Sunteți pe pagina 1din 60
Windows XP Professional 1. Interfa ţ a Windows XP Professional 2 1.1. Explorarea sistemului de

Windows XP Professional

1. Interfaţa Windows XP Professional

2

1.1. Explorarea sistemului de operare

3

1.2. Lucrul cu fişiere, directoare şi scurtături în fereastra de explorare

7

1.2.1. Meniul File

7

1.2.2. Meniul Edit

10

1.2.3. Meniul View

11

1.2.4. Meniul Favorites

11

1.2.5. Meniul Tools

11

1.2.6. Meniul Help

11

1.3.

Lansarea aplicaţiilor şi meniul Start

11

1.4.

Configurarea mediului de lucru în Windows XP Professional

13

2. Aplicaţii sub Windows XP Professional

23

2.1.

Notepad

23

2.2.

WordPad

25

2.3.

Paint

27

2.4.

Alte aplicaţii

29

3. Gestionarea utilizatorilor

31

3.1.

Utilizatori, grupuri de utilizatori, parole de acces

31

3.2.

Partajarea directoarelor

34

4. „Întreţinerea” sistemului

36

4.1.

Gestionarea hard disk-urilor

36

4.2.

Curăţarea („cleanup”)

37

4.3.

Defragmentarea hard disk-ului

38

4.4.

Backup/Restore

40

5. Lucrul în reţea

42

5.1.

Configurarea conexiunii la reţea

44

5.2.

Lucrul în reţeaua locală

45

5.3.

Periferice în reţea

46

5.4.

Conectarea la Internet

47

5.5.

Internet Explorer

48

5.6.

Outlook Express

50

6. Anexe

51

6.1.

Date tehnice de instalare

52

6.2.

Monitorizarea performanţelor sistemului

53

6.3.

Diferenţe faţă de versiunile anterioare

56

6.4.

Servicii în Windows XP

56

7. Bibliografie recomandată

60

D. Windows XP Professional

Noţiuni prezentate în acest capitol:

interfaţa sistemului de operare Windows XP Professional

aplicaţii care fac parte din sistemul de operare Windows XP Professional

întreţinerea sistemului de operare

utilizatori, conturi, grupuri, partajare de directoare

lucrul pe calculatorul conectat la o reţea locală

navigarea pe Internet, poşta electronică

Scopul acestui capitol:

familiarizarea utilizatorului cu interfaţa sistemului de operare

explorarea sistemului de operare, manipularea fişierelor şi directoarelor

personalizarea mediului de lucru în Windows XP Professional

introducere în aplicaţiile care se instalează o dată cu sistemul de operare Windows XP Professional (Notepad, WordPad, Paint) şi în programele utilitare de întreţinere a sistemului (defragmentare, scan disk, cleanup, backup/restore)

introducere în lucrul în reţea

familiarizarea utilizatorului cu Internet Explorer, Outlook Express, configurarea conexiunii la Internet

pentru utilizatorii cu experienţă anterioară acestui curs, prezentarea diferenţelor între Windows XP Professional şi Windows 2000 Professional.

1. Interfaţa Windows XP Professional

Windows XP reprezintă o combinaţie între caracteristicile cele mai performante ale versiunilor anterioare (multimedia şi Plug_and_play de la versiunile 98 şi Me (Millenium), robusteţea şi securitatea lucrului de la 2000) şi posibilităţi noi (tratate pe scurt în Capitolul 6.3., Diferenţe faţă de versiunile anterioare). Windows XP a apărut în două versiuni:

Windows XP Home Edition, destinat utilizatorilor individuali, de regulă pentru calculatoarele de la domiciliu, fără capabilităţi de lucru într-un mediu administrat (reţea),

Windows XP Professional, destinat lucrului de birou, în reţea, cu capabilităţi extinse (tehnologii de gestionare IntelliMirror, tehnologii de securitate a datelor preluate din Windows 2000, lucrul pe grupuri de utilizatori cu diferite privilegii, posibilitatea de încriptare a fişierelor, aplicaţii multiprocesor etc.).

Interfaţa cu utilizatorul facilitează interacţiunea între utilizator şi sistemul de operare, respectiv programele care rulează şi aplicaţiile pornite sub acest sistem. Sistemul de operare Windows XP Professional se deschide cu un ecran specific, numit desktop (Figura D.1), masa de lucru virtuală care cuprinde uneltele cele mai uzuale, plasate la îndemâna utilizatorului.

După cum în afară de suprafaţa mesei de lucru, un birou mai cuprinde şi o serie de sertare al căror conţinut nu este vizibil direct, fără a le deschide, şi interfaţa cu utilizatorul cuprinde mult mai multe unelte şi aplicaţii decât cele care se văd pe desktop. Acest capitol se ocupă cu prezentarea structurii logice a datelor pe calculator şi a modului în care, pornind de la desktop, se poate vizualiza şi apela orice fişier aflat oriunde în structura de directoare.

Figura D.1. Reîmprosp ă tarea ferestrei desktop se face ap ă sând tasta func ţ

Figura D.1.

Reîmprospătarea ferestrei desktop se face apăsând tasta funcţională F5.

1.1 Explorarea sistemului de operare

Cel mai simplu mod de a vedea cum sunt structurate logic datele pe calculator este deschiderea directorului My Computer, printr-un dublu click cu butonul din stânga al mouse- ului. Ceea ce se obţine este o fereastră tipică pentru Windows (Figura D.2). Conţinutul acestei ferestre va urmări configuraţia hardware a calculatorului pe care se lucrează. Vor fi afişate toate drive-urile (echipamentele de stocare de date) instalate pe calculator, cu icoane şi denumiri specifice.

Astfel, se observă că pe calculatorul luat ca exemplu în Figura D.2 sunt instalate două drive- uri tip hard disk, C: şi D:, şi unul de dischetă (floppy), A:. Alte drive-uri care apar în fereastră dacă sunt instalate pe calculator: unitatea de citire CD, DVD, unitatea de citire bandă magnetică de 8mm sau 4mm (tape). Se observă de asemenea o informaţie despre hard disk-ul C:, şi anume cât de mare este spaţiul total disponibil pe disc şi cât din el este liber. Astfel de informaţii se pot obţine despre aproape orice entitate prin poziţionarea mouse-ului timp de câteva secunde pe ea, fără a se apăsa nici un buton.

