Sunteți pe pagina 1din 1

Regimul fanariot

Incepind cu anul 1711 in Moldova si 1716 in Tara romneasca, Poarta decide sa nu mai incredinteze
tronurile Principatelor domnilor paminteni, ci s-ai numeasca direct la domnie pe pretendentii din rindurile
fanariotilor negustori si cmtari greci din anar, cartier al Istan!ulului" #oul sistem de guvernare a fost
numit $n literatura istorica %regim fanariot&"
Prin instaurarea regimului fanariot, otomanii inlaturau de la domnie pe domnii paminteni, care ar fi putut sa
intre in contact cu puterile crestine pentru a inlatura suzeranitatea otomana" 'omnii fanarioti erau
considerati oameni de incredere ai portii, iar familiile grecesti asezate in principate, sau venite odata cu
domnii fanarioti (care sta!ileu legaturi de rudenie cu familiile !oieresti locale) prezentau o !aza sociala a
otomanilor" *stfel, domniile fanariote au fost instaurate in scopul asigurarii Portii cu surse materiale
necesare si a prevenirii unor rascoale antiotomane a populatiei !astinase"
+egimul fanariot a limitat si mai mult autonomia Principatelor" In componenta sistemului administrativ
otoman, domnii erau tratati la nivelul unor pa,ale de anumit rang" iind numiti la tron pentru un termen de
trei ani si reconfirmati anual, domnii erau in realitate maziliti la !unul plac al Portii" -ste a!andonata
practica de alegere a domnilor de catre !oieri, cu apro!area ulterioara a sultanului"
Pe parcursul domniilor fanariote s-a redus si mai mult forta militara a Principatelor +omne" 'omnii nu mai
aveau oastea lor proprie, ci numai o garda domneasca si slu.itori cu functii politienesti" /n caz de ataca de
peste 0otare, aceste forte nu puteau opune rezistenta necesara" 1tomanii nu mai puteau garanta
integritatea Principatelor" 'rept urmare la 1772 *ustria a ane3at 4ucovina, iar la1516 +usia a ane3at
4asara!ia"
In perioada domniilor fanariote au crescut considera!il o!ligatiile financiare ale Principatelor fata de Poarta"
'ar ele n-au vizat atit suma tri!utului (0araciul) ,i platile oficiale, cit pe,c0e,urile (cadourile) ,i ru,feturile
(mitele) neofociale" Profitind de e3istenta multor pretendenti la tron, care promiteau o plata mai mare decit
domnul aflat in a3ercitiu, Poarat mazilea domnii c0iar pina la implinirea celor trei ani de guvernare, incasind
astfel o plata e3traordinara pentru noua inscaunare (mucarerul mare)"
In conditiile a numeroase raz!oaie purtate de otomani in decursul sec 17, au sporit considera!il prestatiile
in natura si munca ale Principatelor fata de Poarta" Moldova si Tara +omaneasca livrau mari cantitati de
cereale, vite, c0erestea, silitra etc toateac0izitionate la un pret inferior pietei" In afara de Istan!ul,
Principatele livrau cereale garnizoanelor turcesi din 1cea7ov, Tig0ina, 4raila etc" 8neori, cerintele Portii
depaseau posi!ilitatile de livrare ale Tarilor +omane si domnii erau nevoiti sa ac0izitioneze cereale de
peste 0otare"
+egimul fanariot a insemnat o reducere su!stantiala a relatiilor e3terne ale Principatelor" anariotii, spre
deose!ire de domnii din perioada precedenta, nu inc0eiau tratate secrete si nu purtau tratative cu tarile
vecine referitor la lupta comuna impotriva Imperiului 1toman" Insa, din insarcinarea Portii, domnii fanarioti
culegeau informatii, indeplineau rolul de mediatori la tratative etc"
9ele a3puse ne demonstreaza ca asa numita %epoca afanariota& a fost o perioada in care s-a produs o
reducere su!stantiala a suveranitatii politicii e3terne si o limitare a suveranitatii interne"
Toate aceste limite i-au determinat pe multi istorici, incepind cu sec 1:, sa prezinte epoca fanariota in cele
mai sum!re culori" Primul dintre istoricii romni care a mentionat si anumite progrese , caracteristice
acestei perioade este #icolaie Iorga" -l a indicat masurile socio-economice si culturale progresiste, care au
pregatit terenul pentru renasterea nationale din sec 1:" Marele istoric a mentionat in primul rind reformele
modernizatoare, realizate in spiritul a!solutismului iluminat" Printre acestea, de o deose!ita importanta au
fost reformele lui 9onstantin Mavrocordat; anularea starii de ser!ie a taranilor, modernizarea administratiei
pe linia centralizrii, introducerea salarizarii functionarilor statului, reforma .ustitie, cea fiscala , reforma
militara etc" la sfirsitul sec 15 inceputul sec 1: domnii fanarioti desfasoara o intensa activitate de
codificare a legilor in vigoare" *ceasta activitate crespundea necesitatilor dezvoltarii societatii romanesti in
directia modernizarii etc" refeormele fanariote au europenizat Principatele, premitindule sa se indeparteze
de lumea otomana"
+eformele, in opinia lui Iorga, au creat structuri sociale si politice similare i am!ele principate, ceea ce a
contri!uit la unirea lor"
'esi fanariotii au impus lim!a greaca in administratie si !iserica, cultura greaca, ce se raspindeste in
aceasta perioada i Principate, .oaca un rol de mediator intre cultura romaneasca si culturile avansate ale
europei" In academiile domnesti dela Ia,i si !uceresti patrund ideile filosofiei moderne" <a mi.locul sec 15 a
fost tiparita o prima culegere de docucmente istorice, creste su!stantial numarul altor carti editate in lim!a
romana" Toate aceste manifestari culturale au pregatit terenul pentru un salt calitativ nou al culturii
nationale in sec 1:"
In ansam!lu, in epoca fanariota, mai ales in perioada 177= 1561, s-au acumulat acele premisepolitice,
economice, sociale si culturale, care au condus la consolidarea constiintei nationale moderne romanesti, la
cristalizarea miscarii revolutionare, care ainlaturat vec0iul regim"