Sunteți pe pagina 1din 27

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice:


Electronics Workbench
1. Chestiuni de studiat
1.1 Declararea elementelor pasive i reactive de circuit
1.2 Declararea surselor independente
1.3 Declararea surselor dependente
1.4 Declararea circuitului i a tipului de analiz
2. Editoare grafice utilizate pentru descrierea i analiza circuitelor
n mediile de simulare mai evoluate, de tip Design Center, fi ierul de date de intrare este introdus
prin intermediul unui editor grafic numit Schematic, care utilizeaz , n locul liniilor de program
prezentate n primul laborator, simbolurile grafice ale elementelor de circuit.
Acest program pune la dispozi ia utilizatorului o puternic bibliotec de subcircuite, acesta
trebuind doar s specifice numai valorile parametrilor de model corespunz toare dispozitivului folosit.
Un alt mediu de simulare, compatibil cu Design Center, utilizat n analiza circuitelor electrice este
Electronics Workbench.

Electronics Workbench.
Semnale Electrice
No iunea de semnal electric desemneaz reprezentarea grafic sau descrierea analitic a evolu iei n timp
a unei m rimi electrice (curent sau tensiune).
REPREZENTAREA GRAFIC A UNUI SEMNAL
Aceasta e denumit adeseori form de und i se figureaz n coordonate carteziene.

DESCRIEREA ANALITIC A UNUI SEMNAL. PARAMETRII UNUI SEMNAL


Expresia matematic a unui semnal este:
vA(t) = VA + va(t)
Consider m c semnalul este periodic. Parametrii unui astfel de semnal snt:

T, care este perioada semnalului = cel mai mic interval de timp dup care valorile semnalului
ncep s se repete (matematic: cel mai mic num r T pentru care vA(t) = vA(t+T) );

f, care este frecven a semnalului: f = 1/T.

v a(t), care reprezint partea variabil a semnalului; aceast parte este de medie nul , adic :

i se poate scrie sub forma: va(t) = Vaf(t), unde f(t) este o func ie ce d forma semnalului, cu valori n
intervalul [-1;1], de medie nul , iar Va este amplitudinea semnalului = jum tate din diferen a dintre
valoarea maxim i valoarea minim a semnalului va(t);

VA, care reprezint componenta continu (care nu depinde de timp) a semnalului; n condi iile de mai sus
ea se exprim prin valoarea medie temporal a semnalului:

Componenta continu poate fi m rit sau mic orat cu ajutorul unui offset = valoare constant , care poate
fi modificat de utilizator (vezi generatorul de func ii).
n figurile de mai jos snt ilustra i ace ti parametri pentru un semnal periodic:

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

EXERCI IU

S se precizeze amplitudinea, frecven a i componenta continu ale semnalului de mai jos:

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Not m semnalul vA(t) cu x(t). Mai putem defini doi parametri ai acestuia:

puterea semnalului, care se exprim prin rela ia:

Dup cum se observ , este vorba de puterea medie a semnalului, considerat n cazul n care rezisten a n
care se disip aceast putere este de 1.

valoarea efectiv a semnalului, dat de rela ia:

APLICA IE Efect.ewb
GENERALIZARE
n cazul unui semnal neperiodic (aleator) dispar no iunile de frecven i perioad . Pentru a defini
celelalte no iuni se consider o trunchiere n timp a semnalului, de durat T. Astfel c :

componenta continu a semnalului (media n timp a semnalului) este:

puterea semnalului ( not m vA(t) = x(t) ) este:

Ceilal i parametri se definesc similar cazului unui semnal periodic. Semnifica ia tuturor parametrilor
r mne aceea i, ns pentru un studiu riguros al semnalelor aleatoare trebuie folosite metode statistice.
Aparate Virtuale n EWB
1. Generatorul de Func ii (Generatorul de Semnale)
Generatorul de func ii este o surs de tensiune care poate introduce n circuit un semnal cu o anumita
form de unda.
Caracteristicile semnalului ce pot fi modificate pentru a satisface cerin ele utilizatorului sunt: forma de
unda, frecventa de lucru, factorul de umplere, amplitudinea si componenta continua (sau offset-ul).

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Simbolul generatorului de func ii (a a cum apare el n circuit) este urm torul:

Pentru a lucra n programul EWB cu generatorul de functii (sau de semnal) acesta trebuie adus n zona
de lucru din meniul principal al programului.
Dup ce s-a realizat acest lucru se trece la setarea celor 5 parametrii ai semnalului prezenta i mai sus
astfel nct aparatul s genereze tipul de semnal de care utilizatorul are nevoie. Pentru aceasta se apasa de
doua ori succesiv pe butonul din stanga al mouse-ului tinand sageata acestia pe simbolul generatorului i
se modific n urm toarea fereastr acesti parametrii :
-forma de unda
-frecventa
-factorul de umplere
-amplitudinea
-offset-ul

n final nu ne mai r mane dect s conectam n circuit generatorul de func ii i simularea poate ncepe!
Zona de Lucru. Meniu
Generatorul de semnal se aduce n zona de lucru astfel:

se selecteaz din zona de meniuri a programului EWB meniul Instruments:

dup expandarea acestuia, se alege al doilea simbol i se aduce n zona de lucru tinand butonul din
stanga al mouse-ului apasat pana cand aparatul ajunge in locul dorit:

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Forma de Und
Exist trei forme de und : sinusoidal , dreptunghiular i triunghiular .
n figura urm toare se poate vedea cum se poate alege de exemplu forma de unda sinusoidala:

Se selecteaz butonul corespunz tor formei de


und dorite.

