Sunteți pe pagina 1din 1

TEME POLITICI SOCIALE

1. Politici sociale: modele ale statului bunastarii.


2. Politici sociale pentru incluziune sociala.
3. Politici sociale in UE. Modelul social european
4. Ratiunile economice ale politicilor sociale: economia bunastarii.
5. Sistemul de protectie sociala din Romania.
6. ultura saraciei: cazul Romaniei.
!. E"cluziunea sociala a populatiei de romi.
#. Perspecti$ele politicilor sociale in Romania in conte"tul europenizarii.
%. Sursele e"cluziunii sociale in Romania.
1&. Sistemul asi'urarilor sociale in Romania.
11. (sistenta sociala in Romania.
12. Politicile sociale in domeniul )amiliei.
13. Politica de protectie a copilului in Romania.
14. Politici sociale )ata de persoane cu dezabilitati.
15. *ma'ini si reprezentari sociale ale muncii in rindul studentilor la +((.
16. ,ez$oltare si saracie in satele romanesti.
1!. (sistenta sociala a )emeii $ictimizate.
1#. ,inamica politicilor sociale din Rom-nia.
1%. (naliza comparati$a a politicilor sociale a tarilor .n tranzitie .
2&. ,ez$oltare rurala. Satul romanesc in perioada de tranzitie.
21. onditii social economice de $iata ale populatiei de romi.
22. Politicile sociale din domeniul educa/iei.
23. Politica de locuire in 0ucuresti.
24. ercetarea si monitorizarea calitatii $ietii .n tarile UE si .n tarile candidate.
25. Situatia saraciei in Rom-nia: politici de combatere a saraciei e"treme.
26. adrul 1uridic 2i or'anizatoric al asisten/ei sociale .n Rom-nia.
2!. 3e'itimitatea politicilor sociale .n Rom-nia.
2#. Politici sociale intre re'ionalizare si 'lobalizare.
2%. Rolul administra/iei publice locale .n )urnizarea bun4st4rii sociale.