Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Politehnica din Timisoara

Facultatea de Constructii Sectia Instalatii


Master Anul I Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii

REFERAT
Confort ambiental
Principii functionale ale aparatelor si dispozitivelor folosite in
definirea confortului ambiental
Prof. Indrumator:
Prof. Bancea Olga
Student masterand:
Nistor C-tin Ilie

2!

Construciile de locuine au evoluat de la ad!posturile simple "#ordeie$ coli#e$ ca#ane% spre
locuina modern!$ acel tot unitar or&anizat pe criterii 'uncionale (i estetice$ care s!)i asi&ure omului
ad!post$ protecie$ dar (i con'ort*
Con'ortul reprezint! totalitatea condiiilor materiale care asi&ur! o e+isten! civilizat!$ pl!cut!$
comod! (i i&ienic!*
Factorii care determina con'ortul am#iental al locuinei sunt,
) 'actori de construcie, 'orma (i dimensiunile interioarelor$ aran-area mo#ilierului .n .nc!pere$ ansam#lul
instalaiilor interioare/
) 'actori 'izici, microclimatul "compoziia aerului$ umiditatea$ temperatura%$ iluminarea$ culoarea$ z&omotul$
estetica (i i&iena interioarelor*
0ocuina actual!$ 'ie c! este situata .ntr)un apartament la #loc$ 'ie c! este situat! .ntr)o cas! cu un
sin&ur nivel (i cu o curte proprie$ tre#uie corelat! dimensional cu num!rul mem#rilor 'amiliei$ iar spaiul de
locuit tre#uie s! corespund! necesitailor (i activit!ilor pe care le des'!(oar! ace(tia* 1mp!rirea spaiului
va ine seama de destinaia 'iec!rei .nc!peri$ respect2nd compartimentarea clasic!$ .ncep2nd chiar de la
intrare, hol$ camera de zi$ dormitoare$ #uc!t!ria$ #aia (i alte ane+e* Forma spaiului interior poate 'i
modi'icat! prin utilizarea pl!cilor din &hips carton*
Con'ortul locuinei ine seama (i de e+istenta reelelor de utilit!i speci'ice ) reeaua de ap!
pota#il!$ reeaua de canalizare$ reeaua de &aze$ reeaua termic!$ reeaua electric! c2t (i de alte
sisteme cum ar 'i sistemele de ventilaie3climatizare$ in'ormatice$ de telecomunicaii$ de securitate
"antie'racie%$ .mpotriva incendiilor$ automatiz!rile casnice pentru comand! la distan!*
0a asi&urarea con'ortului .ntr)o locuin! contri#uie (i 'inisa-ele interioare "perei$ pla'on$
pardoseal!%$ realizate .n 'uncie de destinaia .nc!perilor ast'el,
) pereii pot 'i zu&r!vii "&let$ vopsea lava#il!%$ placai cu 'aiana$ lam#riuri$ tapet/
) pardoseala poate 'i din sc2nduri "du(umea%$ parchet$ &resie$ mozaic$ piatr!$ mochet! etc/
) pla'onul se poate zu&r!vi sau acoperi cu placi din &hips carton .n care se pot monta (i corpurile de
iluminat*
Aran-area mo#ilierului tradiional sau modern ) tre#uie s! se 'ac! in2nd cont de utilitatea dar (i
de estetica interioarelor$ ast'el .nc2t s! se o#in! un echili#ru .ntre 'orma (i dimensiunile spaiilor interioare
(i modul de amplasare a o#iectelor* Mo#ilierul poate 'i utilizat modular$ cu posi#ilitatea de a 'i mutat dup!
necesitatea (i &ustul 'iec!ruia* 1n 'uncie de destinaia .nc!perilor$ mo#ilierul este diversi'icat ast'el .nc2t s!