Frecven a
Frecven a semnalului poate varia n intervalul 1 Hz - 999 MHz.
n figura urm toare se vede cum poate fi setat frecven a semnalului:

Se poate alege valoarea absolut i unitatea


de m sur (dintre multiplii i submultiplii
hertz-ului)

Factorul de umplere (duty cycle)


Factorul de umplere (duty cycle) este egal cu raportul dintre palierul semnalului sau frontul crescator la
semnale triunghiulare, (t) si perioada semnalului (T): d=t/T
De exemplu, un semnal dreptunghiular cu factorul de umplere de 60% arata astfel:

iar un semnal triunghiular cu factorul de umplere de 80% este urmatorul:


Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Valoarea factorului de umplere poate varia n intervalul 1 % - 99 %.


n figura urm toare se vede cum poate fi setat factorul de umplere:

Se poate alege valoarea factorului de umplere


n procente.

Amplitudinea semnalului
Amplitudinea semnalului reprezinta suma tensiunilor maxima si minima atinse de semnal impartita la 2:
A=(Umin+Umax)/2
n EWB, amplitudinea poate lua valori ntre 1 V i 999 kV.
Dac generatorul de func ii este conectat n circuit de la bornele + i ( i nu una dintre bornele + sau i
masa), atunci amplitudinea semnalului va fi dubl fa de ct este setat .
Setarea amplitudinii semnalului se face astfel:

Nivelul de offset
Nivelul de offset reprezinta o tensiune continua care se aduna algebric la componenta continua a
semnalului. Ea poate fi setat n intervalul 999 kV i 999 kV.
Nivelul de offset poate fi setat astfel:

Se poate alege valoarea offsetului (n volti)

Conectarea n circuit a generatorului de func ii

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Se poate alege valoarea absolut si unitatea


de masur (dintre multiplii i submultiplii
voltului)

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Dupa cum se observ , generatorul de semnal are trei borne de leg tur cu exteriorul:
-minus (-)
-common
-plus (+)
Generatorul va func iona corect, adic va genera un semnal n circuit, dac oricare dou dintre aceste trei
borne sunt conectate. Avem astfel, la dispozi ie mai multe variante de conectare.
O prim variant ar fi s conect m borna common la mas i borna + (sau -) n circuit. Semnalul va
ncepe cu alternan a pozitiv (sau negativ ).
Exemplu: exemplu1.ewb.
A doua variant ar fi s conect m aparatul de la bornele + si -. Semnalul ob inut va avea amplitudinea
dubl i va ncepe cu alternan a dat de borna care nu este conectat la masa.
Exemplu: exemplu2.ewb.
Ultima variant este s conect m borna + (sau -) la mas i borna common n circuit. Semnalul va
ncepe cu alternan a negativ (sau pozitiv ).
Exemplu: exemplu3.ewb.
2. Multimetrul
Multimetrul electronic, a a cum sugereaz i numele s u, ndepline te func iile mai multor aparate
electronice de m sur . Multimetrul din Electronics Workbench se apropie foarte mult de un multimetru
real. El se aduce n zona de lucru a programului ntr-un mod asem n tor aducerii osciloscopului, a a cum
este figurat mai jos:

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Panoul frontal al multimetrului arat astfel:

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Se observ c n cmpurile din meniul set rilor multimetrului se pot introduce valori specifice fiec rui
aparat. Aparatele electronice de m sur pe care le nglobeaz multimetrul snt:

ampermetrul
voltmetrul
ohmmetrul
decibelmetrul

1.
2.
3.
4.

Deci, la fel ca la un multimetru real, trebuie s avem grij cum l conect m n circuit.
Trebuie men ionat c multimetrul trece automat de la o scar la alta, n func ie de valoarea m rimii pe
care o m sur m.
Aten ie! Dac semnalul m surat cu multimetrul este variabil n timp, atunci aparatul indic valoarea
efectiv a acestui semnal, care poate fi un curent sau o tensiune.
valoarea efectiv a semnalului, dat de rela ia:

n final, iat o aplica ie care s sintetizeze cuno tin ele acumulate n aceast lucrare:
- n circuitul de mai jos determina i tensiunile care cad pe fiecare component i curen ii care circul prin
fiecare component ; determina i cu ajutorul teoremei Norton generatorul echivalent de curent, a a cum
este el v zut la bornele rezisten ei R5.

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Multi.ewb
AMPERMETRUL
Cu ampermetrul se pot afla valorile curen ilor dintr-un circuit. Pentru ca modelul pe care l folosim s fie
ct mai aproape de cel ideal, adic dac dorim ca modul n care conect m ampermetrul s influen eze
ct mai pu in valoarea curentului m surat, trebuie ca aparatul s aib o impedan intern ct mai mic .
Dac folosim ampermetrul, acesta trebuie inserat n circuit n serie cu componenta sau cu latura de circuit
prin care vrem s afl m valoarea intensit ii curentului
Aceast valoare a impedan ei (rezisten ei) interne a ampermetrului (notat cu R) o putem modifica chiar
noi n meniul set rilor multimetrului.
Dac dorim s urm rim n acela i timp mai mul i curen i ntr-un circuit, varianta folosirii multimetrului
nu este recomandat (n afar de faptul c nu avem dect un singur multimetru, trebuie inut cont c pentru
fiecare circuit trebuie s refacem montajul i s repornim simularea). Se pot folosi foarte u or
ampermetrele din meniul "Indicators", care snt nelimitate ca num r i c rora nu trebuie dect s le
preciz m rezisten a intern i regimul n care s lucreze (curent continuu sau curent alternativ):

10

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.


Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Dnd double-click pe simbolul ampermetrului apare un meniu n care putem schimba parametrii
aparatului:

Desigur, modul n care conect m ampermetrul ramne acela i.


APLICA IE Amper1.ewb
Folosind acest ampermetru avem posibilitatea de a indica i o rezisten parazit a instrumentului. Sau
putem considera c ampermetrul apare n circuit ca un gol sau ca un scurtcircuit. Nu avem dect s
ap s m butonul "Fault" din meniul de mai sus i va ap rea o nou fereastr :

11

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.


Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

APLICA IE Amper2.ewb
VOLTMETRUL
Cu voltmetrul se pot afla valorile tensiunilor dintr-un circuit. Pentru ca modelul pe care l folosim s fie
ct mai aproape de cel ideal, adic dac dorim ca modul n care conect m voltmetrul s influen eze ct
mai pu in valoarea curentului m surat, trebuie ca aparatul s aib o impedan intern ct mai mare. Dac
folosim voltmetrul, acesta trebuie inserat n circuit n paralel cu componenta pe care dorim s afl m
c derea de tensiune.
Aceast valoare a impedan ei (rezisten ei) interne a voltmetrului (notat cu R) o putem modifica chiar noi
n meniul set rilor multimetrului.
Dac dorim s urm rim n acela i timp mai multe tensiuni ntr-un circuit, varianta folosirii multimetrului
nu este recomandat (nu avem dect un singur multimetru, deci nu putem urm ri mai multe tensiuni n
acela i timp). Se pot folosi foarte u or voltmetrele din meniul "Indicators", care snt nelimitate ca num r
i c rora nu trebuie dect s le preciz m rezisten a intern i regimul n care s lucreze (curent continuu
sau curent alternativ):

12

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.


Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Dnd double-click pe simbolul ampermetrului apare un meniu n care putem schimba parametrii
aparatului:

Modul n care conect m voltmetrul ramne acela i.


APLICA IE Volt1.ewb
Folosind acest voltmetru avem posibilitatea de a indica i o rezisten parazit a instrumentului. Sau
putem considera c voltmetrul apare n circuit ca un gol sau ca un scurtcircuit. Nu avem dect s ap s m
butonul "Fault" din meniul de mai sus i va ap rea o nou fereastr :

APLICA IE Volt2.ewb
OHMMETRUL
Ohmmetrul este aparatul electronic cu ajutorul c ruia putem m sura impedan e ntr-un circuit. n afar de
faptul c trebuie s fim aten i cum conect m aparatul n circuit, trebuie s avem grij ca multimetrul
s trateze doar componenta continu a semnalului de la intrare.
Dac folosim ohmmetrul, acesta trebuie inserat n circuit n paralel cu por iunea de circuit a c rei
rezisten vrem s-o afl m.
Func ionarea ohmmetrului se bazeaz pe injectarea unui mic curent n componenta a c rei impedan
vrem s-o m sur m i pe m surarea c derii de tensiune astfel ap rute. Valoarea impedan ei va ap rea ca
raportul dintre tensiunea m surat i curentul injectat. Acest curent (notat cu I) poate fi stabilit chiar de
noi n meniul set rilor multimetrului.
Desigur, i cu decibelmetrul trebuie s fi aten i la conectarea n circuit.
Dac folosim decibelmetrul, acesta se poate insera oricum n circuit, avnd grij ca diferen a de poten ial
dintre punctele la care conect m sondele s nu fie 0.

13

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.


Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

APLICA IE Ohm1.ewb
DECIBELMETRUL
Decibelmetrul este un aparat electronic cu ajutorul c ruia putem stabili ce amplificare sau atenuare n
tensiune apare ntre dou puncte ale unui circuit. Aceast m rime se m soar n decibeli (dB), iar
decibelmetrul deduce valoarea ei folosind expresia:

Valoarea lui V (adic a poten ialului de referin ) o putem stabili chiar noi n meniul set rilor
multimetrului.
Se observ c n cmpurile din meniul set rilor multimetrului se pot introduce valori specifice fiec rui
aparat.
Desigur, i cu decibelmetrul trebuie s fim aten i la conectarea n circuit.
Dac folosim decibelmetrul, acesta se poate insera oricum n circuit, avnd grij ca diferen a de poten ial
dintre punctele la care conect m sondele s nu fie 0
APLICA IE Deci.ewb
CONECTAREA MULTIMETRULUI
Legarea multimetrului la circuitul pe care efectu m m sur torile este relativ simpl . Ea se face prin
intermediul a dou borne, vizibile att pe simbolul multimetrului, ct i pe panoul frontal al acestuia:

Aten ie! Ambele borne trebuie conectate la circuit, lucru care n practic se face prin intermediul sondelor
de leg tur , iar n EWB prin intermediul traseelor de circuit. Conectarea difer , n func ie de care din
aparatele nglobate n multimetru folosim:
dac folosim ampermetrul, acesta trebuie inserat n circuit n serie cu componenta sau cu latura de
circuit prin care vrem s afl m valoarea intensit ii curentului, a a cum se vede n aplica ia 1 ;
dac folosim voltmetrul, acesta trebuie inserat n circuit n paralel cu componenta pe care dorim s
afl m c derea de tensiune, a a cum se vede n aplica ia 2;
dac folosim ohmmetrul, acesta trebuie inserat n circuit n paralel cu por iunea de circuit a c rei
rezisten vrem s-o afl m,a a cum se vede n aplica ia 3;
dac folosim decibelmetrul, acesta se poate insera oricum n circuit, avnd grij ca diferen a de
poten ial dintre punctele la care conect m sondele s nu fie 0; aplica ia 2.
Conectarea ampermetrului; aplica ia 1
M sura i curen ii prin fiecare latur a circuitului de mai jos: Multi.ewb

Conectarea ohmmetrului; aplica ia 3

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

14

Conectarea voltmetrului i a decibelmetrului; aplica ia 2


M sura i c derile de tensiune pe fiecare din rezisoarele circuitului de mai jos: Multi.ewb
Da i i valoarea n decibeli a acestor tensiuni.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Afla i rezisten a echivalent a circuitului de mai jos, a a cum este v zut la bornele sursei de 30 de vol i:
Multi.ewb

3. Osciloscopul
Osciloscopul este unul dintre cele mai importante aparate electronice de m sur . Cu un osciloscop putem
oricnd lua "pulsul" unui circuit electronic. Adic putem vizualiza n orice punct al circuitului forma de
und a tensiunii electrice din acel loc, care reprezint un semnal electric. Dar, aten ie! Pentru a avea o
tensiune avem nevoie de un poten ial de referin , c ci osciloscopul m soar tensiunea ca diferen a dintre
poten ialul punctului n care m sur m i poten ialul de referin ales. Trebuie, deci, s avem grij cum
conect m osciloscopul n circuit.
Este bine de tiut c un osciloscop real este mai complex dect osciloscopul din EWB. n primul rnd cele
dou difer prin modul de func ionare: n EWB programul calculeaz tensiunile n punctele de m sur , pe
cnd n realitate apari ia semnalului pe monitorul osciloscopului se datoreaz unei serii de fenomene
fizice.
Acum iat cteva l muriri n legatur cu func ionarea osciloscopului din EWB.
Pentru a utiliza osciloscopul el trebuie adus n zona de lucru. Meniul cu aparate poate fi accesat clicnd cu
butonul stng al mouse-ului pe butonul indicat n figura de mai jos. Osciloscopul este al treilea aparat.
Clica i cu butonul stng al mouse-ului pe el, ine i butonul ap sat, aduce i aparatul n zona de lucru i da i
drumul butonului.

15

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Pentru a vedea m rit panoul frontal al osciloscopului da i double-click pe el. Primul buton de pe acest
panou este cel de zoom. Apasnd pe el panoul frontal se m reste, dezv luind noi controale i nl turnd
mufele prin care se fac conexiunile osciloscopului cu circuitul.n acest moment butonul "Expand" s-a
transformat n butonul "Reduce", cu care se poate reveni la reprezentarea mic orat a panoului.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

n reprezentarea mic orat pe afi ajul osciloscopului apar dou axe ortogonale, fiecare cu un anumit
num r de diviziuni. Tot n aceast reprezentare se poate observa mufa "Ground" prin care se face legarea
osciloscopului la poten ialul de referin , precum i alte mufe, care vor fi men ionate mai jos.
Att n reprezentarea mic orat , ct i n cea m rit a panoului frontal se disting patru blocuri cu reglaje i
mufe:
1) blocul TIME BASE (BAZA DE TIMP)
2) blocurile CHANNEL A (CANALUL A) i CHANNEL B (CANALUL B)
3) blocul TRIGGER (DECLAN ARE)
n reprezentarea m rit a panoului frontal al osciloscopului "ecranul" acestuia se modific , apropiindu-se
ca aspect de cel al unui osciloscop real. Axele ortogonale dispar, iar diviziunile verticale i cele orizontale
se continu prin paliere. De asemenea apar i dou cursoare verticale numerotate 1 i 2. Ele pot fi mutate
de-a lungul monitorului apasnd cu butonul stng al mouse-ului pe partea numerotat i innd butonul
ap sat n timp ce deplas m mouse-ul. Valorile citite de aceste cursoare snt afi ate n dou cmpuri aflate
sub monitorul osciloscopului (snt afi ate valoarea tensiunii si momentul de timp la care aceasta a fost
citit ). Mai exist aici si un al treilea cmp, n care snt afi ate diferen ele dinte valorile culese de cele
dou cursoare.

