Sunteți pe pagina 1din 12

CAMERADEPUTAILOR

DireciapentruUniuneaEuropean


POLITICIIORIENTRIEUROPENE

Agendaactivitiloreuropene
1420aprilie2014

AUTORI
dr.CristinaSTROESCU
coordonator

MihaelaZVOIANU
expertparlamentar

CarmenDenisaION
consilierparlamentar

Sursedeinformareifoto:
www.europa.europarl.eu
www.ec.europa.eu
http://www.gr2014.eu
www.europa.eu
www.consilium.europa.eu
www.curia.europa.eu

DIRECIAPENTRUUE,2014
Publicaiaelectronic,nfiinatnanul2007,
poatefiaccesat:
http://www.cdep.ro/pls/parlam/AFACERI_E
UROPENE.listdocsupl?tip=szs

CUPRINS

DINAGENDAPARLAMENTULUIEUROPEAN..................................................................................................................4

DINAGENDAPREEDINTELUIPARLAMENTULUIEUROPEAN,DLMARTINSCHULTZ.....................................................10

DINAGENDACOMISIEIEUROPENE............................................................................................................................11

DINAGENDAPREEDINIEIELENEACONSILIULUIUNIUNIIEUROPENE..12

PARLAMENTULEUROPEAN

nperioada1417aprilie2014,parlamentariieuropeniivordesfuraactivitateancadrul
edineinplenaParlamentuluiEuropean,laStrasbourgFrana.

Dinagendasptmniincurs:

LUNI,14APRILIE2014
Dezbatereprivindalimenteleisntateaanimaleloriaplantelor
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind controalele oficiale i alte activiti oficiale menite s asigure aplicarea legislaiei privind
alimenteleifurajele,anormelorprivindsntateaibunstareaanimalelor,sntateaplanteloria
materialului vegetal de reproducere, a produselor de protecie a plantelor i de modificare a
regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009,
1069/2009, 1107/2009, a regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, []/2013 i a directivelor 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE i 2009/128/CE (Regulamentul privind
controaleleoficiale)[COM(2013)02652013/0140(COD),raportorMarioPirillo];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privindsntateaanimalelor[COM(2013)02602013/0136(COD),raportorMaritPaulsen];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind msurile de protecie mpotriva organismelor duntoare plantelor [COM(2013)0267
2013/0141(COD),raportorHynekFajmon];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind
instalareainfrastructuriipentrucombustibilialternativi[COM(2013)00182013/0012(COD),raportor
CarloFidanza];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului de
modificare a Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care
circulninteriorulComunitii,adimensiunilormaximeautorizatentraficulnaionaliinternaional
iagreutiimaximeautorizatentraficulinternaional[COM(2013)01952013/0105(COD),raportor
JrgLeichtfried];
Raport referitor la modificarea Acordului interinstituional privind registrul de transparen
[2014/2010(ACI),raportorRobertoGualtieri].
Prezentrisuccintealeurmtoarelorrapoarte:
Raport referitor la negocierile privind CFM 20142020: nvminte i perspective
[2014/2005(INI),raportoriJeanLucDehaene,IvailoKalfin];

