Sunteți pe pagina 1din 13

Latinitate i dacism

Latinitatea i dacismul sunt concepte care desemneaz dou curente de idei


ce strbat cultura i literatura romn.
Etnogeneza romneasc (etnie= popor; genesa= facere), adic formarea
poporului romn reprezint o problem fundamental a istoriei noastre.
Poporul i limba romn sau format pe !ntreg teritoriul "rii !n mai
multe !mpre#urri istorice dup rzboiale din $%$$%& ; $%'$%(.
)acismul este un current !n istografie,afirmat la #umtatea secolului al *+*
lea,prin absolutizarea (mitizarea) contribu"iei dacilor la formarea poporului
roman.
,cesta ii face sim"it prezen"a odat cu interesul romanticilor pentru
etnogenez i pentru mitologia din spa"iul tracodac.-e contureaz ca un
curent de idei,mai mult sau mai pu"in unitar,mai ales !n perioada
interbelic,de multe ori fiind asimilat cu orientarea tradi"ionalist.
Latinitate este un termen care denumete ac"iunea de impunere a limbii
latine i a ci.iliza"iei latine !n urma cuceririi )aciei de ctre romani.
+deea de latinitate !ncepe s fie afirmat la noi de genera"ia cronicarilor
secolelor */+*/++ (0rigore 1rec2e,3iron 4ostin,+on 5eculce),apoi de
stolnicul 4onstantin 4antacuzino i de )imitrie 4antemir.
,tinge apogeul prin reprezentan"ii 67colii ,rdelene8(-amuil 3icu,02eorg2e
-incai,Petru 3aior).
93iturile fondatoare ale culturii noastre sunt legate de o form de
romantism na"ionalist, care a !nso"it i a completat formarea statului modern
romn. 3ecanismele de consacrare sunt coala i toate instan"ele de
producere i autoreproducere ale elitelor culturale, de la asocia"iile de
scriitori, la gazetele literare9, spune politologul 4ristian Preda.
ORIGINEA LIMBII ROMNE

Limba romn pro.ine din latina .orbit !n pr"ile de est ale +mperiului
:oman. ;ace parte, deci, din familia limbilor romanice,dintre care unele au
de.enit limbi na"ionale ( italiana, franceza,spaniola, portug2eza, romna ),
altele au rmas limbi regionale( catalana !n -pania, sarda !n insula -ardinia,
din +talia, dialecteleretoromane !n El.e"ia ) sau au disprut ( dalmata ).<oate
limbile romanice au e.oluat din limba latin popular(.ulgar) .arianta oral a
limbii latine folosit !n .orbirea familiar i care ignor aspectele
normati.e. Potri.it ling.istului ,l. :osetti, limba roman =6este limba latin
.orbit ne!ntrerupt !n partea oriental a +mperiului :oman,cuprinznd
pro.inciile dunrene ()acia, Pannonia de sud, )ardania,3oesia -uperioar si
+nferioar), din momentul patrunderii limbii latine !n aceste pro.incii i pn
!n zilele noastre8.
ELEMENTE LATINE DIN STRUCTURA LIMBII ROMNE:
-tructura gramatical i .ocabularul de baz. >n structura
gramatical romna conser. din latin clasele de declinare ale
substanti.ului, pronumele personal, tipurile de ad#ecti.e, numeralele de la $
la $%, clasele de con#ugare ale .erbelor, cele mai multe moduri
itimpuri, principalele con#unc"ii i prepozi"ii. >n .ocabular sunt de origine
latin cu.inte care denumesc no"iuni, obiecte, ac"iuni, !nsuirifundamentale
(rela"ii de rudenie, pr"i ale corpului uman, elemente
naturale, plasarea !n timp i spa"iu etc.) i care sunt frec.ente !n .orbire.
ELEMENTE DE SUBSTRAT:
)ez.oltate !n condi"ii diferite, limbile romanice au suferit influen"a
substratului ( limba .orbit de popula"iile cucerite ) i a altor limbi cu care
popula"ia cucerit a .enit !n contact !n cursul secolelor. >n cazul limbii
romne, substratul !l constituie limba daco ? ge"ilor, din familia limbilor trace
( indoeuropean ), din care nu sau consemnat cu.inte
!nscris. Pentru reconstituirea elementelor de substrat, sa recurs la
compara"ia cu albaneza ( e@emple de cu.inte de origine traco dac=
abur, barz, brad, a se bucura, buz, cciul, copac, mo, .atr, .iezure)
INFLUENELE ALTOR LIMBI ASUPRA LIMBII ROMNE:

