Sunteți pe pagina 1din 4

Economia de schimb

Acesta reprezinta acea forma a economiei in care producatorii produc pentru piata bunuri in
vederea satisfacerii nevoilor altor oameni decat pe cele proprii. Este considerata de catre
economisti ca fiind predominant in ultimele 2-3 secole.
Putem define economia de schimb prin comparative, adica prin ceea ce nu este, cu
urmatoarele:
- nu este o economie naturala
- este o economie de troc
- nu este o economie feudala
- nu este o economie inchisa (autarhica)
- este o economie moderna si eficienta
- nu este o economie caracteristica pentru tarile slab dezvolatate
- nu este o economie de tip centralizat
Economia de schimb este o economie de schimb monetar, de profit, deschisa.
Economia de schimb monetar reprezinta o forma moderna a vietii economice in care oamenii
isi desfasoara activitatea liber si independent, beneficiind de oportunitatile pietei, dar
respectand leea. Este caracterizata de folosirea mai multor modele teoretice de analiza.
!n prim model teoretic se refera la trasaturile tipului de economie de piata si anume:
multipolara, descentralizata, prezinta un tip de economie de intreprindere, beneficiaza de
interventia indirecta a statului in economie etc.
!n alt model teoretic are in vedere trasaturile enerale ale economiei de piata, pe care le
rupeaza in trasaturi ideoloice, institutionale si tehnice.
Economia de schimb prezinta si o serie de aspect particulare proprii, asa cum sunt
disfunctiile urmatoare:
- intreprinzatorii reduc salariile, preocupati fiind de reducerea costurilor
- sunt sacrificate interesele consumatorilor
- inflatia, soma"ul si recesiunile insotesc cresterea economica
#n plus, toate eceste dezechilibre afecteaza anumite cateorii ale populatiei.
!n element al economiei de schimb este piata, care reprezinta locul de intalnire dintre oferta
intreprinzatorului si cererea consumatorului. Pe piata se intereaza actele de vanzare si de
cumparare, impreuna cu fenomenul leat de manifestarea obiectului, ofertei si cererii, dar si
a preferintei consumatorului.
$unctiile pietei:
- verifica concordanta sau neconcordanta intre volumul, structura si calitatea bunurilor
produse cu ceea ce cererea e%prima
- ofera informatii obiective, accesibile tuturor aentilor economici.
#n caracterizarea aconomiei de piata se folosesc mai multe modele teoretice. !nul dintre
acestea foloseste urmatoarele concept: ideoloic, formal, institutional si tehnic substantial.
&in punct de vedere ideoloic, acesta se refera la andirea filozofica a secolului al '(###-lea
si la economia politica clasica, ce are la baza liberalismul economic si individualismul.
&in punct de vedere institutional-formal, putem spune ca esconomia de piata are la baza
institutii "uridice si economice adecvate.
)a e%emplu de institutie "uridical amintim:
- statul care intervine in viata economica
- piata ca relatie intre cerere si oferta
&in punct de vedere tehnic, economia de piata se intemeiaza pe promovarea concurentiala a
unor tehnici si tehnoloii modern, care conduc la cresterea profitului.
Economia de piata se caractezeaza printr-un mechanism de functionare compus din piata,
cerere, oferta, concurenta, cost, pret, profit, mediul incon"urator etc.
Prin combinarea factorilor de productie, se obtin productii cat mai mari si de mai buna
calitate, cu costuri mai mic, de aceea mecanismul de piata s-a impus ca stimulator.
)onditiile aparitiei, dezvoltarii si functionarii economiei de piata:
*.+pecializarea inseamna separarea aentilor economici pe activitati, produse etc. +e face in
functie de avanta"ul comparativ (fiecare aent economic se va specializa in acea activitate
care ii ofera cel mai mare avanta" sau cel mai mic dezavanta" in raport cu cererea de
activitati).
2.+chimbul de productie intre aentii economici
3.,oneda este mi"locul de schimb economic datorat faptului ca are cea mai mare lichiditate
(cel mai mic cost de utilizare).
