Sunteți pe pagina 1din 8

CAMERADEPUTAILOR

DireciapentruUniuneaEuropean


POLITICIIORIENTRIEUROPENE

Agendaactivitiloreuropene
39martie2014

AUTORI
dr.CristinaSTROESCU
coordonator

MihaelaZVOIANU
expertparlamentar
CarmenDenisaION
consilierparlamentar

Sursedeinformareifoto:
www.europa.europarl.eu
www.ec.europa.eu
http://www.gr2014.eu
www.europa.eu
www.consilium.europa.eu
www.curia.europa.eu

DIRECIAPENTRUUE,2014
Publicaiaelectronic,nfiinatnanul2007,
poatefiaccesat:
http://www.cdep.ro/pls/parlam/AFACERI_E
UROPENE.listdocsupl?tip=szs

CUPRINS

DinagendacomisiilorParlamentuluiEuropean..............................................................................................4
DinagendapreedinteluiParlamentuluiEuropean,dlMARTINSCHULTZ........................................................6
DinagendaComisieiEuropene.......7
DinagendaPreedinieiConsiliuluiUniuniiEuropene......8

PARLAMENTULEUROPEAN

n perioada 3 6 martie 2014, deputaii europeni i vor desfura activitatea n cadrul


grupurilor parlamentare i al comisiilor permanente ale Parlamentului European, la Bruxelles
Belgia.

Dinagendasptmniincurs:

COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE (AFET)


Luni,3martie2014
mpreun cu Comisia pentru dezvoltare i n asociere cu Delegaia pentru relaiile cu Parlamentul
Panafrican, n prezena dlui Michael Gahler, preedintele delegaiei PE la Parlamentul Panafrican, se
vordezbateurmtoarele:
PregtirilepentruSummitulparlamentarUEAfricadin31martie;
Schimb de opinii cu dl Hugues Mingarelli, director general al SEAE pentru Orientul Mijlociu i
rilenvecinatedinsud,privindsituaiadinLibia;
Raportare din partea lui dlui Christian Leffler, director general al SEAE pentru relaiile cu
Americile, privind stadiul negocierilor pentru un acord de dialog politic i de cooperare cu Republica
CubaialteevoluiinAmericaLatin.

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE(DEVE)


Luni,3martie2014
Prezentare i schimb de opinii asupre unui studiu al Centrului european pentru gestionarea
politicilor de dezvoltare privind punerea n aplicare a Strategiei comune AfricaEuropa: recldirea
ncrederiiiangajamente;
SchimbdeopiniicuDGECHOprivindrspunsulUElaactualelecrizeumanitaredinSudanulde
Sud,RepublicaCentrafricaniSiria.

COMISIA PENTRU BUGETE (BUDG)


Mari,4martie2014
BUGETUL2015
Schimb de opinii privind orientrile generale pentru pregtirea bugetului 2015, seciunea III
[2014/2004(BUD),raportorEiderGardiazbalRubial(S&D)];
Schimb de opinii cu privire la estimarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul
financiar2015seciuneaIParlamentul[2014/2003(BUD),raportorSalvadorGarrigaPolledo(PPE)];
SchimbdeopiniicuprivirelasistemulderesursepropriialUniuniiEuropene[2011/0183(CNS)
COM(2011)0739,coraportoriAnneE.Jensen(ALDE),JeanLucDehaene(PPE)];

Schimbdeopinii cu privirela msurile de puneren aplicare asistemului de resurse propriial


UniuniiEuropene[2011/0184(APP),coraportoriAnneE.Jensen(ALDE),JeanLucDehaene(PPE)];
Schimb de opinii cu privire la metodele i procedura de punere la dispoziie a resurselor
tradiionale i proprii bazate pe VNB i msurile de rspuns la necesitile trezoreriei (reformare)
[2011/0185(CNS)COM(2011)0742,coraportoriAnneE.Jensen(ALDE),JeanLucDehaene(PPE)];
Schimb de opinii cu privire la negocierile privind CFM 20142020: nvminte i perspective
[2014/2005(INI),coraportoriJeanLucDehaene(PPE),IvailoKalfin(S&D)];
Schimb de opinii cu privire la proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2014
situaia veniturilor pe seciuni situaia cheltuielilor pe seciuni seciunea iii Comisia
[2014/2018(BUD),raportorAnneE.Jensen(ALDE)];
Schimb de opinii privind majorarea de capital a Fondului European de Investiii
[2014/0034(COD)COM(2014)0066,raportorEiderGardiazbalRubial(S&D)];
ncomuncuComisiaDEVE:
DezbaterecucomisariiLewandowskiiGeorgievapetemanevoilordefinanarenouaprute,
maialesncepriveteajutoareleumanitareacordatedeUE;
Preedintele delegaiei BUDG, dl George Lyon (ALDE), va prezenta raportul privind activitatea
grupuluidelucrucomunBirou/BUDG.