În partea din stânga a ferestrei apar icoane prin apăsarea cărora se lansează comenzi specifice. De exemplu, apăsarea pe View System Information produce apariţia unei tablete care dă informaţii despre calculator (tipul şi frecvenţa procesorului, memoria RAM), versiunea sistemului de operare şi indicativul utilizatorului care a instalat sistemul. Acelaşi lucru se obţine şi prin selectarea icoanei My Computer cu butonul din dreapta al mouse-ului.

Figura D.2. Pentru a vedea con ţ inutul unui drive se face dublu click pe

Figura D.2.

Pentru a vedea conţinutul unui drive se face dublu click pe icoana corespunzătoare din fereastra My Computer. Se va obţine astfel o listă de directoare şi fişiere organizate specific, cu nume intuitive. Unele dintre ele aparţin utilizatorului, altele sunt create de sistem sau de aplicaţiile instalate. Cele create de sistemul de operare au denumiri specifice. De exemplu:

Documents and Settings este un director în care se stochează informaţii referitoare la modul în care fiecare utilizator îşi particularizează mediul de lucru.

Program Files conţine subdirectoare cu instalările de programe care se fac în Windows, şi care vor alege implicit această cale, dacă utilizatorul nu va specifica alta.

Windows conţine fişierele care aparţin sistemului de operare. În acest subdirector este indicat ca utilizatorul să nu introducă alte fişiere şi nici să nu şteargă din cele existente înainte de a fi acumulat experienţă în lucrul sub Windows, inclusiv instalare de sistem. Orice modificare la întâmplare poate afecta major funcţionarea sistemului de operare.

Întoarcerea la nivelul superior se face cu un click simplu al butonului din stânga al mouse-

cu un click simplu al butonului din stânga al mouse - ului pe s ă geata

ului pe săgeata („Back”). Cu ajutorul ferestrei My Computer se poate parcurge întreaga structură logică de date de pe calculator, se pot deschide documente sau lansa în execuţie programe (prin dublu click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icoanele aferente), se pot afla informaţii despre fişiere şi directoare etc.

Deschiderea ferestrei My Computer se poate face şi din alte locuri decât cel prezentat. Astfel, My Computer se poate deschide şi din fereastra de Start (Figura D.3), respectiv din orice fereastră de subdirector, unde va apărea ca scurtătură (Figura D.4).

Figura D.3. Figura D.4. La fel de simpl ă ş i în acelea ş i

Figura D.3.

Figura D.3. Figura D.4. La fel de simpl ă ş i în acelea ş i variante

Figura D.4.

La fel de simplă şi în aceleaşi variante va fi şi apelarea ferestrei My Documents (Figura D.5).

Figura D.5. Aceast ă structur ă este destinat ă exclusiv fi ş ierelor personale ale

Figura D.5.

Această structură este destinată exclusiv fişierelor personale ale utilizatorului, fie că sunt cărţi în format electronic (.pdf, de exemplu), fişiere în formate audio şi video, imagini grafice sau alte documente. Calea în care se găsesc aceste subdirectoare în tabloul logic al datelor de pe calculator este:

C:\Documents and Settings\Nume_utilizator\My Documents\

Prin apăsarea pe butonul indicat în Figura D.5 se va obţine o tabletă cu calea locaţiei curente, împreună cu structura arborescentă aferentă. Acelaşi lucru se întâmplă dacă se apasă tasta funcţională F4. Selectarea unei alte locaţii din tabletă va permite deschiderea rapidă a subdirectorului aferent, fără a se mai parcurge întreaga cale, pas cu pas.

Un alt mod de a vedea datele care se găsesc pe disc este cu ajutorul ferestrei Windows Explorer. Această aplicaţie se lansează prin selectarea următoarei secvenţe (Figura D.6):

Start->All Programs->Accesories->Windows_Explorer

Programs->Accesories->Windows_Explorer Figura D.6. Se ob ţ ine o fereastr ă (Figura D.7) diferit

Figura D.6.

Se obţine o fereastră (Figura D.7) diferită de cele de mai sus prin aceea că prezintă şi structura arborescentă de dispunere logică a datelor pe disc.

Figura D.7. 1.2 Lucrul cu fi ş iere, directoare ş i scurt ă turi în

Figura D.7.

1.2 Lucrul cu fişiere, directoare şi scurtături în fereastra de explorare

În partea de sus a ferestrei Windows Explorer, ca şi la My Computer şi My Documents, se găseşte lista utilităţilor specifice Windows, în care opţiunile şi comenzile sunt grupate în funcţie de scop. Opţiunile pot diferi între ele de la un utilitar de explorare la altul. Cel mai complex este Windows Explorer.

1.2.1 Meniul File

Meniul File conţine comenzi referitoare la fişiere (files) şi directoare (folders): crearea de directoare (New->Folder) şi scurtături (New->Shortcut), redenumiri (Rename), ştergeri (Delete), informaţii despre entitatea selectată (Properties), închiderea ferestrei (Close). Închiderea oricărei ferestre în Windows XP, de orice tip, se poate face cu Alt+F4. Comenzile şi opţiunile din meniul File sunt active (scrise cu negru) sau inactive (scrise cu gri) după cum

se aplică sau nu entităţilor selectate în momentul respectiv. Dacă în listă există o entitate selectată (director sau fişier), meniul File este mult mai bogat şi include şi alte acţiuni care se pot face asupra respectivei selecţii: deschidere sau lansare (Open), partajare (Sharing),

arhivare (Add To

căutarea unei entităţi

(Search, dacă elementul selectat este un director) etc.

Majoritatea comenzilor din File funcţionează şi în afara utilitarelor de explorare, pe desktop, prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului pe o entitate selectată.

