Sunteți pe pagina 1din 6

LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII APELOR LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII APELOR

HG 188/28.02.2002 - modificat i completat prin HG 352/2005!!! - privind


aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate,
care transpune Directiva Consiliului 91/21/!C!, privind epurarea apelor uzate urbane,
modificat de Directiva 9"/1#/C!$
Ane! 1 NTPA 011 - %orme te&nice privind colectarea, epurarea i evacuarea
apelor uzate oreneti i condiiile pt' epurarea i evacuarea apelor inds'
!Ane! 2 NTPA 002 - %orme te&nice privind evacuarea apelor uzate n reelele de
canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare'
!!Ane! 3 NTPA 001 - %orme te&nice privind stabilirea limitelor de ncrcare cu
poluani a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea n receptorii naturali'
L 10"#1$$% # Le&e! !'e()* modificat i completat prin L 310/200+ i L112/200%
privind re(imul de folosire i (ospodrire a apelor privind re(imul de folosire i (ospodrire a apelor
HG +"2/2000 privind unele msuri de protecie a calitii resurselor de ap
HG 100/".02.2002 - modificat i completat prin HG %%2/2005 i HG 5%"/200%)
privind aprobarea normelor de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc apele de
suprafa utilizate pentru potabilizare$
Ane! 1 # NTPA 013 # %ormele de calitate pe care trebuie s* le ndeplineasc*
apele de suprafa* utilizate pentru potabilizare
Ane! 2 # NTPA 01+ # %ormativul privind metodele de m*surare i frecvena de
prelevare i analiz a probelor din apele de suprafa* destinate producerii de ap
potabil'
HG 11+%/2002 abro(at de !OM 1%1/200% - pentru aprobarea %ormativului privind
clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecolo(ice a corpurilor
de ap
LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII APELOR LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII APELOR
L +58/2002 amendat de L 311/200+ modif si completata de OM 1/2011# re(lementeaz
calitatea apei potabile, av+nd ca obiectiv protecia sntii oamenilor mpotriva efectelor
oricrui tip de contaminare a apei potabile prin asi(urarea calitii ei de ap curat i sano(en
,sunt specificate C-. i metodele de analiz/'
HG 201/2002 modificat i completat prin HG +%"/200% - aprobarea normelor te&nice
referitoare la calitatea apelor pentru molute
HG 202/2002 modificat i completat prin HG 5%3/200% - aprobarea normelor te&nice
privind calitatea apelor de suprafa care necesit protecie i ameliorare n scopul meninerii
vieii piscicole
OM 35/2003 abro(at de OM 31/200% privind aprobarea -anualului pentru modernizarea i OM 35/2003 abro(at de OM 31/200% privind aprobarea -anualului pentru modernizarea i
dezvoltarea 0istemului de -onitorin( 1nte(rat al .pelor din 2om+nia ,0-1.2/
OM 501/2003 privind aprobarea 2e(ulamentului pentru ntocmirea inventarului iniial al
surselor de poluare pentru mediul acvatic i apele subterane
OM 10"2/2003 privind aprobarea or(anizrii -onitorin(ului suport naional inte(rat de
suprave(&ere, control i decizii pentru reducerea aportului de poluani provenii din surse
a(ricole n apele subterane i de suprafa si pentru aprobarea 3ro(ramului de suprave(&ere i
control corespunztor i a procedurilor i instruciunilor de evaluare a datelor de monitorizare
a poluanilor provenii din surse a(ricole n apele de suprafa i n apele subterane
HG $"+/200+ - aprob normele de suprave(&ere, inspecie sanitar i monitorizare a calitii
apei potabile i procedura de autorizare sanitar pentru folosirea i stocarea apei potabile
OM ++/200+ privind aprobarea 2e(ulamentului privind realizarea monitorin(ului calitii apelor
pentru substane prioritare/prioritar periculoase
LEGISLAIA N DOMENIUL LEGISLAIA N DOMENIUL
CALITII AERULUI CALITII AERULUI
Legea 104/15.06.2011
privind calitatea aerului privind calitatea aerului
nconjurtor
LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII AERULUI LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII AERULUI
Directiva 96/62/CEE privind evaluarea i !anage!entul calitatii aerului
inconjurator
H.G. nr. 731/2004$ adoptarea Strategiei Nationale privind Protectia Atmosferei
H.G. nr. 73!/2004$ adoptarea Plan"l"i National de Acti"ne pentr" Protectia Atmosferei
H.G. nr. #43/2004$ ela$orarea si p"nerea in aplicare a plan"rilor si programelor de gestionare a calitatii
aer"l"i
H.G. nr. #!%/2004$ infiintarea si organi&area Sistem"l"i national de eval"are si gestionare integrata a calitatii
aer"l"i
'.(. #24/1)))$ ela$orarea inventarelor de emisii ale pol"antilor atmosferici
*egea nr. %##/2001$ pentr" apro$area '.+.G nr. 243/2000 privind protectia atmosferei
*egea nr. 2%#/200% privind protectia medi"l"i *egea nr. 2%#/200% privind protectia medi"l"i
Directiva 99/"0/CE privind valorile li!ita ale dio#idului de ul$% dio#idului
i o#i&ilor de a&ot% particulelor in upenie i plu!'ului din aer ,Deci&ia
