Sunteți pe pagina 1din 9

Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.

ro
LCUA[II DIFLRLN[IALL
Prof. Antohe Florin
coala Nichita Stnescu Galai
1.1Noiunea de ecuaie diferenial.
Prin ecuaie diferenial se nelege acea ecuaie a crei necunoscut este o
funcie de una sau mai multe variabile i n care pe lng funcia necunoscut mai
particip i derivatele acesteia pn la un anumit ordin.
Ordinul maxim al derivatelor participante la ecuaie se numete ordinul
ecuaiei. Dac funcia necunoscut are o singur variabil, ecuaia diferenial se numete
ordinarp , iar dac funcia necunoscut are mai multe variabile atunci ecua ia se numete
cu derivate pariale.
Definiia 1. Se numete ecuaie diferenial ordinar de ordinul I cu funcia necunoscut
R R I x _ : , o ecuaie de forma :
(1) 0 ) , , (
'
= x x t F , I t e , unde :
I t e este variabil independent.
x=x(t) , I t e este funcia necunoscut a ecuaiei de mai sus.
dt
dx
x =
'
este derivata de ordinul I a functiei necunoscute ;
R R F c O
3
: este o funcie precizat.
Definiia 2 : Prin soluie pentru ecuaia diferenial (1) pe intervalul I I _
1
, nelegem
orice funcie R I x
1
: , ) (
1
1
I C x e a. 0 )) ( ), ( , (
'
= t x t x t F , .
1
I t e
Definiia 3: Se numete sistem diferenial ordinar cu func iile necunoscute
R R I x x x
n
_ : ,..., ,
2 1
un sistem de n ecuaii diferen iale ordinare de ordinul I de
forma:
R I t
n k
x x x t f x
n k k
c e

=
=
,
, 1
) ,...., , , (
2 1
'
unde:
n k
dt
dx
x
k
k
, 1 ,
'
= = sunt derivatele funciilor necunoscute n raport cu variabila R I t c e .
n k R R f
n
k
, 1 , :
1
= c O
+
sunt funcii precizate defi nite pe mulimea deschis O.
Definiia 4: Se numete ecuaie diferenial ordinar de ordin n cu funcia necunoscut
R R I x _ : o ecuaie de forma I t x x x t F
n
e = , 0 ) ,..., , , (
) ( '
, unde :
n k
dt
x d
x
k
k
k
, 0 ,
) (
= = este derivata de ordin k a funciei necunoscute :
R R F
n
c O
+2
: este o funcie precizat.
Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
1.2. Metode elementare de int egrare a ecuaiilor difereniale ordinare de ordinu l I
Ecuaii difereniale n form normal .
Considerm ecuaia diferenial ordinar de o rdinul I sub forma normal :
R I t x t f x _ e = ), , (
'
, unde R R D f c
2
: este o funcie
dat, avnd n general proprietatea de continuitate pe D.
Principalele tipuri de ecuaii difereniale n form no rmal care se integreaz prin metode
elementare sunt:
- Ecuaii difereniale cu variabile separabile
- Ecuaii difereniale omogene i ecua ii reductibile la acestea
- Ecuatii difereniale liniare i ecua ii reductibile la acestea
- Ecuaii difereniale cu diferenial total exact.
Definiie: Spunem c ecuaia diferenial R I t x t f x _ e = ), , (
'
se numete ecuaie cu
variabile separabile, dac:
f(t,x)=g(t)h(x),
2 1
, I x I t e e .
Teorem : Dac funciile g : R I
1
, h : R I
2
sunt continue astfel nct h0 pe
2
I ,
atunci problema Cauchy :

=
e =
0 0
1
'
) (
), ( ) (
x t x
I t x h t g x
, unde , )
2 1 0 0
, I I x t X e fixat admite
soluia unic R I I x t t x x _ =
1
'
1 0 0
: ) , , ( definit explicit prin:
}
+ =

t
t
ds s g x H H x t t x
0
) ) ( ) ( ( ) , , (
0
1
0 0
, '.
1
I t e
Funcia
}
=
x
a
u h
du
x H x
) (
) ( ,
2
I x e este o primitiv a funciei
1
h pe
2
I .
Demonstraie:
Fie problema Cauchy

'

=
e =
0 0
1
'
) (
), ( ) (
x t x
I t x h t g x
.
Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
n ipotezele date
1
h admite primitive pe
2
I . Dac
2
,
) (
) ( I x
u h
du
x H
x
a
e =
}
i
2
I a e fixat ,
este o primitiv a func iei
h
1
pe intervalul de continuitate al acesteia , atunci H este
derivabil pe
2
I i
2
, 0
) (
1
) ( ' I x
x h
x H e = = .
Astfel H este monoton pe
2
I , ( H este continu pe
2
I din ipotez) ceea ce implic H
inversabil pe
2
I . Integrnd apoi membrul al doilea al ecua iei date , pe intervalul
1 0
] ; [ I t t c obinem :
} }
+ =
x
a
t
t
c ds s g
u h
du
0
) (
) (
,
1 2
, I t I x e e (
2 1 0
, I a I t e e fixate).
Adic : c ds s g x H
t
t
+ =
}
0
) ( ) ( ,
1 2
, I t I x e e , de unde ). ( )) ( (
0 0
x H t x H c = =
Obinem :
}
+ = =

t
t
ds s g x H H x t t x x
0
) ( ) ( ( ) , , (
0
1
0 0
,
1 1
' I I t _ e .
Definiie :
Spunem c ecuaia diferenial R I t x t f x _ e = ), , (
'
se numete omogen dac funcia f
este omogen cu gradul zero de omogenitate:
) , ( ) , ( x t f p x p t f = ,
* 2
, ) , ( R p R D x t e c e .
Observaie:
Dac ecuaia diferenial R I t x t f x _ e = ), , (
'
este omogen , atunci prin opera ii
elementare ea admite forma echivalent: |

'

=
t
x
g x' , R I t _ e
1
unde , R I g
2
: este o
funcie dat.
Teorem: Dac funcia R I g
2
: este continu pe
2
I astfel nct g(y)-y0,
2
I y e ,
atunci problema Cauchy

=
e |

'

=
0 0
1
) (
, '
x t x
I t
t
x
g x
admite soluia unic ) , , (
0 0
x t t x x = ,
1 1
' I I t _ e exprimat parametric prin :

= =
e
}
= =

) , , ( ) , , (
) ( , ) , , (
0 0 0 0
2
) (
0 0 0
0
x t y t y x t y x x
I y e t x t y t t
y
y
u u g
du
Demonstraie:
Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
Fie problema Cauchy R I x t
x t x
I t
t
x
g x
X e

=
e |

'

=
1 0 0
0 0
1
) , ( ,
) (
, '
fixat.
Efectund schimbarea de func ie y x , dat prin y
t
x
= obinem ' ' ty y x + = iar ecuaia
devine : y+ty=g(y)
t
dt
y y g
dy
=

:
) (
.
Dac
}

y
a
u u g
du
) (
este o primitiv pe
2
I pentru funcia continu
y y g
y

) (
1
atunci ,
prin integrare membru cu membru ecua ia devine :
c
t
t
u u g
du
y
y
ln ln
) (
0
0
=

}
,
1 1
' I I t _ e ,
2
I y e .
Astfel :
}
= =

y
o
y
u u g
du
e t c c y t t
) (
0
) , ( iar pentru
0
t t = ( respectiv
0 0
) ( x t x = ) rezult
0
0
0
) (
t
x
t y = i c=1.
n consecin avem :

= =
e
}
= =

) , , ( ) , , (
, ) , , (
0 0 0 0
2
) (
0 0 0
0
x t y t y x t y x x
I y e t x t y t t
y
y
u u g
du
Observaii :
Dac
|
|

'

+ +
+ +
=
1 1 1
) , (
c x b t a
c bx at
g x t f ,
2
) , ( R D x t c e atunci ecuaia diferenial ) , ( ' x t f x =
este reductibil la o ecuaie diferenial omogen .
Cazul a) 0
1 1
= = A
b a
b a
Fie , )
1 1
, x t soluia unic a sistemului algebric i neomogen :

= + +
= + +
0
0
1 1 1
c x b t a
c bx at
cu 0 = A iar

y x
t
o schimbare dubl de variabil i de funcie n
ecuaia dat, definit prin

=
=
1
1
x x y
t t
.
Obinem
dt
dy
dt
d
d
dy
dt
dx
x = = =

' adic '. ' y x = , iar ecuaia dat devine


|
|

'

+
+
=
y b a
by a
g y
1 1
'

care este o ecuaie diferen ial omogen.


Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
Cazul b)
1 1 1 1
0
b
b
a
a
b a
b a
= : = = A
Fie y x o schimbare de funcie n ecuaia dat , definite prin at+bx=y.
Obinem ' ' y bx a = + , iar ecuaia dat devine , )
|
|
|
|

'

+
+
=
1
1
'
1
c y
b
b
c y
g a y
b
adic ) ( ' y h y = care
este o ecuaie cu variabile separabile.
Definiie: Ecuaia diferenial R I t x t f x _ e = ), , (
'
se numete liniar i neomogen
dac I t t Q x t P x t f e + = ), ( ) ( ) , ( , unde P i Q sunt funcii precizate, n general continue
pe I.
Teorem: Dac func iile P,Q:I R sunt continue pe I iar I t e
0
fixat atunci problema
Cauchy

=
e + =
0 0
) (
), ( ) ( '
x t x
I t t Q x t P x
admite soluia unic
I I t x t t x x _ e =
1 0 0
), , , ( exprimat explicit prin:
. , ) ( ) , , (
1
) (
0
) (
0 0
0
0 0
I t ds e s Q x e x t t x x
t
t
d P ds s P
s
t
t
t
e

}
+
}
= =
}

Demonstraie:
Facem observaia c dac Q(t)=0 , I t e atunci ecuaia x t P x = ) ( ' se numete liniar i
omogen , n fapt fiind o ecua ie cu variabile separabile , cu soluia general :
I t e x c c t x
t
t
ds s P
e
}
= , ) , (
0
) (
0
.
Fie c=c(t) , I t e astfel nct I t e x t c t c t x
t
t
ds s P
e
}
= , ) ( )) ( , (
0
) (
0
s fie soluia general a
ecuaiei iniiale.
Obinem : ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( '
0 0 0
) (
0
) (
0
) (
0
t Q e x t c t P e t P x t c e x t c
t
t
t
t
t
t
ds s P ds s P ds s P
+
}
=
}
+
}

}
}
=
}
= :
t
t
d P ds s P
ds e s Q
x
t c t c e t Q
x
t c
S
t
t
t
0
0 0
) (
0
0
) (
0
) (
1
) ( ) ( ) (
1
) ( '

de unde
1 ) ( ) ( ) (
0 0 0 0 0
= : = = t c x t c t x x .
Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
Aadar ,

}
+
}
=
}
= =
}

ds e s Q x e e x t c x t t x x
t
t
d P ds s P ds s P
Ss
t
t
t
t
t
0
0 0 0
) (
0
) ( ) (
0 0 0
) ( ) ( ) , , (

,
I I t _ e
1
.
Definiie : Fie P,Q,R :I R funcii precizate. Ecuaia diferenial R I t x t f x _ e = ), , (
'
se numete ecuaie de tip Bernoulli dac :
e + =

, ) ( ) ( ) , ( x t Q x t P x t f R.
iar dac ) ( ) ( ) ( ) , (
2
t R x t Q x t P x t f + + = , ecuaia R I t x t f x _ e = ), , (
'
se numete de tip
Riccati.
Astfel de ecuaii diferen iale se reduc la ecuaii liniare.
Teorem :
a) Dac R I Q P : , sunt funcii continue pe I atunci problema Cauchy :

