Sunteți pe pagina 1din 105

GERARD MAJAX

Magicienii
Les faiseurs de miracles
CUPRINS:
Prefa.
I N CUTAREA PIETREI FILOSOFALE
Nic!las Flamel "i #ra$smu#area %lum&ului '$ aur
( Ca#eri$a de )edici "i deca%i#a#ul *!r&i#!r
+ Casa$!*a "i ec,i$ii -ia*!lului
. Ca/li!s#r! "i %u#erile fa$#asma/!riei
0 C!$#ele de Sai$#12ermai$ "i mirac!lul diama$#el!r.
II )AE3TRII OCULTIS)ULUI
4 )esmer "i cada *i$dec#!are
5 6ic#!r 7u/! "i mesele r!#i#!are
8 -u$/las 7!me "i le*i#aia uma$
9 E*a C. "i *i:i#ele u$ei ec#!%lasme
; Ras%u#i$ sau %u#erea ma/$e#ismului
C!$a$ -!<le "i mesa=ul s%iri#is#.
III 6R>ITORII ANULUI (;;;
( )?@aA! sau #radi%rac#icia$ul *am%ir
+ AA&ar sau *r=i#!rul cu fu$ii
. Ta$/%a! sau c,irur/ul cu mBi$ile /!ale
0 Uri 2eller sau maes#rul #eleAi$e:iei
4 R!&er# Ca*ri$ "i c!mu$icarea cu m!rii
5 -!am$a )usse "i %!*es#ea fermei &B$#ui#e de fa$#!me
8 @assam "i a%ariia u$#delem$ului sfB$#
9 Ra"id "i ma#eriali:area sacr
PREFAD.
S de%lase:i u$ !&iec# la dis#a$ d!ar %ri$ %u#erea /B$duluiE s #e ridici '$ aer mi"ca# de !
f!r %si,icE s dai la ! %ar#e %ielea "i car$ea u$ui &!l$a* %e$#ru a1l !%era d!ar cu mBi$ileE fr
$ici u$ i$s#rume$#: adese!ri am *isa# la aseme$ea fa%#e. )1am %us a"adar %e ci#i# *re! su# de
lucrri de !cul#ism "i %ara%si,!l!/ieE fasci$a# de descrierea a #!# felul de mirac!le "i F ca a#Bia
alii F /a#a s cred '$ ele.
Numai cE '$ decursul cl#!riil!r mele de #B$r s#ude$#E am a*u# %rile=ul s '$#Bl$esc mai
muli mae"#rii ai &i:arului '$drci# F dac1mi es#e '$/dui# s s%u$ a"a GE de seduc#!ri "i
carisma#iciE %rice%ui '$ cB#e*a scama#!riiE dar i$ca%a&ili s re%r!duc '$ faa mea mirac!lele %ri$
care '"i cuceriser faima. AliiE ce #ri"au '$ c,i% fla/ra$#E mi1au a%ru# ca $i"#e "arla#a$i lac!mi de
&a$i. Am a=u$s deci la ! du&l c!$clu:ie: %e de ! %ar#eE *!iam s '$ele/ /e$e:a u$!r le/e$de
miracul!aseE dre%# care #re&uia s s#udie: %si,!s!ci!l!/iaE %e de al# %ar#eE '$ faa !ricrui
Hmirac!lI a%are$#E se im%u$ea ! a$umi# $ea$credere "i #re&uia s de*i$ ca%a&il de a desc!%eri
!rice e*e$#ual #ri"erie. Am urma# a"adar cursurile I$s#i#u#ului de Psi,!l!/ie de la S!r&!$a "i
#!#!da#E di$ %lcereE m1am eJersa# '$ %res#idi/i#aie. Tre%#a#E ar#a ma/iei m1a aca%ara# "i cu #!a#e
c %si,!l!/iaE su& #!a#e as%ec#ele eiE a rmas %e$#ru mi$e ! %asiu$eE am de*e$i# ilu:i!$is#.
Pr!ducB$du1m '$ lumea '$#rea/E am c!$#i$ua# s1i *i:i#e: %e ma/icie$iE %e *r=i#!ri "i
%e muli ali #auma#ur/i cele&ri. Am desc!%eri# c $u su$# $imic al#ce*a decB# $i"#e fasci$a$i
scama#!ri. Ar#i"#i #ale$#aiE ei su$# "i mari %r!fesi!$i"#i ai &lufuluiE "#ii$d s %re:i$#e Hmirac!leleI
ca $i"#e ade*rai mae"#rii ai c!mu$icrii Adese!riE %r!cedeele l!r se d!*edeau a fi f!ar#e su&#ileE
%u$erea '$ sce$ i$ea de /e$iuE iar c!$dii!$area %si,!l!/ic a s%ec#a#!ril!r era a#B# de &i$e
reali:a#E '$cB# %B$ "i s%iri#ul cel mai car#e:ia$ se %u#ea lsa '$"ela#.
Fe$!me$ul $u es#e $!u. $c di$ :!rii !me$irii %ers!$a=e ie"i#e di$ c!mu$ F "i %li$e de
'$dr:$eal F s%eculea: $e*!ia de miracul!s i$ere$# !ricrei f%#uri uma$e :*!rB#e '$
c!$#i$/e$#ul *ieii c!#idie$e. Ci#i#!rul *a face cu$!"#i$ '$ aceas# car#e cu ! '$#rea/ /alerie de
as#fel de %ers!$a=e cum $u se %!a#e mai %i#!re"#i "i care s1au ma$ifes#a# cu '$ce%ere di$ e*ul
mediu "i %B$ '$ :ilele $!as#re. Pe$#ru a desc!%eri secre#ul #ea#ralel!r l!r '$"el#!riiE mi1am
%r!iec#a# me#!dele de i$*es#i/are '$ is#!rie. Tim% de d!i a$iE am c!la&!ra# '$ aces# sc!% cu
%rie#e$ul meu Emma$uel 7a<ma$$E scrii#!r "i is#!ric. -e fiecare da# cB$d c!$s#ruiam ! #e!rie
des%re faa ascu$s a *reu$ui mirac!l rela#a# de cr!$icari sau #ra$smis %ri$ #radiieE Emma$uel
cerce#a cu de1am$u$#ul c!$#eJ#ul e%!cii. As#felE am %u#u# rec!$s#i#ui /e$ialele %re/#iri ale
alc,imiei medie*aleE escam!#a=ele $eru"i$a#e ale *r=i#!ril!r1c!$silieri re/ali di$ sec!lele ce1au
urma#E %recum "i feericele escr!c,erii ale maril!r ca*aleri ai lumii i$*i:i&ilului.
Fiecare e%!c a*B$du1"i m!da sa %ara$!rmal "i e*e$ime$#ele sale miracul!ase s%ecificeE
*edem cumE '$c de la sfBr"i#ul sec!lului al K6III1leaE cu#area %ie#rei fil!s!fale es#e a&a$d!$a#
'$ fa*!area &i$efaceril!r ma/$e#ismuluiE a %u#eril!r ,i%$!#ice eJerci#a#e de $!ile emi$e$e
ce$u"ii a lumii de di$c!l!E accesi&il %ri$ mi=l!cirea mesel!r r!#i#!are. S%iri#ismul "i !cul#ismul
i$*adea: sal!a$eleE dar i$s%ir #!#!da#E e ade*ra#E "i cu#ri medie*ale mai seri!ase. As#felE
du% ce 6ic#!r 7u/! l1a au:i# %e S,aAes%eare *!r&i$du1i %ri$ %ici!arele mesei iar C!$a$ -!<le
re$u$a la al su S,erl!cA 7!lmes %e$#ru a se c!$sacra u$!r elucu&raii e:!#ericeE Si/mu$d Freud
u#ili:ea: ,i%$!:a '$ sc!%uri medicale.
3#ii$a %r!/resB$dE s1ar fi %u#u# crede '$ m!d l!/ic c sec!lul al KK1lea $u1i *a mai
'm&!/i %e fc#!rii de mirac!le. Er!areL Cu fiecare sfBr"i# de mile$iuE !ame$ii '"i re/sesc
#emerile a$ces#rale "i au $e*!ie de %r!feiE fie ei "i mi$ci$!"i. -ar acum $u #re&uie s mai
rsf!ie"#i s#r*ec,i cri de *r=i#!rie: e%!ca ac#ual mi1a !feri# frum!ase "i #eri&ile c!$fru$#ri cu
ace"#i $e/u#!ri de ilu:iiE de"i discreia "i %rude$a m1au !&li/a# s sc,im&E '$ aceas# car#eE
cB#e*a $ume de %ers!a$e "i l!curi.
3i #!#u"iE '$ %a/i$ile ce urmea:E 'i demis#ificm cu se*eri#a#e %e ace"#i fa&rica$i de *ise
d!ar cB$d ei risc s %u$ '$ %eric!l s$#a#ea fi:ic "i %si,ic a cel!r creduliE %re#i$:B$d c au
%u#eri mai mari decB# !rice medic sau aure!lB$du1se cu *ir#uile ri/!rii "#ii$ifice. -e%ar#e de $!i
/B$dul de a afirma sus "i #are c mis#erul $u eJis#E iar dac '$#r1! &u$ :i mi s1ar %r!%u$e u$
fe$!me$ i$eJ%lica&il a%ru# fr $ici u$ #ruca=E a" fi %rimul care a" crede '$ elE a"a cum mi s1a
'$#Bm%la# '$ #i$ereea mea. Nu demis#ificarea e im%!r#a$# '$ aceas# car#eE ciE dim%!#ri*E
mis#ificarea: ciuda#a i$flue$ a #u#ur!r aces#!r fa&ul!"i ac#!ri ai irai!$aluluiE des#i$ul l!r
r!ma$escE '$s%imB$##!area "i u$e!ri %rime=di!asa l!r %u#ereE %recum "i delirul mulimil!r '$
faa eiE de la cel mai credul mic1&ur/,e:E %B$ la cei mai de seam %!eiE !ame$i %!li#ici "i c,iarE
u$e!riE sa*a$i. -ar $u1i "i s#a u$ mirac!lM
2Nrard )a=aJ.
I.
N CUTAREA PIETREI FILOSOFALE.
NICOLAS FLA)EL "i TRANS)UTAREA PLU)@ULUI N AUR.
Pic#ura de mercur se des%ri$de '$ce# de %e ci!cul alam&icului "i cadeE /rea. Ea se
amal/amea: %e da# cu &ucica de me#al afla# %e fu$dul *asuluiE dB$du1i scli%iri ar/i$#ii.
-!m$ul Cram!is< %are fasci$a#. Aceas# #ra$smu#are alc,imic i se %rea %B$ acum ! le/e$d "i
$imic mai mul#.
Ne aflm '$ a$ul +88 "i re/ele Car!l al 6I1leaE a=u$s la ma=!ra#E *rea s ia '$ mB$
frBiele /u*er$riiE s %u$ %u#i$ !rdi$e '$ s#a# "i s curmeE '$ sfBr"i#E $e!rB$duiala "i c!ru%ia. El
a !rd!$a#E '$#re al#eleE s se cerce#e:e !ri/i$ea a*erii *es#i#ului Nic!las FlamelE u$ su%us ciuda#E
care c,el#uie"#e ade*ra#e a*eri %e$#ru c!$s#ruirea de &iserici "i a=u#!rarea sracil!r. -e u$de are
a#Bia &a$iM Primi$d '$srci$area de a desc!%eri cB# mai re%ede sursa aces#ei c!m!ri i$e%ui:a&ileE
$!&ilul Cram!is< $u1"i '$c,i%uise c *a %u#ea asis#a la ! cerem!$ie #ai$ic. PB$ a#u$ciE fu$cia
sa de ra%!r#!r $u1i '$/duise decB# s se cufu$de '$ d!sare uria"eE s ascul#e %lB$/eri "i s fac
lumi$ '$ #!# felul de afaceri $e/us#!re"#i %leda#e '$ faa Curii.
Pers!$a=ul ce se afl '$ fa#a sa "i care face acum #!# felul de ma$e*re ciuda#e %e$#ru a
fa&rica aur cu si$/urul sc!% de a u"ura $efericirea seme$il!r si $1a s#a# $ici ! cli% %e /B$duri: l1
a i$*i#a# '$ casa sa de %e s#rada )ari*ausE s%re a asis#a la mirac!l. Alc,imis#ul i1a ceru# d!ar s
*i$ '$#r1! sear cu lu$ %li$E %e$#ru ca re:ul#a#ul eJ%erie$ei s fie cB# mai &u$.
-!m$ului Cram!is< 'i #rec %ri$ mi$#e ! mulime de '$#re&riE dar $u '$dr:$e"#e s
'$#reru% ri#ualul %i!sului sa*a$#. El acce%# '$#ru #!#ul cele cB#e*a eJ%licaii da#e de maes#ruE ale
crui lmuriri su$#E de al#felE scur#e "i la%idare. $ #im% ce face diferi#e !%eraii fi:ice
i$dis%e$sa&ileE Nic!las Flamel %reci:ea: #!#u"i c alc,imia $u re%re:i$# %e$#ru el cu#area
*ul/ar a mi=l!cului de a face aur "i de a se 'm&!/i. Pe$#ru u$ s%iri# ele*a#E a /si %ia#ra
fil!s!fal '$seam$ a desc!%eri #ai$a ese$ial a $a#uriiE a u$i#ii "i a le/il!r sale. $seam$ a
dei$e '$ele%ciu$ea des*Br"i#. A '$#emeia s%i#aleE a face cimi#ireE a1i a=u#a %e cei sraci '$ #!a#e
'm%re=urrile su$# fa%#e la '$demB$a !ricui a desc!%eri# aceas# #ai$E dar sc!%ul su%eri!r es#e cu
#!#ul al#ul: e $emurireaE ce %!a#e fi cuceri# %ri$ #riumful s%iri#ului asu%ra ma#erieiE %ri$
#ra$smu#area a ceea ce es#e !me$esc '$ ceea ce es#e di*i$.
Nic!las Flamei se '$#reru%e di$ *!r&ire "iE %e$#ru a rci cele !%# &ucele de me#al afla#e
'$ #i%arul l!rE %u$e '$ mi"care $i"#e f!ale. O%eraia %are a fi i:&u#i#E cci alc,imis#ul are ! fi/ur
radi!asE el a"a: cu /ri= &ucelele de me#al '$#r1u$ *as de %ia#r "i le %resar cu u$ fel de
%ili#ur scli%i#!areE u$ %raf de %r!#ecieE i$dis%e$sa&il cerem!$ialului. A%!i sc!a#e #i%arul di$ *as
"i ia &ucelele de me#al ar/i$#a#eE u$a cB#e u$aE %e$#ru a le %u$e '$#r1u$ creu:e# de lu# ars. El 'i
a#ra/e a#e$ia d!m$ului Cram!is< asu%ra $ecesi#ii de a i$#r!duce %e da# reci%ie$#ul '$ cu%#!rul
a"e:a# la %ici!arele l!r. Alc,imis#ul 'i %r!%u$e *i:i#a#!rului s ia el '$su"i creu:e#ul cu u$ cle"#e
me#alic "i s1l a"e:e '$ cu%#!r. Ra%!r#!rulE f!ar#e em!i!$a#E e:i#. -arE fcB$d as#aE $u elimi$
!are %!si&ili#a#ea !ricrei '$"elciu$iM 3i d!m$ul Cram!is< eJecu# /es#urile ri#uale.
G Nu *!m a*ea %rea mul# de a"#e%#a#E %reci:ea: Nic!las Flamel. A%!i ia ! car#e *ec,e "i
ci#e"#e di$ eaE cu *!ce #areE cB#e*a %asa=e scrise '$#r1! lim& $e'$eleas.
-!m$ul Cram!is< *a afla mai #Br:iu c fusese u$ #eJ# e&raic. El se '$#rea& dac aceas#
lec#ur c!$s#i#uie u$ im%era#i* ma/ic sau $u1i decB# reca%i#ularea u$ui m!dus !%era$di. Pr!fi#
de aces# rs#im% ca s1l s#udie:e %e maes#ru. Ar#B$d "i mai '$al# '$ a$#eriul de %!s#a* as%ru %e
care l1a 'm&rca# la '$ce%erea eJ%erie$eiE cu c,i%ul r!#u$d "i #rs#urile fi$eE cu %rul al&E aces#
&r&a# mis#eri!s ce *!r&e"#e cu ! *!ce a#B# de /ra* i1ar fi %ru# a fi u$ *r=i#!r %rime=di!s dac
$u i1ar fi cu$!scu# credi$a "i fa%#ele %i!ase. Fi:i!$!mia lui eJ%rim i$#eli/e$ "i &u$#a#eE dar
%ri*irea1i %are e$i/ma#ic.
-e!da#E Nic!las Flamel ia cle"#eleE 'l '$#i$de d!m$ului Cram!is< "i1i cere s sc!a#
creu:e#ul di$ cu%#!r. Trimisul re/eluiE =ucB$du1"i cum #re&uia r!lul de asis#e$#E se eJecu#. A"a:
creu:e#ul %e =!s "i %ri*e"#e: '$ el se afl u$ lic,id auriu '$ curs de s!lidificareE ce seam$ a aurL
)aes#rul aduce u$ #i%ar de lem$E a%uc creu:e#ul fier&i$#e cu cle"#ele "i *ars lic,idul miracul!s
'$ f!rmele r!#u$=i#e ale #i%arului. A%!i 'i cere !as%e#elui s rceasc me#alul cu a=u#!rul f!alel!r.
$#re #im%E Nic!las Flamel aru$c a% %e =ra#icul di$ cu%#!r "i %u$e la l!cul l!r diferi#ele
us#e$sile f!l!si#e. EJ%erie$a s1a sfBr"i#.
-!m$ul Cram!is< %are e%ui:a#. Nic!las Flamel se '$#!arce s%re el "i1i %r!%u$e s ia acele
m!$ede de aur cu fee $e#ede. Ra%!r#!rul es#e #ul&ura#. E:i#E cci se #eme s $u se ard cB$d *a
a#i$/e me#alul. Alc,imis#ul %u$e de/e#ul %e ! m!$ed: $u1i $ici ! %rime=die. A#u$ci d!m$ul
Cram!is< a%uc cele !%# m!$ede "i le cerce#ea:E '$c $e'$cre:#!r. Nic!las Flamei sc,iea: u$
surBs ru#ci!s "i1i s%u$e c le %!a#e lua cu el. I le d '$ darE cu d!u c!$diii. Prima: s %s#re:e
secre#ul asu%ra de#aliil!r eJ%erie$ei "i s $u le s%u$ $ici re/elui "i $ici al#cui*a. CciE dac se *a
"#i cum %r!cedea:E lumea *a *e$i de %re#u#i$de$i s1i cear s %resc,im&e me#alele '$ aur. OrE
di$ #ai$ice m!#i*e alc,imiceE el $u %!a#e re%e#a des aceas# #ra$smu#are. A d!ua: s f!l!seasc
acea mic a*ere %e$#ru a face &i$e !ame$il!r. -!m$ul Cram!is< e u$ !m de cali#a#e "i '$ele/e
#!a#e $ua$ele u$ui aseme$ea a*er#isme$#. $*Br#i$d '$ mBi$i m!$edele de aurE el f/duie"#e c
*a res%ec#a acele $!&ile rec!ma$dri. T!#u"iE '$dr:$e"#e s1"i eJ%rime curi!:i#a#ea cu %ri*ire la
sursa cu$!"#i$el!r lui de alc,imieO
Nic!las Flamel face u$ /es# "i1"i i$*i# *i:i#a#!rul s ia l!c %e u$ f!#!liu di$ curele
'm%le#i#eE '$ #im% ce elE "#er/B$du1"i fru$#ea asuda# de sud!are di$ %rici$a cldurii cu%#!arel!rE
se a"a: %e u$ m!des# scau$ de lem$. AfarE *ia cl!c!#e"#eE i$difere$#. U$ $e/us#!r de a%
#rece %e s#radE *esel "i /l/i!sE ! cru '$crca# cu le/ume ,urducie %e %ie#rele desfcu#e ale
caldarBmuluiE '$ #im% ce cl!%!#ele &isericii di$ a%r!%iere &a# !rele cu ! m!$!#!$ie $eli$i"#i#!are.
A%!i se face au:i# *!cea &#rB$ului maes#ru "i a/i#aia *ieii de :i cu :i de*i$e di$#r1! da#
$e'$sem$a#. Cu li$i"#i#a cer#i#udi$e a u$ui sufle# se$i$E Nic!las Flamel 'i %!*es#e"#e drumulE
'$sem$a# %ri$ #!# felul de '$#Bm%lri "i sem$eE %ri$ cu#ri "i #e$aci#a#eE care l1a c!$dus s%re
mis#erele sacre ale %ie#rei fil!s!fale. El *!r&e"#e la '$ce%u# %e u$ #!$ sc:u#E a%r!a%e e:i#a$#E a%!i
e$#u:iasmul "i credi$a %ar a1l #ra$sfi/ura. Flamel /se"#e '$ el %u#eri $!iP '"i re#rie"#e $!%ile de
*e/,e %e care le1a %e#recu# s#B$d a%leca# %es#e crile de ma/ieE cl#!riile '$ '$de%r#a#a S%a$ieE
eJ%erie$ele di$ faa alam&icel!r '$"ira#e de1a lu$/ul %ere#elui %i*$iei &!l#i#e a casei saleE
is#!rise"#e #!a#e aces#e '$cercri %e care le1a fcu# '$ si$/ur#a#eE '$s!i# d!ar de &lB$da '$credere
a d!am$ei Per$elleE s!ia sa. $ cu*i$#e sim%le "i ade*ra#eE el 'i %re:i$# ! e%!%ee fa&ul!asE u$
*Br#e= fe&ril '$ care a f!s# #BrB# d!ar de %u#erea u$ui *is re*ela#!r. Trecu#ul iese la i*ealE ca%#
f!rm "i lumi$ea: %re:e$#ul.
T!#ul a '$ce%u# '$ +05E cB$d Nic!las Flamel a*ea d!u:eci "i "a%#e de a$i. $ csua sa de
lB$/ &iserica Sai$#1>acQues1de1la1@!uc,erieE care1"i '$la s%re cer #ur$ul cu /!r/!$e i$fer$aleE
el '"i fcea meseria de c!%is#. Rec!%ia !%ere is#!riceE cri sfi$#e sau /l!se reli/i!ase %e$#ru
s#ude$ii de la u$i*ersi#a#e "i %e$#ru $!&ilii li#erai. -ucea ! *ia li$i"#i# "i !&scurE fii$d
'$c!$=ura# de ma$uscriseE suluri de ,Br#ie "i %er/ame$#e. Se mi$u$a cB$d #ra$scria fa%#ele mree
di$ #im%ul cruciadel!rE %redicile %re!il!r de la S!r&!$aE eJ#ra%!lrile s%le$dide ale fil!s!fil!r
a$#ic,i#ii. -i$ cB$d '$ cB$dE %e$ia i se !%rea di$ scrisE scrB"$e#ul ei %e ,Br#ie se '$#reru%ea "i
mi$#ea lui Nic!las e*ada '$#r1u$ u$i*ers ,imeric. $ acele m!me$#eE '$ el d$uiau cu*i$#e la#i$e
"i $ume e&raiceE arma#ele re/il!r Fra$ei se desf"urau '$#r1u$ c!r#e/iu $es#*ili# sau 'i *edea %e
A%!s#!lii lui Iisus adu$ai la Ci$E u$e!ri i se %rea c r#ce"#e %e c!li$ele IudeiiE u$de !di$i!ar
-um$e:eu s1a '$fi"a# su& f!rm !me$eascO -ar curB$d '"i relua lucrulE a%ucB$du1se de *re!
mi$ia#urE li#erele de*e$eau ima/i$e "i %ri$deau *ia.
