Sunteți pe pagina 1din 1

Obiectivul de investitie:

Obiectul: Platforma Betonata pentru Depozitare Compost


Beneficiar:
Nr.
Crt.
Faze de lucrari in executie supuse controlului
Documente de
intocmit
Cine intocmeste
si semneaza
Observatii
1 Predare-Primire Amplasament PV B+E
2 Verificarea trasarii PV B+E
3
Verificarea terenului de fundatie la executarea
fundatiilor (cota, natura teren)
PV B+E+G
4
Realizarea stratului de umplutura compactata de
pamant
PVRC B+E
5 Montarea geotextilului PVRC B+E
6
Realizarea stratului de umplutura compactata de
balast stabilizat
PVRC B+E
7
Stadiul fizic premergator turnarii betonului in placa
platforma
PVFD B+E+I
8 Turnarea betonului in placa platforma PVRC B+E
9 Verificarea aspectului betonului platformei PVRC B+E
10 Verificarea montarii armaturii in diafragme PVRC B+E
11
Verificarea aspectului betonului dupa decofrarea
diafragmelor
PVRC B+E
12 Receptia finala PVRC B+E
PV Proces Verbal B Beneficiar
PVRC Proces Verbal de Receptie Calitativa E Executant
PVLA Proces Verbal de Lucrari ce devin Ascunse P Proiectant
PVFD Proces Verbal de Faza Determinanta G Geotehnician
I-I.C. Inspectorat
Executantul va anunta inainte cu 2-3 zile participanti la verificarea si receptia fazelor de lucrari
mentionate
Proiectant Beneficiar Executant
PROGRAM
PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE