Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA: "ROMANO-AMERICANA BUCURESTI"

FACULTATEA: DREPT

C A I E T D E P R A C T I C
1
I. FIA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI
Numele studentului :
Instituia de nvmnt superior : HOTNOG IOAN-FLAVIU
Facultatea : DREPT
Forma de nvmnt : NVMNT DE I
A!"# IV $% &'"$(( "!()%*&('+*% , -. S%/%&'*"# 0
2
II. DESCRIERE DE ANSAMBLU
Total ore de practic : 102
Perioada de desfurare : $% #+ $+'+ $% 23.23.0214 56!7 #+ $+'+ $% 03.23.0214
T8'+# 9(#% : 02
Prigram de lucru zilnic : $% #+ :.22 56!7 #+ 13.22
T8*+# 8*% ; 9( : < =
I!&'('">(+ ?+9$7 :
!udecatoria PiatraNeamt
"ndrumtor desemnat : @@@@@@@.
#adrul de desf$urare a activitii :
%esurse materiale aflate la dispoziie : #od civil& #od procedur civil& #odul procedura
penala
'
III. DESCRIEREA ACTIVITILOR DESFURATE
Putrea (udecatoreasc se e)ercit de nalta curte de #asaie $i !ustiie $i de celelalte
instane (udectore$ti sta*ilite de lege+
Instanele (udectore$ti nfptuiesc (ustiia& n numele legii n scopul aprrii $i realizrii
drepturilor $i li*ertilor fundamentale ale cetenilor& precum $i a celorlalte drepturi $i interese
legitime deduse (udecii& fr privilegii $i fr discriminri+
,ste o instan de fond& $i desf$oar activitatea n conformitate cu atri*uiile sta*ilite
prin -+'./02../& %egulamentul de ordine interioar a instanelor (udectore$ti& -+12302../
privind statutul personalului au)iliar de specialitate al instanelor& #odul deontologic $i ale
4rdinului de seviciu+
#onducerea instanei este asigurat de pre$edinte $i un vicepre$edinte+
"n cadrul (udectoriei funioneaz& personal au)iliar de specialitate $i personal ncadrat n
departamentul economicofinanciar $i administrativ& e)ist o gref& o registratur& o ar5iv& o
*i*liotec $i un *irou de informare $i relaii cu pu*licul+
6refa& registratura $i ar5iva efectueaz operaiuni privind primirea& nregistrarea $i
e)pedierea corespondenei& ndosarierea actelor& pstrarea registrelor& precum $i alte lucrri cu
caracter au)iliar& necesare *unei desf$urri a activitii instanei+
%egistratura $i ar5iva sunt desc5ise zilnic pentru pu*lic minimum / ore0zi+
Programul de lucru al instanei este de 7 ore zilnic& timp de 1 zile pe sptmn8
programul ncepe la ora 7&.. $i se nc5eie la ora 12&..+
Programarea la $edinele de (udecat ale (udectoriei se fac n raport cu nevoile instanei&
asigurnduse $i timpul necesar pregtiri profesionale+
"n cazuri e)cepionale& n materie penal& $edinele de (udecat pot fi sta*ilite $i n zile
nelucrtoare+
9edinele de (udecat ncep la ora :&..+
;ccesul pu*licului este permis n sala de $edin& cu '. minute nainte de desc5iderea
$edinelor de (udecat+

Programul $edinelor de (udecat $i programul de lucru cu pu*licul se aduc la
cuno$tin prin afi$are la loc vizi*il+
4 P%!'*" %)($%!>+ +A'()('7>(( (!&'+!>%( &% B!'8A/%&A C( &% 57&'*%+97:
1+ R%?(&'*"# ?%!%*+# $% $8&+*%
"n acest registru se trec& n ordinea intrrii& toate dosarele nregistrate la (udectorie
cu ru*ricile sta*ilite n acest scop8 su* acela$i numr se vor nregistra toate cererile depuse
ulterior sau corespondena n legtur cu dosarul+
<up numrul dosarului nregistrat se va trece indicativul seciei = # > civil& P >
penal?+

2+ O5(&"# +#D+E%'(A
"n acest registru se trec numele $i prenumele sau& dup caz& denumirea prilor din
dosar& inclusiv a celor introduse ulterior n proces& precum $i numrul dosarului+
'+ R%?(&'*"# (!D8*/+'()
"n acest registru se menioneaz& pentru fiecare dosar trecut n ordinea numeric&
primul termen de (udecat $i termenele ulterioare8 data ie$irii dosarului din ar5iv $i persoana
creia i sa predat& data reintrrii dosarului n ar5iv8 numrul $i data sentinei& deciziei sau
/
nc5eierii& dup caz& $i soluia pe scurt8 data trimiterii dosarului la alte instane& la parc5et sau la
alte autoriti $i data revenirii dosarului& cone)area sau ata$atrea dosarului la alt dosar+
/+ R%?(&'*"# $% '%*/%!% +# +*=()%(
"n acest registru se trec toate dosarele pe termenele de (udecat fi)ate& consemnnduse
numrul $i data nregistrrii lor+
1+ C8!$(A+ C%$(!>%#8* $% F"$%A+'7
"n acest registru se trec& n ordinea nscris pe list& dosarele din fiecare $edin&
separat pe complete& noul termen de (udecat n caz de amnare a (udecii& 5otrrea pronunat
$i numrul acesteia& precum $i iniialele (udectorului care o va redacta+
-a (udectoriile cu volum mare de activitate se in dou condici& una pentru cauzele
penle $i una pentru cauzele civile+
2+ R%?(&'*"# $% %)($%!>7 + A7(#8* $% +'+A $%A#+*+'% B/58'*()+ =8'7*6*(#8* A()#% C(
5%!+#%
"n acest registru se trec& n ordinea datei declarrii apelurilor sau& dup caz& a
recursurilor: numele $i prenumele prii care a declarat apelul sau recursul8 numrul dosarului&
data declarrii cii de atac $i data naiantrii dosarului la insatna competent+
;ctele de sesizare a instanei& depuse personal sau prin reprezntant& sosite prin po$t&
curier ori fa)& se depun la registratur unde& n aceea$i zi primesc dat cert& dup care se predau
pre$edintelui instanei& avnd ata$ate dovezile privind modul n care au fost transmise+
<up rezoluia pre$edintelui actele de sesizare primesc numr din registrul general de
dosare+
#elelate cereri $i acte de orice natur& inclusiv corespondena cu caracter
adminstrativ& sosite prin po$t& curier& fa)& email sau prin orice alt mi(loc de comunicare& se
nregistraz n registrul general de dosare& registrul de intrare > ie$ire a corespondenei
administrative ori registrul de eviden a petiiilor& dup caz& $i se prezint pre$edintelui
mpreun cu dovezile de e)pediere+
<ovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura instanei su*
semntur& dup caz& se predau ar5ivarului care le ata$eaz la dosar& fcnduse meniune despre
aceasta pe conceptual de citare+
;ctele $i cererile de orice natur& prezentate de (ustiia*ili sau de reprezenanii lor&
inclusiv avocai& pre$edintelui instanei ori (udectorului de serviciu& primesc dat cert la
prezentarea lor& prin aplicarea $tampilei de intrare a instanei& iar dup rezolvare se predau
registratorului care le nregistreaz+
Partea sau reprezentantul acesteia care prezint personal la instan actul de sesizare
poate primi& su* semntur depus pe act& termen de (udecat n cuno$tim& cu respectarea
criteriului repartizrii aleatorii cauzelor& n cazul n care legea nu dispune altfel+

Plicurile coninnd corespondena cu caracter confidenial se nregistreaz n registrul de
intrare a corespondenei& cu aceast menune& fr a fi desfcute& dup care se predau
destinatarului+
"nregistrarea statistic a cererilor& formarea dosarelor& ntocmirea conceptelor de
citare& emiterea procedurilor de c5emare n faa instanei $i comincarea copiilor de pe actele de
sesizare a instanei se fac imediat dup fi)area termenului de (udecat& pentru cauzele de natur
urgent& sau cel mai trziu a doua zi lucrtoare& n celelalte cauze+
Persoana care ntocme$te procedurile va face meniune& pe conceptul de citare& despre
data predrii acestora spre e)pediere+
,)pedierea corespondenei se va realiza prin po$t& agent procedural sau curier& prin
fa) ori emai sau prin orice alt mi(loc de cominucare ce poate fi identificat $i supraveg5eat $i
care s asigure caracterul oficial al acesteia+
"n vederea repartizrii pe complete $i a sta*ilirii primului termen de (udecat& dosarele
nouformate vor fi transmise persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor+
1
%epatizarea cauzelor se efectuiaz n sistem informatic prin programele ,#%I@+
Pentru aplicarea criteriului aleatoriu n sistem informatic sau ciclic& dosarele se
nregistreaz n ordinea sosirii la instan $i se repartizeaz n aceea$i ordine de ctre persoana
sau persoanele desemnate anual de pre$edintele instanei+
-a sfr$itul fiecrei zile se listeaz cauzele repartizate n ziua respectiv& induse
eviden separat a listelor+
<osarele repartizate pe complete n mod aleatoriu vor fi preluiate de pre$edintele sau
de unul dintre (udectorii completului de (udecat& care va lua msurile necesare n scopul
pregtirii (udecii& astfel nct s se asigure sloluionarea cu celeritate a cuzelor+
OE(%A'()%#% "*/7*('% $% &'"$%!' 5% '(/5"# $%&D7>"*7*(( 5*+A'(A((G
#onceput ca o continuare a pregtirii teoretice& practica de profil se a)eaz pe domenii
de ma)im importan pentru pregtirea (uridic $i anume: activitatea instanelor (udectore$ti $i
a parc5etelor+
4*iectivele urmrite de studeni pe timpul desf$urrii practicii sunt legate de :
cunoa$terea realitilor din cadrul instanelor (udectore$ti $i a parc5etelor& dezvoltarea unor
a*iliti practice necesare profesiilor din sfera magistraturii& fi)area cuno$tinelor de
specialitate= drept civil& drept penal& drept de procedur civila& drept de procedur penal?+

2
IV. STUDII DE CA NTLNITE PE PERIOADA
ACTIVITII DE PRACTIC


S%!'(>+ C()(#7 !*. HI;0H.24.0212
1. S5%>7: D%9E+'%*% S"AA%&8*+#7
-egea '201::1
Prin sentina civil nr+'7 din 2'+./+2.1.& a !udectoriei "ntorsura Auzului& rmas
definitiv $i irevoca*il& a admis n parte aciunea civil formulat de reclamantaprt
reconvenional A+B+& domiciliat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C+& nr+ & (udeul #ovasna&
n contradictoriu cu prtulreclamant reconvenional A+9+ cu domiciliul necunoscut& reprezentat
prin curator @+I+& domiciliat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+#& nr+ & !udeul #ovasna& prtele
A+; $i A+,+& domiciliate n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C&nr+ & (udeul #ovasna& reprezentate
prin curator A+6+& cu domiciliul n ora$ul "ntorsura Auzului& str+ B+C+& nr+ & (udeul #ovasna+
Prin aciunea civil nregistrat la aceast instan reclamnata A+B+& a solicitat s se
constate c dup defuncta A+B& decedat la data de+ & cu ultimul domiciliu n ora$ul "ntorsuara
Auzului& str+ & nr+ & (udeul #ovasna& a rmas mas succesoral n cot de D parte din cldirile
de pe terenul nscris n #F+nr+A+;+ su* nr+ Top+ &cas $i curte n suprafa de 7.. m+p+& iar ca
mo$tenitori A+# (r+ $i A+9+& n calitate de descendeni de gr+Ifii& n cot de E parte+
@a mai solicitat s se constate c succesi*ilul A+9& este strin de mo$tenirea rmas dup
defuncta mam A+B& pe care nu a acceptato n termen& singurii mo$tenitori acceptani fiind
A+#+& sen+ care mo$tene$te F parte $i A+#+ (r+ care mo$tene$te cota de E parte din masa
succesoral& solicitnduse a se dispune nta*ularea n #F+
<easemenea sa mai solicitat s se constate c dup de functul A+#+sen+decedat la data
de+& cu ultimul domiciliu++& a rmas ca mas succesoral cota de 107 parte din cldirile de pe
terenul nscris n #F+ &cas $i curte n suprafa de 7.. m+p& iar ca mo$tenitori A+#+(r+ $i A+9& n
calitate de descendeni de gr+ I > fii& n cot egal de D parte+
@a mai solicitat s se constate c succesi*ilul A+9+ este strin de mo$tenirea rmas dup
defunctul su tat& A+#+ sen + pe care nu a acceptato n termen& singurul mo$tenitor acceptant
fiind A+#+(r+ care mo$tene$te ntreaga cot de 107 patre din masa succesoral& solicitnduse
nscrierea n #F a drepturilor succesorale dup defunctul A+#+ senior+
"n continuare sa solicitat s se constate c dup defunctul A+#+(r+ decedat la data de
12+.1+2..2& cu ultimul domiciliu n ora$ul ntorsira Auzului& str+B+C+& nr+ & (udeul #ovasna& au
rmas ca mas succesoral cldirile de pe terenul nscris n #f& nr+& top+& A+;+n suprafa de 7..
m+p+& iar ca mo$tenitori sunt A+B+ n calitate de soie supravieuitoare& n cote de F parte& A+,+ $i
A+;+ n calitate de descendeni de gr+Ifiice& care mo$tenesc mpreun cota de E parte $i s se
dispun nta*ularea n #F+ a drepturilor succesorale dup defunctul A+#+(r+
"n motivare reclamanta arat c imo*ilul situat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C+&nr+&
(udeul #ovasna& nscris n #F+nr+& cu nr+top+&A+;+& a fost trecut n propietatea @tatului %omn n
*aza -egii nr+1701:3/& n prezent a*rogat+
<up rezelvarea pro*lemelor privind dez*aterea succesoral asupra edificatelor& terenul
urmeaz a fi atri*uit n proprietate potrivit art+ '2 din -+1701::1+
"n drept sau invocat prevederile art+211 $i urmtoarele din #odul #ivil+
3
"n pro*aiune sa cerut pro*a cu nscrisuri& martori& interogatoriu+
@a luat act de renunare a prilor la (udecarea capetelor de cerere asupra crora nu sa
tranzacionat n prezentul patra( succesoral+
Fa de cele prezentate& n *aza art+ 327& 32: #od #ivil& instana va dispune sistarea strii
de indiviziune& lund act $i consfinind nvoiala prilor intitulat GTranzacieH& depus la f+37 din
dosar $i semnat n faa instanei& ea reprezentnd voinaa prilor& cuprinsul tranzaciei fiind
reprodus fidel n dispozitivul 5otrrii (udectore$ti+
Nu sau solicitat c5eltuieli de (udecat+
Instana admite n parte aciunea civil formulat de reclamantaprt reconvenional
A+B+& domiciliat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C+& nr+ & (udeul #ovasna& n contradictoriu
cu prtulreclamant reconvenional A+9+ cu domiciliul necunoscut& reprezentat prin curator @+I+&
domiciliat n ora$ul "ntorsira Auzului& str+#& nr+ & !udeul #ovasna& prtele A+; $i A+,+&
domiciliate n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C&nr+ & (udeul #ovasna& reprezentate prin curator
A+6+& cu domiciliul n ora$ul "ntorsura Auzului& str+ B+C+& nr+ & (udeul #ovasna+
"n *aza art+ 23123' cod procedur civil ia act $i consfine$te nvoila prilor intitulat
tranzacie = f+ 37 din dosar?& cu urmtorul cuprins:
T % ; N I ; # J I ,
"nc5eiat astzi 2'+ aprilie 2.1.