$#r1! $!a%#eE Nic!las a a*u# u$ *is. -ar f!s#1a !are u$ *is sau ! a%ariie i*i# %e cB$d a&ia
ai%iseE ! ma$ifes#are %al%a&il a des#i$uluiM U$ '$/er cu faa lumi$!as se afla aiciE la %ici!arele
%a#uluiP ari%ile sale al&e um%leau cmrua "i !cu%au #!# s%aiul. $ce#E serafimul '"i desc,ise
&raeleE i$ea '$ mBi$i ! car#e cu c!%er#e s#rluci#!are de aramE cerul se desc,isese %e$#ru a lsa
s c!&!are %e %mB$# aces# s%iri# lumi$!sE de!da# se au:i ! *!ce ca ! mel!die de %e cealal#
lume:
G Pri*e"#e &i$e aceas# car#e. Di se %are $ecu$!scu#E ieE ca "i #u#ur!r cel!rlali !ame$iE
dar '$#r1! :i *ei *edea '$ ea ceea ce #re&uie s *e:i "i *ei "#i ceea ce $ime$i al#ul $u "#ieO
Nic!las '$#i$se mB$a %e$#ru a lua car#ea cea e$i/ma#icE dar f!rma dis%ru '$#r1u$ $!r ce
se risi%i curB$d. Im%resi!$a#E mi"ca# %B$ '$ s#rfu$dul fii$ei saleE c!%is#ul se a"e: %e %a#.
Camera era rece "i '$#u$ec!as. Cu de/e#ele #remur#!areE a%ri$se ! lumB$areP flcruia %Bl%BiE
cerce# %ereii de %ia#r ca "i cum ar fi cu#a# '$cE '$ =urul luiE urma *isului. -ar $u /si $imic "iE
'$ de%r#areE se au:ea d!ar /lasul %a:$icului de $!a%#e: H-!rmiiE !ame$i &u$iO -!rmiiOI
CB#e*a :ile mai #Br:iuE Nic!las Flamel se afla '$ ma/,er$ia saE ca de !&iceiE a%leca#
asu%ra mesei de lucru "i rec!%ii$d cu mare /ri= u$ %asa= di$ Car#ea cu*i$#el!r sfi$#e "i a fa%#el!r
&u$e s*Br"i#e de %reasfB$#ul $!s#ru re/e Lud!*icE de d!m$ul de >!i$*illeO O mie !%# su#e de
*ase %lecaser s%re Le*a$#E *B$#ul sufla "i umfla %B$:eleO C!%is#ul '"i ridic %ri*irea "i :ri '$
faa lui u$ &r&a# %e care $u1l au:ise i$#rB$d. O&ra:ul *i:i#a#!rului %rea ars de s!areE ,ai$ele 'i
erau %rfui#e de %e drum "i %rea sfBr"i# de !&!seal. Nic!las se ui# la el cu &u$*!i$E 'i surBse
"i 'l '$#re& cu ama&ili#a#eE %e u$ #!$ &lB$dE fr s1l re%ead:
G Nu1i a"a c *ii de de%ar#eM Odi,$e"#e1#e %ui$ %e &a$c. Prie#e$eE ai *:u# *re!da#
mareaM
-ar se *edea &i$e c &r&a#ul $u '$ele/ea del!c lim&a fra$ce:. -esc,ise u"aE dar $u
r!s#i decB# cu*i$#e scrB"$i#eE de $e'$eles. Pri*i cu #eam '$ =urul lui "i a%!iE li$i"#i#E '"i desc,ise
desa/a "i sc!ase di$ eaE cu f!ar#e mare /ri=E u$ !&iec# dre%#u$/,iularE '$*eli# '$ fB"ii de %B$:.
-esfcu cu '$ce#i$eal fB"iile de %B$: "i sc!ase la i*eal ! car#e. Lui Nic!las 'i *e$i s le"i$e de
em!ie. Car#eaO 3i le/#ura as#aO Le mai *:useO T!#ul i se ar#ase '$ *isul %e care 'l a*usese
cu ! $!a%#e '$ urmP '$/erul 'i '$#i$sese aceea"i car#eL Pli$ de $er*!:i#a#eE Nic!las lu car#ea '$
mB$E %arcurse re%ede cele d!u:eci "i u$a de f!i fcu#e di$#r1u$ %a%irus fi$ "i rarP se ui# cu
a#e$ie la carac#erele mis#eri!ase "i la dese$ele ale/!riceE *iu c!l!ra#e. Pe %rima %a/i$E el ci#i
urm#!area i$scri%ieE scris cu li#ere mari "i auri#e: A@RA7A) >I-O6ULE %ri$E %re!#E le*i#E
as#r!l!/ "i fil!s!fE c#re %!%!rul iudeuE 'm%r"#ia# %ri$ mR$ia lui dum$e:eu %ri$#re /ali. Salu#. -.
i.
S#ri$ul 'l fcu %e c!%is# s '$elea/ c d!rea s sca%e de aceas# car#eE acce%#a s i1! lase
'$ sc,im&ul d!ar a d!i fl!ri$i. Nic!las 'i ddu &a$ii fr s mai discu#e. @r&a#ul &/ &a$ii '$
&u:u$arE %arc u"ura#E "i %lec '$ #cereE a"a cum *e$ise.
G Cel care mi1a *B$du# aceas# car#e $u "#ia cB# *al!rea:E ca "i mi$eE de al#felE a#u$ci
cB$d am cum%ra#1!. Cred c a f!s# fura# de la =id!*iE u$de*aE '$ *ec,ile l!r l!curi de &a"#i$O
EJ%lic FlamelE ridicB$d %ri*irea s%re d!m$ul Cram!is<E care 'l ascul# $ecli$#i# #emB$du1se s
$u '$#reru% %!*es#irea %ri$ *re! *!r& $elal!cul ei sau %ri$ *reu$ /es# '$#re&#!r.
-u% %lecarea /r&i# a $ecu$!scu#uluiE Nic!las rmase si$/ur '$ faa crii. 3#ia c *iaa
sa luase ! $!u '$#!rs#ur. A%ariia $!c#ur$ fusese deci u$ sem$ al Pr!*ide$eiE u$ sem$ c a
f!s# alesE aceas# lucrare 'i era des#i$a# lui "i el #re&uia s1i descifre:e e$i/mele. Lui Nic!las i se
fcu fric. -ar dac aceas# car#e de ma/ie era a -ia*!luluiMO 3i dac @el:e&u# luase '$fi"area
'$/ereasc %e$#ru a1l '$"elaM OE -!am$eE ara# &ie#ului #u ser*i#!r calea cea ade*ra#O Cu
i$ima &#B$d de em!ieE Nic!las '$#!arse cu '$ce#i$eal %a/i$ile crii. Ci#i cu s%aim Cu*B$#ul
c#re ci#i#!riE '$ care era ame$i$a# cu mari $e$!r!ciri "i cu &les#eme !rice %ers!a$ care ar
'$dr:$i s1"i aru$ce %ri*irea %e aces#e f!iE dac $u era sacrifica#!r sau scri&. Nic!las era u$ fel
de scri&E cci el $u fcea $umai mu$c de c!%is# ser*ilE ci#ise !%erele fil!s!fil!r "i ale is#!ricil!rE
a*ea cu$!"#i$e "#ii$ifice "i s1ar fi %rice%u# s1"i '$su"easc cu '$ele%ciu$e '$*mi$#ele lui
A&ra,am >id!*ul.
