Sunteți pe pagina 1din 2

Lista de tabele

Tabelul 2.1 - Prezentarea sintetica a politicii de mediu pe componente ..... 33


Tabelul 3.1 - Analiza cost-beneficiu....................... ..................................... 74
Tabelul 3.2 - Costurile si beneficiile cuantificabile legate de folosirea
benzinei cu concentratie scazuta de plumb.............. ............. 75
Tabelul 3.3 - Modul de percepere a riscului de mediu de catre opinia
publica..................................................................................... 82
Tabelul 3.4 - Rata de morbiditate - coeficienti de regresie............... ........... 90
Tabelul 3.5 - Efectul cresterii zgomotului asupra pretului locuintelor... ..... 97
Tabelul 3.6 - Tipuri de munca.................................................................... .. 99
Tabelul 3.7 - Estimarile costurilor recreerii pentru diverse paduri
din Marea Britanie.................................................................102
Tabelul 4.1 - Structura contabilitatii resurselor materiale .......................... 117
Tabelul 5.1 - Bugetul programului de finantare......... ............................... 137
Tabelul 5.2 - Etapele studiului de fezabilitate............................................ 137
Tabelul 5.3 - Lista de preturi pentru utilajele componente ale instalatiei
de sortare............................................................... ............... 139
Tabelul 5.4 - Bugetul.................................................................................. 140
Tabelul 5.5 - Calculul economic privind deseurile urbane
din orasul Buzau................................................................ ... 140
Tabelul 5.6 - Clasificarea tipurilor de deseuri n grupe si subgrupe
de deseuri...................................................................... ........ 142
Tabelul 5.7 - Compozitia gunoiului menajer n Rmnicu Vlcea
n functie de tipul cladirii si de anotimp (%)........................ 150
Tabelul 5.8 - Compozitia si cantitati de deseuri organice
din Rmnicu Vlcea................................................ ............ 151
Tabelul 5.9 - Compozitia si cantitati de deseuri din ambalaje
din Rmnicu Vlcea........................... .................................. 152
Tabelul 6.1 - Date de intrare ....................................................................... 155
Tabelul 6.2 - Tabel comparativ.................................... .............................. 160
Tabelul 6.3 - Calculul IDU......................................................................... 165

ABORDARI ECONOMICE N PRO TECTIA MEDIULUI

Tabelul 7.1 - Caracteristicile cheie ale fondurilor de mediu selectate


din CEE ............................................................................... 175
Tabelul 7.2 - Caracteristicile cheie ale fondurilor de mediu selectate
din CEE ............................................................................... 177