16

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.


Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Osciloscopul din EWB este un osciloscop cu memorie. De aceea n reprezentarea m rit a panoului
frontal, n cazul n care afi area semnalului m surat dureaz mai multe ecrane, putem "vedea" valori ale
semnalului anterioare sau posterioare pozi iei curente n cadrul reprezent rii acestuia. Tot ce trebuie s
facem este s ne folosim de bara de deplasare aflat sub afi aj.
Tot n reprezentarea m rit se observ butonul "Save". Ap sndu-l pute i salva informa iile nregistrate de
osciloscop ntr-un fi ier cu extensia ".scp". Acest fi ier poate fi folosit pentru refacerea semnalului
memorat de osciloscop.
Se poate observa cu osciloscopul i comportarea circuitelor cu componente pasive n regim tranzitoriu
(Pasiv.ewb).

SEMNAL ..\semnale\semnal.htm

CONECTAREA OSCILOSCOPULUI ..\Osciloscop\conect.htm


Osciloscopul se leag la circuitul pe care efectu m m sur torile prin intemediul a patru mufe, vizibile att
pe simbolul osciloscopului, ct i pe panoul frontal al acestuia:

17

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.


Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Cel mai adesea poten ialul de referin se alege ca fiind masa circuitului.
n Electronics Workbench (EWB) legarea osciloscopului la mas nu mai este necesar dac ntregul
circuit pe care facem m sur rile este legat la mas . Trebuie men ionat c putem vizualiza cu osciloscopul
chiar dou tensiuni Oscilo4.ewb, ambele fa de aceea i referin . Ele se "introduc" n aparat prin
intermediul mufelor din blocul Channel A, respectiv blocul Channel B.
No iune important : semnalul extern de sincronizare -> vezi blocul Trigger.
OSCILOSCOPUL REAL ..\Osciloscop\real.htm
Principala sa component este tubul catodic, care are la un cap t un ecran fluorescent. Pe acesta apare un
spot luminos generat de interac iunea unui fascicol de electroni cu luminoforul. Acest spot baleiaz
ecranul n ritmul semnalului m surat, fenomen ce poate fi explicat astfel:

fascicolul este generat de un termocatod i accelerat i focalizat de doi anozi cilindrici;

baleierea se datoreaz devierii periodice pe orizontal a fascicolului, deviere ap rut n urma


aplic rii unei tensiuni ntre dou arm turi verticale;

apari ia pe monitor a unei imagini ce evolueaz n acela i mod ca i semnalul m surat se datoreaz
devierii pe vertical a fascicolului de electroni, deviere ap rut ca urmare a aplic rii unei tensiuni (propor ional cu
tensiunea instantanee a semnalului) ntre dou arm turi orizontale.

18

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

Circuitul n care este introdus vede osciloscopul printr-o impedan de intrare, Zi.

De aceea la osciloscopul real mai apar i alte controale, pe care nu le vom descrie aici.

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

O rezisten Ri de 1 MOhm i o capacitate Ci de aproximativ 10 pF, legate n paralel, dau aceast


impedan de intrare a aparatului.
Osciloscopul reprezint tensiuni, i atunci, pentru a fi un bun receptor de tensiune trebuie s aib o
impedan de intrare mare.
Efectul capacita ii Ci se va face sim it cnd se lucreaz la frecven e mari (100 MHz i peste), ntr-o

din
m sur din ce n ce mai mare, devenind sup r tor, deoarece expune circuitului o reactan
ce n ce mai mic , pn la urm scurtcircuitnd Ri.
Problema este clar dac studia i circuitul cu NC un aparat de m sur . De cele mai multe ori,
inevitabil, acesta va sim i impedan a Zi a "concurentului" s u i va m sura n consecin , rezultind o
afi are eronat la ambele aparate.
luminofor = substan luminescent depus pe peretele interior al ecranului de sticl al tubului catodic.
BAZA DE TIMP (TIME BASE) ..\Osciloscop\baza.htm

De aici putem l rgi sau ngusta semnalul afi at (p strndu-se ns marginea din stnga); este vorba de fapt
de m rirea sau mic orarea intervalului de timp n care spotul luminos ce baleiaz ecranul ar parcurge o
diviziune orizontal dac nu s-ar aplica nici un semnal la intr rile osciloscopului; acest interval e denumit
BAZA DE TIMP; tot n acest bloc se poate decide ce fel de semnal vedem, prin intermediul a trei
butoane:
1.
Y/T -> varia ia tensiunii m surate n func ie de timp;
2.
B/A -> varia ia tensiunii B n func ie de tensiunea A;
3.
A/B -> varia ia tensiunii A n func ie de tensiunea B.
APLICA IE Frecventa2.ewb
CHANNEL A (CANALUL A) I CHANNEL B (CANALUL B) ..\Osciloscop\ab.htm

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

19

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Aceste dou blocuri snt similare; de aici se poate ajusta modul n care vedem amplitudinea semnalelor
afi ate (sau, altfel spus, amplificarea semnalului m surat), adic num rul de vol i pe o diviziune
vertical ; tot de aici se poate modifica modul n care semnalele snt vizualizate, prin intermediul a trei
butoane:

AC -> far componenta continu ;


DC -> cu componenta continu ;

0 -> cu amplitudinea=0.
n aceste blocuri se poate stabili o alt axa orizontal (axa de 0 V) relativ la cea indicat pe afi aj, prin
valoarea din cmpul Y POS (n num r de diviziuni). Este ca i cum am ad uga semnalului un offset.
n reprezentarea mic orat a panoului frontal n aceste blocuri se observ i mufele (cte una pentru
fiecare bloc) prin care se poate face legarea osciloscopului de punctele unde vrem s facem m sur rile.
Trebuie men ionat c reglajele din aceste dou blocuri pot fi f cute independent.
APLICA IE Amplitudine.ewb
amplificarea semnalului = raportul dintre valoarea semnalului la ie irea din circuit i valoarea semnalului
la intrarea n circuit
BLOCUL TRIGGER ..\Osciloscop\trigger.htm

Acesta este blocul de unde se controleaz sincronizarea semnalelor afi ate; ce nseamn acest lucru ? Pe
afi ajul osciloscopului este prezent doar o parte din semnalul pe care-l m sur m. Aceast parte este
afi at ncepnd din momentul n care valoarea tensiunii m surate dep e te un anumit nivel. Acest nivel
de tensiune (numit nivel de sincronizare) este stabilit n func ie de cum se face sincronizarea. Dac ea se
face n func ie de un semnal intern al aparatului (butonul AUTO), atunci acest nivel se va afla ntre
valorile extreme ale tensiunii m surate i semnalul va fi sigur afi at (n timpul cel mai scurt posibil,
pentru c este detectat nivelul optim din acest punct de vedere).
Dac sincronizarea se face n func ie de nsu i semnalul m surat (butonul A sau B), de cel de-al doilea
semnal m surat (butonul B sau A) sau de un semnal extern (butonul EXT) atunci noi sntem cei care
stabilim nivelul de sincronizare. Pentru aceasta trebuie completat cmpul LEVEL cu un num r ce
reprezint valoarea nivelului de sincronizare dat n num r de diviziuni (pe vertical ). Trebuie, deci, sa
fim aten i la amplificarea semnalului cu care sincroniz m (dat n vol i pe diviziune). Aten ie ! Cnd
semnalul cu care sincroniz m este extern osciloscopul consider c amplificarea acestuia este de 1 V/div.
Dac m sur m dou tensiuni i nivelul de sincronizare nu e atins de semnalul cu care facem sincronizarea
(semnalul A, B sau un semnal extern), atunci nici una din tensiuni nu e reprezentat pe monitorul
osciloscopului.
n reprezentarea mic orat a panoului frontal n acest bloc se observ i mufa prin care se poate introduce
n osciloscop un semnal extern.
APLICA IE Trigger.ewb

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

20

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Refacerea unui Semnal memorat ..\Osciloscop\refac.htm


Un semnal care este memorat de osciloscop i care este apoi salvat ntr-un fi ier ".scp" poate fi
reintrodus ntr-un circuit n felul urm tor:

se deschide meniul cu surse ap snd pe butonul indicat mai jos (se d un double-click cu butonul stng al
mouse-ului) i se alege de aici o surs PWL (PieceWise Linear source); aceasta se aduce n zona de lucru la fel
cum s-a adus i osciloscopul;

da i double-click cu butonul stng al mouse-ului pe simbolul sursei PWL i intoduce i n cmpul "Filename"
din fereasta ap rut calea fi ierului ".scp";

n final ob inem o surs de tensiune care poate debita ntr-o eventual configura ie de circuit un semnal
identic cu cel ai c rui parametrii au fost salva i n fi ierul ".scp".

EXERCI IU Mftomamf.ewb
4. Plotterul Bode
Vom apela la acest instrument dac ne intereseaz r spunsul n frecven al unui circuit.
O asemenea analiz devine necesar cnd se prevede c circuitul va trebui s lucreze la diverse frecven e
(de fapt ntr-o anumit band de frecven e). Plotterul este capabil s traseze diagrame Bode pentru filtre
i amplificatoare n bucl nchis , de exemplu.

21

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.


Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Practic se vor reprezenta amplitudini sau faze, care caracterizez o m rime complex , func ie de
frecven a .
S consider m pt. ilustrare func ia de transfer a unui sistem, H( ); scrierea sa, ca m rime complex ,
este:
( ) = ( ) exp ( j ( ))
Cele dou diagrame de interes snt pentru amplitudine (magnitude n limba englez ), M( ), de
preferat n decibeli, i pentru faz (phase angle), ( ), n grade sau n radiani.
Este clar c o surs de curent alternativ (f r de care nu au sens m rimi imaginare) este absolut
obligatorie n circuitul de lucru, frecven a ei fix neafectnd ns plotterul, care i genereaz singur
spectrul de frecven e pentru diagramele pe care le afi eaz .
n Electronics Workbench g si i iconul plotterului Bode n grupul aparatelor de m sur , de unde l pute i
trage pe suprafa a de lucru.

Remarc m zona de afi aj iar n dreapta ei grupul sondelor IN / OUT.

Acesta este panoul simplificat, care se plaseaz n circuit, simbolul


aparatului, util pentru conectarea la blocul de analizat.