Lucrul cu comenzile meniului File:

crearea unui director:

),

expediere la o destinaţie specificată (Send To

),

o

o

File->New->Folder

sistemul creează un director nou, , şi aşteaptă ca utilizatorul să introducă numele dorit.

teapt ă ca utilizatorul s ă introduc ă numele dorit. • ş tergerea unui director sau

ştergerea unui director sau fişier

o

se selectează entitatea care se va şterge. Pentru ştergeri multiple se folosesc tastele Ctrl şi Shift. Modul de lucru este următorul: se selectează cu mouse-ul primul fişier care trebuie şters, apoi se apasă tasta Ctrl şi se ţine apăsată până când se selectează şi celelalte fişiere, într-o ordine aleatoare, nu neapărat consecutive în listă. Se eliberează tasta în momentul în care selecţia se consideră încheiată. Cu tasta Shift se lucrează în acelaşi mod, doar că se specifică numai primul şi ultimul fişier, sistemul selectând şi evidenţiind automat toate fişierele care se găsesc între acestea.

o

File->Delete

o

Apare un mesaj din partea sistemului (Figura D.8). Acest mesaj face referire la directorul special Recycle Bin (conteiner de materiale refolosibile, se mai

regăseşte şi sub denumirea de Trash Can sau Dumpster, în traducere „coş de gunoi”), aflat obligatoriu pe desktop, de obicei în dreapta-jos, în care se stochează fişierele care s-au şters din calea originală. Răspunsul la întrebarea

din mesaj va fi afirmativ (Yes) dacă fişierele trebui şterse şi negativ (No) dacă utilizatorul s-a răzgândit între timp. Fişierele din Recycle Bin nu sunt încă şterse efectiv de pe disc. Spaţiul va fi eliberat fizic numai în momentul în care

se va da comanda „Empty Recycle Bin” (goleşte

fie prin selectarea icoanei

cu butonul dreapta al mouse-ului, fie prin deschiderea cu dublu click pe icoană şi comanda File->Empty Recycle Bin.

),

pe icoan ă ş i comanda File->Empty Recycle Bin . ), Figura D.8. o fi ş

Figura D.8.

o

fişierele selectate se pot şterge fizic de pe disc, fără a se mai stoca temporar în Recycle Bin cu următoarea combinaţie de taste: Shift+Delete. Această variantă trebuie folosită cu atenţie, pentru că datele astfel şterse nu se mai pot restaura.

o

fişierele şi scurtăturile de pe desktop sau din zona de lansare rapidă de pe

taskbar se pot şterge cu ajutorul comenzilor meniului care apare prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului.

crearea unei scurtături şi plasarea ei pe desktop şi pe taskbar (zona de lansare rapidă)

o

se selectează o entitate (fişier, director)

o

File->Create Shortcut sau buton dreapta mouse şi Create Shortcut. Se

observă că meniul de comenzi care se deschide la apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului este identic cu cel de sub File.

o

rezultă un fişier cu numele Shortcut to

în aceeaşi locaţie.

o

acest fişier va putea fi mutat cu ajutorul tehnicii drag & drop pe desktop sau taskbar. Cum se procedează: se „agaţă” entitatea prin apăsarea butonului din stânga al mouse-ului, şi cu butonul apăsat se mută cursorul în zona dorită (desktop, zona de lansare rapida de pe taskbar), după care se eliberează butonul. Comanda echivalentă din meniu este: File (sau buton dreapta mouse) ->Send To->Desktop. (Dacă se doreşte ca fişierul să se copieze, nu să se mute, simultan cu deplasarea cursorului se ţine apăsată tasta Ctrl.) Desktop-ul va ajunge astfel să se umple de scurtături, fişiere şi directoare. Acestea se pot aranja într-un mod intuitiv pentru utilizator tot cu ajutorul tehnicii „drag & drop”. Apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului într-o zonă pe desktop unde nu există nici o entitate oferă un meniu de comenzi care permite alinierea icoanelor, respectiv aranjarea lor după anumite criterii (nume, mărime, tip, data ultimei modificări etc.) De asemenea, în acest meniu există opţiunea Undo Move (Ctrl+Z), cu ajutorul căreia se anulează ultima acţiune.

redenumirea unui fişier sau director

o

se selectează fişierul/directorul

o

File (sau buton dreapta mouse)->Rename. Numele se evidenţiază (highlight) şi la sfârşitul textului apare cursorul, semn că se permite editarea. Utilizatorul poate să modifice numele fişierului. Validarea se face prin apăsarea tastei

Enter/Return.

o

editarea numelui fişierului sau directorului de poate face şi prin două selecţii cu butonul din stânga al mouse-ului, nu atât de rapide ca în cazul dublu click.

o o altă variantă de editare este selectarea fişierului şi apăsarea tastei funcţionale F2.

aflarea de informaţii despre entitatea selectată

o

se selectează fişierul/directorul

o

File (sau buton dreapta mouse)->Properties

o

se afişează o tabletă cu informaţii diverse despre fişierul/directorul selectat. Dacă se doreşte aflarea de informaţii despre un drive, se procedează în acelaşi mod. Properties aplicat drive-ului C: va aduce tableta din Figura D.9.

căutarea unui fişier

o

File ->Search

o

apare tableta din Figura D.10. S-a introdus numele fişierului căutat, locul în care se caută, iar sistemul a returnat toate entităţile care au în denumire şirul de caractere specificat. Căutarea se poate face cu ajutorul agentului Search Companion (în engleză, însoţitor în căutare), care este reprezentat sub forma unei figurine animate care poate fi selectată din mai multe variante. Agentul oferă posibilitatea definirii criteriilor de căutare complexe.

o

un alt mod de a lansa căutarea este apăsarea tastei funcţionale F3 cu o fereastră de explorare deschisă şi activă pe ecran. Fereastra activă este cea în care s-a dat click cu mouse-ul ultima dată. Pe ecran pot fi deschise mai multe ferestre în acelaşi timp, dar numai una este activă.

dat ă . Pe ecran pot fi deschise mai multe ferestre în acela ş i timp,

Figura D.9.

Figura D.10. 1.2.2 Meniul Edit Meniul Edit con ţ ine urm ă toarele comenzi (grupate

Figura D.10.

1.2.2 Meniul Edit

Meniul Edit conţine următoarele comenzi (grupate pe tipuri de acţiune): Undo (Ctrl+Z) (anulează ultima comandă), Cut (Ctrl+X) (şterge entităţile selectate din locaţia originală şi le reţine în clipboard), Copy (Ctrl+C) (copiază entităţile selectate din locaţia originală în clipboard), Paste (Ctrl+V) (copiază entităţile aflate în clipboard în locaţia curentă), Paste Shortcut (creează în locaţia curentă o scurtătură pentru datele aflate în clipboard), Copy To Folder (copiază entităţile selectate într-o locaţie specificată), Move To Folder (mută entităţile selectate într-o locaţie specificată), Select All (selectează toate entităţile din directorul curent) şi Invert Sellection (inversează selecţia entităţilor în directorul curent).

