Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea Bucureti

Facultatea de Istorie
Lucrare de doctorat
nvmntul romnesc bihorean n secolul XIX
Coordonator tiinific
rof! univ! dr! Ion Bulei
"octorand
#adu $ilian
Bucureti
%&&'
Cuprins
Introducere (((((((((((((((((((((((((! )! *
Capitolul I
Cadrul general de dezvoltare al nvmntului din Transilvania i
ara Ungureasc n secolul al XIXlea
+! remise )olitice i le,islative (((((((((((((((((!! )! -
%! .ituaia nvmntului confesional romnesc din /ransilvania n )rima
0umtate a secolului trecut XIX (((((((((((((((((!!! )! %-
1! 2r,ani3area nvmntului confesional romnesc din /ransilvania4 n a 5
II5a 0umtate a secolului trecut (((((((((((((((((!! )! 11
6! Le,ile de ma,hiari3are! )! 6*
Capitolul II
!nvmntul con"esional ortodo#
n prima $umtate a secolului al XIXlea
+! .ituaia economic i demo,rafic a )arohiilor7 situaii statistice )rivind
nevoile economice ale colilor i frecvena elevilor (((((((((( )! 86
%! .usinerea colilor 9venituri colare: ((((((((((((((!!! )! *&
1! robleme administrative i de )ersonal (((((((((((((!! )!*8
6! .alari3area nvtorilor (((((((((((((((((((!!! )!'&
8! Fundaii de a0utorare a colii (((((((((((((((((( )!'%
*! ;ctivitatea cultural a )rofesorilor i nvtorilor )!'*
'! Le,i colare4 reeaua colar i or,ani3area colar ((((((((( )!<+
<! $etodica )redrii ((((((((((((((((((((((! )!<*
-! .ituaia colar a elevilor (((((((((((((((((((! )!<<
+&! Im)licarea bisericii catolice n s)ri0inirea nvmntului romnesc (( )!-1
++! Lu)ta )entru de3voltarea nvmntului romnesc ((((((((!! )!-8
Capitolul III
!nvmntul con"esional ortodo#
n a doua $umtate a secolului al XIXlea
+! robleme economice ale comunitilor ortodo=e4 )rivind susinerea
bisericii i colii confesionale ((((((((((((((((((!! )!--
%! .usinerea colii 9venituri i fonduri colare: (((((((((((!! )!+&+
1! robleme administrative i de )ersonal (((((((((((((!! )!+++
6! >ducaia moral5reli,ioas n colile confesionale ortodo=e (((((( )!++-
8! .tatistici )rivind starea colilor i frecvena elevilor ((((((((! )!+%%
*! #e,ulamente colare4 or,ani3area activitii didactice (((((((( )!+1'
'! .alari3area )rofesorilor i nvtorilor (((((((((((((!!! )!+*&
<! Conferinele nvtoreti ((((((((((((((((((( )!+*1
-! #elaiile cu statul ((((((((((((((((((((((! )!+*<
Capitolul I%
!nvmntul con"esional grecocatolic
n prima $umtate a secolului al XIXlea
+! >forturile ierarhiei bisericeti ,reco5catolice de revi,orare moral a
nvmntului romnesc din Bihor ((((((((((((((((! )!+'&
%! .ituaia economic i demo,rafic a >)isco)iei ?reco5Catolice de 2radea )!+<%
1! >levii de la colile naionale din 2radea ((((((((((((( )!+<1
6! robleme de )ersonal ((((((((((((((((((((! )!+<*
8! 2r,ani3area )rocesului didactic ((((((((((((((((!! )!+<-
*! 2r,ani3area i efectuarea ins)eciilor colare 9vi3itarea colilor de ctre
)reoi4 e)isco)i4 dre,tori civili: (((((((((((((((((!
)!+-%
'! Fonduri colare ((((((((((((((((((((((( )!+-8
<! >fectele revoluiei de la +<6< asu)ra nvmntului confesional ,reco5
catolic (((((((((((((((((((((((((((! )!+-*
Capitolul %
!nvmntul con"esional grecocatolic
n a doua $umtate a secolului al XIXlea
+! robleme de )ersonal ((((((((((((((((((((!! )!%&1
%! 2r,ani3area )rocesului didactic ((((((((((((((((!! )!%&8
1! 2r,ani3area i efectuarea ins)eciilor colare (((((((((((! )!%%8
6! .alari3area nvtorilor (((((((((((((((((((!! )!%6+
8! robleme culturale (((((((((((((((((((((!! )!%61
*! 2r,ani3area reelei colare(((((((((((((((((!!!!!! )!%68
'! Fonduri colare ((((((((((((((((((((((( )!%8%
Capitolul %I
&coli secundare romneti n secolul al XIXlea
+! .eminarul #omn Unit din 2radea (((((((((((((((! )!%86
%! @coala Aormal #omn Unit din 2radea (((((((((((( )!%*1
1! Liceul din Beiu ((((((((((((((((((((((!! )!%'8
6! @coala ,reco5catolic de fete din Beiu (((((((((((((!! )!%<1
Capitolul %II
'i(lioteci colare romneti n secolul al XIXlea
+! Bibliotecile colare ortodo=e (((((((((((((((((!!! )!%<6
%! Bibliotecile colare ,reco5catolice (((((((((((((((!! )!%-'
Capitolul %III
)undaii n spri$inul nvmntului romnesc din 'i*or n secolul al
XIXlea
+! Fundaii n s)ri0inul colii ortodo=e ((((((((((((((( )!1&*
%! Fundaii n s)ri0inul colii ,reco5catolice ((((((((((((( )!1+*
Capitolul IX
+ersonaliti (i*orene care au contri(uit la
dezvoltarea nvmntului romnesc
.amuil Bulcan ((((((((((((((((((((((((! )!1%1
Aicolae Cudeu 9Ci,a:((((((((((((((((((((((! )!1%8
Aicolae Borbola (((((((((((((((((((((((!! )!11&
>manuil ?o0du (((((((((((((((((((((((( )!11&
$itro)olitul Ioan Bancea (((((((((((((((((((( )!11%
;le=andru #oman ((((((((((((((((((((((( )!116
$oise $iron #omanul ((((((((((((((((((((( )!11'
"imitrie Ae,reanu ((((((((((((((((((((((!! )!11-
artenie Cosma (((((((((((((((((((((((( )!16+
Ioan /ucudescu (((((((((((((((((((((((( )!168
Aicolae Di,re ((((((((((((((((((((((((!!! )!16*
nvtorii ((((((((((((((((((((((((((! )!16-
Basile /euca ((((((((((((((((((((((((( )!16-
?ior,iu o)a ((((((((((((((((((((((((( )!18&
Basile $an,ra ((((((((((((((((((((((((! )!18+
#oman Cioro,ariu ((((((((((((((((((((((!! )! 181
Lucian Bolca ((((((((((((((((((((((((! )!18*
Conclu3ii ((((((((((((((((((((((((((! )! 18-
,ne#e (((((((((((((((((((((((((((! )! 1*6
'i(liogra"ie ((((((((((((((((((((((((( )! 1'+
Introducere
rin lucrarea de fa dorim s aco)erim un ,ol n istorio,rafia local i naional!
