Sunteți pe pagina 1din 41

Cuprinsul studiului de fezabilitate:

i. Prezentarea firmei Mobexpert Romania.


ii. Bilantul firmei.
iii. Prezentarea obiectivului de investitie si analiza SWOT.
iv. Analiza economico-financiara
a. !ndicatorii metodolo"iei
b. Analiza A#TMA$
c. Analiza %O$OR-&O#'(R
v. (videntierea a trei proiecte de investitii .
vi. %alculul indicatorilor statici. 'econtarea eficientei economice a investitiilor.
vii. %alculul indicatorilor imobilizarilor
viii. %alculul indicatorilor actualizati la momentul n)p)v folosit la actul de actualizare.
ix. %alculul indicatorilor propusi de metodolo"ia bancii mondiale ) folosind aceeasi
rata de actualizare.
x. %entralizarea tuturor indicatorilor de eficienta de investitii .
1. Prezentarea firmei Mobexpert Romania
Firma SC Mobexpert a fost infiintat cu 15 ani in urma si este liderul pieei de mobilier
din Romnia. Cu o cifr de afaceri de 168 de milioane ER !n "##$% &obe'pert se
plaseaz !ntre primele 1" !ntreprinderi europene din industria mobilei. (umai !n
)ucure*ti *i !n ora*ele mari% &obe'pert deine 18+ din piaa de mobilier de cas *i ,#+
din cea a mobilierului de birou. -mbele di.izii sunt lider pe pieele de profil din
Romnia.
&obe'pert este o reea naional de ma/azine *i 0iperma/azine specializate !n .nzarea
de mobilier *i decoraiuni interioare% destinate consumatorilor care doresc produse de
calitate european la preuri accesibile. 1ferta &obe'pert include mobilier de li.in/%
dinin/% dormitor% buctrii% bi% mobilier de teras *i /rdin% decoraiuni% co.oare *i
corpuri de iluminat.
Reeaua &obe'pert cuprinde ,, de ma/azine *i 0iperma/azine !n )ucure*ti% )ra*o.%
2imi*oara% Clu3% Constana% )aia &are% 2r/u &ure*% Clra*i% 4ite*ti% -lba 5ulia% 6e.a%
1radea% 7alai% )istria% 8ucea.a% 4loie*ti% 5a*i% -rad% 6e3% Foc*ani% Rmnicu 9lcea%
-le'andria% 8atu &are% 4iatra (eam% )rila% )acu% Craio.a% )oto*ani% 8ibiu. :ncepnd
cu septembrie "##$% reeaua &obe'pert cuprinde *i un 0iperma/azin desc0is !n capitala
)ul/ariei% la 8ofia.
&obe'pert a fost desemnat drept cea mai de !ncredere marc !n "##5 la cate/oria
;mobilier<% !n studiul &ost 2rusted )rands% pe baza .otului publicului. 4e piata
romaneasca% in "##8% &obe'pert are in .edere consolidarea retelei sale de ma/azine
pentru care a pre.azut o in.estitie de 8 milioane de euro !n patru noi 0iperma/azine la
4loie*ti% 4ite*ti% 8ucea.a *i )ucure*ti = 8un 4laza )erceni.
2oate produsele si ser.iciile acestei companii sunt controlate si e.aluate dupa un plan
stabilit anterior.>a fel acorda o atentie deosebita instruirii personalului % pentru /arantarea
unei ma'ime satisfactii in utilizarea produselor &obe'pert 8.-.
:nfiinat !n urm cu 15 ani% 7rupul &obe'pert este liderul pieei de mobilier din
Romnia. Cu o cifr de afaceri de 168 de milioane ER !n "##$% &obe'pert se plaseaz
!ntre primele 1" !ntreprinderi europene din industria mobilei. (umai !n )ucure*ti *i !n
ora*ele mari% &obe'pert deine 18+ din piaa de mobilier de cas *i ,#+ din cea a
mobilierului de birou. -mbele di.izii sunt lider pe pieele de profil din Romnia.
&obe'pert este specializata in productia de mobilier de li.in/% dinin/% dormitor%
mic mobilier% in stil modern dar realizat cu materiale clasice: lemn masi. si furnir natural.
2 . Bilantul firmei S.C. MOBEXPERT S.A.
Cifra de afaceri ???????. 5,###
C0eltuieli totale ???????.. "@8##
4rofit brut??????????"####
5mpozit ,#+ ?????????.@"##
(r 6enumire element 8uma (r 6enumire element 8uma
1
&ateriale
consumabile
"##
1 Furnizori si creditori
@"##
" &arfuri
@###
"
Credit bancar pe termen
scurt
@###
, 8tocuri ,5## , 8alarii "5##
@
Facturi emise
neincasate
A8##
@ 2otal pasi.e curente
1#$##
5 2otal acti.e curente
1$5##
5
Credit bancar pe termen
lun/
,8##
6 -cti.e fi'e ,#### 6 Capitaluri proprii "5###
$ -mortizarea $### $ Fond de rezer.e 1###
8 2otal acti.e fi'e ",### 8 2otal pasi.e proprii ,68##
2otal acti.e @#5## A 2otal pasi.e @#5##
4rofit de repartizat ?????? 158##
6i.idente ?????????? ,###
4rofit net ??????????1"8##
C0eltuieli directe???????1"###
Ratele capitalurilor scadente???1A##
6obanzi aferente ??????? 5##
4olitica de creditare a firmei:
o Recuperarea creantelor????????. ,# zile
o 4lata furnizorilor si creditorilor ????.. ,# zile
5nformatii le/ate de actiuni:
9aloarea nominala a unei actiuni??." R1(
9aloarea de piata a unei actiuni??... "%5 R1
3 . 1biecti.ul de in.estitie
4e baza bilantului de mai sus% firma doreste saBsi ac0izitioneze noi utila3e mai
performanate pentru dez.oltarea si e'tinderea sa prin obtinerea unui credit bancar.
1biecti.ul acti.itatii firmei 8C &1)EC41R2 8R> il constituie:
-si/urarea materiilor prime% producerea si comercializarea productiei din lemn.
1peratiuni de importBe'port in domeniul sau de acti.itate si alte prestatii si
ser.icii pentru terti.
-tin/erea pe piata europeana de mobila si di.ersificarea /amei sortimentale de
mobile prin utilizarea lemnului in fabricatie.
8copul societatii 8.C. &1)EC41R2 8R> este producerea si comercializarea
produselor din lemn .
1biecti.ele urmarite cu a3utorul politicii de promo.are sunt:
1. influentarea cererii pentru produsul &1)EC41R2% influenta ce poate conduce la:
cresterea consumului in conditiile pastrarii preturilor la acelasi ni.elD
reducerea atitudinii ne/ati.e pe care consumatorul o dez.olta datorita
cresterii preturilorD
informarea si con.in/erea potentialilor consumatoriD
". informarea distribuitorilor si a/entilor de .anzare% imbunatatirea ima/inii
intreprinderii.
ANALIZA SWOT
PUNCTELE
TARI
Calitate ridicate asigurata de materialele si accesoriile de
calitate, de utilajele de prelucrare a lemului per!ormate de
maa de lucru speciali"ata si cu e#perieta i reali"area de
ast!el de produse si de sistemul de cotrol si asigurare a
calitatii$
Materiale furnizate de la mari prelucratori de lemn *
materiale cu propritati speciale +rezistente la temperaturi
foarte inalte) rezistente la umizeala) etc,.
%resterea vanzarilor fata de anul precedent.
-alori favorabile ale lic.iditatii si solvabilitatii.
Posibilitatea de modelare/ adaptare a produsului ori"inar la
preferintele) dimensiunile particulare ale consumatorilor
romani.
P0$%T(#( S#AB(
%osturi relative ridicate determinate de furnizarea de
materiale.
Preturile relativ ridicate.
%osturi "enerate de deplasarea a"entilor de vanzari in
teritoriu.
OPORT0$!TAT!
O1(R!T(
'( M('!0#
!$ %AR( A%T!O$(A2A
Acces la o cate"orie de consumatori cu venituri medii care nu
este satisfacuta de masa firmelor ce actioneaza pe piata .
Patrunderea pe noi piete.
Piata creste si pe masura cresterii veniturilor populatiei pe
ansamblu si se va observa o inclinare spre produse de calitate.
%ererea produselor de mobilier este in crestere .
R!S%0R!#( #A %AR(
(ST( S0P0SA 1!RMA
%ostul in crestere al materiei prime.
Sc.imbari in preferintele consumatorilor .
Aparitia unor noi concurenti care ofera un pac.et atractiv
pret/calitate .
Posibilitati scazute de asi"urare le"ala a produselor
+prote3area produsului impotriva contrafacerilor, pe piata
romaneasca.
4 . -(->5E- EC1(1&5C1BF5(-(C5-R-
Indiatorii metodolo!iei"
RC#$
lucru de capiata
net profit
1## $
1##
"5###
1"8##

$51%"
6eoarece .aloarea acestui indicator depaseste .aloarea medie F5#+G% RC>
indica o situatie fa.orabila.
RES$
1##
stocuri
directe c.eltuieli
$
1##
,5##
1"###

$,@"%86
8ocul este mai mare decit este necesar%ceea ce indica o situatie nefa.orabila
a firmei.
RP%H
1##
afaceri de cifra
net profit
H
1##
5,###
1"8##

H"@%15
6eoarece .aloarea indicatorului depaseste limita 1#+ necesar
desfasurarii unei acti.itati eficiente % indica faptul unei situatii fa.orabile.6eci
acti.itatea este eficienta.
RPA$
1##
active total
net profit
$
1##
@#5##
1"8##

$ ,1%6
9aloarea indicatorului depaseste 1#+% ceea ce indica faptul ca situatia
acti.itatii firmei este fa.orabila.
RR#$
datorii
stocuri curente active
$
1#$##
,5## 1$5##
$1%,
8ituatia firmei este fa.orabila% deoarece acest indicator are o .aloare mai
mare de 1% adica rata de acoperire a lic0iditatii este ridicata.
RRC$
,65
afaceri de cifra
necasate emise facturi
$
,65
5,###
A8##

$ 66 FzileG
RP&$
,65
+
directe c.eltuieli
creditori furnizori
$
,65
1"###
@"##

$ 1"8 FzileG
-cest indicator ofera informatii cu pri.ire la e'istenta lic0iditatilor in
acti.itatea firmei% reflectind situatia fa.orabila a acesteia.
RAC$
aferenta dobanda scadent i capitalulu rata
dividente amortizare net profit
+
+
$ $
5## 1A##
,### $### 1"8##
+
+
$ '
9aloarea acestui indicator fiind supraunitara indica faptul ca firma poate
face afaceri profitabile% a.and capacitate buna de plata buna%c0iar si in cazul
unor credite mari.
RA$
proprii capitaluri
totale obli"atii
$
"5###
,8## 1#$## +
$ #%58
-cest indicator reflecta faptul ca firma are o situatie buna% fiind in stare
saBsi acopere obli/atiile totale din capitalul propr
Analiza A#TMA( "

2A
$ )*)1+
x
1
, )*)1-
x
"
, )*)..
x
,
, )*))/
x
@
, )*000
x
5

x
1
$
active total
curente obli"atii curente active
$
@#5##
1#$## 1$5##
$ #%1$
x
"
H
1##
active total
net profit
H
1##
@#5##
1"8##

H ,1%6
x
,
H
1##
active total
brut profit
H
1##
@#5##
"####

H @A%@
x
@
H
1##
datoriilor a contabila valoarea
propriu i capitalulu a piata de valoarea
H
1##
$8##
,$5##