T!#u"iE el c!$s#a# %e da# c ! &u$ %ar#e di$ lucrare 'i rmB$ea i$accesi&il. O /rafie
$ecu$!scu# F %!a#e /reacE /B$di el F se ames#ecaE se c!$#!%ea cu li#erele la#i$eE %e %a/i$i se
mai aflau "i dese$e cu se$s ascu$s. T!#u"iE a$umi#e %asa=e di$ #eJ# %u#eau fi u"!r '$elese: au#!rul
'"i c!$s!la %!%!rul c!$dam$a# la eJilE 'i sf#uia s se fereasc de id!la#rie "i s a"#e%#e cu r&dare
*e$irea lui )esia eli&era#!rul. )ai de%ar#eE A&ra,am *!ia s1"i a=u#e $aia ca%#i* s %l#easc
'm%rail!r r!ma$i #ri&u#ul "i se s#rduia s ! '$*ee #ra$smu#area %lum&ului '$ aur. -e da#a as#aE
Nic!las se cl#i$ de em!ie "i simi ca ! s/ea# care 'i s#r%u$/ea %ie%#ul: deci aceas# car#e
cu%ri$dea mis#erul mis#erel!rE #ai$a *ec,e a alc,imiei. El '$elese c acela ce *a i:&u#i s
descifre:e aces#e %a/i$i *a !&i$e &!/ia "i '$ele%ciu$eaE se *a '$#Bl$i cu marii i$iiai care au
fcu# !me$ireaE *a %u#ea rs%B$di '$ =urul lui fa%#e &u$eE *a u"ura $efericirile "i1l *a /l!rifica %e
-um$e:eu. -aE aceas# car#e *e$ea di$ CerE cci alc,imia es#e ! "#ii$ di*i$.
Nic!las adu/ a%!i %e$#ru d!m$ul Cram!is<:
G Nu * *!i '$fi"a ceea ce era scris '$#r1! frum!as "i f!ar#e i$#eli/i&il la#i$ '$ #!a#e
celelal#e f!iE -um$e:eu m1ar %ede%siE cci a" face u$ %ca# "i mai mare decB# cel careE cum se
s%u$eE ar d!ri ca #!i !ame$ii di$ lume s $u ai& decB# u$ ca%E %e care el s1l %!a# #ia di$#r1!
si$/ur l!*i#ur.
$ ceea ce %ri*e"#e dese$eleE Nic!las e mai *!r&re "i 'i %re:i$# *i:i#a#!rului suE '$
de#aliuE ima/i$i al cr!r se$s ascu$s sca% %ri*i#!rului $ei$s#rui#. El face urm#!area descriere
am$u$i#:
G F!aia a %a#ra re%re:i$# u$ &r&a# #B$rE cu ari%i la clcBieE i$B$d '$ mB$ u$ & '$
=urul cruia se '$c!lcesc d!i "er%iE & cu care l!*e"#e c!iful ce1i ac!%er ca%ul. -u% %rerea
meaE el %are a fi :eul )ercur al %a/i$il!r. -i$ %ar#ea !%us *i$eE aler/B$d "i :&urB$d cu ari%ile
desfcu#eE u$ &#rB$ ce %!ar# %e ca% u$ !r!l!/iu "i '$ mBi$i F ca "i )!ar#ea F ! c!as cu careE
furi!s "i '$s%imB$##!rE *rea s1i #aie lui )ercur %ici!arele.
Pe cealal# %ar#e a f!ii a %a#raE es#e '$fi"a# ! fl!are frum!as afla# %e *Brful u$ui mu$#e
f!ar#e '$al#E mu$#e %e care cri*ul sufl cu %u#ereO
Pe f!aia a ci$cea es#e dese$a# u$ #ra$dafir '$fl!ri#E afla# '$ mi=l!cul u$ei /rdi$i frum!aseE
lB$/ u$ s#e=ar sc!r&ur!sE la %!alele cruia &!l&!r!se"#e u$ i:*!r cu a% f!ar#e lim%edeE care se
a:*Brle '$ adB$curiE du% ceE mai '$#BiE #rece %es#e mBi$ile a ! mulime de !ame$i ce sc!rm!$esc
'$ %mB$#O
Pe cealal# %ar#e a celei de1a ci$cea f!iE se afl u$ re/e ce %!ar# '$ mB$ u$ sa#BrE cu care
*rea s1i %u$ %e s!ldai s cs%eascE '$ faa saE ! mulime de c!%ila"iE ale cr!r mame %lB$/ la
%ici!arele $ecru#!ril!r !ame$i '$armaiO
-!m$ul Cram!is< '$ce%e s dea sem$e de $er&dareO La ce %!a#e f!l!si descrierea a#B#
de am$u$i# a u$!r dese$e a cr!r sem$ificaie $u ! %!a#e '$ele/eM Alc,imis#ul reia firul
%!*es#iriiO
AflB$du1se '$ %!sesia crii lui A&ra,amE ale crei %u#eri uria"e $u le cu$!"#ea '$c %rea
&i$eE Nic!las Flamel se s#rdui cu u$ :el $e!&!si# s1i %#ru$d #ai$ele. -e acum '$ai$#eE #!a#e
lec#urileE s#udiile "i medi#aiile 'i erau le/a#e de im%eri!asa d!ri$ de a '$ele/e secre#ul aces#ei
cri de ma/ie. Tim% de mai &i$e de d!u:eci de a$iE s#B$d re#ras '$ si$/ur#a#ea camerei saleE el
'"i '$#re& car#ea '$ fiecare :i.
Tim% de mai &i$e de d!u:eci de a$iE el '$cerc cu '$*er"u$are s %#ru$d sim&!lis#ica
ima/i$il!r "i me#af!ra cu*i$#el!r. Se im%re/$ de "#ii$a ,erme#icil!r "iE de la Pla#!$ "i Aris#!#elE
afl #emeiurile ma#eriei "i r!lul cel!r %a#ru eleme$#eP da#!ri# lui A*ice$aE medic ara& di$ sec!lul
al KI1leaE "i Sa&&alei iudaiceE el desc!%eri sim&!lis#ica auruluiE sem$ a&s!lu# al %uri#ii "i al
ele*aiei sufle#e"#i. Nic!las '"i '$su"i leciile #u#ur!r maril!r alc,imi"#i ai #recu#ului "i ascul# '$#ru
#!#ul de %!ru$cile #e!l!/ului /erma$ Al&er# cel )areE da#e cel!r care '$cercau s %resc,im&e
%lum&ul '$ aurE alc,imis#ul #re&uie s fie discre# "i #cu#E el $u *a de:*lui $im$ui re:ul#a#ul
!%eraiil!r fcu#eP *a l!cui de%ar#e de !ame$iE '$#r1! cas u$de *!r fi d!u sau #rei camere
des#i$a#e eJ%erie$el!rE *a #re&ui s fie des#ul de &!/a# %e$#ru a %u#ea face fa c,el#uielil!r ceru#e
de eJ%erie$ele de la&!ra#!rE *a #re&ui s se fereasc de !rice le/#ur cu %ri$ii "i $!&iliiO
Cram!is< '"i ara# uimirea: Oare cele au:i#e $u re%re:i$# #!cmai %!r#re#ul lui Nic!las
FlamelM C!%is#ul %ari:ia$ se s#rduieE '$#r1ade*rE s $u sufle $ici u$ cu*B$# des%re cerce#rile
sale "i $u1"i 'm%r#"e"#e s%era$ele decB# d!am$ei Per$elle. El s# si$/ura#ic '$ casa sa "i $u
i$*i# %e $ime$iE $ici!da#E s %#ru$d '$ '$c%erile u$de su$# adu$a#e lucrrile sa*a$#e. )u$ca
sa de c!%is# 'i aduce u$ *e$i# des#ul de mare ca s %!a# s1"i %r!cure fr /reu#a#e cu%#!areleE
f!alele "i me#alele $ecesare %e$#ru cerce#ri.
