Sunteți pe pagina 1din 33

EFECTELE INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE

Dinpunctdevedereconceptual,implicaiilepozitivelanivel
macroeconomic serefer, n principal, la urmtoarele aspecte:
Susin creterea economic
, fapt ce se realizeaz difereniat funcie de forma pe care ombrac investiia strin direct. n
cazul unei investiii pe loc gol (greenfield), cretereae c o n o mi c s e d a t o r e a z
c r e r i i u n e i n o i c a p a c i t i d e p r o d u c i e , l o c u r i l o r d e
mu n c s upl i ment ar e, apar i i ei unui nou cons umat or i pl t i t or de t axe. n
caz ul par t i ci pr i i l a privatizare, efectele pozitive apar n situaia eficientizrii
activitii agentului economic icreterii competitivitii acestuia, permind
supravieuirea pe termen lung a ntreprinderii privatizate.
Stimuleaz investiiile interne,
nt r uct pr oduct or i i aut oht oni vor f i i nt er es a i n creterea eficienei
activitii i mbuntirea calitii output -urilor fie pentru a face faconcurenei
datorate prezenei investitorilor strini n sect orul de activitate respectiv,
fie pentru a dobndi calitatea de furnizori ai investitorului strin. n plus, firmele
locale potdobndi acces la canalele de distribuie ale investitorului strin, caz n care vor fi
interesate ncreterea produciei i a calitii bunurilor realizate.
Sprijin restructurarea i privatizarea
, aspect care prezint o importan deosebit ncazul statelor central i est europene, n special n
cazul firmelor care necesit un volum marede capital i capacitatea de a reorganiza i eficientiza
activitatea. Astfel, investitoriistrini pot contribui nu numai cu resursele financiare
necesare privatizrii, n msura ncare efectueaz ulterior investiii n vederea eficientizrii
rapide a activitii firmei.
Susin creterea investiiilor de capital
, datorit accesului investitorilor strini lasursele externe de capital. n cazul n care
pieele locale de capital nu dispun de resursefinanciare pentru finanarea unor
proiecte importante, investiiile strine pot acoperi acestdeficit deoa rece reprezint
o surs direct de capital strin. Astfel, pot avea efecte pozitive asupra balanei de pli
externe, prin finanarea deficitului de cont curent.
Genereaz efecte pozitive asupra balanei comerciale
, dac investitorul direct produce prioritar pentru export sau n cazul produciei destinate
pieei interne care substituieimporturile.

Susin creterea veniturilor la bugetul statului
datorit apariiei de noi contribuabili neconomia rii gazd. Chiar i n cazul n care se acord
anumite stimulente fiscale, veniturile bugetare cresc ca urmare a creterii ncasrilor din
impozitele pe salarii.Dei investiiile strine directe pot genera o serie de efecte pozitive la
nivelul rii dei mp l a n t a r e , n u e s t e e x c l u s p o s i b i l i t a t e a a p a r i i e i u n u i
i mp a c t n e g a t i v a t t l a n i v e l macroeconomic, ct i la nivel sectorial.O par t e
di nt r e aces t e ef ect e negat i ve s unt i ner ent e i s e mani f es t , n gener al ,
petermen scurt, apariia lor fiind strns legat de implementarea investiiei i/sau
eficientizareaacesteia, ca de exemplu:
Creterea importurilor
, r ef l ect at ne gat i v as upr a s ol dul ui bal an ei comer ci al e, s e d a t o r e a z
i mp o r t u l u i d e ma i n i i u t i l a j e f i n a n a t d e i n v e s t i t o r u l s t r i n ,
f r d e c a r e implementarea investiiei nu ar fi posibil. Pe termen lung, n msura n care
retehnologizareaactivitii se concretizeaz n creterea productivitii i competitivitii, se poate
nregistra odiminuare a deficitului comercial, n principal, atunci cnd investitorul
strin esteorientat preponderent ctre export sau substituirea importurilor.
Creterea omajului
dat or i t r es t r uct ur r i i nt r epr i nder i l or pr i vat i z at e cu s copul eficientizrii
rapide a activitii. Este evident c, n acest caz, se poate nregistra o reducere anumrului
locurilor de munc n ntreprinderile privatizate. n opinia noastr, pe termenlung, acest
dezavantaj este nesemnificativ n situaia n care ntreprinderile
restructurate beneficiaz de creterea eficienei i competitivitii activitii, caz n
care, prin efecte deantrenare, pot genera noi locuri de munc (prin dezvoltarea unor
activiti aflate n amontesau n aval).
Impact negativ asupra bugetului datorat
, pe de o parte, facilitilor fiscale acordateinvestitorilor strini (politica de
stimulente) care au ca efect imediat reducerea veniturilor b u g e t a r e . P e d e
a l t p a r t e , c r e t e r e a n u m r u l u i o me r i l o r c a u r ma r e a p r i v a t i z r i i
i restructurrii ntreprinderilor de stat genereaz cheltuieli suplimentare la buget, ntructfora
de munc disponibilizat de sectoarele restructurate nu este imediat absorbit deactivitile
aflate n dezvoltare. Pe termen lung, pe msur ce investiiile realizate ajung
lamaturitate, se poate nregistra o cretere a veniturilor la bugetul statului datorit impozitelor
itaxelor pltite de noii contribuabili (firme i salariai).
Aadar, impactul ISD asupra economiei rii gazd este diferit de la o
ar la alta, nfuncie de condiiile concrete existente la nivel economic, social i
politic i de gradul de ptrundere a capitalului strin.
2.1 Efectele ISD la nivel macroeconomic
2.1.1 Rolul ISD n susinerea creterii economice
Rel a i a bi di r ec i onal di nt r e i nves t i i i l e s t r i ne di r ect e i
cr e t er e a e c o n o m i c s e d a t o r e a z p e d e o p a r t e ,
i m p a c t u l u i a c e s t o r a a s u p r a m e d i u l u i e c o n o m i c d i n
f i e c a r e a r i p e d e a l t p a r t e , i n f l u e n e l o r p o z i t i v e
p e c a r e c r e t e r e a e c o n o m i c s u s i n u t i d u r a b i l l e
a r e a s u p r a f l u x u r i l o r d e c a p i t a l s t r i n r e c e p t a t e . P o t r i v i t
s p e c i a l i t i l o r n d o me n i u , p e n t r u o a r d a t , p e r i o a d e l e d e
c r e t e r e e c o n o m i c i n t e n s s u n t c a r a c t e r i z a t e p r i n
a t r a g e r e a u n o r f l u x u r i importante de investiii strine directe (Lipsey, 2000,
pag.72).Romni a de i a cunos cut r i t mur i nal t e de cr e t er e e conomi c,
aceas t a nu a f os t susinut n aceeai msur de investiii strine directe. La
nivelul anului 2005, pondereastocului de investiii strine directe n PIB reprezenta
24,2% , valoare situat sub mediaeuropean UE-25 (31,7%)
n cons eci n , n cont ext ul gl obal i z r i i i al i nt egr r i i
economi ce concretizate, n principal, n internaionalizarea produciei, investiiile strine susin
cretereaeconomic, ntr-o msur mai mare sau mai mic, n funcie de condiiile concrete
existente nfiecare ar.
2.1.2 Impactul ISD asupra balanei de pli
Efectele investiiilor strine directe asupra balanei de pli sunt numeroase i,uneori,
contradictorii, fiind determinate de o serie de factori, dintre care cei mai
importanisunt: tipul investiiei, eficiena economic, domeniul de activitate, accesul la resurse,
costuriletranzaciilor clasice i interveniile rii gazd.Analiza impactului ISD asupra balanei de
pli trebuie s aib n vedere att fluxurilecomerciale (balana comercial), ct i
posibilele ieiri semnificative de capital saudeturnarea unor fluxuri poteniale din
partea altor investitori (Dianu&Vrnceanu, 2002, pag.188). n acest sens, cel mai bun
exemplu l constituie cazul companiei de telefonie fixRomtelecom, la privatizarea creia,
investitorului strin i s-a garantat monopolul pe pia pe odurat de 5 ani (1998-2003), timp n
care tarifele au crescut semnificativ. Aceste profituri maimari obinute ca urmare a unor tehnici
anti-concureniale se pot transforma n ieiri de capital,sub forma salariilor excesive ale
expatriailor i a taxelor de redeven ridicate, influenndnegativ balana de pli.
n cazul rilor n tranziie la economia de pia, situaiile de acest g e n n u s u n t
s i n g u l a r e , d a c a v e m n v e d e r e c o n c e n t r a r e a I S D p e p i e e l e
d e t i p oligopol.O alt problem pe care o ridic analiza impactului investiiilor strine directe
este ceaa modalitii de finanare, care i nflueneaz direct nivelul datoriei private
externe. Efectelenegative asupra balanei de pli apar n cazul companiilor strine
care se mprumut nstrintate i se concentreaz ulterior asupra recuperrii rapide a
investiiei prin utilizarea unor tehnici de eludare fiscal (preuri de transfer sau redevene
mari).Un alt aspect al analizei impactului ISD asupra balanei de pli vizeaz urmrirea nt i mp
a ef ect el or gener a t e de pr oi ect el e i nves t i i onal e, as t f el : n pr i ma f az
( r eal i z ar ea investiiei), intrrile de capital se nregistreaz n contul financiar, constituind un
mijloc deechi l i br ar e a bal an ei de pl i , pr i n f i nan ar ea de f i ci t ul ui de cont
cur ent ; n f az a a doua ( i mp l e me n t a r e a i n v e s t i i e i ) d a t o r i t
i mp o r t u r i l o r ma s i v e r e a l i z a t e d e f i r me l e s t r i n e (echipamente, utilaje,
materii prime etc) se nregistreaz un efect negativ asupra balanei comerciale;In faza
a treia (maturitatea investiiei) efectele asupra balanei de pli, respectiv balanei
comerciale sunt diversificate. Efecte pozitive asupra contului curent apar atuncicnd profiturile
obinute se reinvestesc n ara gazd, iar ieirile de capital sub formadobnzilor, redevenelor
i cele generate de sistemul preurilor de transfer administrative nu sunt
semnificative.Aadar, exist o multitudine de canale prin care investiiile strine directe pot
afecta pozitiv sau negativ balana de pli externe a rii receptoare.
2.1.3 Influena ISD asupra veniturilor i cheltuielilor bugetare
Un alt efect agregat al investiiilor strine directe este cel asupra bugetului, impact ces e poat e
mani f es t a at t s ub f or ma unor cont r i bu i i poz i t i ve, ct i negat i ve. n
es en , specialitii consider c ntr-o prim faz impactul asupra bugetului este
negativ pentru caulterior, odat cu dezvoltarea activitilor i crearea de noi locuri de munc,
acesta s devin pozitiv.

2.2 Efectele ISD la nivel microeconomic
2.2.1 Impactul ISD asupra forei de munc
Efectele investiiilor strine directe asupra forei de munc locale depind substanial deurmtorii
factori: mrimea i tipul investiiilor; modalitatea de
intrare a investitorului strin;domeniul vizat; strategia firmelor investitoare;
condiiile specifice din ara gazd.
Mrimea investiiei
(firmei) afecteaz fora de munc local att din
punct devedere cantitativ ct i calitativ. Sub aspect cantitativ, societile
transnaionale, dei reduseca numr (aproximativ 2% din numrul de societi
cu capital strin) atrag cea mai mare partea forei de munc (peste 60% din
angaj a i i f i r mel or cu capi t al s t r i n) , compar at i v cu investitorii mici i
mijlocii
care predomin ca numr, dar atrag numai o mic parte aangajailor locali
(circa 35%). Din punct de vedere calitativ, mrimea i fora financiar a f i r mei
det er mi n ms ur a n car e ace as t a s e i mpl i c n pr oces ul de pr e gt i r e i
f or mar e
profesionalaangajailorsi.Acestaesteprincipalulmotivpentrucare
activitile detraining sunt mult mai numeroase n cazul marilor societi
transnaionale (ca de exemplucele de telefonie mobil, societile financiare etc.) comparativ cu
firmele mici i mijlocii.
nacelai timp, companiile transnaionale, datorit comportamentului
competitiv itehnologiilordeinutegenereaz,decelemaimulteori,mai
puine locuri de munc dectfirmele locale de aceeai mrime.
Tipul investiiei
, respectiv
motivaia acesteia
, reprezint un alt determinant major al impactului ISD asupra resursei umane. Astfel, n
cazul investiiilor strine motivate decostul sczut al forei de munc (pentru ramurile
intensive n munc) i/sau calitatea forei demunc, caracteristicile resursei umane
autohtone influeneaz semnificativ decizia de ainvesti, constituind principalul avantaj de
localizare al rii gazd.
Modal i t at ea de i nt r ar e
a i nves t i t or ul ui s t r i n i nf l uen eaz cant i t at i v s t r uct ur a populaiei active. Astfel,
prin investiiile de tip greenfield se creeaz noi locuri de munc cuefecte pozitive asupra
ocuprii. Situaia este complet diferit n cazul ISD atrase n procesulde privatizare, ntruct
ntreprinderile achiziionate se confrunt, n general, cu reduceri dramatice de
personal, ca urmare a restructurrii activitii, cu impact negativ asupra pieeimuncii. Cu toate
acestea, n contextul n care investitorul strin reuete, prin eficientizareaactivitii, s salveze
de la faliment compania n cauz, pe termen lung, efectul nregistrat este benefic, datorit
conservrii unor locuri de munc.
Domeniul de activitate
al firmei influeneaz att cantitativ ct i calitativ fora demunc local.Astfel, n
funcie de tipul de produse realizate (intensive n munc, n capital saun cunotine) poate
predomina unul dintre factorii de producie. n situaia n care factorul predominant
este munca, investiiile strine directe au un impact cantitativ semnificativ asupra
forei de munc.
Strategia firmei
investitoare are efecte directe asupra forei de munc
locale, subaspect cantitativ. Astfel, n situaia n care compania multinaional
produce direct n aragazd impactul este cu mult mai semnificativ dect n
cazul n care nfiineaz doar filiale(reele) de distribuie. De remarcat c,
n Romnia, ca i n celelalte ri central i esteuropeneaufostadoptate
ambele strategii - producie direct, respectiv reele de distribuie.
2.2.2 Efectele ISD asupra restructurarii
Societile transnaionale susin restructurarea economic a rii gazd att n
moddirect, ct i indirect. Efectele directe se datoreaz: introducerii de noi
tehnologii i/saumodernizrii celor deja existente, n interes propriu; dezvoltrii unor activiti
noi; stimulriifurnizorilor locali n vederea integrrii verticale n sistemul corporatist. Impactul
indirecteste generat de intensificarea concurenei dintre firmele strine i cele
autohtone. Astfel, pentru a putea concura cu productorii strini, firmele locale sunt interesate
s-i restructurezei modernizeze activitatea.In funcie de nivelul la care se realizeaz
restructurarea, literatura de specialitateidentific urmtoarele tipuri:

r es t r uct ur ar e i nt er s ect or i al : r ef l ect par i al r evol u i a i nf or ma i onal i
cons t nrestructurarea tututor sectoarelor de activitate ale economiei, tendina fiind aceea
decretere a ponderii serviciilor n detrimentul agriculturii;

r es t r uct ur ar e a i nt r as ect or i al : pr es upune t r ecer ea, n cadr ul f i ecr ui
s ect or , de l a activiti caracterizate prin productivitate sczut (intensive n
munc) la activitinalt productive, generatoare de valoare adugat mare,
intensive n cunotine i tehnologie;

restructurarea firmei: prin utilizarea unor tehnologii noi, moderne i realizarea
unor activiti generatoare de valoare adaugat mare.
2.2.3 Efectele ISD asupra tehnologizrii
Specialitii consider c una dintre cele mai importante contribuii ale
investiiilor strine directe o reprezint transferul de tehnologie, un rol deosebit
revenind, n acest sens,societilor transnaionale.
Din punctul de vedere al rii receptoare, transferul tehnologic prin ISD, prezint
omultitudine de avantaje, dintre care cele mai importante sunt:

utilizarea unor tehnologii noi, a cror implementare presupune
mbuntireacunotinelor i abilitilor muncitorilor;

di f uz i a de t ehnol ogi e, cuno t i n e i capabi l i t i s e r eper cut eaz poz i t i v i
as upr aa gen i l or e conomi ci cu car e ST i nt r n r el a i i de af acer i
( f ur ni z or i , subcontractori, firme concurente), reflectndu-se asupra costurilor i
calitii bunurilor i serviciilor furnizate;

dez vol t ar ea r el a i i l or di nt r e ST i i ns t i t u i i l e l ocal e ( i ns t i t ut el e de
cer cet a r e, universitile, institutele de standardizare i controlul calitii, centrele
de pregtire profesional);

stimularea concurenei i impulsionarea firmelor autohtone s-i
direcionezeeforturile pe linia tehnologizrii activitii;

prin atragerea angajailor ST de ctre firmele locale apare un fenomen de dispersie a practicilor
tehnologice i manageriale.
2.2.4 ISD i activitatea de cercetare-dezvoltare (C&D)
Evoluiile din ultimul deceniu au demonstrat c, urmare a accenturii
presiunilor concureniale pe plan internaional i dezvoltrii tehnologice rapide,
tot mai multe societitransnaionale i sporesc permanent cheltuielile de
cercetare-dezvoltare pentru a-imenine avantajele competitive generate de
inovareatehnologic.
n esen, societile transnaionale care dezvolt activiti de C&D n strintate
senscriu n una din urmtoarele categorii:
ST care urmresc exploatarea activelor (assets exploiting): acestea sunt, ngeneral,
originare n rile dezvoltate i i internaionalizeaz producia pentru a avea acces la resurse
naturale sau la for de munc ieftin, astfel nctsitueaz activitile de C&D pe un plan
secundar;

