Sunteți pe pagina 1din 7

APROBAT

Ruslan Cojocaru
Preedinte al
"Universul Restaurantelor"S.R.L
17 mai !1"
FIA POSTULUI
Ca#itolul $.
%is#o&i'ii (enerale
Denumirea ntreprinderii: "Universul restaurantelor" S.R.L
Compartimentul: %e#artamentul de )ar*etin(
Adresa: C+i,in-u. str. Bucuriei 1/"
Denumirea funciei0 1e2 al sec3iei de )ar*etin(
Se suordonea!"0 %irectorul (eneral
Suordonea!"0 )ana(er de )ar*etin(
)ana(er de 4in&ari
#i$elul de salari!are0 5rila de salari&are de 6!!! lei. Bonusuri motivationale. #remii.
adaosuri la salariu in urma inde#linirii #lanurilor. con2orm #revederilor 7ot-r8rii
5uvernului nr. 99 din 1: mai !!:
Ca#itolul $$.
%escrierea 2unc'iei
Sco#ul (eneral al 2unc'iei0
Titularul #ostului are rolul de a ela;ora i im#lementa #oliticile comerciale 8n vederea
creterii #ro2itului 2irmei re&ultat din v<n&area de #roduse i serviciilor s#eci2ice 2irmei=
or(ani&ea&-. coordonea&- i veri2ic- 2unc'ionarea sistemelor de v<n&-ri. res#ectiv de
#romovare a #roduselor i serviciilor comerciali&ate.
Autoritate ,i li;ertate or(ani&atoric-0
Se documentea&- #e #ro;leme de s#ecialitate #rin activit-3i de ;irou ,i de teren=
Utili&ea&- ec+i#amente/consuma;ile/materiale.resurse 2inanciare. calculatorul #use la
dis#o&i3ie de 2irm-.
ATRIBUII PRINCIPALE:
1. Elaboreaz i urmrete realizarea planului e !"nzri i pro#it
$ Analizeaz tenin%ele pie%ei i propune &ire'torului (eneral obie'ti!e e !"nzri i pro#it
$ )tabilete obie'ti!ele mana*erilor in +uborine ,n 'on'oran% 'u obie'ti!ele
epartamentului
$ Propune &ire'torului (eneral politi'a e pre%uri i a+i*ur apli'area a'e+teia
$ Ienti#i' #a'tori 'are ,mpiei' realizarea planului i propune 'i e optimizare-a.u+teaz
#ore'a+t/uri
$ Ini%iaz 'olaborri 0+trate*i'e1 'u #irme puterni'e in omeniu impli'ate ,n proie'te
$ Urmrete a'operirea na%ional 'u o re%ea e i+tribu%ie e#i'ient
$ Propune i implementeaz m+uri e reu'ere a 'o+turilor
2. Elaboreaz i urmrete realizarea planului e mar3etin*
$ Parti'ip a'ti! la +tabilirea 'oni%iilor *enerale ale 'olaborrii 'u #urnizorii
$ Urmrete implementarea planurilor i a re*ulilor e lu'ru +pe'i#i'e
$ A+i*ur 'on'oran%a ,ntre obie'ti!ele e mar3etin* 'u 'ele e !"nzri i pro#it
$ Urmrete realizarea obie'ti!elor e mar3etin* i ia m+urile 'ore'ti!e ne'e+are
4. Ienti#i' ire'%ii e ez!oltare i propune promo!area e prou+e-+olu%ii noi
$ Ienti#i' apari%ia e prou+e-+olu%ii noi ,n omeniu
$ Con+ult mana*ementul 'u pri!ire la po+ibilitatea inte*rrii +olu%iilor noi
$ Propune &ire'torului (eneral inte*rarea e noi prou+e-+er!i'ii ,n o#erta #irmei
$ Conta'teaz #urnizorii poten%iali i urmrete implementarea +olu%iilor
5. A+i*ur 'alitatea +er!i'iilor pre/!"nzare
$ 6onitorizeaz i 'ontribuie la 'alitatea +er!i'iilor o#erite e *rupa e !"nzri
$ Elaboreaz-implementeaz pro*rame e m+urare a +ati+#a'%iei 'lien%ilor7 propune m+uri
e ,mbunt%ire
$ Urmrete re+pe'tarea obli*a%iilor 'ontra'tuale 'tre 'lien%i