@u*semnaii:
1+A+B+ domiciliat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+ B+C+& nr+& (udeul #ovasna&
reprezentat de avocat F+B+ cu procur special autentificat su* nr+ '. din 12 martie 2.1. la
ANP A+;+#+& n calitate de reclamantprt reconvenional+
2+A+,+& domiciliat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C+& nr+& (udeul #ovasna& asistat
de ctre curator A+6+& numit prin <ispoziia Primarului ora$ului "ntorsura Auzului nr+ '2/ din 2.
auguat 2..:& n caliate de prt+
'+A+;+ domiciliat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C+& nr+& (udeul #ovasna& asistat de
curator A+6+& numit prin <ispoziia Primarului ora$ului "ntorsura Auzului nr+ '2/ din 2. auguat
2..:& n caliate de prt8
;m 5otrt nc5eierea prezentei tranzacii (udiciare& n condiiile art+23123' #+proc+civ+&
pentru stingerea procesului de parta( succesoral dintre noi& nregistrat pe rolul !udectoriei
"ntorsura Auzului su* nr+ //20 2..:& prin care convenim urmtoarele:
Noi prile& sta*ilim c:
<up defunctul A+#+(r+ cu ultimul domiciliu n ora$ul "ntorsuar Auzului& str+B+C+&
nr+&(udeul #ovasna& decedat la data de ++& au rmas:
I+ ca mas succesoral:
1+cldirile de pe terenul nscris n #F nr+& cu nr+top+& A+;+& cas $i curte n suprafa total
de 7.. m+p+
II+ ca mo$tenitori:
1+ A+B+& n calitate de soie supravieuitoare& n cot de F parte8
2+ A+,+ fiic&
'+ A+;+& fiic&
;m*ele n caliate de descndeni de gr+I& care mo$tenesc mpreun cota de E parte din masa
succesoral rmas dup defunct+
Prile convin ca *unirile imo*ile ce formeaz masa succesoral s fie parta(ate dup cum
urmeaz:
1+ cldirile de pe terenul situat n ora$ul "ntorsura Auzului& str+B+C+& nr+& (udeul
#ovasna& nscris n #f nr+& cu nr+top+& cas $i curte n suprafa de 7.. m+p+& s fie atri*uite n cot
indiviz dup cum urmeaz:
A+B+& n cot de 207 a parte9
A+,+& n cot de '07a parte8
7
A+;+& n cot de '07a parte+
Prile sunt de acord ca dreptul de proprietate n cotele mai sus menionate& s fie
nta*ulate n #+F+ nr+& cu nr+top+& A+;+& cu titlul de drept de mo$tenire $i parta(+
Prezenta tranzacie sa nc5eiat n patru e)emplare& cte unul pentru fiecare parte $i unul
pentru instana de (udecat+

S%!'(!>+ C()(#7 !*. 31;14.24.0212
0. S5%>7 : U9"A+5("!%
<ecretul > -ege 11101:'7
Prin cerea nreigtrat la aceast instan la data de 21+.2+2..: su* dosar nr+ 2.102/702..:&
reclamanii++++& cu domiciliul++++& $i+++++& cu domiciliul+++& n contradictoriu cu prii++++& toi cu
domiciliul necunoscut& au solicitat s se constate do*ndirea dreptului de proprietate de ctre
autorii lor++++& prin uzucapiune& asupra terenului n suprafa$ 12'' m+p+& situat n intravilanul
localitii ora$ului "ntorsura Auzului& str+++& nr+++&& teren nscris n #+F++++& A+;+cu nr+top++++& $i
asupra casei de locuit+
@a mai solicitat a se dispun dezmem*rarea imo*ileleor nscrise n #+F+++&A+;+ cu
nr+top++++& a$a cum este realizat e)pertiza te5nic e)tra(udiciar de pus la dasarul cauzei& asfel:
nr+top++++& ara*il cu suprafaa de 3.: m+p+ nscris n #+F+nr+++& A+;+& cu nr+top++++& n dou
parcele astfel:
Parcela nr+1 cu nr+top+ nou+++& ara*il n suprafa de 1/ m+p&
Parcela nr+2 cu nr+top+ nou++++& ara*il n suprafa de 211 m+p&
nr+top+++++& cas& curte $i ara*il n suprafa de 2311 m+p+ nscris n #+F+++& cu
nr+top++++&A+;+& n dou parcele& astfel:
Parcela nr+ 1cu nr+ Top nou++++& cas& curte $i ara*il de 2/22 m+p+&
Parcela nr+ 2 cu nr+ Top nou++++& ara*il n suprafa de 2:' m+p+&
nr+ Top+++& cas& curte& ara*il de 21:2 m+p nscris n #+f+nr+++& A+;+ n 2 parcele& astfel:
Parcel nr+ 1 cu nr+ Top nou+++& cas curte ara*il n suprafa de 2'11 m+p&
Parcela nr+ 2 cu nr top nou+++& ara*il de 271 m+p+
:
@a solicitat unificarea suprafeei cu nr+tpo nou+++& top nou+++& $i ++++& ntr un singur corp
funciar cu suprafaa total de 12'' m+p+ $i nscrierea n favoarea reclamanilor+
"n final& sa soliciata sc5im*area categoriei de folosin din ara*il n curi $i construcii&
pentru o suprafa de '21 m+p $i s se dispun nscrierea n #+F+ a construciilor edificate pe
aceast imo*il& respectiv cas cu suprafaa de 113 m+p+ $i ane) cu suprafaa de '' +m+p+
Potirivit art+ 17/2 #od civ+ orice prescripie este ntemeiat pe fatul posesiei& iar pentru a
duce la ndeplinirea dreptului de proprietate& art+ 17/3 #od civ+prevede care sunt condiiile pe
care tre*uie s le ndeplineasc posesia : continu& nentrerupt& pu*lic& su* nume de
proprietar+Toate acestea fiind ndeplinite de autorii reclamanilor+"ntruct uzucapiunea invocat
de reclamani este cea de '. de ani $i reglementat de codul civil& sa fcut precizarea c $i
celelate condiii sunt ndeplinite & respectiv *unul este un *un imo*il& teren& iar posesia a fost
e)ercitat mai mult de '. de ani de autorii lor& anterior decesului acestora+
#a urmare a decesului sa ntocmit cerificate de mo$tenitor& masa succesoral a fost
nregistrat ca proprietate e)trata*ular+
#onstatnduse c prii+++& sunt cu domiciliul necunoscut sa procedat la citarea acestora
potrivit art+ :1 #od procedur civil& $i sa dispus numirea de curator pe seama lor& n persoana
dlui+++&+
Potrivit raportului de e)pertiz te5nic topografic e)tra(udiciar efectuat de ing+++& sa
dispus dezmeme*rarea imo*ilului inscris n #F++& A+;+&nr+top+++& ara*il n suprafa de 3.: m+p+ n
dou parcele& astfel:
Parcela nr+1 cu nr top nou+++& ara*il n suprafa de 1/ m+p&
Parcela nr+ 2 cu nr top nou+++& ara*il n suprafa de +++& 211 m+p&
<easemenea sa dispus dezmeme*rarea imo*ilului nscris n #f+++& A;& cu nr+top nou+++&
curi& construcii n suprafa de 2'2. m+p& n dou parcele& astfel:
Parcela nr+1 cu nr+top+++& curi $i construcii de /'1 m+p+ $i nr+tpo nou +++& ara*il de 2.23
m+p&
Parcela nr+ 2 cu nr+ Top nou+++& ara*il n suprafa de 2:' m+p&
Prin cere reclamanii au solicitat s se constate c antecesorii lor& au do*ndit n
proprietate & cu titlul de uzucapiune& un imo*il n suprafa 12'' m+p+ situat n intravilanul
localitii "ntorsura Auzului +
<in depoziiile martorilor +++++++++++++++ rezult c terenul n litigiu a fost folosit de ctre
prinii reclamanilor $i mai apoi de ctre reclamni din periopda anilor 1:/'& posesie ce nu a
fost tul*urat de nimeni& folosind terenul ca adevrai proprietari pe ntreaga period de timp+
<in acest perioada uzcapiunea a inceput de la intrarea n vigoare a <ecretului > -ege
11101:'7+;cest act normativ reglemetez uzucapiunea de '. de ani n art+17:. #odul #iv+ #e
dispune ca G toate acinule att reale ct $i pesonale& pe care legea nu lea declarat
neprescripti*ile $i pentru care nea defipt un termen de prescripie& se vor prescrie prin '. de
ani& fr ca cel ce invoc aceast prescripie& s fie o*ligat a produce vereun titlu& fr s i se
poat opune reauacredin $i uzucapiunea de 1.2. de ani n art+17:1 #od civ+ care prevede c
cel ce c$tig cu *uncredin $i printro (ust cauz un nemi$ctor determinat va prescrie
proprietatea aceluia prin 1. ani& dac adevratul proprietar locuie$te n circumscripia
tri*unalului (udeean unde se afl nemio$ctorul& $i prin 2. de ani dac locuie$te afar din acea
circumscripie+
@e propune unirea posesiunii relamanilor cu a autorului lor+Fiind mplinit termenul de '.
