Sunteți pe pagina 1din 1

CLASIFICAREA FENOMENOLOGICA A TULBURARILOR DE

COMPORTAMENT
I. TULBURARI DE COMPORTAMENT NEEPISODICE
Acestea au caracter dezadaptativ, derapant, cu tendinta reala de agravare si
complexare, cu durata mai mare de 6 luni, putndu-se exprima n cadrul familial sau n
afara lui.
Formele clinice sunt reprezentate de:
Neascultarea nesupunerea sau tulburarea opozitionala
Agresivitatea verbala si fizica
Minciuna
Furtul
Fuga si vagabondajul de acasa sau / si de la scoala.
II. TULBURARI DE COMPORTAMENT EPISODICE
Ele au mai mult valoare medicala si medico-legala si apar ca o ntrerupere
precipitata a stilului de comportament echilirat anterior. !u aspectul responsailitatii
asupra faptelor comise, al formelor de manifestare si al mecanismelor etiopatogenetice s-
au descris urmatoarele forme clinice:
A. "#$"%"&"" E'"!()"*E
Narcolepsie
Catalepsie
Cataplexie
Mutism
%. )E+"#$"%"&"" E'"!()"*E
,.-EA*&"" E'"!()"*E .&ulurari patologice/
Nevroze
Psiopatii
Psioze
!pilepsie
"nsuficienta psiica primara 0 secundara
1. )"!*(#&-(2 E'"!()"*
Primar critic # instinctiv
$ecundar impulsiv # acting out. .3hiran, ,445