H
@8#%$$
x
5
H
active total
afaceri de cifra
H
@#5##
5,###
H 1%,
2A
H #%##"#@ I #%@@ I 1%65 I "%88 I 1%, H 6%"
Riscul financiar al firmei este scazut% iar situatia financiara este buna F6%" J "%6$5G
Analiza CO(A(12O#&ER"
2%&
H 1)*1/
R1
1 )*++
R"
, )*3'
R,
, )*1)
R@
1 )*+-
R5


R1
H
active total
stocuri curente active
H
@#5##
,5## 1$5##
H #%,5
R"
H
active total
permanent capitalul
H
@#5##
1### "5### +
H #%6@
R,
H
%A
financiare c.eltuieli
H
5,###
5##
H #%##A@
R@
H
adau"ata valoare
salariatii cu c.eltuieli
H
1#$## 1$5##
"5##

H #%,$
R5
H
"lobala indatorare
%A
H
,8## 1#$##
5,###
+
H ,%66
2%&
H B#%#5, = #%1@ I #%##8" I#%#,$ = #%88 H B1%#,

-cest indicator indica faptul ca firma are o probabilitate mica de faliment.
5 . 4roiectele de in.estitii
8ocietatea &1)EC4ER2 8.-. are la dispozitie , .ariante de proiect de in.estitii
pentru dez.oltarea liniei te0nolo/ice de productie. 8e doreste fundamentarea .ariantei
optime de in.estitii cu a3utorul indicatorilor statici de eficienta aconomica% stiind ca cele
, .ariante de proiect propuse se caracterizeaza prin urmatorii indicatori te0nicoB
economici.
(r 5ndicatorul .& 41 4" 4,
1
!t
din anul
Banul 1
Banul"
Banul,
&ii
lei
1###
@##
"##
@##
8##
5##
B
,##
1"##
$##
5##
B
"
4
.
&ii
buc
,## @"# "8#
,
5
.
&ii
lei
1### A$# 11##
@
%.
&ii
lei
$## 6"# $5#
5
'
-ni 1" 1" 1"
6
% - P . . t
=
&ii
lei
,## ,5# ,5#
$
' P P . t
K =
&ii
lei
,6## @"## @"##
1. In4e5titia 5peifia"

4
!
.
t
s =
,, % ,
,##
1###
1
= =
s
+lei invetiti/buc,
A % 1
@"#
8##
"
= =
s
+lei invetiti/buc,

" % @
"8#
1"##
,
= =
s
+lei investiti/buc,
5
!
s
.
t
=
L
1
1###
1### L
1
= =
s
+lei investiti/buc,
8" % #
A$#
8## L
"
= =
s
+lei investiti/buc,
#A % 1
11##
1"## L
,
= =
s
+lei investiti/buc,
+. Termenul de reuperare al in4e5titiilor

P
!
T
.
t
= ,, % ,
,##
1###
1
= =
T
+ani,

"8 % "
,5#
8##
"
= =
T
+ani,
@" % ,
,5#
1"##
,
= =
T
+ani,
.. Coefiientul de efiienta a in4e5titiei
T !
P
e
t
.
1
= =

, % #
,, % ,
1
1
= =
e
+lei profit anual/6 leu inv,
@@ % #
"8 % "
1
"
= =
e
+lei profit anual/6 leu inv,
"A % #
@" % ,
1
,
= =
e
+lei profit anual/6 leu inv,
-. E6i4alente alulate

' % ! 7 . t
K + =
A@## 1" K $## 1###
1
= + =
7
Fmii lei efort
t,
8"@# 1" K 6"# 8##
"
= + =
7
+mii lei efort t,
1#"## 1" K $5# 1"##
,
= + =
7
+mii lei efort
t,
7. C6eltuieli 5peifie realulate
'
5
8
8
.
K
=
61 % "
,6##
A@##
1
= =
8
+lei efort total/buc,
6@ % 1
5#@#
8"@#
"
= =
8
+lei efort total/buc,

#@ % ,
,,6#
1#"##
,
= =
8
+lei efort total/buc,
'
5
8
8
.
K
L
=
$8 % #
1"###
A@## L
1
= =
8
+lei efort total/6 leu productie,
$1 % #
116@#
8"@# L
"
= =
8
+lei efort total/6 leu productie,
$$ % #
1,"##
1#"## L
,
= =
8
+lei efort total/6 leu productie,,
/. Randamentul eonomi al in4e5titiei
1 =
!
P
R
t
t
6 % " 1
1###
,6##
1
= =
R
+lei Pt/6leu investit,
"5 % @ 1
8##
@"##
"
= =
R
+lei Pt/6leu investit,
5 % " 1
1"##
@"##
,
= =
R
+lei Pt/6leu investit,
TABE# &E CE(TRA#I8ARE A &ATE#OR
(
r
Indiatorul P1 P+ P. Criteriu
1
!t
1### 8## 1"##
min
"
d
, , " min
,
'
1" 1" 1" ma'
@
s
,%,, 1%A @%" min
5
s
L
1 #%8" 1%#A min
6
T
,%,, "%"8 ,%@" min
$
e
#%, #%@@ #%"A ma'
8
7
A@## 8"@# 1#"## min
A
8
"6@ 16@ ,#@ min
1#
8
L
#%$8 #%$1 #%$$ min
11
R
"%6 @%"5 "%5 ma'
7. 5ndicatorii imobilizarilor
9ondurile 5e 6eltuie5 la ineputul anului.
( )
8 . d ! M
d
.
. i +
=
=
1
( ) ( ) "### G 1 , , F @## 1 " , "## 1 1 , @##
1
= + + + + + =
M
+mii lei imobilizari totale,
1 = 8
=
M"
5##F,B1I1GI ,##F,B,I1GH 1,## +mii lei imobilizari totale,
M,
H $##F"B1I1GI 5##F"B"BI1GH1A## +mii lei imobilizari totale,
a: Imobilizarea 5peifia"
4
M
m
.
i
i
=
6 % 6
,##
"###
1
= =
m
+ mii lei imob totale pe buc,
#A % ,
@"#
1,##
"
= =
m
+ mii lei imob totale pe buc,

$85 % 6
"8#
1A##
,
= =
m
+ mii lei imob totale pe buc,
5
M
m
.
i
i
=
L
"
1###
"### L
1
= =
m
+mii lei imob totale/6 leu prod,
,@ % 1
A$#
1,## D
"
= =
m
+mii lei imob totale/6 leu prod,
$" % 1
11##
1A## D
,
= =
m
+mii lei imob totale/6 leu prod,
d
M
m
i
a
=

66 % 666
,
"###
1
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
,, % @,,
,
1,##
"
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
A5#
"
1A##
,
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
b: Efetul eonomi al imobilizarilor "
M ( i i
e =
'
P
e
t
.
=
, % #
1###
,##
1
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
@@ % #
8##
,5#
"
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
"A % #
1"##
,5#
,
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
6## "### , % #
1
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
5$" 1,## @@ % #
"
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
551 1A## "A % #
,
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
: Efetul eonomi 5peifi al imobilizarilor"
4
(
.
i
=

"
,##
6##
1
= =

+mii lei pierderi pe buc,


,6 % 1
@"#
5$"
"
= =

+mii lei pierderi pe buc,A$ % 1
"8#
551
,
= =

+mii lei pierderi pe buc,


5
(
.
i
=

L
6 % #
1###
6## L
1
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


5A % #
A$#
5$" L
"
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


5# % #
11##
551 L
,
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


!
(
t
i
=

L L
6 % #
1###
6## L L
1
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


$15 % #
8##
5$" L L
"
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


@6 % #
1"##
551 L L
,
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


9ondurile 5e 6eltuie5 la mi;loul anului.
( )
8 . d ! M
d
.
. i +
=
=
1
( ) ( ) 165# G 5 % # , , F @## 5 % # " , "## 5 % # 1 , @##
1
= + + + + + =
M
+mii lei imobilizari totale,
=
M"
5##F,B1I#%5GI ,##F,B,I#%5GH 1@## +mii lei imobilizari totale,
5 % # = 8
M,
H $##F"B1I#%5GI 5##F"B"I#%5GH6## +mii lei imobilizari totale,
d: Imobilizarea 5peifia"
4
M
m
.
i
i
=

6 % 5
,##
165#
1
= =
m
+ mii lei imob totale pe buc,

, % ,
@"#
1@##
"
= =
m
+ mii lei imob totale pe buc,
1@ % "
"8#
6##
,
= =
m
+ mii lei imob totale pe buc,
5
M
m
.
i
i
=
L
65 % 1
1###
165# L
1
= =
m
+mii lei imob totale/6 leu
prod,
@@ % 1
A$#
1@## D
"
= =
m
+mii lei imob totale/6 leu prod,
= =
11##
6## D
, m
#%5@ +mii lei imob totale/6 leu prod,

d
M
m
i
a
=
55#
,
165#
1
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
6 % @66
,
1@##
"
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
= =
"
6##
, ma
,## +mii lei imobilizari pe an,
e: Efetul eonomi al imobilizarilor "
M ( i i
e =
'
P
e
t
.
=
, % #
1###
,##
1
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
@@ % #
8##
,5#
"
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
"A % #
1"##
,5#
,
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
@A5 165# , % #
1
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
616 1@## @@ % #
"
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
1$@ 6## "A % #
,
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
f: Efetul eonomi 5peifi al imobilizarilor"
4
(
.
i
=

65 % 1
,##
@A5
1
= =

+mii lei pierderi pe buc,


@6 % 1
@"#
616
"
= =

+mii lei pierderi pe buc,6" % #
"8#
1$@
,
= =

+mii lei pierderi pe buc,


5
(
.
i
=

L
5 % #
1###
@A5 L
1
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


6@ % #
A$#
616 L
"
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


16 % #
11##
1$@ L
,
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


!
(
t
i
=

L L
5 % #
1###
@A5 L L
1
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


$$ % #
8##
616 L L
"
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


1@5 % #
1"##
1$@ L L
,
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


9ondurile 5e 6eltuie5 la 5far5itul anului.
( )
8 . d ! M
d
.
. i +
=
=
1
( ) ( ) 1### G # , , F @## # " , "## # 1 , @##
1
= + + + + + =
M
+mii lei imobilizari totale,
=
M"
5##F,B1I#GI ,##F,B,I#GH1### +mii lei imobilizari totale,
# = 8
M,
H $##F"B1I1GI 5##F"B"I1GH1A## +mii lei imobilizari totale,
!: Imobilizarea 5peifia"
4
M
m
.
i
i
=

,, % ,
,##
1###
1
= =
m
+ mii lei imob totale pe
buc,

= =
@"#
1###
" m
"%@ + mii lei imob totale pe buc,
$85 % 6
"8#
1A##
,
= =
m
+ mii lei imob totale pe buc,
5
M
m
.
i
i
=
L
1
1###
1### L
1
= =
m
+mii lei imob totale/6 leu prod,
= =
A$#
1### D
" m
1%#, +mii lei imob totale/6 leu prod,
$" % 1
11##
1A## D
,
= =
m
+mii lei imob totale/6 leu prod,

d
M
m
i
a
=
,, % ,,,
,
1###
1
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
,, % ,,,
,
1###
"
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
A5#
"
1A##
,
= =
ma
+mii lei imobilizari pe an,
6: Efetul eonomi al imobilizarilor "
M ( i i
e =
'
P
e
t
.
=
, % #
1###
,##
1
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
@@ % #
8##
,5#
"
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
"A % #
1"##
,5#
,
= =
e
+mii lei pe profit/6 leu investit,
,## 1### , % #
1
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
@@# 1### @@ % #
"
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
551 1A## "A % #
,
= =
(
+mii lei pierderi din imobilizari,
i: Efetul eonomi 5peifi al imobilizarilor"
4
(
.
i
=

1
,##
,##
1
= =

+mii lei pierderi pe buc,


#5 % 1
@"#
@@#
"
= =

+mii lei pierderi pe buc,A$ % 1
"8#
551
,
= =

+mii lei pierderi pe buc,


5
(
.
i
=

L
, % #
1###
,## L
1
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


@5 % #
A$#
@@# L
"
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


5 % #
11##
551 L
,
= =

+mii lei pierderi/6 leu productie obtinuta,


!
(
t
i
=

L L
= =
1###
,## L L
1
#%, +mii lei pierderi /6 leu investit,
55 % #
8##
@@# L L
"
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


5 % #
1"##
551 L L
,
= =

+mii lei pierderi /6 leu investit,


Analizarea proiectelor propuse dupa c.eltuirea fondurilor
6in urma analizarii tabelului de mai sus% momentul optim pentru c0eltuirli de
in.estitii este la mi3locul anului.
(r. Indiatori P1 <=$1: P% &'(),*+ P, &'()+
6 &i 1,## 6## 1###
9 mi ,%#A "%1@ "%@
:
mi
L
1%,@ #%5@ 1
; ma @,,%,, ,## ,,,%,,
< Ei 551 1$@ ,##
=

1%,6 #%6" 1
>

L
#%5 #%16 #%,
?

L L
#%@6 #%@5 #%,
Analiza efectului de levier financiar
Firma 8C &1)EC4ER2 8.-. cu acti.itate de productie isi propune sa se e'tinda si
sa se dez.olte prin modernizarea utila3elor din sectiile de productie% insa pentru toate
acestea a.and ne.oie de un capital de 18 mii R1(.
4entru procurarea acestor surse de finantare firma ia in considerare urmatoarele
.ariante% pentru care se cunoaste rata dobanzii de A+% rentabilitatea economica de 15+ si
impozitul pe profit 16+.
- mii RO$-
-arianta 6 -arianta9 -arianta: -arianta;
7
%apitalul
6? 6= 69 6@
'
'atoria
@ 9 = ?
7
'
#
=
Rata indatorarii
@ @)69< @)< @)?
R(
Rentabilitatea economica
6< 6< 6< 6<
' e

%.eltuieli financiare
@ @)6? @)<; @)>9
Rezultatele inainte de 6< 6;)?9 6;);= 6;)9?
impozit
%alculul impozitului 9); 9):> 9):6 9)9?
Rezultatul net 69)= 69);< 69)6< 69
#A#+Re-e, @ @)@@>< @)@: @)@;?
R1
Rentabilitatea financiara
@)> @)>> 6)@6 6)9
5n urma acestei analize se constata ca la rata dobanzii de A+ si o rata a rentabilitatii
de 15+% efectul de le.ier creste pe masura ce creste rata de indatorare% iar rentabilitatea
financiara are o tendinta de crestere.
8 .!dicatorii actualizati
Actuali"area idicatorilor la mometul puerii i !uctiue a o-iecti.ului de i.estitii
P()
a(/01
In4e5titia totala atualizata la momentul >p?
G 1 F
1
#
a
! !
.
d
.
.
p
ta
+

=
=
A#" @## "## @##
G 16 % # 1 F G 16 % # 1 F G 16 % # 1 F
" 1 #
1
= + + =
+ + +
!
p
ta

mii lei
A#5 ,## 5##
G 16 % # 1 F G 16 % # 1 F
" #
"
= + =
+ +
!
p
ta
mii lei
G 16 % # 1 G 16 % # 1 F
1 #
,
F 5## $##
+ +
+ =
!
p
ta
A 15## mii lei
Profitul total atualizat la momentul >p?
P
a
a
P . '
'
p
ta
a

=
+
+
G 1 F
G 1 F
1
d 6
n 4H# .
$" % 1@1, ,##
16 % #
1
G 16 % # 1 F
G 16 % # 1 F
1"
1"
1
=

=
+
+
P
p
ta
mii lei
18"# ,5#
16 % #
1
G 16 % # 1 F
G 16 % # 1 F
1"
1"
1
=

=
+
+
P
p
ta
mii lei
18"# ,5#
16 % #
1
G 16 % # 1 F
G 16 % # 1 F
1"
1"
1
=

=
+
+
P
p
ta
mii lei
Randamentul eonomi atualizat la momentul >p?
1 =
!
P
R p
ta
p
ta
p
a
56$ % # 1
A#"
$" % 1@1,
1
= =
R
p
a
+mii lei profit final/6 leu investit,
#11 % 1 1
A#5
18"#
"
= =
R
p
a
Fmii lei profit final/6 leu investit,
"1, % # 1
15##
18"#
,
= =
R
p
a
+mii lei profit final/6 leu investit,
Termenul atualizat de reuperare a in4e5titiei
G 1 lo/F
G K lo/F lo/
a
a
! P P
T
p
ta . .
p
a
+