-.Proprietatea private consta in e%ercitarea libera a tuturor atributiilor proprietatii respective:
posesie, folosinta, dispozitie, uzufruct (insusirea si folosirea tuturor bunurilor care rezulta din
folosirea acelei proprietati).
.oate aceste - conditii trebuiesc indeplinite simultan, in functie de radul in care fiecare
conditie este indeplinita, se poate determina si nivelul de performanta al sistemului economic
respectiv.
Perfectionarea si dezvoltarea economiei de piata tin de conditiile evolutive ale acesteia:
- adancirea specializarii (apropierea ma%ima de punctual avanta"ului comparativ la
scara economiei nationale, precum si in raport cu economia mondiala).
- +porirea lichiditatii monedei
- /ptimizarea raportului proprietate privata 0 proprietate publica
)ateoriile fundamentale ale economiei de piata:
*.Piata este spatiul economic in care se intalnesc cererea si oferta. #n conditiile actuale,
ma"oritatea tranzactiilor se fac prin intermediari. Astfel, pietele sunt specializate pe obiectul
vanzari-cumparari, respectiv piete de bunuri, de servicii, piata muncii, a capitalului, valutara.
2.Cererea reprezinta cantitatea dintr-un bun sau serviciu, pe care cumparatorii sunt capabili
si dispusi s-o achizitioneze la diferite preturi intr-o perioada de timp determinata. )a urmare,
cererea nu este pur si simplu cantitatea schimbata, ci este relatia dintre aceasta cantitate
ceruta si pret. #n plus, se refera la un bun dterminat, concret si la un interval de timp dat.
3.Oferta reprezinta cantitatea dintr-un bun sau serviciu pe care producatorul este capabil si
dispus sa o vanda la diferite preturi.
+e observa din nou deosebirea dintre cantitatea oferita si oferta, care nu este o simpla
cantitate, ci o relatie intre cantitate si pret. &aca ceilalti factori de influenta a ofertei (rata
dobanzii, rata profitului, nivelul salariilor) raman constante, atunci oferta este o functie de
crestere a pretului bunului respectiv.
)antitatea oferita se modifica o data cu modificarea pretului, ceilalti factori ramanand
constanti, dar oferta se modifica o data cu modificarea celorlalti factori.
-.Pretul de piata (de echilibru)
Atunci cand cantitatea oferita este eala cu cantitatea ceruta dintr-un anumit bun, atunci
piata respectiva se afla in echilibru. 1a acest echilibru se formeaza pretul de piata. Acesta
este cel mai important semnal in ceea ce priveste alocarea resurselor.
Pretul de echilibru in economia de piata este o marime obiectiva, care se formeaza in mod
dinamic si fluctueaza permanent in "urul punctului de echilibru al pietei.
2.Concurenta reprezinta una din cateoriile esentiale ale economiei de piata, care e%prima
comportamentul specific al aentilor economici in conditiile liberei initiative.
)oncurenta reprezinta confruntarea, rivalitatea economica dintre bancheri, comercianti
realizata prin preturi mai convenabile, prin calitatea superioara a bunurilor si serviciilor in
vederea obtinerii unor profituri cat mai mari. #n economia de piata concurenta are loc in
conditii relementate "uridic.
)oncurenta face posibila producerea numai a ce si cat este necesar, cerut si dorit de
consumatori, la cele mai mici preturi posibile, asiurand profiturile scontate de producatori si
satisfacerea in cat mai mare masura a nevoilor consumatorilor.
3.Profitul reprezinta recompensa intreprinzatorului pentru asumarea riscului, a inovarii
previziunii, manaementului si controlului asupra firmei.
4.Rolul statului - este rolul administratiei locale si centrale in economia de piata, atat ca
aent economic, cat si ca entitate de relementare a echilibrului economic si de asiurarea a
protectiei sociale si a mediului incon"urator, manifestandu-se in mod activ.