Sunteți pe pagina 1din 10

ACTIUNEA SI DIVIDENDUL IN CADRUL

COMPANIEI
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
Lari Roxana Mihaela

Managementul afacerilor anul II

1. ISTORIC SI PROFIL

Istoric

La 1 decembrie 1990, Banca Romana pentru Dezvoltare a fot infiintata ca banca
independenta cu tatutul !uridic de ocietate pe actiuni, ce a preluat activele i paivele Bancii
de Invetitii, cu autorizatie completa de defaurare de activitati bancare" Banca Romana
pentru Dezvoltare a fot inregitrata in februarie 1991 ca ocietate pe actiuni cu capitalul
ocial detinut de #tatul roman"
In martie 1999, #oci$t$ %$n$rale a achizitionat un pachet de actiuni la Banca Romana
pentru Dezvoltare de la &ondul 'roprietatii de #tat i, in acelai timp, a ma!orat capitalul
ocial al Bancii Romane pentru Dezvoltare a!ungand a detina (1) din actiuni"
Din ianuarie *001, actiunile Bancii au fot admie la tranzactionare i cotate in
+ategoria I ,&irt -ier. a Burei de /alori Bucureti care ii defaoara activitatea in
conformitate cu Legea 'ietelor de +apital nr" *901*002 ,cu modificarile ulterioare."
In *002, #ociete %enerale a achizitionat i retul participatiei #tatului roman in Banca
Romana pentru Dezvoltare, ma!orandu3i atfel actiunile detinute la (4,5*)"
In data de *0 mai *002, denumirea !uridica de Banca Romana pentru Dezvoltare a
fot chimbata in BRD3%roupe #oci$t$ %$n$rale #6"
Date bursiere
+apitalizarea buriera a bancii a fot de 19"( miliarde lei ,(,2 miliarde euro. la finele
lui *000, comparativ cu 15 miliarde lei ,2 miliarde euro. la decembrie *007, BRD ituandu3e
pe locul * intre ocietatile litate i pe locul 1 intre ocietatile din ectorul financiar"
Din ianuarie *001, data litarii la bura, valoarea actiunii BRD a crecut de 14"2 ori in
echivalent euro"
6tfel, in *000, tranzactiile cu actiuni BRD au reprezentat 0"() din valoarea totala a
tranzactiilor efectuate la bura, in timp ce capitalizarea buriera a BRD a reprezentat **"00)
din capitalizarea totala a pietei la finele lui *000"
/aloarea medie a tranzactiilor zilnice cu actiuni in *000 3a ridicat la 2"5 milioane lei ,1,*9
milioane de euro." In curul anului *000, randamentul actiunilor BRD 3a ituat la (1) in
R89 i la 2*) in euro"
Actiunea BRD

-abelul urmator prezinta evolutia principalilor parametri burieri in curul ultimilor trei ani"


Indici bursieri

6ctiunea BRD face parte din indicele B:- ,reprezentand 19"77) din valoarea acetuia. i
din indicele R8-;, de la Bura de /alori din /iena, care include actiunile cele mai tranzactionate
de la Bura din Bucureti" 6ctiunile BRD fac parte, de aemenea, din indicele < 9e= :urope Blue
+hip Index > ,9-;., de la Bura de /alori din /iena" 6cet indice regional intetizeaza evolutiile
de pe pietele buriere din tarile din :uropa +entrala i de :t prin cele mai importante 50 de
ocietati de la Burele de valori nationale"
Evolutia dividendului
-abelul urmator prezinta evolutia dividendului varat in ultimii trei ani"
,?. Dupa repartizarea rezervei pentru ricul de credit 1rezervei pentru ricul bancar general, pentru
anii in care 3a contituit


200 200! 200"


9umar de actiuni ,x
1000.

797"90*

797"

797"90*

Dividende total
,milioane R89.
21* *(7 *1(

Dividende pe
actiune ,R89.

nominal
0,(9*0( 0,570** 0,50490

Rata de ditributie
?

2()

2()?

2()?
Venituri din dividende
Dividendele unt recunocute la momentul la care ete tabilit dreptul actionarilor de a primi
umele repective"
Di#i$en$e a%e&ente actiuni'(& (&$ina&e
Di#i$en$e )&()u*e *i )'atite 200 200!
Dividende declarate si platite in timpul anului
Dividend *007@ 0,570* R89 ,*00(@0,5049. *(2"720 *15"707
Dividende propuse la AGA
Dividend final *000@ 0,(9*1 R89 ,*007@ 0,570*. 21*"700 *(("917
Datoriile cu dividendele de plata in uma de 1"*07 ,*007@ 1"741. unt inclue in alte datorii"
Plata dividendelor
Dividendele unt ditribuite actionarilor proportional cu cota lor de participare la capitalul ocial"
/enitul generat de dividende ete upu impozitarii la ura"
+onform 6ctului +ontitutiv al Bancii, dividendele unt platite in termen de maxim 5 luni de la
data aprobarii ituatiilor financiare anuale aferente exercitiului incheiat, in numerar au prin
virament, la alegerea actionarului"
Dividendele neolicitate e precriu in 5 ani de la data inceperii platii acetora, potrivit
dipozitiilor legale"
BRD a inceput plata dividendelor pentru anul *007 la data de 4 iunie *000"