Sunteți pe pagina 1din 6

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII

LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE


( FAZA INTERNA )
Incheiat astazi
In conformitate cu programul de faze determinante elaborat de
proiectant, ca urmare a controlului efectuat la fata locului la obiectivul:
.......
codul . ce se realizeaza in baza Autorizatiei de Construire nr
. valabila pana la data de ..obiectul
...
ce se executa pe baza proiectului nr elaborat de .
verificat de :
atestat nr .. in domeniile ..
atestat nr .. in domeniile ..
atestat nr .. in domeniile ..
atestat nr .. in domeniile ..
Responsabil tehnic cu executia atestat nr
.. in domeniile .. La faza determinanta .
...
in prezenta executantului ..
reprezentat de . avand calitatea .
si de responsabilul C .autorizat nr .
cu participarea investitorului reprezentat de
. avand calitatea
si dirigintele de santier . autorizat nr
si a proiectantului .. reprezentat de
avand calitatea .
In baza prevederilor Legii nr. !" # !$$% privind calitatea in constructii,
a procedurii privind controlul in fazele de executie determinate pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor aprobata prin &rdinul 'L(A) nr. *! #
+ # ",.!".!$$%, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat
asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind : calitatea materialelor
si a elementelor de constructii - instalatii puse in opera, calitatea lucrarilor
ce au devenit ascunse, calitatea lucrarilor constatata de catre investitor,
executant si proiectant cu prile.ul verificarilor efectuate in baza obligatiilor
legale, a normativelor tehnice in vigoare si contractuale, se constata ca:
sunt /nu sunt0 asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei
lucrarilor, sunt /nu sunt0 respectate detaliile de executie prevazute in
plansele: ....
...
sunt /nu sunt0 respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare .
...
'1+C)I2+I 3(1CIAL1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
In baza celor de mai sus,
31 /+2 310 A2)&RI41A4A
C&+)I+2AR1A 151C2)ARII L2CRARIL&R
(rezentul proces verbal a fost intocmit in . 1xemplare, cate un
exemplar pentru fiecare semnatar.
I+613)I)&R (R&I1C)A+) 151C2)A+) R)1
+ume
(renume
3emnatura
A+)R1(RI4A
7rigada
&biectul ...
(unctul de lucru ...
CONDICA PENTRU EVIDENTA BETOANELOR TURNATE
)emperatura,
8C
+
r
.

C
r
t
.
9
a
t
a

#

3
c
h
i
m
b
.
&
b
i
e
c
t
u
l
,

t
i
p
u
l
e
l
e
m
e
n
t
.

b
e
t
o
n
a
t
1
l
e
m
e
n
t
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
/
+
i
v
e
l
,

a
x

t
r
a
v
e
e
0
C
a
n
t
i
t
a
t
e
a

d
e

b
e
t
o
n

/
m
c
0
'
a
r
c
a

d
e

b
e
t
o
n
3
t
a
t
i
a

f
u
r
n
i
z
o
a
r
e

a

b
e
t
o
n
u
l
u
i

m
a
r
f
a
(
r
e
v
e
l
a
t

c
u
b
u
r
i

d
e

p
r
o
b
a

c
u

b
o
r
d
e
r
o
u


n
r
.

:
:
:
:
:
:
:

p
o
z
i
t
i
a
3
e
m
n
a
t
u
r
a

l
a
b
o
r
a
n
t
u
l
u
i
R
e
z
i
s
t
e
n
t
e
l
e

o
b
t
i
n
u
t
e

p
e

c
u
b

/
b
u
l
e
t
i
n

n
r
.

:
:
:
:
:
:

d
a
+
#
c
m
,
0
R
e
z
u
l
t
a
t
u
l

i
n
c
e
r
c
a
r
i
l
o
r

n
e
d
e
s
t
r
.

/
7
u
l
e
t
i
n

n
r
.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
9
a
t
a

d
e
c
o
f
r
a
r
i
i
3
u
p
r
a
v
e
g
h
e
a
t
,

b
e
t
o
n
a
r
e

-

n
u
m
e
l
e

s
i

p
r
e
n
u
m
e
l
e
,

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e

i
n
t
e
r
v
e
n
i
t
e

i
n

t
i
m
p
u
l

b
e
t
o
n
a
r
i
i
3
e
m
n
a
t
u
r
a

1
x
t
e
r
i
o
a
r
a
7
e
t
o
n
p
r
o
a
s
p
a
t
" ! , * ; % < = > $ !" !! !, !* !; !%