Raportreferitorlanoiletehnologiiiresurseleeducaionaledeschise[2013/2182(INI),raportor
CtlinSorinIvan];
Raport referitor la modul n care poate contribui Uniunea European la crearea unui mediu
favorabil pentru ca ntreprinderile, societile i ntreprinderile nounfiinate s creeze locuri de
munc[2013/2176(INI),raportorAntheaMcIntyre].
MARI,15APRILIE2014
DezbateriprivindUniuneabancar:
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului de
instituire a unui cadru pentru redresarea i rezoluia instituiilor de credit i a ntreprinderilor de
investiii i de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE, 82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE i 2011/35/CE i a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010
[COM(2012)02802012/0150(COD),raportorGunnarHkmark];
Recomandare pentru a doua lectur referitoare la poziia n prim lectur a Consiliului n
vederea adoptrii unei directive a Parlamentului European i a Consiliului privind sistemele de
garantare a depozitelor (reformare) [2010/0207(COD), recomandare pentru a doua lectur Peter
Simon].
Votareurmatdeexplicareavoturilorprivind:
IntroducerearestriciilordeexploatarereferitoarelazgomotpeaeroporturileUniuniiconform
principiului abordrii echilibrate [2011/0398(COD), recomandare pentru a doua lectur Jrg
Leichtfried];
Aciunea Uniunii n favoarea evenimentului Capitale europene ale culturii pentru anii 2020
2033[2012/0199(COD),recomandarepentruadoualecturMarcoScurria];
Capturile accidentale de cetacee [2012/0216(COD), recomandare pentru a doua lectur Ral
RomevaiRueda];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilireaunornormeuniformeiauneiproceduriuniformederezoluieainstituiilordecreditia
anumitor ntreprinderi de investiii n cadrul unui mecanism unic de rezoluie i al unui fond unic de
rezoluiebancaridemodificareaRegulamentului(UE)nr.1093/2010alParlamentuluiEuropeani
alConsiliului[COM(2013)05202013/0253(COD),raportorElisaFerreira];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind pieele instrumentelor financiare i de modificare a Regulamentului [EMIR] privind
instrumentele derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele de tranzacii
[COM(2011)06522011/0296(COD),raportorMarkusFerber];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind
pieeleinstrumentelorfinanciare,deabrogareaDirectivei2004/39/CEaParlamentuluiEuropeania
Consiliului(reformare)[COM(2011)06562011/0298(COD),raportorMarkusFerber];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului de
modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor
administrative privind organismele de plasament colectiv n valori mobiliare (OPCVM), n ceea ce
privete funciile de depozitar, politicile de remunerare i sanciunile [COM(2012)0350
2012/0168(COD),raportorSvenGiegold];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind
comparabilitateacomisioaneloraferenteconturilordepli,schimbareaconturilordepliiaccesul

la conturile de pli cu funcionaliti de baz [COM(2013)0266 2013/0139(COD), raportor Jrgen


Klute];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind documentele cu informaii cheie referitoare la produsele de investiii [COM(2012)0352
2012/0169(COD),raportorPervencheBers];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerului cu
mrfuri ntre statele membre n ceea ce privete acordarea de competene delegate i de executare
Comisiei pentru adoptarea anumitor msuri, comunicarea de informaii de ctre administraia
vamal, schimbul de date confideniale ntre statele membre i definiia valorii statistice
[COM(2013)05782013/0278(COD),raportorHansPeterMartin];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului de
stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaiului maritim i managementul integrat al zonelor
costiere[COM(2013)01332013/0074(COD),raportorGesineMeissner];
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European i a Consiliului privind
implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE [COM(2013)0315 2013/0166(COD),
raportorPhilippeDeBacker];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind msuri de reducere a costului instalrii reelelor de comunicaii electronice de mare vitez
[COM(2013)01472013/0080(COD),raportorEditHerczog];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind mbuntirea decontrii instrumentelor financiare n Uniunea European i depozitarii
centralideinstrumentefinanciare(CentralSecuritiesDepositoriesCSD)idemodificareaDirectivei
98/26/CE[COM(2012)00732012/0029(COD),raportorKaySwinburne];
Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Croaiei la
Convenia din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri n legtur cu ajustarea profiturilor
ntreprinderilorasociate[COM(2013)05862013/0308(CNS),raportorSawomirNitras];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistena
reciprocntreautoritileadministrativealestatelormembreicooperareadintreacesteaiComisie
n vederea asigurrii aplicrii corespunztoare a legislaiei din domeniile vamal i agricol
[COM(2013)07962013/0410(COD),raportorAntnioFernandoCorreiadeCampos];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificarea Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 alConsiliului de instituire a Fonduluide Solidaritate
alUniuniiEuropene[COM(2013)05222013/0248(COD),raportorRosaEstarsFerragut];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin
sondajasupraforeidemuncdinComunitate[COM(2013)01552013/0084(COD),raportorTatjana
danoka];
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European i a Consiliului privind
cooperarea consolidat ntre serviciile publice de ocupare a forei de munc (SPOFM)
[COM(2013)04302013/0202(COD),raportorFrdricDaerden].

Dezbatereprivindsiguranaproduselor:
Raportul referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind sigurana produselor de consum i de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului i a
Directivei2001/95/CE[COM(2013)00782013/0049(COD),raportorChristelSchaldemose];
Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privindsupraveghereapepiaaproduseloridemodificareaDirectivelor89/686/CEEi93/15/CEE
ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE,
2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE,
2009/48/CE,2009/105/CE,2009/142/CE,2011/65/UEiaRegulamentelor(UE)nr.305/2011,(CE)nr.
764/2008 i (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European i ale Consiliului [COM(2013)0075
2013/0048(COD),raportorSirpaPietikinen];
Raportul referitor la protecia consumatorilor n legtur cu serviciile de utiliti
[2013/2153(INI),raportorJosefWeidenholzer].
Dezbatereprivind:
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind
executarea Directivei 96/71/CE privind detaarea lucrtorilor n cadrul prestrii de servicii
[COM(2012)01312012/0061(COD),raportorDanutaJazowiecka];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind
anumite norme care guverneaz aciunile n despgubire n temeiul dreptului naional n cazul
nclcrilor dispoziiilor dreptului concurenei al statelor membre i al Uniunii Europene
[COM(2013)04042013/0185(COD),raportorAndreasSchwab];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe n contextul cooperrii
operative coordonate de Agenia European pentru Gestionarea Cooperrii Operative la Frontierele
Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene [COM(2013)0197 2013/0106(COD), raportor
CarlosCoelho].

MIERCURI,16APRILIE2014
Dezbatereprivind:
DeclaraiialeConsiliuluiialeComisieicuptrivirelamplinireaa100deanidelaPrimulRzboi
Mondial:leciidenvativiitorulEuropei[2014/2670(RSP)].
Votareurmatdeexplicareavoturilor:
RaportreferitorlaopropuneredeRegulamentalParlamentuluiEuropeanprivindmodalitile
detaliate de exercitare a dreptului de anchet al Parlamentului European i de abrogare a Deciziei
95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European, Consiliului i Comisiei [2009/2212(INL),
raportorDavidMartin];
Raport privind modificarea Regulamentului de procedur al Parlamentului European pentru a
permitefolosireasemnturiielectronice[2014/2011(REG),raportorGyrgySchpflin]
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind statutul i finanarea partidelor politice europene i a fundaiilor politice europene
[COM(2012)04992012/0237(COD),raportorMariettaGiannakou];

Proiectuldebugetrectificativnr.1/2014:ajustritehniceprivindFonduleuropeandeinvestiii,
programulOrizont2020intreprindereacomunShift2Rail[2014/2018(BUD),raportorAnneE.
Jensen];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind taxele datorate Ageniei Europene pentru Medicamente pentru desfurarea de activiti de
farmacovigilen cu privire la medicamentele de uz uman [COM(2013)0472 2013/0222(COD),
raportorLindaMcAvan];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privindprevenireaigestionareaintroduceriiirspndiriispeciiloralogeneinvazive[COM(2013)0620
2013/0307(COD),raportorPavelPoc];
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind protecia speciilor faunei i florei slbatice prin controlul comerului cu acestea (reformare)
[COM(2012)04032012/0196(COD),raportorMatthiasGroote];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind
combaterea fraudelor ndreptate mpotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul
dreptuluipenal[COM(2012)03632012/0193(COD),raportoriIngeborgGrle,JuanFernandoLpez
Aguilar];
Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Deciziei 2005/681/JAI de instituire a Colegiului European de Poliie (CEPOL)
[2013/0812(COD),raportorKingaGl];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind
protecia prin msuri de drept penal a monedei euro i a altor monede mpotriva falsificrii i de
nlocuire a Decizieicadru 2000/383/JAI a Consiliului [COM(2013)0042 2013/0023(COD), raportor
AntheaMcIntyre];
RecomandareareferitoarelaproiectuldedecizieaConsiliuluiprivindncheiereaunuiprotocol
laAcorduldeparteneriaticooperarentreComunitileEuropeneistatelemembrealeacestora,pe
de o parte, i Georgia, pe de alt parte, referitor la un acordcadru ntre Uniunea European i
Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii
[2013/0257(NLE),recomandareKrzysztofLisek].
Dezbatereprivindresurseleproprii:
Sistemulderesurseproprii[2011/0183(CNS),raportoriAnneE.Jensen,JeanLucDehaene].
Msuriledepunerenaplicareasistemuluideresurseproprii[2011/0184(APP),recomandare
AnneE.Jensen,JeanLucDehaene];
ResurseletradiionaleipropriibazatepeVNBimsurilederspunslanecesitiletrezoreriei
[2011/0185(CNS),raportoriAnneE.Jensen,JeanLucDehaene].
Dezbateriprivind:
Raportul referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului de
modificare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului n ceea ce privete dezvluirea
informaiilor nefinanciare i privind diversitatea de ctre anumite societi i grupuri mari
[COM(2013)02072013/0110(COD),raportorRaffaeleBaldassarre];
Fondurileeuropenedeinvestiiipetermenlung[COM(2013)04622013/0214(COD),raportor
RodiKratsaTsagaropoulou];