Dacă se doreşte o selecţie multiplă, care să nu conţină toate fişierele dintr-un director, se procedează în felul următor:

dacă fişierele care trebuie selectate sunt consecutive, se selectează primul şi apoi cu tasta Shift apăsată se selectează ultimul. Windows va evidenţia toate fişierele aflate între cele selectate.

dacă fişierele care trebuie selectate nu sunt consecutive, se selectează primul, se apasă tasta Ctrl şi se ţine apăsată până când se selectează toate celelalte. Windows evidenţiază pe rând fişierele selectate.

Grupul de fişiere selectate se poate muta sau copia folosind combinaţii de taste sau tehnica drag & drop sau se poate şterge. În toate situaţiile, operaţia care se face este mai productivă decât selectarea şi operarea fiecărui fişier în parte.

Observaţii:

clipboard-ul este un fişier special, respectiv o porţiune a memoriei (buffer, în memoria RAM) în care se stochează temporar date care urmează să fie copiate în altă locaţie. În sistemele de operare de tip Windows şi Apple Macintosh, este posibilă copierea de date între aplicaţii.

combinaţiile rapide de taste Ctrl+X, Ctrl+C şi Ctrl+V sunt specifice şi altor aplicaţii şi sisteme de operare şi au peste tot aceeaşi utilizare.

1.2.3

Meniul View

Meniul View se referă la modul de vizualizare a datelor în ferestrele My Computer, My Documents, Windows Explorer şi cuprinde următoarele comenzi şi submeniuri, grupate după tipul acţiunii:

Toolbars, cu opţiuni de configurare a barei de comenzi rapide (instrumente), populată cu butoane reprezentând scurtături spre comenzile uzuale şi informaţii despre calea curentă în ferestrele de explorare. Sistemul afişează în fereastră un set de instrumente implicite. Prin încercări succesive de setări diferite, utilizatorul îşi va alege configuraţia cea mai potrivită.

Status Bar, în partea de jos a ferestrei (Figura D.7), cu informaţii generale de stare.

Explorer Bar, determină apariţia sau lipsa unor date în fereastră. De exemplu, opţiunea Folders dezactivată face să dispară structura arborescentă din Windows Explorer, fereastra acestuia devenind astfel asemănătoare cu My Computer. La fel, prin încercări succesive, utilizatorul se va familiariza cu posibilităţile oferite de sistem şi le va folosi pe cele care sunt cele mai potrivite aplicaţiilor sale.

Setul Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details reprezintă cele cinci moduri posibile de a vizualiza componentele directorului curent, de la cel mai „ne-economic” ca spaţiu şi lipsit de informaţii (Thumbnails), dar care poate înlocui icoana, în cazul unor fişiere grafice, cu vederea micşorată a conţinutului fişierului, uşurând astfel identificarea, până la cel mai detaliat (Details), în care sistemul oferă informaţii complete despre fişiere (mărime, tip, data şi ora ultimei modificări).

Arrange Icons By

) nume,

mărime, tip şi data ultimei modificări, grupare, aliniere etc.

Choose Details

Details.

deschide o fereastră de dialog care permite personalizarea

în care se aleg datele despre fişiere care se vor prezenta la comanda

(aranjarea icoanelor componentelor directorului curent după

,

Customize This Folder

, fişierului selectat (schimbarea icoanei), partajarea acestuia etc. Pentru schimbarea icoanei se pot utiliza imagini preferate sau definite de utilizator, dar şi icoane predefinite în sistem, aflate în fişierul „C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll”.

Go To

,

deschide o tabletă de comenzi de schimbare rapidă a locaţiei.

Refresh, reactualizează conţinutul directorului curent.

1.2.4 Meniul Favorites

Acest meniu oferă posibilitatea ca utilizatorul să alcătuiască şi să gestioneze o listă de locaţii favorite sau mai des folosite pentru a avea astfel un acces mai rapid la ele.

1.2.5 Meniul Tools

Acest meniu cuprinde unelte de mapare a resurselor disponibile în reţea (de exemplu CD- ROM-ul altui calculator conectat la aceeaşi reţea, care va apărea ca un drive propriu, cu un

nume la alegere) (Map Network Drive

prezentării casetelor şi zonelor în fereastra My Computer, My Documents sau Windows

, inclusiv modul în care se face partajarea directoarelor şi fişierelor, care va fi tratat mai pe larg în capitolul aferent).

1.2.6 Meniul Help

Accesează centrul de ajutor Windows XP (Help and Support Center). Fereastra poate oferi ajutor în mai multe moduri, informaţia fiind grupată după mai multe criterii: pe subiecte, pe sarcini de îndeplinit etc. Există şi un index în care căutarea se face după cuvinte cheie. De asemenea, se pot salva pagini sau locaţii de ajutor care se estimează că vor fi utilizate mai des.

Explorer (Folder Options

tabletă cu mai multe file în care se pot face setări multiple,

şi de personalizare a

şi Disconnect Network Drive

)

1.3 Lansarea aplicaţiilor şi meniul Start Butonul Start deschide o fereastră de comenzi şi scurtături pentru lansarea de programe sau deschiderea de directoare uzuale prin care se poate realiza aproape orice acţiune pe calculator (execuţie de programe, deschiderea documentelor, personalizarea şi adaptarea sistemului, accesul la ajutorul oferit de sistem, căutare de fişiere etc.). Unele componente ale

meniului au săgeţi orientate spre dreapta, ceea ce înseamnă că sunt posibile selectări de subdomenii (liste suplimentare). În momentul în care mouse-ul este poziţionat pe o astfel de săgeată, subdomeniul se deschide automat.

Fereastra care se deschide la apăsarea butonului Start este cea din Figura D.3. Se observă că este împărţită în mai multe secţiuni:

în stânga: o listă împărţită în două secţiuni. De sus în jos, în această listă se regăsesc:

o

aplicaţii uzuale: cuprinde scurtături spre programele lansate mai des. Adăugarea de scurtături în această zonă se face prin aplicarea tehnicii de drag & drop icoanei aplicaţiei respective peste butonul Start. Ştergerea se face prin selecţie cu butonul din dreapta al mouse-ului, cu opţiunea Remove from This List.

o

aplicaţiile lansate cel mai recent: dacă se doreşte ca o scurtătură să rămână în această zonă, se selectează scurtătura cu butonul din dreapta al mouse- ului şi din lista de opţiuni care apare se selectează Pin to Start Menu. Remove from This List îndepărtează scurtătura de pe listă, indiferent cât de recent a fost utilizată.

