Sunteți pe pagina 1din 4

1

Analiza performantei intreprinderiiContul de profit si pierdere (CPP) (engl. income statement) prezinta
fluxurile de venituri si cheltuieli pentru o anumita perioada (de ex.: luna,
trimestru, semestru, an). Scopul final al intocmirii contului de profit si
pierdere este prezenarea rezultatului net (profit sau pierdere), care este
important pentru actionari, desi nu este obiectivul final al unei
intreprinderi.
De ce este important rezultatul net pentru actionari? Daca intreprinderea
nu este listata, distribuirea de dividende este o forma importanta de
remunerare a actionarilor. Daca intreprinderea este listata, actionarii pot
obtine castiguri din evolutia pozitiva a cursului bursier al actiunii si din
dividendele distribuite de companie.

Modul in care sunt prezentate veniturile si cheltuielile si in care acestea
sunt analizate depinde de principiile contabile aplicate pentru intocmirea
situatiilor financiare (IFRS vs RAS) (IFRS standardele international de
raportare financiara; RAS-standardele romanesti de contabilitate).
Veniturile si cheltuielile se pot clasifica in functie de natura lor in:
venituri/cheltuieli din exploatare, venituri/cheltuieli financiare,
venituri/cheltuieli extraordinare.
Veniturile/cheltuielile de exploatare (engl. operating revenues/expenses)
se refera la acele venituri si cheltuieli generate de productia si
comercializarea produselor companiei (de ex.: cifra de afaceri, alte
venituri de exploatare; cheltuieli cu materiile prime, materiale, cheltuieli
cu deprecierea activelor imobilizate/curente, cheltuieli cu provizioanele
pentru riscuri aferente activitatii de exploatare, cheltuieli cu personalul).
Veniturile si cheltuielile de exploatare au un caracter recurent si sunt
2
strans legate de operatiunile care duc la indeplinirea obiectului de
activitate al companiei.

Veniturile/cheltuielile financiare (engl. financial revenues/expenses) se
refera la veniturile si cheltuielile generate de activitate financiara a
companiei (de ex.: activitatea de imprumut). Principalele elemente sunt:
venituri/cheltuieli cu dobanzile, diferentele pozitive/negative de curs
valutar, venituri/cheltuieli cu dividendele.
Veniturile/cheltuielile extraordinare sunt veniturile si cheltuielile care nu
sunt recurente si care nu pot fi gestionate de managementul intreprinderii
(de ex.: venituri si cheltuieli rezultate din cutremure, nationalizari,
inundatii).

De retinut!
Venituri si cheltuieli monetare sunt venituri/cheltuieli care genereaza
intrari/iesiri de numerar.
Venituri si cheltuieli nemonetare (calculate) sunt venituri/cheltuieli care
nu genereaza intrari/iesiri de numerar. Exemple: cheltuieli cu
amortizarea, venituri din reluarea provizioanelor, cheltuieli cu
provizioanele.

Analiza contului de profit si pierdere se bazeaza pe calculul si
interpretarea soldurilor intermediare de gestiune (in literatura franceza)
sau a marjelor (in literatura anglo-saxona).

Importanta calculului soldurilor intermediare de gestiune/marjelor rezida
in faptul ca acestea pot reflecta modul in care se distribuie veniturile
companiei catre stakeholderii acesteia (de ex.: furnizori, salariati, bugetul
statului, creditori, actionari).
3

Formulele pentru marje (literatura anglo-saxona)
Marja bruta=Cifra de afaceri-Costul bunurilor vandute (cheltuieli cu
materii prime, cheltuieli cu material, cheltuieli cu energia si apa folosite
in procesul de productie, cheltuieli cu salariile personalului implicat in
procesul de productie)
EBITDA (engl. eanings before interest, taxes, depreciation and
amortization expenses)=Marja bruta+Alte venituri de exploatare-
Cheltuieli cu salariile personalului administrativ - Cheltuieli de marketing
EBIT (engl. earnings before interest and taxes)=EBITDA+Venituri din
reluarea provizioanelor de exploatare-Cheltuieli cu deprecierea
imobilizarilor si a activelor curente-Cheltuieli cu provizioanele pentru
riscuri din activitatea de exploatare
Rezultat brut=EBIT+Venituri din dobanzi-Cheltuieli cu dobanda
Rezultat net=Rezultat brut-Cheltuiala cu impozitul pe profit

Analiza pragului de rentabilitate (PR)
Obiectivul analizei pragului de rentabilitate este acela de a determina care
este nivelul productiei pentru care rezultatul net este zero. Se foloseste
pentru analiza oportunitatii introducerii unui produs/serviciu nou.
Analiza PR presupune clasificarea cheltuielilor in fixe si variabile, in
functie de modificarea acestora odata cu nivelul productiei. Practic, pe
termen mediu si lung, putem spune ca toate cheltuielile sunt variabile, iar
unele dintre ele au o componenta fixa si una variabila
Cheltuieli fixe (CF): cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor
imobilizate, cheltuieli cu salariile personalului administrativ, cheltuieli cu
chiria, cheltuiala cu dobanda si cu comisioanele bancare, cheltuiala cu
impozitul pe cladiri, terenuri.
4
Cheltuieli variabile (CV): cheltuieli cu materii prime, materiale, cu
salariile personalului direct productiv

CA
pr
=CF+CV CA
pr
=CF+v* CA
pr
CA
pr
=CF/(1-v), CA
pr
exprimata in
unitati monetare; Q
pr
=CA
pr
/p;
unde p este pretul unitar
unde v este ponderea cheltuielilor variabile in cifra de afaceri, v=CV/CA

Bibliografie
V Dragota, L Brasoveanu, M Dragota Management financiar vol. I,
Ed Economica, 2012, capitolul 5

S-ar putea să vă placă și