2001/(44/CE-
'.( nr. #)2/2002 pentr" apro$area Normativ"l"i privind sta$ilirea valorilor limita. a valorilor de prag si a
criteriilor si metodelor de eval"are a dio/id"l"i de s"lf. dio/id"l"i de a&ot si o/i&ilor de a&ot. p"l$erilor in
s"spensie ,P(10 si P(2.#-. pl"m$"l"i. $en&en"l"i. mono/id"l"i de car$on si o&on"l"i in aer"l incon0"rator
'.(. nr. 74#/2002 privind sta$ilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si &onelor pentr" eval"area
calitatii aer"l"i in 1omania
*egea nr. %##/2001 pentr" apro$area '.+.G nr. 243/2000 privind protectia atmosferei
HG nr. #43/2004 privind ela$orarea si p"nerea in aplicare a plan"rilor si programelor de gestionare a calitatii
aer"l"i in vederea atingerii valorilor limita intr2o an"mita perioada de timp
H.G. nr. #!%/2004 privind infiintarea si organi&area Sistem"l"i National de 3val"are si Gestionare 4ntegrata a
5alitatii Aer"l"i.
LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII AERULUI LEGISLAIA N DOMENIUL CALITII AERULUI
Directiva 2000/69/CE privind valorile li!ita pentru 'en&en i !ono#idul
de car'on in aerul inconjurator
'.( nr. #)2/2002 pentr" apro$area Normativ"l"i privind sta$ilirea valorilor limita.
a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de eval"are a dio/id"l"i de s"lf.
dio/id"l"i de a&ot si o/i&ilor de a&ot. p"l$erilor in s"spensie ,P(10 si P(2.#-.
pl"m$"l"i. $en&en"l"i. mono/id"l"i de car$on si o&on"l"i in aer"l incon0"rator
'.(. nr. 74#/2002 privind sta$ilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si
&onelor pentr" eval"area calitatii aer"l"i in 1omania.
Directiva 2002/"/CE privind o&onul in aerul inconjurator Directiva 2002/"/CE privind o&onul in aerul inconjurator
'.( nr. #)2/2002 pentr" apro$area Normativ"l"i privind sta$ilirea valorilor limita.
a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de eval"are a dio/id"l"i de s"lf.
dio/id"l"i de a&ot si o/i&ilor de a&ot. p"l$erilor in s"spensie ,P(10 si P(2.#-.
pl"m$"l"i. $en&en"l"i. mono/id"l"i de car$on si o&on"l"i in aer"l incon0"rator
'.(. nr. 74#/2002 privind sta$ilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si
&onelor pentr" eval"area calitatii aer"l"i in 1omania.
Directiva 2004/10(/CEprivind arenul% cad!iul% !ercurul% nic)elul *i and
)idrocar'urile aro!atice policiclice in aerul a!'iental
'.(. nr. 44!/2007 pentr" apro$area Normativ"l"i privind eval"area pentr" arsen.
cadmi". merc"r. nic6el 7i 6idrocar$"ri aromatice policiclice 8n aer"l 8ncon0"r9tor
LEGISLAIA N DOMENIUL LEGISLAIA N DOMENIUL
CALITII SOLURILOR CALITII SOLURILOR
L 13"/1$$5 abro(at de OG 1$5/2005 privind protecia mediului ) cap' 111, seciunea 4-protecia
solului, subsolului i a ecosistemelor terestre
OM MMGA/MAPDR 2+2/1$"/2005 pentru aprobarea or(anizrii i a 3ro(ramului de
or(anizare a 0istemului %aional de -onitorin( 1nte(rat al 0olului, de suprave(&ere, control i
decizii pentru reducerea aportului de poluani provenii din surse a(ricole i de mana(ement al
reziduurilor or(anice provenite din zoote&nie n zone vulnerabile i potenial vulnerabile la
poluarea cu nitrai
LEGE n*. 2+3 ,-n 5 ,e.e/0*-e 2011 privind modificarea i completarea 5rdonanei de
ur(en* a 6uvernului nr' 4"/2772 privind ntocmirea i finanarea studiilor pedolo(ice i
a(roc&imice i finanarea 0istemului naional de monitorizare sol-teren pentru a(ricultur*, precum
i sol-ve(etaie forestier* pentru silvicultur* i sol-ve(etaie forestier* pentru silvicultur*
OM 3++/200+ pentru aprobarea %ormelor te&nice privind protecia mediului i n special a
solurilor, c+nd se utilizeaz namolurile de epurare n a(ricultur
O*,-n1( 2"8 ,-n $ ,e.e/0*-e 2011 ,5rdinul 2"/2711/ privind aprobarea 3ro(ramului
national privind realizarea 0istemului national de monitorizare sol-teren pentru a(ricultura, a
%ormelor de continut pentru studiile pedolo(ice si a(roc&imice elaborate in vederea realizarii si
reactualizarii periodice a 0istemului 8udetean de monitorizare sol-teren pentru a(ricultura si a
realizarii 0istemului national de monitorin( al calitatii solului in reteaua de profile "9" :m si bazele
de date aferente, a -etodolo(iei privind realizarea si reactualizarea 0istemului 8udetean de
monitorizare sol-teren pentru a(ricultura si a 0istemului national de monitorin( al calitatii solului
in reteaua de profile "9" :m si a bazelor de date aferente, a %ormelor de continut privind
realizarea 0istemului national de monitorin( al calitatii solului in reteaua de profile "9" :m si a
;azei de date aferente retelei de profile "9" :m, precum si realizarea bazei de date la nivel
national aferente 0istemului 8udetean de monitorizare sol-teren pentru a(ricultura si a -odului de
finantare a 0istemului 8udetean de monitorizare sol-teren pentru a(ricultura, a 0istemului national
de monitorin( al calitatii solului in reteaua de profile "9" :m, precum si a bazelor de date aferente