Istorio,rafia )rivitoare la nvmntul transilvnean din secolul XIX4 se limitea3 la
)re3entarea fenomenului colar din /ransilvania )ro)riu E 3is4 lsnd la o )arte
)re3entarea realitilor colare din teritoriile romneti din Un,aria
+
! n acest conte=t se
ncadrea3 lucrrile scrise la nce)utul secolului trecut
%
4 dar i lucrrile de dat mai
recent
1
! "ac lucrrile cele din )rima cate,orie au o mare ncrctur emoional4
evideniind )olitica discriminatorie a ,uvernelor ma,hiare4 lucrrile celelalte )un
accentul )e evoluia nvmntului romnesc n conte=tul )oliticii discriminatorii a
,uvernelor ma,hiare!
>voluia nvmntului romnesc din Bihor4 n secolul al XIX 5 lea4 urmea3
doar n linii mari evoluia nvmntului romnesc transilvnean din aceeai )erioad!
nc din e)oca Ratio educationes (1777) se conturea3 unele diferene n de3voltarea
colar! n /ransilvania istoric4 or,ani3area nvmntului s5a fcut )rin Norma Regia
(1781)4 care a lsat mai mult libertate de micare nvmntului confesional
6
! "e
aceast toleran )rofit colile romneti i )rotestante4 care i5au creat o anumit
autonomie n materie de educaie
8
! Comitatele romneti din Un,aria au intrat sub
incidena re,lementrii din +'''4 care )revedea msuri mult mai stricte )rivind
administraia colar4 stabilirea surselelor necesare )entru constituirea ba3ei materiale a
+
;utoritile ma,hiare au demunit ,eneric aceast re,iune FariumG 9/is3Hntul E dincolo de /isa:4 s)aiu
care cu)rindea teritoriile vechilor comitateI $aramure4 U,ocea4 Bere,4 .atu $are4 .la04 .bolciu4 Bihor4
;rad4 Bichi i Cenad E n!n! #!$!
%
.ima, ?! colile romneti din Transilvania i Ungaria, Dzvoltarea ei istoric! i situa"ia ei actual4
Institutul de arte ,rafice Carol ?obel4 Buc4 +-+87 /riteanu4 L! coala noastr, 18#$%1&1'4 .ibiu4 +-+-7
Transilvania, (anatul, )riana i *aramurul4 /i)o,rafia Curii #e,ale F! ?Jbl i Fii4 Bucureti4 +-+8
1
7 o)ean,4 B colile! rom+neti! din Transilvania! i lu,ta ,entru! unire(18'7%1&18), ed! "id!4 Buc!4
+-'67 #adu4 )ontri-u"ii la dezvoltarea +nv"mntului! +n (anat, ;rad +-'8 7 .ate i coli romneti din
Transilvania la mi/l! sec! 010 (18'7%187#), ed! "acia4 Clu05Aa)oca4 +--677 .toica4 B! .u2erin"e +n 3rdeal4
ed! III 5 a4 ed! $urion E Im)e= .!#!L!4 Clu0 E Aa)oca4 +--%7 Lucia roto)o)escu4 )ontri-u"ii la istoria
+nv"mntului din Transilvania, 1774%18$#4 Bucureti4 ed! "idactic i eda,o,ic4 +--*7 La3r Ioachim4
5olitica colar a )ur"ii din 6iena a guvernelor mag7iare +n ,erioada 1848%18884 n .arge"ia4 +--85+--*4
nr! %*4 )! <'5+&17 Cornel .i,mirean4 9glise :t ecole! ;e r<le des 2ondation eccl:siasti=ues dans la
2ormation de l>:lite intellectuelle roumainie a l>:,o=ue moderne4 n ?t7nnicit@ and Religion in )entral and
?astern ?uro,e4 Clu0 UniversitK ress4 Clu05Aa)oca4 +--84 )! 1&651&8
6
#emus Cm)eanu4 1ntelectualitatea romn din Transilvania +n veacul al 06111%lea4 Clu05Aa)oca4 +---4
)! 8%
8
LosHrK "omoMos4 *AvelBd:s a 06111! szCzadi *ag@arorszCgon4 Buda)esta4 +-<14 )! 61+
nvmntului4 fi=area coninutului )ro,ramei analitice 5 )e trei cicluri de studii 5
)recum i dis)o3iii )rivind metodica i re,ulamentele ce urmau s fie a)licate n coli!
Ratio educationis a )reci3at4 cu fermitate i cu claritate4 tutela statului asu)ra ntre,ii
reele colare4 )recum i laici3area )rocesului de nvmnt! Ratio educationis a urmrit
i inte,rarea n coal a cate,oriilor defavori3ate4 n s)ecial la )alierele inferioare4
nvmntul )rimar devenind obli,atoriu! .e introducea totodat i obli,ativitatea
studierii limbii ,ermane4 ca limb comun ntr5un im)eriu multinaional! #eacia
antireformatoare a nobilimii du) moartea lui Iosif al II Elea a ,enerat n Un,aria i
/ransilvania nlocuirea tendinelor de ,ermani3are cu cele de ma,hiari3are! ;ceast
tendin este tem)erat de Ratio ?ducationis 5u-licae4 le,e ado)tat de curtea im)erial
n anul +<&84 )rin care limba latin revine ca limb de ba3 n colile medii! ;cest lucru a
fost benefic )entru elevii romni care au )utut accede n ciclurile su)erioare de
nvmnt4 fr a fi nevoii s nvee n limba ma,hiar! nvmntul ns redevine n
ntre,ime confesional! .tatul nu mai este dis)us s s)ri0ine instruirea naionalitilor!
;cesta este conte=tul n care se va de3volta reeaua colar a romnilor din Bihor n
)rima 0umtate a secolului al XIX 5 lea! n ceea de5a doua 0umtate a aceluiai secol4
le,ile de ma,hiari3are atac att nvmntul romnesc din /ransilvania istoric4 ct i
cel din comitatele romneti din Un,aria! >fectele )arc se resimt mai mult n comitatele
romneti din Un,aria4 unde nu e=istau centre educaionale romneti de talia Bla0ului
sau a .ibiului!
;ceast )roblematic com)le= a evoluiei colare a romnilor din Bihor )e
)arcursul secolului al XIX E lea a fost cercetat doar )arial! nvmntul rural 9)o)oral:
nu a beneficiat )n acum de o cercetare amnunit! 2 )re3entare succint a acestui
fenomen a fost fcut de A! Firu4 n lucrarea Date i documente des,re colile vec7i din
(i7or
*
i ;! /ri)on n lucrarea *onogra2ia almana7 a )rianei
'
4 a)rute la nce)utul
secolului XX! n lucrarea Tor"e arznd +n Dara (eiuulu
<
, ?! Ndreanu4 face o
)re3entare a colilor )o)orale din 3ona Criului Ae,ru! Contribuii la studierea acestui
fenomen au mai adus B! Faur n lucrarea 6ia"a cultural a romnilor -i7oreni
&
i B!
*
A! Firu4 Date i documente des,re colile vec7i din (i7or4 ed! ;rdeana4 ;rad4 +-+&
'
;! /ri)on4 *onogra2ia almana7 a )rianei, ed! "iece3an4 2radea4 +-%1
<
?! Ndreanu4 Tor"e arznd +n Dara (eiuului4 Beiu4 +--*
-
B! Faur4 6ia"a cultural a romnilor din -i7oreni, 1848%1&1&, fundaia cultural )ele trei )riuri,
2radea4 +--%
$ihoc n lucrarea (iseric i societate
1$
! rima lucrare aduce o serie de informaii cu
)rivire la micarea asociaionist a nvtorilor bihoreni4 iar cea de5a doua ofer
informaii cu )rivire la rolul 0ucat de biserica ,reco5catolic n ridicarea cultural a
romnilor bihoreni! "esi,ur4 e=ist i alte studii care atin, tan,enial )roblema4
menionate la biblio,rafia ,eneral a lucrrii4 i )e care nu am considerat necesar s le
)re3entm aici! n ceea ce )rivete colile secundare4 e=ist trei lucrri mono,rafice scrise
la nce)utul secolului al XX E lea4 care descriu activitatea celor trei coli secundare
,reco5catolice4 sin,urele4 de altfel4 de acest nivel4 e=istente n secolul al XIX 5 lea n
Bihor! >ste vorba de lucrarea lui C! avel4 coalele din (eiu
11
, lucrarea lui B! Bolca4
coala Normal Unit din Eradea
1F
i lucrarea lui I! ?eor,escu4 1storia .eminarului
Romn Unit din Eradea
18
! nvmnt su)erior n limba romn nu a e=istat n Bihor n
secolul XIX!
n lucrarea de fa ne5am )ro)us s studiem4 )e ba3a documentelor arhivistice
e=istente4 )recum i a cercetrilor anterioare4 evoluia cantitativ i calitativ a ntre,ului
nvmnt romnesc din Bihor4 n secolul al XIX E lea! entru a com)leta acest tablou
,eneral cu )rivire la fenomenul educaional studiat4 am cercetat i anali3at att materiale
cu )rivire la fenomenul colar n sine4 ct i cu )rivire la )ersonalitile )olitice4 culturale
i reli,ioase care au contribuit la susinerea nvmntului romnesc7 fenomenul
fundaional i de3voltarea bibliotecilor4 ca ba3 material a nvmntului! "e asemenea4
trebuie menionat c bariere confesionale n ceea ce )rivete nvmntul romnesc nu
au e=istat! Co)iii ortodoci erau admii la colile ,reco5catolice4 dar i cei ,reco5catolici
erau admii la colile ortodo=e! "e asemenea4 diferene )rea mari 9de or,ani3are i de
coninut: ntre nvmntul celor dou confesiuni nu e=ist! ;cest lucru este valabil ns
doar )entru colile ,o,orale! n ceea ce )rivete nvmntul mediu4 acesta era
re)re3entat doar de colile ,reco5catolice! Lucrarea de fa i )ro)une s anali3e3e
evoluia nvmntului romnesc ca )e un fenomen naional romnesc4 i nu ca )e unul
strict confesional!
+&
B! $ihoc4 (iseric i societate, ed! Lo,os4 2radea4 %&&8
++
C! avel4 coalele din (eiu4 ed! "iece3an4 Beiu4 +-%1
+%
B! Bolca4 coala Normal Unit din Eradea4 ti)! .crisul #omnesc4 2radea4 +-16
+1
I! ?eor,escu4 1storia .eminarului Romn Unit din Eradea4 ti)! ?utember,4 .ocietate ;nonim4
Bucureti4 +-%1
Concluzii
nvmntul romnesc din Bihor4 n secolul al XIX5lea4 a avut o de3voltare
ascendent4 dar nu liniar! Cau3a )rinci)al a acestei evoluii a fost caracterul confesional
al acestuia! Cele dou biserici naionale romneti4 ortodo= i ,reco5catolic4 au s)ri0init
nvmntul4 dar4 n li)sa unui a0utor material din )artea statului4 nu au reuit n msura
n care i5au )ro)us s dote3e colile la standardele im)use de un nvmnt modern! 2
alt cau3 a acestei evoluii sinuoase ar fi li)sa de interes din )artea comunitilor steti
i a marilor )ro)rietari de )mnt )entru colari3area co)iilor! Cu tot efortul de)us de
ierarhia bisericeasc4 ma0oritatea locuitorilor din satele romneti refu3au sistematic s5i
trimit co)iii la coal! Cel mai des invocate )entru a motiva acest refu3 erau li)surile
materiale i nevoia de brae de munc! "e cealalt )arte4 )ro)rietarii de )mnt4 nu
doreau emanci)area cultural a comunitilor romneti4 deoarece ar fi )ierdut fora de
munc umil i su)us! >manci)area cultural nu era nici n interesul autoritilor
ma,hiare4 deoarece aceasta nu )utea duce altundeva dect la lu)ta )entru dre)turi
naionale!