influen"e .ec2i= ? sla., mag2iar, greac.

influen"e trzii= ? neogreac, turc.
influen"ele .ec2i = latina dunrean a primit o serie de influen"e din greac,
c2iar anterioare formrii limbii romne; ulterior, au intrat !n romn unele
cu.inte din greaca medie ( bizantin ), !n genere prin intermediar sla.. E
foarte probabil ca !n fazele .ec2i limba romn s fi primit unele influen"e
germanice ( de la popula"iile migratoare), dar acestea nu au putut fi clar
do.edite.4ea mai puternic influen" asupra limbii romne este cea sla.. -a
e@ercitat pe cale popular ? prin contacte cu popula"ii sla.e, aezate din sec.
al /++lea !n estul Europei i con.ie"uind cu popula"ia romanizat ,dar i pe
cale cult, prin sla.on, care era limba bisericeasc i a cancelariei !n "rile
romne. 1nele dintre !mprumuturile sla.e populareau de.enit cu.inte din
fondul principal, esen"iale pn astzi ?
ceas,dragoste, a iubi, munc, prieten, prost, a sfri, a tri, .orb
.

>mprumuturile culte din sla.on au a.ut !n genere o circula"ie mai limitat
( !n administra"ie i !n biseric ), de aceea au fost !nlocuite de !mprumuturi
( mai ales latino ? romanice ). 4ele mai multe sau pstrat !n stilul bisericesc,
predominant conser.ator, unde au cptat ulterior i.aloare de mrci
distincti.e ale limba#ului bisericii ortodo@e fa" de celeale altor biserici
cretine.>mprumuturile din mag2iar nu sunt foarte numeroase, dar cuprind
cu.inte din le@icul fundamental ? gnd, ora, fel etc.+nfluen"a greac .ec2e
se e@ercit asupra limbii romne !n secolele al/++lea i al /+++lea, datorit
rela"iilor cu +mperiul Aizantin. 4u.intele greceti ptrund direct (ar.un,
catarg, flamur, mtase, stol, triast, zale) sau mai trziu, pn !n secolul
al*++lea, prin intermediul limbii sla.e (busuioc, comoar, corabie, crin,dafin,
2rtie, li.ad).
+nfluen"ele trzii = !n secolul al */+++lea, !n limba romn ptrund cele mai
multe !mprumuturi din turc ( limba puterii politice e@terne, a crei
domina"ie sa accentuat ) i din neogreac ( limba domnitorilor fanario"i i a
cur"ii lor ). Le@icul turcesc, care marc2eaz epoca i care nu se .a pstra
dect !n mic msur !n secolele ulterioare este cel legat de administra"ie,
de ceremoniile i di.ertismentele cur"ii. >n te@tele epocii, se realizeaz o
prim modernizare a .ocabularului, prin elemente greceti culte, care stau la
baza unei terminologii filozofice i tiin"ifice interna"ionale, ca i prin
cu.inte latinoromanice. ,ceasta este perioada !n care se poate .orbi despre
formarea unei contiin"e retoricei literare= apar autori care scriu cu
inten"ie estetic ( !n fraze lungi,complicate, cu in.ersiuni i construc"ii
simetrice ). ,l"ii dez.olt un stilnarati. mai apropiat de .orbirea curent i,
!n ciuda particularit"ilor regionale, mai accesibil cititorului de azi.
Mitul Dacic
0eorge 4alinescu considera c B!ntiul mit9, simbolizndBconstituirea !nsi a
poporului romn9 este mitul B<raian i )oc2ia8 .5umele acestui persona# a
fost )acia, de.enit )oc2ia. Aaba )oc2ia()acia) a fost o realitate uman !n
perioada matriar2atului. Etimologic,cu.ntul baba este str.ec2i tracodac.
,re ambele genuri, masculin ifeminin= Aaba 5o.ac (+on 0eorgescu, Aaba
5o.ac) i Aaba )oc2ia. >n Aasarabia se !ntlnete BAaba 3arta9 !n care sa
recunoscut numire a lunii martie. >n 3untenia, Cltenia si ,rdeal sunt D babe
($D martie), pe cnd !n 3oldo.a i Aasarabia sunt dousprezece babe. Eilele
se numescBzilele babelor9.>n legatura cu mitul )oc2ia, cercetatorul :omulus
/ulcanescu a studiat prima legend. ,ceasta sus"ine c )oc2ia, fiica regelui
)ecebal,a !naintat !n fruntea unei otiri spre -armisegetuza, !n a#utorul
tatlui ei asediat !n cetate. Ea a fost B!nfr!nt de armata lui <raian8, a fugit
cu resturile oastei !n munti, spre rsrit. ,colo sa rugat la Eamol@e Bsnu o
lase s fie pngrit de !mprat8. 7i atunci )oc2ia a fost prefacut !ntro
btrn ciobni", cu cte.a oi lnga ea8. <raian, trecnd pe lnga ea a
!ntrebato daca a .azut prin"esa dac, iar )oc2iaia artat spre miazzi.
>mparatul a luato !n goan !ntracolo i Aaba)oc2ia a rmas stpn pe
"inutul acela i de atunci poate mai triete !nc !n mun"i8.