în dreapta: o listă împărţită în trei secţiuni. De sus în jos, în această listă se regăsesc:

o

scurtături spre locaţiile uzuale: în plus faţă de cele deja cunoscute apare opţiunea My Recent Documents care cuprinde scurtături spre documentele (fişiere text, grafică etc.) cel mai recent editate.

o

aplicaţii de personalizare şi gestiune a resurselor sistemului de operare: fac obiectul unor subcapitole ulterioare.

o

scurtături spre resursa de ajutor a sistemului (Help And Support), căutare pe toate drive-urile (Search) şi Run, o aplicaţie care deschide directoare, documente, locaţii pe World Wide Web sau pe reţeaua locală, respectiv lansează aplicaţii specificate în linia de comandă (Figura D.11). Opţiunile posibile sunt: OK (lansează aplicaţia cerută), Cancel (anulează comanda), Browse (deschide o ferastră de explorare a sistemului de fişiere).

o ferastr ă de explorare a sistemului de fi ş iere). Figura D.11. • în partea

Figura D.11.

în partea de jos, All Programs: de aici se poate lansa orice aplicaţie instalată pe calculator (Figura D.6). Se observă că programul Windows Explorer se află în subdomeniul Accesories. Lista este structurată arborescent şi conţine subdomenii formate din aplicaţii

grupate funcţional. Adăugarea de aplicaţii şi subdomenii în aceste liste se face automat, pe măsura instalării programelor pe calculator. Modificarea acestor dispuneri şi personalizarea aplicaţiei All Programs se face astfel:

o

se selectează Start cu butonul din dreapta al mouse-ului.

o

se alege Open, respectiv Open All Users, dacă se doreşte o reorganizare care să afecteze toţi utilizatorii definiţi pe calculator şi nu numai pe cel curent.

o

se deschide o fereastră de explorare în care se găseşte directorul Programs, care conţine organizarea pe subdomenii a listelor din All Programs şi o serie de scurtături care apar în fereastra Start.

o

utilizatorul poate să rearanjeze componentele directorului Programs şi ale tuturor subdirectoarelor acestuia.

o

entităţile din listele All_Programs se pot edita şi prin selectare cu butonul din dreapta al mouse-ului, care deschide o tabletă cu aproximativ aceleaşi opţiuni.

cel mai jos se află opţiunile de log off şi închidere a sistemului de operare, prezentate într-un capitol anterior (Secţiunea B: Descrierea calculatorului).

Cel mai simplu mod de lansare a unei aplicaţii sau de deschidere a unui fişier sau director este dublu click cu butonul din stânga al mouse-ului pe icoana respectivă sau pe nume, dacă selecţia se face dintr-o fereastră de explorare.

De asemenea, prin selectarea entităţii respective cu butonul dreapta al mouse-ului apare o

listă de opţiuni care începe cu Open, care prin selectare produce deschiderea documentului sau directorului sau lansarea programului. Un set mai extins de opţiuni apare dacă o dată cu selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului se apasă tasta Shift. Se poate astfel decide, de exemplu, deschiderea unui document cu un alt editor de texte decât cel implicit, în care a

fost creat (opţiunea Open with

Se observă că opţiunile apărute prin selecţia cu butonul din dreapta al mouse-ului, atât lista normală cât şi cea extinsă, sunt asemănătoare cu opţiunile meniului File din ferestrele de explorare.

).

1.4 Configurarea mediului de lucru în Windows XP Professional Au fost descrise până acum moduri de personalizare a organizării datelor pentru a face interfaţa mai ergonomică din punct de vedere al utilizării, dar şi aspectul desktop-ului poate fi modificat. Pentru aceasta se va deschide fereastra Control Panel din meniul Start (Figura

D.12).

fereastra Control Panel din meniul Start (Figura D.12). Figura D.12. Spre deosebire de versiunile anterioare ale

Figura D.12.

Spre deosebire de versiunile anterioare ale sistemului de operare Windows, XP prezintă un Control Panel în care applet-urile (aplicaţii care nu se lansează independent, ci numai din interiorul altor aplicaţii) sunt grupate pe categorii de utilizare. Dacă se doreşte un Control Panel care să semene cu cel din versiunile anterioare de Windows, se poate selecta opţiunea Switch to Classic View, şi fereastra va arăta ca în Figura D.13.

Figura D.13. Categoria care se ocup ă cu aspectul desktop -ului este Appearance and Themes

Figura D.13.

Categoria care se ocupă cu aspectul desktop-ului este Appearance and Themes (Figura

D.14).

desktop -ului este Appearance and Themes (Figura D.14). Figura D.14. De aici exist ă dou ă

Figura D.14.

De aici există două posibilităţi de lucru: selectarea unei sarcini (task) sau selectarea unei icoane (în modul clasic). Toate cele patru sarcini (schimbarea temei generale, a fundalului (background), a screen saver-ului (program care se lansează în mod automat pe ecran, după un anumit timp în care nu s-a lucrat, o aplicaţie grafică, statică sau dinamică, prin care se economisesc resursele tubului monitorului) şi a rezoluţiei ecranului se regăsesc în tableta deschisă prin selectarea icoanei Display (Figura D.14).

Figura D.14. Aceast ă tablet ă este asem ă n ă toare cu un repertoar,

Figura D.14.

Această tabletă este asemănătoare cu un repertoar, în care sarcinile sunt grupate sub titlul entităţii asupra căreia acţionează.

Tema generală este pentru Windows XP un set de configurări care particularizează global mediul de lucru. Toate exemplele de până acum au folosit o temă Windows XP modificată, în care în fundalul desktop-ului nu este acoperit cu o imagine grafică oarecare, ci este monocrom, pentru uşurarea observării icoanelor scurtăturilor. După cum se observă, mai există şi alte variante, unii utilizatori ar putea prefera tema clasică, specifică versiunilor anterioare de Windows (Figura D.15).

Figura D.15. Urm ă toarea „pagin ă ” din „repertoarul” Display se ocup ă de

Figura D.15.

Următoarea „pagină” din „repertoarul” Display se ocupă de desktop (Figura D.16). Din listă se selectează imaginea de fundal pentru desktop. În figură este prezentat fundalul implicit al sistemului Windows XP.

este prezentat fundalul implicit al sistemului Windows XP . Figura D.16. Urm ă toarea fil ă

Figura D.16.

