Sunteți pe pagina 1din 4

.

CONTRACT DE TRANSPORT


Nr. _34_ din _07.03.2014_


Cap. I PARTILE CONTRACTANTE

SC_CONFORTAUTOTRANS_SRL, cu sediul social in_ORA!A_, s"r.#N!$!N!NT!#_,
nr._121__, %l. ___$& 33_, a'._7_, sec"or________, (ud. _&#)OR _, "ele*on +02,-41,,4-, Fa.
02,-41,,41_, inre/is"ra"a la Re/is"rul Co0er"ului su% nr. _10,23,2121--3_, a3and CU# 4425423,
cod #&AN nr.RO,,RNC&203344,000220003 desc6is la &anca &CR ORA!A, re're7en"a"a le/al
'rin #ON!SCU 8#RC!A, in cali"a"e de A8#N#STRATOR , denu0i"a in cele ce ur0ea7a,
PRESTATOR

si

SC CORN!L#AN# S$A, cu sediul social in 8ANTO9A, s"r.9#A $AN#::A, nr. ,, %l. AC--,
a'.41, ,R!;#ON! 414003, "ele*on .Tel+ <3- 0374 3041 , Fa. . Tel+ <3- 0374 3041 , inre/is"ra"a la
Re/is"rul Co0er"ului su% nr. 171A14023312200,_, a3and CU#+#T733-34427, cod #&AN
nr+=!300004-173443,00000001 desc6is la &anca SAN>$AULO 8ANTO9A, re're7en"a"a le/al
'rin CORN!L#AN# ANTON#O, in cali"a"e de A8#N#STRATOR!, denu0i"a in cele ce ur0ea7a,

BENEFICIAR

au con3eni" inc6eierea 're7en"ului con"rac" de "rans'or", in ur0a"oarele condi"ii+

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. O%iec"ul con"rac"ului il cons"i"uie 'res"area de ser3icii de "rans'or" 0ar*a, de ca"re
$R!STATOR 'en"ru &!N!F#C#AR, in condi"iile 0en"iona"e in 're7en"ul con"rac".

Cap. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. $re7en"ul con"rac" se inc6eie 'e o 'erioada de 12 luni si in"ra in 3i/oare la da"a se0narii
aces"uia de ca"re a0%ele 'ar"i. !l 'oa"e *i 'relun/i" de co0un acord 'rin"r?un ac" adi"ional la con"rac"
se0na" de a0%ele 'ar"i.

Cap. IV OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art. 3. $res"a"orul se o%li/a+

a@ sa asi/ure 0i(locul de "rans'or" adec3a", a carui ca'aci"a"e es"e su*icien"a si in s"are
cores'un7a"oare, la da"a si ora *i.a"a, con*or0 co0en7ilor *er0e ale &ene*iciarului si in condi"iile
s"a%ili"e de co0un acord . aca au"o3e6iculul nu cores'unde cerin"elor e.'edi"orului, 're7en"and
de*ec"iuni "e6nice, nu es"e 'ro'riu na"urii 0ar*ii sau nu are do"arile necesare aces"a es"e An dre'" sa
ceara Anlocuirea cu un al"ul cores'un7a"or.

%@ sa ia in 'ri0ire 0ar*aB

c@ sa in"oc0easca du'a 'ri0irea 0ar*ii, docu0en"ele de "rans'or".

d@ $res"a"orul are o%li/a"ia sa 3eri*ice e.ac"i"a"ea docu0en"elor 'use la dis'o7i"ie de ca"re e.'edi"or
'recu0 si in"e/ri"a"ea lor. Nu 3a 'leca de la locul incarcarii *ara "oa"e docu0en"ele ce "re%uie sa
inso"easca "rans'or"ul in 3ederea 3a0uirii 0ar*ii *ara 'ro%le0e.

e@ Sa su'ra3e/6e7e incarcarea si descarcarea 0i(locului de "rans'or" a"a" la locul de incarcare al
%ene*iciarului ca" si la locul de descarcare. re'"urile si o%li/a"iile 'res"a"orului in 'ri3in"a incarcarii
si descarcarii 0ar*urilor sun" con*or0e cu re/le0en"arile acordului C8R, ale acordului T#R 'recu0
si cu celelal"e re/le0en"ari ale le/isla"iei de "rans'or" in"erna"ionale si na"ionale.

*@ $res"a"orul se o%li/a sa inde'lineasca oricand condi"iile le/ale in"erna"ionale CC8R, T#R, A!TR,
AR, e"c@ 'en"ru e.ecu"area co0en7ilor 'ri0i"e de la &ene*iciar. To"oda"a, 'res"a"orul se o%li/a sa
'rocure "oa"e 'er0isele si au"ori7a"iile necesare 'en"ru "rans'or", cores'un7a"or le/isla"iei na"ionale
si a celei in"erna"ionale a s"a"elor 'e "eri"oriul carora se e*ec"uea7a "rans'or"urile.

/@ Sa su'or"e con"ra3aloarea e3en"ualelor li'suri sau 'ierderi inre/is"ra"e, 'roduse din cul'a sa.

Cap.V OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art. 4. &ene*iciarul se o%li/a+

a@ Sa indru0e si sa *urni7e7e "oa"e in*or0a"iile necesare 'en"ru e*ec"uarea "rans'or"urilor in "i0' si
'e ru"a s"a%ili"aB

%@ Sa incredin"e7e 'res"a"orului "oa"e docu0en"ele necesare 'en"ru "rans'or"ul de 0ar*uriB

c@ Sa con*ir0e in docu0en"ele de "rans'or" e*ec"uarea "rans'or"ului, rece'"ionarea si in"e/ri"a"ea
0ar*urilor sau orice al"a o%ser3a"ie 'ri3ind s"area aces"oraB

d@ &ene*iciarul 3a asi/ura e*ec"uarea 'la"ii *or0ali"a"ilor 3a0ale a"a" la e.'or" ca" si la i0'or"B

e@ Sa incarce si sa descarce 0ar*a in si din 0i(loacele de "rans'or"B

*@ Sa 'la"easca con"ra3aloarea ser3iciilor de "rans'or" e*ec"ua"e in %a7a 're7en"ului con"rac"B

/@ Sa 'la"easca "a.a de s"a"ionare 'en"ru de'asirea "i0'ului de s"a"ionare acorda".

Cap.VI PRETUL TRANSPORTULUI

Art. 5. $re"ul 'e cursa se 3a ne/ocia inain"e de e.ecu"area *iecarui "rans'or" in *unc"ie de dis"an"a
'arcursa si de can"i"a"ea incarca"a si 3a *i 0en"iona" in scrisoarea de "rans'or".

$en"ru de'asirea "i0'ului de s"a"ionare acorda" se 3a 'erce'e o "a.a de s"a"ionare de 45 euro27i.

Cap.VII MODALITATEA SI TERMENUL DE PLATA

Art. 6. $la"a de ca"re &ene*iciar se 3a *ace in "er0en de 7 7ile de la da"a 'ri0irii de la $res"a"or a
*ac"urilor inso"i"e de C8R?ul con*ir0a" *ara re7er3e.

Art. 7. #n ca7ul in care %ene*iciarul nu res'ec"a "er0enul de 'la"a, 3a su'or"a 'enali"a"i de 0,1D 'e
*iecare 7i de in"ar7iere calcula"e la su0a da"ora"a.

Cap. VIII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. . Ras'underea %ene*iciarului An con"rac"ul de "rans'or"

a@ &ene*iciarul 3a ras'unde 'en"ru 'la"a la "er0en a con"ra3aloarei "rans'or"ului, orice in"ar7iere
ducEnd la 'la"a de 'enali"a"i.

%@ Ras'underea %ene*iciarului 0ai 'oa"e in"er3eni si in ca7 de de"eriorare a au"o3e6iculului cu oca7ia
Ancarcarii sau 'en"ru a0%alarea necores'un7a"oare si ne*i.area 0ar*ii, cE" si 'en"ru e.ac"i"a"ea
0en"iunilor din scrisoarea de "rans'or".

c@ &ene*iciarul isi asu0a res'onsa%ili"a"ea 'en"ru orice consecin"e ne*a3ora%ile re7ul"a"e ca ur0are a
unor da"e incorec"e sau inco0'le"e 'ri3ind co0anda de "rans'or" ca" si docu0en"ele inso"i"oare ale
0ar*ii.

Art. !. Ras'underea 'res"a"orului

a@ #n ca7ul a3arierii 0ar*ii in "i0'ul "rans'or"ului si din cul'a 'res"a"orului, des'a/u%irea la care 3a *i
o%li/a" cons"a in su0a cores'un7a"oare de'recierii 0ar*ii, *ara al"e daune.

%@ aca 0ar*a a a(uns la des"ina"ie cu de'recieri cali"a"i3e, da"ori"a de'asirii "er0enului de e.ecu"are
a "rans'or"ului, carausul 3a *i o%li/a" la 'la"a des'a/u%irilor cores'un7a"oare. Carausul 3a *i e.onera"
de ras'undere daca 3a 'u"ea do3edi ca 'ierderea sau a3aria 0ar*urilor au *os" cau7a"e din 0o"i3e de
*or"a 0a(ora, li'sa sau de*ec"uo7i"a"ea a0%ala(ului, na"ura 0ar*ii, incarcarea?descarcarea de*ec"uoasa
e.ecu"a"e de e.'edi"or Cdes"ina"ar@, *a'"ul inso"i"orului 0ar*ii e"c.

Art. 1". !.onerarea de ras'undere

$ar"ile sun" e.onera"e de ras'undere 'en"ru ca7urile de *or"a 0a(ora, do3edi"e cu ac"e le/ale. $rin
*or"a 0a(ora se An"ele/e+ *eno0ene na"urale care A0'iedica derularea An condi"ii de si/uran"a a
"rans'or"uluiB re/le0en"ari ale au"ori"a"ilor locale de "ran7i"B ac"iuni 0ili"areB di3ersiuni, asediuB
ac"iuni or/ani7a"e ale 0unci"orilor si *unc"ionarilor.

Cap.VIII. LITIGII

Art. 11. Nein"ele/ere din"re 'ar"ile con"rac"an"e in le/a"ura cu clau7ele si e.ecu"area 're7en"ul
con"rac" se 3or solu"iona 'e cale a0ia%ila, daca aces" lucru nu es"e 'osi%il 3a *i sesi7a"a ins"an"a
(udeca"oreasca co0'e"en"a.

Cap.I# NOTIFICARILE INTRE PARTI

Art. 12. $ar"ile con"rac"an"e con3in ca orice no"i*icare adresa"a de una din"re aces"ea celeilal"e es"e
3ala%il inde'lini"a daca 3a *i "rans0isa la sediul 0en"iona" in 're7en"ul con"rac".

Art. 13. #n ca7ul in care no"i*icarea se *ace 'e cale 'os"ala, ea 3a *i "rans0isa, 'rin scrisoare
reco0anda"a, cu con*ir0are de 'ri0ire si se considera 'ri0i"a la des"ina"ar la da"a 0en"iona"a 'e
con*ir0are de ca"re o*iciul 'os"al 'ri0i"or.

Art. 14. aca no"i*icarea se "ri0i"e 'rin *a. ea se considera 'ri0i"a in 'ri0a 7i lucra"oare du'a cea in
care a *os" e.'edia"a.

Art. 15. No"i*icarile 3er%ale nu se iau in considerare de nici una din"re 'ar"i, daca nu sun" con*ir0a"e,
'rin in"er0ediul uneia din"re 0odali"a"ile 're3a7u"e la 'unc"ele 'receden"e.

Cap.# CLAU$E FINALE

Art. 16 Orice 0odi*icare sau co0'le"are a 're7en"ului con"rac" se 3a *ace in %a7a unui ac" adi"ional
care 3a e.'ri0a acordul e.'res al a0%elor 'ar"i.

Art. 17. Re7ilierea 're7en"ului con"rac" se 3a 'u"ea 'roduce cu acordul scris al a0%elor 'ar"i sau An
0od unila"eral, An ca7 de ne'la"a An "er0enul 're3a7u" sau 'rin 3oin"a e.'ri0a"a in scris de una din
'ar"i cu 0ini0 30 de 7ile inain"e de "er0enul de e.'irare al con"rac"ului, dar nu inain"e de ac6i"area
la 7i a "u"uror o%li/a"iilor re7ul"a"e din e.ecu"area ser3iciilor de "rans'or".

$re7en"ul con"rac" de "rans'or" s?a inc6eia" in 2 Cdoua@ e.e0'lare ori/inale, ca"e unul 'en"ru *iecare
'ar"e con"rac"an"a.

a"a+ 07.03.2014

PRESTATOR BENEFICIAR