-u% lu$/i i$cursiu$i '$#r1u$ d!me$iu al cu$!a"#erii %e care $u1l s#%B$eaE Nic!las a=u$se
la c!$clu:ia c $umai '$*aii e*rei ar %u#ea s1i desc,id %!rile "#ii$ei. Numai eiE se /B$dea elE
dei$eau *ec,ea '$ele%ciu$e '$ #!#ali#a#e "i $umai ei erau '$ s#are s ! #ra$smi#. -ar u$de i1ar
%u#ea '$#Bl$i %e ace"#i '$*aiM E*reimea %ari:ia$E $eferici# "i eJ%rima#E su%us la $e'$ce#a#e
%ersecuiiE u$e!ri #!lera#E adese!ri eJ%ul:a#E mereu =efui# de edic#ele re/aleE $u mai es#e
alc#ui# decB# di$#r1! %!%ulaie srma$ "i #em#!areE cci cei %u#er$ici au %rsi# demul#
malurile $e%rimi#!are ale Se$ei. Tre&uie s mer/i %B$ f!ar#e de%ar#eE di$c!l! de Piri$eiE '$ i$ima
S%a$iei ca#!liceE %e$#ru a desc!%eriE su& marmura mies#ri# scul%#a#E su& c!l!$adele "i &!lile de
%ia#r ale s!m%#u!asel!r si$a/!/iE '$#rea/a *i#ali#a#e a u$ei fil!s!fii ale crei rdci$i se afu$d '$
adB$curile is#!riei !me$irii.
-u% ce a s#a# mul# *reme %e /B$duriE amB$B$du1"i ,!#rBreaE Nic!las Flamel se deciseE
'$ sfBr"i#E s 'm&race ma$#ia de %eleri$ "i s se al#ure e*la*i!"il!r care mer/eau '$ %r!cesiu$eE
s#r&#B$d cBm%ii "i drumuriE %B$ la Sai$#1>acQues1de1C!m%!s#elle. Aces# lu$/ %eri%lu 'i *a
'$/duiE fr '$d!ialE s '$#Bl$easc u$ '$*a# '$ s#are s %#ru$d #ai$ele crii lui A&ra,am.
A"a se face c '$#r1! &u$ :i a a$ului de /raie +59E cu %ui$ '$ai$#e de Pa"#eE Nic!las se
al#ur cel!r careE de dra/ul credi$eiE %!r$iser '$ aceas# lu$/ cl#!rie. $arma# cu ! desa/ "i
cu u$ &as#!$E el s#r&#u #!a# Fra$aE mer/B$d di$ ,a$ '$ ,a$. Cu %ici!arele umfla#eE cu de/e#ele
'$sB$/era#eE el se '$dre%#a s%re l!cul u$de 'l mB$a s!ar#a. A=u$ser '$ S%a$ia "i $u du% mul#
#im% erau la C!m%!s#elle u$de '"i %u#ur a/a la %lrie c!c,iliaE sem$e ale credi$ei l!r de
$e:dru$ci$a# '$ sfB$#ul '$/r!%a# '$ acel l!c. Nic!las se %use %e da# s cau#e %e u$ul di$#re
$umer!"ii medici e*rei di$ !ra"E s%re a1i ar#a cB#e*a %a/i$i di$ car#eE %e care le i$ea cusu#e cu
/ri= '$ %ul%a$a ,ai$ei. -i$ $efericireE la '$#re&rile sale $u rs%u$deau decB# !ame$i cu fe#e
&$ui#!areP la e*!carea crii lui A&ra,amE /urile amueauO 3i *e$ise *remea cB$d #re&uia s
%!r$easc %e drumul de '$#!arcereO
)er/B$d di$ !ra" '$ !ra"E Nic!las %u$ea '$#re&riE cer"ea "i im%l!ra rs%u$suri "iE %B$ la
urmE $!r!cul 'i surBse. La Le!$E u$ $e/us#!r *e$i# di$ @!ul!/$e1sur1)er %e$#ru afaceri 'i s%use
c "#ie u$ '$*a#E u$ !m '$ele%# "i res%ec#a#E a crui "#ii$ es#e $esfBr"i#. I se s%u$ea maes#rul
Ca$c,es "i era u$ medic e*reu c!$*er#i# la ca#!licismE ! fii$ de1! mare &u$#a#eE care se
dedicase '$/ri=irii /ra#ui#e a sracil!r di$ !ra"E fr '$d!ial c aces# !m *a %rimi s se %u$ '$
ser*iciul u$ui &r&a# a#B# de res%ec#a&il %recum era e*la*i!sul Flamei.
$/r!:i#!r de sla&E cu faa &r:da# de :&Brci#uri adB$ci "i cu %ri*irea *ieE Ca$c,es '"i
%rimi *i:i#a#!rul *e$i# a#B# de de%ar#eE 'l ls s %!*es#easc *isul %e care 'l a*usese "i '$#Bm%larea
'$ urma creia se afla '$ %!sesia #ai$icel!r %a/i$i "i #resri cB$d au:i %r!$u$B$du1se $umele lui
A&ra,am. -aE "#ia di$ &#rB$i de eJis#e$#a aces#ei lucrriE demul# %ierdu#L Au:i$d aces#eaE
Nic!las '"i sfB"ie c%#u"eala %eleri$ei "i i ar# &r&a#ului sfB$# cele cB#e*a %a/i$i %ur#a#e cu el
de1a lu$/ul cl#!riei.
G 3#ii u$de se afl car#ea di$ care %r!*i$ aces#e %a/i$iM l '$#re& medicul.
G Nd=duiesc c1i *!i da *es#i &u$e celui care ar i:&u#i s descifre:e aces#e e$i/meE
rs%u$se Nic!las la fel de e*a:i*.
Cu%ri$s de &ucuria aces#ei desc!%eririE maes#rul Ca$c,es 'i de:*lui $!ului su %rie#e$
se$sul ascu$s al mis#eri!asel!r sem$e. Pe$#ru Nic!lasE #!#ul de*e$i di$#r1! da# clar: c!asa ce #ia
%ici!arele u$ei di*i$i#i era Sa#ur$ T%lum&ulUE care fiJa mercurulE masacrul c!%iil!r i$dica
eJ#racia sulfului ac#i* di$ mercurul %asi* afla# '$ me#alele !&i"$ui#eO C!$*i$s %e da# de marea
'$#i$dere a cu$!"#i$el!r lui Ca$c,esE Flamel 'i s%use c %!sed #!a# lucrarea "i 'i %r!%use s1l
c!$duc %e '$*a# %B$ la ParisE u$de aces#a %u#eaE '$ li$i"#eE s c!$sul#eE s #raduc "i s
i$#er%re#e:e car#ea lui A&ra,am '$ #!#ali#a#ea sa.
$ ciuda *Brs#ei sale '$ai$#a#eE Ca$c,es %rimi s1l '$s!easc %e Ni1c!las FlamelE fr s
s#ea %e /B$duri $ici ! cli%. -ar era cu $e%u#i$ ca el s fac #!a# aceas# cl#!rie %e =!s.