Următoarea filă a tabletei Display se referă la screen saver (Figura D.17). Există şi aici o serie întreagă de posibilităţi, alegerea făcându-se ca şi în cazul fundalului, după preferinţele utilizatorului.

Figura D.17. Aspectul ferestrelor, culoarea lor ş i m ă rimea font -urilor (corpului de

Figura D.17.

Aspectul ferestrelor, culoarea lor şi mărimea font-urilor (corpului de literă) pe desktop se configurează din pagina Appearance a ferestrei Display (Figura D.18). Varianta la Window XP Style este Windows Classic Style, care va produce aspectul clasic de Windows prezentat anterior în Figura D.15.

clasic de Windows prezentat anterior în Figura D.15. Figura D.18. Ultima fil ă a repertoarului (

Figura D.18.

Ultima filă a repertoarului (Settings) (Figura D.19) se referă la configurări mai avansate ale ecranului, rezoluţia şi adâncimea de culoare, definite ca noţiuni în capitolul precedent.

În funcţie de ceea ce se lucrează pe calculator, utilizatorul va decide cantitatea şi calitatea detaliului de are nevoie pe ecran şi va configura aceşti parametri în consecinţă. Cu ajutorul butonului Troubleshoot… se poate obţine ajutor dacă variantele alese nu funcţionează. Butonul Advanced va introduce utilizatorul într-o nouă tabletă, care permite configurarea monitorului şi a plăcii video.

Figura D.19. Tableta de configurare a taskbar -ului ş i a meniului Start (Figura D.20)

Figura D.19.

Tableta de configurare a taskbar-ului şi a meniului Start (Figura D.20) apare prin selectarea opţiunii Taskbar and Start Menu în fereastra Appearance and Themes prezentată în Figura D.14. Aceeaşi fereastră se deschide şi prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe Start şi selectarea opţiunii Properties.

-ului pe Start ş i selectarea op ţ iunii Properties . Figura D.20. Cu ajutorul butonului

Figura D.20.

Cu ajutorul butonului Customize se deschide o nouă fereastră cu ajutorul căreia poate fi personalizată zona de pe taskbar de lângă ceas (în partea din dreapta jos a desktop-ului, zona în care sistemul informează utilizatorul despre aplicaţiile rezidente). De asemenea, personalizarea taskbar-ului se poate face şi prin click cu butonul din dreapta al mouse-ului într-o zonă pe taskbar unde nu sunt butoane de aplicaţii lansate şi selectarea opţiunii Toolbars din lista care apare. Se observă că se deschide o nouă listă cu acţiuni posibile, care se bifează sau nu după cum se doreşte sau nu apariţia datelor respective.

În fila a doua a tabletei (Figura D.21) se oferă posibilitatea de configurare a meniului Start.

Figura D.21. Se observ ă c ă sistemul ofer ă dou ă posibilit ăţ i:

Figura D.21.

Se observă că sistemul oferă două posibilităţi: meniul cu aspect nou şi cel cu aspect clasic. Pentru amândouă variantele se pot configura numărul scurtăturilor afişate, modul de afişare, legături la alte aplicaţii etc., prin selectarea opţiunii Customize.

Ultima opţiune de configurare din fereastra Appearance and Themes (Figura D.14) este Folder Options (Figura D.22).

Themes (Figura D.14) este Folder Options (Figura D.22). Figura D.22. Aceasta ofer ă posibilit ăţ i

Figura D.22.

Aceasta oferă posibilităţi pentru configurarea:

modului în care se afişează rezultatele explorării directoarelor şi sudirectoarelor,

tipurilor de fişiere şi aplicaţiilor cu care acestea se deschid,

aspectului general al ferestrelor de explorare,

tipului de partajare etc.

Această tabletă de configurare se apelează şi din ferestrele de explorare a sistemului de operare (My Computer, My Documents, Windows Explorer) din meniul Tools.

Tot la aspectul datelor pe desktop se referă şi grupul de opţiuni de configurare Date, Time, Language and Regional Options din Control Panel, cu posibilităţile prezentate în Figura D.23. Aici se decide modul în care vor fi reprezentate datele calendaristice şi numerele, precum şi caracterele speciale specifice fiecărei ţări.

ş i caracterele speciale specifice fiec ă rei ţă ri. Figura D.23. Data calendaristic ă ş

Figura D.23.

Data calendaristică şi ora se pot modifica prin selectarea opţiunii Change the Date and Time, care va conduce la apariţia tabletei din Figura D.24, în care utilizatorul va stabili data şi ora sistemului. Pagina Time Zone va permite selectarea diferenţei de fus orar faţă de GMT cu ajutorul unui meniu care permite selectarea oraşului în care se află calculatorul. Sincronizarea cu Internet-ul se face automat de către server-ul de domeniu în cazul în care calculatorul este membru al unei reţele.

cazul în care calculatorul este membru al unei re ţ ele. Figura D.24. Prin selectarea icoanei

Figura D.24.

Prin selectarea icoanei Regional and Language Options (Figura D.23), utilizatorul poate să configureze modul de reprezentare a numerelor, virgulei zecimale, valutei, datei calendaristice etc. (Figura D.25).

Figura D.25. Selectarea butonului Details de pe pagina urm ă toare, Languages , va deschide

Figura D.25.

Selectarea butonului Details de pe pagina următoare, Languages, va deschide o tabletă în care utilizatorul va putea să specifice particularităţile de limbă pe care le doreşte (Figura D.26). De exemplu, adăugarea serviciului pentru limba română va permite editarea de texte cu caractere diacritice, folosind tastatura românească.

cu caractere diacritice, folosind tastatura româneasc ă . Figura D.26. Parcurgerea secven ţ ei de selec

Figura D.26.

Parcurgerea secvenţei de selecţie Key Settings (setare taste)->Change Key Sequence (schimbarea secvenţei de taste) va permite configurarea grupului de taste cu care să se facă trecerea de la dispunerea tastelor specifică limbii engleze la cea specifică limbii române şi invers (de exemplu, Ctrl+Shift, Alt+Shift). Această trecere se va putea face oricând este nevoie, în timpul lucrului, prin apăsarea tastelor respective. În zona din dreapta a taskbar-ului va apărea un mic indicativ al limbii curente (EN pentru engleză, RO pentru română).

