Sunteți pe pagina 1din 42

GHI

D
REDACIA 01
PAGINA 1/32
privind
ela
bo
rar
ea
i
sus
in
ere
a
tez
ei
de
lice
n
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
3/32
"oordonator#
Cotelnic Ala
"olectiv de autori# Solean
Angela Casian
Angela Chistraga
Boris Ciocrlan
Aliona Costas Ilie
Zlatina Natalia
Serduni Sergiu
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
4/32
1. GE$E%&'T() ' *
2 . &EGE%E & TE+E ' TE,E ' D E '"E$) ( -
3 . &"T'.'T&TE & ST/DE$T// ' 0%'.'$ D E&12%&%E & TE,E ' D E '"E$) ( 3
* . %2/ "2$D/"(T2%// ' 4T''$)'5' " 6
- . ST%/"T/%& 7 "2$)'$/T/ 4 ' .2/+/ TE,E ' D E '"E$) ( 8
3 . "E%'$) E %E5E%'T2&% E & %ED&"T&%E & TE,E ' D E '"E$) ( 1 2
3. 1 . E9'GE$)E DE ED'T&%E 12
3. 2 . %E"2+&$D(%' ST''ST'"E 13
3. 3 . E9'GE$)E ET'"E 1 3
6 . 0%2"ED/% & D E &D+'TE% E & S/S)'$E%E & TE,E ' D E '"E$) ( 1 *
8 . S/S)'$E%E & TE,E ' D E '"E$) ( 1 -
: . E.&/&%E & TE,E ' D E '"E$) ( 1 3
%E5E%' $) E 1'1'2G%&5'" E 1 8
&$E9 E 1 :
+2DE DE "E%E%E 0%'.'$D &0%21&%E& TE+E' TE,E' DE '"E$)( 1:
G%&5'"/ "&E$D&%'ST'" DE E9E"/T&%E & TE,E' DE '"E$)( 20
+2DE DE ET'";ET( 0E "20E%T& TE,E' DE '"E$)( 21
0&G'$& DE T'T/ <+2DE= 22
DE"&%&)'& 0E 0%20%'& %(S0/$DE%E 23
%EG/' 0%'.'$D &S'G/%&%E& 1'1'2G%&5'"( & TE,E' 26
+2DE DE 0E%5E"T&%E & 1'1'2G%&5'E' 2:
+2DEE DE 0%E,E$T&%E 4' $/+E%2T&%E & T&1EE2%7 5'G/%'2% 4' 52%+/E2% 30
&.',/ "2$D/"(T2%//' 4T''$)'5'" 31
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
5/32
1. GE$E%&'T()'
Finalizarea studiilor superioare de licen n Acade!ia de Studii "cono!ice din
#oldo$a %AS"#& pre$ede organizarea e'a!enului de licen( care include pro)e de pro*il +i de
specialitate +i susinerea tezei de licen,
Teza de licen este o lucrare +tiini*ic original( ce are drept o)iecti$ e$aluarea
co!petenelor a)sol$enilor de a e*ectua cercetri( de a aplica cuno+tine teoretice n procesul de
ela)orare a unor soluii practice speci*ice do!eniului de *or!are pro*esional sau de realizare a
studiului de caz( de a redacta un !aterial unitar care s cuprind o)ser$aii +i concluzii proprii,
-eza de licen se ela)oreaz n ulti!ul an al studiilor superioare de licen, Con*or! planului
de n$!nt( perioada ela)orrii tezei de licen este precedat de un stagiu practic( care are
drept scop consolidarea cuno+tinelor teoretice( o)inute n AS"#( selectarea in*or!aiei necesare
pentru ela)orarea tezei de licen +i( de ase!enea( o)inerea unor a)iliti n do!eniul de
specializare,
./hidul pri$ind ela)orarea +i susinerea tezei de licen0 este ela)orat n )aza
.1egula!entului2cadru pri$ind organizarea e'a!enului de *inalizare a studiilor superioare de licen(
ciclul I %3rdinul #" - al 1epu)licii #oldo$a nr, 44 din 45,56,6557&0(
01egula!entului pri$ind organizarea e'a!enului de *inalizare a studiilor superioare de licen
n AS"# 0 %1"/,5,3"F8 din 67,54,6545& +i a 9eciziilor Senatului AS"# pri$ind acti$itatea de
ela)orare +i susinere a tezelor de licen,
:n procesul ela)orrii /hidului s2a inut cont de reco!andrile din ./hidul pri$ind
per*ectarea tezelor de doctorat +i autore*eratelor0 apro)at de Consiliul Naional pentru
Acreditare +i Atestare al 1epu)licii #oldo$a( precu! +i 0/hidul pri$ind ela)orarea +i
susinerea tezelor;proiectelor de licen0 ela)orat n cadrul <roiectului -"#<=S
09ez$oltarea de parteneriate cu ntreprinderile din 1epu)lica #oldo$a0,
/hidul este adresat studenilor( conductorilor +tiini*ici +i !e!)rilor co!isiilor pentru
e'a!enul de licen +i sta)ile+te regulile uni*icate pri$ind ela)orarea +i susinerea tezei de licen
n cadrul Acade!iei de Studii "cono!ice din #oldo$a,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
>/32
2. &EGE%E& TE+E' TE,E' DE '"E$)(
-e!atica tezelor de licen este ela)orat la catedrele de specialitate +i apro)at de
Consiliul Facultii( *iind co!unicat studenilor cel trziu la *inele penulti!ului an de studii,
Conco!itent te!atica este plasat pe pagina ?e) a *acultilor;catedrelor( *iind actualizat anual,
Studentul( din lista propus de catedra de specialitatea( selecteaz( con*or! propriilor
interese( te!a tezei la *inele anului de studiu precedent( dar nu !ai trziu de pri!a lun a anului
ter!inal de studii, -e!a aleas de student se include n Contractul anual de studii, Se ad!ite
schi!)area te!ei tezei de licen nu!ai o singur dat( dar nu !ai trziu dect cu 3 luni pn la
susinerea tezei,
:n $ederea apro)rii te!ei( studentul prezint +e*ului catedrei de specialitate o cerere %$ezi
Ane'a 4&( n care se indic te!a tezei de licen aleas +i %opional& conductorul +tiini*ic,
9up studierea cererilor depuse( @e*ul catedrei apro) te!a tezei de licen +i
dese!neaz conductorul +tiini*ic,
Nu e'ist o ierarhie $aloric a te!elor propuse( *iecare te! per!ind o)inerea notei !a'i!e(
n condiiile respectrii condiiilor +i cerinelor stipulate,
Studentul poate nainta propuneri ctre +e*ul catedrei de specialitate pri$ind te!atica tezei de
licen( aceasta *iind e'a!inat +i( dup caz( apro)at la +edina de catedr +i Consiliul
Facultii, Se ncuraAeaz ela)orarea tezelor de licen la solicitarea practicienilor cu i!ple!entarea
rezultatelor o)inute,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
B/32
3. &"T'.'T&TE& ST/DE$T//' 0%'.'$D E&12%&%E&
TE,E' DE '"E$)(
9up apro)area te!ei +i dese!narea conductorului +tiini*ic ncepe procesul de
ela)orare a tezei de licen( care include ur!toarele etape de )azC
studierea surselor bibliografice conform temei alese. Analiznd literatura(
studentul ur!eaz s selecteze in*or!aiile care se nscriu n te!a de cercetare +i s le
structureze logic, Adugtor( este necesar s se aleag in*or!aia necesar pentru alctuirea ulterioar
a )i)liogra*ieiC denu!irea re$istei( articolului( nu!ele +i prenu!ele autorului( denu!irea crii(
locul editrii( anul de ediie( paginile de unde s2a colectat in*or!aia etc,D
elaborarea planului provizoriu al tezei +i ntocmirea Graficului calendaristic de
executare a tezei de licen %Ane'a 6&, <lanul se ela)oreaz su) egida conductorului
+tiini*ic( ulterior( odat cu docu!entarea detaliat pe te!a respecti$( se $a ntoc!i planul de*initi$,
/ra*icul calendaristic de e'ecutare a tezei de licen se prezint spre apro)are +e*ului de catedr +i
se ane'eaz la $arianta *inal a tezeiD
culegerea, prelucrarea i sistematizarea informaiilor cu caracter practic, Acestea pot *i
o)inute att din sursele interne ale ntreprinderilor +i organizaiilor ce sunt o)iect de studiu n lucrare
%note( in*or!ri( rapoarte( *acturi( co!enzi( e$idene( dri de sea! ale di*eritelor co!parti!ente(
ser$icii( etc,&( ct +i din di*erite surse e'terne de in*or!aii secundare %!ateriale ale di*eritelor
ntreprinderi( instituii( asociaii( ca!ere de co!er( centre +i instituii de cercetri( etc,&, In*or!aia
pri$ind ntreprinderea studentul o o)ine n decursul des*+urrii stagiului de practicD
pregtirea prii textuale a tezei, ela)orarea capitolelor( con*or! cerinelor
prezentului /hidD
prezentarea tezei de licen conductorului tiinific nainte de copertare( pentru ca acesta
s ai) posi)ilitatea s *ac o)ser$aiile ce i!pun co!pletri +i;sau !odi*icri ce ar !)unti
calitatea tezeiD
imprimarea i copertarea unui e'e!plar al tezei de licenD
depunerea, n ter!enul sta)ilit( la catedra de specialitate( a unui e'e!plar al tezei de
licen( precu! +i $ersiunea *or!at electronic al acesteia %pe C9&,
Studentul( n calitate de autor( este singurul rspunztor pentru e'actitatea +i
$eridicitatea tuturor datelor prezentate n lucrare,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
7/32
*. %2/ "2$D/"(T2%//' 4T''$)'5'"
<e parcursul ela)orrii tezei de licen( *iecare student este asistat;ndru!at de un
conductor +tiini*ic, Conductor al tezei de licen poate *i dese!nat un pro*esor uni$ersitar(
con*ereniar uni$ersitar sau lector superior din cadrul catedrelor de specialitate( cercettor +tiini*ic
de nalt cali*icare din instituiile de cercetare2proiectare( precu! +i specialist practician din
econo!ia naional,
=n cadru didactic poate coordona pn la 46 teze de licen( pentru o nor! didactic deplin(
de aceea apro)area conductorului $a *i e*ectuat n ordinea depunerii cererii la catedr, :n cazul
n care se co!pleteaz nu!rul sta)ilit pentru un anu!it conductor +tiini*ic( cererile
supli!entare $or *i repartizate altor cadre didactice,
Conductorul +tiini*ic al tezei de licen are ur!toarele o)ligaiiC
coordoneaz elaborarea de ctre student a planului tezei de licenD
consult studentul ori de cte ori acesta solicit( n orele de ser$iciuD
apreciaz calitatea coninutului capitolelor ela)orate +i *ace o)ser$aii +i sugestii de
co!pletare sau de reconsiderare( acolo unde este cazulD
evalueaz periodic stadiul ndeplinirii o)iecti$elor de etap( se!nnd n gra*icul
calendaristic la co!parti!entul 0Eize de e'ecutare0D
analizeaz coninutul integral +i *or!a *inal a tezei( ntoc!ind n )aza $ariantei *inale a
tezei 0A$izul asupra tezei de licen0 %Ane'a 45&,
9eoarece teza de licen este o lucrare personal a crei responsa)ilitate re$ine
studentului( conductorul +tiini*ic asist +i susine studentul( *r a i!pune unele idei
neacceptate de ctre student,
8a *inalizarea tezei de licen( conductorul +tiini*ic analizeaz coninutul tezei +i corespunderea
acesteia cu cerinele naintate de /hid( ntoc!ind un a$iz n care !enioneaz aspectele poziti$e(
dar +i o)ieciile +i neaAunsurile( e$alund( totodat( cu not teza prezentat,
:n caz de plagiat( conductorul +tiini*ic $a conse!na acest *apt n a$izul su +i $a propune
nead!iterea tezei de la susinere,
Graficul calendaristic de executare a tezei de licen i Avizul conductorului
tiinific sunt documente obligatorii semnate de conductorul tiinific pentru acceptarea i
susinerea tezei.
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
F/32
-. ST%/"T/%&7 "2$)'$/T/ 4' .2/+/ TE,E' DE
'"E$)(
-eza de licen este structurat pe capitole +i include ur!toarele ele!ente o)ligatoriiC
"operta
<e copert se aplic o etichet cu di!ensiunea 45 ' 45 c! %Ane'a 3&( care conineC
G sigla +i denu!irea instituiei %AS"#2ului&D
G nu!ele +i prenu!ele deplin al studentului +i grupa acade!icD
G denu!irea %titlul& tezei de licenD
G nu!ele( prenu!ele +i titlul +tiini*ico2didactic al conductorului +tiini*icD
G locul %Chi+inu& +i anul ela)orrii tezei de licen,
0a>ina de titlu
<agin de titlu se per*ecteaz con*or! Ane'ei 4 +i $a conineC
G denu!irea instituiei de n$!nt %Acade!ia de Studii "cono!ice din #oldo$a&D
G denu!irea *acultii +i a catedrei de specialitateD
G nu!ele +i prenu!ele studentuluiD
G denu!irea %titlul& tezei de licenD
G !eniunea 0-ez de licen0D
G ci*rul +i denu!irea specialitiiD
G a$izul de ad!itere la susinere a +e*ului de catedr %cu spaiul rezer$at pentru
se!ntur&D
G !eniunea .Autor0 cu indicarea nu!elui( prenu!elui studentului( grupa acade!ic +i *or!a de
studii %cu spaiul rezer$at pentru se!ntur&D
G date despre conductorul +tiini*ic %nu!e( prenu!e( titlul +tiini*ico2didactic& %cu spaiul
rezer$at pentru se!ntur&D
G locul %Chi+inu& +i anul ela)orrii tezei de licen,
Declaraia pe propria rspundere
-eza licen tre)uie s re*lecte integral !unca autorului( de aceea studentul $a se!na n original
09eclaraia pe propria rspundere0 %Ane'a 5&( din care rezult c teza i aparine +i sunt
respectate drepturile de autor,
"uprinsul
:n .Cuprins0 sunt !enionate toate capitolele +i paragra*ele tezei de licen cu
precizarea paginilor la care acestea pot *i gsite, :n Ane'a > sunt prezentate !odele de Cuprins,
.Cuprinsul0 este ntoc!it aplicndu2se opiunile #icroso*t Hord2ului %Insert(
1e*erences( Inde' and -a)les&, Eolu!ul .Cuprinsului0 este de 4 2 6 pagini,
ista abrevierilor %opional&
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
45/32
:n ordinea al*a)etic sunt listate toate acroni!ele *olosite n te't( !preun cu
se!ni*icaia iniialelor +i traducerea n li!)a ro!n %dac este cazul&,
De exemplu:
1E%D ? Banca "uropean de 1econstrucie +i 9ez$oltare
1$ + ? Banca Naional a #oldo$ei "S@
? Curtea Supre! de Iustiie A+ + 2
:ntreprinderile !ici +i !iAlocii
2D'+ + ? 3rganizaia de 9ez$oltare a :ntreprinderilor #ici +i #iAlocii
S$" ? Standardul Naional de Conta)ilitate
ista Bi>urilor i lista tabelelor %opional&
:n cazul n care teza de licen conine *iguri %i!agini( gra*ice& +i;sau ta)ele
nu!eroase( acestea pot *i prezentate( i!ediat dup cuprins( su) *or!a unor liste %separat pentru
*iguri +i ta)ele& care conin nu!ele *iecrui ele!ent +i nu!rul paginii la care se a*l acesta,
'ntroducere
Introducerea cuprinde C
2 argu!entarea i!portanei +i actualitii te!ei cercetate(
2 scopul( sarcinile +i o)iectul cercetrii(
2 sursele de in*or!are utilizate(
2 descrierea structurii +i $olu!ului tezei,
.Introducerea0 nu se nu!eroteaz ca un capitol separat( iar $olu!ul !a'i! al acesteia este de
3 2 4 pagini,
"oninutul de baz al tezei
Coninutul tezei se per*ecteaz con*or! ndru!arului !etodicC
"la)orarea tezelor de licen la specialitatea JCi)ernetic +i in*or!atic econo!icK
9escarc ndru!arul aiciC httpC;;cie,ase,!d;i!ages;uploads;!ateriale;Indru!arL!etodicL"la)-eza8ic,pd*
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
44/32
Eolu!ul !aterialului ilustrati$ din tez %*iguri( ta)ele( etc,& nu $a dep+i 35 M din $olu!ul
prii de )az,
<entru tezele de licena din do!eniul "ibernetica si inBorCatica econoCica +i
'nBorCatica se ad!ite !odi*icarea coninutului de )aza al lucrrilor in con*or!itate cu
cerinele standardelor n $igoare pentru proiectele in*or!atice, 9e regula( tezele de licena n aceste
do!enii sunt orientate la crearea unor tehnologii in*or!aionale %siste!e in*or!atice( aplicaii so*t(
etc,&( care e )ine sa *ie i!ple!entate n practica reala a organizaiilor,
Ast*el( coninutul de )az al tezei de licen este e'pus n 324 capitole( *iecare a$nd cte 32
4 paragra*e( iar partea teoretica n tezele de licen din do!eniul dat se contope+te cu toate
co!parti!entele practice, 8a nceputul *iecrui capitol +i paragra* sunt e$ideniate aspectele
teoretice rele$ante pentru partea respecti$a de proiect( de!onstrndu2se capacitatea de a selecta sursele
)i)liogra*ice necesare si( totodat( capacitatea de a argu!enta soluiile de proiect propuse,
Anc!eiere 2 cca, 6 23 pagini
:n cadrul acestei pri( sunt *or!ulate concluziile generale ale cercetrii( precu! +i
reco!andrile o)inute n rezultatul cercetrilor, 0:ncheierea0 nu se nu!eroteaz ca un capitol aparte,
1iblio>raBia
0Bi)liogra*ia0 indic $olu!ul +i calitatea docu!entrii teoretice a studentului, :n lista )i)liogra*ic
$or *i inserate doar lucrrile consultate( indi*erent de natura lor pri!ar, Nu se per!ite indicarea
titlurilor care nu au *ost consultate,
9e ase!enea( toate sursele citate n te'tul lucrrii tre)uie s se regseasc n lista
)i)liogra*iei,
8ista cu re*erine )i)liogra*ice tre)uie s conin ntre 65 +i 35 de titluri )i)liogra*ice( care pot
*i repartizate dupC
G Acte nor!ati$e %legile 1epu)licii #oldo$a( hotrrile /u$ernului 1epu)licii
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
46/32
#oldo$a( regula!ente( !ateriale instructi$e +i !etodice&D
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
43/32
#anuale( !onogra*ii( lucrri didactice( )ro+uriD
Articole din ediii periodice %re$iste( culegeri de articole etc,&, Site2
ogra*ia
Standarde
9ocu!ente interne etc,
:n )i)liogra*ie( !anualele( !onogra*iile etc, se includ n ordinea al*a)etic a nu!elui
autorului( indicndu2se nu!ele autorului( denu!irea lucrrii( locul editrii( editura( anul editurii
+i nu!rul de pagini,
Articolele din ediii periodice se includ( la *el n ordinea al*a)etic a nu!elui autorului(
indicndu2se nu!ele autorului( denu!irea lucrrii( denu!irea ediiei periodice( anul +i
nu!rul apariiei( nu!rul paginii,
:n cazul re*erinelor )i)liogra*ice de pe Internet( se indic adresa de Internet co!plet cu
precizare ntre paranteze a datei accesrii adresei respecti$e,
De exemplu:
.entrepreneur.com 2 Annual Franchisee 555, "ntrepreneur#agazineNs 64st, %citat
65,57,655F&
9ocu!entele interne se prezintC
OO O <lanul de a*aceri al SA 0 0
1egulile pri$ind asigurarea )i)liogra*ic a tezei sunt prezentate n Ane'a B( iar !odelul de
per*ectare a Bi)liogra*iei n Ane'a 7,
&neDe
.Ane'ele0 conin !aterialele care pot co!pleta ideile din teza de licen( la ele
*cndu2se re*erine pe parcursul lucrrii, .Ane'ele0 nu se includ n $olu!ul lucrrii( sunt e'puse
n ordinea n care sunt *cute re*erine n te'tul de )az,
8a *iecare .Ane'0 se indic titlu +i sursa de unde a *ost preluat docu!entul respecti$,
Volumul tezei de licen, con*or! 9eciziei Senatului AS" # nr, 4;7 din 65 !artie
655F( este de 55 2 >5 pagini,
$r. DenuCirea coCpartiCentului .oluCul
4, Coperta %eticheta&
6, <agina de titlu
3, 9eclaraia pe propria rspundere
4, 8ista a)re$ierilor %opional&
5, 8ista *igurilor +i lista ta)elelor %opional&
>, Cuprins
B, Introducere
7, Capitolul I, 4
F, Capitolul II, 4
4
5,
Capitolul IIIC 4
4
4,
:ncheiere
Total, pagini
F
,
Bi)liogra*ia pn
4
5
,
Ane'e
.oluCul
coCpartiCentelor
tezei de licen
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
44/32
Tabelul 1
3. "E%'$)E %E5E%'T2&%E & %ED&"T&%E& TE,E' DE
'"E$)(
3.1. EDi>ene de editare
1edactarea tezei de licen tre)uie s corespund ur!toarelor cerineC
G -eza se editeaz co!puterizat pe hrtie al)( *or!at A4( pe o singur parte a *oii,
G -eza de licen se per*ecteaz *olosindu2se *ontul -i!es Ne ? 1o!an cu di!ensiunea de 46 pt,
Spaiul ntre rnduri este de 4(5 inter$ale, -e'tul se ni$eleaz dup a!)ele c!puri laterale,
G <aginile tezei au ur!torul c!pC n stnga 2 35 !!( sus 2 65 !!( n dreapta 2 45 !!( Ao s
2 65 !!,
G -itlul capitolelor sunt scrise cu litere !aAuscule %*ont 4424> pt,( )old( centrat&( a
paragra*elor P cu litere !ici( n a*ar de pri!a liter %*ont 44 pt,( )old( centrat&, 9up
denu!irea capitolului sau a paragra*ului nu se pune punct, Capitolele se nu!eroteaz prin ci*re
ro!ane( iar paragra*ele cu cele ara)e,
G Fiecare capitol ncepe din pagin nou( paragra*ele ur!eaz succesi$, Su)linierea titlurilor
nu se ad!ite,
G -oate ta)elele( *or!ulele( *igurile %desene( diagra!e etc,& se nu!eroteaz( indicndu2 se
nu!rul capitolului +i nu!rul de ordine a acestuia, 9e e'e!plu( -a)elul 4,6 %ta)elul doi
din capitolul nti&, %Ane'a F&
G 9enu!irea ta)elului se a!plaseaz deasupra ta)elului( iar a *igurii 2 su) *igur, :n !od
o)ligatoriu este necesar de indicat unitile de !sur,
G For!ulele;ecuaiile $or *i centrate( iar nu!erotarea acestora se $a plasa la s*r+itul
rndului, "'plicaia si!)olurilor utilizate se prezint su) *or!ul n ordinea n care ele
ur!eaz, #odele de prezentare +i nu!erotare a ta)elelor( *igurilor +i *or!ulelor sunt
prezentate n Ane'a F,
G -a)elele +i *igurile din ane'e se nu!eroteaz lund n considerare nu!rul ane'ei( de
e'e!plu( -a)elul A 4,6 %ta)elul 6 din Ane'a 4&,
G -a)elul ce ocup !ai !ult de 6;3 din pagin se plaseaz la Ane'e,
G 9ac ta)elul nu poate *i plasat pe o singur pagin( continuarea acesteia $a ncepe cu indicarea
.Continuare ta)elul 6,40 , 9enu!irea coloanelor n cazul dat nu se repet( indicndu2se doar
nu!rul acestora,
G -oate paginile tezei se nu!eroteaz( ncepnd cu pagina de titlu +i ter!innd cu ulti!a
pagina( *r a ad!ite lipsa acestora sau repetarea lor, <e pagina de titlu nu se pune nu!rul
paginii, Nu!rul paginii se indic pe c!pul din dreapta paginii( sus sau Aos,
G :n !od o)ligatoriu( se utilizeaz literele cu diacritice speci*ice li!)ii ro!ne %( ( ( +( +i
!aAusculele lor&,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea
PAGINA
tezelor de licen
13/32
Se!nele de punctuaie %0,0( 0Q0 ( 0R0 & sunt ur!ate n !od o)ligatoriu de un spaiu,
Nu sunt acceptate prescurtri ale cu$intelor,
:n tez nu se ad!it nse!nri( corecii( conturri de litere( +tersturi( pete( adugri la pagin
etc,
I!pri!area tezei pe hrtie tre)uie s *ie calitati$, 8iterele( se!nele( *or!ulele(
*igurile tre)uie s ai) aceea+i intensitate pe parcursul rndului( paginii( lucrrii n
ansa!)lu( iar indicii *or!ulelor tre)uie s *ie lizi)ili, Se reco!anda a tipri teza la
i!pri!ant laser,
-eza se leag prin copertare %copert tare& ntr2un singur e'e!plar,
3.2. %ecoCandri stilistice
-eza de licen constituie un te't +tiini*ic( care necesit ordonarea coerent +i succint a
ideilor( e$itndu2se orice gre+eli gra!aticale, Frazele tre)uie s *ie concise +i clare( e$itndu2
se *olosirea unui stil prea !eta*oric, Se reco!and a utiliza a+a e'pri!ri caC 0prin ur!are0( 0c u toate
c0( 0 a+a cu! rezult din cele !enionate anterior etc,0
"'punerea !aterialului n teza de licen se *ace de la persoana a treia( *olosindu2se un li!)aA
i!personal, Ast*el( $or *i e$itate e'presiile 0e u consider0( 0 n opinia !ea 0 etc,,
3.3. EDi>ene etice
-eza de licen tre)uie s re*lecte integral !unca studentului, -oate sursele
)i)liogra*ice utilizate $or *i !enionate n lista )i)liogra*ic( n caz contrar( studentul $a *i n$inuit
de plagiat,
<rin plagiat se nelege nsu+irea integral sau parial a unei lucrri +tiini*ice de
altcine$a( *iind prezentat drept creaie personal( *r indicarea autorului, 9e ase!enea( nu este
ad!is utilizarea ta)elelor +i *igurilor( *r a *ace re*erine la autor,
Con*or! pre$ederilor Codului de "tic uni$ersitar al AS" # p, 4 art, 65( plagierea tezei
de licen se sancioneaz cu anularea examenului!.
GD.0.EST
PAGINA
G!id privind elaborarea i susinerea
tezelor de licen
14/32
6
.

0
%
2
"
E
D
/
%
&

D
E

&
D
+
'
T
E
%
E

&

S
/
S
)
'
$
E
%
E
&

GD.0.EST
PAGINA
TE,E' DE '"E$)(
-eza de licen se!nat de ctre student +i conductorul +tiini*ic se
prezint cu 6 spt!ni nainte de susinere la catedr pentru nregistrare, :n
scopul depistrii cazurilor de plagiat( de susinere repetat a aceleia+i teze de
licen precu! +i a copierii a unor pasaAe integrale din di*erite surse(
con*or! deciziei Senatului AS"#( studentul este o)ligat s prezinte teza
de licen +i n *or!at electronic, <e C92ul( care conine teza n *or!at
electronic se indicC
G nu!ele +i prenu!ele deplin al studentului +i grupa acade!icD
G denu!irea %titlul& tezei de licenDD
G nu!ele( prenu!ele +i titlul +tiini*ico2didactic al conductorului
+tiini*icD
G anul ela)orrii tezei de licen,
-eza de licen tre)uie s *ie nsoit de 0A$izul0 conductorului +tiini*ic
%Ane'a 45& +i 0/ra*icul calendaristic de e'ecutare a tezei de licen0
se!nat de conductorul +tiini*ic +i student +i +e*ul de catedr,
@e*ul catedrei( dup analiza !aterialelor prezentate( se!neaz
ad!iterea sau respingerea la susinerea tezei de licen,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea
PAGINA
tezelor de licen
15/32
8. S/S)'$E%E& TE,E' DE '"E$)(
-ezele de licen ad!ise spre susinere sunt prezentate n *aa Co!isiilor pentru
e'a!enul de licen( co!ponena creia este apro)at prin ordinul rectorului AS"#, 3rarul susinerii
tezelor se $a a*i+a la A$izierul catedrei;*acultii de specialitate +i;sau pagina ?e) a catedrei;*acultii,
Susinerea lucrrii este pu)lic, Studentului i se o*er 45 2 45 !in, pentru prezentarea tezei de
licen, Co!unicarea $er)al cu pri$ire la teza de licen poate *i nsoit de ilustrarea celor !ai
i!portante aspecte pe slide2uri, :n scopul utilizrii e*iciente a ti!pului rezer$at prezentrii( se
reco!and ca studentul s ela)oreze un plan de e'punere a raportului( care ar conine date pri$indC
G te!a tezei +i actualitatea eiD
G scopul +i o)iecti$eleD
G )aza +tiini*ico2!etodologicD
G rezultatele cercetrii %date concrete&D
G contri)uia proprieD
G ncheiere,
9up prezentarea raportului( studentul rspunde la ntre)rile !e!)rilor Co!isiei pentru
e'a!enul de licen, 1spunsurile tre)uie s *ie clare( succinte +i la su)iect( iar studentul tre)uie
s de!onstreze att o )un pregtire general la pro*il( ct +i o pregtire )un la te!a tezei de
licen,
=lterior( se d citire 0A$izului0 conductorului +tiini*ic( studentul ur!nd s rspund la
o)ieciile indicate,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
65/32
:. E.&/&%E& TE,E' DE '"E$)(
9ecizia Co!isiei pri$ind aprecierea tezei de licen are la )az calitatea lucrrii(
concluziile conductorului +tiini*ic( rezultatele susinerii,
Nota propus de conductorul +tiini*ic este orientati$, Nota *inal reprezint !edia
arit!etic a notelor !e!)rilor Co!isiei( care se sta)ile+te de co!un acord la +edina nchis a
Co!isiei pentru e'a!enul de licen,
<entru e$aluarea tezei de licen( !e!)rii Co!isiei $or *olosi criterii speci*icate n
-a)elul 6,
"riteriile de evaluare a tezei de licen i ponderea Biecrui criteriu
Tabelul "
$r. crt. "riteriu de evaluare 0onderea
4, Actualitatea te!ei
5(4
6, Calitatea *unda!entrii +tiini*ice
5(4
3, 1ealizarea o)iecti$elor cercetrii 5(6
4, Calitatea;co!ple'itatea !etodologiei cercetrii 5(3
5, 1ele$ana practic a studiului e*ectuat 5(6
>, Calitatea prezentrii %lizi)ilitate( gra*ic( elocin& etc,
5(4
Nota *inal %NF& se $a calcula con*or! *or!uleiC
$5 E 9 Fi pi %4&
undeC
S
i
L ponderea criteriului 0I0 D
p
i
, nota criteriului 0i0 ( calculat ca !edia arit!etic a notelor atri)uite de ctre
!e!)rii co!isiei,
1ezultatul susinerii tezei de licen se co!unic studenilor n aceea+i zi( dup
+edina
Co!isiei pentru e'a!enul de licen,
:n cazul cnd teza de licen a *ost apreciat cu o not su) 5,55( Co!isia de
licen decide dac aceea+i lucrare( dup recti*icrile necesare( poate *i prezentat
la o susinere repetat n sesiunile ulterioare sau este necesar schi!)area te!ei tezei
de licen,
:n cazul depistrii plagiatului n procesul de susinere a tezei( Co!isia pentru
e'a!enul de licen apreciaz teza cu nota 4 %unu&,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
64/32
Studentul are dreptul s conteste rezultatele e$alurii tezei de licen, Cererile
pentru contestare se depun n scris la secretariatul Co!isiei pentru e'a!enul de
licen( n ter!en de !a'i!u! 64 ore de la co!unicarea rezultatelor, Contestaiile
$or *i e'a!inate de ctre Co!isia de licen n ter!en de 47 de ore de la depunere
cererii( n prezena unui !e!)ru a Co!isiei de supra$eghere a e'a!inrii
contestailor( dese!nate prin ordinul rectorului AS"#, Co!isia pentru
e'a!enul de licen( dup re$eri*icarea tezei de licen( decide
schi!)area sau nu a notei prin cre+terea sau prin !ic+orarea acesteia, 9ecizia
Co!isiei r!ne de*initi$,
:n cazul n care studentul nu a susinut teza de licen n sesiunea sta)ilit(
acesta are dreptul s o susin repetat( de cel !ult dou ori n decursul a 5 ani
de la a)sol$ire( cu suportarea cheltuielilor de e'a!inare( sta)ilite de AS"#, 8a a
doua susinere( studentul $a solicita recon*ir!area te!ei tezei de licen( cu cel puin
> luni pn la nceperea e'a!enului de licen( prin depunerea cererii pe nu!ele
rectorului( a$izat de ctre +e*ul catedrei de specialitate +i decanul *acultii
respecti$e,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
63/32
%E5E%'$)E 1'1'2G%&5'"E
4, 1egula!entul2cadru pri$ind organizarea e'a!enului de *inalizare a
studiilor superioare de licen( ciclul I( 3rdinul #" - al 1epu)licii #oldo$a nr, 44
din 45,56,6557
6, 1egula!entul pri$ind organizarea e'a!enului de *inalizare a studiilor
superioare de licen n AS"#( 1"/,5,3"F8 din 67,54,6545&
3, /hidul pri$ind per*ectarea tezelor de doctorat +i autore*eratelor( Totrrea
Co!isiei de Atestare a CNNA( nr, A- 53;424 din 63 aprilie 655F
4, Codul de "tic uni$ersitar al AS"#,
???,ase,!d;;integritate a
5, 9ecizia Senatului AS" # pri$ind e'ecutarea tezelor de licen n cadrul
AS"#( nr,
4;7 din 67 aprilie
6545
>, 9ecizia Senatului AS"# pri$ind opti!izarea procesului de ela)orare a
lucrrilor n *or! scris n AS"#( nr, 4;7 din 65 !artie 655F
B, Belostecinic /r,( Sa$ciuc 3', :ndru!ar !etodic pentru ndeplinirea teze de
licen +i a tezei de !asterat pentru studenii *acultii .Business +i
Ad!inistrarea A*acerilor0( Specialitii .#arSeting +i 8ogistic0, Chi+inuC AS"#(
6545, 4B p,
7, Bucur E,( /ra)aro$schi 8, Indicaii !etodice pri$ind ela)orarea tezei de
licen pentru studenii specialitii 0Conta)ilitate0, Chi+inuC AS"#( 655F, 36 p,
F, Chiciuc A, +i alii /hid pri$ind ela)orarea +i susinerea tezelor ;proiectelor de
licen( ela)orat n cadrul proiectului 4444544 -"#<=S 6557 L F1 2 I<T"S
09ez$oltarea de parteneriate cu ntreprinderile din 1epu)lica #oldo$a0, Chi+inuC
C"< =-#( 6545, 6F p,
45, "co =, Cu! se *ace o tez de licen, Ia+iC <oliro!( 655>,
6>3 p,
44, Tncu 1,( Stratulat 3, Botnari N, +i alii Indicaii !etodice pri$ind
ela)orare +i per*ectarea tezei de licen pentru studenii anului III(
specialitatea 0Finane +i )nci0( Chi+inuC AS"#( 6557, 45 p,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
64/32
1ad Il, Cu! se scrie un te't +tiini*ic, ed, a 62a( Ia+iC <oliro!( 6557,
6F4 p,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
65/32
&$E9E
+odel de "erere privind aprobarea teCei tezei de
licen
&neDa
1.
4eBului catedrei
SubseCnatul <a=
student <= >r. GnvCHnt
ro> s dispunei aprobarea teCei tezei de licen#
%pe )aza !aterialelor

&
Solicit Gn calitate de conductor tiiniBic dl <dna=
!titlul, numele, prenumele"
9at a
!semntura
studentului" #elefonul de contact a studentului:
$dresa e%
mail:
#e desemneaz $n calitatea de conductor tiinific
!titlul, numele, prenumele"
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
6>/32
9at a
!semntura eful de catedr"
9at a
!semntura conductorului tiinific"
&neDa 2.
&proba
t# 4eB
catedr
20
GraBicul calendaristic de eDecutare a tezei de
licen
!numele i prenumele
studentului"
1. TeCa tezei de licen
2. TerCenul liCit de prezentare a tezei de licen la catedr I I
20 .
3. Etapele eDecutrii tezei de licen#
$r.
crt.
Etape
le
TerCenul
de
realizare
.iza de
eDecuta
re
4, Sta)ilirea o)iecti$elor +i apro)area planului
pro$izoriu al tezei de licen
6, Studierea surselor )i)liogra*ice
3, Apro)area planului tezei
4, Culegerea !aterialelor practice
5, "la)orarea +i prezentarea capitolului I
>, "la)orarea +i prezentarea capitolului II
B, "la)orarea +i prezentarea capitolului III
7, <rezentarea $ariantei *inale a tezei
F, <rezentarea tezei de licen la catedr
45, Susinerea pu)lic a tezei de licen
Student <a= "onductor
tiiniBic
!semntura"
!semntura"
&neDa 3.
+odel de etic!et pe coperta tezei de licen
Academia de Studii Economice din Moldoa
Dan .A%&$7 >r. 1& 288
TE,& DE '"E$)(
I0articularitile Cana>eriale Gn cadrul Gntreprinderilor Cici
i CiJlociiI
%pe )aza !aterialelor S18 0<ri!$ara0&
"!iinu ? 2010
"onductor tiiniBic#
dr.7 conB.
'on 0AS&%/
0a>ina de titlu <Codel =
&neDa *.
&"&DE+'& DE ST/D'' E"2$2+'"E D'$ +22D.&
5&"/T&TE& 1/S'$ESS 4' &D+'$'ST%&%E& &5&"E%'2%
"&TED%& +&$&GE+E$T
!#imes &e 'oman, bold, () pt., centrat"
Dan .A%&$
!!#imes &e 'oman, bold, (*pt., centrat"
0&%T'"/&%'T()'E +&$&GE%'&E A$ "&D%/
A$T%E0%'$DE%'2% +'"' 4' +'@2"'' <pe baza
Caterialelor S% I0riCvara=
!#imes &e 'oman, bold, (*pt., centrat"
TE,( DE '"E$)(
!#imes &e 'oman, bold, (+pt., centrat"
Specialitatea 333.1 1usiness i adCinistrare
!#imes &e 'oman, bold, ()pt., centrat"
&dCis la susinere
@e* catedrC
con*, uni$, Nu!el e <renu!ele
0 0 65
!#imes &e 'oman, (, pt."
&utor#
student gr, BA 677(
n$!nt cu *rec$en la zi
Dan .A%&$
!semntura"
"onductor tiiniBic#
dr, con*, 'on 0AS&%/
!semntura"
"!iinu ? 2010
!#imes &e 'oman, bold, ()pt., centrat"
GD.0.EST
PAGINA
G!id privind elaborarea i susinerea
tezelor de licen
23/32
Ane'a 5,
Declaraia
propria
rspunder
Su
)s
e
!
na
tu
l
%a&
(
a)sol$en t a l
Faculti i
a l Acade!ie
i d e Studi i
"cono!ic
e di n
#oldo$a (
specializar
e a
decla r p
e propri a
rspunder
e c tez
a d e
licen p
e te! a
a
Bost
elaborat
d e
Cin e
i n u a
Ca i
Bost
prezenta
t
niciodat
l a o
GD.0.EST
PAGINA
alt Bacultat e sa u institui e d e GnvCHn t superio r di n ar sa u di n strintate .
9 e ase!enea ( decla r c sursel e utilizat e G n tez 7 inclusi v cel e di n 'nternet 7
sun t indicat e c u respectare a re>ulilo r d e evitar e a pla>iatului #
2 *rag!entel e d e te' t sun t reprodus e ntoc!a i + i sun t scris e n ghili!ele (
deinn d re*erin a precis a sursei D
2 redarea;re*or!ulare a n cu$int e propri i a te'telo r alto r autor i conin e re*erin a
precis D
2 rezu!are a ideilo r alto r autor i conin e re*erin a precis a originalului ,
Nu!el e <re!ulel e
Se!ntur a
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
33/32
&neDa 3.
+odele de cuprin s
0lan ?Codel al tezei de licen cu teCa
I0lanul de aBacere ? c!eia de suscces Gn aBacereI
'ntroducere 3
"apitolul '. 0lanul de aBacere? instruCent Cana>erial eBicient de
planiBicarea./=
4,4, <lanul de a*aceri 2 concept +i necesitile ela)orrii 3
4,6, "tapele ela)orrii planului de a*acere 12
4,3, Structura planului de a*acere +i coninutul co!ponentelor de )az ..20
"apitolul ''. "oninutul planului de aBaceri al S% K....I <studiu de caz=
2-
6,6, <lanul de !arSeting 30
6,3, <lanul operaional +i !anage!ent 3-
6,4, <re$iziuni *inanciare *0
"apitolul '''. 0lanul de aBaceri ? probleCele i su>estii privind elaborarea...
*3
3,4, <lanul de a*acere n $iziunea antreprenorilor !oldo$eni *3
3,6, 1eco!andri pri$ind ela)orarea planuri de a*acere -1
Anc!eiere -3
1iblio>raBie -:
&neDe 31
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
34/32
&neDa 3. +odele de cuprins %continuare&
0lan ?Codel al tezei de licen cu teCa
I"ontabilitatea activelor neCaterialeI
'ntroducere 3
"apitolul '. "oCponen
a

i
contabilitatea intrrilo
r
d
e
acti
ve
neCateriale 3
4,4, Co!ponena +i e$aluarea acti$elor ne!ateriale 3
4,6, Conta)ilitatea acti$elor ne!ateriale create de ctre
entitate
+i
celor
procurate 11
4,3, Conta)ilitatea acti$elor ne!ateriale pri!ite cu titlu gratuit( in$estite su)
*or! de aport n capitalul statutar +i celor su)$enionalei 16
"apitolul ''. "ontabilitatea aCortizrii activelor neCateriale i c!eltuielilor
ulterioare aBerente utilizrii acestora 23
6,4, Conta)ilitatea a!ortizrii acti$elor ne!ateriale 23
6,6, Conta)ilitatea cheltuielilor ulterioare a*erente utilizrii acti$elor
"apitolul '''. "ontabilitatea transCiterii dreptului de utilizare a activelor
neCateriale i a ieirii acestora 3:
3,6, Conta)ilitatea ie+irii acti$elor ne!ateriale *-
3,3, 9ez$luirea in*or!aiei pri$ind conta)ilitatea acti$el
or
ne!ateriale
n
rapoartele *inanciare -2
3,4, Conta)ilitatea trans!iterii dreptului de utilizare a acti$elor ne!ateriale cu
pstrarea titlului de proprietar 3F
Anc!eiere -8
1iblio>raBie 30
&neDe 32
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
35/32
&neDa 3. +odele de cuprins %continuare&
0lan ?Codel al tezei de licen cu teCa
IEvoluia i perspectivele sisteCului bancar al %epublicii +oldovaI
'ntroducere 3
"apitolul '. DE5'$'%E& 4' E.&/&%E
$&)'2$&E
S'STE+E2
%
1&$"&%
E
3
4,4, Conceptul de siste! )ancar naional 3
4,6, #etode ( indicatorii i criterii de e$aluare a ni$elului de dez$oltare a
siste!elor )ancare naionale 1-
"apitolul ''. E.2/)'& 4' 02,')'& &"T/&( & S'STE+//' 1&$"&%
& %E0/1'"'' +2D2.& 2
-
6,4, Constituire i e$oluia siste!ului )ancar naional 2
-
6,6, "sti!ri pri$ind consolidarea i dez$oltarea siste!ului
)ancar naional 30
6,3, 9e*icienele e'istente n aderarea la Noul Acord %Basel II& *2
"apitolul '''. +2DE%$',&%E& S'STE+//' 1&$"&% & %E0/1'"''
+2D2.& D'$ 0E%S0E"T'.& &DE%(%'' & $2/
&"2%D DE "&0'T& 1&SE -0
3,4, <ractici internaionale de adaptare a siste!ului )ancar naional la
rigorile Noului Acord de Capital -0
3,6, 9irecii de aAustare a siste!ului )ancar naional la cerinele Noului
Anc!eiere -8
1iblio>raBie 30
&neDe 32
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
3>/32
%e>uli privind asi>urarea biblio>raBic a tezei
&neDa 6.
4, 9atele )i)liogra*ice +i citrile se co!pleteaz n con*or!itate cu Standardele
naionale re*eritoare la )i)liotecono!ie( in*or!are( docu!entare,
6, :n listele de re*erine )i)liogra*ice( situate la s*r+itul te'tului tezei( re*erinele sunt
prezentate ntr2o succesiune nu!eric( corespunztoare ordinii citrilor n te't( sau n ordinea
al*a)etic a pri!ului ele!ent,
3, Citarea( *or!a scurt a re*erinei inserat n te't ntre paranteze ptrate( per!ite
identi*icarea pu)licaiei din care s2a e'tras citatul sau ideea co!entat etc, +i indicarea
localizrii n cadrul pu)licaiei surs, Citarea tre)uie s conin su*iciente ele!ente care
s asigure corespondena e'act ntre citare +i re*erina )i)liogra*ic a
docu!entului identi*icat,
4, Nu!erele( prezentate su) *or!a de indici ntre paranteze ptrate( inserate n te't( tri!it la
docu!ent n ordinea n care ele sunt citate pentru pri!a dat, Citrile ur!toare
pri!esc acela+i nu!r ca +i pri!a citare, 9ac sunt citate nu!ai anu!ite pri ale unui
docu!ent( dup nu!rul respecti$ poate *i dat +i paginaia( de e'e!plu U7( p, 634V,
5, :n cazul n care lista re*erinelor )i)liogra*ice este n ordinea al*a)etic a pri!ului
ele!ent( +i ea cuprinde !ai !ulte docu!ente ale aceluia+i autor di*erenierea dintre ele se
*ace prin introducerea unor ele!ente supli!entare %anul de pu)licare( ediia etc,&( dac
autorul are !ai !ulte lucrri aprute n acela+i an( se !ai adaug o liter %a( )( c etc,&(
di*erenierea se *ace att n lista de re*erine )i)liogra*ice ct +i n citare pentru a asigura
corespondena e'act ntre citare +i re*erin, 9e e'e!plu( A=B1" W %lFB3a& ,
>, 1e*erinele tre)uie s includ ele!entele necesare de identi*icare a docu!entului( care
cuprindC
4, 0entru Cono>raBii# 83#INA9Z"( 9/, CXclotron ?a$es in plas!a,
-ranslated )X A,N, 9ellisD edited )X S#, Ta!)erger, 4 st, ed, 3'*ordC
<erga!on <ress( 4F74, 65>p, International series in natural philosophX,
6, <entru prile din !onogra*iiC <A1Y"1( -I, and TASH"88( H9 , A te't2
)ooS o* zoologX, 5th ed, Eol, 4, 1e$ised )X H9, 8ang, 8ondonC #ac!illan(
4F35, Section 46( <hXlu! #ollusca( p, >>32B76,
3, 0entru contribuii Gn Cono>raBii# H1I/8"W( "A, <arish registers and
the historian, In S-""8( 9I, National inde' o* parish registers, 8ondonC
SocietX o* /enealogists( 4F>7( $ol, 4( p,45524>B,
4, 0entru articolele din publicaiile seriale i cule>eri# H"AE"1(
Hilia!, -he collectorsC co!!and per*or!ances, <hotographX )X 1o)ert
"!!ett Bright, Architectural 9igest( 9ece!)er 4F75( $ol, 46( no, 46( p,
46>2433,
5, 0entru tezele conBerinelor# 9,Tu)er( S,Celestina( <honon 9rag "**ect
n S), 72th "uropean Con*erence o* -her!oelectricitX( YraSo?( <oland( 472
65 Septe!)er 6554( BooS o* A)stracts( p,>F,
>, 0entru docuCentele de brevet# 1esponsa)ilitatea principal %depuntori&D
titlul in$enieiD responsa)ilitate secundarD noteD ara +i organis!ulD tipul
docu!entului de )re$etD nu!rD data de pu)licare a docu!entului,
"'plicaii supli!entareC
G Fiecare ele!ent al re*erinei )i)liogra*ice tre)uie clar separat de ele!entul ur!tor printr2
un se!n de punctuaie %punct( liniu etc,&
G <artea din nu!e prezentat pri!a s *ie cea care d intrarea n catalogul de )i)liotec(
)i)liogra*ie( repertorii etc,D prenu!ele +i alte ele!ente secundare se noteaz dup nu!e,
-oate nu!ele tre)uie reproduse n ordinea n care apar n sursa de in*or!areD dac sunt !ai
!ult de trei nu!e( celelalte nu!e pot *i o!ise( o!isiunea e$ideniindu2 se prin adugarea
a)re$ierii 0et, al,0
G Anul pu)licrii se noteaz cu ci*re ara)e,
G 9ac o pu)licaie n !ai !ulte pri acoper !ai !uli ani( se indic data de nceput +i data de
s*r+it,
Sursa# httpC;;???,cnaa,!d;nor!ati$e2acts;regulation;anne'L3 2 site2ul Consiliului
Naional pentru Acreditare +i Atestare %citat >,45,6545&
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea
PAGINA
tezelor de licen
2!/32
&neDa 8.
+odel de perBectare a 1iblio>raBiei
1iblio>raBia
'. &cte le>islative i norCative
4,4, 8egea 1epu)licii #oldo$a cu pri$ire la acti$itatea de e$aluare( nr, F7F2 ZE
din 47,54,6556, #onitorul 3*icial Nr, 456 din 4>,5B,6556,
4,6, 8egea 1epu)licii #oldo$a cu pri$ire la *ranchising( nr, 43352ZIII din
4,45,FB, #onitorul 3*icial Nr, 576 din 44,46,4FFB,
''. +anuale7 Cono>raBii i lucrri didactice
6,4, BXgra$e H,( ZacharaSis A, -he porta)le #B A in entrepreneurships( 3 ed,(
Ne? IerseXC Iohn HileX[Son(, Inc,( 6554( 555 p,
6,6, Sasu C,( Bernier 1, "nciclopedia ntreprinztorului( Bucure+tiC "ditura
"cono!ic( 4FFF( 6>5 \ ,
6 ,3 , 1o+co$an #, i alii FranchisingC tehnic de a*aceri +i oportuniti pentru
ntreprinztori( Chi+inuC <roiectul Bizpro( 6556, 7F p,
6,4, ]^_^ ` a ( bc de f g h , i ^j k _ lcm`no , pc m `n o qj^ ` q\ndq\c`cr^snjt (
u ^`g s v nsn\lw\x C a y r z n{^ ( 6553 , 6>5 p ,
6,5, u c\qyjc o z , |q\ ^{jn`cn r ^j k r lcm`noyr( i yog{^ C a njy ( 4FFB, 455 p ,
'''. & rticol e din ediii periodice
3,4, )urcanu E, I!plicaiile principiului prudenei asupra pro$izioanelor, :nC
"cono!ica, 655>( nr, 4( p, 56 2>3
'.. Site?o>raBia
4,4, <alega E, Enzarea2cu!prarea ntreprinderii ca un co!ple' patri!onial(
httpC;;???,!di,go$,!d;i!g;cis;CIS26525>2655>2!d,doc %citat 54,5F,6545&
.. &lte surse
5,4, Anuarul Statistic al 1epu)licii #oldo$a 655F, Chiinu( 6545, 5>5 p,
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
3F/32
&neDa :.
+odele de prezentare i nuCerotare a tabelelor7 Bi>urilor i BorCulelor
%odel de prezentare a tabelului
$uCrul de salariai ai A+ + Gn anul 200:
Tabelul 1.3.
For!e de proprietat
Total A+ +
proprietatea pu)lic
proprietatea pri$at
proprietatea !i't %pu)lic +i pri$at&
participarea strin
proprietatea strin
proprietatea ntreprinderilor
participarea capitalului strin&
!ii persoane
Sursa # 'aportul -$ctivitatea ntreprinderilor mici i mi.locii n 'epublica /oldova n anul ,001 2
.statistica.md !citat 0,.03.,0(0"
& %odel de prezentare a figurii
GD.0.EST
G!id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen
PAGINA
45/32
5i>ura 2.1. Evoluia nuCrului '+ + Gn anul 2003? 200: <Cii Gntreprinderi=
Sursa # 'aportul -$ctivitatea ntreprinderilor mici i mi.locii n 'epublica /oldova n anul ,0012
.statistica.md !citat 0,.03.,0(0"
& %odel de prezentare a formulei
4'
unde C
4' 2 pragul de renta)ilitate
56t 2 cheltuielile *i'e totale 4u
2 preul unitar
56t
4u % 57u
%6,4,&
57u 2 cheltuielile $aria)ile unitare
&vizul conductorului tiiniBic
&neDa 10.
&cadeCia de Studii EconoCice din +oldova
5acultatea
"atedra
elaborat de studentul <a=
pe teCa
&.',
la teza de licen
&precierea cu privire la corespunderea coninutului tezei cu structura
acesteia
Evaluarea nivelului de analiz i sintez a Caterialului teoretic
EstiCarea corespunderii analizei practice cu teCa tezei
&precierea >radului de relevan a concluziilor BorCulate de ctre student#
%espectarea re>ulilor de structurare i redactare a lucrrii conBorC G!idului
&precierea atitudinii autorului Ba de cercetare# &lte
su>estii
Se propune adCiterea / respin>erea tezei de licen pentru a Bi prezentat Gn Baa "oCisiei pentru eDaCenului
de licen.
$ota propus de conductorul tiiniBic
9at a
Conductorul +tiini*ic
%*uncia( titlul +tiini*ic&( %nu!ele( prenu!ele&