)C4F+, 7+ <:,+,5
)e 02eorg2e ,sac2i
+ ++
La frumuse"e i la minte >ntre Piatra )etunat
5ici o giuni samana, 7al -a2astrului Picior,
/rednic dea ei printe; /ezi o stnc ceau fost fat
)e )ecebal, ea era. )e un mare domnitor.
)ar cnd )aciaau !mpilato ,colo de rea furtun
;iul :omei cel mrit, ,colo de rea furtun
Pre cel carear fi scapato, 1nde .ulturul rsun
)ea iubi a giuruit. ,l su cntec amor"it.
<raian .ede ast zn; ,cea doamn e )oc2ie,
)ei e !n.ingtor, Eece oi, a ei popor,
;rumuse"ei ei senc2in, Ea domneazn .izunie
-e subgiug de amor. Preste turme i pstori.

+++ +/
>mpratun .an cat <raian .inen ast "ar,
Pe )oc2iamblnzi; 7i dea birui deprins
/znd patria ferecat -pre )oc2ia cea fugar
,Ea sendeamn a fugi. ,cum mna a !ntins.
Prin a codrului potic ,tunci ea, cu grai ferbinte,
Ea ascunde al ei trai, Eamol@is, o, zeu, striga,
,cea doamn tineric <e giur pe al meu printe,
<urma pate peste plai ,stzi rog nu m lsaG
., ei 2ain aurit 4nd !ntinde a sa mn
C preface !n iag, 4a so strngn bra" <raian,
<ronui iarba !n.erzit, )eal ei zeu scutita zn
-c2iptrui este un toiag. -e prefacen bolo.an.
/
El petroasa ei icoan
5unceteaz a iubi;
Pre ea punea sa coroan,
5ici se poate despr"i.
,cea piatr c2iar .ioaie
)eaburi coperea ei sin,
)in a ei plns nate ploaie,
<unet din al ei suspin.
C ursito pri.eg2eaz,
7i )oc2ia deseori
Preste nouri lumineaz
4a o stea pentru pstori.
Dacii i latinii

DACII
Erau un popor de oameni .rednici i pricepu"i, dar mai cu seam erau
!ndrazne"i i .ite#i. >i iubeau "ara i o aprau cu stranicie de dumani i !n
aa fel se purtau, c o lume !ntreag se minuna de ei.4a nite lei se npusteau
asupra dumanului pentru c dacii nu se temeau de moarte.
>n lupte purtau cu mndrie steagul care a.ea !nf"iarea unui balaur cu cap
de lup. Erau oameni .eseli, le plceau cntecele i #ocurile, dar nici de
la lucratul pmntului nu se ddeau !nlturi. ,.eau pluguri de lemn cu care !i
lucrau lanurile de gru, orz,mei, in i cnep. 4reteau animale i !ngri#eau de
albine. La !nceput dacii triau !mpr"i"i !n cete sau triburi. 4el care a reuit
s uneasc toate triburile !ntemeind o mare !mpr"ie cu capitala la
-armizegetusa a fost Aurebista, primul rege al )aciei.
LATINII
erau o popula"ie italic antic din Latium /etus(/ec2iul Latium), care a
migrat !n aceast regiune !n secolele al /+++lea sau al+*lea !.Fr. din nord.
)ei locuiau !n ora estate independente, latinii a.eau aceeai limb (latina),
aceeai religie i un puternic sim" al !nrudirii e@primat prin mitul c to"i erau
descenden"ii lui Latinus,socrul lui,eneas. Latinus era .enerat asemenea lui
Hupiter Latiaris pe 3ons ,lbanus (3onte 4a.o) !ntrun festi.al anual la care
luau parte to"i latinii, inclusi.e romanii. ,mbi"iile teritoriale romane au
pro.ocat unirea celorlal"i latini !mpotri.a sa (IJ$ !.Fr.), !ns !n cele din urm
.ictoria a apar"inut :omei (IIK !.Fr.). >n consecin", unele dintre statele
latine au fost !ncorporate !n statul roman, iar locuitorii lor au de.enit
cet"eni romani cu drepturi depline. ,l"ii au de.enit alia"i ai
:omei, bucurnduse de anumite pri.ilegii.
<reptat, odat cu rspndirea puterii :omei !n +talia, 6latin8 a !ncetat s
denumeasc o etnie, de.enind un termen legal.
OPINII CE SUSIN LATINITATEA LIMBII
-amuil 3icu este cel care, !ncercnd s do.edeasc pro.enien"a latin a
romnilor,conc2ide c acest lucru reiese din patru elemente = B!ntiu din
scriitori, a doua din obiceiuri,a treia din limb, a patra din nume.8 ,semenea
lui -amuil 3icu, 02eorg2e 7incai, !n opera BFronicaromnilor i a mai
multor neamuri...8, !ncearc s do.edeasc sorgintearoman a poporului
romn = B)in partea coloniei, carea au remas !n )ac2ia /ec2e...sau prsit
apoi to"i romnii c!"i s!nt dea st!nga )unrei,cum cur !n 3area 5eagr; iar
din partea coloniei carea sau trecut )unrea i sau aezat !n )ac2ia cea
5oao, aiderea i din romanii precarii iau adus 3arele 4onstantin din
<rac2ia, 3ac2idonia i <2essalia,sau prsit romnii cei ce s!nt dea dreapta
)unrei, carii sau numitdup aceaia, amu .la2i, amu cotzo, sau cuzo.la2i,
iar mai pre urm"in"ari, tocma cum sau numit i ceii ce au remas dea
st!nga )unrei, !nt!iu romni, apoi abotri"i, dup aceaia comani i pa"inac2ite,
mai preurm munteni, moldo.eni, mrgineni, mocani, frtu"i; ci ori cum sau
numit, sau se numesc i acum, tot de o .i" i porodi" s!nt, adec romani de
s!nge, precum firea i .!rtutea !i mrturiseate (...)8.

Grigr! Ur!c"!
0rigore 1rec2e (apro@imati. $'D%$(JL) a fost primul cronicar moldo.ean de
seam, a crui oper a a#uns pn la noi.
Este primul care demonstreaz latinitatea limbii romne, !ntrun capitol din
lucrarea , BLetopise"ul Mrii 3oldo.ei8, consacrat special acestei probleme,
intitulat BPentru limba noastr moldo.eneasc8,pentru care conc2ide cu
mndrie c B de la :!m (:oma) ne tragem8; 6i cu ale lor cu.inte nii
amestecat graiul8. Pentru ai con.inge cititorii de acest ade.r, el d o
prob de etimologii latine = B...de la r!mleni, ce le zicem latini, pine, ei
zic panis, gin...ei zic galina, muierea...mulier N...Oi altele multe din limba
latin, c de nam socoti pre amnuntul, toateleam !n"elege.8Lui 0rigore
1rec2e !i urmeaz al"i scriitori i ling.iti care sus"in !n lucrrile lor
sorgintea latin a limbii romne. >n B +storie !n .ersuri polone despre
3oldo.a i Mara :omneasc8, cronicarul 3iron 4ostin realizeaz o sintez a
sc2emei structurii limbii romne = B1nde trebuias fie )eus, a.em )umnezeu
sau )umnedzeu, al mieu !n loc de meus,aa sa stricat limba; unde era coelum,
a.em cierul; 2omo ? omul; frons ? frunte; angelus ? indzierul.1nele cu.inte au
rmas c2iar !ntregi = barba ? barba, aa i luna,iar altele foarte mici
deosebiri. >n plus, sau mai adugat mai trziu i pu"ine cu.inte ungureti. >n
sfrit, lunduse cele sfinte de la srbi, sau adugat i pu"ine cu.inte
sla.oneti.8. +ar !n opera B)e neamul moldo.enilor, din ce "ar au ieit
strmoii lor8, aa cum indic i titlul, cronicarul !i propune s scoat Blumii
la .edere felul neamului, din ce iz.or i semin"e s!ntu lcuitorii "rei noastre,
3oldo.ei i Mrii 3unteneti i romnii din "rile ungureti.8 El do.edete c
precum i alte neamuri= B fran"ozii ? galii, turcii ? otomani, ungurii ? 2uni, aa
i romnii poart numele romanilor.8
Di#itri! Cant!#ir

6Aasarabia dintre 5istru i Prut este leagnul autentic al al
ci.iliza"iei romneti. ;r Aasarabia, :omnia nu are trecut, prezent i
.iitor.8
)imitrie 4antemir (n.&( octombrie $(LI d.&$ august $L&I), domn al
3oldo.ei(martie aprilie$(DI i $L$% $L$$ ), autor, crturar,enciclopedist,
etnograf, geograf, filozof, istoric, ling.ist, muzicolog,compozitor, om politic
i scriitor romn.
)imitrie 4antemir, !n cultura noastr, este unul dintre cei mai erudi"i
umaniti.:elund o tem a cronicarilor moldo.eni, lucrarea 6Fronicul .ec2imei
a romanomoldo.la2ilor8 !nf"ieaz trecutul !ndeprtat al poporului nostru,
originea comun a tuturor romnilor.>ntreaga oper a lui 4antemir e@prim o
concep"ie superioar despre istorie fa" de cea a cronicarilor. >n timp ce
cronicarii e@plicau fenomenul istoric prin .oin"a for"ei di.ine, 4antemir
interpreteaz istoria dnd aten"ie cauzalit"ii= 65ici un lucru far pricin s
se facnu se poate8. El afirm c 6sntem urmaii unui popor care a creat
oci.iliza"ie i o cultur clasic8.9Fronicul .ec2imii a romanomoldo.la2ilor9
este ultima oper a lui )imitrie 4antemir, scris !n limba romn !ntre anii
$L$D i $L&&,rmas neterminat. Este o lucrare de sintez i !nf"ieaz
concep"ia sa.antului asupra formrii poporului roman i a limbii
romne,tratnd, cu o documentare e@trem de bogat, de peste $'% de
iz.oare,originile poporului romn i e.olu"ia sa pana la al doilea
desclecat,momentul !ntemeierii celor doup "ri romne, 3untenia i
3oldo.a.+deea de baz este continuitatea elementului romn !n )acia, intro
unitate deplin !n cele trei pro.incii romneti, 9Fronicul .ec2imii aromano
moldo.la2ilor 9 reprezennd prima !ncercare de a trata !mpreun istoria
romnilor de pretutindeni. <otodat, aceasta este pri.it din perspecti.a
istoriei uni.ersale, concentrnduse asupra !ntregii structuri a lumii
romaneti, pezentnd mai !ntai romnii din cadrul +mperiului :oman, apoi din
+mperiul Aizantin i coe@isten"a lor cu statele dimpre#ur, rezultate din
migra"ia popoarelor= 1ngaria,4umania, :usia, Polonia, -erbia, Aulgaria.
)imitrie 4antemir combate ipoteza potri.it creia romanii sar fi retras cu
totul dupa ce !mparatul ,urelian a prsit )acia !n anul &L$= 9...poporul
romanomoldo.la2ilor nu din glogozala a nateri de strnsura sa fie scornit,
ce din cetateni romani i din mari familii s fie ales. ,poi din buni i
tariromanomoldo.la2ii, din buni i tari parin"i romani nscnduse, a
sangelui cur"enie i a niamului e.ag2enie nestricat i nebete#it s fie
ferit, precum i astazi tot aea o feresc.9
OPINII CE SUSIN DACISMUL
G!rg! C$uc
0. 4obuc a e.ocat !ntrun numr de poezii trecutul de lupt pentru libertate
al poporului nostru din cele mai .ec2i timpuri i pn !n zilele lui.4obuc .ede
istoria ca o lupt ne!ncetat pentru libertate social i na"ional.

-imboluri umane ale acestei lupte sunt )ecebal, legendarul 0elu,3i2ai
/iteazul, <udor /ladimirescu ()ecebal ctre popor, 3oartea lui 0elu, Paa
Fassan, Ctenii lui <udor). >n )ecebal ctre popor, regele formuleaz
cunoscuta ma@im atribuit dacilor= BE ru destul c neam nscut8, numai
pentru a sublinia c .ia"a !n stare de robie ar mri c2inul= B3ai .rem ial
doilea ruP8. )e aceea, )ecebal, c2eam !ntreg poporul dac la
lupt !mpotri.a cotropitorilor romani. Lupta
!nseamn #ertf, moarte demn.3oti.area este patetic, de sublim
patriotism=
B)in zei deam fi scoboratori
4o moarte tot sintem datoriG
<otuna e dacai murit
;lcu ori mo ingirbo.it;
)ar nui totuna leu s mori
Cri cnenln"uit.8
BEu nu mai am nimic de spus
/oi bra"ele #urind lea"i pus
Pe scutG Puterea esten .oi
7in zeiG )ar . gindi"i, eroi,
4 zeii sint departe, sus,
)umanii linga noiG8
Mirc!a Elia%!
;ilozof i istoric al religiilor, Eliade a fost profesor la 1ni.ersitatea din
42icago din $D'L, titular al catedrei de istoria religiilor -eQell L. ,.erRdin
$D(&, naturalizat cet"ean american !n $D((, onorat cu titlul
de )istinguis2ed -er.ice Professor .,utor a I% de .olume tiin"ifice, opere
literare i eseuri filozofice traduse !n $K limbi i a circa $&%% de articole i
recenzii cu o tematic e@trem de .ariat, foarte bine documentate. Cpera
complet a lui 3ircea Eliade ar ocupa peste K% de .olume, fr a lua !n calcul
#urnalele sale intime i manuscrisele inedite.
DE LA &ALMO'IS LA GENG(IS)(AN

