Sunteți pe pagina 1din 79

N=22

Student:BUZA CONSTANTIN
Grupa : 3404
Secia : C.C.I.A

2006-2007

I. Realizarea unui studiu geotehnic

Pe un amplasament corespunzator unui ansamblu industrial urmeaza sa se


realizeze oserie de obiective cu scop de productie si locuinte .In vederea precizarii
structurii litografice a amplasamentului se cere sa ese intocmeasca un studiu
geotehnic necesar proiectarii si realizaeii constructiei respective .
In acest scop s-au realizat :
un profil transversal al amplasamentului ;
cercetari de teren urmate de incercari de laborator constand in
efectuarea unor foraje avand diametru de 12 toli ( f 12) si a analizei de
determinare a unor caracteristici fizico-mecanice a probelor recoltate .
Din foraje s-au recoltat probe tulburate si netulburate pentru care in
laborator s-au determinat caracteristicile care pun in evidenta proprietatile fizice ale
pamantului((W,W,W,,n,e,) si a caracteristicilor mecanice (copresivitate,forfecare)
Forajele sint pozitionate ca in figura . Datele obtinute din foraje si analiza de
laborator sunt precizate pentru fiecare foraj in parte.

Pe langa datele obtinute prin analize directe si analize de laborator cu ajutorul


altor indici-geotehnici vom determina alte caracteristici fizico-mecanice ale terenului
de fundare.

Forajul F1

se realizeaza la cota teren C1=51+N=51+22=73m


la o distanta d=40+0.5N=40+0.5*22=51m fata de f1

are urmatoarea stratificatie:


Stratul S1
Se extinde pe o grosime de h1=2.80-0.05N=2.8-0,05*22=1.7m ,iar de la
mijlocul stratului se recolteaza proba P1 cu urmatoarele caracteristicile geotehnice,
mecanice si fizice:

compozitie granulometrica
A= (32-0.5N)%=24%
P= (39+N)%=61% PRAF ARGILOS
N= (26-0.5N)%=15%

limitele de plasticitate

umiditatea naturala
W=(22+0.2N)%=26.4%
porozitatea
`
n=35+0.2N=39.4%
indicele porilor pamantului in stare naturala:

WP=(24-0.2N)%=19.6%
WL=(38+0.4N)%=46.8%

e=

n
0.394
=
= 0.65 = 65%
1 n 1 0.394

greutatea specifica a scheletului mineral


S=26.7+0.2N=27.14 kN/m3
curba de compresiune tasare
p0,2=0.32+0.01N=0.54%
p0,5=1.43+0.02N=1.87 %
p1=1.9+0.02N=2.34%
p2=2.5+0.02N=2.94%
p3=3.6+0.02N=4,04%
p5=4.8+0.02N=5.24%

P
(daN/cm2)

0,2

0,5

0.54

1.87

2.34

4.04

5.24

5,78

(%)

- parametri de rezistenta la forfecare


=(22-0.2*N) o=17.6
c=25-0.2N=20.6 kPa
- gradul de umiditate :
Sr =

w
26.4
=
= 1.12
wsat 23.94

greutatea volumica a pamantului in stare uscata :

s d
e * d = s d e * d + d = s
d

27.14
d = s =
= 16.45 KN / m3
1 + e 1 + 0.65
e=

- umiditatea pamantului in stare saturata :


wsat =

eg w 0.65g10
=
= 0.2394 = 23.94%
s
27.14

- greutatea volumica a pamantului in stare naturala :


= d (1 + w) = 16.45(1 + 0.264) = 20.79 KN / m3

- moduli edometrici :
M 13 =

P3 P1
3 1
*100 =
*100 = 117.6daN / cm 2
p 3 p1
4.04 2.34

M 2 3 =

P3 P2
3 2
*100 =
*100 = 44.3daN / cm2
p3 p 2
4.04 2.94

- greutatea volumica a pamantului in stare submersata :


' = ( s w ) *(1 n) = 17.14*(1 0.394) = 10.39 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare saturata :


sat = s (1 n) + n w = 27.14(1 0.394) + 0.394*10 = 20.39 KN / m3

Stratul S2
Stratul are o grosime de h2=4.2-0.1N=2m, iar din mijlocul stratului se
recolteaza proba P2 pentru care s-au determinat urmatoarele caracteristici geotehnice
si fizico-mecanice:

compozitie granulometrica
A=42-0.5N=33.2%
P=22+0.8N=39.6% ARGILA PRAFOASA
N=36-0.4N=27.2%

limite de plasticitate
WP=22+0.2N=26.4%
WL=48-0.4N=39,2%

umiditatea pamintului in stare naturala


W=20-0.1N=17.8%

porozitatea pamintului
n=40-0.2N=35.6%
4

greutatea specifica a scheletului mineral


S=26,5+0.04N=27.38kN/m3
p2=3+0.1N=5.2%

moduli edometrici

M1-3 = 98+N=120daN/cm2
M2-3 = 112+N=134daN/cm2

M 13 =

P3 P1
= 120 p 3 p1 = 0.01667
p 3 p1

M 23 =

P3 P2
= 134 p 3 0.052 = 0.0075 p 3 = 0.0595 = 5.95%
p3 p 2

p1 = p 3 0.01667 = 0.0595 0.01667 = 0.0428 = 4.28%

parametri la forfecare

=16+0.1N=18.2o
c=26-0.2N=21.6kpa

- indicele de plasticitate :

I P = wL wP = 39.2 26.4 = 12.8%

- indicele de consistenta :
Ic =

wL wP 39.2 17.8
=
= 1.67
IP
12.8

- indicele porilor pamantului in stare naturala :


e=

n
0.356
=
= 0.5528 = 55.28%
1 n 1 0.356

- gradul de umiditate al pamantului :


Sr =

w
17.8
=
= 0.881 < 1
wsat 20.19

- umiditatea pamantului in stare saturata :


wsat =

eg w 0.5528g10
=
= 0.2019 = 20.19%
s
27.38

- umiditatea pamantului in stare naturala :


Sr =

w * S
e * w *0.881 0.5528*10*0.881
= 0.881 w =
=
w = 0.1779 w = 17.79%
e * w
S
27.38

- greutatea volumica a pamantului in stare uscata :


d = s (1 n) = 27.38(1 0.356) = 17.63KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare naturala :


= s (1 n)(1 + w) = 27.38(1 0.356)(1 + 0.1779) = 20.77 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare submersata :


' = ( s w )(1 n) = (27.38 10)(1 0.356) = 11.19 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare saturata :


sat = s (1 n) + n w = 27.38(1 0.356) + 0.356g10 = 21.19 KN / m3

Stratul S3
Stratul are o adancime de : h3 = 3.1 + 0.04 N = 3.98m , iar la mijlocul stratului se
recolteaza proba P3 pe care s-a determinat urmatoarele caracteristici
geotehnice , mecanice si fizice :
- compozitie granulometrica :

A = (27 0.5 N )% = 16%


P = (43 + N )% = 65%
PRAF ARGILOS
N = (30 0.5 N )% = 19%

- limite de plasticitate :

wP = (20 + 0.25 N )% = 25.5%


wL = (45 + 0.5 N )% = 56%

- umiditatea pamantului in stare naturala :


w = (26 0.2 N )% = 21.6%

- porozitatea pamantului :

n = (44 0.2 N )% = 39.6%

- greutatea specifica a scheletului mineral :


S = (26.28 + 0.0.N ) KN / m3 = 27.24 KN / m3

- curba de compresiune tasare :


P (daN / cm 2 )
(%)

0.2
0.5
1
2
3
5
0.25+0.01N 1.4+0.02N 2.2+0.02N 2.8+0.02N 4.1+0.02N 5.2+0.02N
0.47
1.84
2.64
3.24
4.54
5.64

M 13 =

P3 P1
3 1
*100 =
*100 = 105.26daN / m3
p 3 p1
4.54 2.64

M 2 3 =

P3 P2
3 2
*100 =
*100 = 76.92daN / m3
p3 p 2
4.54 3.24

- parametri de rezistenta la forfecare :


= (20 + 0.1N )o = 20.2o
c = (21 + 0.2 N ) KPa = 25.4 KPa

- indicele de plasticitate :

I P = wL wP = 0.56 0.255 = 0.305 = 30.5%

- indicele de consistenta :
Ic =

wL wP 0.56 0.216
=
= 1.127
IP
0.305
6

- indicele porilor pamantului in stare naturala :


e=

n
0.396
=
= 0.6556 = 65.56%
1 n 1 0.396

- gradul de umiditate al pamantului :


Sr =

w
0.216
=
= 0.8974 < 1
wsat 0.24.7

- umiditatea pamantului in stare saturata :


wsat =

e * w 0.6556g10
=
= 0.2407 = 24.07%
s
27.24

- greutatea volumica a pamantului in stare uscata :


d = s (1 n) = 27.24*(1 0.396) = 16.45KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare naturala :


= d (1 + w) = 16.45(1 + 0.216) = 20.00 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare submersata :


' = ( s w )(1 n) = (27.24 10)(1 0.396) = 10.41KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare saturata :


sat = s (1 n) + n w = 27.24(1 0.396) + 0.396*10 = 20.41KN / m3

Forajul F2
- se realizeaza la cota de teren absoluta : C2 = (50 + N )m = 72m
- la o distanta: d1 = (40 + 0.5 N )m = 51m
Stratul S1
Stratul are o adancime de : h1 = (1.2 + 0.04 N ) = 2.08m , iar la mijlocul stratului se
recolteaza proba P4 pe care s-a determinat urmatoarele caracteristici
geotehnice , mecanice si fizice :
- compozitie granulometrica :

A = (18 + N )% = 40%
N = (16 0.5 N ) = 5% ARGILA PRAFOASA
P = (66 0.5 N )% = 55%

- limite de plasticitate :

wP = (22 + 0.2 N )% = 26.4%


wL = (48 0.4 N ) = 39.2%

- umiditatea pamantului in stare naturala :


w = (24 0.1N )% = 21.8%

- porozitatea pamantului :

n = (46 0.4 N )% = 37.2%

- greutatea specifica a scheletului mineral :


S = 26.7 KN / m3

- curba de compresiune tasare :


7

P (daN / cm 2 )
(%)

0.2
0.6+0.01
N
0.82

0.5
1.6+0.02
N
2.04

1
2.9+0.02
N
3.34

M 13 =

P3 P1
3 1
*100 =
*100 = 90.9daN / m3
p 3 p1
5.54 3.34

M 2 3 =

P3 P2
3 2
*100 =
*100 = 62.5daN / m3
p3 p 2
5.54 3.94

2
3.5+0.02
N
3.94

3
5.1+0.02
N
5.54

5
6.1+0.02
N
6.54

- parametri de rezistenta la forfecare :


= (18 + 0.15 N )o = 21.3o
c = (0.14 + 0.01N ) KPa = 0.36 KPa

- indicele de plasticitate :

I P = wL wP = 0.392 0.264 = 0.128 = 12.8%

- indicele de consistenta :
Ic =

wL wP 0.392 0.218
=
= 1.359
IP
0.128

- umiditatea pamantului in stare saturata :


wsat =

e * w 0.5924*10
=
= 0.2219 = 22.19%
s
26.7

- indicele porilor pamantului in stare naturala :


e=

n
0.372
=
= 0.5924
1 n 1 0.372

- greutatea volumica a pamantului in stare uscata :


d =

s
26.7
=
= 16.767 KN / m3
1 + e 1 + 0.5924

- greutatea volumica a pamantului in stare naturala :


= d (1 + w) = 16.767 *(1 + 0.218) = 20.42 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare submersata :


' = ( s w )(1 n) = (26.7 10)(1 0.372) = 10.49 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare saturata :


sat = s (1 n) + n w = 26.7(1 0.372) + 0.372g10 = 24.2 KN / m3

- gradul de umiditate al pamantului :


Sr =

w
0.218
=
= 0.9824
wsat 0.2219

Stratul S2
Stratul are o adancime de : h2 = (3.2 + 0.04 N )m = 4.08m , iar la mijlocul stratului se
recolteaza proba P5 cu urmatoarele caracteristici geotehnice , mecanice si
fizice :
- compozitie granulometrica :
8

A = 5%
P = 10%
d (0.05 0.1) : N = (26 + 0.5 N )% = 37%
d (0.1 0.25) : N = (21 0.4 N )% = 12.2%
d (0.25 0.5) : N = (27 0.62 N )% = 13.8%
d (0.5 2) : N = ( x + 0.5 N )% = 22%

NISIP PRAFOS

- umiditatea pamantului in stare naturala :


w = (24 0.2 N )% = 37.6%

- porozitatea pamantului :

n = (42 0.2 N )% = 37.6%

- porozitatea pamantului in stare indesata:


nmax = (52 + 0.4 N )% = 60.8%

- porozitatea pamantului in stare afanata:


nmin = (40 0.2 N )% = 35.6%

- greutatea specifica a scheletului mineral :


S = (26.5 + 0.02 N ) KN / m3 = 26.94 KN / m3

- parametri de rezistenta la forfecare :


= (26 + 0.2 N )o = 30.4o
c = 0 KPa

- indicele porilor pamantului in stare naturala :


e=

n
0.376
=
= 0.6025 = 60.25%
1 n 1 0.376

- indicele porilor pamantului in stare indesata :


e=

nmax
0.608
=
= 1.551 = 155.1%
1 nmax 1 0.608

- indicele porilor pamantului in stare afanata :


e=

nmin
0.356
=
= 0.5528 = 55.28%
1 nmin 1 0.356

- capacitatea de indesare :
Ci =

- indice de indesare :
ID =

emax emin 1.551 0.5528


=
= 1.8057 = 180.57%
emin
0.5528
emax e
1.551 0.6025
=
= 0.9502 = 95.02%
emax emin 1.551 0.5528

- greutatea volumica a pamantului in stare uscata :


d =

s
26.94
=
= 16.81KN / m3
1 + e 1 + 0.6025

- greutatea volumica a pamantului in stare naturala :


= d (1 + w) = 16.81(1 + 0.196) = 20.10 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare submersata :


' = ( s w )(1 n) = (2694 10)(1 0.376) = 10.54 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare saturata :


sat = s (1 n) + n w = 26.94(1 0.376) + 0.376g10 = 20.57 KN / m3
9

Stratul S3
Se realizeaza la o adancime de : h3 = (5 0.15 N )m = 1.7m , iar la mijlocul stratului
se recolteaza proba P6 cu urmatoarele caracteristici geotehnice , mecanice, si
fizice :
- argila marnoasa
- porozitatea pamantului :
n = (36 0.2 N )% = 31.6%

- indice de consistenta :

I C = (1 0.01N )% = 0.78%

- gradul de umiditate :

S r = (0.7 + 0.01N )% = 0.92%

- greutatea specifica a scheletului mineral :