corespund! necesitailor utilizatorilor* Ast'el e+ist! mo#ilier, pentru depozitare "dulapul%$ pentru (edere (i
odihn! "canapea$ 'otoliu$ scaune%$ pentru dormit "paturi pentru una sau dou! persoane%$ pentru prepararea
(i servitul mesei "mese pentru 4$ 5 sau 67 persoane%*
Microclimatul este dat de compoziia aerului$ umiditatea (i temperatura sa*Aerul din spaiile
interioare ale locuinei nu tre#uie s! ai#! .n compoziie un coninut mare de dio+id de car#on* 8l poate 'i
.mprosp!tat printr)o ventilaie natural! "deschiderea 'erestrelor% sau arti'icial! "aer condiionat$ ventilator%*
1n #uc!t!rie$ hota -oac! un rol important .n meninerea purit!ii aerului*
O umiditate relativ ridicat! a aerului activeaz! su#stanele mirositoare$ accentu2nd starea de
discon'ort* O umiditate relativ sc!zut! "su# 97:% produce o atmos'er! uscat! ce poate irita c!ile
respiratorii*
Temperatura optim! depinde de natura activit!ilor des'!(urate .n spaiul respectiv, .n camera de zi, ;6<C$
.n dormitor 6=<C$ .n casa sc!rilor 65<C*
Iluminatul se va 'ace .n 'uncie de destinaia .nc!perilor (i de dimensiunile acestora* Insu'iciena$
ca (i e+cesul de lumin!$ determin! apariia o#oselii 'iziolo&ice (i a tensiunii psihice* Iluminarea spaiilor
interioare se poate 'ace natural sau arti'icial$ impun2ndu)se$ pe l2n&! iluminatul &eneral$ (i unul local*
0umina natural! p!trunde prin 'erestre$ re&l2ndu)i)se intensitatea (i tonalitatea .n 'uncie de or!$ vreme (i
sezon prin perdele$ draperii$ -aluzele$ storuri* Iluminatul arti'icial poate 'i, de am#ian!$ care permite
orientarea .n spaiu (i d! via! camerei$ 'uncional "local% ) indispensa#il acolo unde omul cite(te$ scrie$ se
-oac!$ coase etc*$ decorativ ) care creeaz! sau su#liniaz! atmos'era interioarelor*
0umina (i culoarea se in'lueneaz! reciproc$ alc!tuind .mpreuna am#iana vizual!*Culorile sunt
cele care dau atmos'era .ntr)o locuina* Culorile 'olosite la 'inisa-ele pereilor dintr)o .nc!pere$ ale
pla'onului$ armonizate cu pre'erinele locatarilor$ contri#uie la realizarea con'ortului am#iental al locuinei$
prin in'luena asupra st!rii de spirit a oamenilor* Am#ientul locuinei tre#uie armonizat prin culori .n 'uncie
de orientarea .nc!perilor "spre sud$ nord$ est$ vest% (i de destinaia lor "camera de zi$ dormitor$ #uc!t!rie$
#aie%* O armonie coloristic! echili#rat! se poate realiza 'ie prin com#inaia mai multor culori$ 'ie prin
com#inaia de nuane ale aceleia(i culori* >e o#icei se 'olosesc minim trei culori, a mo#ilierului$ a tapieriei
(i a elementelor decorative*
?&omotele interioare (i e+terioare locuinei pot produce tul#ur!ri psiholo&ice (i 'iziolo&ice
.nsemnate$ chiar dac! sunt de mic! intensitate$ dac! au o mani'estare continu!* >e aceea se impune o
izolare 'onic! a locuinei$ ca element de prote-are a surselor de z&omot* Ascensorul este izolat de restul
cl!dirii prin perei du#li$ dintre care cel interior este din material izolant/ 'i+area conductelor de ap! (i
canalizare pe ziduri se 'ace prin man(oane izolatoare*
Un 'actor determinant .n asi&urarea con'ortului locuinei este (i &radul de i&ien!, .n locuin!
tre#uie s! se 'ac! cur!enie .n 'iecare zi$ pra'ul tre#uie (ters$ tre#uie des'!(urate activit!i de com#atere a
eventualilor musa'iri nepo'tii "&2ndaci$ 'urnici%*
1n locuinele moderne$ o serie de 'actori contri#uie la sporirea con'ortului am#iental*>intre
ace(tia$ .m#un!t!irea (i per'ecionarea accesoriilor electrice o'er! condiii de via! mai #une* @ariatoarele
de curent re&leaz! intensitatea luminii .n camer!$ printr)o simpl! ap!sare a #utonului$ .n 'uncie de
necesitai (i de perioada zilei* Priza cu pro&ramare este prev!zuta cu cronometru care d! posi#ilitatea
cupl!rii (i decupl!rii unui aparat la o anumita or!* 1ntrerup!toarele sau comutatoarele cu led au avanta-ul
c! semnalul luminos "ledul% r!m2ne aprins c2nd lumina este .ntrerupt!$ ast'el c! pot 'i u(or depistate (i
.ntrerupte* @ariatoarele de lumin! telecomandate re&leaz! &radul de iluminare prin comanda de la
distan!* ASimulatorul de prezen! permite ca la di'erite perioade de timp lumina s! se aprind! asi&ur2nd
protecie .n cazul a#senei locatarilor pe timp mai .ndelun&at*
Bi cre(terea randamentului .nc!lzirii$ deziderat realizat prin sistemul de .nc!lzire prin perei sau
prin pardoseal!$ contri#uie la sporirea con'ortului am#iental al locuinei* Sistemele tradiionale "calori'ere$
radiatoare% emit c!ldur!$ dar temperatura aerului r!m2ne mai sc!zut! spre podea* 1nc!lzirea prin
pardoseal! distri#uie c!ldura pe toata supra'aa podelei$ aerul cald se ridic!$ iar camera se .nc!lze(te .n
ansam#lul ei$ temperatura pardoselii r!m2n2nd .ns! tot timpul mai ridicat!* 1nc!lzirea podelei se poate
'ace cu evi cu ap! cald! sau cu a-utorul unor rezistene electrice* Instalarea evilor sau a ca#lurilor se
poate 'ace su# orice tip de pardoseal!$ 'ie din pl!ci de &resie$ 'ie podea laminat! sau du(umea de lemn*
Un alt element de noutate care contri#uie la sporirea con'ortului locuinei este podeaua
laminat!$ care se compune din lamele strati'icate .m#inate .ntre ele* 0amelele sunt 'ormate din trei straturi,
la supra'a! ) stratul decorativ$ rezistent la a#raziune$ mi-locul realizat dintr)un material cu duritate mare$
iar la #az! stratul in'erior$ nelaminat* Acest tip de podea are o rezisten! mare la a#raziune$ z&2rieturi$
presiune$ la su#stane chimice$ arsuri (i colorani$ nu necesit! o .ntreinere special! (i are o durata de
via! de circa zece ani* Se poate instala pe supra'ee plane din #eton$ lemn$ parchet$ linoleum$ se .ntreine
u(or prin sp!lare cu ap! (i deter&ent* 8ste ele&ant!$ asi&ur! c!ldura$ poate 'i asortat! u(or cu elementele
moderne de decoraiuni interioare*
Arhitecii (i constructorii caut! (i aplic! .n permanen! soluii noi$ cu rezultate per'ormante$ care
s! .m#un!t!easc! con'ortul locuinei$ decoratorii vin cu idei noi .n estetica (i desi&n)ul locuinei$ studiile
de er&onomie ne per'ecioneaz! continuu condiiile de munc! (i de via!$ scopul tuturor 'iind crearea
pentru om a unei am#iane con'orta#ile$ pl!cute$ stimulatoare*
Cum arata casa inteli&entaC Cum ar 'i daca luminile s)ar aprinde in momentul in care masina
intra in curte$ usa &ara-ului s)ar deschide automat$ in casa sunt ;6 de &rade Celsius$ lumina de pe hol se
aprinde odata cu deschiderea usii de la intrare si pe 'undal se aude muzica ta pre'erata$ casa 'iind