La finele secolului al XBIII5lea4 des)otismul luminat i face simite efectele i
asu)ra nvmntului romnesc din Bihor! "in nevoia uniformi3rii sistemului
educaional )e ntre, cu)rinsul im)eriului4 al ridicrii ,radului de cultur necesar
de3voltrii economice al satelor4 al educrii su)uilor n s)iritul ascultrii fa de
autoritile im)eriale i al ntririi controlului statului asu)ra )ro,ramelor colare4 se va
ado)ta n anul +''' le,ea Ratio ?ducationes4 cu varianta sa Norma Regia4 )entru
/ransilvania! e ba3a acestor le,i vor a)rea colile triviale! ;)ariia acestor coli4
s)ri0inite att de stat ct i de comunitate va da un im)uls )uternic de3voltrii colare n
)rima 0umtate a secolului al XIX5lea! "in )cate4 le,islaia ulterioar va reduce im)actul
acestor le,i moderni3atoare4 colile revenind n directa subordonare a bisericii4 care
trebuia s se n,ri0easc i de nevoile lor materiale! @coala rmne aadar o ane= a
bisericii! Cu toate minusurile acestei subordonri4 trebuie s remarcm fa)tul c biserica a
im)rimat educaiei colare a elevilor un )uternic sentiment naional4 indis)ensabil unei
)erioade de e=)lo3ie a naionalismului! ;cest fenomen trece n )rim )lan n a doua
0umtate a secolului XIX4 cnd4 coala romneasc este su)us unei adevrate ofensive
de ma,hiari3are! .ub masca moderni3rii sistemului educaional i a ideii de )atrie
ma,hiar4 se trece la ado)tarea unei le,islaii ndre)tate m)otriva colilor
naionalitilor4 )entru transformarea acestora n coli ma,hiare! entru a acce)ta
ma,hiari3area colilor4 comunitilor steti le sunt )romise a0utoare de stat4 mi3ndu5se
)e srcia oamenilor! Cele dou biserici romneti4 m)reun cu comunitile locale4 au
fcut mari eforturi )entru a salva colile confesionale romneti i )entru a le aduce la
standardele )rev3ute de le,e! >ste demn de remarcat c4 n ciuda ofensivei le,islative4
colile confesionale au reuit s se moderni3e3e i s determine comunitile steti s
s)ri0ine demersul bisericii de a5i trimite co)iii la coal!
entru a ine )asul cu evoluia societii4 biserica a nce)ut un )roces de
)rofesionali3are a nvtorilor i a )rofesorilor! n )rimii ani ai secolului al XIX5lea4
marea ma0oritate a nvtorilor erau sim)li dieci sau cantori n biseric! "e aici i
denumirea de dascl4 care i a3i i este atribuit nvtorului! Confruntat cu li)sa unui
)ersonal didactic calificat4 de)rins cu limba naional4 >)isco)ia ?reco5catolic de
2radea va nfiina4 n anul +'<64 la 2radea4 o @coal Aormal4 care s )re,teasc
)ersonal calificat )entru colile confesionale ,reco5catolice! @coala4 nfiinat )rin
strdania e)isco)ului I,natie "rbant4 du) un nce)ut timid4 va deveni o coal
naional4 unde se vor forma intelectuali de frunte ai romnilor din Bihor! n anul +<+%4
>)isco)ia ortodo= a ;radului4 cu s)ri0inul Consistoriului ortodo= din 2radea4 va
nfiina4 )entru romnii ortodoci din Bihor i ;rad4 un Institut /eolo,ic i eda,o,ic!
$otivaia nfiinrii acestui institut4 a fost aceea de a forma )reoi i nvtori )entru
comunitile ortodo=e din e)isco)ia ortodo= a ;radului! ;cest institut a dat oameni de
mare valoare moral i intelectual4 care au contribuit la de3voltarea nvmntului
confesional ortodo=! e msur ce colile )eda,o,ice romneti scot ,eneraii de
absolveni4 nivelul de )rofesionali3are al cadrelor didactice crete! "ac n )rima
0umtate a secolului al XIX5lea4 sub 1&O din nvtorii romni ai celor dou confesiuni
aveau atestate de calificare4 du) anul +<8& numrul lor crete semnificativ4 a0un,nd
a)roa)e de +&&O la finele veacului al XIX5lea! Un moment semnificativ n )lanul
activitii didactice4 a fost nfiinarea4 n anul +<%<4 de ctre e)isco)ul .amuil Bulcan4 a
?imna3iului de la Beiu4 care devine n scurt tim) unul dintre cele mai im)ortante licee
romneti din /ransilvania4 atr,nd elevi de toate confesiunile4 din toate )rovinciile
romneti!
entru a )utea ntreine )ersonalul didactic4 biserica a meninut acel sistem4 )rin
care nvtorii erau i dascli n biseric! >conomic era avanta0os4 deoarece nvtorii
)rimeau un adaos la salariu4 iar comunitile nu mai trebuiau s )lteasc un a0utor de
)reot! "in )unctul de vedere al coordonrii nvmntului4 sistemul funciona )erfect4
cel )uin teoretic! Cum )reotul era directorul colii4 coordonarea celor doi factori
educaionali 5 biseric i coal 5 trebuia s fie )erfect! n realitate4 lucrurile nu stteau
tocmai aa4 dovad desele friciuni dintre )reoi i nvtori4 descrise de noi n aceast
lucrare! ;ceste nenele,eri4 acolo unde s5au )rodus4 au n,reunat funcionarea colilor
confesionale! #evenind la retribuirea nvtorilor4 aceasta se fcea4 ca n ca3ul )reoilor4
n bani i n natur4 n ba3a unor contracte ncheiate ntre )arohie i nvtor4 ntrite
a)oi )rin ratificarea acestora de autoritile administrative i de ctre Consistoriul
bisericesc!
Construcia4 ntreinerea i moderni3area colilor revenea comunitii locale4 adic
)arohiei! .tarea economic a acestora nu le5a )ermis mult vreme s5i construiasc i s5
i ntrein coli! "in acest motiv4 la nce)utul secolului al XIX5lea4 cele mai multe coli
se re,sesc n tinda bisericii4 acas la )reot sau n cldirile ane=e ale acestuia! "oar
)arohiile mai nstrite i5au )ermis s5i construiasc sau s5i arende3e edificii colare!
;colo unde e=istau4 edificiile colare erau construite din )mnt bttorit4 mai rar din
crmid nears4 i mai rar din crmid sau )iatr! .tarea lor era foarte )roast!
$a0oritatea aveau o sin,ur nc)ere )entru elevi i o nc)ere unde de obicei4 locuia
nvtorul! .ituaia se va schimba radical n a doua 0umtate a secolului al XIX5lea4
cnd4 se vor construi coli n ma0oritatea )arohiilor romneti! arohiile care4 datorit
situaiei economice nu5i )uteau )ermite construcia unei coli )ro)rii4 se uneau dou sau
trei )entru a construi sau a susine o sin,ur coal! "e asemenea4 un im)ortant a0utor n
susinerea nvmntului naional a nce)ut s vin din )artea fundaiilor de s)ri0in4 ai
cror fondatori vedeau n de3voltarea nvmntului romnesc calea s)re emanci)area
cultural i naional a )o)orului romn!
2 )reocu)are constant a fost i aceea de a mbo,i mereu coninutul
nvmntului! e msura )rofesionali3rii cor)ului didactic4 a)ar )reocu)ri tot mai
)re,nante n sensul elaborrii unor )ro,rame colare menite s moderni3e3e )rocesul
didactic! Un )rim )as n acest sens este )ro,rama elaborat n anul +<%&4 intitulat
*etodul +nv"toresc4 a crui autor este necunoscut! $etodul este destinat nvtorilor
colilor confesionale! n com)letarea lui4 un alt material4 din )cate n )arte indescifrabil4
se referea la )redarea limbii romne n colile secundare! ;ceste dou metodici de
)redare au fost folosite )n tr3iu4 s)re finele secolului al XIX5lea! n a doua 0umtate a
aceleiai )erioade4 a)ar conferinele nvtoreti4 cadru or,ani3at )entru ,enerali3area
unor e=)eriene didactice diverse i )entru introducerea unor )rinci)ii i metodolo,ii
moderne n educaie! .ub acest im)uls modernist4 a)ar i )rimele )roiecte de reform a
nvmntului confesional! n anul +<'& este elaborat un re,ulament de or,ani3are al
nvmntului confesional ortodo=4 a)robat de con,resul naional bisericesc4 care
introduce o serie de re,uli stricte n or,ani3area colar! ;cest re,ulament a funcionat n
colile confesionale ortodo=e )n n anul +<-64 iar ntr5o variant asemntoare i n
colile ,reco5catolice! n anul +<<< este elaborat o nou )ro,ram colar )entru colile
)o)orale4 n conformitate cu noua le,islaie colar din Un,aria4 care a fost a)robat de
minister i introdus n colile confesionale nce)nd cu anul +<-6! /ot n acel an4
nvtorul Ioan Bancu din ;rad i5a fcut )ublic )ro)riul )roiect de )ro,ram colar4
)rin care dorea s moderni3e3e nvmntul confesional! ;adar4 n ultimele decenii ale
secolului al XIX5lea4 oamenii colii devin contieni c se im)une o schimbare )entru
ada)tarea nvmntului confesional la realitile moderne4 care se fac simite i n
lumea satului romnesc! e de alt )arte4 o serie de intelectuali transilvneni se )ronun
tot mai des )entru laici3area nvmntului!
ro,ramele colare nu au fost sin,ura )reocu)are a ierarhiei bisericeti i a
intelectualilor din Bihor! Li)sa manualelor colare s5a resimit acut n coala confesional
romneasc din Bihor la nce)utul secolului al XIX5lea! entru a su)lini li)sa manualelor4
dasclii foloseau n )rocesul didactic ceasloave i alte cri de cult4 astfel nct crile
bisericeti au fost )rimele manuale colare ale romnilor! "e )e acestea nvau scrisul i
cititul! n a doua 0umtate a secolului al XIX5lea4 a)ar )rimele manuale i cri colare4
scrise de absolvenii colilor romneti de la Bla04 Beiu4 2radea i ;rad! ;adar4
eforturile de or,ani3are a colilor secundare romneti4 ortodo=e i ,reco5catolice4 din
)rima 0umtate a secolului al XIX5lea4 nce) s dea roade! $anualele i crile romneti
se diversific ca din )unct de vedere tematic4 se fac numeroase traduceri du) autori
strini4 dar se aduc i cri i manuale romneti de )este muni4 din #omnia! "u) anul
+<*'4 autoritile ma,hiare trec la inde= toate manualele romneti care nu e=)rimau
)o3iia oficial cu )rivire la naionalitate4 cri de limba romn sau de istoria romnilor!
Cu toate acestea4 crile i manualele romneti au circulat4 numeroi )rofesori4 )reoi i
nvtori riscnd amen3i mari sau chiar ani de nchisoare )entru )o)ulari3area acestora!
>forturile or,ani3atorice n )lan colar ale celor dou biserici romneti nu )uteau
fi ncununate cu succes fr un rs)uns )o3itiv din )artea comunitilor locale n ceea ce
)rivete ntreinerea colii i trimiterea co)iilor la coal! n ceea ce )rivete frecvena
co)iilor la coal4 aceasta a variat n funcie de se3on4 vrst i se=! n )erioada muncilor
a,ricole4 frecvena era ceea mai redus4 co)iii fiind la munca cm)ului m)reun cu
)rinii! entru a )reveni absenteismul din aceast )ricin4 vacanele i 3ilele libere erau
)use n aa fel nct co)ii s fie liberi )entru a5i a0uta )e )rini la semnat sau cules! "e
obicei4 n clasa I5a i a II5a4 ma0oritatea co)iilor de vrst colar frecventau coala! "u)
ce nvau s scrie i s citeasc4 co)iii abandonau coala4 a0un,ndu5se ca n clasa a IB5
a4 doar un sfert din cei care au nce)ut clasa I s mai frecvente3e coala! Cei mai muli
dintre co)iii care frecventau coala4 mai ales ceea de re)etiie4 erau biei! Fetele erau de
obicei retrase de la coal du) ce nvau s scrie i s citeasc4 considerndu5se c
fetele trebuiau s nvee ,os)odrie de la mamele lor4 )entru a fi la rndul lor mame i
soii bune! n ,eneral4 n lumea satelor romneti din secolul al XIX5lea4 coala era )rivit
ca un moft4 bun doar )entru cei care doreau s devin )reoi sau avocai! n universul
mental al ranilor romni din Bihorul acelor vremuri4 un bun ,os)odar nu trebuia s tie
mai mult dect scrisul i cititul! /otui4 datorit )ro)a,andei asidue fcute de ierarhia
bisericeasc4 de )reoii i intelectualii romni4 dar i din cau3a amen3ilor administrative4
situaia se va schimba s)re cum)na dintre secolele al XIX5lea i al XX5lea! Frecvena
colar nce)e s creasc4 a0un,nd )n la *&5'&O dintre co)ii de vrst colar!
Frecvena colar se va re,si i n situaia )rivind analfabetismul! dac la nce)utul
secolului al XIX5lea4 doar circa 1&O dintre romnii din Bihor tiau s scrie i s citeasc4
s)re sfritul secolului se a0un,e la a)ro=imativ *&O! Cifrele erau mai mici n mediul
rural4 care nre,istra diferene de )n la +8O fa de mediul urban! n orae4 necesitatea
nvrii unei meserii4 fcea ca cel )uin n coala )rimar frecvena s de)easc n
multe ca3uri <&O! ;titudinea fa de coal a fost condiionat aadar de mai muli
factoriI situaia economic a )rinilor4 atitudinea )reoilor i a )rimarilor fa de coal4
relaia )reot E nvtor i comunitate E nvtor! /otdeauna ns4 nvtorii4 alturi de
)reoi i )rimari erau considerai oamenii de frunte ai satelor4 la fel cum )rofesorii de la
colile romneti din Beiu i din 2radea4 formau elita intelectual a romnilor bihoreni!
n final4 )utem considera c4 )e )arcursul secolului al XIX5lea4 nvmntul
romnesc din Bihor4 de)ind toate obstacolele obiective i subiective4 a )arcurs o
)erioad de moderni3are4 )rin efortul colectiv al bisericii4 al comunitilor i al elitelor
culturale4 )olitice i economice romneti!