$ A+i*ur rezol!area 'erin%elor 'lien%ilor7 'on'omitent 'u +u+%inerea intere+elor #irmei
8. 9ptimizeaz +to'urile e mar#
$ )tabilete metoe-re*uli pentru a a+i*ura ne'e+arul e mar# ,n 'on#ormitate 'u planul e
!"nzri
$ A!izeaz 'omenzile e:terne
$ 6onitorizeaz i 'ontribuie la reu'erea +to'urilor 'u mi'are lent i eliminarea 'elor
#r mi'are
$ )tabilete metoe-re*uli pentru minimizarea piererilor atorate +to'urilor #r mi'are
;. Conu'e i or*anizeaz a'ti!itatea epartamentului
$ )tabilete +ar'inile +alaria%ilor in +uborine i priorit%ile ,n e:e'utarea a'e+tor +ar'ini
$ Parti'ip la pro*ramele e elaborare i a'tualizare a #ielor e po+t ale +alaria%ilor in
+uborine
$ E!alueaz perioi' a'ti!itatea +alaria%ilor in +uborine
$ Ne*o'iaz i 'on'iliaz +itua%iile 'on#li'tuale aprute ,n rela%iile interper+onale
$ Propune re'ompen+area-+an'%ionarea per+onalului in +uborine 'on#orm normati!elor
interne
$ Aprob plani#i'area 'on'eiilor e oi<n pentru an*a.a%ii in +uborine
$ A+i*ur re+pe'tarea normelor interne e #un'%ionare ale #irmei e 'tre per+onalul in
+uborine
RE)P9N)ABILIT=ILE P9)TULUI:
Le*at e a'ti!it%ile +pe'i#i'e7 r+pune e:
$ Realizarea obie'ti!elor e !"nzri i pro#it pentru prou+ele epartamentului
$ Apli'area i re+pe'tarea +tru'turii e pre%uri aprobate e &ire'torul (eneral
$ Re+pe'tarea moelelor e 'ontra't a!izate e .uri+tul #irmei i &ire'torul (eneral
$ Calitatea raportrilor 'tre &ire'torul (eneral
$ Calitatea +er!i'iilor pre/!"nzare
$ Calitatea +to'ului i minimizarea +to'ului #r mi'are
$ Re+pe'tarea bu*etului aprobat pentru a'%iunile e !"nzare i mar3etin* i a altor bu*ete
alo'ate
$ Luarea m+urilor pentru ,n'a+area e#i'ient a 'ontra!alorii mr#ii li!rate
$ Re+pe'tarea +tanarelor 'u pri!ire la ima*inea #irmei i a branurilor 'omer'ializate
$ Re+pe'tarea le*i+la%iei +pe'i#i'e omeniului +u e a'ti!itate
Le*at e #un'%iile mana*eriale7 r+pune e:
$ Cooronarea e#i'ient a per+onalului in +uborine i re+pe'tarea e 'tre a'e+ta a
re*lementrilor interne
$ Utilarea 'ore+punztoare a +uborona%ilor 'u re+ur+ele ne'e+are 'on#orm normelor interne
$ Calitatea pre*tirii pro#e+ionale a an*a.a%ilor in +uborine
Le*at e i+'iplina mun'ii7 r+pune e:
$ >mbunt%irea permanent a pre*tirii +ale pro#e+ionale i e +pe'ialitate
$ P+trarea 'on#ien%ialit%ii in#orma%iilor i a o'umentelor le*ate e #irm
$ Utilizarea re+ur+elor e:i+tente e:'lu+i! ,n intere+ul #irmei
$ Re+pe'tarea pre!eerilor normati!elor interne i a pro'eurilor e lu'ru pri!itoare la
po+tul +u
$ Aopt permanent un 'omportament ,n m+ur + promo!eze ima*inea i intere+ele
#irmei
$ )e impli' ,n !eerea +olu%ionrii +itua%iilor e 'riz 'are a#e'teaz #irma
AUT9RITATEA P9)TULUI:
$ Ne*o'iaz i +emneaz 'ontra'te e !"nzri ire'te i i+tribu%ie i e 'on+ultan%-+er!i'ii
e mar3etin*
$ )emneaz +tornri-anulri e #a'turi7 re#erate e a'orare 'omi+ioane 'tre ter%i ,n urma
!"nzrilor +pe'iale7 o'umente .u+ti#i'ati!e pentru e#e'tuarea '<eltuielilor 0,n limitele +tabilite e