Aeducata de la distanta prin tele'on sau de la #irou prin intermediul calculatorului$ cu c2teva clipe inainte
de a pleca de la #irou*
>atorita nivelului tehnolo&ic ridicat$ acum este posi#il sa visam la o casa$ cu adevarat$ asa cum
ne)am dorit)o$ o locuinta capa#ila sa ne ridice la un alt standard viata*
>e'inirea conceptului de SMART BUILDING
Dotiunea de casa cu inteli&enta "A#rain% care sa se adapteze cerintelor persoanelor care locuiesc intr)un
asemenea spatiu a aparut inca din 6E;7$ concept introdus de 0e Cor#usier$ arhitect modernist* Odata cu
evolutia tehnolo&ica$ termenul de SMAFT GUI0>IDH a capatat noi de'initii si utilizari* >aca in perioada
anilor 6EI7$ aceasta notiune era 'olosita pentru spatiile care incorporau tehnolo&ii de e'icientizare a
ener&iei utilizate$ mai t2rziu$ odata cu dezvoltarea rapida a PC)ului si a tehnolo&iilor moderne "perioada
6E=7%$ pentru locatiile care detineau o#iecte controla#ile prin intermediul calculatorului$ in zilele noastre
acest concept intruneste caracteristicile unui sistem de mana&ement al cladirii si asimileaza toate de'initiile
utilizate anterior*
O cladire inteli&enta are componente active "inteli&ente% care actioneaza in cadrul
su#sistemelor din alcatuirea spatiului$ mai multe ast'el de su#sisteme 'iind capa#ile de interactiuni in
interiorul unui sistem central*
>e'inirea termenului de SMART HOME
Termenii de SMAFT JOM8$ IDT800IH8DT JOM8 si JOM8 D8TKOFLIDH sunt 'olositi de mai #ine de
un deceniu$ odata cu introducerea conceptului de interconectare a aparatelor si echipamentelor dintr)o
casa* Cea mai #una de'initie pentru SMAFT JOM8 este, IDT8HFAF8A T8JDO0OHI8I SI A
S8F@ICII0OF PFID IDT8FM8>IU0 AUTOMATI?AFII P8DTFU O CA0ITAT8 MAI GUDA A @I8TII*
Aldrich$ in ;779$ clasi'ica Acasele inteli&ente in cinci cate&orii dupa 'unctionalitate,
M Case care contin o#iecte inteli&ente case cu o#iecte si aplicatii inteli&ente care sunt capa#ile sa
actioneze intr)un Amod inteli&ent/
M Case care incorporeaza o#iecte inteli&ente capa#ile sa comunice case care in&lo#eaza dispozitive si
o#iecte care actioneaza inteli&ent si au proprietatea de a intercomunica/
M Case conectate casele care au in alcatuire retele interne si e+terne prin care sunt permise accesarea si
comunicarea "interactive and remote control o' sNstems%/
M Case capa#ile sa invete "0earnin& homes% structura de activitate din spatiul locuintei este inre&istrata si
odata cu acumularea de in'ormatii$ casa o sa 'ie capa#ila sa anticipeze si sa raspunda prompt cerintelor
utilizatorului/
M Case atente casele capa#ile sa inre&istreze pozitia utilizatorului si a o#iectelor manipulate de acesta$
in'ormatia 'iind utilizata pentru a controla tehnolo&ia implementata in scopul anticiparii nevoilor viitoare*
Avanta-ele unei case inteli&ente,
Avanta-ele utilizatorului 'ata de instalatiile electrice clasice
Con'ort
8+ista mi-loace moderne pentru a controla acest sistem$ cum sunt telecomanda$ &rupuri de #utoane$
control prin computer$ tele'on sau Internet* O solutie revolutionara o reprezinta controlul prin voce*
Automatizare
O mare parte a 'unctiilor si actiunilor pot 'i pro&ramate sa 'unctioneze complet automat* Aceasta inseamna
ca pornind de la anumite actiuni "modi'icarea temperaturii$ luminii sau miscare% comanda necesara este
