Sunteți pe pagina 1din 22

1.

Obiectul de studiu al logisticii


2. Factorii (cauzele) care au dus la dezvoltarea logisticii
1. Dezvoltarea microprocesoarelor si a echipamentelor electronice coroborat cu accesibilitatea
unor soft-uri specializate ASISTENTA COMPUTEI!ATA PE PACUSU" INTE#U"UI
CANA" "O#ISTIC$
%. REVOLUTIA INFORMATIONALA DUPA ANII ! in paralel cu &ez'oltarea
calculatorului$ (ana)erii incep sa utilizeze schim"#rile electronice $e $ate%Electronic *ata
Interc+an)e, ca (i-loc &e trans&er al $atelor intre &irme$ pri(ele incercari &e cone'i#ni on(line
&e tip fir(a-fir(a. fir(a-furnizor. fir(a-client/cone0iuni care ur(aresc facilitarea transferului &e
&ate,$
1. MANA)EMENTUL *ALITATII TOTALE%T+M,- concept aparut &in anii 234 si i(pus in
anii 54-a0at pe proces ur(arin& opti(izarea proceselor pe intrea)a lor traiectorie a pro&usului.
incepan& cu i&entificarea ne'oilor &e consu( si pana la ur(arirea pro&usului in consu( T6M
Caracterul inte)rator al T6M este asi)urat &e ur(atoarele ele(ente7
- toate compartimentele intreprin$erii sunt i(plicate in asi,#rarea si im"#natatirea
calitatii pro$#selor si serviciilor$
- Toti l#cratorii $in intreprin$ere%&irma, participa la asi)urarea si i(bunatatirea calitatii
produselor si serviciilor. 8iecare este raspunzator pentru calitatea (uncii pe care o &esfasoara si
trebuie sa constientizeze rolul sau la succesul fir(ei$
- Toate etapele traiectoriei pro$#s#l#i sunt luate in consi&erare in ve$erea asi,#rarii
calitatii
4. Aliantele strategice
- Anii 80 au marcat inceputul unei perioade in care eistenta unor parteneriate strategice
este esentiala!
" &upa &ecenii in care relatiile $e a&aceri a# &ost caracterizate $e ne,ocieri in care fiecare
incerca obtinerea unor beneficii proprii. managerii au inceput sa aprecieze #$%$F&'&&($
'OO)$*A*&
+. &nnoirea si diversi,icarea productiei de mar,uri-
Ulti(ele &ecenii ale secolului 99 au fost puternic (arcate &e proli,erarea accelerata a
gamei de bunuri industriale si de consum
*a#ze 7
Per&ectionare tehnolo,iilor &e fabricatie e0istente si $escoperirea #nor noi proce$ee$
Utilizarea unor noi s#rse $e materii prime si &olosirea #nor materiale per&ormante.
aparute ca ur(are a acti'itatii &e cercetare &ez'oltare$
*resterea e'i,entei #tilizatorilor in pri'inta ofertei &e (arfuri si solicitarea #nor
pro$#se care sa rasp#n$a intr-o (ai (are (asura cerintelor proprii$
-porirea interes#l#i &ata $e nevoile si asteptarile clientilor/noul concept &e (ar:etin),$
-c#rtarea cicl#l#i $e viata al pro$#selor si intensificarea preocuparilor &e innoire si
&i'ersificare pentru a atra)e un nu(ar tot (ai (are &e clienti
.. )reocuparile de prote/are a mediului ambiant
Acti'. &e natura lo)istica. &esfasurate &e catre fir(ele pro&ucatore si cele co(erciale. n# se
rez#ma la &l#'#rile $e materii prime. materiale si pro$#se &inite orientate spre ;a'alul canalelor
&e (ar:etin)<. spre clienti ele inclu& si flu0uri orientate spre ;a(onte<. obiectul acestora
constituin&u-l7
am"ala/ele rec#pera"ile0
1
Materialele si pro$#sele recicla"ile rez#ltate $in proces#l $e pro$#ctie sa# cons#m0
Pro$#se retrase $e pe piata $atorita termen#l#i $e ,arantie e'pirat. $atorita
$e&icientelor etc
0. *olul logisticii in cadrul ,irmei
"o)istica se inte)reaza in celelalte acti'itati &esfasurate &e catre fir(a astfel incat pot fi
i&entificate si intelese sursele specifice a'anta-ului co(petiti'7
Lo,istica interna 7 cuprin&e acti'itati asociate intr=rilor7 primirii, depozitarii. si
sortarii intrarilor necesare realizarii pro&usului cu( ar fi7 manip#larea materialelor.
$epozitarea. control#l stoc#rilor etc0
Lo,istica e'terna 7cuprin&e acti'itati asociate iesirilor7 colectarea. &epozitarea si
&istributia fizica a pro&usului catre consu(atori /$istri"#tia pro$#selor &inite.
or,anizarea $epozitelor. manip#larea materialelor. transport#l. ,estionarea
comenzilor si activitatea $e plani&icare a livrarilor1
Marketingul si vanzarile7 cuprin& acti'itati le)ate &e oferirea pro&usului si
con'in)erea consu(atorului sa ac+izitioneze pro&usul /publicitatea, promovarea,
pregatirea personalului pentru vanzare, alegerea canalului de distributie, relatiile in
cadrul canalului si stabilirea pretului,
Serviciile: sunt (enite sa sporeasca 'aloarea pro&usului /instalarea, pregatirea,
repararea, oferirea de piese de schimb, ajustari etc);
Operatiile de suport ale productiei: reprezinta activitati asociate cu
transformarile intrarilor in produse finite (asigurarea necesarului de materiale,
prelucrarea si intretinerea echipamentului, testarea, tiparirea informatiilor de pe
ambalaje etc)
4. 'e se intelege prin logistica integrata
In tarile &ez'oltate econo(ic se realizeaza cercetari care au &rept scop cunoasterea
e'olutiei costurilor lo)istice >total si pe acti'itati$
e&ucerea costurilor pe care le i(plica oferirea unui anu(it ni'el &e ser'ire a clientilor
&e'ine o prioritate pentru cresterea pro&ucti'itatii si profitabilitatii lo)istice$
Specialistii in &o(eniu lo)istic propun o abor&are bazata pe conceptul &e "O#ISTICA
INTE#ATA
"o)istica inte)rata pro(o'eaza ca obiecti' principal- oferirea utilitatilor &e ti(p.
loc si posesie la cel (ai (ic COST TOTA" POSI?I"
Pe plan international "O#ISTICA INTE#ATA este o co(ponenta care
conecteaza intreprin&erea cu clientii si furnizorii. prin inter(e&iul a &oua flu0uri7
MATEIA" si IN8OMATIONA"/'ezi fi).,$
In conte0tul perfor(antei &e ansa(blu a afacerii. &o(eniile functionale ale
lo)isticii trebuie pri'ite intr-o conceptie SISTEMICA. INTE#ATOAE$
Conceptul logisticii integrate este redat in fig.
%
F
U
R
N
I
Z
O
R
I
C
L
I
E
N
T
I
FLUXUL MATERIAL
FLUXUL INFORMATIONAL
DISTRIBUTIA
FIZICA
SUPRTU! PRDUCTI"I
#SUSTI$"R"A P"RATIU$I
!R%
APR&IZI$AR"
#!'ISTICA
I$T"R$A%
+. 'e intelegeti prin activitati de baza si de sustinere a activitatilor logistice
Mi0ul acti'itatii lo)istice presupune &esfasurarea unui ansa(blu &e operatiuni
intercorelate$
8actorii care &eter(ina (i0ul acti'itatii lo)istice7
Obiectul de activitate al ,irmei/or)anizatii pro&ucatoare-(i0 lo)istic (ai
co(ple0,$
)ra$#l $e implicare in activitati lo,istice. Unele fir(e se concentreaza asupra
acti'itatilor &e baza/ e0. Pro&uctie, si apeleaza la fir(e specializate pentru anu(ite
acti'itati /e0. Transport. &epozitare etc,$
1ipul si gama de mar,uri o,erite(fir(ele cu un portofoliu &i'ersificat &e
pro&use trebuie sa isi a&apteze siste(ul lo)istic la particularitatile fiecarui tip &e pro&us
in ceea ce pri'este con&itiile &e a(balare. &epozitare. transport etc$
Aria teritoriala vizata/un )ra& (are &e acoperire teritoriala sporeste i(portanta
planificarii lo)istice- &epozite.centre &e &istributie re)ionale. (i-loace &e transport,$
2ediul on"line sau o,,"line/&atorita Internetului (ulte operatiuni lo)istice clasice
nu (ai sunt necesare7 e0. Pute( obtine anu(ite soft-uri. -ocuri etc. fara a ne (ai &eplasa
la un (a)azin care sa ni-l ofere sub for(a fizica /un C* cu acest -oc. pro)ra( etc.- il
obtine( foarte si(plu on-line,. Acti'itatile Off-line7 operatiunile fizice in cazul
bunurilor &e consu( sau in&ustriale
Activ $e "aza 2 activ $e s#stinere
MI3UL LO)I-TI*-inclu&e &oua cate)orii &e acti'itati7 &e baza si &e sustinere$
Se consi&era acti'itatile &e baza acti'itati c+eie care se &esfasoara in aproape
orice canal lo)istic$
Acti'itatile &e sustinere- care au loc in functie &e con&itiile specifice ale fir(elor.
contribuin& la realizarea (isiunii lo)istice
Acti'itati &e baza7 Asi)urarea stan&ar&elor &e ser'iciu pentru clienti. Cu(pararea.
Transportul. #estiunea stocurilor. Prelucrarea co(enzilor
Acti'itati &e sustinere7 *epozitarea. Manipularea pro&uselor. A(balarea. Acti'itati
le)ate &e flu0urile infor(ationale lo)istice
.. 'omponentele de baza ale activitatii logistice
45 Asi,#rarea stan$ar$elor $e servicii pentr# clienti( sta"ilesc nivel#rile
o#tp#t#rilor sistem#l#i lo,istic. in &#nctie $e cerintele si asteptarile clientilor0
Activitati speci&ice%cheie in $omeni#1 pentru asi)urarea ni'elului &e ser'ire
lo)istica7
ercetarea nevoilor si cerintelor clientilor actuali si potentiali, referitoare la
nivelul serviciilor logistice
1
Stabilirea nivelului de servire logistica a clientilor;
!valuarea perceptiilor clientilor (diferenta dintre nivelul asteptat si cel oferit)
"justarea nivelului de servire logistica
65 *#mpararea 2 are #n rol ma/or in crearea $e valoare. in ca$r#l proces#l#i
lo,istic
Activitati reprezentative pentr# $omeni#l c#mpararii%cheie in $omeni# 17
stabilirea necesitatilor de aprovizionare;
"legerea surselor de aprovizionare
#lanificarea modului de realizare in timp a aprovizionarii;
!valuarea periodica a performantelor furnizorilor
85 Transport#l( activitati reprezentative pentr# acest $omeni#%cheie in $omeni# 17
"legerea celor mai adecvate modalitati de transport (rutier, feroviar,maritim,
aerian, prin conducte);
!valuarea si selectia ofertantilor de servicii de transport, la care apeleaza firma;
Stabilirea rutelor de transport;
#rogramarea transporturilor
95 )esti#nea stoc#rilor( activitati reprezentative $omeni#l#i7
!laborarea politicilor privind stocurile de materii prime, materiale si produse
finite;
Stabilirea mi$ului de produse din stoc(numar%cantitatea totala de produse
mentinute in stoc) in functie de contributia diverselor articole la vanzarile%profitul
firmei;
&eterminarea stocului de siguranta si a nivelului de reaprovizionare(marimea
stocului la care se lanseaza o noua comanda de reaprovizionare);
:5 Prel#crarea comenzilor( se (aterializeaza prin (ari(ea inter'alului &e ti(p &e
la trans(iterea co(enzii &e client pana la pri(irea (arfii. precu( si in &eclansarea
operatiuniunilor &e li'rare a (arfurilor si &e oferire a ser'iciilor
Activitati cheie in $omeni#7
&eterminarea procedurilor de primire a comenzilor(metoda de transmitere,
restrictii de timp si cerinte privind marimea comenzii);
Stabilirea metodelor de transmitere a informatiilor referitoare la comenzi in
cadrul firmei;
&efinirea ordinii de prioritate in prelucrarea comenzilor;
"legerea variantei de onorare a comenzii, numai din stocul
disponibil%productie(in cazul unei rupturi de stoc);
3. 'omponentele de sustinere ale activitatii logistice
@
Depozitarea mar&#rilor( activitati cheie7
Stabilirea necesarului de spatii de depozitare
"legerea amplasamentelor depozitelor
&eterminarea numarului de depozite necesare
Stabilirea configuratiei depozitului
"mplasarea marfurilor in spatiul de depozitare
;5 Manip#larea pro$#selor( activitati cheie7
"legerea echipamentului de manipulare (manuale, mecanizate, cibernetizate,
robotizate);
'nitizarea incarcaturilor prin paletizare si containerizare (consolidarea unor
ambalaje de dimensiuni mici intr(o incarcatura de marime mai mare)
)ntroducerea%preluarea materialelor in%din spatiul de depozitare
Am"alarea%lo,istica1 permite ajungerea marfurilor la clienti, in conditiile dorite* !a nu
se refera la ambalajele individuale ale bunurilor de consum care au rolul si de a
promova produsul
Activitati cheie7
#roiectarea de ambalaje care sa raspunda cerintelor proceselor de manipulare;
+ealizarea de ambalaje care sa asigure integritatea produselor pe durata
transportului si pastrarii;
"sigurarea de ambalaje care sa protejeze marfurile impotriva pierderilor si
deteriorarilor
Fl#'#rile in&ormationale( sunt o parte integranta a flu$ului logistic care faciliteaza
derularea tuturor activitatilor de baza si sutinere
Activitati cheie7
- ulegerea si prelucrarea datelor;
- "naliza informatiilor
- !laborarea rapoartelor necesare(situatia stocurilor, situatia onorarii comenzilor
etc)
- Stabilirea unor proceduri de stocare a datelor;
- ontrolul flu$ului de informatii
APARTENENTA UNEI A*TIVITATI LA *ATE)ORIA A*TIVITATILOR DE
