Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaiei i Tineretului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Inginerie i Management n Mecanic
Catedra Inginerie i Management n
Transport!
"ucrarea de laborator nr# $
Tema: Determinarea puterii efective i caracteristicii
de turaii a motorului
EFECTU%T& st# grupei IMT'()*
+ERIFIC%T& lector superior
Vasile Plmdeal
Chiinu ,((-
.copul lucrrii& .tudierea metodicii de calcul i trasare a gra/icelor caracteristicii
e0terioare de turaii a motorului#
Utila1ul i aparata1ul utilii2at la e/ectuarea lucrrii de laborator& Computerul
centrului de calcul3 literatura in/ormativ#
1. Selectarea datelor iniiale.
Capacitatea de ncrcare 4 ) pas5
+ite2a ma0im 6+
ma0
7 4 *8 m9s5
Coe/icientul de re2isten la rulare 6/
(
7 4 (3($:5
Formula roilor ' ;<,5
Clasa automobilului 4 mic'hatchbac=5
Masa vehiculului echipat 6m
(
7 4 $$(( =g5
%mpatament 6"7 4 ,;(( mm5
Randamentul mecanic al transmisiei automobilului 6>
t
7 4 (38*5
Factorul aerodinamic 6=F7 4 (3? @As
,
9m
,
5
Coe/icieni e0perimentali&
aB$5 a
$
B$3,5
bB$5 b
$
B$5
cB$5 c
$
B(3:5
@r# de turaii a arborelui cotit al motorului la puterea ma0im 6n
p
7 4 ):(( rot9min5
2. Determinarea masei totale a automobilului.
Masa total a automobilului se determin cu relaia&
unde& m
(
4 masa vehiculului echipat ce se determin din literatura in/ormativ3 =g
m
t
4 capacitatea de ncrcare a automobilului3 =g5
m
p
4 masa pasagerilor mpreun cu conductorul3 =g5
Masa pasagerilor mpreun cu o/erul se determin din relaia
unde& n 4 numrul de pasageri mpreun cu o/erul
Tona1ul pentru autoturisme poate /i luat din considerentele&
m
t
B)(C-( =g
3. Determinarea sarcinii pe axele automobilului.
unde& m
a
4 masa automobilului5
g 4 acceleraia cderii libere gB83:$ m9s
,
5
.arcina D
$
pe puntea din /a i D
,
pe puntea din spate a automobilului se
determin cu relaiile&
unde& a 4 distana de la centul de greutate pEn la a0a din /a a automobilului5
b 4 distana de la centul de greutate pEn la a0a din spate a automobilului5
" 4 ampatamentul automobilului ce se determin din literatura in/ormativ5
4. Determinarea centrelor de greutate a automobilului.
Coordonatele centrului de greutate a automobilului se determin n dependen de
valoarea ampatamentului 4 pentru autoturisme cu puntea /a conductoare&
aB6(3)C(3))7A"B(3)A,;((B$,(( mm
Fistana de la centrul de greutate pEna la puntea din spate se determin din
relaia& bB" 4 aB,;(('$,((B$,(( mm5
Gnlimea centrului de greutate se determin din relaia&
h
g
B(3-C(3: mB(3-m5
. !legerea pneurilor "i determinarea ra#ei de rulare a automobilului.
Hneurile se aleg reieind din sarcina care revine pe roile celei mai solicitate puni
i sarcina admisibil a pneului care este indicat n caracteristica tehnic a pneurilor de
di/erite tipuri i dimensiuni# Constructiv pneurile se mpart n , grupe& radiale i
diagonale# Hneurile diagonale se marchea2 cu dou ci/re corespun2tor I 4 d 6I 4
limea pro/ilului3 d 4 diametrul 1antei roii7#
Hneurile radiale se marchea2 cu * ci/re i litera R# Gn acest ca2 prima ci/r indic
limea pro/ilului pneului 6I73 a doua ci/ra raportul dintre nlimea pro/ilului pneului J
la limea I n procente# "itera R indic c pneul este radial3 a *'a ci/r 4 diametrul
1antei roii 6d7# +aloarea dimensiunilor I i d pot /i date atEt n milimetri cEt i n oli#
Ra2a de rulare a roii poate /i determinat cu relaia&
Hneul selectat este& MICJE"I@ $?)9)) R$* -8H
$. Determinarea randamentului mecanic al transmisiei automobilului
Randamentul transmisiei mecanice a automobilului depinde de numrul i
proprietile perechilor cinematice care transmit micarea de la arborele cotit al
motorului la roile motoare# +aloarea randamentului mecanic se alege din condiia
Tipul automobilului Formula
roilor
Randamentul
transmisiei >
t
%utocamioanele i autobu2ele cu transmisia
principal simpl
;<, (38(###(38,
%utocamioanele i autobu2ele cu transmisia
principal dubl
;<, (3:?###(3::
;<; (3:,###(3:;
?<; (3:,###(3:;
?<? (3-:###(3:(
%utoturismele3 microbu2ele ;<, (38,###(38;
%. Determinarea &actorului aerodinamic al automonilului
Factorul aerodinamic caracteri2ea2 re2istena aerodinamic speci/ic a
automobilului# Cu ct /actorul aerodinamic este mai mic cu atEt sunt mici pierderile de
putere la nvingerea re2istenei aerului# Factorul aerodinamic poate /i ales orientativ din
condiia&
Tipul automobilului =F3 @As
,
9m
,
%utoturisme de clasa&
Micro
Mic
Medie
Mare
(3)(####(3?(
(3?(###(3-(
(3-)###(3-:
(3:)###(38)
%utocamioanele cu capacitatea de ncrcare3 t&
HEn la $3(
$3$###,3)
,3?###;3(
Heste ;3(
$3,###$3)
$3?###,3(
,3$###,3:
,38###*3)
%utobu2e de clasa medie i mare ,38###*3?