&ire'torul (eneral17 alte o'umente +pe'i#i'e epartamentului
$ )oli'it 'on+ultan% e:tern ,n problemele eo+ebite le*ate e !"nzri i mar3etin*
$ )oli'it a'tualizri ale +ite/ului ?eb al #irmei
$ )oli'it epartamentului in#ormati' rapoarte-+itua%ii +pe'i#i'e epartamentului pe 'are ,l
'onu'e
$ Utilizeaz e'<ipamente-'on+umabile-materiale7 maina7 note/boo3/ul i tele#onul pu+e la
i+pozi%ie e #irm
$ )tabilete prioritatea e:e'utrii +ar'inilor pentru +uborona%i7 aopt m+uri e
e#i'ientizare a a'ti!it%ii a'e+tora
$ Propune re'ompen+e-penalizri7 prelun*irea-,n'etarea a'ti!it%ii up perioaa e prob a
+uborona%ilor
$ Aprob-re+pin*e 'ererile e 'on'eiu pentru +uborona%i
Condi'iile de munc-0
Re(im de munc-0 "! ore #e s-#t-m8n-. > ore #e &i=
Pro(ram de munc-0 luni?vineri. orele >.!!?17.!!. #au&a de mas- 1.!!?1@.!!=
Activitate de ;irou. dar ,i de teren.
Ca#itolul $$$.
Cerin'ele 2unc'iei 2a'- de #ersoan-
Pre(atirea ,i eA#erien3a0
B$4CL %C STU%$$0 studii su#erioare economice
CURSUR$ %C PRC5DT$RC0 v<n&-ri. mar*etin(. mana(ement
CEPCR$CBFD0
GB SPCC$AL$TATC0 eA#erien'- 8n v<n&-ri minim 9 ani
PC POST0 minim ani eA#erien'- #e #ost asem-n-tor
CUBOHT$BFC BCCCSARC0
Te+nici de v<n&are direct- i indirect-
Te+nici de ne(ociere
Canale de in2ormare media
)ana(ement
O#erare PC I )S O22ice
Lim;a en(le&- Jcitit. scris. vor;itK
Cunoaterea 8n #ro2un&ime a #ie'ei locale
Cunoaterea (eneral- a mediului de a2aceri rom<nesc
Te+nici i instrumente 2inanciar?conta;ile
Cunoaterea le(isla'iei 8n domeniu
APT$TU%$B$ H$ %CPR$B%CR$ BCCCSARC0
A#titudine (eneral- de 8nv-'are
A;ilit-'i de comunicare
A;ilit-'i de ne(ociere
CCR$BFC PCBTRU CECRC$TARC0
$nteli(en'- de nivel su#erior
S#irit or(ani&atoric
Cc+ili;ru emo'ional
Ca#acitate de a evalua i a lua deci&ii #rom#te
Ca#acitate de a lucra cu oamenii
Re&isten'- mare la stres
Uurin'-. claritate i coeren'- 8n eA#rimare
Punctualitate
%is#o&i3ie la maAim #e tot #arcursul &ilei .
CARACTCR$ST$C$ %C PCRSOBAL$TATC0 orientare s#re #ro2it. s#irit #ractic. 8ncredere
8n sine. #erseveren'-. activism. ener(ie. 2luen'- ver;al-. creativitate. interes #entru
in2ormarea/ajutorarea i de&voltarea altora. socia;ilitate. tact. ama;ilitate. 8nclina'ie
#entru conducerea i controlul oamenilor. ama;ilitate .

Gntocmit- de0
Bume. #renume0 Bur&aru Badejda
Lunc'ia 8n cadrul entit-3ii0 asistent al ,e2ului sec3iei de Resurse umane
Semn-tura MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
%ata 8ntocmirii0 : martie !1"
Con2irmat- de0
Bume. #renume0 %rojan Cudoc+ia
Lunc3ia 8n cadrul entit-3ii0 ,e2ul sec3iei de Resurse umane
Semn-tura MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
%ata con2irm-rii0 7 martie !1"
Luat la cunotin'- de c-tre titularul 2unc'iei0
Bume. #renume0 )ircealiuc Clena
Semn-tura MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
%ata semn-rii0 17 mai !1"

S-ar putea să vă placă și