu am &m6linit treiIeci 1i cinci de ani Prin
urmare am dre6tul !98Fi dau !+aturi A!cult98m9 ce8Fi !6un nu te
&n!ura niciodat9 cu o ovreic9, cu vreo 6!iho6at9, !au cu o 6edant9
6reFioa!9H Ale(e8Fi o mediocritate, 1i &nc9 una dintre cele mai
1ter!e, +9r9 culori Fi69toare, +9r9 6retenFii =n (eneral, con!truie1te8
Fi &ntrea(a viaF9 du69 un anume cala6od Cu c@t +ondul e mai
cenu1iu 1i mai monoton, cu at@t e mai #ine :r9(uFule, nu te 6une
&n #eFe cu miile de oameni din Kurul t9u, nu te lu6ta cu morile de
v@nt, nu te da cu ca6ul de toFi 6ereFii, c98i &n IadarH P9Iea!c98te
!+@ntul de (o!6od9rii model, de 1coli >cum nu !8au mai v9Iut?, de
toa!turi av@ntateH =nchide8te &n 6ro6ria8Fi cara6ace 1i
&nde6line1te8Fi 6@n9 la ca69t micul 1i ne&n!emnatul t9u ro!t dat de
:umneIeuH Crede8m9, e mult mai #ine a1a, mai cin!tit 1i mai
!9n9to! Ah, de8ai 1ti c@t de o#o!itoare 1i de chinuitoare e viaFa 6e
care am tr9it8o euE C@te (re1eli, c@te nedre6t9Fi, c@te a#!urdit9FiE
+.rindu"l e conte, iritat/ N9u, unchiule, !tai &ntotdeauna ca un
!6in &n ochii omului, nu8l la1i !9 !chim#e o vor#9 cu cinevaE
JA0,-"4$ Bcu o #oce tn$uitoare/& )8au loc de mine, dracu !9
m9 iaE Pe!te tot !unt de 6ri!o!E +sare !n icioare i intr !n cas/
$VA)<V +stri$nd du el/5 "tai, unchiule, n8am vrut !9 te
Ki(ne!cE +lui %#o#/ ,i 6o+tim, m9 &ntre# acum, 6entru ce l8am
o+en!atM Mi8! nervii IdruncinaFi, a!ta e Tre#uie !9 &ntre6rind ceva,
!9 +ac cevaH
-V<V +ener#at/& )i*olai Ale%eevici, te8am a!cultat 6@n9 acum
1iH iertat !98mi +ie, am !98Fi vor#e!c +9r9 ocol =n vocea dumitale,
&n intonaFia, +9r9 a mai vor#i de cuvintele 6e care le ro!te1ti, e
at@ta e(oi!m 1i at@ta cruIime, &nc@t m9 !6erii .n om a6ro6iat, un
om care te iu#e1te, !e 6r969de1te cu Iile tocmai 6entru c9 e al9turi
de dumneata, 6entru c9 te iu#e1te, iar dumneataH dumneata 6oFi
!9 !tai indi+erent, !9 um#li de colo 6@n9 colo, !9 mai dai !+aturi 1i
!9 +aci 6e i6ocritulH )8am cum !9 m9 e%6rim, c9ci n8am darul
vor#irii, darH dar, cin!tit Fi8o !6un, &mi e1ti 6ro+und anti6aticEH
$VA)<V5 "e 6rea 6oate, !e 6rea 6oateH :umneata, !t@nd
deo6arte, 6oate veIi mai #ine lucrurileH "8ar 6utea !9 m9 veIi &n
adev9rata lumin9H :a, cred, !unt convin! c98! +oarte vinovat,
+oarteH +ascult/ Mi !e 6are c9 a tra! tr9!ura la !car9 M9 duc !9
m9 &m#racH +ornete sre cas, dar se orete la mi)locul
drumului/ :umneata, doctore, nu m9 !im6atiIeIi 1i nici nu
a!cunIi ace!t lucru A!ta &Fi +ace cin!te, !9 1tii, &Fi +ace cin!teH
+intr !n cas/
-V<V +sin$ur/& Ce caracter a+uri!itE $ar am 6ierdut ocaIia !98i
!6un tot ce8aveam 6e inim9H )u 6ot vor#i cu el lini1titE Cum
de!chid (ura 1i !cot o vor#9, !imt c9 m9 !u+oc, m9 a6a!9 ceva aici
+duce mna la iet/, !e r9!uce1te ceva, lim#a mi !e u!uc9 &n (ur9
=l ur9!c din tot !u+letul 6e ace!t Tartu++e, 6e ace!t e!croc cu toat9
6arada lui de !entimenteH Po+tim, dumnealui 6leac9H 0iata lui
!oFie nu vi!eaI9 dec@t un !in(ur lucru5 !9 !tea m9car o !ear9 l@n(9
ea, el e!te toat9 viaFa ei, &l im6lor9 ca 6e un :umneIeu, iar
dumnealuiH dumnealui nu 6oateH dumnealui !e !u+oc9 aca!9
:ac9 ar r9m@ne o !in(ur9 !ear9 cu d@n!a, 1i8ar tra(e de ur@t un
(lonF &n t@m6l9 "9r9cuFul de elH &i tre#uie li#ertate, ca !9 6un9 la
cale vreo nou9 m@r19vieH Jtiu, domnul meu, de ce8Fi !+@r@ie
dumitale c9lc@iele &n +iecare !ear9 du69 -e#edevii 91tiaE Jtiu, 1tiuE
2
%#o#, I#ano#, !n alton, cu lria e ca, 5abels1i i Anna
'etro#na.
JA0,-"4$ +ieitul din cas !mreun cu I#ano# i cu Anna
'etro#na/& -a urma urmei, )icola!, e neomeno! ceea ce +aciE =Fi
iei t9l691iFa &n +iecare !ear9, iar 6e noi ne la1i aici !9 murim de
ur@t Am &nce6ut !9 ne culc9m 6e la o6t, odat9 cu (9inile A!ta8i
viaF9M Ji de ce, m9 ro(, tu ai dre6tul !9 6leci 1i noi nuM :e ceM
A))A P,TR<V)A5 -a!98l, la!98l &n 6ace, conte, !9 6leceEH
$VA)<V Bsoiei/5 Aniuta, 1tii #ine c9 nu 6ot !9 te iau cu mine
,1ti #olnav9, 1i du69 a!+inFitul !oarelui n8ai voie !9 ie1i din ca!9
.ite, &ntrea#98l 1i 6e doctor :oar nu e1ti un co6il ca !9 nu 6rice6i
at@ta lucruH +contelui/ Ji tu ce !9 cauFi acoloM
JA0,-"4$5 A1 6leca oriunde, 1i la dracu8n 6raInic, 1i8n (ura
crocodililor, numai !9 nu r9m@n aici Mor de ur@tE M8am t@m6it de
6licti!eal9E Tuturor li8i lehamite de mine Tu m9 la1i aca!9 cu ea
ca !98i Fin de ur@t, 1i eu am dat8o (ata, am &m#oln9vit8o mai r9uE
A))A P,TR<V)A5 -a!98l &n 6ace, conte, la!98l !9 6lece $8o +i
mai ve!el acolo
$VA)<V5 Ania, ce &n!eamn9 tonul ace!taM Jtii doar c9 nu m9
duc acolo !9 m9 di!treIE Tre#uie !9 vor#e!c cu ei &n le(9tur9 cu
6oliFaH
A))A P,TR<V)A5 )u &nFele( de ce te Ku!ti+ici &n +aFa meaE
Pleac9, doar nu te o6re1te nimeniE
$VA)<V5 AraFilor, !9 nu ne !@c@im unii 6e alFiiE <are nu !e
6oate +9r9 a!taM
JA0,-"4$ +cu #oce ln$rea/& )icola!, iu#itule, te im6lor,
ia8m9 cu tine Printre e!crocii 1i 6ro1tii de acolo 6oate am !9 m9
mai &nve!ele!c 1i eu Jtii doar c9 de la Pa1ti n8am mai +o!t nic9ieriE
$VA)<V +iritat/& 0ine, #ine, te iauE Ah, cum mi !8a ur@t de voi
toFiE
JA0,-"4$5 N9uM Merci 1i 6entru a!taH +!l ia #esel la bra i"l
tra$e mai la o arte/ Pot !98mi 6un 69l9ria ta de 6aieM
$VA)<V5 PoFi !8o 6ui, numai (r9#e1te8teE
+contele d bu.na !n cas/
$VA)<V5 Ah, cum mi !8a ur@t de voi toFiE :arH vai, :oamne,
ce vor#e!cE Ania, iart98m9, am &nce6ut !9 +olo!e!c +aF9 de tine un
ton im6o!i#il )iciodat9 nu mi !8a mai &nt@m6lat a!taE +au./ ,i,
cu #ine, Ania, tre#uie !9 6lec M9 &ntorc 6e la unu
A))A P,TR<V)A5 4olea, dra(ul meu, r9m@i aca!9E
$VA)<V +nelinitit/& Porum#iFa mea dra(9, comoara mea,
ne+ericita mea co6il9, te im6lor, nu m9 &m6iedica !9 6lec !erile de
aca!9 , crud 6oate ceea ce +ac, e nedre6t, dar &n(9duie8mi !9 +ac
acea!t9 nedre6tateE Aca!9 m9 a6a!9 6ereFiiE =ndat9 ce a!+inFe1te
!oarele, 6licti!eala &mi otr9ve1te !u+letul, m9 macin9 ur@tul :e
unde vine !tarea a!ta nu m98ntre#a, nu 1tiu Plicti!eal9 aiciH 6leci
la -e#edevi 6licti!eal9 1i acolo, #a 6oate &nc9 mai cum6lit9H Te
&ntorci aca!9 dai iar91i de ceea ce ai l9!at, 1i uite8a1a toat9
noa6teaH =Fi vine !98Fi iei c@m6ii, nu altaEH
A))A P,TR<V)A5 4oleaH te ro(, r9m@iE < !9 !t9m de vor#9
am@ndoi, cum +9ceam &nainte < !9 cin9m &m6reun9, a6oi o !9
citimH Am &nv9Fat cu 0om#9nil9 al no!tru o mulFime de duete, ca
!9 le c@nt9m 6entru tineH +!l !mbriea./ R9m@i, 4oleaE
+au./ )u te8nFele(, dra(ul meu =n ultimul an nu te mai
recuno!c Ce8i cu tineM
$VA)<V5 )u 1tiu, nu 1tiuH
A))A P,TR<V)A5 4olea, de ce nu vrei !9 m9 iei cu tine, !9
6etrecem !erile &m6reun9M
$VA)<V5 :ac9 Fii at@t de mult, 6ot !98Fi !6un , 6oate crud din
6artea mea, dar totu1i e mai #ine a1aH C@nd m9 a6uc9 ur@tul,
euH eu &nce6 !9 nu te mai iu#e!c Au( 1i de tine ca 1i de ceilalFi
=ntr8un cuv@nt, Ania, !imt nevoia !9 6lec de aca!9
A))A P,TR<V)A5 Te a6uc9 ur@tul, IiciM =nFele(, &nFele(H
Jtii ceva, 4oleaM =ncearc9 !9 +aci ca mai &nainte5 !9 c@nFi, !9 r@Ii,
!9 te !u6eriH R9m@i aca!9, o !9 r@dem am@ndoi, o !9 #em
vi1inat9, 1i o !98Fi alun(9m ur@tul c@t ai #ate din 6alme :ac9 vrei,
am !98Fi c@ntH "au o !9 ne a1eI9m am@ndoi &n #iroul t9u, 6e
&ntuneric, a1a cum +9ceam odinioar9, 1i tu ai !98mi vor#e1ti de!6re
tine, de!6re ur@tul care te a6a!9H Ai ochii at@t de tri1tiE Am !9
6rive!c &n ei 1i am !9 6l@n(H < !9 ne +ie mai u1or am@nduroraH
+rde rintre lacrimi/ M9 &ntre#, 4olea, cum !e 6oate +lorile
revin cu +iecare 6rim9var9, dar #ucuria niciodat9M "e 6oate !9 +ie
a1aMH ;aide, haide, dra(ul meu, 6leac9, nu te mai reFinH
$VA)<V5 Mai #ine roa(98te 6entru mine, AniaE B6leac, se
orete !n loc i cade cte#a clie e $nduri/ )u, nu 6otE
+leac/
A))A P,TR<V)A5 Pleac9, 6leac9, dra(ul meuH +se aa. !n
faa mesei/
-V<V +umblnd de colo"colo e scen/& Anna Petrovna, tre#uie
!9 re!6ecFi o dat9 6entru totdeauna acea!t9 re(ul95 cum !8a +9cut
ora 1a!e, intri &n ca!9 1i nu te mai mi1ti de acolo 6@n9 dimineaFa
Aerul umed al !erii &Fi +ace r9u
A))A P,TR<V)A5 "9 tr9iFi, am &nFele!E
-V<V5 Vor#e!c !erio!
A))A P,TR<V)A5 $ar eu n8am che+ !9 +iu !erioa!9 +tuete/
-V<V5 Po+tim, ai 1i &nce6ut !9 tu1e1tiH
D
%#o#, Anna 'etro#na i 5abels1i.
JA0,-"4$ +iese din cas, oart lrie i alton/& .nde8i
)i*olaiM "8au 6u! caii la tr9!ur9M +se aroie de Anna 'etro#na
i"i srut mna $rbit/ )oa6te #un9, &n(era1uleE +fcnd o
$rimas/ Gevolt, iertaFi8me ve ro(E +leac $rbit/
-V<V5 0u+on #9tr@nE
+au.; se aud acorduri !ndertate de armonic/
A))A P,TR<V)A5 Ce 6licti!eal9E Po+tim, viIitiii 1i
#uc9t9re!ele 6etrec ca la #al, iar euH eu n8am 6arte de nicio
#ucurieH M8au 69r9!it toFi ,v(heni 4on!tantinovici, ce tot um#li
de colo 6@n9 coloM A1aI98te odat9E
-V<V5 )u 6ot 1edea locului
+au./
A))A P,TR<V)A5 =i auIi cum c@nt9 >"catiul?M +cnt/ >M9i,
!catiu, 6e unde8ai +o!tM $a, de8o votc9 +9cui ro!tH? +au./
:octore, 69rinFii dumitale mai !unt &n viaF9M
-V<V5 Tata a murit Mama mai tr9ie1te
A))A P,TR<V)A5 )u Fi8e dor de eaM
-V<V5 )8am tim6 !9 m9 (@nde!c 6rea mult la a!ta
A))A P,TR<V)A +r.nd/& Alorile revin &n +iecare
6rim9var9, dar #ucuria niciodat9M Cine mi8a !6u! ace!te cuvinteM
)u8mi mai aminte!cH Ce uituc9 !untH Ah, da, da, mi !e 6are c9
le8am auIit de la )i*olai +ciulete urec-eaC $ar Fi69 cucuveauaE
-V<V5 )8are dec@t !9 Fi6eE
A))A P,TR<V)A5 Mi !e 6are, doctore, c9 !oarta mi8a Kucat
+e!ta At@Fia oameni cu nimic mai #uni dec@t mine !unt +ericiFi, 1i
nu 6l9te!c nimic 6entru acea!t9 +ericire ,u &n!9 am 6l9tit 6entru
toate Ji c@t de !cum6 am 6l9titE M9 &ntre#, de ce oare tre#uie !9
dau ace!t tri#ut &n(roIitor !orFii, de ceM ToFi !unteFi #uni cu mine,
delicaFi, v9 e +ric9 !98mi !6uneFi adev9rulH <are credeFi c9 nu 1tiu
ce #oal9 amM < 1tiu 6rea #ine :ar !9 l9!9m a!ta, e un !u#iect
#anal 1i 6licti!itorH +cu accent e#reiesc/ "cuIaFi, ve ro(E :octore,
1tii vreo anecdot9 ve!el9M
-V<V5 )u m9 6rice6 la anecdote
A))A P,TR<V)A5 :ar )i*olai !e 6rice6e Jtii, m9 &ntre#
uneori de ce !unt at@t de nedre6Fi oameniiM :e ce la dra(o!te nu
r9!6und cu dra(o!te, iar adev9rul &l 6l9te!c cu minciunaM "6une8
mi, doctore5 6@n9 c@nd or !9 m9 ura!c9 tata 1i mamaM -ocuie!c
am@ndoi la o de69rtare de cinciIeci de ver!te de aici, iar eu Ii 1i
noa6te, 6@n9 1i &n !omn, !imt ura lor !+@1iindu8mi !u+letul :ar
tri!teFea lui )i*olai cum Fi8o e%6liciM =mi !6une c9 nu m9 iu#e1te
numai !eara, c@nd &l a6uc9 ur@tul =nFele( 1i admit a!ta, dar
&nchi6uie8Fi c9 dra(o!tea lui 6entru mine a muritE , de necreIut, 1i
totu1iH )u, nu, nici nu tre#uie !9 m9 (@nde!c la a1a ceva, e mai
#ine !9 nu m9 (@nde!c +cnt/ >M9i !catiu, 6e unde8ai +o!tMH?
+tresare/ :oamne, ce (@nduri ne(re m9 cu6rindEH :umneata,
doctore, nu e1ti c9!9torit 1i nu 6oFi &nFele(e multeH
-V<V5 Nici c9 te mir9 multe lucruriH +se aa. alturi de ea/
Pe mine &n!9 m9 mir9 un !in(ur lucru5 caIul dumitale ,%6lic98mi,
+98m9 !9 &nFele(, cumH cum dumneata, o +emeie inteli(ent9,
cin!tit9, !+@nt9 a1 6utea !6une, ai admi! !9 +ii at@t de Ko!nic
&n1elat9, !9 +ii adu!9 &n ace!t cui# de cucuveleM Ce cauFi aiciM Ce
6oFi avea comun cu ace!t om rece, +9r9 !u+letH :ar !98l l9!9m la o
6arte 6e !oFul dumitaleE Ce 6oFi avea comun cu ace!t mediu
(9uno!, vul(arM <, :oamne, :umneIeuleE Ace!t conte !mintit,
cic9litor, coclit &n rele 1i ace!t 6ehlivan, e!croc 6rintre e!croci,
Mi1a, cu mutra lui tic9loa!9H ,%6lic98mi, cum de te a+li aici, la
ceM Cum de ai nimerit &n ace!t vie!6arMH
A))A P,TR<V)A +r.nd/& .ite a1a &mi vor#ea 1i elH
=ntocmai, cuv@nt cu cuv@ntH )umai c9 ochii lui !unt mai mari, 1i
c@nd &nce6ea !98mi vor#ea!c9, !e a6rindeau ca ni1te c9r#uniH
;aide, haide, !6une mai de6arteEH
-V<V +fcnd un $est cu mna/& )8are niciun ro!t !9 mai
vor#e!c Ai +ace #ine !9 intri &n ca!9H
A))A P,TR<V)A5 "6ui c9 )i*olai e a1a 1i 6e dincolo :e
unde &l cuno1tiM CreIi c9 &ntr8o Kum9tate de an 6oFi 69trunde
!u+letul unui omM A+l9, doctore, c9 e un om minunat, 1i8mi 6are
r9u c9 nu l8ai cuno!cut acum doi8trei ani =l veIi t9cut, tri!t,
um#l@nd de colo 6@n9 colo +9r9 !9 +ac9 nimic, dar mai &nainteH
Ce om dintr8o #ucat9 eraEH -8am &ndr9(it din 6rima cli69 +rde/
< !in(ur9 6rivire mi8a +o!t de aKun! 1i, clam6E m8am treIit &n
ca6can9H Mi8a !6u!5 hai cu mineEH M8am ru6t de toate, am dat
totul la o 6arte 1i l8am urmatH +au./ Acum nu mai e acela1i om
6e care l8am cuno!cutH "ear9 de !ear9 6leac9 la -e#edevii 91tia
ca !9 !e di!treIe cu alte +emei, iar euH !tau aici &n (r9din9 1i
a!cult cum Fi69 cucuveauaH +se aude toaca a.nicului/ :octore,
ai +raFiM
-V<V5 )8am
+Anna 'etro#na ln$e/
-V<V5 Ce &n!eamn9 a!taM Te ro(H
A))A P,TR<V)A +ridicndu"se/& )u mai 6ot, doctore, nu
mai 6ot PlecH
-V<V5 .nde vrei !9 6leciM
A))A P,TR<V)A5 M9 duc du69 elH :9 ordin !9 !e 6un9
caii la tr9!ur9, te ro(H +fu$e !n cas/
-V<V5 )u, re+uI cate(oric !9 o mai trateI &n a!emenea
condiFiuniE )u8i de aKun! c9 nu8mi 6l9te!c niciun #an, #a 6e
dea!u6ra &mi mai &ntorc 1i !u+letul 6e do!EH )u mai 6ot r9m@ne &n
ca!a a!taE AKun(eE +intr !n cas/
Cortina
ACT.- A- :<$-,A
Salonul !n casa lui %ebede#. (n fa 7 ua care d !n arc. (n
dreata i !n stn$a 7 alte ui. Mobil #ec-e, de re. %ama din
ta#an, candelabrele i tablourile sunt !nfurate !n !n#elitori albe.
1
Einaida Sa#ina, Ios!-, A#dotia 0a.aro#na, *$oru1a, 2a#rila,
camerista, btrne #i.itatoare, tineri, cte#a domnioare i
6aba1ina.
+Einaida Sa#ina ade e di#an. (n dreata i !n stn$a ei, !n
fotolii, iau loc btrnele #i.itatoare. 'e scaune 7 tineretul. (n
fund, ln$ ua ce d sre $rdin, un $ru de musafiri )oac
cri. 'rintre ei& Ios!-, A#dotia 0a.aro#na i *$oru1a. 2a#rila
st ln$ ua din dreata. ,amerista umbl de colo n colo cu
o ta# !ncrcat cu dulciuri. (n tot timul actului, rin ua din
dreata e un du"te"#ino de musafiri, care se duc i se !ntorc din
arc. 6aba1ina intr tot rin dreata i se aroie de Einaida
Sa#ina/
N$)A$:A "AV$J)A +radioas/& 0ine ai venit, !u+leFelule,
Maria ,(orovnaH
0A0A4$)A5 0ine te (9!e!c !9n9toa!9, Ninaida "avi1naE Am
deo!e#ita 6l9cere !9 te +elicit cu 6rileKul aniver!9riiH +se srut/
"98Fi tr9ia!c9, dea :omnul !9 ai#9 6arteH
N$)A$:A "AV$J)A5 MulFume!c, !u+leFelule, !unt at@t de
#ucuroa!9H Cum o mai duci cu !9n9tateaMH
0A0A4$)A5 MulFume!c, c@t !e 6oate de #ine +se aa.
alturi, e di#an/ 0un9 !eara, tinereFeEH
+Musafirii se ridic !n icioare i se !nclin./
18.- M."AA$R +r.nd/& TinereFe, auIi vor#9H )u cumva
vrei !9 !6ui c9 dumneata e1ti #9tr@n9M
0A0A4$)A +oftnd/& ,he, nu m9 mai 6un cu dumneavoa!tr9H
18.- M."AA$R +r.nd, cu resect/& $ertaFi8m9, darH Vor#a
vine c9 !unteFi v9duv9H A1a v9duv9 mai 6oate #ate Iece
+eti1caneH
+2a#rila o ser#ete e 6aba1ina cu un a-ar de ceai/
N$)A$:A "AV$J)A +lui 2a#rila/& "erve1ti ceaiul a1a, +9r9
nimicM Ai 6utea !9 aduci ni1te dulceaF9, de a(ri1e !9 IicemH
0A0A4$)A5 MulFume!c, nu v9 deranKaFi
+au./
18.- M."AA$R5 Mar+a ,(orovna, aFi trecut 6rin Mu1*inoM
0A0A4$)A5 )u, 6rin Naimi1ce , drumul mult mai #un 6e
acolo
18.- M."AA$R5 MdaH
4<"=;5 :ou9 dame de 6ic9
,G<R.J4A5 Pa!
AV:<T$A )ANAR<V)A5 Pa!
A- 78-,A M."AA$R5 Pa!
0A0A4$)A5 Ai auIit, Ninaida "avi1na, o#li(aFiunile iar au
&nce6ut !9 urce verti(ino! Ai mai 6omenit a1a ceva5 6rimul
&m6rumut e cotat acum la 7D3 de ru#le, al doilea la a6roa6e 753H
)u !8a mai v9Iut una ca a!taEH
N$)A$:A "AV$J)A Boftnd/& )oroc de cei care au mai
multeH
0A0A4$)A5 "9 nu creIi c98i o !co+al9, !u+leFelule :e1i, nu
Iic, au cre!cut &n valoare, totu1i e un ri!c !9 6la!eIi ca6italul &n ele
G@nde1te8te numai la 6rocentul de a!i(urare Te aduce la !a69 de
lemnH
N$)A$:A "AV$J)A5 < +i a1a cum Iici, totu1i, dra(a mea, omul
!6er9H +oftea./ :umneIeu e mareH
A- 38-,A M."AA$R5 :in 6unctul meu de vedere, mesdames,
!9 ai ca6ital &n Iiua de aIi nu8i c@tu1i de 6uFin convena#il Titlurile
de rent9 dau un dividend cu totul ne&n!emnat A8Fi 6une deci #anii
&n circulaFie &n!eamn9 a ri!ca &n modul cel mai !erio! "unt de
69rere, mesdames, c9 acei oameni care au a!t9Ii ca6ital !e a+l9,
mesdames, &ntr8o !ituaFie mult mai critic9 dec@tH dec@t aceiH
0A0A4$)A +oftnd/& A!ta8i adev9ratE
+B"ul musafir casc/
0A0A4$)A5 "e 6oate !9 ca1ti &n +aFa unor cucoaneM
18.- M."AA$R5 Pardon, mesdames, am c9!cat +9r9 !9 vreau
+Einaida Sa#ina se ridic i iese e ua din dreata; au. mai
!ndelun$at/
,G<R.J4A5 :ou9 dame de to#9
AV:<T$A )ANAR<V)A5 Pa!
A- 78-,A M."AA$R5 Pa!
4<"=;5 Pa!
0A0A4$)A +aarte/& :oamne, !9 mori de 6licti!eal9, nu altaE
7
Aceiai, Einaida Sa#ina 1i %ebede#.
N$)A$:A "AV$J)A +intrnd e ua din dreata !mreun cu
%ebede# i adresndu"i"se !n oat/& Ce te8ai a1eIat acolo ca o
6rimadon9 de o6er9ME JeIi cu mu!a+iriiE +se aa. e #ec-iul loc/
-,0,:,V Bcscnd/& <+, 69catele noa!tre cele (releE +.rind"o
e 6aba1ina/ Aoleu, a venit 1i Iaharicaua noa!tr9EH +salutnd"o/
Cum o mai duci cu !9n9tatea, comoara meaMH
0A0A4$)A5 MulFume!c, c@t !e 6oate de #ine
-,0,:,V5 "lav9 :omnuluiEH "lav9 :omnuluiE +se aa.
!ntr"un )il/ :a, da, ce !98i +aciH GavrilaE
+2a#rila !i aduce un -rel de #otc i unul cu a. %ebede# bea
#otca i $olete a-arul cu a/
18.- M."AA$R5 )oroc 1i !9n9tateE
-,0,:,V5 :e8ar da :umneIeu !9 m9 mai Fin9 am@ndou9E :a
nu 6rea v9dH M9 mai 69!uie1te :omnul =i mulFume!c 1i 6entru
a!taEH +soiei/ NiuIiu1*a, daG unde8i !9r#9torita noa!tr9M
4<"=; +#ietndu"se/& Cum nai#a !8a +9cut c9 am r9ma! +9r9
levat9M +sare !n icioare/ Cum nai#a !8a +9cut c9 am 6ierdut,
tr9!ni8m8ar !9 m9 tr9!nea!c9E
AV:<T$A )ANAR<V)A +srind i ea !n icioare, surat/&
Ai 6ierdut, !tima#ile, 6entru c9 nu 1tii !9 Koci Ji dac9 nu 1tii !9
Koci, nu te a1eIa la ma!a verdeE $a !6une, cu ce dre6t &ncurci
m9t9luF9 culorileM Cu ce dre6t, te &ntre#ME :8aia ai 6u! la !aramur9
a!ulEH +fu$ amndoi de la mas sre ceilali/
4<"=; +#ietndu"se/& :aFi8mi voie, domnilorH Am la
culoare5 a!ul, ri(a, dama, valetul, 1e6te8o6t, un a! de 6ic9 1iH 1i o
tre+l9, &nFele(eFiMH .na mititic9 Ji eaH 1i eaH la dracuH $8am
declarat doar c9 Koc +9r9 atuH
AV:<T$A )ANAR<V)A +!ntrerundu"l/& "9 avem 6ardonE
,u am declarat c9 Koc +9r9 atuE :umneata ai declarat dou9 +9r9
atuH
4<"=;5 , revolt9tor, domnilorE :aFi8mi voieH daFi8mi voieH
dumneata aveaiH eu aveamH +lui %ebede#/ 'udec9 1i dumneata,
Pavel 4irilliciH Am la culoare5 a!ul, ri(a, dama, valetul, 1e6te8
o6tH
-,0,:,V +astundu"i urec-ile/& "l9#e1te8m9, ro(u8te,
!l9#e1te8m9E
AV:<T$A )ANAR<V)A5 ,u, 1i nu el, am declarat c9 Koc +9r9
atuE
4<"=; +furios/& 0le!temat !9 +iu dac9 mai Koc c@ndva cu
69!tru(a a!taE +iese a$itat e ua care d !n $rdin/
+al @"lea musafir iese du el. %a mas rmne numai *$oru1a/
AV:<T$A )ANAR<V)A5 PtiuEH M8au a6ucat c9ldurile cu
!mintitul 9!taEH AuIi, 69!tru(9E Tu e1ti 69!tru(9, IevIeculeEH
0A0A4$)A5 :aG 1i dumneata, #unicuFo, 6rea te a6rinIiH
AV:<T$A )ANAR<V)A +.rind"o e 6aba1ina face un $est
de uimire cu minile/& $a te uit9, 6orum#iFa era aici 1i eu n8o
vedeamE Parc9 am dat &n or#ul (9inilorEH :ra(a de eaEH +!i
srut umrul/ Ce #ucuroa!9 !unt c9 te v9dE -a!98m9 !9 te
6rive!c, 69uniFa mea +rumoa!9, !9 te 6rive!c 1i !9 nu m9 mai !aturE
Ptiu, 6tiuEH !9 nu te deochiEH
-,0,:,V5 Ji8a dat drumul la clonFEH Mai #ine i8ai (9!i un
mire mai de :oamne aKut9H
AV:<T$A )ANAR<V)A5 Ji am !98i (9!e!c, +ii +9r9 (riK9E "9
1tiu c9 m9 dau 6e!te ca6, c9 intru8n 69m@nt, daG 6e ea 1i 6e
"anici*a tot le m9ritEH "9 1tiu c9 m9 dauH +oftea./. :ar
&ntre#area e!te, unde !98i (9!e1ti 6e miri &n vremea de aIiM Po+tim,
6riviFi8i, !tau ca ni1te coco1i 6louaFi 1i nici nu !e !inchi!e!cEH
A- 38-,A M."AA$R5 Com6araFia nu e 6rea +ericit alea!9 :in
6unctul meu de vedere, mesdames, dac9 tinerii de a!t9Ii 6re+er9
viaFa de #urlac, nu e vina lor Vina o 6oart9, cum !9 !6un,
condiFiunile !ociale &n care tr9imH
-,0,:,V5 ,i, eiEH Mai d98o &ncolo de +iloIo+ie, c9 n8o 6ot
&n(hiFiEH
3
Aceiai i Saa.
"AJA +intrnd i !ndretndu"se sre rintele su/& Ce vreme
minunat9 e a+ar9, domnilor, 1i dumneavoa!tr9 !taFi &n I96u1eala
a!taE
N$)A$:A "AV$J)A5 "a1en*a, nu veIi c9 a venit Maria
,(orovnaM
"AJA5 "cuIele mele +se aroie de 6aba1ina i"i d bun
seara/
0A0A4$)A5 Prea te8ai +9cut +udul9 de la o vreme, "anici*a,
6rea te8ai +9cut +udul9 M9car o dat9 !9 +i dat 1i 6e la noi +se
srut/ -a mulFi ani, !u+leFeluleH
"AJA5 MulFume!c +se aa. alturi de taic"su/
-,0,:,V5 :a, da, c9 veni vor#a, Avdotia )aIarovna, cu mirii
e o 6ro#lem9 &n vremea de aIi Mar+9 rar9 Ce mai tura8vura, 6@n9
1i cavaleri de onoare mai #reKi !e (9!e!c cu (reu )u v9 +ie cu
#9nat, dar tineretul de a!t9Ii, :oamne iart98m9, e at@t de acrit 1i de
r9!acrit, e at@t de mol@u, c9 Fi !e +ace lehamite )ici tu un danF ca
lumea, nici tu o vor#9 de duh, nici tu un 6ahar de #9uturic9H
AV:<T$A )ANAR<V)A5 =n ce 6rive1te 69h9relele, n8avea
(riK9, c9 nu le 6rea duc la urecheH numai !9 ai#9 ce turna &n ele
-,0,:,V5 )u8i totul !9 #ei, c9 #eau 1i caiiH Totul e !9 #ei cu
!ocoteal9, c9 #9utura are 1i ea ro!tul eiEH ,he, 6e vremea noa!tr9
du69 ce ne 6er6eleam cu &nv9F9tura c@t &i Iiulica de mare, cum !e
+9cea !eara, dam n9val9 la vreo +amilie mai 6rimitoare, 1i FinGte
6etrecere 6@n98n IoriEH "9 +i v9Iut atunci danFuri, !9 +i v9Iut
curte la domni1oare, !9 +i v9IutH +!i d un bobrnac este $t/
Ji d98i cu 6alavre, d98i cu +iloIo+icale, 6@n9 c@nd &Fi &nFe6enea
lim#a &n (ur9EH :a, daE :ar tineretul de a!t9IiH 6tiuE +face un
semn cu mna a le-amite/ )u 6ot !98i 6rice6H )ici cal, nici
m9(ar =n tot KudeFul no!tru unul !in(ur mai e cum mai e, dar 1i
acela8i &n!urat +oftnd/, 1i 6are8!e c9 a 1i &nce6ut !981i dea &n 6etic
cu nervii luiH
0A0A4$)A5 :e cine vor#e1tiM
-,0,:,V5 :e )i*ola1a $vanov
0A0A4$)A5 :a, da, e un #9r#at intere!ant +cu un aer amrt/,
dar e ne+ericitEH
N$)A$:A "AV$J)A5 Cum vrei, !u+leFelule, !9 +ie omul +ericit
+oftnd/, dac9 a +9cut ceea ce a +9cutEH "8a &n!urat nenorocitul cu
ovreica aceea, creI@nd c9 69rinFii ei or !98i dea marea cu !area, iar
c@nd colo, a r9ma! cu #uIele um+lateH :in cli6a c@nd 1i8a
!chim#at credinFa, #9tr@nii au #le!temat8o, 1i nici &n ochi !8o mai
vad9EH .n #an nu i8au dat Acum !e c9ie1te #ietul, da8i 6rea
t@rIiuH
"AJA5 Mam9, nu8i adev9ratE
0A0A4$)A +cu ardoare/& Cum !9 nu +ie adev9rat, !u+leFeluleM
Toat9 lumea 1tie :ac9 nu avea intere!, la ce8i tre#uia !9 !e &n!oare
cu ovreicaM Ce, +ete de8ale noa!tre !unt 6uFineM )8a 6rev9Iut ce8o
!9 !e &nt@m6le, a!ta eE )8a 6rev9Iut, !u+leFeluleH +cu #ioiciune/
,he, daG ce mai 69Fe1te acum de la elE "9 te !tr@m#i de r@!, nu altaE
AuIi, vine aca!9, !eara, 1i o ia din !curt5 >P9rinFii t9i m8au tra! 6e
!+oar9E Mar1 din ca!a mea, !9 nu te mai v9dE? .nde !9 6leceM C9
#9tr@nii n8o mai 6rime!c nici &n 6ra( "8ar duce undeva ca +at9 &n
ca!9, dar, veIi matale, c9 nu8i o#i1nuit9 cu muncaH $ar el o tot
mu1truluie1te 6@n98i vine r9uH :e n8ar +i contele !98i ia a69rarea,
o trimitea de mult &n lumea dre6FilorH
AV:<T$A )ANAR<V)A5 "e mai &nt@m6l9 1i a1a5 c@nd &l
aKun(e !u69rarea, nici una, nici dou9, o &nchide &n 6ivniF9 1i8i Iice5
>A1a 1i 6e dincolo, u!turoi !98mi m9n@nci, c9 altceva n8am ce !98Fi
dauEH? Ji !9 veIi cum &n(hite la u!turoi, 6@n9 i !8a6leac9H
+rsete/
"AJA5 T9ticule, doar a!tea8! minciuniE
-,0,:,V5 ,i 1iM )8au dec@t !9 tr9nc9nea!c9 c@t or 6o+tiH
+stri$/ GavrilaEH
+2a#rila !i aduce #otca i a-arul cu a/
N$)A$:A "AV$J)A5 .ite, de a!ta !8a ruinat, !9r9cuFul :a,
tre#urile &i mer( de8a8ndoa!eleaH :ac9 n8ar +i 0or*in care !98i
admini!treIe mo1ia, murea de +oame cu ovreica lui +oftea./ Ji
c@nd te (@nde1ti, !u+leFelule, ce8am 69(u#it 1i noi de 6e urma luiE
H )umai #unul :umneIeu 1tie ce8am 69(u#itE =Fi dai !eama,
dr9(uFo, de trei ani ne datoreaI9 nou9 mii de ru#leE =Fi dai !eamaM
0A0A4$)A +!n$ro.it/& )ou9 mii de ru#leE
N$)A$:A "AV$J)A5 :a, daH Pa1en*a, dr9(uFul de el, i8a
avan!at ace1ti #ani )iciodat9 nu 1tie !9 alea(9, cui 6oFi !98i dai 1i
cui nu :e ca6italul inve!tit nici nu mai vor#e!c !8a du! de r@69
:e8ar 6l9ti m9car do#@nIile la tim6 Tot ar +i cevaE
"AJA +cu !nflcrare/& Mam9, de o mie de ori aFi vor#it 6@n9
acum de!6re a!taE
N$)A$:A "AV$J)A5 Ji tu de ce te ame!teciM Ce8i iei a69rareaM
"AJA +ridicndu"se/& :ar cum 6uteFi !9 vor#iFi &n +elul ace!ta
de!6re un om care nu v8a +9cut niciodat9 vreun r9uM V9 &ntre#, v8a
+9cut el c@ndva vreun r9uM
A- 38-,A M."AA$R5 Ale%andra Pavlovna, 6ermite8mi !9 !6un
1i eu dou9 vor#eE =l !timeI 6e )i*olai Ale%eevici, 1i &ntotdeauna
am con!iderat dre6t o cin!te 6entru mine !98i 6ort acea!t9 !tim9
:ar, vor#ind entre nous
C
, mi !e 6are c9 )i*olai Ale%eici e un
aventurier
"AJA5 Te +elicit 6entru acea!t9 69rere a dumitale
A- 38-,A M."AA$R5 =n !6riKinul a+irmaFiei mele am !9 v9
6ove!te!c urm9torul +a6t, care mi8a +o!t redat de ata1atul lui, de
ace!t Cicero 6re numele de 0or*inH Acum doi ani 6e vremea
e6iIootiei 6rintre vite, dumnealui a cum69rat un num9r
con!idera#il de #ovine, le8a a!i(uratH
N$)A$:A "AV$J)A5 :a, da, &mi aminte!c 1i eu de &nt@m6larea
acea!ta Mi8a +o!t 6ove!tit9 1i mieH
A- 38-,A M."AA$R5 Ji, cum v9 !6uneam, le8a a!i(urat 6e
toate, (@ndiFi8v9 numai, le8a in+ectat a6oi cu #acterii de cium9 1i a
&nca!at 6rima de a!i(urareH
"AJA5 MinciuniE Minciuni (o(onateE )imeni n8a cum69rat 1i
n8a in+ectat viteleE A +o!t un 6roiect de8al lui 0or*in, conce6ut 6e
de8a8ntre(ul de el, 6e care l8a tr@m#iFat a6oi 6e!te tot ,ra +oarte
m@ndru de el C@nd a a+lat $vanov de trea#a a!ta, numai #ine nu i8
a venit lui 0or*in Tim6 de dou9 !96t9m@ni i8a cerut iertare lui
$vanovE Partea de vin9 a lui $vanov !e datore1te caracterului !9u
!la#5 n8are curaKul !98l alun(e o dat9 6entru totdeauna din ca!a lui
6e ace!t 0or*in .n alt 69cat al !9u e c9 !e &ncrede 6rea mult &n
oameni -8au Ke+uit, l8au 6r9dat care cum a 6ututE Multe lucruri
+rumoa!e a &ntre6rin! el, dar de 6e urma lor !8au &m#ui#at alFii,
alFii au tra! +oloa!ele
-,0,:,V5 :aG mai o6re1te8te, Juroci*aE Prea te8ai
&n+ier#@ntatE
"AJA5 )u 6ot !9 !u+9r c@nd oamenii vor#e!c 6ro!tiiE Ah, m8am
!9turat 6@n98n (@t de acea!t9 di!cuFieE Ce 6licti!eal9E $vanov,
$vanov 1i iar $vanovE Parc9 altceva n8ar avea de vor#it +se
!ndreat sre u, dar se !ntoarce !naoi/ M9 mir, domnilorE
+adresndu"se tinerilor/ M9 mir de r9#darea 6e care o aveFiE Cum
de 6uteFi !ta a1a nemi1caFiM )u v9 6licti!iFiM ;aide, !6uneFi ceva,
di!traFi8le 6e domni1oare, mi1caFi8v9 odat9E :ac9 &n a+ar9 de
$vanov nu aveFi un alt !u#iect de di!cuFie, atunci r@deFi, dan!aFi,
c@ntaFi8ne un c@ntecH
-,0,:,V +r.nd/& A1a, a1a, Juroci*a, ia8i din !curt, nu8i
l9!aE
"AJA5 M9car o dat9 &n viaF9 +aceFi8mi 1i mie acea!t9 6l9cereE
:ac9 nu vreFi !9 dan!aFi, !9 r@deFi, !9 c@ntaFi, dac9 (9!iFi c9 toate
a!tea !unt lucruri #anale, v9 ro(, v9 im6lor, adunaFi8v9 ultimul re!t
de ener(ie 6e care8l aveFi 1i a1a, din curioIitate, ca !98i +aceFi !9
r@d9 !au !98i uimiFi 6e cei din Kur, (9!iFi ceva !6iritual, ceva care !9
ia!9 din comun, !6uneFi8ne m9car o im6ertinenF9, o (ro!ol9nie, dar
!9 +ie nou9, !9 ne de!creFea!c9 o cli69 +runFileE "au !9v@r1iFi, cu
6uteri comune, o c@t de mic9 i!6rav9, ceva care !9 !emene c@t de
c@t cu un act de #ravur9, ca domni1oarele, 6rivindu8v9, !9 6oat9
e%clama m9car o dat9 &n viaF95 >AhE? :oar vreFi !9 le intraFi &n
(raFii, vreFi !9 le 6l9ceFi, atunci de ce nu de6uneFi 6entru a!ta nicio
!tr9danie, nu &ntre6rindeFi nimicM Ah, domnilorE )u !unteFi ceea
ce ar tre#ui !9 +iFi, nu !unteFiEH -e1in9 mu1tele c@nd v9 v9d, 1i
l9m6ile &nce6 !9 +ume(eE :e o mie de ori v8am !6u! 1i am !9 re6et
mereu, c9 nu !unteFi ceea ce ar tre#ui !9 +iFi, nu !unteFiEH
L
Aceiai, I#ano# 1i 5abels1i.
JA0,-"4$ +intrnd !mreun cu I#ano# e ua din dreata/&
Cine 6ledeaI9 aici cu at@ta +ocM :umneata erai, Juroci*aM +rde
cu -o-ote i"i strn$e mna/ Aelicit9rile mele, &n(era1ule,
+elicit9rile meleE "98Fi dea :umneIeu o viaF9 &ndelun(at9 1i nicio
re&ncarnare du69 moarteH
N$)A$:A "AV$J)A +bucuroas/& Vai, )i*olai Ale%eevici 1i
conteleEH
-,0,:,V5 ;e8he8heE $a te uit9 6e cine v9dH contele &n
6er!oan9E +#ine !n !ntminarea lui 5abels1i/
JA0,-"4$ +.rind"o e Einaida Sa#ina i e 6aba1ina se
aroie de ele i le ia de mn e amndou/& :ou9 dame de 6ic9
6e acela1i divanEH Ce &nc@ntareE +Einaidei Sa#ina/ 0ine te
(9!e!c, NiuIiu1*aE +6aba1inei/ 0ine te (9!e!c, 6om6oneluleEH
N$)A$:A "avi1na5 "unt at@t de #ucuroa!9, conte, c9 te v9dE Vii
at@t de rar 6e la noiH +stri$/ Gavrila, o cea1c9 de ceaiE $a loc, ia
loc te ro(E +se ridic, iese e ua din dreata, dar se !ntoarce
numaidect cu faa !n$ri)orat. Saa se aa. e #ec-iul loc.
I#ano# !i salut !n tcere e musafiri/
-,0,:,V +ctre 5abels1i/& Cum de8ai a69rutM Ce 6uteri tainice
te8au &ndemnat !9 vii &ncoaceM A!ta e &ntr8adev9r o !ur6riI9E +!l
srut/ ,1ti un #andit de drumul mare, !tima#ile conteE A1a
6rocedeaI9 oamenii cin!tiFiM +!l ia de mn i !l aduce !n faa
ramei/ :e ce nu mai dai 6e la noiM ,1ti !u69rat cumvaM
JA0,-"4$5 Ji cum ai vrea !9 vin, c9lare 6e #9FM :oar 1tii #ine
c9 nu mai am cai, iar )i*olai nu m9 ia cu el M9 la!9 !9 o 69Ie!c
6e "arra, !98i Fin de ur@t Trimite8mi tr9!ura 1i am !9 vin cu cea
mai mare 6l9cereH
-,0,:,V +fcnd un $est cu mna/& Jtii c9 e1ti no!timE
NiuIiu1*a mea !e !6@nIur9 mai cur@nd dec@t !9 trimit9 tr9!ura
:ra(ul meu, c@t de mult te iu#e!cE =mi e1ti mai a6roa6e 1i mai
!cum6 dec@t toFiE :intre toate +o!ilele am mai r9ma! &n viaF9
numai noi doi $u#e!c &n tine tot I#uciumul meu din trecut 1i
tinereFea care n8o !9 !e &ntoarc9 niciodat9H :a, (luma e (lum9,
dar uite, !imt cum mi !e um6lu ochii de lacrimi +!l srut iari/
JA0,-"4$5 ;aide, haide, la!98m9, c9 miro1i ca un #utoiH
-,0,:,V5 <+, dra(ule, tu nici nu8Fi 6oFi &nchi6ui c@t de mult
!imt li6!a voa!tr9, a vechilor mei 6rieteniE :e ur@t, &mi vine uneori
!98mi +ac !eamaH +cu #oce sc.ut/ NiuIiu!*a cu ca!a ei de
&m6rumut a alun(at 6e toFi oamenii de trea#9, de n8au mai r9ma!
dec@t ne!69laFii 91tia de8alde :ud*in, 0ud*in 1i alFii de tea6a
lorH ;aide, #ea8Fi ceaiul
+2a#rila aduce contelui o ceac de ceai/
N$)A$:A "AV$J)A +!n$ri)orat, lui 2a#rila/& "erve1ti ceaiul
a1a, +9r9 nimicM Ai 6utea !9 aduci ni1te dulceaF9, de a(ri1e !9
IicemH
JA0,-"4$ +r.nd cu -o-ote, lui I#ano#/& VeIi, n8am avut
dre6tateM +lui %ebede#/ Am Finut cu el o 6rin!oare &n tim6 ce
veneam &ncoace, c9 &ndat9 ce vom !o!i, NiuIiu!*a o !9 ne
!ervea!c9 o dulceaF9 de a(ri1eH
N$)A$:A "AV$J)A5 Tot un mucalit 1i un Ie+lemi!t ai r9ma!,
conte, a1a cum te 1tiamH +se aa./
-,0,:,V5 P9i dac9 a +9cut vreo dou9Ieci de #utoaie de
dulceaF9 de a(ri1eH Ce vreFi !9 +ac9 cu eaM
JA0,-"4$ +ae.ndu"se la mas/& Tot mai 6ui #ani la ciora6,
NiuIiu!*a, tot mai 6uiM Ai +9cut milionul, ce IiciM
N$)A$:A "AV$J)A +oftnd/& :aG de undeH Celor care nu ne
cuno!c li !e 6are c9, deh, oameni mai avuFi nici nu (9!e1ti 6rin
&m6reKurimiH :ar te &ntre#, de unde !9 vin9 #anii, de undeM
)umai vor#e de clac9H
JA0,-"4$5 Cum !9 nuEH :oar ne cunoa1tem #ineE Parc9 la
Kocul de dame nu 6ierIi &ntotdeaunaM +lui %ebede#/ Pa1a, ia !6une,
cu m@na 6e inim9, aFi +9cut milionulM
-,0,:,V5 :e unde !9 1tiu euM =ntrea#8o 6e NiuIiu!*aH
JA0,-"4$ +ctre 6aba1ina/& Ji 6om6onelul no!tru dolo+an o
!9 ai#9 &n cur@nd milionulE "8a rotunKit 1i !8a +9cut +rumoa!9, de
mai mare dra(ulE .ite ce &n!eamn9 !9 ai 6un(a 6lin9EH
0A0A4$)A5 MulFume!c 6entru com6liment, ,%celenF9, numai
c9 mie nu8mi 6rea 6lac (lumele ne!9rate
JA0,-"4$5 "cum6a mea dam9 de 6ic9, 6arc9 a!ta e o (lum9M ,
un !tri(9t al !u+letului !u+ocat de 6ri!o!ul lui de !imF9minteE
0uIele mele ro!te!c adev9rul curatH Pe dumneata 1i 6e NiuIiu!*a
v9 iu#e!c mai mult dec@t orice 6e lumeEH +exuberant/ "unteFi o
&nc@ntare a ochiului, o !im+onie 6e care nu o 6ot a!culta cu
indi+erenF9EH
N$)A$:A "AV$J)A5 Ai r9ma! a1a cum te 1tiu )imic nu te
!chim#9 +lui *$oru1a/ ,(oru1*a, !tin(e lum@n9rileE :e ce !9
ard9 de 6oman9, dac9 nu mai KucaFiH +*$oru1a tresare, stin$e
lumnrile i se aa. la loc; lui I#ano#/ )i*olai Ale%eevici, cum
!e mai !imte !oFia dumitaleM
$VA)<V5 Pro!t A!t9Ii doctorul mi8a declarat cate(oric c9 are
+tiIieH
N$)A$:A "AV$J)A5 )u mai !6uneE P9cat de eaEH +oftnd/ Ji
c@nd te (@nde1ti c@t de mult o iu#im cu toFiiH
JA0,-"4$5 Mo+turi, 6ro!tiiEH )u !u+er9 de niciun +el de +tiIie,
a!tea8! 1iretlicuri doctorice1ti Vrea domnul ,!cula6 !9 !e a+le &n
trea#9 1i a inventat 6ove!tea a!ta cu +tiIia "lav9 :omnului c9
!oFul nu8i un om (elo! +I#ano# face un $est de nerbdare/ C@t
de!6re "arra, nu cred un cuv@nt din c@te le !6une Minte 6@n9 1i8n
(e!turi =n ce m9 6rive1te, n8am avut &ncredere niciodat9 nici &n
doctori, nici &n avocaFi 1i nici &n +emei Mo+turi, 1iretlicuri 1i
!corneliE
-,0,:,V +lui 5abels1i/& ,1ti un ti6 im6o!i#il, MatveiEH Pi8ai
6u! o ma!c9 de miIantro6, 1i te +ando!e1ti cu ea ca 6ro!tul cu
tichia -a 6rima vedere 6ari a +i un om ca toFi oamenii, dar &ndat9
ce de!chiIi (ura, 6arc9 ai avea 6u1chea 6e lim#9, ori mai 1tiu eu ce
v9t9m9tur9 la ca6H
JA0,-"4$5 )u cumva ai vrea !9 m9 6u6 cu toFi e!crocii 1i
tic9lo1iiM
-,0,:,V5 :aG unde veIi, m9 ro(, e!croci 1i tic9lo1iM
JA0,-"4$5 "98mi +ie cu iertare, darH dar cu e%ce6Fia celor de
+aF9, eu a1 IiceH
-,0,:,V5 A1 Iice, a1 IiceEH )u veIi c9 vor#ele tale nu au
niciun temei, c9 totul nu8i dec@t o +an+aronad9M
JA0,-"4$5 Aan+aronad9, auIiH )u ai nicio conce6Fie a!u6ra
lumii, a!ta eE
-,0,:,V5 Ce +el de conce6Fie a!u6ra lumii ai vrea !9 amM
$aca, !tau 1i eu 1i o a1te6t 6e milo!tivaH )8o !9 &nt@rIie multH
A!ta8i toat9 conce6Fia mea a!u6ra lumii, !tima#ile Am trecut noi
de v@r!ta conce6Fiilor :a, daH +stri$/ ,i, GavrilaE
JA0,-"4$5 :a mai d98o &ncolo de #9utur9, nu veIi c9 e1ti
mototolMH Pi8i na!ul ca o 69tl9(ic9 murat9H
-,0,:,V +tr$nd o duc/& )u +ace nimic, doar nu m9 duc la
#i!eric9 !9 m9 cununH
N$)A$:A "AV$J)A5 Ce8o +i cu doctorul -vov, c9 n8a mai dat
6e la noi de nu mai Fin minte c@ndH )e8a uitat cu totul
"AJA5 Anti6atic om Cin!tea 6er!oni+icat9 .n 6ahar de a69 nu8
Fi cere, o Fi(ar9 nu81i a6rinde +9r9 ca !9 nu8Fi demon!treIe
nemai6omenita lui one!titate :e um#l9 ori de8Fi vor#e1te, 6arc9 ar
avea !cri! 6e +runte5 6riviFi8m9 ce om cin!tit !untE Mori de
6licti!eal9 cu d@n!ul
JA0,-"4$5 .n do+tora1 cu ca6 69tratE +i.menindu"se/ )umai
ce8l auIi5 >AaceFi loc muncii cin!titeE? -a +iecare 6a! Fi8o !6une ca
un 6a6a(al, 1i i !e 6are c9 e :o#roliu#ov &n 6er!oan9, !e8nFele(e,
&ntr8o nou9 variant9 &n!9 Ji cine nu !tri(9 ca el, 6entru dumnealui
e un tic9lo! AuIi dumneata o6inii care te uime!c 6rin
6ro+unIimea lor5 dac9 F9ranul e &n!t9rit 1i duce un trai mai
omene!c, &n!eamn9 c98i chia#ur 1i t@lhar :ac9 eu 6ort hain9 de
cati+ea 1i m9 &m#rac9 dimineaFa lacheul, &n!eamn9 c9 tot t@lhar
!unt, 1i +eudal 6e dea!u6ra Pi !e a6leac9 de at@ta cin!teE Ji toat9
Iiua n8are a!t@m69r Tre#uie !9 v9 m9rturi!e!c c9 mi8e 1i +ric9 de
elH :a, daE )8ar +i de mirare ca din !imFul datoriei !98mi ard9
una, ori !9 m9 +ac9 cum i8o veni la (ur9
$VA)<V5 :e1i m9 o#o!e1te &ntr8un hal +9r9 de hal, totu1i &mi e
!im6atic ace!t om =mi 6lace !inceritatea lui
JA0,-"4$5 Merci 6entru a1a !inceritateE AuIi, vine a!ear9 la
mine 1i, nici una, nici dou9, &mi !6une5 >Conte, &mi e1ti 6ro+und
anti6aticE? =i +oarte mulFume!c Ji !9 nu credeFi c9 a !6u!8o cu
indi+erenF9, c9ci n8a +o!t o vor#9 aruncat9 &n v@nt =i vi#ra (la!ul
"98i +i v9Iut numai ochiiE Ardeau ca doi c9r#uniH Ji8i tremurau
+9lcileH -a nai#a a!emenea !inceritate din to6orE "9 Iicem c9 nu
m9 6oate &n(hiFi, c98i 6rovoc re6ul!ieH a!ta o8nFele(, dar !9 vii 1i
!9 i8o !6ui omului &n o#raIM Recuno!c, !unt un om in+ect, dar de
#ine, de r9u, am 69rul c9runtH Tic9loa!9 !inceritateE
-,0,:,V5 -a!9, la!9, 6arc9 tu n8ai +o!t t@n9r 1i n8ai +o!t la +elE
H
JA0,-"4$5 )imic de Ii!, am +o!t 1i eu t@n9r 1i am +9cut
6ro!tiiH 'ucam rolul lui CeaF*i 1i8i denunFam 6e tic9lo1i 1i 6e
e!croci, dar niciodat9 &n viaF9 n8am !6u! hoFului &n +aF9 c9 e hoF 1i
n8am vor#it de +unie &n ca!a !6@nIuratului C9ci am avut cre1tere
Pe c@nd do+tora1ul 9!ta o#tuI al dumneavoa!tr9 !8ar !imFi la
&n9lFimea mi!iunii !ale 1i &n al nou9lea cer de +ericire, dac9 !oarta
i8ar da 6rileKul ca &n numele &naltelor 6rinci6ii 1i al idealurilor
umanit9Fii !98mi tra(9, &n 6lin 6u#lic, c@teva !catoalce 1i c@teva
6icioare &n !6ateH
-,0,:,V5 A1a8! toFi tinerii, cu n9rav Pin minte c9 am avut un
unchi, he(elian 6@n98n m9duva oa!elorH "9 vedeFi ce +9cea5
um6lea ca!a cu mu!a+iri, (olea un clondir de votc9, !e urca 6e un
!caun, 1i &nce6ea5 >"unteFi cu toFii ni1te #9d9rani 1i ni1te i(noranFiE
Maca#re ar9t9ri ale iaduluiE Norii noii vieFiH? Ji d98i 1i d98i
mu1truluial9, 6@n9 o#o!eaH
"AJA5 Ji mu!a+irii ce +9ceauM
-,0,:,V5 Ce !9 +ac9M )u +9ceau nimicH =l a!cultau 1i81i
vedeau de 6aharele lor <dat9 l8am 6rovocat la duelH da, da, 6e
unchiu8meu adev9ratE :in 6ricina lui 0aconH Pin minte ca acum5
1edeam uite8a1a cum 1ade Matvei, iar unchiu8meu cu Ghera!im
)il&ci, :umneIeu !98l ierte, !t9teau ceva mai &ncolo, cam 6e locul
unde !t9 )i*ola1aH Ji deodat9 Ghera!im )il&ci &i 6une, +raFilor,
urm9toarea &ntre#areH
+intr 6or1in/
5
Aceiai i 6or1in intr e ua din dreata oind i fredonnd. *
$tit ca un fante i ine un sul !n mn. Asistena !l rimete cu
murmure de arobare.
:<M)$J<AR,-,5 Mihail MihailoviciE
-,0,:,V5 Michel Michel&ciE =n !+@r1it, du69 ani 1i IileH
JA0,-"4$5 Animatorul !ociet9FiiE
0<R4$)5 PreIent la datorieE +se aroie $rbit de Saa/
"timat9 !i(norin9, iau a!u6ra mea &ndr9Ineala de a +elicita
univer!ul ace!ta la minunata aniver!are a na1terii celei mai
minunate +loriEH Ji ca un oma(iu al entuIia!mului meu
neF9rmurit, &mi 6ermit !98Fi aduc &n dar +!i !ntinde sulul/ ace!te
arti+icii 1i +ocuri #en(ale de 6roducFie 6ro6rie Aie ca ele !9
lumineIe #eIna no6Fii, a1a 6recum +96tura dumitale lumineaI9
#eIna ace!tei vieFiE +face o lecciune afectat/
"AJA5 MulFume!cH
-,0,:,V +r.nd cu -o-ote, lui I#ano#/& :e ce nu8l alun(i 6e
ace!t $uda de l@n(9 dumneataM
0<R4$) +lui %ebede#/& Re!6ectele mele lui Pavel 4irill&ciE +lui
I#ano#/ Re!6ectele mele 6atronuluiEH +cnt/ )icola!, #oilJ, ho8
hoE +face !ncon)urul salonului/ Re!6ectele mele mult
6rea!tima#ilei Ninaida "avi1naH An(elicii Maria ,(orovnaH
"tr9vechii noa!tre Avdotia )aIarovnaH R9!e%celenFei "ale
conteluiH
JA0,-"4$ +r.nd cu -o-ote/& Animatorul !ociet9FiiH :e8
a#ia a intrat c9 !8a 1i 6rimenit atmo!+era )u (9!iFiM
0<R4$)5 <+, am o#o!itH Mi !e 6are c9 i8am !alutat 6e toFi ,i,
ce mai nout9Fi, domnilorM AveFi ceva, vreo ve!te care !9 m9 dea
(ataM +cu #ioiciune, Einaidei Sa#ina/ A!cult9, m9miFicoH =n
tim6 ce veneam &ncoaceH +lui 2a#rila/ ,i, Gavriu1a, ad98mi 1i
mie un 6ahar de ceai, dar +9r9 dulceaF9 de a(ri1eE +Einaidei
Sa#ina/ :a, Iic, &n tim6 ce veneam &ncoace, ce creIi c9 v9dEM Pe
malul r@ului, &n r9chiti1, ni1te F9rani coKeau loIiileH $a !6une8mi,
de ce nu arendaFi r9chiti1ulM
-,0,:,V +lui I#ano#/& :e ce nu8l alun(i 6e ace!t $uda de
l@n(9 dumneataM
N$)A$:A "AV$J)A +seriat/& Are dre6tateH )ici 6rin ca6
nu mi8a trecut c9 !8ar 6utea arenda r9chiti1ulEH
0<R4$) +fcnd exerciii de relaxare cu braele/& )u 6ot
e%i!ta +9r9 mi1careH $a !6une, m9micuFo, ce8am 6utea &ntre6rinde
acumM Maria ,(orovna, !unt &n verv9H =n culmea e%alt9riiE
+cnt/ >R9!ar din nou &n +aFa taH?
N$)A$:A "AV$J)A5 <r(aniIeaI9 dumneata ceva, c9 moare
lumea de 6licti!eal9, nu veIiM
0<R4$)5 Chiar a1a8iH :e unde acea!t9 nea(r9 melancolie 6e
ca6ul dumneavoa!tr9, oameni #uniM Parc9 aFi +i ni1te KuraFi, I9u
a1aE ;aideFi !9 +acem ceva, !9 Kuc9m cevaE Vreun Koc cu (aKuriH
"au de8a v8aFi8a!cun!eleaH <ri !9 d9m drumul la arti+iciiM
:<M)$J<AR,-, +alaudnd/& :a, da, !9 d9m drumul la
arti+iciiE Aocuri #en(aleE +fu$ cu toate !n arc/
"AJA +lui I#ano#/& ,1ti cam indi!6u! a!t9Ii, ce aiM
$VA)<V5 M9 cam doare ca6ul, Juroci*a, 1i !unt cam 6licti!itH
"AJA5 ;aidem &n !alona1
+ies amndoi e ua din dreata; !n afar de Einaida Sa#ina i
de %ebede#, toat lumea intr !n arc/
N$)A$:A "AV$J)A5 A1a da, mai Iic 1i euEH Ce t@n9r 6lin de
viaF9E :ou9 minute n8a !tat 1i a 1i de!creFit +runFile tuturor +se
aroie de lam i face lumina mai mic/ C@t tim6 vor !ta ei &n
6arc n8au de ce !9 ard9 lum@n9rile +stin$e lumnrile/
-,0,:,V +mer$nd !n urma ei/& NiuIiu!*a, ai +ace #ine !9
!erve1ti o (u!tareH
N$)A$:A "AV$J)A5 $a te uit9 ce ri!i69 de lum@n9riH Ji a6oi
!9 te miri c9 lumea ne !ocoate oameni #o(aFi +continu s stin$
lumnrile/
-,0,:,V +mer$nd !n urma ei/& NiuIiu!*a, 6une ceva 6e
ma!9, o (u!tareH tinerii au +l9m@nIit, de #un9 !eam9, !9r9cuFii de
eiH NiuIiu!*aH
N$)A$:A "AV$J)A5 $a te uit9, contele a#ia !8a atin! de cea1ca
cu ceai :e(ea#a am !tricat Iah9rul +iese e ua din stn$a/
-,0,:,V5 Ptiu, 6aco!teEH +iese !n arc/
2
I#ano# i Saa.
"AJA +intrnd cu I#ano# e ua din dreata/& ToFi !8au du! &n
6arc
$VA)<V5 A!ta &Fi !6uneam, Juroci*aH =nainte vreme
munceam mult 1i (@ndeam inten!, 1i nu o#o!eam niciodat9 Acum
&n!9 nu +ac nimic, nu m9 (@nde!c la nimic, 1i m9 !imt o#o!it
tru6e1te 1i !u+lete1te Ni 1i noa6te am remu1c9ri de con1tiinF9H
Jtiu c9 !unt 6ro+und vinovat, 1i totu1i nu 6ot !98mi dau !eama &n
ce anume cori!t9 acea!t9 vin9 a mea Ji a6oi, colac 6e!te 6u69I9,
#oala acea!ta a !oFiei, 6ermanenta li6!9 de #ani, certurile,
intri(9ria, di!cuFiile inutileH Ji 0or*in cu 6ro!tia lui le 6une v@r+
la toate Am aKun! !98mi +ie !il9 de 6ro6ria mea ca!9 ViaFa &ntre
6ereFii ei &mi 6are un in+ern =Fi m9rturi!e!c cin!tit, Juroci*a, 6@n9
1i 6reIenFa !oFiei, a ace!tei +emei care m9 iu#e1te, mi8a devenit
in!u6orta#il9 :umneata e1ti vechiul 1i #unul meu 6rieten, a1a
&nc@t n8ai !9 te !u6eri 6e ace!t acce! de !inceritateH $at9, am venit
la voi ca !a m9 di!treI un 6ic, !9 uit, dar m8a aKun! 6licti!eala 1i
aici Parc9 iar91i m9 tra(e ceva aca!9H Te ro( !9 m9 ierFi, dar am
!9 6lec 6e ne!imFiteH
"AJA5 )i*olai Ale%eevici, eu te &nFele( )enorocirea dumitale e
c9 e1ti !in(ur Ai nevoie de un om &n 6reaKma dumitale, de un om
6e care !98l iu#e1ti 1i care !9 te &nFelea(9 )umai o dra(o!te
6uternic9 ar 6utea !9 te vindece
$VA)<V5 A!ta8i #un9, Juroci*aE Ar mai li6!i acum ca eu, curc9
6louat9, !9 mai &nK(he# un romanE P9Iea!c98m9 !+@ntul de a1a
cevaE )u, +etiFo dra(9, nu de!6re a!ta e vor#a =Fi m9rturi!e!c
de!chi!, ca8n +aFa unei icoane, c9 voi !u6orta orice5 1i tri!teFe, 1i
6!iho6atia mea, 1i ruina material9, 1i 6ierderea !oFiei, 1i #9tr@neFea
a!ta 6rematur9, 1i !in(ur9tatea, dar nu 6ot !u6orta &n ru6tul ca6ului
#atKocura +aF9 de 6ro6riul meu eu Mor de ru1ine la (@ndul c9 un
om !9n9to!, vi(uro!, ca mine, a &nce6ut !9 !emene cu un ;amlet
!au cu un Man+red, !au cu o oarecare alt9 +iinF9 omenea!c9 de
6ri!o!H dracu !9 m9 iaE "unt unii oameni, vrednici de
com69timire, care !e !imt m9(uliFi atunci c@nd !unt a!emuiFi cu
;amlet, !au c@nd li !e !6une c9 !unt +iinFe de 6ri!o!, 6entru mine
&n!9 acea!ta e o mare ru1ine, deoarece &mi r9ne1te m@ndria de omE
Ru1inea m9 co6le1e1te, 1i !u+9rH
"AJA B.mbind, rintre lacrimi/& )i*olai Ale%eevici, hai !9
+u(im &n America
$VA)<V5 Mi8e lene !9 aKun( 6@n9 la 6ra(ul ace!ta, d8a6oi 6@n9
&n AmericaH +mer$ amndoi sre ua care d !n arc/ =ntr8
adev9r, Jura, m9 (@nde!c c@t de (reu &Fi vine !9 tr9ie1ti &n
atmo!+era de aiciE M9 uit la ace1ti oameni din Kurul t9u 1i m9 &n+ior
la (@ndul c9 va tre#ui !98Fi ale(i un !oF dintre eiH < !in(ur9
!6eranF9 mai e%i!t95 !9 nimerea!c9 cumva &n trecere 6e la voi
vreun t@n9r locotenent !au vreun !tudent 1i !9 te +ure din ca!a
a!taH
D
Einaida Sa#ina intr e ua din stn$a cu un borcan de dulcea
!n mn.
$VA)<V5 $art98m9 o cli69, Juroci*a, am !9 te aKun( din urm9H
+Saa se duce !n arc/
$VA)<V5 Ninaida "avi1na, o mic9 ru(9minteH
N$)A$:A "AV$J)A5 Ce !8a &nt@m6lat, )i*olai Ale%eeviciM
$VA)<V +o#ind/& "9 vedeFiH Poim@ine e !cadenFa 6oliFei
meleH M8aFi &ndatora ne!6u! dac9 mi8aFi da o am@nare 1i mi8aFi
6ermite !9 trec do#@nIile la ca6ital M9 a+lu &ntr8o mare criI9
+inanciar9H
N$)A$:A "AV$J)A +seriat/& :aG cum !e 6oate a1a ceva,
)i*olai Ale%eeviciM Glume1tiM Ce +el de r@nduial9 e a!taM )u, nu,
te ro( 6entru numele lui :umneIeu, nu m9 chinui 1i nu8mi otr9vi
!u+letulH
$VA)<V5 "cuIele mele, !cuIele meleH +se duce !n arc/
N$)A$:A "AV$J)A5 Vai, vai, m8a dat (ata omul 9!taEH Ce
!6aim9 am tra!EH Tremur toat9H toat9H +iese e ua din
dreata/
8
4<"=; +intr e ua din stn$a i tra#ersea. !ntrea$a scen/&
AuIi dumneata, !9 am la culoare a!ul, ri(a, dama, valetul, 1e6te8
o6t, un a! de 6ic9 1iH 1i o tre+l9, una mititic9 Ji eaH 1i eaH la
dracuEH +iese e ua din dreata/
9
A#dotia 0a.aro#na i B"ul musafir.
AV:<T$A )ANAR<V)A +#enind din arc cu B"ul musafir/& $8
a1 ar9ta eu ei, !cor6ieiEH A1 +ace8o #uc9Fi, #uc9Fele, auIiME :e la
cinci du69 amiaI9 !tau aici, 1i !9 nu ne o!69teIe m9car cu o
!crum#ie am9r@t9H !9 6un9 6e ma!9 o coaK9 de 6@ineEH ;alal de
a1a ca!9EH ;alal de a1a (o!6od9rieEH
18.- M."AA$R5 Plicti!eal9 ca aici n8am 6omenit nic9ieriE Mai
c98Fi vine !9 te dai cu ca6ul de toFi 6ereFiiE Ce oameni, :oamne
iart98m9E "9 urli de +oame 1i de ur@t, nu alta, 1i !9 te re6eIi cu
colFii !98i !+@1ii 6e toFiE
AV:<T$A )ANAR<V)A5 0uc9Fele a1 +ace8o, #uc9FeleEH
18.- M."AA$R5 A1 tra(e o du1c9 1i m8a1 c9r9#9ni aca!9E )u8
mi tre#uie!c, #9tr@no, mire!ele dumitale, n8am nevoie de ele =Fi
mai arde de amoruri &n ca!a a!ta, c@nd de la ora 6r@nIului um#li cu
(@tul u!catM
AV:<T$A )ANAR<V)A5 ;ai !9 c9ut9m, 6oate (9!im cevaH
18.- M."AA$R5 P!!tEH "9 um#l9m cu #9(are de !eam9E Mi
!e 6are c9 clondirul e &n dula6, &n !u+ra(erie =l lu9m din !curt 6e
,(oru1*aH P!!tEH
+ies amndoi e ua din stn$a/
13
Anna 'etro#na i %#o# intr amndoi e ua din dreata.
A))A P,TR<V)A5 Poate vor +i #ucuro1i de oa!6eFi, mai 1tiiM
:ar nu v9d 6e nimeni Pro#a#il toat9 lumea e &n 6arc
-V<V5 )u &nFele( de ce m8ai adu! aici, &n ace!t cui# de ereFiE
-ocul no!tru nu e!te aiciE <amenii cin!tiFi n8au ce c9uta &n ca!a
acea!taE
A))A P,TR<V)A5 A!cult9, !tima#ile om cin!titE )u8i c@tu1i
de 6uFin ama#il din 6artea dumitale !9 vor#e1ti unei cucoane tot
drumul de aca!9 6@n9 aici numai de cin!tea dumitaleE Poate8i
cin!tit ceea ce +aci, dar crede8m9 c9 e &n(roIitor de 6lictico! )u
vor#i niciodat9 cu o +emeie de!6re virtuFile 6ro6rii -a!8o !9 le
de!co6ere !in(ur9 )i*olai al meu, la v@r!ta dumitale, c@nd !e a+la
&n !ocietatea +emeilor, 6ove!tea tot +elul de n9Idr9v9nii, c@nta 1i
+iecare dintre ele &1i d9dea !in(ur9 !eama cu ce +el de om are de8a
+aceH
-V<V5 <+, nu8mi mai vor#i at@t de )i*olai al dumitale, c98l
&nFele( cum nu !e 6oate mai #ineE
A))A P,TR<V)A5 ,1ti un om de trea#9, dar nu 6rice6i
nimic "9 mer(em mai #ine &n 6arc )u, nu, niciodat9 nu l8am
auIit !6un@nd5 >"unt un om cin!titE M9 !u+oc &n acea!t9
atmo!+er9E ,reFiiE Cui# de cucuveleE CrocodiliE? ,l l9!a menaKeria
&n 6aceO iar atunci c@nd !e revolta, nu !6unea dec@t at@t5 >C@t de
nedre6t am +o!t a!t9IiE? !au5 >Aniuta, ce r9u &mi 6are de omul
ace!taE? $at9 ce !6unea el, 6e c@nd dumneataH
+ies amndoi/
11
A#dotia 0a.aro#na i B"ul musafir.
18.- M."AA$R +intrnd e ua din stn$a/& )u8i nimic &n
!u+ra(erie Au a!cun! clondirul 6e undeva 6rin c9mar9H Ar tre#ui
!98l de!coa!em 6e ,(oru1*a "9 mer(em &n !alon
AV:<T$A )ANAR<V)A5 0uc9Fele a1 +ace8o, #uc9FeleEH
+ies amndoi e ua din dreata/
17
6aba1ina, 6or1in i 5abels1i. 6aba1ina i 6or1in intr r.nd e
ua care d !n arc. (n urma lor, cu ai mruni, r.nd i
frecndu"i minile, intr 5abels1i.
0A0A4$)A5 Ce 6licti!eal9, :oamneE +r.nd cu -o-ote/ Ce
6licti!eal9E ToFi !e 6lim#9 ori 1ed Fe6eni 6e #9nci, de 6arc9 ar +i
&n(hiFit o um#rel9E Mi8au amorFit oa!ele +oind/ $a !9 le
deImorFe!c 6uFinEH
+6or1in o curinde de talie i o srut e obra./
JA0,-"4$ +r.nd i trosnind din de$ete/& $a te uit9E Mda, a1a
mai Iic 1i euEH
0A0A4$)A5 -a!98m9, la!98m9, neru1inatule, alt+el contele
6oate !981i &nchi6uie cine 1tie ceE -a!98m9 &n 6aceEH
0<R4$)5 <, heruvim al inimii mele, ne!temata meaEH +o
srut/ =m6rumut98mi 7333 de ru#leEH
0A0A4$)A5 )e8ne8neH P@n9 aici, !tima#ile, c9 nu !e 6rinde
cu mineEH Ah, la!98m9 odat9E
JA0,-"4$ +aler$nd cu ai mruni !n )urul lor/5 :ra(a de
6om6onelH Are 1i ea +armecele !aleEH
0<R4$) +rede#enind serios/& ,i, aKun(e cu (luma "9 vor#im
de!6re a+aceri, de8a dre6tul, ne(u!tore1te "98mi r9!6unIi clar 1i
r9!6icat, +9r9 tot +elul de !u#tilit9Fi 1i +9r9 mo+turi5 da ori #aM $at9
de!6re ce8i vor#a +artndu"l e conte/ :umnealui are nevoie de
#ani, de un venit anual de cel 6uFin trei mii de ru#le :umneata ai
nevoie de un !oF Vrei !9 devii conte!9M
JA0,-"4$ +r.nd cu -o-ote/& At@ta cini!m n8am mai
6omenitE
0<R4$)5 Ce Iici, vrei !9 devii conte!9M :a ori #aM
0A0A4$)A +emoionat/& AiureIi, Mi1a, I9uH Ji a6oi
a!emenea che!tii nu !e aranKeaI9 a1a, hodoronc8troncH :ac9
contele dore1te &ntr8adev9r ace!t lucru, ar 6utea 1i !in(urH :ar,
I9u, nu &nFele( cum !e 6oate a1aH din !eninH
0<R4$)5 ,i, hai, hai, nu te mai +ando!iE , o a+acere ca oricare
altaEH Te &ntre#, da ori #aM
JA0,-"4$ +r.nd i frecndu"i minile/& Ji de ce nu la urma
urmeiH ,i drace, ce8ar +i !9 +ac 1i acea!t9 tic9lo1ieM MmH
Pom6oneluleEH +o srut e 6aba1ina e obra./ "8o m9n@nci, nu
altaE
0A0A4$)A5 -9!aFi8m9, l9!aFi8m9 &n 6aceH M8aFi ameFit de
tot PlecaFi, 6lecaFi de aiciEH 0a nu, mai r9m@neFiEH
0<R4$)5 "9 nu 6ierdem vremea de 6oman9E Te mai &ntre# o
dat9, da ori #aM C9 !untem cam (r9#iFiH
0A0A4$)A5 Jtii ceva, conteM )8ar +i r9u !98mi +aci totu1i o
viIit9H Jtii, !9 !tai a1a vreo dou98trei IileH -a mine e mult mai
ve!el, nu8i ca aiciH Ai 6utea !9 vii chiar m@ineH +lui 6or1in/ :aG
nu cumva v9 r@deFi de mineM
0<R4$) +surat/& CreIi c9 ne arde nou9 de (lume c@nd e
vor#a de a!emenea che!tiuni im6ortanteM
0A0A4$)A5 "taFi, !taFi 6uFinH Ah, mi8e r9uE Mi8a venit
le1inulE ,u, conte!9H Ah, m9 &n9#u1E MorH
+6or1in i contele o iau r.nd de subsuori i, srutnd"o e
amndoi obra)ii, o scot afar e ua din dreata/
13
I#ano#, Saa, aoi Anna 'etro#na. I#ano# i Saa intr $rbii din
arc.
$VA)<V +diserat, aucndu"se de ca cu amndou minile/&
)u !e 6oateE )8avem dre6tul, Juroci*aEH )8avem dre6tul !9
+acem a!taEH
"AJA +cu asiune/& Te iu#e!c, te iu#e!c ca o ne#un9H A9r9
tine viaFa mea n8ar avea niciun !en!, nicio #ucurieE ,1ti totul
6entru mineH
$VA)<V5 -a ce8mi !6ui toate a!tea, la ceME :oamne,
:umneIeule, nu mai &nFele( nimicH Juroci*a, n8avem dre6tulEH
"AJA5 =n co6il9ria mea ai +o!t !in(ura mea #ucurie Te iu#eam
6entru !u+letul t9u ca 6e mine &n!9miH $ar acum, acum te iu#e!c
cu 6atim9, )i*olai Ale%eeviciH Al9turi de dumneata m8a1 duce 1i
la ca69tul lumii, a1 intra chiar &n morm@ntH :e !8ar 6utea &n!9
mai re6ede, alt+el !imt c9 m9 &n9#u1H
$VA)<V +rde fericit/& Va!9Iic9H va!9Iic9 !9 &nce6 viaFa de
la ca69tM )u8i a1a, Juroci*aM Aericirea meaE +o curinde !n brae/
,1ti tinereFea &n!91i, e1ti 6ro!6eFimea inimii meleH
+Anna 'etro#na intr e ua care d !n arc i, .rindu"i e cei
doi, rmne !ncremenit locului/
$VA)<V5 :eci !9 iau viaFa de la &nce6utM :aM "9 tr9ie!c din
nou, !9 munce!c din nouM
+se srut. 4eodat, !ntorcnd amndoi caetele, o .resc e
Anna 'etro#na/
$VA)<V +!n$ro.it/& "arraE
Cortina
ACT.- A- TR,$-,A
,abinetul lui I#ano#. 'e birou se #d, !n de.ordine, -rtii, cri,
licuri oficiale, tot felul de nimicuri, cte#a re#ol#ere; ln$
-rtii se afl o lam, un clondir cu #otc, o farfurie cu scrumbii,
felii de ine i castra#ei. 'e erei 7 -ri, tablouri, uti,
istoale, secere, cra#ae etc. * ora amie.ii.
1
5abels1i, %ebede#, 6or1in 1i 'iotr.
+5abels1i i %ebede# ed e scaune la cele dou extremiti ale
biroului; 6or1in e !n mi)locul scenei, clare e un scaun, iar 'iotr
st !n icioare ln$ u/
-,0,:,V5 AranFa are o 6olitic9 clar9 1i 6reci!9 AranceIii 1tiu
ce vor "co6ul lor e!te !9 le vin9 de hac c@rn9Farilor de nemFi 1i
at@ta tot, 6e c@nd cu Germania e o alt9 6ove!te =n a+ar9 de AranFa,
Germania mai are mulFi !6ini &n ochiH
JA0,-"4$5 Mo+turiEH :u69 69rerea mea 1i nemFii 1i +ranceIii
!unt ni1te +rico1i, care nu +ac altceva dec@t !981i dea cu ti+la unul
altuia -a a!ta or !9 !e m9r(inea!c9, a!cultaFi ce v9 !6un )8o !9 !e
&ncaiere &ntre ei 6entru nimic &n lume
0<R4$)5 A!ta Iic 1i eu, la ce !9 !e &ncaiereM -a ce toate ace!te
&narm9ri, con(re!e, cheltuieli inutileM JtiFi ce8a1 +ace euM A1 aduna
toFi c@inii din Far9, le8a1 inocula !erul lui Pa!teur &ntr8o doI9
!u+icient9 1i le8a1 da drumul &n Fara inamic9 =ntr8o lun9 toFi
vr9Kma1ii ar tur#aH
-,0,:,V +r.nd/& M9 uit la Fea!ta a!ta 1i m9 minuneI5 e at@t
de mic9 1i totu1i idei (eniale (9!e1ti &n ea cu nemiluita
JA0,-"4$5 , un virtuoI al marilor ideiE
-,0,:,V5 0ravo, Michel Michel&ci, m8ai +9cut 6ra+E
+de#enind serios/ .n lucru nu8mi 6lace, domnilor5 tr9nc9nim verIi
1i u!cate, dar de votc9 nu81i aduce nimeni aminte ;eetaturE
L
+umle trei -rele/ "9n9tateEH +beau i iau cte o $ustare/
"crum#ia du69 votc9 e !+@nta !+intelor, dra(ii mei
JA0,-"4$5 )u dau ca!traveFii 6e eaH :e la +acerea lumii 1i
6@n9 acum, domnilor, marii (@nditori ai omenirii n8au 1tiut !9
de!co6ere ceva mai #un dec@t ca!traveFii +lui 'iotr/ A!cult9,
Piotr, du8te 1i mai ad9 ni1te ca!traveciori 1i d9 6orunc9 la #uc9t9rie
!9 ne 6r9Kea!c9 6atru 6iro1ti cu cea69 :aG veIi, !9 le aduci
+ier#inFi
+'iotr leac/
-,0,:,V5 Aie vor#a &ntre noi, nici icrele nu !e !u69r9 6e
votc9H )umai c9 tre#uie !9 le 6re6ari cu ca6H JtiFi cumM $ei un
!+ert de icre te!cuite, dou9 +iri1oare de cea69 verde, ni1te ulei de
m9!line, ame!teci totul #ineH a6oi !torci o l9m@ie dea!u6ra 1iH
1i, !9 te lin(i 6e de(ete, nu alta
0<R4$)5 :aG ia !6uneFi8mi cin!tit, ce, ni1te 6orcu1ori 6r9KiFi la
ti(aie, du69 o votc9, nu mer(M )umai !9 1tii a8i 6r9Ki Mai &nt@i &i
cureFi #ine, a6oi &i t9v9le1ti 6rin 6e!met 1i8i 6r9Ke1ti 6@n9 c@nd !e
u!uc9 1i &nce6 !9 cronF9ne &n dinFiH uite8a1a, cronFH cronFH
JA0,-"4$5 0a#a*ina ne8a !ervit a!ear9 o (u!tare !tra1nic9H
ni1te m@n9t9rciH
-,0,:,V5 0un, #unH
JA0,-"4$5 Pre6arate (roIavH cu cea69, cu +oaie de da+in, cu
tot +elul de mirodeniiH Tii, !9 +i v9Iut, c@nd au de!co6erit cratiFa,
cum au ie1it a#uri 1i mire!meH "9 mori 1i iar !9 &nviiE
-,0,:,V5 )u cumva aFi a#dicat de la datorieM ;eetatur,
domnilorE +$olesc iari -relele/ "9n9tate 1i voie #un9EH +se
uit la ceas/ "e vede c9 n8am !98l mai v9d aIi 6e )i*ola1a "8a
+9cut t@rIiu 1i tre#uie !9 6lecH Nici c9 la 0a#a*ina ai m@ncat
m@n9t9rciM M9 mir, c9 la noi &nc9 n8au ie1it :aG ia !6une cin!tit,
ce nai#a cauFi tu la Mar+u1*aMH V9d c9 ai &nce6ut !98i #aFi cam
de! 6ra(ul
JA0,-"4$ +artndu"l cu caul e 6or1in/& "8a a6ucat
dumnealui !9 m9 &n!oareH
-,0,:,V5 "9 te &n!oareMH :8a6oi c@Fi ani aiM
JA0,-"4$5 JaiIeci 1i doi, #9tuFi 6e muchie
-,0,:,V5 Cea mai 6otrivit9 v@r!t9 6entru &n!ur9toareH 6e
cin!tea meaE Ji nici c9 6oFi vi!a o 6ereche mai minunat9 dec@t
Mar+u1*a
0<R4$)5 )u8i vor#a at@t de Mar+u1*a, c@t de !terlin(ii
Mar+u1*9i
-,0,:,V5 $a te uit9 ce i8a intrat dumnealui &n ca6 !terlin(ii
Mar+u1*9iH ,u a1 Iice !98Fi 6ui 6o+ta8n cui
0<R4$)5 )u Ii vor#9 mare Ca m@ine e &n!urat, 1i !9 te vedem
atunci ce !6uiE
JA0,-"4$ Blui %ebede#/& A luat8o &n !erio!, !9 1tii Geniul 9!ta
e +erm convin! c9 am !98l a!cult 1i o !9 m9 &n!orH
0<R4$)5 Cum a1a, dumneata nu e1ti convin! de lucrul ace!taM
JA0,-"4$5 Pi8ai 6ierdut minFile !e vede C@nd am +o!t convin!
eu c9 am !9 +ac un a!emenea 6a!M
0<R4$)5 MulFume!cH =Fi mulFume!c din ad@ncul inimiiE
Va!9Iic9, dumneata ai de (@nd !9 m9 duci de na!, nuME AuIi, cic9,
#a m9 &n!or, #a nu m98n!orH )ai#a !9 mai &nFelea(9E $ar eu, c@nd
!tai 1i te (@nde1ti, i8am 1i dat Mar+u1*9i cuv@ntul de onoareE Prin
urmare nu vrei !9 te &n!oriM
JA0,-"4$ +ridicnd din umeri/& Po+tim, o Fine una 1i #un9H
Ji !9 mai !6ui du69 a!ta c9 ai de8a +ace cu un om !erio!E
0<R4$) +din ce !n ce mai surat/& =n caIul ace!ta la ce a +o!t
nevoie !9 tul#uri lini1tea unei +emei cin!titeM )ici nu mai doarme,
!9rmana, nici nu mai m9n@nc9H !e 1i vede conte!9 Cum !e 6oate
!9 (lume1ti cu a!emenea lucruriM CreIi c9 e +rumo! ceea ce +aciM
JA0,-"4$ +trosnindu"i de$etele/& Ji ce8ar +i totu1i !9 +ac
tic9lo1ia a!taM ;aiM "9 cra6e du1manii de ciud9E :a, da, am !8o
+acE "9 m9 #at9 :umneIeu dac9 n8am !8o +acEH "9 veIi ce mai
r@!ete atunciE
+intr %#o#/
7
-,0,:,V5 ,!cula6 &n 6er!oan9EH +!i !ntinde mna lui %#o# i
cnt/ >:octore, d98mi aKutorE Aric9 mi8i c9 n8am !9 morH?
-V<V5 )i*olai Ale%eevici &nc9 n8a venitM
-,0,:,V5 )8a venit =l a1te6t 1i eu de mai #ine de o or9
+%#o# se limb nerbdtor e scen/
-,0,:,V5 $a !6une, cum !e mai !imte Anna PetrovnaM
-V<V5 Pro!t de tot
-,0,:,V +oftnd/& Pot intra !98i aduc oma(iile meleM
-V<V5 )u, nu, te ro( Mi !e 6are c9 doarmeH
+au./
-,0,:,V5 < +emeie !im6atic9, 1i c@t de !imFitoare eH
+oftea./ :e Iiua de na1tere a Juroci*9i, c@nd a le1inat la noi, m8
am uitat la +aFa ei 1i mi8am dat !eama c9 nu mai are, !9rmana, mult
de tr9it )u &nFele( &n!9 de ce8a le1inat Am intrat &n +u(9 &n odaie
1i, ce !9 veIi5 I9cea &ntin!9 6e du1umea, al#9 ca varulO l@n(9 ea, &n
(enunchi, )i*ola1a, 6alid 1i el, iar mai &ncolo Juroci*a, cu o#raIul
!c9ldat &n lacrimi :u69 &nt@m6larea a!ta o !96t9m@n9 &ntrea(9 am
um#lat n9uci, at@t eu, c@t 1i Juroci*a
JA0,-"4$ +lui %#o#/& $a !6une, !tima#ile !luKitor al 1tiinFei,
care !avant a de!co6erit c9 doamnele, atunci c@nd !u+er9 de o
#oal9 de 6ie6t, au nevoie de doctori tineri, care !9 le viIiteIe c@t
mai de!M , o de!co6erire e6ocal9, 6e cin!tea meaE :in ce ramur9 a
medicinei +ace 6arte5 din alo6atie !au hemo6atieM
+%#o# #rea s"i rsund, !ns se stnete; face un $est de
disre i iese/
JA0,-"4$5 Ce 6rivire uci(9toare mi8a aruncatE
-,0,:,V5 :ac9 nu8Fi Fii lim#aE Ji de ce, m9 ro(, &l in!ulFi 6e
om +9r9 ca !9 te 6rovoaceM
JA0,-"4$ +iritat/5 M9 !coate din !9rite cu minciunile luiE AuIi
dumneata, +tiIie, nu mai e%i!t9 nicio !c96are, o !9 moar9H Minte
cu neru1inareE A!ta nu 6ot !8o !u+9rE
-,0,:,V5 Ji ce te +ace !9 creIi c9 minteM
JA0,-"4$ +se ridic i se !ndreat sre ieire/& )u 6ot
admite ca un om viu, un om care !e mi1c9, vor#e1te, !9 moar9, a1a
dintr8odat9, nitam8ni!amH :ar mai #ine !9 l9!9m a!taE
3
4<"=; +intr !n fu$, $find/& )i*olai Ale%eevici e aca!9M
0ine v9 (9!e!c !9n9to1iE +strn$e !n $rab minile celor de fa/ ,
aca!9M
0<R4$)5 )u8i aca!9
4<"=; +se aa. e scaun, dar sare numaidect !n icioare/& =n
caIul ace!ta v9 !6un la revedereE +d e $t o duc de #otc i
!mbuc la ree.eal din $ustrile de e mas/ C9l9torului &i 1ade
#ine cu drumulH Tre#uri 1i iar tre#uriH )u mai 6ot, a#ia &mi tra(
!u+letulH
-,0,:,V5 :aG de unde te8aduce necuratulM
4<"=;5 Vin de la 0ara#anov Am Kucat toat9 noa6tea Acum un
cea! am i!6r9vit ultima 6artid9H -a dracu, am 6ierdut tot ce8am
avutE Ca un ciImar, curat ca un ciImar Koac9 #le!tematul 9!ta de
0ara#anovE +cu #oce tn$uitoare/ A!cultaFi aiciE 'oc cu tre+leleH
+se adresea. lui 6or1in care sare seriat !n lturi/ ,l cu to#eleH
Mer(e elH Mer( euH $ar91i mer(e elH Ji nicio levat9 +lui
%ebede#/ 'oc 6atru tre+le, 6rice6iMH Am a!ul, dama, IeceleH
-,0,:,V +astundu"i urec-ile/& CruF98m9, 6entru numele
lui :umneIeuEH
4<"=; +contelui/& =nFele(i dumneata, !9 ai a!ul, dama, IeceleH
JA0,-"4$ +!min$ndu"l uor cu mna/& "l9#e1te8m9, te ro(E
4<"=;5 Ji deodat9 !e &nt@m6l9 nenorocirea5 ia a!ul de unde nu8
iH
JA0,-"4$ +aucnd un istol de e mas/& Pleac9, c9 tra(EH
4<"=; +diserat/& -a nai#aH Ce oameni, domnule, ce oameniE
)8ai cu cine !chim#a o vor#9E Parc9 am +i &n Au!tralia5 nici tu
intere!e comune, nici tu !olidaritateH .nul tra(e h9i!, altul cea
:ar am I9#ovit de!tul, tre#uie !9 6lec +!nfcndu"i aca/
Tim6ul e #aniH +!ntinde mna lui %ebede#/ Pa!EH
+rsete/
+Ios!- leac, dar !n u se ciocnete cu A#dotia 0a.aro#na/
L
AV:<T$A )ANAR<V)A +i/5 Ptiu, draceE Mai8mai era !9
m9 dai (r9mad9EH
T<P$5 A8a8aEH <mni6reIenta noa!tr9 Avdotia )aIarovnaE
AV:<T$A )ANAR<V)A5 $at9 unde8mi eraFi, 1i eu v9 c9utam
6rin toat9 ca!aE 0ine v9 (9!e!c, +eFii mei, #ine v9 (9!e!c !9n9to1iE
Ji !9 v9 deie :omnul numai !6or 1i #ucurieH
-,0,:,V5 -a ce8ai venitM
AV:<T$A )ANAR<V)A5 Tot cu tre#urile, tot cu tre#urile,
t9icuFuleE +contelui/ Pentru -umin9Fia Ta am venit +face o
lecciune/ M8a trimi! 6orum#iFa !9 m9 &nchin &naintea
-umin9Fiei Tale 1i !98Fi !6un mult9 !9n9tateH Ji m8a mai ru(at,
696u1ica de ea, !9 te &n1tiinFeI c9, dac9 a!t98!ear9 n8ai !9
#inevoie1ti a veni, au !98i !ece ochi1orii de 6l@n! AuIi, Iice,
cheam98l mai la o 6arte, 1i 1o6te1te8i la ureche cele ce8Fi !6un Ji,
adic9, la ce !9 o !6un &n tain9, 6arc9 nu !untem toFi oameni de8ai
no1triM Parc9 ne Finem de +urti1a(uriM Trea#a8i cin!tit9, c98i vor#a
de dra(o!te 1i de #un9 &nFele(ere &ntre oameni .ite, &n viaFa mea
!tro6 &n (ur9 n8am luat, 69c9toa!a de mine, dar acum am !9 #eau 1i
eu un 69h9rel cu ocaIia a!ta
-,0,:,V5 "9 #em atunci +toarn !n a-are/ :e tine,
cotoroanF9, nu 6oate !c96a omul nici &n (ura tartoruluiEH :e
treiIeci de ani te 1tiu, 1i tot #9tr@n9 erai ca 1i acumH
AV:<T$A )ANAR<V)A5 A6oi dac9 am uitat 1i num9rul
anilorH :oi #9r#aFi am &n(ro6at, l8a1 &n(ro6a 1i 6e al treilea, dar
nimeni nu vrea !9 m9 ia +9r9 Ie!tre <6t co6ii am avutH +ia
-ruul/ AFi 6u! la cale o trea#9 #un9, !9 dea :umneIeu !9 o
!+@r1iFi cu #ineE "9 tr9iFi, !98m#9tr@niFi, iar9 noi !9 v9 6rivim 1i !9
ne #ucur9m de #ucuria voa!tr9E Mult9 dra(o!te 1i !9n9tateEH
+$olete -ruul/ .+, !tra1nic9 votc9E
JA0,-"4$ +r.nd cu -o-ote, lui %ebede#/& Ceea ce e!te
curio! &n toat9 a+acerea a!ta e c9 dumnealor !unt convin1i c9 euH
"9 te cruce1ti, nu altaE +se ridic !n icioare/ Ji ce8ar +i totu1i,
Pa1a, !9 +ac tic9lo1ia a!taM ;aiM "98mi Iic a6oi !@c, !@c, hodoro(
#9tr@n, cule(e ce8ai !em9natE Ce Iici, Pa1a, haiM
-,0,:,V5 Tr9nc9ne1ti verIi 1i u!cate -a v@r!ta noa!tr9 ar
tre#ui !9 ne (@ndim la iI#9virea !u+letelor 1i nu la !terlin(i 1i
Mar+u1*iH "8au du!E Ao!ta8i, lele, c@nd ai +o!tE
JA0,-"4$5 )u, I9u, am !8o +acE Pe cin!tea mea c9 am !8o +acE
+intr I#ano# i %#o#/
5
-V<V5 V9 ro( !98mi acordaFi cinci minuteH
-,0,:,V5 )i*ola1aE +#ine !n !ntminarea lui I#ano# i"l
srut/ 0ine8ai venitH Te a1te6t de mai #ine de o or9
AV:<T$A )ANAR<V)A +fcnd o lecciune/& 0ine8ai
venit, t9icuFuleE
$VA)<V +cu amrciune/& :omnilor, iar aFi de!chi! c@rcium9
&n #iroul meuEH :e o mie de ori v8am ru(at !9 nu mai +aceFi
lucrul ace!ta +se aroie de masa de scris/ Po+tim, mi8aFi 69tat
h@rtiile cu votc9H AirimituriH ca!traveFiH , 6ur 1i !im6lu
re!6in(9torE
-,0,:,V5 "8avem iertare, )i*ola1a, de o mie de ori iertareE ,
vina meaH A!cult9, dra(ule, am de di!cutat cu tine o che!tiune
im6ortant9H
0<R4$)5 Ji eu
-V<V5 )i*olai Ale%eevici, 6utem !ta de vor#9M
$VA)<V +artndu"l e %ebede#/& Ji dumnealui vrea !98mi
vor#ea!c9 A1tea6t9 6uFin, !9 termin cu dumnealui mai &nt@iH +lui
%ebede#/ Te a!cult
-,0,:,V5 :omnilor, e o che!tiune con+idenFial9 V9 ro(H
+contele i A#dotia 0a.aro#na leac, urmai de 6or1in i de
%#o#/
$VA)<V5 Pa1a, vreau !9 te ro( un lucru PoFi #ea c@t &Fi 6o+te1te
inima, c9 doar a!ta8i meteahna ta, &n!9 te ro(, nu mi8l mai &m#9ta
6e unchiu =nainte vreme nu lua nimic &n (ur9, c98i +ace r9u
-,0,:,V +seriat/& :ra(ul meu, !9 m9 #at9 :umneIeu dac9
am 1tiutH )ici 6rin ca6 nu mi8a trecutH
$VA)<V5 Aerea!c9 !+@ntul, dac9 moare co6ilul 9!ta #9tr@n, nu
voi o !98l aveFi 6e con1tiinF9, ci euH Ce8ai vrut !98mi !6uiM
+au./
-,0,:,V5 "9 veIi, dra(9H )u 1tiu cum !9 &nce6, ca !9 nu
a6ar &n ochii t9i ca un I(@rie8#r@nI9H Mi8e ru1ine, )i*ola1a, I9u,
m9 ro1e!c, mi !e &ncurc9 lim#a &n (ur9, dar te ro( &nFele(e8m9,
6une8te &n locul meuH Jtii #ine c9 !unt un om de nimic, o c@r69,
un ro# nemernicH $art98m9 &nc9 o dat9H
$VA)<V5 :ar ce !8a8nt@m6latM
-,0,:,V5 M8a trimi! neva!t98meaH A98Fi 6oman9, 6rietene,
1i 6l9te1te8i do#@nIile a!tea #le!temateE M9 creIi, mi8a !co!
!u+letul cu ele, m8a n9ucit, m8a dat (ataE A98i hat@rul, 6entru
numele lui :umneIeuEH
$VA)<V5 Pa1a, 1tii #ine c9 &n cli6a de +aF9 n8am o leFcaie
-,0,:,V5 Jtiu, 1tiu, dar ce 6ot +ace, !6une 1i tuM )u vrea !9
mai a1te6te G@nde1te8te numai dac9 va 6rote!ta 6oliFa, cum ne
vom mai uita noi, eu 1i cu Juroci*a, &n ochii t9iM
$VA)<V5 Mi8e ru1ine mie &n!umi, Pa1a, &mi vine !9 intru &n
69m@nt de ru1ine, darH dar de unde !9 iau #anii ace1tiaM =nvaF98
m9 1i tu5 de undeM ,%i!t9 o !in(ur9 ie1ire5 !9 a1te6t9m 6@n9 la
toamn9, c@nd voi vinde (r@ul
-,0,:,V +stri$nd/& )u vrea !9 a1te6te, n8auIiM
+au./
$VA)<V5 =mi dau !eama c9 !ituaFia ta e c@t !e 6oate de
ne6l9cut9, e o !ituaFie delicat9, &nFele(, dar a mea e 1i mai 6roa!t9
+se limb $nditor/ Ji nu8mi vine o idee &n ca6H :e v@ndut n8
am ce vindeH
-,0,:,V5 :e ce n8ai +ace un drum 6@n9 la Mill#ach, !9 iei
ceva #ani de la elM :oar Fi8e dator 1ai!6reIece mii
+I#ano# face un $est diserat cu mna/
-,0,:,V5 $at9 ce8Fi 6ro6un, )i*ola1aH Jtiu, ai !9 m9
oc9r91ti, darH iart98l 6e #9tr@nul #eFivE Proced9m 6rietene1teH
.it98te &n ochii mei, doar m9 cuno1tiH Am@ndoi am +o!t 6e
vremuri !tudenFi, am@ndoi am +o!t li#eraliH Am avut aceea1i
comuniune de idei 1i de intere!eH Am@ndoi am !tudiat la
univer!itatea din Mo!covaH Alma mater8 +scoate ortofelul/
.ite, am aici ni1te 69r9luFe do!ite, de care nimeni nu 1tie &n toat9
ca!aH 0anii 91tia Fi8i dau cu &m6rumutH +scoate banii i"i une
e mas/ -a!9 amorul 6ro6riu la o 6arte 1i 6rive1te lucrurile cu
ochi de 6rieten ,u, &n locul t9u, n8a1 !ta o cli69 6e (@nduri, &Fi dau
cuv@ntul meu de cin!teH +au./ Po+tim, #anii !unt 6e ma!95 o
mie 1i o !ut9 de ru#le :u8te la ea a!t9Ii 1i &nm@neaI98i 6er!onalH
Po+tim, Ninaida "avi1na, !98Fi !tea &n (@tE )umai #a(9 de !eam9,
nu cumva !9 r9!u+le c9 i8ai luat de la mine, +erea!c98te !+@ntulE =mi
+ace +elul dulceaFa noa!tr9 de a(ri1eE +se uit lun$ la c-iul lui
I#ano#/ -a!9, la!9, nu te !u69raE +ia reede banii i"i ascunde !n
bu.unar/ )u tre#uie !9 te !u6eri, am (lumitH $art98m9E +au./
Pi8e (reu, nuM
+I#ano# face un $est cu mna/
-,0,:,V5 Ce !98i +aci, 6rietene, a!ta e viaFaH +oftea./ Au
venit 1i 6entru tine Iile amare <mul, dra(ul meu, e ca !amovarul
"t9 c@t !t9 lini1tit 6e 6oliF9 &n c9mar9, la r9coare, dar iat9 c9 vin
Iile c@nd e &ndo6at 1i el cu c9r#uni &ncin1i 1i, FinGteH +@!, +@!,
!9racul, de8l trec n9du1elileE Com6araFia e cam idioat9, recuno!c,
dar altceva mai #un nu8mi vine &n ca6H +oftea./ )enorocirile
c9le!c !u+letul omului )u mi8e mil9 de tine, )i*ola1a, c9ci !unt
&ncredinFat c9 ai !9 treci 6rin im6a! ca (@!ca 6rin a69, dar &mi 6are
r9u 1i mi8e ciud9 6e oameniH $a !6une8mi, de unde um#l9 at@tea
vor#e 6e !ocoteala taM At@tea !e !6un de!6re tine &n tot KudeFul,
&nc@t n8ar +i de mirare !9 te 6omene1ti &ntr8o #un9 Ii cu Kudec9torul
de in!trucFieH AuIi, cic9 ai +i un uci(a1, un c96c9un, un t@lharH
$VA)<V5 AleacuriE Partea 6roa!t9 e c9 m9 doare al nai#ii ca6ul
-,0,:,V5 A!ta8i din cauI9 c9 te (@nde1ti 6rea mult
$VA)<V5 0a nu m9 (@nde!c la nimic
-,0,:,V5 ,u a1 Iice !9 dai dracului toate !u69r9rile tale 1i !9
vii la noi Juroci*a te iu#e1te, te &nFele(e 1i te a6reciaI9 , o +ire
minunat9, cin!tit9, cum rar &nt@lne1ti Cui o +i !em9n@ndM C9ci,
vor#a ceea, de la mama nimic, de la tata nimic, 6oate de la
vreun drumeF voinicH M9 uit uneori la mine, &n o(lind9, 1i m9
a6uc9 mirarea :e unde, &mi Iic, mi8a 6icat 6lea1c9 a1a o
comoar9M Ji8mi tot admir mutra a!ta #uh9it9 de #eFiv &nr9it 1i nu
m9 mai dumire!cH A!cult98m9, ce8Fi !6un, du8te la ea, di!cut9 cu
ea, !6une8i 69!ul, 1i ai !9 veIi c9 ai !9 uiFi de !u69rare Are o inim9
cin!tit9, !incer9H
+au./
$VA)<V5 Pa1a, !cum6ule, te ro(, la!98m9 acumH
-,0,:,V5 =nFele(, &nFele(H +se uit $rbit la ceas/ Cum !9
nu8nFele(E +!l srut e I#ano#/ R9m@i !9n9to! Am 1i uitat c9
tre#uia !9 m9 duc la !+inFirea 1colii +se !ndreat sre u, dar se
orete !n drum/ =nFelea6t9 +at9 e Juroci*a a!ta a meaH Tocmai
vor#eam a!ear9 cu ea de!6re (ura lumiiH +r.nd/ Ji8mi tr@nte1te
nici una, nici dou9, un a+ori!m de m9 la!9 ta#lou AuIi, cic95
>T9ticule, Iice, licuricii lumineaI9 noa6tea 6entru ca 69!9rile de
noa6te !98i 6oat9 I9ri mai u1or, ca !98i &n(hit9H $ar oamenii #uni
e%i!t9 numai 6entru a c9dea Kert+9 #@r+ei 1i clevetirilor? Ce !6ui de
a!taM Geniu curatE Geor(e "and &n 6er!oan9EH
$VA)<V5 Pa1aE +orindu"l/ )u 1tiu ce8i cu mine, ce amH
-,0,:,V5 A!ta voiam !9 te &ntre# 1i eu, dar &mi venea nu 1tiu
cum, 6e!te m@n9H )u 6rice6 nimic, +r9FioareE Pe de o 6arte
aveam im6re!ia c9 te8au co6le1it tot +elul de necaIuri, de nu8Fi mai
6oFi ridica ca6ul, dar 6e de alt9 6arte te cuno!c 1i 1tiu #ine c9 nu
e1ti tu omul care !9 !e dea #9tut cu una, cu dou9H C9 !la# de
&n(er n8ai +o!t niciodat9 Am im6re!ia, dra(ul meu, c98i altceva la
miKloc, dar ce anume nu 6rice6E
$VA)<V5 )u 6rice6 nici eu Mi !e 6areH dar nu, nuH
A!cult98m9E $at9 ce vreau !98Fi !6un Am avut 6e vremuri un ar(at,
&l chema "emion, 6e care &l Fii minte 1i tu =ntr8o Ii, 6e vremea
treieri1ului, &i vine &n ca6 !981i arate voinicia &n +aFa +eti1canelor 1i
ce creIi c9 +aceM .m+l9 6e umeri doi !aci cu !ecar9 de81i vat9m9
toate m9runtaieleH )8a tr9it mult du69 aceea Mi !e 6are c9 1i eu
am 69Fit la +el -iceul, univer!itatea, 6e urm9 (o!6od9ria, 1colile,
6roiectele de viitor m8au !6etitH Am creIut alt+el de cum cred
ceilalFi oameni, m8am &n!urat nu cum !e &n!oar9 omul de o#icei,
m8am 6er6elit &n +oc, am ri!cat, aIv@rlind, cum #ine 1tii, #anii &n
drea6ta 1i &n !t@n(a, am +o!t +ericit 1i am !u+erit cum n8a !u+erit
nimeni &n tot Finutul no!tru Ace1tia au +o!t !acii care m8au !ur6at
Mi8am aruncat &n !6ate o 6ovar9, dar ea m8a +r@nt de miKloc -a
dou9Ieci de ani !untem toFi ni1te eroi, ne a6uc9m de toate, +acem
orice, dar la treiIeci ne muiem 1i nu mai !untem #uni de nimic
Cum alt+el ai 6utea !98Fi e%6lici acea!t9 o#o!eal9, cumM Totu1i !e
6rea 6oate ca nu acea!ta !9 +ie cauIaH "e 6rea 6oateH ;aide,
Pa1a, du8te cu :umneIeu Cred c9 te8am 6licti!it de!tul
-,0,:,V +cu #ioiciune/& Jtii ce cred eu, +r9FioareM C9 te8a
6r969dit mediul &n care tr9ie1tiE
$VA)<V5 Pro!tii, ideea e cam r9!u+lat9H ;ai, du8te acumE
-,0,:,V5 Ai dre6tate, e cam r9!u+lat9 Ai dre6tateH M9 duc,
am 6lecatEH +iese/
2
$VA)<V +sin$ur/& "unt un om r9u, un om de nimic, vrednic de
di!6reF ,8adev9rat c9 numai un om croit du69 acela1i cala6od ca
mine, cum e!te Pa1a, tot at@t de Kalnic ter+elit 6rin viaF9 1i +9r9
vla(9, mai 6oate !9 te iu#ea!c9 1i !9 te mai re!6ecte Cum m9
dete!t, :oamne, :umneIeule, cum m9 dete!tE Cu c@t9 &nver1unare
&mi ur9!c (la!ul, 6a1ii, m@inile, hainele 6e care le 6ort, 6@n9 1i
(@ndurile ace!tea <are nu8i de r@!, oare nu e Ki(nitor 6entru un
omM )u !8a &m6linit nici un an de c@nd eram un om !9n9to!,
voinic Ve1nic neo#o!it, 6lin de r@vn9, munceam cu tra(ere de
inim9 cu ace!te m@ini ale mele, iar c@nd vor#eam 1tiam !9
emoFioneI 6@n9 la lacrimi 1i 6e un #9d9ran de r@ndH Jtiam !9
6l@n( c@nd vedeam durerea altuia 1i !9 m9 revolt atunci c@nd
!imFeam nedre6tatea Jtiam ce e!te entuIia!mul, m9 &m#9t9m de
6oeIia no6Filor lini1tite, c@nd 6@n9 la rev9r!atul Iorilor r9m@i la
ma!a ta de lucru, ori &Fi m@n(@i inima cu vi!uri de aur Pe atunci
credeam, 6riveam &n viitor cum 6rive1ti &n ochii #laKini ai
mameiH Ji acum, o, :oamneE Am o#o!it, nu mai cred &n nimic,
tr@nd9ve!c Iile 1i no6Fi &n 1ir )ici creierul, nici m@inile, nici
6icioarele nu8mi mai dau a!cultare Mo1ia !e duce de r@69,
69durile !e 6r9#u1e!c !u# to6orul altora +ln$e/ P9m@ntul,
69m@ntul meu m9 6rive1te ca un co6il or+an )u mai a1te6t nimic,
nu8mi 6are r9u de nimic, inima mi !e cutremur9 de (roaI9 &n +aFa
Iilei de m@ineH Ji c@nd m9 (@nde!c la "arraH $8am Kurat iu#ire
ve1nic9, i8am 6rorocit +ericirea, i8am dat iluIii de!6re un viitor
cum nu te &ncumeFi nici !9 vi!eIi M8a creIut, #iata de ea Tim6 de
cinci ani o vedeam cum !e !tin(ea tre6tat !u# 6ovara Kert+elor 6e
care mi le aducea, cum c9dea i!tovit9 &n lu6t9 cu 6ro6ria8i
con1tiinF9, dar nu mi8a aruncat nicio 6rivire chior@19, :oamne,
:umneIeule, un re6ro1 nu mi8a adre!at niciodat9EH Ji ce8am
+9cut din eaM Ce8am +9cutMH $at9, acum n8o mai iu#e!cH Ce !8a8
nt@m6latM Care8i cauIaM )u &nFele( < v9d cum !u+er9, 1tiu c9
Iilele ei !unt num9rate, 1i totu1i +u( de ea, ca un la1 netre#nic, +u(
de o#raKii !9i 6aliIi, de 6ie6tul ei !co+@lcit, de 6rivirea8i
ru(9toareH Ce ru1ine, ce ru1ine, :oamneE +au./ "a1a, o +etiF9
&nc9, !e &nduio1eaI9 de nenorocirile mele 1i8mi m9rturi!e1te
dra(o!tea, mie, unui om a6roa6e #9tr@nH $ar eu, uit@nd totul,
&m#9tat de vor#ele ei ca de o melodie !u#lim9, !tri( &n (ura mare5
>Am !9 &nce6 viaFa de la ca69tE "unt un om +ericitE? A doua Ii
cred &n ace!t &nce6ut de viaF9 nou9 1i &n acea!t9 +ericire la +el cum
cred &n !ta+iiH Ce !e &nt@m6l9 cu mineM =n ce 6r96a!tie &mi
&m6in( !u+letulM :e unde vine acea!t9 i!tovireM Ce !e 6etrece cu
nervii meiM , !u+icient ca #iata "arra, ira!ci#il9 din cauIa #olii ei
necruF9toare, !9 &nFe6e cu o vor#9 amorul meu 6ro6riu, !ervitorul
!9 nu8mi intre &n voie, !au 6u1ca !9 nu ia +oc, c9 devin un #9d9ran,
o +iar9 de nu m9 mai 6ot recunoa1teH +au./ )u8nFele(, nu
6rice6 nimicE =mi vine uneori !98mi 6un ca69t IilelorEH
-V<V +intrnd/& Vreau !9 di!cut cu dumneata o che!tiune
im6ortant9, )i*olai Ale%eeviciE
$VA)<V5 :ac9 ne vom Fine Iilnic de ace!te di!cuFii
intermina#ile, nu vom mai +i &n !tare de altcevaH
-V<V5 ,1ti di!6u! !9 m9 a!culFiM
$VA)<V5 Te a!cult a6roa6e &n +iecare Ii, dar 6@n9 acum nu 6ot
!98mi dau !eama de un lucru5 ce anume dore1ti de la mineM
-V<V5 Mi !e 6are c9 vor#e!c c@t !e 6oate de clar 1i de e%6licit,
a1a c9 6oate !9 nu m9 &nFelea(9 numai un om li6!it de inim9H
$VA)<V5 Ji ce8ai vrea !98mi !6ui, m9 ro(M C9 !oFia mea e 6e
moarte 1tiu a!taO c9 !unt iremedia#il vinovat +aF9 de ea o
recuno!cO c9 dumneata e1ti un om dre6t 1i cin!tit &mi dau !eama
cum nu !e 6oate mai #ineE Ce mai vrei acumM
-V<V5 M9 revolt9 cruIimea omenea!c9H Moare un om l@n(9
dumneata Ace!t om, 6e moarte, are tat9 1i mam9 6e care8i iu#e1te
1i 6e care ar vrea !98i vad9 &nainte de a81i da !u+letul P9rinFii, la
r@ndu8le, 1tiu 6rea #ine c9 +iica lor va muri &n cur@nd 1i c9 ea tot &i
mai iu#e1te, dar intervine acea!t9 #le!temat9 cruIime a oamenilor,
n9!cut9 de data a!ta din canoane reli(ioa!e, 1i dumnealor, vr@nd !9
+ac9 6arad9 de ele, continu9 !9 o #le!temeE $ar dumneata, omul
c9ruia i8a Kert+it totul 1i c9minul 69rinte!c, 1i lini1tea !u+letea!c9,
dumneata, &n modul cel mai o!tentativ, +9r9 m9car !98Fi a!cunIi
!co6urile, te duci &n +iecare !ear9 la -e#edevii 91tiaH
$VA)<V5 :e dou9 !96t9m@ni n8am mai dat 6e acoloE
-V<V +nelundu"i !n seam relica/& Cu oameni ca dumneata
!e cade !9 vor#e!c +9r9 ocol, 1i dac9 dumneata nu #inevoie1ti !9
m9 a!culFi, n8ai dec@tE "unt o#i1nuit !9 !6un lucrurilor 6e numeH
:umneata ai nevoie de ace!t dece! 6entru a 6utea !9v@r1i alte
i!6r9viH 0ine, !9 Iicem c98i a1a, dar oare nu8Fi 6oFi acorda o
am@nareM CreIi c9 dac9 ai l9!a8o !981i tr9ia!c9 lini1tit9 Iilele c@t le
mai are de tr9it, dac9 n8ai r9ni8o &n +iecare cli69 cu cini!mul
dumitale v9dit, creIi c9 ar +u(i +rumoa!a -e#edeva cu Ie!trea eiM
:ac9 nu acum, 6e!te un an !au doi dumneata, !6lendidul Tartu++e,
ai avea tot tim6ul !9 !uce1ti minFile +etei 1i !9 6ui m@na 6e Ie!trea
eiH :e ce at@ta (ra#9M :e ce vrei nea69rat ca !oFia dumitale !9
moar9 acum 1i nu 6e!te o lun9 !au un anM
$VA)<V5 Ce chin, :oamneH :octore, &Fi cuno1ti !la# me!eria
dac9 creIi c9 un om 6oate !9 !e !t96@nea!c9 la ne!+@r1it :e6un
e+orturi !u6raomene1ti ca !9 nu8Fi r9!6und la toate ace!te in!ulte
-V<V5 "9 l9!9m a!ta Pe mine nu m9 6oFi 6ro!ti Cred c9 ai +ace
mult mai #ine dac9 Fi8ai arunca ma!ca de 6e +aF9
$VA)<V5 <mule care te 6retinIi inteli(ent, creIi c9, 6entru a
&nFele(e un om ca mine, nu e nevoie de mult9 #9taie de ca6, nu8i
a1aM , tot ce 6oate +i mai !im6lu 1i mai +ire!c, nuM =ntr8adev9r ai
dre6tateH M8am &n!urat cu Ania ca !9 ca69t o Ie!tre +rumoa!9H
P9rinFii n8au vrut !9 mi8o deaH Am dat (re1 deci 1i acum vreau !9
m9 !ca6 de neva!t9, ca !9 m9 &n!or cu alta 1i !9 iau Ie!trea
ace!teiaH A1a8iM , clar ca lumina IileiE :oar omul e un
mecani!m at@t de 6uFin com6licatEH )u, dra(9 doctore, te &n1eli
amarnicE =n +iecare dintre noi !unt 6rea multe an(renaKe, 1uru#uri
1i !u6a6e, 6entru ca !9 ne 6utem +ace o 69rere 6ri6it9 unul de!6re
altul ,u nu te &nFele( 6e dumneata, dumneata nu m9 &nFele(i 6e
mine, 1i noi &n1ine nu ne 6utem &nFele(e a!u6r98ne PoFi !9 +ii un
medic e%celent 1i &n acela1i tim6 6oFi !9 nu8i cuno1ti 6e oameni
Prin urmare nu tre#uie !9 +ii niciodat9 6rea &ncreIut Cred c9 &mi
dai dre6tate, nuE
-V<V5 )u cumva creIi c9 e1ti at@t de im6enetra#il 1i c9 eu am
at@t de 6uFin9 minte &nc@t !9 nu 6ot +ace o deo!e#ire &ntre cin!te 1i
m@r19vieM
$VA)<V5 "e vede c9 noi am@ndoi n8o !9 ne 6utem &nFele(e
niciodat9H Te &ntre# 6entru ultima oar9 1i te ro( !98mi r9!6unIi
+9r9 introduceri5 ce anume dore1ti de la mineM Ce vrei !9 o#FiiM
+ener#at/ Ji, la urma urmei, a1 mai vrea !9 te &ntre# un lucru5 cu
cine am onoarea !9 !tau de vor#9 cu un 6rocuror !au cu medicul
curant al !oFiei meleM
-V<V5 "unt medic, 1i &n calitate de medic am dre6tul !98Fi
6retind ca !98Fi !chim#i 6urtarea dumitaleH Acea!t9 6urtare o
ucide 6e Anna PetrovnaE
$VA)<V5 Ji ce8ai vrea !9 +acM Cum !9 m9 6ortM :ac9 dumneata
!u!Fii c9 m9 cuno1ti mai #ine dec@t m9 cuno!c eu &n!umi, atunci
!6une8mi5 ce !9 +acM
-V<V5 Cel 6uFin a!cunde intenFiile dumitale
$VA)<V5 "+inte :umneIeule, dar &Fi &nchi6ui c9 dumneata
&n!uFi le cuno1tiM +bea din a-arul cu a/ -a!98m9, te ro( Jtiu,
!unt vinovat, de o mie de ori, dar voi da !ocoteal9 6entru +a6tele
mele numai &n +aFa Celui de "u! Cine te8a &m6uternicit !9 m9
tortureIi &n +iecare IiM
-V<V5 :ar cine, m9 ro(, te8a &m6uternicit 6e dumneata !9
Ki(ne1ti &n mine adev9rul, raFiunea omenea!c9M Mi8ai !chin(iuit,
mi8ai otr9vit !u+letul =nainte de a veni &n ace!t KudeF, admiteam
e%i!tenFa oamenilor 6ro1ti, ne#uni, 69tima1iO dar n8a1 +i creIut
niciodat9 c9 e%i!t9 criminali con1tienFi, care urm9re!c intenFionat
!9 !9v@r1ea!c9 r9ulH $8am re!6ectat 1i i8am iu#it 6e oameni, dar
din cli6a &n care te8am v9Iut 6e dumneataH
$VA)<V5 Am mai auIit a!taE
-V<V5 Ai mai auIitM +.rind"o e Saa, care intr !n odaie
!mbrcat !n costum de ama.oan/ Acum, !6er c9 ne &nFele(em
cum nu !e 6oate mai #ine unul 6e altulE +ridic din umeri i iese/
D
$VA)<V +seriat/& Jura, ce8i cu tineM
"AJA5 )imic 0un9 IiuaE )u m9 a1te6tai, nu8i a1aM $a !6une8
mi, de ce n8ai mai dat 6e la noi de at@ta vremeM
$VA)<V5 Jura, 6entru numele lui :umneIeu, e o im6rudenF9
ce +aciE ViIita ta 6oate !9 o dea (ataH
"AJA5 )8o !9 m9 vad9 Am intrat 6e !cara de !erviciu < !9
6lec &ndat9 ,ram nelini1tit9 "6une8mi, e1ti !9n9to!M Ce !8a8
nt@m6lat cu tineM
$VA)<V5 Am Ki(nit8o am@ndoi 6e Ania 6@n98n ad@ncul inimii,
e 6e moarte acum, 1i tu mai vii &n ca!9, aiciH Jura, e nechi#Iuit
ceea ce +aci, e neomeno!E
"AJA5 "6une8mi, ce era !9 +acM :e dou9 !96t9m@ni n8ai mai dat
niciun !emn de viaF9, nici m9car nu mi8ai r9!6un! la !cri!ori "unt
la ca69tul 6uterilor M9 tortura (@ndul c9 !u+eri &n(roIitor, c9
6oate e1ti #olnav, c9 ai muritH )8am avut o noa6te lini1tit9 Am
!9 6lec &ndat9H :ar !6une8mi m9car at@t5 e1ti !9n9to!M
$VA)<V5 Jura, Jura, nu8mi aKun(e c@t m9 tortureaI9 (@ndurile,
c@t m9 chinuie!c cei din KurH "unt i!tovit cu totulE Mai li6!eai tu
aiciE , anormal, e ne!9n9to! ceea ce +acemE C@t de vinovat m9
!imt, c@t de vinovatE
"AJA5 =Fi 6lace !9 ro!te1ti &ntotdeauna cuvinte &n(roIitoare, care
&mi !+@1ie inimaE Te !imFi vinovatM :aM :e ceM Te &ntre#5 de ceM
$VA)<V5 )u 1tiu, nu 1tiu nici euH
"AJA5 Ace!ta nu8i un r9!6un! Aiecare 69c9to! tre#uie !9 1tie ce
anume a 69c9tuit Poate te8ai &ndeletnicit cu +al!i+icarea 6oliFelorM
$VA)<V5 )u e deloc !6iritualEH
"AJA5 Te !imFi vinovat c9 nu8Fi mai iu#e1ti neva!taM "e 6rea
6oate !9 +ii, dar omul nu e !t96@n 6e !entimentele !ale :oar n8ai
vrut !9 !e &nt@m6le a!ta Te !imFi vinovat c9 ea ne8a v9Iut &n cli6a
&n care eu &Fi m9rturi!eam dra(o!teaM :oar nu intenFionai ca ea !9
ne vad9H
$VA)<V +!ntrerund"o/& Ji a1a mai de6arte, 1i a1a mai
de6arteH Ai iu#it8o, n8o mai iu#e1ti, omul nu8i !t96@n 6e
!entimentele !aleH )u veIi c9 toate a!tea !unt locuri comune,
+raIe r9!u+late, care nu mai +olo!e!c la nimicM
"AJA5 <#o!e!c vor#ind cu tine +se uit la un tablou/ Ce #ine e
6ictat c@inele ace!taE , du69 natur9M
$VA)<V5 :a, du69 natur9H P@n9 1i ace!t roman al no!tru e o
tem9 #9t9torit9 1i de mult r9!u+lat95 el, eroul 6rinci6al, !8a 6ierdut
cu +irea, e demoraliIatH A6are ea, o +iinF9 curaKoa!9, 6lin9 de
vi(oare 1i8i &ntinde o m@n9 de aKutor , o tem9 +rumoa!9 1i 6are
veridic9, dar numai &n romane =n viaF9 &n!9H
"AJA5 =n viaF9 !e &nt@m6l9 la +el
$VA)<V5 )u 6rea ai !imFul realit9Filor, JuraE Acea!t9 !tare de
6ro!traFie a mea &Fi in!6ir9 o !6aim9 6lin9 de veneraFie =Fi &nchi6ui
c9 ai de!co6erit &n mine un al doilea ;amlet :u69 69rerea mea
&n!9, 6!iho6atia acea!ta de care !u+9r, &m6reun9 cu toate
acce!oriile ei, 6oate !ervi dre6t material !u+icient 6entru o #un9
comedieE Ar tre#ui !9 r@Ii cu hohote de ace!te maimuF9reli ale
mele, iar tu, de colo aKutorE "9riFi, tre#uie !alvatEH Ah, ce +urio!
!unt a!t9Ii 6e mine "imt c9 toat9 ten!iunea mea nervoa!9 de aIi
!e va !+@r1i &ntr8un +elH <ri am !9 !6ar( ceva, oriH
"AJA5 :a, da, a!ta ar tre#ui !9 +aci "9 !6ar(i ceva, !9 !trici
ceva, !au !9 Fi6i c@t te Fine (ura $at9, e1ti !u69rat 6e mine c9 m8am
deci! !9 vin &ncoace , cel mai #un 6rileK ca !9 te &n+urii, !9 Fi6i la
mine, !9 #aFi cu 6umnul &n ma!9H ;aide, &nce6e, d98i drumul
odat9EH +au./ ,iM
$VA)<V5 Co6il9 mai e1tiE
"AJA5 Parc98am &nce6ut !9 I@m#im, nuM , un !im6tom #un
AiFi at@t de ama#il, domnule, 1i #inevoiFi !9 mai I@m#iFi o dat9E
$VA)<V +r.nd/& Am o#!ervat un lucru5 de o#icei, c@nd &Fi
&nce6i acFiunea de !alvare a !u+letului meu, mai 6reci!, c@nd
&ncerci !98mi #a(i minFile &n ca6, +aFa ta ca69t9 o e%6re!ie de at@ta
naivitate co6il9rea!c9, 6u6ilele ochilor Fi !e m9re!c at@t de mult,
&nc@t &mi 6are c9 6rive1ti o comet9H $a te uit9, Fi8e m@neca 6lin9
de 6ra+ +scutur raful de e mneca Saei/ .n #9r#at naiv
echivaleaI9 cu un 6ro!t Voi &n!9, +emeile, reu1iFi &n a1a +el !9
+aceFi 6e naivele, &nc@t deveniFi !im6atice, emanaFi at@ta c9ldur9
din toat9 +iinFa voa!tr9, &nc@t 6@n9 1i 6ro!tia la voi &1i 6ierde
noFiunea de 6ro!tie .n lucru &n!9 nu8l 6ot 6rice6e &n ru6tul
ca6ului, 1i anume5 at@ta tim6 c@t un #9r#at e !9n9to!, ve!el, &n
6lin9tatea 6uterilor, voi nu8i acordaFi nicio atenFieO dar &ndat9 ce
toate ace!te remarca#ile calit9Fi !8au du! de r@69 1i omul a &nce6ut
!9 miroa!9 a t9m@ie, v9 a(9FaFi &ndat9 de (@tul lui <are nu e!te
mai #ine !9 +ii !oFia unui #9r#at ener(ic 1i curaKo!, dec@t a unui
(hinioni!t &n9crit la c969t@iul c9ruia !9 +aci 6e !ora de caritateM
"AJA5 )u, nu8i mai #ine
$VA)<V5 :e ce, care8i raFiuneaM +rde cu -o-ote/ :e8ar a+la
:arRin de!6re a!ta, v8ar ar9ta el vou9E =i !tricaFi !6ecia uman9
GraFie dumneavoa!tr9, cur@nd or !9 &ncea69 !9 !e na!c9 6e lume
numai i6ohondri 1i 6!iho6aFi
"AJA5 Multe lucruri nu 6rice6 #9r#aFii <ric9rei +ete &i 6lace
mai mult un (hinioni!t dec@t un +ericit 6rivile(iat al !orFii,
deoarece +emeia e 6redi!6u!9 din na1tere unei dra(o!te activeH
)u 1tiu dac9 m9 &nFele(i 09r#aFii nu81i v9d ca6ul de tre#uri, de
aceea dra(o!tea la ei !e a+l9 6e al treilea 6lan Totul la d@n1ii !e
reIum9 !9 !tea din c@nd &n c@nd de vor#9 cu !oFia, !9 !e 6lim#e cu
ea 6rin 6arc, !9 6etreac9 &m6reun9 c@teva cli6e 6l9cute, !9 ver!e
dou98trei lacrimi 6e morm@ntul eiH a!ta8i totul -a noi &n!9
dra(o!tea e &n!91i e%i!tenFa noa!tr9, e raFiunea de a +i $u#indu8te
6e tine, eu nu m9 (@nde!c dec@t cum !9 te vindec de acea!t9 !tare
de de6re!iune moral9 &n care te a+li 1i !unt (ata !9 mer( cu tine
6@n9 la ca69tul 69m@ntuluiH :e vei urca tu, voi urca 1i eu cu tineO
de te vei 6r9#u1i, m9 voi 6r9#u1i 1i eu Pentru mine ar +i o mare
+ericire !9 !tau no6Fi &n 1ir 1i !9 tran!criu h@rtiile tale, !au !9
ve(heI la c969t@iul t9u ca nimeni !9 nu8Fi tul#ure !omnul, ori !9
mer( cu tine, 6e Ko!, vreo !ut9 de ver!te =mi aduc aminte de o
&nt@m6lare de acum trei ani ,ra 6e vremea treieri1ului Ai venit la
noi &ntr8o Ii +r@nt de o#o!eal9, cu hainele 6r9+uite, cu o#raIul ar!
de !oare, 1i mi8ai cerut !98Fi aduc un 6ahar cu a69 C@nd m8am
&ntor! &n odaie te8am (9!it &ntin! 6e divan :ormeai du! ,i #ine,
vreme de dou9!6reIece ore &n 1ir am ve(heat &n +aFa u1ii ca !9 nu
intre cineva &n odaie 1i !9 te treIea!c9 Ji c@t de +ericit9 eramE Cu
c@t te !acri+ici mai mult, cu c@t de6ui mai mult9 trud9, cu at@t
dra(o!tea 6are mai +rumoa!9, 6entru c9 o !imFi mai inten!
$VA)<V5 :ra(o!te activ9H ;mH , o aiureal9, o +iloIo+ie a
+etelor tinere, !auH 6oate a1a tre#uie !9 +ieH +ridicnd din
umeri/ )ai#a 1tieE +#esel/ Pe cuv@ntul meu de cin!te, Jura, crede8
m9, !unt un om de trea#9EH G@nde1te8te numai5 Mi8a 6l9cut
&ntotdeauna !9 +ac tot +elul de !6eculaFii +iloIo+ice, &n!9 niciodat9
&n viaF9 n8am !6u!5 >+emeile noa!tre !unt ni1te !tricate? !au5
>+emeia cutare calc9 !tr@m#? =ntotdeauna i8am +o!t recuno!c9tor
+emeii, at@t 1i nimic mai multE :a, Jura, i8am +o!t numai
recuno!c9torE :ra(a mea +etiF9, ce #un9 e1ti tu, 1i c@t de amuIant9
e1tiE Ji eu !unt un cara(hio! 1i un t@m6itE =i tul#ur de 6oman9 6e
oameni cu v9ic9relile meleH +r.nd/ 0auE 0auE +se dertea.
reede de ea/ :ar 6leac9 odat9, "a1a, c9 am uitat am@ndoi unde ne
a+l9mH
"AJA5 :a, tre#uie !9 6lec R9m@i cu #ineE Mi8e team9 ca nu
cumva 6reacin!titul t9u doctor, &m6in! de !imFul datoriei, !9 nu8i +i
ra6ortat Annei Petrovna de 6reIenFa mea aici Acum a!cult9 ce8Fi
!6un5 du8te &n odaia !oFiei tale 1i r9m@i la c969t@iul eiE "9 !tai un
an, Iece, c@t o tre#uiH A98Fi datoria de !oF C9ie1te8te &n +aFa ei,
cere8i iertare, var!9 lacrimi de durere S a1a e normal, 1i a1a
tre#uie !9 +aciE :ar nu uita nici tre#urile tale
$VA)<V5 M9 !imt iar, de 6arc9 am m@ncat m9!elariF9E $ar mi8a
venitE
"AJA5 Ai#98te :omnul &n 6aI9E Plec PoFi nici !9 nu te (@nde1ti
la mineE :e8mi !crii la dou9 !96t9m@ni o dat9 c@teva r@nduri, am
!98Fi +iu recuno!c9toare ,u &n!9 &Fi voi !crie mai de!H
+!n u aare caul lui 6or1in/
0<R4$)5 )i*olai Ale%eevici, e voieM +.rind"o e Saa/
"cuIele meleE )ici nu te8am I9ritH +intr/ 0onKurE +face o
lecciune/
"AJA +fstcit/5 0un9 IiuaH
0<R4$)5 Te8ai t9cut mai +rumoa!9, ar9Fi mai #ine
"AJA +lui I#ano#/& Tre#uie !9 6lec, )i*olai Ale%eevici -a
revedereH +leac/
0<R4$)5 Ce a6ariFie minunat9 Veneam !9 dau ochi cu 6roIa,
c@nd colo dau de 6oeIieH +cnt/ >Mi8a a69rut un +luture8n
lumin9H?
+I#ano# se limb a$itat/
0<R4$) +ae.ndu"se/& Are ceva &n ea, )icola!, ceva ce nu
(9!e1ti la toate +emeile )u8i a1aM Ceva deo!e#it, +anta!ma(oricH
+oftnd/ =n +ond 1i la urma urmei e cea mai #o(at9 mirea!9 din tot
KudeFul, daG are o mam9H <8la8laEH c9 nici dracu n8o !9 vrea !9
!e &ncurce cu a1a o !cor6ieE :u69 moartea ei, !e8nFele(e, toat9
averea o !98i r9m@ie Juroci*9i, dar 6@n9 atunci o !98i dea colea
vreo Iece mii1oare, o !trachin9 1i un +ier de c9lcat, 1i8o !98l mai
6uie &n !chim# 6e #ietul (inere !9 i !e 6ro!terneIe la 6icioareH
+se scotocete rin bu.unare/ $a !9 mai tra(em un +um, dou9H
AumeIiM +!i !ntinde lui I#ano# orti$aretul/ 0une Fi(9riH
mar+9H !tr9in9
$VA)<V +se aroie de 6or1in sufocat de mnie/& "9 di!6ari
imediat din ca!a mea, !9 nu te mai 6rind 6e8aiciE M8auIiME
+6or1in se ridic e )umtate de e scaun i sca i$ara/
$VA)<V5 "9 6leci numaidec@tE
0<R4$)5 )icola!, daG ce8n!eamn9 a!taM :e ce te !u6eri 6e
mineM
$VA)<V5 :e ce m9 !u69rM $a !6une, de unde ai luat Fi(9rile
a!teaM CreIi c9 nu 1tiu &n care ca!9 anume 1i &n ce !co6 &l duci
Iilnic 6e #9tr@nM
0<R4$) +ridicnd din umeri/& Ji ce8i cu a!taMH Ce ame!tec ai
dumneataM
$VA)<V5 )emernic 1i tic9lo! ce e1tiE 'o!nicele dumitale
6roiecte 6e care le &m6@nIe1ti 6rin tot KudeFul m8au +9cut !9 a6ar &n
ochii oamenilor dre6t un om necin!tit )8am nimic comun cu
dumneata 1i te ro( !9 69r9!e1ti numaidec@t acea!t9 ca!9E +se
limb a$itat/
0<R4$)5 Jtiu c9 toate ace!tea mi le !6ui &ntr8un moment de
enervare, de aceea nu m9 !u69r 6e dumneata 'i(ne1te8m9 c@t
6o+te1ti, nu Iic nimicH +ridic i$ara/ =n ce 6rive1te &n!9
melancolia dumitale, ar +i tim6ul !9 mai renunFi la ea :oar nu mai
e1ti un liceanH
$VA)<V5 Ai auIit ce Fi8am !6u!M +tremurnd din tot truul/ Te
Koci cu nervii mei, te &ntre#M
+intr Anna 'etro#na/
9
0<R4$)5 Po+tim, a venit Anna PetrovnaH Am !9 m9 retra(
+leac/
+I#ano# se orete !n faa mesei de scris, cu caul lecat/
A))A P,TR<V)A +du o scurt au./& Ce8a c9utat ea la
tineM +au./ Te &ntre# &nc9 o dat9, ce8a c9utat ea aiciM
$VA)<V5 )u m9 &ntre#a, AniutaH +au./ M9 !imt ne!6u! de
vinovat +aF9 de tine :98mi orice 6edea6!9 vrei, !u6ort orice,
numaiH numai nu m98ntre#aH )u !unt &n !tare !9 vor#e!c
A))A P,TR<V)A +surat/& Ce8a c9utat ea aiciM +au./
Va!9Iic9 din 91tia8mi e1tiME Acum te &nFele( =n !+@r1it &mi dau
!eama cu ce +el de om am de8a +ace ,1ti un individ murdar,
Ko!nicH Pii minte c@nd ai venit la mine 1i m8ai minFit c9 m9
iu#e1tiMH ,u te8am creIut ca o 6roa!t9, mi8am 69r9!it tat9l,
mama, credinFa, 1i te8am urmatH M9 minFeai c@nd &mi vor#eai
de!6re #ine 1i adev9r, de!6re 6lanurile tale cin!tite de viitor,
credeam &n +iecare cuv@nt 6e care mi8l !6uneaiH
$VA)<V5 Aniuta, nu te8am minFit niciodat9H
A))A P,TR<V)A5 Cinci ani am tr9it al9turi de tine, am
!u+erit 1i am +o!t #olnav9, dar te8am iu#it 1i nu te8am 69r9!it o
!in(ur9 cli69H Ai +o!t idolul meuH C@nd colo, &n tot ace!t tim6
tu n8ai +9cut dec@t !9 m9 minFi cu neru1inareH
$VA)<V5 )u8i adev9rat, Aniuta Am (re1it de!eori +aF9 de tine,
dar nu te8am minFit o !in(ur9 dat9H )8ai dre6tul !9 m9
&nvinov9Fe1ti de a!taH
A))A P,TR<V)A5 Acum am &nFele! totulH Te8ai &n!urat
creI@nd c9 69rinFii m9 vor ierta 1i &mi vor da #aniH Ace!ta a +o!t
motivulH
$VA)<V5 <, :oamne, :umneIeuleE Aniuta, !9 6ui la &ncercare
&n +elul ace!ta r9#darea unui omH +ln$e/
A))A P,TR<V)A5 TaciE C@nd ai v9Iut c9 nu8i chi6 !9 !coFi
#anii, ai &nce6ut un nou KocH Acum totul e clar 6entru mine, 1i
c@nd &mi aminte!c de toate c@te le8ai +9cutH +ln$e/ )u m8ai
iu#it 1i nu mi8ai +o!t credincio! niciodat9H )iciodat9E
$VA)<V5 Minciuni, "arraEH "6une8mi ce vrei, dar nu m9 Ki(ni
cu a!t+el de minciuniH
A))A P,TR<V)A5 ,1ti un om +9r9 onoare, un om Ko!nicH =i
datoreIi #ani lui -e#edev 1i 6entru a !c96a acum de datorie, cauFi
!9 iei minFile +etei luiH Vrei !8o &n1eli 1i 6e ea cum m8ai &n1elat 6e
mine Poate !6ui c9 nu8i adev9ratM
$VA)<V +sufocndu"se/& Taci, 6entru numele lui :umneIeuE
Alt+el nu r9!6und 6entru mineH Auria m98n9#u19 1i a1 6uteaH a1
6utea !9 te Ki(ne!c durero!H
A))A P,TR<V)A5 $8ai &n1elat &ntotdeauna 6e toFi, nu numai
6e mineH Toate m@r19viile tale le aruncai &n !6inarea lui
0or*inH Acum &n!9 1tiu cine era autorul lorH
$VA)<V5 "arra, &nceteaI9, 6leac9 de8aici, alt+el &Fi voi !6une
ceva ne6l9cut, care !9 te r9nea!c9E =mi !t9 6e lim#9 !98Fi !6un ceva
&n(roIitorH +stri$/ Taci, Kidoavc9E
A))A P,TR<V)A5 )8am !9 tacH Prea mult9 vreme m8ai
&n1elat 6entru ca !9 6ot t9cea acumH
$VA)<V5 )u vrei !9 taciME +!ncercnd s se stneasc/ =nc9
o dat9 te ro(H
A))A P,TR<V)A5 Acum te 6oFi duce la +ata lui -e#edev, ca
!9 o &n1eli 1i 6e eaH
$VA)<V5 A+l9H a+l9 c9 ai !9 moriH ai !9 mori &n cur@ndEH
:octorul mi8a !6u!8oH
A))A P,TR<V)A +cade e scaun, cu #oce sfrit/& C@nd Fi8
a !6u! a!taM
$VA)<V Baucndu"se cu amndou minile de ca/&
:oamne, !unt un tic9lo!E Ce tic9lo! !unt, :oamneEH +ln$e cu
-o-ote/
Cortina
(ntre actul al treilea i al atrulea se scur$e un an.
ACT.- A- PATR.-,A
>nul dintre saloane !n casa %ebede#ilor. (n fa, o arcad care
desarte salonul de sal; !n dreata i !n stn$a 7 ui. ?biecte de
bron. #ec-i, ortrete de familie. (ncerile sunt $tite ca de
srbtoare. ? ianin, e care se afl o #ioar, alturi un
#ioloncel. (n tot timul actului rin sal e un du"te"#ino nesfrit
de musafiri !mbrcai !n -aine de $al.
1
-V<V +intr, se uit la ceas/& , ora cinci Cur@nd va &nce6e
ceremonia #inecuv@nt9riiH < !98i #inecuv@nteIe 1i o !98i duc9 la
#i!eric9 $at9, &n !+@r1it, trium+ul virtuFii 1i al dre6t9Fii 6e 69m@ntE
Pe "arra n8a reu1it !9 o Ke+uia!c9, dar a chinuit8o &n(roIitor 1i a
#9(at8o &n morm@nt Acum a (9!it alta Are !9 +ac9 6e +9Farnicul 1i
cu ea, 6@n9 c@nd va iI#uti !9 o Ke+uia!c9 1i !9 !e !ca6e de d@n!a, la
+el ca de #iata "arra Pove!te veche, r9!u+lat9EH +au./ Acum e
&n al nou9lea cer de +ericire A1a o !9 tr9ia!c9 6@n9 la ad@nc9
#9tr@neFe, 1i o !9 moar9 cu con1tiinFa &m69cat9H )u, neni1orule,
a!ta n8o !9 !e8nt@m6leE Jtiu eu cum !98Fi vin de hacE C@nd voi
!mul(e de 6e o#raIul t9u acea!t9 ma!c9 #le!temat9, 1i c@nd toat9
lumea va a+la ce comoar9 e1ti, ai !98mi 6ici din al nou9lea cer al
t9u &ntr8o 6r96a!tie at@t de ad@nc9, &nc@t toate 6uterile iadului n8or
!9 te mai 6oat9 !coate din +undul eiE "unt un om cin!tit, 1i datoria
mea de onoare e!te !9 intervin &n acea!t9 che!tiune 1i !9 de!chid
ochii celor or#i Am !8o &nde6line!c &ntocmai, iar m@ine am !9 +u(
m@nc@nd 69m@ntul din ace!t KudeF #le!tematE +cade e $nduri/
:ar cum !9 6rocedeIM "9 vor#e!c cu -e#edeviiM "tr9danie inutil9E
"98l 6rovoc la duelM "9 +ac !candalM :oamne, :umneIeule, m9
+r9m@nt ca un co6ilandruE Parc9 mi8am 6ierdut minFileEH Ce !9
+acM "98l 6rovoc la duelM
7
4<"=; +intrnd i adresndu"se lui %#o#, e binedisus/& $eri am
declarat un mic 1lem la tre+le, dar am luat unul mare )umai c9 iar
#le!tematul de 0ara#anov mi8a !tricat toat9 com#inaFiaE 'uc9m
,u Iic +9r9 atale ,l Iice 6a! ,u Iic dou9 tre+le ,l, de colo, 6a!
:ou9 caro, IicH trei tre+leH 1i &nchi6uiFi8v9 comedie5 eu declar
1lem, iar el nu8mi arat9 a!ul "98mi +i ar9tat, canalia, a!ul, a1 +i
declarat mare 1lem +9r9 ataleH
-V<V5 $art98m9, dar nu m9 6rice6 la Kocul de c9rFi, de aceea nu
6ot &m69rt91i #ucuria dumitale C@nd va &nce6e #la(o!loveniaM
4<"=;5 Cred c9 &n cur@nd :eocamdat9 o readuc 6e NiuIiu!*a
&n !imFire N#iar9 ca o vit9 &nKun(hiat9 =i 6are r9u de Ie!treH
-V<V5 )u de +at9M
4<"=;5 :e Ie!tre Are 1i ea dre6tate &n +elul ei :ac9 !e &n!oar9
dumnealui, &n!eamn9 c9 nu mai 6u69 #anii &m6rumutaFiH Amin
:oar nu te8a6uci !9 6rote!teIi 6oliFa (inereluiE
3
0A0A4$)A +!mbrcat fistic-iu trece $ra# rin faa lui %#o#
i Ios!-O acesta din urm ufnete de rs, acoerindu"i $ura cu
alma; 6aba1ina !ntoarce caul sre el/& )u v9d, ce8i de r@!ME
+Ios!- !ntinde mna ca s o rind de talie i rde cu -o-ote/
0A0A4$)A5 09d9ranuleE +leac/
4<"=; +r.nd cu -o-ote/& A c96iat muiereaE =nainte, c@nd nici
6rin ca6 nu8i trecea !9 !e #a(e &n ta(ma ari!tocraFilor, era o muiere
ca toate muierile, dar acum nici cu o +loare !9 n8o atin(i AuIi,
cic9, #9d9ranuleE
-V<V +frmntndu"se/& $a !6une8mi, ce 69rere ai de!6re
$vanovM
4<"=;5 Proa!t9 'oac9 ca un ciImar Anul trecut, &n 6o!tul
mare, !98Fi !6un ce !8a &nt@m6lat5 ne a1eI9m la ma!a de KocH ,u,
contele, 0or*in 1i el =nce6 !9 &m6art c9rFileH
-V<V +!ntrerundu"l/& )u de!6re a!ta te &ntre# Ca om, cum &l
(9!e1tiM
4<"=;5 Ca omM "tra1nic #9r#atE < 6ramatie cum n8a v9Iut
69m@ntul, trecut9 6rin ciur 1i 6rin d@rmon ,l 1i contele nici c9 le
mai (9!e1ti 6erecheE Au un miro!, de8i 6un &n coad9 6e co6oiH
.nde8i r9ul 6e ca6ul oamenilor acolo8! 1i eiE "8a 69c9lit cu
ovreica, iar acum r@vne1te la !i6etele NiuIiu1*9i 0at la#a cu
dumneata, 1i !9 m9 tr9!nea!c9 Cel de "u! dac9 &ntr8un an n8o
aduce la !a69 de lemnH ,l 6e NiuIiu1*a, iar contele 6e 0a#a*ina
<r !9 le ia toFi #9ni1orii, 1i !9 veIi, du69 aceea, ce mai trai 6e eiE
:aG ia !6une8mi, doctore, ce8i cu dumneataM Prea e1ti 6alid 1i
!chim#at la +aF9 )ici nu te mai recuno!cH
-V<V5 )u, n8am nimic M8am cam &ntrecut a!ear9 la un 6ahar
de vinH
L
-,0,:,V +intrnd !mreun cu Saa/& "9 !t9m de vor#9 aici
+lui %#o# i Ios!-/ $a, !tima#ililor, l9!aFi8ne !in(uri Avem de 6u!
la cale unele lucruri V9 a1tea6t9 domni1oarele &n !al9H
4<"=; +trecnd rin faa Saei, ocnete cu admiraie din
de$ete/& Curat ta#louEE :ama de 6ic9E
-,0,:,V5 ;aide, haide, mai re6eKor, om al cavernelorE
+%#o# i Ios!- leac/
-,0,:,V5 $a loc, Juroci*a, ia locH +se aa. i el, aruncnd
o ri#ire !n )ur/ A!cult98m9 cu atenFie 1i cu !merenia cuvenit9
$at9 de!6re ce8i vor#a5 mama ta mi8a 6oruncit !98Fi tran!mit
urm9toareleH Price6iM )8am !9 vor#e!c din 6artea mea, ci din
6artea eiH ,a m8a trimi!
"AJA5 T9ticule, dac9 !e 6oate, mai 6e !curtE
-,0,:,V5 Pi !e atri#uie dre6t Ie!tre cinci!6reIece mii de
ru#le, &n #ani de ar(int A!ta8iH VeIi !9 nu avem di!cuFii mai
t@rIiuE "tai, la!98m9 !9 vor#e!cE :ar a!ta nu8i totul Vine acum 1i
#ucuria cea mareE Prin urmare, Fi !e atri#uie cinci!6reIece mii, dar
av@nd &n vedere 1i lu@nd &n con!ideraFie +a6tul c9 )i*olai
Ale%eevici &i datoreaI9 mamei tale nou9 mii de ru#le, ace1ti #ani
!e reFin inte(ral din Ie!trea taH ,i, 1i a6oiH
"AJA5 -a ce8mi !6ui toate ace!teaM
-,0,:,V5 Pi8am !6u! doar c9 mama mi8a 6oruncit !98Fi
vor#e!cE
"AJA5 -9!aFi8m9 &n 6aceE Tat9, dac9 mi8ai 6urta c@t de c@t
re!6ect, 1i dac9 te8ai re!6ecta 1i 6e tine, nu Fi8ai 6ermite !98mi
vor#e1ti &n +elul ace!ta )8am nevoie de Ie!trea voa!tr9E )u v8am
cerut nimic 1i nici n8am !9 v9 cer nimicE
-,0,:,V5 :e ce te re6eIi la mineM "6une Go(ol undeva
de!6re doi 1o#olani, care mai &nt@i au miro!it am@ndoi #uc9Fica 1i
a#ia du69 aceea 1i8au luat t9l691iFa, iar tu, emanci6ato, nici n8o
miro1i 1iH (ata, te 1i re6eIi la mine
"AJA5 -9!aFi8m9 &n 6ace, nu m9 Ki(niFi cu ace!te calcule
me!chine ale voa!tre
-,0,:,V +ener#at/& Ptiu, draceE < !9 m9 +aceFi 6@n9 la urm9
!98mi #a( cuFitul 6@n98n 6r9!ele &n inim9, ori !98l !6intec 6e
carevaE Aia de8acolo o Fine &ntr8un #ocet de dimineaF9, m9 6i!eaI9,
m9 otr9ve1te cu !ocotelile ei, iar a!t9lalt9, emanci6ata 1i umana de
ea, dracu !9 m9 ia, nici nu !e o#o!e1te !98l &nFelea(9 6e 6ro6riul ei
tat9E AuIi, cic9, nu m9 Ki(niFiE :ar 1tii dumneata, domni1oar9, c9
&nainte de a veni aici cu intenFia de a te Ki(ni cu tot dinadin!ul,
dincolo +arat sre u/ am +o!t t9iat #uc9Fi8#uc9Fi 1i 6u! la
!aramur9M :umneaei nu 6oate 6rice6eE AuIi vor#9E M8aFi
&nne#unit de ca6, m8aFi +9cut neomEH Ptiu, draceEH +se
!ndreat sre u, dar se orete !n loc, o#ind/ )u8mi 6lace,
nu8mi 6lace 1i (ata toat9 6ove!tea a!taE
"AJA5 Care 6ove!teM
-,0,:,V5 Tot ce !e8nt@m6l9 aiciE
"AJA5 Ji ce anume nu8Fi 6laceM
-,0,:,V5 Totul "tai !9 m9 a1eI l@n(9 tine ca !98Fi vor#e!c
mai 6e &ndelete )u8mi 6lace, Iic, tot ce !e8nt@m6l9 aici, iar la
nunta ta nici nu vreau !9 m9 uitE +aroiindu"se de ea, cu cldur
!n $las/ $art98m9, Juroci*a, !e 6rea 6oate ca nunta a!ta a ta !9 +ie o
nunt9 &nFelea6t9, cin!tit9, cl9dit9 6e 6rinci6ii &nalte, umane, dar e
ceva &n ea, e cevaH )u 1tiu cum !98Fi !6un, dar nu !eam9n9 cu
alte nunFi 6e care le8am v9Iut Tu, o +at9 t@n9r9, curat9 ca un
diamant, +rumoa!9H iar el un v9duv, trecut 6rin viaF9, &n9crit de
ea Ji a6oi, :oamne iart98m9, nici nu8l 6rea &nFele( +o srut/ ,
ceva necurat la miKloc, Juroci*a, nu te !u69ra c98Fi !6un Prea mult
vor#e1te lumea Moartea a!ta a "arrei, &nv9luit9 oarecum &n
mi!terH a6oi, deodat9, noua cerere &n c9!9torieH +cu #ioiciune/
:ar, nu, nu m9 a!cultaH Ce !unt acumM < #a#9, o muiere
6l@n(9reaF9, un crinolin demodat )u m9 a!culta, a!cult9 numai
(la!ul inimii tale
"AJA5 T9ticule, !imt 1i eu c98i alt+el de cum ar tre#ui !9 +ieH
Alt+el, nu 1tiu cum :ac9 ai 1ti ce (reutate &mi a6a!9 inimaE M9
!imt !tin(herit9 1i mi8e (roaI9 !9 recuno!c lucrul ace!ta T9ticule
dra(9, d98mi curaK, te im6lorH &nvaF98m9 ce !9 +ac
-,0,:,V5 :ar ce e!te, ce !8a8nt@m6latM
"AJA5 "unt &n+rico1at9H P@n9 acum n8am avut niciodat9
acea!t9 !enIaFieE +ri#ind !n )ur/ Mi !e 6are uneori c9 nu8l &nFele(
1i c9 n8am !98l 6ot &nFele(e niciodat9 =n tot tim6ul c@t am +o!t
lo(odnica lui, n8a I@m#it o !in(ur9 dat9, o dat9 nu !8a uitat &n ochii
mei Ve1nic !e Keluie1te, !e c9ie1te 6entru nu 1tiu ce 69cate, +ace
aluIii la eleH :e!eori &l v9d tremur@ndH Am o#o!it =n anumite
momente am im6re!ia c9 euH c9 eu &l iu#e!c mult mai 6uFin dec@t
ar tre#ui $ar c@nd vine la noi 1i !t9 de vor#9 cu mine, &nce6 !9 m9
6licti!e!c Ce8o +i &n!emn@nd toate a!tea, t9ticuleM "unt
&n+rico1at9E
-,0,:,V5 AetiFa mea dra(9, a!cult98l 6e #9tr@nul t9u tat9
m9car o dat9 &n viaF9 Ru6e acea!t9 c9!9torieE
"AJA +seriat/& Cum !e 6oate !9 +ac una ca a!taE
-,0,:,V5 N9u, Juroci*a, +9 cum &Fi !6unE < !9 +ie !candal, tot
KudeFul o !9 vuia!c9, dar e mai #ine !9 !u6orFi un !candal dec@t !9
te nenoroce1ti 6entru toat9 viaFa
"AJA5 )u, t9ticule, nuE )ici nu vreau !9 aud de a1a cevaE
Tre#uie !9 lu6t cu toate ace!te (@nduri ne(re ale mele , un om
#un, dar e nenorocit 1i ne&nFele! &n nenorocirea lui Am !98l iu#e!c,
am !9 &ncerc a8l &nFele(e 1i am !98l 6un 6e 6icioare Am !98mi +ac
datoria 6@n9 la ca69tE M8am hot9r@tE
-,0,:,V5 , curat9 6!iho6atie ce8mi !6ui, 1i nu datorieH
"AJA5 AKun(e Pi8am +9cut unele m9rturi!iri la care nu m9
&ncumetam !9 m9 (@nde!c nici eu :ar !9 nu !u+li nim9nui o
vor#9 Mai #ine !9 uit9m tot ce8am vor#it
-,0,:,V5 )u mai 6rice6 nimic <ri m8a 6ro!tit #9tr@neFea, ori
voi cei din Kurul meu aveFi minte mai mult9 dec@t mine, c9ci,
cin!tit Fi8o !6un, nu mai 6rice6 nimicE
5
JA0,-"4$ +intrnd/& :racu !98i ia 6e toFi, 1i 6e mine laolalt9
cu eiE , revolt9tor, 6ur 1i !im6lu revolt9torE
-,0,:,V5 Ce8ai 69FitM
JA0,-"4$5 Pa1a, vor#e!c !erio!, tre#uie !9 +ac 1i eu o tic9lo1ie,
dar o a!emenea tic9lo1ie, &nc@t nu numai mie, dar 1i celor din Kuru8
mi !9 li !e +ac9 (reaF9 Ji am !8o +ac, 6e cuv@ntul meu c9 am !8o
+acE $8am 1i !6u! lui 0or*in ca &n !eara a!ta !9 anunFe lo(odna
mea +r.nd/ ToFi !unt ni1te tic9lo1i, 1i nu vreau !9 r9m@n nici eu
de c9ruF9H
-,0,:,V5 M8am !9turat de tine ca de mere acreE A!cult9,
Matvei, iart98m9 c98Fi !6un, dar 6entru tr9nc9neala a!ta a ta or !9
te #a(e &ntr8o Ii &n ca!a de ne#uni
JA0,-"4$5 , o ca!9 mai onora#il9 dec@t multe alteleH PoFi !9
m9 interneIi chiar acum, mi8ai +ace un mare !erviciu ToFi, toFi cei
din Kuru8mi, &n +runte cu mine, !untem ni1te creaturi m@r1ave, ni1te
nulit9FiH Mi8e !c@r#9 c@nd m9 uit la mine, nu cred o vor#9 din
c@te le !6unH
-,0,:,V5 A!cult9, +r9FioareE Pi8a1 6ro6une !98Fi 6re!ari
cenu19 6e ca6 1i !9 te 6reum#li a1a 6rintre oameniH "au, ai +ace
mult mai #ine !98Fi 6ui 69l9ria 1i !9 te duci aca!9 Aici e nunt9,
toat9 lumea !e ve!ele1te 1i tu, de colo, c@rrrE c@rrrE ca o co#e cu
6ene ne(re N9u a1aEH
+5abels1i !i las fruntea e ianin i ln$e cu -o-ote/
-,0,:,V5 MatveiEH Ar9FioareEH Ce8i cu tineM :ra(ul meuH
6rieteneH te8am Ki(nit cumvaMH $art98l, iart98l 6e #eFivanul 9!ta
#9tr@n 1i tic9lo!H Vrei un 6ahar de a69MH
JA0,-"4$5 )u, nu8mi tre#uie +ridic fruntea/
-,0,:,V5 Ce te8a a6ucatM :e ce 6l@n(iM
JA0,-"4$5 < !98mi treac9, n8am nimicH
-,0,:,V5 Ce ai, Mitiu1*a, nu m9 minFiH Ce !8a &nt@m6lat cu
tineM
JA0,-"4$5 Mi8am aruncat 6rivirea 6e ace!t violoncel 1iH 1i
mi8am adu! aminte deH de ovreic9H
-,0,:,V5 A!ta8i #un9, tocmai acumM Aie8i F9r@na u1oar9,
darH dar crede8m9, nu e momentul 6otrivitH
JA0,-"4$5 C@te dueturi am c@ntat &m6reun9EH Ce +ire de om,
ce +emeie minunat9 a +o!tE
+Saa ln$e/
-,0,:,V5 Ji tuM Ce v8a a6ucatME :oamne, :umneIeule, ia te
uit9 la eiH V9 ro( din !u+let, 6lecaFi de aici, !9H !9 nu v9 vad9
mu!a+iriiE
JA0,-"4$5 AuIi, Pa1a, c@nd !oarele lumineaI9 69m@ntul, 6@n9
1i cimitirul 6are mai ve!el C@nd ai o !6eranF9, m9car una,
#9tr@neFea e mai u1oar9 $ar eu n8am nicio !6eranF9, n8am nicio
!6eranF9E
-,0,:,V5 :a, &ntr8adev9r, nu te invidieIH )ici tu co6ii, nici
tu #ani, nici m9car o &ndeletnicire oarecareH Ce !98i +aci, n8ai
&ncotroE +Saei/ :ar tu ce aiM
JA0,-"4$5 Pa1a, dra(ul meu, d98mi ni1te #ani )e vom !ocoti
6e lumea cealalt9 Vreau !9 m9 duc la Pari!, !9 v9d morm@ntul
!oFiei meleH Am dat mult &n viaFa mea, o Kum9tate din avere am
dat8o altora, de aceea am dre6tul !9 cer 1i eu de la alFii Ji a6oi cer
de la un 6rietenH
-,0,:,V +.cit/& :e unde !9 am #ani, Alitiu1a, de undeM )8
am o co6eic9E Adic9, !9 vedem, !9 vedemE )u 6romit, darH !9
v9d ce8am !9 6ot +aceH +!n arte/ <+, m8aFi dat (ata, nu mai 6otE
2
0A0A4$)A +intrnd/& .nde8i cavalerul meu, nu l8aFi v9IutM
+.rindu"l e 5abels1i/ 0ine, conte, cum !e 6oate !9 m9 la1i
!in(ur9E .+, ne!u+erituleE +!l lo#ete cu e#antaiul este mn/
JA0,-"4$ +cu de.$ust/& -a!98m9 &n 6aceE Mi8e !il9 de
dumneataE
0A0A4$)A +erlex/5 CumMH Ce8ai !6u!MH
JA0,-"4$& Piei din +aFa meaE
0A0A4$)A +rbuindu"se !ntr"un fotoliu/& AhE +ln$e/
N$)A$:A "AV$J)A +intr ln$nd/& , cineva la !car9H Mi
!e 6are c9 a !o!it cavalerul de onoare al mirelui , tim6ul !98i
#inecuv@nt9m 6e tineriH +ln$e cu -o-ote/
"AJA +cu ri#ire ru$toare/& Mam9E
-,0,:,V5 Po+tim, toFi !8au 6u! 6e #ocitE Ce cvartet !im6aticE
:aG mai daFi8o8ncolo, +raFilor, de trea#9, c9 6rindem i(ra!ie de
at@tea lacrimiE MatveiEH Mar+a ,(orovna, v9 ro(E N9u, m9 +aceFi
1i 6e mine !9H !9 6l@n(H +ln$e/ :oamne $!u!eE
N$)A$:A "AV$J)A5 :ac9 nu mai ai nevoie de mine, de mama
ta, dac9 nu vrei !98mi dai a!cultareH am !98Fi +ac acea!t9 #ucurie,
am !98Fi dau #inecuv@ntarea meaH
+intr I#ano#; oart frac i mnui/
D
-,0,:,V5 A!ta ne mai li6!eaE Ce !8a8nt@m6latM
"AJA5 :e ce8ai venitM
$VA)<V5 $ertaFi8m9, domnilor Vreau !9 vor#e!c cu "a1a &n
6atru ochiH
-,0,:,V5 A1a ceva n8am mai 6omenitE AuIi, !9 vii &n ca!a
mire!ei &nainte de cununieE -a ora a!ta ar +i tre#uit !9 +ii la
#i!eric9E
$VA)<V5 Pa1a, te ro(H
+%ebede# ridic din umeri, aoi el, Einaida Sa#ina, contele i
6aba1ina leac/
8
"AJA +cu asrime/& Ce vreiM
$VA)<V5 Auria m9 &n9#u19, totu1i am !98Fi vor#e!c cu !@n(e
rece A!cult98m9, acum o or9 c@nd m9 &m#r9cam 6entru a mer(e
la #i!eric9, m8am uitat &n o(lind9 1i mi8am v9Iut t@m6lele
c9runteH "a1a, !9 nu +acem a!taE "9 !+@r1im acea!t9 comedie
a#!urd9 c@t nu e 6rea t@rIiuH ,1ti t@n9r9, ne6rih9nit9, ai toat9
viaFa &nainte, 6e c@nd euH
"AJA5 Am mai auIit de mii de ori ace!te vor#e, m8am !9turat
de eleE )u e ceva nouE Ai +ace mult mai #ine !9 te duci la #i!eric9
1i !9 nu mai &ncurci lumea 6e aiciE
$VA)<V5 Am !9 6lec imediat aca!9, iar tu anunF98i 6e ai t9i c9
nunta nu va mai avea loc ,%6lic98le &ntr8un +el , tim6ul !9 ne
#9(9m minFile &n ca6 :e!tul am Kucat rolul lui ;amlet, iar tu 6e al
!u#limei &ndr9(o!titeH AKun(eE
"AJA +i.bucnind/& Ce +el de ton e ace!taM )ici nu vreau !9 te
a!cult
$VA)<V5 Totu1i am !98Fi vor#e!c, indi+erent dac9 vrei !au nu
vrei !9 m9 a!culFi
"AJA5 :e ce8ai venit aiciM )u8Fi dai !eama c9 v9ic9relile a!tea
devin un +el de #atKocur9 la adre!a meaM
$VA)<V5 )u, acum nu m9 mai vaietE Nici, #atKocur9M "e 6rea
6oate Ji dac9 a1 6utea !9 m9 #atKocore!c 6e mine &n!umi de o mie
de ori mai mult, a!t+el ca &ntrea(a lume !9 r@d9 cu hohote de
mine a1 +ace8oE Cum &Fi !6uneam, m8am uitat &n o(lind9 1i am
!imFit deodat9 c9 &n inim9 6arc9 mi !8a ru6t o coard9E Am r@! de
mine 6@n9 la lacrimi, 1i era c@t 6e8aci !98mi 6ierd minFile de
ru1ine +rde/ :a, melancolieE 0oala no#ilei tr@nd9viiE :urere +9r9
mar(iniE Mi8ar mai li6!i &nc9 !9 !criu ver!uri M8am !9turat de
v9ic9reli, m8am !9turat !98i tot acre!c 6e oamenii din Kurul meuH
"9 con!taFi &n +iecare cli69 c9 ai e6uiIat 6entru totdeauna ener(ia
ta de om, c9 ai 6rin! ru(in9 ca un h@r# vechi, c9 Fi8ai tr9it traiul, c9
ai c9Iut &n mara!m 1i &n acea!t9 nea(r9 melancolie !9 con!taFi,
Iic, toate ace!tea &n tim6 ce !oarele lumineaI9 6e cer, &n tim6 ce
6@n9 1i neo#o!ita +urnic9 !e #ucur9 de 6ovara ce8o car9 &n
!6inare mulFume!c cu 6lec9ciune, nu mai vreauE Ji !9 veIi a6oi
cum unii te con!ider9 1arlatan de r@nd, cum alFii te com69time!c,
cum &Fi &ntind o m@n9 de aKutor, iar alFii lucrul cel mai
durero! a!cult9 toate v9ic9relile tale !tu6ide 1i !e uit9 la tine ca
la un al doilea Mahomed, a1te6t@nd ca dintr8o cli69 &n alta !9
&ntemeieIi o nou9 reli(ieH nu, nu, e 6rea de totE MulFume!c lui
:umneIeu c9 mai am &n mine de!tul #un8!imF 1i de!tul9 m@ndrieE
Venind &ncoace r@deam de mine, 1i mi !e 69rea c9 r@d de mine 1i
curcile, 1i co6acii 6e care8i &nt@lneam &n drumH
"AJA5 Mi8ai vor#it la &nce6ut de o +urie care te &n9#u19, dar
con!tat c9 nu8i vor#a de a1a ceva, ci de o ne#unie curat9E
$VA)<V5 CreIiM )u, nu !unt ne#un Acum v9d lucrurile &n
adev9rata lor lumin9, 1i (@ndurile &mi !unt tot at@t de lim6eIi ca 1i
&n!91i con1tiinFa ta )e iu#im unul 6e altul, dar totu1i nunta noa!tr9
nu va avea loc "in(ur, 6ot !9 m9 &n+urii, !9 m9 dau 6e!te ca6, !98
mi &nvenineI !u+letul c@t oi 6o+ti, dar n8am dre6tul !98i nenoroce!c
1i 6e alFiiE Cu lament9rile mele i8am otr9vit !oFiei ultimul an de
viaF9 )u veIi, de c@nd mi8ai devenit lo(odnic9 ai uitat ce
&n!eamn9 r@!ul 1i ai &m#9tr@nit cu vreo cinci aniE Tat9l t9u 6entru
care &ntrea(a viaF9 era lim6ede ca un cri!tal, (raFie mie, 1i numai
mie, a &ncetat !9 mai &nFelea(9 oamenii <riunde m8a1 a+la la
Iem!tv9, &ntr8o viIit9, la v@n9toare, 6e!te tot aduc cu mine
6licti!ul, melancolia, nemulFumireaH "tai, nu m98ntreru6eE "unt
t9io!, crud, vor#indu8Fi &n +elul ace!ta, dar +uria &mi &ncle1teaI9
(@tleKul 1i nu 6ot vor#i alt+el )8am minFit niciodat9, niciodat9 n8
am de+9imat viaFa, dar, devenind un moroc9no!, +9r9 voia mea,
+9r9 a #9(a m9car de !eam9, am &nce6ut !9 hule!c viaFa, !9 c@rte!c
&m6otriva !orFii, !9 m9 6l@n( necontenit 1i orice om care m9 aude,
moli6!indu8!e de acea!t9 a6atie a mea idioat9, &nce6e !9 de+aime
1i el totul Ji c@nd te (@nde1ti cu ce ton vor#e!cE Parc9 i8a1 +ace
conce!ie naturii c9 mai tr9ie!c 6e lume, dracu !9 m9 iaE
"AJA5 "tai, !tai 6uFinH :in cele ce8mi !6ui acum reIult9 c9 te8
ai 6licti!it de acea!t9 !tare de a6atie 1i c9 ar +i tim6ul !9 &nce6i o
alt9 viaF9, o viaF9 nou9EH Ji a!ta e #ineEH
$VA)<V5 )u v9d niciun #ine nic9ieri :e!6re ce +el de viaF9
nou9 mai 6oate +i vor#aM "unt un om 6ierdut, o dat9 6entru
totdeaunaE Ar tre#ui !9 &nFele(i 1i tu ace!t lucru AuIi, o viaF9
nou9EH
"AJA5 )i*olai, treIe1te8teE :e unde ai !co! c9 e1ti un om
6ierdutM :e unde reIult9 a!taM , un cini!m nelalocul lui )u, nici
nu mai di!cut cu tine 1i nici nu vreau !9 mai aud nimicH ;aide,
6leac9 la #i!eric9H
$VA)<V5 "unt un om 6ierdut, de+initiv 1i irevoca#ilE
"AJA5 )u mai !tri(a a1a, c9 te aud mu!a+iriiE
$VA)<V5 :ac9 un om inteli(ent, un om cult 1i !9n9to! a
&nce6ut !9 !e vaiete +9r9 a avea un motiv c@t de c@t 6al6a#il, 1i a
6ornit !9 !e ro!to(olea!c9 6e un 6ov@rni1, a!ta &n!eamn9 c9 nu8l va
mai o6ri nimeni 1i c9 6entru omul ace!ta nu mai e%i!t9 !alvareE =n
ce veIi tu !alvarea mea, &n ceM :e #9ut nu 6ot !9 #eau, c9ci m9
doare ca6ul de #9utur9, ver!uri 6roa!te nu 1tiu !9 !criu, !9 m9
6ro!terneI &n +aFa lenei mele !u+lete1ti, con!ider@nd8o mai 6re!u!
de toate +r9m@nt9rile vieFii, nu 6ot -enea r9m@ne lene, !l9#iciunea
r9m@ne !l9#iciune n8am alte denumiri 6entru ele =ntr8un cuv@nt,
!unt un om de+initiv 6ierdutE +aruncnd o ri#ire !n )ur/ )umai de
n8ar intra cinevaH A!cult98m9, Jura :ac9 m9 iu#e1ti, aKut98m9
RenunF9 la mine acum, &n cli6a acea!taE :ar mai re6ede, te ro(H
"AJA5 Ah, )i*olai, dac9 ai 1ti c@t m9 o#o!e1ti, c@t &mi tortureIi
!u+letulE :oar e1ti un om #un, un om inteli(ent, (@nde1te8te
!in(ur5 cum !e 6oate !9 6ui &n +aFa unui om a!emenea 6ro#lemeM
)u e%i!t9 Ii l9!at9 de :umneIeu &n care !9 nu ridici o nou9
6ro#lem9, una mai (rea dec@t altaH Vi!am o dra(o!te activ9, dar
am dat de o dra(o!te care m9 martiriIeaI9E
$VA)<V5 $ar c@nd vei deveni !oFia mea, vei da de 6ro#leme 1i
mai com6le%e RenunF9 darE =nFele(e un lucru5 &n tine vor#e1te nu
at@t dra(o!tea, c@t &nd9r9tnicia unei +iinFe cin!tite 6@n98n m9duva
oa!elor Pi8ai 6u! dre6t !co6 !9 &nvii &n mine omul, !9 m9
t9m9duie1tiO te m@n(@iai cu !6eranFa c9 !9v@r1e1ti o +a6t9 no#il9H
Acum &n!9 ai da &na6oi, dar te &m6iedic9 un !entiment +al!
=nFele(e lucrul ace!taE
"AJA5 Ce lo(ic9 ciudat9, !9l#atic9 a1 6utea !6uneE Cum, cum
vrei !9 renunF la tineM CumM )u ai mam9, n8ai nici !urori, nici
6rieteniH ,1ti &n 6ra(ul ruinei, mo1ia Fi8au Ke+uit8o, toFi
clevete!cH
$VA)<V5 Mare 6ro!tie am +9cut c9 am venit aici Tre#uia !9
+ac ceea ce &mi 6u!e!em &n (@ndH
+intr %ebede#/
"AJA +aler$nd !n !ntminarea tatlui su/& Tat9, tat9, uite ce
+ace dumnealui5 a dat #uIna la noi ca un a6ucat, 1i acum m9
chinuie1te cum6litE =mi cere, auIi, !9 renunF la el, +iindc9 nu vrea
!9 m9 nenorocea!c9H "6une8i c9 n8am nevoie de m9rinimia luiE
)8am nevoieE Jtiu ce +acEH
-,0,:,V5 )u 6rice6 nimicH :e!6re ce +el de m9rinimie e
vor#aM
$VA)<V5 Acea!t9 c9!9torie nu !e va &ncheiaE
"AJA5 0a daE "e va &ncheiaE "6une8i8o 1i tu, t9ticuleE
-,0,:,V5 "tai, !tai 6uFinEH Adic9 de ce nu vrei !9 ai#9 loc
c9!9toria acea!taM
$VA)<V5 $8am e%6licat de ce, dar nu vrea !9 m9 &nFelea(9
-,0,:,V5 )u ei, ci mie tre#uie !98mi e%6liciE Ji !98mi e%6lici
&n a1a tel &nc@t !9 6ot 6rice6eE Ah, )i*olai Ale%eeviciE :omnul !9
te KudeceO dar eu, unul, Fi8o !6un verde &n ochi5 a1a hara#a#ur9 ai
adu! &n viaFa noa!tr9, a1a I969ceal9, &nc@t m9 &ntre# uneori ce8i cu
mine 1i unde m9 a+luH )u mai &nFele( nimic Parc9 a c9Iut un
#le!tem 6e ca6ul no!truEH ,i, !6une8mi acum, &nvaF98m9 6e mine,
om #9tr@n, ce !9 m9 +ac cu tineM "9 te 6rovoc la duelM
$VA)<V5 )u8i nevoie de niciun duel , nevoie de ca6, ca !9 ne
6utem &nFele(e unul 6e altul
"AJA +umblnd a$itat de colo"colo/& , &n(roIitorE , ca un
co6il +9r9 minteE
-,0,:,V5 "8ar 69rea c9 nu8i nimic de +9cut, c9 nu ne8a r9ma!
dec@t !9 ne 6lec9m ca6ul &n +aFa !orFii A!cult98m9, )i*olaiE :u69
69rerea ta tot ceea ce +aci tu acum e!te lo(ic, inteli(ent, con+orm
tuturor le(ilor 6!iholo(iei $ar du69 69rerea mea toat9 a+acerea a!ta
nu e dec@t un !candal 1i o nenorocire 6e ca6ul no!tru A!cult98m9
6e mine, om &n v@r!t9, ce8Fi !6un, 6entru ultima oar9E -ini1te1te8te,
6otole1te8Fi creierul &n+ier#@ntatE Prive1te lucrurile a1a cum le
6rive!c toFi oameniiE Totul e !im6lu 6e lume Tavanul e al#,
ciImele !unt ne(re, Iah9rul e dulce Tu o iu#e1ti 6e "a1a, 1i "a1a
te iu#e1te la r@ndul ei :ac9 o iu#e1ti r9m@i, dac9 n8o
iu#e1ti 6leac9, nimeni n8o !98Fi cear9 !ocoteal9 , at@t de !im6lu,
nuM Am@ndoi !unteFi ni1te oameni !9n9to1i, inteli(enFi, inte(ri
"unteFi !9tui, !lav9 :omnului, 1i &m#r9caFiH Ce mai vreiM )8ai
#aniM Ji ce im6ortanF9 areM Aericirea nu !t9 &n #aniH 0ine&nFele!,
&mi dau !eama c9 ai (reut9FiH Mo1ia Fi8i i6otecat9, n8ai de unde
6l9ti do#@nIileO dar eu, eu !unt tat9, eu &nFele(H Mama, trea#a ei,
+ac9 ce8o vrea )u vrea !9 v9 dea #ani, n8are dec@t Jura &mi !6une
c9 n8are nevoie de Ie!tre M9 ro(, 6rinci6iiH "cho6enhauerH
Mo+turi co6il9re1tiE Am la #anc9 un cont 6er!onal de Iece mii de
ru#leH +aruncnd o ri#ire !n )ur/ "unt de la #unic98meaH )ici
69m@ntul nu 1tie de e%i!tenFa lorH Vi8i dauH -uaFi8i, dar !9 ne
&nFele(em a!u6ra unui lucru5 lui Matvei &i daFi dou9 miiH
+!n sal !nce s se adune musafirii/
$VA)<V5 Pa1a, orice di!cuFie e!te inutil9 ProcedeI a1a cum
&mi dicteaI9 con1tiinFa
"AJA5 Ji eu, la r@ndul meu, am !9 6rocedeI cum &mi dicteaI9
con1tiinFa <rice mi8ai !6une, eu n8am !9 te la! !9 6leci M9 duc !8
o chem 6e mama +leac/
13
-,0,:,V5 )u mai 6rice6 nimicH
$VA)<V5 A!cult9, omule :e(ea#a a1 &ncerca !98Fi e%6lic ce +el
de om !unt5 cin!tit !au tic9lo!, lucid !au 6!iho6at, c9 tot n8ai !9
m98nFele(i Ar +i o !tr9danie Iadarnic9 Am +o!t c@ndva t@n9r, o
+ire a6rin!9, cin!tit9 1i n8am +o!t nici un 6ro!t9nac Am iu#it, am
ur@t 1i am creIut alt+el dec@t ceilalFi oameni, am muncit 1i am
!6erat c@t Iece, m8am lu6tat cu morile de v@nt, m8am iI#it cu
ca6ul de toFi 6ereFii )8am 1tiut !98mi a6recieI &n!9 6uterile 1i,
necuno!c@nd viaFa, am luat 6e umeri o 6ovar9 care mi8a +r@nt
dintr8odat9 1ira !6in9rii, m8a dat (ata M8am (r9#it !98mi
cheltuie!c toat9 vi(oarea numai 1i numai de dra(ul tinereFii,
entuIia!m@ndu8m9, muncind din (reu, &m#9t@ndu8m9 de victorii,
+9r9 a cunoa1te m9!ura "6une8mi, te ro(5 oare 6uteam !9 6rocedeI
alt+elM "untem 6rea 6uFini, iar munc9 cu nemiluitaE :a, munc9,
nu (lum9E Ji iat9, cu c@t9 cruIime !e r9I#un9 viaFa cu care m8am
luat de 6ie6tE M8a d9r@mat de tim6uriuE -a treiIeci 1i ceva de ani
m9 !imt ameFit, #9tr@n, mi8am 6u! halatul 1i 6a6ucii Cu ca6ul
(reu, cu !u+letul co6le1it de lene, o!tenit, +r@nt, +9r9 vreo credinF9
&n mine, +9r9 !9 6ot iu#i, +9r9 !9 am vreun !co6 6e lume, m9
!trecor ca o um#r9 6rintre oameni, &ntre#@ndu8m9 necontenit5 cine
!unt, 6entru ce tr9ie!c, ce vreauM Ji mi !e 6are c9 dra(o!tea e o
6ro!tie, c9 m@n(@ierile !unt o dulce(9rie inutil9, c9 munca n8are
niciun !en!, c9 c@ntecele 1i vor#ele &nari6ate !unt demodate 1i
#anale <riunde a1 intra, aduc odat9 cu mine tri!teFea, !6leenul,
nemulFumirea 1i re6ul!ia +aF9 de viaF9H :a, !unt un om 6ierdut,
de+initiv 1i irevoca#ilE =n +aFa ta !e a+l9 un #9r#at care la treiIeci 1i
cinci de ani e dece6Fionat, o#o!it de viaF9, !trivit de !tu6idele !ale
av@nturi Ru1inea &l do#oar9, 1i el &ncearc9 !9 ia &n #atKocur9
6ro6ria8i !l9#iciuneH <, de8ai 1ti cum !e revolt9 m@ndria din
mineE Auria m9 !u(rum9E +se !nfioar/ Po+tim, m9 1i clatin 6e
6icioareE Mi8am +9cut8o cu m@na meaH "unt la ca69tul 6uterilor
.nde8i MatveiM "9 m9 duc9 aca!9H
V<C$ :$) "A-/5 A !o!it cavalerul de onoare al mireluiE
11
JA0,-"4$ +intrnd/& Ce !9 Iic, am o Finut9 cla!a &nt@iH Arac
!tr9in, uIat, +9r9 m9nu1iH Ji a6oi 6rivirile a!tea #atKocoritoare,
I@m#etele ironice, (lumele idioateH <ameni me!chini, !u+lete de
nimicE
0<R4$) +intr $rbit cu un buc-et de flori !n mn. * !n frac,
cu o floare de ca#aler de onoare rins la butonier/& <+, nu mai
6otE Pe unde o +iM +.rindu"l e I#ano#/ -umea a &nFe6enit
a1te6t@ndu8te la #i!eric9 1i dumneata te Fii de 6ledoarii +iloIo+ice
,1ti un om im6o!i#il "t@rne1ti haIul, I9u a1aE :oar n8ai !9 mer(i
la #i!eric9 &m6reun9 cu mirea!aE Tre#uie !9 te duci cu mine, iar eu
am !9 m9 &ntorc mai t@rIiu !9 o iau 1i 6e ea "9 nu 1tii at@ta lucruM
N9u a1a, e1ti un om im6o!i#ilEH
-V<V +intrnd i adresndu"se lui I#ano#/& Ah, dumneata erai
aiciM +cu $las tare/ )i*olai Ale%eevici $vanov, declar &n +aFa
tuturor celor 6reIenFi c9 e1ti un tic9lo!E
$VA)<V +cu rceal/& MulFume!c
+rumoare !n sal/
0<R4$) +lui %#o#/& "timate domn, con!ider c9 ie1irea dumitale
e!te o Ko!nicie incali+ica#il9E =mi vei da !ocoteal9 6entru eaE )e
vom #ate 1i te ro( !98Fi ale(i armeleE
-V<V5 :omnule 0or*in, !ocot c9 n8ar +i de demnitatea mea nu
numai !9 6rime!c acea!t9 6rovocare, dar 1i !9 !tau de vor#9 cu
dumneataE $ar domnului $vanov &i 6ot da !ati!+acFie oric@nd
JA0,-"4$5 "timate domn, am !9 m9 #at eu &n locul luiEH
"AJA +lui %#o#/& Pentru ceM Cu ce dre6t &l Ki(ne1tiM :aFi8mi
voie, domnilor, !98l &ntre# 6entru ce &l Ki(ne1teM
-V<V5 Ale%andra Pavlovna, am avut temei 6entru acea!ta Am
venit ca un om cin!tit, 6entru c9 vreau !9 v9 de!chid ochii, 1i v9
ro( !98mi daFi a!cultareH
"AJA5 Ji ce anume ai 6utea !9 ne !6uiM C9 e1ti un om cin!titM
A!ta o 1tie toat9 lumeaE Altceva &n!9 a1 vrea !9 te &ntre#5 e1ti at@t
de convin! de dre6tatea dumitaleM Po+tim, ai intrat &n acea!t9 ca!9
ca om cin!tit, cum Iici, aduc@ndu8i lo(odnicului meu o Ki(nire
&n(roIitoare, care 6utea !9 m9 6r969dea!c9 =nainte vreme, c@nd &l
urm9reai ca o um#r9 1i &l &m6iedicai !9 tr9ia!c9, tot din cin!te 1i
din !imFul dre6t9Fii ai !9 !6ui c8o +9ceai Te ame!tecai &n viaFa lui
6articular9, clevetindu8l 1i &m6ro1c@ndu8l cu noroi Trimiteai
!cri!ori anonime mie 1i tuturor 6rietenilor tot din im#oldul cin!tei
dumitaleH CreI@nd c9 6rocedeIi cin!tit, n8ai cruFat8o nici m9car
6e !oFia lui &n ultimele cli6e ale vieFii, otr9vindu8i !u+letul cu tot
+elul de #9nuieli Ji ori1ice nedre6tate, ori1ice m@r19vie ai mai +i
+9cut, ai +i +o!t convin! c9 o +aci &n calitate de om cin!tit 1i luminat
al e6ociiEH
$VA)<V +r.nd/& Parc9 am +i &n 6arlament 1i nu la nunt9H
0ravo, #ravoEH
"AJA +lui %#o#/& G@nde1te8te acum5 tot mai e1ti convin! de
dre6tatea dumitaleM Ce oameni m9r(iniFi, +9r9 inim9E +!l ia e
I#ano# de mn/ "9 mer(em de aici, )i*olaiE ;aide, tat9E
$VA)<V5 "tai, unde vrei !9 mer(emM )u8i nevoie, am !9 reIolv
totulH &ndat9E "8a treIit &n mine tinereFea, omul care a +o!t
&nainteE +scoate istolul/
"AJA +iind/& PriviFi ce vrea !9 +ac9E )i*olai, 6entru numele
lui :umneIeuE
$VA)<V5 M8am ro!to(olit 6rea de6arteE AKun(eE ,%i!t9 1i o
limit9 a demnit9FiiE :aFi8v9 la o 6arteE "a1a, &Fi mulFume!cE
"AJA +ind/& )i*olai, ce +aciE <6riFi8lE
$VA)<V5 -9!aFi8m9E +fu$e !n artea cealalt a slii i se
!muc/
CORTINA
Pie!a I#ano# a +o!t !cri!9 la !+@r1itul lui !e6tem#rie &nce6utul lui
octom#rie 188D, &n urma ru(9minFilor !t9ruitoare ale directorului de teatru A
4or1 1i ale actorilor ace!tui teatru =ntr8o !cri!oare adre!at9 M V 4i!eliovei
B13 !e6tem#rie 188DC, Cehov !6une5 >:e dou9 ori am +o!t la teatrul lui 4or1 1i
de +iecare dat9 am +o!t ru(at !9 le !criu o 6ie!9H Actorii m9 a!i(ur9 c9 am !9
!criu o 6ie!9 #un9, deoarece m9 6rice6 !9 im6re!ioneIH? Pe la &nce6utul lui
octom#rie 6ie!a a 1i +o!t !cri!9 BveIi !cri!oarea lui A P Cehov din 5
octom#rie 188D, adre!at9 lui ) M ,KovC Te%tul iniFial al 6ie!ei !8a 69!trat
!u# +orm9 de co6ie dactilo(ra+iat9, 6urt@nd urm9torul titlu5 I#ano#, ,omedie
!n atru acte i K tablouri. Cuv@ntul comedie e!te 1ter! 1i &nlocuit cu cuv@ntul
dram. :ata a6ro#9rii cenIurii5 2 noiem#rie 188D, du69 care urmeaI9
urm9toarea adnotare5 ,u modificri B0i#lioteca central9 a dramei ru!e, nr
L3393C
Cu alte mici modi+ic9ri, a a69rut &ntr8o ediFie lito(ra+iat9 la 0i#lioteca
teatrelor din Mo!cova :ata a6ro#9rii cenIurii5 13 decem#rie 188D
Pie!a a +o!t modi+icat9 de dou9 ori 6entru teatrul Ale%andrin!*i din
Peter!#ur( &n octom#rie8decem#rie 1888 1i &n ianuarie 1889
:u69 6reIentarea 6ie!ei la teatrul Ale%andrin!*i B31 ianuarie 1889C, Cehov
i8a !chim#at !+@r1itulO cu alte mici modi+ic9ri 1i cu !u#titlul5 'ies dramatic
!n atru acte, 6ie!a a +o!t 6u#licat9 &n revi!ta Se#ern!i #estni1, nr 3, 1889
A9c@ndu8i alte modi+ic9ri 1i 6re!curt9ri, A P Cehov a inclu!8o &n cule(erea
'iese de teatru, "an*t8Peter!#ur(, 189D Cu c@teva noi modi+ic9ri a intrat &n
cule(erea de ?ere din 1931, vol V$$O +9r9 nicio modi+icare, a intrat &n a 78a
ediFie a aceluia1i volum din anul 1937 Pu#lic9m te%tul din 1937
Prima dat9, 6ie!a a +o!t Kucat9 6e !cena unui teatru din 6rovincie, 1i anume
la "aratov Teatrul lui 4or1 din Mo!cova a 6u!8o &n !cen9 la 19 noiem#rie
188D, &n #ene+iciul lui ) V "vetlov, care inter6reta rolul lui 0or*in
Prima ver!iune, !6re deo!e#ire de te%tul de+initiv, era mai #o(at9 &n
am9nunte, iar de!+91urarea acFiunii !e deo!e#ea 6e alocuri :e 6ild9, revolta
lui $vanov a69rea mai 6uFin 6re(nant9 Actul 6atru avea dou9 ta#louri =n
6rimul, !e !uccedau !cenete din ca!a -e#edevilor &n 6reaKma cununiei lui
$vanov cu "a1a, &n cel de al doilea, acFiunea !e de!+91ura &n cadrul o!69Fului
de du69 cununie =n 6rima ver!iune, $vanov, &nainte de o+en!a ce i8o aduce
-vov, !e a+l9 6e calea &m69c9rii cu !ine 1i e (ata !9 renunFe la (@ndurile !ale
ne(re :u69 o+en!a adu!9 de -vov, $vanov nu !e &m6u1ca, ci murea &n urma
unui 1oc nervo!, ro!tind cuvintele5 >Pentru ce, 6entru ceH?
=nc9 din 6rima ver!iune !8a cri!taliIat 6e de8a &ntre(ul ideea +undamental9 a
6ie!ei -a #aIa dramei eroului 6rinci6al B$vanovC nu !t9 un anume caI iIolat 1i
nici com6ortarea unor anumite 6er!oane, ci realit9File vieFii luate &n an!am#lul
lor $vanov e!te ro! de o >#oal9? ale c9rei cauIe tre#uie c9utate &n r@nduielile
de atunci din Ru!ia, care i8au +r@nt voinFa, !9dindu8i &n !u+let de!curaKare,
r96indu8i orice !6eranF9 =n lu6ta !a cu ace!te realit9Fi, +orFele lui $vanov !e
iro!e!c re6ede 1i el devine un om >#laIat?, ceea ce e%6lic9 &ntrea(a lui
com6ortare Pentru Cehov, $vanov nu e!te un om viciat din 6unct de vedere
moral, 1i cu toate c9 e &ntr8adev9r ina6t 6entru viaF9, chiar d9un9tor ei, dar, ca
!9 ne e%6rim9m &n lim#aKul lui -vov, el nu e!te un >tic9lo!? .rm9rile ace!tei
inada6ta#ilit9Fi !unt &n(roIitoare at@t 6entru el, c@t 1i 6entru oamenii din Kurul
!9u B!oarta "arrei etcC Cel vinovat de toate nenorocirile, $vanov a6are 1i ca o
victim9 a !ociet9Fii &n care tr9ie1te, a!t+el &nc@t ace!t 6er!onaK ne(ativ, &ntr8o
oarecare m9!ur9, ca69t9 nu numai un caracter dema!cator, ci 1i unul dramatic
=n !cri!oarea !a adre!at9 lui A P Cehov B7L octom#rie 188DC, &n!u1i
Cehov !u#liniaI9 ace!t nou a!6ect &n tratarea dramatic9 a realit9Fii din 6ie!a
$vanov >=n 6ie!ele dramatur(ilor contem6orani nu (9!e1ti dec@t &n(eri,
!celeraFi 1i #u+oni :u8te de caut9 a!emenea !6ecimene 6rin Ru!iaE )u8i
vor#9, de (9!it !8ar (9!i, dar nu &n +orma at@t de concentrat9 cum le vor eiH
Am vrut !9 +iu mai ori(inal5 &n 6ie!a mea nu e%i!t9 nici !celeraFi, nici &n(eri
Bnu m8am 6utut a#Fine &n!9 c@nd e vor#a de #u+oniC, n8am condamnat, dar nici
n8am dat dre6tate nim9nuiH?
Primele re6reIentaFii ale 6ie!ei Bnoiem#rie 188DC au !t@rnit mult intere! 1i
di!cuFii &n!u+leFite :u69 6rimul !6ectacol, Cehov &i !crie +ratelui !9u,
Ale%andr Pavlovici, urm9toarele5 ><amenii de teatru !u!Fin c9 n8au mai v9Iut
niciodat9 la vreun !6ectacol at@ta +ier#ere, at@tea a6lauIe 1i +luier9turi, n8au
auIit niciodat9 at@tea di!6ute c@te au +o!t la 6remiera 6ie!ei mele?
Cronicarul revi!tei 0o#oe 9remea !crie5 >)iciun autor din ultima vreme n8
a +o!t 6rimit cu at@tea a6lauIe, chem9ri la ram69, cu at@tea +luier9turi 1i nici
n8a !t@rnit at@tea laude 1i critici? +0o#oe 9remea, 188D, nr L715C
=n memoriile !ale, M P Cehov !crie5 >"ucce!ul !6ectacolului a +o!t +oarte
ame!tecat5 unii +luierau, alFii, care +ormau maKoritatea, a6laudau I(omoto! 1i8l
chemau 6e autor la ram69O dar &n (eneral 6ie!a n8a +o!t &nFelea!9, 1i mult tim6
du69 aceea Iiarele comentau 6er!onalitatea 1i caracterul eroului 6rinci6al?
BM P Cehov, ,e-o# i temele tratate de el, Mo!cova, 1973 6a( L3C
RecenIenFii, o#i1nuiFi cu +ormul9ri !im6li!te &n a6recierea tr9!9turilor
morale ale eroilor, &i re6ro1au autorului caracterul con+uI al lui $vanov,
&ntre#@ndu8!e dac9 e un 6er!onaK 6oIitiv !au ne(ativ
=n !cri!oarea !a adre!at9 lui A " "uvorin B33 decem#rie 188DC, Cehov
comenteaI9 6e lar( caracterele eroilor !9i5 $vanov, -vov 1i "a1a
>"ce6tici!mul 1i ve1nica nemulFumire a lui $vanov !e datoreaI9, !6une
autorul, Ti!toviriiU eroului 6rinci6al, care 1i8a luat a!u6ra !a mai mult dec@t ar
+i +o!t &n !tare !9 !u6orteH? >A#ia a atin! v@r!ta de 35 de ani, c9 a 1i &nce6ut
!9 !e !imt9 i!tovit 1i 6licti!it )ici nu i8a cre!cut #ine mu!taFa, c9 1i declar9
!entenFio!5 T)u te &n!ura, +r9FioareH Pi8o !6un din 6ro6rie e%6erienF9U "au5
TJi totu1i ce e!te &n e!enF9 li#erali!mulM =ntre noi +ie vor#a, 4at*ov de multe
ori a avut dre6tateU ,l e!te (ata !9 rene(e 1i Iem!tvele, 1i (o!6od9rirea
raFional9, 1i 1tiinFa, 1i dra(o!teaH Ace!ta e!te tonul +olo!it de oamenii ale
c9ror +orFe !8au iro!it &nainte de vreme $vanov nu81i 6oate e%6lica ce !e
6etrece cu el Airea lui cin!tit9 nu !e &m6ac9 cu noua lui !tare !u+letea!c9
Caut9 motivarea ei &n mediul &nconKur9tor 1i nu (9!e1te Caut9 &n el, dar nu
de!co6er9 dec@t o va(9 con1tiinF9 a vinov9Fiei !ale Ve1nic i!tovit 1i 6licti!it,
ro! de con1tiinFa 6ro6riei vinov9Fii mai are un du1man5 !in(ur9tateaH $vanov
!e !imte +oarte !in(ur "erile lun(i de iarn9, 6arcul 6u!tiu, od9ile 6u!tii,
lament9rile contelui, !oFia !u+erind9 )8are unde !9 6lece :e aceea e o#!edat
mereu de &ntre#area5 TCe !9 +ac9MU $vanov e!te deIarmat &n +aFa vieFii5
<amenii de +elul lui $vanov nu !unt &n !tare !9 +ac9 +aF9 !ituaFiei 1i !e la!9
co6le1iFi de (reut9File vieFii ,i !e 6ierd cu +irea, ridic9 ne6utincio1i din umeri,
!e enerveaI9, !e t@n(uie!c, +ac 6ro!tii 1i, &n cele din urm9, d@nd +r@u li#er
nervilor lor IdruncinaFi, 6ierd terenul de !u# 6icioare 1i cad &n cate(oria celor
T+r@nFiU de viaF9, a celor Tne&nFele1iU -vov e!te ti6ul omului dintr8o #ucat9,
ener(ic, dar m9r(init 1i li6!it de !u6leFe Tot ceea ce !e 6oate numi vederi mai
lar(i, tot ceea ce e!te !imF9m@nt !6ontan &i !unt !tr9ine lui -vov 'udec9 totul
du69 un anumit 1a#lon, e!te tendenFioIitatea 6er!oni+icat9H -vov e!te o +ire
cin!tit9, de!chi!9, mer(@nd 6@n9 la #rutalitate &n !inceritatea lui , &n !tare !9
arunce !u# tr9!ur9 o #om#9, !9 69lmuia!c9 un in!6ector !au !98i !6un9 omului
de la o#raI c98i un tic9lo! )imic nu8l va o6riH A!emenea oameni !unt
nece!ari 1i de cele mai multe ori ne !unt chiar !im6atici A8i caricaturiIa, +ie 1i
&n intere!ul !cenei, nu e cin!tit 1i nici nu8i nevoie , adev9rat c9 6rin
caricatur9 6er!onaKul ie!e mai relie+at, deci mai 6e &nFele!ul tuturor, dar e
6re+era#il !98l la1i e!tom6at dec@t !9 +orFeIi notaH? >"a1a e o t@n9r9 de
+ormaFie nou9O o +at9 cult9, inteli(ent9, one!t9 1amd =n li6!9 de altceva mai
#un ea !e &ndr9(o!te1te de $vanov, un #9r#at de 35 de ani ,l e mai #un dec@t
toFi cei care o &nconKoar9 -8a cuno!cut de mic9, l8a v9Iut &n 6lin9 activitate,
&n 6erioada c@nd nu era &nc9 i!tovitH < &n!u+leFe1te (@ndul de a8l +ace !981i
revin9, de a8i reda curaKul 6ierdut, de a8l +ace +ericit )u 6e $vanov &l iu#e1te
ea, ci acea!t9 mi!iuneH .n an &ncheiat !e chinuie1te "a1a !98l redre!eIe 6e
$vanov, dar ace!ta decade tot mai Ko!?
Cehov &ncheie !cri!oarea cu ru(9mintea ca 6ie!a !98i +ie re!tituit95 >)8a1
mai realiIa nimic cu &ndre6t9ri 1i com6let9riH
Per!onalitatea "a1ei ar 6utea +i conturat9 ceva mai mult &n +inal, dar &n ceea
ce &i 6rive1te 6e $vanov 1i -vov, n8am ce !9 mai +ac Pur 1i !im6lu nu m9
6rice6 Chiar dac9 le8a1 mai ad9u(a c@te ceva, 6re!imt c9 mai mult a1 !trica
dec@t a1 re6ara?
Cehov Finea +oarte mult la ideea de #aI9 a 6ie!ei 1i la +i(urile !chiFate
iniFial ,ra &nclinat !9 e%6lice (reut9File 6e care le &nt@m6inau cititorii 1i
actorii &n &nFele(erea 6ie!ei 6rin li6!a lui de e%6erienF9 &n dramatur(ie =n
aceea1i !cri!oare, adre!at9 lui "uvorin, el !6une5 >)8am iI#utit cu 6ie!a mea
"e8nFele(e c98mi 6are r9u Pe $vanov 1i 6e -vov mi i8am &nchi6uit ca 6e ni1te
oameni vii V9 !6un cin!tit, cu toat9 !inceritatea, c9 au +o!t I9mi!liFi de mine
nu din !6uma m9rii, nu din idei 6reconce6ute, nu din raFionamente reci 1i nici
la &nt@m6lare ,i !unt reIultatul direct al o#!ervaFiilor 1i !tudiului a!u6ra
vieFii Ace1ti oameni tr9ie!c &n mintea mea, 1i !imt cu toat9 +iinFa c9 n8am
e%a(erat nici cu un centimetru 1i n8am c9utat nic9ieri !9 de!6ic +iru8n 6atru
:ac9 &n!9 6e h@rtie ace!te 6er!onaKe au ie1it li6!ite de viaF9 1i !la# conturate,
nu e!te vina lor, ci reIultatul ne6rice6erii mele de a8mi e%6rima (@ndurile
=n!eamn9 c9 n8a !o!it &nc9 momentul !9 !criu 6ie!e de teatru?
RecenIiile a69rute &n Iiarele 1i revi!tele 6e anul 1889 Bcu ocaIia 6unerii &n
!cen9 a 6ie!ei la teatrul Ale%andrin!*i 1i a 6u#lic9rii ei &n revi!ta Se#ern!i
#estni1/ conFin &n cea mai mare 6arte a6recieri +avora#ile 'eterbur$s1aia
$a.eta Bnr 31, 1 +e#ruarie 1889C !cria de!6re !ucce!ul e%ce6Fional al 6ie!ei
urm9toarele5 >A +o!t un !ucce! de6lin, trium+ul unui talent cu adev9rat
mareH? >A +o!t un !ucce! colo!al, un !ucce! cum rar &nt@lne1ti 6e !cena
noa!tr9 dramatic9H? >:ialo(ul viu, tema le(at9 de viaF9, eroii luaFi de8a
dre6tul din ea 1i o intri(9 ori(inal9 toate ace!tea luate la un loc au contri#uit
la !ucce!ul t@n9rului autor? =n num9rul urm9tor al aceleia1i 6u#licaFii era
analiIat ti6ul lui $vanov, !e !u#linia !o#rietatea dialo(ului 1i >omene!cul?
6ro+und ce !e de!6rinde din &ntrea(a 6ie!9 >Prin !inceritatea !a, 6rin
dra(o!tea !a +aF9 de oameni 1i 6rin 6uterea talentului !9u, autorul treIe1te &n
!6ectator !entimente care alt+el 6oate c9 ar +i +o!t &n9#u1iteH?
:e!6re >m9ie!tria cu care a +o!t realiIat ace!t cr@m6ei de viaF9?, de!6re
>6er!onaKele viu conturate, ti6ice 1i li6!ite de orice 1a#lon?, de!6re
>6ro!6eFimea? 1i >&ndr9Ineala? cu care a +o!t !cri!9 6ie!a amintea 1i V A
Tihonov &n revi!ta 0edelia Bnr 2, 5 +e#ruarie 1889C =n le(9tur9 cu ace!te
a6recieri, Cehov &i mulFume1te lui V A Tihonov &n !cri!oarea !a din 5 martie
1889 =ntr8un articol am6lu, a69rut &n nr 11 al revi!tei 0edelia, !e vor#e1te
de!6re acea!t9 6ie!9 ca de!6re cel mai im6ortant eveniment din viaFa teatral9
1i literar9 a !ta(iunii Pie!a acea!ta >a 6u! de(etul 6e ran9?, iar re+eritor la
caracterul lui $vanov5 >e!te cea mai reu1it9 redare a !t9rii de !6irit care
6redomin9 &n r@ndurile noa!tre 1i care ne d9 dre6tul !98l 6unem 6e Cehov &n
r@ndurile acelor arti1ti care au reu1it !9 cu6rind9 1i !9 redea +iIionomia
l9untric9 a unor (eneraFii? Revi!ta ?s1ol1i B1889, nr DC !cria5 >Pie!a I#ano#
e!te ceva de !ine !t9t9tor, ceva cu totul a6arte, o 6ie!9 care !e remarc9 6rintr8o
6ro!6eFime 1i o vi(oare deo!e#it9, e un me!aK al adev9rului vieFii? Pe un ton
#inevoitor au +o!t !cri!e 1i recenIiile a69rute &n ;uss1ie #edomosti B1889, nr
93, 1 a6rilieC, &n Ii#oisnoie obo.renie B1889, nr 13C, &n Artist B1889, nr 7C,
de1i nu +9r9 unele 6olemici cu autorul &n 6ro#lema &nFele(erii cauIelor
de6re!iunii !u+lete1ti a lui $vanov, 1i re+eriri la >li6!urile? !cenice ale 6ie!ei,
cum ar +i5 >a#undenFa unor e6i!oade !ecundare?, >di!cuFii e%ce!iv de lun(i?,
>acFiunea in!u+icient de dinamic9? 1amd =n ;uss1ie #edomosti B1889, nr
133C, ) Mihailov!*i ia o atitudine ne(ativ9 +aF9 de 6ie!9 -u@nd din re6licile
lui $vanov acele 69rFi &n care Cehov !u#liniaI9 dec9derea moral9 1i ru1inoa!a
ne6utinF9 a ace!tuia &n lu6ta cu viaFa dre6t &ndemnuri ale autorului la >o viaF9
cenu1ie, mediocr9?, la renunFare la orice lu6t9, Mihailov!*i, 6e ace!te
temeiuri, condamn9 &ntrea(a 6ie!9 :in aceea1i ne&nFele(ere a +ondului, 6ie!a
e criticat9 1i de V G 4orolen*o &n !cri!oarea !a adre!at9 lui A A :ro#&18
:ro#&1ev!*i Bmai 1889C, 1i de G$ .!6en!*i &n e!eurile !ale 'catele $rele
+;uss1aia m!sl, 1889, nr LC Criticul - <#olen!*i B"oIerFatelC de la revi!ta
;uss1oie bo$atst#o, &n articolul !9u &nchinat 6ie!ei I#ano#, !e ridic9 &m6otriva
e%6lic9rii +enomenelor vieFii !ociale Bti6ul lui $vanovC, +undament@nd8o din
6unct de vedere medical +;uss1oie bo$atst#o, 1889, nr 3C A6recieri cu totul
de+avora#ile 6ie!ei au a69rut &n 6re!a reacFionar9 +4en, 1889, nr 7LDO S!n
otecest#a, 1889, nr 37O Mos1o#s1ie #edomosti, 1889, nr 32O 2ra)danin, 1889,
nr 5LC Cehov, &n !cri!oarea !a adre!at9 lui $ - Jce(lov la 18 +e#ruarie 1889,
a6reciaI9 dre6t un !ucce! acea!t9 6rim9 mani+e!tare a lui &n dramatur(ie
.r!ul
AAR"/ =)TR8.) ACT
B&nchinat9 lui ) ) "olovFovC
B1888C
Traducere de M. Sorbul i I. Alexandrescu
P,R"<)A',5
,-,)A $VA)<V)A P<P<VA, o #du#ioar durdulie, cu
$roie !n obra)i, moieri
GR$G<R$ "T,PA)<V$C$ "M$R)<V, moier, !nc tnr
-.4A, ser#itorul *lenei I#ano#na 'oo#a, btrn
Salon !n conacul *lenei I#ano#na 'oo#a
1
'oo#a !n mare doliu, se uit mereu la o foto$rafie, i %u1a.
-.4A5 H)u8i #ine a1a, coniF9H v9 6r969diFi !9n9tateaH
'u6@nea!a 1i #uc9t9rea!a !8au du! !9 culea(9 mureH orice
vieFuitoare !e #ucur9 de viaF9H P@n9 1i 6i!ica, 1i ea e mulFumit9O
!e 6lim#9 6rin curte, 6rinde 69!9releE )umai dumneavoa!tr9 nu v9
&n(9duiFi nicio #ucurie, !taFi toat9 Iiulica &nchi!9 &n odaie, 6arc8aFi
+i la m9n9!tire :e un an a6roa6e n8aFi mai ie1it din ca!9 N9u a1aE
P<P<VA5 Ji nici n8am !9 mai ie! vreodat9EH Pentru ce8a1 ie1iM
ViaFa mea !8a !+@r1it ,l e &n (roa69, iar eu &nmorm@ntat9 &ntre
6atru 6ereFiH Am@ndoi !untem morFi
-.4A5 ,i, 6o+tim, auIi vor#9E )i*olai Mihailovici a murit 1i nu
mai e nimic de +9cutH A1a a vrut :umneIeu, +ie8i F9r@na u1oar9,
acolo unde eH AFi 6l@n! c@t aFi 6l@n!O aKun(eE :urerea are 1i ea o
mar(ine C9 doar n8o !9 KeliFi 1i !9 6urtaFi doliu toat9 viaFaE $ac9, 1i
mie mi8a murit #a#aH ,i, am 6l@n!8o, am o+tat vreo lun9H 1i
(ataE :oar n8o +i meritat #a#a mea !9 m9 am9r9!c o viaF9 &ntrea(9
+oftea./ AFi uitat 1i de veciniH )ici dumneavoa!tr9 nu v9 duceFi
la ei, daG nici 6e ei nu vreFi !98i 6rimiFi Tr9im iertaFi8m9 ca
ni1te lilieci, nu mai 1tim ce8i lumina Iilei P@n9 1i livreaua mi8au
m@ncat8o 1oareciiH ,i, !9 nu +i +o!t oameni cum!ecade 6rin
vecin9tate, a1 mai Iice, daG a1a, tot KudeFul e 6lin de #oieriH -a
R&#lov, e un re(iment de hu!ari Ce mai o+iFeriEH < m@ndreFe de
#9r#aFi Pi !e !cur( ochii du69 ei =n ta#9ra lor e #al &n +iece vineri
1i a6roa6e &n +iecare Ii c@nt9 muIica re(imentuluiH ,h, coniF9,
coniF9E "unteFi t@n9r9, +rumoa!9, al#9 1i rumen9 !9 v9 tot
#ucuraFi de viaF9H "9 1tiFi c9 +rumu!eFea nu Fine o ve1nicieE =nc9
vreo Iece ani1ori 1i 6e urm9 o !9 voiFi !9 treceFi ca o le#9d9 6e
!trad9, ca !98i mai !coateFi din minFi 6e domnii o+iFeri, dar va +i
6rea t@rIiuEH
P<P<VA +cu -otrre/& Te ro( !9 nu8mi vor#e1ti niciodat9 de
a!emenea lucruriE Jtii c9, de c@nd a murit )i*olai Mihailovici,
6entru mine viaFa nu mai are niciun ro!t Pi !e 6are c9 tr9ie!c, dar
a!ta nu8i dec@t o a6arenF9E Am Kurat c9 6@n9 la moarte n8am !98mi
!cot doliul 1i n8am !9 m9 ar9t &n lumeH Ai auIitM Vreau ca um#ra
lui !9 vad9 c@t l8am iu#itH Jtiu, daH daH 1tiu c9 tu ai v9Iut c9
de multe ori era nedre6t cu mine, nemilo!H 1i chiar m9 &n1elaH
dar eu &i voi r9m@ne credincioa!9 6@n9 la moarte 1i am !98i
dovede!c cum 1tiu !9 iu#e!cE Acolo, de 6e lumea cealalt9, o !a m9
vad9 tot at@t de curat9 6e c@t m8a l9!atH
-.4A5 =n loc !9 vor#iFi a1a, mai #ine v8aFi 6lim#a 6uFin 6rin
(r9din9H !au aFi 6orunci !9 v9 &nhame la tr9!ur9 6e To#i !au 6e
.ria1ul 1i aFi mer(e 6rin veciniH
P<P<VA5 AhEH +ln$e/
-.4A5 ConiF9EH ConiF9EH Ce8i cu dumneavoa!tr9M :oamne,
:umneIeuleE
P<P<VA5 ,l l8a iu#it at@t de mult 6e To#iE =ntotdeauna c@nd !e
ducea 6e la 4orcea(hini !au 6e la Vla!ovi 6e el &l &nh9ma la
tr9!ur9 Ce +rumo! m@na caiiE C@t9 6utere c@nd &ntindea +r@ul, c@t9
(raFieE =Fi aduci aminte, -u*aM To#i, To#iE "9 i !e dea a!t9Ii o
6orFie du#l9 de ov9IE
-.4A5 0ine, coniF9E
B!e aude soneria/
P<P<VA Btresare/& Cine o +iM "9 !6ui c9 nu 6rime!c 6e nimeniE
-.4A5 0ine, coniF9E +iese/
7
'oo#a sin$ur.
P<P<VA Buitndu"se la foto$rafie/& Vei vedea, )icola!, cum
1tiu eu !9 iu#e!c 1i !9 iertEH :ra(o!tea mea nu !e va !tin(e dec@t
odat9 cu ultima #9taie a #ietei mele inimi +rde rintre lacrimi/
Pie nu Fi8e ru1ine delocM "unt o !oFioar9 cuminte, credincioa!9H
m8am +erecat &ntre 6atru 6ereFi !98Fi +iu credincioa!9 toat9 viaFaE
:ar tuM )u Fi8e ru1ine delocM :e c@te ori m8ai &n1elat, de c@te ori
nu mi8ai +9cut !cene 1i m8ai l9!at !in(ur9 !96t9m@ni &ntre(iEH
3
'oo#a i %u1a.
-.4A +intr a$itat/& ConiF9, &ntrea#9 cineva de dumneavoa!tr9
Vrea !9 v9 vad9H
P<P<VA5 )u i8ai !6u! c9, de c@nd a murit !oFul meu, nu mai
6rime!c 6e nimeniM
-.4A5 0a i8am !6u!, coniF9, daG nici nu vrea !9 a!culte Nice c9
are ceva +oarte im6ortant
P<P<VA5 )u 6rime!cE
-.4A5 P9i, i8am !6u!, daGH e unu &ndr9citH A &nKurat 1i a
intrat dre6t &n !u+ra(erie Acu e8acoloH
P<P<VA +ener#at/& 0ine, 6rime1te8lH Ce #9d9ran o mai +i 1i
9!taME
+%u1a iese/
P<P<VA5 <h, ce oameni ne!u+eriFiE Ce vor de la mineM :e ce8
mi tul#ur9 lini1teaM +susin/ )u I9u, cred c9 tre#uie !9 m9 retra(
la m9n9!tireH +rmne e $nduri/ :a, daH c9lu(9riF9 &ntr8o
m9n9!tireH
L
'oo#a, %u1a i Smirno#.
"M$R)<V +intrnd, ctre %u1a/& T@m6itule, &Fi 6lace !9
tr9nc9ne1ti cam multeEH M9(ar #9tr@nE +obser#nd"o e 'oo#a,
$ra#/ Am onoarea !9 m9 6reIint, doamn9 -ocotenent de artilerie
&n retra(ere 1i mo1ier, Gri(ori "te6anovici "mirnovEH "unt nevoit
!9 v9 tul#ur 6entru o che!tiune +oarte ur(ent9H
P<P<VA Bfr s"i !ntind mna/& Ce doriFiM
"M$R)<V5 R96o!atul dumneavoa!tr9 !oF, 6e care am avut
onoarea !98l cuno!c, mi8a r9ma! dator, 6e dou9 6oliFe, o mie dou9
!ute de ru#le M@ine +iind !cadenFa, 1i cum am de +9cut 6l9Fi la
0anca A(rar9, v9 ro(, doamn9, !98mi achitaFi datoria chiar a!t9Ii
P<P<VA5 < mie dou9 !uteMH Pentru ce v9 datora !oFul meu
ace1ti #aniM
"M$R)<V5 Pentru ov9Iul cum69rat de la mine
P<P<VA5 <v9IM +susinnd, ctre %u1a/ -u*a, nu uita !98i dai
lui To#i o 6orFie du#l9 de ov9I +%u1a iese. ,tre Smirno#/
:e!i(ur c9 v9 voi 6l9ti !uma, dac9 !6uneFi c9 )i*olai Mihailovici
v8o datoraH numai c9, v9 ro( !9 m9 iertaFi, dar a!t9Ii nu am ace1ti
#ani a!u6ra mea Poim@ine &n!9, c@nd !e &ntoarce admini!tratorul
meu de la ora1, &i voi da ordin !9 v9 6l9tea!c9 tot ce vi !e cuvineH
:ar acum, nu 6ot !9 v9 !ati!+ac dorinFa Pe l@n(9 a!ta, chiar a!t9Ii
!8au &m6linit 1a6te luni de la moartea !oFului meu 1i nu m9 !imt
deloc di!6u!9 !9 m9 ocu6 de che!tiuni +inanciare
"M$R)<V5 :aG nici eu nu !unt di!6u! ca, m@ine, !9 mi !e
!coat9 la meIat mo1ia, ceea ce, v9 a!i(ur, !e va &nt@m6la, dac9 nu8
mi voi 6l9ti 6rocentele
P<P<VA5 Poim@ine veFi 6rimi #anii care vi !e cuvinH
"M$R)<V5 Mie &mi tre#uie!c #anii a!t9IiH nu 6oim@ineE
P<P<VA5 $ertaFi8m9, dar a!t9Ii nu 6ot !9 vi8i dau
"M$R)<V5 $ar eu nu 6ot a1te6ta 6@n9 6oim@ine
P<P<VA5 Ce !9 +ac, dac9 nu8i am acumM
"M$R)<V5 Va!9Iic9 nu8mi 6uteFi 6l9tiM
P<P<VA5 )u 6otH
"M$R)<V5 ;mEH /!ta8i ultimul dumneavoa!tr9 cuv@ntM
P<P<VA5 :a, ultimul
"M$R)<V5 .ltimulM "i(urM
P<P<VA5 "i(urE
"M$R)<V5 MulFume!c Am luat not9 +ridic din umeri/ Cum
!98Fi 69!treIi calmulM Venind &ncoace, l8am &nt@lnit &n drum 6e
6erce6tor, care m8a &ntre#at5 >:e ce e1ti mereu !u69rat, Gri(ori
"te6anoviciM? P9i cum !9 nu +iu !u69ratM Am o nevoie cum6lit9 de
#aniH Am 6lecat de8aca!9 de ieri dimineaF9, cu noa6tea8n ca6, am
+o!t 6e la toFi de#itorii mei, dar niciunul dintre ei nu vrea !98mi
6l9tea!c9 datoriileE Am aler(at ca un o(ar Am dormit 6e unde8am
a6ucat &n c@rciuma unui evreu, l@n(9 un #utoia1 cu votc9H =n
cele din urm9, am aKun! aici, la 1a6teIeci de ver!te de ca!a mea, cu
!6eranFa !9 (9!e!c #aniiH 1i, &n !chim#, m9 iI#e!c de >6roa!ta
di!6oIiFie? a dumitale Cum !9 nu m9 !u69rM
P<P<VA5 Mi !e 6are c8am vor#it de!tul de lim6ede C@nd are
!9 vin9 admini!tratorul de la ora1, am !9 v9 6l9te!cE
"M$R)<V5 ,u la dumneavoa!tr9 am venit, nu la admini!trator
Ce dracu am eu, iertaFi8mi e%6re!ia, cu admini!tratorul
dumneavoa!tr9M
P<P<VA5 $ertaFi8m9, !timate domn, dar nu !unt o#i1nuit9 cu
a!emenea e%6re!iiH nici cu un a!emenea tonH )ici nu vreau !9
v9 mai a!cultE +iese $rbit/
5
Smirno# sin$ur
"M$R)<V5 $a te uit9E Pro!t di!6u!9H Ja6te luni de c@nd i8a
murit #9r#atulEH ,u &n!9 tre#uie !9 6l9te!c 6rocenteleE V9 &ntre#,
tre#uie !9 6l9te!c 6rocenteleM ,i i8a murit #9r#atul, e 6ro!t di!6u!9
1i c@te 1i mai c@teH admini!tratorul e 6lecat, dracu !98l ia, iar eu
ce !9 +ac, m9 ro(M "9 m9 &nalF cu #alonul &n cer, ca !9 nu m9
6rind9 creditoriiM "9 m9 dau cu ca6ul de 6ereFiM Am +o!t la
GruIdev, nu8i aca!9E $aro1evici !8a a!cun!E Cu 4uriF&n m8am certat
1i era c@t 68aci !98l arunc 6e +erea!tr9H MaIutov era #olnav de
holer9H iar dumneaei e 6ro!t di!6u!9E )iciuna dintre canaliile
a!tea nu vrea !9 6l9tea!c9 Ji a!ta numai +iindc9 !unt o c@r69, m9
6ort cu ei cu m9nu1i, &! un 6ro!t, o nimica toat9H Prea m9 6ort
delicat cu eiEH "taFi c9 v8ar9t eu vou9E < !9 vedeFi cine8! eu )8
am !9 m9 la! !9 v9 #ateFi Koc de mine -ua8v8ar dracu !9 v9 iaE
R9m@n aici 1i a1te6t, 6@n98mi 6l9te1te datoria A!t9Ii !unt +urio!E
0rrEH Aoarte +urio!E Tremur tot de +urie, m9 &n9#u1H
:umneIeuleE M8a6uc9 ameFealaE +stri$/ Mo1uleE
2
Smirno# i %u1a.
-.4A +intrnd/5 Ce doriFiM
"M$R)<V5 Ad98mi un 6ahar cu a69 !au cva!E
+%u1a iese/
"M$R)<V5 Ce lo(ic9 o mai +i 1i a!taM .n om are nea69rat9
nevoie de #ani, i8a aKun! cuFitul la o!H 1i d@n!a nu vrea !9
6l9tea!c9, +iindc9, m9 ro(, nu8i di!6u!9 !9 !e ocu6e de che!tiuni
#9ne1ti -o(ic9 +emeia!c9 ce vreFiE :e8aia nu mi8a 6l9cut niciodat9
!9 !tau de vor#9 cu +emeile Mai re6ede a1 !ta 6e unH #utoi 6lin
cu 6ul#ere, dec@t !9 !tau de vor#9 cu o +emeieH 0rrrEH M9 trec
+ioriiH a1a de r9u m8a !co! din !9rite +u!ta a!taE Mi8e de aKun! !9
v9d de de6arte o +iinF9 6oetic9 adic9 o +emeie c9 &ndat9 m9 1i
a6uc9 +uria =mi vine !9 urluE
D
Smirno# i %u1a.
-.4A +intr i"i d un a-ar cu a/& ConiFa e #olnav9 1i nu
6rime1te
"M$R)<V5 $e1i a+ar9E
+%u1a iese/
"M$R)<V5 , #olnav9 1i nu 6rime1teE nu8i nimicE PoFi !9 nu m9
6rime1tiH "tau aici, 6@n9 &mi dai #aniiH < !9 +ii #olnav9 o
!96t9m@n9M 0ineE Voi !ta o !96t9m@n9H < !9 +ii #olnav9 un anM
Voi !ta un anH Am !9 6rime!c ce mi !e cuvine, !cum6eteoE )u
m9 im6re!ioneaI9 nici rochia de doliu, nici (ro6iFele din o#raKiH
Cunoa1tem noi toate a!teaE +stri$ e fereastr/ "emion, de!ham9
caiiE )u mai 6lec9mE R9m@nem aiciE "9 !6ui, la (raKd, !9 dea ov9I
cailorE Ce 69Ie1ti, ne(hio#uleM $ar Fi !8a &ncurcat &n hamuri calul
din !t@n(aE +!l !n$n/ >)u8i nimicE? Pi8ar9t eu Fie >)u8i nimicE?
+leac de la fereastr/ :aa, ur@t9 trea#9H a+ar98i o c9ldur9
in!u6orta#il9, nimeni nu vrea !98mi 6l9tea!c9H noa6tea trecut9
am dormit 6ro!t 1i, 6e l@n(9 toate, ho6E 1i +u!ta a!ta &n doliu, cu
6roa!ta ei di!6oIiFieH M9 doare ca6ulEH Ce8ar +i !9 #eau 6uFin9
votc9M "9 &ncercE B!tri$/ Mo1uleE
-.4A +intr/& Ce doriFiM
"M$R)<V5 :98mi un 69h9rel de votc9E
+%u1a iese/
"M$R)<V5 .++E +se aa. i se examinea./ )8am ce Iice, #ine
mai ar9tE Pr9+uit, cu ciImele 6line de noroi, ne!69lat, ne6ie6t9nat,
cu 6aie 6e haineH Te 6omene1ti c9 doamna m8a luat dre6t un
t@lhar +casc/ Ce e dre6t, e cam ne6olitico! !9 a6ari &ntr8un !alon
&n halul 9!ta, daG nu +ace nimicH )u !unt mu!a+ir, !unt creditor
Ji, 6entru creditori, Finuta nu8i o#li(atorieH
-.4A +intr i"i d un -rel cu #otc/& V9 &n(9duiFi cam
multe, domnuleH
"M$R)<V +surat/& CumM
-.4A5 ,uH euH n8am !6u! nimicH
"M$R)<V5 Cu cine creIi c9 vor#e1tiM GuraE
-.4A +siei/& :e unde o +i 6icat !9ritul 9!taM :racu l8a adu!EH
+%u1a iese/
"M$R)<V5 AhE Ce +urio! !untE At@t de +urio!, &nc@t a1 +ace 6ra+
toat9 lumea $ar mi8e r9uH +stri$/ Mo1uleE
8
'oo#a i Smirno#.
P<P<VA +intr, cu oc-ii lecai/& "timate domnE =n
!in(ur9tatea mea, m8am deIo#i1nuit !9 aud (la!uri omene1ti 1i nu
6ot !u6orta Fi6etele a!teaE V9 ro( !t9ruitor !98mi cruFaFi lini1teaE
"M$R)<V5 :aFi8mi #anii 1i 6lecE
P<P<VA5 V8am mai !6u! o dat95 nu am #ani A1te6taFi 6@n9
6oim@ine
"M$R)<V5 Ji eu v8am mai !6u! o dat95 am nevoie de #ani
a!t9Ii, nu 6oim@ine :ac9 nu8mi daFi #anii a!t9Ii, m@ine nu8mi
mai r9m@ne altceva de +9cut dec@t !98mi 6un 1trean(ul de (@tE
P<P<VA5 :aG ce 6ot !9 +ac dac9 n8am #aniM CiudatE
"M$R)<V5 A1adar, nu mi8i daFi acumM )uM
P<P<VA5 )u 6otH
"M$R)<V5 =n caIul 9!ta, r9m@n aici 6@n98mi 6l9tiFiH +se
aa./ =mi 6l9tiFi 6oim@ineM 0ineEH "tau a1a 6@n9 6oim@ineE :aE
)u m9 urne!c din locEH +sare !n sus/ "6uneFi 1i dumneavoa!tr95
tre#uie !98mi 6l9te!c m@ine 6rocenteleM :a !au #aMH "au credeFi
c98mi arde de (lumitM
P<P<VA5 "timate domn, v9 ro( !9 nu !tri(aFiE )u !unteFi &n
(raKdE
"M$R)<V5 )u8i vor#a de (raKdO eu v9 &ntre#5 tre#uie !98mi
6l9te!c, m@ine, 6rocenteleM :a !au #aM
P<P<VA5 )u 1tiFi cum !9 v9 6urtaFi cu doamnele
"M$R)<V5 )u8i adev9rat Jtiu +oarte #ine !9 m9 6ort cu
doamnele
P<P<VA5 )uE )u 1tiFiE "unteFi un om 6ro!t cre!cut 1i
ne6olitico!E <amenii de lume nu vor#e!c a1a cu +emeile
"M$R)<V5 AhaE MinunatE Ji cum doriFi !9 v9 vor#e!cM Pe
+ranFuIe1teM +surat i afectat/ Madame, )e #ous rie
5
H !unt tare
+ericit c9 nu8mi 6l9tiFi #anii meiH <hE 'ardon8 c9 v8am tul#urat
A!t9Ii e o vreme &nc@nt9toareE Ji doliul v9 !t9 de minuneE +face o
re#eren/
P<P<VA5 , (ro!olan 1i nu8i deloc !6iritualE
"M$R)<V +!n$nnd"o/& >, (ro!olanH 1i nu8i deloc !6iritualE?
)u 1tiu !9 m9 6ort &n !ocietatea doamnelorE ConiF9, de c@nd e1ti,
n8ai v9Iut at@tea vr9#ii, c@te +emei am cuno!cut eu :e trei ori m8
am #9tut &n duel 6entru +emei :ou9!6reIece +emei le8am 69r9!it
eu, iar nou9 m8au 69r9!it ele 6e mineE :a, coniF9E A +o!t o vreme
c@nd eram un 6ro!tE M9 ri!i6eam &n vor#e dulci, &n dr9(9l91enii, &n
com6limenteH A9ceam reverenFeH $u#eam ne#une1teE <+tam la
lumina -unii, !u+eream, m9 to6eamH &n(heFamH ardeam ca
+lac9raH Am iu#it cu 6atim9, cu ardoare, &n tot +elul, dracu !9 m9
iaE Am Finut 6rele(eri de!6re emanci6area +emeilorEH Mi8am
6r969dit Kum9tate din avere cu !entimentele a!tea duioa!e :ar
acumM )u, mulFume!cE Acum nu m9 mai duceFi de na!E GataE
<chi ne(ri, ochi 69tima1i, #uIe ro1ii, (ro6iFe &n o#raKi, clar de
-un9, !u!6ine, 1oa6te dr9(9!toa!eH Toate a!tea 6entru mine nu
mai +ac doi #aniE )u vor#e!c de cei de +aF9EH :aG &n (eneral,
toate +emeile, toate, +9r9 nicio e%ce6Fie, !unt ni1te iImenite, ni1te
6re+9cute, invidioa!e 1i mincinoa!e 6@n98n m9duva oa!elorH "unt
!u6er+iciale, me!chine, +9r9 !u+let, +9r9 6ic de lo(ic9H iar &n ce
6rive1te a!ta +se bate e frunte/, iertaFi8mi !inceritatea, daG 1i8o
(9in9 e mai i!teaF9 dec@t un +iloIo+ cu +u!t9E Prive1ti c@te o +iinF9
6oetic9 din a!tea5 e va6oroa!9, &nc@nt9toare, !emiIeiF9H numai
e%taIE :aG ia uit98te &n ad@ncul !u+letului eiH Curat crocodil, nu
altcevaE +une minile e setea.a unui scaun; scaunul trosnete
i se sfrm !n buci/ Revolt9tor e &n!9 +a6tul c9 crocodilul 9!ta
&1i &nchi6uie, nu 1tiu de ce, c9 !entimentul (in(a1 al dra(o!tei e!te
ca6odo6era lui, 6rivile(iul, mono6olul luiE -a nai#aE "6@nIuraFi8
m9 cu ca6ul &n Ko! de cuiul 9!ta dac9 +emeia 1tie !9 iu#ea!c9 6e
altcineva dec@t 6e c9Felu1ul eiH =n dra(o!te, nu 1tie dec@t !9
miorl9ie 1i !9 o+teIe =n tim6 ce #9r#atul !u+er9 1i !e !acri+ic9,
toat9 dra(o!tea +emeii !e e%6rim9 &ntr8un !in(ur +el5 !e
&m69uneaI9 1i +ace tot ce 6oate ca !9 te duc9 de na! AFi avut
ne+ericirea !9 v9 na1teFi +emeieH a1adar, cunoa1teFi de!tul de #ine
caracterul +eminin "6uneFi8mi !incer, aFi v9Iut vreodat9 o +emeie
care !9 +ie !incer9, credincioa!9 1i !tatornic9M )8aFi v9Iut
niciodat9E Credincioa!e 1i !tatornice !unt numai +emeile #9tr@ne
!au 6ociteE Mai de(ra#9 ai !9 &nt@lne1ti o 6i!ic9 cu coarne !au un
!itar al#, dec@t o +emeie !tatornic9
P<P<VA5 :aFi8mi voieE :u69 69rerea dumneavoa!tr9, cine e
!tatornic &n dra(o!teM Te 6omene1ti c9 #9r#atulEH
"M$R)<V5 ,%act, doamn9E 09r#atulE
P<P<VA5 09r#atulM +rde cu rutate/ 09r#atulH credincio! 1i
!tatornic &n dra(o!teMH Ce noutateEH +cu !nflcrare/ Cu ce
dre6t a+irmaFi a!taM Credincio1i 1i !tatornici, #9r#aFiiH :ac9 a1a
!tau lucrurile, atunci daFi8mi voie !9 v9 !6un c9, dintre toFi #9r#aFii
6e care i8am cuno!cut, cel mai #un a +o!t #ietul meu !oFH -8am
iu#it cu 6a!iune, cu toat9 +iinFa mea, a1a cum numai o +emeie
t@n9r9 1i inteli(ent9 6oate iu#iE $8am d9ruit tinereFea mea,
+ericirea, viaFa, averea mea Am tr9it numai 6entru elE M9
&nchinam lui ca unui idolH 1iH ce credeFiM ,l, #9r#atul ace!ta, 6e
care l8am !ocotit cel mai #un, m9 &n1ela la +iece 6a!E :u69
moartea lui, am (9!it, &n !ertarul #iroului, o ca!et9 cu o mulFime de
!cri!ori de dra(o!teH $ar c@nd era &n viaF9, mi8e 1i ru1ine !98mi
aminte!c, m9 l9!a !in(ur9 !96t9m@ni &ntre(i 1i +9cea curte altor
+emei, chiar !u# ochii meiE M9 &n1ela, &mi ri!i6ea #aniiO &1i #9tea
Koc de !entimentele meleH Cu toate a!tea, l8am iu#it 1i i8am +o!t
credincioa!9H Ji nu numai at@t5 a murit 1i eu tot &i mai !unt
credincioa!9 M8am &nmorm@ntat 6entru ve1nicie &ntre 6atru
6ereFi, 1i doliul &l voi 6urta 6@n9 la moarteH
"M$R)<V +rde bat)ocoritor/& :oliulEH )u &nFele( dre6t cine
m9 luaFiE Parc9 n8a1 1ti ce8n!eamn9 ma!carada a!ta cu doliul 1i
6entru ce v8aFi &n(ro6at &ntre 6atru 6ereFiEH Cred 1i euE ,8at@t de
6oetic, 6lin de mi!terEH :ac9 vreun o+iFer !au vreun 6oet ar trece
6rin +aFa conacului dumneavoa!tr9, n8ar 6utea !9 nu !6un95 >Aici
!t9 ciudata Tamara, care, din dra(o!te 6entru !oFul ei, 1i8a &n(ro6at
+rumu!eFea &ntre 6atru 6ereFiE? Cunoa1tem noi toate a!teaE
P<P<VA +arin.ndu"se/& CumM Cum &ndr9IniFi !98mi vor#iFi
&n +elul ace!taM
"M$R)<V5 V8aFi &n(ro6at de vie, daG v9d c9 n8aFi uitat !9 v9
6udraFiE
P<P<VA5 Cum v9 6ermiteFiM
"M$R)<V5 V9 ro( !9 nu Fi6aFi la mine, c9 eu nu !unt
admini!tratorul dumneavoa!tr9 :aFi8mi voie !9 !6un lucrurilor 6e
nume )u8! +emeie 1i !unt o#i1nuit !9 vor#e!c 6e 1leauE A1a c9 v9
ro( !9 nu Fi6aFi la mineE
P<P<VA5 :umneavoa!tr9 Fi6aFi la mine, nu euE V9 ro( l9!aFi8
m9 &n 6aceE
"M$R)<V5 :aFi8mi #anii 1i 6lecE
P<P<VA5 )u vi8i dauE
"M$R)<V5 0a o !9 mi8i daFiE
P<P<VA5 )uE )8am !9 v9 dau niciun #anE "cutiFi8m9, v9 ro(,
de 6reIenFa dumneavoa!tr9
"M$R)<V5 )8am 6l9cerea !9 v9 +iu nici !oF 1i nici lo(odnic,
a1a c9 v9 ro( !9 m9 !cutiFi de !cene +se aa./ Mie nu8mi 6lac
!ceneleE
P<P<VA +abia !i stnete furia/& V9d c9 v8aFi a1eIatEE
"M$R)<V5 :a, doamn9E
P<P<VA5 V9 ro( !9 6lecaFiE
"M$R)<V5 :aFi8mi #aniiH +siei/ Ah, c@t !unt de +urio!E
Aurio!E
P<P<VA5 )u !tau de vor#9 cu o#raIniciiE V9 ro(, ridicaFi8v9E
+au./ )8aveFi de (@nd !9 6lecaFiM )uM
"M$R)<V5 )uE
P<P<VA5 )uM
"M$R)<V5 )uE
P<P<VA5 0ineE +sun/
9
Aceiai i %u1a.
P<P<VA5 -u*a, d98l a+ar9 6e domnulEH
-.4A +se aroie de Smirno#/5 :omnule, v9 ro( !9 #inevoiFi a
ie1i atunci c@nd vi !e !6uneE "9 #inevoiFi aH
"M$R)<V +srind !n icioare/& Tac98Fi +leancaE Cu cine creIi
c9 vor#e1tiM Acum te +ac 6i+tieE
-.4A +unndu"i mna la inim/& :umneIeuleEH :oamneE
H +cade !ntr"un fotoliu/ <hEH Mi8e r9uH Mi !e taie r9!u+lareaE
P<P<VA5 .nde8i :a1aM :a1aE +stri$/ Pela(heiaE :a1aE +sun/
-.4A5 "8au du! toate du69 mureH )u8i nimeni aca!9H Mi8e
r9uH A69EH
P<P<VA5 V9 ro( !9 ie1iFi imediatE
"M$R)<V5 V9 ro( !9 +iFi mai 6oliticoa!9E Po6ova +strn$nd
umnii i btnd din icior/& "unteFi un moKicE .n ur! necio6litE
0rut9E Mon!truE
"M$R)<V5 Po+timM Ce8aFi !6u!M
P<P<VA5 Am !6u! c9 !unteFi un ur!, o #rut9E
"M$R)<V +fcnd un as !nainte/& :aFi8mi voieE Cu ce dre6t
m9 in!ultaFiM
P<P<VA5 :a, v9 in!ultE ,i 1iM Ce credeFiM )u mi8e +ric9E
"M$R)<V5 Ji dumneavoa!tr9 ce credeFiM Aiindc9 !unteFi o
+iinF9 6oetic9, aveFi dre6tul !9 in!ultaFi un #9r#at 1i !9 nu +iFi
6ede6!it9M :aM V9 6rovoc la duelEH
-.4A5 :umneIeule !+inteEH A69E
"M$R)<V5 Cu 6i!tolulE
P<P<VA5 CredeFi c9, dac9 aveFi 6umni Idraveni 1i o cea+9 de
taur, m9 &n!69im@ntaFiM A1a credeFiM )u !unteFi dec@t un mitocanE
"M$R)<V5 -a duelE )u 6ermit nim9nui !9 m9 in!ulteE CredeFi
c9 m9 im6re!ioneaI9 +a6tul c9 !unteFi o +emeie, o +96tur9
(in(a19ME
P<P<VA +ind/& .r!uleE .r!uleE .r!uleE
"M$R)<V5 , vremea !9 l9!9m 6reKudec9File c9 numai #9r#aFii
tre#uie !9 6l9tea!c9 6entru in!ulteEH :ac98i e(alitate de dre6turi,
e(alitate de dre6turi !9 +ieEH ,i, dr9cieE "9 ne duel9mE
P<P<VA5 Cu 6i!tolulM 0ineE
"M$R)<V5 :aE $mediatE
P<P<VA5 $mediatE 09r#atu8meu mi8a l9!at de!tule 6i!toaleH
-e aduc &ndat9H +se duce $rbit, aoi se !ntoarce/ Cu c@t9
6l9cere am !9 v9 tra( un (lonte &n c969F@na dumneavoa!tr9 !eac9E
-ua8v8ar dracuE +iese/
"M$R)<V5 Am !8o omor ca 6e un 6ui de (9in9E )u8!
#9ieFandru 1i nici c9Fel !entimentalH Pentru mine nu e%i!t9 +96turi
(in(a1eE
-.4A5 :omnule, #oieruleEH +cade !n $enunc-i/ Aie8v9 mil9 de
un #iet #9tr@nE PlecaFi, 6lecaFi de8aiciH )e8aFi #9(at &n
!6erieFi 1i8acum vreFi !9 v9 mai #ateFi 1i8n duelE
"M$R)<V +fr s"l asculte/& Tocmai 9!ta e 6rinci6iul de
e(alitate &n dre6turi, de emanci6areE "e%ele !unt e(aleE A1a c9 am
!9 tra( &n ea, din 6rinci6iuE Ce +emeieE +o imit/ >-ua8v8ar dracuE
H Am !9 v9 tra( un (lonte &n c969F@n9H? Ce +emeieE "e &nro1i!eE
<chii8i !tr9luceauH A 6rimit 6rovocareaE Pe cuv@nt de cin!te c98i
6entru 6rima oar9 &n viaFa mea c@nd &nt@lne!c o +emeie ca a!taEH
-.4A5 0oierule, 6lecaFiE Pentru numele lui :umneIeu, 6lecaFiE
"M$R)<V5 A!ta +emeieE A1a mai Iic 1i euE Adev9rat9 +emeieE
)u8i o miorl9it9H "6irt, +oc, dinamit9E N9u a1a, &Fi 1i 6are r9u !8o
omoriEH
-.4A +ln$e/& 0oierule, t9tuculeH 6leac9E
"M$R)<V5 =nce6e !98mi 6lac9 +emeia a!taE "erio!E Cu toate c9
are (ro6iFele alea &n o#raKi, totu1i &mi 6laceE "unt (ata !98i iert 1i
datoriaEH Po+tim5 mi8a trecut 6@n9 1i +uriaE Minunat9 +emeieE
13
Aceiai i 'oo#a
P<P<VA +intr cu istoalele/& $at9 6i!toaleleH :ar, mai
&nainte de a ne #ate, ar9taFi8mi, v9 ro(, cum !e um#l9 cu eleH )8
am Finut, &n viaFa mea, un 6i!tol &n m@n9H
-.4A5 :oamne !+inte, ocrote1te8neH +ie8Fi mil9 de noiH M9
duc !9 chem (r9dinarul 1i viIitiulH :e unde a c9Iut 6e ca6ul
no!tru o n96a!t9 ca a!taMH +iese/
"M$R)<V +examinea. istoalele/& VedeFi, e%i!t9 c@teva +eluri
de 6i!toaleH Pi!toale !6eciale 6entru duel, MortimerH A!tea !unt
!i!tem "mith 1i Ve!!on, cu trei Fevi, cu e%tractor, cu 6ercuFie
central9H Minunate 6i!toaleE Co!t9 cam nou9Ieci de ru#le
6erecheaH Pi!tolul tre#uie Finut a1aH +siei/ Ce ochiE Ce ochiE
Aemeia a!ta te a6rinde ca o v96aieH
P<P<VA5 A1aM
"M$R)<V5 :aH a1aH Pe urm9, ridicaFi coco1ulH A1aH
FintiFiH ca6ul 6uFin 6e !6ateH =ntindeFi m@na a1aH a6oi, cu
de(etul 9!ta, a69!aFi 6e tr9(aciH 1i (ataH :aG ce8i mai im6ortant
e !9 nu v9 (r9#iFiE "9 !taFi lini1tit9H 1i !9 FintiFiH AveFi (riK9 !9
nu v9 tremure m@naH
P<P<VA5 0ineH "ocot totu1i c9 nu8i nimerit !9 tra(em cu
6i!tolul &n camer9H "9 mer(em &n (r9din9E
"M$R)<V5 "9 mer(emE V9 6revin, &n!9, c9 voi tra(e &n aerE
P<P<VA5 Cum a1aM :e ceM
"M$R)<V5 Aiindc9H +iindc9H A!ta8i trea#a mea de ceE
P<P<VA5 AE V9 e +ric9M :aM AhaE )u, domnule, nu v9 mai
daFi &n l9turiE V9 ro( !9 m9 urmaFiE )u m9 lini1te!c 6@n9 ce nu v9
(9ure!c +runtea a!ta, 6e care o ur9!c at@taE V9 e +ric9M
"M$R)<V5 :a, mi8e +ric9E
P<P<VA5 Minciun9E :e ce nu vreFi !9 ne #atemM
"M$R)<V5 Aiindc9H +iindc9H &mi 6l9ceFiE
P<P<VA +rde cu rutate/& =i 6lacE Are &ndr9Ineala !9 !6un9
c98i 6lacE +!i arat ua/ Po+timE
"M$R)<V +fr s scoat o #orb, une re#ol#erul )os, !i ia
lria, se duce sre u, unde se orete; o cli se ri#esc !n
tcere; aoi el !ncee s #orbeasc aroiindu"se !ncet de
'oo#a/& A!cultaFi8m9H Mai !unteFi !u69rat9MH Ji eu am +o!t
&nt9r@tat, darH &nFele(eFiEH Cum a1 6utea !9 v9 e%6licMH VedeFi,
la dre6t vor#ind, a!ta8i o 6ove!teH +tare/ ,i #ine, ce vin9 am eu
dac98mi 6l9ceFiM +auc scaunul i"l sfrm !n mini/ :racu 1tie
ce mo#il9 aveFiE Cum o atin(i, !e !+9r@m9EH =mi 6l9ceFiH
=nFele(eFiMH "untH !unt a6roa6e &ndr9(o!titE
P<P<VA5 PlecaFiE V9 ur9!cE
"M$R)<V5 :oamne, ce +emeieE )8am v9Iut &n viaFa mea a1a
cevaE "unt 6ierdutE Am c9Iut &n cur!9 ca un 1oareceE
P<P<VA5 PlecaFi !au tra(E
"M$R)<V5 Tra(eFiE )u v9 6uteFi &nchi6ui ce 6l9cut e !9 mori
!u# 6rivirea ochilor dumneavoa!tr9 minunaFi, !9 mori &m6u1cat de
o m@n9 cati+elat9H Mi8am 6ierdut ca6ulE G@ndiFi8v9 #ine 1i luaFi
o hot9r@re imediat9, c9ci alt+el ie! de8aici 1i n8o !9 ne mai vedem
niciodat9E ;ot9r@FiEH "unt no#il, m9 tra( dintr8o +amilie
onora#il9, !unt om cin!tit, am un venit anual de Iece mii ru#leH
Tra( +9r9 (re1 &ntr8o moned9 aruncat9 &n aerH Am o her(helie de
cai de ra!9H VreFi !9 +iFi !oFia meaM
P<P<VA +re#oltat, ridic re#ol#erul/& Vreau !9 ne #atem &n
duelE Po+timE
"M$R)<V5 =nne#une!cEH )u mai &nFele( nimicEH +stri$/
-u*aE A69E
P<P<VA +stri$/& "9 ne duel9mE
"M$R)<V5 Mi8am 6ierdut ca6ulEH M8am &ndr9(o!tit ca un
#9ieFandru, ca un 6ro!tE +o auc de mn, ea i de durere/ V9
iu#e!cE +cade !n $enunc-i/ $u#e!c, cum n8am mai iu#it vreodat9E
Am 69r9!it dou9!6reIece +emei, nou9 m8au 69r9!it ele 6e mine,
daG 6e niciuna n8am iu#it8o at@tH Mi8am 6ierdut minFile,
demnitatea, am devenit o c@r69H "tau &n (enunchi ca un 6ro!tH
1i v9 cer m@naEH Ce ru1ino!E :e cinci ani n8am mai +o!t
&ndr9(o!tit 1i mi8am Kurat !9 nu m9 mai &ndr9(o!te!cH Ji8acumH
a1a, dintr8odat9, m8am 6rin! &n mreKeEH V9 cer m@naE :a !au nuM
)u vreFiM 0ineE +se ridic i leac $rbit sre u/
P<P<VA5 "taFi 6uFinH
"M$R)<V +se orete/& :aM
P<P<VA5 )imicH 6uteFi 6lecaH !au nu, !taFiH )uH 6lecaFi,
6lecaFiH V9 ur9!cE "au nuH )u 6lecaFi :ac9 aFi 1ti c@t !unt de
+urioa!9E +arunc re#ol#erul e mas/ M9 doare m@na din 6ricina
6orc9riei 9!teia de revolverH +de furie, rue o batist/ Ce mai
!taFiM PlecaFiE
"M$R)<V5 AdioE
P<P<VA5 :a, da, 6lecaFiEH +stri$/ =ncotroM "taFi 6uFinH )u,
nu, 6lecaFiE Ce +urioa!9 !untE )u v9 a6ro6iaFi, nu v9 a6ro6iaFiH
"M$R)<V +aroiindu"se/& Ce +urio! !untE M8am &ndr9(o!tit
ca un licean, am !tat &n (enunchiH M9 &n(roIe!c de mine
&n!umiH +brutal/ V9 adorE A!ta mi8a mai tre#uit, !9 m9
&ndr9(o!te!c de dumneavoa!tr9E M@ine tre#uie !9 6l9te!c
6rocenteleH co!itul a &nce6ut 1i na, 6o+timE +o rinde de mi)loc/
)iciodat9 n8o !98mi iert a!taH
P<P<VA5 -9!aFi8m9, l9!aFi8m9E 'o! m@inile de 6e mineE V9H
ur9!cE Vreau !9 ne #atemE +se srut relun$/
11
Aceiai. %u1a intr cu un toor !n mini, $rdinarul cu $rebla,
#i.itiul cu o furc i mai muli lucrtori cu bte.
-.4A +#.ndu"i e cei doi srutndu"se/& :oamne !+inteE
+au./
P<P<VA +cu oc-ii lecai/& -u*a, du8te 1i !6une la (raKd !9 nu i
!e mai dea a!t9Ii ov9I lui To#iE
CORTINA
Pie!a a +o!t !cri!9 de A P Cehov &n +e#ruarie 1888 1i 6u#licat9 6entru
6rima oar9 &n Iiarul 0o#oe 9remea, 1888, nr LL91, 33 au(u!t Cur@nd du69
aceea a +o!t a6ro#at9 de cenIur9 -a &nce6utul lui octom#rie, Cehov &i
comunic9 lui A " "uvorin urm9toarele5 >>rsul a +o!t admi! de cenIur9 B!e
6are c9 vor +i mici modi+ic9riC 1i va +i Kucat la teatrul lui 4or1 "olovtov
a1tea6t9 cu ner9#dare !98l Koace? -a 7D octom#rie, &ntr8o alt9 !cri!oare,
Cehov &i !crie5 >M@ine are loc la teatrul lui 4or1 !6ectacolul cu >rsul meu?
Tot &n octom#rie, cu mici modi+ic9ri, te%tul vodevilului a +o!t lito(ra+iat la
0i#lioteca teatrelor, iar du69 aceea ti69rit &n revi!ta Artist, nr 2, +e#ruarie
1893 1i &n revi!ta 6udilni1, 1893, nr L38L7 Cu mici modi+ic9ri 6ie!a a +o!t
inclu!9 de A P Cehov &n cule(erea 'iese de teatru, "an*t8Peter!#ur(, 189D 1i
a6roa6e +9r9 nicio modi+icare a intrat &n cule(erea de ?ere, vol V$$ din anii
1931 1i 1937 Pu#lic9m te%tul din 1937
Pie!a !8a #ucurat de un mare !ucce! =n !cri!oarea adre!at9 lui A )
Ple1ceev B13 noiem#rie 1888C, Cehov !crie5 >-a Mo!cova >rsul meu !e
#ucur9 de mare !ucce! Cred c9 1i &n 6rovincie va +i la +el Ca !9 veIi,
niciodat9 nu 1tii de unde !are ie6ureleE? -a Peter!#ur( >rsul a +o!t Kucat 6e
!cena teatrului Ale%andrin!*i, a6oi re6reIentat &n 6rovincie, cu acela1i !ucce!
BveIi !cri!orile lui Cehov adre!ate lui A " "uvorin la D 1i 11 noiem#rie 1i 78
decem#rie 1888O lui $ - Jce(lov, la 18 !e6tem#rie 1889 1 aC
Cerere &n c9!9torie
AAR"/ =)TR8.) ACT
B188881889C
Traducere de M. Sorbul i A. Steinber$
P,R"<)A',5
"T,PA) "T,PA)<V$C$ C$.0.4<V, moier
)ATA-$A "T,PA)<V)A, fiica lui, @K de ani
$VA) VA"$-$,V$C$ -<M<V, #ecin de moie al lui ,iubu1o#,
.dra#n, bine -rnit, !ns foarte io-ondru
Aciunea se etrece la conacul moiei lui ,iubu1o#. Salonul lui
,iubu1o#.
1
,iubu1o#, %omo#.
C$.0.4<V +ieindu"i !nainte/& Ce8mi v9Iur9 ochiiMH $van
Va!ilieviciE "cum6uleE )ici nu 1tii c@t !unt de #ucuro!E +!i strn$e
mna/ :r9(uF9E A1a !ur6riI9 Iic 1i euEH Cum o mai duciM
-<M<V5 MulFume!c de &ntre#are :ar dumneata cum o mai
duciM
C$.0.4<V5 0ini1or, &n(era1uleE M9 &nchin dumitale 1i a1a mai
de6arte Po+tim, m9 ro(, !tai Ko!E )u8i +rumo! !98Fi uiFi veciniiE
:aG de ce te8ai &m#r9cat a1a de (al9, dr9(uF9M Arac, m9nu1i 1i tot
dichi!ul )u cumva 6leci undevaM
-<M<V5 )u, !tima#ile "te6an "te6an&ci, am venit numai 6@n9
la dumneata
C$.0.4<V5 Atunci, de ce te8ai 6u! &n +rac, dr9(uF9M Parc8ai
+ace viIite de Anul )ouE
-<M<V5 "9 veIi dumneata de!6re ce8i vor#aH +!l ia de bra/
Am venit, !timate "te6an "te6an&ci, !9 te !u69r cu o ru(9minte
Am mai avut eu, 1i nu o dat9, cin!tea !9 m9 adre!eI dumitale, !9
m9 aKuFi Ji totdeauna, cum !9 !6unH $art98m9, dar !unt cam
tul#urat "tai, !tima#ile "te6an "te6an&ci, !9 #eau 6uFin9 a69 +bea
a/
C$.0.4<V +aarte/& Te 6omene1ti c8a venit !98mi cear9 #aniE
)u8i dauE +ctre %omo#/ :aG de!6re ce8i vor#a, dr9(uF9M
-<M<V5 VeIi dumneata, !tima#ile "te6an&ciH iart98m9, te
ro(, "te6an "tima#il&ciH Adic9teleaH "unt !tra1nic de tul#urat,
du69 cum 6oFi vedea 1i dumneataH Pe !curt, numai dumneata m9
6oFi aKuta, cu toate c9 nu m8am &nvrednicit cu nimic 1i n8a1 avea
niciun dre6t !9 m9 a1te6t la aKutorul dumitaleH
C$.0.4<V5 <+E :aG n8o mai &ntinde a1a, !cum6uleE "6une
odat9E ,i, de!6re ce8i vor#aM
-<M<V5 =ndat9H )umaidec@t .ite ce8i5 am venit !98Fi cer
m@na )ataliei "te6anovna, +iica dumitale
C$.0.4<V +bucuros/& Pui1oruleEH $van Va!ilieviciE Parc9 n8
am auIit #ine $a mai !6une o dat9E
-<M<V5 Am onoarea !98Fi cerH
C$.0.4<V +!ntrerundu"l/& :r9(uFuleH Tare8! #ucuro!, 1i
a1a mai de6arteH .ite, tocmai de aceea, 1i euH +!l !mbriea.
i"l srut/ :e c@nd &mi doream eu a!taE ,ra dorinFa mea
dintotdeaunaH +!i dau lacrimile/ :e c@nd te 1tiu, mi8ai +o!t dra(,
&n(era1ule, 6arc9 ai +i +o!t co6ilul meu :eie8v9 :umneIeu, la
am@ndoi, #un9 &nFele(ere, dra(o!te, 1i a1a mai de6arte )ici nu8Fi
&nchi6ui c@t am dorit8oEH :ar ce8am r9ma! eu ca un tontM Am
&ncremenit de #ucurie, am &ncremenit, I9u a1a <h, am dorit a!ta
din tot !u+letulH .ite, m9 duc !8o chem 6e )ata1a 1i a1a mai
de6arteH
-<M<V +micat/& "tima#ile "te6an "te6an&ci, dumneata ce
creIiM M8a1 6utea eu #iIui 6e con!imF9m@ntul eiM
C$.0.4<V5 P9i, o m@ndreFe de #9r#at ca dumneata 1iH !9 nu
vreaE Cred c98i &ndr9(o!tit9 lulea 1i a1a mai de6arte M98ntorc
&ndat9E +iese/
7
%omo#, sin$ur.
-<M<V5 M9 ia cu +ri(H Tremur tot, 6arc8a1 +i &nainte de
e%amen -ucrul cel mai de !eam9 e c9 tre#uie !9 m9 hot9r9!c
:ac9 mai !tau mult 6e (@nduri, dac9 m9 tot code!c 1i8mi 6ierd
vremea cu vor#a, a1te6t@nd !98mi cad9 o +emeie ideal9 !au o
dra(o!te mare, atunci nu m9 mai &n!or niciodat9H 0rrEH Tare
mi8e +ri(EH )atalia "te6anovna &i !tra1nic9 (o!6odin9, dr9(uF9,
&nv9Fat9H Ce8mi mai tre#uieM =n!9, 6@n9 una8alta, au 1i &nce6ut
!98mi v@K@ie urechile de emoFie +bea a/ :aG nici !9 nu m9 &n!or,
nu !e 6oateH &nt@i 1i8nt@i, am treiIeci 1i cinci de ani v@r!t9, cum
!8ar Iice, critic9 Al doilea, am 1i eu nevoie de8o viaF9 a1eIat9,
tihnit9H "unt #olnav de inim9, am &ntruna 6al6itaFii, &mi !are
re6ede Fand9ra 1i8! totdeauna (roIav de a(itatH .ite, de 6ild9,
acuma5 &mi tremur9 #uIele 1i mi !e #ate 6leoa6a drea6t9 :ar mai
6ro!t !tau cu !omnul A#ia m9 a1eI &n 6at 1i n8a6uc #ine !8adorm,
c9, &ndat9, haFE 1i &nce6e !9 m9 &m#oldea!c9 nu 1tiu ce &n coa!ta
!t@n(9, de8mi r9!6unde dre6t &n um9r 1i8n ca6H =nne#unit, !ar &n
!u!, um#lu c@t um#lu 6rin odaie 1i iar m9 culc :e8a#ia aFi6e!c 1i
iar m9 &m#olde1te Ji a1a, de dou9Ieci de ori la r@ndH
3
0atalia Steano#na i %omo#.
)ATA-$A "T,PA)<V)A +intrnd/& A8aE :umneata eraiE
Tata mi8a !6u!5 :u8te de veIi, c8a venit un ne(u!tor du69 ni1te
mar+9E 0un9 Iiua, $van Va!ilieviciE
-<M<V5 0un9 Iiua, !timat9 )atalia "te6anovnaE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 $art98m9 c98! cu 1orFul 1i &n rochie
de ca!9H Tocmai cur9F9m ni1te maI9re 6entru 6u! la u!cat :e ce
n8ai mai dat at@ta vreme 6e la noiM "tai Ko!, te ro(H +se aa./ )8
ai vrea !9 m9n@nci cevaM
-<M<V5 )u, mulFume!c Am m@ncat
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 PoFi +umaH .ite, aici ai
chi#rituriH Minunat9 vremeE :ar ieri a 6louat, a1a c9 ar(aFii au
!tat toat9 Iiulica de(ea#a C@te c96iFe ai co!it dumneataM
=nchi6uie8Fi c9 eu m8am 6ri6it !9 co!e!c toat9 lunca Ji, acum, &mi
6are r9u M9 tem !9 nu8mi 6utreIea!c9 +@nulE ,ra mai #ine !9 +i
a1te6tat :ar a!ta ce mai eM )u v9d #ine !au te8ai 6u! la +racM ,i,
comedieE )u cumva te duci la #alM Jtii ceva5 6arc9 te8ai +9cut mai
+rumu1elE )u I9u, !6une, ce8i cu ele(anFa a!ta a dumitaleM
-<M<V +fstcit/& VeIi, !timat9 )atalia "te6anovnaH Vor#a e
c9 m8am hot9r@t !9 te ro( !9 m8a!culFiH Aire1te c9 ai !9 te miri 1i,
6oate, c8ai !9 te 1i !u6eri, &n!9 euH +aarte/ "tra1nic m9 mai ia cu
+ri(E
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 :e!6re ce8i vor#aM +au./ ,i,
!6uneE
-<M<V5 M9 voi !ili !9 +iu !curt :u69 cum 1tii, !timat9 )atalia
"te6anovna, am cin!tea !9 cuno!c +amilia dumneavoa!tr9 tare de
demult 1i &nc9 de c@nd eram mic co6il R96o!ata mea m9tu1ic9 1i
#9r#atul ei, de la care, cum #inevoie1ti 1i dumneata !9 1tii, am
mo1tenit 69m@ntul, au avut totdeauna cea mai mare !tim9 6entru
tat9l dumitale 1i 6entru r96o!ata dumitale mam9 -e(9turile dintre
neamul -omovilor 1i acel al Ciu#u*ovilor au +o!t dintotdeauna
cele mai 6rietene1ti, am 6utea Iice, chiar +r9Fe1ti Ji, a+ar9 de a!ta,
69m@ntul meu, cum #inevoie1ti !9 1tii 1i dumneata, !e &nvecineaI9
cu al dumneavoa!tr9 Poate c9 #inevoie1ti !98Fi aduci aminte c9
>Poiana #oilor? a mea !e m9r(ine1te cu me!tec9ni1ul
dumneavoa!tr9
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 $art98m9 c9 te &ntreru6 Ai !6u!5
>TPoiana #oilorU a mea? :ar 6oiana oare8i a dumitaleM
-<M<V5 A meaEH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 ,i, 6o+timE >Poiana #oilor? e a
noa!tr9, nu a dumitaleE
-<M<V5 0a nu, !timat9 )atalia "te6anovna, a mea eE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 A!ta8i 6entru mine o noutate :e
unde ai !co!8o c98i a dumitaleM
-<M<V5 Cum de undeM ,u vor#e!c de clinul dintre
me!tec9ni1ul dumneavoa!tr9 1i >Mla1tina ar!9?
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 ,i, da, a!ta8i 6oiana :ar e a
noa!tr9E
-<M<V5 )u, !timat9 )atalia "te6anovna, dumneata (re1e1ti
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Vin98Fi &n +ire, $van Va!ilievici :e
c@nd, m9 ro(, !8a +9cut a dumitaleM
-<M<V5 Cum, de c@ndM :e c@nd m9 Fin minte tot a noa!tr9 a
+o!t
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 "8avem iertare, daG nu8i a1aE
-<M<V5 "timat9 )atalia "te6anovna, a!ta reie!e 1i din acte ,
dre6t, a +o!t c@ndva o ne&nFele(ere 6entru >Poiana #oilor?, dar
acuma 1tie toat9 lumea c98i a mea :e(ea#a di!cut9m 6entru a!ta
:98mi voie !98Fi !6un c9 #unica m9tu1ichii mele a dat8o &n
+olo!inF9, +9r9 termen 1i +9r9 nicio 6lat9, F9ranilor #unicului tat9lui
dumitale, +iindc9 i8au ar! ni1te c9r9mid9 P9ranii #unicului tat9lui
dumitale !8au +olo!it, 6e de(ea#a, de 6oiana a!ta tim6 de vreo
6atruIeci de ani 1i !8au de6rin! !8o !ocotea!c9 a lor, iar a6oi, c@nd
a ie1it le(eaH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 0a nu8i deloc a1a cum !6ui
dumneataE Ji #unicu8meu 1i !tr9#unicul meu !ocoteau c9 69m@ntul
lor !e &ntinde 6@n9 la >Mla1tina ar!9? A!ta &n!eamn9 c9 1i >Poiana
#oilor? tot a noa!tr9 era )u &nFele( ce di!cuFie mai 6oate &nc96ea
aici Mi8e 1i ciud9EH
-<M<V5 )atalia "te6anovna, am !98Fi ar9t acteleE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )u I9uE :umneata ori (lume1ti,
ori vrei !9 m9 nec9Ke1tiEH -a una ca a!ta nu m9 a1te6tamE
"t96@nim 69m@ntul de a6roa6e trei !ute de ani 1i, deodat9, vii
dumneata 1i declari c9 nu8i al no!truE $van Va!ilievici, iart98m9,
dar nu8mi vine !9 cred ce8mi aud urechileH ,u, una, nu Fin deloc
la 6oiana a!ta "unt acolo cu totul cinci de!eatine, care !9 tot +ac9,
mari 1i late, trei !ute de ru#leO &n!9 ceea ce m9 !u69r9 6e mine e
nedre6tatea PoFi !6une orice8ai vrea, &n!9 eu nedre6tatea n8o 6ot
!u+eri
-<M<V5 M9 ro( dumitale, a!cult98m9E P9ranii #unicului tat9lui
dumitale, cum am avut chiar acuma cin!tea !98Fi !6un, au ar!
c9r9miIi 6entru #unica m9tu1ichii mele 0unica m9tu1ichii, vr@nd
!9 le +ac9, &n !chim#, o &nle!nireH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 0unicul, #unica, m9tu1icaH )u
&nFele( o iot9 din toat9 6ove!tea a!taE ,u 1tiu una 1i #un95 6oiana8i
a noa!tr9 Ji (ataE
-<M<V5 Poiana e a meaE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 0a8i a noa!tr9E Chiar de mi8ai
dovedi8o dou9 Iile &n 1ir 1i ai 6une 1i cinci!6reIece +racuri, 6oiana
tot a noa!tr98i, 1i 6aceE )u r@vne!c la ce8i al dumitale, &n!9 nu
vreau !9 dau din ce8i al no!truH :umneata +9 ce creIiE
-<M<V5 Mie, )atalia "te6anovna, nu8mi tre#uie 6oiana, daG
vor#e!c din 6rinci6iu :ac98Fi +ace dumitale tre#uinF9, Fi8o
d9ruie!c
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 :e d9ruit, Fi8o 6ot d9rui eu, c9 doar
a mea eEH $van Va!ilievici, toat9 a+acerea a!ta e cel 6uFin ciudat9E
P@n9 acum, noi te8am !ocotit vecin #un, 6rieten, acum un an Fi8am
dat #atoIa noa!tr9 1i, din 6ricina a!ta, am aKun! de8am i!6r9vit cu
treieratul a#ia &n noiem#rie $ar dumneata te 6orFi cu noi cum te8ai
6urta cu ni1te Fi(ani =mi d9ruie1ti mie 69m@ntul meuE $art98m9,
dar a!ta numai 6urtare de #un vecin nu8i :ac9 vrei !9 1tii, du69
mine, a!ta8i curat9 o#r9InicieH
-<M<V5 Va!9Iic9, du69 69rerea dumitale, !unt un uIur6atorM
:omni1oar9, niciodat9 n8am luat cu ha6ca 69m@ntul altuia 1i n8am
!9 dau voie nim9nui !9 m9 &nvinuia!c9 de a1a cevaH +se reede la
carafa cu a i bea/ >Poiana #oilor? e a meaE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )u8i adev9ratE , a noa!tr9E
-<M<V5 0a8i a meaE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )u8i adev9ratE -a!8c9 Fi8o
dovede!c euE Chiar a!t9Ii trimit co!a1ii acolo
-<M<V5 Cu8umM
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Chiar aIi co!a1ii mei au !9 +ie
acoloE
-<M<V5 =i iau de cea+9 1i8i (one!c de acoloE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )8ai !9 &ndr9Ine1tiE
-<M<V +!i duce mna la inim/& >Poiana #oilor? e a meaE
=nFele(i dumneataM $8a meaE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Te 6o+te!c !9 nu r9cne1tiE PoFi !9
te &n+urii 1i !9 r9cne1ti, 6@n9 ce8i r9(u1i, dar la dumneata aca!9
Aici, m9 ro( dumitale, !9 te !t96@ne1ti
-<M<V5 :e n8ar +i 6al6itaFiile a!tea &n(roIitoare, dac9 nu mi8ar
Iv@cni at@t de tare t@m6lele, alt+el a1 vor#i eu cu dumneata,
domni1oar9 +stri$/ >Poiana #oilor? e a meaE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 , a noa!tr9E
-<M<V5 0a8i a meaE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 A noa!tr9E
-<M<V5 A meaE
L
Aceiai i ,iubu1o#.
C$.0.4<V +intrnd/5 Ce8iM Ce !tri(aFi a1aM
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Tat9, !6une8i, te ro(, ace!tui domn
a cui e >Poiana #oilor? A dumi!ale !au a noa!tr9M
C$.0.4<V +ctre %omo#/& Pui1orule, 6oiana8i a noa!tr9E
-<M<V5 :aG de unde, m9 ro(, e a dumneavoa!tr9M :umneata
e1ti doar om cu !caun la ca6E 0unica m9tu1ichii mele a dat 6oiana
&n +olo!inF9 vremelnic9 F9ranilor #unicului dumitale, +9r9 !9
6rimea!c9 nicio 6lat9 6entru a!ta P9ranii au +olo!it 69m@ntul
vreme de 6atruIeci de ani 1i !8au de6rin! cu 69m@ntul, ca 1i cum ar
+i +o!t al lor, iar a6oi, c@nd a ie1it le(eaH
C$.0.4<V5 =mi dai voie, !cum6uleH .iFi tocmai +a6tul c9,
dac9 F9ranii n8au 6l9tit nimic #unicii dumitale 1i a1a mai de6arte, e
+iindc9, 6e vremea aceea, era o ceart9 6entru 6oiana a!ta 1i a1a mai
de6arteH Acuma, 6@n9 1i c@inii 1tiu c98i a noa!tr9 =n!eamn9 c9
dumneata nici n8ai v9Iut 6lanulE
-<M<V5 $ar eu &Fi voi dovedi c9 6oiana8i a mea
C$.0.4<V5 )8ai !9 mi8o 6oFi dovedi, iu#ituleE
-<M<V5 0a am !9 Fi8o dovede!cE
C$.0.4<V5 :r9(uF9, de ce8am r9cni a1aM Cu r9cnetele nu
dovede1ti nimic ,u nu r@vne!c la ce8i al dumitale, dar nici n8am
de (@nd !9 dau ceea ce8i al meu :e ce8a1 +ace8o, m9 ro(M
:r9(uFule, dac9 am aKun! aici 1i ai de (@nd !9 6ui &n di!cuFie
>Poiana #oilor? 1i a1a mai de6arte, atunci, mai de (ra#9 o d9ruie!c
F9ranilor dec@t dumitale $ac8a1aE
-<M<V5 )u mai 6rice6 nimicE :e unde &Fi iei dumneata dre6tul
!9 d9ruie1ti 6ro6rietatea altuiaM
C$.0.4<V5 :98mi voie, te ro(, !9 1tiu eu mai #ine, dac9 am
!au nu am dre6tul .ite ce8i, tinere5 eu nu 6rea !unt o#i1nuit ca !98
mi vor#ea!c9 cineva 6e un ton ca 9!ta 1i a1a mai de6arte ,u,
tinere, !unt de dou9 ori mai #9tr@n ca dumneata 1i, te ro(, c@nd
vor#e1ti cu mine, !9 nu te a(iFi 1i a1a mai de6arte
-<M<V5 )u, I9uE :umneata m9 !ocoFi chiar a1a de 6ro!t ca !98
Fi r@Ii de mineM P9m@ntul meu !6ui c98i al dumitale 1i8ai mai vrea,
6e dea!u6ra, !9 !tau ne69!9tor 1i !9 vor#e!c cu dumneata
omene1te Vecinii #uni nu !e 6oart9 a1a, "te6an "te6an&ci,
dumneata numai vecin #un nu8mi e1ti ,1ti un uIur6atorE
C$.0.4<V5 CumM Cum ai !6u!M
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Tat9, trimite &ndat9 co!a1ii la
>Poiana #oilor?E
C$.0.4<V +ctre %omo#C5 Ce !6uneai adineauri, dra(9
domnuleM
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 >Poiana #oilor? e a noa!tr9 1i n8o
dau, n8o dau, n8o dau nici moart9E
-<M<V5 A!ta vom vedeaE Am !9 v9 ar9t, &n +aFa Kudec9Fii, c98i
a mea
C$.0.4<V5 =n +aFa Kudec9FiiM :ra(9 domnule, n8ai dec@t !9 ne
dai &n Kudecat9 1i a1a mai de6arte )8ai dec@tE -a!G c9 te cuno!c eu
6e dumneataE "tai 1i 6@nde1ti numai 6rileKul !9 te Kudeci 1i a1a mai
de6arteH ,1ti un c@rcio(arE Tot neamul vo!tru a um#lat cu
chichiFe 1i cu Kudec9Fi TotE
-<M<V5 Te ro( !9 +aci #un9tate !9 nu te le(i de neamul meuE
ToFi din neamul -omovilor au +o!t oameni cin!tiFi 1i n8a +o!t unul
6rintre ei care !9 +i +o!t dat &n Kudecat9 6entru dela6idare, ca
unchiul dumitale
C$.0.4<V5 ToFi din neamul dumneavoa!tr9, al -omovilor, au
+o!t ni1te !mintiFiE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 ToFi, toFiE :a, toFiE
C$.0.4<V5 0unicul dumitale #ea de !tin(ea, iar m9tu1ica cea
mai t@n9r9, )a!ta!ia Mihailovna, a +u(it cu un arhitect, 1i a1a mai
de6arteH
-<M<V5 :aG 6arc9 mama dumitale nu era !tr@m#9M +deodat,
duce mna la inim/ Mi !8a 6u! un Kun(hi la inim9H =mi
r9!6unde &n ca6 :oamne, :umneIeuleEH A69EH
C$.0.4<V5 Tat9l dumitale a +o!t un carto+or 1i un m@nc9u
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 $ar m9tu1a o #@r+itoare Mai rar
!9 (9!e1ti una ca d@n!aE
-<M<V5 )u8mi mai !imt 6iciorul !t@n(H :umneata e1ti un
intri(antH V9leu, inimaEH Ji nu8i un !ecret 6entru nimeni c9,
&nainte de ale(eriH V9d !tele verIiEH .nde mi8e 69l9riaM
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Ceea ce !6ui e Ko!nicE )ecin!titE
.r@tE
C$.0.4<V5 $ar dumneata, dac9 vrei !9 1tii, uite, e1ti o vi6er9,
un +9Farnic, un viclean A!ta e1tiE
-<M<V5 .ite 1i 69l9riaH V9leu, inimaE .nde !9 m9 duc
acumM .nde8i u1aM <+E =mi 6are c9 morH A#ia &mi tra(
6iciorulH +se !ndreat sre u/
C$.0.4<V +din urm/& "9 nu te mai 6rind c98mi calci 6ra(ulE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Ji d98ne &n Kudecat9E Vedem noi
6e8a cui r9m@neE
+%omo# iese, cltinndu"se/
5
,iubu1o# i 0atalia Steano#na.
C$.0.4<V5 :uc98!e draculuiE +umbl a$itat de colo"colo/
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )emerniculE Po+tim de mai ai
&ncredere &n vecini #uniE
C$.0.4<V5 CanaliaE Cara(hio!ulE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 PocitaniaE :u69 ce8a 6u! m@na 6e8
un 69m@nt !tr9in mai are 1i curaKul !9 in!ulte 6e alFii
C$.0.4<V5 Ji tocmai !6erietoarea a!ta, or#eFul 9!ta !9 mai
ai#9 &ndr9Ineala !9 vin9 cu o cerereH 1i a1a mai de6arte AuIiM
Cu o cerereEH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Care cerereM
C$.0.4<V5 P9i cum, nu 1tiiM A venit !9 te cear9 6e tine
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 "9 m9 cear9M Pe mineM :e ce nu
mi8ai !6u!8o &nainteM
C$.0.4<V5 :e a!ta !8a dichi!it cu +raculE Parc98i un c@rnat,
un I#@rcio(E
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 "9 m9 cear9M Pe mineM AhE +cade
!ntr"un )il i !ncee s $eam/ Cheam98l &na6oiE Cheam98lE Adu8l
&na6oiE Ah, &ntoarce8lE
C$.0.4<V5 Pe cine !9 &ntorcM
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Mai re6ede, mai re6edeE Mi8e r9uE
=ntoarce8lE
+o auc cri.a de ner#i/
C$.0.4<V5 Ce8i a!taM Ce8i cu tineL +se auc cu minile de
ca/ )enorocitul de mineE Mi8aFi !co! !u+letulE Am !9 m98m6u1cE
Am !9 m9 !6@nIurE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 MorE Cheam98lE
C$.0.4<V5 PtiuEH &ndat9E )umai nu urlaE +iese !n fu$/
)ATA-$A "T,PA)<V)A +sin$ur, $eme !ntruna/5 Ce8am
+9cutE Cheam98l &na6oiE Cheam98lE
C$.0.4<V +intr !n fu$/& Vine &ndat9 1i a1a mai de6arteH
-ua8l8ar dracu .++E Vor#e1te tu cu d@n!ul, +iindc9 eu, dac9 vrei !8
o 1tii, n8am niciun che+H
)ATA-$A "T,PA)<V)A +$eme/& Cheam98lE
C$.0.4<V +ind la ea/& :ac98Fi !6un c9 vineE <+,
:umneIeuleE Mare 6aco!te e !9 +ii tat9l unei +ete de m9ritatE =mi
vine !98mi tai #ere(ataE "9 1tii c8o +acE Am &nKurat omul, l8am
+9cut de ru1ine, l8am dat a+ar9H 1i toate, din 6ricina taEH )umai
a taH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 0a nu, a taE
C$.0.4<V5 ,i, 6o+timH Tot eu !unt de vin9E +!n u se i#ete
%omo#/ Acum, vor#e1te tu cu d@n!ulE +iese/
2
0atalia Steano#na i %omo#.
-<M<V +intr isto#it/& "tra1nice 6al6itaFiiH Piciorul mi8e
Fea69n tot 1i 6arc9 m9 Fine ceva &n coa!t9H
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 $art98ne, $van Va!ilievici, dar ne8
am cam a6rin! Jtii, mi8am adu! acum aminte Ce8i dre6t &i dre6t,
>Poiana #oilor? e a dumitale
-<M<V5 Tare8mi mai #ate inimaE Poiana8i a meaH Mi !e #at
am@ndoi ochiiH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Poiana8i a dumitaleE A dumitaleH
$a 1eIi, te ro( +se aa. amndoi/ Am +o!t nedre6Fi cu dumneata
-<M<V5 ,u am +9cut8o din 6rinci6iuH )u Fin at@t la 69m@nt,
c@t Fin la 6rinci6iiH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 =ntocmai, 6rinci6iileH :ar hai, !9
vor#im mai #ine de altceva
-<M<V5 Cu at@t mai mult, cu c@t eu am doveIi 0unica
m9tu1ichii mele l8a dat F9ranilor #unicului tat9lui dumitaleH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 GataE AKun(e cu a!taE +aarte/ )u
1tiu cu ce !9 &nce6H +ctre %omo#/ =nce6i !9 te 6re(9te1ti de
v@n9toareM
-<M<V5 :a, !timat9 )atalia "te6anovna, la coco1i de munte
M9 (@nde!c !9 m9 duc, du69 !eceri1 <+E Ai auIit mataM
=nchi6uie8Fi nenorocirea care a dat 6e!te mineE .(adai al meu, 6e
care &l 1tii, 1chioa69t9
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Ce 69catE Ji din ce 6ricin9, m9
ro(M
-<M<V5 )u 1tiuH Tre#uie !981i +i !cr@ntit 6iciorul !au !98l +i
mu1cat ceilalFi c@ini +oftea./ .n c@ine cum nu !e mai a+l9E )u
mai !6un de #aniE $8am 6l9tit 6e el, lui Mironov, 175 de ru#le
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 $van Va!ilievici, l8ai 6l9tit mai
!cum6 dec@t +ace
-<M<V5 :u69 mine8i +oarte ie+tin , un c@ine !tra1nicE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Tata a dat, 6entru <t*atai al
no!tru, 85 de ru#le 1i <t*atai e mult mai #un dec@t .(adai
-<M<V5 <t*atai mai #un ca .(adaiM )u mai !6uneE +rde/
<t*atai mai #un ca .(adaiE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 "i(ur c98i mai #unE Ce8i dre6t,
<t*atai e un c9Felandru, nu i !8a &m6linit &nc9 69rul, &n!9 c@t
6rive1te tru6ul 1i li#ertatea mi1c9rilor, c@ine mai #un n8are nici
VolcianeF*i
-<M<V5 :98mi voie, )atalia "te6anovnaE :umneata uiFi c9
+9lcile lui <t*atai nu !e aco69r -a c@inii #uni, a!ta nu !e
&nt@m6l9H
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 "9 !e aco6ereM =nt@ia oar9 aud de
a1a ceva
-<M<V5 Te a!i(ur c9 +alca lui de Ko! e mai !curt9 dec@t cea de
!u!
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 :aG ceM Ai m9!urat8oM
-<M<V5 Am m9!urat :e aKun! v@natul din +u(9 !i(ur c98l
aKun(e, &n!9 ca !98l a6uceH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 =nt@i 1i8nt@i, <t*atai al no!tru e
c@ine de ra!9, o(ar, cu 69rul lun(, +iul lui Na6rea(ai 1i al
"tameI*9i, 6e c@nd cu ro1catul dumitale #9lFat nu te 6oFi de!curca
de unde !e tra(eH A6oi, e #9tr@n 1i ur@t +oc, o 6otaieH
-<M<V5 09tr@n, #9tr@n, daG nu8l dau 6e cinci <t*atai de8ai
dumneavoa!tr9E :aG !e 6oateM .(adai, Iic 1i eu c98i c@ine, 6e c@nd
<t*ataiH , 1i cara(hio! !9 mai di!cuFi a1a cevaH c@ini ca <t*atai
al dumneavoa!tr9 (9!e1ti c@Fi vrei, la orice v9ta+ de c@ini Mai
mult de 75 de ru#le nici nu +ace
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 $van Va!ilievici, aIi a intrat duhul
contraIicerii &n dumneataE 0a n9!coce1ti c9 >Poiana #oilor? e a
dumitale, #a c9 .(adai e mai #un dec@t <t*atai Mie nu8mi 6lac
oamenii care una (@nde!c 1i alta vor#e!c Jtii +oarte #ine c9
<t*atai e de o !ut9 de ori mai #un dec@tH 6ro!t9l9ul dumitale de
.(adai Atunci de ce m9 mai contraIiciM
-<M<V5 V9d, )atalia "te6anovna, c9 !au m9 creIi or#eF, !au
6ro!t )u uita c9 +9lcile lui <t*atai al dumneavoa!tr9 nu !e aco69r
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )u8i adev9ratE
-<M<V5 )u !e aco69rE
)ATA-$A "T,PA)<V)A +i/5 )u8i adev9ratE
-<M<V5 :aG de ce Fi6i, domni1oar9M
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 :ar dumneata de ce vor#e1ti
aiureaM =n +elul 9!ta 6oFi !coate 6e oricine din +ireE "98l a!emuie1ti
6e .(adai al dumitale, care8i numai #un de &m6u1cat, cu <t*ataiE
-<M<V5 "9 m9 ierFi, eu, unul, nu mai 6ot urma di!cuFia a!ta
Am 6al6itaFii
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Am #9(at eu de !eam9 c9
v@n9torii, cu c@t !e 6rice6 mai 6uFin la ceva, cu at@t vor#e!c mai
mult
-<M<V5 :omni1oar9, te ro( !9 taci odat9EH =mi #ate inima !9
!e ru69 +stri$/ TaciE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )8am !9 tac 6@n9 n8ai !9 recuno1ti
c9 <t*atai e de o !ut9 de ori mai #un ca .(adai al dumitale
-<M<V5 :e o !ut9 de ori mai r9uE :in 6artea mea, 6otaia a!ta
de <t*atai al dumneavoa!tr9 6oate !9 1i cra6eEH V9leuEH
T@m6leleH ochiiH um9rulH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 T@m6itul dumitale de .(adai nici
m9car n8are nevoie !9 cra6e, +iindc9 1i a1a8i o mort9ciuneE
-<M<V +!l odidete lnsul/& TaciE "imt c9 m9 a6uc9 un atac
de inim9E
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 )8am !9 tacE
7
Aceiai i ,iubu1o#.
C$.0.4<V +intrnd/& ,i, ce !8a mai &nt@m6latM
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Tat9, !6une tu !incer, cu cu(etul
curat5 care dintre c@ini e mai #un <t*atai al no!tru !au .(adai al
luiM
-<M<V5 "te6an "te6anovici, m9 ro( dumitale, !6une un !in(ur
lucru5 lui <t*atai al dumitale i !e aco69r +9lcileM :a ori #aM
C$.0.4<V5 Ji chiar de8ar +i a1a, ce8iM Mare lucruE :aG a!ta nu
&m6iedic9 !9 nu e%i!te, &n tot Finutul, c@ine mai #un 1i a1a mai
de6arteH
-<M<V5 "6une, 6e con1tiinFa dumitale5 nu8i mai #un .(adai al
meuM
C$.0.4<V5 -ini1te1te8te, !cum6uleH :98mi voieH .ite ce8i5
.(adai al dumitale are 1i el calit9File luiH , de ra!9 curat9, are
6icioarele v@nKoa!e, coa6!ele 6uternice 1i toate celelalte =n!9,
dac9 vrei !9 1tii, dr9(uF9, c@inele ace!ta are dou9 cu!ururi5 e #9tr@n
1i are cle1tele cam !curt
-<M<V5 $art98m9, te ro(, dar am 6al6itaFii "9 lu9m +a6teleH
0inevoie1te, te ro(, !98Fi aduci aminte c9, la v@n9toarea de la
Maru!*a, .(adai aler(a ureche la ureche cu RaImahai, c@inele
contelui, 6e c@nd <t*atai al dumitale r9m9!e!e &n urm9 cu o
ver!t9
C$.0.4<V5 A r9ma! &n urm9, +iindc9 v9ta+ul de c@ini al
contelui a dat &n el cu hara6nicul
-<M<V5 Avea 1i de ceE ToFi c@inii aler(au 6e urmele vul6ii,
numai <t*atai tremura ca un #er#ec
C$.0.4<V5 A!ta nu8i adev9ratEH :r9(uF9, mie &mi !are +oarte
u1or Fand9ra 1i, tocmai de aceea, te8a1 ru(a !9 l9!9m di!cuFia a!ta
Au dat &ntr8&n!ul de ciud9, +iindc9 toFi !e uitau cu Kind la un c@ine
#un, care nu8i al lorH :a, !8o 1tiiE ToFi erau invidio1i Ai 1i
dumneata, domnule, vina dumitale &n 6rivinFa a!ta Tocmai c9
voiam !98Fi !6un5 ai v9Iut c9, numai ce8ai Ii! c9 .(adai al
dumitale e mai #un, c8a 1i &nce6ut toat9H toat9 a!ta 1i a1a mai
de6arteH =mi aduc eu +oarte #ine aminte de toateE
-<M<V5 Ji eu &mi aduc aminteE
C$.0.C<V +!n$nndu"l/& >Ji eu &mi aduc aminteE? :ar
dumneata ce8Fi aduci aminteM
-<M<V5 Am #9t9i de inim9H )u8mi mai !imt 6iciorulH )u
mai 6otE
)ATA-$A "T,PA)<V)A +!n$nndu"l i ea/& >09t9i de
inim9E?H :aG ce +el de v@n9tor e1ti dumneataM Ai +ace mai #ine
!9 te urci 6e cu6tor 1i !9 6rinIi (@ndaci dec@t !9 um#li c9lare 1i !9
v@neIi vul6eaH AuIiE 09t9i de inim9EH
C$.0.4<V5 N9u a1a, ce +el de v@n9tor e1ti dumneataM .ite,
cine are #9t9i de inim9, cum ai dumneata, !t9 aca!9 1i nu !e
v@ntur9 &n 1a Mai #ine ai v@na cum v@neaI9 toat9 lumea dec@t !9
aler(i c9lare, numai ca !9 te ame!teci &n di!cuFii de!6re c@inii
altora 1i a1a mai de6arte Mie, unuia, &mi !are u1or Fand9ra, a1a c98
i mai #ine !9 6unem ca69t ace!tei di!cuFii :ac9 vrei !9 1tii, nu e1ti
nici m9car v@n9tor
-<M<V5 :aG 6arc9 dumneata e1tiM :umneata mer(i la
v@n9toare numai ca !9 te lin(u1e1ti 6e l@n(9 conte 1i !9 #a(i tot
+elul de intri(iH V9leu, inimaEH ,1ti un intri(antE
C$.0.4<V5 CumM ,u intri(antM +stri$/ "9 taciE
-<M<V5 $ntri(antuleE
C$.0.4<V5 P@nculeE Muco!uleE
-<M<V5 GuI(an #9tr@nE $eIuitE
C$.0.4<V5 "9 taciE C9 de nu veIi ra#la a!ta de 6u1c9M Te
&m6u1c, ca 6e8o 6ot@rnicheE Terchea8#ercheaE
-<M<V5 Toat9 lumea 1tie, c9H v9leu, inimaEH c9 r96o!ata
dumitale neva!t9 te #9teaH PiciorulH t@m6leleH V9d !tele
verIiH Cad, cadEH
C$.0.4<V5 :aG tu nu e1ti !u# 6a6ucul menaKereiM
-<M<V5 .ite, uite, uiteH Mi !e !6ar(e inimaE Parc9 mi !e
de!6rinde um9rulH .nde mi8e um9rulMH MorEH +cade !ntr"un
)il/ ChemaFi un doctorE +lein/
C$.0.C<V5 Mai ai ca1 la (ur9E Muco!uleE Terchea8#ercheaEH
Mi8e r9uE +bea a/ Mi8e r9uE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 V@n9tor e1tiM )ici nu 1tii m9car !9
te Fii &n 1aE +ctre tatl ei/ Tat9E Ce8i cu elM Tat9E .it98te la elH
Tat9E +!ncee s ie&/ $van Va!ilieviciE A muritE
C$.0.4<V5 Mi8e r9uEH M9 &n9#u1EH AerE
)ATA-$A "T,PA)<VA5 A muritE +!l tra$e e %omo# de
mnec/ $van Va!iliciE $van Va!iliciE Ce8am +9cutM A muritE
+cade i ea !ntr"un )il/ "9 vin9 un doctorE .n doctorE +o auc o
cri. de ner#i/
C$.0.4<V5 <+EH Ce !8a &nt@m6latM Ce8i cu tineM
)ATA-$A "T,PA)<V)A +$eme/& A muritE A muritE
C$.0.4<V5 Cine !6ui c8a muritM +!i arunc oc-ii sre
%omo#/ Chiar a1a, a muritE :umneIeuleE A69E :octorulE +duce la
$ura lui %omo# un a-ar cu a/ 0eaEH )u, nu #eaH =n!eamn9
c8a murit 1i a1a mai de6arteH "unt cel mai nenorocit omE :e ce
nu mi8am tra! un (lonte &n ca6M :e ce nu mi8am t9iat 6@n9 acum
#ere(ataM Ce mai a1te6tM :aFi8mi un cuFitE :aFi8mi un 6i!tolE
+%omo# !ncee s se mite/ Pare !9 &nvieH 0ea a69EH A1aEH
-<M<V5 =n +aFa ochilor v9d !teleH o 6@cl9H .nde m9 a+luM
C$.0.4<V5 =n!oar98te, dar c@t mai re6ede 1i du8te nai#iiE ,a
con!imte +une mna lui %omo# i a fiic"sii una !n alta/ ,a
con!imteH 1i a1a mai de6arte V9 #inecuv@nteI 1i tot re!tul
)umai !9 m9 l9!aFi &n 6aceE
-<M<V5 ;aM CeM +se ridic/ Pe cineM
C$.0.4<V5 Con!imteE ,iM ;aide, !9rutaFi8v9 1iH 1i lua8v8ar
dracuE
)ATA-$A "T,PA)<V)A +$eme/& Tr9ie1teH :a, daE
Prime!cE
C$.0.4<V5 "9rutaFi8v9E
-<M<V5 CeM Pe cineM +se srut cu 0atalia Steano#na/ =mi
6are +oarte #ine =mi daFi voie, dar de!6re ce8i vor#aM AhE da8da,
&nFele(H $nimaH V9d !tele verIiE )atalia "te6anovnaH !unt
+ericitE +!i srut mna/ )u8mi mai !imt 6iciorulH
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Ji euH 1i eu !unt +ericit9H
C$.0.4<V5 .+E Parc9 mi !8a luat o 6iatr9 de 6e inim9E
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Totu1i, recunoa1te m9car acum c9
.(adai e mai 6ro!t dec@t <t*atai
-<M<V5 0a8i mai #unE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 0a8i mai 6ro!tE
C$.0.4<V5 ,i, &nce6e +ericirea conKu(al9E AduceFi 1am6anieE
-<M<V5 Mai #unE
)ATA-$A "T,PA)<V)A5 Mai 6ro!t, mai 6ro!t, mai 6ro!tE
C$.0.4<V +silindu"se s le acoere stri$tele/& Jam6anieE
Jam6anieE
CORTINA
,ererea !n cstorie a +o!t !cri!9 la un interval !curt du69 >rsul.
A6ro#area cenIurii a +o!t dat9 la 13 noiem#rie 1888 =n decem#rie te%tul
6ie!ei a +o!t lito(ra+iat de , ) Ra!!ohina, a6oi, cu unele modi+ic9ri, a a69rut
&n 0o#oe 9remea, 1889, nr LD37, 3 mai Cu numerotarea !chim#at9 a
ta#lourilor, a +o!t inclu!9 de Cehov &n cule(erea 'iese de teatru, 189D =n
cule(erea de ?ere din 1931 1i 1937, ,ererea !n cstorie a intrat +9r9 niciun
+el de modi+ic9ri Pu#lic9m te%tul din 1937
=n le(9tur9 cu acea!t9 6ie!9, A ) Ple1ceev &i !crie lui Cehov B77 mai
1889C5 >Am citit &n 0o#oe 9remea ,ererea !n cstorie. , +oarte amuIant9,
iar Kucat9 6e !cen9 va +i mai haIlie dec@t >rsul. R@Ii &n hohote c@nd o cite1ti?
+Slo#o, nr 7, Mo!cova, 191LC Pe !cena unui teatru 6articular 6ie!a a +o!t 6u!9
de $ - Jce(lov BveIi !cri!orile lui Cehov din 11 martie 1i 17 a6rilie 1889
adre!ate ace!tuiaC Mai t@rIiu, a +o!t Kucat9 cu un !ucce! r9!un9tor 6e !cena
Teatrului Mic BveIi !cri!oarea lui Cehov adre!at9 lui A M 4ondratiev la 77
+e#ruarie 1891C Pe Iiua de 77 octom#rie 1932, - Ma*oviF*i noteaI9 &n
Kurnalul !9u urm9toarele cuvinte ale lui - ) Tol!toi5 >Comicul !ituaFiilor din
,ererea !n cstorie e!te #ine !u!Finut )u (9!e1ti &n ea ne6rev9Iutul a#!urd
al +ranceIilor?
Tra(edian +9r9 voie
BViaF9 de vile(iaturi!tC
AAR"/ =)TR8.) ACT
B188981893C
Traducere de M. Sorbul i I. Alexandrescu
P,R"<)A',5
$VA) $VA)<V$C$ T<-4AC$<V, tat de familie
A-,X,$ A-,X,,V$C$ M.RAJ4$), rietenul lui
Aciunea se etrece la 'etersbur$, !n casa lui Mura1in
6iroul lui Mura1in& scaune i fotolii taisate. Mura1in st la
biroul lui. Intr Tol1acio#, care ine !ntr"o mn un $lob de
lam, de sticl, !n cealalt mn o biciclet de coil, trei cutii de
lrii, un balot mare de -aine, un co cu sticle de bere i multe
ale ac-eele8 (i rotete ri#irea rin camer, nucit i, frnt de
atta o#ar, cade e di#an.
M.RAJ4$)5 0un9 Iiua, $van $van&ciE Ce #ine8mi 6are c9 te
v9dE :e unde viiM
T<-4AC$<V +cu rsuflarea tiat/& :ra(ul meuE "cum6ul
meuH Tre#uie !9 te ro( cevaH Te im6lorH d98mi un revolver
6@n9 m@ineH Aii un adev9rat 6rietenE
M.RAJ4$)5 Ce !9 +aci cu revolverulM
T<-4AC$<V5 Am nevoieH <+, :umneIeuleEH :98mi, te ro(,
6uFin9 a69EH Re6edeH a69H Am nevoieH -a noa6te, va tre#ui
!9 trec 6rintr8o 69dure &ntunecoa!9 Cine 1tie ce mi !e 6oate
&nt@m6laEH Aii #un 1i d98mi un revolverE
M.RAJ4$)5 MinFi, $van $van&ciE Ce 69dureM )u cumva Fi8ai
6u! &n (@nd cine 1tie ceM Pi !e cite1te 6e +aF9 c9 6l9nuie1ti ceva
Ce8i cu tineM Pi8e r9uM
T<-4AC$<V5 "tai, la!98m9 !98mi vin &n +ireH Ah, m9iculiF9E
"unt o#o!it ca un c@ine .ite, 6arc9 din cre1tet 1i 6@n98n t9l6i m8ar
t9ia cineva &n #uc9Fele )u mai 6ot &nduraE =n numele 6rieteniei
noa!tre, nu m9 mai &ntre#a nimic, nu8mi cere am9nunteH d98mi
revolverulE Te im6lorE
M.RAJ4$)5 ,i, hai, la!9, $van $van&ci, ce &n!eamn9
!l9#iciunea a!taM .n tat9 de +amilie, un con!ilier de !tatE Mai mare
ru1ineaE
T<-4AC$<V5 ,u, tat9 de +amilieM "unt un martir, o vit9 de
6ovar9, un ne(ru, un !clav, un netre#nic, care nu 1tiu ce a1tea6t9
de nu81i 6une ca69t IilelorE "unt o c@r69, un im#ecil, un idiotE
Pentru ce tr9ie!cM Pentru ceM +sare !n icioare/ "6une 1i tuE Pentru
ce tr9ie!cM -a ce +olo!e1te 1irul 9!ta ne&ntreru6t de !u+erinFe +iIice
1i moraleM =nFele( !9 +iu martirul unei idei, daE :ar !9 +iu martirul
a dracu 1tie ce, al +u!telor 1i al (lo#urilor de lam69, a!ta nuE
MulFume!cE )u, nu, nuE "unt !9tulE "9tul 6@n9 6e!te ca6E
M.RAJ4$)5 )u Fi6aE Te aud veciniiE
T<-4AC$<V5 )8au dec@t !9 m9 aud9E PuFin &mi 6a!9E )u8mi
dai revolverulM 0ine < !98mi dea altcinevaE :ar 6e lumea a!ta nu
mai am ce c9utaE M8am hot9r@tE
M.RAJ4$)5 "tai #ini1orH Mi8ai ru6t un na!ture Aii calm
Totu1i nu 6ot !9 &nFele( de ce e1ti at@t de nemulFumit de viaF9E
T<-4AC$<V5 :e ceM M9 &ntre#i de ceM ,i #ine, am !98Fi !6un
&ndat9E A!cult98m9E Poate c9 dac9 am !98Fi !6un Fie, am !9 m9 !imt
mai u1urat !u+lete1te "9 ne a1eI9mH ,i, a!cult9EH <+, m9iculiF9,
m9 &n9#u1EH "9 lu9m, de 6ild9, chiar Iiua de aIiE :u69 cum 1tii,
de la Iece 6@n9 la 6atru tre#uie !9 m9 !6ete!c la #irou C9ldur9,
I96u1eal9, mu1te, +rate dra(9, 1i8un hao! de ne&nduratE "ecretarul
e8n concediu, ;ra6ov a 6lecat !9 !e8n!oare, ceilalFi +uncFion9ra1i
au c96iat cu 6lec9rile &n vile(iatur9, cu amorurile, cu !6ectacolele
de amatori ToFi !unt adormiFi, morFi de o#o!eal9, !leiFi de che+uri,
a1a c9 nu8i chi6 !9 te &nFele(i cu eiH AuncFia de !ecretar o
&nde6line1te un individ !urd de urechea !t@n(9 1i &ndr9(o!titH
Pu#licul e n9ucit, toFi !unt IoriFi, alear(9, !e &n+urie, ameninF9 e
o hara#a#ur9 1i8un hao! de8Fi vine !98Fi !mul(i 69rul din ca6E , o
I969ceal9 1i o aiureal9 de nede!cri!H $ar munca e un chinE Tot aia
1i tot aiaH $n+ormaFii 1i relaFiiE RelaFii 1i in+ormaFiiE , monoton,
ca o 6loaie de toamn9E =nFele(iM "imFi c98Fi vine !9 urliEH :98mi
6uFin9 a69H $e1i din in!tituFie +r@nt, !leit de 6uteri, ai vrea !9 te
duci !9 m9n@nci, !9 te culciEH :ar nuE )u uita c9 e1ti
vile(iaturi!t, adic9 un ro#, un nimic, o c@r69, o Kuc9rie, 1i c9
tre#uie !9 aler(i, ca un hamal, !9 +aci comi!ioane -a noi !8a
&m69m@ntenit un o#icei5 dac9 un vile(iaturi!t 6leac9 la ora1, orice
netot +9r9 !9 mai vor#im de 6ro6ria lui neva!t9 !e crede
&ndrituit !98i dea o !eam9 de comi!ioane .ite, mie, de 6ild95
neva!ta &mi cere !9 trec 6e la croitorea!9, !8o doKene!c 6entru c9
rochia e 6rea lar(9 la cor!aK 1i !tr@mt9 &n umeriEH "onici*a vrea
!98i !chim# 6anto+iiH Cumnat98mea, !98i cum69r de 73 co6eici
m9ta!e 6ur6urie, la +el cu mo!tra, 1i trei metri de 1iretH ,heiE "tai
c98Fi cite!c &ndat9 li!taH +scoate din bu.unar o list i citete/ .n
(lo# de lam69O 1 +unt de !alam a+umatO de 5 co6eici cui1oare 1i
!corFi1oar9O ulei de ricin 6entru Mi1aO 13 +unturi de Iah9r to!O !9
iau de aca!9 tin(irea de aram9 de +9cut dulceaF9 1i o 6iuliF9 6entru
6i!at Iah9rulO acid +enic 1i 6ra+ in!ecticidO de 13 co6eici 6udr9O 73
!ticle cu #ereO e!enF9 de oFet 1iH un cor!et nr 87 6entru m"lle
Chan!eau .+EH "9 iau de aca!9 6arde!iul 1i (alo1ii lui Mi1aEH
Toate a!tea au +o!t comi!ioane 6entru neva!t9 1i rude Ji acum,
a!cult9 comi!ioanele din 6artea !im6aticilor vecini 1i cuno!cuFi,
dracu !98i iaE M@ine, Vla!inii !er#eaI9 onoma!tica lui Volodea
Tre#uia, a1adar, !98i cum69r o #iciclet9O doamna locotenent8
colonel Vihrina e &n!9rcinat9 1i cu ocaIia a!ta tre#uie !9 trec Iilnic
6e la moa19 1i !8o 6o+te!c !9 vin9 etc etc Am &n #uIunar cinci
li!te cu comi!ioane 1i toat9 #ati!ta e numai noduri =n +elul 9!ta,
dra(ul meu, &n intervalul de tim6 de c@nd ie! de la #irou 1i 6@n9 la
6lecarea trenului, tre#uie !8aler( ca un c@ine, cu lim#a !coa!9, 6rin
tot ora1ulH -ua8o8ar dracu de viaF9E Aler( de la 6r9v9lie la
+armacie, de la +armacie la croitorea!9O de la croitorea!9 la
meIel9rie 1i iar la +armacieH Aici te 6oticne1ti, colo &Fi 6ierIi
ni1te #ani, &ntr8alt loc uiFi !9 6l9te1ti 1i 6atronul alear(9 du69 tine
1i8Fi +ace !candalH &ntr8alt loc, calci 6e trena unei doamneH 6tiuE
:u69 (imna!tica a!ta, a#ia mai r9!u+li 1i, o#o!it, toat9 noa6tea &Fi
tro!ne!c oa!ele 1i nu vi!eIi altceva dec@t crocodili C@nd ai
terminat comi!ioanele 1i ai +9cut cum69r9turile, te &ntre#i unde !9
6ui at@ta cala#al@cMH :e 6ild95 cum ai !9 &m6acheteIi la un loc
6iuliFa (rea de aram9 cu 6i!9lo(ul 1i (lo#ul de lam69M Acidul
+enic 1i ceaiulM Ce +aci cu !ticlele de #ere 1i cu #icicletaM < munc9
de ocna1, o 6ro#lem9, un adev9rat re#u!E <ric@t Fi8ai #ate ca6ul,
oricum ai &ntoarce8o, &ntotdeauna termini 6rin a !6ar(e !au a v9r!a
cevaH C@nd ai aKun! la (ar9 1i te urci &n tren, tre#uie !9 !tai cu
6icioarele de69rtate, cu #raFele de!+9cute, !6riKinind cu #9r#ia un
6achet, &nc9rcat cu #occele, cutiuFe 1i tot +elul de 6orc9riiH $ar
c@nd !e 6une trenul &n mi1care, c9l9torii &nce6 !98Fi arunce
#a(aKele &n toate 69rFile, +iindc9 ai ocu6at cu nimicurile tale
locurile altora Pi69, cheam9 conductorul, ameninF9 !9 m9 dea Ko!
la 6rima !taFieO 1i ce 6ot !9 +acM "tau locului Fea69n 1i cli6e!c din
ochi, ca un m9(ar ciom9(itE "tai, c9 nu !8a terminatEH .ite8m9 1i8
aca!9, la vil9H "8ar c9dea, du69 toat9 o#o!eala Iilei, !9 m9n@nc,
!9 #eau 1i !9 tra( un 6ui de !omn nu8i a1aM :ar nuE Prima care
m9 6@nde1te 1i m9 ia &n 6rimire e neva!t98meaE :e8a#ia a6uc !9
!or# dou9 lin(uri de !u69, c9 neva!ta m9 1i &nhaF9 nu vreau, oare,
!9 mer( cu ea la un !6ectacol dat de amatori !au la dan!M )ici
vor#9 c9 nu te 6oFi &m6otrivi ,1ti !oF 1i cuv@ntul >!oF?, &n &nFele!ul
6e care8l dau cei 6lecaFi &n vile(iatur9, &n!eamn9 animal care nu
cuv@nt9, 6e care 6oFi !98l &nhami 1i !98l &ncarci c@nd 1i c@t &Fi
6o+te1te inima, +9r9 !9 te temi de intervenFia !ociet9Fii 6entru
6rotecFia animalelor Te !u6ui, mer(i 1i hol#eIi ochii la vreun
>"candal &ntr8o +amilie alea!9? !au la vreo >Motia? A6lauIi la
ordinul neve!tei 1i te 6er6ele1ti, te 6er6ele1ti, te 6er6ele1ti,
a1te6t@nd, dintr8o cli69 &ntr8alta, !9 te lovea!c9 dam#laua -a dan!,
tre#uie !9 admiri 6erechile care Fo69ie 1i !9 cauFi cavaleri 6entru
neva!t98taH 1i, dac9 nu8! cavaleri, tre#uie, vrei nu vrei, !9 dan!eIi
tu cadrilulE C@nd te &ntorci aca!9, du69 mieIul no6Fii, nu mai e1ti
om, ci mai de(ra#9 o mort9ciuneE :arH iat9 c98n cele din urm9 &Fi
atin(i Finta, aKun(i !9 te deI#raci 1i !9 te &ntinIi &n 6at Aoarte #ine
:oar !9 &nchiIi ochii 1i !9 dormiH Te !imFi at@t de #ine, e8at@ta
6oeIie, at@ta lini1te, &nFele(iM =n odaia de8al9turi, co6iii nu Fi69H
neva!t98ta nu8i l@n(9 tine, con1tiinFa Fi8e &m69cat9, mai #ine de8a1a
nici c9 !e 6oateE ,1ti (ata !8adormiH c@nd, deodat9, auIi5 #IIEH
P@nFariiE +sare !n icioare/ P@nFarii, +ir8ar ei de trei ori a+uri!iFiE
+ridicnd umnii/ P@nFariiE Pl9(ile ,(i6tului, inchiIiFiaE 0@I@ie
t@n(uitor, tri!t, de 6arc9 Fi8ar cere iertareH dar c@nd te 6i1c9,
nemernicul, te !car6ini 6e urm9 un cea!E =nce6i !9 +umeIi, !98i
omori, te v@ri cu ca6ul !u# 6la6um9H =n IadarE =n cele din urm9,
te re!emneIi 1i te la1i 6rad9 lorH devoraFi8m9, #le!temaFilorE )8
a6uci #ine !9 te o#i1nuie1ti cu F@nFarii, c9 un alt !u6liciu !e a#ate
a!u6ra ta5 &n !alon, neva!t98ta &nce6e !9 e%er!eIe romanFe cu
tenorii eiH Niua dorm, iar noa6tea +ac re6etiFii 6entru concertele
de amatori :umneIeuleE Tenorii 91tia !unt o 6aco!te de o mie de
ori mai (roIav9 dec@t F@nFariiH +cnt/ >)u8mi !6une c9 tinereFea
te8a 6ierdutH? >Aermecat, !tau iar &n +aFa taH? AhE Tic9lo1iiE
"u+letul mi l8au !co!E Ca !9 nu8i mai aud, recur( la o 1mecherie5
&nce6 !9 m9 #at cu un de(et 6e t@m6l9, l@n(9 urecheE Ji a1a
continui !9 m9 love!c 6@n9 la 6atru dimineaFa, c@nd neva!t98mea
1i tenorii !e hot9r9!c !9 termine <+E Te ro(, mai d98mi 6uFin9 a69,
6rieteneEH )u mai 6otH Ji8a1a, nedormit, te !coli la 1a!e
dimineaFa 1i aler(i la (ar9 !9 6rinIi trenulH Te (r9#e1ti, o iei la
+u(9, Fi8e +ric9 !9 nu &nt@rIiiH 1i aler(i 6rin noroi, 6rin ceaF9 1i
+ri(E 0rrrE Ji c@nd aKun(i la !luK#9, re&nce6i aceea1i muIic9H
Chiar a1a, m9i +rate < viaF9 tic9loa!9 ca a!ta, dra(ul meu, n8o
dore!c nici du1manilor meiE Price6iM M8am &m#oln9vitE "u+9r de
n9du+, am ar!uri, mereu mi8e +ric9 de ceva, !tomacul nu mai
mi!tuie, v9d ca 6rin ceaF9H M9 creIiM Am aKun! neura!tenicH
+se uit !n )ur/ :aG a!ta !9 r9m@n9 &ntre noiH Vreau !9 m9
con!ulte Ceciott !au MerKeev!*i
2
. "imt &n mine ceva dia#olic
.ite, &n cli6ele de di!6erare, c@nd m9 6i1c9 F@nFarii !au c@nd c@nt9
tenorii, deodat9 vederea mi !e tul#ur9, !ar din 6at, aler( ca un
ne#un 6rin toat9 ca!a 1i !tri(5 >Vreau !@n(e, !@n(eE? Ji &ntr8
adev9r, &n cli6a aia, am o 6o+t9 ne#un9 !9 !6intec 6e cineva cu un
cuFit !au !98l 6ocne!c cu un !caun &n ca6E .ite unde te 6oate aduce
viaFa de vile(iaturi!tE Ji nim9nui nu8i e mil9, nimeni nu m9
com69time1te, ca 1i cum ar +i +ire!c !9 m9 I#at &n halul 9!taE 0a
mai 1i r@d de mineE :ar !unt 1i eu o vieFuitoare, &nFele(e8m9, vreau
!9 tr9ie!cE A!ta nu8i un vodevil, ci o tra(edieE A!cult98m9E :ac9
nu vrei !98mi dai revolverul, cel 6uFin &nFele(e8m9E
M.RAJ4$)5 Te &nFele(E
T<-4AC$<V5 V9d eu cum m9 &nFele(iH AdioEH AcuG m9 duc
!9 cum69r !ardele 1i !alamH a6oi 6ra+ de dinFiH 1i la (ar9
M.RAJ4$)5 =n ce loc &Fi +aci vile(iaturaM
T<-4AC$<V5 -a >P@r@ia1ul mort?
M.RAJ4$) +#esel/& )u mai !6uneE A!cult9E )8o cuno1ti
cumva 6e <l(a Pavlovna Ain#er(M
T<-4AC$<V5 Cum !9 nuE "untem &n viIit9E
M.RAJ4$)5 A1aM .ite ce &nt@m6lare +ericit9E Ce #ine8mi 6are,
ce dr9(uF din 6artea taH
T<-4AC$<V5 Ce anumeM
M.RAJ4$)5 :ra(ul meu, !cum6ul meu, nu 6oFi !98mi +aci un
mic !erviciuM :ovede1te8mi c9 mi8e1ti #un 6rietenE ,i hai, d98mi
cuv@ntul t9u c98mi +aci ace!t !erviciuE
T<-4AC$<V5 Ce anumeM
M.RAJ4$)5 .n !erviciu 6rietene!c Te ro(, dra(ul meuE =n
6rimul r@nd, !alut8o din 6artea mea 6e <l(a Pavlovna Ain#er( 1i
!6une8i c9 !unt #ine !9n9to! 1i c98i !9rut m@na =n al doilea r@nd, te
ro(, du8i un +lecu1teFEH M8a ru(at !98i cum69r o ma1inuF9 de
cu!ut, din acelea de nun9E :aG n8am cu cine !9 i8o trimitH :u8i8o,
dra(uleE Ji, 6entru c9 tot te duci acolo, ia 1i colivia a!ta cu
canariH )umai !9 +ii atent, !9 nu i !e ru69 u1iFaH :e ce te uiFi
a1a la mineM
T<-4AC$<V5 Ma1ina de cu!utH Colivia cu canariH
cinteIoiH
M.RAJ4$)5 Ce8i cu tine, $van $van&ciM Ce te8ai &nro1it a1a la
+aF9M
T<-4AC$<V +i.bind cu iciorul !n duumea/& :98mi &ncoace
ma1inaE .nde8i coliviaM A1aI98te 1i tu c9lareE :evoraFi8m9E
Ru6eFi8m9 &n #uc9FiE TerminaFi8m9EH +strn$nd umnii/ Vreau
!@n(eE "@n(eE "@n(eE
M.RAJ4$)5 Ai &nne#unitE
T<-4AC$<V +aroiindu"se de el/5 Vreau !@n(eE "@n(eE
M.RAJ4$) +seriat/& A &nne#unitE +stri$/ Petru1*aE MariaE
.nde !unteFiM AKutorE -ume, aKutorE AKutorE
T<-4AC$<V +urmrindu"l rin camer/& Vreau !@n(eE "@n(eE
CORTINA
Vodevilul Tra$edian fr #oie e!te o ada6tare du69 nuvela >nul dintre cei
muli B188DC Pie!a a +o!t !cri!9 &n mai 1889 6entru actorul 4 A Varlamov
BveIi !cri!orile lui Cehov adre!ate lui A " "uvorin din L mai 1889 1i lui $ -
Jce(lov din 2 mai 1889C Te%tul 6ie!ei a a69rut &n ediFia lito(ra+iat9 a lui V
A 0aIarov B"an*t8Peter!#ur(, 1889C, 6urt@nd data cenIurii5 "an*t8
Peter!#ur(, 1 iunie 1889O cur@nd du69 aceea a6are &ntr8o ediFie lito(ra+iat9 de
, ) Ra!!ohina BMo!cova, 1889C, 6urt@nd data cenIurii5 Mo!cova, 77
noiem#rie 1889 Cu mici modi+ic9ri, a +o!t 6u#licat9 &n revi!ta Artist, nr D,
1893 =n celelalte ediFii, 6ie!a n8a !u+erit nicio modi+icare Pu#lic9m te%tul din
1937
)unta
"C,),T/ =)TR8.) ACT
B188981893C
Traducere de M. Sorbul i I. Alexandrescu
P,R"<)A',5
,V:<4$M NA;AR<V$C$ '$GA-<V, ar-i#ar ensionar
)A"TA"$A T$M<A,,V)A, soia lui
:AJ,)4A, fiica lor
,PAM$)<): MAX$M<V$C$ AP-<M0<V, lo$odnicul ei
A,<:<R $A4<V-,V$C$ R,V.)<V84ARA.-<V, citan
de ran$ul II !n retra$ere
A):R,$ A):R,,V$C$ )$.)$), a$ent al unei societi de
asi$urare
A))A MART$)<V)A NM,$.4$)A, moa, CA de ani;
oart o roc-ie de un rou arins
$VA) M$;A$-<V$C$ $AT, tele$rafist
;ARA-AMP$ "P$R$:<)<V$C$ :$M0A, cofetar $rec
:M$TR$ "T,PA)<V$C$ M<NG<V<$, marinar, din marina
comercial
,a#aleri de onoare, in#itai, lac-ei etc.
Aciunea se etrece !n unul dintre saloanele restaurantului lui
Androno#
Salonul luminat a $iorno. ? mas mare re$tit entru cin.
(n )urul mesei trebluiesc c-elneri !n frac. (n culise se aude o
orc-estr, care cnt ultimele msuri dintr"un cadril. Emeiu1ina,
Iat i un ca#aler de onoare tra#ersea. scena.
NM,$.4$)A5 )u, nu, nuE
$AT +mer$nd du ea/& Te ro(E Te ro(E
NM,$.4$)A5 )u, nu, nuE
CAVA-,R.- :, <)<AR, +aler$nd du ei/5 :omnilor,
a!ta nu !e +aceE .nde v9 duceFiM Ji $rand"rondulL 2rand"rond,
sHil #ous la!t
D
+ies toi trei/
+intr Anastasia Timofee#na i Alombo#/
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 =n loc !9 m9 nec9Ke1ti cu +el de +el
de vor#e, mai #ine ai dan!aE
AP-<M0<V5 )u8! "6inoIa !9 1tiu !9 +ac +i(uri ca#ali!tice cu
6icioarele "unt un om !erio! 1i cu caracter, 1i nu (9!e!c nicio
6l9cere &n 6etrecerile a!tea +rivoleE :ar nu8i vor#a de dan! $art98
m9, maman, dar veIi, !unt multe lucruri &n 6urtarea dumitale 6e
care nu le &nFele(H :e 6ild9, 6e l@n(9 alte o#iecte de uI ca!nic, ai
+9(9duit !98mi dai &n dota +iicei dumitale 1i dou9 titluri de rent9
.nde !untM
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 M9 cam doare ca6ulH "e
!chim#9 vremea, 6e!emneH &nce6e deI(heFulEH
AP-<M0<V5 )u !chim#a vor#a Chiar a!t9Ii !8a a+lat c9
rentele dumitale !unt date &n (aK $art98m9, maman, dar numai un
e%6loatator !e 6oart9 &n +elul 9!ta )u vor#e!c din e(oi!tici!mH
)8am ce +ace cu rentele dumitaleH daG numai a1a, din 6rinci6iuH
A+l9 c9 nu &n(9dui nim9nui !981i #at9 Koc de mine Am +9cut8o 6e
+iica dumitale +ericit9, dar dac9 nu8mi dai rentele chiar a!t9Ii, am
!98i +ac Iile +ri6te "unt un om corectE
)A"TA"$A T$M<A,,V)A +uitndu"se la mas i numrnd
tacmurile/& .na, dou9, trei, 6atru, cinciH
.) C;,-),R5 Co+etarul &ntrea#9 cum doriFi !9 +ie !ervit9
&n(heFata5 cu rom, cu madera, !au cuH nimicM
AP-<M0<V5 Cu romE Ji !6une8i (aIdei c9 nu aKun(e vinul
"6une8i !9 mai !coat9 c@teva !ticle de :aut"Sauternes. +0astasiei
Timofee#na/ Mi8aFi mai +9(9duit, 1i &n 6rivinFa a!ta r9m9!e!er9m
&nFele1i, c9 la cin9 o !9 invitaFi 1i un (eneral .nde8i (eneralulM
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 :ra(ul meu, a!ta nu8i vina meaH
AP-<M0<V5 :aG a cui e vinaM
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 , vina lui Andrei AndreiciH $eri,
c@nd a +o!t 6e aici, mi8a +9(9duit !9 ne aduc9 un (eneral adev9rat
+susin/ "e vede c9 nu l8a (9!itH alt+el l8ar +i adu!H CreIi c9
am +i avut ceva &m6otriv9M C@nd e vor#a de +etiFa noa!tr9, nu ne
uit9m la #aniH :ac98i vor#a de (eneral, (eneral !9 +ieEH
AP-<M0<V5 :ar !9 continu9mH Toat9 lumea 1tie, 1i 1tii 1i
dumneata, maman, c9, &nainte !8o +i cuno!cut eu 6e :a1en*a, &i
+9cu!e curte tele(ra+i!tul 9!ta, $atH :e ce l8ai invitat 1i 6e elM )u
Fi8ai dat !eama c9 a!ta n8o !98mi convin9M
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 :r9(uF9H cum &Fi IiceM Ah, da,
,6aminond Ma%im&ci, nici o Ii n8a trecut de la nunt9 c9 ne8ai 1i
&m6uiat ca6ul, mie 1i :a1en*9i, cu 6retenFiile taleH Ji ce8o !9
+ieH ce8o !9 mai +ie 6e!te un anEMH ,1ti un 6i!9lo(, ah, ce
6i!9lo(E
AP-<M0<V5 Adev9rul !u69r9, mamanL :a, daE =n viaF9
tre#uie !9 +ii corectE Ji nu8Fi cer dec@t un !in(ur lucru5 !9 +ii
corect9 cu mineE
+de la o u la alta trec rin salon erec-i care dansea. $rand"
rond=; rima erec-e 7 un ca#aler de onoare cu 4aen1a,
ultima 7 Iat cu Emeiu1ina; acetia se oresc din dans i rmn !n
salon; intr Mi$alo# i 4!mba, care se !ndreat sre mas/
CAVA-,R.- :, <)<AR, Bstri$/& 'romenade3 Messieurs,
romenade3
8
+din culise/ 'romenade3
+erec-ile ies/
$at +Emeiu1inei/& Te ro(, te ro(, &nc@nt9toare Anna MartinovnaE
NM,$.4$)A5 AhE Ce omH Pi8am mai !6u! doar c9 a!t9Ii nu
!unt &n voceE
$AT5 Te im6lor, c@nt9 cevaE M9car o !in(ur9 not9E Te ro(E <
!in(ur9 not9E
NM,$.4$)A5 M8ai &nne#unitEH +se aa. i"i face #nt cu
e#antaiul/
$AT5 )u, n8ai un 6ic de inim9E Ji totu1i, nu8mi e%6lic cum o
+iinF9 at@t de crud9 6ardon de e%6re!ie !9 ai#9 o voce at@t de
minunat9E Cu o voce ca a dumitale, n8ar tre#ui !9 te8
ocu6i 6ardon de e%6re!ie de mo1it, ci !9 dai concerte 6u#liceE
:e 6ild9, c@t de dumneIeie!c &Fi reu1e1te +ioritura a!taH
+fredonea./ >Te iu#e!c, vai mie, dar dra(o!tea mea e &n IadarE? ,
minunat de +rumoa!9E
NM,$.4$)A +fredonea./& >Te iu#e!c 1i 6oate c8ai !9 te8
ntorciH? A!ta8i melodiaM
$AT5 :aE A!ta8iE /!ta8i c@nteculH , !u#limE
NM,$.4$)A5 )u, nu !unt &n voce a!t9IiH Po+tim, +98mi 6uFin
v@nt cu evantaiulH , tare caldE +lui Alombo#/ ,6aminond
Ma%im&ci, de ce e1ti a1a de melancolicM A!ta nu8i admi!i#il 6entru
un (inereE "98Fi +ie ru1ine, ne!u+erituleE $a !6une8mi, la ce te
(@nde1tiM
AP-<M0<V5 C9!9toria e un 6a! !erio!E Tre#uie !9 6rive!c
lucrurile +oarte &n ad@nc, !9 le &ntorc 6e toate +eFeleE
NM,$.4$)A5 Ce !ce6tici ne!u+eriFi !unteFi cu toFiiE -@n(9 voi
!imt c9 m9 &n9#u1H 1i eu am nevoie deH atmo!+er9E AFi auIitM
:aFi8mi atmo!+er9E +fredonea./
$AT5 MinunatE MinunatE
NM,$.4$)A5 A98mi v@ntE A98mi v@ntE Alt+el !imt c9 o !9 am
un atac de cord "6une8mi, te ro(, de ce mi8e at@t de caldM
$AT5 Pentru c9 ai tran!6iratH
NM,$.4$)A5 Vai, ce vul(ar e1tiE "9 nu8Fi mai &n(9dui
a!emenea e%6re!iiE
$AT5 $art98m9E A9r9 &ndoial9 c9 e1ti o#i1nuit9 6ardon de
e%6re!ie numai cu !ocietatea ari!tocrat9 1iH
NM,$.4$)A5 AhE :98mi 6aceEH Vreau 6oeIie, e%taIH A98mi
v@nt, +98mi v@ntEH
'$GA-<V +lui 4!mba/& "9 #i!9m, ce IiciM +toarn !n a-are/ "9
#ei e &n(9duit oric@ndE Princi6alul, ;aralam6i "6iridonovici, e !9
nu8Fi 6ierIi ca6ul 0ea, dar nu8Fi 6ierde ca6ul, a!ta8iH Ji dac9 ai
6rileKul !9 #ei, de ce n8ai #eaM Aiecare e li#er !9 #eaEH =n
!9n9tatea dumitaleE +beau/ -a voi &n Grecia, aveFi ti(riM
:=M0A5 AvemoE "i(ur che avemoE
'$GA-<V5 Ji leiM
:=M0A5 Ji leiE )umai la Ru!ia nimic nu e1tiH la GreFiaH tot
e1tiH Acolo avemo 1i taFile 1i #uniFile, 1i +raFile, aiFi, nimic nu
e1tiH
'$GA-<V5 ;mEH :aG #alene !unt &n GreciaM
:=M0A5 Tot e1tiH
)A"TA"$A T$M<A,,V)A +ctre soul ei/& :e ce m@ncaFi 1i
#eFi !in(ureiM Ar +i tim6ul !9 ne a1eI9m cu toFii la ma!9E )u te mai
&n+i(e la homariH , 6entru (eneralE Poate mai vineH
'$GA-<V5 :aG homari aveFi &n GreciaM
:=M0A5 AvemoH Tot avemoH
'$GA-<V5 ;mEH :aG arhivari aveFiM
NM,$.4$)A5 =mi &nchi6ui ce atmo!+er9 tre#uie !9 +ie &n
GreciaE
'$GA-<V5 "i(ur c9 1i e!croci aveFi cu duiumulH Grecii8! la +el
cu armenii 1i Fi(aniiH =Fi v@nd un #urete !au un 6e1ti1or ro1u 1i
caut9 !9 te Ku6oaie c@t mai multH Ce Iici, #i!9mM
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 :e ce !9 #eFi !in(uriM , tim6ul !9
ne a1eI9m cu toFii la ma!9 A trecut de mult de 11H
'$GA-<V5 :ac98i a1a, a69i !9 !t9m la ma!9E :omnilor, v9 ro(E
Po+tiFiE +stri$/ -a ma!9, tinerilorE
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 "cum6ii mei oa!6eFi, v9 ro( !9
luaFi locE
NM,$.4$)A +ae.ndu"se la mas/& Vreau 6oeIieE >:ar ea
numai +urtun9 vreaO 6arc8ar +i lini1te8n +urtun9E?
9
Vreau +urtun9E
$AT +siei/& Ce +emeie minunat9E "unt &ndr9(o!titE =ndr9(o!tit
luleaE
+intr 4aen1a, Mo.$o#oi, ca#alerii de onoare, tinerii in#itai,
domnioarele etc.; toi sunt .$omotoi; se aa. la mas; un
moment de linite; orc-estra cnt un mar/
M<NG<V<$ +ridicndu"se !n icioare/& :omnilorE Tre#uie !9
v9 !6un c9 noiH am 6re(9tit multe toa!turi 1i di!cur!uriH A1adar,
!9 nu mai a1te6t9m 1i !9 &nce6emE :omnilor, 6ro6un !9 ciocnim
un 6ahar &n !9n9tatea tinerilor c9!9toriFiE
+?rc-estra cnt <Muli ani triasc=.
>ra3 >ra3 ,iocnesc a-arele./
T<P$5 "9 +ie &ntr8un cea! #unE =ntr8un cea! #unE =ntr8un cea!
#unE
+Alombo# i 4aen1a se srut/
$AT5 MinunatE MinunatE Tre#uie !9 v9 e%6rim, domnilor, toat9
!ati!+acFia meaE "alonul 9!ta 1i localul &n (eneral !unt ma(ni+iceE
"u6er#e, &nc@nt9toareE Cu toate ace!tea, 1tiFi dumneavoa!tr9 ce
li6!e1te !9 com6leteIe acea!t9 !9r#9toare !olemn9M )u 1tiFiE
-umina electric9, 6ardon de e%6re!ieE =n toate F9rile din lume
e%i!t9 lumin9 electric9, numai Ru!ia a r9ma! &n urm9
'$GA-<V +e $nduri/& ,lectricitateH ;mEH :u69 mine,
lumina electric9 e!te o e!crocherieH =Fi at@rn9 colo, &n tavan, o
#uc9Fic9 de c9r#une ca !98Fi ia ochiiH )u, +rate8meu, nuE :ac9
vrei !9 ne dai lumin9, 69i atunci d98ne nu un +lecu1teF de c9r#une,
ci ceva mai !u#!tanFial, mai deo!e#it, ceva mai concretE "9 +ie +oc,
6rice6iM Aoc din 9!ta natural 1i nu !6iritualE
$AT5 :ac9 dumneata ai +i v9Iut cum e +9cut9 o #aterie electric9,
ai vor#i alt+elE
'$GA-<V5 )ici nu vreau !9 v9dE ,!crocherieE :uc 6o6orul de
na!E =i !torc ultima vla(9EH =i 1tim noi 6e domnii 9iaEH $ar
dumneata, tinere, &n loc !9 a6eri e!crocheriile, ai +ace mai #ine !9
#ei 1i !9 torni 1i celorlalFiE :a, I9u a1aE
AP-<M0<V5 =! de acord cu dumneata, aa =n totul de acordE
Ce ne tre#uie di!cur!uri !avanteM "unt 1i eu amator de di!cuFii
1tiinFi+ice, dar nu mi !e 6are acum momentul cel mai 6otrivitE
+4aen1i/ Ma c-Nre, tu ce 69rere aiM
:AJ,)4A5 Vor !8arate c98! tare &nv9FaFi 1i nu vor#e!c dec@t de
lucruri 6e care nu le &nFele(e nimeni
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 "lav9 :omnului, am tr9it 6@n9
acum 1i +9r9 1tiinF9 1i uite, c9 mi8am m9ritat 1i cea de8a treia +at9,
du69 un om cum!ecade5 $ar dac9 (9!iFi c9 nu !untem &nv9FaFi, 69i
atunci ce mai c9utaFi &n miKlocul no!truM :uceFi8v9 1i 6etreceFi cu
oamenii vo1tri &nv9FaFiE
$AT5 ,u, )a!ta!ia Timo+eevna, &ntotdeauna am !timat +amilia
dumneavoa!tr9 1i, dac9 am vor#it de lumin9 electric9, a!ta n8am
+9cut8o din m@ndrie .ite, 6ot chiar !9 #eau un 69h9rel
=ntotdeauna i8am dorit din toat9 inima :ariei ,vdo*imovna un
#9r#at cum!ecadeE ,hei, )a!ta!ia Timo+eevna, a!t9Ii e (reu !9
(9!e1ti un (inere cum!ecadeEH A!t9Ii, +iecare caut9 !9 +ac9 o
c9!9torie din intere!, 6entru #aniH
AP-<M0<V5 A!ta e o aluIieM
$AT +!ncurcat/& ,uH n8am +9cut nicio aluIieH )u vor#e!c de
cei de +aF9H Vor#e!c a1aH &n (eneralH "cuIaFi8m9EH Toat9
lumea 1tie c9 dumneata te8ai &n!urat din dra(o!teH Ne!trea e un
+leac, care nu conteaI9H
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 .n +leacMH Ne!trea +etei, un
+leacM Te 6o+te!c, domnule, !9 nu &ntreci m9!uraE Aetei mele, 6e
l@n(9 cele o mie de ru#le #ani (heaF9, &i mai dau de Ie!tre trei
mantouri, lenKerie de 6at 1i toat9 mo#ilaEH $a !6une8mi, ro(u8te,
mai d9 cineva a1a Ie!treM
$AT5 :aG eu n8am !6u! nimicH Mo#ila &ntr8adev9r e
+rumoa!9H 1iH 1i mantourile la +elEH "unt de aceea1i 69rereH
darH am !6u! a1aH 6entru dumnealor, care !8au !u69rat c9 a1 +i
+9cut o aluIie
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 Mai #ine n8ai +ace aluIii )oi te
!tim9m 1i te8am invitat la nunt9 +iindc98Fi cunoa1tem 69rinFii, iar
dumneata vii cu tot +elul de vor#eE :ac9 1tiai c9 ,6aminond
Ma%imici !e &n!oar9 din intere!, de ce n8ai venit !9 ne !6ui mai
&nainteM +ln$nd/ Am cre!cut8o, am d9d9cit8oH am 69Iit8o ca
ochii din ca6H AetiFa mea, +etiFa meaH
AP-<M0<V5 Ji dumneavoa!tr9, va!9Iic9, credeFi ce8a !6u!
dumnealuiM V9 mulFume!cH V9 mulFume!c din inim9H +lui Iat/
$ar dumitale, domnule $at, cu toate c98mi e1ti 6rieten, nu8Fi &n(9dui
ca8ntr8o ca!9 !tr9in9 !9 in!ulFi lumeaE Te ro( +ii ama#il 1i ie1i
a+ar9E
$AT5 Adic9, cum vine a!taMH
AP-<M0<V5 A1 +i vrut !9 (9!e!c &n dumneata un om de
onoare, ca mineE =ntr8un cuv@nt, te ro(, ie1i a+ar9E
+?rc-estra cnt <Muli ani triasc=./
CAVA-,R$$ +lui Alombo#/& ,i, haide, 6otole1te8te :e!tulE Ce
ro!t au toate a!teaM "tai Ko!E -a!9 a!taE
$AT5 ,u n8am !6u! nimicH )u &nFele( nimicH M9 ro(, a1
6utea !9 6lecH :aG mai &nt@i d98mi &nd9r9t cele cinci ru#le 6e care
Fi le8am &m6rumutat acum un an, ca !98Fi cum6eri o Kiletc9 de
6ichetH !9 nu +ie cu !u69rareH Mai #eau un 6ahar 1iH 1i 6lec
"98mi dai 1i datoria
$)V$TAP$$5 ,i, hai, aKun(e, de!tulE Ce ro!t are at@ta vor#9rie
6entru o nimica toat9M
.) CAVA-,R :, <)<AR, +stri$/& =n !9n9tatea !ocrilor,
,vdo*im Nahar&ci 1i )a!ta!ia Timo+eevnaE
+?rc-estra cnt <Muli ani triasc=. >ra3/
'$GA-<V +emoionat, se !nclin !n toate rile/& MulFume!c,
mulFume!cEH "cum6ii mei oa!6eFiE V9 !unt ad@nc recuno!c9tor
c9 nu ne8aFi uitat 1i c9 ne8aFi cin!tit nuntaEH "9 nu credeFi c9 !unt
vreun avar 1i8am +9cut a!ta cu vreun !co6 a!cun!H )uEH V8am
invitat din toat9 inimaE Pentru oamenii cum!ecade, nu8mi 6are r9u
de #aniE V9 mulFume!c din inim9E +se srut cu toi/
:AJ,)4A +ctre maic"sa/& :e ce 6l@n(i, mamicoM "unt at@t
de +ericit9E
AP-<M0<V5 Maman e nelini1tit9 de (@ndul de!69rFiriiH ,u
a1 !+9tui8o totu1i !981i amintea!c9 di!cuFia noa!tr9 de mai
adineauri
$AT5 )u 6l@n(e, )a!ta!ia Timo+eevnaE $a (@nde1te8te5 ce !unt
lacrimile omene1tiM < !l9#iciune 6!ihiatric9 1i nimic altcevaE
'$GA-<V5 :aG ro1cove aveFi &n GreciaM
:=M0A5 Avemo 1i ro1coveE -a GreFia e1ti di toFiE
'$GA-<V5 :ar ciu6ercileM Cu !i(uranF9 c9 n8aveFiEH
:=M0A5 Avemo 1i Fiu6erFileEH Avemo toFi la noiH
M<NG<V<$5 , r@ndul dumitale, ;aralam6i "6iridonovici, !9 Fii
un di!cur!E :omnilor, !98l a!cult9m 6e ;aralam6i "6iridonoviciE
T<P$ +lui 4!mba/& :i!cur!ulE :i!cur!ulE , r@ndul dumitaleE
:=M0A5 Pentru FeM )u 6riFe6 nimicH Pe vreFi de la mineM
NM,$.4$)A5 )u, nuE )u c9uta !9 !ca6iE , r@ndul dumitaleE
Ridic98teE
:=M0A +!ncurcat, se ridic/& ,uH at@ta 6otim !e !6uniH Cum
e1ti la Ru!ia 1i cum e1ti la GreFia Ji mai 6oFi !e !6uni cum e1ti
lumi la Ru!ia 1i cum lumi e1ti la GreFiaH -a mari mer(i caravelia,
vrei !e !6uni va6oreleEH -a Ko!H la 6eminti avemo mulFi
drumurile +eratiH ,u 6riFe6i +orti #iniH )oi (reFile !untem 1i voi
ru!ii !unteFiEH 1i eu nu avemo nevoie de nimicH ,u mai 6oFi !e
!6uni care e1ti Ru!ia 1i care e1ti GreFiaH
+intr 0iunin/
)$.)$)5 "taFi, domnilor, nu m@ncaFi "taFi 6uFinE )a!ta!ia
Timo+eevna, dac9 e1ti #un9, o cli69 +o ia e 0astasia Timofee#na
la o arte i"i sune $find/ A!cult9H vine (eneralulE P@n9 la
urm9 am (9!it unulEH "unt +r@nt de o#o!eal9E .n (eneral
adev9rat, im6un9tor, #9tr@nH o +i av@nd vreo o6tIeci !au 6oate
chiar nou9Ieci de aniH
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 C@nd vineM
)$.)$)5 Acu1ica < !98mi +ii recuno!c9toare toat9 viaFa Ce
mai (eneralE < adev9rat9 6erl9E .n 0oulan(erE Ji nu8i un
in+anteri!t oarecare, ci marinarE Ca (rad e c96itan de ran(ul $$, daG
la ei la marin9 a!ta e la +el ca 1i un (eneral de #ri(ad9 $ar &n
+uncFii civile core!6unde unui con!ilier de !tat Chiar a1aE Ji mai
mult &nc9E
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 )u m98n1eli, Andriu1en*aM
)$.)$)5 :aG ce, !unt un e!crocMEH Aii 6e 6aceE
)A"TA"$A T$M<A,,V)A +susinnd/& )8a1 vrea !9
cheltuie!c #ani de 6oman9, Andriu1en*aEH
)$.)$)5 Aii 6e 6aceE Mai rar (eneralE < adev9rat9 comoar9E
+ridicnd #ocea/ $8am !6u!5 >)e8ai uitat de tot, ,%celenF9, nu8i
+rumo!, ,%celenF9, !98Fi uiFi 6rieteniiE )a!ta!ia Timo+eevna, &i
!6un, e +oarte !u69rat9 6e dumneataE? +se aroie de mas i se
aa./ $ar el &mi !6une5 >$art98m9, dra(ul meu, cum !9 mer( la
nunt9, dac9 nici nu8l cuno!c 6e mireM? >,i, a!ta8i, ,%celenF9, de ce
v9 +ormaliIaFi at@taM Mirele, Iic, e un #9iat de Iah9r Are o inim9
de aurEH , !luK#a1 la Muntele de Pietate, Iic, daG !9 nu credeFi,
,%celenF9, c9 e vreun terchea8#erchea, nuH -a Muntele de
Pietate, Iic, lucreaI9 acum 1i doamne din &nalta !ocietateE?
,%celenFa !a m8a #9tut 6e um9r, 6e urm9 am +umat &m6reun9 c@te
o havan9, 1i acum e &n drum !6re noiH A1te6taFi, domnilor, nu
m@ncaFi
AP-<M0<V5 :aG c@nd vineM
)$.)$)5 Acu1icaE C@nd am 6lecat de la el, &1i 6unea (alo1ii
A1te6taFi, domnilor, nu m@ncaFiE
AP-<M0<V5 Atunci ar +i caIul !9 !6un !9 !e c@nte un mar1E
)$.)$) +stri$/& ,i, muIicaE .n mar1E
+?rc-estra cnt un mar./
-AC;,.- Banun/& :omnul Revunov84araulovE
+Mi$alo#, 0astasia Timofee#na i 0iunin !i ies !n !ntminare;
intr ;e#uno#"Iaraulo#/
)A"TA"$A T$M<A,,V)A +fcnd o lecciune/& ,%celenF9E
Ce 6l9cereE
R,V.)<V5 "unt &nc@ntatE
'$GA-<V5 )oi, ,%celenF9, !untem oameni de r@nd, oameni
!im6li, daG !9 nu credeFi c9 urm9rim vreo e!crocherie Pentru
oamenii cum!ecade, ca!a noa!tr9 e!te de!chi!9 &ntotdeauna 0ine
aFi venitE
R,V.)<V5 "unt &nc@ntatE
)$.)$)5 :aFi8mi voie, ,%celenF9, !9 +ac 6reIent9rileH T@n9rul
c9!9torit5 ,6aminond Ma%im&ci A6lom#ov, cu nou n9!cH vreau
!9 !6un, cu t@n9ra lui !oFieE $van Mihail&ci $at, tele(ra+i!tE .n
!tr9in, un (rec, de 6ro+e!ie 6l9cintar5 ;aralam6i "6iridon&ci
:&m#aE <!i6 -u*ici 0a#elmande#!*iE etcH etcH CeilalFi nu mai
conteaI9 -uaFi loc, ,%celenF9E
R,V.)<V5 =nc@ntat $ertaFi8m9, domnilor, dar a1 vrea !98i !6un
dou9 vor#e lui Andriu1a +!l ia e 0iunin deoarte/ Prietene, nu
&nFele( cevaH :e ce8mi !6ui ,%celenF9M )u8! (eneral "unt
c96itan de ran(ul $$ 1i a!ta8i mai 6uFin chiar dec@t colonel
)$.)$) +!i #orbete la urec-e ca unui surd/& Jtiu, Aeodor
$a*ovlevici, daG +iFi #un 1i daFi8ne voie !9 v9 !6unem ,%celenF9
:u69 cum vedeFi, e o +amilie 6atriarhal9H !timeaI9 6e cei #9tr@ni,
re!6ect9 (radeleH
R,V.)<V5 ,i, dac98i a1a, #ineH +!ndretndu"se sre mas/
=nc@ntatE
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 -uaFi loc, ,%celenF9E AiFi #un 1i
1edeFiE M@ncaFi, ,%celenF9E )umai c8ar tre#ui !9 ne iertaFiH
vedeFiH la dumneavoa!tr9 aca!9 !unteFi o#i1nuit cu m@nc9ruri
delicate, 6e c@nd la noiH vedeFiH totul e +oarte mode!t
R,V.)<V Bneau.ind bine/& Ce8aFi !6u!, doamn9M AhaEH
:aH da, doamn9E +au./ :a, doamn9H 6e vremuri lumea tr9ia
mode!t 1i era mulFumit9 Chiar 1i eu, cu tot ran(ul meu, duc o
viaF9 mode!t9H Andriu1a a venit a!t9Ii la mine 1i m8a 6o+tit la
nunt9 >Cum !9 mer(, i8am !6u!, c@nd nici nu8i cuno!cM )u !e
+aceE? :ar el mi8a !6u!5 >"unt oameni !im6li, 6atriarhali,
6rimitoriH? >,i, dac98i a1a, mer(E Cu mult9 6l9cere Aca!98!
!in(ur 1i m9 6licti!e!cH Ji dac9 6reIenFa mea la nunt9 e!te
#inevenit9, atunci, &i !6un, mer( cu toat9 6l9cereaEH?
'$GA-<V5 Va!9Iic9 aFi +9cut8o de 6l9cere, ,%celenF9, din toat9
inima, nu8i a1aM M9 #ucur9E Ji eu !unt un om !im6lu, +9r9 (@nduri
a!cun!e 1i !timeI oamenii ca dumneavoa!tr9 M@ncaFi, ,%celenF9E
AP-<M0<V5 :e mulFi ani, ,%celenF9, !unteFi la 6en!ieM
R,V.)<V5 CumM :a, daEH -a mulFi aniEH "9 le Iicem
mirilor >-a mulFi ani?E "9 ne tr9ia!c9E
T<P$5 "9 tr9ia!c9E etc
+Alombo# i 4aen1a se srut/
R,V.)<V5 ;e, he, he, he, heEH =n !9n9tatea voa!tr9E +au./
:a, domnuleH =n trecut totul era !im6lu 1i mode!t 1i toFi erau
mulFumiFiH =mi 6lace !im6litateaH :u69 cum vedeFi, !unt
#9tr@n, am ie1it la 6en!ie &n 1825H Am D7 de aniH :a, daH
"i(ur c9 1i &nainte vreme, la vreun 6rileK mai !olemn, le 6l9ceau
oamenilor 6etrecerile mai 6om6oa!eH +#.ndu"l e Mo.$o#oi/
:umneataH e1ti marinar, dac9 nu m98n1elH
M<NG<V<$5 ,%actE
R,V.)<V5 AhaEH A1aEH :aEH "luK#a de marinar a +o!t
&ntotdeauna (rea Cere mult9 #9taie de ca6E <rice cuv@nt, chiar cel
mai ne&n!emnat, are, ca !9 !6un a1a, un !en! al luiE :e e%em6lu5
>Ga#ieri, 6e 1arturi la trinc9, ar#orele mareE? Ce8n!eamn9 a!taM
Marinarul &nFele(e +9r9 doar 1i 6oate ;eE ;eE PreciIie ca la
matematic9E
)$.)$)5 =n !9n9tatea ,%celenFei "ale, Aeodor $a*ovlevici
Revunov84araulovE
+orc-estra intonea. <Muli ani triasc=;
>ra3/
$AT5 ,%celenF9, mai adineauri v8aFi e%6rimat 69rerea
dumneavoa!tr9 cu 6rivire la (reutatea !erviciului &n marin9H :ar
credeFi c9 !erviciul la tele(ra+ e mai u1orM A!t9Ii, ,%celenF9,
nimeni nu 6oate intra &n !erviciu la tele(ra+ dac9 nu 1tie !9 !crie 1i
!9 citea!c9 +ranFuIe1te 1i nemFe1te Ce8i mai (reu la noi, &n!9, e
tran!miterea tele(ramelor , (roaInic de (reuE V9 ro( !9 m8
a!cultaFiE +bate cu furculia"n mas, imitnd cnitul tele$rafului/
R,V.)<V5 Ce8n!eamn9 a!taM
$AT5 A!ta &n!eamn95 ,%celenF9, v9 !timeI ne!6u! de mult 6entru
calit9File dumneavoa!tr9 CredeFi c98i u1orM Mai a!cultaFiE +bate cu
furculia/
R,V.)<V5 PuFin mai tareH )u audEH
$AT5 Ji a!ta &n!eamn95 doamn9, ce +ericit !unt !9 v9 !tr@n( &n
#raFeE
R,V.)<V5 C9rei doamne te adre!eIiM AhaEH +lui Mo.$o#oi/
.ite, dac9 navi(heIi cu v@ntul &n 6rov9 1i tre#uieH 1i tre#uie !9
&ntinIi I#ur9torii 1i r@ndunicile, dai comanda5 >Ga#ieri, 6e 1arturi,
la I#ur9tori 1i r@nduniciE?H Ji &n tim6 ce 6e ver(i !e &ntind velele,
Ko! !e +i%eaI9 1cotele 1i +un(ile I#ur9torilor 1i r@ndunicilorH
$)V$TAT.- +ridicndu"se/& "timaFi domni 1i !timate doaH
R,V.)<V +!ntrerundu"l/& :a, domnuleH e%i!t9 +el de +el
de comenIiH ,heiEH >=ntinde 1cotele I#ur9torilor 1i
r@ndunicilor, 1i +un(ileE? AFi &nFele!M :ar ce &n!eamn9 a!ta 1i care8
i &nFele!ul 6reci!M Aoarte !im6luE "e &ntind 1cotele I#ur9torilor 1i
r@ndunicilor, 1i !e tra( +un(ileH Toate deodat9E =n acela1i tim6 !e
e(aleaI9 1cotele r@ndunicii 1i +un(ile ei, #raFele !e !l9#e!c !au !e
!tr@n(, du69 nece!itate, iar c@nd 1cotele !8au &ntin!, #raFele !e
&ntind, 1i v9r(ile !e de!+ac du69 direcFia v@ntuluiH
)$.)$) +lui ;e#uno#/& Aeodor $a*ovlevici, !t96@na ca!ei v9
roa(9 !9 vor#iFi de altcevaH )u 6rice6e nimeni nimic 1i oa!6eFii
!e 6licti!e!cH
R,V.)<V5 CeM Cine !e 6licti!e1teMH +lui Mo.$o#oi/ TinereE
:ac9 nava navi(heaI9 &n volt9 cu v@nt din 6rov9 cu toate velele 1i
tre#uie !9 (ireIi nava ca !9 6rind9 v@nt de 6u69, ce comand9 daiM
,iM :ai urm9toarea comand95 >Marinari, la 6o!turile de manevr9,
a +ace volt9 !u# v@ntE? ,heheiE
)$.)$)5 Aeodor $a*ovlevici, aKun(eE M@ncaFiE
R,V.)<V5 :e &ndat9 ce oamenii !8au !tr@n! 6e covert9, dai
comanda5 >AtenFiuneE Volt9 !u# v@ntE? ,heiE Ce viaF9E :ai
comenIi 1i !u6rave(heIi marinarii care alear(9 la 6o!turile lor cu
#raFeleH )u 6oFi !9 nu !tri(i5 >0ravo, #9ieFiE? +se !neac i
tuete/
CAVA-,R.- :, <)<AR, +se $rbete s rofite de au./&
=n acea!t9 Ii, c@nd !untem adunaFi &n Kurul !cum6ului no!truH
R,V.)<V +!ntrerundu"l/& "i(urE Ji toate a!tea tre#uie !9 le
Fii minte >=ntindeFi 1cotele la vela trinc9, ar#orele mare 1iH?
CAVA-,R.- :, <)<AR, +)i$nit/& :e ce m9 &ntreru6e
&ntrunaM =n +elul 9!ta nu mai 6utem Fine niciun di!cur!E
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 ,%celenF9, noi !untem oameni
ne1tiutoriH din tot ce !6uneFi nu &nFele(em nimic, 1i8ar +i mai #ine
!9 ne 6ove!tiFi ceva &n le(9tur9 cuH
R,V.)<V +neau.ind rea bine/& MulFume!c, am m@ncat
de!tul G@!c9 aFi !6u!MH MulFume!cH Mi8am amintit de
vremurile de alt9dat9H )u8i a1a c98i 6l9cut, tinere, c@nd e1ti 6e
mare 1i c@nd uiFi de toateMH +cu #ocea tremurnd/ =Fi aminte1ti
ce 6l9cere !imFi c@nd +aci manevre velelorM )u e%i!t9 marinar care
!9 nu !e &n+ioare la acea!t9 amintireEH )ici n8ai a6ucat #ine !9 dai
comanda5 >Marinari, la 6o!turile de manevr9E? 1i un curent
electric !tr9#ate 6rin toFi marinariiH &nce6@nd de la comandant 1i
6@n9 la ultimul marinar, toFi tre!arH
NM,$.4$)A5 Ce 6licti!eal9E Ce 6licti!eal9E
+murmur $eneral/
R,V.)<V +care nu a au.it/& MulFume!c, am m@ncatE
+!nfierbntat/ ToFi !tau cu 6rivirile aFintite !6re !ecundH >0raFele
trincei 1i randei la tri#ord, contra#raFele, la #a#ord? comand9
!ecundul "e e%ecut9 c@t ai cli6i >"l9#iFi 1cotele trincei 1i
+loculuiH la tri#ordE? +se ridic !n icioare/ )ava (ireaI9 !6re
v@nt 1i &n cele din urm9 velele &nce6 !9 !e um+le "ecundul
comand95 >-a #raFeE AtenFie la #raFeE? Ji el &n!u1i !t9 cu 6rivirea
aFintit9 la (a#ia mare C@nd &nce6e !9 !e um+le 1i ultima vel9,
atunci e momentul comenIii de volt95 >"u! la #raFe, &ntindeFi
veleleE?H , o adev9rat9 #a#ilonieE :ar !e e%ecut9 +9r9 (re1E
Virarea reu1e1te de minuneE
)A"TA"$A T$M<A,,V)A +netiind ce s mai fac/& General,
(eneralH daG totu1i +aceFi 6e ne#unuGH "unteFi un om #9tr@n 1i8ar
tre#ui !9 v9 +ie ru1ineE
R,V.)<V5 Ari6tur9M )u, n8am m@ncatH mulFume!cE :aG am
!9 iauE
)A"TA"$A T$M<A,,V)A +cu #oce tare/& Am !6u! c9 !unteFi
om #9tr@n 1i8ar tre#ui !9 v9 +ie ru1ineE "unteFi (eneral 1i totu1i
+aceFi 6e ne#unuGH
)$.)$) +!ncurcat/& :omnilor, !e 6oateH l9!aFi a!taE N9u a1aE
R,V.)<V5 =n 6rimul r@nd nu8! (eneral, ci c96itan de ran(ul $$E
Ji (radul 9!ta, &n ierarhia militar9, core!6unde locotenent8
coloneluluiE
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 :ac9 nu !unteFi (eneral, de ce8aFi
6rimit atunci #aniiM C9 doar nu v8am 6l9tit numai ca !9 +aceFi 6e
ne#unuG la nunta +etei meleE
R,V.)<V +surrins/& Care #aniM
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 -a!9 c9 1tiFi care #aniEH )u v8a
dat Andrei Andreevici dou9Ieci 1i cinci de ru#leMEH +lui 0iunin/
$ar tu, Andriu1en*a, nu te8ai 6urtat +rumo!E )u te8am ru(at !9 ne
an(aKeIi unu ca 9!taE
)$.)$)5 -9!aFi a!taH )8are niciun ro!tH N9u a1aE
R,V.)<V5 M8au an(aKatH Mi8au 6l9titH Ce8n!eamn9 a!taM
AP-<M0<V5 $ertaFi8m9, darH dumneavoa!tr9 aFi 6rimit de la
Andrei Andreevici dou9Ieci 1i cinci de ru#leEH
R,V.)<V5 Care dou9Ieci 1i cinci de ru#leM +!n cele din urm
!nele$nd/& AhaEH Acum &nFele( totulE Ce 6orc9rieE Ce 6orc9rieE
H
AP-<M0<V5 AFi 6rimit #aniiM
R,V.)<V5 )8am 6rimit niciun #anE -9!aFi8m9 &n 6aceE +se
ridic de la mas/ Ce 6orc9rieE Ce Ko!nicieE "e 6oate !9 Ki(niFi &n
+elul 9!ta un #9tr@n, un marinar, un o+iFer merituo!MEH :ac9 m8ar
+i Ki(nit oameni onora#ili, i8a1 +i 6rovocat la duelE :ar a1a, ce 6ot
!9 +acM +distrat/ .nde8i u1aM Pe unde !e 6oate ie1i a+ar9M Chelner,
arat98mi 6e undeE +se !ndreat sre ieire/ Ce Ko!nicieE Ce
6orc9rieE +iese/
)A"TA"$A T$M<A,,V)A5 Andriu1en*a, unde8! cele
dou9Ieci 1i cinci de ru#leM
)$.)$)5 Ce ro!t are !9 vor#im de a!emenea +leacuriEH Mare
lucruEH :ou9Ieci 1i cinci de ru#leEH Aici toat9 lumea e ve!el9,
iar vou9 v9 arde deH +stri$/ =n !9n9tatea mirilorE MuIicaE .n
mar1E MuIicaE +orc-estra cnt un mar/ =n !9n9tatea tinerilor
c9!9toriFiE
NM,$.4$)A5 M9 !u+ocE :aFi8mi atmo!+er9E =n miKlocul vo!tru
!imt c9 m9 !u+ocE
$AT +exta.iat/& , minunat9E Minunat9E
+$l$ie/
CAVA-,R.- :, <)<AR, +c.nindu"se s stri$e mai tare
dect toi/& "timaFi domni 1i !timate doamneE =n acea!t9 Ii, ca !9
Iic a1aH
CORTINA
Vodevilul 0unta e!te o ada6tare du69 nuvela 0unta cu $eneral B188LC, la
care autorul adau(9 c@teva motive din 6ove!tirile Se.onul nunilor B1881C 1i
,storie din calcul B188LC
Pie!a a +o!t !cri!9 de Cehov &n octom#rie 1889 Cele dou9 manu!cri!e
ori(inale e%i!tente, de1i 6oart9 aceea1i dat9 a a6ro#9rii cenIurii B7 noiem#rie
1889C, nu !unt &ntru totul identice Manu!cri!ul care !e a+l9 &n 69!trare la
0i#lioteca de "tat 9. I. %enin, mai 6oart9 1i o viI9 ulterioar9 a cenIurii B75
a6rilie 1893C "e 6rea 6oate ca ace!ta !9 +i +o!t 6u! la 6unct de c9tre autor mai
t@rIiu dec@t manu!cri!ul care !e 69!treaI9 la 0i#lioteca Central9 a dramei ru!e
B-enin(radC =n com6araFie cu manu!cri!ul din -enin(rad, cel de la Mo!cova
conFine unele 6re!curt9ri Te%tul celui de al doilea manu!cri! Bcel de la
Mo!covaC a +o!t lito(ra+iat de " A Ra!!ohin 1i 6oart9 urm9toarea adnotare5
>A6ro#at de cenIur9, Mo!cova, 75 a6rilie 1893? -a 6re(9tirea ediFiei din
1937, te%tul 6ie!ei a +o!t !u6u! unor !erioa!e modi+ic9ri 1i 6re!curt9ri, &n
!6ecial la re6licile lui Revunov
Te%tul modi+icat al 0unii a a69rut &n 1937 &ntr8o cule(ere !e6arat95 0unta,
Mubileul, Trei surori 1i &n cule(erea de ?ere, vol V$$, ed a 78a Pu#lic9m
te%tul din 1937
'u#ileul
AAR"/ =)TR8.) ACT
B1891C
Traducere de M. Sorbul i A. Steinber$
P,R"<)A',5
J$P.C$) A):R,$ A):R,,V$C$, reedintele consiliului de
administraie al 6ncii de credit mutual din 0., om de #rst
mi)locie, oart monoclu
TAT$A)A A-,X,,V)A, soia lui, @K de ani
;$R$) 4.NMA )$4<-A,V$C$, om mai btrn, contabilul
bncii
M,RC$.T4$)A )A"TA"$A A,<:<R<V)A, o btrn
!mbrcat cu un alton lar$, cam )erelit
M,M0R$ =) C<)"$-$.- :, A:M$)$"TRAP$, A- 0/)C$$
A.)CP$<)AR$ A$ 0/)C$$
Aciunea se etrece !n localul 6ncii de credit mutual din 0.
,abinetul reedintelui consiliului de administraie.
%a stn$a, o u care duce !n birourile bncii. Interiorul
cabinetului are retenii de lux rafinat.
4ou birouri, fotolii !mbrcate !n catifea, flori, statuete,
co#oare, telefon. ,am e la amia.. :irin st sin$ur, e !nclat cu
slari.
;$R$) +stri$ sre u/& TrimiteFi 6e cineva la +armacie !9 ia de
cinci!6reIece co6eici 6ic9turi de valerian9 1i !6uneFi !9 !e aduc9
a69 6roa!69t9 &n ca#inetul directoruluiE :e o !ut9 de ori tre#uie !9
vi !e re6ete acela1i lucruE +se !ndreat sre mas/ "unt i!tovit de
tot :e 6atru Iile de c@nd tot !criu, 1i n8am &nchi! m9car un ochi
:e dimineaF9 6@n9 !eara !criu aici, iar de cu !ear9 1i 6@n9
dimineaFa, aca!9 +tuete/ Pe dea!u6ra, mai !unt 1i r9cit M9 trec
+iori, am +ier#inFeal9, tu1e!c, m9 dor 6icioarele 1i v9d tot tim6ul
dinaintea ochilor ni1teH 6uncte ne(re +se aa./ MaimuFoiul 1i
tic9lo!ul 9!ta de 6re1edinte al #9ncii are !981i citea!c9 aIi la
adunarea (eneral9 darea de !eam9H >0anca noa!tr9 &n 6reIent 1i
&n viitorH? AuIiE Parc9 ar +i Gam#etta +scrie/ :oiH unuH
unuH 1a!eH IeroH 1a6teH A6oi 1a!eH IeroH unuH 1a!eH
:umnealui vrea !9 le arunce 6ra+ &n ochi, iar eu tre#uie !9 !tau 1i
!9 munce!c ca un ocna1 6entru el :area de !eam9 a um6lut8o
numai cu 6oeIie 1i at@ta tot, iar mie mi8a dat !9 #at la a#ac c@t &i
Iiulica de mare -ua8i8ar dracul !u+letulEH +bate mai dearte la
abac/ "9 nu8l v9d &n ochiE +scrie/ Va!9Iic9 unuH treiH 1a6teH
doiH unuH IeroH Mi8a +9(9duit o (rati+icaFie :ac9 i!6r9ve1te
aIi totul cu #ine 1i iI#ute1te !9 &m#ro#odea!c9 lumea, mi8a !6u!
c98mi d9 o medalie de aur 1i trei !ute de ru#le (rati+icaFie "9
vedem +scrie/ =n!9 de !e &nt@m6l9 ca toat9 truda mea !9 +ie
Iadarnic9, a6oi, neni1orule, !9 nu +ie cu !u69rareH ,u &! cam iute
din +ire Pe mine, neni1orule, c@nd m8a6uc9 +uria, &! &n !tare !9 +ac
1i8o crim9H "8o 1tii a!taE
+!n culise, larm de $lasuri i alau.e; se aude $lasul lui 5iucin&/
V9 mulFume!c V9 mulFume!c +oarte multE "unt mi1cat
+intr 5iucin; e !n frac, cu cra#ata alb; ine !n mn un album/
J$P.C$) +din u se adresea. celor din biroul de alturi/&
:ra(ii mei cola#oratori, darul ace!ta al :omniilor Voa!tre am !98l
69!treI c@t voi tr9i, &n amintirea celor mai +ericite Iile ale vieFii
mele :a, dra(ii mei, v9 mulFume!c &nc9 o dat9E +le trimite be.ele
cu de$etele i se !ntoarce, !ndretndu"se sre :irin/ :ra(ul meu,
!timate 6rietene 4uIma )i*olaeviciE
+ct tim 5iucin rmne !n scen, din cnd !n cnd intr i ies
funcionarii cu -rtii de semnat/
;$R$) +se ridic/& Andrei Andreevici, am onoarea !9 v9 +elicit
cu 6rileKul celei de a cinci!6reIecea aniver!9ri a #9ncii noa!tre 1i
v9 dore!c caH
J$P.C$) +!i strn$e mna cu cldur/& MulFume!c, dra(ul
meuE MulFume!cE =ntr8o Ii at@t de mare, &n cin!tea Ku#ileului, cred
c9 !8ar cuveni !9 ne 1i !9rut9mH +se srut/ )ici nu 1tii c@t de
#ine &mi 6are MulFume!c 6entru r@vna dumitaleH Pentru toate
c@te le8ai +9cutE :ac9 &n tot tim6ul c@t am avut cin!tea !9 +iu
6re1edintele con!iliului ace!tei #9nci am +9cut ceva de +olo!, o
datore!c &n 6rimul r@nd cola#oratorilor mei +oftea./ :a, +rate
dra(9, !unt cinci!6reIece ani de8atunciE Cinci!6reIece ani, I9u
a1aE +reede/ ,i, ce !e aude cu ra6ortul meuM Mer(eM
;$R$)5 :a, mer(e Mi8au mai r9ma! vreo cinci 6a(ini
J$P.C$)5 Aoarte #ine Va!9Iic9 o !9 +ie (ata cam &n Kurul orei
treiM
;$R$)5 :ac9 nu m9 !tin(here1te nimeni, &l i!6r9ve!c Mi8a
r9ma! o nimica toat9
J$P.C$)5 Per+ectE Per+ect, I9u a1aE Adunarea (eneral9 &nce6e
la 6atru VeIi, te ro(, dra(ul meu, !9 +ie (ata :98mi 6rima
Kum9tate !8o !tudieIH :ar mai re6edeH +ia darea de seam/ =mi
6un cele mai mari !6eranFe &n ra6ortul ace!ta A!ta8i, ca !9 !6un
a1a, ma rofession de foi
13
!au mai #ine Ii! +ocul meu de
arti+iciiH Aoc de arti+icii N9u a1aE +se aa. la birou i citete !n
$nd raortul/ Totu1i !unt (roaInic de o#o!itH Am avut a!t9
noa6te o u1oar9 criI9 de (ut9, toat9 dimineaFa am +o!t 6rin! de
tre#uri 1i am tot aler(at .nde mai 6ui emoFiile, ovaFiile, toat9
a(itaFia a!ta Am o#o!it de totE
;$R$) +scrie/& :oiH IeroH IeroH treiH nou9H doiH IeroH
:e8at@tea ci+re, v9d !tele verIi &naintea ochilorH TreiH unuH
1a!eH 6atruH unuH cinciH +bate !nainte la abac/
J$P.C$)5 Am avut de alt+el 1i o ne6l9cere :imineaFa a venit la
mine neva!ta dumitale 1i iar mi !8a 6l@n! de dumneata Mi8a !6u!
c9 a!ear9 ai aler(at cu cuFitul du69 d@n!a 1i du69 !or98!a Vai, vai,
4uIma )i*olaeviciE "e 6oate una ca a!taM
;$R$) +cu asrime !n $las/& Andrei Andreevici, cu 6rileKul
Ku#ileului m9 voi &ncumeta !9 v9 ro( ceva .itaFi8v9 ce8i5 v8a1 ru(a
ca, m9car din !tim9 6entru munca mea de ocna1, !9 nu v9
ame!tecaFi &n viaFa mea 6articular9 Tare v8a1 ru(a eu a!ta
J$P.C$) +oftea./& A nai#ii +ire mai ai 1i dumneata, 4uIma
)i*olaiciE ,1ti un om +oarte !tima#il, minunat, &n!9 cu +emeile te
6orFi 6arc8ai +i 'ac* !6intec9torul N9uE nu &nFele( ce ai, de le
ur91ti at@taM
;$R$)5 $ar eu nu &nFele( de ce le iu#iFi at@ta
+au./
J$P.C$)5 AuncFionarii #9ncii mi8au d9ruit al#umul 6e care &l
veIi, iar mem#rii #9ncii, du69 c@te am auIit, vor !98mi +ac9 o
adre!9 de mulFumire 1i !98mi dea o cu69 de ar(int +se )oac cu
monoclul/ Aoarte +rumo!E A1a ceva nu !tric9 Ce dracuE Pentru
#una re6utaFie a #9ncii, e nevoie de oarecare 6om69 :umneata,
care e1ti omul no!tru, nu !e 6oate, de!i(ur, !9 nu 1tii 1i a!taH
Adre!a de mulFumire am ticluit8o chiar eu 1i cu6a de ar(int tot eu
am cum69rat8oH )umai le(atul adre!ei m8a co!tat L5 de ru#le
,i, dar n8am avut &ncotroE C9 lor nu le8a dat 6rin minte !8o +ac9
+se uit !n )urul lui/ Ce lu%E Ce mo#il9E .ite, lumea !6une c9 6rea
m9 Fin de +leacuri, +iindc9 vreau ca al9murile de la u1i !9 +ie lun9,
+uncFionarii !9 6oarte cravate la mod9 1i la intrare !9 !tea un 6ortar
(ra! :ar n8aveFi dre6tate, dra(ii mei, +iindc9 al9murile de la u1i 1i
6ortarul (ra! numai +leacuri nu8! Aca!9 la mine 6ot !9 +ac 6e
necio6litul, !9 m9n@nc 1i !9 dorm ca un 6orc, !9 #eau &n ne1tireH
;$R$)5 V8a1 ru(a, dac9 !e 6oate, +9r9 aluIiiE
J$P.C$)5 Vai de mineE :ar nu +ace nimeni nicio aluIie A
nai#ii +ire mai ai 1i dumneataH Ji cum !6uneam5 aca!9 la mine
6ot +i necio6lit, ar#enu
11
, 6ot !9 dau +r@u li#er a6uc9turilor mele,
&n!9 aici totul tre#uie !9 +ie en $rand
17
Aicea8i #anc9E Aici +iecare
am9nunt tre#uie !9 im6un9, ca !9 Iic a1a, !9 ai#9 o &n+9Fi1are
!olemn9 +ridic o -rtie de )os i o arunc !n cmin/ Meritul meu
con!t9 tocmai &n +a6tul c9 am ridicat mult re6utaFia #9nciiE Mare
lucru e tonulE MaareE N9u a1aEH +se uit cercettor la :irin/
:ra(ul meu, dintr8o cli69 &n alta 6oate !9 a6ar9 aici dele(aFia
mem#rilor #9ncii, iar dumneata e1ti cu 6@!larii &n 6icioare, cu
+ularul 9!ta la (@t 1i cu haina a!ta &n(roIitoare Puteai !98Fi 6ui
+racul, !au m9car o hain9 nea(r9H
;$R$)5 Pentru mine, !9n9tatea mea e mai 6re!u! dec@t mem#rii
#9ncii dumneavoa!tr9 M9 doare tot tru6ulH
J$P.C$) +a$itat/& Ai !9 admiFi 1i dumneata c9 a!ta8i li6!9 de
di!ci6lin9E :umneata !trici armonia an!am#luluiE
;$R$)5 )u8i chiar a1a de mare nenorocirea C@nd vine dele(aFia
m9 6ot a!cundeH +scrie/ Ja6teH unuH 1a6teH doiH unuH
cinciH IeroH )ici mie nu8mi 6lace li6!a de di!ci6lin9H Ja6teH
doiH nou9H +bate la abac/ )u 6ot !u+eri deIordineaE A9ceaFi mai
#ine dac9 nu 6o+teaFi cucoane la #anchet
J$P.C$)5 Vor#e1ti 6ro!tiiH
;$R$)5 Jtiu c9, 6entru mai mult 1ic, aFi um6le toat9 !ala cu ele,
&n!9 #9(aFi de !eam9E Au !9 v9 !trice !er#area Tot r9ul 1i toat9
deIordinea de la ele vin
J$P.C$)5 :im6otriv9, !ocietatea +emeilor te &nalF9E
;$R$)5 A1EH )eva!ta dumneavoa!tr9, care 6are !9 +ie +emeie
cu carte, a tr@ntit una lunea trecut9 de nu mi8am venit &n +ire dou9
IileE ;odoronc8tronc, m8a &ntre#at, de +aF9 cu lumea !tr9in95 >"9
+ie adev9rat c9 #9r#atu8meu a cum69rat 6entru #anc9 acFiuni de8
ale #9ncii Treanca8+leanca, care au !c9Iut la #ur!9 VaiE Tare8i
&n(riKorat #9r#atu8meu? Ji !8o !6un9 &nc9 +aF9 de lume !tr9in9E )u
1tiu, I9u, ce Ior aveFi !9 !6uneFi cucoanelor tot ce +aceFiM VreFi cu
tot dinadin!ul !9 aKun(eFi din 6ricina lor la 6u1c9rieM
J$P.C$)5 ,i, aKun(eE AKun(eE )u8i momentul !9 vor#e1ti de
lucruri a1a de !um#re tocmai acum, la Ku#ileu AhEH 0ine c8ai
adu! vor#a de +emeiE +se uit la ceas/ Acu1i tre#uie !9 6ice 1i
neva!t98mea -a dre6t vor#ind, !8ar +i cuvenit !9 m9 duc !8o a1te6t
la (ar9, !9r9cuFa =n!9 n8am tim6 1iH 1i8! o!tenit Ca !9 +iu !incer,
nu m9 6rea #ucur c9 vine Adic9, de #ucurat, m9 #ucur, &n!9 mi8ar
+i 69rut mai #ine !9 mai +i r9ma! o Ii8dou9 la maic98!a < !9 ai#9
che+ !9 !tau toat9 !eara cu ea, 1i noi am hot9r@t ca du69 #anchet !9
+acem o mic9 6lim#areH +tresare/ Po+tim, m9 a6uc9 tremuriciul
Mi8! nervii at@t de &ncordaFi, &nc@t 6entru o nimica toat9 &mi vine
!9 6l@n(E )u, tre#uie !9 m9 Fin tare N9u a1aE
+intr Tatiana Alexee#na, !mbrcat cu un ardesiu i o $eant de
#oia) atrnat e umr/
J$P.C$)5 A!ta8i #un9E Vor#e1ti de lu6 1i lu6u8i la u19E
TAT$A)A A-,X,,V)A5 :ra(ul meuEH +#ine fu$a la
brbatul ei. Se srut !ndelun$/
J$P.C$)5 Tocmai vor#eam de tineH +se uit la ceas/
TAT$A)A A-,X,,V)A +$find/& Pi8a +o!t dor de mineM
,1ti !9n9to!M )ici n8am +o!t 6e aca!9 Am venit de la (ar9 de8a
dre6tul aici Am !98Fi 6ove!te!c at@teaH at@teaH c9 n8am mai
6utut r9#daH )ici nu8mi !cot hainaH Am intrat numai 6entru o
cli69 +ctre :irin/ 0un9 Iiua, 4uIma )i*olaiciE +ctre brbatu"
su/ Aca!98! toate &n ordineM
J$P.C$)5 :a, toate JtiiM =n !96t9m@na a!ta, c@t ai li6!it, te8ai
&n(r91at, te8ai +9cut mai +rumoa!9H ,i, cum ai c9l9toritM
TAT$A)A A-,X,,V)A5 MinunatE Mama 1i 4atia &Fi trimit
!alut9ri Va!ili Andreici mi8a !6u! !9 te !9rut +!l srut/ M9tu1a
Fi8a trimi! un #orcan cu dulceaF9 ToFi !unt !u69raFi c9 nu le !crii
Eina &Fi trimite !9rut9ri +!l srut iar/ VaiE :e8ai 1ti, ce8a +o!t
acoloE Ce8a +o!t acoloE Mi8e 1i (roaI9 !98Fi 6ove!te!cE Vai, ce8a
+o!tE :ar cite!c &n ochii t9i c9 nu te 6rea #ucuri c9 m9 veIiE
J$P.C$)5 :im6otriv9H :ra(a meaH +o srut/
+:irin tuete furios/
TAT$A)A A-,X,,V)A +oftea./& 0iata 4atiaE =mi 6are a1a
de r9u de eaE A1a de r9uE
J$P.C$)5 :ra(a mea, aIi e Ku#ileul #9ncii, dintr8o cli69 &n alta
6oate !9 6ice dele(aFia mem#rilor #9ncii, 1i tu nu e1ti &m#r9cat9
TAT$A)A A-,X,,V)A5 )u, I9uEH 'u#ileul #9nciiM
Aelicit9rile mele, domnilorE V9 ureIH Va!9Iic9 aIi aveFi adunare,
#anchetEH A!ta &mi 6lace Ji adre!a aceea minunat9 cu care Fi8ai
#9tut at@ta vreme ca6ul, ca !8o com6ui 6entru mem#rii #9ncii, au
!9 Fi8o citea!c9 aIiM
+:irin tuete furios/
J$P.C$) +stin$-erit/& :ra(a mea, e 6re+era#il !9 nu vor#im de
a!taH N9u c8ai +ace mai #ine !9 te duci aca!9
TAT$A)A A-,X,,V)A5 =ndat98&ndat9 )umai un minut "98
Fi 6ove!te!c 1i 6lec "8o iau de la &nce6ut ,iH &Fi aduci aminte c9
atunci c@nd m8ai condu! la (ar9 m8am a1eIat l@n(9 o cucoan9
(ra!9 1i am &nce6ut !9 cite!c Cum 1tii, nu8mi 6lace !9 intru &n
vor#9 &n tren Cale de trei !taFii am tot citit 1i n8am !chim#at o
vor#9 cu nimeniH ,iH !8a +9cut !ear9, au &nce6ut !98mi treac9
6rin ca6 tot +elul de (@nduri 1i !98mi +ie +ric9 =n +aFa mea 1edea un
t@n9r de!tul de #ine .nul oache1, +rumu1elH ,i, am intrat &n
vor#9H A mai venit un marinar 1i a6oi un !tudentH +rde/ -e8am
!6u! c9 nu8! m9ritat9H "9 +i v9Iut cum au &nce6ut !98mi +ac9
curteE Au (lumit cu mine 6@n9 la mieIul no6Fii Cel oache1 !6unea
anecdote 6line de haI, iar marinarul c@nta tot tim6ul M9 durea
!tomacul de8at@ta r@! Ji c@nd marinarul oh, marinarii
91tiaE c@nd marinarul a a+lat din &nt@m6lare c9 m9 cheam9
Tatiana, 1tii ce8a &nce6ut !9 c@nteM +cnt !n$rondu"i $lasul/
><ne(hin, n8am !98Fi t9inuie!c, 6e Tatiana o iu#e!cE? +rde cu
-o-ote/
+:irin tuete furios/
J$P.C$)5 Taniu1a, &mi 6are c98l !tin(herim 6e 4uIma
)i*olaici A!cult9, dra(a mea, du8te mai #ine aca!9H =mi
6ove!te1ti tu mai 6e urm9H
TAT$A)A A-,X,,V)A5 )u +ace nimic -a!G !9 a!culte 1i el,
c98i +oarte intere!ant $!6r9ve!c numaidec@t -a (ar9, m8a a1te6tat
"erioKa "e &nt@lni!e acolo cu un t@n9r, &mi 6are c9 era in!6ector
+inanciarH Ar9ta de!tul de #ine 1i era dr9(uF, mai cu !eam9
ochiiH "erioKa mi l8a 6reIentat 1i am 6lecat toFi trei cu tr9!uraH
Vremea era !tra1nic de +rumoa!9H
+din culise se aude larm de $lasuri&
>)u8i voieE )u8i voieE Ce doriFiM?C
+intr Merciut1ina/
M,RC$.T4$)A +!n u, se ar cu minile/& ,i a!ta8iEH Ce
tra(eFi de mineM Am trea#9 chiar cu directorulEH +intr, ctre
5iucin/ Am onoarea, ,%celenFa Voa!tr9 "unt )a!ta!ia
Aeodorovna Merciut*ina, neva!ta !ecretarului (u#ernial
Merciut*in
J$P.C$)5 Ji ce doriFiM
M,RC$.T4$)A5 "9 #inevoiFi !9 vedeFi, ,%celenFa Voa!tr9,
#9r#atul meu, !ecretarul (u#ernial Merciut*in, a +o!t #olnav tim6
de cinci luni de Iile Ji, &n vreme ce el I9cea aca!9 1i81i c9uta de
!9n9tate, l8au demi!ionat +9r9 niciun motiv "9 vedeFi, ,%celenFa
Voa!tr9, c@nd m8am du! !98i ridic lea+a, dumnealor au (9!it de
cuviinF9 !98i !cad9 din lea+9 7L ru#le 1i 32 co6eici >:aG 6entru ce,
m9 ro(M? i8am &ntre#at eu >P9i, mi8au !6u! dumnealor, a tot luat
de la ca!a de &m6rumut 1i alFii au (irat 6entru el? >Cum a1aM :aG
ceM A 6utut el !9 ia ceva +9r9 !98mi cear9 voieM? P9i, una ca a!ta
nu !e 6oate, ,%celenFa Voa!tr9E ,u &! +emeie !9rac9 M9 &ntreFin 1i
eu de 6e urma c@torva chiria1i "unt 1u#red9, +9r9 de a69rare ToFi
m9 o#iKduie!c 1i n8aud o vor#9 #un9 de la nimeni
J$P.C$)5 =mi daFi voieH +!i ia din mn cererea i o citete !n
icioare/
TAT$A)A A-,X,,V)A +ctre :irin/& :ar tre#uie !8o iau de
la ca69tH "96t9m@n9 trecut9, 6rime!c 6e nea1te6tate o !cri!oare
de la mama =mi !cria c9 un oarecare Grendilev!*i o cere &n
c9!9torie 6e !or98mea 4atia T@n9rul e!te un om minunat, mode!t,
&n!9 +9r9 nicio !ituaFie 6reci!9 1i niciun +el de miKloace de
e%i!tenF9 Ji &nchi6uie8Fi mata, c9, din nenorocire, 4atia !e
&ndr9(o!ti!e de el Ce 6utea +ace mamaM Mi8a !cri! !9 vin &ndat9
acolo 1i !9 caut !8o in+luenFeI 6e 4atiaH
;$R$) +cu asrime/& M9 ro(, dumneavoa!tr9 m8aFi I969cit Tot
&i daFi &nainte cu 4atia, cu mama, de m8am &ncurcat 1i nu mai
&nFele( nimic
TAT$A)A A-,X,,V)A5 ,i 1i, mare 6a(u#9E :umneata
tre#uie !9 a!culFi c@nd &Fi vor#e1te o doamn9 Ce ai aIi de e1ti a1a
de #o!um+latE )98i +i cumva &ndr9(o!titM +rde/
J$P.C$) +ctre Merciut1ina/& :aFi8mi totu1i voie Cum vine
a!taM )u 6rice6 nimicH
TAT$A)A A-,X,,V)A5 AhaE Ai ro1it VeIi c9 e1ti
&ndr9(o!titM
J$P.C$)5 Taniu1a dra(9, treci 6entru o cli69 &n #iroul de
al9turi Vin 1i eu &ndat9
TAT$A)A A-,X,,V)A5 0ine +iese/
J$P.C$)5 )u &nFele( nimic :oamn9, aFi nimerit (re1it :e +a6t
cererea a!ta a dumitale nu ne 6rive1te 6e noi Ai dumneata
#un9tatea !9 te adre!eIi in!tituFiei unde a lucrat #9r#atul dumitale
M,RC$.T4$)A5 P9i eu, t9tucule, am +o!t cu cererea a!ta &n
cinci locuri 1i n8au vrut !9 mi8o 6rimea!c9 nic9ieri =mi 6ierdu!em
ca6ul de tot )oroc de 0ori! Matveici, (inere8meu, care m8a
&nv9Fat !9 vin la dumneavoa!tr9 >Mata, mamaie, mi8a !6u! el,
adre!eaI98te domnului Ji6ucin , 6er!oan9 cu trecere 1i 6oate
oriceH? AKutaFi8m9, ,%celenFa Voa!tr9E
J$P.C$)5 :oamn9 Merciut*ina, noi nu 6utem +ace nimic 6entru
dumneata G@nde1te8te 1i matale :in c@te am &nFele!, #9r#atul
matale a lucrat la o in!tituFie !anitar98militar9 de !tat, 6e c@nd
in!tituFia noa!tr9 e!te 6articular9, comercial9, e!te o #anc9 Cum
de nu 6rice6i matale a!taM
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9, am 1i certi+icat medical c9
#9r#atu8meu a +o!t #olnav $ac9t98l AveFi #un9tatea !9 vedeFi ce
!crieH
J$P.C$) +ner#os/& Aoarte #ine Te cred, cucoan9 =n!9 &Fi mai
!6un o dat95 a!ta nu ne 6rive1te 6e noi
+!n culise se aude rsul Tatianei Alexee#na aoi rsul unui
brbat/
J$P.C$) +ri#ind sre u/& )ici 6e +uncFionari nu8i la!9 !9
lucreIeE +ctre Merciut1ina/ , curio!, #a chiar 1i cara(hio! "e
6oate ca #9r#atul dumitale !9 nu 1tie unde !9 te adre!eIiM
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9, #9r#atu8meu n8are ha#ar
de nimic ,l &i d9 tot &nainte cu5 >)u8i trea#a taE Pleac9 de aiciE?
J8at@ta totH
J$P.C$)5 =Fi re6et, doamn95 #9r#atul dumitale a lucrat &ntr8o
in!tituFie !anitar98militar9, 6e c@nd aici e o #anc9, o in!tituFie
6articular9, comercial9
M,RC$.T4$)A5 :a8da8daEH =nFele(, t9tucule :ac98i a1a,
6rime!c chiar !9 nu8mi daFi toFi #anii deodat9 ,%celenFa Voa!tr9,
6orunciFi !9 mi !e dea acuma m9car 15 ru#le
J$P.C$) +oftea./& .++E
;$R$)5 Andrei Andreici, a1a nu mai i!6r9ve!c darea de !eam9
niciodat9
J$P.C$)5 )umaidec@t +ctre Merciut1ina/ )u te 6ot +ace !9
6rice6i :ar &nFele(e odat9 c9, adre!@ndu8te nou9 &n che!tia a!ta, e
ca 1i cum ai de6une o cerere de divorF la +armacie !au la #iroul de
marcat metale 6reFioa!e
+btaie !n u, urmat de $lasul Tatianei Alexee#na& Andrei, 6ot
!9 intruM/
J$P.C$) +stri$nd/& A1tea6t9, dra(a mea Vin &ndat9 +ctre
Merciut1ina/ Ce vin9 avem noi c9 Fi !8a 6l9tit dumitale mai 6uFinM
Ji a6oi, doamn9, !untem ocu6aFi Avem aIi un Ku#ileuH Poate !9
&ncea69 !9 vin9 lume aici chiar acumH A1a c9 m9 ierFi mataH
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9, +ie8v9 mil9 de8o or+an9E
"unt o #iat9 +emeie 1u#red9, +9r9 de a69rareH "unt i!tovit9 de
moarte Ji Kudec98te cu chiria1ii, 1i um#l9 6entru #9r#atu8t9u, 1i
alear(9 6entru (o!6od9rie Ji, 6e dea!u6ra, nici (inere8meu n8are
!luK#9
J$P.C$)5 :oamn9 Merciut*ina, euH )u, te ro( !9 m9 ierFi,
darH dar nu mai 6ot !ta de vor#9 cu dumneataE "imt c98mi vine
ameFeal9H )e !tin(here1ti 6e noi 1i8Fi 6ierIi 1i dumneata vremea
de 6oman9H +oftea.O aoi aarte/ , t@m6it9 r9u N9u a1aE +ctre
:irin/ 4uIma )i*olaici, l9mure1te8o mata, te ro(, 6e doamna
Merciut*inaH
+!i face semn cu mna s"i fac #nt i trece !n biroul de alturi/
;$R$) +se aroie de Merciut1ina; cu asrime/& Ce dore1tiM
M,RC$.T4$)A5 "unt o #iat9 +emeie, 1u#red9, +9r9 a69rareH
Poate c9 6ar voinic9, &n!9 dac8ai !ta !9 m9 cauFi, nu (9!e1ti un
m9dular !9n9to! &n mine A#ia de m9 Fin 6e 6icioare, iar 6o+t9 de
m@ncare n8am deloc )8am #9ut aIi dec@t o ca+ea, 1i a!ta +9r9 nicio
6l9cere
;$R$)5 ,u te8ntre#5 ce dore1tiM
M,RC$.T4$)A5 Porunce1te, t9tucule, !98mi dea 15 ru#le, iar
re!tul 6e!te o lun9
;$R$)5 :aG 6arc9 Fi !8a !6u! l9murit c9 aicea8i #anc9E
M,RC$.T4$)A5 :a8daH -a nevoie, 6ot ar9ta 1i certi+icatul
medical
;$R$)5 Ce ai dumneata 6e umeriM Ca6 !au ce nai#aM
M,RC$.T4$)A5 :r9(uFule, eu cer ce mi !e cuvine, du69 le(e
)8am nevoie de #anii altora
;$R$)5 ,u te &ntre#, madam5 ce ai 6e umeri, ca6 !au altcevaM ,i,
lua8m8ar dracuE )u 6ot !ta de vor#9 cu dumneataE "unt ocu6atE
+artndu"i ua/ M9 ro(EH
M,RC$.T4$)A5 :aG cu #anii cum r9m@neMH
;$R$)5 "curt )8ai ca6 6e umeri, uite ce aiH +bate cu de$etul
!nti !n mas i aoi !n frunte/
M,RC$.T4$)A +)i$nit/& Ce eM $a, te ro(E )eve!ti8tii !98i #aFi
a1a, nu mie ,u &! neva!t9 de !ecretar de (u#ernie Cu mine !9 nu
vor#e1ti a1aE
;$R$) +se !nfurie, cu $lasul sc.ut/& $e1i a+ar9E
M,RC$.T4$)A5 <8ho8hoH Mai &ncetE
;$R$) +cu $lasul sc.ut/& :ac9 nu 6leci chiar acum, trimit du69
6ortar +bate din icior/ A+ar9EH
M,RC$.T4$)A5 $a te ro(E )u m9 !6eriiE Am mai v9Iut noi de8
alde tineE ;odoro(uleE
;$R$)5 :e c@nd !unt n8am v9Iut o muiere mai ne!u+erit9H .+E
M8au a6ucat 1i durerile de ca6H +sufl din $reu/ =Fi mai !6un o
dat9 AuIi, h@rc9 #9tr@n9, dac9 n8o 1ter(i de8aici, 6ra+ul !8ale(e de
tine )u m9 !coate din !9rite, c9 te !chilode!c 6entru c@te Iile mai
aiE Aac moarte de omE
M,RC$.T4$)A5 :e(ea#a te r9Foie1ti la mineE )u m9 temE Am
mai v9Iut eu ca tineE
;$R$) +de.nd)duit/& :e !8ar duce odat9E "imt c98mi vine r9uE
)u mai 6ot +se !ntoarce la mas i se aa./ A um6lut toat9
#anca de muieri 1i nu8i chi6 !9 i!6r9ve!c ra6ortul )u8i chi6E
M,RC$.T4$)A5 )u cer dec@t ce mi !e cuvine, ceea ce mi !e
cuvine, du69 le(e $an te uit9, neru1inatulE Jade &n 6@!lari &ntr8o
in!tituFieH MitocanulE
+intr 5iucin i Tatiana Alexee#na/
TAT$A)A A-,X,,V)A +intrnd !n urma brbatului ei/& )e8
am du! la o !erat9 la +amilia 0ereKniF*i, 4atia 6urta o rochie de
+ular al#a!tru ca cerul, cu dantel9 !6umoa!9 ,ra cu (@tul
decoltatH Jtii c8o 6rinde +oarte #ine coa+ura montant9 Am
6ie6t9nat8o chiar euH :u69 ce !8a &m#r9cat 1i am 6ie6t9nat8o, era
ca o #om#oan9
J$P.C$) +e care l"a i aucat mi$rena/& :a8daE <
#om#oan9H :ele(aFia 6oate !o!i dintr8o cli69 &n alta
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9EH
J$P.C$) +lictisit/& Ce mai vreiM Ce dore1tiM
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9EH +artnd sre :irin/
.ite 9!taH 9!ta !8a #9tut &nt@i cu de(etul &n +runte 1i a6oi a #9tut
&n ma!9 :umneavoa!tr9 aFi 6oruncit !9 de!curce trea#a cu #anii
mei, iar el &1i #ate Koc de mine 1i8mi !6une tot +elul de vor#e "unt
o #iat9 +emeie 1u#red9, +9r9 a69rareH
J$P.C$)5 0ine, doamn9, am !8o de!curc eu Am !9 iau m9!uri
dar nu acum, alt9 dat9E Acuma, te ro(, 6leac9 +aarte/ M8a6uc9
criIa de (ut9
;$R$) +se aroie de 5iucin i"i sune !ncet/& Andrei
Andreici, ce &n!eamn9 a!taM -9!aFi8m9 v9 ro(, !9 trimit du69
6ortar !98i +ac9 v@nt
J$P.C$) +seriat/& )u, nuE Are !9 +ac9 (9l9(ie Ji8n ca!a a!ta
!unt o mulFime de chiria1iH
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9EH
;$R$) +cu $las tn$uitor/& :ar mai am de i!6r9vit ra6ortul )8
am !9 6ot !98l dau (ataEH +se !ntoarce la masa lui/ )u mai 6ot
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9, cum r9m@ne cu #aniiM C9
mare nevoie mai am aIi de ei
J$P.C$) +indi$nat, aarte/& )e8mai86o8me8nit de !c@r#oa!9
muiereE +ctre Merciut1ina, moale/ Pi8am mai !6u!, aici e #anc9,
in!tituFie comercial9 6articular9H
M,RC$.T4$)A5 AaceFi8v9 o 6oman9 cu mine, ,%celenFa
Voa!tr9H AiFi 6entru mine ca un tat9EH :ac9 n8aKun(e
certi+icatul medical, v9 6ot aduce 1i o adeverinF9 de la !ecFie
PorunciFi, v9 ro(, !98mi dea #aniiE
J$P.C$) +oftnd din $reu/& <o+E
TAT$A)A A-,X,,V)A +ctre Merciut1ina/& M9tu1ic9, Fi !8a
!6u! doar c9 !tin(here1ti lumea, I9u a1aE )u 1tiu ce +el de om e1ti
dumneataEH
M,RC$.T4$)A5 M9icuF9, +rumoa!a mea, n8are cine um#la
6entru mine )umai vor#a vine c9 #eau 1i m9n@nc Am #9ut aIi
ca+eaua +9r9 niciun (u!t
J$P.C$) +$ata s leine/& C@Fi #ani vrei !9 6rime1tiM
M,RC$.T4$)A5 7L de ru#le 1i 32 de co6eici
J$P.C$)5 0ineEH +scoate din ortofel @K de ruble i"i !ntinde/
.ite, ai 75 ru#le $a8le 1iH 6leac9H
+:irin tuete furios/
M,RC$.T4$)A5 MulFume!c cu 6lec9ciune ,%celenFei
Voa!treH +ascunde banii/
TAT$A)A A-,X,,V)A B!e aa. ln$ brbatul ei, se uit
la ceas/& , totu1i tim6ul !9 m9 duc aca!9H :ar n8am i!6r9vit &nc9
6ove!tea )umai o cli69H $!6r9ve!c 1i 6lecH Ce8a mai +o!tE Vai,
ce8a mai +o!tEH Ji a1aH )e8am du! la !erat9 la +amilia
0ereKniF*iH A +o!t de!tul de #ine, ve!el, &n!9 nu 6rea ,ra acolo,
+ire1te, 1i Grendilev!*i, adoratorul 4atieiH Cu 4atia vor#i!em
&nainte M8am 6u! 6e ca6ul ei, am 6l@n! =n !+@r1it, chiar &n !eara
aceea a avut o e%6licaFie cu Grendilev!*i 1i l8a re+uIatH ,i, mi8
am Ii! eu, toate !8au aranKat cum nu !e 6oate mai #ine5 am lini1tit8
o 6e mama, am !alvat8o 6e 4atia, acuma mi8am luat de o (riK9H
Ji ce creIi c9 !8a &nt@m6latM =nainte de ma!9, m9 6lim#am cu
4atia 6e o alee, 1i deodat9H +tulburat/ :eodat9 auIim o
&m6u1c9tur9H )u, nu 6ot vor#i de a!ta cu !@n(e rece +!i face
#nt cu batista/ )u, nu 6otE
J$P.C$) +oftea./& .++E
TAT$A)A A-,X,,V)A +ln$e/& Aler(9m !6re #o!chetH Ji
&n +aFa noa!tr9 I9cea #ietul Grendilev!*i, cu 6i!tolul &n m@n9H
J$P.C$)5 )u )u mai 6ot &nduraE Bctre Merciut1ina/ ,i, ce
mai vrei acumaM
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9, n8ar +i oare chi6 cumva !9
intre #9r#atu8meu &na6oi &n !luK#9M
TAT$A)A A-,X,,V)A +ln$nd/& A nimerit dre6t &n
inim9H .ite aiciH 4atia, !9r9cuFa, a le1inatH $ar el !8a !6eriat
&n(roIitor 1iH m8a ru(at !9 trimit du69 doctor :octorul a venit
numaidec@t 1iH l8a !alvat 6e #ietul nenorocit
M,RC$.T4$)A5 ,%celenFa Voa!tr9, n8ar +i chi6 !9 intre
#9r#atu8meu &na6oi &n !luK#9M
J$P.C$)5 )u, nu mai 6ot r9#da +!l odidete lnsul/ )u mai
6otE +de.nd)duit, !ntinde amndou minile sre :irin/ :98o
a+ar9E Te ro(, d98o a+ar9E
;$R$) +aroiindu"se de Tatiana Alexee#na/& $e1i a+ar9EH
J$P.C$)5 )u 6e d@n!a, ci 6e a!t9lalt9 Pe +emeia a!ta
&n(roIitoareH +arat ctre Merciut1ina/ Pe a!t9lalt9E
;$R$) +nu"l !nele$e; mai dearte, ctre Tatiana Alexee#na/&
Mar1 de8aiciEH +btnd din icior/ $e1i a+ar9E
TAT$A)A A-,X,,V)A5 CumM Ce8i cu dumneataM Ai
&nne#unitM
J$P.C$)5 , &n(roIitor "unt un om nenorocitE :98o a+ar9E :98o
a+ar9E
;$R$) +ctre Tatiana Alexee#na/& $e1i a+ar9E Te !t@lce!c, te
!chilode!cE Te omorEH
TAT$A)A A-,X,,V)A +fu$ind de el, iar el du dnsa/&
Cum de &ndr9Ine1ti !9 +aci una ca a!taM MoKiculeE +stri$/ AndreiE
"alveaI98m9, AndreiE +i !ntruna/
J$P.C$) +alear$ du amndoi/& =ncetaFi odat9E V9 ro(E Mai
&ncetE M9 nenorociFiE
;$R$) +aler$nd, de data asta du Merciut1ina/& $e1i a+ar9E
PuneFi m@na 6e eaE AaceFi8o harcea86arceaEH
J$P.C$) +i/& =ncetaFiE V9 ro(E V9 im6lorE
M,RC$.T4$)A5 <+, !+inte :umneIeuleE +!ncee s urle/
:oamne !+inteEH
TAT$A)A A-,X,,V)A +i/& AKutorE AKutorE Vai, vaiEH
Mi8e r9uEH Mi8e r9uEH +sare e un scaun, iar de e scaun cade
e canaea i $eme !nfundat/
;$R$) +fu$e du Merciut1ina/& 0ateFi8oE "t@lciFi8o &n #9taieE
=nKun(hiaFi8oE
M,RC$.T4$)A5 V9leu, v9leu, :oamneE Mi !e +ace ne(ru
&naintea ochilorE <+E +lein !n braele lui 5iucin/
+btaie !n u. >n $las din culise& :ele(aFia/
J$P.C$)5 :ele(aFieH re6utaFieH ocu6aFieH
;$R$) +btnd din icior/& A+ar9E -ua8m8ar dracuH +!i
suflec mnecile/ -9!aFi8o 6e m@na mea, c8o omorE
+Intr dele$aia, alctuit din cinci oameni, toi !n frac. >nul ine
!n mn adresa, le$at !n scoare de catifea, altul cua de ar$int.
(n ua care d !n birouri se !n$rmdesc funcionarii. Tatiana
Alexee#na .ace e canaea. Merciut1ina e tot !n braele lui
5iucin. Amndou femeile $em./
.) M,M0R. A- 0/)C$$ +citete cu $las tare/& Mult !timate
1i dra(9 Andrei AndreeviciE Arunc@nd o 6rivire retro!6ectiv9
a!u6ra trecutului in!tituFiei noa!tre +inanciare 1i trec@nd &n revi!t9
cu mintea treaI9 i!toricul deIvolt9rii ei tre6tate, im6re!ia 6e care o
vom reFine de aici va +i &m#ucur9toare &n cel mai &nalt (rad ,
adev9rat c9 la &nce6utul e%i!tenFei #9ncii, av@nd &n vedere ca6italul
iniFial re!tr@n!, li6!a de o6eraFiuni !erioa!e, c@t 1i nedeterminarea
6reci!9 a !co6urilor, !e 6unea &n mod acut &ntre#area 6e care 1i8a
6u!8o ;amlet5 >A +i !au a nu +iM? Ji &ntr8o vreme au r9!unat chiar
(la!uri 6entru &nchiderea #9ncii :ar iat9 c9 &n ca6ul in!tituFiei aFi
venit dumneavoa!tr9 Pre(9tirea dumneavoa!tr9, cum 1i ener(ia 1i
tactul care v9 caracteriIeaI9 au +o!t cauIa !ucce!ului neo#i1nuit 1i
a &n+loririi nemai6omenite a #9ncii Re6utaFia #9nciiH +tuete/
Re6utaFia #9nciiH
M,RC$.T4$)A B(emeC5 <+E <+E
TAT$A)A A-,X,,V)A +$eme/& A69E A69E
.) M,M0R. A- 0/)C$$5 Re6utaFiaH +tuete/ Re6utaFia
#9ncii a +o!t ridicat9 de dumneavoa!tr9 la o a!emenea &n9lFime,
&nc@t in!tituFia noa!tr9 6oate rivaliIa a!t9Ii cu cele mai #une
in!tituFii din !tr9in9tateH
J$P.C$)5 :ele(aFieH re6utaFieH ocu6aFieH =n calmul !erii
r9coroa!e, doi 6rieteni di!cutau che!tii +oarte !erioa!eH "9 nu8mi
!6ui c9 Fi8ai 6ierdut tinereFea, c9 (eloIia8mi n8o mai 6oFi &nduraH
.) M,M0R. A- 0/)C$$ +urmea. cu sfiiciuneC5 A6oi,
arunc@nd o 6rivire o#iectiv9 a!u6ra 6reIentului, noi, mult !timate
1i dra(9 Andrei AndreeviciH +cu $lasul sc.ut/ :ac98i a1a, venim
mai t@rIiuH :a, mai #ine venim mai t@rIiuH +fstcit de tot,
dele$aia iese/
CORTINA
Vodevilul Mubileul e!te o ada6tare du69 nuvela ? fiin fr arare
B188DC A +o!t !cri! de Cehov &n decem#rie 1891 =n +e#ruarie 1897 a c969tat
a6ro#area cenIurii 1i a6oi a +o!t lito(ra+iat de " A Ra!!ohin BMo!cova,
1897C =n decem#rie 1931, Cehov a +9cut unele modi+ic9ri &n te%tul 6ie!ei
6entru cule(erea de ?ere, vol V$$, din 1937 =n le(9tur9 cu acea!ta, Cehov &i
!crie lui A A Mar*! B75 decem#rie 1931C5 ><dat9 cu corectura Bvodevilului
0unta/, voi trimite 1i vodevilul Mubileul care va intra de a!emenea &n vol V$$
Am +9cut modi+ic9rile nece!are? Pu#lic9m te%tul din 1937
Pe!c9ru1ul
C<M,:$, =) PATR. ACT,
B1892C
Traducere de Moni 2-elerter i ;. Teculescu
P,R"<)A',5
$R$)A )$4<-A,V)A AR4A:$)A, du so, Trele#a,
artist
4<)"TA)T$) GAVR$-<V$C$ TR,P-,V, tnr, fiul ei
P$<TR )$4<-A,V$C$ "<R$), fratele ei
)$)A M$;A$-<V)A NAR,C$)A$A, tnr. fiica unui
rorietar bo$at
$-$A AAA)A"$,V$C$ JAMRA,V, locotenent !n retra$ere,
administrator la Sorin
P<-$)A A):R,,V)A, soia lui
MAJA, fiica lui
0<R$" A-,X,,V$C$ TR$G<R$), scriitor
,VG;,)$ ",RG;,,V$C$ :<R), medic
",M$<) ",M$<)<V$C$ M,:V,:,)4<, !n#tor
$A4<V, ar$at
>n buctar. ? fat !n cas.
Aciunea se etrece la conacul lui Sorin. (ntre actul al treilea i
al atrulea trec doi ani.
ACT.- =)TQ$
>n col al arcului de e moia lui Sorin. ? alee lar$ ornete
de la scen sre fundul arcului, ctre malul unui lac. 4ar de
#reme ce o scen imro#i.at a fost ridicat entru sectacol
tocmai !n faa lacului, acesta nu se #ede deloc. (n stn$a i
dreata scenei tufiuri. ,te#a scaune, o msu.
'uin du asfinitul soarelui. 'e scen, du cortina lsat,
Ia1o# i ali ar$ai. Se aude .$omot i tuse. Maa i Med#eden1o
#in din stn$a, !ntorcndu"se de la o limbare.
M,:V,:,)4<5 :e ce um#li totdeauna &n ne(ruM
MAJA5 Port doliul vieFii mele "unt ne+ericit9
M,:V,:,)4<5 :e ceM +!n$ndurat/ )u &nFele(H ,1ti
!9n9toa!9, iar tat9l dumitale, de1i nu e #o(at, nu duce li6!9 de
nimic ViaFa mea e mult mai (rea dec@t a dumitale Prime!c cu
totul dou9Ieci 1i trei de ru#le 6e lun9 :in ei &mi mai reFin ceva 1i
6entru 6en!ie 1i totu1i nu 6ort doliu +se aa./
MAJA5 )u e vor#a de #ani Ji !9racul 6oate +i +ericit
M,:V,:,)4<5 A!ta &n teorie =n 6ractic9 &n!9 e cu totul
alt+el :in !alariul meu de numai dou9Ieci 1i trei de ru#le, tre#uie
!9 m@nc9m 1i !9 #em, 1i !untem mulFi5 eu, mama, dou9 !urori 1i un
+rateH Ceai 1i Iah9r ne tre#uieM Tutun ne tre#uieM :e!curc98te
cum 1tiiEH
MAJA +cu ri#irile sre scen/& =n cur@nd o !9 &ncea69
!6ectacolul
M,:V,:,)4<5 :a < !9 Koace Narecinaia, iar 6ie!a e de
4on!tantin Gavrilovici "e iu#e!c, 1i a!t9Ii !u+letele lor !e vor
conto6i &n dorinFa de a da o ima(ine arti!tic9 unic9 "u+letele
noa!tre &n!9, al dumitale 1i al meu, n8au 6uncte comune ,u te
iu#e!c 1i de dorul dumitale nu 6ot !ta aca!9 =n +iecare Ii +ac 6e Ko!
6@n9 la dumneata 1a!e ver!te la du! 1i 1a!e la &ntor!, 1i nu &nt@m6in
dec@t indi+erenF9 , le!ne de &nFele! ,u n8am miKloace 1i am
+amilie (reaH )u !e m9rit9 cineva cu un om care n8are nici el ce
m@ncaE
MAJA5 Aleacuri +ri.ea. tabac/ :ra(o!tea dumitale m9
&nduio1eaI9, dar eu nu 6ot !98Fi r9!6und la +el A!ta8i tot +!i
!ntinde tabac-era/ Te ro(H
M,:V,:,)4<5 MulFume!c )u iau
+au./
MAJA5 , I9du+ -a noa6te !i(ur c9 o !9 +ie +urtun9 :umneata
ori +aci +iloIo+ie, ori vor#e1ti de!6re #ani Pentru dumneata nu
e%i!t9 mai mare nenorocire dec@t !9r9cia Pentru mine e de mii de
ori mai u1or !9 um#li &n IdrenFe 1i !9 cer1e1ti dec@tH :ar
dumneata nu 6oFi &nFele(e a1a cevaH
+rin dreata intr Sorin i Trele#/
"<R$) +sri)inindu"se !n baston/& ,u nu m9 !imt &n a6ele mele
la Far9, dra(ul meu, 1i !e &nFele(e de la !ine c9 n8am !9 m9
o#i1nuie!c niciodat9 aici A!ear9 m8am culcat la Iece 1i m8am
treIit aIi la nou9, cu !enIaFia c9 de8at@ta !omn mi !8a li6it creierul
de +undul ca6ului, 1i a1a 1i 6e dincolo +rde/ :u69 ma!9, nu 1tiu
cum, dar iar m8a +urat !omnul 1i acum m9 !imt +r@ntE , un +el de
co1mar, cum !8ar IiceH
TR,P-,V5 Adev9ratE Tu tre#uie !9 tr9ie1ti la ora1 +#.ndu"i
e Maa i Med#eden1o/ Au !9 v9 cheme c@nd va &nce6e Acum
nu e voie !9 !taFi aici PlecaFi, v9 ro(
"<R$) +ctre Maa/& Maria $lini1na, +ii #un9 1i roa(98l 6e tat9l
dumitale !9 !6un9 !9 dea drumul c@ineluiE Alt+el, url9 iar "or98
mea n8a &nchi! ochii toat9 noa6tea
MAJA5 Vor#iFi dumneavoa!tr9 cu tata, c9 eu nu vor#e!c Pe
mine v9 ro( !9 m9 !cutiFiE +lui Med#eden1o/ ;aidemE
M,:V,:,)4< +lui Trele#/& Atunci !9 ne anunFaFi c@nd o !98
ncea69
+amndoi leac/
"<R$)5 Prin urmare, iar o !9 urle c@inele toat9 noa6teaE VeIi,
a!ta eE )iciodat9 n8am tr9it la Far9 du69 cum am vrut "e &nt@m6la
!9 iau concediu c@te dou9Ieci 1i o6t de Iile, 1i veneam aici !9 m9
odihne!c :ar at@t m9 !coteau din +ire cu tot +elul de 6ro!tii, &nc@t
!imFeam nevoia !9 6lec &n aceea1i Ii +rde/ Totdeauna am 6lecat
cu 6l9cere de8aiciH :ar acum, de c@nd am ie1it la 6en!ie, cum !8
ar Iice, nu mai am unde !9 m9 duc Vreau, nu vreau, tre#uie !9
tr9ie!c aiciH
$A4<V +lui Trele#/& )oi, 4on!tantin Gavril&ci, ne ducem !9 ne
!c9ld9m
TR,P-,V5 0ine, dar 6e!te Iece minute !9 +iFi la locurile
voa!tre +se uit la ceas/ < !98ncea69 &n cur@nd
$A4<V5 Am &nFele! +leac/
TR,P-,V +aruncnd o ri#ire asura scenei/& /!ta8i tot
teatrul Cortina, culi!ele, &nt@ia, a doua, 1i &ncolo nimic )iciun +el
de decor Aundalul ni8l dau lacul 1i Iarea Vom ridica cortina la
o6t 1i Kum9tate 6reci!, c@nd r9!are -una
"<R$)5 Minunat
TR,P-,V5 :ac9 Narecinaia &nt@rIie, 6ierdem tot e+ectul Ar +i
tre#uit !9 +ie aici Tat9l 1i mama ei vitre(9 !e Fin !cai de ea $8ar +i
mai u1or !9 !ca6e dintr8o &nchi!oare dec@t !9 6lece de8aca!9E +!i
!ndreat lui Sorin cra#ata/ 0ar#a Fi8e I#@rlit9 1i 69rul ciu+ulit Ar
tre#ui !9 te mai tunIiH
"<R$) +ietnndu"i barba/& A!ta8i tra(edia vieFii mele Ji &n
tinereFe aveam o mutr9 de 6arc9 a1 +i +o!t ve1nic #eat 1i a1a 1i 6e
dincolo )8am 6l9cut niciodat9 +emeilor +se aa./ :e ce o +i
&m#u+nat9 !or98meaM
TR,P-,V5 :e ceM "e 6licti!e1te +se aa. alturi de el/ ,
(eloa!9 , 6ornit9 &m6otriva mea, &m6otriva !6ectacolului,
&m6otriva 6ie!ei mele, 6entru c9 nu Koac9 ea, ci Narecinaia )ici nu
1tie ce8i cu 6ie!a mea, dar o 1i dete!t9E
"<R$) +rde/& ,i 1i tuE "ari dincolo de calH
TR,P-,V5 =i e ciud9 c9, uite, 6e !cena a!ta mic9, Narecinaia o
!9 ai#9 !ucce! 1i nu eaE +se uit la ceas/ Mama mea e!te o
curioIitate 6!iholo(ic9 :e!i(ur, are talent, e inteli(ent9, e &n !tare
!9 6l@n(9 c@nd cite1te o carte, &l 1tie 6e )e*ra!ov &n &ntre(ime 6e
dina+ar9, &n(riKe1te de #olnavi ca un &n(er, dar &ncearc9 !8o lauIi
6e ,leonora :u!e &n +aFa eiE <ho8hoE Tre#uie !8o lauIi numai 6e
ea, !9 !crii numai de!6re ea, !9 o aclami, !9 +ii &nc@ntat de Kocul ei
ne&ntrecut &n >:ama cu camelii? !au &n >0eFia vieFii?, 1i cum aici,
la Far9, nu !e (9!e1te o a!emenea >#eFie?, !e 6licti!e1te, !e &n+urie,
toFi !untem du1manii ei, toFi !untem vinovaFi A6oi e
!u6er!tiFioa!9, !e teme de trei lum@n9ri, de num9rul trei!6reIeceH
, I(@rcit9 Jtiu !i(ur c9 are la #anca din <de!a 1a6teIeci de mii de
ru#le, dar dac98i ceri un &m6rumut, &nce6e !9 6l@n(9
"<R$)5 Pi8a intrat &n ca6 c9 6ie!a ta n8o !98i 6lac9 mamei tale,
1i ai &nce6ut !9 te +r9m@nFi, cum !8ar Iice Aii lini1tit Maic98ta te
ador9E
TR,P-,V +rund etalele unei flori/& M9 iu#e1te nu m9
iu#e1te, m9 iu#e1te nu m9 iu#e1te +rde/ VeIiM Maic98mea nu
m9 iu#e1te Cum !9 m9 iu#ea!c9 dac9 ea vrea !9 tr9ia!c9, !9
iu#ea!c9, !9 6oarte #luIe de culoare de!chi!9, iar eu am dou9Ieci
1i cinci de ani 1i8i aminte!c mereu c9 nu mai e t&n9r9M C@nd nu
!unt l@n(9 ea, are numai treiIeci 1i doi de ani, iar c@nd
!unt 6atruIeci 1i trei :e a!ta m9 ur91te Pe de alt9 6arte, 1tie c9
nu admit teatrul ,a iu#e1te teatrul 1i i !e 6are c9 Kuc@nd !t9 &n
!luK#a omenirii, a artei !+inte :u69 69rerea mea, teatrul
contem6oran e numai rutin9 1i 6reKudecat9 C@nd !e ridic9 cortina
1i &n lumina ram6ei, &n &nc96erile cu trei 6ereFi, ace!te mari talente,
6reoFii artei !+inte, ne arat9 cum m9n@nc9 oamenii, cum #eau, cum
iu#e!c, cum um#l9, cum !unt &m#r9caFiO c@nd din !cene 1i +raIe
vul(are !e c9Ine!c !9 !coat9 o moral9, o #iat9 moral9 6e8nFele!ul
tuturor, +olo!itoare &n viaFa de toate IileleO c@nd &n mii de
variaFiuni &mi !erve!c mereu acela1i lucru 1i numai acela1i lucru,
&mi vine !9 +u(, 1i +u( a1a cum a +u(it Mau6a!!ant din +aFa
turnului ,i++el, care8i !trivea creierul cu a#!urditatea luiE
"<R$)5 )u !e 6oate tr9i +9r9 teatru
TR,P-,V5 Tre#uie c9utate +orme noi Ji dac9 ace!te +orme noi
nu !unt, mai #ine !9 nu mai +ie nimic +se uit la ceas/ =mi iu#e!c
mama, o iu#e!c mult, dar duce o viaF9 ne!ocotit9 =l t@r91te mereu
du69 ea 6e !criitorul 9la, numele ei e!te comentat 6rin (aIete 1i
toate a!tea m9 o#o!e!c .neori vor#e1te &n mine e(oi!mul
muritorului de r@nd 1i &mi 6are r9u c9 mama mea e o arti!t9
cuno!cut9 Mi !e 6are c9 dac9 ar +i o +emeie o#i1nuit9, a1 +i mai
+ericit "6une, unchiule, e%i!t9 o !ituaFie mai !tu6id9 1i mai
di!6erat9 dec@t a!taM -a mama, de!eori erau invitaFi arti1tii 1i
!criitorii cele#ri Printre ei numai eu nu eram nimic 1i eram
&n(9duit numai 6entru c9 eram +iul ei :ar cine !unt euM Ce !untM
Am 69r9!it univer!itatea du69 trei ani din motive de +orF9 maKor9,
cum !8ar !6une )u am niciun talent, niciun #an, iar 6e 6a1a6ortul
meu !unt trecut ca t@r(oveF din 4iev :e alt+el, tata era un t@r(oveF
din 4iev, de1i era 1i el un arti!t cuno!cut :e aceea c@nd &n !alonul
mamei toFi arti1tii 1i !criitorii &mi d9deau o atenFie #inevoitoare,
mi !e 69rea c9 6rivirile lor &mi m9!urau nimicnicia, le (hiceam
(@ndurile 1i m9 !imFeam umilitH
"<R$)5 "6une8mi, te ro(, ce +el de om e romancierul 9!taM )u
6oFi !98l &nFele(i Tace mereu
TR,P-,V5 , un om de1te6t, !im6lu, dar, hai !9 Iicem, 6uFin
melancolic Aoarte cum!ecade )8are nici 6atruIeci de ani, dar e
cele#ru 1i !9tul de cele#ritateH =n ce 6rive1te !crierile luiH cum
!98Fi !6unM "unt dr9(uFe Are talentH darH du69 Tol!toi !au
Nola, nu8Fi mai vine !98l cite1ti 6e Tri(orin
"<R$)5 Mie, +rate, &mi 6lac literaFii C@ndva &mi doream cu
ardoare dou9 lucruri5 !9 m9 &n!or 1i !9 aKun( literat :ar n8am
iI#utit nici una, nici alta :ar e 6l9cut !9 +ii chiar 1i un literat mai
m9runt, la urma urmeiH
TR,P-,V +ascultnd/& Aud 6a1iH +!l !mbriea. e Sorin/
)u 6ot !9 tr9ie!c +9r9 eaH P@n9 1i I(omotul 6a1ilor ei m9
&nc@nt9H "unt ne#un de +ericireEH +mer$e reede !ntru
!ntminarea 0inei Earecinaia, care intr/ VraKa mea, vi!ul
meuH
)$)A +emoionat/& Cred c9 n8am &nt@rIiatH "i(ur c9 nuH
TR,P-,V +srutndu"i minile/& )u, nu, nuH
)$)A5 Toat9 Iiua am +o!t nelini1tit9 M8am +r9m@ntat
&n(roIitor M9 temeam c9 tata n8o !9 m9 la!eH :ar a 6lecat
adineauri cu mama mea vitre(9 Cerul era ro1u 1i &nce6u!e !9
r9!ar9 -una Am (onit calul 6@n9 aici, nu (lum9E +rde/ :ar &mi
6are #ineE +!i strn$e ca utere mna lui Sorin/
"<R$) +r.ind/& Mi !e 6are c98Fi !unt cam 6l@n1i ochi1oriiH
,he8he, nu e #ineE
)$)A5 VeIi c9H A#ia mai 6ot !9 re!6ir Plec 6e!te o Kum9tate
de or9 Tre#uie !9 ne (r9#im )u 6ot, nu 6otE Pentru :umneIeu,
nu m9 +aceFi !9 &nt@rIiiE Tata nu 1tie c9 !unt aici
TR,P-,V5 =ntr8adev9r, ar tre#ui !9 &nce6em "9 chem9m toat9
lumeaE
"<R$)5 M9 duc !98i chem, cum !8ar Iice Chiar acum +se
!ndreat sre ieirea din dreata, cntnd/ >"6re AranFa 6ornir9
doi (renadiriH?
13
+ri#ete !n )urul lui/ <dat9 am c@ntat a!ta 1i un
!u#!titut de 6rocuror mi8a !6u!5 >:umneavoa!tr9, ,%celenF9, aveFi
o voce +oarte 6uternic9? A6oi !8a mai (@ndit 1i a ad9u(at5 >H
darH re!6in(9toare? +rde i leac/
)$)A5 Tat9l meu 1i !oFia lui nu m9 la!9 !9 vin aici ,i !6un c9 la
voi e o atmo!+er9 #oem9H -e e team9 ca nu cumva !9 m9 +ac
arti!t9H :ar 6e mine m9 atra(e lacul 9!ta ca 6e un 6e!c9ru1H
"u+letul mi8e 6lin de dumneata +ri#ete !n )urul ei/
TR,P-,V5 "untem !in(uri
)$)A5 Mi !e 6are c9 e cineva 6e8acolo
TR,P-,V5 )u8i nimeni +o srut/
)$)A5 Ce co6ac e 9!taM
TR,P-,V5 .n ulm
)$)A5 :e ce8i a1a de &ntunecatM
TR,P-,V5 , !ear9 1i toate lucrurile !e &ntunec9 Te ro( din
!u+let, nu 6leca devreme
)$)A5 )u !e 6oateE
TR,P-,V5 Ji dac8a1 veni eu la dumneata, )inaM :ac9 a1 !ta
toat9 noa6tea &n (r9din9 1i a1 6rivi !6re +erea!tra dumitaleM
)$)A5 )u !e 6oate Te8ar vedea 6aIniculH TreIor nu !8a
o#i1nuit &nc9 cu dumneata, 1i o !9 latre
TR,P-,V5 Te iu#e!c
)$)A5 "!!!tE
TR,P-,V +au.ind ai/& Cine eM :umneata e1ti, $a*ovM
$A4<V +din satele cortinei/& :a, eu !unt
TR,P-,V5 TreceFi la locurile voa!treE , vremea R9!are -unaM
$A4<V5 :a
TR,P-,V5 "6irt aiM :ar 6ucioa!9M Pine minte, c@nd !e vor
ar9ta ochii 9ia ro1ii, tre#uie !9 miroa!9 a 6ucioa!9E +ctre 0ina/
$ntr9, te ro( Totul e 6re(9tit ,1ti emoFionat9M
)$)A5 :a, +oarteE )u mi8e team9 de mama dumitale, dar 1tiu c9
e 1i Tri(orin de +aF9H Mi8e +ric9 1i mi8e ru1ine !9 Koc &n +aFa luiH
.n !criitor cele#ruH , t@n9rM
TR,P-,V5 :aE
)$)A5 Ce 6ove!tiri minunate !crieE
TR,P-,V +rece/& )u 1tiu )u le8am citit
)$)A5 Pie!a dumitale e (reu de Kucat )u are 6er!onaKe vii
TR,P-,V5 Ce &n!emneaI9 >6er!onaKe vii?M )u tre#uie !9
&n+9Fi19m viaFa a1a cum e, !au cum ar tre#ui !9 +ie, ci cum ne8o
&nchi6uim &n vi!urile noa!treE
)$)A5 Pie!a dumitale are 6rea 6uFin9 acFiune )umai literatur9
Ji, du69 69rerea mea, &ntr8o 6ie!9 tre#uie !9 e%i!te nea69rat 1i
dra(o!teH +se retra$ amndoi !n dosul cortinei/
+intr 'olina Andree#na i 4orn/
P<-$)A A):R,,V)A5 , umeIeal9 =ntoarce8te 1i 6une8Fi
(alo1ii
:<R)5 Mi8e cald
P<-$)A A):R,,V)A5 )8ai (riK9 de !9n9tatea dumitaleM A!ta
e &nc969F@nareE ,1ti doctor 1i 1tii 6rea #ine c9 umeIeala nu8Fi +ace
#ine, dar &Fi 6lace !9 m9 chinuie1tiO ieri ai !tat dinadin! toat9 !eara
6e tera!9H
:<R) +fredonea./& >)u8mi !6une c9 te8a 6ierdut tinereFea?H
P<-$)A A):R,,V)A5 Te8a 6rin! at@t de mult di!cuFia cu
$rina )i*olaevna, &nc@t nici n8ai mai !imFit +ri(ulE M9rturi!e1te c98
Fi 6laceH
:<R)5 Am cinciIeci 1i cinci de aniE
P<-$)A A):R,,V)A5 Ce are a +aceM Pentru un #9r#at a!ta
nu &n!emneaI9 #9tr@neFe ,1ti &nc9 #ine 1i tot mai 6laci +emeilor
:<R)5 .nde vrei !9 aKun(iM
P<-$)A A):R,,V)A5 ToFi !unteFi la +el =n +aFa unei actriFe,
toFi !unteFi la 69m@ntE
:<R) +fredonea./& >=n +aFa ta !unt iar91i?H :ac9 &n !ocietate
arti1tii !unt iu#iFi 1i trataFi alt+el dec@t ne(u!torii, de 6ild9, a!ta e &n
+irea lucrurilor, a!ta &n!eamn9 ideali!m
P<-$)A A):R,,V)A5 Aemeile 1i8au 6ierdut &ntotdeauna
ca6ul du69 dumneata 1i Fi !8au aruncat de (@t Ji 9!ta e ideali!mM
:<R) +dnd din umeri/& ,i 1iM =n 6urtarea +emeilor +aF9 de
mine au +o!t multe lucruri +rumoa!e, &n 6rimul r@nd ele Fineau la
mine 6entru c9 eram un doctor #un =Fi mai aduci aminte c9 acum
Iece8cinci!6reIece ani eram !in(urul mamo1 de &ncredere din tot
FinutulM Ji a+ar9 de a!ta, am +o!t totdeauna un om cin!titE
P<-$)A A):R,,V)A +!i auc mna/& :ra(ul meuE
:<R)5 Mai &ncet .ite8i c9 vin
+intr Ar1adina la bra cu Sorin, aoi Tri$orin, 5amrae#,
Med#eden1o i Maa/
JAMRA,V5 =n 18D3, la #@lciul de la Poltava, Kocul ei era
uimitor < adev9rat9 minuneE :oamne, cum mai KucaE )u 1tiFi
cumva 6e unde o mai +i acum comicul Ciadin, Pavel "emionoviciM
=n rolul lui Ra!6liuiev era ne&ntrecut ,ra mai #ine ca "adov!*i, v8
o Kur, !timat9 doamn9E Pe unde o mai +i acumM
AR4A:$)A5 M9 &ntre#i &ntotdeauna de oameni care au tr9it
&nainte de 6oto6E )8am de unde !9 1tiuE +se aa./
JAMRA,V +oftnd/& Pa1*a CiadinE )u mai !unt actori ca elE
Teatrul a dec9Iut, $rina )i*olaevnaE =nainte erau !teKari 6uternici,
aIi nu mai !unt dec@t cioturi
:<R)5 AIi, &ntr8adev9r, !unt 6uFine talente !tr9lucite, dar
actorul miKlociu e acum cu mult mai #unE
JAMRA,V5 )u !unt de 69rerea dumitale :ar &n cele din urm9,
a!ta e o che!tie de (u!t 4e $ustibus aut bene, aut ni-il
1L
H
+Trele# iese de du estrad/
AR4A:$)A +fiului su/& )u &nce6e, dra(ul meuM
TR,P-,V5 )umaidec@t V8a1 ru(a numai !9 aveFi 6uFin9
r9#dare
AR4A:$)A +recitnd din :amlet/&
:ar +iul meu, o6re1teH ochii 6arc9
Pe do! mi i8ai &ntor! acum, 1i v9d
P@n98n !tr9+undul +iinFei mele8at@tea 6ete
C9 m9 &ntre#5 !e vor mai 1ter(e8odat9MH
TR,P-,V +recitnd din :amlet/&
M98ntre# de ce 69catului te8ai dat
$u#ire &n mocirl9 c9ut@ndM
+se aude sunetul cornului de du estrad/
TR,P-,V5 :omnilor, &nce6eE V9 ro(, atenFieE +au./ =nce6E
+bate cele trei lo#ituri i #orbete cu $las asat/ <, voi um#re
!tr9vechi 1i venerate ce v9 ridicaFi &n noa6te dea!u6ra ace!tui lac,
adormiFi8ne ca !9 vi!9m ce va +i 6e!te dou9 !ute de mii de aniE
"<R$)5 )8o !9 mai +ie nimic 6e!te dou9 !ute de mii de ani
TR,P-,V5 Atunci, ace!t nimic !9 ni8l arateH
AR4A:$)A5 AieE Am adormit
+se ridic cortina; se #ede lacul; %una e deasura ori.ontului i se
o$lindete !n a; e"o iatr mare st 0ina Earecinaia,
!mbrcat toat !n alb/
)$)A5 <amenii, leii, vulturii 1i 6ot@rnichile, renii cu coarne
&nr9murate, (@1tele, 69ianKenii, 6e1tii cei t9cuFi ai a6elor, !telele de
mare 1i cele ce nu 6uteau +i v9Iute cu ochiul li#er, &ntr8un cuv@nt
toate viet9File, toate, toate !8au !tin! du69 ce8au &ncheiat tri!tul
cerc al vieFii lorH "unt mii de veacuri de c@nd 69m@ntul nu mai
6oart9 nicio +iinF9 vie, 1i acea!t9 #iat9 -un9 &n Iadar &1i mai
a6rinde candela Cocorii nu !e mai treIe!c Fi6@nd &n lunc9 1i
c9r9#u1ii nu !e mai aud 6rin cr@n(uri de tei , +ri(, +ri(, +ri(H ,
6u!tiu, 6u!tiu, 6u!tiuH , &n+rico19tor, &n+rico19tor, &n+rico19torH
+au./ Tru6urile +iinFelor vii !8au de!+9cut &n 6ul#ere 1i materia
cea ve1nic9 le8a 6re+9cut &n 6ietre, &n a69, &n nori, iar !u+letele
tuturor !8au conto6it &ntr8unul !in(ur Ji !u+letul lumii !unt euH
,uH =n mine e !u+letul lui Ale%andru cel Mare 1i al lui CeIar, 1i
al lui "ha*e!6eare, 1i al lui )a6oleon, 1i !u+letul celei din urm9
li6itori =n mine con1tiinFa oamenilor !8a conto6it cu in!tinctele
animalelor 1i &mi aminte!c totul, totul, totul 1i retr9ie!c &n mine
+iecare viaF9 &n 6arte
+se i#esc focuri )ucue/
AR4A:$)A +!ncet/& , ceva decadent
TR,P-,V +cu un ton lin de ru$minte i mustrare/5 Mam9EH
)$)A5 "unt !in(ur9 < dat9 la o !ut9 de ani de!chid #uIele
6entru a vor#i, (la!ul meu r9!un9 tri!t &n 6u!tiul ace!ta 1i nimeni
nu m9 audeH )ici voi, 6alide +ocuri Kuc9u1e, nu m9 auIiFiH
Mla1tina 6utred9 v9 na1te !6re dimineaF9 1i r9t9ciFi 6@n98n Iori,
dar +9r9 (@nduri, +9r9 voinF9, +9r9 +iorul vieFii Tem@ndu8!e ca &n
voi !9 nu !e a6rind9 viaFa, diavolul, 69rintele materiei ve1nice,
!9v@r1e1te &n +iecare cli69 &n voi, ca &n 6ietre 1i &n a69, !chim#ul
atomilor, 1i a!t+el v9 6re+aceFi necontenit =n univer!, numai
!6iritul r9m@ne ve1nic acela1i 1i ne!chim#at +au./ Ca un
6riIonier aruncat &ntr8o +@nt@n9 ad@nc9 1i (oal9, nu 1tiu nici unde
!unt, nici ce m9 a1tea6t9 .n !in(ur lucru 1tiu5 c9 &mi e !ortit !9
&nvin( &n lu6ta &nver1unat9 1i &nd@rKit9 cu diavolul, iIvorul +orFelor
materiei, 1i c9 du69 aceea, materia 1i !6iritul !e vor conto6i &ntr8o
armonie de!9v@r1it9 1i va &nce6e &m69r9Fia voinFei univer!ale :ar
acea!ta nu !e va &nt@m6la dec@t du69 un lun(, +oarte lun(, 1ir de
milenii 1i +oarte &ncet, c@nd -una 1i lumino!ul "iriu! 1i 69m@ntul
!e vor +i 6re+9cut &n 6ul#ereH :ar 6@n9 atunci, numai !6aim9,
!6aim9H +au.; e fondul lacului se arat dou uncte roii/ "e
a6ro6ie diavolul, 6uternicul meu du1man =i v9d ochii +ioro1i 1i cu
+l9c9ri 6ur6uriiH
AR4A:$)A5 Miroa!e a 6ucioa!9 ,ra nea69rat9 nevoieM
TR,P-,V5 :a
AR4A:$)A +rde/& :a, e un e+ectH
TR,P-,V5 Mam9E
)$)A5 =i e ur@t +9r9 om
P<-$)A A):R,,V)A +ctre 4orn/& Pi8ai !co! 69l9ria
PuneFi8o 6e ca6 Ai !9 r9ce1ti
AR4A:$)A5 :octorul 1i8a !co! 69l9ria &n +aFa diavolului,
69rintele materiei ve1nice
TR,P-,V +ieindu"i din fire, cu $las tare/& Pie!a !8a terminatE
AKun(eE CortinaE
AR4A:$)A5 :e ce te !u6eriM
TR,P-,V5 AKun(eE CortinaE -a!9 cortinaE +bate din icior/
-9!aFi cortinaE +cortina se las/ $ertaFi8m9E Am !c96at din vedere
c9 numai 6uFinii ale1i 6ot !crie 6ie!e 1i le 6ot Kuca Am c9lcat
mono6olulE MieH euH +#rea s mai sun ce#a, $esticulea.,
aoi leac rin stn$a/
AR4A:$)A5 :ar ce8i cu elM
"<R$)5 $rina, dra(a mea, nu !e cade !9 r9ne1ti amorul 6ro6riu al
unui t@n9rE
AR4A:$)A5 :aG ce i8am !6u!M
"<R$)5 -8ai Ki(nitE
AR4A:$)A5 Chiar el ne8a 6revenit c9 e numai o (lum9 Ji i8
am luat 6ie!a ca 6e8o (lum9E
"<R$)5 Totu1iH
AR4A:$)A5 :ar acum vrea !9 ne dovedea!c9 c9 a !cri! o
o6er9 mareE "9 m9 ierte :umneIeuE Prin urmare, dac9 a 6u! la
cale !6ectacolul 9!ta 1i ne8a otr9vit cu 6ucioa!9, n8a +9cut8o &n
(lum9 ci 6entru a ne demon!tra cevaH A vrut !9 ne &nveFe cum
tre#uie !9 !e !crie 1i ce tre#uie !9 !e Koace -a urma urmelor, m9
6licti!e1te <ricum, ace!te ve1nice 6orniri &m6otriva mea, ace!te
&nFe69turi !cot 6e oricine din !9riteE , un #9iat cu toane 1i 6lin de
tru+ie
"<R$)5 Voia !98Fi +ac9 o 6l9cere
AR4A:$)A5 :aM Totu1i, n8a ale! o 6ie!9 o#i1nuit9, ci ne8a !ilit
!9 a!cult9m aiureala a!ta decadent9E :e dra(ul (lumei !unt (ata !9
a!cult 1i aiureli, dar aici !unt 6retenFii de a aduce +orme noi, de a
&nce6e o nou9 er9 &n art9 :u69 mine &n!9, n8avem de a +ace cu
+orme noi, ci numai cu un caracter uricio!
TR$G<R$)5 Aiecare !crie cum vrea 1i cum 6oate
AR4A:$)A5 "9 !crie cum vrea 1i cum 6oate, numai !9 m9 la!e
&n 6aceE
:<R)5 'u6iter, te !u6eriH
15
AR4A:$)A5 ,u nu !unt 'u6iter, ci o #iat9 +emeie +!i arinde
o i$ar/ )u m9 !u69r, dar &mi 6are r9u c9 un t@n9r &1i 6etrece
vremea at@t de ano!t )8am vrut !98l Ki(ne!c
M,:V,:,)4<5 )im9nui nu8i e &n(9duit !9 de!6art9 !6iritul
de materie, deoarece !e 6rea 6oate ca !6iritul !9 +ie o
&nm9nunchere de atomi materiali +cu #ioiciune ctre Tri$orin/ Ar
tre#ui +9cut9 1i a6oi Kucat9 o 6ie!9 &n care !9 !e vad9 cum tr9ie1te
1i +ratele no!tru, &nv9F9torulH c9 (reu &i mai e !9 tr9ia!c9H
AR4A:$)A5 , adev9ratE :ar !9 nu mai vor#im nici de 6ie!e,
nici de atomi Ce !ear9 +rumoa!9E A!cultaFi, domnilor, c@nt9
cinevaE +ascult/ Ce +rumo! eE
P<-$)A A):R,,V)A5 , de 6e malul cel9lalt
+au./
AR4A:$)A +ctre Tri$orin/& $a !tai l@n(9 mineH Acum Iece8
cinci!6reIece ani, aici, 6e lac, !e auIeau a6roa6e &n +iecare noa6te
muIic9 1i c@ntece Pe mal erau vreo 1a!e conace #oiere1ti Mi8
aduc aminteH Narv9, r@!ete, &m6u1c9turi 1i at@tea aventuri de
dra(o!teH 'unele 6rim 1i idolul tuturor ace!tor 1a!e conace era, 6e
atunci +!l arat e doctor/, doctorul ,v(heni "er(heici, aici
6reIent Ji8acum e +ermec9tor, dar atunci era ireIi!ti#il Totu1i,
&nce6e !9 m9 mu!tre con1tiinFa :e ce l8am Ki(nit 6e #ietul meu
#9ieFa1M )u am lini1te +tare/ 4o!teaE AiuleE 4o!teaE
MAJA5 M9 duc !98l caut
AR4A:$)A5 Te ro(, dr9(uF9E
MAJA +iese rin stn$a/& .uuuE 4on!tantin GavriloviciE
+leac/
)$)A Bieind din culise/& Pro#a#il c9 nu vom mai continuaE Pot
!9 ie! 0un9 !earaE +se srut cu Ar1adina i 'olina Andree#na/
"<R$)5 0ravo, #ravoE
AR4A:$)A5 0ravo, #ravoE Te8am admirat cu toFii Cu o
&n+9Fi1are ca a dumitale 1i cu o voce at@t de minunat9 e 69cat !9
!tai la Far9 Ai +9r9 &ndoial9 talent M98nFele(iM Tre#uie nea69rat !9
Koci teatru
)$)A5 <, 9!ta e 1i vi!ul meuE +oftnd/ :ar n8o !9 !e &m6linea!c9
niciodat9E
AR4A:$)A5 Cine 1tieM :98mi voie !98Fi recomand 6e Tri(orin,
0ori! Ale%eeviciE
)$)A5 Ce #ine8mi 6areE +.cindu"se/ Am citit toate c9rFile
dumneavoa!tr9H
AR4A:$)A +ae.nd"o !ntre ei/& )u te +@!t@ci, dra(a meaE ,
cele#ru, dar are un !u+let !im6lu .ite c9 !8a I969cit 1i elH
:<R)5 Pro6un !9 !e ridice cortina , 6rea tri!t a1a
JAMRA,V +tare/& $a*ove, +rate, ridic9 cortinaE
+cortina se ridic/
)$)A +ctre Tri$orin/& )u e a1a c9 6ie!a e ciudat9M
TR$G<R$)5 )8am &nFele! nimic =ncolo, am a!cultat8o cu
6l9cere Ai Kucat cu at@ta !inceritate 1i decorul a +o!t at@t de
+rumo!E +au./ Tre#uie !9 +ie mult 6e1te &n lac
)$)A5 :a
TR$G<R$)5 =mi 6lace !9 6e!cuie!c, nu cuno!c o 6l9cere mai
mare dec@t !9 !tau &n amur( 1i !9 6rive!c 6luta undiFei
)$)A5 :ar eu cred c9 6entru acela care a &ncercat 6l9cerile
creaFiei nu mai e%i!t9 alte 6l9ceri
AR4A:$)A +r.nd/& )u8i mai !6une de a!tea <ri de c@te ori
i !e !6un vor#e de laud9, !e +@!t@ce1te
JAMRA,V5 Pin minte c9 o dat9, la Mo!cova, la o6er9, cele#rul
"ilva a luat un do de Ko! Ji !8a &nt@m6lat c9 &n acela1i tim6, 6arc9
dinadin!, !9 !e a+le la (alerie un #a!, un c@nt9reF de8al no!tru de
cor #i!erice!c, care !9 !tri(e5 >0ravo, "ilva?H cu o octav9 mai
Ko!E V9 6uteFi &nchi6ui !ur6rinderea noa!tr9E .ite, cam a1a5 +cu o
#oce )oas/ >0ravo, "ilva?H Toat9 !ala a &nlemnitH
+au./
:<R)5 A trecut un &n(erE
)$)A5 , tim6ul !9 6lec -a revedereE
AR4A:$)A5 .nde 6leciM :e ce a1a devremeM )u8Fi d9m voieE
)$)A5 M9 a1tea6t9 tata
AR4A:$)A5 Ce omH +se srut/ :ar dac9 nu !e 6oate alt+elH
)e 6are r9u, +oarte r9u, c9 6leciH
)$)A5 :ac8aFi 1ti ce (reu mi8e !9 6lecE
AR4A:$)A5 "9 te conduc9 cineva, dra(a meaH
)$)A +seriat/& <, nu, nuE
"<R$) +ru$tor/& Mai !taiE
)$)A5 Mi8e cu ne6utinF9, Piotr )i*olaeviciE
"<R$)5 < or9 m9carH la urma urmeiH
)$)A +$ndindu"se, aoi rintre lacrimi/& Mi8e cu ne6utinF9H
+d mna cu toi i leac $rbit/
AR4A:$)A5 =ntr8adev9r, ce +at9 nenorocit9E "e !6une c9
r96o!ata ei mam9 a l9!at mo1tenire !oFului ei 6@n9 la ultima
co6eic9 toat9 averea, care era +oarte mareE Ji acum +etiFa a!ta a
r9ma! +9r9 nimic, 6entru c9 tat9l ei a 1i +9cut te!tament, l9!@nd
totul celei de a doua !oFiiE , revolt9torE
:<R)5 :a, tat9l ei e un mare tic9lo! Ce8i al lui e al lui
"<R$) +frecndu"i minile reci/& Ce8ar +i dac9 am 6leca 1i noiE
"e la!9 umeIeala M9 dor 6icioarele
AR4A:$)A5 Picioarele tale a#ia te duc Parc98! de lemn ;ai
!9 mer(em, #9tr@n ne+ericitE +!l ia de bra/
JAMRA,V +oferind braul soiei sale/& MadameM
"<R$)5 $ar url9 c@inele +ctre 5amrae#/ Aii #un, $lia
A+ana!ievici, 1i !6une !98i dea drumulE
JAMRA,V5 )u !e 6oate, Piotr )i*olaevici Mi8e team9 !9 nu
vin9 hoFii la ham#ar Am tot meiul acolo +ctre Med#eden1o/ :a,
cu o octav9 mai Ko!5 >0ravo, "ilvaE? Ji nu uita c9 nu era un arti!t,
ci un #iet c@nt9reF de #i!eric9E
M,:V,:,)4<5 Ji ce lea+9 au c@nt9reFii 91tia de #i!eric9M
+leac toi afar de 4orn/
:<R) +sin$ur/& )u 1tiu "au eu mi8am 6ierdut minFile, !au nu
&nFele( nimic, dar mie 6ie!a mi8a 6l9cut , ceva &n ea C@nd +etiFa
aceea vor#ea de!6re !in(ur9tate 1i c@nd !8au v9Iut 1i ochii ro1ii ai
diavolului, mi8au tremurat m@inile de emoFie Are 6ro!6eFime 1i
naivitate .ite8lH Mi !e 6are c9 vineH Am de (@nd !98i !6un
lucruri care !98i +ac9 6l9cere
TR,P-,V +intr/& )u mai e nimeni
:<R)5 0a eu !unt
TR,P-,V5 Ma1en*a m9 caut9 6e!te tot 6rin 6arc Ce +iinF9
ne!u+erit9E
:<R)5 Jtii, 4on!tantin Gavrilovici, c9 6ie!a dumitale mi8a
6l9cut +oarte multE , oarecum ciudat9 1i nu i8am auIit !+@r1itul,
totu1i m8a im6re!ionat 6uternic Ai talent Tre#uie !9 mer(i mai
de6arte
+Trele# !i strn$e mna i"l !mbriea. ner#os/
:<R)5 :aG ce nai#a, !t96@ne1te8Fi nerviiE Pi8au dat lacrimileH
Ce voiam !98Fi !6unM Pi8ai luat !u#iectul din lumea ideilor
a#!tracte A1a 1i tre#uia, 6entru c9 o6era de art9 tre#uie nea69rat
!9 e%6rime o idee mare )umai ceea ce e !erio! e +rumo! Ce 6alid
e1tiE
TR,P-,V5 AtunciH m9 !+9tuie1ti !9 continuuM
:<R)5 :aH dar !9 &n+9Fi1eIi numai ce8i im6ortant 1i ve1nic
Am avut #un (u!t &n viaF9 1i am tr9it8o &n +el 1i chi6 "unt
mulFumit :ar dac8a1 +i !imFit 1i eu av@ntul ce8l &n!u+leFe1te 6e
arti!t c@nd creeaI9, !unt !i(ur c9 a1 +i di!6reFuit &nveli1ul meu
material 1i tot ce e le(at de el 1i m8a1 +i av@ntat de 6e 69m@nt c@t
mai !u!, !6re &n9lFimi
TR,P-,V5 $art98m9, te ro( .nde8i NarecinaiaM
:<R)5 Ji mai e ceva <rice o6er9 de art9 tre#uie !9 ai#9 o idee
clar9, #ine de+init9 Tre#uie !9 1tii 6entru ce !crii Alt+el, dac9 vei
6orni 6e ace!t drum 6itore!c +9r9 !9 ai vreo Fint9 hot9r@t9, te vei
r9t9ci 1i talentul dumitale te va 6ierde
TR,P-,V +nerbdtor/& .nde8i NarecinaiaM
:<R)5 A 6lecat aca!9
TR,P-,V +diserat/& Ce !9 +acM Vreau !8o v9dH Tre#uie
nea69rat !8o v9d M9 duc
+intr Maa/
:<R) +ctre Trele#/& -ini1te1te8te, 6rieteneE
TR,P-,V5 Totu1i am !9 6lec Tre#uie !9 6lec
MAJA5 4on!tantin Gavrilovici, intr9 &n ca!9 Te8a1tea6t9 mama
dumitale , nelini1tit9
TR,P-,V5 "6une8i c8am 6lecat Ji v9 ro( 6e toFi5 l9!aFi8m9 &n
6aceE -9!aFi8m9E )u v9 mai FineFi du69 mineE
:<R)5 ,i, ei, dra(ul meu, nu mer(e a1aE )u 1ade +rumo!E
TR,P-,V +rintre lacrimi/& -a revedere, doctore, 1i &Fi
mulFume!cEH +leac/
:<R) +oftnd/5 TinereFe, tinereFeE
MAJA5 C@nd nu mai ai nimic de !6u!, o+teIi5 TinereFe, tinereFeE
H +ri.ea. tabac/
:<R) +!i ia tabac-era i o arunc !ntr"un tufi/& $!6r9ve1te, e
deI(u!t9tor +au./ Mi !e 6are c9 &n ca!9 au &nce6ut !9 Koace
c9rFi ;ai 1i noi acoloH
MAJA5 Mai a1tea6t9 6uFin
:<R)5 :e ceM
MAJA5 Vreau !98Fi mai !6un o dat9 Vreau !98Fi vor#e!cH
+emoionat/ )u8l iu#e!c 6e tata :umitale &n!9 &mi de!chid inima
)u 1tiu de ce !imt din tot !u+letul c98mi e1ti a6ro6iatH AKut98m9
AKut98m9, c9 alt+el am !9 +ac o 6ro!tie Am !98mi #at Koc de viaFa
mea, am !9 mi8o !tricH )u mai 6otH
:<R)5 Ji cum !9 te aKutM
MAJA5 "u+9r )imeni, nimeni nu8mi 1tie !u+erinFeleE +!i une
caul e ietul lui, !ncet/ =l iu#e!c 6e 4on!tantin
:<R)5 Ce nervo1i !unteFi cu toFiiE Ce nervo1iE Ji c@t9
dra(o!teH <, lac +ermecatE +cu blndee/ :ar cu ce te 6ot aKuta
eu, co6ilul meuM Cu ceM
Cortina
ACT.- A- :<$-,A
>n teren de cric-et. (n fundul scenei, la dreata, o cas cu
teras mare; !n stn$a se #ede lacul, !n care se o$lindete
soarele. ? $rdin de flori. Amia.. ,ldur. 'e mar$inea
terenului, la umbra unui tei btrn, stau e"o banc Ar1adina,
4orn i Maa. 'e $enunc-ii lui 4orn 7 o carte desc-is.
AR4A:$)A +ctre Maa/& Ridic98te 1i dumneataE B!e ridic
amndou/ Vino l@n(9 mine :umneata ai dou9Ieci 1i doi de ani,
eu a6roa6e de dou9 ori 6e at@t ,v(heni "er(heevici, care 6are mai
t@n9r9 dintre noiM
:<R)5 :e!i(ur c9 dumneataE
AR4A:$)A5 Ai v9IutM Ji 1tii de ceM Pentru c9 eu lucreI, !imt,
m9 I#ucium toat9 Iiua, 6e c@t9 vreme dumneata !tai mereu locului
1i nu tr9ie1tiH ,u una 1tiu5 c9 nu tre#uie !9 m9 (@nde!c la viitor
)u m9 (@nde!c niciodat9 nici la #9tr@neFe, nici la moarte )u 6oFi
ocoli ceea ce !e va &nt@m6la
MAJA5 $ar eu m9 !imt ca 1i cum m8a1 +i n9!cut demult, demult,
1i8mi t@r9!c viaFa du69 mine ca 6e o tren9 +9r9 de !+@r1itH Ji
de!eori mi !e &nt@m6l9 !9 nu mai am nicio 6o+t9 de viaF9E +se
aa./ :e!i(ur c9 toate a!tea !unt +leacuri Tre#uie !9 te !cuturi
#ine 1i !9 te le6eIi de eleE
:<R) +cnt !ncet/& >Pove!tiFi8i voi, +lorile meleH?
AR4A:$)A5 Ji mai tre#uie !9 1tii c9 !unt corect9 ca un en(leI
,u, dra(a mea, !unt totdeauna !coa!9 ca din cutie Totdeauna !unt
&m#r9cat9 1i coa+at9 comme il faut
12
. "98mi &n(9dui eu vreodat9 !9
ie! din ca!9, +ie numai 6@n9 &n (r9din9, &n #luI9 !au ne6ie6t9nat9M
)iciodat9E :e8a!ta m9 1i Fin #ine, 6entru c9 n8am +o!t niciodat9
l9l@ie 1i nu m8am l9!at, ca alteleH +cu minile !n olduri, se
limb e teren/ .itaFi8v9, ar9t !au nu t@n9r9M "unt &n !tare !9 Koc
1i rolul unei +etiFe de cinci!6reIece aniE
:<R)5 Cu toate a!tea, eu tot am !9 cite!c mai de6arteH +ia
cartea/ )e8am o6rit la ne(u!torul de +9in9 1i la 1o#olaniH
AR4A:$)A5 :a, la 1o#olani Cite1teE +se aa./ "au mai #ine,
d98mi mie cartea Am !9 cite!c eu , r@ndul meu +ia cartea i
caut asa)ul/ -a 1o#olaniH .ite8aici +citete/ >Ji e tot at@t de
6rimeKdio! 6entru oamenii de lume !9 r9!+eFe 1i !9 atra(9 6e
!criitori la ei, c@t e 6entru un ne(u!tor de +9in9 !9 crea!c9 1o#olani
&n ham#arele lui Ji totu1i !criitorii !unt iu#iFi :e aceea, c@nd o
+emeie a 6u! ochii 6e un !criitor 1i dore1te !98l cucerea!c9, &l
a!ediaI9 cu laude, cu dr9(9l91enii 1i r9!+9FuriH? ,i, a!ta, 6oate, la
+ranceIiO la noi &n!9 nu e%i!t9 nimic a!em9n9torH nimic nu !e
+ace du69 6ro(ram Aemeile noa!tre, de o#icei, &nainte de a cuceri
inima unui !criitor, !unt &ndr9(o!tite de el 6@n9 6e!te ca6 "9 nu
c9ut9m 6rea de6arteE .itaFi8v9 de 6ild9 la mine 1i la Tri(orinH
+#in Sorin, sri)inindu"se !n baston, i 0ina; Med#eden1o !min$e
!n urma lor un fotoliu e roate/
"<R$) +cu tonul cu care mn$i un coil/& ,iM )e #ucur9m 1i
noi a!t9IiM "untem 1i noi ve!el9, cum !8ar IiceM +ctre sora lui/
"i(ur c9 ne #ucur9mE Tat9l 1i mama vitre(9 au 6lecat la Tver, 1i
trei Iile &n ca6 !untem li#er9E
)$)A +se aa. ln$ Ar1adina i o !mbriea./& "unt at@t de
+ericit9E Acum !unt numai a voa!tr9
"<R$) +ae.ndu"se !n fotoliul su/& Ce +rumu1ic9 e a!t9IiE
AR4A:$)A5 Ji cochet9 1i no!tim9H A!ta8mi 6laceE +o srut
e 0ina/ :ar !9 nu te mai l9ud9m c9 te deochem .nde e 0ori!
Ale%eeviciM
)$)A5 -a 6e!cuit, l@n(9 ca#ina de #aie
AR4A:$)A5 Cum de nu !8a 6licti!itM +#rea s continue cititul/
)$)A5 Ce citiFiM
AR4A:$)A5 Mau6a!!ant, <Sur lHeau?, dr9(uFoE +citete cte#a
rnduri entru sine/ ,i, mai de6arte nu8i nici intere!ant, nici
adev9rat +!nc-ide cartea/ "u+letul mi8e nelini1tit "6uneFi8mi, ce8i
cu +iul meuM :e ce8i at@t de 6licti!it 1i moroc9no!M =1i 6etrece
Iilele 6e lacO nu8l mai v9d a6roa6e delocE
MAJA5 =i e !u+letul I#uciumat +ctre 0ina, sfioas/ Te ro(,
cite1te8ne din 6ie!a luiE
)$)A +dnd din umeri/& Pii dumneata nea69ratM , at@t de 6uFin
intere!antE
MAJA Bstnindu"i emoia/& C@nd cite1te, 69le1te 1i &i ard
ochii Are un (la! +rumo! 1i tri!t 1i !e 6oart9 ca un 6oet
+Sorin sforie./
:<R)5 )oa6te #un9E
AR4A:$)A5 Petru1aE
"<R$)5 :aE
AR4A:$)A5 :ormiM
"<R$)5 :e+elE
+au./
AR4A:$)A5 Aaci r9u, +rate, c9 nu te &n(riKe1ti
"<R$)5 ,u a1 vrea !9 m9 caut, dar nu vrea doctorulE
:<R)5 Ce !9 te mai cauFi la 1aiIeci de aniME
"<R$)5 :ar 1i la 1aiIeci de ani mai vrei !9 tr9ie1tiE
:<R) +cu ciud/& $a 1i dumneata, acolo, 6ic9turi de valerian9E
AR4A:$)A5 Cred c8ar +i #ine !9 6lece undeva la #9i
:<R)5 "9 6leceE Ar 6utea !9 6lece, du69 cum ar 6utea !9 nu
6leceE
AR4A:$)A5 Mai 6rice6e ceva dac9 6oFi
:<R)5 )8ai ce !9 6rice6i Totul e lim6ede
+au./
M,:V,:,)4<5 Piotr )i*olaevici ar tre#ui !9 !e la!e de
+umatH
"<R$)5 A!tea8! 6ro!tiiE
:<R)5 )u, nu !unt 6ro!tii Vinul 1i tutunul &Fi iau
6er!onalitatea :u69 o Fi(ar9 !au un 6ahar de votc9, dumneata nu
mai e1ti Piotr )i*olaevici, ci Piotr )i*olaevici 6lu! &nc9 cineva
,ul dumitale !e de!tram9 1i te 6orFi cu dumneata cum te8ai 6urta
cu o a treia 6er!oan95 cu elH
"<R$) +rde/& , u1or !9 Kudeci 6e alFii :umneata Fi8ai tr9it
viaFa, dar euM Am +o!t dou9Ieci 1i o6t de ani la Mini!terul de
'u!tiFie, dar nu am tr9it &nc9, nu am &ncercat nimic &n viaF9, cum !8
ar Iice, 1i lucru le!ne de &nFele! mi8e &nc9 !ete de viaF9E
:umneata e1ti !9tul 1i indi+erent, 1i de a!ta &nclini !6re +iloIo+ie
,u vreau !9 tr9ie!c, 1i de a!ta #eau vin de Xere! la ma!9 1i +umeI
Fi(9ri de +oi, 1i8a1a 1i 6e dincoloH ,i, 1i a1aH
:<R)5 ViaFa tre#uie luat9 &n !erio!E :ar ca !9 te &n(riKe1ti la
1aiIeci de ani 1i !98Fi 6ar9 r9u c9 &n tinereFe ai avut 6rea 6uFine
6l9ceri, a!ta, iart98m9, denot9 ne!erioIitateE
MAJA +se ridic/& Mi !e 6are c9 e vremea me!ei +mer$e lene/
Mi8a amorFit un 6iciorH +leac/
:<R)5 Acum !e duce 1i d9 6e!te ca6 dou9 69h9rele, &nainte de
ma!9
"<R$)5 :ac9 n8are alt9 #ucurie &n viaF9, !9r9cuFa de eaE
:<R)5 Toate !unt de1ert9ciuni, ,%celenF9E
"<R$)5 :umneata raFioneIi ca omul !9tul
AR4A:$)A5 Ah, :oamne, ce 6oate +i mai 6lictico! dec@t
dulcea 6licti!eal9 a vieFii de la Far9E , cald, lini1te, nimeni nu +ace
nimic, toFi +iloIo+eaI9H &mi 6lace !9 !tau cu voi, 6rieteni, &mi
6lace !9 v9 a!cult, darH e mult mai 6l9cut !9 m9 a+lu &ntr8o
camer9 de hotel 1i !98mi &nv9F rolul
)$)A +exaltat/5 Ce +rumo! eE Cum v9 &nFele(E
"<R$)5 :e!i(ur, e mai #ine la ora1 "tai la #iroul t9u, lacheul
nu d9 voie nim9nui !9 intre neanunFat, ai tele+onH 6e !trad9
#irKari, 1i8a1a 1i 6e dincoloH
:<R) +fredonea./& >Pove!tiFi8i voi, +lorile meleH?
+intr 5amrae# i du el 'olina Andree#na/
JAMRA,V5 .ite8i 6e ai no1triE 0un9 Iiua +srut mna
Ar1adinei i aoi a 0inei/ "unt mulFumit c9 v9 v9d 6e toFi
!9n9to1i +ctre Ar1adina/ "oFia mea !6une c9 aveFi de (@nd !9
6lecaFi chiar aIi, &m6reun9 cu ea, la ora1 , adev9ratM
AR4A:$)A5 :a, a1a aveam de (@nd
JAMRA,V5 ;mE Aoarte #ineE :ar cu ce o !9 v9 duceFi, !timat9
doamn9M AIi !e tran!6ort9 !ecara 1i toFi ar(aFii !unt ocu6aFi Ji cu
ce cai, dac98mi daFi voie !9 &ntre#M
AR4A:$)A5 Cu ce caiM Jtiu eu cu ce caiM
"<R$)5 Avem caii de tr9!ur9
JAMRA,V +ener#ndu"se/& Caii de tr9!ur9M :aG hamuri de
unde !9 iauM :e undeM , de ne&nchi6uitE "9 nu8Fi vie !9 creIiE
"timat9 doamn9, m9 &nchin &n +aFa talentului dumneavoa!tr9, !unt
(ata !98mi Kert+e!c Iece ani din viaF9 6entru dumneavoa!tr9, dar
cai nu v9 6ot daE
AR4A:$)A5 :ar dac9 tre#uie !9 m9 duc la ora1E Curio! lucruE
JAMRA,V5 Mult !timat9 doamn9, nu 1tiFi ce &n!eamn9 o
(o!6od9rieE
AR4A:$)A +arin.ndu"se/& Mereu aceea1i 6ove!teE :ac9 e
a1a, 6lec chiar aIi la Mo!cova Porunce1te !98mi tocmea!c9 &n !at
ni1te cai, dac9 nu vrei !9 m9 duc 6e Ko! 6@n9 la (ar9E
JAMRA,V +arin.ndu"se/& Atunci, eu &mi dau demi!iaE
C9utaFi8v9 un alt admini!trator +leac/
AR4A:$)A5 )u e var9 !9 nu !e8nt@m6le la +elE Aici nu e var9
!9 nu +iu Ki(nit9 )8am !9 mai calc 6e8aiciE
+iese !n stn$a !n direcia cabinei de baie;
du un minut trece sre cas urmat de Tri$orin, care duce nite
undie i o $leat/
"<R$) +arin.ndu"se/& A!ta8i o#r9InicieE :racu mai 1tie ce eE
M8am !9turat, la urma urmeiE "9 !e8aduc9 toFi caii numaidec@t
)$)A +ctre 'olina Andree#na/& "8o re+uIi 6e $rina )i*olaevna,
o arti!t9 at@t de cele#r9E <are +iecare dorinF9 a ei, +ie ea 1i
ca6riciu, nu e mai im6ortant9 dec@t (o!6od9ria voa!tr9M , de
necreIutE
P<-$)A A):R,,V)A +diserat/& Ce 6ot +aceM PuneFi8v9 &n
locul meu Ce 6ot +aceM
"<R$) +ctre 0ina/& "9 mer(em la !or98meaH "8o ru(9m cu
toFii !9 nu 6lece )uM +ri#ind !n direcia !n care a ieit 5amrae#/
, un om de ne!u+eritE .n adev9rat tiranE
)$)A +nu"l las s se scoale/& R9m@i, nu te !culaE Te ducem
noiE +ea i Med#eden1o !min$ fotoliul cu roate/ , &n(roIitorE
"<R$)5 :a, e &n(roIitorE :ar n8o !9 6leceE Vor#e!c eu cu elE
+iese. ;mn 4orn i 'olina Andree#na/
:<R)5 Ce oameni ano1tiE :e +a6t, !oFul dumitale ar merita !9
+ie dat 6e u19 a+ar9E Totul !e va !+@r1i &n!9 alt+el Ji muierea a!ta
#9tr@n9 de Piotr )i*olaevici 1i !ora lui &i vor cere iertare Ai !9
veIiE
P<-$)A A):R,,V)A5 A trimi! 1i caii de tr9!ur9 la c@m6E =n
+iecare Ii nu !unt dec@t ne&nFele(eri de8a!teaE :ac9 ai 1ti c@t !unt
de chinuit9E M9 &m#oln9ve!cE .ite, tremurH )u 6ot !98i ra#d
moKiciaE +cu ton ru$tor/ ,v(heni, iu#itule, !cum6ule, ia8m9 la
dumneataH Tim6ul trece, nu mai !untem tineri 1i m9car acum, la
!+@r1itul vieFii, !9 nu ne mai a!cundem, !9 nu mai minFimH
+au./
:<R)5 Am cinciIeci 1i cinci de ani , 6rea t@rIiu !98mi !chim#
viaFa
P<-$)A A):R,,V)A5 Jtiu, re+uIi 6entru c9 &n a+ar9 de mine
mai !unt 1i alte +emei &n viaFa ta , cu ne6utinF9 !9 le iei 6e toate la
dumneataH &nFele(H $art98m9, 1tiu c9 te8ai !9turat de mineH
+0ina se arat ln$ cas; cule$e flori/
:<R)5 0a nu e chiar a1a
P<-$)A A):R,,V)A5 M9 roade (eloIia :e!i(ur, ca doctor
nu 6oFi !9 nu veIi +emei =nFele(H
:<R) +ctre 0ina, care se aroie/& Ce mai e nouM
)$)A5 $rina )i*olaevna 6l@n(e, iar Piotr )i*olaevici are o criI9
de a!tm
:<R) +se ridic/& M9 duc !9 le dau vaierian9 la am@ndoi
)$)A +!i ofer florile/& =mi dai voieM
:<R)5 Merci bien.
1D
+se !ndreat sre cas/
P<-$)A A):R,,V)A +mer$nd cu el/& Ce +lori +rumoa!eE
+ln$ cas, cu $las surd/ :98mi +lorileE :98mi +lorileE +ia florile,
le rue i le arunc; amndoi intr !n cas/
)$)A +sin$ur/& Ce curio! e !9 veIi c9 o arti!t9 cele#r9 6l@n(e
1i &nc9 6entru un +leac ca 9!taE :ar nu e 1i mai curio! c9 un !criitor
cele#ru, la care !e &nchin9 cititorii, de!6re care !criu toate (aIetele,
ale c9rui +oto(ra+ii le 6oate cum69ra oricine, care e tradu! &n lim#i
!tr9ine, &1i 6etrece vremea 6e!cuind 1i !e #ucur9 c9 a 6rin! doi
co!aciM Credeam c9 oamenii cele#ri !unt m@ndri 1i inacce!i#ili, c9
di!6reFuie!c mulFimea, ca 1i cum !8ar r9I#una 6rin (loria 1i
!tr9lucirea numelui lor de +a6tul c9 mulFimea 6une mai 6re!u! de
toate #o(9Fia 1i #oieria din na1tere :ar uite c9 1i ei 6l@n(, 6rind
6e1ti, Koac9 c9rFi, r@d 1i !e !u69r9, la +el ca toFi ceilalFiEH
TR,P-,V +intr fr lrie, innd !n mn o uc i un
escru !mucat/& ,1ti !in(ur9M
)$)A5 "in(ur9
+Trele# !i une la icioare escruul/
)$)A5 Ce &n!eamn9 a!taM
TR,P-,V5 Am +o!t at@t de tic9lo!, &nc@t am tra! &n ace!t
6e!c9ru1 =l 6un la 6icioarele dumitaleE
)$)A5 Ce8i cu dumneataM +ridic escruul i se uit la el/
TR,P-,V +du o au./& =n cur@nd 1i &n acela1i +el m9 voi
omor& 1i eu
)$)A5 )u te mai recuno!cE
TR,P-,V5 :a, du69 ce 1i eu am &ncetat !9 te mai recuno!c 6e
dumneata Te8ai !chim#at +aF9 de mine Ai o 6rivire rece 1i
6reIenFa mea te !tin(here1te
)$)A5 =n ultimul tim6 te8ai +9cut !u69r9cio!, te e%6rimi tot mai
o#!cur, cu +el de +el de !im#oluri .ite, !unt !i(ur9 c9 1i
6e!c9ru1ul 9!ta e un !im#ol, dar eu nu te !u69ra nu &nFele(E
+une escruul e banc/ "unt 6rea !im6l9 ca !9 &nFele(
TR,P-,V5 Toate au &nce6ut din !eara &n care 6ie!a mea a c9Iut
at@t de !tu6id Aemeile nu iart9 in!ucce!ul Am ar! totul, 6@n9 la
ultima +il9 :ac9 ai 1ti c@t de nenorocit !untE R9ceala dumitale e
cum6lit9, ne+irea!c9 , ca 1i cum m8a1 treIi din !omn 1i a1 vedea
c9 lacul ace!ta a !ecat dintr8odat9 !au c9 l8a &n(hiFit 69m@ntul
Chiar acum mi8ai !6u! c9 e1ti 6rea !im6l9 ca !9 m9 &nFele(i :ar
ce8i de &nFele! aiciME Pie!a n8a 6l9cut, dumneata nu ai dec@t di!6reF
6entru in!6iraFia mea, m9 creIi un om mediocru, un om de nimic,
la +el ca mulFi alFii +bate din icior/ =mi dau 6er+ect de #ine
!eama, &mi dau #ine !eamaE Parc9 a1 avea un cui &n+i6t &n creier,
#le!temat !9 +ie 1i el, 1i m@ndria a!ta a mea, care &mi !u(e !@n(ele,
mi8l !u(e ca un vam6irE +#.ndu"l e Tri$orin care se aroie
citind o carte/ .ite, vine adev9ratul talentE .m#l9 ca ;amlet, ca 1i
el Fine o carte &n m@n9 +o tac-inea./ Vor#e, vor#e, vor#e
"oarele 9!ta nici nu !8a a6ro6iat de dumneata, 1i ai 1i &nce6ut !9
I@m#e1ti 1i 6rivirea Fi !8a to6it !u# raIele lui )u vreau !9 v9
!u69rH
+leac $rbit/
TR$G<R$) +notnd !n carte/& Tra(e ta#ac 6e na! 1i #ea votc9H
Totdeauna &n ne(ruH < iu#e1te &nv9F9torulH
)$)A5 0un9 Iiua, 0ori! Ale%eeviciE
TR$G<R$)5 0un9 Iiua Pe nea1te6tate lucrurile !8au &ncurcat
at@t de mult, &nc@t mi !e 6are c9 vom 6leca chiar a!t9Ii "8ar 6utea
!9 nu ne mai vedem niciodat9 =mi 6are r9u Mi !e &nt@m6l9 at@t de
rar !9 &nt@lne!c +ete tinere, tinere 1i +ermec9toareE Am 1i uitat 1i
mi8e (reu !98mi mai &nchi6ui cum !e !imte cineva la o6t!6reIece8
nou9!6reIece ani :e aceea &n 6ove!tirile 1i nuvelele mele, +etele
!unt de o#icei +al!e A1 vrea !9 +iu m9car o !in(ur9 or9 &n locul
dumitale, !9 1tiu cum (@nde1ti 1i !9 a+lu ce +el de +iinF9 e1ti
)$)A5 $ar eu a1 vrea !9 +iu &n locul dumitale
TR$G<R$)5 :e ceM
)$)A5 Ca !9 1tiu ce !imte un !criitor talentat 1i cele#ru Cum !e
!imte cele#ritateaM Ce !imFi c@nd 1tii c9 e1ti cele#ruM
TR$G<R$)5 Ce !imtM Cred c9H nimic -a a!ta nu m8am (@ndit
niciodat9 +$ndindu"se/H.na din dou95 !au dumneata e%a(ereIi
cele#ritatea mea !au cele#ritatea nu !e !imte deloc
)$)A5 :ar c@nd cite1ti de!6re dumneata &n (aIeteM
TR$G<R$)5 C@nd te laud9, e 6l9cut, iar c@nd te &nKur9 vreo
dou9 Iile nu mai e1ti &n a6ele tale
)$)A5 Ce lume minunat9E :ac8ai 1ti c@t te invidieI .r!itele
oamenilor !unt at@t de deo!e#ite .nii a#ia t@r9!c du69 ei o
e%i!tenF9 6licti!itoare 1i ne&n!emnat9, !em9n@nd cu toFii &ntre ei,
toFi ne+ericiFi Altora dumitale de 6ild9, 1i e1ti unul la un
milion le e dat !9 ai#9 o viaF9 intere!ant9, luminoa!9, 6lin9 de
conFinutH ,1ti +ericitH
TR$G<R$)5 ,uM +dnd din umeri/ Cum !98Fi !6unH dumneata
vor#e1ti de cele#ritate, de +ericire, de o viaF9 luminoa!9 1i
intere!ant9, dar 6entru mine, iart98m9, toate cuvintele a!tea
+rumoa!e !unt ca o dulceaF9 din care eu nu (u!t niciodat9 ,1ti
+oarte t@n9r9 1i +oarte #un9
)$)A5 ViaFa dumitale e at@t de +rumoa!9E
TR$G<R$)5 Ce veIi &n ea at@t de +rumo!M +se uit la ceas/ .ite,
acum tre#uie !9 m9 duc !9 !criu $art98m9, nu am tim6H +rde/
:umneata ai 6u!, cum !e !6une, de(etul 6e ran9 1i eu m9 !imt
tul#urat 1i a6roa6e 6uFin !u69rat :ar +ieE ;ai !9 vor#im "9
vor#im de!6re minunata 1i luminoa!a mea viaF9H :e unde !9
&nce6emM +se $ndete uin/ :e multe ori e1ti !t96@nit de idei
!t9ruitoare5 Iiua 1i noa6tea nu te (@nde1ti dec@t la -un9, de 6ild9
Am 1i eu o lun9 a mea Ni 1i noa6te duc 6ovara unui (@nd ce nu
m9 69r9!e1teH Tre#uie !9 !criu, tre#uie !9 !criu, tre#uieH )8am
i!6r9vit #ine o 6ove!tire, c@nd, nu 1tiu de ce, tre#uie !9 !criu o a
doua, a6oi o a treia, du69 a treia o a 6atraH A1a, !criu 1i eu cum
a1 mer(e cu caii de 6o1t9, +9r9 &ntreru6ere, 1i nu 6ot alt+el Ji acum
te8ntre#5 ce e lumino! 1i minunat &n toate a!teaM <, ce viaF9
#ar#ar9E .ite, acum !tau de vor#9 cu dumneata, &mi 6un tot
!u+letul, 1i totu1i nu 6ot !9 uit nicio cli69 c9 m9 a1tea6t9 o 6ove!te
nei!6r9vit9 V9d un nor care !eam9n9 cu un 6ian M9 (@nde!c5
tre#uie !9 6omene!c undeva, &ntr8o 6ove!tire, c9 6e cer 6lutea un
nor care !em9na cu un 6ian Miroa!e a heliotro6M Re6ede &mi +i%eI
&n minte5 un miro! +oarte dulce, culoarea v9duvelor A !e 6omeni
la de!crierea unei !eri de var9 Te i!code!c 6e dumneata 1i m9
i!code!c 1i 6e mine, la +iecare +raI9, la +iecare cuv@nt 1i m9
(r9#e!c !9 &nchid ace!te +raIe 1i cuvinte &n c9m9rile mele literare5
6oate8mi vor tre#uiE :u69 ce am i!6r9vit o lucrare, aler( la teatru
!au la 6e!cuit Ar tre#ui m9car atunci !9 m9 odihne!c 1i !9 uit :aG
de undeE =n ca6ul meu a 1i &nce6ut !9 !e mi1te, ca o (hiulea de
tuci, !u#iectul cel nou Ji iar91i m9 !imt t@r@t !6re ma!a mea de
lucru, 1i iar91i m9 (r9#e!c !9 !criu, !9 !criu mereu A1a mi !e
&nt@m6l9 de +iecare dat9 )elini1tea vine din mine, !imt c98mi
iro!e!c viaFa, !imt c9 6entru mierea 6e care o &m6art or#e1te at@tor
necuno!cuFi ri!i6e!c 6olenul celor mai +rumoa!e +lori ale mele, le
!mul( 1i le calc &n 6icioare r9d9cinile )u !unt oare un ne#unM
<are cuno!cuFii 1i 6rietenii mei !e 6oart9 cu mine cum !8ar 6urta
cu un om !9n9to!M >Ce mai !criiM? >Ce ne vei mai d9ruiM? Mereu
acelea1i cuvinte, acelea1i cuvinteE Ji mi !e 6are c9 toat9 atenFia
cuno!cuFilor, laudele 1i entuIia!mul, toate !unt numai &n1el9ciune
M9 mint ca 6e un om #olnav, 1i uneori mi8e team9 c9 !e vor
a6ro6ia de mine 6e +uri1, 6e la !6ate, c9 m9 vor &n1+9ca 1i m9 vor
duce ca 6e Po6ri1cin
18
la #alamucE Chiar &n anii tinereFii mele, &n
cei mai #uni ani ai mei, ca &nce69tor, a +o!t un chin ne&ntreru6t
"criitorul m9runt mai ale! c@nd nu8i mer(e cu !cri!ul !e !imte
!t@n(aci, inutil, ne&ndem@natic, nervii &i !unt &ncordaFi, iritaFi :9
ne&ncetat ocol celor a6ro6iaFi de viaFa literar9 1i arti!tic9,
nerecuno!cut, neluat &n !eam9 de nimeni, tem@ndu8!e !9 6rivea!c9
oamenii &n +aF9, a!emenea unui Kuc9tor 6a!ionat care nu are #ani
)ecuno!c@ndu8mi cititorii, nu 1tiu de ce mi8i &nchi6uiam
du1m9no1i 1i ne&ncreI9tori :e 6u#lic mi8era team9, m9 &n(roIea
:e c@te ori mi !e Kuca o 6ie!9 nou9 mi !e 69rea c9 &n !al9 toFi
oamenii #runi &mi !unt vr9Kma1i 1i c9 celor #lonIi nici nu le 6a!9
de mine <E Ce chinuri &n(roIitoareE
)$)A5 Te8a1 &ntre#a numai dac9 in!6iraFia, 6roce!ul &n!u1i al
creaFiei nu8Fi dau cli6e de ad@nc9 +ericireM
TR$G<R$)5 :a, c@nd !criu e 6l9cut Pl9cut9 e 1i citirea
corecturii, darH a#ia a ie1it cartea de !u# ti6ar 1i n8o mai 6ot
!u+eri V9d c9 nu e ceea ce tre#uia, c9 am (re1it, c9 n8ar +i tre#uit
!cri!9 de+el "unt a#9tut, m9 doare8n !u+letH +r.nd/ Ji 6u#licul
cite1te 1i !6une5, >:a, e dr9(uFH are talentH :r9(uF, dar e
de6arte de Tol!toi? !au5 >Arumoa!9 carte, dar TP9rinFi 1i co6iiU a
lui Tur(heniev e mai #un9? Ji a1a mereu, 6@n9 la (roa69, totul va
+i dr9(uF 1i !cri! cu talentO dr9(uF 1i !cri! cu talent 1i nimic mai
mult $ar c@nd voi muri, cuno!cuFii mei, trec@nd 6e l@n(9
morm@ntul meu, vor !6une5 >Aici odihne1te Tri(orin A +o!t un
!criitor #un, dar a !cri! mai 6ro!t dec@t Tur(heniev?
)$)A5 $art98m9, dar re+uI !9 te &nFele( Cred mai de(ra#9 c9 te8
a r9!+9Fat !ucce!ul
TR$G<R$)5 Care !ucce!M )8am +o!t niciodat9 &nc@ntat de mine
)u m9 6lac ca !criitor Ji ce e mai r9u e c9 m9 !imt &nv9luit ca de8
o 6@cl9 1i c9 de multe ori nu &nFele( ce !criuH &mi 6lac de
6ild9 a6a a!ta, co6acii, cerul, !imt natura, ea treIe1te &n mine o
6a!iune, o dorinF9 de ne!t96@nit de a !crie :ar eu nu !unt numai
6ei!a(i!t, ci 1i cet9Fean =mi iu#e!c Fara, 6o6orul, 1i !imt c9 dac9
!unt !criitor, am datoria !9 vor#e!c de!6re 6o6or, de!6re
!u+erinFele lui, de!6re viitorul lui Am datoria !9 vor#e!c de!6re
1tiinF9, de!6re dre6turile omului et caetera, et caetera. Ji vor#e!c
de!6re toate, m9 (r9#e!c, !unt &m#oldit din toate 69rFile, unii !e
!u69r9, &n tim6 ce eu aler( dintr8o 6arte &ntr8alta, ca o vul6e
&ncolFit9 de c@ini Prive!c cum viaFa 1i 1tiinFa mer( mereu &nainte,
iar eu r9m@n tot mai mult &n urm9, ca un F9ran care a 6ierdut
trenul Ji !imt &n cele din urm9 c9 nu m9 6rice6 !9 de!criu dec@t o
6riveli1te, iar &n toate celelalte !unt +al!, +al! 6@n9 &n m9duva
oa!elor
)$)A5 -ucreIi 6rea mult 1i nu mai ai nici tim6, nici 6o+t9 !9 1tii
c@t 6reFuie1ti :umneata 6oFi !9 +ii nemulFumit de dumneata, dar
6entru alFii e1ti un om mare 1i minunat :ac9 eu a1 +i un !criitor ca
dumneata, mi8a1 da toat9 viaFa mulFimii, 1tiind c9 +ericirea ei e !8o
&nalF 6@n9 la mine, 1i mulFimea m8ar 6urta 6e un car de trium+
TR$G<R$)5 ,i, 6e un car de trium+E :aG ce, !unt A(amemnonM
+.mbesc amndoi/
)$)A5 Pentru +ericirea de a +i !criitoare !au arti!t9 a1 &ndura ura
rudelor, !9r9cia 1i deIam9(irea, a1 locui &ntr8un 6od, !u# aco6eri1,
a1 m@nca numai 6@ine nea(r9, a1 r9#da chinul de a +i nemulFumit9
de mine, de a8mi recunoa1te (re1elile, dar 6entru toate ace!tea a1
cere &n !chim# (loriaH (loria adev9rat9, r9!un9toareH +!i
acoer faa cu minile/ Am ameFitH <+E
G-A".- AR4A:$),$ +din cas/& 0ori! Ale%eeviciE
TR$G<R$)5 M9 cheam9H :e!i(ur ca !98mi +ac (eamantanele
Ji tare n8a1 vrea !9 6lecE +se uit sre lac/ Ce +rumo! e aiciEH
MinunatE
)$)A5 VeIi ca!a 1i (r9dina de 6e cel9lalt malM
TR$G<R$)5 :a
)$)A5 Aac 6arte din mo1ia r96o!atei mele mame Acolo m8am
n9!cut Toat9 viaFa mi8am 6etrecut8o l@n(9 lacul 9!ta =i 1tiu 1i cel
mai mic o!trovE
TR$G<R$)5 , +rumo! aici la voi +#.nd escruul/ Ce8i
a!taM
)$)A5 .n 6e!c9ru1 -8a &m6u1cat 4on!tantin Gavril&ci
TR$G<R$)5 Arumoa!9 6a!9re N9u c9 nu8mi vine !9 6lec
=ncearc9 1i o convin(e 6e $rina )i*olaevna !9 mai r9m@n9
+notea. ce#a !n caiet/
)$)A5 Ce !criiM
TR$G<R$)5 )imic im6ortant =mi noteI cevaH Mi8a trecut 6rin
(@nd un !u#iect +ascun.nd caietul/ .n !u#iect 6entru o !curt9
6ove!tire5 6e malul unui lac tr9ie1te din co6il9rie o +at9 t@n9r9, a1a,
ca dumneata $u#e1te lacul ca un 6e!c9ru1 1i e +ericit9 1i li#er9 ca
1i el :ar vine din &nt@m6lare un om, o vede 1i, a1a, din li6!9 de
altceva, o nimice1te ca 6e ace!t 6e!c9ru1
+au./
+la fereastr se arat Ar1adina/
AR4A:$)A5 0ori! Ale%eevici, unde e1tiM
TR$G<R$)5 Viu numaidec@t +leac uitndu"se mereu la 0ina.
,tre Ar1adina, care a rmas la fereastr/ Ce eM
AR4A:$)A5 )u mai 6lec9mE
+Tri$orin intr !n cas/
)$)A +se aroie de ram; du cte#a clie de $ndire/&
Vi!eIE
Cortina
ACT.- A- TR,$-,A
Sufra$eria, !n casa lui Sorin. (n dreata i !n stn$a, ui. >n
bufet. >n dula cu medicamente.
(n mi)locul odii o mas. 2eamantane i cutii de #oia) re$tite
entru lecare. Tri$orin ia de)unul.
Maa st ln$ mas.
MAJA5 Toate a!tea Fi le 6ove!te!c dumitale, 6entru c9 e1ti
!criitor Ai 6utea !9 le +olo!e1ti Pi8o !6un cin!tit :ac9 !8ar +i r9nit
!erio!, n8a1 mai +i tr9it nicio cli69 Ji totu1i !unt curaKoa!9 .ite,
m8am hot9r@t !9 !mul( din inim9 iu#irea a!ta, !8o !mul( din
r9d9cin9E
TR$G<R$)5 Ji &n ce +elM
MAJA5 M9 m9rit Cu Medveden*o
TR$G<R$)5 Cu &nv9F9torulM
MAJA5 :aE
TR$G<R$)5 )u v9d de ce ar +i nevoieE
MAJA5 -a ce #un !9 iu#e1ti +9r9 nicio n9deKde, ani de8a r@ndul,
1i !9 tot a1te6Fi cevaM C@nd voi +i c9!9torit9, n8o !98mi mai !tea
(@ndul la dra(o!te 1i (riKile cele noi le vor &n9#u1i 6e cele vechi
<rice !8ar Iice, tot o !9 !e !chim#e ceva Mai #em un 69h9relM
TR$G<R$)5 "9 nu +ie 6rea multE
MAJA5 ,i, a!ta8iE +umle cte un a-ar/ )u m9 6rivi a1aE
Aemeile #eau mult mai de! dec@t creIi dumneata .nele dintre ele,
cele mai 6uFine, #eau ca mine, &n v9Iul tuturor Cele mai multe
#eau &n!9 6e8a!cun! :a, +ire1teH Ji toate #eau votc9 !au coniac
+ciocnesc/ )orocE :umneata e1ti un om cum!ecade 1i &mi 6are r9u
c9 ne de!69rFim
+beau/
TR$G<R$)5 )ici eu n8a1 vrea !9 6lec
MAJA5 Atunci roa(98te de ea !9 r9m@n9
TR$G<R$)5 )u, acum nu mai r9m@ne Aiul ei !e 6oart9 ca un
!mintit :u69 ce a &ncercat !9 !e !inucid9, vrea, 6are8!e, !9 m9
6rovoace la duel :e ceM "e #o!um+l9, !e &n+urie, 6ro6ov9duie1te
+orme noiH , loc 6entru toate, 1i 6entru cele noi 1i 6entru cele
vechi, de ce !9 ne &n(hiontim unii 6e alFiiM
MAJA5 Mai e 1i (eloIia :ar a!ta nu m9 6rive1te +au./
+Ia1o# trece din stn$a sre dreata cu un $eamantan. Intr 0ina
i se orete la fereastr./
MAJA5 =nv9F9torul meu nu e el 6rea de1te6t, dar e om #un 1i
!9rac 1i m9 iu#e1te mult Ji mi8e mil9 1i de el 1i de #9tr@na lui
mam9 ,i, d98mi voie !98Fi ureI numai #ine Ji !9 nu ne 6omene1ti
de r9u +!i strn$e mna cu utere/ =Fi mulFume!c mult 6entru
#un9voinFa dumitale Ji !98mi trimiFi c9rFile, dar nea69rat cu
auto(ra+ )umai !9 nu !crii >mult !timatei? ci !im6lu >Mariei, care
1i8a uitat neamul 1i nu 1tie 6entru ce tr9ie1te 6e lumea a!ta? -a
revedereE +leac/
)$)A +!ntin.nd sre Tri$orin umnul strns/& "oF !au +9rG deM
TR$G<R$)5 "oFE
)$)A +oftnd/& )u, am &n m@n9 un !in(ur #o# de maI9re M9
(@ndeam dac9 !9 m9 +ac !au nu actriF9H :ac9 a1 (9!i 6e cineva
!98mi dea un !+atE
TR$G<R$)5 =n caIuri de a!tea nu !e 6ot da !+aturi
+au./
)$)A5 )e de!69rFim 1iH 6oate nu ne vom mai vedea niciodat9
Te8a1 ru(a !9 iei ace!t mic medalion ca amintire Am dat !9 !e
(raveIe 6e el iniFialele dumitaleH 1i 6e 6artea cealalt9 titlul c9rFii
dumitale >Nile 1i no6Fi?
TR$G<R$)5 C@t9 (raFieE +srut medalionul/ .n dar minunat
)$)A5 "98Fi aduci aminte de mine din c@nd &n c@nd
TR$G<R$)5 Am !98mi aduc aminte Mi te voi aminti a1a cum
erai atunci, &n Iiua aceea lim6edeH Pii minteM Acum o
!96t9m@n9, c@nd 6urtai o rochie de!chi!9 1i am !tat de vor#9H iar
6e #anc9 I9cea un 6e!c9ru1 al#H
)$)A +$nditoare/& :a, 6e!c9ru1ulH +au./ )u 6utem vor#i
mai mult Vine lumeH &nainte de 6lecare, dou9 cli6e, te ro( din
!u+letH +leac rin stn$a; !n acelai tim rin dreata intr
Ar1adina, Sorin !n frac i cu o decoraie aoi Ia1o#, ocuat cu
!mac-etatul/
AR4A:$)A5 R9m@i aca!9, #9tr@nelule )u !e mai +ac viIite cu
reumati!mele tale +ctre Tri$orin/ Cine a ie1it acumM )inaM
TR$G<R$)5 :a
AR4A:$)A5 Pardon, v8am deranKat +se aa./ Cred c8am
&m6achetat totul "unt +r@nt9 de o#o!eal9H
TR$G<R$) +citind inscriia de e medalion/& >Nile 1i no6Fi?,
6a(ina 171, r@ndul 11 1i 17H
$A4<V +strn$nd masa/& "9 &m6acheteI 1i undiFeleM
TR$G<R$)5 :a, o !9 mai am nevoie de ele C9rFile d98le
cuivaH
$A4<V5 Am &nFele!
TR$G<R$) +entru sine/& Pa(ina 171, r@ndurile 11 1i 17E Ce8o
+i &n r@ndurile a!teaM +ctre Ar1adina/ Aici &n ca!9 !unt c9rFi de8ale
meleM
AR4A:$)A5 :a =n #iroul +ratelui meu, &n dula6ul din colF
TR$G<R$)5 Pa(ina 171H +leac/
AR4A:$)A5 N9u, Petru1a, r9m@i aca!9H
"<R$)5 Voi 6lecaFi, 1i o !98mi +ie (reu +9r9 voi &n ca!a a!ta
AR4A:$)A5 Ji la ora1 ce8ai !9 +aciM
"<R$)5 )imic deo!e#it Totu1iE +rde/ , un eveniment5 6unerea
6ietrei +undamentale la Palatul Admini!trativ 1i a1a 1i 6e
dincoloH A1 vrea m9car o or9, dou9, !9 !ca6 de viaFa a!ta ano!t9
M9 !imt &m#@c!it ca o lulea veche Am !6u! !9 tra(9 tr9!ura 6e la
unu, a1a c9 vom 6leca &n acela1i tim6
AR4A:$)A +du o au./& AieE Tr9ie1te aici, du69 6o+ta
inimii, numai !9 nu te 6licti!e1ti 1i !9 nu r9ce1ti VeIi 1i de +iul
meu =n(riKe1te8l, !+9tuie1te8l +au./ .ite, 6lec 1i nici nu 1tiu de
ce a vrut 4on!tantin !9 !e &m6u1te Cred c9 motivul 6rinci6al a
+o!t (eloIia Cu c@t &l voi lua mai iute 6e Tri(orin de aici, cu at@t o
!9 +ie mai #ine
"<R$)5 Cum !98Fi !6unM Au mai +o!t 1i alte motive, 1i nu e (reu
de &nFele!5 e t@n9r, inteli(ent 1i tr9ie1te numai la Far9, iIolat de
lume, +9r9 #ani, +9r9 !ituaFie, +9r9 viitor, +9r9 niciun +el de
ocu6aFie =i e 1i lui ru1ine 1i !e &n(roIe1te de tr@nd9via lui ,u Fin
+oarte mult la el 1i el m9 iu#e1te, totu1i i !e 6are c9 e de 6ri!o!, la
urma urmei, &n ca!a a!ta 1i c9 !t9 de 6oman9 Ji ace!t amor
6ro6riu al lui nu e (reu de &nFele!H
AR4A:$)A5 C@t9 #9taie de ca6 am cu elE +!n$ndurat/ "981i
caute o !luK#9, ce IiciM
"<R$) Bfluier; aoi ne-otrt/& Mi !e 6are c9 cel mai 6otrivit
lucru ar +i ca tuH !98i dai ceva #ani Mai &nt@i de toate tre#uie !9
!e &m#race omene1te, cum !8ar Iice .it98te la elE Poart9 aceea1i
hain9 de trei ani, um#l9 +9r9 6altonH +rde/ Ji nu i8ar !trica
#9iatului !9 6etreac9 6uFinH !9 6lece &n !tr9in9tate, de 6ild9H )u
co!t9 cine 1tie c@tH
AR4A:$)A5 <ricumH Pentru un r@nd de haine, mai mer(eO
dar ca !9 6lece &n !tr9in9tateE :ar nu, &n momentul de +aF9 n8am
nici 6entru un r@nd de haineE +cu -otrre/ )u am #aniE
+Sorin rde/
AR4A:$)A5 )8amE
"<R$) +fluier/& 0ine, iart98m9, dra(a mea, nu te !u69ra, te
credH Tu e1ti o +emeie (eneroa!9 1i no#il9
AR4A:$)A +rintre lacrimi/& :ar n8am #aniE
"<R$)5 :ac9 a1 avea, !e8nFele(e c9 i8a1 da eu, dar n8am nicio
l9!caie +rde/ Toat9 6en!ia mi8o ia admini!tratorul 1i mi8o
cheltuie1te 6entru (o!6od9rie, 6e vite, 6e 6ri!9ci, 1i #anii mei !e
duc 6e (@rl9 Al#inele mor, vitele 6ier 1i cai de tr9!ur9 nu mi !e
dau niciodat9H
AR4A:$)A5 0a eu am #ani, dar veIi, !unt arti!t9 1i toaletele
m8au ruinat &ntotdeaunaH
"<R$)5 Tu e1ti at@t de #un9H Am mult9 !tim9 6entru tine
:aH :ar iar nu mi8e #ine +se clatin/ Am ameFit +se sri)in de
mas/ Mi8e r9uH
AR4A:$)A +seriat/& Petru1aE +silindu"se s"l susin/
Petru1a, dra(ul meuEH +stri$/ AKutaFi8m9E AKutaFi8m9E
+intr Trele#, banda)at la ca, i Med#eden1o/
AR4A:$)A5 =i e r9u
"<R$)5 )u8i nimic, nu8i nimicH +.mbete, aoi bea a/ Mi8
a 1i trecutH cum !8ar IiceH
TR,P-,V +ctre Ar1adina/& )u te !6eria, mam9, nu e (rav :e
la o vreme i !e &nt@m6l9 de! +unc-iului/ .nchiule, tre#uie !9 !tai
culcat
"<R$)5 :a, 6uFinH Ji totu1i am !9 m9 duc la ora1H Am !9
!tau culcat 6uFin 1i a6oi am !9 6lecH ,i, 1i8a1aH +mer$e
sri)inindu"se !n baston/
M,:V,:,)4< +!l duce la bra/& Jtii (hicitoarea5 dimineaFa &n
6atru la#e, la amiaI9 &n dou9, !eara &n treiH
"<R$) +rde/5 =ntocmai $ar noa6tea 6e !6ate =Fi mulFume!c,
6ot mer(e 1i !in(urH
M,:V,:,)4<5 ;aideFiH +9r9 naIuriH
+iese cu Sorin/
AR4A:$)A5 M8a !6eriatE
TR,P-,V5 )u e #ine c9 !t9 la Far9 -@nceIe1te .ite, mam9,
veIi, dac9 te8ar a6uca a1a, dintr8odat9, (eneroIitatea 1i l8ai
&m6rumuta cu vreo mie cinci !ute, dou9 mii de ru#le, ar 6utea tr9i
la ora1 un an &ntre(
AR4A:$)A5 )u am #aniE "unt arti!t9, nu #ancherE
+au./
TR,P-,V5 Mam9, !chim#98mi 6an!amentul < +aci at@t de
#ineE
AR4A:$)A +ia din dulaul cu medicamente o sticlu cu
iodoform i o cutie cu ansamente/& :octorul a &nt@rIiat
TR,P-,V5 A +9(9duit !9 vin9 6e la Iece 1i acum e amiaI9
AR4A:$)A5 "tai Ko!E +!i scoate #ec-iul ansament/ Parc9 ai
avea un tur#an A!ear9 &ntre#a un drumeF la #uc9t9rie de ce
naFionalitate e1ti Rana e a6roa6e vindecat9 A mai r9ma! o nimica
toat9 +!l srut e frunte/ =n li6!a mea n8ai !9 mai +aci din nou
6ac86acM
TR,P-,V5 )u, mam9 A +o!t o cli69 de di!6erare necu(etat9O
n8am mai +o!t !t96@n 6e mine :ar n8o !9 !e mai re6ete +!i srut
mna/ M@inile tale !unt de aur =mi aduc aminte, demult, demult
erai &nc9 la teatrul de !tat, eu eram mic 6e atunci a +o!t o #9taie
la noi &n curte Au #9tut o !69l9torea!9 Pii minteM Au ridicat8o &n
ne!imFireH Tu te duceai mereu 6e la ea, &i duceai doctorii, &i
!69lai co6iii &n al#ie )u !e 6oate !9 nu8Fi aduci aminteE
AR4A:$)A5 )u +!i face noul ansament/
TR,P-,V5 =n aceea1i ca!9 cu noi locuiau doua #alerineH
Veneau !9 #ea ca+eaua la tineH
AR4A:$)A5 :a, de a!ta &mi aduc aminte
TR,P-,V5 ,rau +oarte #i!ericoa!e +au./ Nilele a!tea am
&nce6ut !9 te iu#e!c iar cu duio1ie 1i din tot !u+letul, ca &n
co6il9rie )u mi8a mai r9ma! nimeni a+ar9 de tine )umai c9 de
ce, de ce te la1i !u# in+luenFa ace!tui omM
AR4A:$)A5 Tu nu8l &nFele(i, 4on!tantinE , o +ire dintre cele
mai no#ileH
TR,P-,V5 Totu1i, c@nd i !8a !6u! c9 vreau !98l 6rovoc la duel,
no#leFea nu l8a &m6iedicat !9 !e dovedea!c9 la1 Ji8acum uite8l c9
6leac9E Au(e ru1ino!E
AR4A:$)A5 Ce a#!urditateE ,u l8am ru(at doar !9 6lece de8
aiciE
TR,P-,V5 < +ire dintre cele mai no#ileE .ite c9 !untem
a6roa6e !9 ne &nc9ier9m din 6ricina lui, iar el, &n cli6a a!ta,
de!i(ur, undeva 6rin !alon !au 6rin (r9din9, r@de de noiH <
cultiv9 6e )ina 1i !e !tr9duie1te !8o convin(9 de+initiv c9 el e un
(eniu
AR4A:$)A5 Tu !imFi un +el de #ucurie !98mi !6ui lucruri
ne6l9cute Pe omul 9!ta eu &l !timeI, 1i te ro( !9 nu vor#e1ti ur@t
de!6re el &n +aFa meaE
TR,P-,V5 ,u &n!9 nu8l !timeI Ai vrea !9 m9 uit la el ca la un
(eniu, dar, iart98m9, nu 1tiu !9 mint 1i !crierile lui m9 deI(u!t9
AR4A:$)A5 Te roade invidiaE <amenilor +9r9 talent dar cu
6retenFii nu le r9m@ne altceva dec@t !9 t9(9duia!c9 adev9ratele
talente , 1i a!ta o m@n(@iere, n8am ce IiceE
TR,P-,V +ironic/& Adev9ratele talenteE +furios/ :ac9 e a1a, ei
#ine, am eu mai mult talent dec@t voi toFi la un locE +!i smul$e
ansamentul de e ca/ Voi, &nvechiFii, aFi 6u! !t96@nire 6e art9 1i
credeFi c9 numai ce +aceFi voi e le(itim 1i adev9rat, iar 6e ceilalFi &i
6ri(oniFi 1i8i &n9#u1iFiE )u v9 recuno!c )u v9 recuno!c nici 6e
tine, nici 6e elE
AR4A:$)A5 :ecadentuleEH
TR,P-,V5 =ntoarce8te la teatrul t9u !cum6 1i Koac9 &n 6ie!e
n9t@n(e 1i +9r9 duh
AR4A:$)A5 )iciodat9 n8am Kucat &n 6ie!e de8a!tea "l9#e1te8
m9E )u e1ti &n !tare !9 !crii nici cel mai nenorocit vodevil
T@r(oveF din 4ievE ParaIituleE
TR,P-,V5 N(ri6ForoaicoE
AR4A:$)A5 NdrenF9ro!uleE +Trele# se aa. i ln$e !ncet/
<m de nimic +se limb a$itat/ -ini1te1te8teE )u tre#uie !9
6l@n(iE +ln$e i ea/ )u tre#uieEH +!i srut fruntea, obra)ii,
rul/ Co6ilul meu dra(, iart98m9EH $art8o 6e mama ta 69c9toa!9E
$art98m9, nenorocita de mineE
TR,P-,V +o !mbriea./& :ac8ai 1tiE Am 6ierdut totE ,a nu
m9 iu#e1teE )u mai 6ot !9 !criuH Mi !8au !6ul#erat toate
!6eranFeleH
AR4A:$)A5 )u deIn9d9KduiH Vor trece toate ,l o !9 6lece 1i
ea o !9 te iu#ea!c9 din nou +!i ter$e lacrimile/ AKun(eE )e8am
&m69cat
TR,P-,V +!i srut minile/& :a, mam9E
AR4A:$)A +duioas/& =m6ac98te 1i cu elE )u e nevoie de duel
)u e a1aM
TR,P-,V5 0ine )umai d98mi voie, mam9, !9 nu8l mai v9d
Mi8e (reuH , 6e!te 6uterile meleH +intr Tri$orin/ .iteH M9
ducH +strn$e $rbit medicamentele !n dula/ Pan!amentul o !9
mi8l +ac9 doctorulH
TR$G<R$) +caut !n carte/& Pa(ina 171H r@ndul 11817 Ah,
iat9E +citete/ >:ac9 vreodat9 vei avea nevoie de viaFa mea, vino 1i
ia8o?
+Trele# ridic ansamentul i leac/
AR4A:$)A +uitndu"se la ceas/& Pe!te 6uFin vor tra(e caii la
!car9
TR$G<R$) +entru sine/& >:ac9 vreodat9 vei avea nevoie de
viaFa mea, vino 1i ia8o?
AR4A:$)A5 "6er c9 ai &m6achetat totulM
TR$G<R$) +nerbdtor/& :a, daH +!n$ndurat/ :e ce la
chemarea a!ta a unui !u+let curat m8am !imFit tri!t, 1i inima mi !8a
!tr@n! de durereMH >:ac9 vreodat9 vei avea nevoie de viaFa mea,
vino 1i ia8o? +Ar1adinei/ "9 mai r9m@nem &nc9 o IiE +Ar1adina d
din ca ne$ati#/ < Ii m9carH
AR4A:$)A5 )u, dra(ul meuE Jtiu ce te reFine :ar tre#uie !9
+ii !t96@n 6e tine ,1ti 6uFin ameFit, treIe1te8te
TR$G<R$)5 Aii 1i tu treaI9, ro(u8te, 1i dovede1te c9 e1ti
&nFele(9toare 1i cu Kudecat9 1i ia lucrurile ca o adev9rat9
6rieten9H +!i strn$e mna/ Tu 1tii !9 te Kert+e1tiH Poart98te ca
un 6rietenH RenunF9H
AR4A:$)A +uternic emoionat/& At@t e1ti de &nne#unitM
TR$G<R$)5 M9 cheam9 ceva !6re ea Poate c9 e tocmai ceea
ce8mi tre#uie
AR4A:$)A5 :ra(o!tea unei +etiFe de 6rovincieE Ce 6uFin te
cuno1tiE
TR$G<R$)5 .neori oamenii dorm mer(@nd -a +el 1i eu5
vor#e!c cu tine acum 1i 6arc9 dorm 1i o v9d 6e ea, &n vi!H Vi!uri
+ermec9toare 1i dulci au 6u! !t96@nire 6e mineH RenunF9 la
mineH
AR4A:$)A +tremurnd/& )u, nuH "unt 1i eu o +emeie ca
oricare alta :e ce8mi vor#e1ti a1aM )u m9 chinui, 0ori!E Mi8e
(roaI9H
TR$G<R$)5 :ac9 ai vrea, ai 6utea +i o +emeie e%traordinar9
)umai iu#irea tinerea!c9, 6lin9 de +armec 1i de 6oeIie, care te +ur9
&n lumea vi!urilor, numai ea &Fi 6oate da +ericirea 6e 69m@nt P@n9
acum n8am mai &nt@lnit iu#irea a!ta =n tinereFe n8am avut tim6
Am #9tut la u1a tuturor redacFiilor, m8am lu6tat cu !9r9cia Acum
&n!9 iat8o, a !o!it &n !+@r1it, 1i m9 cheam9E Ce ro!t ar avea !9 +u(
de eaM
AR4A:$)A +mnioas/& Ai &nne#unitM
TR$G<R$)5 Aie 1i8a1aE
AR4A:$)A5 V8aFi &nFele! cu toFii a!t9Ii !9 m9 chinuiFiM
+ln$e/
TR$G<R$) +se auc de ca/& )u &nFele(eE )u vrea !9
&nFelea(9E
AR4A:$)A5 "9 +iu oare chiar at@t de ur@t9 1i #9tr@n9, &nc@t !9
mi !e 6oat9 vor#i +9r9 nicio Ken9 de!6re alte +emeiM +!l
!mbriea. i"l srut/ <, ai &nne#unit, !cum6ul meu, idolul
meuE Tu e1ti ultima 6a(in9 a vieFii meleE +!n$enunc-ea./ 0ucuria
mea, m@ndria mea, +ericirea meaH +!i curinde $enunc-ii/ :ac9
m9 69r9!e1ti +ie 1i 6entru un cea!, n8am !9 6ot &ndura, am !9
&nne#une!c, !t96@nul meu minunat, !t96@nul meu +9r9 !eam9nH
TR$G<R$)5 Ar 6utea !9 intre cineva +!i a)ut s se ridice/
AR4A:$)A5 )8are dec@t, nu mi8e ru1ine de iu#irea mea 6entru
tine +!i srut minile/ Comoara mea, minte Iv969iat9, e1ti (ata
!9 +aci o ne#unie, dar eu nu vreau 1i n8am !9 te la!H +rde/ ,1ti al
meuH ,1ti al meuH Ji +runtea a!ta e a mea 1i ochii !unt ai mei 1i
69rul 9!ta m9t9!o! e al meuH ,1ti tot al meuE Cu talentul t9u, cu
inteli(enFa ta, e1ti cel mai #un dintre !criitorii de aIi, e1ti !in(ura
n9deKde a Ru!ieiH ,1ti !incer, !im6lu, 6roa!69t, ai un umor at@t
de !9n9to! Tu 1tii !9 redai, cu o !in(ur9 tr9!9tur9, ce e mai
caracteri!tic la un 6er!onaK !au &ntr8un 6ei!aK, oamenii t9i !unt vii
1i tr9ie!cH <, tu nu 6oFi +i citit +9r9 emoFie CreIi c9 te t9m@ieI,
c9 te lin(u1e!cE .it98te &n ochii mei, 6rive1teH Am aerul unei
mincinoa!eM )u !imFi c9 numai eu 1tiu !9 te 6reFuie!c, c9 numai eu
&Fi !6un adev9rul, dra(ul meu, minunea meaH < !9 6leci )u e
a1aM Ji n8ai !9 m9 69r9!e1tiM
TR$G<R$)5 )8am voinF9H )iciodat9 n8am avut voinF9
Vl9(uit, moale, !u6u! &ntotdeauna, !9 6lac eu oare +emeilorM $a8
m9, du8m9, dar !9 nu m9 la1i !9 +ac niciun 6a! +9r9 tineE
AR4A:$)A +entru sine/& Acum e al meuE +cu nesare, ca i
cum nu s"ar fi !ntmlat nimic/ :e alt+el, dac9 vrei, 6oFi !9 r9m@i
Am !9 6lec !in(ur9, iar tu o !9 vii 6e!te o !96t9m@n9 -a urma
urmei, de ce !9 te (r9#e1tiM
TR$G<R$)5 )u, mai #ine 6lec9m &m6reun9
AR4A:$)A5 Cum vreiE Aie 1i &m6reun9H +au.. Tri$orin
!nseamn ce#a !n caiet/ Ce !crii acoloM
TR$G<R$)5 Am auIit aIi8dimineaF9 o vor#9 +rumoa!95
>Cr@n(ul +ecioarei? < !98mi +olo!ea!c9 +se"ntinde/ A1adar,
6lec9m, nu8i a1aM $ar va(oane, iar (9ri, iar #u+ete, iar (eamantane,
iar di!cuFiiH
JAMRA,V +intrnd/& Am cin!tea !9 v9 anunF cu 69rere de r9u
c9 tr9!ura a tra! la !car9 Mult !timat9 doamn9, e tim6ul !9 6lecaFi
la (ar9O trenul vine la ora dou9 1i cinci minuteE Aii #un9, $rina
)i*olaevna, 1i nu uita !9 a+li unde e acum actorul "uIdalFevE
Tr9ie1teM , !9n9to!M Pe vremuri tr9(eam c@te un che+ &m6reun9
,ra ne&ntrecut &n >Curierul din -Won? Pin minte c9 &m6reun9 cu
el, la ,li!avet(rad, Kuca tra(edianul $Imailov, un +oarte #un actor
1i el )u te (r9#i, !timat9 doamn9, mai !unt cinci minute <dat9,
&ntr8o melodram9 Kucau 6e con!6iratorii 1i +u!e!er9
de!co6eriFi tre#uind !9 !6un95 >Am c9Iut &ntr8o cur!9?, $Imailov
a !6u!5 >Am c9Iut &ntr8o curc9?H +rde cu -o-ote/ AuIi, curc9E
+!n tim ce #orbete, Ia1o# umbl la $eamantane, fata din cas !i
aduce Ar1adinei lria, mantoul, umbrela, mnuile, toi o a)ut
e Ar1adina s se !mbrace; buctarul ri#ete din ra$ul uii din
stn$a, aoi intr ne-otrt;
intr i 'olina Andree#na, aoi Sorin i Med#eden1o/
P<-$)A A):R,,V)A +cu un co !n mn/& Po+tim 1i 6rune
6entru drumH "unt +oarte dulci Poate o !9 vi !e +ac9 6o+t9
AR4A:$)A5 ,1ti +oarte #un9, Polina Andreevna
P<-$)A A):R,,V)A5 -a revedere, dra(a meaE :ac9 a +o!t
ceva care v8a !u69ratH $ertaFi8m9E +ln$e/
AR4A:$)A5 Totul a +o!t cum nu !e 6oate mai #ine )umai c9
nu tre#uie !9 6l@n(i
P<-$)A A):R,,V)A5 Cum trece viaFaE
AR4A:$)A5 Ce !98i +aciE
"<R$) +!n alton, cu elerin, cu lrie, baston, trece rin
camer intrnd e ua din stn$a/& "urioar9, e tim6ul "9 nu
&nt@rIiem, la urma urmeiH ,u m9 duc la tr9!ur9E +leac/
M,:V,:,)4<5 Ca !9 v9 6etrec, o !8o iau 6e Ko! la (ar9
AKun( numaidec@t +leac/
AR4A:$)A5 -a revedere, dra(ii meiH :ac9 om mai tr9i 1i om
+i !9n9to1i, o !9 ne vedem la var9 din nou +fata !n cas, Ia1o# i
buctarul !i srut mna/ "9 nu m9 uitaFi +!i d buctarului o
rubl/ .ite o ru#l9 =m69rFiFi8o &ntre voi trei
0.C/TAR.-5 V9 mulFumim, coniF9 :rum #unE V9 !untem
+oarte recuno!c9tori
$A4<V5 "9 +ie &ntr8un cea! #unE
JAMRA,V5 )e8ai +erici cu o !cri!oric9 -a revedere, 0ori!
Ale%eeviciE
AR4A:$)A5 .nde e 4on!tantinM "6uneFi8i c9 6lec Tre#uie !9
ne lu9m r9ma!8#un "98mi 69!traFi o amintire #un9 +ctre Ia1o#/
$8am dat o ru#l9 #uc9tarului, 6entru c@te1itrei
+ies cu toii !n dreata, scena rmne $oal;
!n dosul scenei .$omot ca la lecare; fata din cas se !ntoarce i
ia coul cu rune, aoi iese/
TR$G<R$) +!ntorcndu"se/& Mi8am uitat #a!tonul Tre#uie !9
+ie 6e tera!9 +se !ndreat sre ua din stn$a i se !ntlnete cu
0ina, care intr/ :umneataM )oi 6lec9mH
)$)A5 Am 6re!imFit c8o !9 ne mai vedem +emoionat/ 0ori!
Ale%eevici, am luat o hot9r@re de+initiv9 Narurile !unt aruncate,
m8a6uc de teatruE M@ine nu voi mai +i aici, &l 69r9!e!c 6e tata,
69r9!e!c totul 1i &nce6 o viaF9 nou9 Plec 1i eu la Mo!cova, ca 1i
dumneata )e vom vedea acolo
TR$G<R$) +du ce ri#ete !n )ur/& "9 tra(i la >0aIarul !lav?
Ji d98mi de 1tire imediat &n !trada Molceanov*a, la ca!a lui
Grohol!*iH M9 (r9#e!cH
+au./
)$)A5 =nc9 o cli69E
TR$G<R$) +cu #ocea sc.ut/& ,1ti at@t de +rumoa!9E <, ce
+ericire la (@ndul c9 ne vom revedea &n cur@ndE +ea !i las caul
e ietul lui/ Voi vedea iar91i ochii 91tia minunaFi, I@m#etul 9!ta
ne!6u! de +rumo! 1i de (in(a1H Tr9!9turile a!tea #laKine, chi6ul
9!ta 6lin de cur9Fenie &n(erea!c9H :ra(a meaE +srutare
relun$/
Cortina
(ntre actul al treilea i al atrulea au trecut doi ani.
ACT.- A- PATR.-,A
>n salon din casa lui Sorin, transformat de Ionstantin Trele#
!n cabinet de lucru. (n dreata i stn$a ui ce duc !n camerele
interioare. (n fa, o u de sticl, sre teras. Afar de mobila de
salon, obinuit, !n colul din dreata, o mas de scris& ln$ ua
din stn$a un di#an turcesc, un dula cu cri, cri e fereastr,
e scaune. * sear. Arde o sin$ur lam cu aba)ur.
Semi!ntuneric. Se aude fonetul frun.elor coacilor i #uietul
#ntului !n couri. 'a.nicul de noate bate toaca. Intr
Med#eden1o i Maa.
MAJA +stri$nd/& 4on!tantin Gavril&ciE 4on!tantin Gavril&ciE
+se uit !n )ur/ )u e nimeni 09tr@nul &ntrea#9 &n +iecare cli69 unde
e 4o!tea, unde e 4o!teaH )u 6oate tr9i +9r9 elH
M,:V,:,)4<5 "e teme de !in(ur9tate +ascult/ Ce vreme
&n(roIitoare Pine de dou9 Iile
MAJA +face lama mai mare/& Ce valuri !unt 6e lac, ce valuri
uria1eE
M,:V,:,)4<5 =n (r9din9 e &ntuneric Ar tre#ui !9 d9r@me
!cena aceea "t9 (oal9, ur@t9, ca un !chelet, 1i cortina 6ocne1te &n
#9taia v@ntului C@nd am trecut a!ear9 6e acolo mi !8a 69rut c9
6l@n(ea cineva &n9untru
MAJA5 ,i, a!ta8iH
+au./
M,:V,:,)4<5 Ma1a, !9 mer(em aca!9E
MAJA +d din ca/& ,u r9m@n !9 dorm aici
M,:V,:,)4< +o imlor/& ;ai aca!9, Ma1aE $8o +i +oame
co6iluluiH
MAJA5 Aleacuri < !98i dea Matriona de m@ncare
+au./
M,:V,:,)4<5 , 69cat , a treia noa6te de c@nd !t9 +9r9
maic98!a
MAJA5 Tare te8ai mai +9cut 6lictico!E =nainte, cel 6uFin, &i
d9deai cu +iloIo+ia Acum &n!9 at@ta 1tii5 ;ai aca!9, co6ilul, hai
aca!9, co6ilulE Altceva nu mai aud de la tineE
M,:V,:,)4<5 "9 6lec9m, Ma1aE
MAJA5 :u8te !in(urE
M,:V,:,)4<5 Taic98t9u n8o !98mi dea calul
MAJA5 < !9 Fi8l dea Roa(98l 1i o !9 Fi8l dea
M,:V,:,)4<5 0ine Am !98l ro( A!ta &n!eamn9 c9 tu vii
m@ineM
MAJA +ri.ea. tabac/& :a, m@ine Tare e1ti 6i!9lo(EH
+intr Trele# i 'olina Andree#na; Trele# aduce cte#a erne i
o tur, iar 'olina Andree#na, rufria de at; le un e di#anul
turcesc, aoi Trele# se aa. la masa lui de lucru./
MAJA5 :aG ce +aci cu a!ta, mam9M
P<-$)A A):R,,V)A5 Piotr )i*olaevici ne8a ru(at !98i
+acem 6atul aici, l@n(9 4o!tea
MAJA5 -a!9, c98l +ac euE +face atul/
P<-$)A A):R,,V)A +oftnd/& <mul #9tr@n e ca un co6il
+se aroie de masa de scris, se sri)in !n coate i se uit !ntr"un
manuscris; au./
M,:V,:,)4<5 Atunci, m9 duc -a revedere, Ma1aE +!i
srut mna/ -a revedere, mam9E +#rea s srute mna soacr"
sii/
P<-$)A A):R,,V)A +lictisit/5 ;aideE :u8te cu
:umneIeu
M,:V,:,)4<5 -a revedere, 4on!tantin GavriliciE
+Trele# !i d mna tcut; Med#eden1o leac/
P<-$)A A):R,,V)A +ri#ind manuscrisul/& Cine credea
!au #9nuia c9 dumneata, 4o!tea, ai !9 aKun(i un !criitor
adev9rat 1i uite, !lav9 :omnului, au &nce6ut !98Fi trimit9 1i #ani
de 6e la revi!teE +!i mn$ie rul/ Ji ce +rumu1el te8ai +9cutH
0unul, dra(ul meu 4o!tea, +ii mai #l@nd cu Ma1en*a meaE
MAJA +fcnd atul/& :98i 6ace, mam9EH
P<-$)A A):R,,V)A +lui Trele#/& , tare dr9(uF9 +au./
Jtii, 4o!tea, unei +emei nu8i tre#uie dec@t o m@n(@iere din ochi <
1tiu de la mine
+Trele#, fr s scoat o #orb, se scoal de la mas i leac/
MAJA5 .ite c9 l8ai !u69rat :e ce nu8i dai 6aceM
P<-$)A A):R,,V)A5 =mi 6are r9u de tine, Ma1en*aE
MAJA5 Ai 1i de ceE
P<-$)A A):R,,V)A5 M9 doare inima 6entru tine V9d totul
1i &nFele( totul
MAJA5 Toate !unt numai 6ro!tii :ra(o!te +9r9 !6eranF9 nu
e%i!t9 dec@t &n romane Toate !unt +leacuri )umai c9 nu tre#uie !9
te la1i 1i !9 tot a1te6Fi, !9 a1te6Fi +9r9 !9 1tii ceH Cum Fi !8a +uri1at
dra(o!tea &n inim9, tre#uie !8o !mul(i )i !8a +9(9duit c9 o !98l
mute 6e #9r#atul meu &n alt KudeF C@nd e !9 ne mut9m acolo, am
!9 uit totulEH Am !9 !mul( dra(o!tea din !u+let, cu r9d9cin9 cu
tot
+Se aude un #als melancolic din odile #ecine./
P<-$)A A):R,,V)A5 4o!tea c@nt9 =n!eamn9 c98i tri!t
MAJA +face ci#a ai de #als, fr .$omot/& Ceea ce e
im6ortant, mam9, e !9 nu8l tot ai &n +aF9 mereu :ac9 l8or muta 6e
"emion, crede8m9 c98ntr8o lun9 l8am 1i uitat Toate a!tea !unt
+leacuri
+se desc-ide ua din stn$a; 4orn i Med#eden1o !min$ un )il !n
care st Sorin/
M,:V,:,)4<5 Acum am 1a!e (uri aca!9 Ji +9ina !8a +9cut
1a6teIeci de co6eici 6udul
:<R)5 :e!curc98te dac9 6oFiE
M,:V,:,)4<5 .1or &Fi vine !9 r@Ii dumitale, care e1ti
c96tu1it cu #ani
:<R)5 Cu #aniM :u69 treiIeci de ani de 6ractic9, 6rietene, de
6ractic9 +9r9 r9(aI, &n care tim6 n8am +o!t !t96@n 6e mine nici
noa6tea, nici Iiua, am iI#utit !9 !tr@n( a#ia dou9 mii de ru#le 1i le8
am cheltuit 1i 6e a!tea nu demult, &n !tr9in9tate )u mai am nimicE
MAJA +ctre soul ei/& )8ai 6lecatM
M,:V,:,)4< +scu.ndu"se/& Cum era !9 6lec dac9 nu8mi d9
calE
MAJA +cu #ocea sc.ut, surat/& :e nu te8a1 mai vedea &n
+aF9E
+)ilul lui Sorin e !mins !n artea stn$ a camerei; 'olina
Andree#na, Maa i 4orn se aa. !n )urul lui; Med#eden1o,
nec)it, se retra$e !ntr"un col/
:<R)5 C@te !chim#9ri la voiE :in !alon aFi +9cut #irou
MAJA5 -ui 4on!tantin Gavril&ci &i e mai la &ndem@n9 !9 lucreIe
aici C@nd vrea, 6oate ie1i &n (r9din9 !9 !e mai (@ndea!c9
+se aude btaia a.nicului/
"<R$)5 .nde e !ora meaM
:<R)5 A 6lecat la (ar9 !98l &nt@m6ine de Tri(orin "e &ntoarce
numaidec@t
"<R$)5 :ac9 ai creIut c9 e nevoie !8o chemi 1i 6e !or98mea,
&n!eamn9 c9 #oala mea e 6rimeKdioa!9E +du o au./ Ji totu1i
m9 mirE "unt (rav #olnav 1i cu toate a!tea nu mi !e d9 niciun +el
de doctorieE
:<R)5 Ce vrei !98Fi dauM Valerian9, #icar#onat, chinin9M
"<R$)5 Acum iar &nce6em cu +iloIo+ia <, ce chinE +artnd cu
caul sre di#an/ Pentru mine l8aFi 6re(9titM
P<-$)A A):R,,V)A5 Pentru dumneata, Piotr )icolaevici
"<R$)5 MulFume!c
:<R) Bfredonea./& >Plute1te -una8n ceruri noa6tea?H
"<R$)5 Jtii, am un !u#iect de nuvel9 6entru 4o!teaE < !9 !e
cheme ><mul care a vrut?, <%H-omme Gui a #oulu=. C@ndva, &n
tinereFe, am vrut !9 +iu !criitor 1i n8am iI#utit Am vrut !9 vor#e!c
+rumo! 1i am vor#it dete!ta#il +se strmb/ >,i, 1i8a1a, la urma
urmei, cum !8ar Iice, a1a 1i 6e dincolo?H mi !e &nt@m6la la
tri#unal !9 +ac o e%6unere de motive 1i &nce6eam !9 lun(e!c vor#a
1i !9 m9 #@l#@i, de m9 treceau !udorile Am vrut !9 m9 c9!9tore!c
1i nu m8am c9!9torit Am vrut !9 tr9ie!c &ntotdeauna la ora1 1i iat9
c9 &mi !+@r1e!c Iilele la Far9H ,i, 1i8a1aH
:<R)5 Ai vrut !9 ca6eFi titlul de con!ilier 1i8l ai
"<R$) +rde/& A!ta n8a +o!t Finta mea A venit de la !ine
:<R)5 Recunoa1te c9 nu e 6rea &nFele6t !9 te mai 6l@n(i de
viaF9 la 1aiIeci 1i doi de ani
"<R$)5 Ce &nc969F@natE :ar &nFele(e c9 vreau !9 tr9ie!cE
:<R)5 , o nechi#IuinF9 :u69 le(ile naturii, orice viaF9 tre#uie
!9 ai#9 un !+@r1it
"<R$)5 :umneata Kudeci ca un om !9tul ,1ti !9tul 1i de aceea
nu8Fi mai 6a!9 de viaF9 Pi8e totuna :ar o !98Fi +ie 1i dumitale +ric9
de moarte, cum le e tuturorH
:<R)5 Arica de moarte e o +ric9 animalic9 Tre#uie !8o
&n9#u1im "e tem de moarte numai cei care cred &n viaFa viitoare 1i
c9rora le e +ric9 de 69catele lor :ar dumneataM Mai &nt@i c9 nu
e1ti credincio! 1i a6oi, ce 69cate ai +9cutM Ai +o!t Kudec9tor
dou9Ieci 1i cinci de ani A!ta e tot
"<R$) +rde/& 0a dou9Ieci 1i o6tH
+intr Trele# i se aa. e un taburet la icioarele lui Sorin;
Maa !l ri#ete tot timul/
:<R)5 =l &m6iedic9m 6e 4on!tantin Gavril&ci !9 lucreIe
TR,P-,V5 )u +ace nimic
+au./
M,:V,:,)4<5 :98mi voie, doctore, !9 te8ntre# care ora1 din
!tr9in9tate Fi8a 6l9cut mai mult
:<R)5 Genova
TR,P-,V5 :e ce GenovaM
:<R)5 Acolo e o mulFime neo#i1nuit9 6e !tr9Ii , +oarte
+rumo! C@nd 69r9!e1ti !eara hotelul, !trada e tic!it9 de lume Te
mi1ti 6rin mulFime +9r9 nicio Fint9, &ncoace 1i &ncolo, &n linii +r@nte,
tr9ie1ti cu ea, te conto6e1ti cu !u+letul ei 1i &nce6i !9 creIi c9 &ntr8
adev9r 6oate !9 e%i!te un !in(ur !u+let univer!al, 6e care l8a Kucat
c@ndva )ina Narecinaia &n 6ie!a dumitale :ar, 6entru c9 veni
vor#a, unde8o mai +i acum Narecinaia 1i ce8o mai +i +9c@ndM
TR,P-,V5 Cred c9 e !9n9toa!9
:<R)5 Mi !8a !6u! c9 ar +i du! o viaF9 ciudat9 "9 +ie adev9ratM
TR,P-,V5 , o 6ove!te lun(9, doctore
:<R)5 "6une8o 6e !curt
+au./
TR,P-,V5 A +u(it de8aca!9 1i a tr9it cu Tri(orin JtiaiM
:<R)5 A!ta 1tiu
TR,P-,V5 A avut 1i un co6il care a murit :u69 cum era de
a1te6tat, Tri(orin a l9!at8o 1i !8a &ntor! la le(9turile lui de mai
&nainte :e alt+el, el nu a ru6t niciodat9 vechile lui le(9turiO dar
+9r9 caracter cum &l 1tii, !8a &nv@rtit 1i ici 1i colo :u69 c@te am
&nFele!, din cele c@te am a+lat, viaFa 6er!onal9 a )inei n8a reu1it
deloc
:<R)5 :ar cu teatrulM
TR,P-,V5 "e 6are c9 a nimerit8o 1i mai r9u A de#utat undeva,
l@n(9 Mo!cova, la un teatru de var9, a6oi a 6lecat &n 6rovincie Pe
vremea aceea n8o 6ierdeam din ochi 1i unde era ea, eram 1i eu
=ncerca numai roluri mari, dar Kocul ei otova 1i +9r9 (u!t, cu Fi6ete
1i (e!turi e%a(erate, n8o aKuta ,rau 1i unele momente c@nd !tri(a
cu talent, c@nd murea cu talent, dar erau numai momente
:<R)5 Va!9Iic9, o #rum9 de talent tot are
TR,P-,V5 Greu de de!lu1it A9r9 &ndoial9 c9 tre#uie !9 ai#9 ,u
am v9Iut8o Kuc@nd dar ea n8a vrut !9 m9 vad9 "ervitorii de la
hotel nu m9 l9!au !9 intru Am &nFele! ce !e 6etrece cu ea 1i n8am
mai !t9ruit +au./ JiH ce !9 v9 mai !6unM Mai t@rIiu, c@nd m8
am &ntor! aca!9, am 6rimit !cri!ori de la ea "cri!ori inteli(ente,
calde, intere!ante )u !e 6l@n(ea, dar &mi d9deam !eama c9 tre#uie
!9 +ie +oarte nenorocit9 -a +iecare r@nd al ei !imFeai &ncordarea
nervilor 1i o ima(inaFie cam deIordonat9 $!c9lea >Pe!c9ru1ul? =n
>Ru!al*a?, morarul !6une de!6re el c9 e un cor# ,a, &n !cri!orile
ei re6eta ne&ncetat de!6re ea c9 e un 6e!c9ru1 Acum e aici
:<R)5 Cum aiciM
TR,P-,V5 =n t@r(, la un han Are o camer9 A !o!it de vreo
cinci Iile M8am du! !8o v9d Maria $lini1na a +o!t 1i ea dar nu
6rime1te 6e nimeni "emion "emionovici ne8a !6u! c8ar +i v9Iut8o
ieri du69 ma!9 6e c@m6, la vreo dou9 ver!te de8aici
M,:V,:,)4<5 :a, am v9Iut8o "e ducea !6re t@r( Am
!alutat8o 1i am &ntre#at8o de ce nu vine la noi &n viIit9 Mi8a !6u!
c8o !9 vin9
TR,P-,V5 )8o !9 vin9 +au./ Tat9l 1i mama ei vitre(9 nu vor
!9 mai 1tie de ea Au 6u! 6e!te tot 6aInici, !9 n8o la!e nici !9 !e
a6ro6ie de conac +se duce !mreun cu doctorul ln$ masa de
scris/ Ce u1or e, doctore, !9 +ii +iloIo+ 6e h@rtie, 1i ce (reu e &n
realitateE
"<R$)5 Ce +at9 &nc@nt9toare eraE
:<R)5 Ce8ai !6u!M
"<R$)5 C9 era o +at9 &nc@nt9toareE Con!ilierul "orin a +o!t &ntr8
o vreme chiar &ndr9(o!tit de ea
:<R)5 :on 'uan #9tr@nE
+se aude rsul lui 5amrae#/
P<-$)A A):R,,V)A5 "e 6are c9 !e &ntorc ai no1tri de la
(ar9H
TR,P-,V5 :a < aud 6e mamaE
+intr Ar1adina, Tri$orin i 5amrae#/
JAMRA,V +intrnd/& ToFi &m#9tr@nim, 6e toFi ne roade vitre(ia
anilor, numai dumneata, 6rea!timat9 doamn9, e1ti mereu t@n9r9H
Ca &ntotdeauna ai o #luI9 de culoare de!chi!9, e1ti vioaie 1i 6lin9
de (raFieH
AR4A:$)A5 $ar vrei !9 m9 deochi, 6lictico!uleE
TR$G<R$) +ctre Sorin/& 0ine te8am (9!it, Piotr )i*olaeviciE
Tot #olnavM )u8mi 6laceE +#.nd"o e Maa, bucuros/ Maria
$lini1naE
MAJA5 M8ai recuno!cutM +!i strn$e mna/
TR$G<R$)5 C9!9torit9M
MAJA5 :e multE
TR$G<R$)5 Aericit9M +!l salut e 4orn i e Med#eden1o,
aoi, ne-otrt, se aroie de Trele#/ $rina )i*olaevna mi8a
!6u! c9 ai uitat trecutul 1i nu mai e1ti !u69rat
+Trele# !i !ntinde mna/
AR4A:$)A +ctre fiul ei/& 0ori! Ale%eevici a adu! revi!ta cu
noua ta 6ove!tire
TR,P-,V +lund re#ista/& MulFume!c ,1ti +oarte ama#il +toi
se aa./
TR$G<R$)5 Admiratorii dumitale &Fi trimit !alut9riH -a
Peter!#ur( 1i la Mo!cova lumea !e intere!eaI9 mult de dumneata
1i m9 tot &ntrea#9 mereu Vor !9 1tie ce +el de om e1ti, c@Fi ani ai,
dac9 e1ti #lond !au #runH ToFi cred nu 1tiu de ce c9 nu mai
e1ti t@n9r Ji nimeni nu8Fi 1tie numele adev9rat, de vreme ce !crii
!u# 6!eudonim ,1ti mi!terio! ca Ma!ca de Aier
TR,P-,V5 Pentru mult tim6 la noiM
TR$G<R$)5 )u Am de (@nd !9 6lec chiar m@ine la Mo!cova
Tre#uie M9 (r9#e!c !9 termin o nuvel9 1i a6oi am +9(9duit 1i ceva
6entru o antolo(ie =ntr8un cuv@nt, tot vechea 6ove!teE
+!n tim ce ei #orbesc, Ar1adina i 'olina Andree#na aa. i
desfac !n mi)locul camerei o mas de )oc; 5amrae# arinde
lumnrile, aa. scaunele, aoi scoate din dula un )oc de loto./
TR$G<R$)5 Vremea nu m8a 6rimit 6rea #ine 0ate un v@nt
a!6ru M@ine dimineaF9, dac9 !8o mai lini1ti, am !9 m9 duc la lac
!9 6rind 6e1te Vreau !9 v9d cu acela1i 6rileK (r9dina 1i locul
unde Fii minte !8a Kucat 6ie!a dumitale Mi8a venit &n (@nd un
!u#iect, 6e care &l !imt cum cre1te Tre#uie numai !98mi
&m6ro!69teI &n minte locul acFiunii
MAJA +ctre tatl ei/& Tat9, d98i voie #9r#atului meu !9 ia
calulE Tre#uie !9 6lece aca!9
JAMRA,V +!n$n/& CalulH aca!9H +se#er/ Ai v9Iut doar 1i
tu Acum au venit caii de la (ar9 )u8i 6ot 6orni iar
MAJA5 :ar mai !unt 1i alFi caiH +#.nd c nu"i rsunde,
face un $est descura)at cu mna/ :ec@t !9 ai de8a +ace cu voiH
M,:V,:,)4<5 -a!9, Ma1a, c9 m9 duc 6e Ko!H :aH
P<-$)A A):R,,V)A +oftnd/& Pe Ko!, 6e o a!t+el de
vremeH +se aa. la masa de )oc/ -uaFi loc, v9 ro(E
M,:V,:,)4<5 "unt numai 1a!e ver!teH -a revedereEH
+srut mna soiei sale/ -a revedere, mam9E +'olina Andree#na
!i !ntinde !n sil mna s i"o srute/ )8a1 +i !u69rat 6e nimeni, dar
e vor#a de co6ilE +salut e toi ceilali/ -a revedereEH +leac,
cu aerul unui om #ino#at/
JAMRA,V5 )u +ace nimic < ia el 1i 6e Ko!, c9 doar nu8i
(eneralH
P<-$)A A):R,,V)A +bate !n mas/& Ro( 6e toat9 lumea !9
6o+tea!c9H "9 nu 6ierdem vremeaE =n cur@nd vom +i chemaFi la
cin9
+5amrae#, 4orn i Maa se aa. la mas./
AR4A:$)A +ctre Tri$orin/& C@nd &nce6 !erile lun(i de
toamn9, aici !e Koac9 loto .it98te la lotoul 9!ta de mod9 veche cu
care Kucam cu r96o!ata maic98mea c@nd eram co6ilE )u vrei !9
Koci cu noi o 6artid9 6@n9 la cin9M +se aa. cu Tri$orin la mas/
'ocul e 6licti!itor, dar dac9 te o#i1nuie1ti cu el, mer(e +!marte la
toi cte trei cartoane/
TR,P-,V +frun.rind re#ista/& )uvela lui a citit8o, la a mea
&n!9 nici n8a t9iat +ileleE +une re#ista e masa de scris, aoi se
!ndreat sre ua din stn$a i trecnd e ln$ Ar1adina, !i
srut rul/
AR4A:$)A5 4o!tea, tu nu KociM
TR,P-,V5 $art98m9, dar n8am che+H M9 duc !9 m9 6lim#H
+iese/
AR4A:$)A5 MiIa Iece co6eiciE :octore, 6une 6entru mine
:<R)5 Am &nFele!E
MAJA5 AFi 6u! toFiM =nce6H :ou9Ieci 1i doiE
AR4A:$)A5 ,!teE
MAJA5 TreiEH
:<R)5 .ite8lE
MAJA5 Ai 6u! treiM <6tE <6tIeci 1i unuE NeceE
JAMRA,V5 )u a1a de iuteE
AR4A:$)A5 )u 1tiFi ce 6rimire mi !8a +9cut la ;ar*ov, dra(ii
meiE Ji8acum !unt ameFit9E
MAJA5 TreiIeci 1i 6atruE
+!n satele scenei se aude un #als melancolic/
AR4A:$)A5 "tudenFii mi8au +9cut ovaFiiH Trei co1uri cu +lori,
dou9 Ker#e 1i a!taH +scoate de la iet o bro i"o arunc e
mas/
JAMRA,V5 , cevaH
MAJA5 CinciIeciE
:<R)5 CinciIeci &n ca6M
AR4A:$)A5 Purtam o toalet9 minunat9E <rice !8ar Iice, 1tiu !9
m98m#racE
P<-$)A A):R,,V)A5 4o!tea c@nt9 , tri!t, #ietul #9iatE
JAMRA,V5 =l &nKur9 (aIetele tare de tot
MAJA5 Ja6teIeci 1i 1a6teE
AR4A:$)A5 /!ta !98i +ie necaIulE
TR$G<R$)5 )8are noroc )u81i 6oate (9!i tonul adev9rat , la
el ceva ciudat, ne6reci!, care de multe ori !eam9n9 a aiureal9
)iciun 6er!onaK nu e viuE
MAJA5 .n!6reIeceE
AR4A:$)A +uitndu"se la Sorin/& Petru1a, tu te 6licti!e1tiE
+au./ :oarme
:<R)5 :oarme con!ilierul no!tru
MAJA5 Ja6teE )ou9IeciE
TR$G<R$)5 M9 &ntre# dac9 a1 mai !crie tr9ind la o mo1ie ca
a!ta, l@n(9 un lacE Mi8a1 &nvin(e 6atima a!ta 1i a1 6e!cui toat9
Iiua
MAJA5 :ou9Ieci 1i o6tE
TR$G<R$)5 "9 6rinIi un co!ac !au un #i#an e o mare 6l9cere
:<R)5 ,u cred &n 4on!tantin Gavril&ci Are cevaE , ceva &n elE
G@nde1te &n ima(ini, 6ove!tirile lui !unt 6itore1ti, colorate, le !imFi
cu adev9rat P9cat numai c9 nu urm9re1te Finte #ine hot9r@te
$m6re!ioneaI9, dar at@t Ji numai cu a!ta n8aKun(i de6arte $rina
)i*olaevna, &Fi 6are #ine c9 +iul dumitale e !criitorM
AR4A:$)A5 =nchi6uiFi8v9 c9 n8am citit &nc9 nimic de el )8am
tim6 niciodat9
MAJA5 :ou9Ieci 1i 1a!eE
+Trele# intr !ncet i se !ndreat sre masa lui de scris/
JAMRA,V +ctre Tri$orin/& 0ori! Ale%eevici, a r9ma! la noi
ceva de8al dumneavoa!tr9
TR$G<R$)5 Ce anumeM
JAMRA,V5 Pe!c9ru1ul 6e care l8a &m6u1cat &ntr8o Ii
4on!tantin Gavril@ci Mi8aFi !6u! !98l dau la &m69iatH
TR$G<R$)5 )u8mi aduc aminte +$ndindu"se/ )u8mi aduc
aminteE
MAJA5 JaiIeci 1i 1a!eE .nuE
TR,P-,V +desc-ide fereastra i ascult/& Ce #eIn9E )u &nFele(
de ce !unt at@t de nelini1titE
AR4A:$)A5 4o!tea, &nchide +erea!tra, e curentE
+Trele# !nc-ide fereastra./
MAJA5 <6tIeci 1i o6tE
TR$G<R$)5 :omnilor, am c@1ti(at 6artidaE
AR4A:$)A +#esel/& 0ravoE 0ravoE
JAMRA,V5 0ravoE
AR4A:$)A5 <mului 9!tuia &i mer(e mereu &n 6lin +se ridic/
Ji acum, hai !9 m@nc9m cevaE Cele#ritatea noa!tr9 n8a 6r@nIit
a!t9Ii Continu9m du69 ma!9 +ctre fiul ei/ 4o!tea, la!98Fi
manu!cri!ele 1i hai !9 m@nc9mE
TR,P-,V5 )8am che+, mam9 )u mi8e +oameE
AR4A:$)A5 Cum vrei +!l tre.ete e Sorin/ Petru1a, la cin9E
+!l ia e 5amrae# de bra/ Am !9 v9 6ove!te!c cum am +o!t
6rimit9 la ;ar*ov
+'olina Andree#na stin$e lumnrile de e mas, aoi !mreun
cu 4orn !min$e scaunul lui Sorin; ies cu toii e ua din stn$a;
e scen rmne Trele#, la masa de scris/
TR,P-,V +se re$tete de scris; recitete ce a !nsemnat/& Am
vor#it at@t de mult de!6re +orme noi, dar acum !imt c9 lunec 1i eu
!6re rutin9, 6uFin c@te 6uFin +citete/ >A+i1ul de 6e (ard ve!tea?H
>AaFa 6alid9 &ncadrat9 de un 69r &ntunecat?H Ve!teaH
&ncadrat9H , #anal +ter$e/ Am !9 &nce6 cu 6loaia al c9rei
I(omot l8a treIit 6e erou, iar re!tul am !98l 1ter( :e!crierea !erii
cu lun9 e lun(9 1i c9utat9H Pentru Tri(orin e u1or Ji8a +9cut un
+el al lui de a !crieH -a el, 6e un !t9vilar !tr9luce1te (@tul unei
!ticle !6arte, cade um#ra roFii de la moar9, 1i noa6tea cu lun9 e
(ataE Pe c@t9 vreme la mine e 1i lumin9 tremur9toare, 1i !cli6irea
lin9 a !telelor, !unt 1i !unetele &nde69rtate ale unui 6ian, ce mor &n
aerul lini1tit 1i aromatH , chinuitE +au./ :a AKun( din ce &n ce
mai mult !9 cred c9 nu e vor#a nici de +orme vechi 1i nici de +orme
noi 1i c9 omul !crie +9r9 !9 !e (@ndea!c9 la niciun +el de +orm9,
!crie 6entru c9 !cri!ul !e revar!9 li#er din !u+letul lui +cine#a bate
!n $eamul din dretul mesei/ Ce8i a!taM +se uit e fereastr/ )u
!e vede nimicH +desc-ide ua de sticl i ri#ete !n $rdin/
Cineva a co#or@t &n +u(9 !c9rile +stri$/ Cine eM +iese; se aude
cum trece reede e teras; este o cli se !ntoarce cu 0ina
Earecinaia/ )inaE )inaE
+0ina !i las caul e ietul lui i ln$e stnit./
TR,P-,V5 )inaE )inaE :umneata e1tiH :umneataH +au./
Parc9 aveam un +el de 6re!imFireE Toat9 Iiua mi8a +o!t inima (reaE
+!i scoate lria i elerina/ <, #una mea, +rumoa!a mea, ai
venitE "9 nu 6l@n(em, nuE
)$)A5 , cineva 6e8aiciM
TR,P-,V5 )imeni
)$)A5 =ncuie u1a Alt+el vor da 6e!te noiE
TR,P-,V5 )8o !9 vin9 nimeniE
)$)A5 Jtiu c9 $rina )i*olaevna e aici =ncuie u1aH
TR,P-,V +!ncuie ua din dreata aoi se aroie de cea din
stn$a/& A!ta n8are cheie Am !9 6un un +otoliu +une un fotoliu
!n faa uii/ )u8Fi +ie team9 )8are !9 intre nimeni
)$)A +!l ri#ete lun$ !n fa/& -a!98m9 !9 te 6rive!cE +se uit
!n )urul ei/ , caldH , #ineH Aici era 6e vremuri !alonul M8am
!chim#at multM
TR,P-,V5 :a, ai !l9#it, 1i ochii &Fi !unt mai mari )ina, ce
ciudat e c9 te v9d :e ce nu mi8ai dat voie !9 vin la dumneataM :e
ce n8ai venit 6@n9 acumM Jtiu, e1ti de a6roa6e o !96t9m@n9 aiciH
&n +iecare Ii am &ncercat de c@teva ori !9 te v9d 1i am !tat !u#
+erea!tra dumitale ca un cer1etor
)$)A5 Mi8a +o!t team9 c9 m9 ur91ti =n +iecare noa6te vi!eI c9
m9 6rive1ti 1i c9 nu m9 mai recuno1ti <E :ac8ai 1tiE :e c@nd m8
am &ntor! r9t9ce!c mereu 6e aiciH 6rin Kurul lacului M8am o6rit
de multe ori 6rin 6reaKma ca!ei voa!tre, dar nu m8am hot9r@t !9
intru "9 ne a1eI9mE +se aa./ "9 ne8a1eI9m 1i !9 vor#im, !9
vor#imE Aici e #ine, e cald 1i 6l9cutH AuIi cum url9 v@ntulM
Tur(heniev !6une undeva5 >Aerice de8acela care8n a!t+el de no6Fi
are un aco6eri1 1i8un colFi1or cald? ,u !unt un 6e!c9ru1H )u, nu,
n8am vrut !9 !6un a!taH +!i trece mna e frunte/ :e!6re ce
vor#eamM :aH Tur(henievH >Ji !9 le8aKute :omnul tuturor
celor ce r9t9ce!c +9r9 ad96o!t?H )u8i nimicE +ln$e cu susine/
TR,P-,V5 )inaE $ar &nce6iH )inaE
)$)A5 )u8i nimic, &mi +ace #ineH )8am mai 6l@n! de doi ani
A!ear9, t@rIiu, m8am du! &n (r9din9 !9 v9d dac9 teatrul no!tru mai
e acolo Tot mai e Ji8am 6utut 6l@n(e du69 doi ani, 6entru 6rima
dat9, 1i 6arc9 mi8am u1urat !u+letul 1i mi l8am luminat .ite c9 nu
mai 6l@n( +!l ia de mn/ Ji a1a, acum e1ti !criitorH :umneata
e1ti !criitor 1i eu actriF9H )e8a luat acela1i v@rteK 6e am@ndoiH
Tr9iam ve!el9 ca un co6il M9 treIeam dimineaFa 1i &nce6eam !9
c@ntO te iu#eam, vi!am (lorie 1i8acumM M@ine di!8de8dimineaF9
tre#uie !9 6lec la ,leF, cu cla!a a treiaH la un loc cu F9raniiO iar la
,leF, ne(u!torii mai !u#Firi au !9 m9 urm9rea!c9 cu ama#ilit9File
lor Ce viaF9 tic9loa!9E
TR,P-,V5 :e ce te duci la ,leFM
)$)A5 Am un an(aKament 6e toat9 iarna , tim6ul !9 6lec
TR,P-,V5 )ina, te8am #le!temat, te8am ur@t, Fi8am ru6t
!cri!orile 1i +oto(ra+iile, dar &n +iecare cli69 !imFeam c9 !u+letul
meu e 6entru vecie le(at de dumneata )u 6ot !9 nu te mai iu#e!c,
)ina :in cli6a &n care te8am 6ierdut 1i am &nce6ut !9 ti69re!c ce
!criu, viaFa mea e un chin "u+9rH Ca 1i cum tinereFea mea ar +i
I#urat deodat9, 6arc9 a1 +i de nou9Ieci de ani 6e lumeE Te !tri(,
!9rut 69m@ntul 6e care8ai c9lcatO oriunde a1 6rivi, v9d numai
chi6ul dumitale cu I@m#etul lui #laKin, care mi8a luminat anii cei
mai #uni ai vieFiiH
)$)A +!ncurcat/& :e ce8mi vor#e1te a1aM :e ce8mi vor#e1te
a1aM
TR,P-,V5 "unt !in(ur, nicio dra(o!te nu8mi &nc9lIe1te inima
Mi8e +ri( de 6arc9 a1 tr9i !u# 69m@nt, 1i tot ce !criu e !ear#9d,
u!cat, &ntunecat R9m@i aici, )ina, te im6lorE "au dac9 nu, la!98m9
!9 vin cu dumneataE
+0ina !i une reede lria i elerina./
TR,P-,V5 )ina, de ceM Pentru numele lui :umneIeu, )inaEH
+o ri#ete cum se !mbrac; au./
)$)A5 Tr9!ura m9 a1tea6t9 la 6oart9 )u m9 &ntov9r91i M9 duc
!in(ur9H +rintre lacrimi/ :98mi 6uFin9 a69H
TR,P-,V +!i d s bea/& .nde te duci acumM
)$)A5 =n ora1 B6auI/ $rina )i*olaevna e aiciM
TR,P-,V5 :aH 'oi, unchiul meu nu !8a !imFit #ine 1i i8am
tele(ra+iat !9 vin9
)$)A5 :e ce8mi !6ui c9 ai !9rutat 69m@ntul 6e care am c9lcatM
Mai #ine m8ai +i omor@tE +se aleac e mas/ "unt at@t de
o#o!it9E :ac9 a1 6utea !9 m9 odihne!cH "9 m9 odihne!cE
+ridicnd caul/ "unt un 6e!c9ru1 )u, nu e a!taH ,u !unt
actriF9H :aE +au.ind rsul Ar1adinei i al lui Tri$orin st s
asculte, aoi alear$ la ua din stn$a i se uit e $aura c-eii/
Ji el e aiciEH +se !ntoarce la Trele#/ :a, daH )u +ace nimicH
:aH ,l nu credea &n teatru, r@dea de vi!urile mele, 1i &ncetul cu
&ncetul n8am mai creIut nici eu 1i mi8am 6ierdut curaKulH Ji8a6oi,
I#uciumul dra(o!tei, (eloIia, ne&ncetata +ric9 6entru co6ilul
meuH M8au co6le1it me!chin9riile, nimicurile, Kucam +9r9 viaF9H
)u 1tiam ce !9 +ac cu m@inile 1i cum !9 !tau 6e !cen9, nu eram
!t96@n9 6e vocea mea )u 6oFi &nFele(e !tarea a!ta, !9 !imFi c9 Koci
&n(roIitor de 6ro!t ,u !unt un 6e!c9ru1 )u, nu e a!taH =Fi mai
aduci aminte c9 ai &m6u1cat odat9 un 6e!c9ru1M .n om a venit din
&nt@m6lare 1i neav@nd ce +ace l8a nimicitH .ite un !u#iect 6entru
o !curt9 6ove!tireH )u, nu8i a!taH +!i trece mna e frunte/
:e!6re ce vor#eamM :a, de!6re teatru Acum nu mai !unt ca
atunciH "unt o actriF9 adev9rat95 Koc cu 6l9cere, cu entuIia!m
"cena m9 &m#at9 1i !imt c9 !unt +rumoa!9 Ji acum, de c@nd !unt
aici, am mer! mult 6e Ko! 1i tot um#l@nd m8am (@ndit 1i am !imFit
cum cu +iecare Ii ce trece cre!c 6uterile !u+letului meuH Acum
1tiu, &nFele(, 4o!tea, c9 &n ceea ce +acem noi, ori c9 am Kuca 6e
!cen9, ori c9 am !crie, 6rinci6alul nu e (loria, nu e !tr9lucirea, nu e
ceea ce vi!am eu, ci 6uterea noa!tr9 de a &ndura "9 1tii !98Fi 6orFi
crucea 1i !98Fi 69!treIi credinFa ,u cred 1i !u+9r mai 6uFin Ji
atunci c@nd m9 (@nde!c la chemarea mea nu m9 mai tem de viaF9
TR,P-,V +trist/5 Pi8ai (9!it calea, 1tii &ncotro mer(i, 6e c@t9
vreme eu tot mai or#ec9ie!c 6rin hao!ul vi!urilor 1i al ima(inilor,
+9r9 !9 1tiu la ce 1i cui +olo!e1te )u cred 1i nu 1tiu care8i
chemarea meaE
)$)A +ascultnd/& "!!tH Ji8acum 6lecEH R9m@i cu #ine C@nd
voi +i actriF9 mare, vino !9 m9 veIi =mi +9(9duie1tiM Ji8acumH +!i
strn$e mna/ , t@rIiu A#ia m9 mai Fin 6icioareleH "unt
i!tovit9, mi8e +oameH
TR,P-,V5 R9m@i, am !98Fi aduc de m@ncareH
)$)A5 )u, nuH )u m9 conduce AKun( 1i !in(ur9H Tr9!ura e
a6roa6eH A1adar, l8a adu! 1i 6e elM ,i 1iM Mi8e totunaE C@nd &l
veIi 6e Tri(orin !9 nu8i !6ui nimicH =l iu#e!c =l iu#e!c chiar mai
mult dec@t &nainteH .n !u#iect 6entru o !curt9 6ove!tireH =l
iu#e!c, &l iu#e!c cu 6atim9, 6@n9 la deIn9deKde Ce #ine era
&nainte, 4o!teaE =Fi mai aduci aminteM Ce viaF9 luminoa!9, cald9,
+ericit9, curat9 1i ce !imF9minteE !imF9minte ce !em9nau cu ni1te
+lori (in(a1e 1i delicateE =Fi aduci aminteH +declam/ ><amenii,
leii, vulturii 1i 6ot@rnichile, renii cu coarne &nr9murate, (@1tele,
69ianKenii, 6e1tii cei t9cuFi ai a6elor, !telele de mare 1i cele ce nu
6uteau +i v9Iute cu ochiul, &ntr8un cuv@nt toate vieFuitoarele, toate,
toate !8au !tin! du69 ce au &ncheiat tri!tul cerc al vieFii lor "unt
mii de veacuri de c@nd 69m@ntul nu mai 6oart9 nicio +iinF9 vie, 1i
acea!t9 #iat9 -un9 &n Iadar &1i mai a6rinde candela Cocorii nu !e
mai treIe!c Fi6@nd 6rin lunci 1i c9r9#u1ii nu !e mai aud 6rin
cr@n(uri de teiH?
+!l !mbriea. i iese reede e ua de sticl/
TR,P-,V +du o au./& :e n8ar &nt@lni8o cineva &n (r9din9
1i de nu i8ar !6une mameiE A!ta ar 6utea8o !u69raH +tim de dou
minute rue, !n tcere, toate manuscrisele i le arunc sub mas,
aoi desc-ide ua din dreata i iese/
:<R) +!ncercnd s desc-id ua din stn$a/& Ciudat "8ar
Iice c9 u1a e &nchi!9 +intr i aa. scaunul la loc/ Cur!9 cu
o#!tacoleH
+intr Ar1adina, 'olina Andree#na, du ele Ia1o# cu sticlele i
Maa, aoi 5amrae# i Tri$orin/
AR4A:$)A5 Pune8le aici, 6e ma!9 Vinul ro1u 1i #erea !unt
6entru 0ori! Ale%eevici < !9 Kuc9m 1i o !9 #em -uaFi loc,
domnilorE
P<-$)A A):R,,V)A +lui Ia1o#/& "erve1te 1i ceaiul
+arinde lumnrile i se aa. la masa de )oc/
JAMRA,V +!l duce e Tri$orin la dula/& /!ta e o#iectul
de!6re care v8am vor#itH +scoate din dula escruul !miat/
Comanda dumneavoa!tr9
TR$G<R$) +ri#ind escruul/& )u8mi aduc aminteE
+$ndindu"se/ )u8mi aduc aminteE
+!n dreata, !n satele scenei, se aude o !muctur; toi tresar/
AR4A:$)A +seriat/& Ce !8a &nt@m6latM
:<R)5 )imic < +i 6le!nit ceva &n tru!a mea cu medicamente
)u v9 nelini1tiFi +iese rin dreata& este o cli se !ntoarce/
A!ta era A 6le!nit !ticla cu eter +fredonea./ >:in nou &n +aFa ta
!tau +ermecat?H
AR4A:$)A +se aa. la mas/& <+, cum m8am !6eriat Mi8am
amintit deH +!i acoer faa cu minile/ Am v9Iut ne(ru &naintea
ochilorH
:<R) +frun.rind re#ista, ctre Tri$orin/& Acum dou9 luni a
+o!t 6u#licat aici un articolH < !cri!oare din AmericaH Ji am
vrut !9 te8ntre# &ntre alteleH +!l ia de talie i"l duce !n faa
ramei/ :eoarece che!tiunea a!ta m9 intere!eaI9 +oarte multH
+cu $las sc.ut/ $a8o de8aici 6e $rina )i*olaevna 4on!tantin
Gavrilovici !8a &m6u1catH
CORTINA
Pie!a 'escruul a +o!t !cri!9 de Cehov &ntre anii 189581892
=n !cri!oarea !a c9tre A " "uvorin din 71 octom#rie 1895, Cehov !6une5
>H "criu 1i o 6ie!9 6e care o voi termina, 6ro#a#il, tot 6e la !+@r1itul lui
noiem#rieH? $ar &ntr8o !cri!oare c9tre , M Javrova 1i $ Jce(lov, Cehov
aminte1te de intenFia !a de a 6reda 6ie!a Teatrului Mic din Mo!cova
=n !cri!orile !aie din 71 noiem#rie, adre!ate lui A " "uvorin 1i A $
.ru!ov, Cehov le comunic9 c9 1i8a dat 6ie!a !6re a +i dactilo(ra+iat9, urm@nd
du69 aceea !9 le8o trimit9 !6re con!ultare Cehov &1i !ocotea 6ie!a ne+ini!at9O
ceea ce !cri!e!e 6@n9 atunci, du69 69rerea lui, nu era dec@t >!cheletul viitoarei
6ie!e? !au un 6roiect >care 6@n9 la &nce6utul !ta(iunii urm9toare va mai +i
modi+icat de un milion de ori?
-a &nce6utul anului 1892, Cehov &1i modi+ic9 6ie!a BveIi !cri!oarea lui
Cehov adre!at9 +ratelui !9u, Ale%andr Pavlovici, 8 martie 1892C
-a 1L !e6tem#rie 1892, 6ie!a a +o!t a6ro#at9 de cenIur9, iar la 1D
noiem#rie 1892 6u!9 &n !cen9 la Teatrul Ale%andrin!*i din Peter!#ur(
Cu unele modi+ic9ri 1i 6re!curt9ri, 6ie!a a +o!t 6u#licat9 &n revi!ta ;uss1aia
m!sl, nr 17, 1892
Cu alte mici modi+ic9ri, 6ie!a a +o!t inclu!9 &n cule(erea 'iese de teatru,
"an*t8Peter!#ur(, 189DO +9r9 nicio modi+icare a intrat &n cule(erea de ?ere
a69rut9 &n anii 193181937 Pu#lic9m te%tul din 1937
-ucr@nd la 'escruul, Cehov &1i d9dea !eama c9 introduce elemente noi,
neuIitate &n dramatur(ie 1i !e &ndoia de reu1ita 6ie!ei :e alt+el, &n !cri!orile
!ale 6omene1te ade!ea de ace!t lucru5 >-ucreI la 6ie!9 cu mult9 6l9cere, de1i
&mi dau !eama c9 69c9tuie1te &n(roIitor &m6otriva canoanelor !cenice , o
comedie cu trei roluri +emeie1ti, 1a!e #9r#9te1ti, are 6atru acte, un !in(ur
decor Bvederea !6re lacCO multe di!cuFii de!6re literatur9, 6uFin9 acFiune 1i
cinci 6uduri de dra(o!te? Bdin !cri!oarea c9tre A " "uvorin, 71 octom#rie
1895C =n alt9 !cri!oare adre!at9 tot lui "uvorin B71 noiem#rie 1895C, (9!im5
>Mi8am i!6r9vit 6ie!a "unt mai mult nemulFumit uec@t mulFumit de ea Acum
c@nd am recitit8o, m9 convin( din ce &n ce mai mult c9 nu am !to+9 de
dramatur(? =ntr8o !cri!oare adre!at9 , M Javrovei B18 noiem#rie 1895C,
Cehov !crie5 >Am terminat 6ie!a 1i am intitulat8o 'escruul. )u 6rea mi8a
reu1it Tre#uie !9 recuno!c c9 nu m9 6rice6 &n dramatur(ie?
Cehov !8a intere!at &ndea6roa6e de 6unerea &n !cen9 a 6ie!ei !ale la teatrul
Ale%andrin!*i A!i!t@nd la re6etiFii B&nce6@nd cu cea de a 6atraC, Cehov
o#!erva orice ne6otrivire &ntre tradiFiile 1i o#iceiurile actorice1ti 1i noile
cerinFe ale 6ie!ei , P 4ar6ov Bre(iIorul teatrului Ale%andrin!*iC &1i
aminte1te c9 >6e Cehov &l !u69ra orice not9 +al!9 din re6lica actorilor, orice
intonaFie caIon9 Cu toat9 delicateFea 1i !+iiciunea lui, Cehov &i &ntreru6ea
ade!ea 6e actori 1i le e%6lica im6ortanFa cut9rei !au cut9rei +raIe, analiIa
caracterele eroilor, a1a cum &i vedea el, d@ndu8le de nenum9rate ori acela1i 1i
acela1i &ndemn5 T-9!aFi teatrali!mul la o 6arte, dra(ii meiO ace!ta e!te lucrul
cel mai im6ortant 6e care8l aveFi de +9cutH Totul !9 +ie !im6luH C@t !e 6oate
de !im6luH ,roii !unt oameni o#i1nuiFi, oameni de r@ndHU Cehov !imFea c9
Kocul e li6!it de &n!u+leFire, de elan? B, P 4ar6ov, Istoricul rimei
rere.entri a <'escruului=, din cule(erea 6iblioteca ce-o#ian. 4esre
,e-o#. Amintiri i articole, Mo!cova, 1913 Tot el a !cri! articolul *ecul
<'escruului= e scena teatrului Alexandrins1i, almanahul literar Irasnaia
anorama, -enin(rad, iunie 1979C A " "uvorin menFioneaI9 &n Kurnalul !9u
c9 du69 re6etiFia (eneral9, Cehov >era nelini1tit de !oarta 6ie!ei 1i voia ca
acea!ta !9 nu mai +ie Kucat9? B'urnalul lui A " "uvorin, Mo!covaS
Peter!#ur(, 1973, 6a( 175C =n !cri!oarea lui Cehov, adre!at9 !urorii !ale M
P Cehova B17 octom#rieC, (9!im urm9toarele r@nduri5 >:eocamdat9
'escruul !e 6reIint9 !la#H Prev9d un !6ectacol mohor@t, cenu1iu =n
(eneral nu !unt mulFumit? Cehov 6re!imFea e1ecul 6ie!ei "ora !a, M P
Cehova, noteaI9 &n memoriile !ale5 >=n Iiua 6remierei 'escruului 6e !cena
teatrului Ale%andrin!*i, am !o!it la Peter!#ur( Aratele m9 a1te6ta la (ar9 :in
6rima cli69 m8a !ur6rin! aerul lui a#9tut :u69 chi6ul !9u !e vedea c9
!ocote1te totul iremedia#il com6romi! TCe !8a8&nt@m6latMU l8am &ntre#at eu
nelini1tit9 T)u 1tiu ce !9 +ac, mi8a r9!6un! el, actorii nu81i cuno!c rolurile, iar
6e mine nu m9 a!cult9 1i nici nu m9 &nFele(H Pie!a nu mer(eU? BM P
Cehova, 4esre ,e-o#, ;uss1oie slo#o, nr 13, 1913C :intre toFi actorii,
!in(ura V A 4ommi!!arKev!*aia, care inter6reta rolul )inei Narecinaia, &l
mulFumea 6e Cehov >4ommi!!arKev!*aia Koac9 admira#il?, !crie el la 15
octom#rie lui M P Cehov
=n 6rima re6reIentaFie, care a avut loc 6e !cena teatrului Ale%andrin!*i, la
1D octom#rie 1892, 6ie!a n8a avut !ucce! ,a n8a +o!t &nFelea!9 $n!ucce!ul !e
datora &n 6rimul r@nd +a6tului c9 at@t re(iIorul, c@t 1i actorii n8au &nFele! 1i n8
au 1tiut !9 redea !6eci+icul inedit al dramatur(iei cehoviene AnaliI@nd
cauIele c9derii 6ie!ei, re(iIorul , 4ar6ov !crie5 >MaKorit9Fii actorilor
teatrului Ale%andrin!*i, o#i1nuiFi !9 Koace &n ultimii ani comedia u1oar9 de
(enul +ar!ei, &n !6ecial, 6ie!ele lui Vi*tor 4r&lov, le8a +o!t deo!e#it de (reu !9
inter6reteIe 6ie!a lui A P Cehov, care red9 &n!91i viaFa, o 6ie!9 6lin9 de
!u#tilit9Fi, de !emitonuri 1i de 6ro+und conFinut !u+lete!c? B, 4ar6ov,
Istoricul rimei rere.entaii a 'escruului. :in cule(erea 4esre ,e-o#,
Mo!cova, 1913C =n a+ar9 de acea!ta, la in!ucce!ul 6ie!ei a mai contri#uit 1i
+a6tul c9 6u#licul venit !9 a!i!te la un !6ectacol dat &n #ene+iciul actriFei de
comedie ,$ -ev*eeva, !e a1te6ta !9 vad9 o comedie, 1i, &n1elat &n a1te6t9rile
!ale, a r9ma! dece6Fionat >=n teatru !e a+lau !6ectatorii veniFi !9 !e
ve!elea!c9, !9 6etreac9 o !ear9 6l9cut9? B, 4ar6ov, ibidem/. :ramati!mul
6ie!ei, !la# redat de actori Bcu e%ce6Fia actriFei 4ommi!!arKev!*aiaC, a trecut
neo#!ervat >0una di!6oIiFie a 6u#licului 6ornit 6e haI era (reu !8o !t9vile1tiO
r@dea la 6a!a(iile cele mai nea1te6tate 1i ne6otrivite, cu cel mai mic 6rileK?
+ibidem/.
Cehov, care era &n !al9, n8a mai a1te6tat !+@r1itul !6ectacolului 1i e%trem de
de6rimat a 69r9!it teatrul, iar a doua Ii &n Iori a 6lecat la Mo!cova =n
!cri!oarea !a adre!at9 lui Vl $ )emirovici8:ancen*o B73 noiem#rie 1892C,
Cehov !crie5 >'escruul meu a !u+erit la Peter!#ur(, &n 6remier9, un e1ec
total Teatrul vuia de m@nie, aerul 69rea &nc9rcat de ur9, 1i eu con+orm
le(ilor +iIice am I#urat ca o #om#9 din Peter!#ur(? C@teva Iile mai t@rIiu
&i !crie lui A " "uvorin5 >M9 !imt ca &m6ietrit, nu &ncerc dec@t deI(u!t
6entru 6ie!ele mele 1i reviIuie!c &n !il9 corecturileH Vina n8o 6oart9 +a6tul
c9 6ie!a a !u+erit un e1ec doar maKoritatea 6ie!elor mele au c9Iut 1i
&nainteH -a 1D octom#rie &n!9, nu 6ie!a n8a avut !ucce!, ci eu &n!umi =nc9
din tim6ul 6rimului act m8a uimit un lucru 1i anume5 aceia cu care 6@n9 la 1D
octom#rie vor#eam 6rietene1te 1i cu toat9 !inceritatea, cu care luam me!e
cole(iale, 6entru care m9 +9ceam de multe ori luntre 1i 6unteH toFi ace1tia
aveau &nti69rit9 6e +aF9 o e%6re!ie ciudat9, +oarte ciudat9H =ntr8un cuv@nt, !8a
6etrecut ceea ce i8a dat 6rileK lui -ei*in !98mi e%6rime &n !cri! com69timirea
6entru +a6tul c9 am at@t de 6uFini 6rieteni, 1i totodat9 revi!tei 0edelia !9
&ntre#e5 TCe le8a +9cut CehovMUH $ar Teatralul !9 6u#lice un va!t articol Bnr
95C, deI#9t@nd 6e lar( mani+e!taFiile du1m9noa!e ale con+raFilor mei &ntr8ale
!cri!ului?
:u69 acea!t9 6rim9 re6reIentaFie, &n Iiare 1i &n 6re!a de teatru au a69rut
cele mai a!6re 1i mai r9uvoitoare rechiIitorii
Revi!ta Teatralul !cria5 >Pre!a !8a n96u!tit a!u6ra 'escruului 1i a
autorului !9u cu o &nver1unare acer#9O !8a aKun! 6@n9 acolo, &nc@t i !e conte!t9
lui Cehov orice urm9 de talent, +iind cali+icat dre6t o m9rime um+lat9 de
alFiiH 0ucuria r9ut9cioa!9 a unora dintre critici a aKun! 6@n9 la cini!m?
Scrisori din 'etersbur$, Teatralul, nr 95, 1892C Niarele 1i revi!tele
umori!tice au &nce6ut !9 6u#lice +a#ule, 6am+lete 1i +oiletoane !atirice, care
luau &n der@dere 6e autor 1i 6ie!a ace!tuia
"6ectacolele urm9toare 6e !cena aceluia1i teatru, &n!9 cu unele modi+ic9ri
&n inter6retarea re(iIoral9, !8au #ucurat de un !ucce! con!idera#il :u69 cel
de al doilea !6ectacol, la 71 octom#rie, V 4ommi!!arKev!*aia &i !crie lui
Cehov5 >Vin de la teatru Anton Pavlovici, dra(ule, am &nvin!E , un !ucce!
de6lin, un !ucce! de!9v@r1it, un !ucce! meritat 1i nici nu !e 6utea !9 +ie alt+elE
C@t de mult a1 +i vrut !9 te v9d acum, dar 1i mai mult a1 +i dorit ca dumneata
!9 +i a!i!tat la !6ectacol 1i !9 +i auIit !in(ur !tri(9tul unanim al 6u#licului5 T"9
vin9 autorulEU 'escruul dumitale, #a nu, al no!tru, 6entru c9 ne8am conto6it
!u+lete1te cu el 6entru totdeauna, e!te viu, !u+er9 1i !imte cu at@ta 6a!iune,
&nc@t &i va +ace 6e mulFi !9 !imt9 la +el?
:e!6re !ucce!ul &nre(i!trat de 6ie!9 la ace!te !6ectacole i8au !cri! lui
Cehov V 0ili#in, ) A -ei*in, A A 4oni 1i alFii < tele(ram9 de +elicitare &n
ace!t !en! i8a e%6ediat lui Cehov 1i $ ) Pota6en*o R9!6unI@nd la !cri!oarea
lui V V 0ili#in Bnoiem#rie 1892C, Cehov !6une 6rintre altele5 >"e8nFele(e c9
!unt #ucuro!, chiar +oarte #ucuro!, totu1i !ucce!ul celei de a 78a 1i a 38a
re6reIentaFii nu 6oate 1ter(e din !u+letul meu im6re!ia 6rodu!9 de 6rimul
!6ectacol )8am !tat 6@n9 la !+@r1it, &n!9 ceea ce am v9Iut mi !8a 69rut ne!6u!
de 6licti!itor 1i de !traniu Actorii nu81i 1tiau rolurile, Kucau ca ni1te
manechine, ne!i(ur, !8au 6ierdut cu +ireaO !8a 6ierdut cu +irea 1i
4ommi!!arKev!*aia, care n8a !tr9lucit cu nimic =n teatru era o I96u1eal9 de
in+ern "e deIl9nFui!er9 6arc9 toate !tihiile &m6otriva 6ie!ei? =n !chim#, la
!cri!oarea lui A A 4oni, Cehov r9!6unde B11 noiem#rie 1892C urm9toarele5
>Te cuno!c de mult, &Fi 6ort un re!6ect 6ro+und 1i am mai mult9 &ncredere &n
dumneata dec@t &n toFi criticii luaFi la un loc "e vede c9 ai !imFit 6ro+und ceea
ce mi8ai !cri! 1i 6oate de aceea !cri!oarea dumitale e at@t de +rumoa!9 1i de
convin(9toare M8am mai lini1tit 1i8mi aminte!c acum de 6ie!9 1i de !6ectacol
+9r9 deI(u!tul de alt9dat9? Cehov 1i8a dat cu (reu con!imF9m@ntul 6entru
6u#licarea 'escruului &n ;uss1aia m!sl BveIi !cri!oarea c9tre V M -avrov
din 11 noiem#rie 1892 1i cea adre!at9 lui Vl $ )emirovici8:ancen*o la 73
noiem#rie 1892C
=ntre tim6 6ie!a re6urta !ucce! du69 !ucce! 6e !cenele teatrelor de
6rovincie B4iev, A!trahan, Ta(anro( etcC =n acea!t9 6erioad9, reviIuindu81i
6ie!ele &n vederea edit9rii cule(erii 'iese de teatru, 6rintre care erau
'escruul 1i >nc-iul 9anea, Cehov !e &ndoia dac9 tre#uie !9 le 6u#lice !au
nu
.n adev9rat trium+ al 'escruului l8a con!tituit montarea !6ectacolului 6e
!cena Teatrului de Art9 din Mo!cova &n !ta(iunea 189881899
Mult9 vreme Cehov n8a vrut !981i dea con!imF9m@ntul 6entru noua 6unere
&n !cen9 a 'escruului. =n le(9tur9 cu acea!ta, Vl $ )emirovici8:ancen*o &i
!crie5 >H "unt (ata !9 r9!6und cu ca6ul c9 toate ace!te drame 1i tra(edii
l9untrice ale fiecrui 6er!onaK, &n caIul unei mont9ri i!cu!ite 1i con1tiincioa!e,
li6!ite de #anal, vor cuceri &ntrea(a !al9? >:ac9 nu mi8l dai, m9 omori,
deoarece 'escruul e!te !in(ura 6ie!9 contem6oran9 care m8a cucerit ca
re(iIor, 1i tu e1ti !in(urul !criitor contem6oran care 6reIint9 un mare intere!
6entru un teatru cu un re6ertoriu &ntocmit cu e%i(enF9H? BVl $ )emirovici8
:ancen*o, 4in trecut, Mo!cova, 1932, 66 1L581LDC Cehov &i r9!6unde c9 nu
mai vrea 1i nu mai e!te &n !tare !9 treac9 6rin acele emoFii care i8au 6ricinuit
at@ta durere, invoc@nd aceea1i o#iecFiune c9 el nu e!te un adev9rat dramatur(,
1i c9 !unt alFii mult mai #uni dec@t el
:re6t m9rturie a e%ce6Fionalului !ucce! re6urtat de 'escruul &n montarea
Teatrului de Art9 din Mo!cova 1i a im6ortanFei deo!e#ite 6e care o avea
acea!t9 tratare !cenic9 &n i!toria mo1tenirii dramatice l9!ate de Cehov, !tau
nenum9ratele tele(rame 1i !cri!ori de +elicitare trimi!e autorului, care !e a+la
6e atunci la $alta :u69 6rima re6reIentaFie B1D decem#rie 1898C, Vl $
)emirovici8:ancen*o &i tele(ra+iaI9 urm9toarele5 >Am Kucat 'escruul.
"ucce!ul e colo!al :in 6rimul act 6ie!a a cucerit 6u#licul Am mer! din
trium+ &n trium+ Chem9ri la ram69 cu nemiluita :u69 al treilea act, c@nd am
anunFat 6u#licul c9 autorul nu !e a+l9 &n !al9, mi !8a cerut !98Fi trimit o
tele(ram9 din 6artea lui "untem ne#uni de +ericire? BVl $ )emirovici8
:ancen*o, 4in trecut, 6a( 192C :e!6re emoFia care a cu6rin! 6u#licul du69
6rima 1i urm9toarele re6reIentaFii, i8a mai !cri! lui Cehov A " -aIarev8
GruIin!*i B0i#lioteca de "tat 9. I. %enin, din materialele !ecFiei de
manu!cri!e, +a!cicola nr 8, 66 L78L3O !cri!oarea lui V M "o#olev!*i
Bibidem, 6a( 21CO !cri!oarea lui A $ .ru!ov +Slo#o, nr 7, 66 782878DC -a
!+@r1itul lui decem#rie 1898, M Gor*i &i !crie lui Cehov5 >Ai auIit, de!i(ur,
de!6re trium+ul 'escruului. $eri, cineva care cunoa1te minunat teatrul 1i 6e
toFi cori+eii !cenei, un +oarte +in cuno!c9tor 1i un om de (u!t, &n v@r!t9 cam de
vreo 1aiIeci de ani, mi8a !6u! cu lacrimi de emoFie &n (la!5 T:e a6roa6e L3 de
ani mer( la teatru 1i am v9Iut multeE :ar niciodat9 n8am v9Iut o 6ie!9 at@t de
uimitor de eretic"$enial cum e!te 'escruulE Jtii nu e 69rerea unui !in(ur
om )8am v9Iut 'escruul 6e !cen9, dar l8am citit , !cri! cu o m@n9
6uternic9E? +2or1 O,e-o#, ed ,artea ;us, 195L, 6a( 79 n. ed/
Cehov 1i8a v9Iut 'escruul 6e !cena Teatrului de Art9 la &nce6utul lui mai
1899, la un !6ectacol Kucat !6ecial 6entru el Bteatrul &1i &ncheia !ta(iuneaC
"6ectacolul a avut loc +9r9 decor, &ntr8o montare care nu8i !ati!+9cea nici 6e
de6arte 6e inter6reFi $at9 ce8i !crie Cehov lui Gor*i &n le(9tur9 cu ace!t
!6ectacol5 >Am v9Iut 'escruul +9r9 decoruriO nu 6ot !9 di!cut de!6re 6ie!9
cu !@n(e rece, deoarece 'escruul a Kucat ori#il, 6l@n(ea mereu &n hohote, iar
Tri(orin B!criitorulC um#la 1i vor#ea ca un 6araliticO indicaFia mea c9 nu are
#oin, inter6retul a &nFele!8o &n a1a +el &nc@t mi !8a +9cut lehamite? Bibidem,
6a( L9C :e!6re +a6tul c9 Cehov a +o!t nemulFumit de Kocul Ro*!anovei
BNarecinaiaC 1i al lui "tani!lav!*i BTri(orinC, 6ove!te!c < - 4ni66er8Cehova
1i &n!u1i 4" "tani!lav!*i +9iaa mea !n art, ,artea ;us, 1958, 6a(
712 n. ed/. Totu1i, &n an!am#lu, !6ectacolul i8a 6l9cut lui Cehov Tot atunci,
Cehov !crie lui P A $ordanov urm9toarele5 >-a Mo!cova !8a Kucat 6entru
mine 'escruul 6e !cena Teatrului de Art9 Re(ia e!te e%ce6Fional9H
Teatrul Mic !e 6reIint9 mult mai !la#, iar &n ce 6rive1te mise en scene 1i
montarea, Teatrul de Art9 a &ntrecut cu mult tru6a de la Meinin(enH? Pe
medalionul d9ruit de Cehov lui Vl $ )emirovici8:ancen*o erau (ravate
urm9toarele cuvinte5 >$8ai dat viaF9 'escruului meu =Fi mulFume!c?
.nchiul Vanea
"C,), :$) V$APA -A PAR/, =) PATR. ACT,
B189DC
Traducere de Moni 2-elerter i ;. Teculescu
P,R"<)A',5
",R,0R,A4<V A-,XA):R V-A:$M$R<V1C$, rofesor
uni#ersitar la ensie
,-,)A A):R,,V)A, soia lui, @P ani
"<A$A A-,XA):R<V)A B"<)$AC, fiica lui din rima
cstorie
V<$)$P4A$A MAR$A VA"$-$,V)A, #du# de consilier,
mama rimei soii a rofesorului
V<$)$P4$ $VA) P,TR<V$C$ B.)C;$.- VA),AC, fiul ei
A"TR<V M$;A$- -V<V$C$, medic
T,-,G;$) $-$A $-$C$, rorietar sctat
MAR$)A, ddac btrn
>n ar$at
Aciunea se etrece la conacul lui Serebrea1o#
ACT.- =)TQ$
? $rdin. Se #ede o ari de cas, cu teras. 'e alee, sub un
lo btrn, o mas re$tit entru ceai. Scaune, bnci, e una
dintre ele o c-itar. 0u dearte de mas, un scrnciob. ?ra trei
du mas. ,erul !nnorat.
MAR$)A +u-a#, btrn, cu micri !ncete, st ln$
samo#ar, !mletind un ciora, !n tim ce Astro# se limb !n
rea)ma ei; !i umle a-arul/& 0ea, t9tuculeE
A"TR<V +lund fr oft a-arul/& )8am che+E
MAR$)A5 :ar un 69h9rel de votc9 ai #eaM
A"TR<V5 )u, nu #eau &n +iecare Ii Ji a6oi, e 1i I9du+ +au./
C@Fi ani !9 +ie de c@nd ne cunoa1tem, d9dac9M
MAR$)A +e $nduri/& C@FiM :umneIeu 1tieH Ai venit 6e
melea(urile a!teaH $a !9 vedemH Tr9ia &nc9 Vera Petrovna,
mama "onici*ii Pe vremea ei ai venit la noi dou9 ierni &n 1irH P9i
de atunci !e cheam9 c9 au trecut cam un!6reIece ani +$ndindu"
se/ 0a, 6oate, 1i mai multH
A"TR<V5 M8am !chim#at mult de8atunciM
MAR$)A5 Mult ,rai t@n9r, +rumo!H Acum, ai &m#9tr@nit Ji
6arc9 1i +rumu!eFea Fi8e alt+el Ji8a6oi, dac98i vor#a, mai #ei 1i c@te
un 69h9rel de votc9E
A"TR<V5 :aH =n Iece ani am aKun! !9 +iu alt om Care o +i
6ricinaM Am lucrat 6rea mult, m9tu1ic9 :e dimineaFa 6@n9 !ear9
&n 6icioare, !9 nu 1tii ce8i odihna, iar noa6tea, c@nd te v@ri &n
a1ternut, Fi8e tot +ric9 !9 nu te cheme cumva la vreun #olnav :e
c@nd ne8am cuno!cut n8am avut nicio Ii li#er9 Cum !9 nu8
m#9tr@ne1tiM C9 1i viaFa e 6licticoa!9, idioat9, murdar9H Te tra(e
la +und viaFa a!taE =n Kurul t9u numai oameni !cr@ntiFi, 6e!te tot
oameni !cr@ntiFi 1i dac9 tr9ie1ti cu ei doi8trei ani, &ncetul cu
&ncetul, +9r9 !98Fi dai !eama, aKun(i !9 te !cr@nte1ti 1i tuH A!ta e
!oarta +!i rsucete mustaa lun$/ -un(9 mi8a mai cre!cut
mu!taFaE T@m6it9 mu!taF9E Am aKun! 1i eu !9 +iu un om !cr@ntit,
m9tu19 :e 6ro!tit &nc9 nu m8am 6ro!tit, mulFume!c lui
:umneIeu, creierii &mi !unt &nc9 la locul lor, dar 6arc9 mi !8au
tocit !imFurile )u vreau nimic, nu8mi tre#uie nimic, nu iu#e!c 6e
nimeniH .ite, numai 6e tine te iu#e!c +o srut e ca/ C@nd
eram co6il, am avut 1i eu o d9dac9 "em9na cu tine
MAR$)A5 Poate vrei !9 m9n@nciM
A"TR<V5 )u =n 6o!tul mare, &n a treia !96t9m@n9, am 6lecat la
MaliF*oe 0@ntuia molimaH Ti+o! e%antematic N9ceau toFi &n
#ordeie, claie 6e!te (r9mad9H Murd9rie, duhoare, +umH ViFei 6e
Ko!, de8a valma cu #olnavii 1i 6urceii tot acolo M8am I#9tut toat9
Iiua, n8am !tat Ko! o cli69, nicio 6ic9tur9 de a69 n8am 6u! &n (ur9
:ar c@nd m8am &ntor! aca!9, creIi c9 m8au l9!at !9 r9!u+luM Mi8au
adu! un acar de la (ar9 -8am &ntin! 6e ma!9 !98l o6ereI, iar el !8a
a6ucat !98mi moar9 !u# cloro+orm Ji, uite, c@nd nu tre#uia, m8au
n969dit !imF9mintele 1i a &nce6ut !9 m9 mu!tre cu(etul, ca 1i cum
a1 +i vrut &ntr8adin! !98l omor Ji atunci m8am a1eIat, am &nchi!
ochii uite8a1a, ca acum 1i m8am (@ndit5 ne vor 6omeni oare, cu
o vor#9 #un9, cei ce vor tr9i cu o !ut9, dou9 !ute de ani du69 noi 1i
c9rora aIi le croim drumulM ,u cred c9 nu ne vor 6omeni, m9tu19E
MAR$)A5 <amenii nuE :ar :umneIeu o !981i aduc9 aminte
A"TR<V5 0ine8ai !6u!, d9dac9E .ite, &Fi mulFume!c
+intr 9oini1i/
V<$)$P4$ +iese din cas, a dormit du de)un i"i e faa
umflat de somn. Se aa. e banc !ndretndu"i cra#ata
ele$ant/& :aH +au./ :aH
A"TR<V5 Ai dormit #ineM
V<$)$P4$5 :a, +oarte #ine +casc/ :e cur@nd tr9ie1te aici
6ro+e!orul cu neva!t98!a, viaFa mi !8a dat 6e!te ca6H )u dorm la
vreme, la ma!9 m9n@nc +el de +el de !o!uri 6icante, #eau vinH
A!tea nu8! !9n9toa!e =nainte nu aveam nicio cli69 de r9(aI
-ucram &m6reun9 cu "onia, cu c@t !6or nu mai e nevoie !98Fi !6un
Acum munce1te numai "onia ,u dorm, m9n@nc, #eauH )u e
#ineE
MAR$)A +dnd din ca/& Ji ce mai r@nduial9 la noiE Pro+e!orul
!e !coal9 la amiaI9, iar !amovarul +ier#e 1i8l a1tea6t9 toat9
dimineaFa P@n9 n8au venit ei, ne a1eIam la ma!9 la unu, ca toFi
oamenii, dar de c@nd !unt ei aici m@nc9m la 1a6te !earaE )oa6tea,
6ro+e!orul cite1te 1i !crie, iar la dou9, deodat9 !oneriaH Ce !8a
&nt@m6lat, m9iculiF9M Vrea ceaiE :u8te de treIe1te toat9 lumea
6entru el 1i 6une8i !amovarulH Ce mai r@nduial9E
A"TR<V5 Ji mult o !9 mai !tea 6e8aiciM
V<$)$P4$ +fluier/& < !ut9 de ani Pro+e!orul !8a hot9r@t !9 !e
!ta#ilea!c9 aici
MAR$)A5 .ite 1i acum5 de dou9 cea!uri !t9 !amovarul 6e ma!9
1i ei !8au du! la 6lim#are
V<$)$P4$5 $at98i c9 vinE )u te 6r969di cu +ireaE
+se aud $lasuri; din fundul $rdinii #in Serebrea1o#, *lena
Andree#na, Sonia i Tele$-in, care se !ntorc de la limbare/
",R,0R,A4<V5 Aoarte +rumo!, +oarte +rumo! Priveli1tile
!unt minunate
T,-,G;$)5 =ntr8adev9r deo!e#ite, ,%celenF9E
"<)$A5 Tat9, m@ine mer(em la ocolul !ilvic Vii cu noiM
V<$)$P4$5 Po+tiFi, v9 ro(, la ceaiE
",R,0R,A4<V5 AiFi #uni, dra(ii mei, 1i trimiteFi8mi ceaiul &n
#iroul meu Mai am &nc9 de lucru a!t9Ii
"<)$A5 "unt !i(ur9 c9 o !98Fi 6lac9 la ocolul !ilvic
+*lena Andree#na, Serebrea1o# i Sonia intr !n cas; Tele$-in se
aa. la mas, ln$ Marina/
V<$)$P4$5 , cald 1i8i I9du+, dar marele no!tru &nv9Fat car9 cu
el 6altonul, (alo1ii, m9nu1ile 1i um#rela
A"TR<V5 "e &n(riKe1te omul
V<$)$P4$5 Ji ea ce +rumoa!9 eE Ce +rumoa!9E =n viaFa mea n8
am v9Iut o +emeie mai +rumoa!9E
T,-,G;$)5 ,u, Maria Timo+eevna, +ie c9 m8a1 6lim#a 6e
c@m6 !au &ntr8o (r9din9 la um#r9, +ie c9 a1 6rivi ma!a a!ta !imt
&ntotdeauna o +ericire ne!6u!9 Vremea e minunat9, 69!9rile c@nt9,
tr9im &n 6ace 1i #un98&nFele(ereH ce ne mai tre#uieM +lund
a-arul/ =Fi mulFume!c din toata inimaE
V<$)$P4$ +#istor/& <chii eiH Minunat9 +emeieE
A"TR<V5 Pove!te1te8ne ceva, $van PetroviciE
V<$)$P4$ +moale/& Ce !98Fi 6ove!te!cM
A"TR<V5 )u8i nimic nouM
V<$)$P4$5 )imic Toate8! vechi ,u !unt acela1i ca 6e vremuri,
#a 6oate 1i mai r9u, +iindc9 m8am l9!at, m8am dat lenii, nu +ac
nimic, ci doar #om#9ne!c toat9 Iiua, ca mo1ne(ii Maman, #9tr@na
mea (aiF9, tot mai ciri6e1te de!6re emanci6area +emeii Cu un ochi
!e uit98n +undul (ro6ii, 1i cu cel9lalt caut9 &n c9rFile ei !avante
!emnele unei vieFi noiE
A"TR<V5 Ji 6ro+e!orulM
V<$)$P4$5 Pro+e!orul, ca 1i mai &nainte, !t9 &n ca#inetul lui 1i
!crie de dimineaF9 6@n9 noa6tea t@rIiu >"criem ode ne!+@r1ite cu
+runFile8ncruntate, dar laurii 1i +ala nu vor !9 !e arateH? 0iata
h@rtieE Mai #ine 1i8ar !crie #io(ra+iaE GroIav !u#iectE M98nFele(iE
.n 6ro+e!or ie1it la 6en!ie, un hodoro(, o caricatur9 de !avant
#9tr@n Poda(r9, reumati!m, mi(rene, iar de (eloIie 1i invidie i !8a
um+lat 1i +icatul Ji dihania a!ta tr9ie1te 6e mo1ia 6rimei !ale !oFii,
1i nu de 6l9cere ci 6entru c9 #uIunarul nu8i &n(9duie !9 tr9ia!c9 la
ora1 "e 6l@n(e mereu de nenorocirile lui, de1i &n realitate e ne!6u!
de +ericit +ner#os/ G@nde1te8te numai ce noroc a avutE Aiul unui
#iet F@rcovnic, intr9 la !eminar, reu1e1te a6oi !9 o#Fin9 (radele
univer!itare, #a 1i o catedr9E AKun(e ,%celenF9, (inerele unui
!enator 1i a1a mai de6arte :e alt+el, toate a!tea nu au nicio
im6ortanF9 :ar a!cult9 altcevaE :e dou9Ieci 1i cinci de ani #9tuFi
6e muchie, omul ace!ta Fine 6rele(eri 1i !crie de!6re art9, +9r9 !9
&nFelea(9 o iot9E :e dou9Ieci 1i cinci de ani rume(9 69rerile altora
de!6re reali!m !au naturali!m 1i alte #aIaconii :e dou9Ieci 1i
cinci de ani Fine 6rele(eri 1i !crie de!6re ceea ce oamenii
inteli(enFi 1tiu de mult, iar 6e 6ro1ti nu8i intere!eaI9 Adic9 de
dou9Ieci 1i cinci de ani #ate a6a &n 6iu9 Ji &n acela1i tim6, ce
&n(@m+areE Ce i+o!eE A ie1it la 6en!ie 1i nu8l cunoa1te nimeni ,
a#!olut necuno!cut Va!9Iic9, dou9Ieci 1i cinci de ani a ocu6at
locul altuia Ji uit98te la el cum calc9 de 6arc9 e un !emiIeu
A"TR<V5 Pare8mi8!e c98l invidieIiE
V<$)$P4$5 :a A+l9 c98l invidieIE Ji ce trecere are la +emeiE
)iciun :on 'uan n8a cuno!cut un !ucce! ca al lui )eva!ta lui
dint@i, !ora mea, era o +iinF9 &nc@nt9toare, #laKin9, curat9 ca cerul
9!ta al#a!tru, no#il9, (eneroa!9 A avut mai mulFi adoratori dec@t a
avut el elevi, dar &l iu#ea cum numai &n(erii curaFi 6ot iu#i alte
+iinFe, tot at@t de curate ca 1i ei Mama mea, !oacra lui, 6@n9 1i
a!t9Ii &l ador9 1i e cu6rin!9 &n +aFa lui de un +el de team9 !acr9 A
doua !oFie, o +emeie +rumoa!9 1i de1tea6t9 ai v9Iut8o adineauri
!8a c9!9torit cu el, om #9tr@n, 1i i8a Kert+it tinereFea, +rumu!eFea,
li#ertatea 1i !tr9lucirea ei Ji m9 &ntre# de ceM Pentru ceM
A"TR<V5 Ji &i e!te credincioa!9 6ro+e!oruluiM
V<$)$P4$5 :in 69cate, daE
A"TR<V5 :e ce >din 69cate?M
V<$)$P4$5 Pentru c9 +idelitatea a!ta e +al!9 de la &nce6ut 6@n9
la !+@r1it Are mult9 retoric9 &n ea, dar niciun 6ic de lo(ic9 ,
imoral !9 &n1eli un !oF #9tr@n, 6e care nu8l 6oFi !u+eri :ar !9
&n9#u1i &n tine tinereFea 1i !entimentele adev9rate a!ta nu e
imoralM
T,-,G;$) +cu ton ln$re/& Vanea, nu8mi 6lace c@nd te aud
vor#ind a1a N9uE !6un dre6tH Ji +emeia care81i &n1al9 !oFul ca 1i
#9r#atul care81i &n1al9 !oFia nu !unt oameni de credinF9 A!emenea
oameni !unt &n !tare !981i tr9deIe 1i Fara
V<$)$P4$ +surat/& Pine8Fi (ura, Ciu6ituleE
T,-,G;$)5 -a!98m9 !9 vor#e!c, Vanea "oFia mea a +u(it de la
mine cu iu#itul ei chiar a doua Ii du69 nunt9, din cauIa &n+9Fi19rii
mele nu 6rea atr9(9toare ,u, du69 a!ta, nu m8am a#9tut de la
datorie < iu#e!c 1i acum 1i8i !unt credincio!, o aKut cu ce 6ot 1i i8
am dat toat9 averea 6entru &ntreFinerea co6iilor 6e care i8a avut cu
#9r#atul 6e care l8a iu#it Am 6ierdut +ericirea, dar mi8am 69!trat
m@ndria Ji eaM TinereFea i !8a du!O +rumu!eFea, !u# 6uterea le(ilor
+irii, i !8a o+ilit, omul 6e care8l iu#ea a muritH Ce i8a r9ma!M
+intr Sonia i *lena Andree#na, aoi Maria 9asilie#na cu o
carte; se aa. i citete; i se d ceai; ea bea fr a se uita la
ceilali/
"<)$A +$rbit, ctre Marina/& Au venit F9ranii, doicuF9 :u8te
1i vor#e1te cu ei -a!G c9 !erve!c eu ceaiul +toarn ceaiul/
+Marina leac; *lena Andree#na !i ia ceaca i bea ceaiul,
ae.at !n scrnciob/
A"TR<V +ctre *lena Andree#na/& Am venit !98l v9d 6e !oFul
dumneavoa!tr9 Mi8aFi !cri! c9 e (reu #olnav, c9 are reumati!m 1i
nu mai 1tiu ceE :ar !e 6are c9 e !9n9to! tun
,-,)A A):R,,V)A5 A!ear9 nu i8a +o!t #ine "e 6l@n(ea de
dureri de 6icioare :ar a!t9Ii i8au trecutH
A"TR<V5 ,u &n!9 eram !98mi ru6 (@tul &ntinI@nd8o treiIeci de
ver!teE )u +ace nimic )u8i 6entru 6rima dat9 :ar de vreme ce tot
!unt aici, am !9 r9m@n 6@n9 m@ine 1i am !98mi !cot din 6a(u#9 cu
!omnul Cel 6uFin, am !9 dorm Guantum satis
19

"<)$A5 Aoarte #ine R9m@i at@t de rar !9 dormi la noiE "unt


!i(ur9 c9 nici n8ai m@ncat
A"TR<V5 ,8adev9rat )8am m@ncat
"<)$A5 Tocmai #ine Vei m@nca la noi Acum lu9m 6r@nIul la
ora 1a6te +!i bea ceaiul/ :aG ceaiul 9!ta e receE
T,-,G;$)5 :a, !amovarul !8a r9cit a6roa6e de tot
,-,)A A):R,,V)A5 )u +ace nimic, $van $van&ci, &l vom #ea
1i rece
T,-,G;$)5 M9 iertaFi, nu $van $van&ci ci $lia $liciH $lia $lici
Tele(hinH "au, cum &mi !6un unii, din 6ricina +eFei mele ciu6ite
de v9r!at5 Ciu6itul Am #oteIat8o 6e "onia, 1i ,%celenFa "a, !oFul
dumneavoa!tr9, m9 cunoa1te +oarte #ine Acum locuie!c 6e
6ro6rietatea dumneavoa!tr9 1i dac9 aFi #inevoit !9 o#!ervaFi, iau &n
+iecare Ii ma!a la dumneavoa!tr9
"<)$A5 $lia $lici e aKutorul no!tru M@na noa!tr9 drea6t9
+afectuoas/ )a1ule, !98Fi mai 6un o cea1c9, na1uleM
MAR$A VA"$-$,V)A5 AhE
"<)$A5 Ce e, #unicuF9M
MAR$A VA"$-$,V)A5 Am uitat !98i !6un ceva lui Ale%andrH
Mi8am 6ierdut memoriaH AIi am 6rimit o !cri!oare de la Pavel
Ale%eevici de la ;ar*ovH )e8a trimi! o nou9 #ro1ur9 de8a luiH
A"TR<V5 , intere!ant9M
MAR$A VA"$-$,V)A5 $ntere!ant9, dar oarecum ciudat9
T9(9duie1te tot ce a a69rat cu 1a6te ani &n urm9 , &n+ior9torE
V<$)$P4$5 )u8i nimic &n+ior9torE Maman, #ea8Fi ceaiulE
MAR$A VA"$-$,V)A5 0ine, dar vreau !9 vor#e!cE
V<$)$P4$5 :e cinciIeci de ani nu +acem altceva dec@t !9
vor#im 1i iar !9 vor#im 1i !9 citim #ro1uri Ar +i tim6ul !98ncet9m
MAR$A VA"$-$,V)A5 )u 1tiu de ce nu8Fi 6lace c@nd vor#e!c
eu $art98m9, 'ean, dar &n ultimul an te8ai !chim#at at@t, &nc@t nu te
mai recuno!cH ,rai un om cu convin(eri 6reci!e, o 6er!onalitate
luminoa!9H
V<$)$P4$5 < da, eram o 6er!onalitate luminoa!9, care nu
lumina 6e nimeni +au./ Am +o!t o 6er!onalitate luminoa!9E
Alt9 (lum9 mai u!tur9toare nici nu mi !8ar 6utea !6une Am
6atruIeci 1i 1a6te de ani P@n9 acum un an m8am !tr9duit, ca 1i voi,
!98mi &ntunec &ntr8adin! vederea cu !cola!tica a!ta a voa!tr9 1i !9
nu8mi dau !eama de viaFa adev9rat9 1i credeam c9 +ac #ine
Acum &n!9 dac8aFi 1tiE )u dorm no6Fi de8a r@ndul de ciud9 1i de
m@nie, (@ndind ce 6ro!te1te mi8am 6ierdut tim6ul, c@nd a1 +i 6utut
avea tot ce nu8mi mai &n(9duie acum #9tr@neFea !9 amE
"<)$A5 .nchiule Vanea, e 6licti!itorE
MAR$A VA"$-$,V)A +fiului ei/& "8ar !6une c9 vrei !9 dai vina
6e convin(erile tale de odinioar9H :ar nu !unt ele de vin9 ci tuH
Ai uitat c9 o convin(ere 6rin ea &n!91i nu e nimic, e liter9
moart9H Ar +i tre#uit +a6te
V<$)$P4$5 Aa6teM )u toat9 lumea e &n !tare !9 +ie un
eretuum mobile m@I(9litor de h@rtie, ca :err 6ro+e!or al
dumitale
MAR$A VA"$-$,V)A5 Ce vrei !9 !6ui cu a!taM
"<)$A +ru$tor/& 0unicuF9, unchiule VaneaE V9 ro(E V9 ro(
multEH
V<$)$P4$5 TacE Tac 1i8mi cer iertare
+au./
,-,)A A):R,,V)A5 Ce vreme +rumoa!9 e aIi )u e cald
delocH
+au./
V<$)$P4$5 , o vreme tocmai #un9 !9 te !6@nIuriH
+Tele$-in !i acordea. c-itara; Marina umbl !n )urul casei i
c-eam $inile/
MAR$)A5 Pui, 6ui, 6uiH
"<)$A5 :9dac9, de ce8au venit F9raniiM
MAR$)A5 Vechea 6ove!te Tot locul 9la nelucrat Pui, 6ui,
6uiH
"<)$A5 Pe cine chemiM
MAR$)A5 Pe!triFa a !c96at cu 6uii "9 nu8i &nhaFe (aia +leac/
+Tele$-in cnt o olc; toi ascult !n tcere; intr un ar$at/
ARGAT.-5 :omnul doctor e aiciM +ctre Astro#/ V9 ro(,
Mihail -vovici, au venit du69 dumneavoa!tr9
A"TR<V5 :e undeM
ARGAT.-5 :e la +a#ric9
A"TR<V +!nciudat/& Aoarte mulFume!c Ce !98i +aciMH Tre#uie
!9 m9 duc +!i caut aca din oc-i/ Ce 69catE :racu !98i iaH
"<)$A5 Adev9rat, e +oarte ne6l9cutH :e la +a#ric9 &ntoarce8te
!9 iei ma!a cu noi
A"TR<V5 < !9 +ie 6rea t@rIiu )8ai ce !98i +aciEH +ar$atului/
.ite ce e, dr9(uFule5 adu8mi mai &nt@i un 69h9rel cu votc9
+ar$atul leac/ )8ai ce !98i +aciE +$sete aca/ =ntr8o 6ie!9 a lui
<!trov!*i e un 6er!onaK cu mu!taF9 mare 1i numai cu o +9r@m9 de
minte Ala !unt euH A1adar, doamnelor, domnilor, am onoareaE
+ctre *lena Andree#na/ :ac9 o !9 v9 a#ateFi vreodat9 6e la mine,
uite, &m6reun9 cu "o+ia Ale%androvna, o !9 m9 #ucur din toat9
inima Am o mo1ioar9 nu 6rea mare, cu totul vreo treiIeci de
de!eatine, dar dac9 v9 intere!eaI9, am o (r9din9 model 1i o
6e6inier9 cum nu (9!e1ti la o mie de ver!te &m6reKur Al9turi de
mine e ocolul !ilvicH Je+ul ocolului e #9tr@n 1i mereu #olnav, a1a
c9, la dre6t vor#ind, eu duc toate tre#urile
,-,)A A):R,,V)A5 Mi !8a !6u! c9 v9 6lac 69durile
:e!i(ur c9 a!ta 6oate !9 +ie de mare +olo! :ar nu v9 &nde69rteaI9,
oare, de la adev9rata dumneavoa!tr9 menireM "unteFi medicE
A"TR<V5 )umai :umneIeu 1tie care e adev9rata noa!tr9
menire
,-,)A A):R,,V)A5 Ji v9 intere!eaI9M
A"TR<V5 :a, e!te un lucru intere!ant
V<$)$P4$ +ironic/& GroIavE
,-,)A A):R,,V)A +lui Astro#/& "unteFi &nc9 t@n9r :u69
&n+9Fi1are !9 tot aveFi treiIeci 1i 1a!e, treiIeci 1i 1a6te de ani :e
aceea cred c9 nu e chiar at@t de intere!ant9 6e c@t !6uneFi,
&ndeletnicirea a!ta P9dure 1i iar 69dureE Tre#uie !9 +ie monoton
"<)$A5 )u , c@t !e 6oate de intere!antE Mihail -vovici !9de1te
&n +iecare an o 69dure nou9 1i a 6rimit chiar o medalie de #ronI 1i
o di6lom9 "e trude1te !9 nu +ie di!tru!e 69durile #9tr@neH C@nd
&l auIi vor#ind, tre#uie !9 +ii de 69rerea luiE "6une c9 69durile !unt
6odoa#a 69m@ntului, c98l &nvaF9 6e om !9 &nFelea(9 +rumo!ul 1i8i
dau o mare #ucurie !u+letea!c9 P9durile &ndulce!c clima a!6r9, 1i
&n F9rile unde clima e mai #l@nd9, omul &1i cheltuie1te mai 6uFin
6uterile &n lu6t9 cu natura :e aceea 1i omul acolo e mai cum69tat
1i mai #l@nd <amenii de acolo !unt +rumo1i, IvelFi, !en!i#ili
Vor#a lor e mai alea!9, mi1c9rile 6line de (raFie Acolo &n+lore!c
1tiinFele 1i artele, +iloIo+ia lor nu e &ntunecat9 iar 6urtarea lor +aF9
de +emei e 6lin9 de ele(anF9 1i no#leFeH
V<$)$P4$ +r.nd/& 0ravoE 0ravoE Toate a!tea !unt +rumoa!e,
dar nu !unt convin(9toare, a1a c9H +lui Astro#/ :98mi voie,
6rietene, !9 +ac +ocul &n !o#e tot cu lemne 1i !9 cl9de!c ham#are
tot din lemnE
A"TR<V5 Ai 6utea !9 +aci +oc &n !o#e cu tur#9 1i !98Fi cl9de1ti
ham#arele din 6iatr9 ;ai, !9 Iic, !9 !e taie 69durile 6entru nevoiO
dar de ce !9 le di!tru(iM P9durile Ru!iei tro!ne!c !u# to6oare Pier
miliarde de co6aci "e nimice!c ad96o!turile animalelor 1i
69!9rilor R@urile !cad 1i 6@n9 la urm9 !eac9 Priveli1ti minunate
di!6ar 6entru totdeauna Ji toate a!tea 6entru c9 omul lene1 n8are
at@ta minte !9 !e a6lece 1i !9 ridice de 6e Ko! cu ce !9 !e
&nc9lIea!c9 +ctre *lena Andree#na/ )u8i a1a, doamn9M Tre#uie
!9 +ii #ar#ar, +9r9 un 6ic de Kudecat9, ca !9 arIi &n !o#9 acea!t9
+rumu!eFe, !9 di!tru(i ceea ce nu e1ti &n !tare !9 +aci <mul e
&nIe!trat cu inteli(enF9 1i +orF9 creatoare ca !9 !6orea!c9 tot ce8i
e!te dat, dar 6@n9 acum el n8a creat, ci a di!tru! P9durile !e
&m6uFineaI9 mereu, r@urile !eac9, v@natul !e r9re1te, clima !8a
&n9!6rit 1i 6e Ii ce trece 69m@ntul devine tot mai !9rac 1i mai ur@t
+ctre 9oini1i/ Tu m9 6rive1ti cu ironie 1i tot ce !6un Fi !e 6are
li6!it de !erioIitate "e 6oate !9 +ie &ntr8adev9r o ciud9Fenie a mea
Totu1i, c@nd trec 6e l@n(9 69durile F9ranilor, 6e care le8am !c96at
de la t9iere, !au c@nd aud +ream9tul l9!t9ri1ului !9dit cu m@inile
mele, !imt c9 1i clima e oarecum &n !t96@nirea mea 1i c9 dac9 6e!te
o mie de ani omul va +i +ericit c@t de c@t, a!ta o !9 +ie 6uFin 1i
meritul meu C@nd !9de!c un me!teac9n 1i8l v9d a6oi cum
&nverIe1te 1i !e lea(9n9 &n v@nt mi !e um6le !u+letul de m@ndrie
1iH +#.ndu"l e ar$at, care i"a adus e ta# un -rel de
#otc/ Totu1iH +bea/ , tim6ul !9 6lecE :ar toate a!tea, la urma
urmei, !unt 6oate o ciud9Fenie de a mea Am onoarea !9 v9 !alutE
+se !ndreat sre cas/
"<)$A +!l ia de bra i mer$ !mreun/& Ji c@nd mai vii 6e la
noiM
A"TR<V5 )u 1tiuH
"<)$A5 $ar o !9 treac9 o lun9MH
+Astro# i Sonia intr !n cas; Maria 9asilie#na i Tele$-in
rmn ln$ mas; *lena Andree#na i 9oini1i se !ndreat sre
teras/
,-,)A A):R,,V)A5 $van Petrovici, iar te8ai 6urtat cum nu
!e 6oate mai ur@tE ,ra nea69rat9 nevoie !8o !u6eri 6e Maria
Va!ilievna vor#ind de eretuum mobileL Ji aIi8dimineaF9, la
(u!tare, iar te8ai certat cu Ale%andrE Ce lucruri me!chineE
V<$)$P4$5 :ac9 &l ur9!cM
,-,)A A):R,,V)A5 Pe Ale%andr n8ai de ce !98l ur91ti , 1i
el ca toFi ceilalFi )u e mai r9u dec@t dumneata
V<$)$P4$5 :ac9 ai 6utea !98Fi veIi +aFa 1i mi1c9rileE Ce lene Fi8
e !9 tr9ie1tiE Ah, ce leneE
,-,)A A):R,,V)A5 Mi8e lene 1i mi8e !il9E ToFi &l vor#e!c
de r9u 6e !oFul meu 1i toFi m9 6rive!c cu mil95 >)enorocita de ea,
are un #9r#at #9tr@nE? <, ce #ine &nFele( com69timirea a!ta
Tocmai cum a !6u! A!trov adineauri5 cu toFii di!tru(eFi 69durea
+9r9 !9 v9 (@ndiFi, 1i8n cur@nd nu va mai r9m@ne nimic 6e 69m@nt
Ji tot +9r9 !9 v9 (@ndiFi &l di!tru(eFi 1i 6e om, 1i8n cur@nd,
mulFumit9 vou9, nu va mai r9m@ne 6e 69m@nt nici credinF9, nici
cur9Fenie !u+letea!c9, nici 6utere de Kert+9 :e ce nu !unteFi &n !tare
!9 v9 uitaFi cu indi+erenF9 la o +emeie care nu e a voa!tr9M Pentru
c9 doctorul 9!ta are dre6tate5 &n voi toFi !t9 demonul di!tru(eriiE
)u v9 e mil9 nici de 69duri, nici de 69!9ri, nici de +emei, nu v9 e
mil9 de nimicH
V<$)$P4$5 )u8mi 6lace +iloIo+ia a!taE
+au./
,-,)A A):R,,V)A5 :octorul 9!ta are o +aF9 o#o!it9,
nervoa!9 $ntere!ant9 +i(ur9E A9r9 &ndoial9 c9 "oniei &i 6lace ,
&ndr9(o!tit9 de el 1i eu o &nFele( :e c@nd !unt aici, a venit de trei
ori :ar eu !unt timid9 1i n8am !tat niciodat9 de vor#9 cu el cum ar
+i tre#uit 1i nici n8am +o!t 6rea dr9(uF9 cu el < +i creI@nd 6oate c9
!unt reaH Cred, $van Petrovici, c9 noi !untem at@t de #uni
6rieteni, +iindc9 am@ndoi !untem a1a de 6licti!iFi 1i de 6lictico1iH
:a, 6lictico1iE )u m9 6rivi a1a, c9 nu8mi 6laceE
V<$)$P4$5 Cum te8a1 6utea 6rivi alt+el, dac9 te iu#e!cE ,1ti
+ericirea mea, viaFa mea, tinereFea meaE Jtiu c9 n8am cum !9 +iu
iu#it "orFii mei !unt e(ali cu Iero :ar eu nu vreau nimic -a!98
m9 !9 te 6rive!c 1i !98Fi a!cult (la!ulH
,-,)A A):R,,V)A5 Vor#e1te mai &ncet Poate !9 te aud9
cineva
+ornesc sre cas/
V<$)$P4$ +mer$nd du ea/& :98mi numai voie !98Fi vor#e!c
de dra(o!tea mea, nu m9 (oniE :oar at@t Ji 6entru mine va +i o
+ericire ne!6u!9H
,-,)A A):R,,V)A5 Ce chinH
+amndoi intr !n cas. Tele$-in lo#ete stranele c-itarei i
cnt o olc; Maria 9asilie#na notea. ce#a e mar$inea
brourii/
Cortina
ACT.- A- :<$-,A
Sufra$eria din casa lui Serebrea1o#. 0oate. Se aude a.nicul
btnd toaca. Serebrea1o# st !ntr"un fotoliu !n faa ferestrei
desc-ise, icotind, i *lena Andree#na, alturi de el, icotete i
ea.
",R,0R,A4<V +tre.indu"se/& Cine eM Tu e1ti, "oniaM
,-,)A A):R,,V)A5 )u ,u !unt
",R,0R,A4<V5 Tu e1ti, -enoci*aM M9 doare &n(roIitorE
,-,)A A):R,,V)A5 Pi8a c9Iut 6ledul +!i !n#elete
icioarele/ Ale%andr, &nchid +erea!traE
",R,0R,A4<V5 )u, c9 m9 &n9#u1H Adormi!em 1i am vi!at
c9 6iciorul meu !t@n( nu mai era al meu M8a treIit o durere
cum6lit9 A!ta nu e 6oda(r9, mai de(ra#9 reumati!m C@t e
cea!ulM
,-,)A A):R,,V)A5 :ou9!6reIece 1i dou9Ieci
+au./
",R,0R,A4<V5 M@ine dimineaF9 !9 mi8l cauFi &n #i#liotec9
6e 0atiu1*ov Mi !e 6are c98l avem
,-,)A A):R,,V)A5 Ce8ai !6u!M
",R,0R,A4<V5 M@ine dimineaF9 !9 mi8l cauFi 6e 0atiu1*ov
=mi aduc aminte c98l avem :e ce8oi +i re!6ir@nd at@t de (reuM
,-,)A A):R,,V)A5 ,1ti o#o!it )u dormi de dou9 no6Fi
",R,0R,A4<V5 "e !6une c9 Tur(heniev din 6oda(r9 a dat &n
an(in9 6ectoral9 M9 tem !9 nu +ie 1i cu mine la +el A+uri!it9,
ne!u+erit9 #9tr@neFeE :racu !8o iaE :e c@nd am &m#9tr@nit, mi8e
!il9 de mine $ar vou9, tuturor, tre#uie !9 v9 +ie !c@r#9 !9 v9 uitaFi
la mine
,-,)A A):R,,V)A5 Vor#e1ti de #9tr@neFea ta ca 1i cum noi
toFi am +i vinovaFi de ea
",R,0R,A4<V5 Tu e1ti cea dint@i c9reia tre#uie !98i +ie !il9
de mine +*lena Andree#na leac de ln$ el i se aa. mai
dearte/ Ji de!i(ur c9 ai dre6tate )u !unt 6ro!t, te8nFele( ,1ti
t@n9r9, !9n9toa!9, +rumoa!9, vrei !9 tr9ie1ti, dar eu !unt #9tr@n,
a6roa6e un cadavru Ce !98i +acM Parc9 eu nu8nFele(E , o 6ro!tie
c9 mai tr9ie!cE :ar a1tea6t9 c9 am !9 v9 eli#ereI 6e toFi, 6e
cur@nd )8am !8o mai duc mult9 vreme
,-,)A A):R,,V)A5 )u mai 6ot Pentru numele lui
:umneIeu, taci odat9E
",R,0R,A4<V5 :u69 voi !8ar Iice c9 toFi !unteFi !leiFi, c9
t@nKiFi, c9 v9 6ierdeFi tinereFea din 6ricina mea 1i c9 numai eu m9
#ucur de viaF9 )u8i a1aM
,-,)A A):R,,V)A5 TaciE )u veIi c@t m9 chinuie1tiM
",R,0R,A4<V5 Aire1te, chinuie!c 6e toat9 lumea
,-,)A A):R,,V)A +rintre lacrimi/& )u mai 6ot !9 ra#dH
"6une8mi odat9 ce vreiM
",R,0R,A4<V5 )u vreau nimic
,-,)A A):R,,V)A5 Atunci taci Te ro( !9 taciE
",R,0R,A4<V5 Curio!E C@nd vor#e1te $van Petrovici !au
#9tr@na a!ta idioat9 de Maria Va!ilievna, toFi a!cult9 +9r9 !9 !u+le
Ji e de!tul ca !9 !6un 1i eu o vor#9, 6entru ca toFi !9 v9 !imFiFi
nenorociFi P@n9 1i de (la!ul meu v9 e !il9 "9 Iicem c9 a1 +i
ne!u+erit, e(oi!t, de!6oticE :ar nici la #9tr@neFe !9 n8am dre6tul !9
+iu e(oi!tM )ici m9car at@t n8am meritatM .ite, te8ntre# 6e tine5 n8
am 1i eu dre6tul la o #9tr@neFe tihnit9, la atenFie din 6artea
oamenilorM
,-,)A A):R,,V)A5 :ar nimeni nu8Fi t9(9duie1te
dre6turileE +fereastra se .$uduie de #nt/ A &nce6ut v@ntul, !98
nchid +erea!traE +o !nc-ide/ < !9 6lou9 )imeni nu8Fi t9(9duie1te
dre6turile
+au.; !n $rdin a.nicul bate toaca i cnt ce#a/
",R,0R,A4<V5 "98Fi &nchini toat9 viaFa 1tiinFei, !9 te
o#i1nuie1ti cu ca#inetul t9u de lucru, cu auditoriul, cu
cole(ii oameni re!6ecta#ili 1i, deodat9, din !enin, !9 te treIe1ti
&n cavoul 9!ta, !9 nu veIi &n +iecare Ii dec@t oameni t@m6iFi 1i !9 n8
auIi dec@t neroIiiH ,u vreau !9 tr9ie!c, &mi 6lace !ucce!ul, +aima,
I(omotulH Aici, 6arc9 !unt &n !ur(hiunE "9 ai &n +iecare cli69
no!tal(ia trecutului t9u, !9 tot urm9re1ti !ucce!ele altora, !98Fi +ie
+ric9 de moarteH )u 6otEH A!ta e 6e!te 6uterile mele Ji culmea
e c9 nu8mi dau nici dre6tul !98m#9tr@ne!cE
,-,)A A):R,,V)A5 Mai a1tea6t9 Ai r9#dareE Pe!te cinci8
1a!e ani am !9 +iu #9tr@n9 1i eu
+intr Sonia/
"<)$A5 Tat9, tu ne8ai !6u! !9 trimitem du69 doctorul A!trov 1i
acum, du69 ce a venit, nu vrei !98l 6rime1tiE )u e +rumo!E Am 6u!
de(ea#a omul 6e drumuriH
",R,0R,A4<V5 Ce !98mi +ac9 mie A!trov al t9uM "e 6rice6e
la medicin9 cum m9 6rice6 eu la a!tronomieE
"<)$A5 0ine, nu 6utem aduce 6entru 6oda(ra ta o &ntrea(9
+acultate de medicin9E
",R,0R,A4<V5 )ici nu vreau !9 !tau de vor#9 cu un !mintit
ca el
"<)$A5 Cum creIi +se aa./ Mi8e totuna
",R,0R,A4<V5 C@t e cea!ulM
,-,)A A):R,,V)A5 A6roa6e unu
",R,0R,A4<V5 Ce I9du+E "onia, d98mi 6ic9turile de 6e
ma!9
"<)$A5 )umaidec@tE +i le d/
",R,0R,A4<V +ener#at/& Ah, nu a!teaE )imeni nu8i &n !tare
!98Fi +ac9 ceva
"<)$A5 Te ro(, +9r9 ca6riciiE .nora le8o +i 6l9c@nd 6oate, dar
6e mine !cute1te8m9E )u8mi 6lace Ji nici n8am tim6, m@ine
tre#uie !9 m9 !col de dimineaF9 c9 &nce6e co!itul +@nului
+intr 9oini1i !n -alat i cu o lumnare/
V<$)$P4$5 Vine +urtuna +ful$er/ .ite8oE ;XlYne 1i tu, "onia,
duceFi8v9 la culcare Am venit !9 v9 !chim#E
",R,0R,A4<V +seriat/& )u, nu, nu m9 l9!aFi cu elE < !9 m9
omoare cu vor#aE
V<$)$P4$5 :ar tre#uie !9 le la1i !9 !e odihnea!c9 )8au dormit
de dou9 no6Fi
",R,0R,A4<V5 )8au dec@t !9 !e culce, dar 6leac9 1i tu =Fi
mulFume!c Te im6lorE =n numele 6rieteniei noa!tre de alt9dat9, nu
!t9ruiE < !9 !t9m de vor#9 mai t@rIiu
V<$)$P4$ +.mbind/5 =n numele 6rieteniei noa!tre de
alt9dat9H de alt9dat9H
"<)$A5 :aG taci odat9, unchiule VaneaE
",R,0R,A4<V +soiei/& :ra(a mea, nu m9 l9!a cu el < !9
m9 omoare cu vor#aE
V<$)$P4$5 &nce6e !9 +ie cara(hio!E
+intr Marina cu o lumnare/
"<)$A5 Mai #ine te8ai culca, d9dac9, e t@rIiuE
MAR$)A5 )ici n8am luat !amovarul de 6e ma!9 )u mai aKun(i
!9 te culci
",R,0R,A4<V5 Vechea 6ove!teE )imeni nu doarme, toFi !unt
i!toviFi, numai eu !unt &n culmea +ericiriiH
MAR$)A +se aroie de Serebrea1o#, ca duioie/& Ce8i,
t9tuculeM Te doareM Ji 6e mine m9 Kun(hie 6icioarele, cum m9 mai
Kun(hieH +!i !ndreat ledul/ A!ta e o #oal9 veche la dumneata
R96o!ata Vera Petrovna, mama "oniei, nu dormea no6Fi de8a
r@ndul, chinuindu8!e cu &n(riKirileH c9 tare mult te iu#eaH
+au./ 09tr@nii !unt ca 9i mici, vor !9 +ie c9inaFi :ar nimeni nu8i
6l@n(e 6e #9tr@ni +!l srut e umr/ ;aidem la culcareH
t9tucule ;aidem, !u+leFelul meuEH Am !98Fi dau ni1te ceai de tei
1i am !98Fi &nc9lIe!c 6icioru1eleH Am !9 m9 ro( :omnului 6entru
tineH
",R,0R,A4<V +micat/& "9 mer(em, MarinoE
MAR$)A5 Ji 6e mine m9 Kun(hie 6icioarele, cum m9 mai
Kun(hieE +!l conduce a)utat de Sonia/ Ji Vera Petrovna, 6e
vremuri, !e nec9Kea 1i 6l@n(ea mereuH Tu, "oniu1*a, erai &nc9
mic9 1i 6ro!tuF9 6e8atunciH ;ai, t9tucule, haiEH
+Serebrea1o#, Sonia i Marina ies/
,-,)A A):R,,V)A5 M9 i!tove1te A#ia m9 Fin 6icioareleE
V<$)$P4$5 Pe dumneata te i!tove1te el, dar eu m9 i!tove!c 6e
mineE A!ta e a treia noa6te de c@nd nu dorm
,-,)A A):R,,V)A5 Parc9 e un #le!tem 6e ca!a a!taE Mama
dumitale, &n a+ar9 de #ro1urile ei 1i de 6ro+e!or, ne ur91te 6e toFiO
6ro+e!orul e ira!ci#il, &n mine nu !e &ncrede, iar de dumneata !e
temeO "onia !e !u69r9 6e tat9l ei, !e !u69r9 6e mine 1i nu8mi
vor#e1te de dou9 !96t9m@ni :umneata nu 6oFi !98l !u+eri 6e !oFul
meu 1i o di!6reFuie1ti 6e +aF9 6e mama dumitale ,u !unt enervat9
1i mi8a venit a!t9Ii de vreo dou9Ieci de ori !9 6l@n(H 6arc9 e un
#le!tem 6e ca!a a!taE
V<$)$P4$5 "9 l9!9m +iloIo+iaE
,-,)A A):R,,V)A5 :umneata, $van Petrovici, e1ti un om
cult 1i inteli(ent 1i ar tre#ui !9 &nFele(i c9 lumea !e 6r969de1te nu
din cauIa t@lharilor, nici din cauIa incendiilor, ci din 6ricina urii
a!cun!e dintre oameni, din 6ricina tuturor ace!tor ciond9neli
m9runteH Ro!tul dumitale ar +i nu !9 #om#9ne1ti, ci !98i &m6aci
6e toFi
V<$)$P4$5 Mai &nt@i &m6ac98m9 cu mine &n!umi "cum6a
meaH +!i ia mna s o srute/
,-,)A A):R,,V)A5 Ce &n!eamn9 a!taM +!i tra$e mna/
Pleac9, te ro(E
V<$)$P4$5 Ploaia o !9 treac9 &ndat9 1i natura toat9 o !9 !e
&nvioreIe 1i o !9 re!6ire &n voie )umai 6e mine nimic n8o !9 m9
&nvioreIeH Ni 1i noa6te m9 urm9re1te ca o !ta+ie (@ndul c9 viaFa
mea e 6ierdut9 6entru totdeauna Trecut nu am, mi l8am iro!it
6ro!te1te 6e +leacuri, iar 6reIentul e (roaInic 1i !tu6id A!tea8!
viaFa 1i dra(o!tea mea .nde !9 le 6un, ce !9 +ac cu eleM
"entimentele mele !e duc +9r9 +olo!, ca o raI9 de !oare care #ate
&ntr8o (roa69 Ji m9 duc 1i euH
,-,)A A):R,,V)A5 C@nd &mi vor#e1ti de dra(o!tea
dumitale, mintea mi !e8ntunec9 1i nu 1tiu ce !98Fi r9!6und $art98
m9, dar nu8Fi 6ot !6une nimic +d s lece/ )oa6te #un9E
V<$)$P4$ +ae.ndu"i"se !n cale/& Ji dac9 ai 1ti c@t !u+9r la
(@ndul c9 &n aceea1i ca!9, al9turi de mine, !e iro!e1te o alt9
viaF9 a dumitaleE Ce mai a1te6FiM Ce #le!temat9 +iloIo+ie te FineM
=nFele(e odat9, &nFele(eEH
,-,)A A):R,,V)A +cu oc-ii aintii asura lui/& $van
Petrovici, te8ai &m#9tatE
V<$)$P4$5 "e 6oate, !e 6rea 6oateE
,-,)A A):R,,V)A5 .nde8i doctorulM
V<$)$P4$5 , dincoloH la mine, doarme "e 6oate, !e 6rea
6oateH Toate8! cu 6utinF9E
,-,)A A):R,,V)A5 Ji a!t9Ii ai #9utE :e ceM
V<$)$P4$5 C@nd #ei, mai !eam9n9 6uFin a viaF9H -a!98m9 !9
#eau, ;XlYneE
,-,)A A):R,,V)A5 =nainte nu #eai niciodat9 1i nu vor#eai
at@t de multH :u8te 1i te culc9E M9 6licti!e1tiE
V<$)$P4$ +alecndu"se s"i srute mna/& "cum6a meaH
minunea meaH
,-,)A A):R,,V)A +!nciudat/& -a!98m9 &n 6aceE -a urma
urmei, e deI(u!t9torE +iese/
V<$)$P4$ +sin$ur/& "8a du!H +au./ Acum Iece ani, 6e c@nd
tr9ia !or98mea, am &nt@lnit8o la d@n!a Pe8atunci avea
1a6te!6reIece ani, iar eu treiIeci 1i 1a6te :e ce nu m8am
&ndr9(o!tit atunci de ea 1i n8am cerut8o &n c9!9torieM Ar +i +o!t at@t
de u1orE Acum ar +i +o!t !oFia meaH :aH )e8ar +i treIit 6e
am@ndoi +urtunaH ,a !8ar +i !6eriat de tunet, iar eu, lu@nd8o &n
#raFe, i8a1 +i 1o6tit5 >)u8Fi +ie team9, !unt aici? <, (@nduri
minunateH Ce #ine ar +i +o!tE .ite c98mi vine !9 1i r@dEH :ar,
:oamne, :umneIeule, mi !e &ncurc9 (@ndurile &n ca6H :e ce
!unt #9tr@nM :e ce nu m98nFele(eM Retorica ei, morala ei lene19,
(@ndurile ei a#!urde de!6re !+@r1itul lumii, toate a!tea &mi !unt
6ro+und ne!u+eriteE +au./ <, cum m8am &n1elatE -8am adorat 6e
6ro+e!orul 9!ta, 6e &nFe6enitul 9!ta de 6oda(r9, am lucrat 6entru el
ca un animalE "onia 1i cu mine am !tor! c@t am 6utut din mo1ia
a!ta Ca ni1te culaci am +9cut ne(oF cu undelemn, maI9re, #r@nI9
)e8am luat de la (ur9 ca !9 !tr@n(em co6eic9 cu co6eic9 1i !9
trimitem mii de ru#le 6ro+e!orului ,ram m@ndri de el 1i de 1tiinFa
lui, tr9iam 1i re!6iram numai 6rin el Tot ce !cria 1i !6unea mi !e
69rea (enialH :oamne, 1i acumM Acum a ie1it la 6en!ie, acum !e
vede r9#oKul vieFii lui )u va r9m@ne du69 el nicio 6a(in9 de
munc9 vrednic9E , a#!olut necuno!cut, un nimic .n #alon de
!96unE M8am &n1elatH V9d #ineH M8am &n1elat 6ro!te1teE
+intr Astro#, !n -ain, fr )iletc i fr cra#at, uin but;
du el, Tele$-in cu c-itara/
A"TR<V5 ;aide, c@nt9E
T,-,G;$)5 :aG doarme toat9 lumeaE
A"TR<V5 C@nt9E +Tele$-in cnt !n surdin/ ,1ti !in(urM
+ctre 9oini1i/ :oamnele au 6lecatM +unndu"i minile !n old
cnt !ncet/ >Ca!9 1i cu6tor te car9, (o!6odarul doarme a+ar9?H
M8a treIit +urtunaH Ce mai 6loicic9E C@t o +i cea!ulM
V<$)$P4$5 :racu 1tieE
A"TR<V5 Parc8am auIit (la!ul ,lenei AndreevnaMH
V<$)$P4$5 Adineauri a +o!t aici
A"TR<V5 "tra1nic9 +emeieE +ri#ete flacoanele de e mas/
:octoriiE :e unde nu !unt reFeteE :e la ;ar*ov, de la Mo!cova, de
la TuiaH A um6lut toate ora1ele cu 6oda(ra luiE , #olnav cu
adev9rat, !au !e 6re+aceM
V<$)$P4$5 0a e #olnavE
+au./
A"TR<V5 :e ce e1ti a!t9Ii at@t de tri!tM Pi8e mil9 de 6ro+e!orM
V<$)$P4$5 -a!98m98n 6aceE
A"TR<V5 "au 6oate c9 e1ti &ndr9(o!tit de neva!ta luiM
V<$)$P4$5 , 6rietena mea
A"TR<V5 At@t de re6edeM
V<$)$P4$5 Ce vrea !9 Iic9 ace!t5 >At@t de re6ede?M
A"TR<V5 < +emeie nu 6oate +i 6rieten9 cu un #9r#at dec@t
numai &n ordinea urm9toare5 mai &nt@i camarad9, a6oi iu#it9, 1i
a#ia la urm9 6rieten9
V<$)$P4$5 Trivial9 +iloIo+ieE
A"TR<V5 Ce8ai !6u!M :aH Tre#uie !9 m9rturi!e!c5 &nce6 !9
m9 tic9lo1e!c VeIi, !unt 1i #eatE :e o#icei m9 &m#9t cam o dat9
6e lun9 C@nd !unt &n !tarea a!ta, m9 !imt tare neru1inat 1i !unt
cinic Atunci nu8mi 6a!9 de nimic Aac cele mai (rele o6eraFii, 1i8
mi reu1e!c de minuneO !chiFeI cele mai m9reFe 6lanuri 6entru
viitor =n ace!te cli6e nu mai cred de!6re mine c9 !unt un tr9!nit, ci
!unt convin! c9 aduc omenirii un +olo! uria1H .ria1E =n cli6ele
a!tea am un !i!tem +iloIo+ic al meu 6ro6riu 1i voi toFi, +raFilor, &mi
69reFi ni1te (@n(9niiH ni1te micro#i +ctre Tele$-in/ C@nt9,
Ciu6ituleE
T,-,G;$)5 :in toat9 inima 6entru tine, dr9(uFule, dar &nFele(e
odat9 c9 dorm toFi ai ca!eiE
A"TR<V5 C@nt9, &Fi !6unE +Tele$-in cnt !ncet/ Ar tre#ui !9
#em ceva ;aidem dincoloE Mi !e 6are c9 ne8a mai r9ma! 6uFin
coniac $ar c@nd !8o +ace Iiu9, !8o 1ter(em la mine aca!9 )e8am
&nFele!M Am un in+irmier care nu !6une niciodat95 >)e8am &nFele!?
ci5 >M8am &nFele!? .n 6un(a1 +9r9 6erecheH Atunci >m8am
&nFele!?M +#.nd"o e Sonia, care intr/ $art98m9, !unt +9r9
cravat9 +leac reede; Tele$-in !l urmea./
"<)$A5 Ji tu, unchiule Vanea, iar te8ai &m#9tat cu doctorulE "8
au &m6rietenit 1oimii no1tri ,i, el e &ntotdeauna a1a, dar Fie ce Fi8a
venitM -a v@r!ta ta nu8Fi 1ade #ine
V<$)$P4$5 V@r!ta n8are ce c9uta aiciH :ac9 n8ai o viaF9
adev9rat9, tr9ie1ti cu n9lucile Tot e mai #ine dec@t nimicE
"<)$A5 Tot +@nul no!tru a +o!t co!it, 6lou9 &n +iecare Ii, totul
6utreIe1te, dar tu te Fii de n9luci Te8ai l9!at cu totul de
(o!6od9rieE Munce!c !in(ur9H , 6e!te 6uterile meleH +seriat/
.nchiule, ai lacrimi &n ochiE
V<$)$P4$5 :aG de unde lacrimiM )u8i nimicH Aleacuri Te8ai
uitat adineauri la mine cum !e uita r96o!ata maic98ta "cum6a
meaH +!i srut cu atim mna i obra)ii/ "ora meaH !urioara
mea dra(9H :e ce nu mai e 6rintre noiM :ac9 ar 1ti eaE <,
:oamne, dac9 ar 1tiE
"<)$A5 Ce anume !9 1tie, unchiuleM
V<$)$P4$5 Mi8e (reu, nu 1tiu cumH )imic, nimic, dr9(uFoH
-a!98m9H alt9 dat9H M9 duc +leac/
"<)$A +bate !n u/& Mihail -vovici, dormiM < cli69, te ro(E
A"TR<V +de du u/& )umaidec@t +aare du un tim; e
!n )iletc i cu cra#at/ Ce dore1ti, m9 ro(M
"<)$A5 :ac9 &Fi 6lace, #ea dumneata !in(ur, dar te im6lor, nu8l
mai 6une 1i 6e unchiul !9 #ea =i +ace r9u
A"TR<V5 0ine )8o !9 mai #em +au./ Plec numaidec@t la
mine8aca!9 Ni! 1i +9cut P@n9 &nham9 caii, !e cra69 de Iiu9
"<)$A5 Plou9 A1tea6t9 6@n9 dimineaF9
A"TR<V5 Aurtuna ne ocole1te < !9 ne aKun(9 doar c@Fiva
!tro6i Plec Ji te ro( !9 nu m9 mai chemi la tat9l dumitale ,u &i
!6un c9 e 6oda(r9, 1i el c9 e reumati!m ,u &l ro( !9 !tea culcat,
1i el 1ade &n +otoliu, iar aIi nici n8a vrut !9 vor#ea!c9 cu mine
"<)$A5 , un r9!+9Fat +caut !n bufet/ Vrei !9 m9n@nci cevaM
A"TR<V5 0ucuro!
"<)$A5 =mi 6lace !9 m9n@nc noa6tea Mi !e 6are c9 mai e ceva
&n #u+et "e !6une c9 &n viaFa lui a avut mare !ucce! la +emei 1i c9
+emeile l8au r9!+9Fat .ite, #r@nI9 +stau amndoi ln$ bufet i
mnnc/
A"TR<V5 )8am m@ncat nimic aIi, am #9ut numai Caracterul
tat9lui dumitale nu8i u1or de !u6ortat +ia o sticl din bufet/ "e
6oateM +bea un -rel/ )u e nimeni aici 1i 6ot !9 vor#e!c 6e +aF9
Cred c9 n8a1 6utea tr9i nici m9car o lun9 la dumneavoa!tr9 M8a1
&n9#u1iH Tat9l dumitale, care !8a &n+undat cu totul &n 6oda(ra 1i
&n c9rFile lui, unchiul Vanea cu melancolia lui, #unica dumitale 1i
&n !+@r1it mama dumitale vitre(9H
"<)$A5 Ce8i cu mama mea vitre(9M
A"TR<V5 -a om, totul tre#uie !9 +ie +rumo!O 1i +aFa 1i
&m#r9c9mintea 1i !u+letul 1i (@ndurile , +rumoa!9, +9r9 &ndoial9,
darH te uiFi la ea5 m9n@nc9, doarme, !e 6lim#9, ne vr9Ke1te 6e toFi
cu +rumu!eFea ei Ji a!ta8i tot )u cunoa1te niciun +el de
&ndatorire AlFii tre#uie!c !9 lucreIe 6entru ea , !au nu e a1aM :ar
viaFa &n tr@nd9vie nu 6oate !9 r9m@n9 curat9 +au./ Poate c9 o
Kudec 6rea a!6ru )ici eu nu !unt mulFumit de viaF9, ca 1i unchiul
Vanea al dumitale :e aceea 1i !untem a1a de acri am@ndoi
"<)$A5 :umneata nu e1ti mulFumit de viaF9M
A"TR<V5 ViaFa &n !ine &mi 6lace, dar viaFa a!ta a noa!tr9
ru!ea!c9, de la Far9, viaFa a!ta de #urt9verde, nu 6ot !8o !u+9r 1i8o
di!6reFuie!c din ad@ncul !u+letului $ar &ntruc@t 6rive1te viaFa mea
6ro6rie, I9u c9 nu are nimic +rumo! &n ea Jtii, c@nd um#li noa6tea
6rintr8o 69dure 1i veIi o lumin9 lic9rind &n de69rtare, nu mai 1tii
nici de o#o!eal9, nici de &ntuneric, nici de cren(ile Fe6oa!e ce8Fi
#iciuie!c +aFa Jtii #ine c9 eu munce!c ca nimeni altul &n KudeF
"oarta m9 urm9re1te +9r9 r9(aI "u+9r uneori 6e!te 6uteri 1i nu v9d
nic9ieri nicio lumin9 &naintea mea Pentru mine nu mai a1te6t
nimic Pe oameni nu8i iu#e!cH :e mult nu mai iu#e!c 6e nimeni
"<)$A5 Pe nimeniM
A"TR<V5 Pe nimeni "imt o oarecare duio1ie, ca un +el de
o#i1nuinF9, 6entru #9tr@na dumitale d9dac9 P9ranii 6arc9 !unt toFi
la +el5 neluminaFi 1i murdari, iar cu a1a8Ii1ii intelectuali e (reu !9
te &m6aci Te o#o!e!c ToFi #unii no1tri 6rieteni au (@nduri
m9runte, !entimente m9runte 1i nu v9d mai de6arte de lun(ul
na!ului "unt 6ro1ti, iar cei mai de1te6Fi 1i mai r9!9riFi !unt ni1te
i!terici, ro1i de autoanaliIe 1i !t96@niFi de re+le%eH /1tia !e
v9iet9, !unt miIantro6i, #@r+e!c &n mod #oln9vicio!, !e a6ro6ie de
om ti6til, 6e la !6ate, &l 6rive!c chiondor@1 1i hot9r9!c5 ><, 9!ta
nu8i &ntre( la minteE? !au5 >/!ta e o (ur9 !6art9E? $ar dac9 nu 1tiu
ce etichet9 !98Fi mai li6ea!c9 6e +runte, !6un5 >, un om ciudat, da,
+oarte ciudatE? $u#e!c 69durea a!ta8i ciudatO nu m9n@nc
carne 1i a!ta8i ciudat )u mai e%i!t9 ra6orturi directe, curate,
li#ere +aF9 de natur9 1i de omE )u 1i nuE +#rea s bea/
"<)$A +!l !miedic/& )u, te ro(, te im6lor, nu mai #eaE
A"TR<V5 :e ceM
"<)$A5 )u8Fi 1ade #ine delocE ,1ti un om deo!e#it, ai un (la!
care +ur9, e1ti cel mai +rumo! dintre toFi oamenii 6e care &i cuno!c
:e ce vrei !9 !emeni cu oamenii de r@nd care #eau 1i Koac9 c9rFiM
"9 nu mai +aci a!ta, te im6lorE :umneata !6ui &ntotdeauna c9
oamenii nu creeaI9 ci di!tru( doar ceea ce le e dat de !u! Acum,
de ce te di!tru(i 6e dumneata &n!uFiM )u, nu tre#uie, te ro(, te
im6lorE
A"TR<V +!i !ntinde mna/& )8am !9 mai #eau
"<)$A5 :98mi cuv@ntul
A"TR<V5 Pe cuv@ntul meu de onoare
"<)$A +!i strn$e mna cu utere/& MulFume!c
A"TR<V5 Gata M8am treIit VeIi, !unt treaI de8a #inelea 1i a1a
voi r9m@ne 6@n9 la !+@r1itul Iilelor mele +se uit la ceas/ A1adar,
!9 urm9m5 !6uneam c9 mi8a trecut tim6ul 1i c9 6entru mine acum
e 6rea t@rIiuH Am &m#9tr@nit, am muncit 6rea mult, m8am
#analiIat, !entimentele mi !8au tocit 1i cred c9 nu m8a1 mai 6utea
le(a de nimeni )u iu#e!c 6e nimeni 1iH nici nu voi mai iu#i
)umai +rumu!eFea m9 mai atra(e )u !unt ne69!9tor +aF9 de ea
.ite, cred c9 dac9 ,lena Andreevna ar vrea, ar 6utea !98mi
!ucea!c9 ca6ul &ntr8o !in(ur9 IiH :ar veIi, a!ta nu mai e
dra(o!te, nu mai e a+ecFiuneH +!i acoer oc-ii cu mna i
tresare/
"<)$A5 Ce8i cu dumneataM
A"TR<V5 )u8i nimic =n 6o!tul mare mi8a murit un #olnav !u#
cloro+orm
"<)$A5 , vremea !9 uiFi 6ove!tea a!ta +au./ "6une8mi,
Mihail -voviciH :ac9 a1 avea o 6rieten9 !au o !or9 mai mic9 1i
dac9 ai a+la c9 eaH !9 IicemH te iu#e1te, ce8ai +aceM
A"TR<V +dnd din umeri/& )u 1tiu Pro#a#ilH nimic $8a1 da
!9 &nFelea(9 c9 n8o 6ot iu#iH Ji nici nu8mi !t9 (@ndul la a!ta,
acum Cum8necum, e tim6ul !9 6lec -a revedere, dra(a mea,
alt+el nu mai i!6r9vim 6@n98n Iori +!i strn$e mna/ :ac98mi dai
voie, am !9 trec 6rin !alonO m9 tem !9 nu m9 o6rea!c9 unchiul
dumitale +leac/
"<)$A +sin$ur/& )u mi8a !6u! nimicH "u+letul 1i inima lui
&mi !unt &nc9 a!cun!eH :ar de ce m9 !imt at@t de +ericit9M +rde
de bucurie/ $8am !6u!5 e1ti un om deo!e#it, no#il 1i ai un (la! care
+ur9 "9 +i +o!t oare ne6otrivitM Gla!ul lui vi#reaI9, te m@n(@ieH
.ite, 6arc98l aud &nc9 r9!un@nd aiciH C@nd i8am vor#it &n!9 de o
!or9 mai mic9, n8a &nFele!H +frn$ndu"i minile/ Ce cum6lit e
!9 1tii c9 nu e1ti +rumoa!9 Ji eu o 1tiu, o 1tiuE :uminica trecut9,
c@nd am ie1it de la #i!eric9, am auIit cum !e vor#ea de!6re mine 1i
o +emeie a !6u!5 >, #un9, milo!tiv9, dar 69cat c9 e a1a de ur@t9?H
.r@t9H
+intr *lena Andree#na/
,-,)A A):R,,V)A +desc-ide fereastra/& A trecut +urtuna
Ce aer curatE +au./ .nde e doctorulM
"<)$A5 A 6lecat
+au./
,-,)A A):R,,V)A5 "o6hieM
"<)$A5 :aM
,-,)A A):R,,V)A5 P@n9 c@nd ai !9 mai +ii !u69rat9 6e
mineM :oar nu ne8am +9cut niciun r9u una alteiaE :e ce !9 ne
du1m9nimM )8are ro!tH
"<)$A5 Ji eu aveam acela1i (@nd +o !mbriea./ :e!tul cu
at@ta !u69rare
,-,)A A):R,,V)A5 0ine c9 !8a i!6r9vitE +amndou sunt
emoionate/
"<)$A5 Tata !8a culcatM
,-,)A A):R,,V)A5 )u , &n !alonH )u ne vor#im
!96t9m@ni &ntre(i 1i :umneIeu 1tie de ce +#.nd bufetul desc-is/
Ce8i aiciM
"<)$A5 A m@ncat Mihail -vovici
,-,)A A):R,,V)A5 .ite 1i vin ;ai !9 #em
>0ruder!cha+t?