e+ecutata automat "aprinde o lumina$ porneste incalzirea$ trimite mesa-e de te+t%* In cazul inserarii$
sistemul este capa#il sa co#oare -aluzelele$ sa aprinda lumina intr)un hol$ sa creasca temperatura in
camera de zi$ sa porneasca televizorul sau sa inchida Nala electrica de la usa*
In'ormatie
Sistemul este conectat la un computer si datorita acestui 'apt utilizatorul are accesul imediat la in'ormatii
despre toata aparatura din cladire* Sistemul nu numai ca vede unde este aprinsa lumina$ care este
temperatura in 'iecare camera$ locul in care senzorii detecteaza miscare$ dar poate si sa controleze toata
aparatura ) numai printr)un clicO de mouse* Toate acestea sunt posi#ile si pe Internet din orice colt al lumii*
8conomie
Principalele economii le reprezinta cele de ener&ie$ care pot 'i realizate printr)o re&lare adecvata* Sistemul
include re&larea caldurii si a aerului conditionat* 8conomiile pot 'i realizate si prin re&larea luminii*
Si&uranta
Alarma este parte inte&ranta a acestui sistem$ 'unctiile ei sunt pre)pro&ramate in unitatea centrala*
Componentele sunt reprezentate de senzori PIF$ contacte ma&netice$ tastaturi$ sirene* Prin utilizarea
modulului HSM este posi#il sa transmiteti in'ormatii la o 'irma de monitorizare sau direct pe tele'onul mo#il
personal*
Cum 'unctioneaza un ast'el de sistemC
0e&aturile acestui sistem sunt reprezentate de doua 'ire care conecteaza toate componentele sistemului
"senzorii si unitatile de comutatie%* Inima sistemului este reprezentata de unitatea centrala$ care
controleaza si supervizeaza intre& sistemul* Unitatea centrala este plasata intr)un panou de distri#utie si
poate 'i conectata la un computer* Comunicarea dintre unitatea centrala si componentele individuale ale
sistemului este realizata prin intermediul acestui GUS* In'ormatiile sunt transmise si receptate prin GUS si
sunt procesate con'orm unui pro&ram presta#ilit* Comenzile sunt trimise catre unitatile de comutatie$ care
apoi e+ecuta 'unctiile necesare*
Ce inseamna senzorC
Senzorii "ei sesizeaza o schim#are% sunt in acest caz reprezentati de orice componente sau dispozitive
care introduc cerinte "comenzi% in sistem* Acestia sunt, #utoane si intrerupatoare de perete$ telecomenzi$
senzori de lumina am#ientala$ senzori de temperatura$ senzori de miscare "senzor PIF%$ detectoare de
voce$ contacte ma&netice$ contacte izolate etc*
Ce inseamna actuatorC
Actuatorii "dispozitivele care e+ecuta actiunea% sunt elemente care e+ecuta anumite comenzi$ control2nd
ast'el diversele aplicatii* Acestea sunt module de comutatie$ variatoare de lumina etc* Cineva ar putea
spune ca se pot o#tine rezultate similare utiliz2nd dispozitive moderne intr)o instalatie clasica* Pro#a#il ca
da$ dar care ar 'i costulC
Conceptul de casa inteli&enta relativ nou pentru Fomania este de circa treizeci de ani aparut si
implementat in timp$ in mai toate tarile civilizate ale lumii moderne*8+pansiunea 'ara precedent a
calculatorului in toate s'erele$ nu putea sa nu a'ecteze si domeniul casnic* In acest sens a aparul
>omotica care se ocupa cu aplicatiile calculatoarelor si a ro#otilor in domeniul casnic*
Fiecare dintre noi doreste in viata printre altele sa)si 'aca o casa cat mai 'rumoasa si mai #ine
dotata* Pentru cei care au posi#ilitatea materiala de a) si construi o vila cu toate dotarile necesare$ este
&reu de conceput ca aceasta sa nu ai#a si un echipament electric adecvat$ ceea ce inseamna o solutie de
casa inteli&enta* >ar nu numai acestia au acces la asemenea solutii* 8+ista echipamente si aplicatii mai
mult sau mai putin comple+e pentru toate #uzunarele*
Aceste aplicatii nu sunt destinate numai locuintelor$ ele se pot implementa si in
cladiri destinate #irourilor$ institutii$ hoteluri$ centre comerciale$ scoli$ &radinite si altele*
8+ista solutii customizate pentru 'iecare cladire in 'unctie de destinatia acesteia si de pre'erintele clientului*
Cert este$ si se veri'ica in practica$ ca valoarea acestor cladiri pe piata imo#iliara$ creste prin aceste dotari
cu circa 67)6P: *
Sistemele e+istente pe piata 'olosesc di'erite tipuri de tehnolo&ii si standarde* Suportul de
transmisie este 'ie reteaua electrica e+istenta 'ie o ca#lare noua$ 'ie mediul Qireless*
In principiu mai multe aplicatii e+istente si pana acum$ alaturi de altele mai noi sunt stranse intr)un sistem
unitar$ care 'ace posi#ila coordonarea centralizata a tuturor 'unctiilor$ 'ie local din locuinta$ 'ie distant
prin tele'onul mo#il sau prin internet*
O casa echipata cu un asemenea sistem$ iti o'era mai mult con'ort$ 'le+i#ilitate$ ele&anta$
usurinta$ securitate sporita$ am#ianta$ dar cel mai important lucru$ reducerea costurilor de intretinere prin
optimizarea consumurilor de ener&ie electrica si termica*
Sistemele sunt modulare si e+tensi#ile$ ceea ce inseamna ca pot 'i implementate partial si in
etape$ in 'unctie de ce anume doreste clientul*
Principalele sisteme procesate de unitatea centrala sunt,
M Sistem de alarma/
M Sistem de control si automatizare "lumini$ caldura$ aer conditionat$ -aluzele$ audio$ video$ T@$
iri&atii$ piscina$ etc*%/
M Sistem de acces/
M Sistem de suprave&here video/
M Audio3@ideointer'onie/
M Sistem JI)FI/
M Jome)Cinema/
M Sistem de videocon'erinta
Pe lan&a posi#ilitatea o'erita de un asemenea sistem de a actiona in mod centralizat$ simultan
asupra tuturor sistemelor$ se pot realiza si scenarii pentru diverse situatii si ocazii$ care pot 'i memorate si
accesate ulterior printr)o simpla comanda$ locala sau distanta "prin internet sau tele'on%*
Sistemul de securitate este mult im#unatatit si cel mai important lucru este controla#il de
oriunde ne)am a'la la un moment dat*
Putem avea ima&ini online de acasa$ putem vedea ce 'ac copii$ putem controla totul de la
#irou$ ele&ant si e'icient*Merita cu var' si indesat investitia$ pentru ca oricum daca luam in calcul
numai reducerea costurilor de intretinere si tot merita*
Un lucru este cert, prin dotarea locuintei cu un asemenea sistem putem vor#i de o
schim#are a modului de viata$ vom pasi intr)o alta etapa a vietii noastre$ in care nimic nu va mai semana
cu ceea ce a 'ost si in care vom avea mai mult timp li#er si mai multa liniste*
8+ista multi producatori in lume de asemenea sisteme$ unii dedicati care se ocupa in mod
special de asa ceva si sunt cunoscuti pentru diverse inovatii sau tehnolo&ii noi pe care le)au adus$ altii$
producatori consacrati de echipamente electrice clasice si care au a#ordat si acest domeniu de
aplicatii$ constienti 'iind de impactul pe care il va avea asupra pietii in viitor*
Mai devreme sau mai tarziu toate cladirile vor a-un&e sa ai#a asemenea dotari* Se
