Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA FISCALA

Nr crt
Denumirea produselor sau a
serviciilor
U.M. Cant.
Pret Unitar
(fara TVA)
- LEI -
Valoare TVA
- LEI -
1
Prestari Servicii Conform
Contract nr
buc 1 2805 673.2
Completat de:
CNP:
Total 2805 673.2
Total TVA
Total plata
2805
Valoare
- LEI -
www.modele-documente.info
Termen Plata: 15 zile
Date Privind Expeditia:
Delegat:
BI/CI Seria: Nr: Elib:
Mijloc Transport:
Numar:
Experdierea s-a facut in
prezenta noastra la data........
ora........

Semnatura si Stampila Furnizorului:
3478.2
Semnatura de primire:
Furnizor:
SC Nume FIRMA SRL

Nr. reg: J40/1XXXXXXX.2013
CUI: XXXXXXX
Localitate: Bucuresti
Adresa:Banca:
Cont:
Capital Social:
Client:
SC Nume FIRMA SRL

Nr. reg: J40/1XXXXXXX.2013
CUI: ROXXXXXXXXXXXX
Localitate: ORAS
Adresa:

Banca:
Cont:
Capital Social:
Seria:
Numar:
Data:

Cota TVA: 24%