Sunteți pe pagina 1din 30

Politica bugetară a U.E Curs Nr.

Evoluţii specifice

Controversele pe probleme bugetareau reprezentat o constantă, chiar dacă natura lor a fost diferită;

Problemele specifice primilor 20 de ani au fost:

Unificarea instrumentelor bugetare Creşterea autonomiei financiare Realizarea unui echilibru instituţional

Pachetul Delors a adus următoarele modificări:

Plafonul total al resurselor proprii, pentru toate categoriile, este fixat ca procent din PNB-ul CEE

şi nu din TVA;

• Introducerea unei planificări financiare, centrată pe dimensiunea plurianuală;

• Prelevarea TVAa fost corectată pentru a ţine

cont de diferenţele între structurile economice naţionale(ponderea consumului în PNB –ul statelor membre)

• O soluţie pentru “problema britanică” • O linie directoare pentru problema agricolă;

• Introducerea unei rate maxime de creştere a

cheltuielilor neobligatorii.

Principiile politicii bugetare

• Principiul unităţii

• Principiul universalităţii

Regula non-afectării/nerepartizarii(non- asignment)

Regula ”bugetului in ansamblu” (gross budget principle)

• Principiul anualităţii

Creditele de angajament Creditele de plăţi

Principiul echilibrului • Principiul specializării

Sistemul resurselor proprii

Sistemul actual

Taxele vamale Prelevările variabile (20-30 % din total) Resursa TVA

A patra resursă un procent din suma PNB-ului statelor membre - ulterior transformat in Venit

National Brut (GNI) - calculat la pretul pietei.

Caracteristici

Netransparent Complicat Limitează autonomia financiară Costuri de administrare mai reduse Asigură o finanţare relativ suficientă

Cheltuielile incluse în bugetul comunitar • Parlamentul Consiliul Comisia • Curtea de Justiţie Curtea de Conturi ECOSOC Comitetul Regiunilor.

Obs. Cu excepţia cheltuieilor alocate Comisiei

celalte sunt doar cheltuieli de funcţionare.

În cazul Comisiei sunt prevăzute şi cheltuieli

operaţionale

• Destinate finanţării agriculturii

• Destinate acţiunilor structurale

• Destinate educaţiei, formării, culturii, audiovizualului, acţiunilor sociale şi tineretului

• Destinate sectorului energetic, securităţii

nucleare şi mediului

• Destinate ameliorării funcţionării PUI • Destinate cercetării-dezvoltării • Destinate diverselor acţiuni de cooperare

economică şi financiară cu ţări terţe

Destinate PESC • Garanţii şi rezerve.

Evolutia bugetului comunitar- % din PIB

Evolutia bugetului comunitar- % din PIB

Bugetul UE ca procent din PIB

2007-2013

Bugetul UE ca procent din PIB – 2007-2013 UE State membre Bugetul UE/persoana: € 255 pe
 • UE

 • State membre

Bugetul UE/persoana: 255 pe an

Cheltuieli bugetare 2004

4%

4%

36% 5% 8%
36%
5%
8%

43%

 • CAP

 • politici externe

 • cercetare dezvoltare

 • fonduri structurale

 • administratie

 • altele

Total buget 115 billion = 1,1% din PIB

Lux

Hun

Slova

Slove

Net

UK

Ita

Aus

Ire

Ger

Por

Cyp

Swe

Lat

Est

Lit

CR

Fin

Den

Mal

Fra

Spa

Bel

Pol

Gre

Plati bugetare totale - miliarde Euro - 2005

20

15

10

5

0

Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit
Lux Hun Slova Slove Net UK Ita Aus Ire Ger Por Cyp Swe Lat Est Lit

UK

Net

Swe

Ire

Ita

Por

Ger

Fin

Lux

Bel

Gre

Spa

Fra

Aus

Den

Plati bugetare totale - per Capita Euro - 2003

600

500

400

300

200

100

0

Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average

Procedura bugetară

• Comisia pregăteşte o schiţă bugetară preliminară

• Această schiţă este prezentată Consiliului care

decide cu majoritate calificată forma în care

aceasta va fi înaintată Parlamentului;

Din 1975, parlamentul poate propune amendamente la această schiţă, şi varianta modificată după prima lectură este returnată

Consiliului;

• La a doua lectură, Consiliul decide cu majoritate calificată atât pentru acceptarea cât şi pentru

respingerea amendamentelor P;

Cont.

