Sunteți pe pagina 1din 5

Ghicirea unui numar

Cereti cuiva sa scrie pe o bucata de hartie un numar oarecare, format din


patru cifre cuprinse intre 0 si 9, in ordine consecutiva. Apoi, sa scrie acelasi
numar in ordine inversa. Se vor obtine asadar 2 numere formate din cata
patru cifre. In final sa se scada numarul mai mic din numarul mai mare.
Asta-i tot pentru a deveni vrajitor. Adica nu-i tocmai totul pentru ca mai
aveti nevoie de ceva. Rugati deci pe cel ce a facut operatia amintita sa va
comunice iua si luna nasterii !nu si anul, intrucat femeile ... va pot induce
in eroare"#. Acum intr-adevar sunteti in posesia datelor necesare. Ca atare,
luati un creion si o hartie si... printr-o simpla inmultire spuneti reultatul
scaderii amintite mai sus. Ce inmultire am facut$ %Raspuns&
La intamplare
' S(-ti mai arat o scamatorie, mi-a propus prietenul meu. Scrie un numar pe
o h)rtie.
' Ce fel de num(r, din c)te cifre$
' *in c)te vrei - din doua, din noua, n-are importanta.
Am scris la intamplare+ ,0- 2.9. /Scamatorul/ l-a privit, a notat ceva pe o
hartie si, fara sa mi-o arate, a bagat-o in buunar. Apoi imi ise+
' 0ai scrie sub el un numar tot din 1 cifre.
Am scris din nou la intamplare+ 23- 412.
Acum, rosti el, da-mi voie sa adaug si eu un numar. Si nota+ 1.2 ,2-. *upa
aceea continua+
' Aduna-le pe toate trei.
I-am satisfacut dorinta si am facut adunarea. Relutatul+ 4 ,0- 2.,. Calm
prietenul meu scoase din buunar hartiuta pe care notase ceva si mi-o arata.
5e ea scria+ 4 ,0- 2.,. Cum a procedat /scamatorul/$ %Raspuns&
Cti ani ai?
' 6u stiu cati ani ai, nu te intreb, nu ma uit in actele tale, dar pot afla iua,
luna si anul in care te-ai nascut.
' Cum$
' 7Ite, ia o hartie, un creion si fa calculele pe care ti le spun eu, fara sa mi le
arati.
' *e acord.
' Scrie cifra care repreinta iua ta de nastere si inmulteste-o cu 20. *aca ai
terminat, Spune-mi care este cifra ta preferata.
' Stiu eu$" Sa icem 9.
' Atunci aduna la produsul obtinut 99. Acum inmulteste reultatul cu 3. 8a
cele obtinute, aduna numarul ce repreinta luna in care te-ai nascut. *e
piulda pentru ianuarie 4, pentru februarie 2, pentru martie 2, etc. Acum ai o
suma pe care te rog sa o imnultesti din nou cu 20, iar la produs aduna iarasi
99. Reultatul il inmultesti din nou cu 3 si, in sfarsit, adauga numarul format
din ultimele 2 cifre ale anului nasterii. 9sti gata$ Ai calculat bine$ Acum
verifica daca numarul obtinut ofera vreun indiciu asupra datei tale de
nastere.
' 6u ofera nici un indiciu.
' Atunci spune-mi acel numar.
' 224 034.
' 9 clar, te-ai nascut la 2, octombrie 4931.
' 9:act. Cum ai aflat$
Intr-adevar, cum a facut aceasta scamatorie$ Cum a dedus data nasterii$
Raspunand poate gasiti si o formula aplicabila oricarei persoane, indiferent
chiar de cifra pe care acesta o prefera. %Raspuns&
O socoteal amuzant
5entru oricine va fi nu numai amuant, dar si uimitor, modul cum veti reusi
sa ghiciti o cifr(, f(r( ca m(car s( fiti ;n cunostint( de cau( asupra unor
numere alese. *ar iat( despre ce este vorba+
Cereti cuiva s( scrie un num(r cu mai multe cifre. Acest num(r poate fi
oric)t de mare. Rugati apoi ca din aceleasi cifre ale num(rului respectiv s(
se compun( un alt num(r. *e pild(, s( presupunem c( num(rul ales a fost
2-3 ,-2. 6um(rul compus din aceleasi cifre poate fi 23, -2-. Acum, cereti
ca, lu)nd cele dou( numere, num(rul mai mic s( fie sc(ut din cel mai mare,
adic( din 2-3 ,-2 s( se scad( 23, -2-. Solicitati sa vi se spun( reultatul,
omit)ndu-se o cifr( oarecare din acesta. In e:emplul dat reultatul va fi 44-
423. <mit)nd o cifr(, persoana care a f(cut socoteala ar putea s( v( indice,
bun(oar(, 44 -43. =(r( s( stati prea mult pe g)nduri veti putea r(spunde
imediat+ /Cifra omis( a fost 2"/. Stiti care a fost /secretul/$ %Raspuns&
La alegere
Scrieti pe un bilet un num(r oarecare mai mic ;ns( de 34. >ndoiti biletul si
dati-l cuiva, nu mai ;nainte ;ns( de a face si a retine diferenta dintre 99 si
num(rul scris pe h)rtie. *e e:emplu, presupun)nd c( ati ales num(rul 2,
aceast( diferent( este 12. < dat( efectuat( aceast( operatie, rugati-l pe
interlocutor s(-si aleag( orice num(r ;ntre 30 si 400, f(r( a vi-l comunica
;ns(. Cereti apoi s( adauge la num(rul ales diferenta memorat( de
dumneavostr( !;n caul de mai sus, 12#. *up( aceea, rugati-l s( elimine
prima cifr( a reultatului obtinut si s( o adune la num(rul care i-a r(mas. In
sf)rsit, cereti-i s( scad( noul reultat din num(rul pe care l-a ales la ;nceput.
In urma acestei operatii se obtine num(rul pe care l-ati scris initial pe h)rtia
;mp(turit(.
*e pild(, interlocutorul dumneavostr( a ales num(rul -,. Ad(ug)nd la el 12,
obtine 4.4. Sterg)nd pe 4 !prima cifr( a reultatului# si ad(ug)ndu-l la .4 se
obtine num(rul .2. Sc()nd pe .2 din -,, r(m)ne 21, adic( tocmai num(rul
scris pe h)rtie de dumneavoastr(.
Rapid
?( puteti l(uda f(r( nici o team( c( sunteti ;n posesia /secretului/ de a
e:ecuta rapid, f(r( h)rtie si creion, diferite operatii aritmetice cu numere
alc(tuite din dou( cifre. Asadar, rugati perosoana care nu crede acest lucru
s( aleag( dou( numere formate din c)te dou( cifre astfel ;nc)t unul s( fie
mai mare ca cel(lalt cu o unitate. Apoi cereti-i s( ;mnulteasc( fiecare din
numerele alese cu el ;nsusi. *up( aceea rugati-l s( scad( produsul mai mic
din cel mai mare si s( v( comunice restul. 5lec)nd acum de la valoarea
restului ;i puteti spune imediat care au fost cele dou( numere alese. Iat( cum
procedati+
*in restul care vi s-a comunicat, sc(deti cifra 4, iar ceea ce v( r(m)ne
;mp(rtiti la doi. 5roced)nd astfel obtineti unul din cele 2 numere !cel mic#
ales de persoana respectiv(+ cel(lalt, este cu o unitate mai mare. *e
e:emplu, interlocutorul dumneavoastr( a ales numerele 23 si 21. Imnultite
cu ele ;nsesi dau 123 si respectivi 1-1. Sc()nd 123 din 1-1, se obtine 34.
Acesta este num(rul pe care vi-l comunic( interlocutorul, din care
dumneavoastr( sc(deti 4, iar restul ;l ;mp(rtiti apoi la 2. <btineti 23, adic(
num(rul cel mic dintre cele dou( numere alese de interlocutor.
Numrul 22
Scrieti pe o h)rtiut( un num(r format din dou( cifre, ;mp(turiti h)rtiuta si
puneti-o pe mas(. *up( aceea, rugati trei persoane s( ia fiecare c)te o
buc(tic( de h)rtie si s( notee pe ea c)te o cifr(, f(r( a comunica celorlalti
num(rul scris. Cele trei h)rtiute vor fi ;mn)nate apoi a unei a patra persoane,
care va fi rugat( s( alc(tuiasc( din cifrele scrise de cei trei, toate cele sase
combinatii posibile din c)te dou( cifre. *e e:emplu, presupun)nd c( cifrele
scrise de cele trei persoane au fost ., , si 4, combinatiile acestor cifre, luate
c)te dou(, vor fi+ .,, ,., .4, 4., ,4, 4,. Apoi rugati pe cineva s( adune toate
aceste sase numere. *e asemenea, rugati sa se fac( si suma celor trei cifre
scrise pe buc(tele de h)rtie. In sf)rsit, ca ultim( operatie, cereti s( se
efectuee ;mp(rtirea sumelor obtinute. Cu acestea totul e gata. Spre uimirea
celor de fat(, reultatul ;mp(rtirii va fi acelasi cu num(rul de dou( cifre pe
care l-ati scris la ;nceput pe h)rtia ;mp(turit("
Cum se e:plic( c( ati stiut de la ;nceput reultatul$ =oarte simplu. 6um(rul
scris de dvs pe buc(tica de h)rtie a fost ... 22. <ricare ar fi cifrele alese de
cele trei persoane, suma celor sase numere, de c)te dou( cifre, obtinute prin
combinarea lor ;mp(rtit( la suma celor trei cifre va da totdeauna ca reultat
num(rul 22.
Numrul 9
@a)ndu-v( pe proprietatea numerelor multiple de 9 si anume aceea c( suma
cifrelor ce le compun este tot 9, puteti uimi cu adev(rat pe cineva /ghicindu-
i/ reultatul unor operatii efectuate pornind de la un num(r oarecare. Astfel,
puteti cere ca dup( alegerea secret( a unui num(r s( se fac( cu acesta
adun(ri, sc(deri, ;nmultiri oric)t de multe si totusi, f(r( a cunoaste
reultatele partiale, s( indicati ;n cele din urm( reultatul final. Aotul const(
;n a cere ca ultima operatie s( fie o ;nmultire cu 9, sau - pentru a masca
eventual acest lucru - o ;nmultire cu 2 si ;nc( una tot cu 2. *ar s(
e:emplific(m+
S( presupunem c( cineva si-a ales un num(r. Spuneti-i s(-l adune la oricare
num(r doreste, apoi s( scad( din suma reultat( c)t pofteste. 5entru a-l
deruta si mai mult, nu-i r(u s( repete unele operatii. 8a sf)rsit cereti-i s(
;nmulteasc( totul cu 9 !sau cu 2 si iar(si 2#, iar dup( aceea s( adune toate
cifrele reultatului finalB ;n caul c)nd suma obtinut( astfel este si ea
format( din mai multe cifre, rugati-l s( le adune si pe acestea, p)n( ce va
aCunge la o singur( cifr(. Aceasta va fi ;ntotdeauna 9.
S( icem c( a fost ales, de e:emplu, num(rul ,. Adun(, bun(oar( 42B suma
va fi deci 24. *in ea dac( se scade de pild( -, r(m)ne 4.. In caul c)nd
efectuea( dup( asta o ;mp(rtire, de e:emplu la 2, va gasi -. *ac( dup(
aceea ;nmulteste, de e:emplu cu 404, va obtine -0-. 5resupun)nd c( ;n final
mai adun( la suma obtinut( ;nc( .., va aCunge la num(rul -34. Acum
intervenim noi cer)ndu-i s( ;nmulteasc( cu 2, operatie din care reult( 2
232. Apoi, ;l rug(m s( ;nmulteasc( din nou cu 2, operatie din care reult( 1
-39. 5un)ndu-l s( adune cifrele componente ale reultatului final, ;n acest
ca 1 D - D 3 D 9, se obtine 2-, ale c(rui cifre adunate dau ... 9.
Unde se afl inelul?
Intr-un grup de persoane aseate ;ntr-o ordine oarecare, cineva isi pune pe
deget un inel, pe o anumit( falang(. =(r( s( fi fost de fat( la aceast(
operatie, puteti identifica repede la ce persoan( este inelul, precum si pe care
deget si falang( l-a pus.
6imic mai simplu. S( presupunem c( inelul se afl( la persoana care, ;n
ordinea prestabilit( a ase(rii, este a cincea si ;l tine pe degetul . !inelar#,
falanga 2. Rugati pe cinevadin grup s( ;nmulteasc( cu doi num(rul de ordine
al persoanei care are inelul, bine;nteles, f(r( s( v( spun( reultatul !3 : 2 E
40# si s( adauge 3 la produsul obtinut !40 D 3 E 43#. Apoi ;i cereti s(
;nmulteasc( cu 3 suma respectiv( !43 : 3 E -3# si s( adauge la acest produs
num(rul degetului pe care se g(seste inelul !-3 D . E -9#. *up( aceea s(
;nmulteasc( cu 40 suma obtinut( !-9 : 40 E -90# si, la sf)rsit, s( adauge
num(rul falangei pe care se afl( inelul !-90 D 2 E -92#.
Rug)nd pe cel care a f(cut calculul s( v( indice reultatul, nu veti mai avea
altceva de f(cut dec)t s( sc(deti din acest num(r 230. In caul de mai sus va
r(m)ne 3.2. 7ltima cifr( repreint( num(rul falangei, penultima cel al
degetului, iar prima sau celelalte cifre !;n caul c)nd sunt mai mult de 9
persoane# repreint( num(rul de ordine al persoanei la care se afl( inelul.