"<)$A5 ;aiE
,-,)A A):R,,V)A5 :in acela1i 6aharH +toarn/ Mai #ine8
i a1aE Va!9Iic9 de acum &ncolo ne !6unem >tu?M
"<)$A5 :a, daE +beau i se srut/ :e mult voiam !9 ne
&m69c9m, dar, nu 1tiu de ce, nu &ndr9Ineam +ln$e/
,-,)A A):R,,V)A5 :e ce 6l@n(iM
"<)$A5 )u 1tiu ce am, mi8a venit a1a dintr8odat9
,-,)A A):R,,V)A5 ;aide, haide, +ii cuminteEH +ln$e i
ea/ Ce 6roa!t9 !untE .ite c9 acum 6l@n( 1i euH +au./ ,1ti
!u69rat9 6e mine +iindc9 #9nui c9 m8am m9ritat cu tat9l t9u din
intere! :ac9 creIi &n Kur9minte, uite, m9 Kur5 m8am c9!9torit cu el
din dra(o!te =mi 6l9cea +iindc9 era un om &nv9Fat, cele#ru :ar
iu#irea a!ta n8a +o!t adev9rat9, era ceva arti+icial Pe atunci &n!9 mi
!e 69rea c9 e adev9rat9 )u e vina mea $ar tu, chiar de la c9!9toria
noa!tr9, n8ai &ncetat !9 m9 chinui cu 6rivirile tale #9nuitoare
"<)$A5 ,i, la!9 acum, c9 doar ne8am &m69cat "9 uit9mE
,-,)A A):R,,V)A5 )u tre#uie !9 m9 mai 6rive1ti a1a )u8
Fi 1ade #ineH Tre#uie !9 ai &ncredere &n toat9 lumea, alt+el nu !e
6oate tr9i
+au./
"<)$A5 "6une8mi !incer, ca unei 6rietene ,1ti +ericit9M
,-,)A A):R,,V)A5 )uE
"<)$A5 JtiamH Ji &nc9 o &ntre#are "6une8mi cin!tit5 ai vrea !9
ai un !oF t@n9rM
,-,)A A):R,,V)A5 Ce co6il9 e1tiE )ici vor#9 c9 a1 vrea
+rde/ ,i, mai &ntrea#98m9 cevaH
"<)$A5 =Fi 6lace doctorulM
,-,)A A):R,,V)A5 :a, multE
"<)$A +rde/& =Fi 6ar cara(hioa!9, nu8i a1aM $at9, a 6lecat acum
c@teva cli6e, dar 6arc9 &i mai aud (la!ul 1i 6a1iiH =i v9d chi6ul &n
+erea!tra a!ta &ntunecat9E -a!98m9 !98Fi !6un totulH :ar nu 6ot
vor#i aici, mi8e ru1ine Mai #ine !9 mer(em &n odaia mea, !9 !t9m
acolo de vor#9E "6une8mi dre6t, &Fi 6ar o cara(hioa!9, nu8i a1aMH
"6une8mi ceva de!6re elE
,-,)A A):R,,V)A5 Ce anumeM
"<)$A5 , de1te6t, !e 6rice6e la toate, 1tie totH Vindec9 oameni
1i !9de1te 69duriH
,-,)A A):R,,V)A5 :ar nu e vor#a nici de medicin9, nici
de 69duriH =nFele(e, dra(a mea, are talentE Jtii tu ce e talentulM
CuraK, minte li#er9, elanH "9de1ti un co6ac 1i te 1i (@nde1ti ce o
!9 +ie 6e!te o mie de ani &ntreI9re1ti de 6e acum +ericirea
omenirii A!t+el de oameni !unt rari ,i tre#uie iu#iFiH 0ea, 1i
uneori e chiar (ro!olanH ,i 1iM .n om de talent nu 6oate +i +9r9
cu!ur G@nde1te8te ce viaF9 duce ace!t doctorME :rumuri
de!+undate, 6line de noroaie, (eruri, vi+orniFe, di!tanFe uria1e,
oameni (ro!olani 1i !9l#atici, 6e!te tot !9r9cie 1i #oal9 =n
a!emenea &m6reKur9ri &i e!te (reu celui care munce1te 1i !e lu6t9 Ii
de Ii !9 !e 69!treIe 6@n9 la 6atruIeci de ani cum69tat 1i +9r9
cu!urH +o srut/ =Fi dore!c din !u+let !9 +ii +ericit9, o meriFiH
+se ridic/ $ar eu !unt o +iinF9 ano!t9, un 6er!onaK e6i!odicH Ji8n
muIic9, 1i8n ca!a !oFului meu, 1i &n toate romanele mele de
dra(o!te am +o!t doar un 6er!onaK e6i!odic :e +a6t, "onia, dac9
m9 (@nde!c #ine, !unt +oarte, +oarte nenorocit9 +umbl
emoionat e scen/ )8am 6arte de +ericire 6e lumea a!ta A1a eE
:e ce r@IiM
"<)$A +rde, cu faa !n alme/& Ce +ericit9 !untEH Ce +ericit9E
,-,)A A):R,,V)A5 A1 vrea !9 c@nt la 6ianH A1 c@nta
cevaH
"<)$A5 C@nt9E +o !mbriea./ )u 6ot !9 dormH C@nt9E
,-,)A A):R,,V)A5 )umaidec@t :ar tat9l t9u nu doarme 1i
c@nd e #olnav, muIica &l !u69r9 :u8te 1i8l &ntrea#9 :ac9 ne d9
voie, c@nt :u8te
"<)$A5 M9 duc +iese/
+!n $rdin a.nicul bate toaca/
,-,)A A):R,,V)A5 :e mult n8am mai c@ntat la 6ian Am
!9 c@nt 1i am !9 6l@n( Am !9 6l@n( ca o 6roa!t9 +se aleac e
fereastr/ Tu #aFi toaca, ,+imM
G-A".- PAN)$C.-.$5 ,uE
,-,)A A):R,,V)A5 )u mai #ate 0oierul e #olnav
G-A".- PAN)$C.-.$5 :e8i a1a, 6lec +fluier, c-emndu"i
cinii/ ,i, 'uci*a, Malci*, 'uci*aE
+au./
"<)$A +intrnd !n odaie/& )u8i voieE
Cortina
ACT.- A- TR,$-,A
Salon !n casa lui Serebrea1o#. Trei ui& !n dreata, !n stn$a, la
mi)loc. * .iu. 9oini1i, Sonia stau )os; *lena Andree#na se
limb e scen !n$ndurat.
V<$)$P4$5 :err 6ro+e!or a #inevoit !981i e%6rime dorinFa ca !9
ne adun9m cu toFii, a!t9Ii, &n ace!t !alon, la ora unu +se uit la
ceas/ .nu +9r9 un !+ert Vrea !9 comunice ceva omenirii
,-,)A A):R,,V)A5 < +i av@nd vreo trea#9 cu noiH
V<$)$P4$5 )iciun +el de trea#9 "crie 6ro!tii, #om#9ne, e (elo!
1i nimic mai mult
"<)$A +e un ton de mustrare/& .nchiuleE
V<$)$P4$5 0ine, iart98m9 +artnd"o e *lena Andree#na/
.itaFi8v9 la ea .m#l9 1i !e lea(9n9 de lene ce8i e :r9(uFE Aoarte
dr9(uFE
,-,)A A):R,,V)A5 $ar dumneata nu ne mai !l9#e1ti cu
#om#9neala Cum de nu Fi !8a ur@tM +cu tristee/ Mor de
6licti!eal9E )u 1tiu ce !9 +ac
"<)$A +dnd din umeri/& Trea#9 e de!tul9, numai !9 vrei
,-,)A A):R,,V)A5 :e 6ild9M
"<)$A5 VeIi de (o!6od9rie, &nvaF9 oamenii, &n(riKe1te #olnavii,
nu e de!tulM C@nd tu 1i cu tata nu eraFi &nc9 aici, unchiul Vanea 1i
cu mine ne duceam !in(uri !9 vindem +9in9 &n 6iaF9
,-,)A A):R,,V)A5 )u m9 6rice6 1i nici nu m9
intere!eaI9 )umai &n romanele cu teI9 eroii &i in!truie!c 1i8i
lecuie!c 6e F9rani Ce8ar +i a1a, deodat9, !9 m8a6uc !98i lecuie!c
!au !98i &nv9FM
"<)$A5 ,u una nu &nFele( de ce !9 nu +aci a!taM A1tea6t9 6uFin
1i ai !9 te o#i1nuie1ti +o !mbriea./ )u8i voie !9 te 6licti!e1ti,
dra(a mea +rde/ Jtiu c9 te 6licti!e1ti de nu8Fi mai (9!e1ti locul
:ar 6licti!eala 1i tr@nd9via !unt moli6!itoare .ite, unchiul Vanea
nu mai +ace nimic, !e Fine du69 tine ca o um#r9, iar eu mi8am l9!at
tre#urile 1i am venit !9 !tau de vor#9 cu tine M8am lenevit, nu
mai 6ot lucraE =nainte, doctorul Mihail -vovici venea la noi +oarte
rar, o dat9 6e lun9, era +oarte (reu !98l &ndu6leci, dar acum vine &n
+iecare Ii "8a l9!at 1i de 69duri 1i de medicin9 )e8ai vr9Kit 6e toFi,
I9u a1aE
V<$)$P4$5 :u69 ce t@nKe1tiM +cu #ioiciune/ ;aide, dra(a mea,
minunat9 +96tur9, +ii de1tea6t9E =n venele dumitale cur(e !@n(e de
I@n9 a a6elor +ii I@n9E :98Fi drumul m9car o dat9 &n viaF9 1i
&ndr9(o!te1te8te c@t mai cur@nd de vreun duh al a6elor 1i #@ld@#@c,
arunc98te cu ca6u8n #ul#oan9 6entru ca :err 6ro+e!or 1i noi toFi !9
r9m@nem cu (ura c9!cat9E
,-,)A A):R,,V)A5 -a!98m9 !9 trecE +cu mnie/ Ce
cruIimeE +#rea s lece/
V<$)$P4$ +nu o las/& ;ai, odorul meu, iart98m9H =Fi cer
iertare +!i srut mna/ ;ai !9 ne &m69c9mE
,-,)A A):R,,V)A5 Recunoa1te c9 1i un &n(er 1i8ar 6ierde
r9#darea
V<$)$P4$5 =n !emn de 6ace 1i &nFele(ere, &Fi voi aduce chiar
acum un #uchet de tranda+iri -8am 6re(9tit de aIi8dimineaF9H
Tranda+iri de toamn9 tranda+iri +rumo1i 1i tri1tiH +leac/
"<)$A5 Tranda+iri de toamn9, tranda+iri +rumo1i 1i tri1tiH
+ri#esc amndou e fereastr/
,-,)A A):R,,V)A5 .ite c8am aKun! 1i &n !e6tem#rieE Cum
o !9 ne 6etrecem iarna aiciM +au./ .nde8i doctorulM
"<)$A5 =n odaia unchiului Vanea "crie nu 1tiu ce =mi 6are
#ine c9 a 6lecat unchiul Vanea Vreau !98Fi vor#e!c
,-,)A A):R,,V)A5 :e!6re ceM
"<)$A5 :e!6re ceM +!i une caul e ietul ei/
,-,)A A):R,,V)A5 ,i, aKun(e, aKun(e +!i mn$ie rul/
-ini1te1te8te
"<)$A5 )u !unt +rumoa!9E
,-,)A A):R,,V)A5 Ai o minune de 69r
"<)$A5 A!ta nuE +ri#indu"se !n o$lind/ )uE C@nd o +emeie nu
e +rumoa!9, i !e !6une5 >Ai ochi minunaFi, ai 69r minunatH? =l
iu#e!c de 1a!e ani, &l iu#e!c mai mult dec@t 6e mama, &n +iece cli69
&l aud, &i !imt !tr@n(erea m@inii 1i !unt cu ochii mereu la u19,
a1te6t 1i mi !e 6are mereu c9 va intra Ji du69 cum veIi, caut
mereu !98Fi vor#e!c de!6re el Acum vine &n +iecare Ii aici, dar nu
!e uit9 la mine, nu m9 vedeH :ac9 ai 1ti ce chin e 9!taE )u am
nicio n9deKde, niciuna, niciunaE +diseratC <, :oamne,
:umneIeule, d98mi 6utere !9 &ndurH Toat9 noa6tea m8am
ru(atH Ade!eori m8a6ro6ii de el, &nce6 eu vor#a, m9 uit &n ochii
luiH )u mai am m@ndrie, nu mai am 6utere !9 m9 !t96@ne!cH )8
am mai 6utut r9#da 1i i8am m9rturi!it ieri unchiului Vanea c98l
iu#e!cH ToFi !ervitorii 1tiu c98l iu#e!cH ToFi o 1tiu
,-,)A A):R,,V)A5 :ar elM
"<)$A5 )ici nu m9 vede
,-,)A A):R,,V)A +$nditoare/& Ce om ciudatE Jtii ceM
-a!98m9 !9 vor#e!c cu elH Cu #9(are de !eam9, numai !98i dau
!9 &nFelea(9H +au./ "incer vor#ind, nu e mai #ine !9 te
l9mure1ti odat9M -a!98m9 !98i vor#e!c +Sonia !ncu#iinea. din
ca/
,-,)A A):R,,V)A5 Aoarte #ine )u8i (reu de a+lat dac9 te
iu#e1te !au nu te iu#e1te )u +i nelini1tit9, dr9(uFa mea, nu te
+r9m@nta Am !98l iau 6e de6arte, a1a ca !9 nu #a(e de !eam9H
At@t !9 1tim5 da !au nuM +au./ 5i dac9 e nu, !9 nu mai calce 6e8
aici )u8i a1aM +Sonia arob dnd din ca/ Pi8e mai u1or dac9
nu8l veIiH Ji n8o !9 mai am@n9m mult9 vreme5 o !98l &ntre#9m
chiar acumH Tocmai voia !98mi arate ni1te 6lanuriH :u8te 1i
!6une8i c9 vreau !98l v9d
"<)$A +uternic emoionat/& Ai !98mi !6ui tot adev9rulM
,-,)A A):R,,V)A5 :aG de!i(ur Mi !e 6are c9 adev9rul,
oricare ar +i el, nu e at@t de cum6lit ca ne!i(uranFaE Ai &ncredere &n
mine, dra(a mea
"<)$A5 :a, daH !98i !6un c9 vrei !9 veIi 6lanurileH
+ornete, dar se orete ln$ u/ )u, e mai #ine !9 nu te
l9mure1tiH Tot &Fi mai r9m@ne n9deKdeaH
,-,)A A):R,,V)A5 Ce8ai !6u!M
"<)$A5 )imic +iese/
,-,)A A):R,,V)A5 )u e nimic mai r9u dec@t !9 cuno1ti
taina cuiva 1i !9 nu8i 6oFi aKuta +$ndindu"se/ ,l nu o iu#e1te, e
lim6ede :ar de ce !9 nu !e &n!oare cu eaM )u e +rumoa!9, dar
6entru un medic de 6la!9 1i la v@r!ta lui ar +i o !oFie minunat9 ,
de1tea6t9, e #un9 1i curat9 la !u+letH )u, dar nu8i a!ta, nuH
+au./ < &nFele( 6e #iata co6il9 =n 6licti!eala a!ta uci(9toare de8
aici, unde &n loc de oameni r9t9ce!c &n Kurul t9u doar ni1te 6ete
cenu1ii, c@nd nu auIi dec@t lucruri triviale, c@nd toFi nu 1tiu dec@t
!9 m9n@nce, !9 #ea 1i !9 doarm9, vine uneori el el care nu
!eam9n9 cu ceilalFi, +rumo!, inteli(ent, !educ9tor a1a cum r9!are
!tr9lucind luna &n miKlocul &ntunericuluiH "9 te la1i 6rin!9 de
+armecul unui om ca el, !9 uiFi de toateH Mi !e 6are c9 1i 6e mine
m8a 6rin! 6uFin :a, +9r9 el m9 6licti!e!c, 1i c@nd m9 (@nde!c la el,
m9 treIe!c I@m#indH Vanea !6une c9 &n venele mele cur(e
!@n(ele unei I@ne a a6elor >:98Fi drumul m9car o dat9 &n viaF9?
Jtiu euM Poate c9 a1a ar tre#uiH Ce8ar +i !98mi iau I#orul de l@n(9
voi toFi, ca o 6a!9re li#er9, !9 m9 de69rteI de mutrele voa!tre
adormite, de di!cuFiile voa!tre, !9 uit c9 mai !unteFi 6e lumeH ,u
&n!9 n8am curaK 1i !unt timid9H M8ar chinui con1tiinFa Vine aici
&n +iecare Ii Am (hicit de ce vine 1i m9 !imt vinovat9, !unt (ata !9
cad &n (enunchi &n +aFa "oniei, !98i cer iertare 1i !9 6l@n(H
A"TR<V +intr cu o -art/& 0un9 Iiua +!i strn$e mna/ :oriFi
!9 vedeFi 6icturile meleM
,-,)A A):R,,V)A5 $eri mi8ai +9(9duit c98mi ar9Fi lucr9rile
dumitaleH Ai vreme acumM
A"TR<V5 <, mai e vor#aM +desface -arta e masa de )oc i o
fixea. cu nite ione.e/ .nde v8aFi n9!cutM
,-,)A A):R,,V)A +a)utndu"l/& -a Peter!#ur(
A"TR<V5 Ji unde v8aFi +9cut !tudiileM
,-,)A A):R,,V)A5 -a con!ervator
A"TR<V5 Atunci n8o !9 v9 intere!eIe
,-,)A A):R,,V)A5 :e ceM , dre6t, nu cuno!c viaFa la Far9,
dar am citit mult
A"TR<V5 Aici, &n ca!9, eu am ma!a mea de lucruH &n camera
lui $van Petrovici C@nd !unt i!tovit 1i &ndo#itocit de o#o!eal9 la!
lucrurile #alt9 1i dau +u(a 6@n9 aici, !98mi trec un cea!, dou9, de
ur@t, cu +leacurile a!teaH $van Petrovici 1i "o+ia Ale%androvna
F9c9ne!c cu a#acul, &n tim6 ce eu !tau al9turi de ei, la ma!a mea 1i
m@I(9le!c Ji e cald, e lini1te 1i c@nt9 (reierul :ar 6l9cerea a!ta
nu mi8o &n(9dui 6rea de!, o dat9 6e lun9H +artnd -arta/ Ji,
acum, uit98te colea , ta#loul KudeFului no!tru, cum era acum
cinciIeci de ani Verdele &nchi! 1i cel de!chi! arat9 69durile
'um9tate din toat9 !u6ra+aFa era 6e8atunci aco6erit9 de 69duri Pe
unde veIi um#rit cu ro1u 6e!te verde acolo tr9iau cer#i 1i ca6reH
,u ar9t aici 1i +lora 1i +auna Pe lacul ace!ta, tr9iau le#ede, (@1te,
raFe 1i du69 cum !6un #9tr@nii 69!9rile I#urau &n !toluri uria1e,
ca ni1te nori A+ar9 de !ate 1i c9tune, veIi c9, 6e ici, 6e colo, !unt
&m6r91tiate a1eI9ri di+erite, ca!e r9IleFe, !chiturile ra!colnicilor,
mori de a69H ,rau multe cornute 1i cai A!ta !e vede du69 c@t9
culoare al#a!tr9 e!te :e e%em6lu, &n 6la!a a!ta, culoarea al#a!tr9
e den!9O aici erau her(helii &ntre(i Veneau cam trei cai de +iecare
(o!6od9rie +au./ Acum !9 6rivim mai Ko! Ce a +o!t &n urm9 cu
dou9Ieci 1i cinci de ani :e a!t9 dat9 69durile nu mai ocu69 dec@t
o treime din &ntrea(a !u6ra+aF9 )u mai !unt ca6re cer#i &n!9, !e
mai (9!e!c Verdele 1i al#a!trul !unt mai 6alide 1i a1a mai de6arte,
1i a1a mai de6arte "9 trecem la 6artea a treia Planul KudeFului
cum e!te a!t9Ii Mai !t9ruie 6e8alocuri culoarea verde, dar nu
6e!te totO doar c@teva 6eteO au di!69rut cer#ii 1i le#edele 1i coco1ii
de munteH )u mai e nicio urm9 de a1eIare !au de !chit Morile
de alt9dat9 nu mai e%i!t9 =n (eneral, harta arat9 o de(enerare
6ro(re!iv9 1i ne&ndoielnic9, c9reia &i mai tre#uie vreo Iece8
cinci!6reIece ani ca !9 +ie com6let9 Ai !9 !6ui c9 e!te aici o
in+luenF9 a civiliIaFiei, c9 e normal ca viaFa veche !9 +ac9 loc unei
vieFi noi :a, a1 &nFele(e, dac9 &n locul ace!tor 69duri di!tru!e !8ar
&ntinde 1o!ele, c9i +erate, dac9 !8ar +ace uIine, +a#rici, 1coli, dac9
6o6orul ar +i mai !9n9to!, mai #o(at, mai de1te6tH :ar nici vor#9
de a1a cevaE =n KudeFul no!tru !unt acelea1i mla1tini, aceia1i
F@nFari, aceea1i li6!9 de drumuri Pretutindeni #@ntuie !9r9cia,
ti+o!ul, di+teria, incendiileH )e (9!im &n +aFa unei de(ener9ri, din
cauIa unei crunte lu6te 6entru e%i!tenF9 , o de(enerare 6ricinuit9
de tr@nd9vie, i(noranF9, incon1tienF9, c@nd omul &n(heFat, +l9m@nd,
#olnav, 6entru ca !981i 69!treIe r9m91iFele vieFii 1i !981i !ca6e
co6iii, !e a6uc9 in!tinctiv, necu(etat, de orice, numai !981i
6otolea!c9 +oamea 1i !9 !e &nc9lIea!c9 :i!tru(e totul, +9r9 !9 !e
(@ndea!c9 la Iiua de m@ineH A6roa6e totul !8a di!tru! =n !chim#
nu !8a creat &nc9 nimic +rece/ V9d 6e +aFa dumitale c9 toate a!tea
nu te intere!eaI9 de+el
,-,)A A):R,,V)A5 =nFele( at@t de 6uFin din toate a!teaH
A"TR<V5 )u8i nimic de &nFele! Adev9rul e c9 nu v9
intere!eaI9H
,-,)A A):R,,V)A5 -a dre6t vor#ind, (@ndurile &mi !unt &n
alt9 6arte $art98m9, dar tre#uie !9 te !u6un unui mic
intero(atoriuH "unt tul#urat9 1i nu 1tiu de unde !9 &nce6
A"TR<V5 .n intero(atoriuM
,-,)A A):R,,V)A5 :a, dar de!tul de nevinovat "9 !t9m
Ko!E +se aa./ , vor#a de o +iinF9 t@n9r9 "9 vor#im ca oameni
cin!tiFi, ca doi 6rieteni, +9r9 &nconKur "9 vor#im 1i !9 uit9m a6oi
de!6re ce am vor#it Prime1tiM
A"TR<V5 :a
,-,)A A):R,,V)A5 , vor#a de +iica8mea vitre(9, de "onia
=Fi 6laceM
A"TR<V5 :a, o !timeI
,-,)A A):R,,V)A5 :ar ca +emeie &Fi 6laceM
A"TR<V +du un tim/& )uE
,-,)A A):R,,V)A5 =nc9 dou98trei cuvinte 1i am i!6r9vit
)8ai #9(at de !eam9 nimicM
A"TR<V5 )imic
,-,)A A):R,,V)A +!l ia de mn/& )8o iu#e1tiE Pi !e
cite1te &n ochiH ,a !u+er9H &nFele(eH 1i nu mai veni 6e aiciE
A"TR<V +se scoal/& Vremea mea a trecutH )ici n8am tim6 !9
m9 (@nde!c la a1a cevaH +dnd din umeri/ C@nd a1 mai 6uteaH
+e stn)enit/
,-,)A A):R,,V)A5 .+E Ce convor#ire ne6l9cut9E "unt at@t
de tul#urat9E Parc9 a1 +i du! &n !6ate cine 1tie ce 6ovar9 "lav9
:omnului c9 !8a terminatE "9 uit9m a!ta ca 1i cum nici n8am +i
vor#it 1iH 6leac9E ,1ti un om de1te6t, ai !9 &nFele(iH +au./ M8
am ro1it toat9
A"TR<V5 :ac9 mi8ai +i vor#it cu o lun98dou9 mai &nainte, cine
1tie, 6oate m8a1 +i (@ndit, dar acumH +d din umeri/ :ar dac9
!u+er9, atunci +9r9 &ndoial9H )umai c9 nu &nFele( un lucru5 de ce
ai avut nevoie de intero(atoriul 9!taM +o ri#ete !n oc-i i o
amenin cu de$etul/ ,1ti viclean9E
,-,)A A):R,,V)A5 Ce vrei !9 !6uiM
A"TR<V +r.nd/& Ce viclean9 e1tiE "9 6re!u6unem c9 "onia
!u+er9H "e 6rea 6oateE :ar la ce #un intero(atoriul la care m8ai
!u6u!M +!miedicnd"o s #orbeasc, cu #ioiciune/ :98mi voie, nu
+ace 6e mirata Jtii +oarte #ine de ce vin aici &n +iecare IiH Jtii 1i
6entru ce, 1tii 1i 6entru cine Aiar9 mic9 1i iu#it9, nu te uita a1a la
mineE "unt 1i eu un mic animal de 6rad9E
,-,)A A):R,,V)A5 Aiar9M )u &nFele( nimicE
A"TR<V5 ,1ti un dihor +rumo!, cu #lan9 6u+oa!9H =Fi
tre#uie!c victimeH :e o lun9 nu mai +ac nimic, am dat cu 6iciorul
la toate Te caut cu 6atim9 1i a!ta &Fi 6lace (roIav, (roIav &Fi
6laceH uiteE M9 dau #9tut Ji a!ta o 1tiai 1i +9r9 intero(atoriul de
adineauri +!ncrucindu"i minile i lecndu"i caul/ M9
!u6unE ;ai, !+@1ie8m9E
,-,)A A):R,,V)A5 Ai &nne#unitE
A"TR<V +rde rintre dini/& ,1ti !+ioa!9EH
,-,)A A:R,,V)A5 <, !unt mai #un9 1i mai 6re!u! dec@t m9
creIi A!ta Fi8o KurE +#rea s lece/
A"TR<V +unndu"i"se !n cale/& Voi 6leca :e aIi nu voi mai
da 6e8aici, darH +!i ia mna i ri#ete !n )ur/ .nde ne vedemM
"6une8mi mai re6ede, undeM Poate !9 intre cineva "6une mai
re6edeE +exaltat/ Ce minunat9 +96tur9H < !9rutare, numai unaH
Vreau !98Fi !9rut 69rul 6ar+umatH
,-,)A A):R,,V)A5 =Fi KurH
A"TR<V +!ntrerund"o/& :e ce !9 KuriM )u8i nevoie )u8i
nevoie de cuvinte de 6ri!o!H <, ce +rumoa!9 e1ti, ce m@iniE +!i
srut minile/
,-,)A A):R,,V)A5 Ji8acum, de!tulE Pleac9E :u8te odat9E
+!i retra$e minile/ )u8Fi dai !eama ce +aciE
A"TR<V5 "6une, !6une unde ne vedem m@ineM +!i curinde
mi)locul/ =Fi dai !eama c9 e un lucru inevita#ilE )oi doi tre#uie !9
ne vedemE +o srut. (n acest tim intr 9oini1i cu un buc-et de
trandafiri i se orete !n u/
,-,)A A):R,,V)A +fr s"l #ad e 9oini1i/& Aie8Fi mil9
de mineH -a!98m9H +!i las caul e ietul lui Astro#/ )uE
+#rea s lece/
A"TR<V +reinnd"o de talie/& Vino m@ine la ocolul !ilvicH 6e
la dou9H :aM :aM Ai !9 viiM
,-,)A A):R,,V)A +#.ndu"l e 9oini1i/& -a!98m9
+adnc .buciumat, se dertea. sre fereastr/ , &n(roIitorE
V<$)$P4$ +une buc-etul e mas; emoionat !i ter$e cu
batista faa i $tul/& )u8i nimicH :aH )imicH
A"TR<V +surat/& Vremea nu e rea aIi, !timate $van
Petrovici :imineaFa cerul era &nnourat a 6loaie, dar acum e !oare
-a dre6t vor#ind, +rumoa!9 toamn9 am avutH 1i !em9n9turile !unt
#unicele +strn$e -arta sul/ )umai un !in(ur lucru5 !8au mic1orat
IileleH +iese/
,-,)A A):R,,V)A +se aroie reede de 9oini1i/& :98Fi
toat9 !ilinFa, +olo!e1te toat9 trecerea dumitale ca eu 1i !oFul meu !9
6lec9m chiar aIi de8aici M8auIiM Chiar a!t9IiE
V<$)$P4$5 CumM :aH 0ineH ,u, ;XlYne, am v9Iut totul,
totulH
,-,)A A):R,,V)A +ner#oas/& Ai auIitM Chiar a!t9Ii
tre#uie !9 6lec de8aiciE
+intr Serebrea1o#, Sonia, Tele$-in i Marina/
T,-,G;$)5 )ici eu, ,%celenF9, nu m9 !imt tocmai #ine :e
dou9 Iile #ole!c Am ceva la ca6H
",R,0R,A4<V5 .nde !unt ceilalFiM )u8mi 6lace ca!a a!ta
Parc9 e un la#irintE :ou9Ieci 1i 1a!e de camere imen!e, 6rin care
6oFi !9 te r9t9ce1ti, 1i niciodat9 nu (9!e1ti 6e nimeniH +sun/
ChemaFi 6e Maria Va!ilievna 1i 6e ,lena Andreevna
,-,)A A):R,,V)A5 "unt aiciE
",R,0R,A4<V5 V9 ro( 6e toFi !9 luaFi loc
"<)$A +aroiindu"se de *lena Andree#na, nerbdtoare/& Ce8
a !6u!M
,-,)A A):R,,V)A5 Ai !9 a+li mai t@rIiu
"<)$A5 Tremuri, e1ti tul#urat9E +o ri#ete cercettor/ =nFele(E
A !6u! c9 n8are !9 mai vin9 6e8aiciH nu8i a1aM +au./ "6une, a1a
eM
+*lena Andree#na d afirmati# din ca/
",R,0R,A4<V +lui Tele$-in/& Cu #oala, $lia $lici, te mai 6oFi
&m69ca, &Fi mai trece :ar cu ceea ce nu m9 6ot &m69ca de+el e cu
r@nduiala vieFii de la Far9E Am im6re!ia c8am c9Iut de 6e 69m@nt
6e8o 6lanet9 !tr9in9 -uaFi loc, v9 ro(E "oniaE +Sonia nu"l aude; a
rmas !n icioare cu caul lecat, trist/ "oniaE +au./ )u aude
+Marinei/ :9dac9, ia loc 1i dumneataE +Marina se aa. i
!mletete la ciora/ V9 ro(, domnilor, +iFi numai urechi, cum !8ar
IiceE +rde/
V<$)$P4$ +foarte nelinitit/& Poate c9 nu aveFi nevoie de mine
Pot 6lecaM
",R,0R,A4<V5 )u Tocmai de tine avem mai mult9 nevoieE
V<$)$P4$5 Ce vrei dumneata de la mineM
",R,0R,A4<V5 =mi !6ui dumneataM :ar de ce te !u6eriM
+au./ :ac9 am vreo vin9 +aF9 de tine, te ro( !9 m9 ierFi
V<$)$P4$5 -a!9 tonul 9!ta $ntr9 &n !u#iect Ce dore1tiM
+intr Maria 9asilie#na/
",R,0R,A4<V5 $at8o 1i 6e maman. :omnilor, &nce6 +au./
>V8am 6o+tit, domnilor, 6entru a v9 aduce la cuno1tinF9 c9 vine la
noi un reviIor
73
:ar !9 l9!9m (lumele la o 6arte Che!tiunea e
!erioa!9 V8am adunat !9 v9 cer aKutor 1i !+at, 1i, cuno!c@ndu8v9
#un9voinFa, n9d9Kduie!c c9 le voi avea :u69 cum 1tiFi, !unt un
!avant, un c9rturar, 1i8am +o!t totdeauna !tr9in de viaFa 6ractic9
)u 6ot !9 m9 li6!e!c de luminile oamenilor 6rice6uFi :e aceea te
ro(, 6e tine, $van Petrovici, 6e dumneata, $lia $lici, 6e dumneata,
maman8 Manet omnes una nox
71
, !au, cu alte cuvinte, toFi !untem
&n m@na lui :umneIeu "unt #9tr@n 1i #olnav :e aceea !ocot c9 a
venit vremea !9 6un la 6unct che!tiunile #9ne1ti &n le(9tur9 cu
+amilia mea ,u nu mai am mult de tr9it, a1a c9 nu m9 (@nde!c la
mine, dar am o !oFie t@n9r9 1i o +at9 de m9ritat +au./ Mi8e cu
ne6utinF9 !9 mai tr9ie!c la Far9E )oi nu !untem +9cuFi ca !9 tr9im
aici Ji nici !9 tr9im la ora1 nu ne8aKun(e cu ceea ce avem de la
mo1ie "9 Iicem c9 am vinde 69durea Ar +i o m9!ur9 e%ce6Fional9
6e care n8am 6utea8o +olo!i &n +iecare an Tre#uie (9!it9 deci o alt9
!oluFie care !9 ne a!i(ure o ci+r9 de venituri mai mult !au mai
6uFin !ta#il9 Cred c9 am (9!it o a!t+el de !oluFie 1i acum am
cin!tea !8o !u6un Kudec9Fii :omniilor Voa!treH < voi ar9ta &n
linii (enerale, trec@nd 6e!te am9nunte Mo1ia noa!tr9 nu ne aduce,
&n mediu, mai mult de doi la !ut9 din valoarea ei total9 ,u 6ro6un
!8o vindem :ac9 #anii 6e care &i vom lua &i vom 6la!a &n titluri de
rent9, vom 6rimi 6atru !au cinci la !ut9 1i cred c9 o !9 ne mai
r9m@n9 1i un e%cedent de c@teva mii de ru#le, cu care !9 ne
&n(9duim a cum69ra 1i o mic9 vil9 &n Ainlanda
V<$)$P4$5 "tai 6uFin, am im6re!ia c9 auIul m98n1al9E Vrei !98
mi re6eFi ceea ce ne8ai !6u!M
",R,0R,A4<V5 Vom 6la!a #anii &n titluri de rent9, iar cu
6ri!o!ul vom cum69ra o vil9 &n Ainlanda
V<$)$P4$5 -a!9 AinlandaE Ai mai !6u! &nc9 cevaE
",R,0R,A4<V5 Pro6un !9 vindem mo1ia
V<$)$P4$5 A!ta eH Ai !9 vinIi mo1ia )ici c9 !e 6oate mai
#ineE "tra1nic9 ideeEH :ar la mine, la #9tr@na mea mam9 1i la
"onia te8ai (@nditM .nde ne ducemM
",R,0R,A4<V5 -e vom chi#Iui 6e toate la vremea lorH )u
totul deodat9H
V<$)$P4$5 $a !tai 6uFinE "e vede c9 6@n9 acum nu am avut
niciun 6ic de Kudecat9 !9n9toa!9 Am +o!t at@t de 6ro!t !9 cred c9
mo1ia a6arFine "oniei R96o!atul meu tat9 o cum69ra!e de Ie!tre
!urorii mele "e vede c9 6@n9 acum am +o!t un naiv 1i n8am &nFele!
le(ile 6e turce1te Credeam c9 6ro6rietatea !urorii mele a trecut
"oniei
",R,0R,A4<V5 Aire1te c9 mo1ia e a "oniei Cine
t9(9duie1teM A9r9 &nvoirea "oniei nu m8a1 6utea hot9r& la v@nIare
Ji tocmai 6entru c9 e &n intere!ul "oniei am +9cut 6ro6unerea a!ta
V<$)$P4$5 )u 6rice6 nimic, dar a#!olut nimicE <ri mi8am
6ierdut eu minFileH <riH oriH
MAR$A VA"$-$,V)A5 'ean, nu8l contraIice 6e Ale%andr
Crede8m9, 1tie el mai #ine dec@t noi ce are de +9cutE
V<$)$P4$5 :aFi8mi un 6ahar de a69E +bea/ Acum !6uneFi ce8oFi
vrea, ce8oFi vrea
",R,0R,A4<V5 )u &nFele( de ce te +r9m@nFiM )u !6un c9
6roiectul meu e ideal :ac9 toat9 lumea (9!e1te c9 nu e #un, eu nu
mai !t9rui
+au./
T,-,G;$) +buimcit/& ,u, ,%celenF9, am 6entru 1tiinF9 nu
numai evlavie ci 1i !entimente de rudenie Aratele !oFiei +ratelui
meu, Gri(ori $lici 6oate #inevoiFi a8l cunoa1te5 4on!tantin
Tro+imovici -a*edomonov a +o!t doctor &nH
V<$)$P4$5 -a!9, Ciu6itule Acum vor#im de tre#uri !erioa!eH
)e8o !6ui mai t@rIiuH +lui Serebreci1o#/ .ite, 6e el !98l &ntre#i
Mo1ia a +o!t cum69rat9 de la unchiul lui
",R,0R,A4<V5 :e ce !98l mai &ntre#M Parc9 nu 1tiuH
V<$)$P4$5 Mo1ia a +o!t cum69rat9 6e8atunci cu nou9Ieci 1i
cinci de mii de ru#le Tata a 6l9tit numai 1a6teIeci de mii 1i a
r9ma! o datorie de dou9Ieci 1i cinci de mii Ji acum luaFi #ine
!eama5 mo1ia a!ta nu 6utea +i cum69rat9 dac9 eu nu renunFam la
mo1tenire, &n +avoarea !urorii mele, 6e care am iu#it8o din toat9
inima Ji a+ar9 de a!ta, am muncit Iece ani ca un cal de 6ovar9 1i
am 6l9tit toat9 datoriaH
",R,0R,A4<V5 =mi 6are r9u c9 am &nce6ut di!cuFia a!taH
V<$)$P4$5 =n 6reIent mo1ia nu e (revat9 de nicio datorie 1i
mer(e #ine, dar a!ta mulFumit9 numai !tr9daniilor mele Ji acum,
c@nd am &m#9tr@nit, dumnealui vrea !9 m9 dea 6e u19 a+ar9E
",R,0R,A4<V5 )u &nFele( unde vrei !9 aKun(iE
V<$)$P4$5 Tim6 de dou9Ieci 1i cinci de ani am admini!trat
acea!t9 mo1ie muncind ca un ro#, Fi8am trimi! re(ulat #anii ca cel
mai con1tiincio! vechil Ji &n tot ace!t tim6, nu te8ai (@ndit !98mi
acorIi nici cea mai mic9 r9!6lat9E =n toFi anii ace1tia, mi8ai dat o
lea+9 de cinci !ute de ru#le 6e an lea+9 de miIerieE 1i nu Fi8a
trecut niciodat9 6rin ca6 !9 mi8o m9re1ti m9car cu o ru#l9E
",R,0R,A4<V5 :e unde 6uteam !9 1tiu, $van PetroviciM ,u
nu !unt un om cu !imF 6ractic 1i nu m9 6rice6 Ai +i 6utut !9 Fi8o
m9re1ti !in(ur c@t ai +i vrutH
V<$)$P4$5 Careva!9Iic9, de ce n8am +uratM :e ce nu8mi
aruncaFi toFi di!6reFul &n +aF9 c9 n8am +o!t hoFM A1a ar +i tre#uit !9
+acE Acum n8a1 mai +i +o!t un cer1etorE
MAR$A VA"$-$,V)A +se#er/& 'eanE
T,-,G;$) +emoionat/& Vanea, +r9FioareE "9 nu mai vor#e1ti
a1aEH Tremur totEH :e ce !9 !trici #una &nFele(ereM +!l srut/
)u !e cadeE
V<$)$P4$5 :ou9Ieci 1i cinci de ani am !tat cu mama &ntre 6atru
Iiduri, ca ni1te c@rtiFeH Toate (@ndurile 1i toate !imF9mintele
noa!tre 6entru tine erau Niua vor#eam de tine, de lucr9rile tale, ne
m@ndream cu cele#ritatea ta, &Fi ro!team cu evlavie numele, iar
no6File ni le 6ierdeam cu cititul revi!telor 1i c9rFilor, 6e care acum
le di!6reFuie!c din ad@ncul !u+letuluiE
T,-,G;$)5 )u !e cade !9 vor#e1ti a!t+el, Vanea, nu !e cadeH
Te im6lorEH
",R,0R,A4<V +iritat/& )u &nFele( ce vreiE
V<$)$P4$5 Pentru noi tu erai o +iinF9 de ordin !u6erior 1i
articolele tale le 1tiam 6e dina+ar9H A#ia acum mi !8au de!chi!
ochiiE A#ia acum &mi dau !eama c9, !criind de!6re art9, ha#ar n8
aveai ce8n!eamn9 artaE Toate lucr9rile tale la care Fineam at@t nu
+ac nici o 6ara chioar9 )e8ai tra! 6e !+oar9E
",R,0R,A4<V5 :omnilor, v9 ro( !98l 6otoliFi, alt+el am !9
6lecE
,-,)A A):R,,V)A5 $van Petrovici, &Fi cer !9 taci M8ai
auIitM
V<$)$P4$5 )8am !9 tacE +tindu"i drumul lui Serebrea1o#/
A1tea6t9, c9 n8am !+@r1itE Mi8ai di!tru! viaFaE ,u n8am tr9it, n8am
tr9itE :in cauIa ta mi8am di!tru!, mi8am iro!it cei mai +rumo1i ani
ai vieFii ,1ti cel mai mare du1man al meuE
T,-,G;$)5 )u mai 6ot !u6ortaH nu mai 6otEH Plec +iese
foarte tulburat/
",R,0R,A4<V5 Ce vrei de la mine 1i cu ce dre6t &mi vor#e1ti
6e ace!t tonM <m de nimic ce e1tiE :ac9 mo1ia e a ta, ia8Fi8oE )8
am nevoie de eaE
,-,)A A):R,,V)A5 Chiar acum am !9 6lec din iadul 9!taE
+i/ )u8l mai 6ot &nduraE
V<$)$P4$5 Mi8am 6r969dit viaFaE )u !unt li6!it de talent, nu
!unt 6ro!t 1i am iniFiativ9H :ac9 a1 +i du! o e%i!tenF9 normal9 ar
+i ie1it 6oate din mine un "cho6enhauer !au un :o!toiev!*iH
vor#e!c aiureaE =nne#une!cEH Mam9, !unt deIn9d9KduitEH
Mam9E
MAR$A VA"$-$,V)A +se#er/& A!cult9 ce8Fi !6une Ale%andrE
"<)$A +se aa. !n $enunc-i !n faa Marinei i se liete de
ea/& :oiculiFa mea dra(9E
V<$)$P4$5 Mam9, ce !9 +acM )u, nu8mi !6une nimicE Jtiu 1i
!in(ur ce tre#uie !9 +acE +lui Serebrea1o#/ Ai !9 m9 Fii minteE +iese
e ua din mi)loc/
+Maria 9asilie#na iese du el/
",R,0R,A4<V5 :ar ce8i a!ta, domnilor, la urma urmeiE
-uaFi8l de aici 6e ne#unul 9!taE )u mai 6ot !9 tr9ie!c !u# acela1i
aco6eri1 cu el "t9 colea +arat ua din mi)loc/ l@n(9 mineH <ri
!e mut9 &n !at !au &n ca!a din curte, ori m9 mut eu, dar nu mai 6ot
!9 !tau cu el !u# acela1i aco6eri1H
,-,)A A):R,,V)A +soului ei/& Chiar a!t9Ii o !9 6lec9m
de8aiciE Tre#uie !9 ne 6re(9tim chiar din cli6a a!ta
",R,0R,A4<V5 Ce om de nimicE
"<)$A +stnd !n $enunc-i se"ntoarce sre tatl ei, ner#oas,
rintre lacrimi/& Tat9, tre#uie !9 +ii &n(9duitor Ji eu 1i unchiul
Vanea !untem at@t de nenorociFiE +stnindu"i diserarea/
Tre#uie !9 +ii &n(9duitor Adu8Fi aminte c@nd erai mai t@n9r,
unchiul Vanea 1i cu #unica traduceau noa6tea c9rFi 6entru tine, &Fi
co6iau manu!cri!ele no6Fi &ntre(i de8a r@ndulH ,u 1i unchiul
Vanea munceam +9r9 r9(aI )u ne &nduram !9 cheltuim nicio
co6eic9 6entru noi 1i8Fi trimiteam totul FieH )e8am c@1ti(at
6@inea din (reuH )u a!ta am vrut !9 !6un, nu a!taH :ar tre#uie
!9 ne &nFele(i, tat9, tre#uie !9 +ii &n(9duitorE
,-,)A A):R,,V)A +emoionat, ctre soul ei/& Pentru
numele lui :umneIeu, Ale%andr, tre#uie !9 ai o e%6licaFie cu elH
Te ro( din tot !u+letulE
",R,0R,A4<V5 0ine, o voi aveaH )ici nu8l &nvinuie!c de
nimic, nici nu !unt !u69rat, dar recunoa1teFi 1i voi c9 6urtarea lui e
cel 6uFin ciudat9 .ite, m9 1i duc la el +iese e ua din mi)loc/
,-,)A A):R,,V)A5 $a8l cu #inele, lini1te1te8lE +!l urmea./
"<)$A +strn$ndu"se ln$ ddac/& :oiculiFa mea dra(9E
MAR$)A5 )u8i nimic, +etiFo, la!9H Au !9 !@!@ie (@n!acii 1i8
a6oi au !9 !e 6otolea!c9H Au !9 !@!@ie 1i au !9 i!6r9vea!c9
"<)$A5 :oiculiF9E
MAR$)A +mn$indu"i rul/& Tremuri de 6arc9 ai +i !tat &n
(erE -a!9, +etiFa mea or+an9E Mare e mila lui :umneIeuE Am !98Fi
dau un ceai #un de tei !au de Imeur9 1i o !98Fi treac9 )u te mai
am9r&, +etiFa meaH +ri#ind sre ua din mi)loc, !nciudat/ "8au
I#@rlit (@n!aciiH Air8ar !9 +ieEH
+!n culise se aude o !muctur i itul *lenei Andree#na;
Sonia tresare/
MAR$)A5 .uE Air8arH
",R,0R,A4<V +intr !n fu$, cltinndu"se de saim/&
PuneFi m@na 6e el, 6rindeFi8l, a8nne#unitE
+*lena Andree#na i 9oini1i se lut la u/
,-,)A A):R,,V)A +strduindu"se s"i smul$ re#ol#erul/&
:98l &ncoace, d98l &ncoace, &Fi !6unE
V<$)$P4$5 -a!98m9, ;XlYne, la!98m9E +se desrinde, intr
fu$ind i"l caut din oc-i e Serebrea1o#/ .nde8iM A, uite8l
+tra$e !n el/ PocE +au./ )u l8am nimeritM $ar am dat (re1M
+!nfuriat/ :race, draceH dracu !98l iaEH +trntete re#ol#erul e
odea i se aa. e un scaun, sleit; Serebrea1o# e buimcit;
*lena Andree#na s"a liit de erete; !i e ru/
,-,)A A:R,,V)A5 :uceFi8m9 de aiciE :uceFi8m9, omor@Fi8
m9, dar nu mai 6ot r9m@ne aici, nu mai 6otE
V<$)$P4$ +diserat/& <, ce +acE Ce +acE
"<)$A +!ncet/& :oiculiFa mea, doiculiF9E
Cortina
ACT.- A- PATR.-,A
?daia lui I#an 'etro#ici. (n aceeai camer e i dormitorul lui
i biroul rorietii. %a fereastr, o mas mare, cu re$istre de
#enituri i c-eltuieli i -rtii de tot felul; dulauri, un uitru, un
cntar, o mas mai mic entru Astro#; e aceast mas, cele
necesare entru desen& culori, o ma.
? coli#ie cu un $raur. 'e erete o -art a Africii, #dit inutil
!n acest loc. >n di#an mare !mbrcat cu muama. (n stn$a, o u
duce sre odile de locuit& !n dreata, ua #estibulului, un re !n
faa acesteia ca ranii s nu murdreasc odeaua. ? sear de
toamn. Tcere. Tele$-in i Marina, unul !n faa celuilalt,
dean un scul de ln entru ciorai.
T,-,G;$)5 Mai re6ede, Marina Timo+eevna, acu1i ne cheam9
!9 ne lu9m r9ma!8#un Au 1i 6oruncit !9 tra(9 caii la !car9E
MAR$)A +se $rbete cu denatul/& )8a mai r9ma! mult
T,-,G;$)5 Pleac9 la ;ar*ov Au !9 locuia!c9 acolo
MAR$)A5 Cu at@t mai #ineE
T,-,G;$)5 "8au !6eriat >)ici m9car o or9, a !6u! ,lena
Andreevna, nu mai vreau !9 r9m@n aiciH "9 6lec9m, !9 6lec9m <
!9 ne o6rim, Iicea, la ;ar*ov Acolo om vedea ce8o mai +i 1i 6e
urm9 om trimite du69 lucruriH? Pleac9 +9r9 mult #a(aK A!ta
&n!eamn9 c9 !oarta nu le8a h9r9Iit !9 tr9ia!c9 aici, Marina
Timo+eevnaE < 6rede!tinaFie +atal9
MAR$)A5 , mai #ine a1a Ce mai Iarv9 au +9cut adineauri, au
tra! 1i cu 6i!tolulH Mare ru1ineE
T,-,G;$)5 :a, un !u#iect demn de 6enelul lui AivaIov!*i
MAR$)A5 Mai #ine nu8mi vedeau ochii toate a!teaEH +au./
:e8acum &ncolo vom tr9i iar ca &nainte :imineaFa la o6t ceaiul, la
unu ma!a de 6r@nI, !eara ne8om a1eIa 18om cina Toate !8or +ace
du69 r@nduiala lor, ca la oameni de omenie, ca la cre1tini +cu un
oftat/ :e mult n8am mai m@ncat t9iFei, 69c9toa!a de mineE
T,-,G;$)5 :a, cam mult de c@nd nu !8au mai (9tit la noi
t9iFei +au./ , cam multE AIi8dimineaF9, Marina Timo+eevna,
am trecut 6rin !at 1i #9canul a !tri(at du69 mine5 >,i, m9, lin(e8
#lide?, 1i nu 1tii c@t m8am am9r@tE
MAR$)A5 :aG nu8l lua &n !eam9, t9tuculeE ToFi lin(em #lidele
lui :umneIeu )ici tu, nici "onia, nici $van Petrovici, nimeni nu
!t9 +9r9 trea#9, toFi muncim ToFiH .nde8i "oniaM
T,-,G;$)5 =n (r9din9 =l tot caut9 6e $van Petrovici cu
doctorul "e tem ca nu cumva !981i 6un9 ca69t Iilelor
MAR$)A5 :ar unde8i 6i!tolul luiM
Tele(hin +!n oat/& -8am a!cun! &n 6ivniF9E
MAR$)A +sur.nd/& P9catele meleE
+intr, #enind din curte, 9oini1i i Astro#/
V<$)$P4$5 -a!98m98n 6aceE +ctre Marina i Tele$-in/ ;ai,
1ter(eFi8o 1i voi de8aici, l9!aFi8m9 !in(ur m9car un cea! )8am
nevoie de tutel9E
T,-,G;$)5 M8am 1i du!, VaneaE +iese !n #rful icioarelor/
MAR$)A5 Curat (@n!ac5 (a8(a8(aE +strn$e lna i iese/
V<$)$P4$5 -a!98m98n 6aceE
A"TR<V5 0ucuro!E :e mult tre#uia !9 +iu 6lecat de aici, dar
re6et, nu 6lec 6@n9 nu8mi dai &na6oi ce mi8ai luat
V<$)$P4$5 )u Fi8am luat nimicE
A"TR<V5 =Fi vor#e!c !erio!, nu m9 mai &nt@rIia :e mult
tre#uia !9 +iu 6lecat
V<$)$P4$5 )u Fi8am luat nimicE +amndoi se aa./
A"TR<V5 :aM Ce !98i +aciE Am !9 mai a1te6t 6uFin :ar 6e
urm9, iart98m9, o !9 +iu nevoit !9 +ac uI de +orF9 < !9 te le(9m 1i
o !9 te c9ut9m Pi8o !6un +oarte !erio!
V<$)$P4$5 Cum vreiE +au./ :ar !9 !e 6ro!tea!c9 cineva &ntr8
at@t5 !9 tra(i de dou9 ori 1i !9 nu nimere1tiE )8o !98mi iert a!ta
niciodat9
A"TR<V5 :ac9 ai avut che+ de tra!, de ce nu Fi8ai tra! Fie un
(lonF &n ca6E
V<$)$P4$ +ridicnd din umeri/& CiudatE < tentativ9 de omor 1i
nici nu m9 are!teaI9, nici nu m9 dau &n Kudecat9E =n!eamn9 c9 m9
!ocote!c ne#un +rde cu rutate/ 0ineE "unt ne#unE :ar cei care
!u# haina de 6ro+e!ori, de ma(i, de erudiFi, &1i a!cund
inca6acitatea, !tu6iditatea, li6!a lor de !u+let !tri(9toare la cer,
91tia nu !unt ne#uniE )u !unt ne#une nici acelea care !e c9!9tore!c
cu ni1te #a#al@ci 1i a6oi &i &n1al9 &n v9Iul tuturorE Te8am v9Iut
c@nd o !tr@n(eai &n #raFeE
A"TR<V5 :a, #oierule, am !tr@n!8o &n #raFe, 1i Fie, naE +!i d cu
tifla/
V<$)$P4$ +uitndu"se sre u/& )e#un e 69m@ntul care v9
ra#d9 6e voi
A"TR<V5 Ai !6u! o 6ro!tieE
V<$)$P4$5 ,i 1iM )u !unt ne#un, ire!6on!a#ilM Am tot dre6tul
!9 !6un 6ro!tii
A"TR<V5 Glum9 r9!u+lat9 )u e1ti ne#un, e1ti doar cara(hio!
< 6aiaF9E Ji eu credeam 6e vremuri c9 toFi cara(hio1ii !unt ne#uni,
anormaliE Acum &n!9 cred c9 !tarea normal9 a omului e !9 +ie
cara(hio!E Tu e1ti normal
V<$)$P4$ +ascun.ndu"i faa !n mini/& Ce ru1ineE :ac9 ai 1ti
ce ru1ine mi8e de mineE "entimentul ace!ta a!cuFit al ru1inii nu !e
6oate a!em9na cu nicio durere +se tn$uie/ )u mai 6otE +se
aleac e mas/ Ce !9 +acM Ce !9 +acM
A"TR<V5 )imicE
V<$)$P4$5 :98mi cevaE <, :oamne, :umneIeuleE Am
6atruIeci 1i 1a6te de ani :ac9 !9 Iicem voi tr9i 6@n9 la 1aiIeci
de ani, &mi mai r9m@n &nc9 trei!6reIece Prea multE Cum voi tr9i
ace1ti trei!6reIece aniM Ce8o !9 m9 +acM Cu ce8am !98i um6luM <,
&nFele(iH +!i strn$e mna con#ulsi#/ =nFele(i, dac9 a1 6utea tr9i
ce8mi mai r9m@ne din viaF9 &n alt +elH "9 te treIe1ti &ntr8o
dimineaF9 lim6ede 1i lini1tit9 1i !9 !imFi c9 ai &nce6ut !9 tr9ie1ti din
nou, c9 ai uitat tot trecutul, c9 !8a ri!i6it ca un +um +ln$e/ "9
&nce6i o viaF9 nou9H "6une8mi, cu ce !9 &nce6MH :e undeM
A"TR<V +!nciudat/& ,i, a!ta8mi 6laceE Ce e aceea viaF9 nou9E
=n halul &n care !untem, eu 1i cu tine, nu mai r9m@ne nicio
n9deKdeH
V<$)$P4$5 CreIiM
A"TR<V5 "unt !i(ur
V<$)$P4$5 :98mi cevaH +duce mna la inim/ M9 arde aiciE
A"TR<V +surat, stri$/& $!6r9ve1te odat9E +mai blnd/ Cei
care vor tr9i o !ut9, dou9 !ute de ani du69 noi 1i care ne vor
di!6reFui 6entru c9 ne8am tr9it viaFa at@t de !ear#9d 1i at@t de
6ro!te1te vor iI#uti 6oate !9 (9!ea!c9 miKlocul !9 +ie +ericiFi )oi
&n!9H Pie 1i mie o !in(ur9 n9deKde ne8a mai r9ma! )9deKdea c9
odat9 1i odat9, atunci c@nd ne vom odihni &n co1ciu(ele noa!tre,
vom vi!aH Poate chiar vi!uri +rumoa!e +oftnd/ :a, +rateE =n tot
KudeFul ace!ta erau numai doi intelectuali cum!ecade5 tu 1i cu
mine :ar &n Iece ani, viaFa a!ta me!chin9, viaFa a!ta vrednic9 de
di!6reF ne8a n9cl9it )e8a otr9vit !@n(ele cu mia!mele ei 6utrede 1i
am aKun! 1i noi ni1te +96turi Ko!nice, ca toFi ceilalFi +cu #ioiciune/
:ar nu m9 duce cu vor#a :98mi &na6oi ce mi8ai luatE
V<$)$P4$5 )u Fi8am luat nimic
A"TR<V5 Mi8ai luat din tru!9 un +lacon cu mor+in9 +au./
A!cult9, dac9 vrei cu orice 6reF !8o !+@r1e1ti cu viaFa, du8te &n
69dure 1i &m6u1c98te acolo :ar mor+ina d98mi8o, c9 alt+el vor ie1i
vor#e 1i #9nuieli c9 Fi8am dat8o chiar euH Mi8e de aKun! c9 voi +i
o#li(at !98Fi +ac auto6!iaH CreIi c9 e chiar at@t de intere!antM
+intr Sonia/
V<$)$P4$5 -a!98m98n 6aceE
A"TR<V +Soniei/& "o+ia Ale%androvna, unchiul dumitale mi8a
1ter6elit din tru!9 un +lacon cu mor+in9 1i nu vrea !9 mi8l dea
&na6oi "6une8i c9 la urma urmelor ceea ce +ace nu8i lucru cu ca6
Ji nici nu mai am tim6 de 6ierdut Tre#uie !9 6lec
"<)$A5 Ai luat mor+ina, unchiule VaneaM
+au./
A"TR<V5 ,l a luat8o, !unt !i(urE
"<)$A5 :98i8o &na6oiE :e ce !9 ne !6eriiM +cu blndee/ :98o,
unchiuleE Poate c9 nu !unt mai 6uFin nenorocit9 dec@t tine 1i totu1i
nu deIn9d9Kduie!c =ndur 1i voi &ndura 6@n9 c@nd viaFa mi !e va
curma de la !ineH Ra#d9 1i tu +au./ :98i +laconulE +!i srut
mna/ :ra(ul meu, #unul meu, !cum6ul meu unchi, d98i8l &na6oi
+ln$e/ Tu e1ti #unE < !98Fi +ie mil9 de noi 1i ai !9 i8l dai &na6oi
Ra#d9, unchiule, ra#d9 1i tuE
V<$)$P4$ +scoate din sertar flaconul i"l d lui Astro#/5 $a8Fi8lE
+Soniei/ :ar tre#uie !t9 ne a6uc9m de lucru c@t mai cur@nd, !9
+acem c@t mai re6ede ceva, c9 alt+el nu mai 6otE
"<)$A5 :a, o !9 lucr9m Cum &i vom 6etrece 6e ai no1tri ne 1i
a6uc9m de lucru +frun.rete ner#os -rtiile de e mas/ Am
r9ma! cu toate &n urm9
A"TR<V +une flaconul !n trus i strn$e curelele/& Acum 6ot
!98mi iau drumul
,-,)A A):R,,V)A +intr/& $van Petrovici, e1ti aiciM
"untem (ata de 6lecareH :u8te la Ale%andr, vrea !98Fi !6un9
ceva
"<)$A5 :u8te, unchiuleE +!l ia e 9oini1i de bra/ ;aidemE
Tata 1i cu tine tre#uie !9 v9 &m69caFi )ici nu mai &nca6e vor#9E
+iese cu el/
,-,)A A):R,,V)A5 PlecE +!i !ntinde mna lui Astro#/
R9m@i cu #ineE
A"TR<V5 A1a de iuteM
,-,)A A):R,,V)A5 Au &nh9mat caii
A"TR<V5 AtunciH cu #ineEH
,-,)A A):R,,V)A5 Mi8ai +9(9duit !9 6leci chiar aIi de
aici
A"TR<V5 Pin minte Plec numaidec@t +au./ Te8ai !6eriatM
+!i ia mna/ , chiar at@t de &n(roIitorM
,-,)A A):R,,V)A5 :a
A"TR<V5 Ji dac9 n8ai mai 6lecaM Ce IiciM M@ine, la ocolul
!ilvicH
,-,)A A):R,,V)A5 )u M8am hot9r@t :e aceea te 6rive!c
cu at@t curaK 6entru c9 6lecarea noa!tr9 e hot9r@t9 .n !in(ur lucru
te ro(5 !9 ai o 69rere mai #un9 de!6re mine A1 vrea !9 m9
re!6ecFi
A"TR<V5 ,iE +$est de nerbdare/ R9m@i, te ro(H Recunoa1te
c9 6e lumea a!ta n8ai nimic de +9cut, n8ai niciun Fel &n viaF9, c9
nimic nu8Fi treIe1te intere! 1i mai cur@nd !au mai t@rIiu, inevita#il,
ai !9 cedeIi !imFurilor Ji atunci, dec@t la ;ar*ov !au la 4ur!*, !au
&n alt9 6arte, e mai #ine aici, &n miKlocul naturii Cel 6uFin e 6oetic,
toamna e at@t de +rumoa!9H Avem aici ocolul !ilvic, conace
c9Iute &n ruin9, &n !tilul lui Tur(henievH
,-,)A A):R,,V)A5 Jtii c9 ai haIM "unt !u69rat9 6e
dumneata 1i totu1iH < !98mi aduc aminte cu 6l9cere de dumneata
,1ti un om intere!ant, ori(inal )8o !9 ne mai vedem niciodat9, de
aceea de ce !98Fi a!cundE Chiar &mi 6l9ceai 6uFin ;ai !9 ne
!tr@n(em m@na 1i !9 ne de!69rFim tot 6rieteniE "9 nu8mi 6orFi 6ic9
A"TR<V +du ce i"a strns mna/& 0ine Pleac9EH +$nditor/
Ai un !u+let #un, 6are8!e, 1i totu1i &n &ntrea(a dumitale +96tur9 e
ceva ciudat Ai venit aici cu #9r#atul dumitale 1i toFi cei care
munceau, ro#oteau, creau ceva, 1i8au l9!at tre#urile ca !9 !e ocu6e
toat9 vara numai de 6oda(ra !oFului dumitale 1i de dumneata
:umneata 1i cu el, am@ndoi ne8aFi moli6!it cu tr@nd9via voa!tr9
Ji m8aFi 6rin! 1i 6e mine < lun9 &ntrea(9 n8am +9cut nimic, 1i &n
vremea a!ta erau oameni #olnavi, iar &n 69durile mele, &n cr@n(uri,
F9ranii &1i #9(au vitele la 69!cutH Ji, ca 1i la noi, oriunde8aFi 691i,
dumneata 1i !oFul dumitale aduceFi 6r969dul 6retutindeni
Glume!c, de!i(ur, 1i totu1iH ce ciudat lucruE "unt !i(ur c9 dac9
aFi +i r9ma!, 6r969dul 9!ta n8ar mai +i avut mar(ini Ji eu a1 +i
6ierit, dar nici dumitale nu Fi8ar +i +o!t mai #ineH Ji8acum,
6leac9E Qinita la comedia3
77
,-,)A A):R,,V)A +ia de e mas un creion i"l ascunde
reede/& $au creionul 9!ta ca amintire
A"TR<V5 Ce lucru ciudat )e cunoa1tem, 1i, +9r9 ve!te, nu !e
1tie 6entru ce, n8o !9 ne mai vedem niciodat9 A1a !unt toate 6e
lumea a!ta C@t nu e nimeni aici 1i n8a intrat unchiul Vanea cu un
#uchetH d98mi voie !9 te !9rutH de de!69rFire :aM +o srut e
obra./ A1aE MinunatE
,-,)A A):R,,V)A5 =Fi dore!c mult noroc +ri#ind !n )ur/
Aie ce8o +iE M9car o dat9 &n viaF9 +!l !mbriea. cu elan; aoi se
dertea. reede unul de cellalt/ Tre#uie !9 6lec
A"TR<V5 Pleac9 iute :ac9 au tra! caii la !car9, du8te
,-,)A A):R,,V)A5 Mi !e 6are c9 vin +ascult amndoi/
A"TR<V5 Qinita3
+intr Serebrea1o#, 9oini1i, Maria 9asilie#na cu o carte,
Tele$-in i Sonia/
",R,0R,A4<V +lui 9oini1i/& 'ur c9 am uitat totulE :u69 cele
6etrecute &n ace!te c@teva cea!uri am trecut 6rin at@tea 1i am
(@ndit at@t de mult, &nc@t mi !e 6are c9 a1 6utea !9 !criu ca
&nv9F9tur9 6entru cei ce ne vor urma un &ntre( tratat de!6re arta de
a tr9i Prime!c #ucuro! !cuIele tale 1i la r@ndul meu &Fi cer !9 m9
ierFi R9m@i cu #ineE +se srut de trei ori/
V<$)$P4$5 Ai !9 6rime1ti re(ulat 1i de8acum &nainte ceea ce ai
6rimit 1i 6@n9 acum Totul va +i ca 6e vremuri
+*lena Andree#na o !mbriea. e Sonia/
",R,0R,A4<V +srut mna Mariei 9asilie#na/& Maman8
MAR$A VA"$-$,V)A +srutndu"l/& Ale%andr, +oto(ra+iaI98te
c@t mai cur@nd 1i !9 ne trimiFi +oto(ra+ia Jtii c@t de mult te iu#e!cE
T,-,G;$)5 -a revedere, ,%celenF9, 1i !9 nu ne uitaFiE
",R,0R,A4<V +srutnd"o e Sonia/& R9m@i cu #ineH
R9ma!8#un la toat9 lumeaEH +!ntin.ndu"i mna lui Astro#/ =Fi
mulFume!c 6entru 6l9cuta dumitale tov9r91ieH "timeI +elul
dumitale de a (@ndi, entuIia!mul dumitale, av@ntul dumitale, dar
daFi8mi voie, ca un #9tr@n ce !unt, !9 adau( la !alutul meu de
r9ma!8#un 1i o !in(ur9 o#!ervaFie5 domnilor, tre#uie !9 lucr9mE
Tre#uie !9 lucr9mE +!i salut e toi/ Toate cele #uneE +leac.
4u el ies Maria 9asilie#na i Sonia/
V<$)$P4$ +srut !ndelun$ mna *lenei Andree#na/& Cu #ineE
$art98m9E )u ne vom mai vedea niciodat9E
,-,)A A):R,,V)A +micat/& Cu #ine, dra(ul meuE +!l
srut e frunte i leac/
A"TR<V +lui Tele$-in/& "6une, Ciu6itule, !9 &nhame 1i caii
mei
T,-,G;$)5 Am &nFele!, dr9(uFuleE +iese. ;mn numai Astro#
i 9oini1i/
A"TR<V +strn$e culorile de e mas i le une !ntr"un
$eamantan/& :e ce nu te duci !98i 6etreciM
V<$)$P4$5 -a!98i !9 6lece, eu nu 6otH nu 6ot Mi8e (reu
Tre#uie !9 m9 ocu6 de ceva, c@t mai re6edeH "9 lucreIE "9
lucreIE +frun.rete -rtiile de e mas/
+au.. Se aud clooeii trsurii/
A"TR<V5 Au 6lecat Pro+e!orul tre#uie !9 +ie mulFumit )8o !9
mai dea 6e8aici c@t o +i lumea
MAR$)A +intrnd/& Au 6lecat +se aa. e un scaun i
!mletete la ciora/
"<)$A +intr/& Au 6lecat +!i ter$e lacrimile/ :9, :oamne, !9
+ie &ntr8un cea! #unE ,i, unchiule Vanea, !9 +acem cevaH
V<$)$P4$5 "9 lucr9m, !9 lucr9mEH
"<)$A5 )8am mai !tat de mult &m6reun9 la ma!a a!taH
+arinde lama e mas/ Mi !e 6are c9 nu e cerneal9H +ia
climara, se duce la dula i o umle/ Totu1i, &mi 6are r9u c9 au
6lecat
MAR$A VA"$-$,V)A +intr !ncet/& Au 6lecat +se aa. i se
adncete !n citit/
"<)$A +se aa. la mas i rsfoiete re$istrul/& Mai &nt@i de
toate, unchiule Vanea, !9 trecem conturile Totul !8a &ncurcat Ji
aIi au trimi! du69 !ocoteli +scrie/ Tu !crie un cont, iar eu altul
V<$)$P4$ +scrie/& >ContulH domnuluiH?
MAR$)A +casc/& Mi8e !omnH
A"TR<V5 Ce lini1teE PeniFele !c@rF@ie, (reierele c@nt9 , cald,
te !imFi #ineH )u8mi vine !9 6lec de aici +se aud clooeii/ Au
tra! caii la !car9, nu8mi mai r9m@ne a1adar dec@t !98mi iau r9ma!8
#un de la voi, 6rietenii mei, de la ma!a a!ta 1iH a6oi la drumE
+une -arta !n ma/
MAR$)A5 :e ce te (r9#e1tiM Mai !taiE
A"TR<V5 )u !e 6oate
V<$)$P4$ +scrie/& >R9m@n din datoria veche dou9 ru#le,
1a6teIeci 1i cinci?
+intr un ar$at/
ARGAT.-5 Mihail -vovici, caii au tra! la !car9E
A"TR<V5 Am auIitE +!i d trusa, $eamantanul i maa/ .ite, ia
a!teaE VeIi !9 nu #oFe1ti ma6aE
ARGAT.-5 Am &nFele!E +leac/
A"TR<V5 ;aidemEH +mer$e s"i ia rmas"bun/
"<)$A5 C@nd o !9 ne mai vedemM
A"TR<V5 P@n9 la var9 nici nu 6oate +i vor#a $arna e (reu "e
&nFele(e de la !ine c9 dac9 !e &nt@m6l9 ceva, &mi daFi de 1tire 1i vin
+d mna cu ea/ MulFume!c 6entru 6@inea 1i !area 1i 6entru
o!6italitatea voa!tr9, &ntr8un cuv@nt 6entru toate +o srut e
Marina e frunte/ R9m@i cu #ine, #9tr@nicoE
MAR$)A5 Pleci +9r9 !98Fi +i #9ut ceaiulM
A"TR<V5 )u #eau, m9icuF9E
MAR$)A5 Poate un 69h9rel de votc9M
A"TR<V +ne-otrt/& :ac9 Iici dumneataH
+Marina leac/
A"TR<V5 -9tura1ul meu din !t@n(a a &nce6ut !9 1chio69teIeE
Am #9(at de !eam9 ieri, c@nd l8a du! Petru1*a la ad96atE
V<$)$P4$5 Tre#uie !98l 6otcove1ti din nou
A"TR<V5 Am !9 m9 o6re!c la RoKde!tvennoe, la 6otcovar )8
am &ncotroE +se aroie de -arta Africii i o ri#ete/ Ce mai
ar1iF9 tre#uie !9 +ie acum &n A+rica a!taE GroIav lucruE
V<$)$P4$5 Tot ce !e 6oateE
MAR$)A +se !ntoarce cu ta#a e care e un -rel de #otc i
o bucic de ine/& Po+te1teE
+Astro# bea #otca/
MAR$)A5 "98Fi +ie de #ine, t9tuculeE +se !nc-in adnc/ :aG o
#ucat9 de 6@ine nu ieiM
A"TR<V5 )u Mer(e 1i a1aEH Toate cele #uneE +ctre Marina/
)u m9 mai 6etrece, m9icuF9 )u e nevoieE
+leac. Sonia iese du el, ca s"l etreac cu o lumnare.
Marina se aa. !n fotoliul ei/
V<$)$P4$ +scrie/& >-a dou9 +e#ruarie dou9Ieci de +unturi de
untdelemnH -a 1ai!6reIece +e#ruarie iar91i ulei, dou9Ieci de
+unturi hri1c9?H +au./
+se aud .ur$lii/
MAR$)A5 A 6lecatE
+au./
"<)$A +se !ntoarce i une lumnarea e mas/& A 6lecatH
V<$)$P4$ +calculnd la abac/& =n total cinci!6reIeceH
dou9Ieci 1i cinciH
+Sonia se aa. i scrie/
MAR$)A +casc/& <+, 69catele noa!treH
+Tele$-in intr !n #rful icioarelor, se aa. ln$ u i"i
acordea. !ncet c-itara/
V<$)$P4$ +Soniei, mn$indu"i rul/& Co6ila mea, ce (reu
&mi e!te, dac9 ai 1ti ce (reu &mi e!teE
"<)$A5 Ce !98i +aci, tre#uie !9 tr9ie1tiE +au./ Vom tr9i,
unchiule Vanea Vom tr9i un 1ir lun(, lun( de Iile, de !eri
ne!+@r1iteO vom &ndura cu r9#dare &ncerc9rile 6e care ni le va
trimite !oartaO ne vom trudi 6entru alFii, 1i8acum 1i la #9tr@neFe,
+9r9 !9 cunoa1tem odihna, 1i c@nd ne va !o!i cea!ul, vom muri
!u6u1i, 1i8acolo, dincolo de morm@nt, vom !6une c9 am !u+erit, c9
am 6l@n!, c9 am +o!t am9r@Fi 1i :umneIeu o !9 !e &ndure de noi
am@ndoi, 1i noi, unchiule dra(, vom vedea o viaF9 luminoa!9,
+rumoa!9, minunat9E )e vom #ucura 1i vom 6rivi nenorocirile
noa!tre de8acum I@m#ind cu &nduio1are 1i o !9 ne odihnim Cred
&n a!ta, unchiule, cred cu t9rie, cred din tot !u+letulH
+!n$enunc-ea. !n faa sa i"i une caul !n minile lui. ,u $las
obosit/ )e vom odihniE
+Tele$-in cnt !ncet din c-itar/
"<)$A5 )e vom odihniE Vom auIi &n(erii, vom vedea cerul
!em9nat cu diamante, vom vedea toate r9ut9File 69m@nte1ti, toate
!u+erinFele noa!tre to6ite &n &ndurarea care va cu6rinde &ntrea(a
lume, 1i viaFa noa!tr9 va +i tihnit9, duioa!9 1i dulce ca o
deImierdare Cred, da, credH +!i ter$e lacrimile cu batista/
.nchiule Vanea, #ietul meu unchi, tu 6l@n(iH +rintre lacrimi/
)8ai cuno!cut nicio #ucurie &n viaF9, dar a1tea6t9, unchiule Vanea,
mai a1tea6t9H )e vom odihniE +!l !mbriea./ )e vom odihniE
+a.nicul bate toaca; Tele$-in cnt !ncet din c-itar, Maria
9asilie#na scrie e mar$inea brourii, Marina !mletete la
ciora/
"<)$A5 )e vom odihniE
CORTINA SE LAS NCET
Pie!a >nc-iul 9anea e!te o ver!iune a comediei 4u-ul durii, !cri!9 de
Cehov &n anul 1889 )u e%i!t9 niciun document re+eritor la 6erioada de
tran!+ormare a 4u-ului durii &n >nc-iul 9anea.
Cehov aminte1te 6entru 6rima dat9 de 6ie!a >nc-iul 9anea &n !cri!oarea
adre!at9 lui A " "uvorin B7 decem#rie 1892C, cu ocaIia edit9rii cule(erii !ale
'iese de teatru& >Mi8au mai r9ma! necule!e dou9 6ie!e mari5 'escruul 6e
care &l cuno1ti 1i >nc-iul 9anea 6e care nu8l cunoa1te nimeni? =n !cri!oarea
adre!at9 lui M Gor*i B3 decem#rie 1898C, Cehov !6une 6rintre altele5 >Pie!a
>nc-iul 9anea a +o!t !cri!9 +oarte demult? =n !cri!oarea !a c9tre " P
:ia(hilev B73 decem#rie 1931C, Cehov 6reciIeaI9 c9 6ie!a >nc-iul 9anea a
+o!t !cri!9 &n anul 1893 Pie!a a a69rut 6entru 6rima oar9 &n cule(erea 'iese
de teatru B189DCO cu mici modi+ic9ri, a +o!t inclu!9 1i &n cule(erea de ?ere,
vol V$$, editat9 &n 1931 =n cea de a 78a ediFie a volumului, a69rut9 &n 1937,
te%tul 6ie!ei n8a avut nicio modi+icare Pu#lic9m te%tul din 1937
:u69 a6ariFia cule(erii 'iese de teatru B189DC, >nc-iul 9anea a +o!t Kucat
cu !ucce! 6e !cenele multor teatre de 6rovincie B<de!a, 4iev, )iKni8
)ov(orod, "aratov, Ti+li! etcC "ucce!ul &nre(i!trat de 6ie!9 a +o!t cu totul
nea1te6tat 6entru Cehov <>nc-iul 9anea al meu, !crie el +ratelui !9u Mihail
Pavlovici B72 octom#rie 1898C, circul9 6rin 6rovincie 1i 6retutindeni
re6urteaI9 !ucce!e Cum !8ar !6une5 )u 1tii de unde !are ie6ureleE )u 6rea
&mi +9cu!em iluIii &n le(9tur9 cu el? Acela1i lucru &i !crie 1i lui A " "uvorin
B7D octom#rie 1898C, 1i !urorii !ale M P Cehova B1D decem#rie 1898C
RecenIiile a69rute &n 6re!9 erau +avora#ile 6ie!ei
:u69 6remiera care a avut loc la )iKni8)ov(orod, Gor*i &i !crie lui Cehov
urm9toarele Bnoiem#rie 1898C5 >Acum c@teva Iile am v9Iut >nc-iul 9anea,
am 6rivit 1i am 6l@n! ca o muiere, cu toate c9 !unt de6arte de a +i un om
nervo!H G9!e!c c9 e o realiIare +ormida#il9E >nc-iul 9anea e un (en cu
de!9v@r1ire nou &n dramatur(ie, un ciocan cu care love1ti &n c969F@nile (oale
ale 6u#liculuiH =n ultimul act, c@nd doctorul, du69 o 6auI9 mai &ndelun(at9,
vor#e1te de ar1iFa din A+rica, am &nce6ut !9 tremur de admiraFie 6entru
talentul dumitale 1i de (roaI9 6entru oameni, 6entru viaFa noa!tr9 miIera#il9
1i cenu1ieH? +2or1iS,e-o#, ed ,artea ;us, 195L, 6a( 75 n. ed/ =n
!cri!oarea !a de r9!6un! B3 decem#rie 1898C, Cehov &i !crie lui Gor*i c9
>nc-iul 9anea a +o!t !cri! demult, c9 el !e !imte de691it 1i c9 n8are nicio
di!6oIiFie !9 mai !crie 6entru teatru Re+eritor la acea!t9 a+irmaFie a
!criitorului, Gor*i +ace o caracteriIare a dramatur(iei lui Cehov5 >:eclaraFia
dumitale c9 nu8Fi vine !9 mai !crii 6entru teatru m9 !ile1te !9 !6un c@teva
cuvinte de!6re atitudinea 6u#licului, care te &nFele(e, +aF9 de 6ie!ele dumitale
"e !6une, de 6ild9, c9 >nc-iul 9anea 1i 'escruul !unt un nou (en &n
dramatur(ie, &n care reali!mul !e ridic9 6@n9 la valoarea unui !im#ol &nalt 1i
ad@nc (@ndit G9!e!c c9 e +oarte Ku!t A!cult@ndu8Fi 6ie!a m8am (@ndit la
vieFile adu!e ca Kert+9 unui idol, la 69trunderea n9valnic9 a +rumu!eFii &n viaFa
miIera#il9 a oamenilor 1i la multe alte lucruri e!enFiale 1i im6ortante Pie!ele
altor dramatur(i nu8l duc 6e om de la realitate 6@n9 la (eneraliI9ri +iloIo+ice,
6e c@nd 6ie!ele dumitale au ace!t dar? +ibidem, 6a( 78C
-a o !cri!oare a re(iIorului 6rinci6al al Teatrului Mic, A M 4ondratiev,
Cehov r9!6unde la 73 +e#ruarie 18995 >=Fi &ncredinFeI 6ie!a mea >nc-iul
9anea. :eoarece n8a +o!t v9Iut9 &nc9 de Comitetul literar al teatrelor, te ro(
!9 iei a!u6ra dumitale (riKa de a trimite acolo dou9 e%em6lare !6re a +i citite?
"ecFia din Peter!#ur( a Comitetului literar +ormat9 din5 6ro+ ) $ "toroKen*o,
6ro+ A ) Ve!elov!*i 1i 6ro+ $ $ $vanov, &n 1edinFa din 8 a6rilie 1899, a
a6reciat c9 6ie!a lui Cehov >6oate +i 6u!9 &n !cen9 cu condiFia unei
!u#!tanFiale reviIuiri de c9tre autor, urm@nd !9 +ie trimi!9 din nou Comitetului
!6re a6ro#are? =n 6roce!ul ver#al &ntocmit de Comitetul literar al teatrelor
!unt enumerate urm9toarele >li6!uri? ale 6ie!ei5 6@n9 la actul al treilea unchiul
Vanea 1i A!trov !e a!eam9n9 &ntre ei, am@ndoi re6reIent@nd +i(uri ti6ice de
(hinioni1tiO iI#ucnirea 6atima19 a lui A!trov &n tim6ul di!cuFiei cu ,lena
Andreevna nu e!te cu nimic Ku!ti+icat9O e!te ine%6lica#il9 !chim#area
atitudinii lui VoiniF*i +aF9 de 6ro+e!or, 6e care &nainte &l diviniIa!e 1i cu at@t
mai mult e!te de ne&nFele! acce!ul de ne#unie al lui VoiniF*i, c@nd tra(e cu
revolverul &n "ere#rea*ovO caracterul ,lenei Andreevna tre#uie !9 +ie >mai
#ine conturat?, alt+el ace!t 6er!onaK >nu va treIi intere!ul !6ectatorilor?O c9
tre#uie &nl9turate >lun(imile? !u69r9toare 1 am d BveIi V A Telea*ov!*i,
Amintiri din anii B8R881RBP, Peter!#ur(, 197L, 66 12881D3C Cehov a citit cu
atenFie concluIiile Comitetului =n dre6tul +raIei5 >Pentru noi iI#ucnirea
69tima19 a lui A!trov &n tim6ul di!cuFiei cu ,lena Andreevna nu e!te cu nimic
Ku!ti+icat9?, Cehov a !cri!5 >Adic9 cine TnoiUE? =n dre6tul o#!ervaFiei
>vi!ele? "oniei la !+@r1itul 6ie!ei, autorul a 6u! un !emn de &ntre#are Cehov
1i8a retra! 6ie!a de la Teatrul Mic 1i a trimi!8o Teatrului de Art9
Cehov a a!i!tat la 6rimele re6etiFii ale 6ie!eiO &n !cri!oarea !a adre!at9 lui
G M Cehov B7 iunie 1899C, !crie 6rintre alteleO >-a $alta !e va Kuca >nc-iul
9anea &n inter6retarea arti1tilor Teatrului de Art9 Am a!i!tat la re6etiFiile
6rimelor dou9 acte Mer(e admira#il? =n !e6tem#rie 1899, Cehov !e a+la la
$alta 1i, &n !cri!orile !ale c9tre < - 4ni66er, d9dea unele indicaFii re(iIorale
re+eritoare la 6ie!9 =n !cri!oarea !a B72 !e6tem#rie 1899C, < - 4ni66er &i
!crie lui Cehov5 >M9 nedumere1te +elul &n care inter6reteaI9 Ale%eev B4 "
"tani!lav!*iC ultima !cen9 dintre A!trov 1i ,lena5 A!trov a6are &n +aFa ,lenei
ca un &ndr9(o!tit &n+l9c9rat, &1i 6une toat9 n9deKdea &n ace!t !entimentO dac9 ar
+i a1a, ,lena nu l8ar +i re!6in! 1i n8ar +i 6utut !98i r9!6und95 Te1ti cara(hio!HU
:u69 69rerea mea, dim6otriv9, &n vor#ele lui tre#uie !9 !e !imt9 mult cini!m,
de care el &n!u1i !9 +ie 6er+ect con1tient Am dre6tate !au nuM? =n !cri!oarea !a
din 33 !e6tem#rie 1899, Cehov &i r9!6unde5 >=mi !crii c9 &n acea!t9 !cen9
A!trov a6are &n +aFa ,lenei ca un &ndr9(o!tit &n+l9c9rat 1i c9 &1i 6une toat9
n9deKdea &n ace!t !entiment 0ine&nFele! c9 e!te o inter6retare (re1it9E ,lena &i
6lace &ntr8adev9r lui A!trov, +rumu!eFea ei &l tul#ur9, dar &n ultimul act el &1i
d9 +oarte #ine !eama c9 nu 6oate +i nimic !erio! &ntre ei, c9 ,lena va di!69rea
6entru totdeauna din viaFa lui 1i di!cut9 cu ea &n ultima !cen9 6e acela1i ton ca
1i atunci c@nd vor#e1te de!6re ar1iFa din A+rica 1i o !9rut9 &ntr8o doar9 :ac9
A!trov va Kuca im6etuo! acea!t9 !cen9, !e va com6romite atmo!+era actului
6atru, care e!te 6otolit9, minor9?
Premiera 6ie!ei >nc-iul 9anea a avut loc 6e !cena Teatrului de Art9 la 72
octom#rie 1899 )umeroa!ele tele(rame 6rimite de Cehov anunFau !ucce!ul
6ie!ei
:intre !cri!orile trimi!e de 6rietenii lui Cehov cu acea!t9 ocaIie, demn9 de
relevat e!te !cri!oarea medicului P $ 4ur*in, vechi 6rieten al lui Cehov,
autorul carto(ramei KudeFului "er6uhov, 6e care o e%6une &n 6ie!9 doctorul
A!trov P $ 4ur*in &i !crie urm9toarele5 >Am avut im6re!ia c9 m9 a+lu &ntr8o
lume de69rtat9, dar e%trem de real9 ,courile ace!tei lumi minunate mai
r9!un9 &n !u+letul meu 1i m9 &m6iedic9 !9 revin la viaFa de +iecare Ii Toate &n
Kur mi !e 6ar acum at@t de #anale 1i at@t de ano!teH Cred c9 e%6licaFia !t9 &n
tra(i!mul ace!tor oameni, &n tra(i!mul cotidianului cenu1iu care revine 1i &i
&nc9tu1eaI9 6entru totdeauna 6e ace1ti oameni Ji mai e ceva5 +orFa uria19 a
adev9ratului talent ne8a +9cut !9 vedem aievea viaFa 1i !u+letul oamenilor
!im6li, o#i1nuiFiO 6e oamenii ace1tia &i &nt@lne1ti la tot 6a!ul, 1i +iecare dintre
noi le &m69rt91e1te !imF9minteleH? B0i#lioteca de "tat 9. I. %enin, din
materialele !ecFiei de manu!cri!e, +a!cicola nr 8, 6a( L3C
:in m9rturiile 6artici6anFilor la !6ectacol, con!acrarea #inemeritat9 a 6ie!ei
>nc-iul 9anea n8a venit dintr8odat9 >:u69 l9!area cortinei, !crie Vl $
)emirovici8:ancen*o, ca de o#icei, ne8am du! cu toFii la un re!taurant ca !9
a1te6t9m a6ariFia Iiarelor de dimineaF9, 1i, &ntr8adev9r, di!6oIiFia noa!tr9 nu
era T!tr9lucit9U A6roa6e cu toate 6ie!ele lui Cehov !e &nt@m6la la +el5 !e
#ucurau la &nce6ut de un !ucce! colo!al numai din 6artea unui num9r re!tr@n!
de !6ectatori oameni &nIe!traFi cu mult9 !en!i#ilitate, care v9d lucrurile mai
de6arte 1i mai 6ro+undH Marele 6u#lic, &n!9, n8a 6utut !9 6ricea69 dintr8
odat9 nici 6e >nc-iul 9anea, nici Trei surori, nici %i#ada de #iini. Aiecare
dintre ace!te 6ie!e !e #ucurau de adev9ratul !ucce! a#ia &n cea de a doua
!ta(iune, ca a6oi !9 1i8l menFin9 6entru totdeauna? BVl $ )emirovici8
:ancen*o, 4in trecut, 66 713871LC Acela1i lucru &i !6une 1i 4 "
"tani!lav!*i5 >Cine ar mai crede acum c9, du69 6remiera >nc-iului 9anea,
ne8am !tr@n! cu toFii &ntr8un re!taurant 1i am 6l@n! cu lacrimi amare 6entru c9
!6ectacolul, du69 69rerea (eneral9, +u!e!e o c9dereE Tim6ul 1i8a +9cut &n!9
datoria5 6ie!a 1i8a 6rimit con!acrarea meritat9, r9m@n@nd &n re6ertoriu mai
#ine de dou9Ieci de ani 1i aKun(@nd !9 +ie cuno!cut9 &n &ntrea(a Ru!ie, &n
,uro6a 1i &n America? B4 " "tani!lav!*i, 9iaa mea !n art, ,artea ;us,
1958, 6a( 7D7 n. ed/
=n 6rim9vara anului 1933, Teatrul de Art9 din Mo!cova a dat c@teva
!6ectacole la "eva!to6ol 1i $alta Cehov 1i8a v9Iut aici 6entru 6rima oar9
6ie!ele Kucate &n condiFiile unui !6ectacol 6u#lic ,l a r9ma! mulFumit de
inter6retare, totu1i le8a dat actorilor unele indicaFii !u6limentare Re+erindu8!e
la rolul lui A!trov, Cehov i8a atra! atenFia lui 4" "tani!lav!*i5 >A!cult98m9
6e mineH A!trov +luier9E .nchiul Vanea 6l@n(e, iar A!trov +luier9E? B4 "
"tani!lav!*i, 9iaa mea !n art, 6a( 7D8C :u69 cum relateaI9 arti!ta ) "
0urova, Cehov, o#!erv@nd c9 &n actul al treilea, la cuvintele5 >Tat9, tre#uie !9
+im milo1i?, "onia &n(enuncheaI9 1i !9rut9 m@na tat9lui !9u, a +9cut
urm9toarea remarc95 >)u e #ine a1a, c9 doar nu e o dram9 Tot !en!ul acFiunii
1i &ntrea(a dram9 !e 6etrec &n !u+letul omului 1i nu &n mani+e!t9rile lui
e%terioare :rama a e%i!tat &n viaFa "oniei 6@n9 &n ace!t moment, ea va e%i!ta
1i mai t@rIiu, aici e un !im6lu e6i!od, urmarea &m6u1c9turii $ar &m6u1c9tura
nu e o dram9, ci o &nt@m6lare? BAlmanahul 5io#ni1, nr 73, 191L, 6a( 19LC
:u69 cum &1i aminte1te A Aeodorov, montarea 1i inter6retarea 6ie!ei >nc-iul
9anea l8au !ati!+9cut 6e Cehov mai mult dec@t &n caIul celorlalte 6ie!e ale
!ale +Amintiri desre A. '. ,e-o#, "ocietatea iu#itorilor de literatur9 ru!9,
1932, 6a( 122C
=n Iiarele vremii 6ie!a era a6reciat9 dre6t >un eveniment de !eam9 &n viaFa
teatral9? +0o#osti dnia, 1898, nr 5898, 75 octom#rieCO un ta#lou veridic al
>cotidianului cenu1iu? +ibidem, nr 5899, 72 octom#rieCO drama >vieFii +9r9 Fel
a intelectualit9Fii? &n condiFiile >realit9Filor !um#re din Ru!ia? +ibidem, nr
5933, 31 octom#rieCO >drama unor oameni o#i1nuiFi, &n monotonia
cotidianului? +0o#osti, nr 332O Mos1o#s1ie #edomosti, nr 331, 1 noiem#rie
etcC Pre!a !u#linia actualitatea !ocial9 a 6ie!eiO +a6tul c9 ea !coate la iveal9
l@nceIeala !u+ocant9 a vieFii5 ><mul Iilelor noa!tre e!te #olnav, #olnav
moralice1te, 6entru c9 vrea !9 tr9ia!c9 1i nu 1tie cum? +Se#ern!i 1urier, 1933,
nr 25, D ianuarieC "6eci+icul 6rocedeelor !cenice ale 6ie!ei +9cea ca acea!ta
!9 +ie a6reciat9 ca o dram9 >a !entimentelor?, !6re deo!e#ire de dramele >de
acFiune?O >H .nitatea acFiunii e!te &nlocuit9 aici 6rin unitatea !entimentelor?
+;uss1ie #edomosti, 1899, nr 798, 79 octom#rieC Acela1i lucru !6unea 1i
0o#osti, 1899, nr 332O li.a, 1931, a6rilie etc :e!6re actualitatea !trin(ent9 a
6ie!ei vor#e1te 1i V M "o#olev!*i, care8i !crie lui Cehov B78 martie 1933C
urm9toarele r@nduri5 >)u mai de6arte dec@t &n ultimele dou9 !96t9m@ni,
&ntrunirile tineretului de la V A BGolFevC au +o!t con!acrate e%clu!iv 6ie!elor
>nc-iul 9anea 1i 'escruul. Ace!te dou9 6ie!e continu9 !9 domine nu
numai re6ertoriul teatrelor, dar 1i di!cuFiile intelectualit9Fii noa!tre ,le !unt
o#iectul unor di!cuFii &n!u+leFite, ele &ndeamn9 tineretul !9 (@ndea!c9, !9
&nFelea(9 viaFa, !9 caute o ie1ire din im6a! 1amd $at9 ce &n!eamn9 !9 atin(i
e!enFa &n!91i, !9 atin(i coardele cele mai dureroa!e? B0i#lioteca de "tat 9. I.
%enin, din materialele !ecFiei de manu!cri!e, +a!cicola 8, 6a( 21C
Trei !urori
:RAM/ =) PATR. ACT,
B193381931C
Traducere de Moni 2-elerter i 9. Mianu
P,R"<)A',5
PR<N<R<V A):R,$ ",RG;,,V$C$
)ATA-$A $VA)<V)A, lo$odnica i mai aoi soia sa
<-GA, MAJA, $R$)A, surorile lui Andrei
4.-$G;$) A,<:<R $-$C$, rofesor de liceu, soul Maei
V,RJ$)$) A-,XA):R $G)AT$,V$C$, locotenent"colonel,
comandant de baterie
T.N,)0A; )$4<-A$ -V<V$C$, baron, locotenent
"<-$<)=$ VA"$-$ VA"$-$,V$C$, citan
C,0.T$4$) $VA) R<MA)<V$C$, medic militar
A,:<T$4 A-,X,$ P,TR<V$C$, sublocotenent
R<:, V-A:$M$R 4AR-<V$C$, sublocotenent
A,RAP<)T, btrnul uier al administraiei .emst#ei
A)A$"A, btrn doic, 8A de ani
Aciunea se etrece !ntr"un ora de ro#incie, caital de
$ubernie
ACT.- =)TQ$
,asa 'ro.oro#. Salonul cu colonad rin care se .rete !n
fund sala cea mare. * la amia., afar o .i !nsorit, #esel. (n
sala din fund se une masa mare entru de)un. ?l$a, !ntr"o
uniform bleumarin, de rofesoar de liceu, cercetea. !ntruna,
cnd stnd locului !n icioare, cnd mer$nd, caietele ele#elor.
Maa, !n roc-ie nea$r, cu lria e $enunc-i, st !ntr"un
fotoliu i citete o carte. Irina, !n roc-ie alb, st !n$ndurat.
<-GA5 Acum un an, chiar &n Iiua de cinci mai, de Iiua ta, $rina,
a murit tata ,ra +oarte +ri( 1i nin(ea Mi !e 69rea c9 n8o !9 mai
6ot tr9i =Fi 6ierdu!e1i cuno1tinFa 1i I9ceai ca moart9 :ar a trecut
anul 1i n8a mai r9ma! dec@t amintirea Acum 6orFi iar rochia al#9
<#raIul &Fi !tr9luce1te din nouE +ceasul bate ora B@/ Ji atunci
#9tea cea!ulE +au./ =mi aminte!c cum l8au luat 6e tataH C@nta
muIicaH -a cimitir !8au tra! !alveH Au!e!e (eneralH
comandant de #ri(ad9H 1i totu1i ce lume 6uFin9 era Ploua 6rea
tare, o 6loaie ame!tecat9 cu nin!oare
$R$)A5 Ce ro!t are !9 ne amintim de toate a!teaM
+!n sala mare, de du colonade, aar ln$ mas Tu.enba-,
,ebut!1in i Solion!i/
<-GA5 AIi e caldH Putem l9!a +ere!trele lar( de!chi!eH dar
me!tecenii n8au &n+runIit &nc9 Acum un!6reIece ani, tata a 6rimit
comanda #ri(9Iii 1i a 6lecat cu noi din Mo!covaH =rni aduc #ine
aminte c9 6e tim6ul 9!ta, la &nce6utul lunii mai, la Mo!cova e cald,
totul e &n+lorit, !c9ldat &n !oare Au trecut un!6reIece ani, 1i &mi
aminte!c de 6arc9 am +i 6lecat a#ia ieri de acolo :oamne,
:umneIeuleE C@nd m8am treIit aIi8dimineaF9, am I9rit !oarele,
lumina, 6rim9vara 1i o ne!6u!9 #ucurie mi8a cu6rin! !u+letul Ji
mi !8a +9cut at@ta dor !9 m9 &ntorc &n locurile acelea dra(iEH
C,0.T=4$) +din fund, stnd de #orb cu Tu.enba- i
Solion!i/& ,i, 6e dracu (hemE
T.N,)0A;5 "i(ur c98i o ne#unieE
+Maa, #istoare, cu cartea !n mn, fluier o melodie/
<-GA5 )u mai +luiera, Ma1aE Cum 6oFi +ace a1a cevaMH
+au./ Toat9 dimineaFa !unt la liceu, la lecFiiO du698amiaIa, 6@n9
!eara t@rIiu, dau meditaFii, din 6ricina a!ta m9 doare mereu ca6ul
1i m9 +r9m@nt9 ni1te (@nduri de 6arc9 am 1i &m#9tr@nitE :e 6atru
ani de c@nd !unt la liceu !imt cum +iecare Ii &mi !ec9tuie1te,
6ic9tur9 cu 6ic9tur9, 6uterile 1i tinereFea )umai o !in(ur9 dorinF9
!t9ruie 1i cre1te mereu &n mineH
$R$)A5 "9 6lec9m la Mo!covaE Vindem ca!a, lichid9m tot ce
avem aiciH 1iH la Mo!covaE
<-GA5 :aE C@t mai cur@nd la Mo!covaE
+,ebut!1in i Tu.enba- rd !n fund/
$R$)A5 Aratele no!tru o !9 aKun(9, de!i(ur, 6ro+e!or univer!itar
1i n8o !9 mai 6oat9 r9m@ne aici :ar ce8o !9 !e +ac9 #iata Ma1aM
<-GA5 Ma1a o !9 vin9 &n +iecare var9 la noi, la Mo!cova
+Maa fluier !ncet o melodie/
$R$)A5 Cu aKutorul lui :umneIeu !e vor aranKa toate +ri#ete
e fereastr/ Ce vreme minunat9E )u 1tiu de ce mi8e !u+letul 6lin
de #ucurieE AIi8dimineaF9, c@nd m8am de1te6tat, mi8am adu!
aminte c9 e Iiua mea 1i m8am !imFit +ericit9E Mi8am amintit
co6il9ria 1i tim6ul c@nd tr9ia &nc9 mama Ce (@nduri minunate mi8
au trecut 6rin minteE Ce (@nduriH
<-GA5 Ce !tr9lucitoare e1ti a!t9IiE Pari neo#i1nuit de +rumoa!9
Ji Ma1a e +rumoa!9E )ici Andrei n8ar +i ur@t, dar !8a &n(r91at 6rea
mult 1i nu8i !t9 #ine ,u &n!9 am &m#9tr@nit, am !l9#it mult, 6oate
c9 m9 !u69r 6rea mult cu +etele la liceu .ite, aIi !unt li#er9, !tau
aca!9, 1i nu m9 doare ca6ul, m9 !imt mai t@n9r9 dec@t ieri Am
numai dou9Ieci 1i o6t de aniH Totul e a1a cum tre#uie !9 +ie, totul
e de la :umneIeuO dar 6oate c9 dac9 m9 m9ritam 1i !t9team aca!9
toat9 Iiua era mai #ineH +au./ Mi8a1 +i iu#it #9r#atul
T.N,)0A; +ctre Solion!i, !n fund/& Vor#e1ti 6ro!tii 1i m8am
!9turat !9 te tot a!cultE +intr !n salon/ Am uitat !9 v9 !6unE AIi
vine &n viIit9 Ver1inin, noul comandant al #ateriei noa!tre +se
aa. la ian/
<-GA5 "9 6o+tea!c9 "untem #ucuroa!eE
$R$)A5 , #9tr@nM
T.N,)0A;5 )u, nu tocmai Cel mult 6atruIeci 8 6atruIeci 1i
cinci de ani +cnt !ncet la ian/ Pare #9iat #un 1i cred c9 nu e
6ro!t )umai c9 vor#e1te cam mult
$R$)A5 , un om intere!antM
T.N,)0A;5 :a, de!tulH :ar are o !oFie, o !oacr9 1i dou9
+etiFe :e alt+el, e c9!9torit a doua oar9 Aace viIite 1i !6une
tuturor c9 are neva!t9 1i dou9 +ete < !8o !6un9 1i aici "oFia lui e
cam !mintit9, um#l9 cu coIile 6e !6ate ca o +eti1can9, vor#e1te
numai de!6re lucruri &nalte, +iloIo+eaI9, 1i, din c@nd &n c@nd,
&ncearc9 !9 !e !inucid9 Cred c9 o +ace ca !981i nec9Kea!c9 !oFul
:ac9 eram &n locul lui, o l9!am de multO dar el ra#d9 1i !e 6l@n(e
altora
"<-$<)=$ +#enind din sala mare !mreun cu ,ebut!1in/& Cu o
!in(ur9 m@n9 !unt &n !tare !9 ridic numai dou9Ieci 1i 6atru de
*ilo(rame, dar cu am@ndou9 o6tIeci, chiar nou9IeciE Ceea ce
&n!eamn9 c9 doi oameni nu !unt numai de dou9 ori mai 6uternici
dec@t unul !in(ur, ci de trei !au chiar de mai multe oriH
C,0.T=4$) +mer$nd, citete .iarul/& =m6otriva c9derii
69rului5 dou9Ieci (rame na+talin9 la Kum9tate litru de !6irtH !e
diIolv9 1i !e &ntre#uinFeaI9 IilnicH +!i notea. !n carneel/ "9
not9m a!ta +ctre Solion!i/ Ji, cum &Fi !6uneam, !e a!tu69 !ticluFa
cu un do6, 1i 6rin el !e trece un tu# de !ticl9H a6oi !e ia !are de
l9m@ie un v@r+ de lin(uriF9H
$R$)A5 $van Romanici, dra(ul meu $van RomaniciH
C,0.T=4$)5 Ce8i, +etiFa mea, #ucuria vieFii meleM
$R$)A5 "6une8mi, te ro(, de ce m9 !imt at@t de +ericit9 aIiM
Parc9 !unt du!9 de8o #arc9 cu 6@nIe, dea!u6ra mea e cerul al#a!tru
ne!+@r1it, 6e care 6lute!c 69!9ri mari 1i al#eH "6une8mi de ceH
de ceM
C,0.T=4$) +srutndu"i afectuos amndou minile/& Pa!9rea
mea al#9E
$R$)A5 AIi, c@nd m8am de1te6tat din !omn, m8am !culat 1i m8
am !69lat, mi !8a 69rut deodat9 c9 totul !8a de!lu1it 6entru mine &n
lume, c9 1tiu cum tre#uie !9 tr9ie!c $van Romanici, dra(ul meu,
1tiu totE <mul e dator !9 muncea!c9, !9 trudea!c9 &n !udoarea
+runFii, oricine ar +i el =n a!ta e t@lcul 1i Felul vieFii lui, &n a!ta
con!t9 +ericirea, &nc@ntarea luiE Ce #ine e !9 +ii muncitor, !9 +ii un
om care !e !coal9 &n Iori 1i !6ar(e 6iatr9 &n drum, !au 69!tor, !au
da!c9l care &nvaF9 co6ii, !au mecanic la calea +erat9H
:umneIeule, nu om, ci chiar #ou !au cal de 6ovar9 !9 +ii, numai !9
munce1ti, dec@t !9 +ii o +emeie t@n9r9 care !e !coal9 la amiaI9, ia
ca+eaua &n 6at 1i !e &m#rac9 dou9 cea!uriH , &n(roIitorE Ard de
dorul !9 munce!c 1i eu, cum arde cineva de !ete &n ar1iFa verii
$van Romanici, !9 nu m9 mai cin!te1ti cu 6rietenia dumitale dac9
nu m9 voi !cula &n Iori, dac9 nu voi munciE
C,0.T=4$) +afectuos/& 0ine, #ine, dra(a meaE
<-GA5 Tata ne8a o#i1nuit !9 ne !cul9m devreme, la 1a6te Ji
$rina !e treIe1te la 1a6te, dar !t9 &n 6at cel 6uFin 6@n9 la nou9 1i !e
(@nde1teH cu o mutr9 ne!6u! de !erioa!9 +rde/
$R$)A5 Te8ai o#i1nuit !9 m9 con!ideri +etiF9 1i te mir9 c9 6ot
avea o mutr9 !erioa!9 :ar am dou9Ieci de aniE
T.N,)0A;5 :oamneE Ce #ine &nFele( eu dorul de munc9E )8
am muncit &n viaFa mea M8am n9!cut la Peter!#ur(, ora1 rece 1i
tr@ndav, dintr8o +amilie care n8a 1tiut ce8i munca !au (riKa C@nd
m9 &ntorceam de la 1coala militar9, &mi !cotea valetul ciImele, &n
tim6 ce eu +9ceam naIuri 1i mama m9 6rivea cu adoraFie #a !e
mira +oarte mult c@nd alFii m9 6riveau alt+el M8au +erit de orice
trud9 )umai c9 nu 1tiu dac9 au iI#utit, cred c9 nu A venit tim6ul
1i 6uhoiul !e a6ro6ie de noi, !e 6re(9te1te viKelia cea mare 1i
#ine+9c9toare Vine, e a6roa6e &n cur@nd va da n9val9 6e!te noi,
m9tur@nd toat9 lenea, ne69!area, toate 6reKudec9File +aF9 de munc9,
toat9 6licti!eala 1i 6utreIiciunea Voi munciE :ar 6e!te dou9Ieci 1i
cinci8treiIeci de ani va munci +iecare om AiecareE
C,0.T=4$)5 ,u n8am !9 munce!c
T.N,)0A;5 :umneata nici nu intri &n !ocoteal9
"<-$<)=$5 Pe!te dou9Ieci 1i cinci de ani n8ai !9 mai +ii 6e
lume, !lav9 :omnuluiE Pe!te doi8trei ani, o !9 te lovea!c9
dam#laua, !au ai !9 m9 !coFi din +ire &ntr8o #un9 Ii 1i o !98Fi tra(
un (lonF &n ca6, &n(era1uleE +scoate din bu.unar o sticlu cu
arfum i"i d e mini i e iet/
C,0.T=4$) +rde/& C@nd !tai !9 te (@nde1ti #ine, e dre6t c9 n8
am +9cut nimic toat9 viaFa Cum am ie1it din univer!itate, am t9iat
+runIe la c@ini )8am 6u! m@na 6e o carteH nu cite!c dec@t
IiareH +scoate din bu.unar alt .iar/ VeIi, din Iiare am a+lat c9 a
e%i!tat un :o#roliu#ov, de 6ild9H dar ha#ar n8am ce a !cri!H
:umneIeu 1tieE +de la arter bate cine#a !n odea/ AFi auIit, m9
cheam9 Ko!H a venit cineva la mine M9 &ntorc &ndat9H a1te6taFi8
m9H +iese $rbit, ietnndu"i barba/
$R$)A5 "9 1tiFi c9 6re(9te1te ceva
T.N,)0A;5 A9r9 &ndoial9H A 6lecat cu o mutr9 +oarte
!olemn9 "9 1tii c98Fi aduce un darE
$R$)A5 Ar +i tare ne6l9cutE
<-GA5 :a , &n(roIitor Aace &ntotdeauna 6ro!tii
MAJA5 >Pe 6laiu8ntin! !u# (eana m9rii !m9lFat &n aur e8un
tu+anH?
73
+se ridic, fredonnd !ncet/
<-GA5 )u 6rea e1ti ve!el9 aIi, Ma1a
+Maa !i une lria, fredonnd/
<-GA5 .nde 6leciM
MAJA5 Aca!9
$R$)A5 CiudatH
T.N,)0A;5 Cum 6leci tocmai acum, c@nd e o Ii onoma!tic9M
MAJA5 )u +ace nimicH Vin di!ear9 -a revedere, dra(a meaE
H +o srut e Irina/ =nc9 o dat9, &Fi ureI !9n9tate 1i +ericire
Alt9dat9, 6e c@nd tr9ia #ietul tata, era la noi de +iecare Ii
onoma!tic9 mare t9m#9l9u Veneau c@te treiIeci86atruIeci de
o+iFeri AIi &n!9, nu !unt dec@t c@Fiva, 1i e lini1te ca &n de1ertH M9
ducH !unt tri!t9 a.i8 nu8mi (9!e!c loculH nu m9 lua &n !eam9
+rde rintre lacrimi/ -a!9 c9 !t9m noi de vor#9 mai t@rIiu,
dr9(uFa mea Acum, m9 duc -a revedereE
$R$)A +nemulumit/& VeIi cum e1tiMH
<-GA +cu lacrimi !n oc-i/& Te &nFele( at@t de #ine, dra(9 Ma1aE
"<-$<)=$5 C@nd +iloIo+eaI9 un #9r#at, ie!e +iloIo+ie !au
!o+i!tic9rieO dar c@nd +iloIo+eaI9 o +emeie !au dou9 ie!eH o nuc9
&n 6ereteE
MAJA5 Ce vrei !9 !6ui cu a!ta, +iinF9 &n(roIitoareM
"<-$<)=$5 )imicH >)ici !9 cr@cnea!c9 n8a a6ucat, c9 6e el
ur!ul !8a a1eIatE?
+au./
MAJA +ctre ?l$a, surat/& )u mai #ociE
+intr Anfisa i Qeraont, care aduce o tort/
A)A$"A5 $ntr9 aici, t9tucule, c9 e1ti curat 6e 6icioare +ctre
Irina/ , de la Iem!tv9, de la domnul Proto6o6ov, de la Mihail
$van&ci A adu! o tort9
$R$)A5 MulFume!c +rumo!E "6une8i c98i mulFume!c +ia torta/
A,RAP<)T5 Cum aFi !6u!M
$R$)A +mai tare/& "6une8i c98i mulFume!c
<-GA5 :98i ni1te coIonac, doiculiF9 Aera6ont, du8te !98Fi dea
coIonacE
A,RAP<)T5 Cum aFi !6u!M
A)A$"A5 ;aide, Aera6ont "6iridon&ci, t9tucule, !9 mer(emEH
+iese cu Qeraont/
MAJA5 )u 6ot !98l !u+9r 6e ace!t Mihail Pota6&ci !au $van&ci,
6e Proto6o6ovE "9 nu8l 6o+te1ti aiciE
$R$)A5 )ici nu l8am 6o+titE
MAJA5 Cu at@t mai #ineE
+intr ,ebut!1in, urmat de soldat, care aduce un samo#ar de
ar$int; un murmur de mirare i nemulumire/
<-GA +ascun.ndu"i obra.ul !n mini/& .n !amovarEH Vai, e
&n(roIitorE +trece !n sala mare, unde e us masa/
$R$)A5 :ra(ul meu $van Romanici, ce &n!eamn9 a!taM
T.N,)0A;5 )u v8am !6u! euM +rde/
MAJA5 $van Romanici, ar tre#ui !98Fi +ie ru1ineE
C,0.T=4$)5 :ra(ele mele, iu#itele mele, voi !unteFi tot ce mi8
a r9ma! mai !cum6 6e lumeE )umai 6e voi v9 amE =n cur@nd
&m6line!c 1aiIeci de ani "unt #9tr@nH !in(urH .n #9tr@n +9r9
niciun ro!tE :ra(o!tea ce v8o 6ort e tot ce8i mai #un &n mine :ac9
nu eraFi voi, de mult m9 duceam din lumea a!taH +ctre Irina/
:r9(uFoEH AetiFa mea, te cuno!c de c@nd te8ai n9!cutH te8am
Finut &n #raFeH o iu#eam mult 6e r96o!ata maic98taH
$R$)A5 0ine, daG de ce un dar at@t de !cum6M
C,0.T=4$) +rintre lacrimi, surat/& .n dar at@t de !cum6E
H $a !9 m9 l9!aFi &n 6aceE +ctre ordonan/ :u8l acoloH +o
imit/ .n dar at@t de !cum6H
+ordonana duce samo#arul !n sala mare/
A)A$"A +trecnd rin salon/& :ra(ele mele, a venit un colonel
necuno!cut Ji8a !co! 6altonul, dr9(uFelor, 1i vine &ncoa $rinu1*a,
!9 te 6orFi #ine, !9 te 6orFi +rumo!E +lecnd/ , de mult tim6ul !9
v9 a1eIaFi la ma!9H o+, :oamneEH
T.N,)0A;5 "9 1tiFi c9 e Ver1inin
+intr 9erinin/
T.N,)0A; +re.int/& -ocotenent8colonelul Ver1inin
V,RJ$)$) +ctre Maa i Irina/& Am onoarea !9 m9
6reIint Ver1ininE "unt ne!6u! de +ericit c9 am aKun! &n !+@r1it la
dumneavoa!tr9 :ar ce mult v8aFi !chim#atE Vai, vaiE
$R$)A5 -uaFi loc, v9 ro( "untem +oarte #ucuroa!eE
V,RJ$)$)5 )ici nu v9 &nchi6uiFi ce #ine &mi 6areEH +#esel/
=mi aminte!c de cele trei +etiFeH ,raFi trei !uroriE -a +aF9 nu8mi
aduc #ine aminte cum eraFi Jtiu c9 6e atunci colonelul ProIorov
avea trei +etiFe 6e care le8am cuno!cut Cum trece vremeaE Vai,
cum trece vremeaEH
T.N,)0A;5 Ale%andr $(natievici e din Mo!cova
$R$)A5 :in Mo!covaM "unteFi din Mo!covaM
V,RJ$)$)5 :a, !unt din Mo!cova Tat9l dumneavoa!tr9 a +o!t
acolo comandant de #aterie, iar eu am !ervit ca o+iFer !u# ordinele
lui +ctre Maa/ Mi !e 6are c9 &nce6 !9 v9 recuno!c
MAJA5 ,u, &n!9, nu8mi aduc aminte de dumneataE
$R$)A5 <lia, <liaE +stri$ sre sala cea mare/ Vino &ncoace,
<liaE
+?l$a intr !n salon/
$R$)A +re.entnd/& -ocotenent8colonelul Ver1inin, din
Mo!cova
V,RJ$)$)5 Prin urmare, dumneavoa!tr9 !unteFi <l(a
"er(heevna, !ora cea mareH dumneavoa!tr9, MariaH iar $rina e
cea mic9
<-GA5 "unteFi din Mo!covaM
V,RJ$)$)5 :a, mi8am +9cut acolo !tudiile 1i am intrat a6oi &n
armat9, !luKind mulFi ani ca o+iFer Acum am 6rimit comanda
#ateriei de aici 1i am venit, du69 cum vedeFi Prea #ine &n!9 nu8mi
aduc aminte de dumneavoa!tr9H Jtiu c9 eraFi trei !urori =nti69rit
&n minte mi8a r9ma! &n!9 chi6ul tat9lui dumneavoa!tr9, &nchid
ochii 1i8l v9dH &l viIitam de!eori la Mo!cova
<-GA5 Ji eu, care eram &ncredinFat9 c98i Fin minte 6e toFiH
V,RJ$)$)5 M9 nume!c Ale%andr $(natievici
$R$)A5 Ale%andr $(natieviciH "unteFi din Mo!covaH Ce
!ur6riI9E
<-GA5 < !9 ne &ntoarcem 1i noi cur@nd la Mo!covaE
$R$)A5 )9d9Kduim !8o +acem 6@n9 la toamn9 , ora1ul no!tru
natal, ne8am n9!cut acolo Am !tat 6e !trada "taraia 0a!mannaia
+amndou i.bucnesc !n rs, fericite/
MAJA5 )u ne a1te6tam !9 vedem un concet9Fean +#ioaie/
Acum mi8aduc aminteE Pii minte, <lia, i !e !6unea >maiorul
&ndr9(o!tit?E ,rai locotenent 6e atunci 1i erai &ndr9(o!tit de
cinevaO nu 1tiu &n!9 de ce toat9 lumea te !@c@ia, !6un@ndu8Fi
maiorM
V,RJ$)$)5 :aH daE ,%actE >Maiorul &ndr9(o!tit?EH ,%actH
MAJA5 Pe vremea aceea nu aveai dec@t mu!taF9H Cum ai
&m#9tr@nitE +cu lacrimi !n oc-i/ Vai, cum ai &m#9tr@nitH
V,RJ$)$)5 :a Pe vremea c@nd mi !e !6unea >maiorul
&ndr9(o!tit? eram &nc9 t@n9r, iu#eamH Acum toate !8au !chim#atE
<-GA5 :ar n8ai &nc9 niciun +ir al#E :umneata ai &m#9tr@nit, dar
nu e1ti &nc9 #9tr@n
V,RJ$)$)5 Totu1i am 6atruIeci 1i doi de aniE AFi 6lecat de
mult din Mo!covaM
$R$)A5 :e un!6reIece ani Ma1a, de ce 6l@n(i ca o cara(hioa!9M
+rintre lacrimi/ =nceteaI9, c9 acum m9 a6uc9 1i 6e mine 6l@n!ulE
MAJA5 )u 6l@n(E "6une, te ro(, 6e ce !trad9 locuiaiM
V,RJ$)$)5 Pe "taraia 0a!mannaia
<-GA5 Ji noi am locuit acoloH
V,RJ$)$)5 .n tim6 am !tat 6e !trada )emFea!c9O de acolo m9
duceam la CaIarma Ro1ieO tre#uia !9 trec 6e!te un 6od ur@t, 6e !u#
care vuia a6aO drumeFul !in(uratic !imFea un (ol &n !u+let +au./
Aici &n!9 aveFi un r@u mare 1i +rumo!, cu a6e #o(ateH minunat
r@uE
<-GA5 :a, dar e 6rea +ri( , +ri( 1i !unt +oarte mulFi F@nFariH
V,RJ$)$)5 :aG de undeE AveFi o clim9 c@t !e 6oate de #un9,
!9n9toa!9, o clim9 !lav9E P9dureH r@uH !unt 1i me!teceniE :in
toFi co6acii, cel mai mult &mi 6lac me!tecenii, (in(a1i, !+io1i Ce
#ine !e tr9ie1te aiciE Ciudat mi !8a 69rut &n!9 c9 au a1eIat (ara at@t
de de6arteH la dou9Ieci de *ilometri de ora1H :e ce oareM
)imeni nu 1tieH
"<-$<)=$5 ,u &n!9, 1tiu de ce +toat lumea se uit la el/ :ac9
era (ara a6roa6e, &n!emna c9 nu era de6arteO 1i dac9 e de6arte,
&n!eamn9 c9 nu8i a6roa6eE
+tcere stn)enit/
T.N,)0A;5 GlumeF Va!il Va!iliciE
<-GA5 Acum mi8aduc 1i eu aminte de dumneata, &mi aminte!c
V,RJ$)$)5 Am cuno!cut8o 6e mama dumneavoa!tr9
C,0.T=4$)5 0un9 +emeie era, :umneIeu !8o ierteE
$R$)A5 Mama e &n(ro6at9 la Mo!cova
<-GA5 -a M9n9!tirea )ou9 de maiciH
MAJA5 =nchi6uiFi8v9 c9 am &nce6ut !98i uit +i(ura A1a o !9 ne
uite 1i 6e noi lumeaH
V,RJ$)$)5 :a, ne va uitaE A!ta ne e ur!ita tuturor, 1i n8avem
&ncotroE Ceea ce ni !e 6are a!t9Ii (rav, &n!emnat, deo!e#it de
im6ortant, cu tim6ul va +i dat uit9rii !au ne va 69rea un lucru de
nimic $ntere!ant e c9 nu ne 6utem da !eama dinainte de ceea ce va
trece mai t@rIiu dre6t m9reF 1i 6lin de &n!emn9tate, !au,
dim6otriv9, ridicol 1i de neluat &n !eam9 <are de!co6eririle unui
Co6ernic, #un9oar9, !au ale lui Colum# n8au 69rut la &nce6ut
inutile 1i ridicole, &n tim6 ce !crierile ne(hioa#e ale unui !mintit
erau !ocotite dre6t adev9ruri de net9(9duitM Ji !e 6rea 6oate ca
viaFa noa!tr9, cu care ne &m69c9m at@t de #ine aIi, m@ine !9 treac9
dre6t ciudat9, +9r9 ro!t, 6ro!t or(aniIat9 1i chiar 6lin9 de 69cateH
T.N,)0A;5 Cine 1tieM "8ar 6utea &n!9 ca lumea !9 vor#ea!c9
de viaFa noa!tr9 cu evlavie, ca de!6re ceva m9reF Tim6ul &n care
tr9im nu cunoa1te !chin(iuirile, o!@nda cu moartea, n9v9lirile
!tr9ine de odinioar9 1i cu toate a!tea, c@t9 !u+erinF9E
"<-$<)=$ +cu #ocea ii$iat/& PuiH 6uiH 6uiH 0aronul nu
!e !imte #ine dac9 nu +iloIo+eaI9H
T.N,)0A;5 Va!il Va!iliciE Te ro( !98mi dai 6aceE +sc-imb
locul/ :evine 6lictico! 6@n9 la urm9E
"<-$<)=$ +cu #ocea ii$iat/& PuiH 6uiH 6uiEH
T.N,)0A; +ctre 9erinin/& Ji totu1i, !u+erinFele tim6ului
no!truH ne!6u! de multeH !unt cheI91ia nivelului moral !u6erior
la care a aKun! !ocietatea
V,RJ$)$)5 :a, daE A9r9 &ndoial9E
C,0.T=4$)5 "6uneai adineauri, #aroane, c9 viaFa noa!tr9 va +i
con!iderat9 m9reaF9 mai t@rIiuO veIi &n!9 c9 oamenii r9m@n mici
+se ridic/ $a te uit9 c@t !unt de micE "6re m@n(@ierea mea
!u+letea!c9, tre#uie !9 !e !6un9 &n!9 c9 viaFa mi8e m9reaF9,
&nFelea!9 de toFiE
+din culise se aude un cntec de #ioar/
MAJA5 C@nt9 Andrei, +ratele no!tru
$R$)A5 ,l e !avantul no!tru =n cur@nd va +i 6ro+e!or univer!itar
Tata a +o!t militar, dar +iul !9u 1i8a ale! me!eria de c9rturar
MAJA5 A +o!t dorinFa tatei
<-GA5 AIi ne8am #9tut Koc de elE Mi !e 6are c9 e!te &ndr9(o!tit
$rina5 :a, da, de o domni1oar9 de aiciO de!i(ur c9 o !9 vin9 aIi
6e la noi
MAJA5 VaiE Cum !e &m#rac9 1i +ata a!taE )u numai c9 tot ce
6une 6e ea e ur@t 1i demodat, dar &Fi +ace mil9 < +u!t9 (al#en9 cu
ni1te +ranKuri vul(are, cu o #luI9 ro1ie Pe +aF9 6are c9 e dat9 cu
!96un )uE Andrei nu8i &ndr9(o!tit de ea )u 6ot crede c9 e at@t de
li6!it de (u!tE Aace 6e ne#unul ca !9 ne nec9Kea!c9E $eri am auIit
c9 !e m9rit9 cu Proto6o6ov, 6re1edintele Iem!tvei Aoarte #ineH
+stri$ sre ua lateral/ Andrei, vino aici o cli69E
+intr Andrei/
<-GA5 Aratele no!tru, Andrei "er(heici
V,RJ$)$)5 Ver1inin
A):R,$5 ProIorov +se ter$e cu batista e obra./ "unteFi noul
comandant al #aterieiM
<-GA5 =nchi6uie8Fi c9 Ale%andr $(natievici e din Mo!cova
A):R,$5 :aM V9 +elicit Acum !urorile mele n8au !9 v9 mai
dea 6aceE
V,RJ$)$)5 :eocamdat9, eu !unt acela care le8am 6licti!it
$R$)A5 PriviFi, v9 ro(, ce dar +rumo! am 6rimit de la Andrei
+arat cadrul entru foto$rafii/ Cadrul 9!ta e lucrat de m@na luiE
V,RJ$)$) +se uit la cadru i nu tie ce s sun/& :aH e
de!tul de +rumo!H
$R$)A5 Ji cel de 6e 6ian tot de el e +9cut
+Andrei d din mn i se desrinde de $ru/
<-GA5 ,l e c9rturarul no!truH C@nt9 1i la vioar9, +ace orice 1i
e me1ter &n toate Are numai 6ro!tul o#icei de a +u(i de lume
Andrei, vino &ncoaG, nu 6lecaE
+Maa i Irina !l iau de bra i"l aduc, r.nd, !naoi/
MAJA5 ;aide, haideE
A):R,$5 -9!aFi8m9, v9 ro(E
MAJA5 ,1ti un cara(hio!E Ale%andr $(natievici nu !e !u69ra
niciodat9 c@nd i !e !6unea >maiorul &ndr9(o!tit?
V,RJ$)$)5 )iciodat9E
MAJA5 Pe tine te vom 6orecli >!cri6carul &ndr9(o!tit?
$R$)A5 "auH >da!c9lul &ndr9(o!tit?
<-GA5 A9r9 &ndoial9 c9 e &ndr9(o!tit Andriu1a e &ndr9(o!titE
$R$)A +alaud/& 0ravo, #ravo, #i!E Andriu1a e &ndr9(o!tit
C,0.T=4$) +se aroie e la sate de Andrei i"l ia, cu
amndou minile, de mi)loc/& >Am +o!t adu1i 6e lume 6entru
dra(o!teE? +rde cu oft. Sine tot timul .iarul !n mn/
A):R,$5 AKun(eEH AKun(eEH +!i ter$e obra.ul cu batista/
)8am dormit toat9 noa6tea 1i acum nu m9 6rea !imt &n a6ele mele,
cum !8ar !6une Am citit 6@n9 la 6atru A6oi m8am culcat, dar mi8
a +o!t cu ne6utinF9 !9 dorm M8am (@ndit #a la una, #a la alta,
6@n9 !8a cr96at de Iiu9H acum !e lumineaI9 devreme =n !+@r1it a
r9!9rit !oarele, care mi8a trimi! raIele de8a dre6tul &n 6at Vreau !9
traduc o carte din en(leIe1te, &n tim6ul verii, c@t mai !unt aici
V,RJ$)$)5 JtiFi en(leIe1teM
A):R,$5 :a Tata, :umneIeu !98l ierte, tare ne8a 6er!ecutat cu
&nv9F9tura , cara(hio! 1i !traniu, dar tre#uie !9 m9rturi!e!c c9,
du69 ce a murit, am &nce6ut !9 m9 &n(ra1 1i m8am !imFit ca !c96at
de !u# Ku( MulFumit9 lui 1tim aIi, eu 1i !urorile mele, +ranFuIe1te,
nemFe1te 1i en(leIe1teO #a $rina 1tie 1i italiene1te :ar nimeni nu81i
6oate &nchi6ui c@t ne8au co!tat toate a!teaE
MAJA5 , un lu% 6rea mare 6entru ora1ul 9!ta !9 cuno1ti trei
lim#iE )ici m9car lu% nu eH , ca 1i c@nd ai avea 1a!e de(ete la o
m@n9E Jtim 6rea multe lucruri de 6ri!o!E
V,RJ$)$)5 $a te uit9E +rde/ JtiFi 6rea multe lucruri de 6ri!o!E
Mie mi !e 6are &n!9 c9 nu e%i!t9 1i nici nu 6oate e%i!ta 6e lume un
ora1 at@t de !ear#9d 1i 6lictico!, &nc@t !9 nu ai#9 nevoie de un om
inteli(ent 1i &nv9FatE "9 6re!u6unem c9 &ntre cei o !ut9 de mii de
locuitori ai ace!tui ora1 ce e dre6t, (ro!olani 1i &na6oiaFi numai
trei v9 !eam9n9 A9r9 &ndoial9 c9 n8o !9 6uteFi &nvin(e #eIna
mulFimii din Kur :e8a lun(ul vieFii veFi +i nevoiFi !9 cedaFi 1i !9 v9
6ierdeFi cu vremea &n mulFimea ace!tor o !ut9 de miiO viaFa v9 va
&n9#u1i, dar nu veFi di!69rea cu toFii, &nr@urirea voa!tr9 va d9inuiE
Pe!te o vreme vor a69rea 1a!e, a6oi doi!6reIece in1i de !eama
voa!tr9 P@n9 la urm9 cei de !eama voa!tr9 vor aKun(e cei mulFiE
Pe!te dou98trei !ute de ani, viaFa 6e ace!t 69m@nt va +i ne!6u! de
+rumoa!9, uimitoare <mul are nevoie de o a!t+el de viaF9 1i chiar
dac9 nu !8a aKun! &nc9 acolo, tre#uie !8o 6re!imt9, !8o a1te6te, !8o
vi!eIe, !9 !e 6re(9tea!c9 6entru eaE Pentru a!ta, el e dator !9 vad9
1i !9 1tie mai mult 1i mai #ine dec@t 69rinFii 1i #unicii lui +rde/ Ji
dumneavoa!tr9 v9 mai 6l@n(eFi c9 1tiFi 6rea multe lucruri de
6ri!o!E
MAJA +scondu"i lria/& R9m@n la deKun
$R$)A +oftnd/& =ntr8adev9r, toate a!tea ar tre#ui &n!emnateH
+Andrei a ieit fr s fie obser#at/
T.N,)0A;5 AFi !6u! c9 6e!te veacuri viaFa 6e ace!t 69m@nt va
+i ne!6u! de +rumoa!9, uimitoareE AveFi dre6tate Ji ca !9 ne
&m69rt91im de 6e acum din ea, m9car de de6arte, ar tre#ui !9 ne
6re(9tim, tre#uie !9 muncimH
V,RJ$)$)5 :aE Ce multe +lori aveFi aiciE +se scoal i se uit
!mre)ur/ Toat9 ca!a e minunat9E V9 invidieIE < viaF9 &ntrea(9 am
tr9it &n ca!e mici, cu !o#e care !coteau mereu +um, cu mo#il9
!9r9c9cioa!9H dou9 !caune 1i un divanH Mi8au li6!it &n viaF9
+lori ca a!teaH +!i freac minile/ ,i, ce !9 mai vor#imE
T.N,)0A;5 :a, tre#uie !9 muncimE "unt &ncredinFat c9
!6uneFi &n !inea dumneavoa!tr95 >.ite un neamF !entimentalE? V9
a!i(ur &n!9 c9 !unt ru! 1i c9 nici nu 1tiu nemFe1teH 1i tata era
ortodo%H
+au./
V,RJ$)$) +limbndu"se e scen/& M9 (@nde!c ade!eori ce8ar
+i dac9 a1 6utea &nce6e viaFa de la ca69tH dar de data a!ta &n mod
con1tientH dac9 aceea 6e care am tr9it8o ar r9m@ne &n urm9 ca o
ciorn9H iar cealalt9, cea nou9, ar +i adev9rat9E :ac9 ar +i cu
6utinF9 una ca a!ta, cred c9 ne8am !tr9dui cu toFii, &nainte de toate,
!9 nu ne mai re6et9m Atunci cred c9 +iecare !i8ar &n+iri6a cel 6uFin
un alt cadru de viaF9, cu o ca!9 6lin9 de +lori 1i lumin9, ca a!ta de
6ild9H Am o neva!t9 1i dou9 +etiFe )eva!ta mea e o 6er!oan9
!u+erind9H 1i a1a mai de6arte, 1i a1a mai de6arte :ac9 ar +i !9
&nce6 o viaF9 nou9, !unt !i(ur c9 nu m8a1 mai &n!ura )uH nuE
+intr Iul!$-in !n frac"uniform/
4.-=G;$) +se aroie de Irina/& "urioar9 dra(9, d98mi voie !9
te +elicit de Iiua ta onoma!tic9, !98Fi ureI !9n9tate 1i tot ce !e 6oate
dori unei +ete de v@r!ta ta .ite, Fi8am adu! &n dar o carte +!i d
cartea/ , i!toria liceului no!tru din ultimii cinciIeci de ani, !cri!9
de mine )u8i o lucrare de mare &n!emn9tate Am !cri!8o a1a,
neav@nd ce +ace Totu1i, te !+9tuie!c !8o cite1ti 0un9 Iiua,
domnilor +ctre 9erinin/ 4ul&(hin, 6ro+e!or la liceul din
localitate, con!ilier +ctre Irina/ < !9 (9!e1ti &n carte 1i o li!t9 a
tuturor a#!olvenFilor &n r9!tim6ul ace!tor cinciIeci de ani Qeci
Guod otui, faciant meliora otentes.