• A doua lectură a bugetului este

concentrată, la P, pe cheltuielile

neobligatorii,

• În cazul în care P nu respinge întregul

buget, acesta se declară adoptat;

Criza financiară-cauze:

Au crescut constant cheltuielile comunitare;

• Încasările din taxe vamale au înregistrat o tendinţă de reducare ca urmare a:

Reducerii nivelului taxelor vamale PAC a generat excedente agricole

• Încasările din TVA au crescut mai lent dcât

dinamica activităţii economice de

ansamblu.

Perspectiva financiară 2000-2006-a vizat:

Reforma PAC • Creşterea cheltuielilor pentru acţiuni structurale • Creşterea fondurilor alocate politicilor interne • O uşoară creştere la nivelul acţiunilor externe • Creştere discretă a cheltuielilor administrative • Rezerva monetară a fost suspendată din 2003 • Ajutorul pentru preaderare a fost sporit şi concretizat în: PHARE, ISPA şi SAPARD. • Convenirea unui cadru financiar indicativ.

Propuneri pentru perspectivele financiare 2007-2013

TITLURILE BUGETARE PENTRU Propuner ea 2007-2013 Comisiei Rezolutia Parlamentul ui European Luxembou Change rg LU/ COM
TITLURILE BUGETARE PENTRU
Propuner
ea
2007-2013
Comisiei
Rezolutia
Parlamentul
ui European
Luxembou
Change
rg
LU/ COM
Negotiatin
(in MILIOANE DE EUR, LA PRETURILE DIN 2004 )
g Box
Propuneri pentru perspectivele financiare 2007-2013 TITLURILE BUGETARE PENTRU Propuner ea 2007-2013 Comisiei Rezolutia Parlamentul ui European
Propuneri pentru perspectivele financiare 2007-2013 TITLURILE BUGETARE PENTRU Propuner ea 2007-2013 Comisiei Rezolutia Parlamentul ui European
Propuneri pentru perspectivele financiare 2007-2013 TITLURILE BUGETARE PENTRU Propuner ea 2007-2013 Comisiei Rezolutia Parlamentul ui European
Propuneri pentru perspectivele financiare 2007-2013 TITLURILE BUGETARE PENTRU Propuner ea 2007-2013 Comisiei Rezolutia Parlamentul ui European
1a. Competitivitate pentru crestere 121.687 110.600 72.010 - 40,8% economica si ocuparea fortei de munca 1b.
1a. Competitivitate pentru crestere
121.687
110.600
72.010
- 40,8%
economica si ocuparea fortei de munca
1b. Coeziune pentru pentru crestere
336.308
336.330
309.594
- 7,9%
economica si ocuparea fortei de munca
2.Prezervarea si managementul
resurselor naturale
400.294
392.306
377.800
- 5,6%
3.
Cetatenie, libertati, securitate si
14.724
16.053
11.000
- 25,3%
justitie (excl. EUSF)
3a. Libertati, securitate si justitie
9.210
9.321
6.630
- 28,0%
3b. cetatenie
5.514
6.732
4.370
- 20,7%
4.
The EU as a global partner (excl. EDF)
62.770
63.983
50.010
- 20,3%
5.
Total cheltuieli administrative
57.670
54.765
50.300
- 12,8%
6.
Compensatiii BG/RO
800
800
800
0,0%
Total angajamente
In % EU-27 din GNI
994.253
974.837
871.514
- 12,3%
1,21%
1,18%
1.06%

Extinderea:

200%

150%

100%

50%

0

miliarde € 5.4 miliarde € 4.7
miliarde
€ 5.4
miliarde
€ 4.7
miliarde € 5.4 miliarde € 4.7
miliarde € 5.4 miliarde € 4.7
miliarde € 5.4 miliarde € 4.7
miliarde € 7.7 +15% +64%
miliarde
€ 7.7
+15%
+64%
miliarde € 5.4 miliarde € 4.7 miliarde € 7.7 +15% +64%

pre-extindere

2004

2007-2013

Daca situatia curenta ramane

neschimbata

Modificari ale contributiilor nationale pentru

2006-2013

 

EU-12

60%

+11%

-4% UK

-4%

UK

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Contributii

GNI vs. National contribution to the EU budget - 2004

GNI

(EUR million)