ST care urmresc sporirea activelor (augmenting exploiting): sunt, de cele maimul t e or i ,
or i gi nar e n economi i l e n cur s de dez vol t ar e i caut ca pr i n realizarea de
ISD s ctige acces la capabilitile de cercetare-dezvoltarelocale (cu scopul creterii
competitivitii prin inovare tehnologic) motiv pentru care situeaz n centrul activitii lor
activitile de C&D.
2.2.5 Rolul ISD n economia cunoaterii
Construirea economiei cunoaterii presupune trecerea de la abordarea industrial aeconomiei
la abordarea informaional a crei caracteristic principal o reprezint vitezaschimbrilor.n
consecin, concurena acerb la nivel global a transformat cunotinele nfora vital a
economiei, astfel nct pentru a supravieui, societile transnaionale sunt obligate s
aloce resurse importante n vederea obinerii de cunotine.Importana cunotinelor n noua
economie mondial a fost recunoscut oficial lanivelul Uniunii Europene odat cu
adoptarea Agendei Lisabona care a stabi lit ca prioritate pent r u s t at el e membr e
cons t r ui r ea economi ei baz at e pe cuno t i n e n veder ea as i gur r i i creterii
competitivitii i a unei dezvoltri economice susinute.Efectele investiiilor strine directe
difer de la o ar la alta, n funcie
de condiiileconcrete existente la nivel economic, social i politic, gradul de
ptrundere a capitalului strini structura influxurilor de ISD.
CAP. 3IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ASUPRAECONOMIEI
ROMANESTI
3.1 Impactul ISD asupra cre
s
terii economice
Comparativ cu situatia nregistrata la nivel national, la nivelul regiunilor de dezvoltarenu se
constata o corelatie directa si puternica ntre fluxurile de capital strain atrase si niveluld e
d e z v o l t a r e d e c t n c a z u l r e g i u n i i Bu c u r e s t i - I l f o v . Da t e l e
e mp r i r i c e c u p r i v i r e l a contributia fiecarei regiuni de dezvoltare la realizarea PIB
evidentiaza existenta unor decalaje,n special ntre zona cu cea mai mare pondere,respectiv
Bucuresti-Ilfov care detine peste 19%din PIB, si regiunea cea mai putin reprezentativa, si anume
zona de Sud-Vest care contribuienumai cu 9% l a f or mar ea PI B. De r emar cat
f apt ul ca aces t e doua r egi uni det i n pr i ma s i respectiv penultima pozitie n ceea ce
priveste ponderea n fluxurile de ISD atrase, decalajulexistent fiind, nsa, cu mult mai
accentuat.Astfel, regiunea Bucuresti -Ilfov a atras peste 60% din intrarile de capital
strain n timp cezona de Sud-Vest care nregistreaza cel mai scazut nivel de dezvoltare
economica a receptatnumai 3,4% din fluxurile de ISD.n acelasi timp, regiunea Nord-
Est care detine cea mai scazuta pondere n stocul de ISD receptate la nivel national (1,3%)
contribuie semnificativ la
r eal i z ar ea PI B ( 12, 5%) . De as emenea, z onel e de Sud, Cent r u s i Nor d - Ves t
des i det i n o pondere relativ ridicata n PIB, situata la nivelul de peste 12% ca si n cazul
regiunii Nord-Est,atrag numai o parte nesemnificativa a intrarilor de ISD, respectiv
sub 7,5%, valoare mai scazuta dect cea nregistrata de regiunea de Sud-Est (8,4%) a carei
contributie la formareaPIB este de 11,3%.n consecinta, datele de mai sus sugereaza faptul ca
nivelul de dezvoltarer e gi onal a des i i nf l ue nt eaz a i nt r ar i l e de capi t al s t r ai n nu
r epr ez i nt a s i ngur ul cr i t er i u n stabilirea deciziei de a investii ntr-o anumita
zona.Al e g e r e a a mp l a s a me n t u l u i d e c a t r e i n v e s t i t o r i i s t r a i n i a f o s t
i n f l u e n t a t a d e o multitudine de factori, dintre care cei mai importanti sunt:existenta fortei
de munca calificatesi a personalului cunoscator de limbi straine; nivelul de
dezvoltaredin punctul de vedere al i ndus t r i ei r es pect i ve; exi s t ent a unor cent r e
uni ver s i t ar e s i a unei i nf r as t r uct ur i f i z i ce dezvoltate; apropierea de un aeroport,
precum si apropierea de furnizori si de clienti. n opinianoastra, acesti factori n ansamblul lor ar
putea explica preferinta investitorilor straini pentruregiunea Bucuresti-Ilfov care beneficiaza nu
numai de un nivel de dezvoltare mai ridicat, dar s i de exi s t ent a f or t ei de munca
cal i f i cat e s i a i nf r as t r uct ur i i f i z i ce neces ar e dez vol t ar i i afacerilor,comparativ
cu regiunile de Nord-Est si Sud-Vest defavorizate sub aceste aspecte.As adar , anal i z el e
ef ect uat e au evi de nt i at dez echi l i br ul nr egi s t r at n dez vol t ar ea economiei
romnesti, concretizat n existenta unor decalaje accentuate ntre diferitele regiuni,sugernd, n
acelasi timp, posibilitatea atenuarii acest ora prin participarea capitalului strainsub
forma investitiilor directe.Dat fiind faptul ca o crestere economica sustinuta si durabila
este posibila numai nconditiile unei dezvoltari armonioase, care sa includa toate
zonele tarii, n opinia noastra,atenuarea decalajelor regionale, inclusiv prin
participarea capitalului strain, ar trebui sareprezinte o prioritate reala afactorilor de
decizie. n acest sens, avnd n vedere aspectele prezentate pe parcursul elaborarii
lucrarii, consideram ca primii pasi ar trebui sa vizeze ctevadirectii principale, si anume:1.
Cresterea semnificativa a gradului de absorbtie a fondurilor europene si utilizareaeficienta si
eficace a acestora (n 2007 absorbtia de fonduri europene a fost sub 1%, aproapede 0% ,
datorita, de exemplu, lipsei proiectelor fezabile de investitii), ceea ce ar genera
odezvoltare a infrastructurii fizice si institutionale cu impact pozitiv asupra fluxurilor de
ISDatrase. Analizele efectuate au demonstrat importanta infrastructurii fizice si institutionale
nat r ager ea i nves t i t or i l or s t r ai ni , mot i v pent r u car e cons i der am ca
es ent i al a f r uct i f i car eaopor t uni t at i l or car e au apar ut n aces t s ens odat a cu
i nt egr ar ea Romni ei n Uni unea Europeana.2. Aplicarea mai eficienta a politicii
UE n domeniul ajutoarelor de stat (acordateas t f el i ncat s a s e evi t e cr ear e a
unor di s t or s i uni al e medi ul ui concur ent i al ; s e acor da pe sectoarele care au
potential de dezvoltare), inclusiv a celor privind investitiile (straine si autohtone),
prin eliminarea ajutoarelor de tip salvare-restructurare si directionarea acestoracu pr i or i t at e
cat r e obi ect i vel e car e vi z eaz a ef ect el e benef i c e pe t er men l ung, cum
ar fi:dezvoltarea regionala, dezvoltarea activitatilor de inovare si C&D, cresterea
nivelului de pregatire a fortei de munca, sustinerea ntreprinderilor mici si mijlocii care
constituie coloanavertebrala a economiei romnesti.3. Implicarea mai activa a agentiilor de
dezvoltare si a agentiei pentru investitii straine(ARIS) n promovarea regiunilor tarii ca
zone investitionale prin elaborar ea unor proiecteconcrete si identificarea si abordarea
potentialilor investitori straini. Atragerea unor investitoristraini prin proiecte punctuale care
urmaresc specificul zonei si valorificarea la maximum a potentialul acesteia, n special n zonele
defavorizate sub aspectul dezvoltarii economice, ar putea contribui la reducerea decalajelor
regionale.
3.2 Impactul ISD asupra investitiilor de capital
Una dintre caile prin care investitiile straine directe influenteaza indirect
crestereaeconomica este formarea capitalului autohton, ntruct ISD au efect
multiplicator asuprainvestitiilor interne. Prin efecte de antrenare, investitiile straine directe au
stimulat investitiileautohtone, a caror dinamica a fost superioara comparativ cu cea a fluxurilor
de capital strain,contribuind astfel, indirect, la dezvoltarea activitatilor productive, n principal, a
celor aflaten amonte sau n aval fata de obiectul de activitate al filialei straine.Un alt efect
pozitiv al influxurilor de capital strain consta n suplimentarea resurselor interne contribuind,
astfel, la reducerea deficitului ntre economiile interne si necesarul de investitii si, n
consecinta, la cresterea formarii brute a capitalului fix. Initial,fluxurile de ISDau nregistrat
niveluri relativ reduse si au fost ndreptate preponderent catre procesul
de privatizare, ceea ce a minimizat impactul pozitiv al intrarilor de capital strain
constnd ndinamizarea achizitionarii de active fixe. Ulterior, se nregistreaza
treptat o crestere a ISDatrase concomitent cu o modificare sensibila a structurii acestora n
favoarea investitiilor detipgreenfield, astfel nct impactul intrarilor de capital strain asupra
FBCF se manifesta dince n ce mai puternic. incepnd cu anul 2004 se nregistreaza niveluri
superioare ale ponderiiI SD n FBCF, cupr i ns e nt r e 23% s i apr oxi mat i v 32%,
dat or at e, n opi ni a noas t r a, at t preocuparii investitorilor straini pentru
modernizarea activitatii si cresterea competitivitatii produselorrealizate pentru a
face fata concurentei de pe Piata Uni ca, ct si intensificarii investitiilor straine de tip
greenfield n vederea consolidarii pozitiei pe piata regionala, ncontextul integrarii Romniei n
Uniunea Europeana.Asadar, impactul fluxurilor de ISD asupra investitiilor de capital se
concretizeaza nefecte pozitive reprezentate att de suplimentarea capitalului intern destinat
achizitionarii deactive fixe, ct si n stimularea investitiilor autohtone, cu influente favorabile
evidente, directesi indirecte, asupra cresterii economice.
3.3 Impactul ISD asupra balantei de plati
I mpact ul cant i t at i v s i cal i t at i v al i nves t i t i i l or s t r ai ne di r ect e as upr a
bal ant ei comerciale este negativ, att datorita dinamicii mai accentuate a importurilor firmelor
strainedect cea a exporturilor realizate de catre acestea, ct si ca urmare a faptului ca s-au
importatcu precadere bunuri cu valoare adaugata mare si s-au exportat, n cea mai mare parte,
produsecu un grad de prelucrare scazut. n opinia noastra, aceasta evolutie nefavorabila s-a
datorat, n principal, unor cauze legate de implementarea investitiilor straine, orientarea
preponderentacatre activitatile de comert si lipsa capabilitatilor autohtone necesare dinamizarii
avantajelor comparative prin ISD.Investitiile straine directe au reprezentat o sursa importanta de
finantare a deficituluide cont curent, n special ncepnd cu anul 1997 cnd sau receptat fluxuri
mai mari de capitals t r ai n. De as emenea, a nal i z el e ef ect uat e au demons t r at ca,
pe ans ambl ul economi ei , compani i l e s t r ai ne ext r ag mai put i n dect
i nt r oduc, e f ect ul f i nanci ar net ( cal c ul at ca diferenta ntre intrarile si iesirile de
capital) accentundu-se odata cu cresterea influxurilor deISD. n acest context, apreciem ca
intrarile masive de capital strain constnd, n principal, n participatii si profit reinvestit, n
defavoarea creditelor externe, ar putea contribui semnificativla echilibrarea balantei de plati
externe, prin diminuarea deficitului de cont curent.
3.4 Impactul ISD asupra cheltuielilor si veniturilor bugetare
Efectele investitiilor straine dir ecte atrase s-au reflectat asupra deficitului
bugetar, capitalul strain influentnd att direct ct si indirect evolutia acestuia. Pna la nivelul
anului14

Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002, ISD ndreptate preponderent catre procesul de privatizare si aflate, n cea
mai mare parte, n faza de implementare, au contribuit la adncirea deficitului
bugetar. Ulterior, caurmare a intensificarii preocuparii investitorilor straini pentru dezvoltarea
unor activitati peteren gol si atingerii fazei de maturitate n cazul majoritatii
investitiilor implementate n perioada anterioara, investitiile straine directe au avut o
influenta benefica asupra deficitului bugetar concretizata n cresterea veniturilor din taxe si
impozite si diminuarea cheltuielilor denatura sociala (crearea de noi locuri de munca cu impact
pozitiv asupra ratei somajului).
3.5 Impactul ISD asupra fortei de munca
Apreciem ca impactul investitiilor straine directe asupra calitatii fortei de
muncaconsta att n contributii benefice, concretizate n dinamica pozitiva a cstigurilor
salariale simbunatatirea pregatirii angajatilor, ct si n efecte economice si sociale negative, pe
termenlung, datorate cresterii dramatice a numarului cazurilor de mbolnaviri profesionale. n
plus,ca urmare a faptului ca cea mai mare parte a capitalului strain a fost ndreptata catre
activitatiintensive n munca, n detrimentul celor bazate pe cunostinte si tehnologie,
contributiile pozi t i ve s unt r el at i v r edus e, f i i nd l i mi t at e l a ct eva domeni i
de act i vi t at e di n s ect or ul serviciilor (intermedieri financiare si telecomunicatii).
3.6 Impactul ISD asupra productivit
at
ii, eficien
t
ei
s
i competitivitatii economice
Investitiile straine directe au generat efecte semnificative la nivel
microeconomicreflectate asupra productivitatii, eficientei si competitivitatii activitatilor care
au beneficiat dei nt r ar i mai mar i de capi t al s t r ai n. n ac es t s ens , anal i z el e
ef ect uat e per mi t evi dent i er ea urmatoarelor modificari favorabile si nefavorabile,
asociate investitiilor straine directe.Prin efectele reflectate asupra productivitatii, eficientei si
competitivitatii activitatilor economice, investitiile straine directe au contribuit la restructurarea
economiei romnesti, nsensul dezvoltarii anumitor domenii de activitate din industria
prelucratoare (ca de exempluindustria mijloacelor de transport rutier) sau din sectorul serviciilor
(comert, telecomunicatiisi intermedieri financiare) concomitent cu restrngerea activitatii n alte
domenii industriale(ca de exemplu industria materialelor de constructii).Romani a, af l at a n
pr ez ent n s t adi ul doi al ci cl ul ui dez vol t ar i i i nves t i t i onal e, patrunderea
masiva a capitalului strain orientat, ntr-o mai mare masura, catre activitatile carencorporeaza un
continut ridicat de resurse locale si, n principal, de tehnologie si cunostinte,ar putea favoriza
ameliorarea calitatii factorilor de productie existenti si crearea unor factoride pr oduct i e
s peci al i z at i . n a ces t s ens , at t t er or i a ct s i pr a ct i ca economi ca,
i ncl us i vexperienta celorlaltor state central si est europene, demonstreaza ca pe masura ce
fluxuri dince n ce mai mar i de I SD vor pat r unde n economi e , i mpact ul
aces t or a as upr a me di ul ui economic, social si natural va depinde semnificativ de
politicile guvernamentale aplicate.Drept urmare, strategia de dezvoltare pe termen
lung a Romniei trebuie sa se axeseze cu prioritate pe mbunatatirea capabilitatilor
umane si tehnologice, singura optiune viabila nveder ea r educer i i decal aj el or
f at a de cel el al t e s t at e membr e al e Uni uni i Eur opene, pr i n aplicarea unor masuri
care sa vizeze:

mbunatatirea calitatii resursei umane, prin cresterea investitiilor n
educatie,i ncl us i v a cel or c ar e ur mar es c f or mar ea cont i nua a f or t ei de
munca, nt r uct construirea unei societati bazate pe cunoastere nu este posibila n conditiile
n careeducatia reprezinta numai un obiectiv marginal;

s t i mul ar ea act i vi t at i l or de cer cet ar e - dez vol t ar e, i ncl us i v pr i n r eal i z ar ea
unor parteneriate ntre sectorul public si cel privat;

ncur aj ar ea i ni t i at i vei l ocal e, pr i n r educer ea bi r ocr at i ei s i cr ear ea unui
cadr uadministrativ eficient;

ncurajarea firmelor investitoare sa-si dezvolte activitatile generatoare de valoarea d a u g a t a
ma r e s i s a i n v e s t e a s c a n a c e l e a c t i v i t a t i c a r e s p o r e s c
a v a n t a j e l e comparative ale resurselor autohtone;

stimularea formarii clusterelor bazate pe activitati nrudite, inclusiv prin implicareamai act i va
a admi ni s t r at i ei l o cal e n s ol ut i onar ea pr obl emel or s i
dol eant el or investitorilor (exemplul Ungariei si al Poloniei este relevant n acest sens).n
vederea reducerii decalajelor fata de celelalte state europene, Romnia are n modobiectiv nevoie
de investitii straine directe care sa completeze si potenteze efortul autohton,sustinnd cresterea
competitivitatii si eficientei resurselor, activelor si capabilitatilor. Avndn vedere att
experienta proprie ct si exemplele pozitive ale unor state central
europeneapreciem ca maximizarea raportului dintre contributiile pozitive si
negative ale investitiilor straine directe impune promovarea unor politici
guvernamentale adecvate,orientate catreutilizarea inteligenta a fluxurilor de capital strain
ca instrument al strategiei de dezvoltare.
CAP. 4
IMPACTUL CRIZEI ACTUALE ASUPRA ISD
In cele ce urmeaza vom face o analiza asupra investitiilor straine directe din Romania,din
perioada 2003-2007, pentru a observa nivelul acestora pe regiuni de dezvoltare
nationale,milioane euro
2 0 0 3 2
0 0 4 2 0
0 5 2 0 0
6 2 0 0 7
VALOAR E%
DINTOTALVALOAR E%VALOARE%VALOARE%VALOARE%BUCURESTI5
2 3 6 5 4 , 2 8 4 2 6 5
6 , 0 1 3
2 6 4 6 0 , 6 2 2 2 0 5
6 4 , 3 2 7 5 1 6 6 4 ,
3 SUD-
EST1 0 4 1 1 0 , 8 1
7 5 2 1 1 , 6 1
8 3 8 8 , 4 2 6 5 3
7 , 7 2 4 4 8 5 , 7 CE
NTRU6 2 9 6 , 5 1 0
3 8 6 , 9 1
6 1 0 7 , 4 2 5 5
9 7 , 4 3 5 4 1 8
, 3 VEST7 4 4 7 , 7
1 0 9 3 7 , 3 1
4 9 1 6 , 8 1 9 4
8 5 , 6 2 3 6 5 5
, 5 SUD7 9 8 8 , 2
1 2 7 3 8 , 5 1
3 8 8 6 , 3 2 2 2
8 6 , 5 2 9 4 2 6
, 9 NORD-
VEST6 4 8 6 , 7 1 0
3 5 6 , 9 1
2 5 7 5 , 8 1 5 7
0 4 , 6 1 9 0 7 4
, 5 SUD-
VEST3 5 5 3 , 7 4
0 5 2 , 7 7 4 5
3 , 4 9 3 8 2 ,
7 1 3 7 9 3 , 2
NORD-
EST2 1 1 2 , 2 1
8 0 , 1 2 9 2
1 , 3 4 1 1 1
, 2 6 7 2 1 ,
6
TOTAL9 6 6 2 1 0 0 , 0 1 5 0 4 0
1 0 0 , 0 2 1
8 8 5 1 0 0 , 0 3 4 5 1 2 1 0
0 , 0 4 2 7 7 0 1 0 0 , 0
Sursa: Banca Nationala a Romaniei - directia Statistica


Concluzii:
In prezent Romania este tara membra a Uniunii Europene, insa in postura de ultimavenita,cu cele
mai mari decalaje economice si sociale fata de ceilalti europeni.PIB-ul/locuitor, productivitatea
muncii, exportul, salariul mediu din Romania sunt printre cele mai scazute dinUni unea
Eur opeana. De ai ci der i va o s i ngur a concl uz i e i mpor t ant a: ef or t ur i l e pe
pl aneconomi c al e Romani ei nu t r ebui e s a s cada, ci di mpot r i va, s a f i e
ampl i f i cat e. Nu exi s t a obiectiv mai important pentru Romania decat dezvoltarea
economiei, bazate pe valorificareala maximum a oportunitatilor oferite de integrarea in
Uniunea Europeana ce face din ea unadevarat magnetpentru investitorii straini.Aderarea
la Uniunea Europeana a adus o imbunatatire a mediului de afaceri romanesc,imbunatatire care a
inceput sa se faca simtita in ceea ce priveste un cadru legislativ mai stabilsi existenta unor
practice de afaceri mai transparente. Au fost deja eliminate sau sunt in cursde el ei mi nar e
bar i er el e i n cal ea l i ber ei ci r cul at i i a s er vi ci i l or s i a mar f ur i l or . Un
cadr ulegislative comun furnizat de Piata Unica va creste eficienta generala a economiei
romanesti pr i n i mbunat at i r ea al ocar i i r es ur s el or , cr es t er ea gr adul ui de
s peci al i z ar e s i i ncur aj ar ea concurentei. In conditiile imbunatatirii mediului de afaceri,
Romania este deja o tinta atractiva pentru investitiile straine. La aceasta va contribui in
continuare si statutul de economie de piata functionala obtinut de Romania.
Atragerea unui volum mare de investitii straine vaasigura rapid si direct accesul la
management eficient, la tehnologii moderne, precum si la noisegmente de piata.Impactul
integrarii va fi benefic economiei in ansamblu: acesta va fi cel mai probabildistribuit inegal,
iar unele categorii (de exemplu intreprinderile mari aflate in
proprietateastatului,intreprinderile industriale care lucreaza in pierdere) vor
beneficia mai mult decataltele cum ar fii intreprinderile mici si mijlocii din
sectoarele productive. Rezultatul va fi pozitiv numai daca procesul integrarii va fii condus
intr-o asemenea maniera asa incat sa tinacont de nevoile diferitelor categorii.
BIBLIOGRAFIE
1.
Fl or ea St ai cu, Dumi t r u Pi r vu, Mar i a Dumi t r u, Mar i an St oi an, I on
Vas i l es cu
,
Eficientaeconomica a investitiilor
, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti 1995.Pag. 5-24, 33-56.2.
Ioan Denuta
,
Investitiile straine directe ( in tarile est si central-europene)
, EdituraEconomica- 1998.Pag. 135-173.3.
Ion Vasilescu, Alexandru Gheorghe, Claudiu Cicea, Catalin Dobrea
,
Eficienta sievaluarea investitiilor
, Editura Eficon Press, 2004.Pag. 27-32, 65-66, 129-137, 215-219, 146-158,4.
ASE-Facultatea de Management-Catedra de Eficienta Economica
,
Investitiile si nouaeconomie-Lucrarile celui de-al optulea simpozion international-Investitiile si
relansareaeconomica
-Bucuresti 23-24 Mai 2008, Editura ASE.Pag. 76-82, 82-90.5.
Frank K. Reilly, Edgar A. Norton, Bernard J. Hank
,
Investments- Seventh Edition,
Editura Thomson South-Western 2006.

Pag. 15-16, 49-70.6.
Dan Marius H. Voicilas
, sub coordonarea
Prof. univ. dr. Letiia Zahiu
, Tezade doctorat-
Investitii straine
, Bucuresti 2005.7.
Lupasc Ioana
, sub coordonarea
Pr of . Uni v. Dr . Mar cel St oi ca
- Tez a de doct or at :
Eficienta investitiilor atrase de intreprinderile mici si mijlocii in contextul
integrarii Romaniei in Uniunea Europeana,
Bucuresti 2007.8.
Alexandru Barbacaru
, sub coordonarea
Prof. Dr. Marcel Stoica
. Tez a de doct or at :
Eficienta investitiilor in conditii de risc valutar
, ASE-2005.
* * *
Publicatii:
1. Autor:Laureniu Popa,
Articol:

BERD vrea s investeasc n acest an 300 milioane euron Romnia
- 12 Martie 2009, Revista CAPITAL.
2
. Consultanta FONDURI EUROEPENE NERAMBURSABILE
,
Articole online.ro
* * *
Surse Web:
1. Baza de date Agenia Romn pentru Investiii Strine (ARIS), Raport de activitate2004,
Romnia: www.arisinvest.ro; 2. Baza de date Asociaia Mondial a Ageniilor de Promovare a
Investiiilor Strine www.waipa.org;3. Baza de date Consiliul Investitorilor Strini (CIS),
Romnia:www.fic.ro;4. Baza de date Uniunea European (UE): www.europa.eu.int; 5.
Rapoartele de progrese pe tari ale
UE:www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/index.htm6. Rapoarte despre progrese pe
ri pe calea aderrii http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/index.htm7. Pagina de
internet a Agentiei Romane de Investitii Straine: www.arisinvest.rosite-ul Bancii
Mondiale: www.worldbank.org8. site-ul UNCTAD:www.unctad.org9. site-ul Institutului
National de Statistica: www.insse.ro10. site-ul Oficiului National al Registrului
Comertului: www.onrc.ro11. site-ul UNDP in Romnia: www.undp.ro12. site-ul Institutului
European din Romnia: www.ier.ro13. site-ul Bancii Nationale a Romniei:www.bnro.ro14. site-
ul Agentiei Romne pentru Investitii Straine:www.arisinvest.ro15. site-ul Consiliului
Concurentei:www.consiliulconcurentei.ro16.site-ul de rapoarte statistice
internationale:www.factbook.net/statsmap.htm17. site-ul de raportari statistice
europene:www.eurostat.com25
Excedent de 465 milioane de euro la contul curent
Contul curent al balantei de plati a inregistrat in ianuarie un excedent de 465 de milioane euro, in
conditiile unui echilibru pe segementul intrarilor si iesirilor de valuta din comertul cu bunuri si
servicii, si ale unui sold pozitiv in crestere la nivelul transferurilor, potrivit datelor BNR.
In prima luna a anului trecut, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 25
milioane euro.
Rezultatul pozitiv din ianuarie 2013 a fost sustinut de un surplus de 125 milioane euro la nivelul
serviciilor, fata de un deficit de 105 milioane euro in urma cu un an, de reducerea deficitului
balantei comerciale (cu 163 milioane euro) si al veniturilor (cu 31 milioane euro), precum si de
majorarea excedentului balantei transferurilor curente cu 66 milioane euro, la 555 milioane euro,
in principal pe seama transferurilor nete ale administratiei publice.