<A=A RE-PE*TIV DE -U-TINERE NU E-TE -TRI*TA(se schimba in functie de
modificarile care au loc la nivelul fiecarei unitati de afaceri in functie de obiectul de
activitate)
8. )lani,icarea activitatii logistice 4 actiuni pe care trebuie sa le cuprinda
!ste data de cunoasterea cerintelor de servire a clientilor si a costurilor necesare
satisfacerii nevoilor acestora;
#lanul logistic trebuie sa cuprinda actiuni referitoare la:
Obiectivele firmei;
Strategiile de marketing;
Strategiile de servire a clientilor
A
&etalii legate de stocuri, depozitare, transport, si comunicare cu clientii
Plan#l lo,istic trebuie deci sa includa sectiuni referitoare la obiectivele firmei,
la strategiile de marketing si la strategiile de servire a clientilor precum si detalii
specifice legate de stocuri, depozitare, transport si comunicare cu clientii*
"ceste ultime aspecte reprezinta elementele de baza ale planului logistic atat la
nivel strategic cat si la nivel operational
"sadar
planificarea activitatii logistice presupune deci o planificare pe doua nivele: cel
functional si cel operational;
,egatura dintre ele este redata in fig*urmatoare( fig-)
3
Obiective
functionale
Resurse
angajate
Activitati
logistice
istributia
fi!ica
"rocesarea
co#en!ilor
Inregistrarea
co#en!ilor
"lanificarea
$ro%uctiei
Trans$ort
Aci!itionare "lanificarea
ac&i!itionarii
"rogno!a
Manage#en
tul
#aterialelor
Obiectivele
fir#ei
'trategia %e
#ar(eting
'trategia %e
servire a
clientilor
'trategia
%e
trans$or
t
'trategia
co#unicarii
Ra$ortul Cost)
Eficienta
eci!iile
legate %e
$ro%us*$iata
Ce afaceri
%erula#+
'trategii
%e stocuri
'trategia
%e
%e$o!itar
e
5. $lementele componente ale plani,icarii ,unctionale
Are ca rezultat un plan ale carei ele(ente co(ponente sunt7
O"iectivele &#nctionale lo,istice &etaliaza natura si localizarea
clientilor. i&entifican& (o&alitatile in care lo)istica se poate a&resa ne'oilor acestora$
Res#rsele an,a/ate7 realizarea obiecti'elor functionale este
con&itionata &e7 resurse u(ane. (ateriale si infor(ationale
Activitatile lo,istice7se refera la acti'itatile prin care se
intentioneaza atin)erea obiecti'elor lo)istice functionale propuse
Plani&icarea pro$#ctiei>operati#nilor7 specifica (aterialelor
necesare procesului &e pro&uctie$
Plani&icarea achizitionarii7 se stabilesc coor&onatele politicii &e
apro'izionare
Pro,noza7 se face pentru a &eter(ina in special ni'elul 'iitor al
'anzarilor. care 'a &i(ensiona ulterior efortul lo)istic
Mana,ement#l materialelor7 este interfata intre cele &oua ni'ele
&e planificare.Ur(areste &isponibilitatea (aterialelor cerute in &iferitele etape ale
procesului &e pro&uctie. in cantitatea. calitatea si structura &orita.
10. $lementele componente ale plani,icarii operationale
Inre,istrarea si procesarea comenzilor7 'izeaza cele &oua operatii
/inre)istrare. procesare,folosin& noile te+nolo)ii /internet. siste(e infor(atice etc,- o
le)atura per(anenta cu clientul pentru a raspun&e (ai bine ne'oilor acestora$
Operatiuni speci,ice distributiei ,izice7 presupune oferirea
bunurilor &orite &e clienti in cantitatile. sorti(entul si (o(entul &orit. Eficienta lo)isticii
presupune )asirea )asirea unui ec+ilibru intre ni'elul si structura stocurilor si
satisfacerea ne'oilor clientilor
Transport#l7 utilizarea in (o& eficient a (i-loacelor &e transport
&isponibile precu( si asi)urarea &ocu(entatiei necesare transportului
Achizitionarea7 proces operati' care lea)a fir(a &e furnizorii ei.
11. Activitati de mar6eting a,late la inter,ata cu logistica
E&icacitatea operati#nilor lo,istice trebuie sa &ie eval#ata in
raport c# o"iectivele care sta"ilesc per&ormanta $e mar?etin, a fir(ei$
Practicienii sustin ca mar?etin,#l si lo,istica n# tre"#ie sa &ie
privite separat in ca$r#l &irmei( in caz contrar este ignorata o sursa reala de avantaj
competitiv si e0ista riscul unui &ecala- nefa'orabil. fata &e cerintele clientilor
B
Interfata &intre lo)istica si (ar:etin) &oban&este astfel o i(portanta &eosebita
pentru (ana)e(entul fiecarei or)anizatii.
E0istenta INTE8ETEI este rezultatul separarii acti'itatilor fir(ei in &iferite
diviziuni organizatorice7 &eparta(ente. co(parti(ente. ser'icii$
Este necesara consi&erarea logisticii si marketingului &rept resurse strate)ice.
care 'or fi (ai bine 'alorificate ca parti ale unui plan strate)ic )lobal la ni'elul
or)anizatiei.
E9P"ICATIA 7 "O#ISTICA are sarcina &e a asi,#ra satis&acerea e&ectiva a
cererii )enerate &e MACETIN#
1. 7tabilirea obiectivelor de mar6eting" ale)erea pietei>se)(entului tinta. a )ra&ului
&e acoperire teritoriala . a 'olu(ului 'anzarilor si ni'elului &e ser'ire a clientilor.
obiecti'e care &eter(ina a(ploarea si 'aloarea resurselor lo)istice necesare.
2. )roiectarea produsului" &atorita influentei sale asupra tipurilor &e spatii &e &epozitare
si (i-loacelor &e transport necesare. ca si a )ra&ului &e utilizarea a acestora$
0. 7tabilirea preturilor" prin posibilitatile &e rec#perare a investitiilor $in $omeni#l
lo,istic si &e $ezvoltare a in&rastr#ct#rii lo,istice capa"ile sa asi,#re nivel#l $orit $e
servire a clientilor
4. )roiectare campaniilor de promovare a vanzarilor" in special in pri'inta
(o(entului &e &eclansare. ariei teritoriale si cantitatii &e pro&use 'izate care i(pun un
anu(it ni'el al efortului lo)istic$
+. Alegerea canalelor de mar6eting" (ai precis selectarea tip#rilor $e interme$iari la
care 'a apela fir(a pentr# vanzarea pro$#selor sale, decizie care determina gradul de
implicare a propriei firme in activitatile de distributie fizica
Acti'itati lo)istice corelate cu cele &e (ar:etin)7
Aprovizionarea" ca ur(are a influentei sale asupra capacitatii fir(ei &e a
in&eplini cerintele clientilor sub aspectul cantitatii si calitatii pro&uselor
(ocalizarea depozitelor" &eoarece poate influenta capacitatea fir(ei &e oferi
clientilor un ser'iciu lo)istic rapi&. &e a asi)ura &isponibilitatea pro&uselor intr-un ti(p
(ai scurt$
LO,I'TICA
Mani$ularea
#aterialelor
e$o!itarea $ro%-
finite
Controlul stocurilor
etc-
MAR.ETIN,
cercetari %e
#ar(eting
#anage#entul fortei
%e van!are/
stabilirea #i0ului %e
$ro%use
etc.
