Sunteți pe pagina 1din 8

CAMERADEPUTAILOR

DireciapentruUniuneaEuropean


POLITICIIORIENTRIEUROPENE

Agendaactivitiloreuropene
1723februarie2014

AUTORI
dr.CristinaSTROESCU
coordonator

MihaelaZVOIANU
expertparlamentar
CarmenDenisaION
consilierparlamentar
AndreeaNEACU
consilierparlamentar
Sursedeinformareifoto:
www.europa.europarl.eu
www.ec.europa.eu
http://www.gr2014.eu
www.europa.eu
www.consilium.europa.eu
www.curia.europa.eu

DIRECIAPENTRUUE,2014
Publicaiaelectronic,nfiinatnanul2007,
poatefiaccesat:
http://www.cdep.ro/pls/parlam/AFACERI_E
UROPENE.listdocsupl?tip=szs

CUPRINS

DinagendacomisiilorParlamentuluiEuropean..............................................................................................4
DinagendapreedinteluiParlamentuluiEuropean,dlMARTINSCHULTZ........................................................6
DinagendaComisieiEuropene.......7
DinagendaPreedinieiConsiliuluiUniuniiEuropene.........8

PARLAMENTULEUROPEAN

nperioada1722februarie2014,deputaiieuropeniivordesfuraactivitateancadrul
grupurilor parlamentare i al comisiilor permanente ale Parlamentului European, la Bruxelles
Belgia.

Dinagendasptmniincurs:

COMISIA PENTRU CONTROL BUGETAR(CONT)

Luni,17februarie2014
Examinarea proiectului de raport privind Raportul anual 2012 privind protejarea intereselor
financiarealeUEluptampotrivafraudei[2013/2132(INI),raportorInsAyalaSender(S&D)];
Examinarea proiectelor de raport privind descrcareade gestiune 2012 a mai multor instituii
europene: Consiliul i Consiliul European, Serviciul European de Aciune Extern, Curtea de Justiie,
Curtea de Conturi, Comitetul Economic i Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European,
AutoritateaEuropeanpentruProteciaDatelor.

Mari,18februarie2014
Examinarea proiectelor de raport privind descrcareade gestiune 2012 a mai multor instituii
europene: Parlamentul European, ageniile UE, Agenia pentru Cooperarea Autoritilor de
ReglementaredinDomeniulEnergiei,Organismulautoritiloreuropenedereglementarendomeniul
comunicaiilor electronice, Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Centrul
EuropeanpentruDezvoltareaFormriiProfesionale,ColegiulEuropeandePoliie,AgeniaEuropean
deSiguranaAviaiei,BiroulEuropeandeSprijinpentruAzil,AutoritateaBancarEuropean,Centrul
European de Prevenire i Control al Bolilor (ECDC), Agenia European pentru Produse Chimice,
Agenia European de Mediu, Agenia European pentru Controlul Pescuitului, Agenia European
pentru Sigurana Alimentar, Institutul European pentru Egalitatea de anse ntre Femei i Brbai
(EIGE), Autoritatea European de Asigurri i Pensii Ocupaionale, Institutul European de Inovare i
Tehnologie, Agenia European pentru Medicamente, Observatorul European pentru Droguri i
Toxicomanie, Agenia European pentru Siguran Maritim, Agenia Uniunii Europene pentru
Securitatea Reelelor i a Informaiilor (ENISA), Agenia European a Cilor Ferate, Autoritatea
European pentru Valori Mobiliare i Piee, Fundaia European de Formare, Agenia de
AprovizionareaEuratom,FundaiaEuropeanpentrumbuntireaCondiiilordeViaideMunc,
EUROJUST, Oficiul European de Poliie Europol, Agenia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene, Frontex, ntreprinderile comune, Agenia GNSS European, ARTEMIS sisteme informatice
integrate, Clean Sky aeronautica i mediul, Consiliul consultativ european de iniiativ privind

nanoelectronica ENIAC, FCH pile de combustie i hidrogen, IMI medicamente inovatoare, ITER
energiedefuziune,SESARsigurananavigaieiaeriene,Fondurileeuropenededezvoltare(FED).

COMISIA PENTRU CONTROL BUGETAR(CONT)

Joi,20februarie2014

Descrcarea de gestiune 2012: prezentare a recomandrilor Consiliului de ctre dl Christos


Staikouras, ministru delegat pentru finane al Republicii Elene (Preedinia Elen a UE), n prezena
dlui Algirdas emeta, comisarul responsabil pentru impozitare, vam, statistic, audit i lupta
antifraud[CONT/7/15197,raportorMarkusPieper(PPE)];
Schimb de opinii n contextul descrcrii de gestiune 2012 cu dna Marta Fernndez Currs
secretardestatnsrcinatcubugeteleicheltuielileMinisteruldefinaneiadministraiepublical
RegatuluiSpaniei[CONT/7/15196,raportorMarkusPieper(PPE)];
Examinareaproiectuluideraportprivinddescrcareadegestiune2012:BugetulgeneralalUE
ComisiaEuropean[2013/2195(DEC)COM(2013)0570[01],raportorMarkusPieper(PPE)];
Examinarea proiectului de raport privind rapoartele speciale ale Curii de Conturi n contextul
descrcriidegestiuneaComisieipentruexerciiulfinanciar2012[2013/2260(DEC),raportorMarkus
Pieper(PPE)].
mpreuncuComisiapentruliberticivile,justiieiafaceriinterne
Examinarea amendamentelor privind combaterea fraudelor ndreptate mpotriva intereselor
financiarealeUniuniiprinintermediuldreptuluipenal[2012/0193(COD)COM(2012)0363,raportori
IngeborgGrle(PPE),JuanFernandoLpezAguilar(S&D)].

COMISIA PENTRU AFACERI ECONOMICEI MONETARE (ECON)

Luni,17februarie2014

Examinareaproiectuluideraportprivindregimulfiscalcomuncareseaplicsocietilormam
i filialelor acestora din diferite state membre [2013/0400(CNS) COM(2013)0814, raportor Mojca
KlevaKeku(S&D)];
Examinarea proiectului de raport privind aderarea Croaiei la Convenia din 23 iulie 1990
privind eliminarea dublei impuneri n legtur cu ajustarea profiturilor ntreprinderilor asociate
[2013/0308(CNS)COM(2013)058,raportorSawomirNitras(PPE)].

COMISIA PENTRU MEDIU,SNTATE PUBLIC ISIGURANALIMENTAR (ENVI)

Luni,17februarie2014

AudierepublicprivindIniiativacetenilorRight2WaterApaesteundreptalomului.

DINAGENDA PREEDINTELUI PARLAMENTULUI EUROPEAN, DL MARTINSCHULTZ

Luni,1713februarie2014
o Activitatencircumscripie.

Mari,18februarie2014Roma/Bruxelles
o ntrevederecudlEnzoMoaveroMilanesi,ministrulitalianalAfacerilorEuropene;
o Participlaconferindezbatere:nperioadaderecuperareirennoire:quovadisEuropa?
mpreun cu dl Ignazio Marino Roberto, primarul Romei, dl Enzo Moavero Milanesi, ministrul
AfacerilorEuropene,idlEzioMauro,directoralziaruluiLaRepubblica;
o ParticipladeschidereaexpoziieiCentrulSolidarnosc.

Miercuri,19februarie2014Bruxelles
o ntrevederecudlIgorCorman,preedinteleParlamentuluiRepubliciiMoldova.

Joi,20februarie2014Bruxelles
o Conferinapreedinilor;
o ntrevederecudlBohuslavSobotka,primministrualRepubliciiCehe.

Vineri,smbtiduminic,2123februarie2014
o Activitatencircumscripie.

COMISIAEUROPEAN

Dinagendasptmniincurs:

LUNI,17 FEBRUARIE2014

OrganizatoriiprimeiiniiativecetenetieuropenedesuccesviziteazComisiapentruapleda
nfavoareauneiatitudiniproactive.
ConferinaprivindConsolidareadimensiuniiurbaneapoliticiiregionale.

MIERCURI,19FEBRUARIE2014

Comisia adopt noile orientri privind ajutoarele de stat pentru aeroporturi i companiile
aeriene.
Comisialanseazostrategiepentruturismuldecoast.
JOI,20FEBRUARIE 2014

Comisiaadoptpachetullunardedeciziireferitoarelaprocedurilevizndnclcarealegislaiei
UE.

PREEDINIACONSILIULUIUNIUNIIEUROPENE

Dinagendasptmniincurs:

17FEBRUARIE2014

ReuniuneaConsiliuluipentrupescuitiagricultur,Bruxelles;
ReuniuneaEurogrup,Bruxelles.

18FEBRUARIE2014

ReuniuneaConsiliuluiafacerieconomiceifinanciare,Bruxelles.

2024 FEBRUARIE2014

ReuniuneaConsiliuluicompetitivitate,Bruxelles;
Conferina Finanarea creativitii, organizat de Preedinia Consiliului European la
Atena.