Citeste mai mult: http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/145711/investitiile-straine-
directe-au-crescut-de-6-ori-in-ianuarie.html#ixzz2RpdUpC5x
Follow us: @WallStreetRo on Twitter | WallStreetRo on Facebook

articol
comentarii (0)
Afla ce e nou pe Wall-Street impreuna cu prietenii tai!
Vei putea intra in contul tau cu un singur click, iar tu vei putea afla mai multe despre ceea ce
citesc prietenii tai pe Wall-Street.
Inceput de an bun: Investitiile straine directe au crescut de 6 ori
14 Mar 2013


Investitiile straine directe au crescut in prima luna a anului la 103 milioane euro, de la 18
milioane euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat Banca Nationala a Romaniei (BNR).
Poti castiga unul dintre cele 2 bilete la Finala UEFA Champions League
Wembley 2013!
Participatiile la capital consolidate cu pierderea neta estimata au insumat 102 milioane euro,
potrivit Mediafax.
Anul trecut, investitiile straine directe atrase de Romania au scazut pentru al patrulea an
consecutiv, la 1,6 miliarde de euro, reducerea fiind de 11% fata de nivelul de 1,8 miliarde de
euro consemnat in 2011.
Premierul Victor Ponta a declarat in noiembrie anul trecut ca volumul investitiilor straine directe
se va ridica in 2012 la un nivel mai mic sau egal cu cel consemnat in 2011, proiectiile pentru
2013 fiind insa mai optimiste, avand in vedere investitiile preconizate in sectorul energetic.
Excedent de 465 milioane de euro la contul curent
Contul curent al balantei de plati a inregistrat in ianuarie un excedent de 465 de milioane euro,
in conditiile unui echilibru pe segementul intrarilor si iesirilor de valuta din comertul cu bunuri
si servicii, si ale unui sold pozitiv in crestere la nivelul transferurilor, potrivit datelor BNR.
In prima luna a anului trecut, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 25
milioane euro.
Rezultatul pozitiv din ianuarie 2013 a fost sustinut de un surplus de 125 milioane euro la nivelul
serviciilor, fata de un deficit de 105 milioane euro in urma cu un an, de reducerea deficitului
balantei comerciale (cu 163 milioane euro) si al veniturilor (cu 31 milioane euro), precum si de
majorarea excedentului balantei transferurilor curente cu 66 milioane euro, la 555 milioane euro,
in principal pe seama transferurilor nete ale administratiei publice.

Citeste si:
Sinca, BCR: Statul ar putea incasa din privatizari 1,5-2 mld. euro in 2013-2014
AICI au fost atrase cele mai mari investitii straine
Cum putem atrage mai multe investitii straine: o lectie din Brazilia
Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au totalizat 103 milioane euro (fata de 18
milioane euro in luna ianuarie 2012), din care participatiile la capital consolidate cu pierderea
neta estimata au insumat 102 milioane euro.
Datoria externa pe termen mediu si lung a insumat 80,1 miliarde euro la 31 ianuarie 2013 (80,2%
din total datorie externa), in crestere cu 1,7% fata de 31 decembrie 2012.
Datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 ianuarie 2013 nivelul de 19728 milioane euro
(19,8 la suta din total datorie externa), in scadere cu 3,6 la suta fata de 31 decembrie 2012.
Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu si lung a fost 33,6% in luna ianuarie 2013,
comparativ cu 33% in anul 2012. Gradul de acoperire a fost 8,2 luni de importuri de bunuri si
servicii la 31 ianuarie 2013, comparativ cu 7,2 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

Citeste mai mult: http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/145711/investitiile-straine-
directe-au-crescut-de-6-ori-in-ianuarie.html#ixzz2Rpdfq0fN
Follow us: @WallStreetRo on Twitter | WallStreetRo on Facebook


EFECTELE SI ROLUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE IN ROMANIA
Pentru tarile Europei Centrale si de Est , investiitiile straine directe sunt de o importanta
cruciala pentru integrarea lor in economia mondiala. In mod evident, la inceputul tranzitiei,
tarilor din Centrul si Estul Europei le lipsea capitalul fizic si financiar care sa ajute restructurarea
si sa stimuleze cresterea economica
Investitiile straine directe genereaza beneficii suplimentare colaterale pentru tarile
recipiente si nu numai cele strict legate de producerea de bunuri si servicii. In cazul tarilor din
Europa Centrala si de Est, acestea sunt mai importante decat capitalul insusi.
1. Principalele efecte ale investitiilor straine directe
Transferul tehnologic
In mod evident, este foarte probabil ca investitiile straine directe sa aduca tehnologii din
strainatate, inclusiv echipament si fabrici in sine, ca si procese moderne de productie.
Cumpararea firmelor de stat de catre firme din economii avansate a rezultat in modernizarea
acestor fabrici. Aceast fapt a dus la cresterea productivitatii care a fost dupa aceea suplimentata
prin programe de calificare in cadrul firmelor, rezultand in cele din urma o crestere a calificarii si
a salariului real.
Sume mari de investitii din partea investitorilor strategici nu garanteaza imbunatatiri
tehnice care creaza structuri de export cu valoare adaugata sporita. De exemplu, sucursala Audi
in Romania nu se foloseste de furnizorii locali, astfel incat furnizori locali nu au contact cu
tehnologii si metode noi si nici stimulente de a isi imbunatatii tehnologia proprie.
Dar exista si exemple pozitive. Tipul de investitie care imbunatateste puterea industriei
de export este cea facuta de Renault in Romania. Renault a investit in productia moderna si
exporta la preturi la nivelul celor occidentale.
O intelegere a principiilor competitiei (atat interne cat si internationale), a fost necesara,
in timp ce practicile de marketing cum ar fi campaniile de publicitate atractive si ambalajul
diferentiat erau complet inexistente.
Practicile recente introduse de stilul nou de conducere erau de asemenea inexistente.
Logistica si managementul canalului de aprovizionare erau de asemenea necunoscute. Lipsea de
asemenea atentia indreptata asupra calitatii in procesul de productie si concentrarea pe serviciul
clienti, atat in sectorul de productie, cat si in cel de servicii. Noile practici de management
presupun competitie, oportunitate pentru succes, dar si o amenintare reala la adresa existentei
firmei.
Investitiile sunt benefice pentru piata
Investitiile straine directe realizate de firmele multinationale sunt probabil cea mai
contraversata forma de globalizare. Exista si critici care spun ca firmele straine exploateaza
lucratorii saraci si lacunele legislatiei muncii. Problema este ca acesti critici isi bazeaza critica pe
cazurile de abuzuri raportate. Exista si cei care au alta parere, si care spun ca investitiile straine
aduc capital nou, tehnologie, si locuri de munca in tarile care au nevoie acuta de ele si aceste
afirmatii se bazeaza pe studii la nivel macroeconomic.
Investitiile directe straine ajutata in mod cert economia locala. Acestea fac posibila
cresterea productivitatii si a productiei in sectoarele respective, sporind in acelasi timp venitul
national pe masura reducerii preturilor si a imbunatatirii calitatii si ofertei serviciilor si a
produselor pentru consumatori. Investitiile straine nu s-au dovedit a fi benefice numai pentru
industria in care s-a investit direct, ci au generat si efecte pozitive colaterale pentru intreaga
economie1[1].
Standardul de viata se imbunatateste
Poate cel mai important efect al investitiilor straine directe este capacitatea de a ridica
standardul de viata local. Se estimeaza, ca aproximativ 80 la suta a investitiilor straine directe
facute astazi, sunt efectuate de firme care intra pe pietele locale si vand produse acolo si nu de
firme care produc ieftin pentru a exporta.
Consumatori locali sunt cei mai mari beneficiari ai acestor investitii. In aproape toate
cazurile cercetate 2[2] consumatorii locali ajung sa beneficieze de preturi mai mici la produse
sau o beneficiaza de o gama mai diversificata de produse, dupa ce firmele straine au venit in tara
respectiva.
Preturile scad pentru ca firmele straine imbunatatesc eficienta si productivitatea
sectorului in cauza prin introducerea de capital nou, tehnologie, know-how si prin determinarea
firmelor locale mai putin eficiente sa isi imbunatateasca ciclul economic sau sa iasa de pe piata.
Cu toate ca anumite firme vor pierde cota de piata, consumatorii la urma urmei beneficiaza prin
scaderea preturilor de imbunatatirea standardului de viata.

Se creaza locuri de munca
Exista critici la adresa investitiilor directe, facute de firme care cauta sa investeasca in
productia de produse ieftine care urmeaza sa fie exportate. S-a constatat totusi ca si astfel de

1[1] Diana Farrell, Jaana K. Remes, and Heiner Schulz, New Horizons: Multinational Company Investment in
Developing Economies, Mckinsey Study, www.mckinsey.com/knowledge/mgi/newhorizons
2[2] Diana Farrell, Jaana K. Remes, and Heiner Schulz, New Horizons: Multinational Company Investment in
Developing Economies, Mckinsey Study, www.mckinsey.com/knowledge/mgi/newhoriz
investitii sunt pozitive pentru economiile locale pentru ca creaza locuri de munca si determina
crestere economica, fara sa ameninte firmele locale prin concurenta.
Firmele straine, indiferent daca sunt orientate catre export sau nu, platesc salarii care sunt
cel putin egale sau de multe ori mai mari decat salariile oferite de competitorii locali.Asta vine in
special de la faptul ca firmele straine platesc salarii mai ridicate pentru a atrage cei mai buni
muncitori, pentru a-i motiva si pentru a reduce fluctuatia de personal.
Firmele care fac investitii straine si sunt orientate catre export nu ameninta producatorii
locali deoarece firmele straine nu concureaza pentru cota de piata interna. Pe de alta parte,
firmele locale pot sa profite de pe urma acestei situatii actionand ca furnizori locali pentru aceste
firme. De asemenea, firmele locale pot castiga daca ajung sa copieze firmele straine, daca preiau
tehnologia si know-how-ul de la acestea.
2. Criticile aduse investitiilor straine directe
In cadrul valului de globalizare a economiilor nationale, criticii investitiilor straine
directe argumenteaza ca investitiile sunt o forma de neocolonialism prin care se prezerva statutul
de dependenta a tarilor care nu fac parte din clubul tarilor dezvoltate.
Alt argument este ca investitiile straine directe se concentreaza asupra sectorelor de
economie care sunt intensive in forta de munca si nu asupra acelora care sunt tehnologic
avansate si ca dimpotriva se submineza sectoarele acestea avansate pe plan local 3[3].
Pe de alta parte firmele straine ce actioneza intr-un mediul institutional slab utilizeaza la
scara larga practice de afaceri restrictive, in vederea prevenirii intrarii noilor firme intr-un anumit
sector. Acestea includ achizitia potentialilor competitori, preturi de dumping, contracte
restrictive cu furnizorii si distribuitori pentru a nu stoca produse competitive, monopolizarea
know-how-ului prin patentare si achizitia drepturilor de licente care nu sunt apoi folosite, lobby
pentru bariere tarifare ridicate si lobby pentru costuri ridicate intr-un anumit sector.
Inca un argument este ca somajul in loc sa scada, pe termen lung este in crestere. De
asemenea, societatile multinationale sunt acuzate ca exclud cetatenii tarii gazda de la pozitii
manageriale si ca scot profituri nejustificate folosind tehnica preturilor de transfer.
In ultimul timp a aparut inca o temere: societatile multinationale transforma tarile gazda
in "oaze ale poluarii de mediu", investind cu precadere in acele industrii care in tarile de origine
au un impact ecologic negative ridicat 4[4].

3[3] Tripartite Meeting on Labor Practices in the Footwear, Leather, Textiles and Clothing
Industries, International Labor Office" ,Geneva 2002, pag. 15
4[4] Beata K. Smarzynska, Shang-Jin Wei, "Pollution Havens and Foreign Direct Investment: Dirty Secrets or Popular
Myth?", (SSN Working Paper, Sept. 2001), pag 11
Cel mai pronuntat efect al competitiei asupra fluxurilor de investitii este inghetarea
reglementarilor de mediu la un nivel mai scazut de protectie. Tarile se tem ca prin luarea unei
decizii unilaterale referitoare la cresterea standardelor de mediu o sa riste sa piarda un avantaj
competitiv in favoarea unor tari cu reglementari avand standarde mai scazute. Cu alte cuvinte,
angajamentele de mediu isi pierd valoarea pentru motive care sunt legate de atragerea
investitiilor.
Globalizarea economica a extins foarte mult oportunitatile capitalului sa externalizeze
costurile impuse de restrictiile legate de protectia mediului asupra tarilor sarace, prin exportul
deseurilor si a factorilor de poluare.
Chiar si beneficiile fiscale sperate de tara gazda sunt de multe ori evitate cu succes de
firmele investitoare. De multe ori, firmele multinationale nu sunt supuse impozitarii efective
datorita abilitatii lor de a exploata preturile de transfer si alte metode in vederea minimalizarii
datoriilor.
O varietate de factori pot face ca investitiile straine directe sa aiba un impact negativ
asupra tarii gazda. Impactul investitiilor straine depinde de sectorul in care investitiile au loc si
de mediul legislativ, social si economic in care investitiile au loc.
Dezavantaje ale atragerii investitiilor straine in cazul unui mediul institutional slab si
ineficient:
- Firmele atrase vin sa investeasca in dorinta sa obtina venituri suplimentare din crearea
structurilor monopoliste si sunt atrase exact de mediul institutional slab si manipulabil;
- Aceste investitii au mai degraba un efect negativ asupra societatii respective in termeni
de dezvoltare sociala (chiar daca in termeni de crestere economica nominala se asista la o
crestere);
- Firmele multinationale care actioneaza intr-un mediu instutional slab sunt periculoase
chiar si pentru firmele locale competitive datorita puterii relativ mari pe care o au.
3. Beneficiile potetiale ale tarii receptoare de investitii straine directe
Din perspectiva tarii gazda, se pot enumera urmatoarele beneficii potentiale de
baza5[5]:
- investitiile straine directe promoveaza cresterea economica si productivitatea ridicata;
- investitiile straine directe sunt o sursa de moneda forte pentru tarile in curs de
dezvoltare (acestea pot fi forme diferite de aranjamente financiare, care pot fi contributii in bani,

5[5] Brian Aitken, Anne Harrison, "Do Domestic Owned Form Benefit from Foreign Direct Investment:
materiale sau proprietate). Cel mai mare avantaj este faptul ca datoria externa a tarii nu creste
prin acest tip de contributii;
- investitiile straine directe contribuie la transferul noilor tehnologii, de know-how,
aptitudini manageriale, impreuna cu aptitudinile de marketing a investitorului strain;
- investitiile straine directe promoveaza comertul international prin legaturi orizontale cu
sucursalele firmelor mama, ceea ce duce la cresterea competitiei pe piata tarii gazda si exista si
un potential de se stabili relatii in domeniul cercetari si dezvoltari cu universitati locale si centre
de cercetare;
- capitalul sub forma de investitii straine directe de capital este forma cea mai benefica
pentru economia tarii receptoare, datorita efectelor pozitive de durata asupra economiei
domestice (nu sunt volatile ca alte forme de capital);
- crearea de locuri de munca bune si aportul prin asta la cresterea cereri solvabile;
- se creaza competitie pentru firmele locale si le forteaza sa se restructureze, sa devina
competitive sau sa dispara;
- formarea veniturilor statului;
- beneficii rezultate din cresterea productivitatii pentru consumatorii locali sub forma
preturilor mai scazute si a calitate a produselor si a serviciilor sporite.
CONCLUZII
Investitiile straine directe pot juca un rol important in modernizarea economiei nationale
si in promovarea cresterii economice datorita efectelor pozitive pe care acestea le au asupra
productivitatii, transferurilor tehnologice, introducerea cunostintelor manageriale, perfectionarea
fortei de munca, accesul la noi piete, etc.
Pornind de la aceste considerente, autoritatile publice au demarat o serie de avantaje
pentru atragerea investitiilor straine dintre care le amintim pe cele ale pietei, ale resurselor, ale
relatiilor internationale si de asemenea avantaje politice, sociale si legislative. In urma acestor
oportunitati oferite de tara noastra se doreste ca Romania sa fie privita ca un partener de afaceri
capabil sa satisfaca cerintele potentialilor investitori.
Dovezi certe ale modului pozitiv in care este perceput climatul investitional din Romania
sunt reprezentate de firme ce detin pozitii importante pe piata pe care isi desfasoara activitatea si
care au decis sa isi investeasca o parte din capitaluri la noi in tara. Astfel de exemple pot fi date
de Yazaki, unul dintre liderii mondiali din domeniul productiei de cablaje electrice care a investit
14 milioane de euro in construirea unei fabrici in parcul industrial din Ploiesti. Un alt exemplu ar
fi Johnson Controls, unul dintre cei mai mari producatori din lume in domeniul sistemelor auto si
care a investit suma de 16,5 milioane euro in scopul constructiei unei fabrici producatoare de
tapiterie in domeniul auto in Ploiesti. Pe prima pozitie in clasamentul investitorilor straini dupa
capitalul social subscris se afla compania franceza Renault SA ce a investit in compania
romaneasca Automobile-Dacia SA.
Potentialul investitional al tarii noastre a fost mereu atractiv pentru investitorii straini
insa, oportunitatile de patrundere pe piata romaneasca s-au concretizat incepand cu anul 1997,
odata cu modificarea legislatiei tarii noastre si inceperea reformei de privatizare a companiilor de
stat din diferitele ramuri industriale ale tarii noastre.
Investitiile straine direcet sunt dispersate in toate sectoarele economiei, iar investitorii
provin in principal din Europa. Romania este atractiva pentru investitorii straini datorita
costurilor salariale scazute si a fortei de munca bine pregatita.
Investitiile straine directe sunt imporatnte pentru noi datorita "importului de know-how"
si a tehnologiilor moderne pe care investitorii le aduc din tarile de origine.
S-a constatat faptul ca in general, investitiile straine directe au crescut anual insa nu
intotdeauna suficient cat sa acopere deficitul balanti de plati.
Totusi, aderarea la Uniunea Europeana, in viitor poate fi considerata un impediment
pentru anumiti investitori datorita alinierii remuneratiei fortei de munca la standardele din
comunitatea euopeana
Anul 2006 a fost unul extrem propice din punctul de vedere al investitiilor straine
directe din Romania, acestea fiind puternic favorizate de contextul investitional
international si de conjunctura economiei romanesti. Preluarea unor pachete majoritare
in cadrul unor societati nationale de prestigiu, precum Banca Comerciala Romana au
clasat tara noastra pe un onorant loc doi intre tarile Europei Centrale si de Est din
punctul de vedere al investitiilor straine directe, lasandu-se totusi impresia ca in
Romania cuantumul acestor investitii poate creste substantial prin dirijarea fondurilor
straine catre alte domenii de activitate cu potential in domeniu.
Incepand cu anul 2007, investitiile straine directe in Romania se afla la un stadiu de
maturitate care manifesta o tendinta crescatoare, mentinand tara pe a doua pozitie in topul
statelor est europene, dupa Polonia.Volumul investitiilor straine directe din Romania s-au situat
la o valoare medie de 7,7 miliarde USD (5,5 miliarde euro), ceea ce o situeaza pe locul 30 intr-un
clasament mondial realizat de Economist Intelligence Unit (EIU).
In 2008 Romania ocupa prima pozitie in randul celor mai atractive tari pentru investitori
din Sudul Europei, avand un procent de 52% din totalul investitiilor , fiind urmata de Turcia
,Bulgaria si Grecia.In 2009, procentul se va reduce si mai mult, la 36,4% si la 30% in 2013.
Investitiile straine directe genereaza beneficii suplimentare colaterale pentru tarile
recipiente si nu numai cele strict legate de producerea de bunuri si servicii. Acestea aduc
tehnologii din strainatate, inclusiv echipament si fabrici in sine, ca si procese moderne de
productie, precum si capital nou si locuri de munca in tarile care au nevoie acuta de ele.
Investitiile directe straine ajutata in mod cert economia locala, facand posibila cresterea
productivitatii si a productiei in sectoarele respective, sporind in acelasi timp venitul national pe
masura reducerii preturilor si a imbunatatirii calitatii si ofertei serviciilor si a produselor pentru
consumatori. Investitiile straine nu s-au dovedit a fi benefice numai pentru industria in care s-a
investit direct, ci au generat si efecte pozitive colaterale pentru intreaga economie.
Datorita numeroaselor beneficii ale investitiilor straine directe, consideram ca acestea
sunt un element esential in dezvoltarea economica a unei tari, un exemplu in acest sens fiind
chiar Romania.


Diana Farrell, Jaana K. Remes, and Heiner Schulz, New Horizons: Multinational Company
Investment in
Developing Economies, Mckinsey Study, www.mckinsey.com/knowledge/mgi/newhorizons
6[2] Diana Farrell, Jaana K. Remes, and Heiner Schulz, New Horizons: Multinational Company
Investment in Developing Economies, Mckinsey Study,
www.mckinsey.com/knowledge/mgi/newhoriz
7[3] Tripartite Meeting on Labor Practices in the Footwear, Leather, Textiles and Clothing
Industries, International Labor Office" ,Geneva 2002, pag. 15
8[4] Beata K. Smarzynska, Shang-Jin Wei, "Pollution Havens and Foreign Direct Investment:
Dirty Secrets or Popular Myth?", (SSN Working Paper, Sept. 2001), pag 11


9[5] Brian Aitken, Anne Harrison, "Do Domestic Owned Form Benefit from Foreign Direct
Investmen1. 1. INVESTIIILE STRINE DIRECTE ASPECTE GENERALE2. EFECTELE
INVESTIIILOR STRINE DIRECTE3. EVALUAREA IMPACTULUI CRIZEI
ECONOMICE I FINAN-CIARE ACTUALE ASUPRA EVALUAREA IMPACTULUI
CRIZEI ECONOMICE IFLUXURILOR GLOBALE DE ISD SOLUII DE
URGENFINAN-CIARE ACTUALE ASUPRA FLUXURILOR GLOBALE DE ISD


N VEDEREA SOLUIONRIICRIZEI ECONOMICE4. ROLUL ISD N
SUSINEREA CRETERII ECONOMICE5.ANALIZA FLUXULUI DE INVESTIII
STRINE DIRECTE SOLDUL ISD LA SFRITUL ANILOR 2007, 2008,
2009PEPERIOADA 2007 2009 REPARTIZAREA ISD PE PRINCIPALELE
ACTIVITI ECO-NOMICE6. INVESTIIILE STRINE DIRECTE TENDINE I
PERSPEC-TIVECONCLUZII
2. INVESTIIILE STRINE DIRECTE -ASPECTE GENERALE- Definiie Investiia
strin direct reprezint o relaie investiional de durat, ntre o entitate rezident i o
entitate nerezident; de regul, implic exercitarea de ctre investitor a unei influene
manageriale semnificative n ntreprinderea n care a investit. Componentele investiiilor
strine directe: Majoritatea autorilor i organismelor interne i internaionale consider c
fluxurile de investiii strine directe se compun din: Creditul net.Capitaluri proprii;
Tipurile investiiilor Greenfield: nfiinarea de ntreprinderi de ctre saustrine directe
mpreun cu investitori strini (investiii pornite de la zero); Fuziuni i achiziii:
preluarea integral sau parial de ntreprinderi de ctre investitori strini Dezvoltare de
firme:de la rezideni; majorarea deinerilor de capital ale investitorilor strini n
ntreprinderi investiie strin direct.
3. EVALUAREA IMPACTULUI CRIZEI ACTUALE DIN ROMNIA ASUPRA ISD
Criza economic pe care Romnia o traverseaz este cu precdere ocriz intern,
determinat de politicile macroeconomice luate n ultimii ani. Anul 2008 a marcat
sfritul unui ciclu de cretere a investiiilorinternaionale, care a nceput n 2004 i care a
nregistrat un record istoric alintrrilor de ISD de 1900 miliarde de dolari n 2007. Avnd
n vedere impactul n curs de desfurare al crizei economice ifinanciare la nivel
mondial, s-a estimat scderea fluxurilor ISD. Industriile cele mai afectate de scderea
fluxurilor de ISD n 2008 au fostcele din domeniul serviciilor financiare, industria auto, a
materialelor deconsum i industria bunurilor de consum. Dar consecinele crizei se
extindrapid i asupra ISD din alte domenii, variind de la sectorul primar la serviciilenon-
financiare. Practic, toate sectoarele au fost afectate de o scdere aachiziiilor i fuziunilor
transfrontaliere n 2008, exceptnd industriapetrolului i a mineritului i ntreprinderile
agro-alimentare.
4. SOLUII DE URGEN N VEDEREA REZOLVRII CRIZEI ECONOMICE Pe
termen scurt: 1. Garantarea pasivelor mult mai riguroas; 2. Separarea activelor toxice
(bad assets); 3. Recapitalizarea instituiilor afectate; 4. Msuri de contracarare a creterii
gradului de srcie crearea de noi locuri de munc (investiii publice n infrastructuri);
5. Preluarea de ctre stat a unor active bancare. Pe termen lung: 1.Problema creterii
transparenei, prudenialitii, mbuntirii, reglementrii i supravegherii financiare; 2.
Problema mprumuturilor de la FMI (13 mld ), UE (5mld ), BM (1 mld ), BERD (1
mld ); 3. Programe sociale; 4. Investiii n infrastructur public; 5. Creditarea IMM.
5. Reprezentaii Unicredit iriac Bank au susinut urmtoarele: Creterea economic a
ncetinit n 2009, dar anul 2010 adus la o relansare a economiei. Aspectul pozitiv al
acestei decelerrii din 2009 este reducerea semnificativ a deficitului de cont curent dar i
mbuntirea outlook-ului inflaiei.15% Scenariul CA/PIB neacoperit de ISD
macroeconomic CA/PIB acoperit de ISD 2007 2008 2009 201010% ISD/PIB% 8.9%
630,4 8.5% PIB nominal, mln RON 404,709 503,959 562,697 02 6.6% 6.6% PIB real,
cretere anual % 6.0 7.1 0.6 2.0 5.9% Inflaie (CPI) 6.6 6.3 4.7 4.2 5% 3.7% 3.6% 3.3%
2.8% 2.9% 2.5% Inflaie medie 4.8 7.9 5.4 4.3 Creterea anual a salariul net mediu lunar
20.3 23.1 7.0 8.0 0% Curs valutar RON /, eop 3.61 3.99 4.50 4.28 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008f 2009f 2010f Curs valutar mediu 3.33 3.68 4.46 4.39 Rata de
politic monetar 7.50 10.25 8.50 7.00-5% Rata omajului 4.3 4.0 6.0 5.0 Datoria
externpe TML/PIB(%) 31.7 36.5 44.6 45-10% Rezerve valutare(EUR mld) 27.2 28.2
25.4 26.7 Cont curent/PIB (%) -13.7 -12.3 -9.8 -8.1 ISD/ PIB (%) 5.9 6.6 3.6 3.3-15%
Deficit bugetar/PIB (%) -2.3 -4.8 -5.0 -4.5
6. STRUCTURA SOLDULUI ISD LA 31 DECEMBRIE 2007-TABEL Total economie
3% 3.2% 4.5% 42.770 mil. euro 4.8% 32.9%Industria prelucrtoare 32.9% 6.5%
7.8%Intermedieri financiare i 23.3%asigurri 14% 23.3%Comercu amnuntul i cu
14.0%ridicataConstrucii i tranzacii 7.8 %imobiliarePot i telecomunicaii 6.5
%Industria extractiv 4.8%Servicii prestate 4.5%ntreprinderilor *)Energie electric,
termic, 3.0%gaze i apAlte activiti 3.2% 8
7. STRUCTURA SOLDULUI ISD LA 31 DECEMBRIE 2008-TABEL Total economie
3.3% 1.4% 1% 0.4% 0.4% 4.4% 48.798 mil. euro 5.6%Industria prelucrtoare 31.3%
31.3% 6.7%Intermedieri financiare i asigurri 20.5% 12.4%Construcii i tranzacii
imobiliare 12.6% 12.6% 20.5%Comer 12.4%Informaii i telecomunicaii 6.7%Energie
electric, termic, gaze i ap 5.6%Industria extractiv 4.4%Activiti profesionale,
tiinifice, 3.3%tehnice i administrative i serviciisuportAgricultur, silvicultur i
pescuit 1.4%Transporturi 1.0%Hoteluri i restaurante 0.4%Alte activiti 0.4% 9
8. Total economie 1.4% 1.1% 0.4% 0.4% 49.984 mil.euro 4.6% 4.5%Industria
prelucrtoare 31,1% 5.8% 31.1% 6.5%Intermedieri financiare si asigurari 19,0%
12.3%Construcii i tranzacii imobiliare 12,9% 19%Comer 12,3% 12.9%Tehnologia
informaiei i comunicaii 6,5%Energie electric, gaze i ap 5,8%Activiti profesionale,
tiinifice, 4,6%tehnice i administrative i serviciisuportIndustria extractiv
4,5%Transporturi 1,4%Agricultur, silvicultur i pescuit 1,1%Hoteluri i restaurante
0,4%Alte activiti 0,4% 10
9. REPARTIZAREA ISD PE PRINCIPALELE ACTIVITI ECONOMICE ANII 2007,
2008, 2009 (1) 2007 2008 2009 INDUSTRIE 40,7 % din total ISD 41,3 % din total ISD
41,4 % din total ISDINTERMEDIERI 23,3 % din total ISD 20,5 din total ISD 19 % din
total ISDFINANCIARE I ASIGURRI COMER 14 % din total ISD 12,4 % din total
ISD 12,3 % din total ISDCONSTRUCII I 7,8 % din total ISD 12,6 % din total ISD
12,9 % din total ISD TRANZACII IMOBILIARE TEHNOLOGIA 6,5 % din total ISD
6,7 % din total ISD 6,5 % din total ISDINFORMAIEI I COMUNICAII
10. REPARTIZAREA ISD PE PRINCIPALELE ACTIVITI ECONOMICE ANII
2007, 2008, 2009 (2) 2007 2008 2009 AGRICULTUR, 0,5 % din total ISD 1,4 % din
total ISD 1,1 % din total ISDSILVICULTUR I PESCUITTRANSPORTURI 1,2 %
din total ISD 1 % din total ISD 1,4 % din total ISD HOTELURI I 0,6 % din total ISD
0,4 % din total ISD 0,4 % din total ISDRESTAURANTEALTE ACTIVITI 1,4% din
total ISD 3,7 % din total ISD 5 % din total ISD TOTAL 42.770 Milioane 48.798
Milioane 49.984 Milioane Euro Euro Euro
11. STRATEGII DE ATRAGERE A ISD N ROMNIA Obiectivele strategice de
atragere a investiiilor strine directe vizeaz: construirea unei credibiliti externe reale
a Romniei ca potenial pia investiional, n perspectiva integrrii n structurile
Uniunii Europene i NATO; promovarea Romniei, ca potenial pia receptoare de
investiii, n contextul competiiei cu rile cu economie n tranziie din Europa Central
i de Sud- est. Politica de atragere a investiiilor strine directe trebuie s fie pro activ,
generatoare de investiii. Pentru abordarea pro-activ a investitorilor strini trebuie
identificate sectoarele prioritare i dirijate investiiile strine n proiecte concrete, prin:
identificarea proiectelor de investiii ce urmeaz a fi promovate n strintate;
determinarea pieelor externe; generarea unor decizii investiionale favorabile din
partea clienilor int; meninerea unui cadru legislativ atractiv, stabil, favorabil
mediilor de afaceri.
12. TENDINE I PERSPECTIVE Conform UniCredit, investiiile strine directe n
Romnia vor fi de 4-5 miliarde euro n2011. Economistul ef al UniCredit iriac Bank,
Rozalia Pal, estimeaz c investiiile strinedirecte n Romnia se vor situa n acest an
ntre 4 i 5 miliarde euro, iar decalajul ntre revenireaeconomiei n Romnia i n rile
din ECE poate afecta investitorii de portofoliu. Pe partea negativ, Romnia este n
urm fa de restul rilor din Europa Central i deEst (ECE) pentru c nregistrm n
continuare scdere economic. n primul i n al doileatrimestru din 2011 nc vom vedea
cteva cifre negative, care schimb destul de mult sentimentulinvestiional. Dei sunt
lucruri pozitive n prima lun a acestui an att pe plan local, ct i pe planinternaional,
acest decalaj poate afecta negativ perspectiva investitorilor, a menionat RozaliaPal.
Guvernul mizeaz pe dublarea volumului de investiii strine n urmtorii trei ani, la
5,8miliarde de euro, dar intenioneaz ca n acelai interval s reduc la jumtate plafonul
garaniilorde stat care pot fi emise de Ministerul Finanelor i autoritile locale, pentru a
diminua risculbugetar. Proiectul programului de convergen pentru perioada 2011- 2014,
document obinut deMEDIAFAX i pe care Executivul urmeaz s l transmit Comisiei
Europene, relev c Guvernulse ateapt ca n acest interval valoarea investiiilor strine
s creasc de la 3,6 miliarde de euro(2,8% din PIB) la 5,8 miliarde de euro (3,3% din
PIB).
13. CONCLUZII Aderarea la Uniunea European a adus o mbuntire a mediului
deafaceri romnesc, mbuntire care a nceput s se fac simit n ceea ceprivete un
cadru legislativ mai stabil i existena unor practici de afacerimai transparente. Au fost
deja eliminate sau sunt n curs de eliminarebarierele n calea liberei circulaii a serviciilor
i a mrfurilor. Un cadrulegislativ comun furnizat de Piaa Unic va crete eficiena
general aeconomiei romneti prin mbuntirea alocrii resurselor, cretereagradului
de specializare i ncurajarea concurenei. n condiiilembuntirii mediului de afaceri,
Romnia este deja o int atractiv pentruinvestiiile strine. La aceasta va contribui n
continuare i statutul deeconomie de pia funcional obinut de Romnia. Atragerea
unui volummare de investiii strine va asigura rapid i direct accesul la
managementeficient, la tehnologii moderne, precum i la noi segmente de pia.
nvestitiile strine directe nainte i dup criza economic mondial
Dac n primul deceniu al secolului XXI s-a vorbit foarte pe larg despre
adncirea procesului de globalizare, odat cu anul 2008 un nou subiect
criza economic mondial a trecut treptat pe primul plan i se pare c va
rmne pe termen destul de lung pe aceast poziie.