ACTI1ITATI E INTERFATA
A$rovi!ionarea
Locali!area %e$o!itelor
Manage#entul stocurilor
Onorarea co#en!ilor
A#balarea %e $rotectie
Trans$ortul
'tabilirea obiectivelor %e #ar(eting
"roiectarea $ro%usului
'tabilirea $returilor
"roiectarea ca#$aniilor %e $ro#ovare
Alegerea canalelor %e #ar(eting
5
2anagementul stocurilor" prin (o&alitati &e re&ucere la (ini(u( a stocurilor
si costurilor &e stocare. ca ur(are a re'olutie infor(ationale - care per(ite aplicarea
aran-a(entelor operationale &e tip ;-ust in ti(e<. raspuns rapi&. reapro'izionare continua
si reapro'izionare auto(ata.
//#st in timeDcant necesara &e (aterial in locul potri'it la (o(entul potri'it,
- Onorarea comenzilor clientilor 2 sub aspectul interval#l#i me$i# $e timp $e la
primirea comenzii $e la client pana la livrarea pro$#selor la client. precu( si sub
aspectul o&eririi pro$#selor coman$ate in cantitatea si sorti(entul solicitat.
"Ambalarea de protectie a produselor" asi)urarea ni'elului ; zero de,ecte8 cu i(pact
&irect asupra i(a)inii pro&usului si fir(ei furnizoare precu( si a costurilor totale$
"1ransportul mar,urilor" &atorita rolului sau in asi)urarea utilitatilor &e ti(p si &e loc.
solicitate &e catre clienti in (entinerea calitatii pro&uselor in &ecursul circulatiei lor prin
canalele &e (ar:etin)
&2)O*1A%19
IM?UNATATIEA cooperarii &intre lo)istica si (ar:etin) nu este con&itionata
&e o restructurare or)anizatorica$
Armonizarea legaturii &intre lo)istica si (ar:etin) este facilitata &e progresul
din domeniul te:nologiei in,ormatiei. &e posibilitatea specialistilor &in &iferitele arii
functionale de a utiliza in comun sistemul in,ormational al ,irmei$
2anagerii logistici si managerii de mar6eting trebuie sa aiba o viziune
strategica asupra propriei acti'itatiE
12. *elatiile dintre logistica si produs
Intercon&itionarea &intre pro&us si lo)istica se rezu(a aparent "A POIECTAEA
SISTEMU"UI "O#ISTIC IN 8UNCTIE *E TIPU" PO*USE"O oferite &e fir(a$
Caracteristicile pro&uselor in&ica (o&ul in care se 'a realiza &istributia fizica a
acestora /tipul (i-l. &e transport. &urata si con&itiile &e &epozitare. (o&alitatile &e
(anipulare etc,$
Practica lo)istica &e(onstreaza e0istenta unor puncte supli(entare &e interferenta
cu pro&usul7
I(plicarea lo)isticienilor in proiectarea pro&usului$
Asi)urarea INPUTUI"O necesare
Mentinerea calitatii pro&uselor
Inter'alul &e onorare a co(enzilor

1. &mplicarea logisticienilor in proiectarea produsului- pot furniza ur(atoarele tipuri
&e infor(atii
*isponibilitatea surselor &e apro'izionare si costurile aferente (ateriilor pri(e.
(aterialelor si co(ponentelor necesare fabricarii pro&usului$
Costul a(balarii &e protectie$
Costurile &e transport si &epozitare corespunzatoare pro&usului finit$
Costul ser'ice-ului post'anzare
F
)e baza in,ormatiilor primite de la specialistii logisticieni se pot identi,ica variantele
care au costurile logistice cele mai avanta/oase( !$ dupa lansarea unui produs ( nu se
poate folosi la ma$im capacitatea mijloacelor de transport datorita dimensiunilor
nefavorabile ale produselor ambalate)
E0. 8ir(a Apple Co(puter a obtinut econo(ii anuale &e 144.444 US* cu c+eltuielile &e
li'rare. prin re&ucerea cu G inc+ a &i(ensiunilor unuia &in pro&usele sale /Conte(porarH
"o)istics. NeI Jor:. 1FF1.p) @%,
2. Asigurarea &%);1;*&(O* necesare" .ara o aprovizionare adecvata nu pot fi
indeplinite obiectivele referitoare la crearea de valoare pentru utilizatori*
0. 2entinerea calitatii produselor-
Utilizarea unor a(bala-e &e protectie a&ec'ate$
Proce&ee &e (anipulare a (arfurilor care sa nu afecteze inte)ritatea
acestora$
Ur(arirea intrarilor si iesirilor &in spatiile &e &epozitare pentru a e'ita
e0pirarea ter(enului &e )arantie /'alabilitate,$
Asi)urarea con&itiilor &e transport corespunzatoare caracteristicilor
specifice ale pro&usului.
4.&ntervalul de onorare a comenzilor" lo)isticienii trebuie sa &i(inueza inter'alul &e
ti(p &e la ac+izitionare la li'rare. pentru a inlatura riscul &epasirii &uratei ciclului &e
'iata al pro&usului./In&ustria pro&uselor electronice calculatoare etc,
A%7A2#(;( A'1&<&1A1&(O* (O=&71&'$ &%F(. 1O1O>A1A &2A=&%$A
)*O>;7;(;& 7& F&*2$&
10. *elatia dintre logistica si pret
O co(ponenta a costurilor totale o reprezinta costurile logistice
Specialistii afir(a8 nu poti reduce preturile? munca sau materialele? singura
rezerva disponibila este distributia ,izica8
IMPACTU" "O#ISTIC ASUPA PETU"UI *E KAN!AE ESTE *ETEMINAT
*E 8ACTOI PECUM7
1. Absenta c+eltuielilor &e transport la client$
%. Pretul &e li'rare unifor($
1. Ni'elul &e ser'ire lo)istica$
@. Aplicare unor re&uceri &e pret
Absenta c:eltuielilor de transport la client
- Practicarea unor con&itii &e li'rare confor( carora clientul este cel care suporta
costurile &e transport &upa ce preia (arfurile &e la unitatea &e pro&uctie sau &epozitul
furnizorului
Avanta/e-
Usurinta calcularii pretului &e 'anzare$
Obtinerea aceluiasi profit net in ur(a fiecarei tranzactii$
Un pret &e cu(parare (ai (ic pentru client$
Transferarea catre client a responsabilitatilor le)ate &e ale)erea (o&ului &e
transport$
Cresterea interesului fir(elor care &ispun &e parcuri proprii &e (i-l &e transport
*eza'anta-e7
14
Posibila pier&ere a unor clienti care &oresc si asi)urarea transportului$
*ificultati in aplicarea unei politici /&e catre furnizor, a preturilor unifor(e la
ni'elul pietei. ca ur(are a &ecala-elor care pot sa apara la ni'el re)ional sau national.
intre preturile aplicate &e clientii inter(e&iari / cu(para in 'e&erea re'anzarii,
onteaz/ cat de bun este produsul, cat de creativa este promovarea sau cat de eficienta
este distribu0ia*
)retul de livrare uni,orm
Incercarea lo)isticienilor &e a raspun&e asteptarilor cu(paratorilor. concretizata si in
efectuare transportului la clienti$
In pretul &e li'rare este inclus un cost mediu de transport stabilit in functie &e &istanta
(e&ie &e la furnizor la client$
Acest (o& &e calcul )enereaza7
"bsorbtia costurilor de catre furnizor/pentru clientii aflati la &istante (ai (ari
&ecat &istanta (e&ie consi&erata,$
"paritia unor costuri 1fantoma< suportate &e clientii aflati la &istante (ai (ici
&ecat &istanta (e&ie
Avanta/e -
E0tin&erea ariei &e acoperire teritoriala a fir(ei furnizoare$
Atra)erea &e clienti aflati la &istante (ai (ari &ecat &istanta (e&ie$
Plata aceluiasi pret &e li'rare &e catre fiecare client$
I(a)ine (ult (ai clara asupra costului total oferita clientilor &e catre fir(a
'anzatoare$
>ezavanta/e-
Aparitia unor conflicte cu furnizorii care platesc costuri ; fanto(a<$
*ezinteresul clientilor care &oresc sa realizeze econo(ii &e costuri prin
apro'izionare &irecta &e la furnizor$
%ivelul de servire logistica
O crestere (ai accentuata a resurselor utilizate si costurilor lo)istice$
E0. S-a constatat ca pentru a onora FA L &in co(enzi este necesara cresterea stocului cu
54L sau (ai (ult$
Onorarea co(enzilor in %@ &e ore &e la pri(ire i(pune (entinerea unui personal
nu(eros la ni'elul &epozitului$
Aplicarea unor reduceri de pret
8ir(a furnizoare poate aplica un siste( &e preturi care sa fa'orizeze co(enzile
(ari/ cantitati (ari &e pro&use,- >&7'O;%1;*&
Disco#nt#ri incl#sive 2 aplicate la intrea)a cantitate co(an&ata. in cazul in care
se &epaseste o anu(ita cantitate ; pra)< stabilita &e catre fir(a 'anzatoare$
Disco#nt#ri e'cl#sive( aplicare pretului fara re&ucere pentru partea &in 'olu(ul
co(enzii care corespun&e cantitatii ;pra)<. PETU" MAI MIC ur(an& a fi utilizat
nu(ai pentru restul co(enzii/cantitatea care &epaseste pra)ul,$
Disco#nt#ri nec#m#lative 4 &e care clientii beneficiaza pentru fiecare co(an&a
in parte
Disco#nt#ri c#m#lative( calculate pentru ansa(blul co(enzilor efectuate pe
parcursul unei anu(ite perioa&e
11
14. *elatia dintre logistica si promovare
elatiile &e colaborare trebuie sa aiba un caracter per(anent pe tot parcursul ciclului
&e 'iata al pro&usului$
E0e(ple &e situatii in care este necesara corelarea lo)isticii si pro(o'arii7
"ansarea noilor pro&use$
Aplicarea &iscounturilor cantitati'e
*i(inuarea stocurilor e0istente
Lansarea noilor pro$#se
este necesara sustinerea pro(otionala a pro&usului
aplicarea &iscounturilor cantitati'e
ale)erea cantitatii ;pra)< pentru care se aplica re&ucere &e pret
&i(inuarea stocurilor e0istente
lo)isticienii pot propune o ca(panie &e pro(o'are a 'anzarilor pe o anu(ita
perioa&a &e ti(p. Clientii pot beneficia &e7
e&uceri ale 'alorii facturii$
e&uceri ale pretului &in lista pentru pro&usele pe care nu le cu(para &e obicei$
Clientii pot beneficia &e pro&use )ratuite atunci can& co(an&a sau cu(para un
anu(it articol

1+. *elatia dintre logistica si distributie


>istributiaDinstru(ent c+eie al (i0ului &e (ar:etin). incluzan& acti'itati
&esfasurate &e fir(a pentru a face pro&usul accesibil si &isponibil pentru clienti$
*elatiile dintre logistica si distributie sunt re,lectate prin urmat. aspecte-
elatia &intre &istributia fizica si canalele &e (ar:etin)$
Outputurile siste(ului &e &istributie$
Stabilirea tipurilor &e canale &e (ar:etin)$
Selectia inter(e&iarilor$
Etapa &e crestere a ciclului &e 'iata al pro&usului
a* +elatia dintre distributia fizica si canalele de marketing
- se refera la toate flu0urile (a-ore &in ca&rul canalului /pro&us. ne)ociere. proprietati.
pro(o'are etc,$
Un canal &e (ar:etin) nu poate e0ista fara un flu0 eficient &e pro&use catre piata.
in cantitatea potri'ita. la (o(entul si in locul solicitat &e clienti$
b* Outputurile sistemului de distributie, cu principalii indicatori:
- >imensiunea lotului/ni'elul ser'iciului sporeste o&ata cu abilitatea &e a pune la
&ispozitia clientilor cantitati &e pro&use. confor( ne'oilor acestora,$
- 1impul de asteptare/ni'elul &e ser'ire este (ai inalt in cazul inter'alelor (ai
(ici &e asteptare,$
<arietatea produselor!
7erviciile suplimentare/instalare ec+ipa(ent. reparatii. asistenta te+nica etc$
1%
c* Stabilirea tipurilor canalelor de marketing
-Crearea sist &e &istributie presupune a&optarea unor &ecizii strate)ice referitoare la
tipolo)ia canalelor &e (ar:etin) la care 'a apela fir(a.
-In procesul &e proiectare a canalelor &e (ar:etin). fir(a poate consi&era ur(atoarele
cate)orii (a-ore &e participanti7
)articipantii primari /pro&ucatori. an)rosisti. &etailisti,$
O,ertantii de servicii ,unctionale/&esfasoara acti'. &e transport. &epozitare.
a(balare. preluare si onorare co(enzi etc,
Furnizorii de servicii de spri/in /ofera ser'icii financiare. ser' &e co(unicare.
ser' &e asi)urare. ser' &e cercetari (ar:etin). ser' &e consultanta. ser' &e pro(o'are etc,
d* Selectia intermediarilor
Proiectarea sist &e &istributie este ur(ata &e ale)erea operatorilor inter(e&iari la
care acesta 'a apela$
I&entificarea . e'aluarea si recrutarea (e(brilor potentiali ai canalului &e
(ar:etin) au o i(portanta critica pentru concretizarea strate)iei &e &istributie. intr-un
siste( 'iabil si eficient$
Criterii stabilite pentru e'aluarea inter(e&iarilor7
- 8orta financiara$
- #ra&ul &e acoperire al pietei$
- Perfor(ante in &o(eniul 'anzarilor$
- eputatia pe piata$
- Calitatea (ana)e(entului$
- #a(a sorti(entala co(ercializata$
- it(ul &e &ez'oltare$
- Interesul &e a coopera in pro)ra(e co(une cu furnizorul.
Alaturi &e aceste criterii se utilizeaza si criterii &e natura lo)istica7
Parc propriu &e (i-loace &e transport$
8acilitati &e &epozitare pentru pro&usele furnizorului$
Ni'elul stocurilor pe care il accepta sa-l (entina &in pro&usele furnizorului$
Posibilitatea sc+i(bului electronic &e &ate etc.
e*!tapa de crestere a ciclului de viata al produsului
I(plica intensificarea eforturilor lo)istic? astfel incat pro$#s#l sa acopere o
parte tot mai mare a pietei si sa &ie accesi"il #nei mase mai mari $e clienti
potentiali/sporirea prezentei teritoriale a pro&usului,.
fie pro&ucator. fie inter(e&iar? &#rnizor#l tre"#ie sa $isp#na $e pro$#sele
necesare. in cantitatea necesara la moment#l $orit si loc#l potrivit.