de ani al posesiei& precum $i celelalte condiii ale posesiei dispuse dispoziiile legale menionate&
urmeaz a se contata c autorii reclamanilor& au do*ndit dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra unui teren n suprafa de 12'' m+p+ ara*il situat n intravilanul localitii+++
Pentru aceste motive !udectoria ora$ului "ntorsura Auzului admite n parte aciunea
formulat de reclamani $i constat c autorii reclanilor au do*ndit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra unui teren n suprafa de 12'' m+p+ & situat n intravilanul localitii & teren pe
1.
care este edificat o cas de locuit $i ane)e gospodre$ti& iar prin certificatul de mo$tenitor
eli*erat de notariat reclamanii au devenit proprietarii imo*ilului+
S%!'(!>+ C()(#7 !*.00I;01.24.0212
H. S5%>7 : S8/+>(% $% 5#+'7.
-egea 1/20 1::3 art+ 2. alin+'
Prin cererea formulat de creditoarea @#+& cu sediul n ora$ul "ntorsura Auzului& str+&nr+&
(udeul #ovasna& n contradictoriu cu de*itoarea I+B& domiciliat n ora$ul "ntorsura Auzului&
str+& nr+& (udeul #ovasna& sa (udecat cauza civil& avnd ca o*iect somaie de plat+
Procedura de citare a fost legal ndeplinit+
Prile au fost lips& de$i creditoarea a fost citat cu meniunea s ac5ite ta)a (udiciar de
tim*ru& su* sanciunea anulrii aciunii ca netrim*rat& nu sa conformat acestor dispoziii+
Instana a invocat din oficiu e)cepia de netim*rare a aciunii+
#rediroparea @#& a solicitat emitrea unei ordonane care s conin somaia de plat a
de*itoarei la suma de+++ lei& reprezentnd pre neac5itat fa de societatea creditoare n urma
furnizrii serviciilor de nclzire& precum $i o*ligarea de*itorei la plata penalitilor de ntrziere
pna la data ac5itrii integrale a de*itului& cu c5eltuieli de (udecat+
"n motivare creditoarea arat c de*itoarea a *enefiat de serviciile societii creditoare&
sens n care tre*uia s ac5ite contravaloarea acestora n sum de+& conform facturii nr++
<e*itoarea nu $ia respectat o*ligaiile contractuale& drept pentru care a fost notificat
prin adres& ns nici n urma acestui demers& de*itoarea nu a ac5itatat de*itul+
"n drept&au fost invocate dispoziiile 4+6+ nr+102..1+
"n pro*aiune sa solicitat pro*a cu nscrisuri+
;ciunea nu a fost legal tim*rat+
<e*itoarea nu a formulat "ntpinare $i nu sa prezentat la (udecat+
<e$i creditoarea a fost citat cu meniunea de a ac5ita ta)a (udiciar de tim*ru $i tim*ru
(udiciar& n conformitate cu dispoziiile art+ 2. alin+' din -egea 1/201::3 $i art+' din 4+6+
'201::1& su* sanciunea anulrii aciunii ca netim*rat& aceasta nu s>a conformat dispoziiilor
instanei+
;vnd n vedere aceste considerente & precum $i dispoziiile art+2. alin' din -egea
1/201::3 privind ta)ele (udiciare de tim*ru $i art+ : din 4rdonana '201::1 privind tim*rul
(udiciar& instana urmeaz a anula ca netim*rat aciune formulat de creditore& n contradictoriu
cu de*itoaerea& avnd ca o*iect somaie de plat+
Instana admite e)cepia de netim*rare a cererii& invocat din oficiu+
"n temeiul art+ 2. alin ' din -egea 1/201::3 privind ta)ele (udiciare de tim*ru $i art+ :
din 4rdonana '201::1 privind tim*ru (udiciar& anuleaz ca netim*rat cererea formulat de
creditoare& n comtradictoriu cu de*itoarea& avnd ca o*iect somaie de plat+
11
4. S5%>7 : (!D*+A>("!%+ $% #8)(*% C( )7'7/+*% A8*58*+#7
C8$ 5%!+# +*'. 1I1
Prin plngerea penal nr+ 1/202/702..:& depus la aceast instan de partea vtmat
care domiciliaz n comuna @ita Auzului& nr++& (udeul& mo*ilul infraciunii fiind un drum de
recolt iar ca o*iect& lovire $i vtmare corporal& n contradictoriu cu inculpatul domiciliat n
comuna @ita Auzului& nr+++& nr+cas++& (udeul #ovasna& care solicit prin sentina civil ce se va
pronuna& despgu*iri materiale pentru perioada de concediu medical ct $i despgu*iri morale+
-a dosar a fost depus procesul ver*al ntocmit de organele de urmrire penal pentru
perioada de rec5izitoriu ct $i certificatul medicolegal eli*erat pentru o perioad de 11 zile+
@ fcut pro*a cu nscrisuri $i cu martori+
;u fost prezente prile $i aprtorii acestora+
<na Procuror& aduce la cuno$tin prilor c infraciunea se ncadreaz conform #odului
penal& la + art+ 17.& alin+2& care prevede c Glovirea sau actele de violen care au pricinuit o
vtmare ce necesit pentru vindecare ngri(iri medicale de cel mult 2. de zile se pedepsesc cu
nc5isoare de la unu la doi ani sau cu amendH+
Inculpatul declar c partea vtmat a transportat ngr$minte naturale cu un atela(&
trecnd pe un drum de recolt prin grdina sa+ #nd el a avenit de la sevici $i a vzut c i stric
locul& ia interzis prii vtmate s mai circule pe locul lui pn nu vine poliia+ ;cesta sa
suprat $i fiind furios a mers la inculpat cu intenia de al lovi $i ia spus ca vrea s se *at+"n
acel moment& inculpatul a luat un lemn de (os $i a lovit partea vtmat peste mn& din lemn a
srit o *ucat mai mic $i la lovit n o*raz+ Partea vtmat era nsoit de un vecin care l a(uta la
munc+ -a ntre*area G unde era martorulH& nsoitorul prii vtmate& inculpatul a spus c era n
spatele gra(dului $i nu a vzut ce sa ntmplat+
Partea vtmat arat c n data de 2327 iulie a c5emat un vecin sl a(ute pentru a
transporta ngr$minte pe locul sau cu atele(ul+ Transportul ngmintelor sa fcut pe un drum
de recolt care trece prin grdina inculpatului dar care a fost folosit de partea vtmat& de
prinii lui dar $i de *unicii acestuia prin n$elegere cu vecinii lor+ Inculpatul nu a foast