National

contribution

 • 2 400 000

 • 2 100 000

 • 1 800 000

 • 1 500 000

 • 1 200 000

900

000

600

000

300

000

0

GNI National contribution

GNI

National contribution

20

000

17

500

15

000

12

500

10

000

7 500

5 000

2 500

0

DE

UK

FR

IT

ES

NL

BE

SE

AT

DK

PL

EL

FI

PT

IE

CZ

HU

SK

SI

LU

LT

CY

LV

EE

MT

Corectii

În urma acordului de la Fontainebleau din 1984 conform căruia „orice stat membru a cărui contribuţie bugetară este excesivă în raport cu prosperitatea sa relativă poate beneficia de un mecanism de corecţie la momentul

potrivit”, au fost introduse mai multe corecţii permanente sau temporare la nivelul veniturilor. Aceste corecţii includ corecţia în favoarea UK – care constă, în special, în rambursarea unui procent de 66% din diferenţa dintre

contribuţiile pe baza VNB şi TVA plătite de Regatul Unit

la buget şi veniturile acestui stat – sumele forfetare plătite Ţărilor de Jos şi Suediei, cote TVA reduse pentru Ţările de Jos, Suedia, Germania şi Austria, precum şi o taxă forfetară de reţinere a 25% din resursele proprii

tradiţionale pentru statul membru care le colectează.

Perspectiva financiara 2007-

2013 vizeaza

Sporirea competitivitatii UE prin cresterea cheltuielilor alocate cercetarii si transporturilor; Pentru programele de ajutor regional, in

2013 se vor cheltui 51 mld. Euro, depasind

sumele alocate agriculturii;

Cresc cheltuielile alocate PESC, pt combaterea imigratiei ilegale si a crimei

organizate.

Mijloace bugetare pentru Europa 27

• Priorităţi

Europa trebuie să acţioneze concertat pentru o mai pronunţată creştere economică şi

creare de locuri de muncă

Europa trebuie să devină un şi mai puternic competitor global

Cetăţenia europeană trebuie să servească la garantarea adecvată a drepturilor şi obligaţiilor şi îndeosebi a libertăţii, justitţiei şi securităţii.

Dezvoltarea durabilă înseamnă:

• Promovarea competitivităţii companiilor într-o PUI deplin integrată;

• Întărirea efortului autentic european de CD • Îmbunătăţirea calităţii educaţieişi formării

profesionale;

• O agendă de politică socială; • Conectarea întregii Europe la reţelele UE;

Plafoane de cheltuieli ale UE

Niveluri

Estimarea

 

Estimarea

 

plăţilor

angajame

ntelor

 

2003

2013

2003

2013

Plafonul

1,24

1,24

1,31

1,31

resurselor

proprii

Plafonul

1,11

1,15

1,10

1,27

perspectivei

financiare

buget

1,00

-

1,08

-

Execuţie

0,98

-

1,08

-

Cadrul financiar propus-dimensiuni cantitative

• 6 state membre au declarat public că susţin alocarea a doar 1 % din PNB dar

aceasta avea ca efecte:

Nu se puteau onora prevederile Acordului de la Bruxelles privind agricultura;

Nu erau suficiente fonduri pentru politica de coeziune mai ales în cazul noilor SM;

Nu se lua în considerare impactul aderării R şi B;

Nu puteau fi onorate obiectivele altor politici sectoriale conform Tratatelor;

O perspectivă mai optimistă – 1,24

Aceasta permitea:

Punerea în aplicare completă a programelor privind agricultura, pescuitul, managementul resurselor

ambientale în noile SM şi a PAC şi a PCP;

O evoluţie adecvată în direcţia competitivităţii,

Alocarea resurselor cerute de angajamentele de solidaritate şi focalizarea spre creşterea economică şi

angajare post-extindere; Acţiuni adecvate în direcţia cetăţeniei europene

UE poate deveni un vecin efectiv şi un partener global în sprijinul agendei de dezvoltare a Mileniului .

O perspectivă mai optimistă – 1,24

Nu va permite

O deplină acoperire a efortului de atenuare a

decalajului faţă de SUA şi Japonia în ce priveşte

cota din PNB pentru CD;

Finanţarea suplimentară a Reţelei Trans

Europene în valoare de 600 miliarde euro

Extinderea mobilităţii în domeniul educaţiei la

10%

Să se realizeze angajamentul de la Monterey (0,39%) până în 2011

Cercetarea în domeniul securităţii

Instrumente şi axe ale noii guvernări

Concentrarea resurselor comunitare

• Consistenţa între diferite obiective strategice, tactici şi instrumente;

• Parteneriat funcţional;

Adoptarea unui calendar punctual al dezideratelor,

Simplificarea instrumentelor managementului cheltuielilor;

Ordinea de importanţă a cheltuielilor

• Dezvoltarea sustenabilă

Competitivitatea pentru creştere economică şi creare de locuri de muncă;

Coeziunea pentru C şi CLM

• Management al dezvoltării durabile şi al

protecţiei resurselor naturale; • Cetăţenie, libertate, securitate şi justiţie UE ca partener global • Administraţie