1.. 1ipuri de sisteme in,ormationale logistice
7isteme in,ormationale sunt aplicabile oricarei functii a or)anizatiei. E0ista ur(at
tipuri7
7istem de automatizare a activitatii-ofera (o&alitati eficiente &e prelucrarea a
&atelor personale si or)anizationale. &e efectuare calcule si creare &ocu(ente/e0.
11
(ini(izarea costurilor &e transport. foi calcul utilizate pentru &eter(inarea a(plasarii
opti(e a spatiilor &e &epozitare etc.,$
7istem de comunicare- faciliteaza sc+i(bul &e infor(atii &intre persoane.
&eparta(ente si or)anizatii/fa0. e-(ail. 'i&eoconferinte etc.,
7istem de prelucrare a tranzactiilor/cule)ere. prelucrare si stocare infor(atii
referitoare la tranzactii asi)uran& si controlul asupra acestora,
7istem in,ormational de management- transfor(a infor(atiile rezultate &in
siste(ul &e prelucrare a tranzactiilor. in infor(atii pentru (onitorizarea perfor(antelor si
(ana)e(entul or)anizatiilor.
7istem de spri/in a deciziei- a&optarea &eciziilor prin furnizarea &e infor(atii.
(o&ele si instru(ente &e analiza
7istem organizational- (eto&e &e prelucrare a infor(atiilor si baze &e &ate ce
inte)reaza (ai (ulte functii ale or)anizatiei/stan&ar&izarea proceselor &e pro&uctie.
inte)rarea &atelor financiare etc,
13. )rincipiile sistemelor in,ormationale logistice
OM#O2!23" S), 7
resurse u(ane.
Ec+ipa(ente
Solutii infor(atice$
Meto&e si proce&uri pentru asi)urarea &atelor si infor(atiilor
"3)4)3"3) S),:
culegere in,ormatii
prelucrare?
analiza?
interpretare
raportare si distribuire in,ormatii
Act#alitate infor(atiile peri(ate nu sunt capabile sa fun&a(enteze &ecizii
a&ec'ate in &o(eniul lo)istic$
*elevanta" infor(atiile trebuie sa fie in concor&anta cu ne'oile specifice ale
&eci&entilor
Acuratete" in&ica )ra&ul in care infor(atia reflecta realitatea
Accesibilitate infor(atiile trebuie sa fie &isponibile e0act in (o(entul in care
(ana)erii au ne'oie &e acestea
E SI" are (enirea &e a i$enti&ica ne'oile specifice /pri'in& infor(atiile, ale (ana)erilor
responsabili cu siste(ul lo)istic. &e a c#le,e $atele si in&ormatiile si &e a le $istri"#i in
for(atul a&ec'at. la (o(entul &orit factorilor &e &ecizie.
18. Functiile stocurilor
1@
I(bunatatirea ser'iciului lo)istic pentru clienti$
Ec+ilibrul relatiei &intrte cerere si oferta
e&ucerea costurilor$
*i(inuarea incertitu&inii
a* Im"#natatirea servici#l#i lo,istic pentr# clienti( asigurarea disponibilitatii
produselor pentru satisfacerea cererii clientilor in momentul manifestarii
acesteia
Poate fi &efinita in functie &e7 inter'alul &e ti(p &intre lansarea co(enzii catre
client si pri(irea (arfii. nu(arul &e co(enzi onorate$ cantitatea co(an&ata.
b. $c:ilibrul relatiei dintre cerere si o,erta 4 pro&usele a caror cerere se concentreaza
intr-un inter'al scurt &e ti(p fac necesara mentinerea $e stoc#ri $e catre pro$#catori.
an,rosisti. $etailisti in a'ans fata &e perioa&a &e (anifestare a cererii
c. *educerea costurilor
Economiile in $omeni#l pro$#ctiei7 stocurile per(it (a0i(izarea eficientei
pro&uctiei prin fabricarea unor cantitati (ai (ari &ecat cererea i(e&iata a pietei$-
pro&uctia este astfel &ecuplata &e la 'ariatia cererii.
Economii in $omeni#l c#mpararii si transport#l#i 4 cu(pararea unei cantitati
(ai (ari &ecat &ecat cea necesara. poate &uce la econo(ii &e scara si in &o(eniul
transportului/re&ucerea frec'entei apro'izionarii,
Valori&icarea #nei con/#nct#ri &avora"ile a pret#rilor ( apro'izionarea cu
cantitati (ari si re'anzarea ulterioara in scop speculati' la pret (ai (are-
ISCANTAE
d. >iminuarea incertitudinii" (entinerea unor stocuri &e si)uranta. asi)ura capacitatea
fir(ei &e a onora co(enzile clientilor sai in situatia unei cresteri a cererii in raport cu
ni'elul esti(at
15. 1ipuri de stocuri
1. Stocul ciclic /&e baza,
%. Stocul &e si)uranta
1.Stocul &e tranzit
@. Stocul (e&iu
7tocul ciclic" stocul necesar pentru a satis&ace cererea me$ie &e (arfuri
7tocul de siguranta" necesar pentru a acoperi incertit#$inea care poate sa apara
in inter'alul &e ti(p &intre lansarea co(enzii si pri(irea (arfurilor
7tocul de tranzit" este alcatuit &in pro&usele aflate in (iscare sau in asteptare in
(i-loacele &e transport. eprezinta acti'e pentru care fir(a plateste fara a fi accesibile
7tocul mediu - alcatuit &in (aterii pri(e. co(ponente si pro&use in curs &e
prelucrare. precu( si pro&usele finite pastrate &e re)ula intr-un siste( lo)istic.
Calcularea stocului (e&iu se face pe baza co(ponentelor7 stoc &e baza. stoc &e si)uranta
si stoc in tranzit.
1A
20. *olul depozitelor in sistemul logistic
>epozitarea este consi&erata o acti'itate &e sustinere care contribuie la
in&eplinirea (isiunii lo)istice &e asigurare a produsului potrivit? in cantitatea
si la calitatea solicitata. in con&itiile celei (ai (ari contri"#tii la pro&it#l &irmei
Rol#l acestora consta in7
A 'oordonarea cererii cu o,erta" le)ata &e asi)urarea cantitatilor &e pro&use necesare
pentru satisfacerea cererii in situatii caracterizate &e7
&ncertitudini re,eritoare la cerere-incapacitatea &e a esti(a cu certitu&ine
e'olutia 'iitoare a cererii impune mentinerea unor stocuri care sa permita
satis,acerea cererii
&ncertitudini privind ciclul de per,ormanta" E0istenta unor 'ariatii ale &uratei
inter'alului &e reapro'izionare face necesara constituirea unor stocuri &e
si)uranta$
'erere sezoniera pro&usele cu(parate &e clienti nu(ai in anu(ite perioa&e ale
anului i(pun la ran&ul lor crearea &e stocuri$
)roductia sezoniera" &epozitele au rolul &e a prelua si pastra (arfurile pro&use
intr-o perioa&a &e ti(p li(itata
# Obtinerea de economii de costuri " poate &eter(ina obtinerea unor econo(ii &e
costuri7
'umparare" obtinere &e econo(ii prin cu(parare in a'ans la preturi (ai (ici
&ecat cele 'iitoare$
)roductie 4pro&uctia in loturi (ari asi)ura (ai buna utilizare a capacitatii &e
fabricatie si re&ucerea relati'a a costurilor>unitate &e pro&us. *A POATE
CON*UCE "A PIE*EI IMPOTANTE IN CA!U" NECOE"AII
CEEII CU O8ETA
1ransport pe (asura cresterii cantitatilor &e pro&use co(an&ate furnizorilor.
)ra&ul &e utilizare a capacitatii (i-loacelor &e transport creste iar nu(arul
operatiunilor &e transport sca&e
' 'ontinuarea productiei@prelucrarii" procesul &e pro&uctie>prelucrare poate
;continua< in spatiile &e &epozitare in cazul (arfurilor ali(entare. E0. Maturarea
branzeturilor. in'ec+irea 'inurilor. coacerea fructelor. le)u(elor etc
D5 In$eplinirea #nor o"iective $e mar?etin,
e&ucerea ti(pului &e li'rare
A&au)are &e 'aloare/prin facturare. a(balare. creare &e pac+ete pro(otionale etc,
Cresterea prezentei pe piata
8unctiile &epozitelor
8unctiile &epozitelor

21. Functiile depozitelor


In ca&rul siste(elor lo)istice &epozitele pot in&eplini ur(atoarele functii principale7
13
A.)astrarea mar,urilor/'ariante- a'anta-e,7
*epozitarea pe ter(en lun)
*epozitarea sezoniera
*epozitarea te(porara
#. 'onsolidarea livrarilor" pro&usele pri(ite &e la (ai (ulte surse sunt reunite in
'e&erea li'rarii catre client prin inte(e&iul unui sin)ur transport
A'anta-ele consoli&arii7
- obtinerea unor tarife &e transport (ai (ici /prin li'rarea unor cantitati (ari &e pro&use
catre client,
- re&ucerea costurilor totale &e &istributie pentru fiecare pro&ucator co(parati' cu situatia
in care ar fi &istribuite (arfurile in (o& in&i'i&ual /atunci can& sursele sunt fir(e
&istincte,
- >econgestionarea plat,ormei de descarcare a clientului
- '. >ivizarea lotului" (arfurile sunt li'rate &e la sursa la &epozit in cantitati (ari.
li'rarea catre clienti facan&u-se in cantitati (ici
>. 'rearea unei structuri sortimentale- intalnita sub &oua 'ariante in functie &e
sursa &e pro'enienta a pro&uselor
Unitatile $e pro$#ctie ale aceleiasi &irme 4 &epozitul pri(este (arfurile &e la (ai
(ulte fabrici ale pro&ucatorului si li'reaza clientilor o co(binatie &e pro&use$
Firme $i&erite ( sorti(entul inclu&e (ai (ulte linii &e pro&use &e la &i'ersi
furnizori
'UR'A DEPOZITUL
CLIENTUL X
CLIENTUL 2
CLIENTUL Z
1B
DEPOZITUL
Sursa A
CLIENTUL Sursa B
Sursa C
FI,-3- Consoli%area livrarilor
$. O,erirea de servicii de valoare adaugata" cele (ai obisnite sunt le)ate &e
a(balarea (arfurilor (e$* Marfurile care urmeaza sa poarte marca privata a
clientului( de distribuitor), nu marca fabricantului ( $epozitele primesc pro$#se
ne$i&erentiate si realizeaza operati#ni $e am"alare speciale si $e etichetare in &#nctie
$e comenzile speci&ice clientilor1
MANIPULAREA PRODU-ELOR PRE-UPUNE URMATOARELE OPERATIUNI7
- )ncarcare, descarcare;
- Miscari spre si dinspre aria de depozitare /folosin& (i-loace (ecanice. siste(e
auto(atizate si co(puterizate in acest scop,
- E0ecutarea co(enzilor- preluarea (arfurilor &in zona &e pastrare sau &in zone
speciale &e &epozitare
22. &mportanta economica a transporturilor
45 A-PE*TE )ENERALE
Un set &e acti'itati lo)istice &e baza care se &esfasoara in aproape orice canal &e
(ar:etin) constan& in crearea utilitatilor &e loc si ti(p$
Tariful nu constituie unicul criteriu &e ale)ere a unui transportator. &eoarece fir(a
utilizatoare ur(areste sa in&eplineasca cerintele proprii si pe cele ale clientilor
sai. referitoare la ni'elul &e ser'ire$
Principalele parti care participa la tranzactiile &e transport si>sau le influenteaza
sunt7
Participantii pri(ari$
Transportatorii$
#u'ernul
Publicul
A. )articipantii primari 4 constituita &in furnizorii &e (arfuri /pro&ucatori.
an)rosisti. &etailisti etc, si clientii lor. Ei &etin proprietatea asupra (arfurilor pe
care le 'an&>cu(para.
O"iectiv#l - &eplasarea (arfurilorintr-un anu(it inter'al &e ti(p cu cel
(ai (ic cost in con&itiile pastrarii (arfurilor
#. 1ransportatorii " o&ertantii $e servicii &#nctionale ( faciliteaza &istributia flu0urilor
&e (arfuri
DEPOZITUL
Sursa A
Sursa B
Sursa C
CLIENTUL X
CLIENTUL 2
CLIENTUL Z
15
Obiectivul- (a0i(izarea 'enitului obtinut in con&itiile (ini(izarii
costurilor i(plicate &e &esfasurarea tranzactiilor
un transportator &oreste &e re)ula sa aplice cel (ai (are tarif fir(ei
e0pe&itoare sau &estinatare si sa &i(inueze costurile cu resursele u(ane.
co(bustibilul si (i-loacele &e transport.
'. =uvernul" autoritatile )u'erna(entale acor&a atentie acestui &o(eniu &atorita
contributiei la &ez'oltarea econo(ica
sustine cercetarea si &ez'oltarea in &o(eniul transporturilor. a-uta la
&ez'oltarea infrastructurii. spri-ina crearea unor siste(e &e control a
traficului aerian etc
>. )ublicul. Capacitatea &e influenta a publicului este &eter(inata &e cererea sa &e
pro&use &in intrea)a lu(e . la preturi rezonabile si ne'oia i(plicita &e ser'icii &e
transport pentru obtinerea acestora
2. &2)O*1A%1A $'O%O2&'A"
transportul are un rol i(portant in s#stinerea #n#i nivel inalt $e activitate
economica si are un aport se(nificati' la produsul national brut$
"sigura cone$iunea intre diferitele sectoare de activitate economica prin flu0urile
&e (aterii pri(e. (ateriale. pro&use inter(e&iare. pro&use finite etc$
Transportul e$tinde aria teritoriala in care poate fi prezent un producator.
contribuin& la dezvoltarea activitatii de comert e$terior si la )lobalizarea
afacerilor
I(portanta econo(ica este &e &eter(inata &e ur(atorii factori7
Utilitatea $e loc( transportul faciliteaza acces#l pro$#selor pe piete sit#ate la
mari $istante $e loc#rile $e ori,ine( costurile &e transport (ici 'or per(ite
clientilor situati la &istante (ari sa cu(pere pro&use la un pret> cost con'enabil
;tilitatea de timp 4 pro$#s#l tre"#ie sa &ie la moment#l potrivit la loc#l $e
mani&estare a cererii? (ai ales in con&itiile in care cererea pentru un pro&us poate
fi li(itata la o anu(ita perioa&a &e ti(p. In afara inter'alului pro&usul nu are
'aloare pentru client.
