Sunteți pe pagina 1din 1

Lista de figuri

Figura 2.1 - Ciclul unei politici de mediu ................................................... .37


Figura 2.2 Ciclul politicii integrate de mediu ........ .................................. 38
Figura 3.1 - Relatia cererii pentru un produs... ............................................ 71
Figura 3.2 - Curba cererii n cazul vizitarii unei paduri.... ........................ 101
Figura 5.1 - Metoda de realizare a unei analize prin sortare...................... 148
Figura 5.2 - Schema sortarii... .................................................................... 148
Figura 5.3 - Compozitia deseurilor menajere din Rmnicu Vlcea. .......... 151
Figura 5.4 - Compozitia si cantitati de deseuri organice
din Rmnicu Vlcea................................................................ 152
Figura 5.5 - Compozitia si cantitati de deseuri din ambalaje
din Rmnicu Vlcea ............................................................... 153
Figura 6.1 - Graficul programului cota fixa............................................ 156
Figura 6.2 - Graficul programului rata de apa ........................................ 157
Figura 6.3 - Graficul programului combinat .............................................. 158
Figura 6.4 - Graficul programului complex cu gratuitati........................... 159