Ct privete termenul n sine, dei se vorbete cel mai adesea despre o
criz economic mondial, n esen nu se poate spune c toate rile lumii
au fost afectate n mod egal, unele dintre ele continund s nregistreze
creteri nsemnate (chiar de peste 10%), chiar dac la nivele mai reduse
fa de anii anteriori. n aceste condiii, din punct de vedere economic,
fenomenul manifestat la scar mondial este mai degrab o criz de
paradigm a creterii, combinat cu un proces istoric, firesc, de redefinire a
configuraiei economiei mondiale.
Criza economic a consacrat trecerea la o lume multipolar (cel mai vizibil
prin rolul principal acordat Grupului G 20), dar i o rocad la vrful
piramidei puterilor economice (prin trecerea Chinei pe locul doi din punct de
vedere al valorii Produsului Intern brut, n locul Japoniei care ocupa de multe
decenii aceast poziie).
Un aparent paradox al perioadei actuale este acela c, din punct de vedere
economic, se vorbete n termeni negativi i pesimiti despre prezent i
viitor, dar, n acelai timp, datele cu privire la evoluia economiei mondiale n
ansamblu indic o perioad de continuare a creterii, pentru perioada 2005
2012 singurul an n care la nivel mondial produsul brut a nregistrat o
scdere fiind 2009. Acest aparent paradox i gsete repede explicaia n
reflectarea disproporionat n mass-media a problemelor Europei sau
Statelor Unite n defavoarea aspectelor privind alte pri ale lumii care
reprezint, de fapt, viitorul.

Pe acest fundal, fluxurile mondiale de investiii strine directe rmn una
dintre principalele forme de manifestare a globalizrii, lucru lesne de
demonstrat dac reflectm asupra faptului c n prezent peste 50 % din tot
ce se produce pe plan mondial, fie c este vorba despre produse sau servicii,
se realizeaz de ctre filiale ale societilor transnaionale, adic de firme
rezultate n urma investiiilor strine directe.

Prin intermediul investiiilor strine directe globalizarea a devenit o
component cotidian a vieii fiecruia dintre noi, fie prin produsele sau
serviciile achiziionate, fie prin chiar locul de munc sau prin modul de
comunicare sau de petrecere a timpului liber.

Perioada 2000 2011 a fost caracterizat de evoluii oscilante ale fluxurilor
mondiale de investiii strine directe, dar i de mutaii n interiorul acestora
care reflectau schimbri de ierarhii i de orientri geografice. Anul 2000 a
marcat un maxim al nivelului acestor fluxuri pentru ca n perioada 2001
2003 ele s scad, doar pentru a relua creterea n perioada 2004 2007, n
2007 fiind nregistrat maximul absolut de pn acum. n anii 2008 2009 au
avut loc reduceri remarcabile ale investiiilor strine directe la nivel mondial,
dar anul 2010 marcheaz o reluare a creterii i prognozele indic o revenire
la nivelul din 2007 abia n anul 2013.

n aceast perioad vnzrile globale ale filialelor societilor transnaionale
au fost permanent de aproape dou ori mai mari dect exporturile mondiale
de bunuri i servicii, fcnd ca investiiile strine directe s fie mai
importante dect comerul din punctul de vedere al furnizrii de bunuri i
servicii ctre pieele strine.

Dac momentul depirii crizei de ctre rile occidentale nu este nc prea
clar, ceea ce se tie ns este c el se va produce, fiind nsoit ns de o
modificare a ordinii economice mondiale. Pn n 2020 este aproape cert c
primele puteri economice ale lumii se vor afla n alte zone ale globului dect
Europa. Acest fapt nu va putea ns s influeneze tendina de cretere pe
termen lung a investiiilor strine directe, precum i contribuia lor la
activitile economice desfurate la scar global.

Importana i efectele investiiilor strine directe au atras, n mod justificat,
atenia aproape tuturor statelor, cu att mai mult n perioada de criz.
Competiia pentru atragerea capitalurilor strine s-a accentuat i odat cu ea
i dezbaterea public asupra acestui subiect. n multe ri ale lumii n urm
cu un deceniu guvernele erau criticate pentru faptul c permiteau accesul
investitorilor strini (i aici pot fi amintite celebrele lozinci din Romnia
nceputului anilor 90 Noi nu ne vindem ara!), pentru ca n 2009 2010
multe guverne s fie criticate pentru faptul c nu au fcut destul pentru a
atrage sau reine investitorii strini (i dac ar fi s ne referim din nou la
Romnia, putem aminti reacia opiniei publice fa de anunul plecrii unui
investitor important, firma Nokia).

Criza a mai adus cu sine i o premier, n 2010 fluxurile mondiale de
investiii strine directe s-au orientat n proporie de 52% ctre rile n
dezvoltare i emergente, n mod tradiional rile dezvoltate fiind cele care
reprezentau de departe destinaia favorit.

Contextul crizei a amplificat relaia biunivoc dintre globalizare i investiiile
strine directe deoarece a devenit i mai evident faptul c investiiile strine
directe sunt n acelai timp una dintre cauzele/factorii ce stimuleaz
adncirea globalizrii, dar i unul dintre efectele/formele de manifestare n
plan economic a globalizrii.

Criza economic a scos n eviden modul n care investiiile strine directe
au jucat un rol important n transformarea unor ri n dezvoltare n ri
surs de capital (exemple evidente n acest sens fiind China i India), dar i
n conturarea unei noi ordini economice mondiale, caracterizate de alte
raporturi de fore.

Pe fundalul acestui tablou complex al devenirii economiei mondiale lucrarea
de fa i propune s prezinte ntr-o form pragmatic i sistematic
implicaiile economice i politice ale investiiilor strine directe, criteriile pe
baza crora marile corporaii transnaionale iau decizia de a investi, precum
i tipologia politicilor i instrumentelor de atragere a investiiilor strine
directe. Lucrarea analizeaz totodat stimulentele care pot fi acordate
investitorilor strini, precum i instituiile specifice de implementare a
politicilor de atragere a investiiilor strine, cu funciile i atribuiile acestora.
Dup cum sugereaz i titlul lucrrii, Investiiile strine directe nainte i
dup criza economic mondial, un punct distinct al prezentrii este dedicat
mutaiilor i noutilor pe care criza economic le-a adus n planul dinamic i
complex al investiiilor strine directe.
Informaiile i materialele prezentate se bazeaz n cea mai mare parte pe o
experien profesional de peste 20 de ani, din care 12 ani petrecui n mod
nemijlocit n domeniul atragerii investiiilor strine directe, precum i pe
numeroase interaciuni cu cei implicai direct n acest domeniu, fie ei
investitori romni sau strini, consultani sau funcionari publici. Pe aceast
cale le mulumesc tuturor pentru comentariile, informaiile sau sfaturile pe
care mi le-au dat de-a lungul timpului.
Doresc s mulumesc i prinilor mei pentru sprijinul oferit, dup puterile i
posibilitile lor, de-a lungul acestor ani n care am nvat, am aplicat i am
simit nevoia s transmit i altora o experien despre care cred c le poate
fi util. Gesturi i cuvinte mici pot avea uneori o valoare mult mai mare
dect putem percepe pe moment.Principalii promotori ai ISD-urilor sunt, deci, statele dezvoltate i companiile
transnaionale care i au originea n aceste ri.

1
INTRODUCERE
Problematica investiiilor strine directe (ISD) a fost i este intens dezbtuta, existnd,n
acest sens, preocupri att la nivel naional ct i internaional.

La nivel macroeconomic, am artat c ISD au susinut creterea economic att
direct, prin suplimentarea capitalului intern destinat achiziionrii de active fixe ct
i indirect, prinstimularea investiiilor autohtone, contribuind, prin efecte de antrenare, la
dezvoltareaactivitilor productive,

n plus, investiiile strine au reprezentat o surs important de finanare a deficituluide cont
curent, efectul financiar net (calculat c diferena ntre intrrile i ieirile de capital) accentundu-
se odat cu creterea intrrilor de capital strin.

Aderarea la Uniunea European a adus o mbuntire a mediului de afaceri
romnesc,mbuntire care a nceput s se fac simit n ceea ce privete un cadru legislativ mai
stabili existena unor practice de afaceri mai transparente. Au fost deja eliminate sau sunt n curs
de eleiminare barierele n calea liberei circulaii a serviciilor i a mrfurilor. Un cadrulegislative
comun furnizat de Pia Unic va crete eficiena general a economiei
romneti prin mbuntirea alocrii resurselor, creterea gradului de specializare i ncurajarea
concurenei. n condiiile mbuntirii mediului de afaceri, Romnia este deja o int
atractiv pentru investiiile strine. La aceasta va contribui n continuare i statutul de economie
de pia funcional obinut de Romnia. Atragerea unui volum mare de investiii strine vaasigu
ra rapid i direct accesul la management eficient, la tehnologii moderne, precum i la
noisegmente de pia.

Investitiile straine directe tind sa fie asociate cu o relatie de afaceri de durata.
Dincolo de fonduri, investitorul strain poate furniza know-how, tehnologie,
proceduri de management si marketing (FMI Balance of Payments and
International Investment Position Manual, Sixth Edition).