=
@5 % @
G 16 % # 1 lo/F
G A#" K 16 % # ,## lo/F ,## lo/
1
=
+

=
T
p
a
ani
6"5 % ,
G 16 % # 1 lo/F
G A#5 K 16 % # ,5# lo/F ,5# lo/
"
=
+

=
T
p
a
ani
86 % $
G 16 % # 1 lo/F
G 15## K 16 % # ,5# lo/F ,5# lo/
,
=
+

=
T
p
a
ani
9 .!ndicatorii Bancii Mondiale
8.C. &1)EC4ER2 8.-. dispune de un proiect de in.estitii in .ederea realizarii
unei noi capacitate de productie caracterizata de urmatorii indicatori te0nicoBeconomici %
prin care se fundamenteaza eficienta economica a proiectului de in.estitie.
-cest proiect de in.estitii se caracterizeaza pe orizontul dI6H,I1"H15 ani.
Proietul 1
6 It C6 @6
G 16 % # 1 F
1
+
. @6a %6 %6a %(6 %(6a
1 @## B @## #%86" ,@@%8 B B B@## B,@@%8
" "## B "## #%$@, 1@8%6 B B B"## B1@8%6
, @## B @## #%6@# "56 B B B@## B"56
@ B $## $## #%55" ,86%@ 1### 55" ,## 165%6
5 B $## $## #%@$6 ,,,%" 1### @$6 ,## 1@"%8
6 B $## $## #%@1# "8$ 1### @1# ,## 1",
$ B $## $## #%,5, "@$%1 1### ,5, ,## 1#5%A
8 B $## $## #%,#5 "1,%5 1### ,#5 ,## A1%5
A B $## $## #%"6" 18,%@ 1### "6" ,## $8%6
1# B $## $## #%""6 158%" 1### ""6 ,## 6$%8
11 B $## $## #%1A5 1,6%5 1### 1A5 ,## 58%5
1" B $## $## #%168 11$%6 1### 168 ,## 5#%@
1, B $## $## #%1@5 1#1%5 1### 1@5 ,## @,%5
1@ B $## $## #%1"5 8$%5 1### 1"5 ,## ,$%5
15 B $## $## #%1#$ $@%A 1### 1#$ ,## ,"%1
Total 1))) 3-)) 0-)) 1 @ta$.)'/*+ 11))) %ta$..+- +/)) %(ta$+'+*/
An!a;amentul de apital
G 1 F
1
G F
1
1
a
% ! 7 . .
d
.
. ta
+

+ =
+
=
$ ,#$6%" mii lei
Raportul dintre 4eniturile totale atualizate 5i o5turile totale atualizate
= =
7
-
ta
ta
r
#8 % 1
" % ,#$6
,,"@
=

G 1 F
1
1
a
- - . .
' d
.
ta
+

+
=
=
r H1%#8 J 1 % deci proiectul mer/e bine
A4anta;ul net total atualizat
= =
7 - A$ ta ta ta
,,"@ = ,#$6%" H "@$%8 mil lei
!n urma calculelor rezulta ca -taB7ta) raportul dintre venituri si costuri este
supraunitar.
A$taB@)ceea ce exprima faptul ca proiectul este efficient ) acceptabil si se
poate continua analiza.
%enitul net total atualizat
6 % "$"
1
G 1 F
1
= =
+

+
=
a
-$ -$ .
' d
.
. ta mii lei
Rezultatul arata ca proiectul de investitii este favorabil) deoarece c.eltuielile
sunt acoperite si se inre"istreaza si un profit suficient.
Indiele de profitabilitate
6. in functie de valoarea investitiei totale
"6 % "$ 1##
1###
6 % "$"
1## = = =
!
-$
8
t
ta
C
9. in functie de valoarea investitiilor totale actualizate
"8 % ,# 1##
A#"
6 % "$"
1##
L
= = =
!
-$
8
ta
ta
C
:. in forma actualizata
, % 1 1
A#"
6 % "$"
1 = + = + =
!
-$
8
ta
ta
a
%u cit indicele de profitabilitate va fi mai mare) cu atat proiectele sunt mai
bune.) deci proiectul va fi eficient.
Rata interna de rentabilitate
( )
-$ -$
-$
a a a R!R
ta ta
ta
+
+
+
+ =
min ma' min
aH16+ 9(ta H "$"%6
aH"#+ 9(ta H 6$%@
aH"5+ 9(ta H B8#%@
(r %(6
G "# % # 1 F
1
+
.
%(6a
G "5 % # 1 F
1
+
.
%(6a
1 B@## #.8,, B,,,." #.8## B,"#
+ B"## #.6A@ B1,8.8 #.6@# B1"8
. B@## #.5$A B",1.6 #.51" B"#@.8
- ,## #.@8" 1@@.6 #.@1# 1",
7 ,## #.@#" 1"#.6 #.,"8 A8.@
/ ,## #.,,5 1##.5 #."6" $8.6
' ,## #."$A 8,.$ #."1# 6,
3 ,## #.",, 6A.A #.168 5#.@
0 ,## #.1A@ 58." #.1,@ @#."
1) ,## #.16" @8.6 #.1#$ ,".1
11 ,## #.1,5 @#.5 #.#86 "5.8
1+ ,## #.11" ,,.6 #.#6A "#.$
1. ,## #.#A, "$.A #.#55 16.5
1- ,## #.#$8 ",.@ #.#@@ 1,."
17 ,## #.#65 1A.5 #.#,5 1#.5
Total +/)) 1 /'.- 1 13).-
+ , % ""
@ % 8# @ % 6$
@ % 6$
+G "# + "5 F + "# =
+
+ =
R!R
G F
G F
valuta
lei
-$
7
%R$A
ta
ta
= 1 ER1 H ,%6 lei
Mta H ,#$6%" mii lei
9(ta H "$"%6 mii lei
-$taA><)>9 mii (0RO
6, % @#
$" % $5
" % ,#$6
= =
%R$A
lei capital an"a3at la un (0RO -$ta.
Proietul +
An!a;amentul de apital

G 1 F
1
G F
1
1
a
% ! 7 . .
d
.
. ta
+

+ =
+
=
$"68,%6 mii lei
6 It C6 @6
G 16 % # 1 F
1
+
. @6a %6 %6a %(6 %(6a
1
5#
#
B 5## #%86" @,1 B B B5## B@,1
" B B B #%$@, B B B B B
,
,#
#
B ,## #%6@# 1A" B B B,## B1A"
@ B 6"# 6"# #%55" ,@"%" A$# 5,5%@ ,5# 1A,%"
5 B 6"# 6"# #%@$6 "A5%1 A$# @61%$ ,5# 166%6
6 B 6"# 6"# #%@1# "5@%" A$# ,A$%$ ,5# 1@,%5
$ B 6"# 6"# #%,5, "18%8 A$# ,@"%@ ,5# 1",%6
8 B 6"# 6"# #%,#5 18A%1 A$# "A5%8 ,5# 1#6%$
A B 6"# 6"# #%"6" 16"%@ A$# "5@%1 ,5# A1%$
1# B 6"# 6"# #%""6 1@#%1 A$# "1A%" ,5# $A%1
11 B 6"# 6"# #%1A5 1"#%A A$# 18A%1 ,5# 68%"
1" B 6"# 6"# #%168 1#@%1 A$# 16"%A ,5# 58%8
1, B 6"# 6"# #%1@5 8A%A A$# 1@#%6 ,5# 5#%$
1@ B 6"# 6"# #%1"5 $$%5 A$# 1"1%" ,5# @,%$
15 B 6"# 6"# #%1#$ 66%, A$# 1#,%$ ,5# ,$%@
Total
3)
)
'--
)
3+-
)
1 @ta$+/3.*/
11/-
)
%ta$.++.*
3
.-)) %(ta$7-)*+
Raportul dintre 4eniturile totale atualizate 5i o5turile totale atualizate
= =
7
-
ta
ta
r
"# % 1
6 % "68,
8 % ,"",
=