Raportul referitor la propunerea de directiv a Consiliului de modificare a Directivei


2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplic societilormam i filialelor acestora din
diferitestatemembre[2013/0400(CNS),raportorMojcaKlevaKeku].

JOI,17APRILIE2014
Dezbateriprivind:
Raportul referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului de
modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele i deeurile de ambalaje n vederea reducerii
consumului de pungi de transport din plastic subiri [COM(2013)0761 2013/0371(COD), raportor
MargreteAuken];
Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deeuri [COM(2013)0516
2013/0239(COD),raportorBartStaes];
Votareurmatdeexplicareavoturilor:
Raport referitor la relaiile dintre Parlamentul European i parlamentele naionale
[2013/2185(INI),raportorCarloCasini];
Raport coninnd recomandarea Parlamentului European adresat Consiliului, Comisiei i
Serviciului European de Aciune Extern privind negocierile pentru Acordul de parteneriat strategic
UEJaponia[2014/2021(INI),raportorAlojzPeterle];
Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privindnoilesubstanepsihoactive[COM(2013)06192013/0305(COD),raportorJacekProtasiewicz];
Raport referitor la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului de
modificare a Decizieicadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a
dispoziiilor minime privind elementele constitutive ale infraciunilor i sanciunile aplicabile n
domeniultraficuluiilicitdedroguri,nceeaceprivetedefinireatermenuluidrog[COM(2013)0618
2013/0304(COD),raportorTeresaJimnezBecerrilBarrio];
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European i a Consiliului privind
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, n conformitate cu punctul 13 din Acordul
interinstituional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu i Comisie privind
disciplina bugetar, cooperarea n chestiuni bugetare i buna gestiune financiar (cererea
EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, prezentat de Italia) [COM(2014)0119 2014/2025(BUD),
raportorFrdricDaerden];
Dezbateri i vot referitoare la dezbaterile privind cazurile de nclcare a drepturilor omului, a
democraieiiastatuluidedrept(Articolul122dinRegulamentuldeproceduralPE).

1
0

DINAGENDAPREEDINTELUIPARLAMENTULUIEUROPEAN,DLMARTINSCHULTZ

Luni,14aprilie2014Strasbourg
o ParticiplalucrrilesesiuniiplenuluiParlamentuluiEuropean.

Mari,15aprilie2014Strasbourg
o ntlnirecudlJosManuelBarroso,preedinteleComisieiEuropene;
o ntrevederecudlMichaelRoth,ministrulgermandestatalBiroulfederalalafacerilorexterne.

Miercuri,16aprilie2014Strasbourg
o PrezideazedinanplenndezbaterilepetemaPrimulRzboiMondial.

Vineriduminic,1820aprilie2014
o Activitatencircumscripie.

1
1

COMISIAEUROPEAN

Dinagendasptmniincurs:

MIERCURI,16APRILIE2014

Comisia European va adopta pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile viznd


nclcarealegislaieiUE.AcestedeciziisereferlatoatestatelemembreilamajoritateapoliticilorUE
i au drept obiectiv respectarea legislaiei UE pe ntregul su teritoriu, acionnd att n interesul
cetenilor,ctialntreprinderilor.

1
2

PREEDINIAELENACONSILIULUIUNIUNIIEUROPENE

Motoul:Europacutrilenoastrecomune.

Dinagendasptmniincurs:

LUNI,14 APRILIE 2014

ReuniuneaConsiliuluipentruafaceriexterne,Bruxelles.

ReuniuneaConsiliuluipentruagriculturipescuit,Bruxelles.