În afară de aspectul general al desktop-ului şi ferestrelor de lucru şi al datelor, applet-ul Control Panel (Figura D.12) oferă şi alte posibilităţi:

instalare şi dezinstalare de software: Add or Remove Programs este o fereastră de gestiune a aplicaţiilor, cu posibilităţi de dezinstalare a aplicaţiilor care au fost instalate

de către utilizator, respectiv de instalări de programe noi de pe CD, floppy sau World Wide Web. Se pot instala şi dezinstala şi componente ale sistemului de operare, alese în funcţie de specificul activităţii utilizatorului respectiv.

gestionarea resurselor hardware, Printers and Other Hardware. Se pot adăuga, respectiv dezinstala diferite componente hardware, se poate configura modul de lucru cu tastatura şi mouse-ul etc.

Sounds, Speech and Audio Devices configurează ce sunete emite calculatorul la anumite evenimente specifice (de exemplu, avertizarea că s-a primit un mesaj nou în căsuţa de poştă electronică) şi când, modul în care le emite şi elementele hardware şi software legate de sunet.

Accesibility Options permite configurarea interfeţei pentru uşurarea lucrului, de exemplu contrastul textului şi imaginilor pe ecran.

Celelalte grupe de opţiuni de configurare (cele referitoare la Internet, reţea, utilizatori şi întreţinerea sistemului de operare) vor fi tratate în capitolele care urmează.

2.

Aplicaţii sub Windows XP Professional

Pachetul Windows XP Professional este însoţit de o serie de aplicaţii menite să permită utilizatorului efectuarea unor operaţii de bază, cum ar fi editarea primară de texte (Notepad, WordPad) şi imagini (Paint), explorarea Internet-ului (Internet Explorer), poşta electronică (Outlook Express) şi altele. Internet Explorer şi Outlook Express vor fi prezentate în capitolul referitor la conexiunea la Internet.

2.1 Notepad

Notepad (Figura D.27) este cel mai simplu editor de texte, cu foarte puţine capabilităţi de formatare, fără posibilitatea de a insera în text date de alt tip. Se utilizează pentru editarea şi vizualizarea textelor tip ASCII. Formatul de fişier recunoscut este .txt.

Se lansează prin parcurgerea secvenţei:

Start->All Programs->Accesories->Notepad

Alte moduri de lansare:

prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop,

prin lansarea din Start->Run cu comanda notepad,

prin deschiderea cu dublu click a unui fişier cu extensia .txt.

cu dublu click a unui fi ş ier cu extensia .txt. Figura D.27. Meniurile de comenzi:

Figura D.27.

Meniurile de comenzi:

File cuprinde comenzile de lucru cu fişierele, cu tastele rapide aferente: crearea unui fişier nou (New, Ctrl+N), deschiderea unui fişier existent (Open, Ctrl+O, deschide fişiere tip

.txt), salvarea cu numele implicit (Save, Ctrl+S, extensia fiind întotdeauna .txt), salvarea cu

un nume specificat (Save As

ca orientare, vertical sau orizontal, setarea antetului şi subsolului paginii etc.), specificarea opţiunilor de tipărire la imprimantă a fişierului (Print, Ctrl+P, alegerea imprimantei dintre cele

instalate, numărul de pagini ce urmează a fi tipărite, formatul paginii tipărite etc.) şi închiderea aplicaţiei (Exit).

Edit cuprinde comenzi necesare lucrului în interiorul fişierului:

formatarea paginii (Page Setup, ca format, de exemplu A4,

),

o

Undo (Ctrl+Z), anulează efectele comenzii precedente.

o

Cut (Ctrl+X), decupează textul selectat cu mouse-ul din locaţia curentă şi îl copiază în clipboard. Selecţia se face în modul următor: se poziţionează cursorul la începutul zonei dorite, se apasă butonul din stânga al mouse-ului şi cu el apăsat se deplasează cursorul astfel încât să fie evidenţiată (highlight) toată zona care se doreşte a fi selectată.

o

Copy (Ctrl+C), copiază textul selectat în clipboard, fără a-l şterge din locaţia originală.

o

Paste (Ctrl+V), copiază textul din clipboard în locaţia curentă, la poziţia cursorului.

o

Find (Ctrl+F) este o unealtă de căutare în fişierul curent. Se deschide o fereastră în care utilizatorul poate să introducă textul căutat, după care editorul va evidenţia pe rând toate apariţiile şirului de caractere specificat.

o

Fiind Next (F3) funcţionează aproape identic cu Find. Editorul memorează cheia ultimei căutări, efectuată fie cu Find, fie cu Find Next, iar la apăsarea tastei funcţionale F3, căutarea se va face din nou, fără ca fereastra de definire a şirului de căutat să mai apară pe ecran.

o

Replace (Ctrl+H), înlocuieşte un şir de caractere specificat cu altul, tot specificat. Înlocuirea se poate face pas cu pas, cu confirmare din partea utilizatorului la fiecare apariţie, sau automat.

o

Go To (Ctrl+G), deplasează cursorul la linia specificată.

o

Select All (Ctrl+A), selectează tot textul din fişierul curent.

o

Time/Date (F5), introduce un şir de caractere care reprezintă data şi ora sistemului în poziţia cursorului.

Format este un set de comenzi care acţionează asupra aspectului textului din fişier care cuprinde următoarele opţiuni:

o

Word Wrap. Dacă această opţiune este selectată (se mai spune că este pornită, activă, On, respectiv bifată), editorul formatează textul astfel încât să încapă pe lăţimea ferestrei curente. Dacă nu, textul ocupă rânduri de lungime variabilă, determinată de sfârşitul de paragraf marcat la editare prin apăsarea tastei Enter. Această reorganizare are ca scop mai buna vizibilitate pe ecran, textul nu se formatează fizic, ci doar cosmetic.

o

Font se referă la caracteristicile setului de caractere (corp de literă) utilizat. Se deschide o tabletă din care utilizatorul poate selecta design-ul setului de caractere (font), stilul (normal, cursiv, aldin, aldin cursiv) şi mărimea caracterelor. Tableta mai cuprinde o fereastră de vizualizare a setărilor alese şi o listă de seturi standard, particularizate pe zone, din care în mod normal, pentru editări curente, se alege varianta Western sau Central European (caracterele alfabetului latin, cu sau fără diacritice). De menţionat că font-ul ales se va aplica întregului text din fişier, nu numai celui selectat. În Notepad nu se pot defini secţiuni de text cu caracteristici diferite.