'i(liogra"ie
I- Izvoare
,- Izvoare inedite
;rhivele Aaionale E "irecia Cudeean Bihor4
fond ?,isco,ia ErtodoG Eradea
fond ?,isco,ia Hreco I )atolic Eradea
fond >)isco)ia romano E catolic 2radea4 ;cte economice +4 fond fond
>)isco)ia romano E catolic 2radea4 ;cte economice +4 fond Revizoratul
(eliu
fond Revizoratul 6acu
fond 5aro7ia greco% catolic )iutelec
fond 5roto,o,iatul Hreco%)atolic (eiu
fond 5roto,o,iatul ErtodoG (eiu
fond 5roto,o,iatul ErtodoG Eradea
fond 5roto,o,iatul Hreco%catolic Eradea
fond 5aro7ia ErtodoG (rusturi
fond 5aro7ia ErtodoG Romn Eradea
fond arohia ,reco5catolic Ao0orid
fond arohia ,reco5catolic ;brmu
fond arohia ,reco5catolic Ioani
'- Izvoare edite
PPP Decrete date de )onsiliul Dirigent dela 3dunarea Na"ional din 3l-a 1ulia (18
Noemvrie) 1 Decemvrie 1&18 ,n la +ntrunirea )onstituantei (F$ Noemvrie 1&1&),
/i)arul /i)o,rafiei "iece3ane4 .ibiu4 +-+-
3nuarul Himnaziului su,erior greco%catolic i al colii elementare greco%catolice din
(eiu ,e anul colar 1&14%1&1#
3nuarul coalei civile greco%catolice de 2ete din (eiu, ,e anul colastic 1&14%1&1#4
Beiu4 +-+8
A! Blcescu4 E,ere )om,lete4 ed! olitic4 Bucureti4 +-'<
5rotocol des,re edin"ele sinodului e,ar7ial din dieceza romn greco%oriental a
3radului 9inute n anul +<-1:4 ;rad4 +<-14 /i)o,rafia "iecesan
5rotocolul sinodului e,ar7ial 3rad4 /i)o,rafia "iecesan4 ;rad4 +-&-
.cematismus )leri Diocensis *agno%6aradinensis Hraeco%)at7olicorum Ritus ,ro
anno *D)))0064 $a,no5 Baradini4 +<%8
.cematismus )leri Diocensis *agno%6aradinensis Hraeco%)at7olicorum Ritus ,ro
anno *D)))0)64 $a,no5 Baradini4 /K)is .amuielis Ber,er 0un! +<-8
.cematismus )leri Diocensis *agno%6aradinensis Hraeco%)at7olicorum Ritus ,ro
anno *D))))4 $a,no5 Baradini4 /K)is .amuielis Ber,er,+-&&
annon >nciMlo)Qdia4 ; $a,KarsQ, tJrtQnete4 ed! "unaManKar4 Buda)est4 %&&&
II- .iare/ 0eviste
F3l-inaG4 an BI4 nr! *%R' martie +<'1
(iserica i coala4 +<<&
)alendarul (i7orului, an! IB4 +-%6
)risia4 +-<+4 +--%4 +--8
Jedera"iunea4 an BI4 nr!%'<R%' se)t! +<'6
Jamilia4 an XIB4 nr!%1R+<<+
Nag@varad4 nr! +*<R+<-1
III- 1ucrri
,- 1ucrri generale
,l(u 2icolae4 1storia colilor romneti din Transilvania +ntre 18$$%18'74 Bucureti4
+-'+
Idem4 1storia colilor romneti din Transilvania +ntre 18$$%18#7. Bucureti4 +-'+
'erindei/ 3an4 Romnii i ?uro,a +n ,erioadele ,remodern i modern, ed!
?nciclo,edic4 Bucureti4 +--'
'ariiu/ 4eorge4 5r"i alese din istoria Transilvaniei4 >d! .ibiu4 +<-&4 )!*'&7
'ernat*/ 5at*ias4 Nabsbur,ii si nce)uturile formarii natiunii romne4 Clu05Aa)oca4
+--6!
'ocan/ 2icolae/ Ioan 1umperdan/ Ion,urel %lad4 ?tnie i con2esiune +n
Transilvania, sec! 0111%0104 Fundaia SCele trei CriuriG4 2radea4 +--64 )!
+<85+<*
'odea/ Corneliu 1848 la romni! E istorie +n date i mrturii4 >d! @tiinific i
eda,o,ic4 Bucureti4 +-<%4 )!68-
'orovs67 8amu4 Bihar BHrme,Ke es Aa,KvHrad4 AKomattott lQ,HdK testvQrMnQl4
Buda)est4 +-&&
'ulei/ Ion4 ;umea romnesc la 1&$$4 Bucuresti4 +-<6!
Idem4 3tunci cnd veacul se ntea4 Bucuresti4 +--&
'ulu/ 4*eorg*e4 .curt istorie a -i-liotecilor din Romnia4 >ditura
>nciclo)edic4 Bucureti4 %&&&4 )! '<
C*ereteiu %ictor/ 'odea C/ 8urdu/ '/ 2iu C/ 9g7ed ,/ Curticpeanu/ %/
Din istoria Transilvaniei4 II4 >d! ;cademiei4 Bucureti4 +-*+
C*ereteiu/ %ictor4 .crieri istorice4 ed! olitic4 Bucureti4 +-'-
Crciun/ Corneliu4 .ociet"ile 3cademice Romne din 6iena (18'1%1&18)4 ed!
Lo,osT-64 2radea4 %&&+
Ciorogariu/ 0oman4 Kile trite4 vol! I4 ediie Biorel Faur4 Fundaia Cultural )ele
trei )riuri4 2radea4 +--6
Cmpeanu4 0emus4 1ntelectualitatea romneasc din Transilvania +n veacul al 6111
I lea4 Clu04 %&&&
Constantinescu/ 1eon :ean/ )7estiunea Transilvaniei, Bucureti4 ed! Curnalul
Literar4 +--'
Cuc/ 8orin/ ?,isco,ia ErtodoG de Eradea (1&F$%1&4$)4 ed! Universitii din
2radea4 2radea4 %&&8
3ronca/ 1ucian4 (ncile romneti din Transilvania +n ,erioada dualismului
austro%ungarL (18'7%1&18), Clu0 Aa)oca4 %&&1
3uda/ )lorian4 Romnii din Eradea +n e,oca luminilor, 2radea4 +--*
9minescu/ 5i*ai4 Transilvania su- dualismul 3usto%Ungar, ed! .alculum4
Bucureti4 +<-'
9nescu Ion/ Iuliu 9nescu4 3rdealul, (anatul, )riana i *aramurul4 >ditura
Librriei .2C>C et! Co!4 Bucureti4 +-%&
)in;cz7 9rn<4 3 mag@arorszCgi MNzoMtatCs tNrt:nete *Cria Ter:zia MorC-an4 II4
9+''15+'<&:4 Buda)esta4 +-&%
)aur/ %iorel4 6ia"a ,olitic a romnilor -i7oreni, 184&%1&1&4 Fundaia Cultural
)ele trei )riuri4 2radea4 +--%
)aur/ %iorel/ Romnii din )riana +n evenimentele revolu"ionare din anii 1848%
184&, .tudii i documente,vol! 1 (1848)4 ed! Universitii din 2radea4 2radea4
%&&8
)ugariu/ )lorea4 coala 3rdelean, ediie critic4 ed! $inerva4 Bucureti4 +-<14
4eorgescu/ Ioan4 ?,isco,ul 5avel4 2radea4 +-%'
4eorgescu/ %lad4 1storia romnilor de la origini ,n +n zilele noastre4 ed!