S = (28 0.03) KN / m3 = 27.34 KN / m3

- limite de plasticitate :

wP = (20 + 0.3 N )% = 26.6%


wL = (53 + 0.3 N )% = 59.6%

- parametri de rezistenta la forfecare :


= 18o
c = 29 KPa
E = 1.4*105 KPa

- indicele porilor pamantului in stare naturala :


e=

n
0.316
=
= 0.462 = 46.2%
1 n 1 0.316

- umiditatea pamantului in stare naturala :


Ic =

wL w
I c * I P = wL w w = wL I c * I P = 0.596 0.78*0.33 = 0.3386 w = 33.86%
IP

- indicele de plasticitate :

I P = wL wP = 0.596 0.266 = 0.33 = 33%

greutatea volumica a pamantului in stare uscata :


d =

s
27.34
=
= 18.7 KN / m3
1 + e 1 + 0.462

- greutatea volumica a pamantului in stare naturala :


= d (1 + w) = 18.7(1 + 0.3386) = 25.03KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare submersata :


' = ( s w )(1 n) = (27.34 10)g(1 0.316) = 11.86 KN / m3

- greutatea volumica a pamantului in stare saturata :


sat = s (1 n) + n w = 27.34(1 0.316) + 0.316g10 = 21.86 KN / m3

10

II.PROIECTAREA UNUI ZID DE SPRIJIN

Pe amplasamentul studiat din punct de vedere geotehnic se va proiecta


un zid de sprijin din beton armat care sa respecte conditiile de rezistenta si
stabilitate pentru astfel de elemente de constructie.
Etapa va cuprinde:
Piese scrise:
1. Calculul inpingerii active unitare in ipoteza lui Coulomb ;
2. Calculul rezultantelor presiunilor active ce actioneaza asupra zidului;
3. Verificarea zidului de sprijin :
a) Stabilitate la rasturnare;
b) Stabilitate la alunecare;
c) Presiunilor pe talpa fundatiei zidului.
4. Calculul armarii zidului.
Piese desenate:
1.Diagrama impingerii active pe paramentul zidului;
2.Plan cofraj armare zid.
Nota: Stratificatia pe amplasamentul corespunzator zidului de sprijin se va
considera stratificatia forajului F2.
Caracteristicile zidului de sprijin:
H z = 5.70m
b = 4.50m
D f = 1.00m

11

50

100

30.6

520

19.4

50

450

Calculul coeficientilor de impingere activa (Ka)


Acesti coeficienti sunt utilizati pentru pentru determinarea impingerii
pamantului asupra elementului de constructie, tinand cont de stratificatia care
este pozitionata in spatele zidului de sprijin.
Proiectarea zidului se realizeaza pe stratificatia forajului F1 considerand
aceasta stratificatie inclinata cu unghiul = 3o .
Ka =

sin 2 ( + )
2

sin( + )gsin( )
sin gsin( ) 1 +

sin( ) sin( + )

Stratul S1
h1 = 1.7 m ;
K a1 =

1 = 90o ;

1
1
1 = 1 = g17.6o = 5.87o ;
3
3
2
o
o
sin (90 + 17.6 )

1 = 17.6o ;

o
o
o
o
sin(17.6
+
5.87
)
g
sin(17.6

3
)
sin 2 90o gsin(90o 5.87o ) 1 +

sin(90o 5.87o ) sin(90o + 3o )


= 3o .
= 0.5259

Stratul S2
h2 = 2m ;

2 = 90o ;

2 = 18.2o ;

1
1
2 = 2 = g18.2o = 6.07o ;
3
3

12

= 3o .

Ka2 =

sin 2 (90o + 18.2o )


2

o
o
o
o
sin(18.2
+
6.07
)
g
sin(18.2

3
)
sin 2 90o gsin(90o 6.07o ) 1 +

sin(90o 6.07o ) sin(90o + 3o )


= 0.5135

Stratul S3
h2 = 1.5m ;
Ka2 =

2 = 90o ;

1
1
2 = 2 = g20.2o = 6.73o ;
3
3
2
o
o
sin (90 + 20.2 )

2 = 20.2o ;

o
o
o
o
sin(20.2
+
6.73
)
g
sin(20.2

3
)
sin 2 90o gsin(90o 6.73o ) 1 +

sin(90o 6.73o )sin(90o + 3o )


= 3o .
= 0.4743

Stratul S3
1
1
'2 = '2 = g20.2o = 6.73o ; = 3o .
3
3
2
o
o
sin (85 + 20.2 )
K 'a 2 =
= 0.5107
2

o
o
o
o
sin(20.2 + 6.73 )gsin(20.2 3 )
sin 2 85o gsin(85o 6.73o ) 1 +

sin(85o 6.73o )sin(85o + 3o )


h '2 = 0.105m ; '2 = 85o ;

'2 = 20.2o ;

Stratul S3
1
1
''2 = ''2 = g20.2o = 6.73o ;
= 3o .
3
3
2
o
o
sin (90 + 20.2 )
K ''a 2 =
= 0.4743
2

o
o
o
o
sin(20.2 + 6.73 )gsin(20.2 3 )
sin 2 90o gsin(90o 6.73o ) 1 +

sin(90o 6.73o )sin(90o + 3o )


h ''2 = 0.395m ; ''2 = 90o ;

''2 = 20.2o ;

13

F1
3

h1=1.7m;
1=17.6;
1=20.79KN/m.

50

h2=2m;
2=18.2;
2=20.77KN/m.

D
50

100

50

3
h3=1.5m;
1=18.2;
1=20KN/m.

h'3=0.306m.
E h''3=0.194m
F

3
3

450

2.1 Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa


Calculul rezultantelor de impingere activa ce actioneaza asupra zidului de
sprijin
Stabilirea presiunilor active (pa), cat si a impingerilor totale active (Pa) se
face pe cale analitica.
a) Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa
Stratul S1

sin
pa = gz gK a g
cos
sin
paA = 1 gho gK a1 g
=0
cos
sin
sin 90o
p1aB = 1 gh1 gK a1 g
= 20.79g1.7g0.5259g
= 18.68kN / m 2
o
cos
cos 5.87

Stratul S2
sin
sin 90o
2
paB
= 2 ghe1 gK a 2 g
= 20.77g1.71g0.5135g
= 18.34kN / m 2
cos
cos 6.07o
14

he1 =

1 gh1
sin
20.79g1.7 sin 90o
g
=
g
= 1.71m
2 sin( + )
20.77 sin(90o + 3)

sin
sin 90o
2
paC
= 2 g(he1 + h2 )gK a 2 g
= 20.77g(1.71 + 2)g0.5135g
= 39.79kN / m 2
cos
cos 6.07o

Stratul S3
sin
sin 90o
3
paC
= 3 ghe 2 gK a 3 g
= 20g3.85g0.4743g
= 36.78kN / m 2
o
cos
cos 6.73
1 gh1 + 2 gh2
sin
20.79g1.7 + 20.77g2 sin 90o
he 2 =
g
=
g
= 3.85m
3
sin( + )
20
sin(90o + 3)
3
aD

sin
sin 90o
= 3 g( he 2 + h3 )gK a 3 g
= 20g(3.55 + 1.5)g0.4743g
= 48.23kN / m 2
o
cos
cos 6.73

Stratul S3
sin
sin 90o
p '3aD = 3 gh 'e 2 gK 'a 3 g
= 20g5.35g0.5107g
= 55.02kN / m 2
o
cos
cos 6.73
gh + gh + gh
sin
20.79g1.7 + 20.77g2 + 20g1.5 sin 90o
h 'e 2 = 1 1 2 2 3 3 g
=
g
= 5.35m
3
sin( + )
20
sin(90o + 3)
sin
sin 90o
p '3aE = 3 g(h 'e 2 + h '3 )gK 'a 3 g
= 20g(5.35 + 3.51)g0.5107g
= 91.12kN / m 2
cos
cos 6.73o

Stratul S3
sin
sin 90o
p ''3aE = 3 gh ''e 2 gK ''a 3 g
= 20g5.66g0.4743g
= 54.06kN / m 2
o
cos
cos 6.73
1 gh1 + 2 gh2 + 3 gh3 + '3 gh '3
sin
h ''e 2 =
g
=
''3
sin( + )
=

20.79g1.7 + 20.77g2 + 20g1.5 + 20g0.306 sin 90o


g
= 5.66m
20
sin(90o + 3)

sin
sin 90o
p ''3aF = 3 g(h ''e 2 + h ''3 )gK ''a 3 g
= 20g(5.66 + 0.194)g0.4743g
= 55.92kN / m 2
cos
cos 6.73o

15

F1
3

Pa

50

Pa

3 3
Pa
3

D
50

100

50

P'a
E

5
F

P''a
3

450

b) Calculul rezultantelor presiunilor active


Stratul S1
1
1
pa1 = g 1 gh12 gK a1 = g20.79g1.7 2 g0.5259 = 15.8kN / m
2
2

Stratul S2
2h
1
1
2g1.71
pa 2 = g 2 gh22 gK a 2 g(1 + e1 ) = g20g22 g0.5135g(1 +
) = 57.81kN / m
2
h2
2
2

Stratul S3
2h
1
1
2g3.85
pa 3 = g 3 gh32 gK a 3 g(1 + e 2 ) = g20g1.52 g0.4743g(1 +
) = 65.45kN / m
2
h3
2
1.5

K p =tg 2 (45-/2)= tg 2 (45-20.2/2)=0.487

sin 3
sin 90
p p = 3 gD 2f gK p g
= 20g12 g0.487g
= 9.75 KN / m 2
cos 3
cos 3
Pp = 1/ 2 K p 3 D 2f = 1/ 2 0.487 20 12 = 4.87 KN / m

Stratul S3
2 h 'e 2
1
1
2g5.35
p 'a 3 = g 3 gh '32 gK 'a 3 g(1 +
) = g20g3.512 g0.5107g(1 +
) = 254.72kN / m
2
h '3
2
3.51

Stratul S3
16

2h ''e 2
1
1
2g3.85
p ''a 3 = g 3 gh ''32 gK ''a 3 g(1 +
) = g20g0.1942 g0.4743g(1 +
) = 10.59kN / m
2
h ''3
2
0.194

c) Calculul distantelor zi
h1 1.7
=
= 0.57 m
3
3
2gp 2 + p 2 h
2g18.34 + 39.79 2
z2 = 2 aB 2 aC g 2 =
g = 0.88m
paB + paC 3
18.34 + 39.79 3
z1 =

z3 =

2
2
2gpaC
+ paD
h 2g36.78 + 48.23 1.5
g3=
g = 0.72m
2
2
paC + paD 3
36.78 + 48.23 3

z '3 =

2gp '2aD + p '2aE h '3 2g55.02 + 91.12 0.306


g =
g
= 0.14m
p '2aD + p '2aE 3
55.02 + 91.12
3

2gp ''2aE + p ''2aF h ''3 2g54.06 + 55.92 0.194


g
=
g
= 0.1m
p ''2aE + p ''2aF 3
54.06 + 55.92
3
D
1
z p = f = = 0.33m
3
3
z ''3 =

e) Proiectiile pe verticala si pe orizontala a impingerilor active


paH1 = pa1 gcos( 1 + 1 ) = 15.8gcos(3 + 5.87)o = 15.61kN / m 2
pVa1 = pa1 gsin( 1 + 1 ) = 15.8gsin(3 + 5.87)o = 2.44kN / m 2
paH2 = pa 2 gcos( 2 + 2 ) = 57.81gcos(3 + 6.07)o = 57.09kN / m 2
pVa2 = pa 2 gsin( 2 + 2 ) = 57.81gsin(3 + 6.07)o = 9.11kN / m 2
paH3 = pa 3 gcos( 3 + 3 ) = 65.45gcos(3 + 6.73)o = 64.51kN / m 2
pVa3 = pa 3 gsin( 3 + 3 ) = 65.45gsin(3 + 6.73)o = 11.06kN / m 2
paH3 = p 'a 3 gcos( '3 + '3 ) = 254.72gcos(3 + 6.73)o = 251.06kN / m 2
p 'Va 3 = p 'a 3 gsin( '3 + '3 ) = 254.72gsin(3 + 6.73)o = 43.05kN / m 2
p ''aH3 = p ''a 3 gcos( ''3 + ''3 ) = 10.59gcos(3 + 6.73)o = 10.44kN / m 2
p ''Va3 = p ''a 3 gsin( ''3 + ''3 ) = 10.59gsin(3 + 6.73)o = 1.79kN / m 2
p pH = p p gcos( + 3 ) = 4.87gcos(0 + 6.73)o = 4.83kN / m 2
pVp = p p gsin( + 3 ) = 4.87gsin(0 + 6.73)o = 0.57 kN / m 2

1.1

Verificarea analitica a zidului de sprijin

Verificarea analitica a zidului de sprijin consta in verificarea la


rasturnare si verificarea la lunecare a zidului de sprijin.
a) Calculul greutatilor corpurilor zidului de sprijin stiind ca beton = 24.5kN / m2
si se desfasoara pe o lungime de 1m.