COMISIA PENTRU AFACERI ECONOMICEI MONETARE (ECON)


Luni,3martie2014
Onouconsultareacomisiei:(Articolul70dinRegulamentuldeprocedur)cuprivirela:
o Pieele instrumentelor financiare i modificarea Regulamentului [EMIR] privind instrumentele
derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele de tranzacii (raportor: Markus
Ferber);
o Pieele instrumentelor financiare i abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) (raportor:
MarkusFerber)
o Decontarea instrumentelor financiare n Uniunea European i depozitarii centrali de valori
imobiliare (Central Securities Depositories CSD) i modificarea Directivei 98/26/CE
(raportoare:KaySwinburne)
DialogmonetariaudierepubliccudlMarioDraghi,preedintealBnciiCentraleEuropenei
alComitetuluieuropeanpentruriscsistemic.

COMISIA PENTRU MEDIU,SNTATE PUBLIC ISIGURANALIMENTAR (ENVI)


Joi,6martie2014
Schimb de opinii cu dl Jan Kint (membru al Curii de Conturi) cu privire la implementarea
instrumentuluiLIFE;
Examinarea proiectului de raport privind propunerea de rezoluie privind obieciile n temeiul
articolului 88, alineatul (2) din Regulamentul de procedur: transportul maritim al uleiurilor i al
grsimilorlichide[2014/2526(RPS),coraportorCarlSchlyter(Verts/ALE)];
Examinarea proiectului de raport privind propunerea de decizie a Consiliului prin care se
solicitstatelormembresratificeConveniaInternaionaldelaHongKongprivindreciclareasigur

i ecologic a navelor (2009) sau s adere la aceast convenie, n interesul Uniunii Europene
[2012/0056(NLE),raportorCarlSchlyter(Verts/ALE)];
Schimb de opinii cu reprezentanii Comisiei Europene privind ntrebarea cu solicitare de
rspuns oral 2014/03 depus de dl Satu Hassi referitoare la Programul privind o reglementare
adecvat i funcional a legislaiei generale n domeniul alimentar i rolul Forumului la nivel nalt
pentrumbuntireafuncionriilanuluideaprovizionarecualimente.

COMISIA PENTRU PIAAINTERN I PROTECIACONSUMATORILOR (IMCO)


Luni,3martie2014
Examinarea amendamentelor privind asistena reciproc ntre autoritile administrative ale
statelor membre i cooperarea dintre acestea i Comisia European n vederea asigurrii aplicrii
corespunztoare a legislaiei din domeniile vamal i agricol [2013/0410(COD) COM(2013)0796,
raportorAntnioFernandoCorreiadeCampos(S&D)].

COMISIA PENTRU DREPTURILE FEMEIII EGALITATEA DE GEN (FEMM)


Miercuri,5martie2014
AudierecutemaPrevenireavioleneimpotrivafemeiloroprovocarepentrutoi.

DINAGENDA PREEDINTELUI PARLAMENTULUI EUROPEAN, DL MARTINSCHULTZ

Luni,3martie2014Berlin
o ParticiplaconferinaOEuropdesuflet.
Mari,4martie2014Bruxelles
o Particip la evenimentul organizat de Ombudsmanul European intitulat Llista de dorine
pentruEuropa.
Miercuri,5martie2014
o Activitatencircumscripie.
Joi,6martie2014Bruxelles
o Particip la conferina european privind economia progresiv, mpreun cu economistul
americanJosephStiglitz;
o ParticiplaConferinapreedinilor;
o ntlnirecupersoaneledecontactaleorganizaiilordetineriRaiseYouthVoice";
o ntlnire cu profesori universitari i studeni de la Universitatea Tehnic din Koszalin i
reprezentaniaiStudioHDPlaton.

Vineriduminic,79martie2014
o Activitatencircumscripie.

COMISIAEUROPEAN

Dinagendasptmniincurs:

MARI, 4MARTIE2014

ComisiaEuropeanvaprezentaTablouldebord2014pentruoUniuneainovriiirapoartele
regionaleprivindinovare.

Conferina la nivel nalt privind viitorul sectorului de aprare european: Stabilirea agendei
pentruindustriaeuropeandeaprare.

MIERCURI,5 MARTIE2014

Comisia va publica comunicarea sa cu privire la progresele nregistrate n corectarea


dezechilibrelormacroeconomice.

PREEDINIACONSILIULUIUNIUNIIEUROPENE

Dinagendasptmniincurs:

LUNI,3 MARTIE 2014

ReuniuneaConsiliuluipentrumediu,Bruxelles.

MARI, 4MARTIE2014

ReuniuneaConsiliuluipentrutransport,telecomunicaiiienergie,Bruxelles.

JOI,6 MARTIE2014

ReuniuneaConsiliuluipentrujustiieiafaceriinterne,Bruxelles.

VINERI, 7MARTIE2014

ReuniuneaConsiliuluiECOFIN,Bruxelles.