Pentru uniport :
Sondele IN+ i OUT+ (din stnga fiec rei perechi IN, OUT) se vor lega la intrarea V+ a circuitului
studiat i respectiv la ie irea sa V- ;vom duce IN- i OUT- la mas .
Pentru diport :
Sondele IN se leag la intarea diportului iar sondele OUT la ie ire.
n timpul simul rii EWB se comut pe varianta m rit , unde se pot face reglaje i citiri.
ine i minte c lucr m cu un aparat virtual, simulat, cu mai pu ine controale ( i altfel plasate) ca
aparatele de laborator.

(1) Tip diagram

(2) Axele:set ri
(3) Citire asistat

S n elegem ce face fiecare control din fiecare compartiment al panoului:


(1) Tipul diagramei : se comut ntre diagrama de amplitudine i cea de faz ; compartimentul ce trateaz
axa vertical se va modifica n consecin , ca unit i de m sur i limite de reprezentare.
(2) Setarea parametrilor axelor : reprezentare la scar logaritmic (Log) sau liniar (Lin).
Domeniul ( valoare Ini ial ; valoare Final ) pe vertical (de la 100 dB la 100 dB pentru amplitudine i
de la -135 la 135 pentru faz , de exemplu)

Observa i c amplitudinea se va afi a logaritmic, ns pentru faz s-a p strat axa pe modul liniar. Aceste
set ri (mai pu in scara liniar pt. faz ) snt foarte potrivite n practic , unde cre teri ale amplitudinii de
20dB pe decad de-a lungul a 3 4 decade i ale fazei cu 45 pe decad 2 3 decade se ntlnesc des.

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

22

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB


Domeniul (I ; F) pe orizontal (de la 10-4 Hz la maximum 1012 Hz <=> miliher i pn
i peste.
la sute de gigaher i), suficient pentru radiofrecven

(3) Citirea asistat a coordonatelor unui punct ce apar ine graficului : se determin valori precise ale
amplitudinii sau fazei la diverse frecven e, tr gnd un cursor vertical (marcat cu galben mai jos, nu i n
EWB ) din extremitatea stng a plotterului peste o zon din diagram parcurgere grosier i apoi
reglnd mai fin frecven a de interes : mai mic / mai mare (din butoanele ncercuite ).

Observa i c s-a citit o


amplitudine u or sub 0dB,
real .

Dac am fi spus deci,


intuitiv, c amplitudinea
la 120.5 kHz este chiar
0dB, ca la 500 kHz, am
fi gre it.

Citirea exact , asistat , este util n asemenea cazuri, de aparent liniaritate a diagramelor, dar i n zonele
abrupte ale graficelor.

Vizualiza i diagrame i citi i cteva coordonate n aceast *aplica ie ce con ine un circuit simplu,
suficient totu i pentru a face cteva observa ii.
Analiza i apoi r spunsul n frecven n diverse puncte ale unui lan , un sistem cu mai multe etaje de

prelucrare a semnalului n a doua *aplica ie.


Legat de diagramele Bode i func ia de transfer a unui sistem snt i no iunile de :

Stabilitate a circuitului
Banda la 3dB a unui amplificator

R spunsul n frecven
Cnd se schimb frecven a tensiunii la intrarea unui sistem electric, acesta poate s r spund , s
reac ioneze modificndu- i una sau mai multe din m rimile de ie ire.
Dac vom reprezenta grafic aceast varia ie a m rimii(lor) la ie ire cu frecven a se spune c am
determinat tocmai r spunsul n frecven .
Proiectarea unui amplificator va trata obligatoriu aceast problem .
Diagrame Bode
Caracteristicile de frecven se vor numi diagrame Bode doar cnd axa este la scar logaritmic , log10
( ).
Frecven a
De i de fapt este pulsa ia (n radiani pe secund ), iar frecven a (n her i) este f = / 2 , se accept
inginere te s numim i pe frecven .
Func ia de transfer

y( t ) semnalul la ie ire
Circuitul va afecta semnalul de intare prin h( t )
func ia pondere

Not m cu litere mari transformatele Laplace ale lui x(t), y(t) i h(t) i atunci definim
func ia de transfer a unui circuit ca fiind :
H( s ) = Y( s ) / X( s )
Pentru a determina r spunsul n frecven vom lua s = j , H( j ).
Exemple de diagrame Bode

23

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

x( t ) semnal la intrarea n circuit

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Mai jos snt 2 diagrame gata trasate pe care s-au marcat valori de interes.
Diagram de faz :

Cnd lucreaz n jurul frecven ei de 1 KHz se poate spune c circuitul nu modific faza, pe cnd la
frecven e mici i mari va inversa faza.(defazaj introdus : 180 )
Diagram de amplitudine :

Graficul corespunde unui amplificator de ba i : frecven ele ntre 2 Hz i 400 Hz (joasele) c tig n
decibeli, acest c tig fiind substan ial mai ales ntre 20 i 50 de her i.
Dac se cunoa te schema circuitului se pot trasa pe hrtie caracteristicile de a teptat, aproximative, care
vor fi alc tuite doar din linii.Ele se pot ndep rta destul de mult de diagramele reale din cauz c linii
aproximeaz curbe i datorit toleran ei componentelor.
Decibelul
n electronic i telecomunica ii se utilizeaz frecvent decibelul ca unitate de m sur , pentru amplificare,
atenuare sau nivel al transmisiunii.
Fie U (V) valoarea n vol i a unei tensiuni.Ne intereseaz U (dB), nivelul ei n decibeli.
U (dB) = 20 lg ( U (V) / Ur )
Tensiunea de referin este deci Ur = 0,775 V (adic tensiunea corespunz toare unei puteri de 1 mW la
bornele unei rezisten e de 600 )

Totodat , decibelul este o m rime ce se poate adapta : pentru un calcul mai simplu se poate lua Ur = 1 V,
pentru compara ie U ie ire cu U intrare (se vede astfel efectul circuitului asupra semnalului care l
str bate) se va prefera Ur = U intrare.n acest caz, dac sistemul nu afecteaz amplitudinea tensiunii de
intrare, nivelul tensiunii la ie ire va fi 0 dB.
Plottere reale
Ve i vedea plottere Bode complete doar sub forma lor virtual , n programe de analiz a circuitelor pe
calculator.
Fizic exist doar aparate ce traseaz amplitudinea tensiunii la ie ire func ie de frecven ; ele nu pot realiza
o diagram pentru faz .(este vorba de voltmetre vectoriale, vobulatoare)
Decad
Este un interval de forma ( ; 10 ).Se poate lua i ca putere a lui 10.
Un interval ( ; 2 ) se nume te octav .
Stabilitatea unui circuit
Un circuit este stabil dac un semnal de intare m rginit aplicat lui are ca efect un semnal de ie ire
deasemenea m rginit.
Instabilitatea nseamn o comportare oscilatorie ca r spuns al circuitului.

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

24

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Se poate decide caracterul stabil sau instabil al unui sistem analiznd diagramele Bode corespunz toare
lui.
Banda la 3 decibeli
Este clar c un amplificator nu se comport la fel n toat plaja de frecven e.
Amplificarea sa cre te cu frecven a, atinge un maxim pe care l men ine pe un palier, dup care scade.
Ct timp amplificarea nu coboar sub 0,707 (70,7%) din valoarea sa maxim , deci cu 3dB, se consider c
amplificatorul lucreaz mul umitor.
Banda la 3 decibeli este tocmai plaja de frecven e n care amplificarea nu coboar cu mai mult de 3 dB
sub valoarea sa de palier.
n cele ce urmeaz se prezint simbolurile grafice utilizate n cazul celor dou programe pentru
descrierea celor mai utilizate componente de circuit

Inductan e cuplat

Capacitate

Diod

Tranzistor NPN

Tranzistor PNP

Diac

Triac

Sursa independent de tensiune (c.c)

Sursa independent de curent (c.c)

Sursa independent de tensiune (c.a)

Sursa independent de curent (c.a)

Sursa de curent comandat n curent

Surs de curent comandat n tensiune

Surs de tensiune controlat n tensiune

Surs de tensiune controlat n curent

3. Tem

Simbol Design Center

Rezisten

Inductan

Denumire

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

25

Simbol Electronics
Workbench

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

3.1 S se determine valorile curen ilor din laturile pasive ale circuitului din figura 1 utiliznd editorul grafic
Electronics Workbench.

Figura 1

3.2 S se determine n circuitul din figura 2a i b poten ialele tuturor nodurilor.

a)

b)
Figura 2

Circuitului din figura 3 s i se determine varia ia tensiunii la bornele condensatorului urmare a comut rii
ntrerup torului S1.

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

26

Utilizarea editoarelor grafice n analiza circuitelor electrice: Electronics Workbench EWB

Figura 3

Aplica ii ale diodelor :


diodele snt utile n circuite analogice dar i n cele logice.
Circuite logice
n circuitele numerice se face o conven ie ce leag un nivel de tensiune de o valoare de adev r, un nivel
logic.
Nivelul de +5V corespunde lui 1 logic (adev rat), iar 0V nseamn desigur 0 logic (fals).
La modul ideal, ntreg circuitul va opera doar cu aceste dou poten iale.
Un exemplu (D_logic.ewb) simplu este implementarea func iei I (AND) cu ajutorul a dou diode ( cte
o diod pentru fiecare variabil logic , A i B ); se consider pentru diod modelul ideal, de ntrerup tor.
Redresoare
Tipic, curentul alternativ are o form sinusoidal ce cuprinde dou alternan e (deasupra axei timpului este
alternan a pozitiv , i(t) > 0 ;ce este sub ax corespunde alternan ei negative, i(t) < 0 ).
Exist ns destule cazuri cnd nu vrem s aliment m un circuit cu tensiune negativ sau s l s m curentul
s circule n ambele sensuri prin circuit.
Solu ia este atunci ad ugarea unui redresor, mono sau dubl alternan .

Redresare dubl alternan

Redresare mono alternan

Curent sinusoidal,
neredresat

Se ata eaz de exemplu (D_redr.ewb) unei surse, nainte de aplicarea tensiunii unei impedan e de
sarcin R.

Adrian A. Ad sc li ei, conf., dr., ing.

27