7L
+o srut e Maa/
$R$)A5 Cartea a!ta mi8ai adu!8o 1i de Pa1ti
4.-=G;$) +rde/& )u !e 6oateE =n caIul 9!ta, d98mi8o &na6oi
"au mai #ine !8o d9m colonelului -uaFi8o, domnule colonel, 6oate
c9 o veFi citi &ntr8o Ii, ca !9 v9 alun(aFi 6licti!eala
V,RJ$)$)5 V9 mulFume!cE +se scoal s lece/ "unt &nc@ntat
de cuno1tinF9
<-GA5 CumM PlecaFiM )u !e 6oateE
$R$)A5 V9 ro( !9 r9m@neFi la noi, la deKun
<-GA5 V9 ro(E
V,RJ$)$) +salut/& Mi !e 6are c9 am nimerit aici de o Ii
onoma!tic9 =mi cer !cuIe c9 nu am 1tiut 1i nu v8am +elicitatH
+trece cu ?l$a !n sala mare/
4.-=G;$)5 :omnilor, aIi e duminic9E Ni de odihn9E "9 ne
odihnim deci 1i +iecare !9 !e ve!elea!c9 con+orm v@r!tei 1i !ituaFiei
!ale Va tre#ui !9 !tr@n(eFi covoarele &n tim6ul verii, !9 le 6uneFi
#ine 6entru la iarn9H la na+talin9 !au 6ra+ 6er!anH Romanii erau
!9n9to1i 6entru c9 1tiau !9 muncea!c9 1i !9 !e odihnea!c9 )u
de(ea#a aveau5 Mens sana in corore sano3 ViaFa lor era
or@nduit9 du69 anumite +orme :irectorul no!tru !6une5
>,!enFialul 6entru orice +el de viaF9 e +orma Tot ce81i 6ierde
+orma &nceteaI9 de a mai e%i!taH? :u69 cum !e &nt@m6l9 1i &n
viaFa de toate Iilele +o rinde e Maa de mi)loc, r.nd/ Ma1a
m9 iu#e1te "oFia mea m9 iu#e1teE Ar tre#ui !9 6uneFi 1i 6erdelele
la na+talin9 odat9 cu covoareleH AIi !unt ve!el, !unt #inedi!6u!E
Ma1a, domnul director ne8a 6o+tit la ora 6atruH "e +ace o e%cur!ie
cu 6ro+e!orii 1i +amiliile lor
MAJA5 )u m9 ducE
4.-=G;$) +amrt/& :ar de ce, dra(9 Ma1aM
MAJA5 -a!9, c9 vor#im mai t@rIiuH +surat/ 0ineEH < !9
mer(E Acum, &n!9, te ro( !9 m9 la1i &n 6aceE +se dertea. de el/
4.-=G;$)5 A6oi !eara, du69 e%cur!ie, !untem invitaFi la
director aca!9 Cu toat9 !9n9tatea lui 1u#red9, omul 9!ta !e
!tr9duie1te &nainte de toate !9 +ie !ocia#il , o 6er!onalitate
!u6erioar9E .n om minunat $eri, du69 con!iliu, &mi !6une5 >Tare
!unt o#o!it, Aeodor $liciE? +se uit la ceasul din erete i e urm
la al su/ Cea!ul vo!tru mer(e cu 1a6te minute &nainte :aE A1a
&mi !6unea5 >"unt tare o#o!it?
+din culise se aude o #ioar/
<-GA5 Po+tiFi la ma!9, domnilorE Pl9cinta e 6e ma!9E
4.-=G;$)5 <l(a, dr9(uFa meaE $eri am muncit de dimineaF9
6@n9 la un!6reIece noa6tea, eram o#o!it :ar aIi m9 !imt +ericit
+se !ndreat sre sala cea mare unde este us masa/ :r9(uFa
meaH
C,0.T=4$) +une .iarul !n bu.unar i !i aran)ea. barba/&
Aha, 6l9cint9, +oarte #ineE
MAJA +ctre ,ebut!1in, cu se#eritate/& A!cult9O !9 nu #ei nimic
a!t9IiE Ai auIitM Jtii c9 #9utura &Fi +ace r9u
C,0.T=4$)5 A1E Acum m8am lecuitE "unt doi ani de c@nd nu
mai #eauE +nerbdtor/ Ji la urma urmei, 6arc9 nu8i totunaE
MAJA5 <ricum ar +i, tot nu8Fi dau voie !9 #ei +surat,
#orbind ca s n"o aud brbatul ei/ ,i, dr9cieE $ar o !9 mor de
6licti!eal9 toat9 !eara, la director
T.N,)0A;5 =n locul dumitale nu m8a1 duceH Aoarte !im6luE
C,0.T=4$)5 )u te duce, inimioar9 !cum69E
MAJA5 :a, nu te duceEH 0le!temat9, ne!u+erit9 viaF9EH +trece
!n sala mare/
C,0.T=4$) +urmnd"o/& ;aide, haideE
"<-$<)=$ +trecnd i el !n sala mare/& PuiH 6uiH 6uiH
T.N,)0A;5 &nceteaI9, Va!il Va!iliciE AKun(eE
"<-$<)=$5 PuiH 6uiH 6uiH
4.-=G;$) +#esel/& =n !9n9tatea dumitale, domnule colonelE ,u
!unt 6ro+e!or, !unt de8al ca!ei, !oFul Ma1eiEH Ma1a e o +at9 #un9,
+oarte #un9H
V,RJ$)$)5 < !9 #eau din votca a!ta mai &nchi!9 +bea/ =n
!9n9tatea dumitaleE +ctre ?l$a/ Ce #ine m9 !imt &n ca!a
dumneavoa!tr9E
+Irina i Tu.enba- au rmas !n salon/
$R$)A5 Ma1a e 6ro!t di!6u!9 aIi "8a m9ritat la o6t!6reIece ani
Atunci i !e 69rea c9 !oFul ei e!te cel mai de1te6t om din lumeE
Acum e de alt9 69rere , cel mai #un, dar nu 1i cel mai de1te6tE
<-GA +nerbdtoare/& Andrei, ce +aci, n8ai de (@nd !9 viiM
A):R,$ +#orbind din culise/& )umaidec@t +aare i se
!ndreat sre mas/
T.N,)0A;5 -a ce te (@nde1tiM
$R$)A5 -a nimicE )u8mi 6lace "olion&i 9!ta al dumitale, mi8e
chiar team9 de elE Vor#e1te numai 6ro!tiiH
T.N,)0A;5 .n om ciudatE Mi8e 1i mil9, mi8e 1i necaI 6e el
c@teodat9, dar mai mult mi8e mil9 :e +a6t, cred c9 e un timidH
:e c@te ori !untem !in(uri, 6are +oarte de1te6t 1i dr9(uFH &n
!ocietate &n!9 e (ro!olan 1i cert9reF )u te duce &nc9 acolo, la!98i
!9 !e a1eIe la ma!9 :98mi voie !9 mai !tau c@teva cli6e cu
dumneata -a ce te (@nde1tiM +au./ Ai numai dou9Ieci de ani, 1i
eu nu am &m6linit &nc9 treiIeci Avem at@Fia ani &n +aFa noa!tr9, un
1ir lun( de Iile, 6line de dra(o!tea ce Fi8o 6ortH
$R$)A5 )i*olai -vovici, nu8mi vor#i de dra(o!teE
T.N,)0A; +fr s"o asculte/& "imt o !ete cum6lit9 de viaF9,
de lu6t9, de munc9E Ji !etea a!ta !8a conto6it &n !u+letul meu cu
dra(o!tea 6entru dumneata, $rinaE Parc9 &nadin! e1ti at@t de
+ermec9toare, ca viaFa !9 mi !e 6ar9 1i mai 6lin9 de +armec "6une,
la ce te (@nde1tiM
$R$)A5 "6ui c9 viaFa e +rumoa!9E :ar dac9 6are numai
+rumoa!9M Pentru noi, cele trei !urori, viaFa n8a +o!t &nc9 +rumoa!9,
ne8a &n9#u1it ca o #uruian9H VeIi, &nce6 !9 6l@n(H )u, nu
tre#uieH +!i ter$e iute lacrimile; surde/ Tre#uie !9 muncimH
!9 muncimE )8avem #ucuriiH viaFa ni !e 6are tri!t9 1i +9r9 ro!t
tocmai 6entru c9 nu 1tim ce &n!eamn9 muncaE )e8am n9!cut
6rintre cei care o di!6reFuie!c
+intr 0atalia I#ano#na; oart o roc-ie ro. i un cordon #erde/
)ATAJA5 -umea !e 1i a1aI9 la ma!9H Am &nt@rIiat +trecnd,
se uit !n o$lind i !i aran)ea. ietntura/ Mi !e 6are c9 !unt
de!tul de #ine 6ie6t9nat9H +o .rete e Irina/ :ra(a mea $rina
"er(heevna, te +elicitE +o srut lun$ i cu foc/ AveFi lume mult9E
N9u, m9 !imt +oarte !tin(herit9E 0un9 Iiua, domnule #aron
<-GA +intrnd !n salon/& .ite8o 1i 6e )atalia $vanovnaE 0un9
Iiua, dra(a mea +se srut/
)ATAJA5 V9 +elicitE , Iiua onoma!tic9 a $rinei Ce mulFi
mu!a+iriE "unt tare intimidat9EH
<-GA5 )8ai de ceH !unt numai de8ai ca!ei +otete cu #ocea
seriat/ Vai de mine, ce cordon verdeE :ra(a mea, dar nu !e
6oateE
)ATAJA5 CumM CreIi c9 6oart9 (hinionM
<-GA5 )uH dar nu mer(eH e chiar ne6otrivitH
)ATAJA +cu o #oce ln$rea/& :aM CreIiM :ar nu e un
verde Fi69tor, e mai de(ra#9 1ter!H +o urmea. e ?l$a !n sala
mare/
+!n sal lumea se aa. la mas, !n salon nu e nimeni/
4.-=G;$)5 $rina, !98Fi dea :umneIeu un #9r#at #unE , tim6ul
!9 te m9riFiE
C,0.T=4$)5 )atalia $vanovna, 1i dumitale la +elE
4.-=G;$)5 -a!9 c9 )atalia $vanovna a 1i 6u! ochii 6e unulE
MAJA +bate cu furculia !n mar$inea farfuriei/& Vreau 1i eu un
69h9rel de vinE ,i, +ie ce8o +iE
4.-=G;$)5 Ma1a, trei cu minu! la 6urtareE
V,RJ$)$)5 Votca e +oarte #un9E Cu ce e +9cut9M
"<-$<)=$5 Cu (@ndaci
$R$)A +cu #oce ln$rea/& VaiE Ce oroareE
<-GA5 :i!ear9 avem un curcan 1i o 6l9cint9 cu mere "lav9
:omnului, aIi !unt aca!9 toat9 Iiua Ji !eara la +elH :omnilor, !9
6o+tiFi 1i di!ear9H
V,RJ$)$)5 =mi 6ermiteFi !9 vinM
$R$)A5 V9 ro(, cu toat9 6l9cereaE
)ATAJA5 Aici !e vine +9r9 multe mo+turi
C,0.T=4$)5 >Am +o!t adu1i 6e lume 6entru dra(o!teE? +rde/
A):R,$5 =ncetaFi, domnilorE )u v8aFi 6licti!it &nc9M
+intr Qedoti1 i ;ode, cu un co mare cu flori/
A,:<T$45 Mi !e 6are c9 !8au a1eIat la ma!9
R<:, +#orbind tare i $raseind/& "8au a1eIat la ma!9M :a, ai
dre6tateH
A,:<T$45 A1tea6t9 o cli69 +foto$rafia./ .naE Te ro(, mai
a1tea6t9 niFel +face !nc o foto$rafie/ :ou9E Acum am terminat
+amndoi auc coul i se !ndreat sre sala cea mare, unde
sunt rimii cu mare $l$ie/
R<:, +#orbind tare/& V9 +elicit 1i v9 dore!c toate cele #uneE
A+ar9 e!te o vreme minunat9E Toat9 dimineaFa ne8am 6lim#at cu
elevii JtiFi c9 dau lecFii de (imna!tic9 la liceuH
A,:<T$45 $rina "er(heevna, v9 6uteFi mi1caH +face o
foto$rafie/ "unteFi at@t de +rumoa!9 a!t9IiE +scoate din bu.unar o
sfrlea./ $at9 1i o !+@rleaI9H Are un !unet neo#i1nuitH
$R$)A5 Ce minuneE
MAJA5 >Pe 6laiu8ntin! !u# (eana m9rii !m9lFat &n aur e8un
tu+anH? +ln$tor/ ,i, 6entru ce !6un a!taM Ver!urile a!tea m9
o#!edeaI9H de aIi8dimineaF9 &mi vin mereu &n minteH
4.-=G;$)5 "untem trei!6reIece la ma!9
R<:, +tare/& Vai de mine, domnilorE )u cumva !unteFi
!u6er!tiFio1iME
+rsete/
4.-=G;$)5 :ac9 !untem trei!6reIece la ma!9, !9 1tiFi c9 avem
6rintre noi &ndr9(o!tiFi )u cumva e1ti dumneata acela, $van
RomanoviciM
+rsete/
C,0.T=4$)5 "unt un #9tr@n 69c9to!, o m9rturi!e!cE :ar nu
&nFele( de ce !8a ro1it )atalia $vanovnaE
+toat lumea i.bucnete !n rs .$omotos;
0ataa se scoal i fu$e !n salon, urmat de Andrei/
A):R,$5 Te ro( nu8i lua &n !eam9E A1tea6t9, te ro(, nu 6lecaH
)ATAJA5 Mi8e ru1ineE )u 1tiu ce8i cu mineH :e ce &1i #at Koc
de mineM Jtiu c9 o !9 6ar 6ro!t cre!cut9 6entru c9 m8am !culat de
la ma!9, dar n8am &ncotroH nu 6otH +!i ascunde obra.ul !n
mini/
A):R,$5 )u +i !u69rat9, dra(a mea, te ro( din !u+letE ,i nu +ac
dec@t !9 (lumea!c9, dar +9r9 r9utateE "unt #uniE Au inimi de aur
Te &ncredinFeI c9 am@ndoi le !untem dra(iE Vino aici, l@n(9
+erea!tr9H :e aici nu ne v9dH +se uit !mre)ur/
)ATAJA5 ,u nu 6rea !unt o#i1nuit9 cu lumeaEH
A):R,$5 <, tinereFeE Minunat9, +rumoa!9 tinereFeE :ra(a mea,
#una mea, nu te nec9KiE Tot ce te ro( e !9 ai &ncredere &n mineH
Ce #ine m9 !imt, !u+letul mi8e 6lin de dra(o!te, de #ucurieE )u ne
vede nimeni, nimeniE :e ce, de ce m8am &ndr9(o!tit de dumneata
1i c@ndM )u &nFele( nici eu nimicE :ra(a mea #un9 1i nevinovat9,
te ro( !98mi +ii !oFieE Te iu#e!cH te iu#e!cH a1a cum n8am iu#it
6e nimeni &nainteH +se srut/
+!n aceeai cli intr doi ofieri, care, #.nd scena, se oresc
foarte nedumerii/
Cortina
ACT.- A- :<$-,A
Acelai decor ca i !n actul !nti. * ora ot seara. 4incolo de
scen, e strad, cnt cine#a abia au.it din armonic. 'e scen
e !ntuneric. Intr 0atalia I#ano#na !n caot i cu o lumnare !n
mn. Se orete !n faa uii care d !n odaia lui Andrei.
)ATAJA5 Ce +aci acolo, Andriu1aM Cite1tiM )u +ace nimicH
&ntre#am a1a, &ntr8o doar9 +se duce i desc-ide alt u, se uit
!nuntru i !nc-ide ua la loc/ )8au l9!at luminaH
A):R,$ +iese din camer cu o carte !n mn/& Ce8i, )ata1aM
)ATAJA5 M9 uitam dac9 nu8i lumin9 Acum, de carnaval,
!lu(ile 1i8au 6ierdut ca6ul Te 6oFi a1te6ta la oriceEH $eri, la
mieIul no6Fii, am trecut 6rin !u+ra(erie 1i ardea o lum@nareH )8
am 6utut a+la cine a l9!at8o a6rin!9 +une )os lumnarea/ C@t e
cea!ulM
A):R,$ +se uit la ceas/& , o6t 1i un !+ert
)ATAJA5 )u !8au &ntor! nici <l(a, nici $rina Prea munce!c
mult !9rmanele +eteE <l(a are con!iliu 6eda(o(ic, 1i $rina e la
tele(ra+ +oftea./ $8am !6u! aIi8dimineaF9 !urorii tale5 >Mai cruF98
te, $rino dra(9E? :ar nu vrea !9 a!culte Ai !6u! c98i ora o6t 1i un
!+ertM Tare mi8e team9 c98i #olnav 0o#i* al no!truE :e ce o +i at@t
de receM $eri avea +e#r9, 1i aIi e rece de totH Tare mi8e team9H
A):R,$5 -a!9, )ata1a, c9 n8are nimic #9iatul , !9n9to! tunE
)ATAJA5 Totu1i, am !98l Fin la re(im Mi8e team9 C@nd te
(@nde1ti c9 aIi e vor#a !9 vin9 ma!caFii la noi, 6e la IeceE
Andriu1a, ar +i mai #ine !9 nu vin9H
A):R,$5 )u 1tiu ce !98Fi !6unH Au +o!t 6o+tiFi
)ATAJA5 Jtii c9 aIi8dimineaF9 c@nd !8a de1te6tat 6ui1orul, !8a
uitat la mine 1i deodat9 mi8a !ur@! VeIi c9 m8a recuno!cut $8am
!6u!5 >0un9 dimineaFa, 0o#i*, #un9 dimineaFa, dr9(uFuleE? 1i el
r@dea "9 1tii c9 &nFele(e totul A1adar, ne8am &nFele!, Andriu1aE
M9 duc !9 !6un c9 nu 6rimim ma!caFii
A):R,$ +ne-otrt/& MdaH VeIi &n!9, c9 a!ta e!te dorinFa
!urorilor meleH 1iH ele !unt !t96@ne aici
)ATAJA5 -a!9 c9 le !6un euE "unt #une 1i au !9 &nFelea(9
+lecnd/ Pentru cin9 am dat ordin !9 Fi !e dea iaurt :octorul a
!6u! c9 numai cu iaurt o !9 iI#ute1ti !9 !l9#e1ti +se orete/ 0o#i*
e at@t de receE Mi8e team9 c98i 6rea +ri( la el &n odaie Ar tre#ui !98
i d9m altaH cel 6uFin 6@n9 la 6rim9var9H Camera $rinei, de
6ild9, !8ar 6otrivi de minune 6entru co6ilH e u!cat9 1i are toat9
Iiua !oare < !98i 6ro6un a!ta $rina 6oate !ta &m6reun9 cu <l(a,
deocamdat9H Tot vin ele numai la culcareE "unt 6lecate Iiua
&ntrea(9H +au./ :ra(ul meu Andrei, de ce nu !6ui nimicM
A):R,$5 Ce !9 mai IicMH M9 (@nde!c 1i euH
)ATAJA5 :aH voiam 6arc9 !98Fi !6un cevaH A, daE A venit
Aera6ont de la Iem!tv9 Vrea !98Fi vor#ea!c9
A):R,$ +cscnd/& Cheam98l aici
+0ataa iese; Andrei citete o carte, alecat sre lumnarea
lsat de ea e mas; intr Qeraont, !mbrcat !ntr"un alton
#ec-i i rut, cu $ulerul ridicat; e le$at la urec-i/
A):R,$5 0un9 !eara, ce vrei !98mi !6uiM
A,RAP<)T5 Pre1edintele v9 trimite o carte 1i o h@rtie Po+timE
+!i d cartea i un ac-et/
A):R,$5 MulFume!c 0ine :ar de ce ai venit at@t de t@rIiuM ,
trecut de ora o6tE
A,RAP<)T5 Cum aFi !6u!M
A):R,$ +#orbind tare/& =Fi !6un c9 ai venit t@rIiu , ora o6t
trecutE
A,RAP<)T5 :a A1a8i Am venit de c@nd era lumin9, dar nu
m8au l9!at 0oierul Iiceau are trea#9 Ce !98i +aciM Trea#a8i
trea#9E ,u nu m9 (r9#e!cH +cre.nd c Andrei !l !ntreab ce#a/
Cum aFi !6u!M
A):R,$5 )8am !6u! nimic +se uit la carte/ M@ine e vineri 1i
n8avem !luK#9 ,u &n!9 tot m9 ducH aca!9 m9 6licti!e!c +au./
,i, mo1ule, mo1ule, ce ciudat !e !chim#9 toate 1i cum te mai
am9(e1te viaFaE )eav@nd ce +ace aIi, am 6u! m@na 6e cartea a!ta,
un vechi cur! univer!itarH Mi8a venit !9 r@dE :oamne, :oamneE
$at98m9 !ecretar la Iem!tv9, unde Proto6o6ov e 6re1edinte, 6e c@t9
vreme eu nu !unt dec@t !ecretarH tot ce 6ot !6era, &n cel mai #un
caI, e !9 aKun( mem#ru &n con!iliuE ,u !9 +iu mem#ru &n con!iliul
Iem!tvei de8aici, eu, care vi!eI &n +iecare !ear9 c9 !unt 6ro+e!or la
.niver!itatea din Mo!cova .n c9rturar de vaI9H M@ndria F9rii
ru!e1tiEH
A,RAP<)T5 Ce 6ot !9 !6un euMH A &nce6ut !98mi !l9#ea!c9
auIul
A):R,$5 :ac9 auIeai #ine 6oate c9 n8a1 +i vor#it cu tineE "imt
nevoia !9 vor#e!c cu cineva, dar neva!t98mea nu m9 &nFele(e
1i nu 1tiu de ce de !urori m9 tem M9 temH !9 nu r@d9 de
mineH nu #eau, nu8mi 6lace c@rciuma, dar tare m8a1 +i du! acum
6e la Te!tov !au la Re!taurantul Mare din Mo!cova :aH dra(ul
meuE
A,RAP<)T5 JtiFi c9 mai deun9Ii a venit 6e la Iem!tv9 un
antre6renor care 6ove!tea de!6re ni1te ne(u!tori din Mo!cova
Cic9 au m@ncat 6atruIeci de #linele 1i c9 unul dintre ei ar +i
muritH nu Fin #ine minte, au m@ncat 6atruIeci !au cinciIeci
A):R,$5 -a Mo!cova !unt re!taurante cu !9li mari, unde
nimeni nu te cunoa1te 1i totu1i nu te !imFi !tr9in Aici te cunoa1te
toat9 lumea 1i e1ti !tr9in "in(ur 1i !tr9inEH
A,RAP<)T5 Cum aFi !6u!M +au./ Tot el 6ove!tea, dar ce 6oFi
!9 1tii, !8ar 6utea !9 mint9H Cic9 de8a lun(ul Mo!covei e!te
&ntin!9 o +unieH
A):R,$5 Cu ce !co6M
A,RAP<)T5 ;a#ar n8am A1a Iicea antre6renorul
A):R,$5 AleacuriE +citete din carte/ Ai +o!t vreodat9 la
Mo!covaM
A,RAP<)T +du o au./& )8am +o!t, n8a vrut :umneIeuE
+au./ Pot !9 6lecM
A):R,$5 :a :u8te !9n9to!E +Qeraont leac/ Aii !9n9to!E
+citete/ "9 vii m@ine dimineaF9 !9 iei h@rtiile a!teaH PoFi !9
6leciH +au./ A 6lecat +se aude soneria/ :a, a1a eH +casc, se
!ntinde i se !ndreat, fr $rab, sre camera sa/
+din culise se aude doica, care adoarme coilul; intr Maa i
9erinin; !n tim ce stau de #orb, intr )uneasa i arinde
lama i lumnrile/
MAJA5 Jtiu 1i euM +au./ )u 1tiu :e!i(ur, o#i1nuinFa e mare
lucru 0un9oar9, du69 moartea tatei, ne venea +oarte (reu !9 ne
o#i1nuim +9r9 ordonanFe Cred &n!9 c9 &n a+ara o#i1nuinFei mai
vor#e1te &n mine 1i !imFul de dre6tate )u 1tiu cum o +i &n alte
ora1e, dar aici !in(urii oameni de trea#9, de neam 1i cu cre1tere
mai alea!9 !unt militarii
V,RJ$)$)5 Mi8e tare !ete, a1 #ea un ceaiH
MAJA +uitndu"se la ceas/& )e !erve1te &ndat9 JtiiH m8au
m9ritat la o6t!6reIece aniH Mi8era team9 de !oFul meuH 6entru
c9 era 6ro+e!or la liceuH iar eu a#ia ie1i!em atunci din 1coal9 Mi
!e 69rea (roIav de &nv9Fat, de inteli(ent 1i de im6ortant Acum
&n!9, din 69cate, nu mai !unt de aceea1i 69rere
V,RJ$)$)5 A1a8iH :a, daE
MAJA5 )u !6un nimic de!6re !oFul meu, m8am o#i1nuit cu el
:ar 6rintre civili !unt at@Fia oameni li6!iFi de cre1tere, (ro!olani 1i
care nu 1tiu !9 !e 6oarte Gro!ol9nia m9 tul#ur9 1i m9 Ki(ne1te
"u+9r c@nd v9d c9 un om nu e &ndeaKun! de !en!i#il, de #l@nd 1i de
6olitico! C@nd mi !e &nt@m6l9 !9 +iu &ntre 6ro+e!ori cole(ii
!oFului meu !u+9rE
V,RJ$)$)5 :aH A1a8i Mi !e 6are &n!9 c9 nu 6rea e!te mare
deo!e#ire &ntre militari 1i ceilalFi, mai cu !eam9 &n ace!t ora1 ToFi
!unt la +el C@nd !tai de vor#9 cu un intelectual de aici, +ie civil,
+ie militar, a+li c9 e chinuitH #a de neva!t9, #a de mo1ie, de ca!9,
de cai 1i a1a mai de6arteH VeIi, noi, ru1ii, !untem &n !tare !9
aKun(em la cele mai &nalte culmi ale (@ndirii, dar !6une8miH de
ce oare ne l9!9m ro#iFi de toate m9runFi1urile vieFiiM :e ceM
MAJA5 :e ceM
V,RJ$)$)5 :e ce !unt ei chinuiFiH chinuiFi de co6ii, de
neve!teM Ji de ce, la r@ndul lor, co6iii 1i neve!tele !unt chinuiFi de
eiM
MAJA5 V9d c9 aIi e1ti cam 6ro!t di!6u!
V,RJ$)$)5 "e 6rea 6oate AIi n8am m@ncat nimic :e
dimineaF9 n8am 6u! nimic &n (ur9 Mi8e +ata cam #olnav9H C@nd
!e &m#oln9ve1te una dintre +etiFe, !imt cum m9 !u(rum9 nelini1teaE
M9 mu!tr9 con1tiinFa5 cum de am +o!t &n !tare !9 le dau o a!t+el de
mam9E <, dac9 ai +i v9Iut8o a!t9IiE Ce nulitateE Am &nce6ut !9 ne
cert9m de la 1a6te dimineaFa, iar la nou9 am 6lecat tr@ntind u1a
+au./ )u8mi 6lace !9 vor#e!c altora de!6re a!ta, 1i, ciudat lucru,
m9 6l@n( tocmai dumitaleE +!i srut mna/ Te ro( !9 nu te !u6eri
6e mineE )u am 6e nimeni 6e lume &n a+ar9 de dumneata Pe
nimeniH
+au./
MAJA5 Cum mai vuie1te !o#aE A1a era cu 6uFin &nainte de a
muri #ietul tata A1a vuia 1i atunci co1ulH Chiar a1aH
V,RJ$)$)5 )u cumva e1ti !u6er!tiFioa!9ME
MAJA5 0a da
V,RJ$)$)5 Ce ciudatE +!i srut mna/ ,1ti o +emeie minunat9,
+ermec9toareE Minunat9, +ermec9toareE Cu toate c98i &ntuneric
aici, &Fi v9d !tr9lucirea ochilor
MAJA +se aa. e alt scaun/& Aici e mai mult9 lumin9H
V,RJ$)$)5 Te iu#e!c, te iu#e!c, te iu#e!cE C@t &mi !unt de
dra(i ochii, mi1c9rile dumitaleE Ade!ea te vi!eIH Minunat9,
+ermec9toare +emeieE
MAJA +rde !ncet/& )u 1tiu de ce &mi vine !9 r@d c@nd &mi
vor#e1ti a!t+el Adev9rul &n!9 e c9 mi8e team9H )u mai !6une
nimic Te ro(E +aroae !n oat/ 0a nuE Vor#e1teE Mi8e
totunaH +!i ascunde faa !n mini/ Mi8e totuna Vine cineva "9
!chim#9m vor#a
+intr Irina i Tu.enba- rin sala mare/
T.N,)0A;5 Jtii, numele meu e alc9tuit din trei nume M9
nume!c #aron TuIen#ah84Kone8Alt!chauer, dar !unt ru!, ortodo%
ca 1i dumneata Mi8a r9ma! 6uFin din +irea nemFea!c9H Poate
r9#darea 1i &nd9r9tnicia cu care te 6licti!e!c &n +iecare !ear9, c@nd
vin 1i te conduc aca!9E
$R$)A5 C@t de o#o!it9 !untE
T.N,)0A;5 Am !9 vin a!t+el &n +iecare !ear9 1i am !9 te
conduc aca!9, Iece8dou9Ieci de ani, c@t tim6 nu m9 vei (oniH +!i
.rete e Maa i e 9erinin; se !ndreat sre ei, #esel/ Voi
eraFiM 0un9 !eara
$R$)A5 $at98m9 &n !+@r1it aca!9E +ctre Maa/ AIi a venit la
6o1t9 o cucoan9 care voia !9 tele(ra+ieIe la "aratov Voia !981i
ve!tea!c9 +ratele c98i muri!e +iul 1i nu81i 6utea aminti adre!a P@n9
la urm9, am trimi! tele(rama +9r9 adre!9, la "aratov "e t@n(uia
&ntruna 1i eu am +o!t rea cu ea, +9r9 niciun motiv $8am !6u!5 >)8
am tim6? M8am 6urtat 6ro!te1te cu eaH AIi vin ma!caFii la noiM
MAJA5 :a
$R$)A +se aa. !n fotoliu/& < !9 m9 odihne!c o cli69H "unt
o#o!it9E
T.N,)0A; +sur.nd/& ,1ti ca o +etiF9 oro6!it9 c@nd te &ntorci
de la !luK#9H
+au./
$R$)A5 Am o#o!it )u8mi 6lace !luK#a la 6o1t9 )u8mi 6lace
MAJA5 Ai !l9#itH +fluier !ncet/ Ai &ntinerit Acum !emeni a
#9iat la +aF9
T.N,)0A;5 < !chim#9 6ie6t9n9tura
$R$)A5 Tre#uie !98mi caut alt9 !luK#9 A!ta nu8i 6entru mine
)u (9!e!c acolo ceea ce am dorit, ceea ce am vi!atH , o munc9
+9r9 6oeIieH li6!it9 de ideiH +bate cine#a !n odea/ , doctorul
+ctre Tu.enba-/ :ra(ul meu, r9!6unde8i ,u nu !unt &n !tare, !unt
i!tovit9H +Tu.enba- rsunde, btnd !n odea/
$R$)A5 < !9 a6ar9 &ndat9 Ar tre#ui !9 lu9m m9!uri :octorul a
+o!t ieri cu Andrei la clu# 1i iar au 6ierdut "e !6une c9 Andrei a
6ierdut la Koc dou9 !ute de ru#le
MAJA +indiferent/& Ce !98i +aciME
$R$)A5 A mai 6ierdut acum dou9 !96t9m@niH ca 1i &n
decem#rieH Ce #ine ar +i !9 6iard9 mai re6ede totE Poate c9
atunci am 6leca din ora1ul 9!ta :oamne, :umneIeuleE Vi!eI
Mo!cova &n +iecare noa6teE Parc9 a1 +i ne#un9EH +rde/ A#ia &n
iunie o !9 6lec9mH :ar 6@n9 atunci au mai r9ma!H +e#ruarie,
martie, a6rilie 1i maiH a6roa6e Kum9tate de an
MAJA5 )ata1a n8ar tre#ui !9 a+le c9 a 6ierdut
$R$)A5 Cred c9 6uFin &i 6a!9E
+rin sala mare intr ,ebut!1in, !nc somnoros du siesta de
du"amia.; du ce !i iatn barba, se aa. i scoate din
bu.unar .iarul/
MAJA5 $a te uit9H a !o!itE Ji8a 6l9tit chiriaM
$R$)A +rde/& :aG de undeE )8a 6l9tit8o de o6t luni A uitat,
6e!emne
MAJA +rde/& $a 6riviFi ce (rav !t9E
+rd cu toii; au./
$R$)A5 :e ce nu !6ui ceva, Ale%andr $(natieviciM
V,RJ$)$)5 Jtiu 1i euM Tare a1 #ea un ceaiE Mi8a1 da Kum9tate
din viaF9 6entru un 6ahar cu ceaiE :e aIi8dimineaF9 n8am #9(at
nimic &n (ur9H
C,0.T=4$)5 $rina "er(heevnaE
$R$)A5 Ce 6o+te1tiM
C,0.T=4$)5 Vino aici, te ro(H #ene. ici8 +Irina se duce i se
aa. ln$ el, la mas/ )u 6ot +9r9 dumneata +Irina ia crile de
)oc i !ncee o asien/
V,RJ$)$)5 Ce !98i +aciE V9d c9 nu ne mai aduce ceaiulH "9
+acem 1i noi atunci 6uFin9 +iloIo+ie
T.N,)0A;5 Prea #ineE :e!6re ce !9 vor#imM
V,RJ$)$)5 :e!6re ceM ;ai !9 vi!9mH #un9oar9H la viaFa de
6e!te dou98trei !ute de aniEH
T.N,)0A;5 Ce creIiM < !9 I#oare lumea cu aero!tateleE
;ainele &1i vor !chim#a croialaH "e va de!co6eri 6oate un al
1a!elea !imF, care !e va +i deIvoltatH ViaFa, &n!9, va r9m@ne
aceea1iE Grea, 6lin9 de taine 1i +ericireH Chiar 6e!te o mie de ani,
omul tot la +el o !9 !e t@n(uia!c9, Iic@nd5 >Vai, ce (rea e viaFaE? Ji
tot a1a, ca 1i acum, o !9 !e team9 de moarte 1i n8o !9 vrea !9
moar9
V,RJ$)$) +st e $nduri/& Cum !98Fi !6unM Mie mi !e 6are c9
totul va tre#ui !9 !e !chim#e &ncetul cu &ncetul 1i c9 a 1i &nce6ut !9
!e !chim#e chiar !u# ochii no1tri Pe!te dou98trei !ute !au o mie de
aniH c9ci anii nu &n!eamn9 mai nimicH o !9 &ncea69 o viaF9
+ericit9, o viaF9 nou9E )oi nu vom avea 6arte de ea, +ire1teO &n!9
6entru ea tr9im a!t9Ii, ne trudim 1i !u+erim )oi o &n+96tuimH 1i
9!ta e !en!ul e%i!tenFei noa!tre 1i chiar am 6utea !6une, +ericirea
noa!tr9
+Maa rde !ncet/
T.N,)0A;5 Ce8i cu dumneataM
MAJA5 )ici eu nu 1tiuE :e aIi8dimineaF9 &mi vine &ntruna !9
r@d
V,RJ$)$)5 Mi8am terminat !tudiile &n acela1i loc cu dumneata
:ar n8am urmat cur!uri la Academia militar9 Cite!c mult, &n!9 nu
1tiu !98mi ale( c9rFile Poate nu cite!c ceea ce ar tre#ui Cu toate
a!tea, cu c@t tr9ie!c mai mult, cu at@t !imt &n mine mai a6ri(9 !etea
de a cunoa1te =nc9runFe!c, !unt a6roa6e #9tr@n, 1i 1tiu at@t de
6uFin, at@t de 6uFinE Totu1i mi !e 6are c9 1tiu #ine ceea ce e!te
e!enFial 1i adev9rat C@t a1 vrea !9 v9 dovede!c c9 +ericirea nu8i
6entru noi, c9 nu tre#uie !9 +ie 1i nici nu va +iH )oi tre#uie !9
muncim, !9 muncim mereu AericireaM Aericirea e h9r9Iit9
urma1ilor no1tri &nde69rtaFi +au./ :ac9 nu mie, cel 6uFin
urma1ilor urma1ilor mei
+!n sala mare aar Qedoti1 i ;ode, care se aa. i cnt !ncet,
acomaniindu"se la c-itar/
T.N,)0A;5 :u69 dumneata, nici !9 vi!9m la +ericire n8avem
voie :ar dac9 eu m9 !imt +ericitE
V,RJ$)$)5 )u8i a1aH
T.N,)0A; +d din mini, r.nd/& "e vede ca nu ne 6utem
&nFele(eE )u 1tiu &n!9 cum a1 +ace !9 te convin(
+Maa rde !ncet/
T.N,)0A; +ameninnd"o cu de$etul/& R@Ii, r@Ii +ctre
9erinin/ )ici 6e!te dou98trei !ute de ani, #a nici 6e!te un milion
de ani, viaFa nu !e va !chim#a cu o iot9E ,a r9m@ne aceea1i,
urm@ndu81i le(ile ei 6ro6rii, 6e care noi nu le 6utem 69trunde 1i 6e
care nu le vom cunoa1te niciodat9 P9!9rile c9l9toare, cocorii de
6ild9, &1i urmeaI9 neo#o!ite I#orulE <ricare ar +i (@ndurile ce le
+r9m@nt9 mintea me!chine !au m9reFe &1i vor continua mereu
I#orul, +9r9 !9 1tie &ncotro 1i de ce ,i I#oar9 1i vor continua !9
I#oare &n ciuda +iloIo+ilor ce !8ar 6utea ivi 6rintre ei Ace1tia vor
6utea !9 +iloIo+eIe &n lini1te, numai !9 nu tul#ure I#orul celorlalFi
MAJA5 0ine, dar 6entru ceM
T.N,)0A;5 Pentru ceM .ite, a+ar9 nin(e Pentru ceM
+au./
MAJA5 Mie, &n!9, mi !e 6are c9 tot omul tre#uie !9 ai#9 o
credinF9 !au cel 6uFin !9 o caute Alt+el e%i!tenFa lui e (oal9,
(oal9H "9 tr9ie1ti 1i !9 nu 1tii de ce I#oar9 cocoriiM :e ce !e na!c
co6iiiMH :e ce !unt !tele 6e cerMH <ri 1tii de ce tr9ie1ti, ori toate
6e lume !unt +leacuriH nimicuriH
+au./
V,RJ$)$)5 Ji totu1i, ce 69cat c9 !8a du! tinereFeaE
MAJA5 Go(ol !6unea5 >Plictico! lucru !9 tr9ie1ti 6e lume,
domnilorE?
T.N,)0A;5 Ji eu am !9 !6un5 >Greu lucru !9 !e &nFelea(9
cineva cu dumneavoa!tr9, domnilorE? Mai l9!aFi8o
C,0.T=4$) +citete din .iar/& 0alIac !8a cununat la
0erdicevH +Irina cnt !ncet/ A!ta tre#uie !9 mi8o &n!emn &n
carnet +scrie/ 0alIac !8a cununat la 0erdicev +citete mai dearte
.iarul/
$R$)A +fcnd asiena !n$ndurat/& 0alIac !8a cununat la
0erdicevH
T.N,)0A;5 Narurile au +o!t aruncateE Jtii, Maria "er(heevna,
mi8am dat demi!iaE
MAJA5 Am auIit )u v9d nimic #un &n a!ta )u8mi 6lac civilii
T.N,)0A;5 , totunaE +se ridic/ )u 6rea !unt eu chi6e1E VeIi
dar, c9 nu +ac de militarE :ar 6arc9 nu8i totunaMH Am de (@nd !9
munce!c Vreau cel 6uFin o dat9 &n viaFa mea !9 munce!c at@t,
&nc@t !9 vin !eara i!tovit aca!9, !9 m9 tr@nte!c 6e 6at 1i !9 adorm
numaidec@t +trece !n sala mare/ Cred c9 numai muncitorii dorm
#ine noa6teaE
A,:<T$4 +ctre Irina/& Venind aici 6e !trada Mo!covei, am
intrat &n 6r9v9lia lui P&Ki*ov 1i Fi8am cum69rat ni1te creioane
colorate 1i #ricea(ul 9!ta
$R$)A5 Aire1teE Voi toFi m9 con!ideraFi &nc9 o +etiF9H dar eu am
cre!cutE +ia creioanele i bricea$ul, cu #dit bucurie/ Ce dr9(uFe
!untE
A,:<T$45 Pentru mine am cum69rat un #ricea( mai mare $a
uitaFi8v9E < lam9, &nc9 una, 1i8a treia A!ta e 6entru !co#it &n
urechiO uite 1i o +or+ecuF9 1i o 6il9 de un(hii
R<:, +tare/& :octore, c@Fi ani aiM
C,0.T=4$)5 ,uM TreiIeci 1i doi
+rs $eneral/
A,:<T$45 ;ai !9 v9 ar9t o 6a!ienF9 nou9 +aa. crile/
+)uneasa intr cu samo#arul, Anfisa rmne e ln$ el; du
un tim intr 0ataa i se !n#rtete i ea !n )urul mesei, aoi
intr Solion!i, care salut lumea i ia loc la mas/
V,RJ$)$)5 Ce vreme ur@t9 e a+ar9E Ce v@ntE
MAJA5 :a, m8am !9turat de at@ta iarn9 Am 1i uitat cum e vara
$R$)A5 Mi !e 6are c9 ie!e 6a!ienFa "9 1tii c9 6lec9m la
Mo!cova
A,:<T$45 0a nu ie!e deloc $a te uit9 cum a &nchi! o6tul acela
6e doi de 6ic9 +rde/ A!ta &n!eamn9 c9 nu 6lecaFi la Mo!covaE
C,0.T=4$) +citete din .iar/& T!i8t!i8carH Acolo8i molim9
0@ntuie v9r!atul ne(ruE
A)A$"A +#ine sre Maa/& Ma1a, m9icuF9, 6o+te1te lumea la
ceaiE +ctre 9erinin/ Po+tiFi la ceai, domnule colonelH $ertaFi8m9,
t9tucule, v8am uitat numele
MAJA5 Adu8l aici, doiculiF9, nu m9 mai duc acoloE
$R$)A5 :oiculiF9E
A)A$"A5 $ac9, vin &ndat9E
)ATAJA +ctre Solion!i/& Jtii, 6runcii 91tia &nFele( +oarte #ine
totE Mai deun9Ii &i !6un5 >0un9 Iiua, 0o#i*, #un9 Iiua,
dr9(uFuleE? "9 +i v9Iut numai cum m8a 6rivitE "9 nu creIi c9
vor#e!c a1a 6entru c98i !unt mam9, te ro( !9 m9 creIiE 0o#i* &n!9
e!te un co6il e%ce6FionalE
"<-$<)=$5 :ac9 co6ilul 9!ta era al meu, &l 6uneam &n ti(aie 1i8l
m@ncam +ri6t +!i ia a-arul de ceai i trece !n salon, ae.ndu"
se !ntr"un col/
)ATAJA +ascun.ndu"i faa !n mini/& Vai, ce om #rutal 1i
6ro!t cre!cutE
MAJA5 Aericit cel ce nu vede dac9 acum e iarn9 !au var9H
Cred c9 dac9 a1 +i +o!t la Mo!cova, nu m8a1 +i !inchi!it de tim6E
V,RJ$)$)5 Mai deun9Ii citeam ni1te memorii !cri!e de un
mini!tru +ranceI la &nchi!oare A +o!t o!@ndit 6entru a+acerea
Panama )u v9 6uteFi &nchi6ui cu ce &nc@ntare 1i &n!u+leFire vor#ea
de 69!9rile 6e care le vedea 6rin (ratiile +ere!trei, de!6re 69!9rile
6e care nu le o#!erva!e niciodat9 at@ta vreme c@t +u!e!e mini!tru
Aire1te c9 acum, du69 ce 1i8a rec969tat li#ertatea, nu le mai #a(9 &n
!eam9 ca &nainte -a +el !e va &nt@m6la 1i cu dumneata C@nd vei
locui la Mo!cova, n8o !9 Fi !e mai 6ar9 minunat9, ca acum
Aericirea nu e%i!t9 6entru noi 1i n8o atin(em niciodat9, o dorim
numai
T.N,)0A; +ia de e mas o cutie de bomboane/& :ar unde
!unt #om#oaneleM
$R$)A5 -e8a m@ncat "olion&i
T.N,)0A;5 CumM Pe toateM
A)A$"A +ser#ind ceaiul/& :omnule colonel, aveFi o !cri!oareE
V,RJ$)$)5 ,uM +ia scrisoarea/ , de la +iica mea +citete/
:aH +ire1teE Maria "er(heevna, nu te !u69raH o !9 6lec 6e
neo#!ervateH nici ceaiul nu8l 6ot #eaH +se ridic emoionat/
Ve1nica 6ove!teH
MAJA5 Ce !8a &nt@m6latM )u !e 6oate !6uneM
V,RJ$)$) +#orbete !ncet/& $ar !8a otr9vit !oFia meaE "unt
nevoit !9 6lec Voi trece +9r9 !9 +iu o#!ervat Ce ne6l9cute !unt
toate a!teaE +srut mna Maei/ :ra(a mea, #una meaH
+rumoa!a meaH o !8o iau &nceti1or 6e8aici +leac/
A)A$"A5 :ar unde !e duceM Tocmai acum c@nd am !ervit
ceaiulE Ce om ciudatEH
MAJA +surat/& VeIi8Fi de trea#9E )u dai omului 6ace
niciodat9E +cu ceaca de ceai !n mn se !ndreat sre mas/ M8
ai 6licti!it, #9tr@noH
A)A$"A5 )u te mai !u69ra, m9icuF9E
A):R,$ +din culise/& An+i!oE
A)A$"A +!n$n/& >An+i!oH? "t9 colea 1iH +se duce/
MAJA +!n sala mare, ln$ mas; surat/& AaceFi8mi loc 1i
mie la ma!9E +r#ete crile ae.ate entru asien/ :e ce v8
aFi a1eIat aici, cu c9rFile a!teaM 0eFi ceaiul acumE
$R$)A5 Ce r9ut9cioa!9 e1ti, Ma1aE
MAJA5 Aoarte #ineE :ac9 !unt rea, !9 nu mai vor#iFi cu mine
"9 m9 l9!aFi &n 6aceE
C,0.T=4$) +r.nd/& AuIi dumneataE "8o l9!9m &n 6aceE
MAJA5 Ai 1aiIeci de ani, dar #ol#oro!e1ti &ntotdeauna dracu
1tie ce n9I#@tii Parc9 ai +i co6ilE
)ATAJA +oftnd/& Ma1a, dra(a mea, nu8i +rumo! !9 +olo!e1ti &n
conver!aFie a!t+el de e%6re!iiE :re6t !98Fi !6un, +rumoa!9 cum e1ti
1i +9c@nd 6arte dintr8o lume alea!9, ai 6utea +i +ermec9toare dac9
n8ai +olo!i ace!te cuvinte ne6otrivite Me #ous rie, ardonne. moi,
Marie, mais #ous a#e. des maniNres un eu $rossiNres.
75
T.N,)0A; +stnindu"se cu $reu s nu i.bucneasc !n rs/&
V8a1 ru(aH !98mi daFiH !98mi daFiH mi !e 6are c9 acolo e!te
coniacH
)ATAJA5 Il ara!t Gue mon 6obi1 ne dort lus
72
, !8a de1te6tat
AIi e #olnav mititelulH M9 iertaFiH m9 duc !9 v9d ce +ace
+leac/
$R$)A5 .nde !8a du! Ale%andr $(natieviciM
MAJA5 Aca!9 $ar are un #ucluc cu neva!t98!a
T.N,)0A; +se !ndreat sre Solion!i cu sticla de coniac !n
mn/& "tai mereu &n(@ndurat 1i !in(urel 1i nu 6ot 6rice6e la ce te
(@nde1tiE ;ai !9 ne &m69c9mE "9 #em un 69h9rel cu coniacE
+beau/ A9r9 &ndoial9 c9 va tre#ui !9 c@nt toat9 noa6tea la 6ianH
tot +elul de +leacuriH Ce !98i +aciM
"<-$<)=$5 )u &nFele( de ce vrei !9 ne &m69c9mM ,u nu m8am
certat cu dumneata
T.N,)0A;5 )u 1tiu de ce dar !t@rne1ti &n mine un !imF9m@nt
ciudat, ca 1i cum ar +i &ntotdeauna o ne&nFele(ere &ntre noi Tre#uie
!9 recuno!c c9 ai un caracter de!tul de !traniuH
"<-$<)=$ +declam/& >"unt ciudat, dar cine nu8i a!t+elM :eci
nu te !u69ra, Ale*o?
T.N,)0A;5 :ar ce caut9 aici Ale*oM
+au./
"<-$<)=$5 VeIiH de c@te ori !unt !in(ur cu cineva, mer(e,
!unt ca toFi oamenii =n lume &n!9 !unt 6lictico!, !+io!H "6un
numai 6ro!tiiH Ji totu1i, !unt mai de trea#9 1i mai cin!tit dec@t
mulFi, mulFi alFii Ji o 6ot dovedi
T.N,)0A;5 :e multe ori m9 !u69r 6e dumneata Ve1nic te
le(i de mine c@nd !untem &m6reun9 &n lumeE Ji totu1i, mi8e1ti
!im6atic, nu 1tiu de ce AIi m9 &m#9tH +ie ce8o +iE "9 #emE
"<-$<)=$5 "9 #emE +beau/ )8am nimic &m6otriva dumitale,
#aroane, 1i nici n8am avut vreodat9 :ar am caracterul lui
-ermontov +!ncet/ Ji !e !6une c9 !em9n 6uFin cu elH +scoate
sticlua cu arfum din bu.unar i !i d e mini/
T.N,)0A;5 "9 1tii c9 demi!ioneI AKun(eE :e cinci ani de
c@nd m9 tot (@nde!c 1i r9!(@nde!c =n !+@r1it, m8am hot9r@tE Am
de (@nd !9 munce!cH
"<-$<)=$ +declam/& ><, nu te !u69ra, Ale*oE Ci uit9 ale tale
vi!uriE?
+!n tim ce stau de #orb, aare Andrei; are o carte !n mn,
trece !ncet i se aa. ln$ lumnare/
T.N,)0A;5 :aE Am !9 munce!cE
C,0.T=4$) +#ine !n salon cu Irina/& Aire1te c9 1i m@ncarea a
+o!t caucaIian9 Cior#9 cu cea69 1i al doilea +el cehartmaO a!ta &n
loc de +ri6tur9
"<-$<)=$5 Cerem1a nu8i +ri6tur9 , o le(um9H "eam9n9 cu
cea6a
C,0.T=4$)5 0a !8avem iertare, &n(era1ule Cehartma nu e
cea69, ci +ri6tur9 de #er#ec
"<-$<)=$5 Ji eu &Fi !6un c9 cerem1a e cea69
C,0.T=4$)5 -a urma urmei, de ce m8a1 certa cu dumneata,
care n8ai +o!t niciodat9 &n CaucaI 1i n8ai m@ncat cehartmaM
"<-$<)=$5 )8am m@ncat, 6entru c9 nu 6ot !u+eri m@ncarea a!ta
Miroa!e a u!turoi
A):R,$ +ru$tor/& V9 ro(, domnilor, &ncetaFiE
T.N,)0A;5 C@nd vin ma!caFiiM
$R$)A5 Au +9(9duit !9 vin9 6e la ora nou9 Vor !o!i &n cur@nd
T.N,)0A; +!l !mbriea. e Andrei i cnt/&
M9i 6ridvoare, 6ridvora1,
Pridvora1ul meu cel nou
A):R,$ +)oac i cnt mai dearte/&
M9i 6ridvoare, 6ridvora1,
Pridvora1ul meu cel nou
C,0.T=4$) +tot aa )oac i cnt/&
M9i 6ridvoare, 6ridvora1,
Me1terit din 69ltina1
+toat lumea rde/
T.N,)0A; +srutndu"l e Andrei/& Mai d98o nai#ii de
trea#9E ;ai !9 #em, Andriu1aH hai !9 #em 1i !9 ne tutuimE "9 1tii,
Andriu1a, c9 6lec cu tine la Mo!cova, la univer!itateE
"<-$<)=$5 -a careM Mo!cova are dou9 univer!it9Fi
A):R,$5 Mo!cova n8are dec@t o !in(ur9 univer!itate
"<-$<)=$5 Ji eu v9 !6un c9 are dou9
A):R,$5 Poate !9 ai#9 1i treiE Cu8at@t mai #ine
"<-$<)=$5 Mo!cova are dou9 univer!it9FiE +toat lumea
rotestea. .$omotos, stri$nd& 5t8 5t8/ V9 !6un c9 Mo!cova
are dou9 univer!it9Fi5 cea veche 1i cea nou9 :ac9 nu vreFi !9 m9
a!cultaFi 1i v9 !u69r9 vor#ele mele, 6ot !9 1i tac, #a m9 6ot duce 1i
&n alt9 camer9H +iese e una dintre ui/
T.N,)0A;5 0ravoE 0ravoE +rde/ :omnilor, v9 ro( !9
&nce6em ,u o !9 c@nt la 6ian Cara(hio! mai e 1i "olion&i 9!ta +se
aa. la ian i !ncee un #als/
MAJA +dansnd sin$ur/& 0aronul a #9utE 0aronul !8a &m#9tatE
"8a &m#9tatE
+intr 0ataa/
)ATAJA +lui ,ebut!1in/& $van RomaniciE +!i sune ce#a lui
,ebut!1in, aoi leac clcnd cu $ri); ,ebut!1in se duce la
Tu.enba-, !i une mna e umr i !i otete ce#a la urec-e/
$R$)A5 Ce !8a &nt@m6latM
C,0.T=4$)5 , tim6ul !9 6lec9m R9m@neFi !9n9toa!eE
T.N,)0A;5 )oa6te #un9 Tre#uie !9 6lec9mE
$R$)A5 :ar ce mai e 1i a!taM )u 1tiFi c9 vin ma!caFiiM
A):R,$ +foarte !ncurcat/& "9 vedeFiH ma!caFii nu mai vin
Jtii, $rino dra(9H )ata1a a !6u! c9 0o#i* nu !e !imte #ine 1i de
aceeaH dar la urma urmeiH ha#ar n8am ce !e 6etrece 1i nici nu8
mi 6a!9E
$R$)A +dnd din umeri/& AuIi, m9 ro(E 0o#i* nu !e !imte #ineE
MAJA5 A!ta !9 ne +ie toat9 6a(u#aE Ce !98i +aciM C@nd te d9
a+ar9, tre#uie !9 6leciE +Irinei/ )u 0o#i* e #olnavH ea e!teH
uite8aiciH +arat cu de$etul la ca/ Mahala(ioaic9E A!ta8iE
+Andrei intr !n camera lui rin ua din dreata, ,ebut!1in !l
urmea.; !n sala mare toat lumea !i ia rmas"bun/
A,:<T$45 Ce r9u &mi 6areE ,ram at@t de !i(ur c9 voi 6etrece
#ine a!t98!ear9E :ar ce !98i +aciMH :ac98i co6ila1ul #olnavH )8
avem &ncotro M@ine o !98i aduc Kuc9riiH
R<:, +tare/& C@nd te (@nde1ti c9 m8am culcat dinadin! du69
ma!9 ca !9 6ot dan!a mai #ine toat9 noa6teaE , a#ia ora nou9E
MAJA5 ;ai !9 ie1im &n !trad9H continu9m acolo conver!aFiaE
H G9!im noi ce !9 +acemE
+se aude din #estibul cum !i iau rmas"bun, aoi rsul #esel al lui
Tu.enba-; au lecat cu toii; Anfisa i )uneasa strn$ masa,
stin$ luminile; din culise se aude cntul doicii care adoarme
coilul; Andrei iese !ncet din camera lui, !mbrcat !n alton, cu
lrie, urmat de ,ebut!1in/
C,0.T=4$)5 )8am mai a6ucat !9 m9 &n!orH viaFa a trecut ca
un +ul(er Ji a6oi, o iu#eam ne#une1te 6e maic98taH 1i ea era
m9ritat9H
A):R,$5 )u8i #ine !9 te c9!9tore1tiE , 6lictico!E
C,0.T=4$)5 "9 1tii c9 ai dre6tateE :ar !in(ur9tateaM <ric@t ai
+iloIo+a, !in(ur9tatea e ceva &n!69im@nt9tor, dra(ul meuE Ji totu1i
la urma urmei 6oate c98i totunaE
A):R,$5 "9 6lec9m mai re6edeE
C,0.T=4$)5 :e ce !9 ne (r9#imM Avem tot tim6ulE
A):R,$5 M9 tem !9 nu m9 o6rea!c9 neva!t98mea
C,0.T=4$)5 AhaE
A):R,$5 =n !eara a!ta n8am !9 KocH o !9 6rive!c numaiH )u
6rea m9 !imt #ineH $a !6une, $van Romanici, ce !9 +acM R9!u+lu
at@t de (reuH
C,0.T=4$)5 :e ce m9 &ntre#iM Am uitat tot, dra(ul meuH nu
mai 1tiuH
A):R,$5 "9 ie1im 6rin #uc9t9rieE +ies !mreun/
+se aude soneria, aoi #oci i rsete/
$R$)A +intr/& Ce e!teM
A)A$"A +!n oat/& Au venit ma!caFii
+sun din nou/
$R$)A5 "6une8le, doic9, c9 nu8i nimeni aca!9 "9 ne ierte
+Anfisa leac, Irina se limb !n$ndurat rin camer; este
emoionat; intr Solion!i/
"<-$<)=$ +nedumerit/& )u8i nimeniM :ar unde !8au du! cu
toFiiM
$R$)A5 Au 6lecat aca!9
"<-$<)=$5 CiudatE Ji dumneata e1ti !in(ur9 aiciM
$R$)A5 "in(ur9 +au./ -a revedereE
"<-$<)=$5 M8am 6urtat adineauri +9r9 tact :ar dumneata nu
e1ti ca toFi ceilalFi Ai un !u+let mare 1i curat :umneata 1tii !9
&nFele(i adev9rulH )umai dumneata m9 6oFi &nFele(e Te iu#e!c
ne!6u! de mult, te iu#e!c din toat9 inimaE
$R$)A5 Te ro( !9 6leciE 0un9 !earaE
"<-$<)=$5 )u 6ot tr9i +9r9 dumneataE +mer$nd du ea/
0ucuria meaE +cu lacrimi !n oc-i/ Aericirea meaE Ce ochi
lumino1i, ad@nci 1i 6lini de vraK9E P@n9 acum n8am &nt@lnit la nicio
+emeie ochi ca ai dumitaleE
$R$)A +rece/& Te ro( !9 &nceteIi, Va!il Va!iliciE
"<-$<)=$5 , 6rima oar9 c98Fi vor#e!c de dra(o!tea mea Mi !e
6are c9 nu mai !unt 6e 69m@nt, ci 6e alt9 6lanet9E +se freac e
frunte/ :ar n8are niciun ro!tH dra(o!te cu !ila nu !e 6oateH
+ire1teE )u voi &n(9dui &n!9 niciodat9 ca altul !9 +ie +ericit &n locul
meu 'ur 6e tot ce am mai !+@nt c9 voi ucide 6e oricare rivalH <,
minunea meaE
+0ataa trece innd o lumnare !n mn/
)ATAJA +desc-ide uile, ri#ind !n odi; numai e aceea care
d !n camera lui Andrei n"o desc-ide/& Aici e Andrei "98l l9!9m
!9 citea!c9 $art98m9, Va!il Va!ilici )u 1tiam c9 e1ti aici )u !unt
&m#r9cat9
"<-$<)=$5 Mi8e totuna -a revedereE +leac/
)ATAJA5 AetiFo dra(9, 6ari +oarte o#o!it9E +o srut/ Ar +i #ine
!9 te culci mai devreme aIi
$R$)A5 0o#i* doarmeM
)ATAJA5 :a, dar cam a(itat A6ro6o, dr9(uF9, voiam !98Fi
!6un ceva VeIi a1a !e &nt@m6l9 mai &ntotdeauna, #a eu cu trea#a,
#a tu nu e1ti aca!9H Jtii, odaia lui 0o#i* mi !e 6are cam umed9 1i
rece A ta ar +i tocmai #un9 6entru co6il "cum6a mea, ce8ar +i
dac9 te8ai muta deocamdat9 la <liaM
$R$)A +nu !nele$e/& .ndeM
+se aude o troic cu clooei care se orete !n faa casei/
)ATAJA5 < !9 !tai deocamdat9 cu <lia &ntr8o odaie, 1i 6e
0o#i* &l mut la tine , at@t de dr9(9la1, mititelulE AIi &i !6uneam5
>0o#i*, tu e1ti al meu, al meuE? Ji !9 +i v9Iut cum m9 6rivea cu
ochi1orii lui +se aude soneria/ Tre#uie !9 +ie <l(a Ce t@rIiu vineE
+intr )uneasa care otete ce#a la urec-ea 0ataei/
)ATAJA5 Proto6o6ovM Ce om cara(hio!E A venit !9 m9
6o+tea!c9 la o 6lim#are cu troicaH +rde/ Ce curio1i mai !unt 1i
#9r#aFii 91tiaE +soneria/ Cine8o +i venitM M9 duc !9 m9 6lim#
6entru un !+ert de or9H +ctre )uneas/ "6une8i c9 vin
numaidec@t +soneria/ $ar !un9H 6ro#a#il c98i <l(a +leac/
+)uneasa iese !n fu$, Irina st )os, !n$ndurat; intr Iul!$-in,
aoi ?l$a i du ei, 9erinin/
4.-=G;$)5 :ar ce8i a!taM ,ra vor#a !9 +ie o !erat9EH
V,RJ$)$)5 Ce ciudatE Am 6lecat de8aci acum o Kum9tate de
or9 1i a1te6tau !9 vin9 ma!caFiiH
$R$)A5 Au 6lecat cu toFii
4.-=G;$)5 Ji Ma1a a 6lecatM :ar unde !8a du!M :e ce a1tea6t9
Proto6o6ov a+ar9 &n troic9M Pe cine a1tea6t9M
$R$)A5 V9 ro( !9 nu m9 mai &ntre#aFi at@ta "unt +oarte o#o!it9
4.-=G;$)5 $ar +aci naIuriE
<-GA5 Con!iliul !8a terminat a#ia acum Ce o!tenit9 !untE
:irectoarea e #olnav9 1i eu o &nlocuie!c Vai cum m9 doare ca6ulE
H +se aa./ Andrei a 6ierdut ieri dou9 !ute de ru#leH tot ora1ul
vor#e1teH
4.-=G;$)5 Ji 6e mine m8a o#o!it con!iliul de aIiE +st )os/
V,RJ$)$)5 "oFia mea a vrut iar !9 m9 !6erie 1i a &ncercat !9 !e
otr9vea!c9 Totul !8a !+@r1it &n!9 cu #ineE Acum !unt mulFumitE
Pot !9 m9 odihne!c Ce 69cat c9 tre#uie !9 6lec9mE V9 ureI toate
cele #une Aeodor $lici, !9 6lec9m undeva &m6reun9 )u m9 6ot
&ntoarce aca!9 Mi8e cu ne6utinF9H "9 mer(emH
4.-=G;$)5 "unt o#o!it )u mer(E +se ridic/ "unt o#o!it
)eva!t98mea a 6lecat aca!9M
$R$)A5 Cred c9 da
4.-=G;$) +srut mna Irinei/& -a revedere M@ine 1i
6oim@ine m9 odihne!c Toate cele #uneE +lecnd/ Cu ce 6l9cere
a1 #ea un ceaiE M9 6re(9team !9 6etrec !eara &ntr8o !ocietate
6l9cut9 1iH ?, fallacem -ominum semE
7D
H AcuIativ cu
e%clamaFieEH
V,RJ$)$)5 Atunci !unt nevoit !9 m9 duc !in(urH +leac,
fluiernd, du Iul!$-in/
<-GA5 M9 doare ca6ulH ca6ulH Andrei a 6ierdut la c9rFiH
tot ora1ul vor#e1teH M9 duc !9 m9 culc +lecnd/ M@ine !unt
li#er9H ce +ericire, :oamneE M@ine li#er9 1i 6oim@ine la +elH
M9 doare ca6ul, ca6ulH +leac/
$R$)A +sin$ur/& Au 6lecat cu toFiiE )u mai e nimeniE
+din strad se aude o armonic, iar dintr"o odaie, cntecul doicii/
)ATAJA +!mbrcat !n ub, cu lrie !mblnit, trece rin
sala mare. 4u ea #ine )uneasa/& M9 &ntorc 6e!te o Kum9tate
de or9E M9 duc !9 m9 6lim# 6uFin +leac/
$R$)A +rmas sin$ur, cu tristee/& -a Mo!covaE -a Mo!covaE
-a Mo!covaE
Cortina
ACT.- A- TR,$-,A
,amera ?l$i i a Irinei. %a dreata i la stn$a, aturile care
au !n fa ara#ane. * ora trei noatea.
4in dertare se aud cloote de alarm. * un incendiu mare !n
ora. %umea din cas nu s"a culcat. 'e dorme. st !ntins Maa
!mbrcat ca de obicei !ntr"o roc-ie nea$r. Intr ?l$a, urmat
de Anfisa.
A)A$"A5 "8au adunat cu toFii Ko!, !u# !car9H le8am !6u!5
>Po+tiFi !u!, v9 ro(, nu !e 6oate !9 !taFi aici? :ar ei au &nce6ut !9
!e t@n(uie 1i !9 Kelea!c9 "6uneau5 >)u 1tim unde e tata Vai,
+erea!c9 !+@ntul !9 nu +i 6ierit &n +l9c9riE? AuIi vor#9E Mai !unt 1i
alFii &n curteH tot deI#r9caFiH
<-GA +scoate nite roc-ii din dula/& $a, doiculiF9H uite,
rochia a!ta cenu1ieH 1i a!taH mai ia 1i #luIaH 1i +u!taH Ce
nenorocire, :oamne, :umneIeuleE "e !6une c9 ulicioara
4ir!anova a ar! de la un ca6 la altulE Mai ia 1i a!ta, 1i a!ta
+arunc toate roc-iile !n braele doicii/ Ji lui Ver1inin era !98i
ard9 ca!aE "8au !6eriat 1i ei, !9rmaniiE "6une8le !9 doarm9 la noi
&n noa6tea a!taH )u tre#uie !98i l9!9m !9 6leceH "9rmanul
Aedoti*E $8a ar! tot ce avea, nimic nu i8a r9ma!E
A)A$"A5 <lici*a, eu n8am 6utere !9 le duc toateH !9 chem9m
6e Aera6ont
<-GA +sun/& :e(ea#a !un acumE +stri$ sre u/ Cine8i 6e8
acoloH !9 vin9 &ncoaceE +rin ua care a desc-is"o se .resc, e
fereastr, luminile r)olului; se aude cum rin faa casei trec
omierii/ Ce (roI9vieE :e !8ar i!6r9vi odat9E
+intr Qeraont/
<-GA5 $a toate a!tea 1i du8le Ko!H "u# !car9 o !9 le (9!e1ti 6e
domni1oarele 4olotilinH !9 le dai rochiile a!teaH uite, 1i a!tea
A,RAP<)T5 "8a +9cut Ji Mo!cova a ar! &n 1817 :oamne,
:umneIeul no!tru, 6@n9 1i +ranFuKii !e minunauE
<-GA5 :u8teE :u8teE
A,RAP<)T5 "8a +9cut +leac/
<-GA5 :oic9 dra(9, !9 le dai tot )u ne tre#uie nimicH :98le
tot, doiculiF9H A#ia m9 mai Fin 6icioareleH !unt o#o!it9E Pe
Ver1inini nu !e 6oate !98i l9!9m !9 !e duc9 aca!9H 6e +ete le
culc9m &n !alonH iar Ale%andr $(natievici va dormi Ko!, la
#aronH Aedoti* !9 !e culce tot acoloH !au !98i +acem loc &n !ala
mare :octorul !8a8m#9tat 6arc98ntr8adin!E , #eat mortE )u 6utem
culca 6e nimeni la el Pe !oFia lui Ver1inin o !8o culc9m tot &n
!alon
A)A$"A +obosit/& <lici*a, !u+leFelul meu, nu m9 (oniH nu m9
(oniE
<-GA5 )u mai vor#i 6ro!tii, doiculiF9E Cine te (one1teM
A)A$"A +!i cuibrete caul la ietul ?l$i/& :ra(a mea,
inimioara meaH eu +ac trea#9H munce!cH &n cur@nd &n!9 n8o !9
mai 6otH din 6ricina #9tr@neFiiE Ji atunci or !6une5 Pleac9E :ar
unde !9 m9 ducM =ncotroM Am 6e!te o6tIeci de aniH am &m6linit
o6tIeci 1i unuH
<-GA5 -a!9, doiculiF9H !tai Ko!H Ai o#o!it, !9r9cuFa de tineE
+o aa. e scaun/ "9 te odihne1ti, #una mea doic9E Ce 6alid9 e1ti
la +aF9E
+intr 0ataa/
)ATAJA5 Toat9 lumea !6une c9 tre#uie or(aniIat un comitet de
aKutorare 6entru !ini!traFiE $deea e minunat9E "9racii tre#uie aKutaFi
c@t mai (ra#nicH a!ta e doar &ndatorirea celor #o(aFiEH 0o#i* 1i
"o+oci*a dorm de 6arc9 nu !8ar +i &nt@m6lat nimic Ce mult9 lume
e la noi &n ca!9H .nde te duci, dai 6e!te eiH =n ora1 #@ntuie
(ri6aH mi8e team9 !9 nu !e moli6!ea!c9 co6iii
<-GA +fr s"i dea ascultare/& :in odaia a!ta nu !e vede
+oculH Aici e lini1teH
)ATAJA5 :aH Mi !e 6are c9 mi !8a !tricat coa+uraH +se uit
!n o$lind/ "e !6une c9 m8am &n(r91atH nu8i adev9ratE )ici 6ic
Ma1a a adormitE , tare o!tenit9, !9r9cuFaE +ctre Anfisa, rece/ )u8
Fi dau voie !9 !tai Ko! &n +aFa meaE "coal98teE Pleac9 de aiciE
+Anfisa leac/ )u &nFele( de ce o mai Fii 6e #9tr@na a!taE
<-GA +buimcit/& $art98m9, dar nu &nFele( nici euH
)ATAJA5 )8are ce c9uta aici , de la Far9 1i !9 !tea acoloH Ce
!unt mo+turile a!teaM Mie &mi 6lace ordinea &n ca!9E )8am nevoie
de oameni de 6ri!o!E +o mn$ie e ?l$a e obra./ Vai, ce
o#o!it9 e1tiE :irectoarea noa!tr9 e o#o!it9E C@nd !e va +ace mare
"o+oci*a 1i va mer(e la 1coal9, o !98mi +ie +ric9 de tine
<-GA5 )8am !9 +iu directoareE
)ATAJA5 0a o !9 +ii alea!9E , lucru hot9r@tE
<-GA5 )8o !9 6rime!c :e alt+el, nici nu 6otH e 6e!te 6uterile
meleE +bea un a-ar cu a/ Te8ai 6urtat adineauri &n(roIitor cu
doicaE $art98m9, dar nu 6ot trece 6e!te lucrurile a!teaH mi !8a
+9cut r9u c@nd am auIitEH
)ATAJA +cu #ioiciune/& $art98m9, <lia, iart98m9H n8am vrut
!9 te !u69rH
+Maa se ridic, !i ia erna i leac surat/
<-GA5 Tre#uie !9 &nFele(i, dra(a meaH am 6rimit o cre1tere
care Fi !e 6are curioa!9, dar nu 6ot !u+eri una ca a!ta $e1irile de
ace!t +el m9 do#oar9, m9 &m#oln9ve!c, &mi iau orice curaKH
)ATAJA5 $art98m9, iart98m9EH +o srut/
<-GA5 <rice (ro!ol9nie, chiar numai un cuv@nt r9!tit m9 +ac !9
!u+9rH
)ATAJA5 , adev9rat c9 mi !e &nt@m6l9 ade!ea !9 vor#e!c cum
nu !e cade :ar de ce !9 nu &nFele(i 1i tu, dra(a mea, c9 6oate
+oarte #ine !9 !tea 1i la Far9E
<-GA5 , de treiIeci de ani &n ca!a noa!tr9E
)ATAJA5 Aoarte #ineE :ar acum nu mai e &n !tare !9
muncea!c9E V9d c9 nu ne 6rea &nFele(emE "au nu vrei !9 m9
&nFele(i )u mai 6oate munciE Toat9 Iiua nu +ace dec@t !9 doarm9
!au !9 !teaE
<-GA5 -a!8o !9 !teaE
)ATAJA +mirat/& :ar cum !e 6oate !9 !teaM , doar !ervitoareE
+cu o #oce ln$rea/ )u te &nFele( deloc, <liaE Am doic9 la
co6il, (uvernant9O avem Ku6@nea!9, #uc9t9rea!9E Ce ne mai tre#uie
1i #9tr@na a!taM :e ceM
+de dearte se aud clootele de alarm/
<-GA5 )oa6tea a!ta m8a &m#9tr@nit cu Iece aniE
)ATAJA5 <lia, !9 ne &nFele(em o dat9 6entru totdeaunaE Tu e1ti
la liceu, iar eu &n ca!9 Tu cu &nv9F9turaH ,u cu (o!6od9ria C@nd
vor#e!c de !lu(i, 1tiu eu ce !6unE M@ine !9 n8o mai 6rind aici 6e
hoaFa a!ta #9tr@n9, 6e 6omana(ioaica a!taE +d din icior/ Pe
I(ri6Foroaica a!ta #9tr@n9E "9 nu cumva !9 m9 !coateFi din !9riteE
"9 nu m9 contraIiceFiE +!i d sin$ur seama c a mers rea
dearte/ < !9 ne cert9m &ntruna dac9 n8o !9 te muFi de8aci, Ko! la
6arterE , &n(roIitorE
+intr Iul!$-in/
4.-=G;$)5 .nde e Ma1aM , tim6ul !9 6lec9m 1i noi aca!9 "e
!6une c9 !8a 6otolit +ocul +se !ntinde/ A ar! numai un cartierH -a
&nce6ut #9tea v@ntul 1i !e credea c9 va lua +oc tot ora1ulE +st )os/
Am o#o!itE "cum6a mea <l(aH m9 (@nde!c ade!ea c9 dac9 nu
era Ma1a 6e lume, m8a1 +i c9!9torit cu tineH ,1ti at@t de #un9H
"unt i!tovitH +ascult !ncordat/
<-GA5 Ce eM
4.-=G;$)5 :octorul #ea &ntruna Parc8o +ace &nadin!E , #eat
turt9E B!e ridic/ Mi !e 6are c9 vine &ncoace Ai auIitM :aH da,
vine aici +rde/ VeIi ce +aceH M9 a!cund +se duce i se ascunde
!n col du dula/ Ce #anditE
<-GA5 :e doi ani n8a mai #9ut $ !8a n9I9rit dintr8odat9 1i !8a
&m#9tatE +se retra$e cu 0ataa !n fundul odii/
+,ebut!1in intr, trece rin odaie fr s se clatine, ca un om
trea., se orete, se uit )ur !mre)ur, aoi se duce la la#abou i
!ncee s se sele e mini/
C,0.T=4$) +mo-ort/& :racu !98i ia 6e toFiEH :aH toFi cred
c9 !unt doctorH c9 1tiu !9 lecuie!c tot +elul de #oliH ,u &n!9 nu
1tiu nimicH am uitat totH )u8mi aminte!c nimicH nimicH
+?l$a i 0ataa ies fr s fie #.ute de ,ebut!1in/ "98i ia dracu
6e toFiH Miercurea trecut9 m8au chemat &ntr8o mahala, la o
+emeie #olnav9, !8o lecuie!cE :ar +emeia a muritH Ji eu !unt
vinovatE :a, daH Acum dou9Ieci 1i cinci de ani mai 1tiam cevaE
Acum &n!9, am uitat totE Poate c9 nici nu mai !unt omH 6oate m9
6re+ac numaiH M9 6re+ac c9 am #raFeH ca6H 6icioareE Poate c9
nici nu mai !unt 1i mi !e 6are numai c9 um#luH m9n@nc, dorm
+ln$e/ <, ce #ine ar +i !9 nu mai e%i!tE +nu mai ln$e;
mo-ort/ :racu !9 mai 1tieH Acum trei Iile vor#eau la clu#H
Iiceau5 "ha*e!6eareH VoltaireH )8am citit nimicH nimicE :ar
m8am 6re+9cut c9 1tiu de toateH 1i alFii +9ceau la +el 'o!nicieE
:o#itocieE Mi8am adu! aminte de +emeia aceea 6e care am l9!at8o
!9 moar9 miercurea trecut9E Mi8am adu! aminte de toateH
"imFeam o (reutate 6e !u+letE Mi8era !il9 de mineH M8am du! 1i
m8am &m#9tatH
+intr Irina cu 9erinin i Tu.enba-; Tu.enba- este !mbrcat !n
-aine ci#ile, noi, ele$ante/
$R$)A5 "9 r9m@nem aiciH )8o !9 intre nimeni
V,RJ$)$)5 :ac9 nu erau !oldaFii, ardea tot ora1ul 0uni #9ieFiE
+!i freac minile de lcere/ 0uni #9ieFiE "u+lete de aurEH
4.-=G;$) +se aroie de ei/& C@t e cea!ul, domnilorM
T.N,)0A;5 Trei trecute =nce6e !9 !e lumineIeE
$R$)A5 "8au adunat cu toFii &n !ala cea mare 1i nimeni nu
6leac9 , 1i "olion&i al vo!tru cu eiEH +ctre ,ebut!1in/ :octoreE
Mai #ine te8ai duce !9 te culciE
C,0.T=4$)5 )u8i nimicH V9 mulFume!cH +!i iatn
barba/
4.-=G;$) +rde/& "8a ciu6it #ine $van Romanici +!l bate e
umr/ 0ravoEH In #ino #eritas8 !6uneau anticii
T.N,)0A;5 Toat9 lumea m9 roa(9 !9 dau un concert &n
+olo!ul !ini!traFilor
$R$)A5 :aE :ar cu cineM
T.N,)0A;5 "8ar 6utea aranKaE Maria "er(heevna, du69
69rerea mea, c@nt9 minunat la 6ianE
4.-=G;$)5 :aH c@nt9 &ntr8adev9r +oarte #ineE
$R$)A5 A mai uitatH n8a mai c@ntat de trei !au 6atru aniE
T.N,)0A;5 Aici, &n ora1, a#!olut nimeni nu &nFele(e muIica
)imeni ,u &n!9 m9 6rice6 1i v9 &ncredinFeI c9 Maria "er(heevna
c@nt9 admira#ilE A1 Iice cu talent chiarE
4.-=G;$)5 "9 1tii c9 ai dre6tate, #aroaneE < iu#e!c mult 6e
Ma1a , +oarte dr9(uF9E
T.N,)0A;5 Ce (reu tre#uie !9 +ie !9 ai un dar at@t de minunat
1i !9 nu te &nFelea(9 nimeniE )imeniH
4.-=G;$) +oftea./& ,heiH daH CredeFi &n!9 c9 !e cade ca
Ma1a !9 c@nte la concertM +au./ ,u nu 6rea m9 6rice6 Poate c9
daH 1tiFi, domnilor, directorul no!tru e un om #un, chiar +oarte
#un 1i de1te6t, dar are conce6Fii cam ciudateH 0ine&nFele! c9 a!ta
n8ar +i trea#a lui, dar dac9 vreFi, 6ot !98i vor#e!cH +,ebut!1in ia
ceasul de orelan i"l ri#ete cu !ncordare/
V,RJ$)$)5 .itaFi8v9 &n ce hal de murd9rie !untE A!ta !8a
&nt@m6lat acolo, la !tin(erea +ocului +au./ $eri am auIit &n
treac9t c9 e vor#a !9 ne mut9m undeva de6arte, cu #ri(adaH .nii
!6un &n PoloniaH alFii la Cita
T.N,)0A;5 A1a8iH 1i eu am auIitE =n caIul 9!ta o !9 r9m@n9
ora1ul 6u!tiuH
$R$)A5 Ji noi o !9 6lec9mH
C,0.T=4$) +sca din mn ceasul, care se sar$e !n buci/&
Pra+ !8a +9cutEH
+tcere; toat lumea e nec)it i )enat/
4.-=G;$) +adunnd cioburile de e )os/& $van Romanici, $van
RomaniciE "9 !6ar(i un lucru at@t de !cum6E < !98Fi 6unem not9
rea la 6urtareE
$R$)A5 ,ra cea!ul mameiE
C,0.T=4$)5 "e 6rea 6oateH al mameiH &ntr8adev9rE Cine
1tieM Poate c9 nici nu l8am !6art Vi !e 6are numai c9 e !6artH
6oate ni !e 6are numai c9 tr9imH dar de +a6t nici nu e%i!t9mH
nimeni nu 1tie nimicE )ici eu, nici ceilalFiE +!ndretndu"se sre
u/ Ce v9 uitaFi a1aM ;a#ar n8aveFi de nimicE .ite, )ata1a, de
6ild9H are o aventur9 cu Proto6o6ovH dar voi nu 1tiFi nimicH
!taFi aiciH nu vedeFi 1i nu auIiFi nimic, dar )ata1a are o aventur9
cu Proto6o6ov +cnt/ ,heiEH < !8o &n(hiFiFi voi 1i 68a!taE
+leac/
V,RJ$)$)5 MdaE +rde/ Ce curioa!e !unt toate a!teaH +au./
C@nd a iI#ucnit +ocul, am dat re6ede +u(a aca!9H C@nd !9 m9
a6ro6iiH ce v9dM Ca!a neatin!9H nicio 6rimeKdieH dar +etiFele
!t9teau &n 6ra(, deI#r9cateH 69r9!ite de mama lorH &m6reKur,
lumea !e a(ita, caii (oneau, c@inii l9trau MicuFele de ele,
&n!69im@ntate, #uim9citeH 1i aveau 6riviri at@t de ru(9toareH Mi
!8a !tr@n! inima c@nd le8am v9Iut chi6urile :oamne,
:umneIeule, m8am (@ndit, c@t9 !u+erinF9 le8o mai +i h9r9Iit9 1i lor
&n viaF9E -e8am luat cu mine 1i am dat +u(a cu ele &ncoaceH :ar
m9 (@ndeam mereu la !u+erinFele care le a1tea6t9H +se aud
clootele de alarm; au./ C@nd !o!e!c aici, dau de neva!t98
mea, !u69rat9 +ocH care mai +ace 1i !candalH +intr Maa cu
erna i se aa. e dorme./ C@nd mi8am v9Iut +etiFele &n 6ra(,
deI#r9cate, &n !trada &nro1it9 de v96aia +ocului, cu vuietul 1i larma
dim6reKurH m8am (@ndit la vremurile de demultH <dinioar9, !e
&nt@m6la la +elH atunci c@nd n9v9leau 6e nea1te6tate vr9Kma1ii,
6r9d@nd 1i 6@rKolindH 1i totu1iH ce mare deo!e#ire &ntre ce a +o!t
1i ce e!te acumEH "unt &ncredinFat c9 6e!te dou98trei !ute de ani
lumea va 6rivi &na6oi !6re vremurile noa!tre cu (roaI9, cu
#atKocur9 ViaFa noa!tr9 de aIi li !e va 69rea (reoaie, a69!9toare 1i
!tranieH Aire1teE Ce viaF9 +rumoa!9 va +i atunciE +rde/ $ertaFi8m9,
am &nce6ut iar !9 +iloIo+eIE =mi daFi voie !9 continui, dra(ii meiM
AIi am o 6o+t9 (roIav9 !9 +ac 6e +iloIo+ulH M9 !imt in!6irat
+au./ Aici, 6arc9 a adormit toat9 lumeaH Ji cum v9 !6uneam,
ce viaF9 +rumoa!9 va +i atunciE =nchi6uiFi8v9 numaiH Acum
!unteFi numai trei &n tot ora1ul :ar &n (eneraFiile viitoare, num9rul
celor de8o !eam9 cu voi va +i mai mare, din ce &n ce mai mareH Ji
va veni vremea c@nd totul !e va !chim#a 1i !e va tr9i du69 cum
(@ndiFi voi :ar 1i voi veFi &m#9tr@ni "e va na1te o lume nou9H
mai #un9, din ce &n ce mai #un9H +rde/ )u 1tiu ce am aIiH am
o 6o+t9 !9l#atic9 de viaF9H +cnt/ >$u#irea a +o!t creat9 6entru
orice v@r!t9 Av@ntul ei e #ine+9c9torH? +rde/
MAJA5 TramH tamH tamH
V,RJ$)$)5 TamH tamH
MAJA5 TraH raH raH
V,RJ$)$)5 TraH taH taH +rde/
A,:<T$4 +intr, oind/& Mi8a ar! totul TotulE )u mi8a r9ma!
nimicE
+rd cu toii/
$R$)A5 -a!9 (lumele a!tea Pi8a ar! totM
A,:<T$4 +r.nd/& )u mi8a r9ma! un +ir )imic A ar! 1i
chitara 1i a6aratul +oto(ra+ic Au ar! 1i !cri!orileH Voiam !98Fi
d9ruie!c un carnetH 1i el a ar!
+intr Solion!i/
$R$)A5 )u, nu !e 6oate !9 intri aici Te ro( 6leac9, Va!il
Va!ilici
"<-$<)=$5 :ar cum, #aronul 6oate !ta 1i eu nuM
V,RJ$)$)5 Are dre6tate, tre#uie !9 6lec9m 1i noi Ce8o mai +i
cu incendiulM
"<-$<)=$5 "e !6une c9 !8a mai 6otolit Ce ciudatE :e ce
#aronul o +i av@nd voie !9 !tea 1i eu nuM +scoate sticlua cu arfum
din bu.unar i se arfumea./
V,RJ$)$) +cnt iar/& TramH tamH tamH
MAJA5 TamH tamH
V,RJ$)$) +r.nd ctre Solion!i/& ;aideFi &n !ala mareE
"<-$<)=$5 Prea #ine < vom &n!emna 1i 6e a!ta >Toate ace!tea
mai &ndelun( le8a1 t9lm9ci, dac9 de (@1te team9 nu mi8ar +iH?
+ri#indu"l e Tu.enba-/ PuiH 6uiH 6uiH +iese cu 9erinin i
Qedoti1/
$R$)A5 "olion&i 9!ta a um6lut odaia de +umE +nedumerit/ )u
cumva a adormit #aronulM )i*olai -voviciE TreIe1te8teE
T.N,)0A; +buimac/& Vai, ce o#o!it eramH +a#rica de
c9r9miIiH "9 nu credeFi c9 vi!eIH tot ce !6un e adev9ratH Plec
&n cur@nd la +a#rica de c9r9miIi, &nce6 !9 munce!c A mai +o!t
vor#a de!6re a!ta +Irinei, cu dra$oste/ ,1ti at@t de 6alid9E ,1ti
+ermec9toare, minunat9H Am im6re!ia c9 ri!i6e1ti toat9 #eIna
dim6reKur cu 6aloarea dumitale, ca o lumin9H ,1ti tri!t9H nu te
&m6aci cu viaFaH :e ce nu vii cu mineM Vino, vino !9 muncim
&m6reun9E
MAJA5 Te ro( !9 6leci de aici, )i*olai -voviciE
T.N,)0A; Br.nd/& ,rai aiciM )u te vedeam +!i srut
Irinei mna/ -a revedere, 6lecEH Acum, c@nd te 6rive!c, mi8aduc
aminte cum erai de Iiua dumitaleH , mult de8atunci, erai ve!el9,
6lin9 de av@nt 1i vor#eai cu &n+l9c9rare de!6re #ucuria de a
munciH Pe8atunci mai 6uteam &ntreI9ri o viaF9 +ericit9 :ar
a!t9IiM +!i srut mna/ Ai lacrimi &n ochiH culc98teH !e
lumineaI9H , a6roa6e Iiu9H :ac9 mi8ar +i &n(9duit !98mi dau
viaFa 6entru dumneataE
MAJA5 Pleac9, )i*olai -voviciE Te ro(H
T.N,)0A;5 PlecH +leac/
MAJA +culcndu"se/& Aeodor, dormiM
4.-=G;$)5 CumM
MAJA5 Ai +ace #ine !9 te duci aca!9
4.-=G;$)5 :ra(a mea Ma1aE "cum6a mea Ma1aE
$R$)A5 -a!8o !9 !e odihnea!c9, Aedea , o#o!it9
4.-=G;$)5 Plec numaidec@tH !oFia mea !cum6a 1i dra(9H te
iu#e!c, tu e1ti !in(ura mea dra(o!teH
MAJA +surat/& Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant8
4.-=G;$) +rde/& ,1ti &ntr8adev9r e%traordinar9E :e 1a6te ani
!unt c9!9torit cu tine 1i am im6re!ia c9 ieri ne8am cununatE Pe
cuv@ntul meu, e1ti o +emeie e%ce6Fional9 Ce mulFumit !untE Ce
mulFumit !untE
MAJA5 Ce 6licti!it9 !untE Ce 6licti!it9 !untE +se ridic e
)umtate i #orbete, ae.at e di#an/ .ite, m9 ro(, e ceva ce nu8
mi ie!e din ca6H e revolt9tor =mi !t9 ca un cui &n minte 1i nu 6ot
!9 tac Vor#e!c de Andrei A i6otecat ca!a la #anc9 1i neva!t98!a a
luat toFi #aniiH Ca!a nu e numai a lui, e 1i a noa!tr9 A!ta tre#uie
!8o 1tie, dac9 e un om cin!titH
4.-=G;$)5 :ar cum &Fi vine !9 vor#e1ti a1a, Ma1aM Ce8ai tu
nevoie de toate !ocotelile a!teaM 0ietul Andriu1a e &ndatorat 6@n98
n (@tEH -a!98l &n 6lata :omnuluiE
MAJA5 <ricum, !9 1tiFi c9 e revolt9torE +se culc iar/
4.-=G;$)5 "lav9 :omnului, nu !untem !9raci ,u munce!c la
liceu 1i mai dau 1i meditaFii "unt om cin!tit, +9r9 6retenFiiH
?mnia mea mecum orto
78
, cum !8ar !6une
MAJA5 )8am nevoie de nimic, dar m9 revolt9 nedre6tateaE
+au./ :u8te, Aeodor
4.-=G;$) +o srut/& <dihne1te8te 6uFin, e1ti o#o!it9 ,u !tau
dincolo 1i te a1te6tH dormiE +se !ndreat sre u/ "unt +oarte
mulFumit, !unt at@t de mulFumitE +leac/
$R$)A5 , adev9ratE Andrei al no!tru !8a +9cut at@t de me!chinE
Cum a dec9Iut 1i a &m#9tr@nit al9turi de +emeia a!taE Alt9dat9 !e
6re(9tea !9 devin9 6ro+e!or univer!itar, 1i ieri !e l9uda c9 a intrat
&n !+@r1it &n con!iliul Iem!tvei ,l, un mem#ru oarecareH 1i
Proto6o6ov, 6re1edinteH Tot ora1ul c@rte1te, &1i #ate KocH numai
el nu vede, nu 1tie nimicH $a te uit9 cum au dat +u(a cu toFii !9
aKute la !tin(erea +oculuiH )umai el !t9 &nchi! &n camera lui, ca 1i
cum nimic nu !8ar &nt@m6la At@ta 1tie 1i elH !9 c@nte la vioar9
+ner#oas/ , &n(roIitor, &n(roIitorE +i.bucnete !n lns/ )u mai
6otE )u mai 6otE )u mai 6ot &nduraE )u mai 6otE
+intr ?l$a; ornduiete lucrurile e msua ei/
$R$)A +ln$e cu -o-ote/& GoniFi8m9 de aiciE :aFi8m9 a+ar9E
)u mai 6otE
<-GA +seriat/& Ce e cu tine, dra(a mea, ce !8a &nt@m6latM
$R$)A +-o-otind/& .ndeM .nde !8a du! totulM Cum de !8a
!6ul#eratM :oamne, :umneIeuleE Am uitat tot, totE Totul !8a
&nv9lm91it &n mintea meaH nu mai 1tiu cum !e !6une +erea!tr9 &n
italiene1te, !au tavanH =n +iecare Ii uit c@te cevaH 1i viaFa trece,
vremea nu !e mai &ntoarce )8o !9 mai 6lec9m niciodat9 la
Mo!cova, niciodat9E Acum &mi dau !eama c9 n8o !9 mai 6lec9mE
H
<-GA5 <, dra(a mea, dra(a mea
$R$)A +!ncearc s se stneasc/& Ce nenorocit9 !untE )u
6ot !9 munce!c, n8o !9 mai munce!c AKun(e, aKun(eE Am +o!t
tele(ra+i!t9H acum !unt la Iem!tv9H ur9!c 1i di!6reFuie!c tot ce
mi !e d9 !9 lucreIH Am dou9Ieci 1i 6atru de ani Munce!c de
mult Parc9 mi !8a u!cat minteaH am !l9#it, m8am !luFit, am
&m#9tr@nitH 1i nicio mulFumire !u+letea!c9 Vremea trece Am
im6re!ia c9 m9 !cu+und, c9 m9 de69rteI de viaFa adev9rat9,
+rumoa!9 Mi !e 6are c9 m9 6r9v9le!c &n #eIn9, &n 6r96a!tie
:eIn9deKdea m9 !u(rum9 Cum de mai tr9ie!cM Cum de nu m8am
!inuci! 6@n9 acumM )ici eu nu 1tiuH
<-GA5 )u mai 6l@n(e, +etiFa mea, nu mai 6l@n(eEH Mi !e ru6e
inimaE
$R$)A5 )u, nu )8o !9 mai 6l@n(E :e!tulH .ite c9 nu mai
6l@n(E AKun(e, aKun(eE
<-GA5 "cum6a mea, &Fi vor#e!c acum ca un #un 6rieten, ca o
!or9E A!cult98m9, urmeaI98mi !+atulE M9rit98te cu #aronulE +Irina
ln$e !ncet/ Jtiu c9 &l 6reFuie1tiH c98l !timeIiH , adev9rat c9
nu8i +rumo!, dar e at@t de cum!ecade, de curat la !u+letEH Ji a6oi
nu !e c9!9tore1te omul numai din dra(o!te, ci 1i ca !9
&nde6linea!c9 o anumit9 &ndatorire A1a (@nde!c eu 1i !unt
&ncredinFat9 c9 a1 6utea !9 m9 m9rit +9r9 !9 iu#e!cE A1 6rimi orice
cerere &n c9!9torie, dac9 omul ar +i cum!ecadeEH Chiar dac9 ar +i
#9tr@nH
$R$)A5 Am a1te6tat &ntruna 1i am n9d9Kduit c9 ne vom muta la
Mo!cova, c9 voi (9!i acolo un om adev9rat, un om al vi!urilor
mele, al dorinFelor meleH :ar iat9 c9 totul e &n IadarH =n
IadarH
<-GA +!mbrind"o/& "urioara mea dra(9, !cum6a mea
!urioar9 Te &nFele(E C@nd 1i8a dat demi!ia #aronul 1i a a69rut &n
haine civile, mi !8a 69rut at@t de ur@Fel, #ietul #9iat, &nc@t m8au
6odidit lacrimileH M8a &ntre#at5 >:e ce 6l@n(iM? Ce era !98i
!6unM Ji totu1i, dac9 :umneIeu &l va aKuta 1i te va lua de !oFie, voi
+i +ericit9, c9ci a!ta e altceva, cu totul altcevaE
+intr 0ataa cu o lumnare !n mn; trece rin odaie, de la
dreata sre stn$a, fr s sun un cu#nt/
MAJA +se aa. e dorme.a e care era culcat/& A!ta um#l9
de 6arc9 ea ar +i dat +oc ora1uluiE
<-GA5 ,1ti 6roa!t9, Ma1a $art98m9, te ro(, dar tu e1ti cea mai
6roa!t9 din +amilia noa!tr9
MAJA5 :ra(ele mele, !urorile mele, vreau !9 m9 !6ovede!c
vou9E Mi8e !u+letul &nc9tu1atE Vou9 m9 voi !6ovediE Ji nim9nui
du69 aceea niciodat9E .ite c9 &nce6H +!ncet/ , taina mea cea mai
ad@nc9H voi &n!9 tre#uie !8o a+laFiH nu mai 6ot !9 tacH +au./
$u#e!cH iu#e!cH &l iu#e!cH l8aFi v9Iut adineauriEH ,i #ine, ce
!9 mai !6unH &ntr8un cuv@nt, &l iu#e!c 6e Ver1ininEH
<-GA +trece du ara#anul care se afl !n faa atului ei/&
-a!9 a!ta, Ma1a, eu tot nu te aud
MAJA5 Ce vrei !9 +acM +!i ia caul !n mini/ -a &nce6ut mi !8a
69rut un om ciudatE A6oi mi !8a +9cut mil9 de elH 1i 6@n9 la urm9
am &nce6ut !98l iu#e!cE =l iu#e!c a1a cum e!teH cu vocea, cu
cuvintele luiH cu nenorocirile, cu cele dou9 +etiFeH
<-GA +#orbete de du ara#an/& "9 1tii c9 nu aud nimicE PoFi
!6une orice 6ro!tie, c9 tot nu audE
MAJA5 Tu e1ti 6roa!t9, <l(aE $u#e!cH 6e!emne c9 a1a mi8a
+o!t !cri!H c9 a!ta mi8e ur!itaH 1i el m9 iu#e1teH M9 tem
(roIavH :aE )u e #ineM +o tra$e de mn e Irina ctre ea/ <,
dr9(uFa meaE Cum o !9 ne tr9im viaFa a!taM Ce8o !9 ni !e mai
&nt@m6leM C@nd le cite1ti &n c9rFi, toate Fi !e 6ar &nvechite, de 6arc9
le8ai +i 1tiut de mult, dar c@nd iu#e1ti tu &n!uFi, &Fi dai !eama c9
nimeni nu 1tie nimicE C9 +iecare tre#uie !9 hot9ra!c9 !in(ur 6entru
el :ra(ele meleH !cum6ele mele !urioareH Acum v8am !6u!
totH acum o !9 tacH Voi (r9i numai ca ne#unul lui Go(ol5
T9cere, t9cereEH
+intr Andrei i du el Qeraont/
A):R,$ +surat/& Ce tot vreiM )u mai &nFele( nimicE
A,RAP<)T +din u, nerbdtor/& ,u, Andrei "er(heevici, v8
am !6u! cel 6uFin de Iece ori 6@n9 acumH
A):R,$5 =n 6rimul r@nd nu !unt Andrei "er(heevici 6entru
tine, ci =n9lFimea Voa!tr9
A,RAP<)T5 V9 roa(9 6om6ierii, =n9lFimea Voa!tr9, !9 le daFi
voie !9 treac9 6rin (r9din9 !6re r@u, c9 6@n9 acum au tot ocolit 1i
le vine +oarte (reu
A):R,$5 0ineE "6une8le !9 treac9 +Qeraont leac/ M8au
6licti!it .nde e <l(aM +?l$a iese de du ara#an/ Te8a1 ru(a !98
mi dai cheia ta de la dula6 Pe a mea am 6ierdut8oH Aveai o
cheiF9 mic9H
+?l$a !i !ntinde c-eia, fr un cu#nt; Irina se duce du
ara#anul din faa atului ei. 'au./
A):R,$5 Ce +oc mareE 0ine c9 !8a mai 6otolit "98i ia dracu 6e
toFiE M8a !co! din !9rite ace!t Aera6ontEH $8am !6u! o 6ro!tieH
=n9lFimea voa!tr9H +au./ :e ce nu !6ui nimic, <liaM +au./
Cred c9 ar +i tim6ul !9 la1i la o 6arte 6ro!tiile 1i !9 nu te mai !u6eri
6entru toate +leacurileH Acum, c9 !untem cu toFii aici, 1i Ma1a, 1i
tu, 1i $rina, ar +i #ine !9 ne l9murim o dat9 6entru totdeauna Ce
aveFi &m6otriva meaM Ce aveFiM
<-GA5 -a!9, Andriu1aE , 1i m@ine Ii +tulburat/ Ce noa6te
I#uciumat9E
A):R,$ +intimidat/& )u te !u69ra ,u &ntre# +oarte lini1tit5 ce
aveFi &m6otriva meaM "6uneFi8mi 6e +aF9E
+se aude din culise #ocea lui 9erinin& Tram, tam, tam/
MAJA +se ridic i cnt tare/& Tra, ta, ta +?l$i/ -a revedere,
<lia, :umneIeu !9 te 69Iea!c9E +se duce du ara#an i o srut
e Irina/ "omn u1orH -a revedere, AndreiE Te ro(, du8teH
Aetele !unt 6rea o#o!iteH M@ine o !9 l9muriFi totulH +leac/
<-GA5 :a, Andriu1a, ar +i #ine !9 am@n9m 6e m@ineH +se
duce du ara#anul ei/ Tre#uie !9 ne culc9mE
A):R,$5 Am !9 !6un ce am de !6u! 1i du69 aceea 6lec .iteE
Mai &nt@i aveFi ceva &m6otriva )ata1ei, neva!t98mea Mi8am dat
!eama de a!ta din 6rima Ii a c9!niciei mele Tre#uie !9 v9 !6un
&n!9 c9 )ata1a e!te o +at9 minunat9, cin!tit9, drea6t9 1i
m9rinimoa!9 A!ta e 69rerea mea < iu#e!c 1i o !timeIE AFi
&nFele!M Ji cer ca 1i ceilalFi !9 +ac9 la +el =nc9 o dat9 v9 !6un, e
drea6t9, cin!tit9 1i m9rinimoa!9 Toate nemulFumirile voa!tre,
iertaFi8m9, nu !unt dec@t mo+turiH +au./ A6oi mi !e 6are c9
!unteFi !u69rate 6e mine 6entru c9 nu am devenit 6ro+e!or, 6entru
c9 nu m9 ocu6 cu 1tiinFa VedeFi &n!9 c9 am !luK#9 la Iem!tv9, am
intrat &n con!iliul de conducere Cred c9 ceea ce +ac acum e tot at@t
de #un 1i !+@nt ca 1i c@nd a1 +i !luKit 1tiinFa :ac9 vreFi !9 1tiFi, !unt
chiar m@ndru de mineH +au./ =n !+@r1it, mai am ceva de !6u!E
H Am i6otecat ca!a +9r9 !9 v9 cer con!imF9m@ntulH Recuno!c ca
!unt vinovat 1i v9 cer iertare Am +o!t +orFat de datorii H TreiIeci
1i cinci de miiH )u mai Koc c9rFi, m8am l9!at de multH Tot ce
6ot !9 !6un e c9 voi aveFi 6en!ia tatei, &n tim6 ce eu n8am avut
nimicH niciun venit, cu alte cuvinteH
+au./
4.-=G;$) +din u/& Ma1a e aiciM +!n$ri)orat/ :ar unde eM
CiudatH +leac/
A):R,$5 )imeni nu vrea !9 m9 a!culteE )ata1a e o +at9
minunat9, cin!tit9 +se limb nelinitit e scen, aoi se orete/
C@nd m8am &n!urat m9 (@ndeam c9 o !9 +im +ericiFiH cu toFiiE
:oamne, :umneIeuleE +i.bucnete !n lns/ "urorile mele dra(i,
!cum6ele mele, !9 nu m9 credeFi, !9 nu credeFi un cuv@nt din tot ce
v8am !6u!H "9 nu m9 credeFiE +leac/
4.-=G;$) +aare !n u nelinitit/& .nde e Ma1aM )u8i aiciM
Ce ciudatE +leac/
+se aud clootele omierilor; scena e ustie/
$R$)A +de du ara#an/& <liaE Cine #ate &n 6odeaM
<-GA5 $van Roman&ci , #eat
$R$)A5 Ce noa6te I#uciumat9E +au./ <liaE +scoate caul de
du ara#an/ Ai auIitM , vor#a !9 6lece #ri(ada de aiciH o mut9
undeva, de6arteH
<-GA5 NvonuriH
$R$)A5 Vom r9m@ne !in(ure, !in(ure de totH <liaE
<-GA5 ,i 1iM
$R$)A5 "cum6a, dra(a meaE Tu 1tii c@t &l 6reFuie!c, c@t &l !timeI
6e TuIen#ah , un om cum!ecade M9 voi m9rita cu el, !unt
hot9r@t9 !9 +ac orice, numai !9 6lec9m la Mo!covaE Te ro( din
!u+let, !9 6lec9mE )u e nimic 6e lume mai +rumo! ca Mo!covaE "9
6lec9m, <lia, !9 6lec9mE
Cortina
ACT.- A- PATR.-,A
2rdina cu coaci btrni ai casei 'ro.oro#. (n fundul aleii
lun$i de bra.i se .rete rul, mr$init e o arte de dure. (n
dreata e terasa casei. 'e teras e us masa, a-are, sticle, s"a
but amanie. * .iu, sre amia.. 4insre strad sre ru trece
din cnd !n cnd, tra#ersnd $rdina, cte cine#a, !n $rab. Aoi
mai trec i cinci soldai. (n tot timul actului, ,ebut!1in e foarte
binedisus. St !n $rdin !n fotoliu i ateat s fie c-emat. *
cu c-iiu i baston. 'e teras stau Tu.enba-, Irina i Iul!$-in,
care e cu mustaa ras i oart decoraia atrnat de $t.
Qedoti1 i ;ode coboar de e teras !n $rdin, etrecui de
ceilali. Amndoi sunt !n inut de camanie.
T.N,)0A; +se srut cu Qedoti1/& :ra(ul meu, am tr9it ca
doi 6rieteni #uniE Bse srut cu ;ode/ =nc9 o dat9H adioH dra(ul
meuE
$R$)A5 -a revedereE
A,:<T$45 AdioE )u la revedere, c9ci n8o !9 ne mai vedem
niciodat9E
4.-=G;$)5 Cine 1tieM +!i ter$e oc-ii i surde/ $a te uit9E M8
au 6odidit lacrimileE
$R$)A5 Poate !9 ne mai &nt@lnim vreodat9E
A,:<T$45 :a Pe!te Iece8cinci!6reIece aniE Atunci &n!9 a#ia
ne vom recunoa1te 1i ne vom !aluta cu r9ceal9E +ia un
instantaneu/ "taFiEH , 6entru ultima oar9E
R<:, +!l !mbriea. e Tu.enba-/& )8o !9 ne mai vedem
+srut mna Irinei/ V9 mulFume!c din !u+let 6entru tot, 6entru
totE
A,:<T$4 +!nciudat/& "tai 6uFinEH
T.N,)0A;5 Cu voia lui :umneIeu, ne vom mai &nt@lniH "9
ne !crieFiH nea69ratH
R<:, +aruncnd o ri#ire rin $rdin/& Adio, co6aci #9tr@niE
+stri$/ ;o6E ;o6E +au./ Adio, +rumo! ecouE
4.-=G;$)5 ,i, cine 1tieM Poate c9 v9 veFi &n!ura acolo, &n
PoloniaH )eve!tele voa!tre 6oloneIe v9 vor &m#r9Fi1a, !6un@ndu8
v95 co-ane3
79
+rde/
A,:<T$4 +se uit la ceas/& )u mai avem nici o or9E :in toat9
#ateria, numai "olion&i 6leac9 cu 1le6ul )oi o 6ornim cu coloana
AIi vor 6leca trei #aterii cu c@te un diviIion, m@ine alte trei Pe!te
ora1ul 9!ta !e vor a1terne a6oi lini1tea 1i t9cereaH
T.N,)0A;5 Ji o 6licti!eal9 +9r9 mar(iniH
R<:,5 .nde e Maria "er(heevnaM
4.-=G;$)5 Ma1a e &n (r9din9
A,:<T$45 Tre#uie !9 ne lu9m r9ma!8#un 1i de la d@n!a
R<:,5 Adio, tre#uie !9 6lec, alt+el !imt c9 m9 a6uc9 6l@n!ulE +!i
!mbriea. !n $rab e Tu.enba- i e Iul!$-in i srut mna
Irinei/ Ce #ine am tr9it aiciE
A,:<T$4 +ctre Iul!$-in/& $at9 o amintireH un carneFel cu
creiona1H ;ai !8o lu9m !6re r@uH +leac amndoi i se !ntorc
de cte#a ori, ca s mai ri#easc casa/
R<:, Bstri$/& ;o6E ;o6E
4.-=G;$) +stri$/& AdioE
+se #ede cum se !ntlnesc !n fundul scenei cu Maa, !i iau rmas"
bun i leac !mreun cu ea/
$R$)A5 Au 6lecatEH +se aa. e ultima treat a terasei/
C,0.T=4$)5 Au uitat !981i ia r9ma!8#un de la mineE
$R$)A5 :ar dumneata ce8ai 69IitM
C,0.T=4$)5 :re6t !98Fi !6un, am uitat 1i euE =i voi &nt@lni &n
cur@nd, de alt+el, 6entru c9 m@ine 6lecH :aE Mai am o Ii de !tat
aiciE Pe!te un an ie! la 6en!ie M9 &ntorc aici ca !98mi 6etrec re!tul
Iilelor al9turi de voi )u mi8a mai r9ma! dec@t un ani1or 6@n9 la
6en!ieEH +une .iarul !n bu.unar i scoate un altul/ < !9 vin
aiciH 6e l@n(9 voi o !98mi !chim# cu totul viaFaH < !9 devin at@t
de lini1tit, at@t de cuminte 1i 6otolit c9 n8o !9 m9 mai recunoa1teFiE
$R$)A5 Ai dre6tateE "9 1tii c9 ar tre#ui !98Fi !chim#i +elul de
viaF9E :a, da, ar tre#ui !9 &ncerci
C,0.T=4$)5 :a A!ta o !imt 1i eu +fredonea. !ncet/ Tarara8
#um#iaH tarara8#um#iaH
4.-=G;$)5 ,1ti incori(i#il, $van Roman&ci, incori(i#ilE
C,0.T=4$)5 Ce8ar +i !9 te mai ocu6i de mineM Poate c9 m8a1
&ndre6taH
$R$)A5 Aeodor 1i8a ra! mu!t9FileE )u 6ot !98l v9dE
4.-=G;$)5 :e ceM
C,0.T=4$)5 Pi8a1 !6une eu cu ce !emeni, dar nu 6otEE
4.-=G;$)5 Ce !98i +aciM /!ta8i un modus #i#endi. :irectorul
n8are mu!taF9H C@nd m8au +9cut in!6ectorH mi8am ra!8o 1i euE
)u 6lace nim9nui, dar nu8mi 6a!9E Cu !au +9r9 mu!taF9, !unt tot
at@t de mulFumitEH +se aa./
+!n fundal scenei aare Andrei, !min$nd cruciorul coilului/
$R$)A5 :ra(ul meu $van Roman&ci, !unt +oarte &n(riKorat9E
:umneata ai +o!t a!ear9 6e #ulevardO !6une8mi, te ro(, ce !8a
&nt@m6lat acoloM
C,0.T=4$)5 Ce !9 !e &nt@m6leM )imicE AleacuriE +citete
.iarul/ Parc9 nu8i totunaM
4.-=G;$)5 "e Iice c9 !8a &nt@lnit "olion&i cu #aronul 6e
#ulevard, &n +aFa teatruluiH
T.N,)0A;5 =nceteaI9E Ce ro!t areH +d aoi lictisit din
mn i intr !n cas/
4.-=G;$)5 "8au &nt@lnit &n +aFa teatruluiH "olion&i !8a le(at de
#aron 0aronului i8a !9rit Fand9ra 1i l8a in!ultatH
C,0.T=4$)5 ;a#ar n8am de nimicH AleacuriE
4.-=G;$)5 "e Iice c9 "olion&i o iu#e1te 6e $rinaH din 6ricina
a!ta &l ur91te 6e #aron , +oarte u1or de &nFele!H $rina e o +at9
+rumoa!9E :u69 69rerea mea, !eam9n9 niFel cu Ma1aH e tot at@t
de vi!9toareH :ar tu, $rino, ai o +ire mai #l@nd9H :e alt+el, 1i
Ma1a are un caracter #un < iu#e!c ne!6u! de mult 6e Ma1a
+din fundul scenei se aude& ?-o8 -o, -o3/
$R$)A +tresare/& )u 1tiu de ce m9 !6erie totul aIiE +au./
Totul e 6re(9titH du69 ma!9 trimit lucrurileH M@ine m9 cunun
cu #aronul 1i 6lec9m &ndat9 la +a#rica de c9r9miIiH Poim@ine
&nce6e 1coalaH &nce6 1i eu o viaF9 nou9E :e mi8ar aKuta
:umneIeuE -a e%amenul de 6ro+e!orat eram at@t de emoFionat9,
at@t de +ericit9E =mi venea !9 6l@n( de #ucurieH +au./ Tre#uie
!9 !o!ea!c9 dintr8un moment &ntr8altul 1i c9ruFaH du69 lucruriH
4.-=G;$)5 Prea #ine, 6rea #ineE )umai c9 mi !e 6are totul
cam ne!erio!H Prea mult9 +iloIo+ie 1i 6rea 6uFin9 !erioIitateH
Totu1i &Fi dore!c norocH din tot !u+letulE
C,0.T=4$) +micat/& :r9(uFa mea, dra(a mea, #una meaH
inimioara mea de aurH AFi luat8o mult 6rea &nainteH nu v9 mai
6ot aKun(e Am r9ma! &n urm9H 6recum 6a!9rea I#ur9toare, care
&m#9tr@nind, nu mai 6oate I#ura Av@ntaFi8v9, 6ui1orii mei, tot
mai !u!, &n v9IduhuriH cu :umneIeuE +au./ :e(ea#a Fi8ai ra!
mu!taFa, Aeodor $liciE
4.-=G;$)5 :98o &ncolo de mu!taF9E +oftea./ AIi !e duc
militarii no1triE ViaFa o !9 reintre &n vechile +9(a1eH <rice !8ar
!6une, Ma1a e o +emeie #un9 1i cin!tit9E < iu#e!c mult 1i8i !unt
recuno!c9tor 6entru !oarta mea VeIiH oamenii au ur!ite at@t de
deo!e#iteE 0un9oar9H e aici un +uncFionarH !e nume1te
4o!&revH a +o!t cole( cu mine &n cla!a a cincea -8au dat a+ar9,
6entru c9 nu 6utea 6rice6e ut consecuti#um. Acum o duce +oarte
6ro!t , !9rac, #olnav C@nd &l &nt@lne!c &i !6un5 >0un9 Iiua, ut
consecuti#um3=8 >:a, &mi r9!6unde, chiar a1a8iH
consecuti#umH? 1i tu1e1te ,u &n!9 am avut &ntotdeauna noroc
"unt +ericit, am +o!t decorat cu <rdinul "tani!lav (radul $$ 1i am
aKun! da!c9l =nv9F 6e alFii acum ace!t ut consecuti#um8 Aire1teH
"unt un om de1te6t, mai de1te6t dec@t mulFi alFiiH dar +ericirea nu
!t9 &n a!taH
+!n cas cnt cine#a la ian <%a riNre dHune #ier$e=
33
/
$R$)A5 M@ine !ear9 n8o !9 mai aud <%a riNre dHune #ier$e=3
)8o !98l mai v9d 6e ace!t Proto6o6ovEH +au./ A venit 1i aIiE
"t9 acolo &n !alonH
4.-=G;$)5 )8a venit &nc9 directoareaM
$R$)A5 )u Au trimi! !8o cheme )ici nu v9 6uteFi &nchi6ui ce
(reu e 6entru mine !9 !tau aici +9r9 <liaH Acum locuie1te la
liceuH unde e directoareH Toat9 Iiua are trea#9 1i eu !unt
!in(ur9, mi8e ur@t, n8am ce +ace, nu 6ot !9 !u+9r odaia &n care
!tauH 1i m8am (@ndit a1a5 dac9 nu mi8e dat !9 m9 duc la
Mo!cova, a1a !9 +ie Pe!emne c9 a!ta mi8e !oarta )8ai ce +ace
&m6otriva eiE Totul e &n m@na lui :umneIeuH /!ta8i adev9rul
)i*olai -vovici m8a cerut &n c9!9torie M8am (@ndit #ine 1i 6@n9
la urm9 m8am hot9r@t , un om #un, chiar uimitor de #unH Ji,
deodat9, 6arc9 mi8au cre!cut ari6i, ve!elia mi8a &nviorat !u+letul,
m8am !imFit u1urat9 1i dorul de munc9 m8a cu6rin! din nouH $at9
&n!9 c9 a!ear9 !8a &nt@m6lat cevaH m9 6@nde1te ceva tainic 1i de
ne&nFele!H
C,0.T=4$)5 AleacuriEH Pro!tiiEH
)ATAJA +stri$ din fereastr/& :irectoareaE
4.-=G;$)5 A venit directoareaE "9 mer(emE +intr !mreun
cu Irina !n cas/
C,0.T=4$) +citete .iarul i fredonea. !ncet/& Tarara8
#um#iaH tarara8#um#ia
+se aroie Maa; rin fund trece din nou Andrei cu cruciorul/
MAJA5 "t9 aici 1i 6uFin &i 6a!9E
C,0.T=4$)5 :ar ce !8a &nt@m6latM
MAJA +se aa./& )imicE +au./ Ai iu#it8o mult 6e mamaM
C,0.T=4$)5 )e!6u! de multE
MAJA5 :ar eaH te8a iu#itM
C,0.T=4$) +du o au./& A!ta nu mai Fin minteE
MAJA5 >Al meu? e aiciMH A1a Iicea 6e vremuri #uc9t9rea!a
noa!tr9, Mar+a, c@nd vor#ea de !er(entul eiEH >Al meu? e aiciM
C,0.T=4$)5 )uH &nc9 nuE
MAJA5 , +ire!c !9 devii (ro!olan 1i r9ut9cio! c@nd Fi !e m9!oar9
cu at@ta I(@rcenie cli6ele de +ericire, c@nd le c@1ti(i cu at@ta
(reutateH 1i mai cu !eam9 c@nd le 6ierIi a1a cum le 6ierd eu
acumEH +arat sre iet/ AiciH uite, aici clocote1te totul +se
uit la Andrei care limb !ntruna cruciorul/ .ite8l 1i 6e +ratele
no!tru, 6e AndreiH Cum !8au mai !6ul#erat toate n9deKdileE
At@Fia oameni !e !tr9duie!c, de 6ild9 !9 &nalFe un clo6ot, &1i iro!e!c
truda 1i 6aralele, ca 6@n9 la urm9 clo6otul !9 !e 6r9#u1ea!c9,
!69r(@ndu8!e &n #uc9FiH +9r9 nicio 6ricin9E Acela1i lucru !8a
&nt@m6lat 1i cu AndreiEH
A):R,$5 C@nd o !9 !e +ac9 lini1te 1i &n ca!a a!taM :oamne, ce
(9l9(ieE
C,0.T=4$)5 Aoarte cur@ndE +se uit la ceas/ Am un cea!, ca 6e
tim6uriE Ve!te1te orele 6rin #9t9i +!l !ntoarce; ceasul bate/ -a
unu, 6leac9 #ateria &nt@ia, a doua 1i a cincea +au./ ,u o !9 6lec
m@ine
A):R,$5 Pentru totdeaunaM
C,0.T=4$)5 )u 1tiu < !9 m9 &ntorc, 6oate, 6e!te un anH dar
dracu 1tieM Parc9 nu8i totunaM
+din dertare se aude mu.ic de -ar i #ioar/
A):R,$5 <ra1ul !e (ole1teH 6u!tiul !e va a1terne 6e!te elH
+au./ $eri !8a &nt@m6lat ceva &n +aFa teatruluiH toat9 lumea
vor#e1teH numai eu n8am ha#ar de nimicEH
C,0.T=4$)5 )u8! dec@t 6ro!tiiE "olion&i !8a le(at de #aron
0aronul 1i8a ie1it din +ire 1i l8a re6eIit P@n9 la urm9, "olion&i a
tre#uit !98l 6rovoace la duel +se uit la ceas/ Mi !e 6are c9 ar +i
tim6ulH -a ora dou9!6reIece 1i Kum9tate ne &nt@lnim &n
dum#rav9H uite, aceea care !e I9re1te dincolo de r@uH 6i+H
6a+H +rde/ "olion&i &1i &nchi6uie c98i -ermontovH Jtii c9 !crie
1i ver!uriM :ar, !98Fi !6un dre6t, a!ta nu mai e (lum9E Are 6@n9
acum trei dueluri 6e con1tiinF9E
MAJA5 CineM
C,0.T=4$)5 "olion&i
MAJA5 :ar #aronulM
C,0.T=4$)5 Ce8i cu #aronulM
MAJA5 Totul mi !e &ncurc9 &n ca6H =Fi !6un c9 nu tre#uie !98i
la1i !9 !e #at9H Poate !98l r9nea!c9 6e #aronH Poate !98l ucid9
C,0.T=4$)5 0aronul e #9iat #unE :ar cu un #aron mai mult
!au mai 6uFin 6e lume nu e totunaM )8au dec@tE Totuna eE +din
$rdin stri$ cine#a& ?-o, -o, -o3/ "9 mai a1te6teE /!ta e
"*vorFov, al doilea martorE , Ko!, &n #arc9E
+au./
A):R,$5 ,u unul cred c9 e imoral !9 te #aFi &n duel !au !9 iei
6arte la un duel, +ie 1i &n calitate de medic
C,0.T=4$)5 Pi !e 6are numaiEH :e +a6tH nu !untemH nu
e%i!t9 nimic 6e lumeEH )i !e 6are numai c9 tr9imH :ar la urma
urmei, totuna e
MAJA5 Toat9 Iiua vor#e!c 1i iar vor#e!cH +mer$e/ Ca 1i cum
n8ar +i de aKun! clima a!ta, &n care te 6oFi a1te6ta !9 nin(9 oric@ndO
tre#uie !9 mai auIi 1i toate di!cuFiile a!teaE +se orete/ )uE )u
vreau !9 intru &n ca!9H nu 6otEH C@nd vine Ver1inin, !9 m9
chemaFiH +leac e alee/ P9!9rile c9l9toare au &nce6ut !9
6leceH +ri#ete !n sus/ -e#ede !au (@1te !9l#aticeH dra(ele
mele, +ericitele meleE +leac/
A):R,$5 < !9 r9m@n9 ca!a 6u!tieH 09ieFii !e duc, te duci 1i
dumneataH $rina !e m9rit9H eu r9m@n !in(ur &n toat9 ca!aH
C,0.T=4$)5 :ar neva!ta dumitaleM
+intr Qeraont cu un teanc de -rtii !n mn/
A):R,$5 )eva!ta ca neva!taE )8am ce IiceH , cin!tit9H
cum!ecade, !9 !6unem, chiar #un9H Ji cu toate a!tea, are &n ea
ceva ce o reduce la nivelul animalului aceluia or#H m9runtH
Fe6o!E =n orice caI, nu e un om Acum &Fi vor#e!c !incer, ca unui
6rieten adev9ratE ,1ti !in(urul om c9ruia &i 6ot m9rturi!i totulE
Aire1teH o iu#e!c 6e )ata1aH C@teodat9, &n!9, mi !e 6are at@t de
vul(ar9H Ji atunci &mi 6ierd ca6ulH )u mai 1tiu de ce o iu#e!c
!au, &n orice caI, de ce am iu#it8o
C,0.T=4$) +se ridic/& ,heiH dra(ul meuE M@ine 6lecH
6oate nu ne mai vedem niciodat9 $at9 &n!9 !+atul meu5 Pune m@na
6e 69l9rie 1i 6e #a!ton 1i ia8o din locEH Pleac9EH :u8teEH :u8te,
+9r9 !9 &ntorci ca6ul Ji cu c@t te vei duce mai de6arte, cu at@ta va
+i mai #ineE
+!n fundul scenei trece Solion!i cu doi ofieri; !l .rete e
,ebut!1in i #ine sre dnsul, lsndu"i e ceilali s"i urme.e
drumul/
"<-$<)=$5 :octoreE , dou9!6reIece Kum9tateE , tim6ul !9
6lec9m +d mna cu Andrei/
C,0.T=4$)5 Vin numaidec@tE M8aFi 6licti!it cu toFiiE +ctre
Andrei/ Andriu1a, dac9 &ntrea#9 cineva de mine, !9 !6ui c9 vin
numaidec@tEH +oftea./ <+, o+, o+E
"<-$<)=$5 >)ici !9 cr@cnea!c9 n8a a6ucat c9 6e el ur!ul !8a
a1eIatE? +leac cu doctorul/ :e ce tot o+teIi, mo1ulic9M
C,0.T=4$)5 ;mE
"<-$<)=$5 Cum o duci cu !9n9tateaM
C,0.T=4$) +furios/& VeIi8Fi de trea#9E
"<-$<)=$5 :e(ea#a te nec9Ke1ti, mo1ulic9E )8o !9 +ac mai
nimicE < !9 tra( numai &n el ca &ntr8o 6ot@rnicheE +scoate sticlua
de arfum i !i d e mini/ Am (olit aIi toat9 !ticluFa 1i miro!
&ntrunaE Miro! a cadavru m@inile a!teaE +au./ A1aH &Fi mai
aduci aminte ver!urileM >:ar ea numai +urtun9 vreaO 6arc8ar +i
lini1te8n +urtun9E?