Numanitas4 Bucureti4 +--%
47=m;nt 1adislau4 *icarea na"ional a romnilor din Transilvania +ntre anii
17&$ i 18484 Bucureti4 +-<*!
>itc*ins/ ?eit* )ontiin" na"ional i ac"iune ,olitic la romnii din Transilvania,
ed! "acia4 Clu0 E Aa)oca4 vol! I4 II4 +-<'4 +--%
Idem4 Romnii, 1774 I 18''4 ed! Numanitas4 Bucureti4 +--*
Iorga/ 2icolae/ 1storia romnilor din 3rdeal i Ungaria, Bucureti4 +-<-
Istoria nvmntului din 0omnia I 9de la ori,ini )n n anul +<%+:4 Bucureti4
+-<1
:inga/ %ictor4 5ro-leme 2undamentale ale Transilvaniei4 ed! S/i)ocart Braov .!
;!G4 Braov4 +--8
1upa/ Ioan4 Din istoria Transilvaniei4 >d! >minescu4 Bucureti4 +-<<4 )!%8
Idem4 1storia -isericeasc a Romnilor 3rdeleni4 +-+<
5aior/ 1iviu4 3ctivitatea lui 3Gente .ever +n ,rimvara anului revolu"ionar 184&, n
.tudii de istorie, Clu04 +-**
Idem/ *icarea na"ional romneasc din Transilv-ania! 1&$$%1&144 ed! "acia4
Clu05Aa)oca4 +-<*
Idem4 1848%184&L Romni si unguri +n revolu"ie4 Bucuresti4 +--<
5arczali >enri64 $a,Karors3H, /JrtQnete4 ;3 ;thenaeum #!/! LiadHsa4 Buda)est4
+-+%
5lina/ Constantin/ Iudita Cluer4 1n2orma"ii documentare inedite ,rivind
reconstituirea unor -i-lioteci -i7orene! (i-lioteca liceului din (eiu (184$%
18&$, n Crisia 4 +-<84 )!+86
5rza4 Iaco(4 coal i na"iune (colile de la (la/ +n e,oca Renaterii na"ionale)4
Clu05Aa)oca4 +-<'
Idem4 .ate i coli romneti din Transilvania la mi/locul sec! 010 (18'7%187#), ed!
"acia4 Clu05Aa)oca4 +--6
5itu/ 5elinda4 5ro-lema romneasca re2lectata +n cultura mag7iara din ,rima
/umatate a secolului al 010%lea4Clu05Aa)oca4 %&&&!
5i*oc/ 'laga4 Religie i na"ionalitate4 ed! Lo,os4 2radea4 +--<
Idem/ )aritate i ,rigoan, ed! Lo,os4 2radea4 +---
Idem/ ?tnie i con2esiune4 ed! Lo,os4 2radea4 %&&&
5oga/ %ictor4 .crieri istorice, ed! "acia4 Clu05Aa)oca4 +-'6
2e Teodor4 Eameni din (i7or 1848%1&184 ediia a II5a4 Biblioteca #evistei Familia4
2radea %&&*
2etea/ %asile4 1storia memorandumului romnilor din Transilvania i (anat4 >d!
>uro)a Aou4 Bucureti4 +--1
2istor/ Ion4 1storia (asara-iei, ed! Numanitas4 Bucureti4 +--+
+app/ +etru 9-/ Domenii i locuri +n (eiuul romnesc4 >d! GBiserica i coalaG4
;rad4 +-+%
Idem4 ;egturi su2leteti dintre (eiu i .i-iu, /i)o,rafia i librria Doina4 Beiu4
+-1'
+avel/ Teodor/ 5aior 1iviu/ 'ocan 2icolae/ 0olnere$an 8ilviu/ 0adoslav
3umitru@ 2icoar Teodor4 *emorandul 18&F%18&44 >d! Fro,resul
#omnescG4 Bucureti4 +--6
+ascu/ &te"an4 Transilvania +n lumina datelor geo,olitice, istorice i stat!4 ti)!