'. Deteminarea puterii e&ecti(e "i trasarea caracteristicii exterioare de
turaii a motorului.
Hentru determinarea puterii e/ective necesare a motorului /olosim ecuaia
bilanului de putere a automobilului# Huterea e/ectiv a motorului poate /i determinat
cu relaia&
unde& H
e
4 puterea motorului corespun2toare vite2ei ma0imale n =K5
+
ma0
4 vite2a ma0im a automobilului3 m9s5
/
v
4 coe/icient de re2isten la rulare la micarea cu vite2a ma0im3 dac
vite2a ma0im este mai mic de ,(',, m9s valoarea coe/icientului /
v
B(3(,)C(3(*)
pentru a nvinge suprasarcinile de scurt durat la micarea automobilului pe treapta
direct# "a vite2e ma0ime mai mari coe/icientul se determin cu relaia&
unde& /
(
4 coe/icientul de re2isten la rulare la micarea cu vite2a ma0im mai
mare de ,(',, m9s5
+
a
4 vite2a automobilului5
Folosind relaiile de mai sus se poate de determinat puterea ma0im a motorului
cu relaia&
unde& L
H
4 /recvena rotaiei arborelui cotit al motorului la puterea ma0im# Gn
calcule L
H
se determin orientEndu'ne la motorul automobilului prototip6rad9s7# Gn
literatura de specialitate de obicei se indic H
ma0
i turaiile corespun2toare ei n
H
a
arborelui cotit#
a3 b3 c 4 coe/icieni e0perimentali se aleg din condiie#
Tipul
motorului
Coe/icienii
a b c
M%. $3( $3( $3(
Frecvena rotaiei arborelui cotit al motorului se determin cu relaia&
Frecvena rotaiei ma0ime a arborelui cotit se determin din condiia&
Hentru trasarea caracteristicii e0terioare de turaii a motorului este necesar de
determinat )'- valori curente a puterii e/ective 6H
e
7 a momentului motor e/ectiv 6M
e
7 i a
consumului speci/ic de combustibil 6g
e
7 n diapa2onul de modi/icare a turaiilor
arborelui cotit al motorului de la L
min
la L
ma0
#
Frecvena rotaiei minimale a arborelui cotit se determin din condiia&
Caracteristica e0terioar de turaii a motorului repre2int variaia puterii e/ective
H
e
3 momentuli motor e/ectiv M
e
i a consumului speci/ic de combustibil g
e
n /uncie de
variaia vite2ei unghiulare a arborelui cotit a motorului la deschiderea total a clapetei
de acceleraie sau la acionarea total a cremalierei pompri de in1ecie# %ceti parametri
pot /i calculai cu a1utorul relaiilor&
unde& L
e
4 valorile curente ale vite2ei unghiulare ale arborelui cotit3 rad9s
g
p
4 consumul speci/ic de combustibil la puterea ma0im g9=Kh ce se
alege din condiia&
g
H
B**( 4 *?( g9=Kh
Coe/icienii a
$
3 b
$
3 c
$
se aleg din condiia&
Tipul
motorului
Coe/icienii
a
$
b
$
c
$
M%. $3, $3( (3:
Hrintre valorile L
e
colectate se recomand ca unul dintre punctele de calcul s /ie
L
H
ce corespunde H
ma0
#
Re2ultatele calcilelor se pre2int n tabelul de mai 1os&
L
min
L
$
L
,
L
*
L
;
L
H
L
ma0
L
e
3 rad9s :( $:( ,:( ;(( ),( ?(- -,:
L
e
9L
H
(3$* (3* (3;? (3?? (3:? $ $3,
H
e
3 =K 83, ,,3? *)3: )(3* ?( ?,3* )?3:
M
e
3@m $$?3: $,)3) $,-3: $,)3-) $$)3; $(,3? -:
g
e
3g9=Kh *-8 *,,3? *$:3,) *$(38- *,? *)( ;(*
Caracteristica de turaii a arborelui cotit al motorului se trasea2 pe o coal de
hErtie %; i este ane0at la lucrare#
)onclu#ie& Fup elaborarea lucrrii de laborator m'am /amiliari2at cu metodica
de calcul a caracteristicilor de turaii a motorului i mi'am apro/undat cunotinele n
elaborarea gra/icelor de moment i putere#
*iteratura:
$# M#N# OPQRPSTR3 U#V# WXYTRPS ZMRQT[T\P]^# _`TYPa bcde]fXQXgPTSShi
dRTjdQRk lXmPSTdQYT`SP` $8:8 4 ,*-d#
,# n#M# oTYfdaQcTRdcP3 p#q# rfcf3 s#n# tT\YfgcXa Z_auTRT'vPSX[Pw`dcPj
YXdw`Q XRQT[T\P]ak rPmPSbf $88$ 4 *8d#
*# MRQT[T\P]^Shj deYXRTwSPc xyyM_ 4 $88;
;# Gndrumar pentru e0ecutarea proiectului de an la disciplina %utomobile!3
partea I& Calculul de traciune i indicii tehnici de e0ploatare a automobilului
proiectat!# Chiinu ,((- 4 )? pag#