17

F1
3

Gp1

50

Gp2

50

100

G1

50Gt

5
G2

G3

G4

Gp3

450

G1 = A1 g1g b = 0.50g5.2g1g24.5 = 63.7kN


G2 = A2 g1g b = 0.5g1g1g24.5 = 12.25kN
G3 = A3 g1g b = 0.194g3.5g1g24.5 = 16.64kN
0.306g3.5
G4 = A4 g1g b =
g1g24.5 = 13.12kN
2
Gt = At g1g = 0.5g0.5g1g20 = 5kN
G p1 = Ap1 g1g = 0.18g3.5g1g20 = 12.84kN
G p 2 = Ap 2 g1g = 1.7g3.5g1g20.79 + 2g3.5g1g20.77 + 1.5g1g3.5g20 = 374.09kN
G p 3 = Ap 3 g1g = 0.5g0.306g3.5g1g20 = 10.71kN

a) Verificarea la rasturanare a zidului de sprijin


Veficarea la rastunare a zidului de sprijin se face printr-un raport notat
FSR al momentelor de stabilitate Mstabilitate fata de un punct inferior al fundatiei
zidului de sprijin.
M s = G1 g0.75 + G2 g0.5 + G3 g2.75 + G4 g2.27 + Gt g0.25 + G p1 g3.33 + G p 2 g2.75 + G p 3 g3.33 +

+ PaV1 g1 + PaV2 g1 + PaV3 g1 + P 'Va 3 g3.33 + P ''Va 3 g4.5 =


= 63.7g0.75 + 12.25g0.5 + 16.64g2.75 + 13.12g2.27 + 5g0.25 + 12.84g3.33 + 374.09g2.75 + 10.71g3.33 +
+2.44 + 9.11 + 11.06 + 43.05g3.33 + 1.79g4.5 = 1411.88kNm
M r = paH1 g4.07 + paH2 g2.67 + paH3 g1 + p 'aH3 g0.298 + p ''aH3 g0.065 + p pH g0.67 =
= 15.61g4.07 + 57.09g2.67 + 64.51g1 + 251.06g0.298 + 10.44g0.065 + 4.83g0.67 = 359.2kNm
18

FSR =

M stab 1411.88
=
= 3.93 > 1.5
M rast
359.2

b)Verificarea la lunecare a zidului de sprijin


Verificarea la lunecare a zidului de sprijin se face printr-un raport notat
Fsl al sumelor fortelor pe verticala FV si pe orizontala FH cu un coeficient
f = (0.3 0.5) din STAS 3300/2-85 ,pentru argila nisipoasa adoptandu-se f = 0.5
,si trebuie sa indeplineasca conditia ca:
Fsl (1.1 1.3)

F
i =1
n

F
i =1

= paH1 + paH2 + paH3 + p 'aH3 + p ''aH3 + pVp = 15.61 + 57.09 + 64.51 + 51.06 + 10.44 + 4.83 = 203.54kN

= paV1 + paV2 + paV3 + p 'Va 3 + p ''Va 3 + pVp + G1 + G2 + G3 + G4 + Gt +G p1 + G p 2 + G p 3 =

= 2.44 + 9.11 + 11.06 + 43.05 + 1.79 + 0.57 + 63.7 + 12.25 + 16.64 + 13.12 + 5 + 12.84 + 374.09 + 10.71 = 576.37 kN
n

Fsl =

F
i =1
n

F
i =1

gf =
H

576.37
g0.5 = 1.41 1.1
203.54

c)Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei zidului de sprijin

p1

p1,2 =

V
Aef

p2

M
Wef

Aef = B ' g1 = 4.5g1 = 4.5m 2


Wef =

B 2 g1 4.52 g1
=
= 3.375m3
6
6
19

M = pVa1 g1.25 + pVa 2 g1.25 + pVa 3 g1.25 p 'Va 3 g1.08 p ''Va 3 g0.5 + pVp g1.25 +
+G1 g1.5 + G2 g1.75 G3 g1.08 G4 g0.5 G1 p g1.08 G2 p g0.5 G3 p g1.08 + Gt g2 =
= 2.44g1.25 + 9.11g1.25 + 11.06g1.25 43.05g1.08 1.79g0.5 + 0.57g1.25 + 63.7g1.5 +
+12.25g1.75 16.64g1.08 13.12g0.5 12.84g1.08 374.09g0.5 10.71g1.08 + 5g2 = 128.44kNm
p1,2 =

V
Aef

p = 166.14kN / m pconv
M 576.37 128.44
=

1
p2 = 90.03kN / m 0
Wef
4.5
3.375

Calculul presiunilor conventionale


pconv = pconv + C B + C D

e = 0, 65
I p = 30,5% pconv = 200 KPa = 200kN / m 2
I c = 1.127
CB = pconv K ( B 1) = 200 0, 05 (4.5 1) = 35kN / m 2
D 2
1 2
CD = pconv f
= 200
= 50kN / m 2
4
4
pconv = pconv + C B + CD = 200 + 35 50 = 185kN / m 2

d)Verificarea sectiunilor din beton


Sectiunea a-a
V M
1,2 =
A
W

'

= G1 + G p1 + G p 2 + paV1 + paV2 + paV3 =

= 63.7 + 12.84 + 374.09 + 2.44 + 9.11 + 11.06 = 473.24kN / m


A = B g1 = 0.5g1 = 0.5m 2
B 2 g1 0.52 g1
W=
=
= 0.042m3
6
6
M C = G1 g0.25 + G p1 g2.33 + G p 2 g1.75 paH1 g4.07 paH2 g2.17 paH2 g0.5 =
= 63.7g0.25 + 12.84g2.33 + 374.09g1.75 15.61g4.07 57.09g2.17 64.51g0.5 = 348.98kNm
V M 473.24 338.98
2
2
1 = +
=
+
= 946.48 + 8070.95 = 9017.43kN / m < Rc = 9500kN / m
A
W
0.5
0.042
V M 473.24 338.98
2
2
2 =
=

= 946.48 8070.95 = 7124.47 kN / m < Rc = 9500kN / m


A
W
0.5
0.042

20

Dimensionarea armaturii in sectiunea a-a:


- schema statica :

A
V

Pa1 Pa1
H

Pa1
V

520

Pa2
C

Pa2
H

407

Pa2
V

216

Pa2

50

D
E

Pa2
H

Pa2

- calculul momentului :
MA = 0
MB = 0
M C = paH1 g1.91 = 15.61g1.91 = 29.82kNm
M D = paH1 g3.57 + paH2 g1.66 = 15.61g3.57 + 57.09g1.66 = 150.5kNm
M E = paH1 g4.07 + paH2 g2.16 + paH3 g0.55 = 15.61g4.07 + 57.09g2.16 + 64.51g0.5 = 219.1kNm

21

29.82 kNm
C

150.5kNm
D
E
219.1 kNm

- dimensionarea armaturii in sectiunea a-a:


B=

M
bgh02 gRc

2
219.1g104
= 50 5 = 44cm B =
= 0.119
2
2
100g442 g95
= 1 1 2 B = 1 1 2g0.119 = 1.127
R
95
Anec = bg gho g c = 100g0.127g44g
= 25.28cm 2 Anec = 25.28cm 2 9 20 28.27cm 2
Ra
2100
ho = h ab

Determinarea presiunilor pe talpa fundatiei in sectiunea a-b si a-c:

50

a
G1 b
50

c
G2

G3

50

350
450

22

p1 = 166.14kN / m 2
p2 = 90.03kN / m 2
p1' = p1 p2 = 76.11kN / m 2
p3'
p'
4g76.11
= 1 p3' =
= 67.65kN / m 2
4 4.5
4.5
'
'
p4
p
3.5g76.11
= 1 p4' =
= 59.2kN / m 2
3.5 4.5
4.5
'
p3 = p3 + p2 = 67.65 + 90.03 = 157.68kN / m 2
p4 = p4' + p2 = 59.2 + 90.03 = 149kN / m 2

50

a
G1 b
50

G3

G2
50

350
450

p1

p2

p4

p3

Dimensionarea armaturii in sectiunea a-b:


Ipoteza 1 de calcul :
- asupra consolei actioneaza numai eforturile din greutatea
proprie a acesteia:

23

G1=11.125kN
B

A
25

C
25

G1 = Gt + G p = 5 + 0.5g0.5g24.5 = 11.125 KN
M A = 0; M B = 0; M C = G1 g0.25 = 11.125g0.25 = 2.78kNm

G1=11.125kN
B

2.78kNm

- dimensionarea armaturii :
B=

M
bgh02 gRc

0.01
2.78g104
ho = h ab = 50 5
= 0.445m B =
= 0.0015
2
2
100g44.52 g95
= 1 1 2 B = 1 1 2g0.0015 = 0.0007
R
95
Anec = bg gho g c = 100g0.0015g44.5g
= 0.30cm 2 Anec = 0.30cm 2 210 1.57cm 2
Ra
2100

Ipoteza 2 de calcul :
- asupra consolei actioneaza atat eforturile din greutatea proprie a
acesteia cat si presiunea pamantului de sub talpa fundatiei:

G1=11.125kN
B

C
P3=157.68kN

P1=166.14kN
25

25

24

1
1
2
M A = 0; M B = 161.91g0.25g g0.25 + g4.23g0.25g g0.25 = 5.06 + 0.09 = 5.15kNm
2
2
3
1
1
2
M C = 157.68g0.5g 0.5 11.125g0.25 + g8.46g0.5g g0.5 = 17.64kNm
2
2
3

G1=11.125kN
B

MB=5.15kNm

MC=17.64kNm

- dimensionarea armaturii :
B=

M
bgh02 gRc

0.01
17.64g104
ho = h ab = 0.5 0.05
= 0.445m B =
= 0.0094
2
2
100g44.52 g95
= 1 1 2 B = 1 1 2g0.0094 = 0.0094
R
95
Anec = bg gho g c = 100g0.0094g44.5g
= 1.89cm 2
Ra
2100

Armarea zidului de sprijin in sectiunea a-b se face conform ariei de


armare obtinute in ipoteza 2 de incarcare.
Dimensionarea armaturii in sectiunea a-c:
- schema statica:

G3 G4
B
qp1=106.88KN

qp2=120.34KN
C
p2

p4

G3 = 16.64 KN ; G4 = 13.12 KN ; p4 = 149kN / m 2 ; p2 = 90.03kN / m 2


G
374.09
q p1 = p 2 =
= 106.88kN / m 2
3.5
3.5
25

q p 2 = q p1 +

G p1 + G p 3
1.75

= 106.88 +

12.84 + 10.71
= 120.34kN / m 2
1.75

Ipoteza 1 de calcul :
- asupra consolei actioneaza eforturile din greutatea proprie si
greutatea pamantului de deasupra:

G3 G4
B

qp1

qp2

C
1.75

0.58

1.17

M C = 0;
1
1
2
M A = q p1 g3.5g g3.5 (q p 2 q p1 )g3.5g g3.5g G3 g1.75 G4 g2.33 =
2
2
3
1
1
2
= 106.88g3.5g g3.5 13.46g3.5g g3.5g 16.64g1.75 13.12g2.33 = 769.29kNm
2
2
3

G3 G4
qp1

qp2
A

MA=769.29kNm

- dimensionarea armaturii :
26

B=

M
bgh02 gRc

2
769.29g104
= 50 5 = 44m B =
= 0.418
2
2
100g442 g95
= 1 1 2 B = 1 1 2g0.409 = 0.595
R
95
Anec = bg gho g c = 100g0.595g44g
= 118.57cm 2 Anec = 118.57cm 2 17 30 120.17cm 2
Ra
2100
ho = h ab

Ipoteza 2 de calcul :
- asupra consolei actioneaza eforturile din greutatea proprie a
acesteia si presiunea pamantului de sub fundatie :

G3 G4
A

C
p2

p4
3.5

MC = 0
1
1
2
M A = p2 g3.5g g3.5 G3 g1.75 G4 g2.33 + g( p4 p2 )g3.5g g3.5 =
2
2
3
1
1
1
= 90.03g3.5g g3.5 16.64g1.75 13.12g2.33 + g(149 90.03)g3.5g g3.5 = 612.14kNm
2
2
3

G3 G4
A

MA=612.14kNm

27

- dimensionarea armaturii :
B=

M
bgh02 gRc

2
612.14g104
ho = h ab = 50 5 = 0.44m B =
= 0.333
2
2
100g442 g95
= 1 1 2 B = 1 1 2g0.333 = 0.422
R
95
Anec = bg gho g c = 100g0.422g44g
= 83.95cm 2 Anec = 83.95cm 2 12 30 84.82cm 2
Ra
2100

Ipoteza 3 de calcul :
- asupra consolei actioneaza eforturile din greutatea proprie a
acesteia, presiunea pamnatului de deasupra si presiunea pamantului de sub
fundatie :

G3 G4
B
qp1

qp2
C
p2

p4
3.5
M C = 0;

1
1
1
1
1
2
M A = p2 g3.5g g3.5 + g( p4 p2 )g3.5g g3.5 q p1 g3.5g g3.5 (q p 2 q p1 )g3.5g g3.5g G3 g1.75 G4 g2.33 =
2
2
3
2
2
3
1
1
1
= 90.03g3.5g g3.5 + g(149 90.03)g3.5g g3.5
2
2
3
1
1
2
106.88g3.5g g3.5 13.46g3.5g g3.5g 16.64g1.75 13.12g2.33 = 97.46kNm
2
2
3

- dimensionarea armaturii :
28

B=

M
bgh02 gRc

2
97.46g104
= 50 5 = 0.44m B =
= 0.053
2
2
100g442 g95
= 1 1 2 B = 1 1 2g0.053 = 0.054
R
95
Anec = bg gho g c = 100g0.054g44g
= 10.84cm 2 Anec = 10.84cm 2 4 20 12.56cm 2
Ra
2100
ho = h ab

Armarea zidului de sprijin in sectiunea a-c se face conform ariei de


armare obtinute in ipoteza 3 de incarcare.

III.STABILITATEA TALUZULUI

Sa se predimensioneze si sa se stabilitatea unui taluz cand se cunosc


inaltimea si caracteristicile din care este alcatuit masivul, caracteristicile
terenului din care este alcatuit taluzul sunt cele existente in forajul F2.
1. Predimensionarea pantei taluzului se face folosind relatia lui Goldstein,
determinandu-se coeficientul de stabilitate FS.
FS = A * tg + B *

c
1.5
*H

A,B coeficienti a caror valoare este functie de panta taluzului .

29

1
1

2
2

Se impune o panta a taluzului : 1: m m = 2 1: 2 .


- conform tabelelor :
A = 3.23
B = 6.70
* h + * h 21.3* 2.08 + 30.4*3.62
= 1 1 2 2 =
= 27.08o
h1 + h2
5.7
c1 * h1 + c2 * h2 0.36* 2.08 + 0
=
= 0.13kPa
h1 + h2
5.7

c=

1 * h1 + 2 * h2 20.42* 2.08 + 20.1*3.62


=
= 20.22kN / m3
h1 + h2
5.7
H = 5.70m

c
0.13
FS = A * tg + B g
= 3.23* tg 27.08o + 6.70*
= 1.66 > 1.5 - se verifica la
*H
20.22*5.7

stabilitate.

2. Metoda fasiilor(Fellenius)
Are la baza o serie de observatii determinate pe teren in care suprafata
de lunecare este cilindrica circulara.
Stabilirea centrului de lunecare:

30

- de la piciorul taluzului pe verticala se ia h = 5.6m iar pe orizontala se


4.5h = 25.2m obtinandu-se punctul 1;
- se masoara unghiurile 1 si 2 obtinandu-se punctul 2;
- se noteaza O1 centrul suprafetei cilindrice 1 in punctul 2 obtinut;
- se imparte in fasii de 1m lungimea taluzului si se numeroteaza cu 1,2,3....

- se calculeaza greutatile fiecarei fasii i=1,2,3...


Gi = hmed * bi *1* med

- se determina proiectiile pe verticala si pe orizontala:


Ti = Gi *sin i

N i = Gi *cos i

unde i reprezinta unghiul dintre linia centrelor 1-2 si linia de la centrul O1 la


fasia respectiva:
Fi = N i * tgi
Fcoez =

ci * bi
cos i

Verificarea se face astfel:


31

FS =

MS
=
MR

F +F

i = n

i = n
n

coez + Ti
n

T
i =0

1.5

R=11.23m
n
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

teta i hi
gama i b i
30.4 0.625
20.1
30.4 1.755
20.1
30.4 2.75
20.1
30.4 3.63
20.1
30.4 4.391
20.1
30.4 5.085
20.1
30.4 5.64
20.1
30.4 6.17
21
30.4 6.64
21.12
30.4 6.896
21.05
30.4 7.117
20.65
30.4 7.183
20.56
21.3 6.682
20.2
21.3 6.046
20.21
21.3 5.242
20.23
21.3 4.218
20.26
21.3 2.85
20.33
21.3 0.82
20.42

tg teta i
sin ai cos ai Gi
Ti
Fi
Ci
Fcoez Ni
1
0.587 0.573 0.819 12.55 7.198 6.034902 0.36 0.439 10.286
1
0.587 0.485 0.875 35.28 17.09 18.10371 0.36 0.412 30.857
1
0.587 0.407 0.914 55.28 22.47 29.62876 0.36 0.394 50.501
1
0.587 0.309 0.951 72.96 22.54 40.71411 0.36 0.379 69.396
1
0.587 0.225 0.974 88.26 19.84 50.45549 0.36 0.369 85.999
1
0.587 0.139
0.99 102.2 14.22 59.38238 0.36 0.364 101.21
1
0.587 0.052 0.999 113.4
5.93 66.4192 0.36 0.36 113.21
1
0.587 0.052 0.999 129.6 6.778 75.91419 0.36 0.36 129.39
1
0.587 0.139
0.99 140.2 19.51 81.47654 0.36 0.364 138.87
1
0.587 0.225 0.974 145.2 32.64 82.98475 0.36 0.369 141.44
1
0.587 0.309 0.951 147 45.39 82.00628 0.36 0.379 139.78
1
0.587 0.407 0.914 147.7 60.04 79.16034 0.36 0.394 134.93
1
0.39 0.485 0.875 135 65.41 46.03487
0
0 118.07
1
0.39 0.573 0.819 122.2 70.05 39.03137
0
0 100.11
1
0.39 0.669 0.743 106.1 70.93 30.7383
0
0 78.84
1
0.39 0.754 0.656 85.45 64.46 21.86699
0
0 56.086
1
0.39 0.848
0.53 57.94 49.12 11.98074
0
0 30.729
1
0.39 0.939 0.343 16.74 15.73 2.236633
0
0 5.7367
109.2907 824.2 4.32
500.0632

Fs = 1.876 > 1.5

Verificarea la seism:

Si = Gi * K si

FS =

MS
=
MR

i = n

i = n

S *a
n

T + S * a
i =0

Fi + Fcoez + Ti
i

= 1.376 1.3

= 0.426

32

IV.PROIECTAREA UNOR FUNDATII IZOLATE


(RIGIDE SI ELASTICE)
Pe amplasamentul pe care s-a realizat studiul geotehnic se va proiecta
o cladire cu doua deschideri ( 2 xD = 9.0m ) si patru travee( 6 xT = 7.5m ). Sectiunea
stalpului este de 45 x55cm . Caracteristicile terenului sunt identificate la forajul
F1.
Fundatiile se vor proiecta in 2 variante :
1. Fundatii rigide tip bloc si cuzinet pentru stalpii S 1.
2. Fundatii izolate elastice pentru stalpii S1, S3 si S4
3. Pentru fundatia izolata elastica aferenta stalpului central se vor calcula
tasari conform STAS 3300/85 prin metoda insumarii tasarilor pe
stratificatii elementare.
Cladirea are un numar de nivele n = 1 , incarcarea axiala la baza stalpilor
va fi
N
22
2
) = (9.5 ) = 7.3kN / m nivel
10
10
2
p ' = p + 0.1 p = 7.3 + 0.1 7.3 = 8.03kN / m nivel
p = (9.5

Distributia fundatiilor se va realiza ca in figura urmatoare:

33

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S2
45x55

S1
45x55

S1
45x55

S1
45x55

S1
45x55

S1
45x55

S2
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

S4
45x55

900

900

750

750

750

750

750

750

Fortele concentrate din stalpi pentru gruparea fundamentala stiind


greutatea volumica a betonului si inaltimea etajului.
b = 24.50kN / m3
P f = p = 9g7.5g7.3 = 492.75kN

Momentele concentrate din stalpi pentru gruparea fundamentala:


M smf = 0.25gP = 0.25g492.75 = 123.19kNm
M scf = 0.10gP = 0.10g492.75 = 49.275kNm

Fortele concentrate din stalpi pentru gruparea speciala:


P s = p ' = 9g7.5g8.03 = 542.03kN

Momentele concentrate din stalpi pentru gruparea speciala:


s
M sm
= 0.28gP ' = 0.28g542.03 = 151.77kNm

M scs = 0.12gP ' = 0.12g542.03 = 65.043kNm


34

1.Proiectarea fundatiei izolat rigide al stalpului S 1


Din calculul static a rezultat ca la baza stalpului exista o incarcare
axiala P = 492.75kN si un moment M scf = 49.275kNm .
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
N1 = 0.414 N = 1.625

c = 20.6kN / m 2

= 17.6o

, unde

= 20.79kN / m3

= 0.68

N 2 = 2.651 ; N q = 5.875 q = 1.24


N 3 = 5.235 N c = 13.952

c = 1.24

1.1.Stabilirea adancimii de fundare


Conditiile pentru determinarea adacimii de fundare sunt:
- adancimea de fundare sa fie mai mare cu 10 cm fata de adancimea de
inghet;
D f = H i + 10 = 100cm
H i = 90cm

1.2.Calculul terenului la starea limita de deformatie


Eforturile transmise pe teren indeplineasca conditia :
pef .max 1.2gp pl

p pl = ml g( gBgN1 + q gN 2 + cgN 3 )
q = D f g = 1g20.79 = 20.79kN / m
ml = 1.6
p pl = 1.6g(20.79g2g0.414 + 20.79g2.651 + 20.6g5.235) = 288.3KPa
l
L ls
0.55
= =kk= s =
= 1.22 k gL = B
B bs
bs 0.45

Impunem urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei:


- lungimea blocului de fundare L = 2.5m ;
- latimea blocului de fundare B = 2m .
1.2.1 Determinarea caracteristicilor
35

- greutatea blocului fundatiei :

G f = LgBgD f g b = 2.5g2g1g24.5 = 104.125kN

- incarcarea totala a talpii fundatiei:


N tot = N1f + G f = 492.75 + 104.125 = 596.875kN

1.2.2 Calculul eforturilor la baza fundatiei


p1,2 =

N tot M 1f 596.75 49.275

=
Af
Wf
5
2.083
2

p1 = 142.8kPa < 1.2 Ppl = 345.96 KPa


p2 = 95.5kPa > 0

B gL 2g2.5
=
= 2.083m3
6
6
N tot 596.75
pef =
=
= 119.35kPa
Af
5

Wf =

1.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale :
P s = 542.03kN
M scs = 65.043kNm

1.3.1. Determinarea incarcarii totale


'
N tot
= N1s + G f = 542.03 + 104.125 = 646.155kN

1.3.2. Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei


e=

M 1s
65.043
=
= 0.1
N tot 646.155

L' = L 2ge = 2.5 2g0.1 = 2.3m


B ' = B = 2m

1.3.3. Determinarea presiunilor critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul
B / L = 0.8 > 0.2 , vom avea urmatorii coeficienti de forma:
pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc

N = 1.625

Pentru = 12.3
o

= 0.68

N q = 5.875 q = 1.24
N c = 13.952

c = 1.24

36

pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc =
= 20.79g2g1.625g0.68 + 20.79g5.875g1.24 + 20.6g13.952g1.24 = 553.79 KPa = 405.53kPa
N'
646.155
pef' = tot =
= 140.47 kPa < mo gpcr = 0.9g405.53 = 364.9kPa
B 'gL '
2g2.3

1.4. Verificarea dimensiunilor cuzinetului


Conform normativului P10-86 suprafata de contact a cuzinetului cu
blocul de beton simplu se alege, din cosiderente economice, dupa coditiile :
- pentru bloc de beton cu o singura treapta :
lc bc
= = 0.55 0.65
L B

- pentru bloc de beton cu doua trepte :


lc bc
= = 0.4 0.5
L B

Se alege bloc din beton simplu cu doua trepte, astfel dimensiunile


cuzinetului sunt :
lc = 0.6gL = 0.6g2.5 = 1.5m
bc = 0.5gB = 0.5g2 = 1m

Inaltimea cuzinetului se alege astfel incat sa nu fie necesara verificarea


la forta taietoare, respectand conditia :
hc
h
0.5
1, c =
= 1.05 > 1
a
a 0.475
l l 1.5 0.55
a= c s =
= 0.475 , adoptam hc = 50cm
2
2

tg =

1.5. Armarea cuzinetului


Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare
paralele cu laturile pe cele 2 directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armaturii cuzinetul
de forma dreptunghiulara in plan si a stalpilor de sectiune dreptunghiulara, se
duce din cotul stalpului linii paralele cu axa fundatiei obtinandu-se astfel 4
suprafete de calcul.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sunt incastrate in in stalp si
incarcate cu o presiune reactiva de pe talpa fundatiei.

37

lc

ly

bs

bc

ls

pmed
lx
p2
p1
p0

Ac = lc gbc = 1.5g1 = 1.5m 2


bc glc2 1g1.52
=
= 0.375m3
6
6
l l 1.5 0.55
lx = c s =
= 0.475m
2
2
b b 1 0.45
ly = c s =
= 0.275m
2
2

Wc =

1.5.1 Calculul presiunilor la baza cuzinetului


p1 = 459.9kPa
N1f M 1f 492.75 49.275

=
p2 = 197.1kPa
Ac
Wc
1.5
0.375
p + p2 459.9 + 197.1
= 1
=
= 328.5kPa
2
2

p1,2 =
pmed

1.5.2. Calculul momentelor pe cele 2 directii


( p1 p2 )(lc l x )
(459.9 197.1)(1.5 0.475)
= 197.1 +
= 376.68kPa
lc
1.5
l
l
2
M x = po glx gbc g x + ( p1 po )g x gbc g gl x =
2
2
3
0.475
0.475 2
= 376.68g0.475g1g
+ (459.9 197.1)
g1g g0.475 = 62.26kNm
2
2
3
ly
0.275
M y = pmed gl y glc g = 328.5g0.275g1.5g
= 18.63kNm
2
2
po = p2 +

1.5.3. Armarea cuzinetului

38

hox = hc ab = 50 3 = 47cm
hoy = hox 1 = 47 1 = 46cm
ab - acoperirea cu beton
M x g104
62.26g104
Bx =
=
= 0.0297
bc ghox2 gRc 100g47 2 g95

= 1 1 2gBx = 1 1 2g0.0297 = 0.0301


R
95
Ax = gbc ghox g c = 0.0301g100g47g
= 6.4cm 2 Aa = 910, Af = 7.07cm 2
Ra
2100
M y g104

18.63g104
By =
=
= 0.0062
lc ghoy2 gRc 150g462 g95

= 1 1 2gBy = 1 1 2g0.0062 = 0.0062


R
95
Ay = glc ghoy g c = 0.0181g150g46g
= 1.934cm 2 Aa = 5 8, Af = 2.51cm 2
Ra
2100

1.6. Stabilirea dimensiunilor blocului de beton


In cazul fundatiei rigide trebuie respectate anumite valori pentru unghiul
de rigiditate.
L lc 2.5 1.5
=
= 0.5m
2
2
h
h
1.3
1.3 h 0.65m h = 0.7 m
l1
0.5

l1 =

2
Pentru p pl < 4daN / cm tg > 1.3

Blocul de fundare se va realiza din doua trepte de inaltimi :


h1 = 0.7m
h2 = 0.7 m

1.7. Verificarea la compresiune locala sub cuzinetul din beton armat


B bc 2 1
=
= 0.5m
2
2
Rc = 95daN / cm 2

l2 =

Ab = (lc + 2l1 )(bc + 2l2 ) = (1.50 + 2g0.5)g(1 + 2g0.5) = 5m 2


Ac = lc gbc = 1.5g1 = 1.5m 2
ki =

Ab 3 5
=
= 1.49
Ac
1.5

N = N1s = 542.03kN < ki gAc gRc = 1.49g1.5g95g102 = 21232.5kN


39

2.Proiectarea fundatiei izolat elastice al stalpului S 1


Din calculul static a rezultat ca la baza stalpului exista o incarcare
axiala P = 492.75kN si un moment M scf = 49.275kNm .
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
N1 = 0.414 N = 1.625

c = 20.6kN / m 2

= 17.6o
= 20.79kN / m

, unde
3

= 0.68

N 2 = 2.651 ; N q = 5.875 q = 1.24


N 3 = 5.235 N c = 13.952

c = 1.24

2.1.Stabilirea adancimii de fundare


Conditiile pentru determinarea adacimii de fundare sunt:
- adancimea de fundare sa fie mai mare cu 10 cm fata de adancimea de
inghet;
D f = H i + 10 = 100cm
H i = 90cm

2.2.Calculul terenului la starea limita de deformatie


Eforturile transmise pe teren indeplineasca conditia :
pef .max 1.2gp pl

p pl = ml g( gBgN1 + q gN 2 + cgN 3 )
q = D f g = 1g20.79 = 20.79kN / m
ml = 1.6
p pl = 1.6g(20.79g2g0.414 + 20.79g2.651 + 20.6g5.235) = 288.3KPa
l
B bs
0.45
= =kk= s =
= 0.82 k gL = B
L ls
bs 0.45

Impunem urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei:


- lungimea blocului de fundare L = 2m ;
- latimea blocului de fundare B = 1.6m .
2.2.1 Determinarea caracteristicilor
- greutatea blocului fundatiei :
40

G f = LgBgD f g b = 2g1.6g1g24.5 = 104.125kN

- incarcarea totala a talpii fundatiei:


N tot = N1f + G f = 492.75 + 104.125 = 596.875kN

2.2.2 Calculul eforturilor la baza fundatiei


p1,2 =

N tot M 1f 596.75 49.275

=
Af
Wf
3.2
2.083
2

p1 = 142.8kPa < 1.2 Ppl = 345.96 KPa


p2 = 95.5kPa > 0

B gL 1.6g2
=
= 2.083m3
6
6
N tot 596.75
pef =
=
= 119.35kPa
Af
3.2

Wf =

2.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale :
P s = 542.03kN
M scs = 65.043kNm

2.3.1. Determinarea incarcarii totale


'
N tot
= N1s + G f = 542.03 + 104.125 = 646.155kN

2.3.2. Determinarea presiunilor critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul
B / L = 0.8 > 0.2 , vom avea urmatorii coeficienti de forma:
pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc

N = 1.625

Pentru = 12.3
o

= 0.68

N q = 5.875 q = 1.24

N c = 13.952 c = 1.24
pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc =
= 20.79g2g1.625g0.68 + 20.79g5.875g1.24 + 20.6g13.952g1.24 = 553.79 KPa = 405.53kPa
'
N tot
646.155
'
pef =
=
= 140.47 kPa < mo gpcr = 0.9g405.53 = 364.9kPa
B 'gL ' 1.6g1.82
41

Inaltimea fundatiei se alege astfel incat sa nu fie necesara verificarea la


forta taietoare, respectand conditia :
H=0.25L=50cm
2.5. Armarea fundatiei
Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare
paralele cu laturile pe cele 2 directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armaturii cuzinetul
de forma dreptunghiulara in plan si a stalpilor de sectiune dreptunghiulara, se
duce din cotul stalpului linii paralele cu axa fundatiei obtinandu-se astfel 4
suprafete de calcul.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sunt incastrate in in stalp si
incarcate cu o presiune reactiva de pe talpa fundatiei.

lc

ly

bs

bc

ls

pmed
lx
p2
p1
p0

A = l gb = 1.6g2 = 3.2m 2
bgl 2 1.6g22
=
= 0.375m3
6
6
l ls 2 0.55
lx =
=
= 0.475m
2
2
b bs 1.5 0.45
ly =
=
= 0.275m
2
2

Wc =

42

2.5.1 Calculul presiunilor la baza cuzinetului


p1 = 459.9kPa
N1f M 1f 492.75 49.275

=
p2 = 197.1kPa
Ac
Wc
3.2
0.375
p + p2 459.9 + 197.1
= 1
=
= 328.5kPa
2
2

p1,2 =
pmed

2.5.2. Calculul momentelor pe cele 2 directii


(l lx )
(2 0.475)
po = p1 g
= 459.9g
= 314.265kPa
l
2
l
l
2
M x = po glx gbg x + ( p1 po )g x gbg glx =
2
2 3
0.475
0.475 2
= 314.265g0.475g1g
+ (459.9 314.265)
g1g g0.475 = 46.41kNm
2
2
3
ly
0.275
M y = pmed gl y gl g = 328.5g0.275g2g
= 18.63kNm
2
2

2.5.3. Armarea fundatiei


hox = h ab = 50 3 = 47cm
hoy = hox 1 = 47 1 = 46cm
ab - acoperirea cu beton
M g104
46.41g104
Bx = x2
=
= 0.0221
bghox gRc 100g47 2 g95

= 1 1 2gBx = 1 1 2g0.0297 = 0.0224


R
95
Ax = gbc ghox g c = 0.0224g100g47g
= 4.76cm 2 Aa = 710, Af = 5.5cm 2
Ra
2100
By =

M y g104
l ghoy2 gRc

18.63g104
= 0.0062
150g462 g95

= 1 1 2gBy = 1 1 2g0.0062 = 0.0062


R
95
Ay = gl ghoy g c = 0.0181g150g46g
= 1.934cm 2 Aa = 5 8, Af = 2.51cm 2
Ra
2100

3.Proiectarea fundatiei izolat elastice al stalpului S 3


Din calculul static a rezultat ca la baza stalpului exista o incarcare
axiala P f = 123.19kN si un moment M scf = 12.32kNm .
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
43

N1 = 0.414 N = 1.625

c = 20.6kN / m 2

= 17.6o

, unde

= 20.79kN / m3

= 0.68

N 2 = 2.651 ; N q = 5.875 q = 1.24


N 3 = 5.235 N c = 13.952

c = 1.24

3.1.Stabilirea adancimii de fundare


Conditiile pentru determinarea adacimii de fundare sunt:
- adancimea de fundare sa fie mai mare cu 10 cm fata de adancimea de
inghet;
D f = H i + 10 = 100cm
H i = 90cm

3.2.Calculul terenului la starea limita de deformatie


Eforturile transmise pe teren indeplineasca conditia :
pef .max 1.2gp pl

p pl = ml g( gBgN1 + q gN 2 + cgN 3 )
q = D f g = 1g20.79 = 20.79kN / m
ml = 1.6
p pl = 1.6g(20.79g1.6g0.414 + 20.79g2.651 + 20.6g5.235) = 288.3KPa
l
B bs
0.45
= =kk= s =
= 0.82 k gL = B
L ls
bs 0.55

Impunem urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei:


- lungimea blocului de fundare L = 2m ;
- latimea blocului de fundare B = 1.6m .
3.2.1 Determinarea caracteristicilor
- greutatea blocului fundatiei :

G f = LgBgD f g b = 2g1.6g1g24.5 = 104.125kN

- incarcarea totala a talpii fundatiei:


N tot = N1f + G f = 123.19 + 104.125 = 227.32kN

3.2.2 Calculul eforturilor la baza fundatiei

44

p1,2 =

N tot M 1f 227.315 12.32

=
Af
Wf
3.2
2.083
2

p1 = 51.38kPa < 1.2 Ppl = 345.96 KPa


p2 = 39.55kPa > 0

B gL 1.6g2
=
= 2.083m3
6
6
N tot 596.75
pef =
=
= 119.35kPa
Af
3.2

Wf =

3.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale :
P s = 135.51kN
M scs = 16.26kNm

3.3.1. Determinarea incarcarii totale


'
N tot
= N1s + G f = 135.51 + 104.125 = 239.64kN

3.3.2. Determinarea presiunilor critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul
B / L = 0.8 > 0.2 , vom avea urmatorii coeficienti de forma:
pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc

N = 1.625

Pentru = 12.3o

= 0.68

N q = 5.875 q = 1.24

N c = 13.952 c = 1.24
pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc =
= 20.79g1.6g1.625g0.68 + 20.79g5.875g1.24 + 20.6g13.952g1.24 = 553.79 KPa = 405.53kPa
'
N tot
227.315
'
pef =
=
= 48.57 kPa < mo gpcr = 0.9g405.53 = 364.9kPa
B 'gL ' 1.6g1.84

Inaltimea fundatiei se alege astfel incat sa nu fie necesara verificarea la


forta taietoare, respectand conditia :
H/L=0.24
H=2L=48cm adoptam hc = 50cm

45

3.5. Armarea fundatiei


Fundatia va fi armata la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare
paralele cu laturile pe cele 2 directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armaturii cuzinetul
de forma dreptunghiulara in plan si a stalpilor de sectiune dreptunghiulara, se
duce din cotul stalpului linii paralele cu axa fundatiei obtinandu-se astfel 4
suprafete de calcul.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sunt incastrate in in stalp si
incarcate cu o presiune reactiva de pe talpa fundatiei.

lc

ly

bs

bc

ls

pmed
lx
p2
p1
p0

A = l gb = 2g1.6 = 3.2m 2
bgl 2 1.6g22
=
= 0.375m3
6
6
l ls 2 0.55
lx =
=
= 0.475m
2
2
b bs 1.6 0.45
ly =
=
= 0.275m
2
2

W=

3.5.1 Calculul presiunilor la baza cuzinetului


p1 = 114.98kPa
N1f M 1f 123.19 12.32
p1,2 =

=
p2 = 49.27 kPa
Ac
Wc
3.2
0.375
p + p2 114.98 + 49.27
pmed = 1
=
= 82.13kPa
2
2

3.5.2. Calculul momentelor pe cele 2 directii

46

(l lx )
(2 0.475)
po = p1 g
= 114.98g
= 78.57 kPa
l
2
l
l
2
M x = po glx gbg x + ( p1 po )g x gbg glx =
2
2 3
0.475
0.475 2
= 78.57g0.475g1g
+ (114.98 78.57)
g1g g0.475 = 11.6kNm
2
2
3
ly
0.275
M y = pmed gl y gl g = 82.13g0.275g2g
= 4.66kNm
2
2

3.5.3. Armarea cuzinetului


hox = h ab = 50 3 = 47cm
hoy = hox 1 = 47 1 = 46cm
ab - acoperirea cu beton
M g104
11.6g104
Bx = x2
=
= 0.0055
bghox gRc 100g47 2 g95

= 1 1 2gBx = 1 1 2g0.0055 = 0.0056


R
95
Ax = gbghox g c = 0.0056g100g47g
= 1.18cm 2
Ra
2100

By =

M y g104
l ghoy2 gRc

Se armeza constructiv
Se armeza constructiv

4.66g104
= 0.00155
150g462 g95

= 1 1 2gBy = 1 1 2g0.00155 = 0.00156


R
95
Ay = gl ghoy g c = 0.00156g150g46g
= 0.488cm 2
Ra
2100

4.Proiectarea fundatiei izolat


elastice al stalpului S4

Din calculul static a rezultat ca la baza stalpului exista o incarcare


axiala P f = 246.38kN si un moment M scf = 24.64kNm .
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
N1 = 0.414 N = 1.625

c = 20.6kN / m 2

= 17.6o
= 20.79kN / m3

, unde

= 0.68

N 2 = 2.651 ; N q = 5.875 q = 1.24


N 3 = 5.235 N c = 13.952

c = 1.24

4.1.Stabilirea adancimii de fundare


Conditiile pentru determinarea adacimii de fundare sunt:
- adancimea de fundare sa fie mai mare cu 10 cm fata de adancimea de
inghet;
47

D f = H i + 10 = 100cm
H i = 90cm

4.2.Calculul terenului la starea limita de deformatie


Eforturile transmise pe teren indeplineasca conditia :
pef .max 1.2gp pl

p pl = ml g( gBgN1 + q gN 2 + cgN 3 )
q = D f g = 1g20.79 = 20.79kN / m
ml = 1.6
p pl = 1.6g(20.79g1.6g0.414 + 20.79g2.651 + 20.6g5.235) = 288.3KPa
l
B bs
0.45
= =kk= s =
= 0.82 k gL = B
L ls
bs 0.55

Impunem urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei:


- lungimea blocului de fundare L = 2m ;
- latimea blocului de fundare B = 1.6m .
4.2.1 Determinarea caracteristicilor
- greutatea blocului fundatiei :

G f = LgBgD f g b = 2g1.6g1g24.5 = 104.125kN

- incarcarea totala a talpii fundatiei:


N tot = N1f + G f = 246.38 + 104.125 = 350.51kN

4.2.2 Calculul eforturilor la baza fundatiei


p1,2 =

N tot M 1f 350.51 24.64

=
Af
Wf
3.2
2.083
2

p1 = 81.93kPa < 1.2 Ppl = 345.96 KPa


p2 = 58.27kPa > 0

B gL 1.6g2
=
= 2.083m3
6
6
N tot 596.75
pef =
=
= 119.35kPa
Af
3.2

Wf =

4.3. Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta


In acest calcul intervin incarcarile speciale :
48

P s = 271.02kN
M scs = 32.52kNm

4.3.1. Determinarea incarcarii totale


'
N tot
= N1s + G f = 271.02 + 104.125 = 375.15kN

4.3.2. Determinarea dimensiunilor reduse ale talpii fundatiei


M 1s 32.52
e=
=
= 0.09
N tot 350.5

L' = L 2ge = 2 2g0.12 = 1.84m


B ' = B = 1.6m

4.3.3. Determinarea presiunilor critice


Datorita formei dreptunghiulare a bazei fundatiei si raportul
B / L = 0.8 > 0.2 , vom avea urmatorii coeficienti de forma:
pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc

N = 1.625

Pentru = 12.3o

= 0.68

N q = 5.875 q = 1.24

N c = 13.952 c = 1.24
pcr = gB gN g + q gN q gq + cgN c gc =
= 20.79g1.6g1.625g0.68 + 20.79g5.875g1.24 + 20.6g13.952g1.24 = 553.79 KPa = 405.53kPa
N'
375.15
pef' = tot =
= 80.85kPa < mo gpcr = 0.9g405.53 = 364.9kPa
B 'gL ' 1.6g1.84

Inaltimea fundatiei :
H/L=0.25
H=0.24L=48 cm adoptam h = 50cm
3.5. Armarea fundatiei
Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare
paralele cu laturile pe cele 2 directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armaturii cuzinetul
de forma dreptunghiulara in plan si a stalpilor de sectiune dreptunghiulara, se
49

duce din cotul stalpului linii paralele cu axa fundatiei obtinandu-se astfel 4
suprafete de calcul.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sunt incastrate in in stalp si
incarcate cu o presiune reactiva de pe talpa fundatiei.

lc

ly

bs

bc

ls

pmed
lx
p2
p1
p0

A = l gb = 1.6g2 = 1.5m 2
bgl 2 1.6g22
=
= 0.375m3
6
6
l ls 2 0.55
lx =
=
= 0.475m
2
2
b bs 1.6 0.45
ly =
=
= 0.275m
2
2

W=

4.5.1 Calculul presiunilor la baza cuzinetului


p1 = 229.96kPa
N1f M 1f 246.38 24.64

=
p2 = 98.55kPa
A
W
3.2
0.375
p + p2 229.96 + 98.55
= 1
=
= 164.26kPa
2
2

p1,2 =
pmed

4.5.2. Calculul momentelor pe cele 2 directii


(l lx )
(2 0.475)
po = p1 g
= 229.96g
= 157.14kPa
l
2
l
l
2
M x = po glx gbg x + ( p1 po )g x gbg glx =
2
2 3
0.475
0.475
2
= 157.14g0.475g1.6g
+ (229.96 157.14)
g1.6g g0.475 = 23.2kNm
2
2
3

50

l
0.275
M y = pmed gl y gl g y = 164.26g0.275g2g
= 9.32kNm
2
2

4.5.3. Armarea fundatiei


hox = h ab = 50 3 = 47cm
hoy = hox 1 = 47 1 = 46cm
ab - acoperirea cu beton
M g104
23.2g10 4
Bx = x2
=
= 0.011
bghox gRc 160g47 2 g95

= 1 1 2gBx = 1 1 2g0.011 = 0.011


R
95
Ax = gbghox g c = 0.011g160g47g
= 2.36cm 2
Ra
2100
Se armeza constructiv
By =

M y g104
l ghoy2 gRc

9.32g104
= 0.0031
200g462 g95

Se armeza constructiv

= 1 1 2gBy = 1 1 2g0.0031 = 0.0031


R
95
Ay = gl ghoy g c = 0.0031g200g46g
= 0.976cm 2
Ra
2100

5.CALCULUL TASARII PENTRU STALPUL S1

Din calculul static a rezultat ca la baza stalpului exista o incarcare


axiala P = 492.75kN si un moment M scf = 49.275kNm .
5.1.Stabilirea adancimii de fundare
Conditiile pentru determinarea adacimii de fundare sunt:
- adancimea de fundare sa fie mai mare cu 10 cm fata de adancimea de
inghet;
D f = H i + 10 = 100cm
H i = 90cm

5.2.Calculul terenului la starea limita de deformatie


l
L ls
0.55
= =kk= s =
= 1.22 k gL = B
B bs
bs 0.45
51

Impunem urmatoarele dimensiuni pentru baza fundatiei:


- lungimea blocului de fundare L = 2.5m ;
- latimea blocului de fundare B = 2m .
5.2.1 Determinarea caracteristicilor
- greutatea blocului fundatiei :

G f = 0.85gLgBgD f g b = 0.85g2.5g2g1g24.5 = 83.3kN

- incarcarea totala a talpii fundatiei:


N tot = N1f + G f = 492.75 + 83.3 = 576.05kN

5.2.2 Calculul eforturilor la baza fundatiei


p1,2 =

N tot M 1f 576.05 49.275

=
Af
Wf
5
2.083

p1 = 138.86kPa
p2 = 91.56kPa

B gL2 2g2.52
=
= 2.083m3
6
6
p1 + p2
pef = pmed =
= 115.21KN
2
pn = pef gD f = 115.21 20.79g1 = 94.42 KN

Wf =

z(m)
0
1
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.68

(KN/m) m=L/B
z/B
20.79
1.25
20.79
1.25
20.79
1.25
20.77
1.25
20.77
1.25
20
1.25
20
1.25
20
1.25
20
1.25

0
0.5
0.85
1.35
1.85
2.35
2.85
3.35
3.84

z=*Pn gz=i*ft 0.2gz


z med
1
94.42
20.79
4.158
0.725 68.4545
35.343
7.0686 81.43725
0.445 42.0169
56.133 11.2266 55.2357
0.245 23.1329
76.849 15.3698 32.5749
0.17 16.0514
97.619 19.5238 19.59215
0.107 10.10294
114
22.8 13.07717
0.085
8.0257
134
26.8 9.06432
0.054 5.09868
153.6
30.72 6.56219
0.043 4.06006
160
32 4.57937

Se observa ca inegalitatea z < 0,2 gz este indeplinita la cota -3.7m sub talpa
fundatiei.Z0=3.7m.
5.3 Calculul tasarii efective
Tasarea absoluta probabila s a fundatiei se calculeaza cu relatia

s = 100

med
iz

hi

Ei

--coeficient de corectie =0,85


52

s = 100

med
iz

Ei

hi

1
= 100 0,85
( 81.44 1 + 55.24 0.7 + 32.57 1 + 19.59 1)
83.77

s = 1.75cm

-Ei-modulul de elasticitate
E = M M 0

Stratul I:

M = 49.275kN / m 2
pentru : I c = 1,12; e = 0.65 M 0 = 1, 7
E = M M 0 = 49.275 1, 7 = 83.77 kN / m 2

Stratul II:

pentru, e = 0,553 E = 83.77 kn / m 2

53

Proiectarea fundatiilor continue sub stalpi


Se va proiecta prin metoda aproximativa si metoda Winkler o fundatie
pentru cladirea proiectata.
Se cere sa se proiecteze fudatiile unui bloc de locuinte avand ca regim
de inaltime P+10 etaje cu o structura de rezistenta pe cadre de beton
armat.Din calcul static efectuat au rezultat momentele incovoietoare si fortele
axiale (calculate in gruparea fundamentala) adoptandu-se ca sistem de
fundare solutia de fundatii pe retele de grinzi.Dupa repartizarea sarcinilor
axiale din noduri pe directie longitudinala si transversala se vor calcula
fundatiile pentru o grinda longitudinala si una transversala in ipotezele:
a.Metoda aproximativa-se va calcula grinda longitudinala si
transversala incarcata cu forte si momente.
b.Ipoteza deformatiilor elastice locale(Winkler)- se va calcula grinda
transversala incarcata cu forte si momente si se va face armarea pentru
aceasta grinda.
Stalpii vor avea sectiunea dreptunghiulara (45x55)cm 2,iar grinzile sectiunea in
T.
Date numerice personale: B-B2-2
- Hg=1,30 m
Ks=2.35
- Bx=1.75m

- Bx=1.55m
- By=1.55m
- By=1.65m

1.1 Calculul momentelor de inertie a grinzilor

54

a) Pentru grinzile A-A D-D :


h 0.50
=
= 0.38
H 1.30
Bx 1.55
=
= 2.82
b 0.55
I zx = x

x = 1.572

bh3
55g1303
= 1.644
= 16554395cm 4
12
12

b) Pentru grinzile B-B C-C


h 0.50
=
= 0.38
H 1.30
Bx 1.75
=
= 3.18
b 0.55
I zx = x

x = 1.611

bh3
55g1303
= 1.611
= 16222098cm 4
12
12

c) Pentru grinzile 1-1 5-5:


h 0.50
=
= 0.38
H 1.30
By 1.55
=
= 2.38
b 0.65

x = 1.468

55

I zx = x

bh3
65g1303
= 1.468
= 17469812cm 4
12
12

d) Pentru grinzile 2-23-34-4:


h 0.50
=
= 0.38
H 1.30
By 165
=
= 2.538
b
65
I zy = y

y = 1.506

bh3
65g1303
= 1.506
= 17922028cm 4
12
12

1.2.Calculul lungimilor elastice ale grinzilor


BC10 ;Eb=270000daN/cm2
a) pentru grinzile longitudinale A-A D-D
Lex = 4

4 270000 16554395
= 470.69cm
2.35 155

4 EI zx 4
=
KBx

b) pentru grinzile longitudinale B-BC-C


Lex =

4 270000 16222098
= 454.31cm
2.35 175

4 EI zx 4
=
KBx

c) pentru grinzile 1-15-5


Ley =

4 EI zy 4
=
KBy

4 270000 17469812
= 477.07cm
2.35 155

d) pentru grinzile 2-23-34-4


Ley =

4 EI zy 4
=
KBy

4 270000 17922028
= 472.68cm
2.35 165

1.3.Calculul incarcarilor in nodurile centrale(7,8,9,12,13,14)


56

Pxi = Pi

+1

= f l1
Lex

1
Pyi = Pi
+1

Bx LB B ex 175 454.31
=
=
= 1, 019
By L2 2 ey 165 472.68

1, 019
Px 2 4 = Px17 19 = F
=
173.984 = 87.81t = 878.1KN
+ 1 1 + 1, 019
1
1
Py 24 = Py17 19 = F
=
173.984 = 86.17t = 861.7 KN
+ 1 1 + 1, 019

1.4.Calculul incarcarilor in nodurile de pe grinzile transversale


marginale(6,10,11,15)
Pxi = Pi

Pyi = Pi
+

pentru
=

c
BB

BB

ex

110
= 0.24 = 2.76
454.31

BB

B x L ex 175 454.31
=
= 1, 075
B11 y L11ey
155 477.07

1, 075
Px 6,10,11,15 = F
=
157.94 = 47.27t = 472.7 KN
+ 1, 075 + 2.76

2.76
Py 6,10,11,15 = F
=
157.94 = 113.67t = 1136.7 KN
+ 1, 075 + 2.76

1.5.Calculul incarcarilor in nodurile de pe grinzile longitudinale


marginale(2,3,4,17,18,19)
Pxi = Pi

Pyi = Pi
+

pentru
=

DD

c
22

ey

110
= 0.23 = 2.73
472.68

D D

B x L ex 155 470.69
=
= 0.935
B 22 y L2 2 ey 165 472.68

0.935
Px = F
=
157.94 = 40.29t = 402.9 KN
+ 0.935 + 2.73

2.73
Py = F
=
157.94 = 117.65t = 1176.5 KN
+ 0.935 + 2.73
57

1.4.Calculul incarcarilor in nodurile de colt (1,5,16,20)


2
1 + 2
1
= P17
1 + 2

Px17 = Px 24 = P117
Py17 = Py 24

1 = f l1 2 = f l 2 L
ey
Lex ,

pentru
l

1
BB

ex

110
= 0, 24 1 = 2.53
454.31

pentru
l

2
22

L ey

110
= 0, 23 2 = 2.48
472.68

B B B x LB B ex 155 454.31
=
= 0,903
B 2 2 y L2 2ey 165 472.68

2
0.903 2.48
Px1 = Px 5 = Px16 = Px 20 = F
=
93.9 = 44.09t = 440.9 KN
1 + 2 2.53 + 0,903 2.48
1
2.53
Py1 = Py 6 = Py 25 = Py 30 = F
=
93.9 = 49.81t = 498.1KN
1 + 2 2.53 + 0,903 2.48

1.Metoda aproximativa pentru grinda longitudinala B-B


1.Verificarea presiunii terenului de sub fundatie.
1.1.Calculul rezultantei incarcarilor
R = Pi = 2 472.7 + 3 878.1 = 3579.7 kN

1.2. Calculul greutatii grinzii si a incarcarii totale


G f = LT Bx H b = 26.2 1.75 1.3 21 = 1251.7 kN
Rt = R + G f = 3579.7 + 1251.7 = 4831.4kN
M t = M i + Pi ai = 158.85kNm

1.3.Presiunea efectiva sub talpa fundatiei

58

P1,2 =

Rt
6 l
4831, 4
6 0.0329
(1
)=
(1
) P1 = 106.17 kN / m 2
Lt B
Lt
26.2 1.75
26.2

P2 = 104.58kN / m 2
Pef =

P1 + P2
= 105.38kN / m 2
2

p pl = ml ( B N 1 + q N 2 + c N 3 )

q=Df

ml=1,6

Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:


N1 = 0.414

c = 20.6kN / m 2

= 17.6o

N 2 = 2.651 ;

, unde

N 3 = 5.235

= 20.79kN / m3

p pl = ml ( B N1 + q N 2 + c N 3 ) = 1, 6(20.79 1.75 0, 414 + 20.79 2.651 + 20.6 5.235) = 284.83kN / m 2


pef = 105.38 p pl = 284.83kN / m 2
pef max = pmax = p1 < 1.2 p pl = 1.2 284.83kN / m 2 = 341.79kN / m 2

2.Calcul static si de dimensionare a grinzii de fundare


Gf

p1,2 ' = P1,2

Lt B

p '1 = 106.17

1251.7
= 78.87 kN / m 2
26.2 1.75

1251.7
= 77.28kN / m 2
26.2 1.75
'
q1 = p 1 Bx = 78.87 1.75 = 138.02kN / m
p '2 = 104.58

q2 = p '2 Bx = 77.28 1.75 = 135.24kN / m


qmed =

q1 + q2
= 136.63kN / m
2

472.7

878.1

878.1

878.1

472.7

B
1,1

2.1.Calculul fortei taietoare


TB=0
T6st=136.63 1.1=150.29kN
T6dr= T6st-472.7=150.29-472.7=-322.41kN
59

1.1

T7st= 136.63 7.1-472.7=497.37kN


T7dr= T7st-878.1=497.37-878.1=-380.73kN
T8st= 136.63 13.1-472.7-878.1=439.05kN
T8dr= T8st-878.1=439.05-878.1=-439.05kN
T9st= 136.63 19.1-472.7-878.1 2=380.73kN
T9dr= T9st-878.1=380.73-878.1=-497.37kN
T10st= 136.63 25.1-472.7-878.1 3=322.41kN
T10dr= T10st-878.1=322.41-878.1=-555.69kN
TB= 136.63 26.2-472.7 2-878.1 3=0kN

2.2.Calculul momentelor incovoietoare in dreptul stalpilor


MB=0
M6st=136.63 1.12/2=82.66kNm
M6dr= M6st-79.43=3.23kNm
M7st= 136.63 7.12/2-79.43-472.7 6=528.13kNm
M7dr= M7st-158.85=369.28kNm
M8st= 136.63 13.12/2-79.43-158.85-472.7 12-878.1 6=544.26kNm
M8dr= M8st+158.85=703.11kNm
M9st= 136.63 19.12/2-79.43-472.7 18-878.1 18=528.17kNm
M9dr= M9st+158.85=687.02kNm
M10st= 136.63 25.12/2-79.43+158.85-472.7 24-878.1 36=162.15kNm
M10dr= M10st+79.43=241.58kNm
MB= 136.63 26.22/2+158.85-472.7 26.2-878.1 39.3=158.93kNm
2.3.Corectarea momentelor incovoietoare din dreptul stalpilor
M = 158.93kNm
L = 26.2m

yi =

li M
L

y6 =

l6 M 1.1158.93
=
= 6.67
L
26.2

M6st=82.66-6.67=75.99kNm
M6dr= 3.23-6.67=3.44kNm
y7 =

l7 M 7.1 158.93
=
= 43.07
L
26.2

M7st= 528.13-43.07=485.06kNm
M7dr= 369.28-43.07=326.21kNm
y8 =

l8 M 13.1158.93
=
= 79.47
L
26.2

M8st= 544.26-79.47=464.79kNm
60

M8dr= 703.11-79.47=623.64kNm
y9 =

l9 M 19.1 158.93
=
= 115.86
L
26.2

M9st= 528.17-115.86=412.31kNm
M9dr= 687.02-115.86=571.16kNm
y10 =

l10 M 25.1 158.93


=
= 152.26
L
26.2

M10st=162.15-152.58=9.57kNm
M10dr= 241.58-152.26=89.32kNm
MB=158.93-158.93=0kNm

2.4.Calculul momentelor incovoietoare in campuri


Ma=136.63 4.12/2-472.7 3-79.43=-349.15kNm
Mb=136.63 10.12/2-472.7 9-878.1 3-79.43-158.85=-158.07kNm
Mc=136.63 16.12/2-472.7 15-158.85+158.85-878.1 12-79.43=0.8kNm
Md=136.63 22.12/2-472.7 21-878.1 27-158.85+158.85+158.85-79.43=-190.25kNm

2.5.Corectarea momentelor incovoietoare din campuri


ya =

la M B 4.1158.93
=
= 24.87
L
26.2

Ma=-349.15-24.87=-74.02kNm
yb =

lb M B 10.1 158.93
=
= 61.27
L
26.2

Mb=-158.07-61.27=-219.34kNm
yc =

lc M B 16.1 158.93
=
= 97.66
L
26.2

Mc=0.8-97.66=-96.86kNm
yd =

ld M B 22.1 158.93
=
= 134.06
L
26.2

Mc=-190.25-134.06=-324.31kNm

3.Metoda aproximativa pentru grinda transversala 2-2


1.Verificarea presiunii terenului de sub fundatie.
61

1.1.Calculul rezultantei incarcarilor


R = Pi = 2 861.7 + 2 1176.5 = 4076.4kN

1.2. Calculul greutatii grinzii si a incarcarii totale


G f = LT Bx H b = 16.6 1.65 1.3 21 = 747.75kN
Rt = R + G f = 4076.4 + 747.75 = 4824.15kN
M t = M i + Pi ai = 95.83kNm

1.3.Presiunea efectiva sub talpa fundatiei


P1,2 =

Rt
6 l
4824.15
6 0.0199
(1
)=
(1
) P1 = 177.4kN / m 2
Lt B
Lt
16.6 1.65
16.6

P2 = 174.86kN / m 2
Pef =

P1 + P2
= 176.13kN / m 2
2

p pl = ml ( B N 1 + q N 2 + c N 3 )

q=Df

ml=1,6

Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:


N1 = 0.414

c = 20.6kN / m 2

= 17.6o

, unde

N 2 = 2.651 ;
N 3 = 5.235

= 20.79kN / m3

p pl = ml ( B N1 + q N 2 + c N 3 ) = 1, 6(20.79 1.65 0, 414 + 20.79 2.651 + 20.6 5.235) = 283.45kN / m 2


pef = 176.13 p pl = 283.45kN / m 2
pef max = pmax = p1 < 1.2 p pl = 1.2 283.45kN / m 2 = 340.14kN / m 2

2.Calcul static si de dimensionare a grinzii de fundare


p1,2 ' = P1,2

Gf
Lt B

p '1 = 177.4

747.75
= 150.1kN / m 2
16.6 1.65

747.75
= 147.56kN / m2
16.6 1.65
q1 = p '1 By = 150.11.65 = 247.67 kN / m
p '2 = 174.86

q2 = p '2 By = 147.56 1.65 = 243.48kN / m


qmed =

q1 + q2
= 245.58kN / m
2

1176.5

861.7

861.7

62

1176.5

1
1,1

4.8

4.8

4.8

B
1.1

2.1.Calculul fortei taietoare


TA=0
T2st=245.58 1.1=270.14kN
T2dr= T2st-1176.5=-906.36kN
T7st= 245.58 5.9-1176.5=272.42kN
T7dr= T7st-1146.5=-874.08kN
T12st= 245.58 10.7-1176.5-861.7=589.5kN
T12dr= T12st-861.7=-272.2kN
T17st= 245.58 15.5-1176.5-861.7 2=906.59kN
T17dr= T17st-861.7=44.89kN
TB= 245.58 16.6-1176.5 2-861.7 2=0.23kN

2.2.Calculul momentelor incovoietoare in dreptul stalpilor


MA=0
M2st=245.58 1.12/2=148.58kNm
M2dr= M2st-47.915=100.65kNm
M7st= 245.58 5.92/2-47.915-1176.5 4.8=-1420.8kNm
M7dr= M7st-95.83=-1516.6kNm
M12st= 245.58 10.72/2-47.915-95.83-1176.5 9.6-861.7 4.8=-1516.08kNm
M12dr= M12st+95.83=-1420.2kNm
M17st= 245.58 15.52/2-47.915-1176.5 14.4-861.7 14.4=102.3kNm
M17dr= M17st+47.915=150.2kNm
MB= 245.58 16.62/2+47.915+95.83-1176.5 16.6-861.7 16.6=145.64kNm
2.3.Corectarea momentelor incovoietoare din dreptul stalpilor
yi =

li M
L

M = 145.64kNm
L = 16.6m

MA=0
y2 =

l2 M 1.1145.64
=
= 9.65
L
16.6

M2st=148.58-9.65=138.9kNm
M2dr= 100.65-9.65=91kNm
63

l7 M 5.9 145.64
=
= 51.76
L
16.6

y7 =

M7st= -1420.8-51.76=-1472.56kNm
M7dr= -1516.6-51.76=1568.36kNm
l12 M 10.7 145.64
=
= 93.87
L
16.6

y12 =

M12st= -1516.08-93.87=-1609.95kNm
M12dr= -1420.2-93.87=-1514.07kNm
l17 M 15.5 145.64
=
= 135.99
L
16.6

y17 =

M17st= 102.3-135.99=-33.69kNm
M17dr= 150.2-135.99=-14.21kNm
MB= 145.64-145.64=0kNm
2.4.Calculul momentelor incovoietoare in campuri
Ma=245.58 3.52/2-1176.5 2.4-47.915=-1367.33kNm
Mb=245.58 8.32/2-1176.5 7.2-861.7 2.4-47.915-95.77=-2223.56kNm
Mc=245.58 13.12/2-1176.5 12-95.77+95.77-861.7 7.2-47.915=701.84kNm
2.5.Corectarea momentelor incovoietoare din campuri
la M B 3.5 145.64
=
= 30.71
L
16.6

ya =

Ma=-1367.33-30.71=1398.04kNm
yb =

lb M B 8.3 145.64
=
= 72.82
L
16.6

Mb=-2223.56-72.82=-2296.38kNm
yc =

lc M B 13.1 145.64
=
= 114.93
L
16.6

Mc=701.84-114.93=586.91kNm

IPOTEZA DEFORMATIILOR ELASTICE LOCALE (METODA WINKLER)


1. Se va calcula grinda longitudinala 2-2 incaracata cu fortele concentrate
le =

4 E I 4 4 270000 17922028
=
= 667.5cm = 6.675m
b K
65 1.5

64

k=1.5daN/cm2

V1

V2

1176.1kN

A
7.5
1.123

3.75
0.56

861.7kN

1176.1kN

861.7kN

11 12

13 14

1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

V2

V1

A
1.1

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

7.5

3.75
0.56

1.123

Determinarea fortelor fictive:


Datorita simetriei de incarcare V1=V4 si V2=V3 . Fortele fictive vor rezulta
din conditiile puse in capatul A al grinzii: M A=0 , TA=0.
Influenta fortelor V3 si V4, se poate neglija, deoarece se afla la distanta
mare .

Sectiunea 1
Forta

Le

V1

11.25

6.68

1.69

0.1630

V2

3.75

6.68

0.56

0.7863

1176.1

1.1

6.68

0.16

0.9757

861.7

5.9

6.68

0.88

0.5815

861.7

10.7

6.68

1.60

0.1947

0.2077

1176.1

15.5

6.68

2.32

0.0047

0.1386

QA = 0 0.24 V2 646.99 = 0
M A = 0 0.34 V1 + 715.56 = 0

0.2054

0.02120

0.3427
0

0.48255

0.6975

0.83658

1,368.8350

- 491.9502

0.0575

0.26201

82.6251

- 112.8868

0.00648

298.6196

0.06694

272.0345

- 39.36409

715.5559

- 646.9933

V2 = 2682kN

65

0.1788

V1 = 2088kN

M
-

0.2413

2.79212

V4 = V1 = 2088kN
V3 = V2 = 2682kN
Sectiunea 1(verificare)
Forta

Le

2088

11.3

-2682

3.75

1176.1
861.7

6.68

1.69

0.1630

- 0.2054

- 0.02120

6.68

0.56

0.7863

0.1788

1.1

6.68

0.16

0.9757

5.9

6.68

0.88

0.5815

19.60580

715.5189

0.48255

-121.51085

800.2525

0.6975

0.83658

66.12073

- 0.0575

0.26201

28.87125

82.6251

22.1292
647.0932

1,368.8350

491.9502
112.8868

861.7

10.7

6.68

1.60

0.1947

- 0.2077

- 0.00648

9.66751

298.6196

2.7921

1176.1

15.5

6.68

2.32

0.0047

- 0.1386

- 0.06694

0.32040

272.0345

39.3641

-2682

20.4

6.68

3.05

- 0.0428

- 0.0516

- 0.04722

6.61688

2088

27.9

6.68

4.17

- 0.0212

0.0053

- 0.00793

-2.54461

7.14710

-800.21553

Y1=p1/k=

0.03

1231.90326

cm

Sectiunea 2
Forta

Le

2088

12.35

6.68

1.85

0.1078

- 0.1945

- 0.04335

12.96456

677.5841

-2682

4.85

6.68

0.73

0.6827

0.0402

0.36143

-105.49770

179.8807

1176.1

6.68

1.0000

1.0000

1.00000

67.76721

861.7

4.8

6.68

0.72

0.6875

0.0456

0.36656

34.13420

861.7
1176.1

9.6
14.4

6.68
6.68

1.44
2.16

0.2667
0.0323

- 0.2039
- 0.1603

0.03138
- 0.06400

13.23956
2.18967

-2682
Sectiunea
3 19.25

6.68

2.88

- 0.0398

- 0.0683

- 0.05407

6.15362

2088
Forta

6.68
Le

4.01

- 0.0256
1

- 0.01178

-3.08305

26.75
X

0.0021
3

45.2608
484.6766

1,962.6169

- 588.0500

65.6352
-

157.9327

293.1875
314.6288

13.5199
37.6350

305.7754

72.5081

7.2033
- 12.2975
4
p
M
Q
27.86805
875.9496
135.9156 60.77
- 0.05821
7.16168
- 613.0599
14

2088

13.55

6.68

2.03

0.0595

- 0.1759

-2682

6.05

6.68

0.91

0.5672

- 0.0689

0.24910

-87.64629

308.5665

1176.1

1.2

6.68

0.18

0.9714

0.6726

0.82199

65.82776

1,320.0692

334.0482
483.3733

861.7

3.6

6.68

0.54

0.7998

0.2009

0.50037

39.71337

288.8731

215.5833

861.7

8.4

6.68

1.26

0.3577

- 0.1830

0.08731

17.75835

263.2107

1176.1

12.2

6.68

1.83

0.1146

- 0.1964

- 0.04085

7.76942

385.3753

37.6167
24.0246

-2682

18.05

6.68

2.70

- 0.0323

- 0.0890

- 0.06063

4.98716

2088

25.55

6.68

3.83

- 0.0306

- 0.0030

- 0.01684

-3.68402

398.2415
-

51.88742
Y3=p3/k=

0.221

y2=p2/k=

10.6270
1,043.4775

cm

0.119

cm

Sectiunea 4
Forta

Le

2088

14.75

6.68

2.21

0.02265

-2682

7.25

6.68

1.086

0.4559

-0.15352
0.141397

1176.1

2.4

6.68

0.36

0.89895

0.407767

66

4
0.065436706

p
2.72457
9

0.157249466

-70.453
60.9191
5

0.653357029

M
-534.91573
632.83429
4
800.28994
5

Q
68.3159
210.872
384.207

81.2997
17.5761
204.3453

861.7

2.4

6.68

0.36

0.89895

861.7

7.2

6.68

1.079

0.46038

1176.1

11

6.68

1.648

0.17704

-2682

16.85

6.68

2.524

-0.019

2088

24.35

6.68

3.648

-0.0354

0.407767
0.139015
0.206705
0.111696
0.010145

44.6339
9

0.653357029
0.160681193
0.014831279
0.065328303
0.022776678

586.35307

281.499

22.8584
11.9976
6
2.93014
3

-199.89893

69.2295
8.72153

-4.25998

-35.349936
1343.5350
3

71.3509
Y4=p4/k=

0.304

-405.68243
499.90474
8

87.6053
23.7789
300.814

cm

Sectiunea 5
Forta
2088
-2682
1176.1
861.7
861.7
1176.1
-2682
2088

X
15.95
8.45
3.6
1.2
6
10.8
15.65
23.15

Le
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68

Y5=p5/k=

0.374

cm

2.39
1.266
0.539
0.18
0.899
1.468
2.345
3.468

1
-0.0043
0.35362
0.79984
0.97138
0.57192
0.25274
0.00158
-0.0395

3
-0.129575
-0.184332
0.200891
0.672607
-0.065181
-0.205536
-0.135598
-0.019526

4
-0.066946978
0.084644179
0.50036732
0.821993609
0.253369958
0.02359947
-0.067010612
-0.029526557

p
-0.51961
-54.6477
54.2032
48.2304
28.39665
17.12716
-0.24362
-4.75556
87.79095

M
-451.48498
824.995173
394.271426
967.182714
-93.72715
-403.38896
606.879124
-68.035183
1776.69216

Q
69.8926
113.508
-294.241
354.156
109.164
13.8777
89.8612
-30.8257
425.393

Sectiunea 6
Forta
2088

17.15

6.68

2.569

-0.0229

-2682

9.65

6.68

1.446

0.26314

3
0.105865
0.204346

1176.1

4.8

6.68

0.719

0.68748

0.045645

0.366560832

-40.6646
46.5884
1

861.7

6.68

49.6514

861.7

4.8

6.68

0.719

0.68748

0.366560832

1176.1

9.6

6.68

1.438

0.26665

0.045645
0.203891

34.1342
18.0701
5

-2682

14.45

6.68

2.165

0.03088

2088

21.95

6.68

3.288

-0.0424

Y6=p6/k=

Le

0.405

cm

Le

-0.15935
0.031455

4
0.064385812
0.0293954

0.031379608
0.064236291
0.036912572

p
-2.75596

-368.86973
914.56953
7
89.582839
7
1437.9618
8
65.635178
1

67.2188

18.4528

-4.77177

-400.16
713.18615
6

-5.09764
95.1542
1

-109.59905
2342.3068
1

39.4192
215.556
430.85
157.933

86.1409
38.5367
545.922

Sectiunea 7
Forta

67

0.059121134
0.010755125

0.57192

0.083598
0.207281
0.065181

0.18

0.97138

0.672607

0.821993609

6.68

0.539

0.79984

0.50036732

8.4

6.68

1.258

0.35766

-2682

13.25

6.68

1.985

0.07047

2088

20.65

6.68

3.094

-0.0431

0.200891
0.183044
0.181052
0.047458

2088

18.35

6.68

2.749

-0.0346

-2682

10.85

6.68

1.625

0.18577

1176.1

6.68

0.899

861.7

1.2

6.68

861.7

3.6

1176.1

y7=p7/k=

0.434

cm

Le

0.253369958

0.087308141
0.055291669
0.045284817

-4.16808
-28.7085
38.7574
6
48.2304
39.7133
7
24.2376
6

-291.28514
927.70228
2
-127.92445
967.18271
4

61.7225
14.4226
148.994
354.156

288.87313

215.583

-359.24577

51.3416

-10.89

810.31223

-5.18677
101.985
6

-165.36143
2050.2535
6

74.1461
47.2773
546.255

Sectiunea 8
Forta
2088

19.55

6.68

2.929

-0.041

-2682

12.05

6.68

1.805

0.12174

1176.1

7.2

6.68

1.079

0.46038

3
0.063542
0.198135
0.139015

861.7

2.4

6.68

0.36

0.89895

0.407767

0.653357029

861.7

2.4

6.68

0.36

0.89895

0.653357029

1176.1

7.2

6.68

1.079

0.46038

-2682

12.05

6.68

1.805

0.12174

2088

19.55

6.68

2.929

-0.041

0.407767
0.139015
0.198135
0.063542

y8=p8/k=

0.443

4
0.052253738
0.038198982
0.160681193

0.160681193
0.038198982
0.052253738

p
-4.92863

-272.83409

54.5529
51.2248
94.4886

586.35307

281.499

586.35307

281.499
94.4886

-18.8129

-272.83409
886.77034
2

-4.92863
104.181
9

-221.40168
1957.7752
9

-18.8129
31.1985
2
44.6339
9
44.6339
9
31.1985
2

-221.40168
886.77034
2

51.2248
54.5529
562.998

cm

Sectiunea 9
Forta

Le

2088

20.75

6.68

3.109

-0.0432

-2682

13.25

6.68

1.985

0.07047

1176.1

8.4

6.68

1.258

0.35766

3
0.046111
0.181052
0.183044

861.7

3.6

6.68

0.539

0.79984

0.200891

0.50036732

861.7

1.2

6.68

0.18

0.97138

0.821993609

1176.1

6.68

0.899

0.57192

-2682

10.85

6.68

1.625

0.18577

0.672607
0.065181
0.207281

68

-0.04463852
0.055291669

-5.19334

-160.66743

-10.89
24.2376
6
39.7133
7

810.31223

0.087308141

0.253369958
0.010755125

48.2304
38.7574
6
-28.7085

-359.24577

Q
46.6026
74.1461
51.3416

288.87313
967.18271
4

215.583

-127.92445
927.70228
2

148.994

354.156

14.4226

2088

18.35

6.68

2.749

-0.0346

0.083598

0.059121134

-4.16808
101.979

Y9=p9/k=

0.434

-291.28514
2054.9475
7

61.7225
592.549

cm

Sectiunea 10
Forta

Le

3
0.031455

2088

21.95

6.68

3.288

-0.0424

-2682

14.45

6.68

2.165

0.03088

1176.1

9.6

6.68

1.438

0.26665

-0.15935
0.203891

861.7

4.8

6.68

0.719

0.68748

861.7

6.68

1176.1

4.8

6.68

-2682

9.65

2088

17.15

Y10=p10/k
=

4
0.036912572
0.064236291

p
-5.09764

0.031379608

-4.77177
18.0701
5

0.045645

0.366560832

34.1342

0.719

0.68748

0.366560832

6.68

1.446

0.26314

6.68

2.569

-0.0229

0.045645
0.204346
0.105865

49.6514
46.5884
1

0.405

cm

Le

0.0293954
0.064385812

M
-109.59905
713.18615
6

-40.6646

-400.16
65.635178
1
1437.9618
8
89.582839
7
914.56953
7

-2.75596
95.1542
1

-368.86973
2342.3068
1

Q
38.5367
86.1409
18.4528
157.933
430.85
215.556
39.4192
67.2188
631.644

Sectiunea 11
Forta
2088

23.15

6.68

3.468

-0.0395

-2682

15.65

6.68

2.345

0.00158

1176.1

10.8

6.68

1.618

0.18873

861.7

6.68

0.899

0.57192

3
0.019526
0.135598
0.207431
0.065181

861.7

1.2

6.68

0.18

0.97138

0.672607

0.821993609

48.2304

1176.1

3.6

6.68

0.539

0.79984

0.50036732

54.2032

-2682

8.45

6.68

1.266

0.35362

2088

15.95

6.68

2.39

-0.0043

0.200891
0.184332
0.129575

0.084644179
0.066946978

y11=p11/k
=

0.355

cm

69

4
0.029526557
0.067010612
0.009352531

0.253369958

-0.24362
12.7894
5
28.3966
5

-4.75556

-68.035183
606.87912
4

30.8257
89.8612

-407.10799

5.49976
109.164

-54.6477

-93.72715
967.18271
4
394.27142
6
824.99517
3

-0.51961
83.4532
3

-451.48498
1772.9731
4

354.156
294.241
113.508
69.8926
520.625

Sectiunea 12
Forta

Le

3
0.009139
0.111696

4
0.021987409
0.065328303
0.037278092

2088

24.5

6.68

3.67

-0.0348

-2682

16.85

6.68

2.524

-0.019

1176.1

12

6.68

1.798

0.12414

861.7

7.2

6.68

1.079

0.46038

-0.1987
0.139015

861.7

2.4

6.68

0.36

0.89895

0.407767

0.653357029

1176.1

2.4

6.68

0.36

0.89895

0.653357029

-2682

7.25

6.68

1.086

0.4559

0.407767
0.141397

2088

14.75

6.68

2.21

0.02265

-0.15352

y12=p12/k
=

0.289

cm

Le

0.160681193

0.157249466
0.065436706

-4.19108
2.93014
3
8.41290
4

-31.845076
499.90474
8

22.9549
87.6053

-389.97266

21.9214

22.8584
44.6339
9
60.9191
5

-199.89893

69.2295

586.35307
800.28994
5
632.83429
4

281.499

-70.453
2.72457
9
67.8350
4

-534.91573
1362.7496
6

384.207
210.872
68.3159
413.018

Sectiunea 13
Forta
2088

25.7

6.68

3.85

-0.03

-2682

18.05

6.68

2.704

-0.0323

1176.1

13.2

6.68

1.978

0.07236

861.7

8.4

6.68

1.258

0.35766

3
0.002309
0.088981
0.181876
0.183044

861.7

3.6

6.68

0.539

0.79984

0.200891

0.50036732

1176.1

1.2

6.68

0.18

0.97138

0.672607

0.821993609

-2682

5.05

6.68

0.757

0.66339

2088

13.55

6.68

2.03

0.05953

0.01914
0.175947

0.34126347
0.058210194

y13=p13/k
=

0.146

cm

Le

4
0.016154193
0.060626161
0.054756735
0.087308141

-3.60931
4.98715
9
4.90380
3
17.7583
5
39.7133
7
65.8277
6

-8.0440717
398.24148
2

16.865
81.2997

-356.95279

32.1997

-263.21068

37.6167

288.87313
1320.0691
5

215.583

-102.518
7.16167
9
34.2245
8

-85.662509

M
9.0031923
3

-613.05988
680.25383
7

483.373
457.634
60.7714
185.933

Sectiunea 14
Forta
2088

26.9

6.68

4.03

-0.025

0.002584

70

4
0.011210297

-3.00832

Q
11.7036

0.054070135
0.063999638

0.26665

0.068321
0.160311
0.203891

0.719

0.68748

0.045645

0.366560832

6.68

4.85

6.68

0.727

0.68267

12.35

6.68

1.85

0.10776

0.040192
0.194465

0.361429204
0.043353214

-2682

19.25

6.68

2.884

-0.0398

1176.1

14.4

6.68

2.157

0.03231

861.7

9.6

6.68

1.438

861.7

4.8

6.68

1176.1

-2682
2088

y14=p14/k
=

0.119

0.031379608

6.15361
6
2.18966
7
13.2395
6
34.1342
67.7672
1
-105.498
12.9645
6
27.9427
9

cm
1176.1kN

861.7kN

861.7kN

1176.1kN

71

305.77541
1

72.5081

-314.62882

37.635

-293.18755
65.635178
1
1962.6168
8

13.5199

-179.88069
-677.58407
877.74953
6

157.933
588.05
484.677
45.2608
206.396

VI.PROIECTAREA UNEI FUNDAII P E PILOI

Lungimea pilotilor se va determina astfel incat pilotul sa patrunda in stratul


bun de fundare , care este stratul de argila marnoasa (minim 2d) ,unde
d-diametrul cercului circumscris sectiunii pilotului .

72

6.1.Capacitatea portant la ncrcri verticale


Capacitatea portanta la incarcari axiale a pilotilor care lucreaza izolat ,este data de
relatia :
R = K (m1 R n A + m U f i n l i )

,unde:
k -0,7 este coeficient de omogenitate;
m 1 =1; m 2 = 1- coeficieni ai condiiilor de lucru pentru piloi btui;
A =0,30x0,30 =0,09 mp - aria seciunii transversale;
U =4x0,30 = 1,20 m - perimetrul seciunii transversale;
R n = 7612kPa- rezistenta de calcul a pmntului sub vrful
pilotului(tabel VI.3) ;
f in --rezistena de calcul pe suprafaa lateral a pilotului la mijlocul
stratului i;
l i lungimea pilotului in contact cu stratul i ,in metri ;
Forajul F2 are trei straturi cu cu urmatoarele grosimi: h1=2.08 m ; h2=4.08m ;
h3=1.7m.Stratul 3 este marna,pe care reazema pilotii
f1n = 35.28kN / m2 ; f 2n = 53.38kN / m 2 ; f 3n = 60kN / m 2 ;.

Re zulta : R = 0, 7 [ 1 7612 0, 09 + 1 1, 20 (35.28 2.08 + 53.38 4.08 + 60 1.7) ]

R=809.82 810kN

6.2. Capacitatea portant a pilotului lucrnd ngrup


Capacitatea portant a pilotului lucrnd n grup se determin cu relaia:
73

R g = mu R

mu

unde :
este coeficientul de utilizare al pilotului n grup.
mu = f (

Penlru piloi flotani n terenuri coezive,

r
)
r0 conform

[3]..

In relatia lui m intervin urmatoarele marimi :


r=3d=0.9 m-distanta dintre axele pilotilor ;
r0 = li tg i -raza de influenta a pilotilor ;
l i -grosimea stratului i in contact cu pilotul ;
i -unghi de frecare pamant beton ;

Conform relatiei de definitie vom avea :


r0 = li tg i = 2.08 0,105 + 4.08 0, 087 + 1.7 0,105 = 0, 752
r
0.9
=
= 1.2 mu = 0.87
r0 0.752
Rg = 0,87 810 = 704.7 kN

6. 3. Determinarea numrului de piloi


Numrul de piloi se determina cu relatia:
n=

N + Ns
Q
=
Rg
Rg

unde Rg este capacitatea portant a pilotului de grup la ncrcri axiale determinat


subcapitolul
anterior.
n=

9045
= 14.84 n = 15 piloti
704.7

6.4.calculul eforturilor in pilotii fundatiei

S=

N M y

< Rg
n
y2

S=

9045 617.4 7.86

15
7.862

S1 = 681.55 << Rg
S 2 = 524.45
74

VII.Proiectarea unei fundatii pe cheson deschis

Se va proiecta o fundatie pe cheson deschis pentru un rezervor de apa,


cunoscand datele enuntate in tema proiectului.Incarcarile ce
actioneaza asupra fundatiei sunt acelasi cu incarcarile de la
capitolul precedent. Chesonul se va lansa de pe mal.
7.1. Predimensionarea chesonului
Dimensiunile in plan ale elementului tinand seama de conditiile impuse de tema
proiectului, sunt:L=7.2 m;B=5.7 m
Grosimea peretilor d=80 cm , iar bancheta cutitului ,precum si unghiul de inclinare al
acestuia se aleg functie de natura pamantului .Astfel dupa [3],se adopta se adopta
=30si bc=200mm=0,2m
Dimensuinile rezultate in etapa de predimensionare sunt prezentate in schita.

75

76

7.2 Verificarea chesonului


7.2.a.Greutatea proprie a elementului
Considerand volumului unui trunchi de piramida cu inaltimea 7,45 m ,rezulta:
Ae = 8.8 7.3 = 64.24m 2
Ai = 7.2 5.7 = 41.04m 2
Ve = Ae h1 = 64.24 6.76 = 434.26m3
Vg = Ai h2 = 41.04 6.76 = 277.43m3

Volumul chesonului va fi diferenta celor doua volume calculate mai sus:


Vcheson = Ve Vg = 156.83m3

Volumul cutitului este diferenta celor doua trunchiuri de piramida cu inaltimea 1,1m
V1 = 8.8 7.3 1.1 = 70.66m3
V2 =
Vcutit

1,1
64.24 + 41.04 + 64.24 41.04 = 57.43m3
3
= V1 V2 = 13.23m3

Volumul total de beton din peretii chesonului este :


Vb = Vcheson + Vcutit = 156.83 + 13.23 = 170.06m3
Greutatea chesonului va fi Gcheson = Vb bc10 = 170.06 24.5 = 4166.47kN

7.2.b Greutatea pamantului


p =

1h1 + 2 h2 + 3h3 21.3 2.08 + 30.4 4.08 + 18 1.7


=
= 25.31kN / m3
h1 + h2 + h3
7.86

25.31

ka = tg 2 45
= 0, 401
2

h + h + h 20, 42 2.08 + 20.1 4.08 + 25.03 1.7


p = 1 1 2 2 3 3 =
= 21, 25kN / m3
h1 + h2 + h3
7.86
P = p H ka
p = 21.25 7.86 0.401 = 66.98kN / m 2
1
1
P = p H 2 ka = 21.25 7.862 0.401 = 263.22 KN
2
2
1
1
P = p H = 66.98 7.86 = 263.22 KN
2
2

7.2.c Frecarea si adeziunea pamantului pe suprafata laterala a chesonului


77

Se calculeaza cu formula;F=Fp+Fc ,in care Fpeste forta de frecare


Fceste forta de adeziune
Fp=cPa unde c=tg=tg 25.31=0.473 ,este coeficientul de frecare
Fp = 0.473 263.22 = 124.5kN / m

c1h1 + c2 h2 + c3 h3 0.36 2.08 + 0 4.08 + 29 1.7


=
= 7.22kN / m3
h1 + h2 + h3
7.86
2
2
Fc = ch = 7.22 7.86 = 37.83kN / m
3
3

cp =

F=Fp+Fc=124.5+37.83=162.33KN/m
F = ( H 2.5) f
f1 = f 2 = f 3 = 18KN / m 2
F = (7.86 2.5)18 = 96.48 KN
F = 162.33KN/m

7.2.d Calculul chesonului in faza de coborare


G 4166.47
=
= 530.09kN / m
L
7.86
530.09 1.182
M3 =
= 184.52kN / m
4

q=

7.2.e Calculul lungimii de rezermare


Lungimea de rezemare a chesonului se calculeaza cu relatia:
L0 =

G
G0

,unde G0este greutatea conventionala sub care cutitul chesonului patrunde in

teren pe o adancime l=h0

G0 = (bc 0.5 he tg )(bc 1 N + c N c + he 2 N q )

1 = 20, 42kN / m3
2 = 20.1kN / m3

pentru =18N=1.43; Nc=5.67; Nq =13.94;


G0=(0,8-0,51.7tg18)(0,820,421.43+295.67+1.720.11,94)=133.09kN/m

78

4166.47
= 31.3
133.09
G
4166.47
Rv =
=
= 129.39kN
2( L + B ) 2(8.8 + 7.3)
L0 =

Rg =

t tg ctg ( + )
1.1 tg 30o ctg (30o + 18o )
R=
129.39 = 71.48kN
2b + t tg
2 0, 2 + 1.1 tg 30o

R = RV2 + Rg2 = 129.392 + 71.482 = 147.82kN

7.2.f.Punctul de aplicatie al rezultantei


3 b 2 + 3 b hc t tg + (t tg ) 2 3 0.22 + 3 0.2 1.1tg 30 + (1.1tg 30) 2
=
= 0.29
3(2b + t tg )
3(2 0.2 + 1.1 tg 30)
t 1.1
yn = =
= 0.37 m
3 3
Ppl = ml (qN q + cN c ) = 1.18(27.53 13.94 + 29 5.67) = 646.87kN
xn =

q = 3 hc = 25.03 1.1 = 27.53kN / m 2

79