Pe$#ru a1i crua &#rB$ului %u#erile se 'm&arcar %e *as cu des#i$aia @!rdeauJ. -e aici #re&uia s
mear/ la ParisE Nic!las "i Ca$c,es s#r&#ur re/iu$i '$#re/i di$ Fra$a *!r&i$d des%re alc,imie
"i e*!cB$d '$fric!"#!arele #ai$e #ra$smise de '$*aii e*rei '$c de %e *remea fara!$il!r
E/i%#ului. @#rB$ul mer/ea *!i$ice"#e %e drumuriE %ur#a# de /B$dul cE '$ curB$dE *a i$e '$ mBi$i
car#ea %ierdu#E dar aceas# eJ%ediie fr sfBr"i# 'i mci$a %u#erile. Sl&iE de*e$i %alidE f!rele
%reau a1l %rsi. A=u$s la OrlNa$sE a#B# de a%r!a%e de i$#E maes#rul Ca$c,es *!mi#E c:u la %a#
'$#r1u$ ,a$ "i '$ce%u s delire:e. l c,ema fr '$ce#are %e Nic!lasE 'i era fric s $u fie %rsi# de
#!*ar"ul su de drumE 'l i$ea de mB$O Car#eaO Car#eaO Aces#e cu*i$#e re*e$eau fr
'$ce#are. $ai$#e de a muri "i a %rsi aces# %mB$# %e$#ru a cu$!a"#e %acea *e"$icE el *!ia s
c!$sul#e car#eaE s ! a#i$/E s1i i$#er%re#e:e dese$eleE s a=u$/E '$ sfBr"i#E s afle #!a#e #ai$ele
ar#ei alc,imice. -ar *!i$a muri&u$dului a=u$sese la ca%#ul ei "i aces#a $u mai %u#ea lu%#a
'm%!#ri*a &!lii care1l c!%le"eaE '$ mi$#e i se ames#eca #!#ulE Parisul "i S%a$iaE '$/erul di$ *isE
A&ra,am >id!*ulE %lum&ul !%ri$d fu/a lui )ercurO )ai %!me$i ! ul#im !ar de car#eE a%!i
%ri*irea 'i de*e$i fiJE ca%ul i se r!s#!/!li %e a"#er$u# "i Nic!lasE cu e*la*ieE 'i '$c,ise !c,ii.
A=u$s acasE c!%is#ul reluE u$a cB#e u$aE f!ile lucrrii. )aes#rul Ca$c,es 'i desc,isese ci
%e care si$/ur $ici $u le %u#ea mcar &$uiE acum se simea des#ul de iscusi# '$ ar#a sacr %e$#ru a
i$#er%re#a mesa=ul lui A&ra,am. Cu%#!arele di$ %i*$i ardeau :il$icE #!%ea me#alulE ames#eca
eleme$#ele "i alam&icele scui%au %ic#urile %e care alc,imis#ul le cerce#aE cu i$ima %li$ de
s%era$ "i credi$. Tim% de d!i a$iE el '"i %use #!a#e %u#erile '$ slu=&a aces#ui sc!%E #im% de d!i
a$iE '$cercE '$ fiecare :iE marea #ra$smu#areE a*B$d mereu '$ s#rfu$dul sufle#ului ami$#irea
%rie#e$!as "i '$ acela"i #im% durer!as a maes#rului Ca$c,es.
$ cele di$ urmE cu#rile sale fur '$cu$u$a#e de i:&B$d. "i *a ami$#i '$#!#deau$a de
acea cli% mi$u$a# di$ :iua de (0 a%rilie +8(E %ui$ du% !ra ci$ci seara. $ acea :i "i '$ acel
m!me$#E s#rada frem#a de #umul#ul %!%!rului ce se re*!l#ase 'm%!#ri*a #aJel!r mari im%use de
ducele de A$=!uE re/e$#ul re/a#ului. $ #im%ul s#aE Nic!las urmrea cu eJac#i#a#e "i %as cu %as
i$dicaiile crii. Fcea di$ $!u /es#urile de a#B#ea !ri re%e#a#eE relua ames#ecurileE *aria ca$#i#ile
de %raf "i #im%ul dec!ciil!r. -u% ce fusese de mul#e !ri a%r!a%e de ade*rE acumE '$ sfBr"i#E
a=u$sese la el "i reali:ase %e$#ru %rima !ar #ra$smu#area la care d!m$ul Cram!is< a*ea s asis#e
mai #Br:iuE fii$d u$ul di$#re %ui$ii mar#!ri.
Acum casa es#e cufu$da# '$ '$#u$ericE cci $!a%#ea s1a lsa# demul# asu%ra Parisului.
-!am$a Per$elle aduce ! lumB$are care aru$c %e %erei um&re #remur#!are. 2ra*ul ra%!r#!r
es#e #ul&ura#. P!*es#ireaE eJ%erie$aE c!$*i$/erea lui FlamelE %i!asele sale fa%#e $u alc#uiesc
$icidecum %!r#re#ul u$ui !m lac!m. Flamel #rie"#e m!des#P &!/iile sale su$# %useE '$ '$#re/imeE
'$ slu=&a fa%#el!r &u$e "i a reli/iei. Nu eJis# !m '$ Paris care s $u1i cu$!asc /e$er!:i#a#ea: a
c!$s#rui# %e c,el#uiala sa u$ %!r#al $!u la Cimi#irul I$!ce$il!rE a '$:es#ra# %ais%re:ece s%i#aleE a
'$la# #rei ca%eleE a fcu# da$ii la "a%#e &isericiE iar casele cum%ra#e de el '$ Paris ad%!s#esc
familii sraceE care au d!ar da#!ria de a s%u$e :il$ic cB#e*a ru/ciu$i '$ $umele %r!%rie#arului.
Aces# !m #re&uie lsa# s c!$#i$ue a rs%B$di '$ =urul lui credi$a "i &u$#a#eaE Cram!is< 'l *a
c!$*i$/e %e re/e "i de acum '$c!l!E 'l *a crua %e &u$ul Flamel de !rice i$*es#i/aie.
$c,i:B$d u"a du% %lecarea *i:i#a#!rului suE Nic!las sc!ase u$ sus%i$ de u"urare. $
#im%ul '$#re/ii eJ%erie$e se #emuse de '$#re&rile %rea %recise ale #rimisului re/elui. Era '$/r!:i#
la /B$dul c l1ar %u#ea *edea s#ri/B$d: T!#ul $u1i decB# ! im%!s#urE "i %!ru$ci$d s!ldail!r s1l
duc la '$c,is!area C,B#ele#. Nu1i era #eam %e$#ru si$eE la cei a%r!a%e "ai:eci "i ci$ci de a$i ai
siE $u mai s%era %rea mul# de la *iaE dar se /B$dea la #!i $efericiii care1i mai a"#e%#au '$c
a=u#!rul. -i$ fericireE ra%!r#!rul se lsase cuceri# de alc,imie. Nic!las "i d!am$a Per$elle *!r
%u#ea a"adar c!$#i$ua s fac fa%#e &u$e.
Ei #re&uise s1"i $sc!ceasc u$ #recu# alc,imicE s descrie lu$/a cu#areE %resra# cu
sem$e ma/ice "i cu %ers!$a=e mis#eri!aseE a u$ei cl#!rii i$iia#ice. $ meseria sa de c!%is#E
Nic!las ci#ise lucrri care fceau alu:ie la alc,imieE '"i ami$#ea de #eJ#e ce %!me$eau de u$ *es#i#
ca&alis# di$ S%a$iaE m!r# cu d!u su#e de a$i '$ urm. A&ra,am &e$ E:raE $umi# '$ #eJ#ele la#i$e
A&ra,am Iudaeus. Aces#e %ui$e cu$!"#i$e i1au f!s# de1a=u$s ca s1l ima/i$e:e %e HIudeul
A&ra,amI "i car#ea sa de i$iiere. Alc,imia *a fi sursa &!/iil!r saleE iar "irul de su%ers#iii "i
#emeri ce '$c!$=!ar mis#eri!asele1i %rac#ici 'i *a '$de%r#a %e curi!"i "i cle*e#i#!ri. -e fa%#E aurul
%e care el 'l 'm%ar#e sracil!r es#e le/a# #!#deau$a de ! '$#Bm%lare f!ar#e durer!asO
$ seara :ilei de (0 a%rilie +8( F cli% fa#idic '$ care m!des#ul c!%is# de*e$i %u#red de
&!/a# F %a#ru mii de !ame$i mB$i!"i '$ai$#au s%re %rimrie. Im%!%ularul duce de A$=!uE u$ul
di$#re re/e$ii re/a#ului %B$ la ma=!ra#ul lui Car!l al 6I1leaE im%usese $!i dri u$ui %!%!r
c!%le"i# de "irul de im%!:i#e me$i#e s fi$a$e:e r:&!iul 'm%!#ri*a A$/liei. )ulimea %rd
cldirea "i %use s#%B$ire %e ci!ca$ele de lem$ de%!:i#a#e aici '$ *ederea u$ui e*e$#ual asediu.