dintodeauna locuitor n vecintatea prii vtmate deoarece locuie$te la socrii& el este vecin de
un timp mai scurt+ #nd a sosit de la servici& inculpatul ia adresat in(urii $i ia interzia s mai
circule pe acl drum $i a ncuiat poarta cu un lact+ Partea vtmat ia spus pa$nic& dac nul mai
las s circule s l de n (udecat pentru a sta*ili dac are voie sau nu+ ;semenea discuii au
nceput cu apro)imativ /1 ani n urm+ Pentru aceast sevitute prile au mai avut pro*leme&
inculpatul c5iar a pltit amend pentru agresiune& e)ist $i o 5otrre (udectoreasc n acest
sens+ Partea vtmat era n drumul comunal cnd ia cerut inculpatului s ia lactul de pe poart
$i si dea voie s termine lucrul pentru c el plte$te acea zi de lucru martorului+ "n acel
moment inculpatul a luat un lemn $i a lovit partea vtmat& n cap& n zona tmplei& peste gard+
<up aceea partea vtmat a insistat pentru a$i continua lucrul $i a intrat pe o porti n curtea
inculpatului& rugndul s desc5id poarta mare s poat trece cu crua+ Inculpatul& nervos sa
ntors napoi $i a lovit partea vtmat cu lenul peste mini $i peste corp+Bartorul se afla n
curtea prii vtmate $i a vzut tot ce sa ntmplat+
<na Procuror & pune ntre*ri pilor+
12
;prtorul prii vtmate cere despgu*iri& daune morale $i c5eltuieli de (udecat+
Inculpatul nu se opune $i este decord cu plata preteniilor prii vtmate+
<na Procuror solicit audirea martorilor $i nscrisurile pro*atorii+
#auza se amn pentru data de 11 mai 22.1.+

3. S5%>7 : A!?+F+'8*"# !" + 5"& #+ $(&589(>(+ (!&5%A'8*+'"#"( $% /"!A7 $8A"/%!'%#%
&8#(A('+'% B! )%$%*+ B!'8A/('(( 5*8A%&"#"( )%*E+# $% A8!'*8#
S%!'(!>+ C()(#7 !*.0:I $(! 0<.24.0212
L%?%+ !*.1H2;1:::. +*'.< +#(!.0. +*'.I
O.G. !*.0;0221. +*'. H4 +#(!. 1
Prin plngerea nregistrat pe rolul instanei la data de .2+.1+2.1.& su* nr+
11/'02/702.1.& petenta++++& a contestat procesul > ver*al de constatare a contraveniei seria '3 nr+
1''. din data de .1+12+ 2..: ntocmit de intimat++++& solicitnd anularea acestuia+
"n motivarea plngerii& petenta a artat c fost sancionat contravenional cu amend n
cuantum de /1.. lei pentru c la data de .7+ 11+ 2..: nu a pus la dispoziia inspectorului de
munc documentele $i actele n vederea ntocmirii procesului ver*al de control+
@e arat n esen c fapta men$ionat n cuprinsul actului constatator este suficient
descris& descrierea fiind lapidar+ Prin fapta svr$it se are n vedere nu numai inserarea datei
svr$ite+
<e asemenea se arat c nu a fost respectat dreptul de a face o*ieciuni+
"n dovedirea plngerii& petentul a depus la dosar copia procesuluver*al mai susmenionat
precum$i plicul+
-a data de .'+.'+2.1. intimata a depus ntmpinare la dosar solicitnd respingerea
plngerii contravenionale ca nefondat& precum $i meninerea procesuluiver*al de contravenie
contestat& ca fiind temeinic $i legal+
1'
"n fapt& intimata a invederat c& contravenientul a fost n$tiinat n data de .1+11+2..: de a
se prezenta la Inspectoratul Teritorial de Bunc #ovasna& n data de .7+11+1..: cu actele
solicitate+ "ntruct nu a dat curs invitaiei Inspectoratului de Bunc& @#+++& a fost sancionat cu
amend contravenional+
@e arat c n procesul > ver*al de contravenie se descrie fapta svr$it n raport cu
te)tul legal nclcat& astefel agentul constatator a consemnat c anga(atorul nu a pus la dispoziia
inspectoratului de munc documentele solicitate n vederea ntocmirii procesuluiver*al de
control& fapt prevzut de art+ 2& alin+2 din -egea ne+ 1'.01:::+
<e asemenea se arat c o*ieciunile se consemneaz n momentul n care
contravenientul este de fa& cum nu a dat curs invitaiei& procesulver*al a fost ntocmit n lipsa
acestuia+
"n dovedirea celor reinute n actul de constatare intimatul a depus la dosar invitaia
agentului constator+
;nalizd actele $i lucrrile dosarului& instana constat urmtoarle :
Petentul a fost sancionat& n data de ./+12+2.1.& deoarece n data de .7+11+2..:&
anga(atorul nu a depus la dispoziia inspectoratului de munc documentele solicitate n vederea
ntocmirii procesuluiver*al de control& potrivit dispoziiilor art+ 2 alin+ 7 din -egea 1'.01:::+
Cerificnd& n conformitate cu dispoziiile art+ '/ alin+ 1 din 4+6+ nr+202..1 legalitatea
procesuluiver*al de constatare $i sancionare a contraveniei contestat& instana reine c acesta a
fost ntocmit cu respectarea dispoziiilor legale incidente& nee)istnd cazuri de nulitate a*solut
ce ar putea fi invocate din oficiu+
%eferitor la motivul de nelegalitate invocat de petent privind o*ligaia agentului
costatator de a aduce la cuno$tina contravenientului& astfel& n aceast situaie n care nu se pune
pro*lema menionrii unor o*ieciuni+ Fa de aceste considerente& instana apreciaz ca
nentemeiat susinerea petentei c procesulver*al contestat este lovit de nulitate pentru acest
motiv de nelegalitate+
#u privire la cellalt motiv de nelegalitate invoct de petent prin care arat c fapa
menionat n cuprinsul actului constatator este insuficient descris& descrierea fiind lapidar&
instana reine c acesta este nentemeiat+
Instana reine c n procesul > ver*al de contravenie se descrie fapta svr$it n raport
cu te)tul legal nclcat& asfel agentul constatator a consemnat c anga(atorul nu a apus la
dispoziia inspectoratului de munc documentele solicitate n vederea ntocmirii procesului
ver*al de control& fapt prevzut de art+ 2 alin+ 2 din -egea 1'.01:::+ Intimata a n$iinat
contravenientul n data de .1+11+2..: pentru a se prezenta la Inspectoraul Teritorial de Bunc
#ovasna n data de .7+11+2..: cu actele solicitate& potrivit invitaiei agentului constatator = f+12?+
"ntruct nu a dat curs invitaiei inspectoratului de munc& @#+++++++a fost sancionat cu amend
contravenional+;stfel& nu se poate reine c fapta este insuficiant descris& locul unde a avut
controlul& ce persoane au participat& nu sunt de natur s aduc o insuficiant descriere a faptei+
"n ceea ce prive$te temeinicia actului sancionator& instana reine c petenta nu a
fcut dovada e)istenei unei alte situaii de fapt dect cea reinut n sarcina sa n procesulver*al
de contravenie+
Fa de mpre(urarea c petenta a fost sancionat cu aplicarea unei amenzi n cuantum de
/1.. lei & deci cu minimul amenzii prevzut de lege pentru fapta svrit& nu se pune pro*lema
reindividualizrii sanciunilor ncondiiile n care gradul concret de pericol social al faptei&
corespunde sanciunii aplicate+
Pentru a se opri la acest soluie& instana a avut n vedere att dispoziiile art+ 1
alin+ 1 din 4+6+ nr+ 2 02..1& potrivit crora sanciunea tre*uie s fie proprional cu gardul de
pericol social al faptei svr$ite& precum $i cele ale art+ 21 alin+ ' din acela$i act normativ care
prevd c sanciunea se aplic n limitele prevzute de actul normativ $i tre*uie s fie
proprional cu gradul de pericol social al faptei svr$ite& induse seama de de mpre(urrile n
care a fost svr$it fapta& de modul $i mi(loacele de svr$ire a acesteia& de scopul urmrit& de
1/
urmarea produs& precum $i de circumstanele personale ale contravenientului $i de celelate date
nscrise n procesul ver*al+
"n temeiul art+ '/ alin+ 1 din 4+6+ nr+ 202..1& instana apreciaz c plngerea dedus
(udecii este evident nentemeiat $i n consecin& urmeaz a o respinge+
S%!'(!>+ A()(#7 !*. 1<J;04I;0212
<. S5%>7 : D()8*>
Prin cererea depus la aceast instan de (udecat& @ecia Binori $i familie& n data de
2'+.'+2.1. de ctre reclamanta KK& domiciliat n comuna A+& sat& -+& nr++& (udeul #ovana&
mpotriva prtului K& cu domiciliul n com+A++& sat& -++& nr++& (udeul #ovasna& cernd desfacerea
cstoriei din vina prtul $i ncredinarea minorei K+& nscut la data deK+& cu domiciliul n
comuna A++& sat& -++& nr++& (udeul #ovasna& spre cre$tere $i educare iar prtul s fie o*ligat la
plata c5eltuielilor de ntreinere a minorei+ Procedura de citare a prilor & ndeplinit& sa st*ilit
prima sedin de ludecat la care sa prezentat doar reclamanta+
"n camera de consiliu a fost audiat minora +& nscut la data de++& sens n care sa nc5eiat
procesul ver*al+
-a apelul nominal a rspuns reclamanta+ @a constatat c nu sa ndeplinit procedura de
citare a ;utoritii tutelare din comuna A++& fiind lips o procedur& se dispune citarea ;utoritii
tutelare a comunei A++& pentru a susine interesele minorei& $i n mod preparatoriu se amite adres
acesteia pentru a efectua o anc5et social la domiciliu& cu privire la modul de ntreinere&
cre$tere $i educare a minoreiK& nscut la data deK& att din punct de vedere moral ct $i din
punct de vedere material+@e amna (udecata cauzei la data de 2.+./+2.1.+
;vnd n vedere modalitatea eliptic de efectuare a anc5etei& care sau limitat la o form
general descriptiv de efectuare& se revine cu adres ctre ;utoritatea tutelar a comunei AK&
punndulise n vedere s ntocmeasc o anc5et social e)plicit $i concret din care s rezulte
11
condiiile oferite de pri att din punct de vedere moral ct $i material n ceea ce prive$te modul
de cre$tere $i educare al minorei+
%eclamanta fiind desprit n fapt de ' ani de prt iar acesta a prsit domiciliul
con(ugal& locuind o perioad mai mare de timp n strintate iar cnd vine n ar nu merge la
vec5iul domiciliu& nu se $tie o adres e)act+ Pentru acest motiv instana de (udecat emaite
adres $i ctre @erviciul Pu*lic #omunitar -ocal de ,viden a Populaiei al ora$ului "ntrosura
Auzului & pentru a se sta*ili domiciliul prtului+ -a urmtorul termen de (udecat fiind ne mai
lipsind la dosar nici o pies& prtul nu sa prezentat& au fost audiai $i martorii& pentru acest
motiv instana de (udecat pronun desfacrerea cstoriei din vina prtului& o*lig pe acesta la
plata pensiei de ntreinere a minorei& o*lig pe prt la plata c5eltuielilor de (udecat&
ncredineaz minora spre cre$tere $i educare mamei& $i sta*ile$te numele ce l vor purta dup
desfacrea cstoriei+
J. S5%>7. R7&5"!$%*%+ &'+'"#"( 5%!'*" %*8+*% F"$(A(+*7+Temeiul (uridic $i limitele
reglementrii+
#uprins pe materii: <rept civil+ 4*ligaii rezultnd din cauzarea de pre(udicii+
%spunderea statului pentru erori (udiciare+Temeiul (uridic $i limitele reglementrii+
Inde) alfa*etic: <rept civil
,roare (udiciar+
%spunderea statului+ Temeiul (uridic $i limitele reglementrii+
#+pr+pen+: art+ 1./
#+civ+: art+ ::7:::
@tatul rspunde pentru pre(udiciile cauzate unui inculpat intrun proces penal& numai in
temeiul $i in situaiile prevzute de art+ 1./ $i urmtoarele din #odul de procedur penal& iar nu
n temeiul art+ ::7::: din #odul civil& precum $i pentru alte situaii neprevzute n te)tul citat
din #odul de procedur penal+
"+#+#+!+& secia civil $i de proprietate intelectual& decizia nr+ 2:32 din : decem*rie 2../+
-a 2 august 2..1& reclamantul P+<+ a c5emat n (udecat @tatul %omn& prin Binisterul
Finanelor Pu*lice& pentru a fi o*ligat la plata sumelor de '3+372+22' de lei $i respectiv 11.+...
dedolari @L;& cu titlu de despgu*iri materiale $i daune morale+
%eclamantul a artat c: prin rec5izitoriul Parc5etului de pe lng !udectoria Piatra
Neamt a fost trimis n (udecat pentru svr$irea infraciunii de mrturie mincinoas& prevzut
de art+ 22. #od penal8 ulterior& prin sentina penal nr+ 2.11 din 2. septem*rie 1::: a
!udectoriei @atuBare& rmas definitiv prin decizia nr+ 7.10% din 1 decem*rie 2... a #urii
de ;pel 4radea& secia penal sa dispus ac5itarea sa& n *aza art+ 11 pct+ 2 lit+ c $i art+ 1. lit+ d
din #odul de procedur penal8 daunele materiale $i morale sunt (ustificate de c5eltuielile
efectuate n cursul (udecii $i respectiv de stresul psi5ic la care a fost e)pus pe parcursul
soluionrii cauzei& att la urmrirea penal& ct $i n instan+
Tri*unalul Piatra Neamt& secia civil& prin sentina nr+ 27/ din 1 noiem*rie 2..2& a
respins aciunea ca nefondat reinnd& n esen& c: n cauz nu sunt ntrunite cerinele art+ 1./
#od procedur penal& ntruct te)tul se refer doar la situaia persoanei condamnate definitiv
sau mpotriva creia sa luat msura arestrii preventive& dac ulterior sa sta*ilit prin 5otrre
definitiv c nu a svr$it fapta fiind scos de su* urmrire penal sau ac5itat8 reclamantul $ia
ntemeiat aciunea pe dispoziiile art+ ::7 #od civil& te)t care nu poate constitui temei pentru
anga(area rspunderii materiale a statului+
C"*'%+ $% A5%# B+A+"& secia civil& prin decizia nr+ 21 din 1/ aprilie 2..'& a admis
apelul declarat de reclamant $i a sc5im*at sentina n sensul admiterii n parte a aciunii $i a
o*ligrii @tatului %omn > prin Binisterul Finanelor& de a plti reclamantului suma de
'3+372+22' de lei& daune materiale $i suma de 1.+...+... de lei& daune morale+
12
@a reinut c& n conformitate cu dispoziiile art+ 1/& ale art+ 1: $i ale art+ 2. din #odul de
procedur penal& persoana vtmat are posi*ilitatea de a alege ntre instana penal $i cea
civil& acest drept neputndui fi ngrdit inculpatului ac5itat& care& avnduse n vedere situaiile
limitativ prevzute de art+ 1./ din acela$i cod& $i poate ntemeia preteniile pe dispoziiile art+
::7::: #od civil& ce constituie dreptul comun n materia rspunderii civile+
Impotriva deciziei dat n apel& au declarat recurs reclamantul& prtul @tatul %omn prin
Binisterul Finanelor Pu*lice& reprezentat prin <irecia 6eneral a Finanelor Pu*lice Piatra
Neamt $i Binisterul Pu*lic Parc5etul de pe lng C"*'%+ $% A5%# B+A+"+
"n recursul su& reclamantul a susinut c suma sta*ilit ca daune morale este sim*olic&
total nesatisfctoare n raport de suferinele fizice $i psi5ice la care a fost supus urmare a
trimiterii sale n (udecat+
Prtul @tatul %oman $i Binisterul Pu*lic prin Parc5etul de pe lng C"*'%+ $% A5%# B+A+"
susin c 5otrrea criticat a fost dat cu nclcarea $i aplicarea gre$it a legii& dup cum
urmeaz:
n cauz& nu sunt ntrunite cerinele art+ 1./ #od procedur penal& ntruct reclamantul nu a
fost privat de li*ertate $i nici nu a fost condamnat definitiv pentru svr$irea infraciunii n
legtur cu care a fost trimis n (udecat+
gre$it sa asimilat calitatea de inculpat ac5itat& pe care o deine reclamantul& cu calitatea de
persoan vtmat ntrun proces penal+
este gre$it interpretarea potrivit creia dispoziiile art+ 1./ alin+ 1 #od procedur penal&
constituie o aplicare concret a principiilor consacrate de art+ ::7::: #od civil+
;supra recursurilor se rein urmtoarele:
Potrivit dispoziiilor art+ 1./ din #odul de procedur penal& n redactarea n vigoare la
data soluionrii cauzei& orice persoan care a fost condamnat definitiv are dreptul la repararea
de ctre stat a pagu*ei suferite& dac n urma re(udecrii cauzei sa sta*ilit prin 5otrre definitiv
c nu a svr$it fapta imputat ori c acea fapt nu e)ist8 aliniatul al 2lea al te)tului stipula
dreptul la repararea pagu*ei $i n favoarea persoanei mpotriva creia sa luat o msur
preventiv iar ulterior a fost scoas de su* urmrire penal sau ac5itat+
#a atare& rspunderea @tatului este strict circumscris celor dou ipoteze avute n vedere
de legiuitor& respectiv arestarea& ca msur preventiv $i condamnarea definitiv& fiind o
rspundere direct cauzat de erorile (udiciare svr$ite n procesele penale+
In spe& trimiterea n (udecat a reclamantului pentru svr$irea infraciunii de mrturie
mincinoas& nu sa finalizat printro condamnare definitiv& el fiind ac5itat prin sentina penal
nr+ 2.11 din 2. septem*rie 1::: a !udectoriei @atu Bare& 5otrre confirmat ulterior $i n
cile de atac+ Pe parcursul urmririi penale& nu sa luat mpotriva acestuia nici o msur privativ
de li*ertate sau prin care s i se restrng li*ertatea n mod nelegal+
Trimiterile instanei de apel la dispoziiile art+1/& ale art+ 1: $i ale art+ 2. din #odul de
procedur penal& care reglementeaz posi*ilitatea persoanei vtmate de a se constitui parte
civil n procesul penal& duc la concluzia asimilrii calitii de inculpat ac5itat cu calitatea de
persoan vtmat ntrun proces penal& ceea ce este inadmisi*il+
<e asemenea& nu poate fi luat n considerare nici susinerea potrivit creia& n cauz& ar
putea fi incidente prevederile dreptului comun din materia rspunderii civile delictuale& respectiv
art+ ::7::: #od civil& n condiiile n care e)ist dispoziii legale e)prese& aplica*ile reparrii
pagu*ei materiale sau a daunei morale& n cazul condamnrii pe nedrept sau al privrii ori
restrngerii de li*ertate n mod nelegal =#apit+IC art+ 1./1.3 #od procedur penal?+
Pe de alt parte& actele procedurale svr$ite de organele de urmrire penal nu pot fi incluse n
categoria Gerorilor (udiciareH& pe toat perioada cercetrii penale individul *eneficiind de
prezumia de nevinovie& care& n spe& sa $i concretizat prin dispoziiile 5otrrii definitive
care a vizat ac5itarea reclamantului& pentru fapta n legtur cu care sa dispus trimiterea n
(udecat+
13
Pentru acelea$i considerente& ca cele e)puse mai sus& recursul reclamantului se priveste ca
nefondat si nu se mai pot face discuii asupra cuantumului daunelor morale sta*ilite n sarcina
prtului atta vreme ct& reclamantul nu se afla n una din situaiile e)pres reglementate de lege
care si confere calitatea de victim a unei erori (udiciare& svr$it ntrun proces penal+
Fa de cele artate& sau admis recursurile declarate de Binisterul Pu*lic $i de prt& sa casat
decizia instanei de apel $i sa respins apelul reclamantului& iar recursul acestuia din urm a fost
respins+
7+ @pe+ #ontesta ie n anulare
%4BMNI;
#L%T,; <, ;P,- A;#;L
@,# I; P,N;-N
<,#III; P,N;-N N%+ :
edin a pu*lic din data de 12+.1+2.1/
P%, ,<INT,: @amoil Ciorica
!L<,#NT4% 2: ;ndrie Baria
!L<,#NT4% ': ;ndronic Tatiana -uisa
6refier
Binisterul Pu*lic reprezentat de procuror
Pe rol& (udecarea contesta iei n anulare formulat de contestatorul& domiciliat n comuna
4stra& :&+ ;&+3& (ude ul Neamt& mpotriva deciziei penale nr+ 1:3 din 22 octom*rie 2.1'
pronun at de Tri*unalul Piatra Neamt sec ia penal dosar nr+
-a apelul nominal fcut n edin pu*lic au rspuns: contestatorul asistat de avocat
desemnat din oficiu i intimatul asistat de avocat ales+
Procedura complet+
Fa de cele precizate de contestator& instan a& din oficiu& n conformitate cu dispozi iile
art+ '7:+ 1 #od procedur penal& a pus n discu ia pr ilor& e)cep ia de necompeten material
a instan ei n solu ionarea cauzei& avnd n vedere c& contesta ia formulat vizeaz o decizie
pronun at ca instan de recurs de ctre Tri*unalul Piatra Neamt+
;vocat& pentru contestator& a solicitat admiterea e)cep iei de necompeten material a
#ur ii de A;#;L n solu ionarea prezentei cauze& avnd n vedere dispozi iile art+ '7: #od
procedur penal& care arat c& contesta ia se introduce la instan a de recurs& n spe Tri*unalul
17
Piatra Neamt+ "n consecin & a cerut declinarea competen ei i trimiterea cauzei spre
competent solu ionare Tri*unalului Piatra Neamt& potrivit art+ /2 #od procedur penal+
;vocat& pentru intimat& a artat c ntradevr din cuprinsul contesta iei n anulare rezult
c& contestatorul a n eles s critice decizia pronun at n recurs de Tri*unalul Piatra Neamt+ Fa
de aceast mpre(urare& potrivit art+ '7:+ 1 #od procedur penal& a solicitat declinarea
competen ei de solu ionare a cauzei n favoarea Tri*unalului Piatra Neamt+
Procurorul a pus concluzii de declinare a competen ei de solu ionare a contesta iei n
anulare n favoarea Tri*unalului Piatra Neamt+
Instan a a rmas n pronun are cu privire la e)cep ia ridicat la termenul de astzi+
@us inerile pr ilor au fost nregistrate n sistem audio& potrivit art+ './ #od procedur
penal+
<up deli*erare&
#L%T,;&
;supra contesta iei n anulare de fa & constat urmtoarele:
Prin cererea nregistrat pe rolul prezentei instan e su* nr din .2+12+2.1'& contestatorul a
formulat contesta ie n anulare mpotriva deciziei penale nr+1:3 din 22+1.+2.1' pronun at de
Tri*unalul Piatra Neamt n dosarul nr+
"n motivarea cererii& acesta a artat c 5otrrea atacat este nelegal& ntruct instan a de
recurs nu sa pronun at asupra unei cauze de ncetare a procesului penal cu privire la care e)istau
pro*e la dosar+
;naliznd contesta ia formulat& #urtea constat c& competen a de solu ionare a
acesteia revine Tri*unalului Piatra Neamt& sec ia penal+
;stfel& prin sentin a penal nr+13101:+.2+2.12 a !udectoriei 6ura Oumorului&
contestatorulinculpat a fost condamnat la pedeapsa de 2 luni nc5isoare pentru svr irea
infrac iunii prev+ de art+171 #od penal+
@a fcut totodat aplicarea disp+ art+71 i urmtoarele #od penal+
"mpotriva acestei sentin e au declarat recurs att inculpatul& ct i partea vtmat&
solu ionate prin decizia penal nr+1:3022+1.+2..1' a Tri*unalului Piatra Neamt& 5otrrea
devenind astfel definitiv la aceast dat+
Potrivit art+'7: 1 pr+pen+ contesta ia n anulare pentru cazurile prev+ n art+'72 lit+a& c i e
se introduce la instan a de recurs care a pronun at 5otrrea a crei anulare se cere+ ;l+ 2 al
aceluia i articol prevede c& contesta ia pentru cazul prev+ n art+'72 lit+d se introduce la instan a
la care a rmas definitiv ultima 5otrre+
4r& instan a de recurs care a pronun at 5otrrea a crei anulare se cere& i la care de
altfel aceasta a rmas definitiv este Tri*unalul Piatra Neamt& competent a adar s solu ioneze
aceast contesta ie+
1:
; a fiind& #urtea n conformitate cu art+/2 rap+ la art+'7: pr+pen+ va declina competen a
de solu ionare a cauzei avnd ca o*iect contesta ia n anulare formulat de contestatorul& n
favoarea Tri*unalului Piatra Neamt+
Cznd i disp+ art+1:2 ' pr+pen+
Pentru aceste motive&
"n numele -egii&
<,#I<,:
"n temeiul art+/2 rap+ la art+ '7: #od procedur penal& declin competen a de
solu ionare a cauzei avnd ca o*iect contesta ie n anulare formulat de contestatorul& mpotriva
deciziei penale nr+1:3 din data de 22+1.+2.1' pronun at de Tri*unalul Piatra Neamt n dosar
nr& n favoarea Tri*unalului Piatra Neamt+
#5eltuielile (udiciare rmn n sarcina statului& din care suma de 1.. lei reprezentnd
onorariu avocat oficiu contestator se va avansa din fondurile Binisterului !usti iei ctre Aaroul
<efinitiv+
Pronun at n edin pu*lic& azi 12+.1+2.1/+
Pre edinte& !udectori& 6refier+

CAP. V. Precizri privind coninutul efectiv al practicii& modul de ela*orare a inventarului
de date $i informaii din procesul de practic8 scurte caracterizri ale sectoarelor n care sa fcut
practica& a particularitilor& specificului& a legturii dintre teorie $i practic la nivelul instituiei&
concluzii& propuneri& recomandri+
KUDECTORIA PIATRA NEAM
-a data de 1.01.1832 n conformitate cu prevederile %egulamentului 4rganic $i ulterior prin
reforma administrativ $i (udectoreasc din anul 17''& a fost creat !udectoria Piatra Neam
care va funciona fr ntrerupere avnd sediul n ora$ul Piatra Neam+
Prin legea pentru organizare (udectoreasc din 4 iulie 1865 sa prevzut nfiinarea de
(udectorii n fiecare plas sau ocol& iar n anul 1727 au fost nfiinate (udectoriile de plase cu
sediile n ora$ele re$edin de (ude+
Lrmare acestor reglementri !udectoria Piatra Neam avea sta*ilit drept competen teritorial
ora$ul Piatra Neam+
In anul 1908 legea pentru (udectoriile de ocoale a nfiinat pentru (udeul Neam 1 (udectorii&
fiind meninut !udectoria Piatra Neam cu sediul n ora$ul Piatra Neam+
-egea din anul 1:.7 sta*ilea c !udectoria Piatra Neam n privina competenei materiale
(udec toate cererile n materie personal& civil& comercial $i imo*iliar n prim $i ultim
instan pn la valoarea de '.. lei+
Tot n competena (udectoriei erau reglementate $i pro*lemele de tutel& contraveniile& delictele
pentru nvoielile agricole& de poliie& sanitar& legea vnatului $i pescuitului& legea comerului etc+
2.
Prin -egea reformei administrative din anul 1:27 !udectoria Piatra Neam a fost meninut ca
instan de fond cu sediul n municipiul Piatra Neam& iar prin O6 nr+ ''302+.7+1::' a fost
sta*ilit competena teritorial pentru municipiul Piatra Neam $i un numr de 2' comune+
O*?+!(9+*%
B(*8"# L8A+# $% EL5%*'(9% '%=!(A%. F"$(A(+*% C( A8!'+E(#%
#amera 1.2& parter
S7#(#% $% C%$(!>7
#amera 2'2& eta( I > intrarea pe la parter 0 @ala de contencios administrativ $i
fiscal
#amera 2/2 0 civil $i contencios
#amera 2/3 0 civil $i contencios
#amera 122& parter 0 penal $i civil
#amera 117& parter 0 civil $i penal
A*=()+ K"$%A+'8*(%( P(+'*+ N%+/'
#amera 11/& parter =ar5iva civil?
#amera 122& parter =ar5iva penal?
#amera 111& parter =ar5iva comercial?
S"5*+#%?+#(9+*% ,A58&'(#%-
#amera 1'3& parter
B(*8"# $% (!D8*/+*% C( *%#+>(( 5"E#(A%
#amera 1'3& parter

21

22