Lumina4 Bla04 +-66
+cian/ Teodor4 )artea de aur sau lu,tele ,olitice%na"ionale ale romnilor de su-
coroana ungar4 I4 .ibiu4 /i)o,rafia FIosif $archallG
+curariu/ 5ircea4 (iserica ortodoG i guvernele Ungariei +n anii dualismului4
2radea4
Idem4 Dou sute de ani de +nv"mnt tologic la .i-iu (178'%1&8')4 .ibiu4 +--&4
)!<%5<8
+rotopopescu/ 1ucia4 )ontri-u"ii la istoria +nv"mntului din Transilvania 1774%
18$#, Bucureti4 +-**
+odea/ Titus4 Transilvania4 ed! Fundaiei Culturale #omne4 Buc!4 +-1*
+opeang/ %ictor4 colile romneti din Transilvania i lu,ta ,entru Unire (18'7%
1&18), ed! "id!4 Bucureti4 +-'6
Idem4 Un secol de activitate colar romneasc +n ,r"ile 3radului 17F1%18F1,
;rad4 +-'6
Idem4 Roman R! )iorogariu, ,ersonalitate marcant a genera"iei unirii4 n Roman
R! )iorogariu
+rodan/ 3avid4 Transilvania i iar Transilvania4 ed! "acia4 Clu05Aa)oca4 +-'8
0adu/ +avel4 )ontri-u"ii la dezvoltarea +nv"mntului! +n (anat, ;rad4 +-'8
0otaru/ Traian/ 8emeniuc 5-/ 8emean C-4 .tudia )ensualia Transsilvania,
Recensmntul din 188$4 >d! .taff4 +--'4 Clu05Aa)oca
0ou 9lisaveta4 Roman )iorogariu (18#F%1&8'), Re,ere 1storice4 ed! ;rca4 2radea4
%&&'
0u""ini/ 5ario4 1storia romnilor din Transilvania4 ed! roteus4 Bucureti4 +--1
8igmirean/ Cornel/ ,urel +avel4 Junda"ia Ho/du 1871%F$$14 ed! Universitii
5etru *aior4 /,! $ure4 %&&%
Idem4 1storia 2ormrii intelectualit"ii romneti din Transilvania i (anat +n e,oca
modern4 Clu05Aa)oca4 resa Universitar Clu0ean4 %&&&
8toica/ %asile4 .u2erin"e +n 3rdeal4 ed! III 5 a4 ed! $urion E Im)e= .!#!L!4 Clu0 E
Aa)oca4 +--%
Transilvania, Banatul, Criana i Maramurul4 /i)o,rafia Curii #e,ale F! ?Jbl i
Fii4 Bucureti4 +-+8
rcovnicu/ %ictor4 )ontri-u"ii la istoria +nv"mntului romnesc din (anat (178$
% 1&18), Bucureti4 +-'&
%lasiu/ 5arina 1upa4 3s,ecte din istoria Transilvaniei, Institutul de Istorie
Aaional4 .ibiu4 +-68
'- 1ucrri speciale
'olca/ %asile4 coala Normal Romn Unit din Eradea, 1784 I 1&844 ti)! .crisul
Romnesc4 2radea4 +-16
'uteanu/ Ioan4 5rograma gimnaziului su,erior greco%catolic4 >d! "iece3an4 Beiu4
+<-&
Cluer/ Iudita/ ?,isco,ia Hreco%)atolic de Eradea I contri-u"ii monogra2ice %
ed! Lo,os -64 2radea4 %&&&
Ciu*andu/ 4*eorg*e4 Heorgiu 5o,a4 2radea4 +-1'
9le6/ )en7es4 *ag@arosogonaM so 7azza Ma,,salt tortanan@oMmaM nostami alla,ot/a
es geogra2iai teMistet7en4 esten4 +-1-
)ar6as/ Traian/ 1storia gimnaziului greco%catolic din (eiu4 >d! "iece3an4 Beiu4
+<-*
)aur/ %iorel/ )ontri-u"ii la istoricul -i-liotecilor romneti din )riana, 188$%
1&4$, 2radea4 +--8
Idem/ )ultura romnilor din (i7or4 184&%1&184 Fundaia Cultural )ele trei )riuri4
2radea4 +--%
)iru/ 2icolae4 Date i documente ,rivind colile din (i7or4 >d! ;rdean4 ;rad
4eorgescu/ Ioan4 1storia .eminarului Romn I Unit din Eradea *are, ti)!
Huten-erg, .ocietate ;nonim4 Bucureti4 +-%1
>dreanu/ 4avril/ /ore ar3nd n Uara Beiuului4 Beiu4 +--8
+avel Constantin4 coalele din (eiu, 18F8%1&F84 /i)arul /i)o,r! "oina4 Beiu4
+-%<
0adu/ Iaco(4 1storia Diecezei Romne I Unite a Erzii *ari, 1777%1&F74 ti)!
3teneul4 .ocietate ;nonim4 2radea4 +-1&
0adu/ Ioan4 .amuil 6ulcan4 >d! "iece3ana4 2radea4 +-%8
Roman R. Ciorogariu, Date biografice4 n Trei s2erturi de veac, Ou-ileul de 7# de
ani ai 5!.! ?,isco, Roman )iorogariu4 2radea4 +-%<
0ou/ Titus4 (eiuul I centru ,olitic i de cultur romneasc4 ed! Buna Bestire4
Beiu4 +--1
Idem4 (eiuul I centru ,olitic i de cultur romneasc4 ed! Buna Bestire4 Beiu4
+--1
8ima, 4eorge4 colile romneti din Transilvania i Ungaria, Dzvoltarea ei istoric
i situa"ia ei actual4 Institutul de arte ,rafice Carol ?obel4 Buc! +-+8
Tripon/ ,urel4 $ono,rafia almanah a Crianei4 ed! "iece3an4 2radea4 +-1'
Triteanu/ 14 coala noastr, 18#$%1&1'4 .ibiu4 +-+-
%ancea/ Ion4 Istoria diece3ei ,reco5unite4 2radea4 +-%&
%lass/ 4eorge4 5rograma H! R! ?,isco,alia *a/oris Himnasium (elen@sensis4
>ditura "icesan4 Beiu4 +<815+<86
C- 8tudii i articole
,ndea/ 8ilviu/ ,ndea ,ndreea4 Ratio ?ducationes i +n2iin"area districtului colar
Eradea4 n )risia, 2radea4 +--84 )! +<%5+-&
'erindei/ 3an4 ?lite )ulturale! Pntre Romnia i Transilvania, n .tudii i
*ateriale de 1storie *odern4 ed! ;cad!4 Bucureti4 +-<&
3ronca/ 1ucian/ 3ctivitatea social i cultural%2ilantro,ic a (ncii 6ictoria din
3rad(1887%1&18), n 3nalele Universit"ii din Eradea, .eria Istorie 5
;rheolo,ie4 +--65+--8
5udura/ 4*eorg*e4 Documente colare -i7orene din secolul 061114 n )risia4
XI4+-<+4 )! %1<5%61
)lorian/ 2ica4 E coal romneasc de un s2ert de mileniu la Eradea4 n )risia4 XII4
2radea4 +-<%4 )! %%+5%%-
+avel/ Teodor4 Date ,rivind legisla"ia colar +n anii a-solutismului +n Transilvania
(184&%18'$)4 n ;ucrri tiin"i2ice, seria (4 Institutul eda,o,ic 2radea4
+-'&4 )! %-*5%1'
0ou/ Titus/ 1-/ )ontem,oranii lui Nicolae Oiga des,re el i o,era lui, n ;egea
Romneasc4 ;nul XXBII4 2radea4 +8 febr! +-6'4 nr! 64 )! %87 a)ud! ?!
Ndreanu4 o,! cit!4 )! 61-
8avu/ Teodor4 Nicolae Oiga, n Tre,te vec7i i noi +n istoria e,ar7iei Eradea!
*rturii % evocri4 ed! >)isco)iei 2rtodo=e a 2radiei4 2radea4 +-<&4 )! 61%5
61-
8igmirean/ Cornel4 9glise :t ecole! ;e r<le des 2ondation eccl:siasti=ues dans la
2ormation de l>:lite intellectuelle roumainie a l>:,o=ue moderne4 n
?t7nnicit@ and Religion in )entral and ?astern4 Clu05Aa)oca4 %&&8! )! 85+'
ru4 ,ugustin/ )ontri-u"ii documentare ,rivind revolu"ia din anii 1848%184& +n
(i7or4 n Revista -i7orean de istorie4 2radea4 an II4 nr! 14 %&&64 )! +15%8