vor#este de-a despre GMS "Guildin& Mana&ement SNstem%$ 'ara de care in prezent nu se proiecteaza nicio
cladire$ in care urmeaza sa se des'asoare un volum mai mare sau mai mic de activitati*
Totul tre#uie optimizat si e'icientizat*
S Sis ist te emul mul d de e casa casa i i
n nt teli elig gen ent ta a d de e l la a H HAI AI
Una din solutiile consacrate pe piata americana si veri'icata in timp$ este cea propusa de
compania americana JAI "Jome Automation$ Inc%$ 'ondata in 6E== si specializata e+clusiv pe acest tip
de aplicatii*
Solutia de la JAI este modulara si cuprinde mai multe sisteme care in&lo#eaza partial pana la total toate
optiunile e+primate de client*
LUM LUMI IN NA A
este primul pachet si cel mai simplu din 'amilia JAI*
8ste destinat locuintele o#isnuite si 'irmelor mici care nu necesita sistem de alarma in principal* Poate
controla pana la = camere si un total de 54 de sarcini* Asi&ura aplicatiile de automatizari si poate
interactiona cu un sistem de alarma e+istent* Poate 'i controlat distant cu un tele'on mo#il$ sau prin
internet prin orice calculator pe care a 'ost instalat so'tul sistemului*In'ormatii suplimentare le puteti &asi
in prospectul produsului sau puteti apela la consultantii nostri pentru o con'i&urare a sistemului
pentru locuinta dvs*$ insotita si de in'ormatiile de pret*
LUM LUMI IN NA A P PRO RO
este urmatorul pachet din 'amilia JAI*
8ste destinat unor resedinte mari si centrelor comerciale de mica anver&ura* Capacitatea sistemului este
e+tinsa la 96 de camere si un ma+im de ;6I sarcini*O prezentare comerciala completa o puteti re&asi
in prospectul produsului*
OMNI OMNI LT LT
deschide 'amilia OMDI care incorporeaza si sistemul de securitate
o'erind o solutie completa* Capacitate sistemului este de = zone e+tensi#il la ;4 si in &eneral mai aduce si
alte noutati 'ata de prima 'amilie de produse* Mai multe in'ormatii in prospectul produsului*

OMNI OMNI II IIE E
e+tinde capacitatea la 65 zone$ e+panda#il pana la 4=*
Sistemul acopera aplicatii pentru case si 'irme comerciale*8ste o'erita o &ama completa de aplicatii$ cu un
control e'icient al sistemului local si distant* Prospectul va o'era in'ormatii suplimentare si lamuritoare*
OMNI OMNI P PRO RO I II I
este
vedeta sistemului$ destinat centrelor rezidentiale mari$
precum si unor centre comerciale de anver&ura* Capacitatea sistemului este de 65 zone$
e+panda#il pana la 6I5*
Co Com m onen onent tel el
e e si sist ste em mu ul lui ui H HAI AI
Indi'erent de care din variantele de mai sus este vor#a$ in &eneral componentela unui
sistem care se re&asesc in unele sau in toate sistemele sunt,
U Un nitatea itatea cent!al" cent!al"
este cea care 'ace posi#il ca sistemul sa 'unctioneze in mod
unitar$avand rolul de multiple+or pentru restul componentelor* Modelele constructive sunt di'erite
pentru cele cinci variante*"'i&*OMNI PRO II%
In principal este vor#a de o placa de #aza$ montata intr)o cutie corespunzatoare si avand
conectica pentru toate celalalte component*
C Co on nso sol la a
este cea care permite pro&ramarea componentelor sistemului si a 'unctiilor
de sistem dorite de client*
O Om mn ni it to ou uc c# # s sc c! !e ee en n
are 'unctii complementare consolei$ pot 'i vizualizate starile
sistemului$in plus