>n lucrarea9)e la Ealmo@is la 0engis Fan9 (9)e la Ealmo@is la 0eng2is Fan9)
$D$%,autorul a e.iden"iat rolul tradi"iilor religioase populare9!ntro istorie cu
ade.rat uni.ersal a religiilor9(3. Eliade). >n lucrare sunt discutate originile
religioase ale numelui etnic al dacilor, .ntoarea ritual i !ntemeierea
3oldo.ei, mitologia mor"ii din93iori"a9,cultul lui Ealmo@is. 5umele etnic al
dacilor !i re.eleaz semnifica"ia religioas primiti. numai !n uni.ersul
.alorilor specifice .ntorilor i rzboinicilor. La fel, cultul lui Ealmo@is nu
poate fi !n"eles dect dup ce se dez.luie sensul ini"iatic al ocultrii i
epifaniei zeului. 3itul cosmogonic romnesc !i re.eleaz trsturile sale
specifice dup ce descifrm nu numai preistoria Bdualismului6 balcanic i
centralasiatic,dar i sensul ascuns al Boboselii lui )umnezeuB dup ce a creat
Pamantul, e@presie surprinztoare a unui deus otiosus rein.entat de
cretinismul popular !ntrun efort disperat de al desolidariza pe )umnezeu
de imperfec"iunile lumii i de apari"ia rului.Ealmo@is a fost zeul suprem din
panteonul getodacic. 1nii consider c monoteismul getodacilor a facilitat
con.ertirea acestora la cre tinism . ,ceast idee sar afla !n opozi"ie cu
opinia unora care afirm c religia ge"ilor ar fi fost politeist, precum erau
religiile celorlalte popoare indoeuropene. ,l"i istorici !l consider ca patron
al lumii subpm!ntene, al !mpr"iei mor"ilor, a.nd, astfel si caracter 2tonic.
-ingurul care atest !n antic2itate e@istenta numelui 0ebeleizis este
Ferodot care spune c getodacii credeau !n Ealmo@is care era numit si
0ebeleizis de catre unii dintre ei.>n perioada modern au aprut opinii care
consider c 0ebeleizis ar fi fost un zeu al furtunii,trsnetelor i fulgerelor.
)ar, aa cum a atras aten"ia /asile Pr.an,unii cercettori atribuie !n mod
arbitrar getodacilor (tracii de la nord de mun"ii Faemus mun"ii Aalcani)
culturi i zeit"i care au fost specifice numai tracilor sudici afla"i sub
influen"a grecilor.
*a+il! P,r-an
, fost istoric, ar2eolog, epigrafist i eseist roman. -a preocupat !ndeosebi
de ar2eologie, preistorie i istoria ci.iliza"iei grecoromane.>n scopul
rezol.rii problemelor legate de istoria )aciei, a organizat oserie de spturi
sistematice, !ndeosebi !n sta"iunile ar2eologice din a doua epoc a fierului. Pe
baza rezultatelor par"iale ale spturilor a scris 0etica ($D&(), cea mai
important lucrare a sa (datorit destinului su), o .ast sintez istorico
ar2eologic, prin care a readus !n primplanul cercetrii istorice rolul politic
i cultural al dacoge"ilor; unele lipsuri i e@agerri (printre care
accentuarea rolului sci"ilor i al cel"ilor !n dez.oltarea culturii getodace) nu
tirbesc .aloarea acestei lucrri.
6 6;r tradi"ie nu e@ist cultur= nici omul simplu, nici geniul nu potcrea
nimic fr tradi"ie.8

/asile Pr.an afirm c ,,spre deosebire de restul tracilor, care erau
politeiti ge"ii se arat !n credin"ele lor 2enoteiti8. Prerea c la ei am a.ea
dea face cu un dualism, analog celui iranian nu se
poate !ntemeia pe nici un document.
>n legtur cu men"iunea grecilor c zeul getodacilor a.ea un nume, el spune
c acetia iau zis zeului din cer cnd Eamol@is cnd 0ebeleizis, nume care, e
de prere c sunt,,simple atribute e@plicati.e ale puterii ori !nf"irii
di.init"ii.8Eeul unic na.ea deci ne.oie de un nume propriu, ci doar de
atribute e@plicati.e ale puterii sale, care era infinit i ca atare i atributele
ar fi putut s fie orict de numeroase. 7i totui c2iar aceste atribute lipsesc
la ge"i= cci Eamol@is e aproape e@clusi. !ntrebuin"at, !n .reme ce 0ebeleizis
e cu totul e@cep"ional aici ca apelati. al Eeului suprem.)espre !naltul ni.el de
dez.oltare atins de cultura dacogetilor din epoca lui Aurebista, ne
stau mrturie uneltele descoperite de ar2eologi.1neltele din fier !n secolul +
!.Fr. abund !n toate aezrile dacogetice,fie ele de tip protourban, fie de
caracter stesc. >n agricultur se foloseaacu plugul cu brzdar i cu"it de
fier. El .a apare la dacoge"i !n acelai timp ca i la cel"i, fiind !ns de alt
form, inspirat din lumea greceasc. 3ul"imea i .arietatea de forme a
uneltelor de fier, preluate ori nu din ci.iliza"ia altor popoare, fac do.ada c
ci.iliza " ia dacogetic este o ci.iliza"ie a fierului./asile Pr.an consider c
aceast ci.iliza"ie este una a lemnului.
GETICA

0etica, opera de cpt!i a lui /asile Pr.an ($KK&$D&L) a fost prezentat ca
memoriu de specialitate !n edin"a din &L iubie $D&J a ,cademiei :omne i a
fost tiprit !n $D&(, !n seria +++, tomul +++ al 3emoriilor -ec"iunii +storice
a ,cademiei, publicate de editura 4ultura 5a"ional.4ercetrile ini"iate de
/asile Pr.an !ntre $D$$S$D&L au a.ut ca rezultat realizarea a numeroase
lucrri de sintez, acti.itate ce are ca apogeu 0etica. C protoistorie a
)aciei, unde se !ncerca pentru prima oar introducerea originii si e.olu"iei
culturii i ci.iliza"iei tracogetice !n circuitul istoriei uni.ersale. Cpera
fundamental ia primit numele dup titlul mai .ec2i al monografiei istorice
scrise de grecul 4riton,medicul lui <raian Si a constituit un e.eniment de
ma@im importan" i cu un profund impact asupra culturii romneti ante
belice. 4oncep"ia lui /asile Pr.an asupra istoriei depete cadrul prTcis
delimitat al filozofiei istoriei cum a fost de pild dez.oltat de ,.).*enopol,
lucrarea fiind recunoscut prin .aloare monumental, att datorit
dimensiunilor considerabile ct i prin aportul de noi idei, noi tipuri de
abordare i mai ales prin modul de gndire istoric rele.at.7coala de
ar2eologie romneasc !i !ntemeiaz progresul remarcabil tocmai pentru c,
plecnd de la premisele stabilite de /asile Pr.an ifolosind .olumul din ce !n
ce mai mare de informa"ie acumulat !n prima #umatete a secolului ** a reuit
o e.olu"ie marcant, reuind astfel s redea o imagine mult mai complet
dect cea la care a#unsese, la .remea lui, Pr.an.,stfel,

0etica rmne o carte clasic de gndire istoric, un punct de referin" de
care nici o alt gndire ar2eologic nu poate face abstrac"ie,un punct de
plecare !n noi reconstituiri i e@egeze. 3ircea Eliade considera ca P,:/,5
reprezint momentul apolinic al culturii noastre. +storicul sa confesat rar,
c2iar foarte rar (ca i UafVa,el a cerut, testamentar, ca manuscrisele sale
particulare s fie arse). >n principiu, el ia cenzurat !ntotdeauna .oluptatea
mrturisirii intime.42iar tiin"a sa ia dat lui P,:/,5 o concep"ie gra.
asupra e@isten"ei. )ezgropnd mereu urme ale unor ci.iliza"ii moarte,
istoricul a a#uns s intoneze un elogiu entuziast geniului uman, care,
!n.ins,renate perpetuu. >n actul ritualic al comemorrii, al amintirii, trecutul
re!n.ie, readus !n actualitate, iar fiecare dintre noi trim astfelBmaiestuosul
gnd al unei umanit"i eterne, !ncorporate9 mcar pentru o clip !n sufletul
nostru muritor.