Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR 2. ECOTEHNOLOGII 17.10.

2012

MODUL DE REDACTARE AL PROIECTULUI

Conditii de redactare:
- Caracter de 12, cu fond Times New Roman
- Distanta intre randuri: la 1,5
- Setarea paginii: {- Hartie Xerox A4
- Paragraful inceput cu 1,5
- Capitolele sa fie scrise cu litere mari, bolduite; titlul capitolului sa fie plasat ori in stanga
ori la mijlocul paginii
- Subcapitolele sa fie scrise tot bolduit, dar cu litere mici si trecute in stanga.
-
Proiectul trebuie sa contina: {
( )
( )
Exemplu (cum trebuie sa fie scrisa bibliografia): Bran Florina, 1994, Poluarea, protectia si
legislatia de mediu, Editura ASE, Bucuresti
Cuprinsul trebuie prins in proiect, inaintea introducerii.
I deile principaledin continut trebuiesc redactate in PowerPoint.
Proiectul redactat trebuie printat in alb negru.
Cum trebuie redactata prima pagina?
Exemplul il gasesti mai jos.


- 1 -
Universitatea Artifex
Facultatea de Management Marketing
Specializarea Management


T E M A P R O I E C T U L U I

Coordonator stiintific:
titlul academic (conf/prof/lect. univ.dr/drd) si numele


Student
Nume si prenumeLISTA CU TITLURI DE REFERATE

1. Mediul si dezvoltarea durabila a omenirii
2. Ecosistemul
3. Ecosistemele din Romania
4. Poluarea ca fenomen contemporan
5. Poluantii: definitie si caracteristici
6. Sursele de poluare natural
7. Sursele de poluare antropice
8. Activitatile menajere ca surse de poluare antropice
9. Autoepurarea si prevenirea poluarii aerului
10. Schimbarea climatica si efectul de sera
11. Resursele de apa si calitatea acestora
12. Reziduurile menajere si stradale
13. Autoepurarea si epurarea apelor poluate
14. Apele de suprafata din Romania
15. Efectele poluarii apelor
16. Legislatia romaneasca pentru calitatea aerului si a apei
17. Solul si poluarea acestuia
18. Efectele impurificarii solului
19. Rolul antipoluant al padurilor
20. Poluarea fonica
21. Influenta poluarii asupra organismelor vii
22. Bolile profesionale datorate poluarii
23. Efectele poluantilor asupra ecosistemelor
24. Politici ecologice
Exemplu de alt titlu de referat: Tutunul ca forma de poluare
Adrese pentru infiormare:
www mmediu.ro
www Agentia nationala de protectia mediului
www Agentiile judetene de protectia mediului (pentru judete) rapoarte de mediu
www INSS

- 3 -