o'era si 'unctia de videointer'onie*
HLC HLC $H $HA AI I Lig Lig# #t t C Con ont t!o !ol% l%
sunt dispozitive care asi&ura controlul
iluminatului pe
camere si pe intrea&a casa*
T Te e! !m mos ost tat atu ul l
este cel care permite re&la-ul temperaturii intr)o zona$ dar permite si
derularea unor pro&rame orare prememorate de sistem*
HI&'I HI&'I Au Audi dio o& &S Si is st tem em
este un sistem stand alone care poate 'i conectat la
unitatea centrala pentru control centralizat*Sistemul poate acoperi 4 zone 'iind echipat cu 4 surse a
47Katt34 Ohm 'iecare$ e+panda#il la = zone si 5 surse*In a'ara de unitatea centrala$ Oit)ul mai cuprinde
un modul de re&la- al volumului si un modul distant care permite preluarea semnalului de la o sursa
audio si distri#uirea lui in zonele pro&ramate*
Pentru cei care doresc mai multa putere sistemul are si o iesire de semnal pentru un ampli'icator
suplimentar*
A Ac cc ce es so! o!i ii i
sunt elementele care completeaza lista de component si
sunt cu
aplicatii in toate sistemele
Speaker Microphone
Receptor wireless
Emitator wireless
Detector geam
Detector miscare

Telecomanda chei
Telecomanda

Telecomanda
programabila

H HA AI I S So of ftw twa ar re e
Asi&ura unele 'acilitati sistemului cum ar 'i,
Home control for Windows Media Center care permite controlul sistemului prin intermediul unui
calculator*
Snap-Link are ca suport un memorN sticO care se ataseaza unui calculator si prin intermediul
internetului poate 'i controlat sistemul de oriunde*
Web-Link este un so't care instalat pe orice calculator va permite sa accesati sistemul de
acasa pentru control$ setari$ modi'icari*
Concluzii
Conceptul de Acasa inteli&enta in&lo#eaza nevoia oamenilor de a avea control$ cu o mai mare usurinta si
cu o con'i&ura#ilitate ridicata$ asupra spatiului in care isi des'asoara activitatile zilnice* In viitor acest
Acurent va in&lo#a tehnolo&ii noi care vor 'i aliniate la standarde comune &lo#ale*


Bibliografie:
6* http,33QQQ*smarthome*com
;* http,33en*QiOipedia*or&3QiOi3SmartRJome
9* http,33QQQ*cosmica*ro3automationROit*php
4* http,33QQQ*electronica)azi*ro3articol*phpCidRarS;P6
P* http,33QQQ*smarthouse*ro3s'atulRspecialistului*php
5* http,33QQQ*avitech*ro
I* http,33QQQ*moeller*ro
=* http,33homi+*ro3solutii*html
E* http,33casa*schneider)electric*ro3hol*html
67* http,33QQQ*ha&er*ro3inde+*phpCscrS67;4TidS474
66* http,33ezinearticles*com3CKhat)Is)A)Smart)Guildin&CTidS9E454;
6;* http,33QQQ*smarterhomes*or&*nz
69* http,33QQQ*tiresias*or&3cost;6Eter3inclusiveR'uture3"64%*pd'
64* http,33QQQ*clipsal*co*uO3doQnloads3ClipsalRUourRJomeRSmartRJomeRCCPPEP;*pd'
6P* http,33QQQ*On+*or&3
65* http,33QQQ*homeauto*com
6I* http,33 QQQ*ncs*com*s&
6=* http,33 QQQ*simplNautomate*co*uO
6E* Smart Jomes can #e Smarter VWuan C* Au&usto Chris >* Du&ent$ School o' Computin& and
Mathematics$ UniversitN o' Ulster at WordanstoQn$ ULX
;7* PoQerline communications the 'uture 'or smart homesC VWon Gurrou&hs$ Microchip Technolo&NX
;6* http,33QQQ*#oOloO*co*uO
;;* http,33QQQ*-r'*or&*uO
;9* http,33QQQ*uO*interteO)etlsemOo*com
;4*http,33QQQ*MileJi&hAutomation*com
;P* http,33QQQ*smartOontrols*co*uO
;5* http,33QQQ*siemens*co*uO3smarthomes
;I* QQQ*shdir*no3deltasenteret
;=* Guild Uour OQn Smart Jome VFo#ert C* 8lsenpeter To#N W* @elteX