;tilitate de ,orma " pro$#sele tre"#ia sa pose$e caracteristicile cer#te $e
clienti(transportul ofera si o utilitate &e for(a a (arfurilor- e0. Marfurile care
trebuie sa fie (entinute la te(peraturi &e refri)erare>con)elare etc,- un astfel &e
(i-loc &e transport creeaza 'aloare pentru client
&mpactul asupra competitivitatii ( capacitatea fir(ei &e a in&eplini asteptarile
clientilor referitoare la ni'elul &e ser'ire (ai bine &ecat concurenta-&epin&e in
(are (asura &e ser'iciile &e transport- transportul este o sursa &e a'anta-
co(petiti' pentru fir(a
'ontributia la costuri si preturi"transporturile reprezinta o parte &in costurile &e
&istributie /e0. Marea ?ritanie 13L
20. 'aracteristicile modurilor de transport
1F
Mo&ul &e transport reprezinta o for(a sau (eto&a &e baza utilizata pentru
&eplasarea (arfurilor.
8iecare utilizator &e ser'icii &e transport poate selecta in functie &e necesitati
unul sau (ai (ulte (o&uri &e transport pentru &eplasarea (arfurilor$
2O>;*& >$ 1*A%7)O*1-
transport ,eroviar!
transport rutier!
transport pe apa
transport aerian
transport prin conducte
transport intermodal/ co(bina &oua sau trei (o&uri &e transport,
'aracteristicile modurilor de transport
Selectia ser'iciilor se fun&a(enteaza pe baza caracteristicilor &e cost si perfor(anta ale
(o&urilor &e transport.
Cele (ai i(portanate caracteristici7
*ost#rile( in cazul cu(pararii ;ser'iciului &e transport< costul suportat &e utilizator este
tariful perceput &e transportator. la care se a&au)a o serie &e costuri supli(entare le)ate
&e7 preluarea (arfurilor la punctul &e ori)ine. li'rarea la &estinatie. asi)urare. pre)atirea
(arfurilor pentru li'rare etc.$
Pentru transportul realizat cu forte proprii . costul ser'iciului este
rezultatul alocarii costurilor rele'ante pentru fiecare parti&a &e (arfuri
e0pe&iate7
- costul co(bustibilului
- costul fortei &e (unca
- a(ortizarea ec+ipa(entelor &e transport
- costurile a&(inistrati'e
Timp#l $e tranzit>viteza
!ste timpul mediu necesar pentru a ajunge marfa de la 1origine5 la
destinatar/;&e la usa furnizorului la usa clientului<,
Presupune uneori apelarea la (ai (ulte (o&uri &e transport$
Un ti(p &e tranzit (are are ca efect &irect un ni'el inalt al costurilor cu stocurile
&e baza si &e si)uranta pentru asi)urarea continuitatii acti'itatii
*onsecventa
Se refera la capacitatea unui (o& &e transport de a mentine durata de tranzit &e-a
lun)ul unei perioa&e &e ti(p$
Cauzele 'ariatiei7 ori)ine si &estinatie &iferita. efectele 're(ii. con)estia
traficului. nu(arul &e opriri. etc.
Disponi"ilitatea
Se refera la capacitatea (o&ului &e transport &e a &eplasa (arfuri intre &oua
puncte
*intre toate (o&urile &e transport cel rutier este caracterizat &e cea (ai (are
&isponibilitate. &eoarece se pot &eplasa (arfurile &irect &e la sursa la &estinatie.
%4
Fle'i"ilitatea
reflecta capacitatea unui (o& &e transport &e a in&eplini cerintele speciale ale
utilizatorilor &e ser'icii &e transport$
In functie &e caracteristicile fizico-c+i(ice ale pro&uselor utilizatorii pot a'ea
cerinte specifice in pri'inta (i-loacelor &e transport /pro&. refri)erate>con)elate
necesita (i-loace &e transport cu te(peratura controlata
Frecventa
in&ica nu(arul &e li'rari pro)ra(ate intr-un anu(it inter'al &e ti(p. 'el mai
bine cotat mi/loc de transport din acest punct de vedere este transportul
prin conducte
-i,#ranta
una &intre (ai i(portante caracteristici
Se refera la capacitatea &e a (entine calitatea pro&uselor in perioa&a tranzitului si
&e e'ita pier&erea si &eteriorarea pro&uselor
Principalele cost#ri pe care le )enereaza7
Marfurilor pier&ute$
Inlocuirii sau repararii pro&uselor &eteriorate$
Opririi procesului &e pro&uctie/lipsa (aterii pri(e. co(ponente etc,
Kanzarilor pier&ute &atorat in&isponibilitatii pro&uselor$
Stocurilor &e si)uranta necesare
Asi)urarilor pe care trebuie sa le inc+eie utilizatorul &e ser'icii &e transport.
pentru protectia fata &e pier&eri sau &eteriorari
Costurile a&(inistrati'e &e re)le(entare a situatiei intre utilizatorul &e ser'icii &e
transport si fir(a &e transport
24. $valuarea si selectia transportatorilor
O &ecizie tactica. bazata pe e'aluarea atenta a 'ariantelor e0istente$
Succesiunea principalelor etape 7
Prospectarea pietei ser'iciilor &e transport- este elaborata o lista a
;can&i&atilor<$
*efinirea criteriilor &e selectie- stabilirea listei criteriilor cantitati'e si
calitati'e- se esti(eaza i(portanta acor&ata fiecarui criteriu$
E'aluarea preli(inara e0clu&erea &in procesul &e selectie a
transportatorilor care nu pot in&eplini cerintele specifice or)anizatiei
lista transportatorilor calificati
e'aluarea &etaliata- fiecare transportator este analizat in &etaliu inclusi'
sub aspect financiar$
Ale)erea transportatorilor- se elaboreaza o lista a transportatorilor aprobati
care pot fi utilizati in functie &e necesitatile concrete
'riterii de evaluare-
%1
Setul &e criterii &e selectie cel (ai frec'ent consi&erat &e lo)isticieni cuprin&e sase
factori factori esentiali7
Costul &e transport
Ti(pul &e tranzit
Kariatia ti(pului &e tranzit
*isponibilitatea /accesibilitatea,
8le0ibilitatea
Si)uranta
*upa stabilirea criteriilor se esti(eaza i(portanta fiecarui criteriu
E0. &e e'aluare a trei transportatori
Criteriul
I(portanta
relati'a a
criteriului
E'aluarea transportatorului
T1 T% T1
ostul 4.%1 14 B 3
3impul de tranzit 4.%4 5 14 F
4ariatia timpului
de tranzit
4.%4 B 5 F
.le$ibilitatea 4.1A 5 F B
&isponibilitatea 4.1% 3 5 F
Siguranta 4.14 5 F 14
TOTA" 1 5.4% 5.@% 5.11
%%

S-ar putea să vă placă și