C,0.T=4$)5 :aE Aire1teE >)ici !9 cr@cnea!c9 n8a a6ucat c9 6e
el ur!ul !8a a1eIatE? +leac cu Solion!i/
+de dearte se aude stri$nd& ;o6E ;o6E
aoi intr Andrei i Qeraont/
A,RAP<)T5 V9 ro( !9 i!c9liFi h@rtiile a!tea
A):R,$ +ner#os/& -a!98m9 &n 6aceE -a!98m9E Te ro(E +leac
cu cruciorul/
A,RAP<)T5 /!ta8i rolul h@rtiilor, !9 +ie i!c9lite +leac sre
fundul scenei/
+intr Irina cu Tu.enba- care oart lrie de ai; Iul!$-in
trece rin scen stri$nd& Ma1aE Ma1aE/
T.N,)0A;5 Mi !e 6are c9 el e !in(urul om din tot ora1ul care
!e #ucur9 de 6lecarea militarilorE
$R$)A5 , u1or de &nFele!E +au./ <ra1ul no!tru va r9m@ne
6u!tiu
T.N,)0A;5 :ra(a meaE M9 &ntorc &ntr8o cli69
$R$)A5 .nde te duciM
T.N,)0A;5 Am 6uFin9 trea#9 &n ora1H a6oiH tre#uie !98mi
iau r9ma!8#un de la camaraIiH
$R$)A5 )u8i adev9ratEH )i*olaiH de ce e1ti at@t de di!trat
a!t9IiM +au./ Ce !8a &nt@m6lat ieri &n +aFa teatruluiM
T.N,)0A; +face un $est/& M9 &ntorcH 6e!te o or9 voi +i iar
cu tineH +!i srut minile/ )e6reFuita meaE +se uit lun$ la ea/
:e cinci ani te iu#e!cH 1i tot nu m9 6ot o#i1nuiE =mi 6ari din ce &n
ce mai +rumoa!9E Ce 69r minunatE Ce ochiE M@ine te iau de8aci
Vom munci, vom +i #o(aFi, vi!urile mele !e vor realiIaH Vei +i
+ericit9E .n !in(ur lucru mai li6!e1te, unul !in(ur5 dra(o!tea taE
$R$)A5 A!ta nu !t9 &n 6uterile meleE Voi +i !oFia ta, &Fi voi +i
credincioa!9 1i !u6u!9H dar de iu#itH ce 6ot !9 +acM +i.bucnete
!n lacrimi/ )8am iu#it niciodat9E <E Vi!am Ii 1i noa6te o dra(o!te,
o dra(o!te mareE :ar !u+letul mi8e ca un 6ian 6reFio! 1i &nchi!, a
c9rui cheie !8a 6ierdutE +au./ :e ce ai o 6rivire at@t de r9t9cit9M
T.N,)0A;5 )8am dormit toat9 noa6tea )imic nu m9
&n!69im@nt9 &n viaFa a!taE Ji totu1i, cheia a!ta 6ierdut9 &mi !+@1ie
inima, nu m9 la!9 !9 dorm "6une8mi cevaE +au./ "6une8mi
cevaH
$R$)A5 CeM Ce !98Fi !6unM Ce !98Fi !6unM
T.N,)0A;5 "6une8mi cevaE
$R$)A5 AKun(eE AKun(eE
+au./
T.N,)0A;5 Ce +leacuri, ce nimicuri !tu6ide 6ot !9 ca6ete a1a
din !enin, o &n!emn9tate +9r9 de mar(ini &n viaFa unui omE R@Ii de
ele, ca de o#icei, &Fi dai !eama ce !unt 1i totu1i mer(i &nainte,
!imFind c9 n8ai 6uterea !9 te o6re1ti )uE Mai #ine !9 nu vor#im
de!6re a!taE "unt at@t de ve!el aIiE Mi !e 6are c9 v9d acum, 6entru
&nt@ia oar9, 1i #raIii, 1i 6altinii, 1i me!tecenii 91tiaE Ji totul m9
6rive1te 6arc9 ciudat, a1te6t@nd cevaE Ce co6aci minunaFiE ViaFa ar
tre#ui !9 +ie nea!emuit de +rumoa!9 &n 6reaKma lorE +se aude
stri$nd& :o3 :o3/ Tre#uie !9 m9 ducE , tim6ulH $a te uit9 la
co6acul 9!ta u!catE "e lea(9n9 &n v@nt &m6reun9 cu ceilalFi Mi !e
6are c9 dac9 voi muri, voi avea totu1i, ca 1i el, 6artea mea de viaF9,
&ntr8un +el !au altulE R9m@i cu #ine, !cum6a meaEH +!i srut
manile/ Actele 6e care mi le8ai dat !unt 6e ma!a mea de !cri!, !u#
calendar
$R$)A5 Vin 1i eu cu tine
T.N,)0A; +!n$ri)orat/& )u, nuE +leac reede, dar se
orete e alee/ $rinaE
$R$)A5 Ce eM
T.N,)0A; +netiind ce s sun/& )8am luat aIi ca+eauaH te
ro( !9 !6ui !9 mi8o 6re(9tea!c9H +leac !n $rab/
+Irina rmne !n$ndurat, aoi se duce !n fundul scenei i se
aa. !n lea$n, le$nndu"se !ncet; Andrei intr cu cruciorul,
urmat de Qeraont/
A,RAP<)T5 Andrei "er(heeviciE :oar nu !unt ale mele
h@rtiile, ci ale !tatuluiE )u le8am n9!cocit euE
A):R,$5 <E .nde !unt Iilele de odinioar9E Pe atunci eram
t@n9r, voio!, cu mintea de!chi!9EH Vi!am 1i (@ndeam at@t de
+rumo!E C@nd 6reIentul 1i viitorul erau luminate de !6eranFeE :e
ce oare devenim at@t de (oi, de cenu1ii, at@t de tr@ndavi,
ne69!9tori, netre#nici 1i nenorociFi c@nd &nce6em !9 tr9imMEH
$at9E <ra1ul 9!ta are dou9 !ute de ani 1i o !ut9 de mii de
locuitoriH 1i nu e niciunul care !9 nu !emene cu ceilalFiE )ici &n
trecut 1i nici &n vremurile noa!tre nu !8a ivit 6rintre ei vreun mare
&n+96tuitor, un c9rturar, un 6ictor !au vreun om c@t de 6uFin
&n!emnat care !9 !t@rnea!c9 invidia !au dorinFa +ier#inte de a8i
!em9naE )u +ac dec@t !9 #ea 1i !9 m9n@nce, !9 doarm9 1i 6@n9 la
urm9H !9 moar9E A6oi !e na!c alFiiH care tr9ie!c la +elE Ca !9 nu
!e t@m6ea!c9 de 6licti!eal9, !e di!treaI9 clevetind, &1i um6lu viaFa
cu Kocurile de c9rFi 1i cu #9utura, cu Kudec9Fi +9r9 ro!t )eve!tele
&1i &n1al9 #9r#aFii, iar ace1tia mint, 6re+9c@ndu8!e c9 nu 1tiu, c9 nu
aud nimicE < educaFie (ro!olan9 otr9ve1te !u+letul co6iilor,
&n9#u1ind &n ei orice !c@nteie divin9 A1a cre!c, devenind ni1te
cadavre ce !eam9n9 &ntre ele, tot at@t de Kalnici ca 1i 69rinFii lorH
+ctre Qeraont, cu ciud/ Ce vreiM
A,RAP<)T5 Ce !9 vreauM "9 i!c9liFi h@rtiile a!teaE
A):R,$5 M8ai 6licti!itE
A,RAP<)T +!nmnndu"i -rtiile/& "9 vedeFiH Portarul de la
admini!traFia Iem!tvei 6ove!tea mai deun9Ii c9 la Peter!#ur( ar +i
+o!t iarna un (er de dou9 !ute de (radeE
A):R,$5 , &n+ior9tor 6reIentulE :ar &n !chim# c@nd m9
(@nde!c la viitor, ce minuneE "u+letul mi !e u1ureaI9, ari6ile &mi
cre!cH &n de69rt9ri I9re!c lumin9, li#ertateH eu 1i co6iii mei ne
vom de!c9tu1a de tr@nd9vie, de cva! 1i (@!c9 6e varI9, de !omnul
de du698amiaI9, de toat9 lenea a!ta m@r1av9EH
A,RAP<)T5 Cic9 au &n(heFat dou9 mii de oameniE -umea era
&n(roIit9E VeIi, nu8mi aduc aminte dac9 era la Peter!#ur( !au la
Mo!covaE
A):R,$ +!nduioat/& :ra(ele mele, !urioarele mele dra(iE +cu
lacrimi !n oc-i/ Ma1a, !ora mea dra(9H
)ATAJA +aare la fereastr/& Cine +ace at@ta (9l9(ieM Tu erai,
Andriu1aM < !8o treIe1ti 6e "o+oci*aE Il ne faut as faire du bruit,
la So-ie dort dT)J3 9ous Utes un ours3
31
+surat/ :ac9 ai 6o+t9
de vor#9H d9 altcuiva c9ruciorulH Aera6ont, ia c9ruFulE
A,RAP<)T5 Am &nFele!, coniF9E +ia cruul/
A):R,$ +intimidat/& Vor#e!c &ncetH
)ATAJA +la fereastr !i mn$ie bieaul/& 0o#i*E
R@I(@iatuleE 0o#icelul meu cel r9uE
A):R,$ +rsfoind -rtiile/& 0ineH #ineE < !9 le rev9dE
$!c9le!c ceea ce tre#uie 1i a6oi le duci la admini!traFia Iem!tveiH
+leac !n cas, citind -rtiile. Qeraont duce cruul !n fundul
$rdinii/
)ATAJA +din fereastr/& 0o#i*E $a !9 !6ui tu cum !e nume1te
m9mica taE :r9(uFuleE :ra(ul meuE :ar a!ta cine eM A!ta8i m9tu1a
<liaM "6une #un9 Iiua m9tu1ichiiE
+intr doi cntrei ambulani care cnt la -ar i la #ioar& un
brbat i o femeie; din cas ies 9erinin, ?l$a i Anfisa i ascult
o cli e cntrei; du ei, Irina/
<-GA5 Acum trece toat9 lumea 6rin (r9dina noa!tr9O trec
oameni 1i c9ruFeE :oiculiF9E :9 ceva c@nt9reFilor
A)A$"A +le d nite $olo$ani/& :uceFi8v9 cu :umneIeu,
oameni #uniE +cntreii salut i leac/ "9rmaniiE )imeni nu
c@nt9 6e drumuri de 6rea mult #ineE +ctre Irina/ 0un9 Iiua,
$rinu1*a meaE +o !mbriea./ ,hei, +etiFa meaE :ac9 ai 1ti ce
#ine o duc acumH da, daE "tau cu <liu1*a la liceu, avem o
locuinF9 mare 1i +rumoa!9 "8a &ndurat :omnul :umneIeu de
#9tr@neFile mele :e c@nd m9 1tiu, 69c9toa!a de mine, n8am avut
trai mai #unH Ca!a e tare +rumoa!9H 1i eu am o odaie numai
6entru mine, cu o minun9Fie de 6at Ade!ea m9 de1te6t &n miKlocul
no6Fii 1i mulFume!c 6rea!+@ntului 1i Maicii Preci!te :re6t !98Fi
!6un, nu cred !9 +ie om mai +ericit 6e lume ca mineE
V,RJ$)$) +se uit la ceas/& Plec9m &ndat9, <l(a "er(heevnaE
, tim6ulE +au./ V9 dore!c, din toat9 inima, tot ce e mai #un 6e
lumeH .nde e Maria "er(heevnaM
$R$)A5 .ndeva 6rin (r9din9 M9 duc !8o caut
V,RJ$)$)5 Aii, te ro(, at@t de dr9(uF9E M9 (r9#e!cE
A)A$"A5 M9 duc 1i eu !8o caut +stri$/ Ma1en*aE Ma1aE +se
duce cu Irina !n fundul $rdinii/
V,RJ$)$)5 <rice lucru are un !+@r1it Acum ne de!69rFim +se
uit la ceas/ <+icialit9File ora1ului ne8au dat un deKun "8a #9ut
1am6anie Primarul a Finut o cuv@ntareO eu m@ncam, a!cultam, dar
eram cu !u+letul aici, la dumneavoa!tr9H +ri#ete $rdina/ M8
am o#i1nuit cu dumneavoa!tr9
<-GA5 < !9 ne mai vedem vreodat9M
V,RJ$)$)5 "e 6rea 6oate !9 nu ne mai revedemE +au./
)eva!t98mea mai r9m@ne aici vreo dou9 luni, &m6reun9 cu +etiFeleO
v8a1 ru(a mult, &n caI de nevoieH
<-GA5 :a, +ire1teE Te ro( !9 nu ai nicio (riK9E +au./ M@ine n8
o !9 mai +ie nici urm9 de militar &n ora1H !e va 1ter(e totul, nu va
r9m@ne dec@t o amintireH iar noi vom &nce6e o viaF9 nou9E
+au./ Totul !e &nt@m6l9 inde6endent de voinFa noa!tr9 )u
voiam !9 +iu directoareH A tre#uit !8o +ac 1i 6e a!taE Acum !unt
&ncredinFat9 c9 nu voi mai 6leca la Mo!covaEH
V,RJ$)$)5 ,i, v9 mulFume!c 6entru tot ce aFi +9cutE V9 ro( !9
m9 iertaFi dac9 v8am !u69rat cu cevaH JtiFi, vor#e!c uneori 6rea
multH V9 ro( !9 m9 iertaFi 1i !98mi 69!traFi o #un9 amintireH
<-GA +!i ter$e lacrimile/& :e ce n8o +i venind 1i Ma1aM
V,RJ$)$)5 Ce !9 v9 mai !6un, acum, la 6lecareMH :e!6re ce
!9 mai +iloIo+9mM +rde/ ViaFa e (rea Multora ni !e arat9 vitre(9
1i li6!it9 de n9deKde Totu1i tre#uie !9 recunoa1tem c9 devine din
ce &n ce mai #un9 1i c9 nu e de6arte vremea c@nd !e va lumina cu
de!9v@r1ire +se uit la ceas/ , t@rIiu, t@rIiu <dinioar9, omenirea
!e &ndeletnicea cu r9I#oaiele, &1i um6lea viaFa cu e%6ediFii,
n9v9liri 1i iI#@nIi AIi, toate ace!tea au r9ma! &n trecut, l9!@nd un
mare (ol, 6e care nu 1tim cum !98l um6lem <menirea &ntrea(9
caut9 cu 6atim9H Ji +9r9 &ndoial9 c9 va (9!i Ar tre#ui !8o +ac9
mai re6edeE +au./ :ac9 ar +i cu 6utinF9 !9 adau(i la dra(o!tea de
munc9 1i 6uFin9 cultur9, iar la cultur9 un dram de dra(o!te de
munc9, atunciH +se uit la ceas/ :ar e tim6ul !9 6lecH
<-GA5 .ite8o vineE
+intr Maa/
V,RJ$)$)5 Am venit !98mi iau r9ma!8#unH +?l$a se retra$e
mai dearte, ca s nu"i stin$-ereasc/
MAJA +se uit dret !n oc-ii lui 9erinin/& AdioE +se srut
relun$/
<-GA5 "+@r1e1teEH AKun(eEH
+Maa ln$e !n -o-ote/
V,RJ$)$)5 "98mi !criiH !9 nu m9 uiFiE :98mi drumulEH ,
tim6ul !9 6lecE -uaFi8oH <l(a "er(heevna, tre#uieH !9 6lecH
am &nt@rIiatE +emoionat, srut minile ?l$i, o !mbriea. din
nou e Maa, aoi leac !n $rab/
<-GA5 ;aide, Ma1a, aKun(eE =nceteaI9, dra(a mea
+intr Iul!$-in/
4.-=G;$) +intimidat/& )u +ace nimicH la!8o !9 6l@n(9 -a!8oE
0una mea Ma1a, dra(a mea Ma1aEH Tu e1ti !oFia meaH !unt
+ericit, orice !8ar &nt@m6la )u m9 voi 6l@n(e 1i nu8Fi voi +ace nicio
mu!trareH <lia e martor9H < !9 ne tr9im viaFa ca 1i &nainteH
)iciodat9 nu8Fi voi !6une cevaH niciun cuv@nt de doKan9EH
MAJA +!ncearc s"i stneasc lnsul/& >Pe 6laiu8ntin!
!u# (eana m9rii !m9lFat &n aur e8un tu+anH? "imt c9 &nne#une!cE
>Pe 6laiu8ntin! !u# (eana m9riiH?
<-GA5 -ini1te1te8te, Ma1a, lini1te1te8teEH :98i un 6ahar cu
a69E
MAJA5 .ite c9 nu mai 6l@n(H
4.-=G;$)5 .ite c9 nu mai 6l@n(eH Ma1a e #un9H
+de dearte se aude o !muctur surd/
MAJA5 >Pe 6laiu8ntin! !u# (eana m9rii !m9lFat &n aur e8un
tu+anH? Motanul de aur, tu+anul de aurH M9 &ncurc +bea a/ <
viaF9 iro!it9H )u8mi mai tre#uie nimic de aIi &ncoloH Am !9 m9
lini1te!c &ndat9H Acum totul e &n IadarH Ce &n!eamn9 >6laiu8
ntin!?M :e ce nu8mi ie! din ca6 ace!te cuvinteM G@ndurile mi !e
&ncurc9H
+intr Irina/
<-GA5 -ini1te1te8te, Ma1aH A1aH Aii cuminte "9 intr9m &n
ca!9E
MAJA +surat/& )u intru acoloE +!ncee din nou s ln$,
dar aoi se stnete/ ,u nu mai calc acolo 1i nici nu vreauH
$R$)A5 "9 !t9m c@teva cli6e &m6reun9H Chiar +9r9 !9 vor#im
M@ine 6lec de aiciH
+au./
4.-=G;$)5 JtiFi c9 ieri, &n cla!a a treia, am (9!it la un elev
#ar#a 1i mu!t9File a!tea +i le une e fa/ )u8i a1a c9 !em9n cu
6ro+e!orul de (erman9MH +rde/ Ce #9ieFi cara(hio1iE
MAJA5 , adev9ratE "emeni cu neamFul vo!truE
<-GA +rde/& :aE
+Maa ln$e/
$R$)A5 AKun(e, Ma1aE
4.-=G;$)5 "9 1tii c9 !em9n #ine de totE
+intr 0ataa/
)ATAJA +ctre )uneas/& Ce e!teM Proto6o6ov o !9 !tea cu
"o+oci*a 1i 6e 0o#i* o !98l 6lim#e Andrei "er(heici Ce de mai
(riKi 1i cu co6iii 91tiaE +ctre Irina/ $rinoE Pleci m@ineM Ce r9u &mi
6areE Tre#uie !9 mai r9m@i, cel 6uFin o !96t9m@n9 +!l .rete e
Iul!$-in i d un it. Acesta rde i !i scoate barba i
mustile/ VaiE Cum m8am !6eriatE +ctre Irina/ M8am o#i1nuit cu
tineH !9 nu creIi c98mi vine u1or c@nd e vor#a !9 ne de!69rFim <
!98l mut 6e Andrei cu vioara lui &n odaia ta Acolo 6oate !9
!c@rF@ie c@t 6o+te1te =n camera lui o mut 6e "o+oci*aH Ce co6il
minunatE Ce +etiF9 dr9(9la19E AIi !e uita la mine cu ni1te ochi1ori
de8Fi venea !98i m9n@nci 1i Iicea5 MamaE
4.-=G;$)5 , adev9ratE AetiFa e +oarte dr9(uF9E
)ATAJA5 Prea #ineH M@ine o !9 +iu !in(ur9 aiciE +oftea./
Mai &nt@i o !9 6orunce!c !9 !e taie toat9 aleea de #raIi 1i a6oi +a(ul
9!taE , tare ur@t aici 6e &n!eratE +ctre Irina/ :ra(a mea, nu8Fi !t9
#ine deloc cordonul 9!taE , li6!it de (u!tE Ar tre#ui ceva mai
ve!el, mai coloratEH Am !9 6un !9 !9dea!c9 6e!te tot +loriH
Aloricele multe, cu mire!me 6l9cuteH +surat/ :ar cine a
&ndr9Init !9 6un9 +urculiFa a!ta 6e #anc9M +intr !n $rab !n cas
i o ceart e )uneas/ Cine a &ndr9Init !9 la!e +urculiFa 6e
#anc9M +i/ Tu !9 taciE
4.-=G;$)5 A &nce6utE
+se aude mu.ica militar care intonea. un mar/
<-GA5 Pleac9E
+intr ,ebut!1in/
MAJA5 Pleac9 #9ieFii no1triE Ce !9 +aciM :rum #unE +ctre soul
ei/ ;ai aca!9E .nde8mi !unt 69l9ria 1i 6elerinaM
4.-=G;$)5 =n ca!9E -e aduc numaidec@tH
<-GA5 :a, acum 6utem !9 ne ducem 6e la ca!ele noa!tre ,
tim6ulE
C,0.T=4$)5 <l(a "er(heevnaE
<-GA5 Ce8iM +au./ Ce !8a &nt@m6latM
C,0.T=4$)5 )imicH )u 1tiu cum !9 v9 !6unH +!i otete la
urec-e/
<-GA +!nsimntat/& )u !e 6oateE
C,0.T=4$)5 0a daH A!ta8i toat9 6ove!teaH !unt i!tovit,
chinuitE )u mai 6otH nu mai vreau !9 vor#e!c +furios/ Ji la urma
urmei, mi8e totunaE
MAJA5 Ce !8a &nt@m6latM
<-GA +o !mbriea. e Irina/& Niua de aIi e &n+ior9toareE )u
1tiu cumH cum !9 Fi8o !6unMH :ra(a meaH
$R$)A5 Ce e!teM "6une8mi mai re6edeE Ce e!teM Pentru numele
lui :umneIeuEH +i.bucnete !n lacrimi/
C,0.T=4$)5 0aronul a +o!t uci! &n duel
$R$)A +ln$e !ncet/& Am 1tiutH Am 1tiutH
C,0.T=4$) +se retra$e !n fundul scenei i se aa. e banc/&
"unt i!tovitH +scoate .iarul din bu.unar/ -9!aFi8le !9 6l@n(9H
+fredonea. !ncet/ Tarara8#um#ia, tarara8#um#iaH Ji, la urma
urmei, mi8e totunaH
+cele trei surori formea. un $ru. Stau strnse una ln$ alta/
MAJA5 <E Cum mai c@nt9 muIicaE Pleac9E "e duc de la noiH
unul dintre ei !8a du! 6entru totdeaunaH 6entru totdeaunaE
R9m@nem !in(ure, ca !9 ne &nce6em viaFa de la &nce6utH Tre#uie
!9 tr9imH tre#uie !9 tr9imE
$R$)A +!i cuibrete caul la ietul ?l$i/& Va veni vreodat9
tim6ul c@nd vom a+la cu toFii t@lcul ace!tor !u+erinFe 1i c@nd ni !e
vor deIv9lui ace!te taine P@n9 atunci tre#uie !9 tr9imH !9
muncimH doar !9 muncimE Voi 6leca !in(ur9 m@ineE Voi &nv9Fa
co6iii, toat9 viaFa mi8o voi Kert+i 6entru cei care au, 6oate, nevoie
de eaE , toamn9H =n cur@nd vine iarna, care81i a1terne (iul(iul de
I96ad9 6e!te toateH eu &n!9 voi munciH voi munciEH
<-GA +!i !mbriea. surorile/& Ce voioa!9E Ce 6lin9 de viaF9
e acea!t9 muIic9E Parc9 te &ndeamn9 !9 tr9ie1tiEH <E :oamne,
:umneIeuleE )i !8o &m6lini 1i nou9 odat9 !orocul 1i ne vom duce
6entru totdeauna -umea ne va uitaO ne va uita chi6urile, (la!ul 1i
toate c@te au +o!tE :ar !u+erinFele noa!tre !e vor 6re+ace &n #ucurii
6entru cei care vor tr9i du69 noi Pacea 1i +ericirea vor co#or& 6e
69m@nt, iar noi cei de aIi vom +i 6omeniFi cu recuno1tinF9 1i
#inecuv@ntaFiE "urorile mele dra(i, viaFa noa!tr9 nu !8a !+@r1it
&nc9E "8o tr9im deciE .iteE MuIica a!ta e at@t de ve!el9, e at@ta
#ucurie &n eaE =nc9 6uFin 1i 6oate o !9 1tim 6entru ce tr9im, 6entru
ce !u+erimE :ac9 am 1tiE :ac9 am 1tiE
+Mu.ica se ierde cu !ncetul !n dertare.
Iul!$-in aduce #esel i sur.tor lria i elerina Maei.
Andrei limb !ntruna cruciorul cu coilul./
C,0.T=4$) +fredonea. !ncet/& Tarara8#um#iaH Tarara8
#um#ia +citete .iarul/ , totuna, e totunaE
<-GA5 :ac9 am 1tiE :ac9 am 1tiE
CORTINA
Pie!a a +o!t !cri!9 &n anul 1933 Cehov aminte1te 6rima dat9 de!6re ea &n
!cri!oarea !a adre!at9 lui Vl $ )emirovici8:ancen*o la 7L noiem#rie 18995
>=n 6reIent nu !criu 6ie!e Am &n!9 un !u#iect 6entru o 6ie!9 ce !e va intitula
Trei surori, dar 6@n9 c@nd nu voi termina ciclul de nuvele, care8mi a6a!9 de
mult9 vreme con1tiinFa, n8am !9 m9 a6uc de ea M8am hot9r@t !ta(iunea
viitoare va trece +9r9 acea!t9 6ie!9? -a 3 decem#rie 1899, Cehov &i !crie din
nou5 >=mi ceri ca 6ie!a !9 +ie nea69rat (ata 6@n9 la &nce6utul !ta(iunii viitoare
:ar dac9 n8am !9 6ot !8o !criuM "e8nFele(e c9 am !9 &ncerc, dar m9 &ndoie!c !8
o 6ot +ace 1i nu8Fi 6ot 6romite nimic? -a noile &ntre#9ri 1i ru(9minFi ale lui
Vl $ )emirovici8:ancen*o, Cehov &i r9!6unde B13 martie 1933C 6rintr8o
!cri!oare tot at@t de evaIiv95 >M9 &ntre#i dac9 !criu 6ie!a :eocamdat9 !e
cri!taliIeaI9 &n ca6, dar de !cri! nu m8am a6ucat )ici nu 6rea am 6o+t9, 1i
a6oi tre#uie !9 a1te6t 6@n9 !e va mai &nc9lIi vremea?
Jtirea de!6re noua 6ie!9 a lui Cehov 69trunde cur@nd &n cercurile literare 1i
teatrale <amenii &nce6 !9 vor#ea!c9 de!6re ea Ace!t lucru &i comunic9 < -
4ni66er lui Cehov &n !cri!oarea !a din 77 martie, la care Cehov &i r9!6unde
urm9toarele B72 martieC5 >)u am nicio 6ie!9 nou9 Niarele mint? A#ia la 5
au(u!t 1933, &n !cri!oarea adre!at9 lui A - Vi1nev!*i, Cehov recunoa1te c9
lucreaI9 la noua !a 6ie!95 >-ucreI la 6ie!9, am !cri! de!tul de mult, dar at@ta
tim6 c@t nu m9 a+lu la Mo!cova, nu 6ot !98mi dau !eama ce8am +9cut "e 6rea
6oate ca &n loc de 6ie!9 !98mi ia!9 o de!criere ano!t9 a vieFii din Crimeea "e
nume1te Trei surori Bdu69 cum ai a+lat mai demultC, Fi8am 6re(9tit &n ea rolul
unui in!6ector de liceu, !oFul uneia dintre !urori Ai !9 6orFi un !urtuc de
uni+orm9 1i o decoraFie la (@t :ac9 &n actuala !ta(iune 6ie!a nu va +i la
&n9lFime, o voi tran!+orma 6entru !ta(iunea viitoare?
Tot &n acele Iile Cehov 6romite teatrului c9 &i va trimite 6ie!a la &nce6utul
!ta(iunii =n !cri!oarea !a c9tre < - 4ni66er B9 au(u!tC, Cehov &i comunic95
>$eri a trecut 6e la mine Ale%eev B4 " "tani!lav!*iC Am di!cutat de!6re
6ie!9 1i i8am dat cuv@ntul c9 nu mai t@rIiu de !e6tem#rie am !8o termin?
Toat9 luna au(u!t Cehov a lucrat la 6ie!9 -a 1L au(u!t, &ntr8o !cri!oare c9tre
< - 4ni66er, el !6une5 >Am im6re!ia c9 nu !criu o 6ie!9, ci un talme18
#alme1 "unt 6rea multe 6er!onaKe 1i mi8e team9 c9 am !9 m9 &ncurc &n ele 1i
am !9 renunF !9 mai !criu? =n !cri!orile c9tre < - 4ni66er din 1D, 18 1i 73
au(u!t, Cehov !e 6l@n(e c9 nu e!te l9!at &n 6ace !981i !crie 6ie!a 1i c9 a +o!t
nevoit de c@teva ori !8o ia de la &nce6ut >Cu toate ace!tea, !crie el, 6ie!a !8a
cri!taliIat, !8a lim6eIit, 1i !e cere !9 +ie 6u!9 6e h@rtieH? -a 75 au(u!t, &ntr8o
!cri!oare de r9!6un! c9tre V A 4ommi!!arKev!*aia, care8i ceru!e 6ie!a 6entru
a o Kuca cu ocaIia Ku#ileului !9u, Cehov in!i!t9 a!u6ra vechiului termen +i%at
de el5 >Totu1i continuu !9 !criu 6ie!a 1i am !8o termin 6ro#a#il 6rin
!e6tem#rie Atunci am !9 Fi8o trimit?
"e vede c9 6roce!ul de ela#orare a 6ie!ei a +o!t &ncet 1i di+icil BveIi
!cri!orile lui A P Cehov c9tre < - 4ni66er din 33 au(u!t, 5, 2 1i 8
!e6tem#rie 1933; c9tre A 0 Tarahov!*i din 2 !e6tem#rie 1i c9tre M P
Cehova din 9 !e6tem#rieC :e a!emenea, &l &m6iedica !9 muncea!c9 1i #oala
de care !u+erea BveIi !cri!orile c9tre V, A 4ommi!!arKev!*aia din 13
!e6tem#rie 1i c9tre < - 4ni66er din 1L !e6tem#rie 1i L octom#rieC Cehov
&1i e%6rim9 convin(erea c9 6ie!a nu va 6utea +i Kucat9 dec@t &n !ta(iunea
viitoare
-a 12 octom#rie Cehov &l anunF9 6e Gor*i c9 1i8a i!6r9vit 6ie!a5
>=nchi6uie8Fi c9 am terminat 6ie!a :ar 6entru c9 nu !e va Kuca acum, ci a#ia
&n !ta(iunea viitoare, n8am co6iat8o 6e curat -a!G !9 r9m@n9 a1a A +o!t +oarte
(reu de !cri! Trei surori. G@nde1te8te, e vor#a de trei eroine, +iecare tre#uie !9
+ie &n (enul ei 1i toate trei +iice de (eneralE AcFiunea !e 6etrece &ntr8un ora1
de 6rovincie, cum ar +i Perm Mediul5 militari, artileri1ti?
-a 73 octom#rie 1933, Cehov !o!e1te din $alta la Mo!cova, aduc@nd cu el
6ie!a Aici a +o!t tran!cri!9 1i a6oi citit9 de actorii Teatrului de Art9 Cehov a
a!i!tat la 6rimele re6etiFii -a 11 decem#rie 1933, el 69r9!e1te Mo!cova 1i
6leac9 la )i!a Tran!crierea 1i corectura 6ie!ei a continuat8o acolo Pe m9!ur9
ce81i corecta 1i tran!cria te%tul, Cehov &l trimitea Teatrului de Art9, unde !e
6re(9tea cu +e#rilitate 6unerea ei &n !cen9 C9tre !+@r1itul lunii decem#rie,
!o!e1te la )i!a Vl $ )emirovici8:ancen*oO Cehov &i d9 unele indicaFii noi 1i
+ace mici modi+ic9ri ale te%tului Alte modi+ic9ri 1i 6reciI9ri a!u6ra te%tului 1i
a!u6ra inter6ret9rii rolurilor, Cehov le comunica actorilor 1i re(iIorului 6rin
!cri!ori 1i tele(rame BveIi !cri!orile c9tre A - Vi1nev!*i, din 75 ianuarie
19315 c9tre < - 4ni66er din 7, 73, 7L 1i 78 ianuarie 1i c9tre 4" "tani!lav!*i
din 15 ianuarie etcC
:e la )i!a, Cehov intenFiona !9 6lece &n Al(eria 1i81i comunica!e viitoarea
adre!9 cuno1tinFelor !ale, dar din cauIa #olii 6roiectatului !9u &n!oFitor, 6ro+
M M 4ovalev!*i, c9l9toria n8a mai avut loc =n !chim#, Cehov 6leac9 &n
$talia BPi!a, AlorenFa, Roma etcC, iar de acolo !e &ntoarce la $alta =n toat9
acea!t9 6erioad9 de tim6 B!+@r1itul lui ianuarie 1i 6rima Kum9tate a lui
+e#ruarie 1931C, le(9turile cu Mo!cova au +o!t &ntreru6te, a!t+el &nc@t 6rimele
!6ectacole ale 6ie!ei Trei surori 6e !cena Teatrului de Art9 din Mo!cova au
avut loc &n li6!a autorului Tot &n ace!t tim6 6ie!a a +o!t 6u#licat9 &n revi!ta
;uss1aia m!sl, +e#ruarie 1931
Te%tul a69rut &n revi!t9, cu mici modi+ic9ri, a +o!t inclu! &n cule(erea de
?ere din 1937, volumul V$$ Pu#lic9m te%tul din 1937
=n !e6tem#rie 1931, &n 6erioada re6etiFiilor 6ie!ei Trei surori 6entru noua
!ta(iune, Cehov 6artici69 activ la 6unerea ei &n !cen9 =n !cri!oarea !a c9tre <
- 4ni66er B1 !e6tem#rie 1931C, Cehov !crie5 >Tran!mite8i lui Vi1nev!*i c9
6lec din $alta ca !9 6ot a!i!ta la re6etiFiile 6ie!ei Trei surori, mai 6reci!, 6e
melea(urile voa!tre m9 voi a+la la 12 !e6tem#rieH :ac9 nu voi a!i!ta la
re6etiFii, nici nu vreau !9 v9d 6ie!a? $at9 ce 6ove!te1te V V -uK!*i de!6re
6artici6area lui Cehov la re6etiFii5 >Primele !6ectacole au avut loc +9r9
6artici6area lui Anton Pavlovici =n !chim#, &n !ta(iunea urm9toare a a!i!tat la
toate re6etiFiile, d@nd indicaFii re(iIorale +oarte am9nunFite, recon!tituind
!in(ur !unetele de alarm9 &n !cena incendiului din actul trei 'ocul meu nu i8a
6l9cut, a1a &nc@t m8a 6o+tit la el 1i &m6reun9 cu mine, cu mult9 r9#dare 1i
mi(al9, a re6etat rolul lui Andrei Am !tudiat rolul cu Anton Pavlovici de
c@teva ori 1i de +iecare dat9 re6etiFiile noa!tre au durat cel 6uFin c@te o or9 =mi
cerea ca &n ultimul !9u monolo( Andrei !9 vor#ea!c9 cu mai mult9 6atim95
TVeIi, tre#uie !9 !e !imt9 ca o ameninFare la adre!a 6u#liculuiEU, &mi !6unea
Anton Pavlovici? +Solne ;oii, nr 78, iunie 191LC Cehov !8a ar9tat mulFumit
de re(ie 1i de inter6retare -a 7L !e6tem#rie 1931, Cehov !crie din Mo!cova
lui - V "redin5 <Trei surori mer(e cu #rio Pie!a e mai +rumoa!9 dec@t am
!cri!8o Am dat unele indicaFii de re(ie 1i mici 6reciI9ri de te%t, a!t+el c9
!6ectacolul mer(e acum mai #ine dec@t &n !ta(iunea trecut9? -a 13
noiem#rie, din $alta, Cehov &i !cria lui $ordanov5 >Re6reIentaFiile cu Trei
surori mer( minunat?
:u69 cum relateaI9 4 " "tani!lav!*i, 6remiera 6ie!ei Trei surori nu !8a
#ucurat de un !ucce! deo!e#it5 >Actul &nt@i a avut un mare !ucce! Am +o!t
chemaFi de nenum9rate ori la ram69 :ar du69 celelalte acte 1i chiar la
!+@r1itul !6ectacolului, a6lauIele au devenit at@t de rare, &nc@t a#ia dac9 am
avut 6rileKui !9 ie1im o !in(ur9 dat9 la ram69H A tre#uit !9 treac9 mult tim6
6entru ca lucrarea lui Cehov 1i creaFia lui !9 69trund9 6@n9 la 6u#lic? +9iaa
mea !n art, 6a( 783C V M -avrov &i !crie lui Cehov B1 +e#ruarie 1931C
re+eritor la 6remier95 >Cum !98Fi !6un, !ucce!ul n8a +o!t at@t de r9!un9tor ca
cel &nre(i!trat de 'escruul, dar du69 69rerea mea e mult mai 6ro+und 1i
mai !emni+icativ 6entru c9 noi, !6ectatorii, i8am !imFit toat9 6ro+unIimea :e
aceea Iic c98i un mare !ucce! Citind 6ie!a con!taFi, &Fi dai !eama c9 e!te o
admira#il9 o6er9 literar9, dar a#ia &n tim6ul inter6ret9rii ei, a6ar &n relie+
ne&ndur9tor, +9r9 cruFare, acele 6ro+unIimi care Fi8au !c96at la &nce6ut?
B0i#lioteca de "tat 9. I. %enin, din materialele !ecFiei de manu!cri!e, +a!cic 8,
6a( L1C
M Gor*i, care v9Iu!e 6ie!a la Peter!#ur(, &n tim6ul turneului Teatrului de
Art9, &i !crie lui Cehov !6re !+@r1itul lui martie 1931 urm9toarele5 <Trei
surori e!te minunat inter6retat9 Mai #ine dec@t >nc-iul 9anea. )u e Koc de
!cen9, ci o armonie divin9? V Po!!e &i !crie lui Cehov din Peter!#ur( B8
martie 1931C5 >Cu toate c9 6reocu69rile teatrale au trecut acum 6e al doilea
6lan, 6ie!a dumitale Trei surori o 6rive1ti cu r9!u+larea t9iat9? B=n 6erioada
aceea, la Peter!#ur(, !6iritele erau +oarte a(itate &n le(9tur9 cu demon!traFia
!tudenFea!c9 de l@n(9 catedrala 4aIan!*i din L martie 1931C Re+eritor la
6unerea &n !cen9 a 6ie!ei Trei surori de c9tre Teatrul de Art9 din Mo!cova,
Vl $ )emirovici8:ancen*o !crie urm9toarele5 >At@t din 6unct de vedere al
an!am#lului, al c9ldurii cu care a +o!t inter6retat9 1i a maturit9Fii +ormei, 6ie!a
Trei surori a +o!t con!iderat9 ca cel mai #un !6ectacol cehovian? Bdin 6re+aFa
la cartea lui ) ,+ro!, <Trei surori= e scena Teatrului de Art din Mosco#a,
Peter!#ur(, 1919, 6a( 11C
Pre!a !u#linia &n unanimitate +orFa dramatic9 cu care e!te redat9 &n 6ie!9
viaFa >de toate Iilele?, acea!t9 viaF9 >cenu1ie cu o#!edanta, ve1nica
nemulFumire a omului V9ic9relile ace!tor oameni cenu1ii le &nFele(em at@t de
#ine, ne !unt at@t de cuno!cute, &nc@t am da orice ca !9 nu le mai auIim &n
Kurul no!tru? +Iurier, 1931, nr 37C >Pie!a are la #aIa ei dou9 motive
di!tincte5 Tun c@ntec 6lin de durere de!6re inutilitatea vieFii 1i totodat9 de!6re
inevita#ilitatea ace!tei vieFi li6!ite de FelU> +ibidem, nr 3L 1i 35C >,!te marea
tra(edie a cotidianului cenu1iu, unde locul raFiunii &l ocu69 trivialitatea
atot6uternic9 a +ili!tinului 6rovincial, iar eroii ei !unt oameni !la#i, li6!iFi de
voinF9, de1i au !u+let minunatH? +0o#osti, 1931, nr L1C >&ntrea(a 6ie!9 &Fi
!u(ereaI9 urm9toarea re6lic95 T)u !e mai 6oate tr9i a1aEU =n !en!ul ace!ta
Cehov e!te unul dintre cei mai intran!i(enFi arti1ti? +0o#osti dnia, 1931, nr
2321C >Pie!a im6re!ioneaI9 6uternic, am Iice chiar, &l co6le1e1te 6e !6ectator
.r@tul, 6licti!eala, monotonia vieFii de 6rovincie toate ace!tea &i a6a!9, &i
chinuie 6e eroii 6ie!ei, care !u+er9, dar nu (9!e!c nicio ie1ire? >.nii dintre
eroii dramei ne !unt cuno!cuFi din alte o6ere ale lui Cehov, dar de data acea!ta
a6ar &ntr8o cu totul nou9 inter6retare 1i &n condiFiuni cu totul noi? +;uss1oie
slo#o, 1931, nr 31O acelea1i a6recieri !e (9!eau 1i &n ;uss1ie #edomosti, 1931,
nr 37, 33O Mir is1usst#a, nr 7, 3O 0o#osti dnia, nr 2323, 2321O Mos1o#s1i
listo1, nr 3LC <Trei surori nu e!te o dram9 o#i1nuit9, ci o 6ie!9 cu caracter
!im#olic8+iloIo+ic "oFia lui Andrei !im#oliIeaI9 trivialitatea, Mo!cova e
!im#olul Tde69rtatelor idealuriHU? +;uss1ie #edomosti, 1931, nr 33C <Trei
surori e o 6ie!9 T&nc@lcit9UH Ji totu1i re!6ir9 un mare adev9r al vieFii =n
viaF9 Tnu e%i!t9 intri(9U, totul e!te &nt@m6l9tor 1i nea1te6tat Ji ace!t lucru te
&n(roIe1te tocmai 6entru c9 e at@t de a#!urdH? +'eterbur$s1aia $a.eta, 1931,
nr 59C ;uss1i in#alid !u#linia +idelitatea cu care e!te Iu(r9vit mediul militar
B1931, nr 52C
=n !chim#, 6re!a reacFionar9 a +o!t unanim ne+avora#il9 +0o#oe 9remea,
1931, nr 898LO Mos1o#s1ie #edomosti, 1931, nr 33, 38, L7C
:e!6re e+ectul d9un9tor al tutunului
"C,),T/8M<)<-<G =)TR8.) ACT
B1937C
Traducere de M. Sorbul i I. Alexandrescu.
P,R"<)A',5
$VA) $VA)<V$C$ )$.;$), brbatul soiei sale, care are o
coal de mu.ic i un ension de fete
Scena rere.int o strad, !ntr"un club de ro#incie.
)$.;$) +cu fa#orii lun$i, fr musti, !mbrcat !ntr"un frac
onosit, intr solemn, se !nclin i"i !ndreat #esta/& "timate
doamne 1i, ca !9 Iic a1a, !timaFi domni +!i nete.ete fa#oriii/ $ !8
a 6ro6u! !oFiei mele ca eu !9 Fin aici, &n !co6 de #ine+acere, o
con+erinF9 de 6o6ulariIare :e ce nuM :ac98i vor#a de con+erinF9,
con+erinF9 !9 +ie mie &mi e!te totunaE ,u, ca !9 v9 !6un dre6t, nu8
! 6ro+e!or 1i8mi e!te cu totul !tr9in9 cariera academic9, dar cu
toate ace!tea, de treiIeci de ani, +9r9 &ntreru6ere 1i, !8ar mai 6utea
!6une, cu Idruncinarea 6ro6riei mele !9n9t9Fi etcetera, lucreI la
6ro#leme cu caracter !trict 1tiinFi+ic, mediteI
1i c@teodat9 &nchi6uiFi8v9, !criu 1i articole 1tiinFi+iceH adic9
nu chiar 1tiinFi+ice, dar, &n(9duiFi8mi e%6re!ia, cu caracter oarecum
1tiinFi+ic Printre altele, Iilele a!tea, am !cri! un articol am6lu,
intitulat5 >:e!6re r9ul 6e care ni8l aduc unele in!ecte? AetiFelor
mele le8a 6l9cut &n !6ecial 6a!aKul cu 6rivire la 6lo1niFeH $ar eu,
du69 ce l8am citit, l8am ru6t cu m@na mea Aiindc9 m8am (@ndit
c9, oric@t ai !crie, de un 6ra+ contra in!ectelor tot nu te 6oFi li6!i
-a noi aca!9, de 6ild9, 6@n9 1i &n 6ian !unt 6lo1niFeH Ca o#iect al
con+erinFei de a!t9Ii am ale!, ca !9 !6un a1a, r9ul 6e care8l aduce
omenirii +olo!irea tutunului Ji eu +umeIH numai c9 a!t9Ii,
neva!t98mea mi8a ordonat !9 Fin o con+erinF9 de!6re e+ectele
tutunuluiH a1a c9H tre#uie !8o +ac 1i (ataH :ac98i vor#a de!6re
tutun, de!6re tutun !9 +ie :aG 6entru mine a!ta n8are nicio
im6ortanF9E :omniilor voa!tre, &n !chim#, !timaFi domni, v9
6ro6unH !9 a!cultaFi cu mult9 !erioIitate con+erinFa mea, c9ci
alt+el nu 1tiu ce o !9 !e &nt@m6leE Cine !e !6erie &n!9 de o
con+erinF9 1tiinFi+ic9, cine nu 6oate !9 a!culte n8are dec@t !9 6lece
+!i !ndreat #esta/ Cer &n!9 o atenFie deo!e#it9 domnilor medici
care !8ar a+la &n acea!t9 !al9, deoarece dumnealor 6ot tra(e multe
&nv9F9minte din con+erinFa meaH &ntruc@t tutunul, &n ciuda
e+ectelor lui d9un9toare, !e &ntre#uinFeaI9 1i &n medicin9E :e
6ild9, dac9 introducem o mu!c9 &ntr8o ta#acher9 6lin9 cu tutun,
mu!ca moareE Pro#a#il din 6ricina unui 1oc nervo! Tutunul e!te,
6rin e%celenF9, un element ve(etalH C@nd Fin o con+erinF9, de
o#iceiH cli6e!c din ochiul dre6tH daG v9 ro( !9 nu luaFi a!ta &n
!eam9H e din 6ricina emoFieiE ,u, &n (eneral, !unt un om +oarte
nervo!, c@t de!6re ticul 9!ta, la ochi, l8am c969tat &n Iiua de 13
!e6tem#rie 1889, e%act &n Iiua &n care neva!t98mea mi8a adu! 6e
lume, ca !9 Iic a1a, cea de8a 6atra +at95 Varvara Toate +etele mele
!8au n9!cut &ntr8o Ii de 13 :ar +se uit la ceas/, tim6ul +iind
limitat, !9 nu ne de69rt9m de o#iectul con+erinFei noa!tre Totu1i,
ar tre#ui !9 1tiFi c9 neva!t98mea are o 1coal9 de muIic9 1i un
6en!ion de +ete, adic9 nu chiar un 6en!ion, ci ceva a!em9n9tor
=ntre noi +ie vor#a, neve!tei mele &i 6lace !9 !e 6l@n(9 de li6!uri,
totu1i are ceva #ani 6u1i deo6arte Vreo 6atruIeci !au cinciIeci de
mii de ru#le, 6e c@nd eu n8am nicio leFcaie :aG e de 6ri!o! !9 mai
vor#im de a!taE -a 6en!ion, eu +ac 6e admini!tratorulH M9 ocu6
cu a6roviIionarea, !u6rave(heI !ervitorii, noteI cheltuielile, le(
caiete, v@neI 6lo1niFele, 6lim# c@inele neve!ti8mii, 6un cur!e
6entru 1oareciH $eri !eara am avut !arcina !9 dau &n 6rimire
#uc9t9re!ei +9in9 1i unt, deoarece !8au 6rev9Iut 6entru ma!9
#linele Pe !curt, a!t9Ii, c@nd #linelele erau (ata, neva!t98mea a
intrat &n #uc9t9rie 1i a anunFat c9 trei eleve n8au voie !9 m9n@nce
#linele, +iindc9 !8au &m#oln9vit de (@lci A1adar, !8a con!tatat c9
+9cu!em c@teva #linele &n 6lu! Am &ntre#at8o ce !9 +acem cu eleM
-a &nce6ut, neva!t98mea a ordonat !9 +ie 6u!e &n #eci, la rece, a6oi
&n!9, !8a r9I(@ndit 1i mi8a !6u!5 >M9n@nc98le tu, mom@ieE? :@n!a,
c@nd e !u69rat9 a1a8mi !6une5 momie, !au monstru, !au dia#ol8
:aG aduc eu, oare, a diavolM A1a8i d@n!a, mereu e !u69rat9E JiH 1i
n8am m@ncat #linelele, nu, le8am devoratE A9r9 !9 le mai me!tecE
A!ta +iindc9 neva!t98mea m9 la!9 mereu nem@ncat $eri, de 6ild9,
nu mi8a dat !9 m9n@nc >Tu, mom@ie, mi8a !6u!, n8ai de ce !9
m9n@nciH? $a te uit9, domnule +se uit la ceas/, ne8am cam luat
cu vor#a 1i ne8am de69rtat 6uFin de !u#iect ,iH daG !9 ne
&ntoarcemH A9r9 &ndoial9 c9 dumneavoa!tr9, acum, aFi 6re+era !9
a!cultaFi o romanF9 !au o !im+onie, !au vreo arieH >=n +ocul lu6tei
nici n8om cli6iH? )u8mi mai aminte!c de unde8i aria a!taH
Printre altele, am uitat !9 v9 !6un c9 &n 1coala de muIic9 a neve!tei
mele, 6e l@n(9 +a6tul c9 m9 ocu6 de admini!traFie, dau 1i lecFii de
matematic9, de +iIic9, chimie, (eo(ra+ie, i!torie, !ol+e(ii, literatur9
etc Pentru lecFiile de dan!, canto 1i de!en, neva!t98mea ia o ta%9
&n 6lu!, cu toate c9 1i dan!ul, 1i c@ntul, tot eu le 6redauH Jcoala
noa!tr9 de muIic9 !e a+l9 6e !trada Celor cinci c@ini, nr 13
Pe!emne c9 de aia nu8mi mer(e #ine &n viaF95 !tau la num9rul 13
Aetele mele !unt n9!cute &n 13, ca!a noa!tr9 are 13 +ere!treH ,i,
dar ce !9 mai vor#imH Pentru orice in+ormaFii, neva!t98mea 6oate
+i (9!it9 aca!9 la orice or9, iar 6ro(ramul 1colii, dac9 doriFi, &l
6uteFi cum69ra cu 33 de co6eici #ucata, la 6ortarul 1colii +scoate
din bu.unar cte#a exemlare/ Po+tim, dac9 doriFi, 6ot !9 vi8l
v@nd chiar acum 33 de co6eici #ucataE :ore1te carevaM +au./
)imeniM -a! la dou9Ieci de co6eiciE +au./ P9catE :a, da, ca!a
are num9rul 13E )8am noroc la nimicEH Am &m#9tr@nit, m8am
6ro!titH =n tim6 ce Fin o con+erinF9 6ar ve!el, de +a6t, &n!9, &mi
vine !9 urlu c@t m9 Fine (ura !au !9 +u( undeva la ca69tul
69m@ntuluiE )8am nici m9car cui !98mi !6un 69!ulH =mi vine !9
1i 6l@n(H =mi veFi !6une de!i(ur5 P9i n8ai +eteleMH Ce +olo!EH
,u le vor#e!c, 1i ele &mi r@d &n na!H )eva!t98mea are 1a6te +eteH
)u, iertaFi8m9, mi !e 6are c9 numai 1a!eH +iute/ Ja6teE A mai
mare, Anna, e de 7D de aniH cea mai mic9 de 1DH "timaFi
domniE +ri#ete !naoi/ "unt ne+ericit, am aKun! un im#ecil, un
om de nimic, 1i totu1i aveFi &n +aF9 6e cel mai +ericit dintre taFiEH
=n realitate, a1a ar tre#ui !9 +ie, 1i eu nu &ndr9Ine!c !9 !6un alt+elE
,hei, dac9 aFi 1tiEH :e 33 de ani tr9ie!c cu neva!t98mea 1i 6ot !9
!6un c9 91tia au +o!t anii cei mai +rumo1i ai vieFii meleH adic9H
nu chiar cei mai +rumo1i, dar &n (eneral, daEH Anii 91tia, ca !9 +iu
!curt, au trecut ca o cli69 +rumoa!9, !au, mai #ine Ii!, !98i ia
dracuE +se uit !n )ur/ :u69 c@t mi !e 6are, neva!t98mea n8a venit
&nc9H a1a c9, ne+iind aici, 6ot !9 !6un totH Mi8e +ric9, tremur de
+ric9H ori de c@te ori !e uit9 la mineEH :a, va!9Iic9, ce v9
!6uneamM Aetele mele !unt &nc9 nem9ritate 1i a!ta, 6e!emne,
+iindc9 !unt timide 1i +iindc9 nu au 6rileKul !9 vad9 #9r#aFi
)eva!t98mea nu vrea !9 dea o !erat9H nu invit9 6e nimeni la
ma!9H e o doamn9 at@t de avar9, de nervoa!9, de cic9litoare, &nc@t
nimeni n8are curaK !9 intre &n ca!a noa!tr9, darH 6ot !9 v9 +ac o
con+idenF9H +se aroie de ram/ -a Iile mari, +etele mele 6ot +i
(9!ite la m9tu1a lor, )atalia "emionovna, care !u+er9 de
reumati!m 1i 6oart9 o rochie (al#en9 cu un +el de 6ic9Fele ne(re,
de Fi !e 6are c9 e 6re!9rat9 cu (@ndaciH -a m9tu1a )atalia !e
!erve!c +el de +el de (u!t9riH Ji c@nd nu vine 1i neva!t98mea, !e
6oate chiarH +face $estul butului .dra#n/ :a, daH Tre#uie !9
1tiFi c9 6e mine un !in(ur 69h9rel m9 turte1teE =n !chim#, !u+letul
mi !e um6le de mulFumire 1i, &n acela1i tim6, de o tri!teFe de
nede!cri!E =mi vin &n minte, tam8ne!am, anii tinereFiiH 1i8mi vine,
dracu 1tie de ce, a1a, o 6o+t9 de duc9H ,heEH :ac9 aFi 1ti ce
6o+t9EH +cu !nsufleire/ "8o 1ter(H "9 la! totu #alt9 1i !8o 1ter(,
+9r9 !9 m9 mai uit &na6oiH .ndeM )8are im6ortanF9 undeH
numai !9 +u( de viaFa a!ta ne!u+erit9, me!chin9, m9runt9, care a
+9cut din mine un #iet ne(hio# #9tr@n, un #iet idiot ramolitH "9
+u( c@t mai de6arte de t@m6a de neva!t98meaH de I(@rcita a!ta,
care mai e 1i rea, rea, reaE Care m8a chinuit 33 de aniH "9 !ca6 de
muIic9, de #uc9t9rie, de #anii ei, de toate lucrurile a!tea m9runte
1i Ko!niceH 1i !9 m9 o6re!c &ntr8un loc oarecare, de6arte de tot, &n
miKlocul unei c@m6ii, 1i !9 r9m@n acolo &nr9d9cinat ca un co6ac, ca
un arac, ca o !6erietoare de ciori, !u# &ntin!ul cerului, 1i !9 6rive!c
toat9 noa6tea cum luna81i cerne lini1tit9 luminaH 1i !9 uit, !9
uitH <hE C@t a1 vrea !9 nu8mi aduc aminte de nimicEH C@t a1
vrea !98mi !+@1ii +racul 9!ta vechi, ne!u+erit, cu care acum 33 de
ani m8am cununatH +!i scoate cu #iolen fracul/H=n care Fin
mereu con+erinFele mele cu !co6 de #ine+acereH A1aEH +calc !n
icioare fracul/ A1aEH =! #9tr@n, !9rac, Ker6elit ca 1i ve!ta a!ta de
6e mine, cu !6atele 6ono!it, IdrenFuitE +se !ntoarce i"i arat
satele de la #est/ )u8mi tre#uieH )8am nevoie de nimicEH
"unt mai curat 1i mai 6re!u! de toate a!teaEH A +o!t o vreme c@nd
eram t@n9r, inteli(entH !tudiam la univer!itateH vi!am, m9
con!ideram omE Acu nu mai &mi tre#uie nimicE )imicEH Vreau
doar un 6ic de lini1teH .n 6ic de lini1teE +du ce s"a uitat !ntr"o
arte, !mbrac iute fracul/ ,i, dar uite8o 6e neva!t98mea &n culi!eE
A venit 1i m9 a1tea6t9H +se uit la ceas/ A trecut oraH :ac9 o !9
v9 &ntre#e ceva, v9 ro( !98i !6uneFi c9 am Finut con+erinFaH c9
mom@ia adic9 eu 1i8a &nde6linit cu demnitate mi!iunea +se
uit iar !ntr"o arte, tuete/ "!!!tE "e uit9 aiciH +ridicnd #ocea/
A1adar, Fin@nd !eama de +a6tul c9 tutunul conFine o otrav9
6uternic9, de!6re care am vor#it 6@n9 acum, &n niciun caI nu
tre#uie !9 +um9mH Ji8mi 6ermit ca !9 Iic a1a, !9 n9d9Kduie!c c9
acea!t9 con+erinF9 a mea de!6re >e+ectul d9un9tor al tutunului? va
+i +olo!itoare Ce era de !6u! am !6u! 4ixi et animam le#a#i3
37
+se
!nclin i iese solemn/
CORTINA
A +o!t !cri!9 &n !e6tem#rie 1937 1i 6u#licat9 6entru 6rima oar9 &n cule(erea
de ?ere din 1933, vol X$V Pu#lic9m te%tul din 1933
"ceneta 4esre efectul duntor al tutunului Bintitulat9 la +el ca 1i
vodevilul !cri! &n 1882C urma !9 a6ar9 &n cule(erea de ?ere, vol V$$ -a 1
octom#rie 1931 Cehov &i !crie lui A A Mar*!, editorul o6erelor !ale,
urm9toarele5 >Printre 6ie!ele mele, 6e care vi le8am 6redat, e%i!t9 1i vodevilul
4esre efectul duntor al tutunului; el +ace 6arte din acele 6ie!e 6e care v8
am ru(at !9 le e%cludeFi din cule(erea de ?ere 1i !9 nu le 6u#licaFi niciodat9
Acum am !cri! o 6ie!9 cu totul nou9, intitulat9 la +el, 69!tr@nd doar numele
6er!onaKului 1i v8o trimit ca !9 o includeFi &n vol V$$? =n !cri!oarea !a de
r9!6un! B1L octom#rieC, Mar*! &i adre!eaI9 lui Cehov urm9toarea ru(9minte5
>:at +iind c9 acea!t9 6ie!9 e!te cu totul nou9, &n(9duiFi8mi !8o 6u#lic mai &nt@i
&n 0i#a 1i numai du69 aceea !8o includ &n vol V$$? Cehov nu 1i8a dat
con!imF9m@ntul -a 12 octom#rie &i !crie lui Mar*!5 >"ceneta 4esre efectul
duntor al tutunului e!te !cri!9 e%clu!iv 6entru !cen9 Pu#licat9 &ntr8o revi!t9
ar 6utea !9 n8ai#9 e+ect :e aceea v9 ro( !9 n8o 6u#licaFi &n revi!t9? P@n9 la
urm9, 6ie!a n8a intrat &n cule(erea de ?ere, vol V$$, ci a a69rut &n vol X$V
al cule(erii de ?ere din anul 1933
-ivada de vi1ini
C<M,:$, =) PATR. ACT,
B19338193LC
Traducere de Moni 2-elerter i ;. Teculescu
P,R"<)A',5
RA),V"4A$A -$.0<V A):R,,V)A, moieri
A)$A, fiica ei, BP ani
VAR$A, fiica ei adoti#, @D de ani
GA,V -,<)$: A):R,,V$C$, fratele ei
-<PA;$) $,RM<-A$ A-,X,,V$C$, ne$ustor
TR<A$M<V P$<TR ",RG;,,V$C$, student
"$M,<)<V8P$JC$4 0<R$" 0<R$"<V$C$, moier
C;AR-<TTA $VA)<V)A, $u#ernant
,P$;<:<V ",M$<) PA)T,-,,V$C$, contabil
:.)$AJA, fat !n cas
A$R", lac-eu, un monea$, 8P de ani
$AJA, tnr lac-eu
>n trector 5eful $rii >n funcionar de la ot
?asei Ser#itori
Aciunea se etrece la moia %iubo#ei Andree#na ;ane#s1aia
ACT.- =)TQ$
? camer, care i acum mai e numit <a coiilor=. >na dintre
ui d !n camera Aniei. Se cra de .iu. (n curnd #a rsri
soarele. (nceutul lui mai; #iinii au !nflorit, dar !n li#ad e !nc
fri$; a c.ut bruma. Qerestrele camerei sunt !nc-ise. Intr
4uniaa cu o lumnare i %oa-in cu o carte !n mn.
-<PA;$)5 A dat :umneIeu 1i a !o!it trenulE C@t !9 +ie cea!ulM
:.)$AJA5 A6roa6e dou9 +stin$e lumnarea/ "e cra69 de Iiu9
-<PA;$)5 Cu c@t !9 +i &nt@rIiat trenulM Cel 6uFin cu dou9 ore
+casc i se !ntinde/ Mare t@m6it mai !untE $au drumul 6@n9 aici ca
!98i &nt@m6in la (ar9 1i c@nd colo m9 la! +urat de !omnH Am
adormit 6e un !caunH Ce r9u &mi 6areE Ai +i 6utut !9 m9 treIe1ti
:.)$AJA5 Credeam c9 aFi 6lecat +tra$e cu urec-ea/ AuIi8iE
Mi !e 6are c9 vinH
-<PA;$) +ascult/& )u P@n9 &1i !cot #a(aKeleH 0a una, #a
altaH +au./ -iu#ov Andreevna a !tat cinci ani &n !tr9in9tateH
Cum o mai +iM Ce +iinF9 cum!ecadeE "im6l9, cu care te8nFele(i de
minuneEH Pin minte c9 6e c@nd eram un m@nI, !9 +i avut
cinci!6reIece ani, r96o!atul taic98meu, care 6e8atunci Finea o
du(hean9 &n !at, mi8a tra! un 6umn &n +aF9 de m8a 6odidit !@n(ele
6e na!H Veni!er9m am@ndoi la curte, nu mai Fin minte 6entru ce,
1i el era cam +9cut -iu#ov Andreevna, t@n9r9 1i !u#Firic9 6e
vremea aceea, m8a du! la !69l9tor, chiar aici, &n camera a!ta a
co6iilor 1i mi8a !6u!5 >)u mai 6l@n(e, F9r9nu1ule, c98Fi trece 6@n9
t8ei &n!uraH? +au./ P9r9nu1uleE , dre6t c9 tata era F9ran, iar eu
6ort ve!t9 al#9 1i 6anto+i (al#eni :98mi, :oamne, ce n8am (@ndit,
!9 m9 mir ce m8a (9!itH A1a 1i cu mine :e &m#o(9Fit m8am
&m#o(9Fit, am 6arale cu carulH :ar c@nd !tau !9 chi#Iuie!c 1i !9
Kudec mai #ine, tot F9ran am r9ma!H +rsfoiete cartea/ .iteE M8
am a6ucat !9 cite!c cartea a!ta 1i n8am 6rice6ut o #oa#9 Am
adormit citind
+au./
:.)$AJA5 C@inii nu !8au lini1tit toat9 noa6tea Au !imFit c9 li
!e &ntorc !t96@nii
-<PA;$)5 Ce8i cu tine, :unia1aM
:.)$AJA5 =mi tremur9 m@inile Am !9 le1inH
-<PA;$)5 Prea e1ti (in(a19, :unia1a Te 6ie6teni 1i te &m#raci
ca o domni1oar9 )u !e cade )u tre#uie !9 uiFi cine e1ti
+intr *i-odo# cu un buc-et de flori; e !n -ain i ci.me
lustruite, care scrie; intrnd, sca buc-etul din mn/
,P$;<:<V +ridicnd buc-etul/& -8a trimi! (r9dinarul ca !98l
6ui &n !u+ra(erie +!l d 4uniaei/
-<PA;$)5 Adu8mi 1i ni1te cva!
:.)$AJA5 V9 aduc +iese/
,P$;<:<V5 A c9Iut #rum9, e (er, trei (rade, 1i vi1inii !unt toFi
&n +loare )u 6ot !9 m98m6ac cu clima a!ta de la noiE +oftea./ )u
6ot Clima noa!tr9 nu ne aKut9 niciodat9 cum !e cuvine Ji, daFi8mi
voie !9 mai adau(, $ermolai Ale%eevici, c9 mi8am cum69rat
alalt9ieri ciImele a!tea 1i &ndr9Ine!c !9 a+irm c9 !c@rF@ie &nc@t nu
mai 6ot !u6ortaE Cu ce !9 le un(M
-<PA;$)5 :aG d98mi 6ace, c9 m9 6licti!e1tiE
,P$;<:<V5 )u e Ii de la :umneIeu !9 nu mi !e &nt@m6le vreo
nenorocire Ji nu m9 6l@n( M8am o#i1nuit, #a 1i I@m#e!c
+intr 4uniaa i"l ser#ete e %oa-in cu c#as/
,P$;<:<V5 ,u m9 duc +se !miedic de un scaun i"l
rstoarn/ .iteH +arc ar triumfa/ .ite, vedeFiM $ertaFi8mi
e%6re!ia, ce (hinion, ca !9 Iic a1aH e 6ur 1i !im6lu
nemai6omenitE +iese/
:.)$AJA5 $ermolai Ale%eevici, am !98Fi m9rturi!e!c c9
,6ihodov m8a cerut &n c9!9torie
-<PA;$)5 AE
:.)$AJA5 )u 1tiu ce !9 +acH , un om cum!ecade, dar
ade!eori, c@nd &nce6e !98Fi vor#ea!c9, nu 6rice6i nimicE , +rumo!
ce8Fi !6une el, te mi1c9, dar nu e de &nFele!E Mie, chi6urile, &mi
6laceH M9 iu#e1te la ne#unie, dar !e Fin !cai de el nenorocirile =n
+iecare Ii i !e8nt@m6l9 c@te ceva -umea l8a 6oreclit ><mul cu
nou9Ieci 1i nou9 de nenorociri?H
-<PA;$) +tr$nd cu urec-ea/& Mi !e 6are c9 !o!e!cH
:.)$AJA5 ,i !unt :aG ce8i cu mineM "imt c9 m9 6rinde un
+iorH
-<PA;$)5 =ntr8adev9r, au !o!itE "9 mer(em !98i &nt@m6in9m <
!9 m9 recunoa!c9 oareM :e cinci ani nu ne8am v9IutE
:.)$AJA +emoionat/& =mi vine r9u, nu m9 mai Fin 6icioareleE
+se aud #enind dou trsuri; %oa-in i 4uniaa leac $rbii;
scena e $oal; !n camerele #ecine se aude .$omot; rin scen
trece reede Qirs, sri)init !n baston; a fost s"o !ntmine e
%iubo# Andree#na; oart o li#rea de mod #ec-e i )oben;
#orbete cu sine !nsui, dar nu se !nele$e ce; .$omotul de du
scen crete; un $las& >"9 trecem 6e aiciH? %iubo# Andree#na,
Ania i ,-arlotta I#ano#na, cu un cine le$at de un lan subire,
toate trei !n costume de cltorie, 9aria cu alton i broboad e
ca, 2ae#, Simeono#"'ici1, %oa-in, 4uniaa cu un balot i o
umbrel, o ser#itoare cu nite lucruri; toi trec rin camer/
A)$A5 "9 trecem 6e8aiciE Mam9, Fi8aduci aminte ce odaie e
a!taM
-$.0<V A):R,,V)A +bucuroas, rintre lacrimi/& <daia
co6iilorE
VAR$A5 Ce +ri( eE Mi8au &n(heFat m@inileE +ctre %iubo#
Andree#na/ Mam9, od9ile dumitale, cea al#9 1i cea violet9, au
r9ma! acelea1i
-$.0<V A):R,,V)A5 <daia co6iilorE Ce +rumoa!9 1i ce
dra(98mi e1tiE Aici dormeam c@nd eram mic9H +ln$e/ M9 !imt
6arc9 1i acum co6il +!l srut e 2ae#, aoi e 9aria i din nou
e 2ae#/ Ji Varia tot mai !eam9n9 cu o c9lu(9riF9, ca 1i odinioar9E
Ji 6e :unia1a am recuno!cut8oH +o srut e 4uniaa/
GA,V5 Trenul a &nt@rIiat cu dou9 ore Ce Iici de a!taM Ce
r@nduial9E
C;AR-<TTA +ctre 'ici1/& C@inele meu m9n@nc9 1i aluneE
P$JC$4 +mirat/& )u mai !6uneE
+ies toi, afar de Ania i 4uniaa/
:.)$AJA5 :e c@nd v8a1te6t9mEH +o a)ut e Ania s"i
scoat altonul i lria/
A)$A5 :e 6atru no6Fi n8am &nchi! ochii 6e drumH Ji acum !unt
&n(heFat9
:.)$AJA5 C@nd aFi 6lecat, &n 6o!tul mare, era I96ad9, (er, nu
ca acumE :ra(a meaE +rde i"o srut/ V8am a1te6tat mult,
#ucuria meaH luminiFa meaH Tre#uie !9 v9 !6un ceva
numaidec@tE )u 6ot !9 mai a1te6t nicio cli69H
A)$A +obosit/& $ar o 6ove!te de8a taM
:.)$AJA5 :u69 Pa1ti, conta#ilul ,6ihodov m8a cerut &n
c9!9torieE
A)$A5 )umai la a!ta Fi8e (@ndulH +!ndretndu"i rul/ Mi8
am 6ierdut toate aceleH +e foarte obosit, se clatin/
:.)$AJA5 )ici nu 1tiu ce !9 +ac M9 iu#e1te, m9 iu#e1te a1a de
multE
A)$A +ri#ete cu duioie sre ua ce d !n odaia ei/& <daia
mea, +ere!trele mele, 6arc9 nici n8a1 +i +o!t 6lecat9 "unt aca!9 la
mineE M@ine m9 !col dimineaF9 1i aler( &n livad9H :ac8a1 6utea
!9 adormE )8am dormit tot tim6ul c9l9torieiE M8a chinuit nu 1tiu
ce nelini1teH
:.)$AJA5 Piotr "er(heevici a !o!it alalt9ieri
A)$A +bucuroas/& PeteaE
:.)$AJA5 :oarme &n 6avilionul #9iiE Acolo locuie1te Mi8e
team9 Iice el !9 nu deranKeI +se uit la ceasul ei de bu.unar/
Ar +i tre#uit !98l treIe!c, dar Varvara Mihailovna nu mi8a dat voie
Tu, Iice, !9 nu8l !coli
+intr 9aria cu o le$tur de c-ei la bru/
VAR$A5 :unia1a, +9 re6ede ca+eauaEH Mama vrea ca+eaE
:.)$AJA5 )umaidec@t +iese/
VAR$A5 "lav9 :omnului c9 aFi venitE $at98te iar91i aca!9 +cu
duioie/ "8a &ntor! !u+leFelul meuH Arumu!eFea mea a venitEH
A)$A5 Prin c@te am trecutE
VAR$A5 CredE
A)$A5 C@nd am 6lecat &n !96t9m@na 6atimilor era +ri( Tot
drumul Charlotta n8a +9cut dec@t !9 vor#ea!c9 1i !9 ne arate +el de
+el de !camatorii :e ce mi8ai mai dat8o 6e ca6 6e CharlottaM
VAR$A5 0ine, dr9(uF9, dar la 1a6te!6reIece ani nu 6uteai 6leca
!in(ur9 &n !tr9in9tateE
A)$A5 $at98ne 1i la Pari!E , +ri( 1i nin(e ,u vor#e!c o
+ranFuIea!c9 &n(roIitoare Mama locuie1te la al cincilea etaK $ntru
la ea 1i dau 6e!te ni1te +ranceIi, ni1te cucoane, un 6reot #9tr@n cu
o carte &n m@n9 1i +um mult de tutunH < ca!9 ne6rimitoare Mi !8
a +9cut deodat9 mil9 de mama $8am luat atunci ca6ul &n m@ini 1i l8
am !tr@n! la 6ie6t, de nu8mi venea !98i mai dau drumul $ar mama
m9 m@n(@ia &ntruna 1i 6l@n(eaH
VAR$A +rintre lacrimi/& )u8mi mai !6une, nu8mi mai !6uneH
A)$A5 V@ndu!e vila de la Menton 1i nu8i mai r9m9!e!e niciun
#an )ici mie nu8mi mai r9m9!e!e nicio co6eic9 A#ia am avut cu
ce !9 ne8ntoarcem Ji mama nu &nFele(e nimic =n tim6ul c9l9toriei
m@ncam la #u+etele din (ar9O cerea tot ce era mai !cum6 1i d9dea
chelnerilor c@te o ru#l9 #ac1i1 Charlotta, la +el $a1a cerea 1i el o
ma!9 &ntrea(9 ,ra (roaInic, $a1a e lacheul mameiO l8am adu! cu
noiH
VAR$A5 -8am v9Iut, tic9lo!ulE
A)$A5 ,i, ia !6une8mi, Varia, aFi 6l9tit do#@ndaM
VAR$A5 :aG de undeME
A)$A5 :oamne, :oamneH
VAR$A5 =n au(u!t au !9 v@nd9 mo1iaH
A)$A5 :oamne, :umneIeuleH
-<PA;$) +se uit e u i be-ie/& Me8e8eEH +leac/
VAR$A Brintre lacrimi/& Ce 6umni i8a1 mai daEH +amenin
cu umnul/
A)$A +o !mbriea. e 9aria, !n oat/& Varia, te8a cerut &n
c9!9torieM +9aria d din ca, t$duind/ :oar te iu#e1teH :e ce
nu l9muriFi &ntre voi lucrurileM Ce mai a1te6taFiM
VAR$A5 Cred c9 n8o !9 !e +ac9H )u81i vede ca6ul de trea#9, 1i
a6oi nu8i arde lui de mineH )ici nu8mi d9 atenFie Pin98l
:umneIeuE Tare mi8e (reu !98l &nt@lne!cH ToFi vor#e!c de
c9!9toria noa!tr9, toFi m9 +elicit9, 1i 6entru ceM Pentru nimicE Totul
e ca un vi! +cu alt ton/ Ce +rumoa!9 #ro19 ai Ce8i a!taM < al#in9M
A)$A +cu tristee/& Mi8a cum69rat8o mama +intr !n odaia ei,
#orbind #esel, coilrete/ -a Pari! m8am !uit &n #alonE
VAR$A5 "8a &ntor! !u+leFelul meu Arumu!eFea mea a venit
+4uniaa a intrat !ntre tim cu ser#iciul de cafea i fierbe
cafeaua/
VAR$A +din u/& Toat9 Iiua cu tre#urile (o!6od9riei nu m9
(@nde!c dec@t la un !in(ur lucru5 !9 te v9d odat9 m9ritat9 cu un
om #o(at Atunci o !9 m9 lini1te!c 1i eu 1i am !9 colind
m9n9!tirile Am !9 m9 duc la 4ievH la Mo!cova, la toate locurile
!+inteH A1 tot um#laH Ce dumneIeia!c9 +ericireE
A)$A5 C@nt9 69!9rile &n livad9 C@t !9 +ie cea!ulM
VAR$A5 A6roa6e trei , tim6ul !9 te culci, dra(a mea +trece !n
camera Aniei/ Ce dumneIeia!c9 +ericireE
+intr Iaa cu un led i o $eant de cltorie/
$AJA +trece rin scen, cu delicatee/& Pot !9 trecM
:.)$AJA5 C@t 68aci !9 nu te mai recuno!c, $a1a Cum te8ai
!chim#at &n !tr9in9tateE
$AJA5 ;mEH :ar dumneata cine e1tiM
:.)$AJA5 C@nd ai 6lecat eram de8o 1chioa69H +arat
distana de la duumea/ :unia1a, +iica lui Aeodor 4oIoedovH
)u8Fi mai aduci aminteM
$AJA5 ;mEH Jtren(9roaicoE +ri#ete"n )ur i o !mbriea..
*a i i sca o farfurioar. Iaa iese $rbit/
VAR$A +!n u, cu $las nemulumit/& Ce !8a mai &nt@m6latM
:.)$AJA +rintre lacrimi/& Am !6art o +ar+urioar9H
VAR$A5 Poart9 norocH
A)$A +ieind din camera ei/& Ar +i tre#uit !8o ve!tim 6e mama
c9 Petea e aici
VAR$A5 Am !6u! !9 nu8l treIea!c9
A)$A +furat de $nduri/& "unt 1a!e ani de c@nd a murit tata <
lun9 du69 aceea !8a &necat &n r@u +ratele meu, Gri1a .n #9ieFel
dr9(uF, de 1a6te ani Mama n8a mai 6utut &ndura 1i atunci a 6lecat,
a 6lecat +9r9 !9 mai 6rivea!c9 &na6oiH +tresare/ AhE :acGar 1ti
cum o &nFele(E +au./ Petea Tro+imov era &nv9F9torul lui Gri1a
=nt@lnirea cu el ar 6utea !98i reamintea!c9 totulH
+intr Qirs, !n -ain i )iletc alb/
A$R" +se !ndreat reocuat sre ibric/& :oamna &1i va #ea
ca+eaua aiciH +!i une mnuile albe/ , (ataM +ctre 4uniaa,
se#er/ :unia1a, dar +ri1caM
:.)$AJA5 Ah, :oamneEH +iese $rbit/
A$R" +trebluiete !n )urul ibricului/& )ei!6r9vitoE +bombnete
entru sine/ "8au &ntor! de la Pari!H Ji #oierul 6leca odinioar9 la
Pari!, daG cu r9dvanulH +rde/
VAR$A5 :e ce r@Ii, Air!M
A$R"5 AudM +bucuros/ "8a &ntor! !t96@na :ac9 am a6ucat Iiua
a!ta, acum 6ot !9 mor lini1titH +ln$e de bucurie/
+intr %iubo# Andree#na, 2ae# i Simeono#"'ici1. Simeono#"
'ici1 oart o -ain de osta# subire !ncreit !n talie i
al#ari; 2ae#, intrnd, face micri cu minile i din tot corul,
ca i cum ar )uca biliard/
-$.0<V A):R,,V)A5 Cum vine a!taM "tai !98mi aduc
aminteH 0ila (al#en9 e &n colFE $ei du#letul la miKlocE
GA,V5 Ji !ari &n colF, du69 eaH C@nd te (@nde1ti, !urioar9, c9 a
+o!t o vreme c@nd dormeam am@ndoi &n odaia a!ta 1i acum am
cinciIeci 1i unu de aniE Ce ciudatE
-<PA;$)5 :a, vremea trece
GA,V5 Ce ai !6u!M
-<PA;$)5 Am !6u! c9 vremea trece
GA,V5 Aici mai miroa!e &nc9 a 6aciuli
A)$A5 M9 duc !9 m9 culc )oa6te #un9, mam9E +o srut/
-$.0<V A):R,,V)A5 Co6ilul meu dra( +!i srut minile/
,1ti mulFumit9 c9 te8ai &ntor! aca!9M ,u tot nu 6ot !98mi vin &n
+ireE
A)$A5 )oa6te #un9, unchiuleE
GA,V +!i srut obra)ii i minile/& :umneIeu !9 te ai#9 &n
6aI9 Ce mult !emeni cu mama taE +ctre sor"sa/ -a v@r!ta ei,
-iu#a, erai la +el
+Ania d mna cu %oa-in i 'ici1, iese i !nc-ide ua/
-$.0<V A):R,,V)A5 , +oarte o#o!it9
P$JC$45 Ce vreiM :rum lun(H
VAR$A +lui %oa-in i 'ici1/& :omnilor, cea!ul e treiH Ar +i
tim6ul !9 ne retra(em
-$.0<V A):R,,V)A +rde/& Ai r9ma! aceea1i, VariaE +o
tra$e sre ea i o srut/ "9 #eau ca+eaua 1i a6oi 6lec9m cu toFii
+Qirs !i une sub icioare o ern/ MulFume!c, dra(ul meu Am
luat n9ravul ca+eleiH 0eau oric@nd, Iiua 1i noa6teaH MulFume!c,
#9tr@nelul meu +!l srut/
VAR$A5 M9 duc !9 v9d dac9 !8au adu! toate lucrurile +iese/
-$.0<V A):R,,V)A5 "9 +ie oare adev9ratM "unt euM Ji !unt
aiciM +rde/ =mi vine !9 !ar 1i !9 +ac ne#unii +!i ascunde faa cu
minile/ "9 +ie numai un vi!M :umneIeu m9 1tie c98mi iu#e!c Fara,
1i o iu#e!c mult )u 6uteam !9 6rive!c 6e +erea!tra va(onului +9r9
!9 6l@n( +rintre lacrimi/ Tre#uie !98mi #eau ca+eauaH =Fi
mulFume!c, Air!, &Fi mulFume!c, #9tr@nelul meu =mi 6are at@t de
#ine c9 mai tr9ie1tiE
A$R"5 Alalt9ieri
GA,V5 )u mai aude #ineE
-<PA;$)5 Tre#uie !9 6lec 6e la cinci la ;ar*ov Ce 69catE A1
+i vrut !9 mai r9m@n, !9 mai vor#imH "unteFi tot at@t de
minunat9H
P$JC$4 +resir $reu/& 0a !8a +9cut 1i mai +rumoa!9 =m#r9cat9
ca la Pari!H Te d9 (ataEH
-<PA;$)5 Aratele dumneavoa!tr9, -eonid Andreevici, !6une
c9 !unt un #9d9ran, un F9r9noi &m#o(9Fit, dar mie 6uFin &mi 6a!9
)8are dec@t !9 vor#ea!c9E A1 vrea numai ca dumneavoa!tr9 !9
aveFi &ncredere &n mine, ca alt9dat9, ca ochii ace1tia minunaFi 1i
duio1i !9 m9 6rivea!c9 tot ca &nainte :oamne, :umneIeuleE Tat9l
meu a +o!t io#a( la #unicul 1i la tat9l dumneavoa!tr9, dar
dumneavoa!tr9 aFi +9cut odinioar9 at@ta 6entru mine, &nc@t am uitat
totul 1i v9 iu#e!c ca 6e o rud9H Mai mult dec@t 6e o rud9H
-$.0<V A):R,,V)A5 )u mai 6ot !ta loculuiE )u !unt &n
!tare +sare de e scaun i se limb, uternic emoionat/ Cum
am !9 &ndur at@ta #ucurieM PuteFi !9 1i r@deFi de mineH "unt o
ne#un9H :ra(ul meu dula6 +srut dulaul/ Ji m9!uFa mea
!cum69H
GA,V5 =n li6!a ta a murit doica noa!tr9
-$.0<V A):R,,V)A +se aa. i bea cafeaua/& :a, +ie8i
F9r@na u1oar9 Mi !8a !cri!
GA,V5 Ji Ana!ta!i a murit Petru1*a Chiorul a 6lecat de la mine
1i acum !t9 la un comi!ar de 6oliFie, la ;ar*ov +scoate din
bu.unar o cutie cu bomboane i ba$ una !n $ur/
P$JC$45 Aiica mea, :a1en*aH v9 trimite !alut9riH
-<PA;$)5 A1 +i vrut !9 v9 !6un ceva +oarte 6l9cut 1i care !9 v9
#ucure +uitndu"se la ceas/ Plec numaidec@t 1i n8am tim6 !9
vor#e!c 6rea multH :ar &n dou98trei vor#eH AFi a+lat, cred, c9
livada dumneavoa!tr9 de vi1ini !e vinde 6entru datorii :ata
licitaFiei e la dou9Ieci 1i dou9 au(u!t :ar nu v9 !6eriaFi, dra(9
-iu#ov Andreevna, dormiFi lini1tit9, c9 mai e o !c96areH $at9
6lanul meuO v9 ro( numai !9 m9 a!cultaFi Pro6rietatea
dumneavoa!tr9 !e a+l9 la numai dou9Ieci de ver!te de ora1,
a6roa6e de noua cale +erat9, 1i dac9 livada de vi1ini 1i 69m@ntul de
6e malul r@ului !8ar &m69rFi &n loturi 6e care le8aFi arenda 6entru
vile, aFi avea un venit de cel 6uFin dou9Ieci 1i cinci de mii de ru#le
6e anE
GA,V5 $art98m9, dar e o 6ro!tieE
-$.0<V A):R,,V)A5 )u te8nFele( 6rea #ine, $ermolai
Ale%eiciH
-<PA;$)5 VeFi lua de la arenda1i cel 6uFin c@te dou9Ieci 1i
cinci de ru#le 6e an de de!eatin9 Ji dac9 veFi anunFa a!ta chiar
acum, 6@n9 la toamn9, uite, m9 6rind 6e orice, nu va r9m@ne nicio
#uc9Fic9 li#er9 ,u cred c9 v9 6ot +elicitaE "unteFi !alvaFiE PoIiFia e
minunat9, r@ul, ad@ncH )umai c9 va tre#ui +9cut9 6uFin9
r@nduial9, 6uFin9 cur9Fenie :e e%em6lu, vor tre#ui d9r@mate toate
hardu(hiile cele vechi 1i ca!a a!ta, care nu mai e #un9 la nimic Va
tre#ui de a!emenea !9 t9iaFi 1i vi1inii #9tr@ni din livad9H
-$.0<V A):R,,V)A5 "98i t9iemM $art98m9, dra(ul meu, dar
nu 6rice6i nimicE :ac9 e%i!t9 ceva intere!ant &n toat9 (u#ernia, a1
6utea !6une chiar +9r9 !eam9n, a6oi numai livada noa!tr9 de vi1ini
eE
-<PA;$)5 -ivada dumneavoa!tr9 nu8i +9r9 !eam9n dec@t 6rin
&ntinderea ei Vi1inii rode!c o dat9 la doi ani 1i atunci nu 1tiFi ce !9
+aceFi cu vi1inele, c9 nu le cum69r9 nimeni
GA,V5 P@n9 1i &n >:icFionarul ,nciclo6edic? !crie de!6re
livada noa!tr9
-<PA;$) +uitndu"se la ceas/& :ac9 nu vom (9!i nimic 1i nu
vom lua nicio hot9r@re, atunci, la dou9Ieci 1i dou9 au(u!t, livada
de vi1ini 1i &ntrea(a 6ro6rietate vor +i v@ndute la licitaFieE ;ot9r@Fi8
v9E V9 Kur c9 alt9 !c96are nu eE )iciunaE
A$R"5 Pe vremuri, acum 6atruIeci8cinciIeci de ani, vi1inele !e
6uneau la u!cat !au !e 69!trau &n oFet, ori !e +9cea din ele vi1inat9,
!au !e +ier#eau 6entru dulceaF9 Pe8atunciH
GA,V5 $a mai taci, Air!E
A$R"5 H!e trimiteau la Mo!cova !au la ;ar*ov c9ruFe &ntre(i de
vi1ine u!cate Ji ie1eau #ani, nu (lum9 Ji vi1inele u!cate 6e
vremea aceea erau +ra(ede, Iemoa!e, dulci, 6ar+umateEH "e
cuno1tea un me1te1u( anumit 6entru eleH
-$.0<V A):R,,V)A5 Ji acum cine mai 1tie me1te1u(ul
9!taM
A$R"5 )imeni -8a uitat toat9 lumea
P$JC$4 +ctre %iubo# Andree#na/5 Ce mai e nou la Pari!M Cum
eM 0roa1te aFi m@ncatM
-$.0<V A):R,,V)A5 0a 1i crocodiliE
P$JC$45 AuIi, +rateE
-<PA;$)5 P@n9 acum la Far9 !t9teau numai 6ro6rietarii 1i
F9ranii, dar acum !8au ivit 1i vile(iaturi1ti Toate ora1ele, chiar 1i
cele mici, !unt &nconKurate de vile Ji am 6utea !6une c9 6e!te
dou9Ieci de ani, vilele a!tea !e vor &nmulFi +oarte mult Acum, cei
care vin 6e tim6ul verii !e mulFume!c !981i #ea ceaiul &n cerdac
:ar !8ar 6utea &nt@m6la ca &n viitor !981i &nK(he#eIe 6e de!eatina
lor de 69m@nt o adev9rat9 (o!6od9rie, 1i8atunci livada
dumneavoa!tr9 de vi1ini va aKun(e o re(iune de &nde!tulare,
+rumu!eFe 1i #o(9FieH
GA,V +indi$nat/5 Ce 6ro!tieE
+intr 9aria i Iaa/
VAR$A5 Mam9, ai 6rimit dou9 tele(rame +ale$e o c-eie i
descuie cu .$omot dulaul #ec-i/. $at98leE
-$.0<V A):R,,V)A5 :e la Pari! +rue tele$ramele fr s
le citeasc/ "8a !+@r1it cu Pari!ulEH
GA,V5 Jtii tu, -iu#a, c@Fi ani are dula6ul 9!taM Acum o
!96t9m@n9, tr9(@nd !ertarul de Ko!, am v9Iut ni1te date ar!e cu
+ierul :ula6ul a +o!t +9cut e%act acum o !ut9 de ani Ce !6uiM Am
6utea !98i !er#9m Ku#ileulE A9r9 &ndoial9, e un lucru ne&n!u+leFit,
totu1i, oricum ar +i, e un dula6 de c9rFiH
P$JC$4 +mirat/5 < !ut9 de aniH $a te uit9E
GA,V5 :aH e cevaH +iind dulaul/ :ula6 !cum6 1i
!timatE "alut e%i!tenFa ta, care de o !ut9 de ani e de!tinat9 idealului
lumino! al #inelui 1i dre6t9FiiE Chemarea ta t9cut9 6entru o munc9
rodnic9 n8a !l9#it de8a lun(ul unui veac &ntre(, !u!Fin@nd +rintre
lacrimi/ &n +amilia noa!tr9, din tat9 &n +iu, curaKul 1i credinFa
(eneraFiilor &ntr8un viitor mai #un, cre!c@ndu8ne &n !6iritul
idealurilor de #ine 1i ale con1tiinFei !ociale
+au./
-<PA;$)5 :aH
-$.0<V A):R,,V)A5 ,1ti acela1i, -eoneaE
GA,V +uin )enat/& 0il9 &n colFul dre6tE ,u Koc de la miKlocE
-<PA;$) +uitndu"se la ceas/& ,i, e tim6ul !9 6lecEH
$AJA +!i d %iubo#ei Andree#na medicamentele/& )u doriFi !9
luaFi 6iluleleM
P$JC$45 )u mai tre#uie !9 luaFi doctoriiH )u +ac nici r9u, dar
nici +olo! n8aduc :aFi8le8ncoace, !timat9 doamn9H +ia ilulele,
le rstoarn"n alm, sufl este ele, le #r !n $ur i bea c#as/
$at9E
-$.0<V A):R,,V)A +seriat/& Pi8ai ie1it din minFiE
P$JC$45 -e8am &n(hiFit 6e toateE
-<PA;$)5 Ce 6r96a!tie +9r9 +undE
+rd toi/
A$R"5 :umnealui a +o!t la noi de Pa1ti 1i a m@ncat o Kum9tate de
(9leat9 de mur9turi +bombnete/
-$.0<V A):R,,V)A5 Ce tot !6uneM
VAR$A5 :e trei ani #om#9ne &ntruna )e8am o#i1nuitH
$AJA5 V@r!ta &naintat9EH
+,-arlotta I#ano#na, foarte slab, strns !n corset, cu o lorniet
la bru, trece, !ntr"o roc-ie alb, rin scen/
-<PA;$)5 $ertaFi8m9, Charlotta $vanovna, n8am avut tim6 !9 v9
!alut +#rea s"i srute mna/
C;AR-<TTA $VA)<V)A +!i retra$e mna/& :ac9 Fi8a1 da
voie !98mi !9ruFi m@na, du69 aceea ai dori cotul, a6oi um9rulH
-<PA;$)5 A!t9Ii &mi mer( toate 6e do! +toi rd/ Charlotta
$vanovna, +98ne o !camatorie de8a dumitaleE
-$.0<V A):R,,V)A5 ;ai, Charlotta, +98ne o !camatorieE
C;AR-<TTA $VA)<V)A5 Acum nu, mi8e !omn +iese/
-<PA;$)5 )e vom revedea 6e!te trei !96t9m@ni +srut mna
%iubo#ei Andree#na/ P@n9 atunci r9m@neFi cu #ine , tim6ul !9
6lec +lui 2ae#/ -a revedereE +!l srut e 'ici1/ -a revedereE +d
mna cu 9aria, aoi cu Qirs i cu Iaa/ )u8mi vine !9 6lecE +ctre
%iubo# Andree#na/ :ac9 v9 mai (@ndiFi la cele ce v8am !6u! cu
6rivire la 6arcelare 1i luaFi vreo hot9r@re, daFi8mi de 1tire A1 6utea
!9 v9 +ac ro!t de8un &m6rumut de cinciIeci de mii de ru#le
G@ndiFi8v9 !erio!E
VAR$A +surat/& :aG 6leac9 odat9E
-<PA;$)5 Plec .ite, m9 duc +iese/
GA,V5 Ce #9d9ranE $ertaFi8m9, v9 ro(H Jtiu c9 Varia !e
c9!9tore1te cu el , lo(odnicul ei
VAR$A5 .nchiuleE )u vor#i 6rea multE
-$.0<V A):R,,V)A5 Ji adic9 de ce nu, VariaM ,u m8a1
#ucura +oarte mult , un om de i!6rav9
P$JC$45 , &ntr8adev9r un om +oarte de i!6rav9 Ji :a1en*a
meaH !6une 1i ea c9H +el de +el de vor#eH +aiete sforind,
dar se tre.ete imediat/ :ar !9 nu uit, mult !timat9 doamn9E :aFi8
mi dou9 !ute 6atruIeci de ru#leH cu &m6rumutH m@ine tre#uie !9
6l9te!c do#@nIile i6otecii meleH
VAR$A +seriat/& )8avemE )8avem #aniE
-$.0<V A):R,,V)A5 =ntr8adev9r, n8am un #anE
P$JC$45 Ji totu1i #anii 91tia tre#uie (9!iFiE +rde/ ,u nu 6ierd
niciodat9 n9deKdea "ocoteam c9 totul e 6ierdut, +9r9 !c96are, c@nd
deodat9, iat9, calea +erat9 trece 6e 69m@ntul meu 1i totul mi !e
6l9te1teE M@ine, 6oim@ine, !e mai 6oate !chim#a ceva &n #ineH
:a1en*a va c@1ti(a loIul cel mare, c9 are un #iletE
-$.0<V A):R,,V)A5 Am #9ut ca+eaua Putem !9 mer(em
la culcare
A$R" +!l erie e 2ae#, do)enindu"l ca e un coil/& $ar v8aFi 6u!
6antalonii 91tiaE )u 1tiu ce !9 m9 mai +ac cu dumneavoa!tr9E
VAR$A +!ncet/& "!tE Ania doarme +desc-ide !ncet fereastra/ A
r9!9rit !oarele 1i nu mai e +ri( .ite, mam9, ce minunaFi !unt
6omiiE :oamne, ce aerE C@nt9 (rauriiE
GA,V +desc-ide cealalt fereastr/& Toat9 livada e al#9 Pii
minte, -iu#aM Aleea a!ta lun(9 care !e &ntinde ca un #r@u ne!+@r1it
1i !tr9luce1te &n no6File cu -un9E < mai Fii minteM )8ai uitat8oM
-$.0<V A):R,,V)A +ri#ete e fereastr !n $rdin/& <,
Iile nevinovate ale co6il9riei meleE :ormeam &n odaia a!ta :e
aici 6riveam livada Aericirea !e treIea odat9 cu mine, &n +iecare
dimineaF9 1i livada era ca 1i8acumH )imic nu !8a !chim#at +rde
bucuroas/ Totul, totul e al#E <, livada mea, du69 o toamn9 (rea
1i o iarn9 rece, iat98te iar91i t@n9r9, 6lin9 de +ericireE =n(erii
cerului nu te8au 69r9!it <, de8a1 6utea !9 le69d 6ovara a!ta din
inim9 1i de 6e umerii mei, de8a1 6utea !9 uit trecutulE
GA,V5 Ji livada a!ta !8o v@nd9 6entru datoriiE )ici nu8Fi vine !9
creIiE
-$.0<V A):R,,V)A5 $a 6riviFiE Mama, r96o!ata mea mam9
trece 6rin (r9din9H , &n rochie al#9 +rde de bucurie/ ,a eH
GA,V5 .nde o veIiM
VAR$A5 :oamne, mam9, ce8Fi vine !9 !6uiM
-$.0<V A):R,,V)A5 )u e nimeni Mi !8a 69rut Colo &n
drea6ta, la cotitura din!6re chio1c, !8a a6lecat un 6omi1or al#,
6arc9 ar +i +o!t o +emeie
+intr Trofimo#, !ntr"o uniform u.at de student, cu oc-elari/
-$.0<V A):R,,V)A5 Ce livad9 minunat9E Gr9meIi al#e de
+lori, un cer al#a!truH
TR<A$M<V5 -iu#ov AndreevnaE +ea se !ntoarce sre el/ Vreau
numai !9 v9 ureI #un venit, 1i8a6oi 6lec +!i srut cu cldur
mna/ Mi8au !6u! !9 a1te6t 6@n9 dimineaFa, dar n8am avut
r9#dare
+%iubo# Andree#na !l ri#ete nedumerit/
VAR$A +rintre lacrimi/& , Petea Tro+imovH
TR<A$M<V5 Petea Tro+imov, +o!tul &nv9F9tor al lui Gri1a "9
m9 +i !chim#at at@t de multM
+%iubo# Andree#na !l !mbriea. i ln$e !ncet/
GA,V +micat/& AKun(e, -iu#a, aKun(eE
VAR$A +ln$e/& Pi8am !6u!, Petea, !9 a1te6Fi 6@n9 dimineaF9E
-$.0<V A):R,,V)A5 Gri1a al meuH #9ieFa1ul meuH
Gri1aH co6ilul meuH
VAR$A5 Ce !9 +aci, mam9M A1a a vrut :umneIeuE
TR<A$M<V +blnd, rintre lacrimi/& -ini1tiFi8v9H lini1tiFi8
v9H
-$.0<V A):R,,V)A +ln$e !ncet/& Co6ilul meu a muritH
!8a &necatH :e ceM :e ce, 6rietene dra(M +mai !ncet/ Ania doarme
acoloH 1i eu vor#e!c tareH +ac 6rea mult I(omotH Ce8i, PeteaM
:e ce te8ai !chim#at a1aM :e ce8ai &m#9tr@nitM
TR<A$M<V5 =n tren, o #a#9 mi8a !6u! >#oier n96@rlit?
-$.0<V A):R,,V)A5 C@nd am 6lecat erai &nc9 un co6il, un
!tudent chi6e1, iar acum Fi !8a r9rit 69rul, 6orFi ochelariH Tot
!tudent e1tiL +se !ndreat sre u/
TR<A$M<V5 :a, 1i 6oate am !9 r9m@n !tudent 6e viaF9E
-$.0<V A):R,,V)A +!i srut fratele, aoi e 9aria/& ,i,
1i8acum, cu toFii la culcareH Ai &m#9tr@nit 1i tu, -eonidH
P$JC$4 +o urmea./& Ji tre#uie !9 dormimM <+, (uta meaE
R9m@n la voiH -iu#ov Andreevna, !u+letul meu, m@ine dimineaF9
mi8ar tre#uiH dou9 !ute 6atruIeci de ru#leH
GA,V5 /!ta &i d9 &nainte cu ce 1tie elE
P$JC$45 :ou9 !ute 6atruIeci de ru#leH !9 6l9te!c do#@nIile la
i6otec9
-$.0<V A):R,,V)A5 )u am #ani, dra(ul meuH
P$JC$45 Am !9 vi8i &na6oieI, dra(a meaO e o nimica toat9H
-$.0<V A):R,,V)A5 ,i #ine, Fi8i va da -eonid :98i #anii,
-eonidE
GA,V5 -a!G c98i dau euE "9 a1te6teE
-$.0<V A):R,,V)A5 Ce !98i +aciM Are nevoieH Fi8i va
&na6oia
+%iubo# Andree#na, Trofimo#, 'ici1 i Qirs leac; rmn 2ae#,
9aria i Iaa/
GA,V5 "or98mea &nc9 nu !8a deIo#i1nuit !981i ri!i6ea!c9 #anii
+lui Iaa/ $a mai de69rteaI98te, !tima#ile, c9 miro1i a coteFE
$AJA +.mbind ironic/& Ji dumneavoa!tr9, -eonid Andreevici,
aFi r9ma! acela1iH
GA,V5 CeM +ctre 9aria/ Ce8a !6u!M
VAR$A +lui Iaa/& A venit de ieri maic98ta din !atO !t9 &n camera
!ervitorilor 1i te a1tea6t9 Vrea !9 te vad9H
$AJA5 "98i +ie de #ineE
VAR$A5 )eru1inatuleE
$AJA5 )u m9 (r9#e!c deloc, 6utea !9 vin9 1i m@ine +iese/
VAR$A5 M9icuFa a r9ma! aceea1i )u !8a !chim#at deloc :ac9
ar +i du69 ea, ar &m69rFi totul
GA,V5 A!ta a1a eE +au./ :ac9 6entru o #oal9 !e 6re!criu
multe leacuri, !9 1tii c9 #oala e de nelecuit G@nde!c toat9 vremea,
&mi +r9m@nt creierul, (9!e!c multe c9i, +oarte multe chiarO de +a6t
&n!9, niciuna Ar +i #ine dac9 am mo1teni 6e cineva Ar +i #ine,
6oate, !8o m9rit9m 6e Ania cu un #9r#at +oarte #o(at Ar +i #ine
chiar !9 mer(em la $aro!lavl 1i !9 ne &ncerc9m norocul cu m9tu1a
noa!tr9, conte!a , #o(at9, +oarte #o(at9E
VAR$A +ln$e/& :e ne8ar aKuta :umneIeuE
GA,V5 )u mai !c@nciE M9tu1a noa!tr9 e +oarte #o(at9, dar nu
ne iu#e1te Mai &nt@i 6entru c9 !or98mea !8a c9!9torit cu un avocat
1i nu cu un no#ilH
+Ania se arat !n u/
GA,V5 )u !8a c9!9torit cu un no#il 1i nici n8a +o!t 6rea
virtuoa!9 Are mult !u+let, e #un9, dr9(uF9, o iu#e!c +oarte mult,
dar oric@te circum!tanFe atenuante am n9!coci, tre#uie !9
recunoa1tem c9 e o +emeie vicioa!9 -ucrul 9!ta !e !imte 6@n9 &n
cele mai m9runte mi1c9ri ale ei
VAR$A +!n oat/& .ite8o 6e Ania acoloE
GA,V5 Ce8ai !6u!M +au./ )u 1tiu ce mi8a intrat &n ochiul
dre6tH c9 nu mai v9d #ineH Jtii c9 Koi, c@nd am +o!t la
tri#unalH
+intr Ania/
VAR$A5 :e ce nu dormi, AniaM
A)$A5 )u 6ot !9 dormE
GA,V5 MicuFa meaE +!i srut obra)ii i minile/ Co6ilul meu
dra(H +rintre lacrimi/ Tu 6entru mine nu e1ti numai ne6oata
mea, ci &n(erul meu 69IitorH TotulH Crede8m9, crede8m9H
A)$A5 Te cred, unchiule ToFi te iu#e!c 1i te !timeaI9, dar ar
tre#ui !9 nu vor#e1ti, ci !9 taci mereu Ce8ai !6u! acum de!6re
mama, de!6re !ora taM :e ce le8ai !6u! toate a!teaM
GA,V5 :a, ai dre6tate +!i acoer faa cu mna ei/ ,
&n(roIitorE :oamne, :oamne, +ie8Fi mil9 de mineE :ar cuv@ntarea
6e care am Finut8o a!t9Ii, &n +aFa dula6uluiE Ce t@m6it am +o!tE
)umai du69 ce am i!6r9vit mi8am dat !eama de toat9 t@m6enia eiE
VAR$A5 =ntr8adev9r, unchiule, ar tre#ui !9 taci "9 taci mereuE
A)$A5 :ac9 ai vor#i mai 6uFin, te8ai !imFi mai lini1titH
GA,V5 < !9 tac +srut minile Aniei i 9ariei/ < !9 tac :ou9
cuvinte numai, !9 v9 !6un ce &nce6u!em5 Koi am +o!t la tri#unalO !8
au !tr@n! mulFi 6rieteni 1i au &nce6ut di!cuFii de!6re una, de!6re
alta 1i uite, 6@n9 la !+@r1it am &nFele! c9 am 6utea o#Fine un
&m6rumut 6e 6oliFe ca !9 6l9tim 6rocentele la #anc9
VAR$A5 :e ne8ar aKuta :umneIeuE
GA,V5 MarFi m9 duc !9 mai vor#e!c o dat9 +ctre 9aria/ )u
mai 6l@n(e +ctre Ania/ Maic98ta o !9 vor#ea!c9 cu -o6ahin
:e!i(ur, n8o !8o re+uIeH $ar tu, du69 ce te vei odihni, vei 6leca la
$aro!lavl, la conte!a, m9tu1a noa!tr9 A1a c9 vom acFiona din trei
69rFi 1i trea#a e ca 1i +9cut9O vom 6l9ti 6rocentele, !unt !i(urH +ia
o bomboan/ Pe cin!tea mea, Kur 6e ce vrei, c9 6ro6rietatea nu !e
va vindeE +!nfierbntat/ 'ur 6e +ericirea meaE 0ate m@naE C@r69 !98
mi !6ui, om +9r9 cin!te, cum vrei, dac9 la! !8aKun(9 la licitaFieE Pi8
o Kur 6e viaFa meaE
A)$A +a rede#enit calm, e fericit/& Ce #un e1ti, unchiule, 1i
ce de1te6t e1tiE +!l !mbriea./ Acum !unt lini1tit9 "unt lini1tit9
Chiar +ericit9E
+intr Qirs/
A$R" +mustrtor/& -eonid Andreici, nu te temi de :umneIeuM
C@nd ai de (@nd !9 te culciM
GA,V5 )umaidec@tE )umaidec@tE :u8te, Air! Ce !9 +ac, a!t9Ii
m9 voi deI#r9ca 1i !in(ur ;ai, co6ila1ilor, nani, naniE
Am9nuntele 6e m@ine Acum duceFi8v9 la culcare +le srut/ ,u
!unt din (eneraFia de la 1883H )u e ea l9udat9 6rea mult, totu1iH
v9 6ot !6une c9 6entru convin(erile mele am &ndurat de!tul )u
de(ea#a m9 iu#e!c F9ranii Pe F9ran tre#uie !98l cuno1ti Tre#uie !9
1tii &n ce +elH
A)$A5 $ar &nce6i, unchiuleM
VAR$A5 Taci, unchiule, taciE
A$R" +surat/& -eonid AndreiciE
GA,V5 M9 duc, m9 ducH CulcaFi8v9 1i voi $au #and9 de dou9
ori 1i a6oi la miKloc Mer( la !i(ur +leac; du el Qirs iese cu
ai mruni/
A)$A5 Acum !unt lini1tit9 -a $aro!lavl nu vreau !9 m9 duc, n8o
iu#e!c 6e m9tu1a, totu1i !unt lini1tit9 MulFumit9 unchiului +se
aa./
VAR$A5 Tre#uie !9 ne culc9m ,u m9 duc VeIi, Ania, &n li6!a
ta !8au &nt@m6lat 6e8aici +el de +el de lucruri ne6l9cute Jtii c9 &n
vechile od9i ale !lu(ilor !tau numai #9tr@nii !ervitori, ,+imiu1*a,
Polia, ,v!ti(nei 1i 4ar6M Au &nce6ut !9 &n(9duie !9 &nno6teIe la ei
ni1te va(a#onIi )8am !6u! nimic :ar uite c9 !8a r9!6@ndit Ivonul
c9 eu a1 +i 6oruncit din I(@rcenie !9 +ie hr9niFi numai cu maI9reH
VeIi, din I(@rcenieH ,v!ti(nei le n9!cocea 6e toate 0ine, Iic eu,
dac98i a1a, a1tea6t9E =l chem 6e ,v!ti(nei +casc/ VineH Cum !e
6oate, Iic, ,v!ti(neiH n9t9r9u ce e1tiE +se uit la Ania/ Anici*aE
+au./ A adormit +o ia de bra/ ;ai la culcare ;aiE +o conduce/
A adormit, !u+leFelul meuE "9 mer(emEH +ornesc/
+dearte, dincolo de $rdin, un cioban cnt din fluier. Trofimo#
trece. 9.ndu"le e Ania i e 9aria, se orete/
VAR$A5 "!!tE :oarmeH doarme ;aidem, dra(o!tea meaE
A)$A +!ncet, e )umtate adormit/& "unt at@t de o#o!it9H ToFi
clo6oFeii aceiaH .nchiule dra(H Ji mama, 1i unchiulH
VAR$A5 "9 mer(em, dra(a mea, !9 mer(emE +intr !n camera
Aniei/
TR<A$M<V +!nduioat/& "oarele meuE Prim9vara meaE
Cortina
ACT.- A- :<$-,A
'e cm. ? bisericu #ec-e cu .iduri !nclinate, rsit de
mult. %n$ ea o fntn i nite ietre care desi$ur au fost e
#remuri lese.i de morminte, i o banc #ec-e. Se #ede drumul ce
duce la rorietatea lui 2ae#. (ntr"o arte, o erdea de loi
!ntunecai& acolo !ncee li#ada de #iini. (n fund, un rnd de
stli de tele$raf i dearte, !n .are, un ora mare, ale crui
contururi nu se desluesc dect e #reme frumoas. Soarele #a
aune !n curnd. ,-arlotta I#ano#na, Iaa i 4uniaa stau e
banc. *i-odo# st ln$ ei i cnt din c-itar.
Toi sunt furai de $nduri. ,-arlotta oart o ac #ec-e e
ca; i"a luat uca de e umr i"i !ndreat catarama curelei.
C;AR-<TTA $VA)<V)A +$nditoare/5 Pa1a6ortul meu nu e
&n re(ul9, de aceea nici nu 1tiu c@Fi ani am 1i mereu mi !e 6are c9
!unt &nc9 t@n9r9 C@nd eram mic9, tata 1i mama treceau de la un
#@lci la altul 1i d9deau re6reIentaFii +oarte +rumoa!e ,u +9ceam
!altul8mortal 1i alte di+erite +i(uri C@nd au murit tata 1i mama, m8
a luat o doamn9, o nemFoaic9, care mi8a +9cut educaFie A1a A6oi
am cre!cut 1i m8am +9cut (uvernant9 :ar de unde !unt eu, cine
!unt eu nu 1tiuH Cine !unt 69rinFii meiM Poate c9 n8au +o!t
c9!9toriFi niciodat9ME ;a#ar n8am +scoate din bu.unar un
castra#ete i"l mnnc/ )u 1tiu nimic +au./ Am at@ta nevoie
!9 vor#e!c cu cineva 1i n8am cu cineH )u am 6e nimeniH
,P$;<:<V +cnt din c-itar/& >)u8mi 6a!9 de lumea8
nvr9K#it9, de +raFi 1i vr9Kma1i nici c98mi 6a!9H? Ce 6l9cut e !9
c@nFi din mandolin9E
:.)$AJA5 A!ta e chitar9, nu e mandolin9E +se uit !n o$lind
i se udrea./
,P$;<:<V5 Pentru un ne#un &ndr9(o!tit e o mandolin9
+cnt/ >C@nd dra(o!tea mi8e8m69rt91it9 de8a inimii alea!9?
+Iaa !i ine isonul/
C;AR-<TTA $VA)<V)A5 GroaInic mai c@nt9 oamenii
91tiaH PtiuE Ca 1acaliiE
:.)$AJA +lui Iaa/& Totu1i, ce noroc !9 +i +o!t &n !tr9in9tateE
$AJA5 :a, !i(ur )u 6ot dec@t !9 +iu de acord +casc, aoi !i
arinde o i$ar de foi/
,P$;<:<V5 ,i, ce vreiE =n !tr9in9tate, de mult9 vreme, totul
mer(e ca 6e roateE
$AJA5 "e &nFele(eE
,P$;<:<V5 ,u !unt un om cultivat Cite!c di+erite c9rFi
e%traordinare dar n8am aKun! &nc9 !9 1tiu ce vreau )8am aKun!
&nc9 !9 1tiu dac9 tre#uie !9 tr9ie!c !au ca !9 !6un a1a dac9
tre#uie !9 m9 &m6u1c Totu1i 6ort &ntotdeauna cu mine un
revolver $at98lE +arat re#ol#erul/
C;AR-<TTA $VA)<V)A5 Am i!6r9vit Acum m9 duc +une
uca e umr/ Tu, ,6ihodov, e1ti un om +oarte de1te6t 1i +oarte
6rimeKdio! A9r9 &ndoial9 c9 +emeile te iu#e!c la ne#unieE 0rrrE
+leac/ Ce 6ro1ti !unt toFi de1te6Fii 91tiaE )8am cu cine !chim#a o
vor#9H "in(ur9, !in(ur9H mereu, n8am 6e nimeniE JiH )u 1tiu
nici cine !unt, nici de ce tr9ie!cH +leac fr s se $rbeasc/
,P$;<:<V5 =ntruc@t m9 6rive1te, la dre6t vor#ind, +9r9 !9 m9
atin( de alte lucruri, tre#uie !9 v9 !6un &ntre altele c9 !oarta !e
6oart9 cu mine +9r9 mil9 6recum +urtuna cu o coaK9 de nuc9
AdmiF@nd c9 m98n1el, atunci de ce, de e%em6lu, aIi8dimineaF9,
c@nd m8am treIit, am v9Iut 6e 6ie6tul meu un 69ianKen de o
m9rime nemai6omenit9E .ite8a1a de mareE +arat cu amndou
minile mrimea ian)enului/ C@nd dau !9 #eau cva!, v9d &n el
ceva !c@r#o! de tot, ca un (@ndac +au./ -8aFi citit 6e 0uc*leM
+au./ Avdotia Aeodorovna, &mi dai voie !9 te deranKeI cu dou98
trei cuvinteM
:.)$AJA5 Vor#e1teE
,P$;<:<V5 A1 dori &ntre 6atru ochi +oftea./
:.)$AJA +stn)enit/& AieE :ar adu8mi mai &nt@i 6elerina ,
l@n(9 dula6H , cam umed aiciEH
,P$;<:<V5 0ineH Pi8o aducH Acum &n!9 1tiu ce voi +ace cu
revolverulH +ia c-itara i leac cntnd/
$AJA5 <mul cu nou9Ieci 1i nou9 de nenorociriE Mare t@m6it,
&ntre noi +ie vor#a +casc/
:.)$AJA5 :oamne, numai de nu !8ar &m6u1caE +au./ M8am
+9cut nervoa!9 )8am a!t@m69r :e mic9 m8au #9(at la #oieri 1i
m8am deIo#i1nuit de viaFa de la Far9 .ite ce al#e &mi !unt m@inile
Al#e ca ale unei domni1oare Acum !unt 6l96@nd9H delicat9H
M9 tem de te8miri8ceH , &n(roIitor $a1a, dac9 m8ai &n1ela, nu
1tiu ce !8ar &nt@m6la cu nervii mei
$AJA +o srut/& :ulceaFa meaE :e!i(ur c9 o +at9 t@n9r9 tre#uie
!9 +ie cuminteO niciodat9 nu mi8au 6l9cut +etele cu 6urt9ri
nechi#Iuite
:.)$AJA5 ,u m8am &ndr9(o!tit de dumneata ca o ne#un9, $a1a
:umneata 1tii multe 1i 6oFi !9 vor#e1ti de!6re toate
+au./
$AJA +casc/& MdaE .ite care e 69rerea mea5 c@nd o +at9 iu#e1te
6e cineva, &n!eamn9 c9 e imoral9 +au./ Ce 6l9cut e !9 +umeIi o
Fi(ar9 de +oi &n aer curatE +ascult/ Vine cinevaH "unt #oieriiH
+4uniaa !l !mbriea. $rbit/
$AJA5 A98te c9 te duci aca!9 ca 1i c@nd ai veni de la r@u, de la
!c9ldat 1i ia8o 6e drumul 9!ta, alt+el te love1ti de ei 1i au !9 cread9
c9 am avut &nt@lnire )u 6ot !9 !u+9r una ca a!taE
:.)$AJA +tuete !ncet/& Pi(ara a!ta mi8a dat dureri de ca6E
+leac/
+Iaa rmne ln$ bisericu; intr %iubo# Andree#na, 2ae# i
%oa-in/
-<PA;$)5 Tre#uie !9 v9 hot9r@Fi 6@n9 la urm9E Tim6ul trece
Che!tiunea e +oarte !im6l9 VreFi !9 v9 &m69rFiFi 69m@ntul &n
6arcele 1i !98l arendaFiM R9!6undeFi5 da !au nuM )umai cu un
!in(ur cuv@ntE
-$.0<V A):R,,V)A5 Cine +umeaI9 aici Fi(9ri de a!tea
ne!u+eriteM +se aa./
GA,V5 )u e r9u c9 !8a +9cut o cale +erat9H +se aa./ .ite am
6utea mer(e 6@n9 la ora1, !9 6r@nIimH Gal#ena la miKlocE Ar
tre#ui !9 intru &n ca!9, !9 Koc o 6artid9H
-$.0<V A):R,,V)A5 Mai ai tim6
-<PA;$)5 )umai un !in(ur cuv@nt +o imlor/ R9!6undeFi8
miE
GA,V +cscnd/& CeM
-$.0<V A):R,,V)A +se uit !n ortmoneu/& $eri, nu mai
de6arte, mai aveam &nc9 +oarte mulFi #aniO aIi, nu mai am a6roa6e
nimicE 0iata mea Varia +ace toate economiile din lume, &i hr9ne1te
6e oameni cu !u69 de la6te, iar la #uc9t9rie, #9tr@nilor le d9 numai
maI9re, 1i eu cheltuie!c #anii +9r9 nicio noim9 +sca
ortmoneul. Se risiesc nite monede de aur/ ,i, a!ta mai li6!eaH
+!i e ciud/
$AJA5 :aFi8mi voie !98i !tr@n( +strn$e monedele/
-$.0<V A):R,,V)A5 :a, $a1a, +ii te ro( at@t de #unE :e ce
m8am mai du! !9 6r@nIe!c &n ora1M Re!taurantul 9!ta al vo!tru e
6ro!t 1i muIica la +elO +eFele de ma!9 duhne!c a !96un Ji tu,
-eonea, de ce8ai #9ut at@t de multM :e ce ai m@ncat at@taM :e ce ai
vor#it at@tM AIi, la re!taurant, ai vor#it iar vrute 1i nevrute $ar
de!6re (eneraFia ta, de!6re deceniul al o6tulea, de!6re decadenFiH
Ji cuiM -e8ai vor#it chelnerilor de!6re decadenFiE
-<PA;$)5 :a
GA,V +d din mn/5 A9r9 &ndoial9, cu mine nu mai e nimic de
+9cutE +ener#at, ctre Iaa/ Ji ce te tot &nv@rte1ti &n na!ul no!truM
$AJA +rde/& )u 6ot !9 v9 aud (la!ul +9r9 !9 r@dE
GA,V +ctre sor"sa/& Ai auIitM ,i #ine, ale(e5 !au eu !au elE
-$.0<V A):R,,V)A5 Pleac9, $a1aE Pleac9 de aiciEH
$AJA +d %iubo#ei Andree#na ortmoneul/& Plec numaidec@tE
+abia stnindu"i rsul/ $mediatH +leac/
-<PA;$)5 Am auIit c9 #o(9ta1ul :eri(anov vrea !9 v9
cum6ere mo1ia "e Iice c9 va lua chiar el 6arte la licitaFie
-$.0<V A):R,,V)A5 :e unde 1tiiM
-<PA;$)5 "e vor#e1te &n ora1H
GA,V5 M9tu1a din 'aro!lavl a +9(9duit !9 ne trimit9 #ani, dar
c@nd 1i c@FiH nu !e 1tieE
-<PA;$)5 Cam c@Fi ar 6utea !9 v9 trimit9M < !ut9, dou9 !ute de
miiM
-$.0<V A):R,,V)A5 :oamneE :ac9 ne8ar trimite Iece8
cinci!6reIece mii, am +i mulFumiFiE
-<PA;$)5 V9 ro( !9 m9 iertaFi, dar n8am mai &nt@lnit niciodat9
oameni at@t de nechi#IuiFi, at@t de ne6ractici 1i de ciudaFi ca
dumneavoa!tr9 Vi !e !6une verde &n +aF9 c9 vi !e vinde
6ro6rietatea 1i nu vreFi !9 &nFele(eFi de+elE
-$.0<V A):R,,V)A5 0ine, dar ce 6utem +aceM =nvaF98neE
-<PA;$)5 =n +iecare Ii nu +ac dec@t a!taE =n +iecare Ii v9 !6un
acela1i lucru Ji livada de vi1ini 1i 69m@ntul tre#uie!c nea69rat
date &n arend9 6entru vile, 1i a!ta chiar acum, c@t mai re6ede,
licitaFia e a6roa6eE =nFele(eFiE :e &ndat9 ce o !9 v9 hot9r@Fi, v9 vor
da #ani c@Fi vreFi 1i veFi +i !alvaFiE
-$.0<V A):R,,V)A5 Vile 1i vile(iaturi1ti $art98m9, dar e
at@t de #analE
GA,V5 "unt cu totul de 69rerea taE
-<PA;$)5 ,u !au am !9 &nce6 !9 6l@n(, !au !9 urlu, !au am !9
le1in )u mai 6otE M8aFi !co! din +ire +lui 2ae#/ ,1ti o muiereE
GA,V5 CeM
-<PA;$)5 MuiereE +#rea s lece/
-$.0<V A):R,,V)A +seriat/& )uE )u 6lecaE R9m@i,
dra(ul meuE Te ro(E Poate !9 (9!im cevaE
-<PA;$)5 Ce !9 mai (9!iFiM
-$.0<V A):R,,V)A5 )u 6leca, te ro(E C@nd e1ti aici, &mi
6are totul mai ve!elH +au./ Tot a1te6t !9 !e &nt@m6le ceva
Parc9 mi8e team9 c9 !e d9r@m9 ca!a 6e!te noiH
GA,V +foarte !n$ndurat/& :u#leu &n colFH croaIeu la
miKlocH
-$.0<V A):R,,V)A5 Multe 69cate mai avemE
-<PA;$)5 Ce 69cateM
GA,V +lund o caramea/& "e Iice c9 mi8am cheltuit toat9
averea 6e carameleH +rde/
-$.0<V A):R,,V)A5 :a, multe 69cateEH Totdeauna am
ri!i6it #anii ca o ne#un9 1i m8am c9!9torit cu un om care +9cea
numai datorii "oFul meu #ea &n(roIitor A murit din cauIa
1am6aniei :in ne+ericire, m8am &ndr9(o!tit de un altul 1i m8am
dat lui, dar tocmai &n acea vreme, o 6rim9 6edea6!9 m8a iI#it ca o
m9ciuc9 &n cre1tet5 #9ieFelul meu !8a &necat, uite colo, &n r@ul
acelaE Atunci am 6lecat &n !tr9in9tate, am 6lecat ca !9 nu m9 mai
&ntorc niciodat9 1i !9 nu mai v9d r@ul 9!ta Am +u(it cu ochii
&nchi1i, deIn9d9Kduit9H :ar >el? m8a urm9rit +9r9 mil9O nu m8a
cruFat Am cum69rat o vil9 l@n(9 Menton Acolo !8a &m#oln9vit
Trei ani n8am 1tiut ce8i odihna, nici Iiua, nici noa6tea Mi8am !leit
6uterile c9ut@ndu8l, mi !8a u!cat !u+letul Anul trecut, c@nd am
v@ndut vila ca !9 6l9tim datoriile 1i am 6lecat la Pari!, el mi8a luat
tot 1i m8a 69r9!it 6entru alta Am &ncercat !9 m9 otr9ve!cH , a1a
de !tu6id 1i a1a de ru1ino!H A6oi, dintr8odat9, mi !8a +9cut dor de
Ru!ia, de Fara meaO mi !8a +9cut dor de +ata meaH B!i ter$e
lacrimile/ :oamne, :oamne, &ndur98te 1i iart98mi 69cateleE M8ai
6ede6!it de!tulE +scoate o tele$ram din bu.unar/ Am 6rimit8o
a!t9Ii de la Pari! , tot de la el M9 roa(9 !98l iert 1i !9 m9 &ntorc
+rue tele$rama/ 'arc9 !e aude o muIic9 undeva +ascult/
GA,V5 , +aimoa!a noa!tr9 orche!tr9 evreia!c9 =Fi aminte1ti5
6atru viori, un +laut 1i un contra#a!
-$.0<V A):R,,V)A5 Tot mai e%i!t9M Ar tre#ui !98i
chem9m odat9 la noi 1i !9 d9m o 6etrecere
-<PA;$) +tra$e cu urec-ea/& )8aud nimic +cnt !ncet/
>Pentru #ani, nemFii +ac din ru! +ranFuI? +rde/ A!ear9 la teatru
am v9Iut o 6ie!9 tare no!tim9H
-$.0<V A):R,,V)A5 "unt !i(ur9 c9 nu era deloc no!tim9
Ar +i mai #ine !9 vedeFi mai 6uFine 6ie!e 1i !9 v9 cercetaFi mai de!
6e voi &n1iv9 C@t e de cenu1ie viaFa voa!tr9, a tuturor, 1i c@te
vor#e de 6ri!o! mai !6uneFiE
-<PA;$)5 A!ta8i adev9ratE Ji ca !9 vor#im de!chi!, viaFa
noa!tr9 e !tu6id9E +au./ Taic98meu era un F9ran necio6lit, care
nu 6rice6ea nimic )u m8a dat la &nv9F9tur9, dar 1tia !98mi care cu
#9Ful, c@nd !e8m#9taE -a dre6t vor#ind, !unt 1i eu tot at@t de
necio6lit 1i incult ca 1i el )u 1tiu nimic Ji c@nd !criu, mi8e 1i mie
ru1ine de !cri!ul meu Aac ni1te #erIeE
-$.0<V A):R,,V)A5 Tre#uie !9 te &n!ori, dra(ul meu
-<PA;$)5 :a, a!ta8i adev9ratE
-$.0<V A):R,,V)A5 :ac9 ai lua8o 6e VariaE , +at9 #un9E
-<PA;$)5 :a
-$.0<V A):R,,V)A5 , o +at9 mode!t9, nu8i e +ric9 de
munc9 1i mai ale!, te iu#e1te Jtiu c98Fi 6lace de mult9 vremeE
-<PA;$)5 Aire1te, eu nu m8a1 da &n l9turi , +at9 #un9
+au./
GA,V5 Mi !8a 6ro6u! o !luK#9 la o #anc9 Ja!e mii de ru#le 6e
anH Ce IiciM
-$.0<V A):R,,V)A5 )u8i de tine VeIi8Fi de trea#9E
+intr Qirs; a adus un alton/
A$R" +lui 2ae#/& Cona1ule, &m#r9caFi8l v9 ro( , umeIeal9
GA,V +!mbrac altonul/& M9 6licti!e1ti, +rateE
A$R"5 )u +ace nimic AIi8dimineaF9 iar aFi 6lecat +9r9 !98mi
!6uneFi +!l examinea./
-$.0<V A):R,,V)A5 Ai &m#9tr@nit, Air!E
A$R"5 AudM
-<PA;$)5 "6une c8ai &m#9tr@nitE
A$R"5 Tr9ie!c cam de multi1or )ici nu era n9!cut tat9l
dumneavoa!tr9, 1i 6e mine voiau !9 m9 &n!oareE +rde/ C@nd !8a
+9cut deIro#irea, aKun!e!em 6rim8valet )8am 6rimit !9 +iu li#er,
1i8am r9ma! la #oieri +au./ Pin minte c9 toFi 9ilalFi erau
#ucuro1i, dar de ce, nici ei nu 1tiau
-<PA;$)5 Ce #ine era &nainteE Cel 6uFin 6utea !9 v9 !no6ea!c9
&n #9t9i
A$R" +fr s"l aud/& Cred 1i euE P9ranii erau cu #oierii, #oierii
erau cu F9ranii Acum, +iecare o a6uc9 &n alt9 6arte Cine mai
6rice6e cevaM
GA,V5 Mai taci din (ur9, Air! M@ine tre#uie !9 6lec la ora1
Mi8a +9(9duit cineva !9 m9 6reIinte unui (eneral care ar 6utea !9
ne &m6rumute 6e 6oliFe
-<PA;$)5 )u +olo!e1te la nimic V9 a!i(ur c9 n8o !9 6l9tiFi nici
do#@nIileE
-$.0<V A):R,,V)A5 AiureaI9 )u e%i!t9 niciun (eneral
+intr Trofimo#, Ania i 9aria/
GA,V5 .ite 1i 6e ai no1triE
A)$A5 $at8o 6e mamaE
-$.0<V A):R,,V)A +cu afeciune/5 VeniFi, veniFi, dra(ele
meleE +!mbriea. fetele/ :ac9 aFi 1ti am@ndou9 c@t v9 iu#e!cE
"taFi l@n(9 mineH aici
+toi se aa./
-<PA;$)5 Ve1nicul !tudent mereu 6rintre domni1oareE
TR<A$M<V5 A!ta nu e trea#a dumitale
-<PA;$)5 =n cur@nd o !9 &m6linea!c9 cinciIeci de ani 1i tot
!tudent eE
TR<A$M<V5 -a!9 (lumele t@m6ite
-<PA;$)5 :e ce te !u6eri, om !ucitM
TR<A$M<V5 -a!98m98n 6aceE
-<PA;$) +r.nd/& =n(9duie8mi !9 te &ntre#5 care e 69rerea
dumitale de!6re mineM
TR<A$M<V5 .ite ce cred eu de!6re dumneata, $ermolai
Ale%eici ,1ti un om #o(at 1i &n cur@nd vei +i milionar, dar ro!tul
dumitale &n Kocul marilor 6re+aceri e!te acela al unui animal de
6rad9 care &n(hite tot ce8i ie!e &nainte
+toi rd/
VAR$A5 Petea, mai #ine !6une8ne ceva de!6re 6lanete
-$.0<V A):R,,V)A5 )u "9 continu9m di!cuFia noa!tr9
de8a!ear9
TR<A$M<V5 :e!6re ce vor#eamM
GA,V5 :e!6re omul m@ndru
TR<A$M<V5 Am vor#it ieri mult, dar n8am aKun! la nicio
concluIie :u69 69rerea dumneavoa!tr9, omul m@ndru ar avea
ceva mi!tic &n el Poate !9 aveFi dre6tate &n +elul dumneavoa!tr9 de
a vedea lucrurile :ar Kudec@nd !im6lu +9r9 !6eculaFii, de!6re ce
m@ndrie 6oate +i vor#a, ce !en! 6oate avea ea, at@t tim6 c@t,
+iIiolo(ic, omul e!te r9u alc9tuit, iar &n marea noa!tr9 maKoritate
!untem (ro!olani, li6!iFi de inteli(enF9 1i 6ro+und ne+ericiFiE
Tre#uie !9 &ncet9m odat9 !9 ne &nc@nt9m de noi &n1ine Tre#uie !9
ne a6uc9m !9 muncim
GA,V5 :aG de murit, tot vom muriE
TR<A$M<V5 Cine 1tieM Ji ce &n!eamn9 a muriM "8ar 6utea ca
omul !9 ai#9 o !ut9 de !imFuri 1i c@nd moare !98i di!6ar9 numai
cele cinci, cuno!cute nou9, iar re!tul de nou9Ieci 1i cinci !9
r9m@n9 vii
-$.0<V A):R,,V)A5 Ce de1te6t e1ti, PeteaE
-<PA;$) +ironic/& -ucru mareE
TR<A$M<V5 <menirea mer(e &nainte 1i &1i de!9v@r1e1te +orFele
Tot ceea ce ne de691e1te aIi &ntr8o Ii va +i un lucru 6e &nFele!ul
tuturor, o#i1nuit )umai