Sunteți pe pagina 1din 1

Procedura executarii controlului financiar este alcatuita dintr-un ansamblu de a

cte .i opera.iuni privind organizarea, desfa.urarea .i valorificarea rezultatelo


r ac.iunii de control. Procedura controlului financiar se desfa.oara pe baza unu
i plan bine determinat, ntr-o anumita ordine, care poate fi grupata n .ase etape.
Prima etapa consta n pregatirea echipei de control financiar, prin informarea .i
documentarea asupra urmatoarelor aspecte: dispozi.iile legale cu privire la spec
ificul unita.ii ce urmeaza a fi controlata, actele normative cu caracter economi
co-financiar,
actele de control anterioare, masurile luate n urma verificarilor efectuate ca ur
mare a sesizarilor facute de banca finan.atoare sau ntreprinderile cu care are le
gaturi economice unitatea care urmeaza a fi controlata.
A doua etapa consta n prezentarea la unitatea n care urmeaza sa se desfa.oare cont
rolul. Organele de control cer conducerii unita.ii sprijinul pentru efectuarea c
ontrolului n bune condi.ii, pentru a li se pune la dispozi.ie toate materialele n
ecesare.
Urmeaza organizarea activita.ii echipei de control. Se ntocme.te un plan de lucru
n care se prevad obiectivele controlului, metodele folosite, etc.
Urmatoarea etapa este desfa.urarea propriu-zisa a ac.iunii de control, adica ver
ificarea actelor, opera.iunilor, legalitatea, necesitatea, oportunitatea, econom
icitatea .i realizarea acestora. Controlul propriu-zis se realizeaza pe baza pla
nului ntocmit (a graficului), urmarindu-se toate obiectivele propuse.
A cincea etapa consta n redactarea actelor de control, adica fundamentarea conclu
ziilor, constatarilor, consemnarea masurilor propuse, prezetarea abaterilor .i d
ispozi.iilor legale ncalcate, persoanele raspunzatoare, pozi.ia acestora n fa.a ec
hipei de control, punctul de vedere al echipei .i concluzia finala.
Ultima etapa consta n valorificarea rezultatelor ac.iunii de control, concretizat
a n luarea masurilor .i urmarirea executarii lor de catre unitatea care a dispus
controlul.
Toata aceasta activitate poate fi sintetizata astfel :
- alegerea unita.ii care urmeaza a fi controlata .i a activita.ii ce se va desfa
.ura,
- desfa.urarea actiunii de control,
- valorificarea rezultatelor controlului.