meniul View conţine o singură opţiune, Status Bar, prin selectarea căreia se obţin

numărul liniei curente şi cel al coloanei curente în care se află poziţionat cursorul. Această opţiune este activă numai în varianta în care Word Wrap este inactiv, pentru că numai în această variantă au sens noţiunile de linie şi coloană.

meniul Help, cu următoarele opţiuni:

o

Help Topics, care oferă ajutor pentru utilizarea editorului. Informaţia se poate accesa în trei moduri: prin parcurgerea cuprinsului (Contents) documentaţiei, structurat pe grupe de activităţi, prin parcurgerea indexului de cuvinte cheie (Index) şi prin căutarea după o cheie dată de utilizator (Search).

o

About Notepad, oferă informaţii despre versiunea de Notepad instalată.

În spaţiul de lucru Notepad, cu sau fără obiecte selectate, se poate utiliza butonul din dreapta al mouse-ului, care va aduce o listă de comenzi contextuală în care se regăsesc sumar comenzi din meniul Edit. In plus, există opţiunile Open/Close IME (optează între un editor personalizat pentru caractere speciale (Input Method Editor, IME) şi altul) şi Reconversion (inactivă în mod normal, care reconverteşte datele dintr-un IME în altul). Aceste opţiuni nu sunt utile atâta timp cât există posibilitatea configurării caracteristicilor zonale şi de limbă în Control Panel.

2.2 WordPad

WordPad (Figura D.28) este un editor de texte mai performant, care oferă capabilităţi de formatare a textului, de inserare de entităţi în text (imagini, grafice etc.). Recunoaşte la deschidere formate de tip .txt, .rtf (Rich Text Format), .doc (Document, generat de Microsoft Word), .wri (generat de Microsoft Write, editor intern în versiunile mai vechi de Windows, care în Windows XP este similar cu WordPad-ul). Salvează datele în format .txt şi .rtf.

Se lansează prin parcurgerea secvenţei:

Start->All Programs->Accesories->WordPad

Alte moduri de lansare:

prin crearea unei scurtături în Start sau pe desktop,

prin lansarea din Start->Run cu comanda write,

prin lansarea din Start ->Run cu comanda wordpad,

prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu WordPad, dacă în sistem nu a fost instalat Microsoft Word.

prin deschiderea cu buton dreapta mouse şi tasta Shift a unui document de unul din

tipurile menţionate, cu selectarea opţiunii Open with

WordPad, în cazul în care în sistem este instalat Microsoft Word, dar nu se doreşte lucrul cu el.

Meniurile de comenzi sunt în linii mari aceleaşi şi cu aceleaşi posibilităţi ca în Notepad, la care se adaugă mai multe facilităţi de formatare a textului, vizualizare şi inserare de date din alte aplicaţii, care vor fi descrise în continuare. În plus, în spaţiul de lucru, cu sau fără obiecte selectate, se poate utiliza butonul din dreapta al mouse-ului, care va aduce o listă de comenzi contextuală în care se regăsesc sumar comenzi din meniurile Edit şi Format. Se observă apariţia între meniuri şi spaţiul de lucru propriu-zis a unor butoane, care sunt de fapt scurtături spre comenzile cele mai uzuale din meniuri. Acest spaţiu se numeşte „bară de instrumente rapide” sau „bară de comenzi rapide”. Este de reţinut faptul că prin menţinerea cursorului asupra unei icoane din zona comenzilor rapide, fără apăsarea nici unui buton al mouse-ului, sistemul va deschide o mică fereastră în care va informa utilizatorul despre funcţiunea pe care o îndeplineşte scurtătura respectivă. Icoanele comenzilor rapide reprezintă în general acelaşi lucru în toate aplicaţiile de sub Windows, exemplul clasic fiind imaginea dischetei, care întotdeauna înseamnă salvarea datelor (File/Save).

Descrierea meniurilor:

File cuprinde comenzile meniului cu acelaşi nume din Notepad, cu diferenţa că se pot

deschide şi salva şi alte formate de date decât .txt, după cum s-a amintit mai sus. În plus, meniul mai oferă următoarele opţiuni:

şi, din lista rezultată, a editorului

o

Print Preview, cu ajutorul căruia se poate verifica aspectul unei pagini înaintea tipăririi.

o

lista ultimelor fişiere salvate, utilă dacă utilizatorul are nevoie să le regăsească rapid, fără a explora structura de directoare.

o

Send, oferă posibilitatea ca textul respectiv să fie trimis cu poşta electronică, prin deschiderea unei ferestre de tip Outlook Express.

Figura D.28. • Edit cuprinde comenzile meniului cu acela ş i nume din Notepad (mai

Figura D.28.

Edit cuprinde comenzile meniului cu acelaşi nume din Notepad (mai puţin Time/Date, care se află în meniul Insert, şi Go To, care nu există în WordPad), la care se adaugă:

o

, cursorului, orice tip de date preluate în clipboard din alte aplicaţii deschise simultan, cum ar fi: imagini .bmp (bitmap), alte texte în format .rtf, cu sau fără

cu ajutorul căreia se pot aduce în document, în poziţia

Paste Special

legătură (link) cu locaţia originală, cu sau fără icoană de identificare a tipului.

o

Clear, are acelaşi efect cu apăsarea tastei Delete (ştergere permanentă), şterge de pe ecran textul selectat fără a-l reţine în clipboard.

o

Links

,

se obţine o listă a legăturilor.

o

Object Properties (Alt+Enter), returnează o casetă cu informaţii despre un obiect selectat (imagine, link etc.), care poate să fie adus cu Paste Special sau inserat.

o

Bitmap Image Object, care poate fi deschis într-o fereastră Paint separată (Open) sau înglobată în WordPad (Edit), dacă entitatea selectată este o imagine. Dacă s-a selectat un link al unui alt fişier, apare opţiunea Package Object, cu următoarele posibilităţi: Activate Contents (deschidere separată a fişierului sursă) şi Edit Package (editare a pachetului, din care pot face parte mai multe link-uri de tipuri diferite). Când în fişier nu există obiecte inserate (de alt tip decât text) opţiunea apare în meniu cu numele de Object ş