Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Ovidius din Constana

Facultatea de Medicin
Specializarea: Balneofiziokinetoterapie i Recuperare
RFR!"
"#C$ %# &O'"O(O)#
Student: Dima Luminia-Loredana
Profesor coordonator: CONF. UNIV. DR. DAN ILISCU
Constana* +,-.
B#O"#C! "R!'S/(!'"U(U#
0"ransplantul de esuturi i1sau or2ane0 u3ane reprezint acea activitate 3edical co3ple4
care* 5n scop terapeutic* 5nlocuie te esuturi i1sau or2ane u3ane co3pro3ise 3orfolo2ic i
func ional* din corpul unui su6iect u3an cu alte structuri si3ilare* dovedite ca fiind sntoase7
/rin 0prelevare0 se 5n ele2e recoltarea de esuturi i1sau or2ane u3ane sntoase 3orfolo2ic i
func ional* 5n vederea realizrii unui transplant7
0&onatorul0 este su6iectul 5n via sau su6iectul 5n stare de 3oarte cere6ral* co3pati6il
2enetic cu poten ialul pri3itor care* 5n scop terapeutic* doneaz esuturi i1sau or2ane u3ane7
0/ri3itor0 este su6iectul care 6eneficiaz de
realizarea unui transplant7
&in punct de vedere tiin ific se face o
diferen 5ntre 02ref0* opera ia care se refer la
transpunerea i aplicarea 5n alte zone ale corpului
a unor fra23ente provenind de la aceea i
persoan* i 0transplant0* care i3plic nu nu3ai o
opera ie de suprafa * dar i resta6ilirea curentului
san2uin7 /rin autotransplant se 5n ele2e situa ia
transferului unui or2an 5n corpul aceleia i
persoane* cu3 ar fi* de pild* transferul rinic8iului
5ntr9o zon 3ai :oas7
&in punct de vedere 3edical se 3ai face
distinc ia 5ntre 2refa iso2enica ;transplantarea 5ntre
persoane 2e3ene<* alo2refa sau 2refa alo2enica
;transplantul 5ntre indivizi apar in=nd aceleia i
specii<* 2refa 4eno2enica sau 8eterotransplantul*
reprezent=nd transplantul 5ntre ani3ale de specii
diferite7
>n anul -?@. a avut loc pri3ul transplant de rinic8i realizat cu succes7 Rinic8iul a fost donat
de fratele 2ea3n* transplantat celuilalalt frate i a func ionat ti3p de A ani7 !poi 5n anul -?B+* s9a
efectuat pri3ul transplant de rinic8i de la un cadavru* iar transplantul a func ionat ti3p de
apro4i3ativ + ani7 >n -?BB s9a realizat pri3ul transplant 8epatic* care a func ionat - an7 Un punct
de referin 5n istoria transplantului 3ondial i 5n istoria 3edicinei 5n 2eneral o reprezint pri3ul
transplant cardiac* efectuat 5n anul -?BC de C8ristan Barnard 5n !frica de Sud7
>n anul -?C+ a fost apro6at Cardul &onatorului de Or2ane 5n toate cele @, de state
a3ericane* card ce per3itea fiecrei persoane 5n v=rst de peste -A ani s 5 i doneze or2anele7 >n
-?A- a fost realizat cu succes pri3ul transplant de ini3 i pl3=ni* or2anele func ion=nd pentru o
perioad de @ ani* iar un an 3ai t=rziu s9a realizat pri3ul transplant de ini3 artificial7 >n anul
-?AD* 3edica3entul i3unosupresor ciclosporin a fost apro6at de Food and &ru2 !d3inistration7
O pre3ier 5n istoria transplantelor a avut loc 5n anul -?AB* c=nd ini3 unui ci3panzeu a fost
transferat unui copil ;cele6rul caz Ba6E9Fae<* care a supravie uit ti3p de +, de zile7 !poi* 5n
-?A?* a fost realizat pri3ul transplant reu it de ficat* iar 5n -??B s9a efectuat pri3ul transplant al
unui ficat cadaveric* 53pr it 5n 3ai 3ulte por iuni* la 3ai 3ulte persoane7 >n anul +,,,* a fost
realizat pri3a cultur de celule ste3 e36rionare u3ane7
&ac analiz3 datele cu privire la transplanturi* o6serv3 c din a dou :u3tate a secolului
al FF9lea* aceste opera ii au luat o a3ploare deose6it7 !stfel* p=n 5n -?@?* transplantul de
or2ane
5ntre 2e3eni prea sin2urul posi6il7 O serie de transplanturi de rinic8i 5ntre 2e3eni fuseser
realizate cu succes la Boston* de 2rupul condus de G7 Merrill7 !lte cazuri de transplanturi s9au
iz6it 5ns de refuzul or2anis3ului persoanei pri3itoare de a recep ion or2anul strin7 Cu toate
acestea* 5n -?@+ o 2refa de rinic8i de la o 3a3 ctre fiul sau a fost efectuat cu succes la spitalul
'ecker din /aris de Gan Ha36ur2er* care a propus co3pararea 2rupelor leucocitare ale donatorului
i ale pri3itorului 5n scopul selectrii transplanturilor7 Un alt savant* Gan &ausset* a funda3entat
ideea anti2enelor H7(7!7 ;Hu3an (eukocEtes !nti2ens<* e4perien ele sale de3onstr=nd c
transplanturile erau 3ai 6ine tolerate 5n situa iile 5n care 2rupele H(! ale donatorului i ale
pri3itorului erau identice ori difereau foarte pu in7 /=n la sf=r itul secolului al FF9lea* s9au
efectuat circa -,,7,,, de transplanturi de rinic8i* propor ia de succese fiind de A,I7 >n cazul
transplanturilor de ini3* 5n :ur de B,,* propor ia de transplanturi reu ite este de C,I* iar la
transplanturile de ficat* apro4i3ativ @B,* propor ia de succese este de +,9D,I7 >n cazul
transplanturilor de pl3=n rezultatele au fost sla6e* iar 5n cazul celor circa +@, de transplanturi de
pancreas procentul operaiilor reuite este de -,9-@I 7
>n ceea ce prive te donatorul* practic arat c transplanturile au fost autorizate* de re2ul* 5n
cazul or2anelor du6le* de e4e3plu rinic8i* si3pla efectuare a opera iei nei3piet=nd asupra
snt ii donatorului7 >n cazul celorlalte transplanturi de or2ane s9a recurs la prelevarea unor
or2ane de la cadavre7 &eci* esen ial pentru efectuarea transplantului este co3pati6ilitatea 5ntre
2rupele san2uine ale donatorului i ale pri3itorului i* 3ai recent* apartenen la siste3ul anti2ene
H7(7!7 ;identice sau ase3ntoare<7
(a noi 5n ara* pri3ul transplant renal a fost efectuat la Spitalul Fundeni* de ctre profesorul
doctor u2en /roca* 5n -?A,* iar 5n anul -?A-* la Spitalul Gude ean "i3i oara* o ec8ip de 3edici
condus de doctorul /etru &r2an a efectuat pri3ul transplant cu un rinic8i luat de la un cadavru7
"R!'S/(!'"U( %# OR"O&OF#!
Biserica Ortodo4 Ro3=n consider c transplantul de esuturi i de or2ane este una din
for3ele de v=rf ale practicii 3edicale conte3porane* care transfor3 suferin a 5n nde:de pentru
3ai 3ult via 7 ste o perfor3an a tiin ei i a practicii 3edicale pe care Biserica o
6inecuv5nteaz at=ta vre3e c=t* prin transplant* se rezolv criza deter3inat de lipsa altor solu ii de
vindecare i se red via a nor3al unei persoane* fr 5ns a i9o ridica alteia: ni3eni nu tre6uie
ucis pentru ca s triasc altcineva7 "ransplantul tre6uie s ai6 la te3elie iu6irea cre tin a celui
ce druie te i 53plinirea ei 5n iu6irea celui care pri3e te7
>n acest sens* el va 5ndeplini ur3toarele condi ii:

-7 s respecte de3nitatea persoanei ;donator* receptor* 3edic<J
+7 s ai6 scop terapeuticJ
D7 s fie 5n folosul aproapeluiJ
.7 s respecte via a i c8iar 3oartea persoanei u3aneJ
@7 s respecte drepturile o3ului i di3ensiunea du8ovniceasc a
e4isten ei u3ane* c8iar din 3o3entul conceperii acesteiaJ
B7 s nu fie deter3inat de oportunis3e politice sau econo3ice* de
curiozit i 3edicale* la 3od 5n lu3ea noastr secularizat7
CO'S#MK$ML'"U( #'FORM!"
(e2ea diferen iaz situa ia prelevrii de esuturi i or2ane u3ane de la persoane 5n via de
cele apar in=nd unor persoane decedate7 /relevarea de esuturi i or2ane u3ane 5n scop terapeutic
se poate efectu de la persoane 3a:ore* 5n via * cu capacitate 3intal deplin* nu3ai dac nu
e4ist un pericol pentru via donatorului i cu consi3 3=ntul scris* li6er* preala6il i e4pres al
acestuia7 (e2ea 3ai prevede necesitatea controlului preala6il clinic i de la6orator al donatorului7
Consi3 3=ntul se da nu3ai dup ce donatorul a fost infor3at 5n preala6il de 3edic asupra
eventualelor riscuri i consecin e pe plan fizic* psi8ic* fa3ilial i profesional* rezult=nd din faptul
prelevrii7
O prevedere i3portant este aceea prin care se interzice prelevarea de or2ane i esuturi
u3ane de la poten iali donatori 3inori* precu3 i de la persoanele lipsite de discern3=nt* aflate
5n
via 7 (e2ea autorizeaz totu i prelevarea de 3duva osoas i de la 3inori* dar nu3ai 5n
6eneficiul fratelui sau sorei acestuia7 /otrivit prevederilor le2ale* prelevarea de 3duva osoas de
la 3inori se poate face nu3ai cu consi3 3=ntul fiecruia dintre titularii autorit ii printe ti sau
al reprezentantului le2al al 3inorului7 Refuzul 3inorului 53piedic orice prelevare7 >n ceea ce
prive te prelevarea de esuturi i or2ane u3ane de la persoanele decedate* aceast se efectueaz
potrivit le2ii* nu3ai dac 3oartea cere6ral a fost confir3at 3edical7 /otrivit le2ii* prelevarea se
face* 5n acest caz* cu consi3 3=ntul scris al 3e36rilor 3a:ori ai fa3iliei sau al rudelor* 5n
ur3toarea ordine: so * printe* copii* frate ori sor7 >n a6sen a acestora* consi3 3=ntul va fi luat
de la persoan autorizata 5n 3od le2al s 5l reprezinte pe defunct7 &ac donatorul decedat este
3inor* prelevarea de or2ane i esuturi se poate face nu3ai cu consi3 3=ntul scris al prin ilor
sau al reprezentantului le2al7 Medicii care constat 3oartea cere6ral* pe de o parte* i cei care
efectueaz prelevarea sau transplantul de esuturi sau or2ane* pe de alt parte* tre6uie s fac parte
din unit i func ionale sau servicii sanitare distincte7 Medicii care au procedat la prelevarea de
esuturi sau or2ane de la o persoan decedat sunt o6li2a i s asi2ure restaurarea decent a
acesteia7
&O'!"ORU(
-7 >n cazul donatorului viu* transplantul se va face nu3ai cu respectarea ur3toarelor nor3e:
9 s fie 3a:or i s fie 5n deplintatea facult ilor 3intaleJ
9 s i se 2aranteze c via a nu 5i va fi pus 5n pericolJ
9 s 5i fie prezentate riscurile i consecin ele asupra snt ii i asupra capacit ii de 3unc pe
care prelevarea de or2ane le poate provocaJ
9 s9 i fi dat 5n 3od preala6il* li6er* e4pres* con tient i infor3at consi3 3=ntul 5n scris pentru
prelevare7 >n cazul donatorului 3inor* consi3 3=ntul va fi acordat de ctre prin i sau de ctre
tutorii le2ali* respect=ndu9se li6ertatea i de3nitatea 3inorului7

+7 >n cazul donatorului decedat:
9 ec8ip care a constatat decesul unei persoane nu va fi aceea i cu cea care ur3eaz s fac
transplantulJ
9 3edicii care constat decesul sunt responsa6ili pentru situa iile 5n care 3oartea nu a intervenit
efectiv sau ea nu a fost 6ine constatat7
SURS !("R'!"#M & OR)!'

O dat cu cre terea discrepan ei dintre nu3rul de or2ane donate i nu3rul 3ult 3ai 3are
al persoanelor aflate pe listele de a teptare pentru un transplant* cercettorii au 5ncercat 2sirea
unor surse non9tradi ionale de or2ane7 C=teva dintre solu iile propuse sunt:

9 Or2ane de la ani3ale ;4enotransplant<

!ni3alele sunt o surs poten ial de or2ane7 4peri3entele de transplante cu ini3i de
ci3panzeu sau ficat de porc au fost 5nso ite cu 3are aten ie de ctre 3ass93edia 5n trecut7 Unul
din contra ar2u3entele 4enotransplanturilor a fost posi6ilitatea transferului de 6acterii sau virusuri
ani3ale la o3* care ar putea produce epide3ii* 3ai ales c pacien ii sunt trata i cu
i3unosupresoare puternice7
Unii speciali ti consider c pri3atele* care sunt a3enin ate cu dispari ia* nu ar tre6ui s fie
furnizori de or2ane pentru oa3eni7
"ransplantul de or2ane ani3ale la oa3eni este considerat de unele reli2ii i persoane neetic*
deoarece ar leza de3nitatea u3an* dar dorin de a fi vindecat i de a vindec este foarte 3are7
>n concluzie* 4eno2refele vor deveni* pro6a6il* o surs 3a:or de or2ane* astfel 5nc=t transplantul
s se e4tind la 3ai 3ul i pacien i i la o arie 3ai lar2 de 6oli* dar vor ridica i 3ai 3ulte
pro6le3e etice7

9 Or2ane artificiale

!cestea reprezint o alt variant poten ial de or2ane7 /ro6le3e etice pe care le i3plic
folosirea or2anelor artificiale fac referire la costurile e4tre3 de ridicate pe care le i3plic i
totodat la eficacitatea acestora7 /ersoanele care ar pri3i or2ane artificiale ar putea avea nevoie
de noi or2ane artificiale 5n cazul 5n care 3ecanis3ele celor anterioare s9ar defect7
9 Celulele ste3
Celulele ste3 se pot specializa pentru a for3 diferite tipuri de celule ce se 2sesc 5n corpul
u3an7 Cercettorii au 3ari speran e c celulele ste3 vor putea fi folosite* 5ntr9o zi* pentru a
recrea 5ntre2ul corp u3an7
O6iec iile 6ioeticienilor fac referire 3ai 5nt=i la surs acestor celule7 >n ti3p ce* celulele
ste3 pot fi 2site 5n corpul u3an adult* aparent cele 3ai poten e celule ste3 provin din pri3ele
celule care alctuiesc e36rionul u3an7 C=nd aceste celule sunt e4trase* e36rionul este distrus7
Unii consider acest fapt i3oral i cer 5ncetarea cercetrilor i a procedurilor 3edicale care
distru2 e36rionii u3ani afla i 5n procesul de dezvoltare7

9 Fetu i avorta i

!ce tia reprezint o poten ial surs de or2ane pentru transplant7 &ez6aterile au loc asupra
faptului dac este 3oral sau nu folosirea or2anelor de la fetu i avorta i 5n stadii t=rzii ale sarcinii
pentru transplanturi care ar putea salv via unui alt copil7 Multe persoane cred c aceast 3etod
ar scuz avorturile din stadiile avansate* pe care unii le consider i3orale7 O alt o6iec ie vine din
partea celor care cred c 5ncura:area utilizrii or2anelor fetale avortate ar 5ncura:a 0cultivarea
or2anelor0 sau 3etod de concepere a unui copil cu inten ia de a9l avorta pentru a9i folosi or2anele
pentru transplant7

/R#M#"ORU(
/ri3itorul 5 i va da consi3 3=ntul 5n scris pentru efectuarea transplantului i va fi
infor3at o6iectiv asupra anselor de reu it ale transplantului7
>n selec ionarea pacien ilor crora ur3eaz s li se efectueze transplantul* se i3pune ca
3edicii care iau deciziile de transplantare s aplice e4clusiv criteriul terapeutic* adic s se ai6 5n
vedere:
-7 ur2en a transplantriiJ
+7 posi6ilitatea de reu itJ
D7 previziunea c or2anul s se poat transplantaJ
.7 prioritatea cererii7

>ntruc=t transplantul are caracter terapeutic* selec ia pacien ilor nu tre6uie s fie 53piedicat
sau viciat de 3otive de ordin rasial* social econo3ic* reli2ios etc7* ci deter3inat de condi ii
opti3e de reu it a transplantului i de finalitatea acestuia7

Bi6lio2rafie : NNN7roportal7ro1articole
NNN76ioetica7ro
NNN7csa7acad73d1n313ed