=
e + =
0 0
) (
, ) ( ) ( '
x t x
I t x t Q x t P x

admite soluia unic: j = = 1
1
0 0 0 0
) , , ( ) , , ( x t t y x t t x x unde
. , ) ( ) 1 ( ) , , (
1
) ( ) 1 (
1
0
) ( ) 1 (
0 0
0
0 0
I I t ds e s Q x e x t t y
t
t
d P d P
s
t
t
t
_ e

}
+
}
=
}

b) Dac R I R Q P : , , sunt funcii continue pe I iar I I t t x x _ e =


1 1 1
), ( este o
soluie particular dat a ecua iei de tip Riccati ) ( ) ( ) ( '
2
t R x t Q x t P x + + = ,
atunci problema Cauchy pentru aceast ecuaie, admite soluia unic :
) , , (
1
) ( ) , , (
0 0
1 0 0
x t t y
t x x t t x x = = , unde:
j j
. , ) (
) (
1
) , , (
1
) ( ) ( ) ( 2
0 0 1
) ( ) ( ) ( 2
0 0
0
0
1
0
1
I I t ds e s P
x t x
e x t t y
t
t
d Q P x ds s Q s P s x
S
t
t
t
_ e

}
+

}
=
}
+ +
Definiie: Ecuaia R I t x t f x _ e = ), , (
'
se numete ecuaie diferen ial cu diferenial
total exact, dac D x t
x t Q
x t P
x t f e = ) , ( ,
) , (
) , (
) , ( astfel nct dx x t Q dt x t P ) , ( ) , ( + s fie
diferenial total exact.
Observaii :
a)Forma diferenial de ordinul I dx x t Q dt x t P ) , ( ) , ( + se numete diferenial total
exact pe D dac exist funcia ) (
1
D C V e astfel nct:
. ) , ( , ) , ( ) , ( ) , ( D x t dx x t Q dt x t P x t dV e + =
Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
b)Se demonstreaz c dx x t Q dt x t P ) , ( ) , ( + este diferenial total exact dac i numai
dac ) ( ,
1
D C Q P e astfel nct . ) , ( ), , ( ) , ( D x t x t
t
Q
x t
x
P
e
c
c
=
c
c
n acest caz ,
} }
+ =
t
t
x
x
ds s t Q ds x s P x t V
0 0
) , ( ) , ( ) , (
0
i se numete primitiv a formei
difereniale totale exacte.
Teorem : Ecuaia diferenial 0 ) , ( ) , ( = + dx x t Q dt x t P cu diferenial total exact
admite soluia general x=x(t,c) definit implicit prin V(t,x)=c , I I t _ e
1
, unde V este
o primitiv a formei difereniale exacte din enun .
Demonstraie :
Deoarece pentru ecuaia 0 ) , ( ) , ( = + dx x t Q dt x t P , forma diferenial Qdx Pdt + este
diferenial total exact atunci exist ) (
1
D C V e astfel nct:
} }
e + =
t
t
x
x
D x t dt s t Q ds x s P x t V
0 0
. ) , ( , ) , ( ) , ( ) , (
0
Ecuaia iniial devine 0 ) , ( = x t dV , de unde rezult c V(t,x)=c , I I t _ e
1
Alte tipuri de ecuaii diferen iale elementare
n teoria ecuaiilor diferen iale ordinare de ordinul I 0 ) ' , , ( = x x t F , R I t _ e , care nu
admit forma diferenial R I t x t f x _ e = ), , (
'
se cunosc i alte tipuri particulare care se
pot integra prin metode elementare i anume:
- Ecuaii difereniale rezolvabile n raport cu x :
R I t x t f x _ e = ), ' , (
- Ecuaii difereniale implicite , incomplete:
R I t x t F _ e = , 0 ) ' , ( sau
R I t x x F _ e = , 0 ) ' , (
- Ecuaii difereniale ordinare de ordin superior care se integreaz prin reducerea
ordinului.
Definiie: Ecuaia diferenial R I t x t f x _ e = ), ' , ( se numete ecuaie de tip Lagrange,
dac R I t x x t x t f _ e + =
1
), ' ( ) ' ( ) ' , ( unde R I
2
: , sunt funcii precizate.
Observaie :
O ecuaie diferenial 0 ) ' , , ( = x x t F admite soluii singulare , dac exist func ii
R I x : , ) (
1
I C x e care verific pe I ecuaia dat i nu se obin din soluia general
prin particularizarea constantei ceR.
Teorem :
Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
a)Dac funciile R I
2
: , satisfac ) ( ,
2
1
I C e astfel nct
2
, 0 ) ( I p p p e =
atunci ecuaia diferenial de tip Lagrange admite soluia general
I I t c t x x _ e =
1
), , ( exprimat parametric prin:
2
) (
) ( '
) (
) ( '
,
) ( ) ( ) , (
) (
) ( '
) , (
I p
p p t c p x x
dp e
p p
p
c e c p t t
dp
p p
p
dp
p p
p
e

+ = =

+
}
= =
}

unde R c e oarecare.
b)Dac -
2 0
I p e astfel nct 0 ) (
0 0
= p p atunci ecuaia diferenial Lagrange
admite soluia singular definit explicit :
I t p t p t x x e + = = ), ( ) (
0 0
.
Demonstraie:
a) Fie ecuaia de tip Lagrange : . ), ' ( ) ' ( R I t x x t x _ e + = .
Efectum schimbarea de func ie p x dat prin p x = ' .
Ecuaia devine j ) ( ' ) ( ' ' ) ( ) ( ' ' ) ( ' ' ) ( p p t p p p p p p p t p p + = : + + =
2
,
) (
) ( '
) (
) ( '
I p
p p
p
t
p p
p
dp
dt
e

= :

care este o ecuaie diferenial liniar cu soluia


general ) , ( c p t t = exprimat explicit prin :
2
) (
) ( '
) (
) ( '
,
) (
) ( '
) , ( I p dp e
p p
p
c e c p t t
dp
p p
p
dp
p p
p
e

+
}
= =
}

iar
) ( ) ( ) , ( p p t c p x x + = = .
b) Dac 0 ) (
0 0
= p p atunci
0
' p x = . ) , (
0
c t p c t x + = :
Dar, din ecuaia iniial ) ( ) (
0 0
p t p t x + = .
Deducem ) (
0
p c = si . ), ( ) (
0 0
I t p t p t x x e + = =
Definiie.
Ecuaia diferenial R I t x t f x _ e = ), ' , ( se numete ecuatie de tip Clairaut , dac
R I t x x t x t f _ e + = ), ' ( ' ) ' , ( unde R I
2
: este o funcie precizat.
Teorem : Dac funcia ) (
2
1
I C e atunci ecuaia de tip Clairaut ) ' ( ' ' x x t x + = admite
soluia general I t c c t c t x x e + = = ), ( ) , ( i de asemenea o soluie singular
exprimat parametric prin :
2
) ( ,
) ( ) ( ) (
) ( ' ) (
I p
p p t p p x x
p p t t
e

+ = =
= =

.
Demonstraie :
Se efectueaz schimbarea de func ie p x definit prin p x = ' i se obine :
0 )) ( ' ( ' ) ( ' ' ' = + : + + = p t p p p p t p p .
Revista Electronic MateInfo.ro ISSN 2065 6432 Septembrie 2010 www.mateinfo.ro
Cazul a) k t c k c t x x c x c p p + = = : = : = : = ) , , ( ' 0 '
Din ecuaia iniial deducem ) (c k = i . ) ( ), ( ) ( I t c c t t x e + =
Cazul b) ) ( ' ) ( 0 ) ( ' p p t t p t = = = + iar
2
) ( ), ( ) ( ) ( I p p p t p p x x e + = =
Bibliografie
1. Bendrea Constantin Ecuaii difereniale.