G 1 F
1
1
a
- - . .
' d
.
ta
+

+
=
=
r H1%"# J 1 % deci proiectul mer/e mai departe.
A4anta;ul net total atualizat
= =
7 - A$ ta ta ta
,"",%8B"68,%6 H 5@#%" mii lei
!n urma calculelor rezulta ca -taB7ta) raportul dintre venituri si costuri este
supraunitar.
A$taB@)ceea ce exprima faptul ca proiectul este efficient ) acceptabil si se
poate continua analiza.
%enitul net total atualizat
" % 5@#
1
G 1 F
1
= =
+

+
=
a
-$ -$ .
' d
.
. ta mii lei
Rezultatul arata ca proiectul de investitii este favorabil) deoarece c.eltuielile
sunt acoperite si se inre"istreaza si un profit suficient.
Indiele de profitabilitate
in functie de valoarea investitiei totale
5" % 6$ 1##
8##
" % 5@#
1## = = =
!
-$
8
t
ta
C
in functie de valoarea investitiilor totale actualizate
6A % 5A 1##
A#5
" % 5@#
1##
L
= = =
!
-$
8
ta
ta
C
in forma actualizata
5A6 % 1 1
A#5
" % 5@#
1 = + = + =
!
-$
8
ta
ta
a
%u cit indicele de profitabilitate va fi mai mare) cu atat proiectele sunt mai
bune.) deci proiectul va fi eficient.
Rata interna de rentabilitate
( )
-$ -$
-$
a a a R!R
ta ta
ta
+
+
+
+ =
min ma' min
aH16+ 9(ta H 5@#%"
aH"5+ 9(ta H 11,%5
aH,#+ 9(ta H B1"%A,
(r %(6
G "5 % # 1 F
1
+
.
%(6a
G , % # 1 F
1
+
.
%(6a
1 B5## #%8## B@## #.$6A B,8@.6"
+ B #%6@# B #.5A" #
. B,## #%51" B15@%" #.@55 B1,6.55
- ,5# #%@1# 1@,%5 #.,5# 1"".5@
7 ,5# #%,"8 11@%8 #."6A A@."$
/ ,5# #%"6" A1%$ #."#$ $".51
' ,5# #%"1# $,%5 #.15A 55.$8
3 ,5# #%168 58%8 #.1", @".A1
0 ,5# #%1,@ @6%A #.#A@ ,,.##
1) ,5# #%1#$ ,$%@ #.#$, "5.,A
11 ,5# #%#86 ,#%1 #.#56 1A.5,
1+ ,5# #%#6A "@%1 #.#@, 15.#"
1. ,5# #%#55 1A%" #.#,, 11.56
1- ,5# #%#@@ 15%@ #.#"5 8.8A
17 ,5# #%#,5 1"%, #.#"# 6.8@
Total .)7) 1 11.*7 1 11+*0.
+ 5 % "A
A, % 1" 5 % 11,
5 % 11,
+G "5 + ,# F + "5 =
+
+ =
R!R
G F
G F
valuta
lei
-$
7
%R$A
ta
ta
= 1 ER1 H ,%6 lei
Mta H "68,%6 mii lei
9(ta H 5@#%" mii lei
-$taA 6<@ mii (0RO
8A % 1$
15#
6 % "68,
= =
%R$A
lei capital an"a3at la un (0RO -$ta.
Proietul
An!a;amentul de apital

G 1 F
1
G F
1
1
a
% ! 7 . .
d
.
. ta
+

+ =
+
=
$,8$1%$@ mii lei
Raportul dintre 4eniturile totale atualizate 5i o5turile totale atualizate
= =
7
-
ta
ta
r
#A$ % 1
$@ % ,8$1
5, % @"@8
=

G 1 F
1
1
a
- - . .
' d
.
ta
+

+
=
=
r H1%#A$ J 1 % deci proiectul mer/e mai departe.
A4anta;ul net total atualizat
= =
7 - A$ ta ta ta
@"@8%5,B,8$1%$@ H ,$6%8 mii lei
!n urma calculelor rezulta ca -taB7ta) raportul dintre venituri si costuri este
supraunitar.
6 It C6 @6
G 16 % # 1 F
1
+
. @6a %6 %6a %(6 %(6a
1 $## B $## #%86" 6#,%@ B B B$## B6#,%@
" 5## B 5## #%$@, ,$1%5 B B B5## B,$1.5
, B $5# $5# #%6@# @8# 11## $#@ ,5# ""@
@ B $5# $5# #%55" @1@ 11## 6#$%" ,5# 1A,%"
5 B $5# $5# #%@$6 ,5$ 11## 5",%6 ,5# 166%6
6 B $5# $5# #%@1# ,#$%5 11## @51 ,5# 1@,%5
$ B $5# $5# #%,5, "6@%$ 11## ,88%, ,5# 1",%6
8 B $5# $5# #%,#5 ""8%$ 11## ,,5%5 ,5# 1#6%$
A B $5# $5# #%"6" 1A6%5 11## "88%" ,5# A1%$
1# B $5# $5# #%""6 16A%5 11## "@8%6 ,5# $A%1
11 B $5# $5# #%1A5 1@6%" 11## "1@%5 ,5# 68%"
1" B $5# $5# #%168 1"6 11## 18@%8 ,5# 58%8
1, B $5# $5# #%1@5 1#8%$ 11## 15A%5 ,5# 5#%$
1@ B $5# $5# #%1"5 A,%$ 11## 1,$%5 ,5# @,%$
Total
1+)
)
0))
)
1)+)
)
1 @ta$.3'1*'-
1.+)
)
%ta$-+-3*7
.
.))) %(ta$.'/*''
A$taB@)ceea ce exprima faptul ca proiectul este efficient ) acceptabil si se
poate continua analiza.
%enitul net total atualizat
$$ % ,$6
1
G 1 F
1
= =
+

