Sunteți pe pagina 1din 2

GRIL DE EVALUARE A ACTIVITII FINALE

Grila mentorului de practic pedagogic pentru ealuarea lec!iilor "inale #u#!inute de ctre
#tuden!ii practican!i $Liliana E%ec&il' (i&aela Neac)u*
Criterii de
analiz a
activitilor
finale
Indicatorii analizei Da Nu
I+,rgani%area
actiit!ii
a creat un #pa!iu educa!ional atracti )i potriit
actiit!ii
a pregtit materialului didactic nece#ar
a organi%at grupa de pre)colari
II+ -roiectarea
didactic
a proiectat core#pun%tor actiitatea' corel.nd
componentele proiectrii
a integrat corect con!inuturile
a #ta/ilit corect a etapele actiit!ii
III+ ,/iectiele
opera!ionale
au "o#t de"inite corect
au "o#t "ormulate clar
au "o#t adu#e la cuno)tin!a pre)colarilor' 0ntr1un
mod acce#i/ili%at
au "o#t atin#e 0n propor!ie de mai mult de 234
IV+ (etode'
procedee' te&nici
didactice
au "o#t #electate core#pun%tor
#1au reg#it cele tradi!ionale )i interactie
au "o#t aplicate corect
V+ Con!inutul
)tiin!i"ic
corect d+p+d++)tiin!i"ic
acce#i/il
cuno)tin!e #i#temati%ate
"ormulri clare
e5primri corecte d+p+d++ gramatical
a doedit originaliate )i creatiitate 0n conducerea
actiit!ii
VI+ Utili%area
materialului
didactic
a "o#t #electat core#pun%tor
a "o#t utili%at corect
VI+
(anagementul
cla#ei
ritm adecat de lucru
a #ta/ilit )i a men!inut o
atmo#"er #timulati
a motiat pre)colarii pentru actiitate
a 0ncura6at cooperarea )i lucrul 0n ec&ip
a 0ncura6at creatiitatea7originalitatea
a men!inut di#ciplina
#1a 0ncadrat 0n timp
VIII+ Reglarea a reali%at corect "i5area cuno)tin!elor
a "urni%at "eed1/ac8 continuu
a remediat di#"unc!ionalit!ile
I9+ inuta' a aut o !inut decent
atitudinea'
conduita' ocea
a adoptat o atitudine comunicati' empatic
a adoptat un ton calm' rela5at
9+ Ealuarea a reali%at o ealuare continu' "ormati
a aplicat corect in#trumentele ealurii
a corelat ealuarea cu 0ntreaga #trategie didactic
Adaptare dup Grila mentorului de practic pedagogic pentru evaluarea leciilor finale
susinute de ctre studenii practicani (Liliana Ezechil, Mihaela Neacu)
,/#era!ii cadru didactic mentor ,/#era!ii coordonator de practic
N,T AC,RDAT: N,T AC,RDAT:
(EDIE FINAL: