Sunteți pe pagina 1din 3

Testul HIV i consilierea pre-/post-test

n Romnia, testul HIV nu este obligatoriu, pentru nici o categorie de persoane.


Consilierea pre-/post-test trebuie s fie oferit de ctre toate centrele de testare
pentru HIV.

Hotrrea nr. 1.342/26 august 2004 privind aprobarea Strategiei naionale pentru
supravegherea, ontrolul !i prevenirea a"urilor de in#eie u H$%/S$&' (n perioada
2004)200* prevede c
!estarea HIV este voluntar "i/sau anonim, cu garantarea confiden#ialit#ii "i a
consilierii pre- "i post-test, att $n sectorul de stat, ct "i $n cel privat.

+rdinul ,,-/. noie/brie 1--, pentru reatuali"area +rdinului nr. -12/11 septe/brie
1--2 privind instituirea siste/ului de delarare a in#eiei u H$% !i aprobarea
/etodologiei de apliare a aestuia prevede c
%ne&a numrul ' a (rdinului )* +',/'' septembrie '++, se completea- cu
punctul ,..., care are urmtorul con#inut pacien#ii cu boli cu transmitere se&ual,
femeia gravid, "oferii de curs lung, marinarii, persoanele de na#ionalitate
romn care lucrea- mai mult de / luni $n strintate sau se re$ntorc $n #ar
dup un se0ur mai mare de / luni, precum "i $n vederea eliberrii certificatului
prenup#ial, vor fi testa#i HIV "i vor fi lua#i $n eviden# ca atare, $n vederea
instituirii metodelor de profila&ie a transmiterii verticale 1 de la mam la ft, $n
ca-ul femeii gravide 1 "i, respectiv, $n vederea dispensari-rii pentru celelalte
categorii mai sus-men#ionate, cu aplicarea consilierii pre- "i post-testare.

0egea nr. 46/21 ianuarie 2003 privind drepturile paientului
%rt. ' 1 2acientul are dreptul s refu-e sau s opreasc o interven#ie medical,
asumndu-"i, $n scris, rspunderea pentru deci-ia sa3 consecin#ele refu-ului sau
ale opririi actelor medicale trebuie e&plicate pacientului.
%rt. '4 1 Cnd pacientul nu $"i poate e&prima voin#a, dar este necesar o
interven#ie medical de urgen#, personalul medical are dreptul s deduc acordul
pacientului dintr-o e&primare anterioar a voin#ei acestuia.
%rt. '5 1 n ca-ul $n care pacientul necesit o interven#ie medical de urgen#,
consim#mntul repre-entantului legal nu mai este necesar.
%rt. '/ 1 n ca-ul $n care se cere consim#mntul repre-entantului legal,
pacientul trebuie s fie implicat $n procesul de luare a deci-iei att ct permite
capacitatea lui de $n#elegere.
%rt. '. 1 6'7 n ca-ul $n care furni-orii de servicii medicale consider c
interven#ia este $n interesul pacientului, iar repre-entantul legal refu- s $"i dea
consim#mntul, deci-ia este declinat unei comisii de arbitra0 de specialitate.
%rt. '. 1 6,7 Comisia de arbitra0 este constituit din trei medici pentru pacien#ii
interna#i $n spitale "i din doi medici pentru pacien#ii din ambulator.
%rt. '8 1 Consim#mntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,
pstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul su, $n
vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

+rdinul 1S .*0/2- /artie 200* pentru aprobarea 2or/elor tehnie privind
i/ple/entarea, evaluarea !i #inanarea progra/elor naionale de sntate,
responsabilitile (n /onitori"area !i ontrolul aestora, detalierea pe subprogra/e !i
ativiti, indiatorii spei#ii, preu/ !i unitile sanitare prin are se derulea" aestea
(n anul 200*
(biective specifice
monitori-area evolu#iei infec#iei HIV/*I9%3
reducerea transmiterii materno-fetale a HIV3
prelungirea perioadei de via# prin depistarea precoce a infec#iei
HIV/*I9%3
limitarea transmiterii prin depistare precoce, includerea $n
supraveg:erea activ "i consiliere3
estimarea prevalen#ei HIV $n popula#ia general "i $n subpopula#iile la
risc.
%ctivit#i
depistarea infec#iei cu transmitere vertical 6mam1ft73
depistarea infec#iei HIV/*I9% $n grupele de risc, conform legisla#iei $n
vigoare3
depistarea infec#iei HIV/*I9% prin testare voluntar, cu consiliere pre- "i post-testare3
asigurarea testelor de diagnostic, eligibilitate la tratament "i
monitori-area acestuia3
activit#i de consiliere pre- "i post-testare 6asigurarea de materiale
informative, pre-ervative etc.73
instituirea unui sistem-santinel pentru testarea gravidelor $n
maternit#i, a bolnavilor cu I!* $n clinicile de dermato-venerologie, a
bolnavilor de tuberculo- $n clinicile de pneumofti-iologie.

Consilierea pre-/post-test HIV trebuie asigurat de toate serviciile medicale ce efectuea- testul
HIV.

1etodologia de apliare a +rdinului ,,-/. noie/brie 1--, prevede c
Prezentul ordin prevede obligativitatea consilierii tuturor gravidelor, cu expunerea importanei cunoaterii statusului
HIV n prevenirea transmiterii materno-fetale.
;<=
2re-entul ordin prevede obligativitatea consilierii cuplurilor asupra riscurilor
implicate, $n vederea $ncura0rii testrii HIV a persoanelor active se&ual.

0egea nr. 46 /21 ianuarie 2003 privind drepturile paientului
Cap. II 9reptul pacientului la informa#ia medical
%rt. 4 - 2acientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale
disponibile, precum "i la modul de a le utili-a.
%rt. 5 1 6'7 2acientul are dreptul de a fi informat asupra identit#ii "i statutului
profesional al furni-orilor de servicii de sntate.
%rt. 5 1 6,7 2acientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor "i
obiceiurilor pe care trebuie s le respecte pe durata spitali-rii.
%rt. / 1 2acientul are dreptul de a fi informat asupra strii sale de sntate, a
interven#iilor medicale propuse, a riscurilor poten#iale ale fiecrei proceduri, a
alternativelor e&istente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefecturii
tratamentului "i nerespectrii recomandrilor medicale, precum "i cu privire la
date despre diagnostic "i pronostic.
%rt. . 1 2acientul are dreptul de a decide dac mai dore"te s fie informat, $n
ca-ul $n care informa#iile pre-entate de ctre medic i-ar cau-a suferin#.
%rt. 8 1 Informa#iile se aduc la cuno"tin# pacientului $ntr-un limba0 respectuos,
clar, cu minimali-area terminologiei de specialitate3 $n ca-ul $n care pacientul nu
cunoa"te limba romn, informa#iile i se aduc la cuno"tin# $n limba matern ori
$n limba pe care o cunoa"te sau, dup ca-, se va cuta o alt form de
comunicare.
%rt. + 1 2acientul are dreptul de a cere $n mod e&pres s nu fie informat "i de a
alege o alt persoan care s fie informat $n locul su.
%rt. '> 1 Rudele "i prietenii pacientului pot fi informa#i despre evolu#ia
investiga#iilor, diagnostic "i tratament, cu acordul pacientului.
%rt. '' 1 2acientul are dreptul de a cere "i de a ob#ine o alt opinie medical.
%rt. ', - 2acientul are dreptul s solicite "i s primeasc, la e&ternare, un
re-umat scris al investiga#iilor, diagnosticului, tratamentului "i $ngri0irilor acordate
pe perioada spitali-rii.