+
=
a
-$ -$ .
' d
.
. ta mii lei
Rezultatul arata ca proiectul de investitii este favorabil) deoarece c.eltuielile
sunt acoperite si se inre"istreaza si un profit suficient.
Indiele de profitabilitate
in functie de valoarea investitiei totale
@ % ,1 1##
1"##
$$ % ,$6
1## = = =
!
-$
8
t
ta
C
in functie de valoarea investitiilor totale actualizate
11 % "5 1##
15##
$$ % ,$6
1##
L
= = =
!
-$
8
ta
ta
C
in forma actualizata
"5 % 1 1
15##
$$ % ,$6
1 = + = + =
!
-$
8
ta
ta
a
%u cit indicele de profitabilitate va fi mai mare) cu atat proiectele sunt mai
bune.) deci proiectul va fi eficient.
Rata interna de rentabilitate
( )
-$ -$
-$
a a a R!R
ta ta
ta
+
+
+
+ =
min ma' min
aH16+ 9(ta H ,$@%A
aH"#+ 9(ta H 1@8%@"
aH"5+ 9(ta H B@5%5$
(r %(6
G "# % # 1 F
1
+
.
%(6a
G "5 % # 1 F
1
+
.
%(6a
1 B$## #.8,, B58,.,, #%$$5 B56#.##
+ B5## #.6A@ B,@$."" #%6#1 B,"#.##
. ,5# #.5$A "#".55 #%@66 1$A."#
- ,5# #.@8" 168.$A #%,61 1@,.,6
7 ,5# #.@#" 1@#.66 #%"8# 11@.6A
/ ,5# #.,,5 11$."1 #%"1$ A1.$5
' ,5# #."$A A$.68 #%168 $,.@#
3 ,5# #.",, 81.@# #%1,# 58.$"
0 ,5# #.1A@ 6$.8, #%1#1 @6.A8
1) ,5# #.16" 56.5, #%#$8 ,$.58
11 ,5# #.1,5 @$.11 #%#61 ,#.#6
1+ ,5# #.11" ,A."5 #%#@$ "@.#5
1. ,5# #.#A, ,".$1 #%#,$ 1A."@
1- ,5# #.#$8 "$."6 #%#"8 15.,A
Total .))) 1 1-3.-+ 1 1-7.7'
+ 8, % ",
5$ % @5 @" % 1@8
@" % 1@8
+G "# + "5 F + "# =
+
+ =
R!R
Proiectul este acceptat.Se considera un nivel al indicatorului.
G F
G F
valuta
lei
-$
7
%R$A
ta
ta
= 1 ER1 H ,%6 lei
Mta H ,8$1%$@ mii lei
9(ta H ,$6%$$ mii lei
9(taH1#@%66 mii (0RO
AA % ,6
66 % 1#@
$@ % ,8$1
= =
%R$A
lei capital an"a3at la un (0RO -$ta.
10 Centralizarea tuturor indiatorilor de efiienta de in4e5titii .
5n urma studiului realizat% studiu ce are in .edere posibilitatea e'tinderii si
modernizarea liniei te0nolo/ice precum si e'tinderea productiei% se constata ca din toate
cele trei proiecte de in.estitii analizate numai unul se do.edeste a fi eficient urmarind
rezultate ma'ime.
5n prezentul studiu au fost calculati indicatorii economici de fundamentare a
eficientei economice% indicatorii imobilizarilor cat si indicatorii propusi de )anca
&ondiala.
4e baza tabelului de mai 3os se poate face o comparatie intre proiectele analizate%
cel efficient do.edinduBse a fi al doilea proiect.
(r Indiatori Proiet1 Proiet+ Proiet. Criterii
1 5t 1### 8## 1"## minim
+ d , , " minim
. 6 1" 1" 1" ma'im
- s ,%,, 1%A @%" minim
7 sN 1 #%8" 1%#A &inim
/ 2 ,%,, "%"8 ,%@" &inim
' e #%, #%@@ #%"A &a'im
3 M A@## 8"@# 1#"## &a'im
0 O "%61 1%6@ ,%#@ &inim
1) ON #%$8 #%$1 #%$$ &inim
11 R "%6 @%"5 "%5 &a'im
1+ &i "### 1,## 1A## &inim
1. mi 6%6 ,%#A 6%$85 &inim
1- miN " 1%,@ 1%$" &inim
17 ma 666%66 @,,%,, A5# &inim
1/ Ei 6## 5$" 551 &inim
1'

i
" 1%,6 1%A$ &inim
13

L
i
#%6 #%5A #%5 &inim
10

L L
i
#%6 #%$15 #%@6 minim
+)
!
p
ta
A#" A#5 15## &inim
+1
P
p
ta
1@1,%$" 18"# 18"# &inim
++
R
p
a
#%56$ 1%#11 #%"1, &inim
+.
T
p
a
@%@5 ,%6"5 $%86 &inim
+- Mta ,#$6%" "68,%6 ,8$1%$@ &a'im
+7 r 1%#8 1%"# 1%#A$ &a'im
+/ 9(ta "$"%6 5@#%" ,$6%$$ &a'im
+' O "@%"6+ 6$%5"+ ,1%@+ &a'im
+3 ON ,#%"8+ 5A%6A+ "5%11+ &a'im
+0 Oa 1%, 1%5A6 1%"5 &a'im
.) R5R ""%,+ "A%5+ ",%8,+ &a'im
.1 CR(- @#%6, 1$%8A ,6%AA &inim