$armai as#felE rsculaii F &!#e:ai curB$d ci!c$ari F 'l cu#au %e cel *i$!*a#. S%ec#rul mi:eriei
!&seda s%iri#ele "i mci$a sufle#ele. Tre&uia /si# u$ a% is%"i#!r %e$#ru /re"elile re/e$#ului. Ci$e
%u#ea fi rs%u$:#!r de $e$!r!cirile di$ acea *remeM Ci$e srcea araM
G >id!*iiL >id!*iiL
6uie#ul s#r&#ea ParisulE se am%lificaE m#ura i$cer#i#udi$ile. Pes#e #!#E &r&aii se adu$au
'$ /ru%uri "i cei mai furi!"i di$#re ei le s%u$eau cel!r $e,!#rBi c e*reii '"i '$su"esc &u$urile
re/a#ului "i 'i afu$d '$ $e$!r!cire %e cre"#i$ii $e*!ia"i. Se alc#uiau mici /ru%uri de !ame$i ce
mer/eau '$armai cu ci!ca$eE dar "i cu &B#eE mciuci "i #!# ce %u#ea l!*iE i:&iE ucide.
)B$ia %!%ular se '$dre%#a '$c ! da# s%re s#rada R!siersE u$de #ria aceas# c!mu$i#a#e
*i$!*a#. 6i$!*a# c era diferi# de celelal#e. $ Parisul di$ e*ul mediuE im%re/$a# de ! adB$c
credi$ cre"#i$E e*reulE c!$s#rB$s de au#!ri#i s eJerci#e $umai meserii le/a#e de &a$iE era !mul
ce #re&uia de#es#a#. O '$#rea/ ic!$!/rafie sim%lis# "i '$#rei$u# cu /ri= de cei i$#eresai 'l
'$fi"a ca %e uci/a"ul lui -um$e:euE ca %e cel ce1i '$f!me#ea: %e ceilaliE ca %e fii$a dem!$ic
"i cu !&iceiuri ciuda#eE de care #e #emiE dar %e careE #!#!da#E ! de#e"#i.
Pe ulici!arele di$ car#ierul e*reiescE mul#e firme ce a*eau %e ele ! %asre sem$alau
eJis#e$a casel!r de ama$e#. Aici se adu$au &!/iile familiil!r cre"#i$e afla#e la s#rBm#!are "i
aces# sim&!l de*e$i re%ede i$#a rsculail!r cu%ri$"i de furie. )ulimea dis%era#E aBa#E se
re*rsa %e s#r:ile li$i"#i#eE urlB$du1"i ura. E*reiiE !&i"$uii cu accesele de furie ale %!%!arel!rE se
&aricadau '$ case "i s##eau ascu$"i %B$ #recea fur#u$a. -ar %!rile %r*li!arel!r erau s%ar#e cu
%ici!arele "i cu l!*i#uri de secure. $ce%ea =aful. -e %re#u#i$de$i *e$eau ,ai#e '$suflei#e de1!
sfB$# mB$ie. Aces#e c!r#e/ii :/!m!#!ase erau '$c,eia#e de femeiE ele %ur#au s#icle cu *i$E me$i#e
s aBe furia &r&ail!r "i s le dea cura=ul s s*Br"easc marea is%ra* de a de*as#a cB#e*a
c!ci!a&e l!cui#e de ! %!%ulaie #er!ri:a# "i li%si# de a%rare.
)ulimea #recu de1a lu$/ul &isericii Sai$#1>acQues1de1la1@!uc,erie. S#B$d '$ %ra/ul u"iiE
Nic!las ! urmri cum se re*ars "i fr s &a/e de seamE se #re:i lua# de aceas# maree !arecum
ame$i$#!are. 6!ia s se i$ de!%ar#eE dar era 'm%i$s de mulime. Nic!las %ri*ea cu a#e$ie "i
i$ima 'i sB$/era. 6:u u$ e*reu cu ! &ar& lu$/ "i al&E ce '$cerca s se !%u$ *a$dalil!rE
$eferici#ul '$cerca s le *!r&eascE dar ! l!*i#ur de &B# 'i cr% cra$iulP mulimea *esel
c!$#i$u s de*as#e:e #!#ulE '$ #im% ce r$i#ulE ce /emea '$#i$s la %mB$#E '"i %ierdea sB$/ele.
Nic!las se a%r!%ie de elE cu si/ura$ c !mul *a muriE !are mai a*ea #im% s1i *i$ '$ a=u#!rM
Nic!las 'i s%ri=i$i ca%ul "i r!s#i cB#e*a cu*i$#e de mB$/BiereO
G Prea #Br:iuO )urmur &#rB$ul ra&i$E %rea #Br:iuO -ar dum$ea#a %ari a fi u$ !m
&u$O
$ cB#e*a cu*i$#eE muri&u$dul 'i de:*lui l!cul u$de '"i i$ea ascu$s c!m!ara. Ac!l!E '$
s%a#ele u$ui lam&riu de lem$ cu meca$ism secre#E se aflau #!a#e &!/iile saleE el 'i ceru
$ecu$!scu#ului s le ia cu si$eE %e$#ru ca $u cum*a s a=u$/ '$ mBi$ile aces#ei ,!arde crimi$aleE
'$ sc,im&E Nic!las #re&ui s1i f/duiasc c *a f!l!si #!# aurul %e$#ru a face &i$e !ame$il!r. Nu
#re&uia s %r!fi#e de a*ere %e$#ru el '$su"iE $u #re&uia s duc *ia de mare se$i!rE a*ea '$
sc,im& da#!ria s c,el#uiasc %B$ la ul#imul &a$E %e$#ru a rs%B$di '$ =urul lui fericirea "i a u"ura
'$#r1! !arecare msur /relele suferi$e ale seme$il!r lui. Fr s s#ea $ici ! cli% %e /B$duriE
Nic!las '"i ddu cu*B$#ul c *a face a"a cum i se ceruse. -!u sufle#e e*la*i!aseE cel al
cre"#i$ului "i cel al e*reuluiE se '$#Bl$eauE se '$ele/eauE *e$eau '$ a#i$/ere u$ul cu cellal#.
$ '$/r!:i#!area de:!rdi$e ce :dru$ci$a ParisulE $ime$i $u se mir cB$d *:u ! ma#a,al
de !mE cu c,i%ul s%B$E #BrB$d du% elE de1a lu$/ul s#r:il!rE u$ cufr cu i$crus#aii de lem$ %rei!s
"i ferec#uri. Nu eraE desi/urE decB# u$ al# =efui#!r.
Nic!las '$elese f!ar#e re%ede c misiu$ea ce1i fusese '$credi$a# de muri&u$d $u era
del!c u"!r de '$de%li$i#. -ac '$ce%ea s 'm%ar# sracil!r &u$urile e*reului asasi$a#E curB$d ar fi
f!s# '$#re&a# de u$de %r!*i$ aces#e &!/iiE a%ru#e %e $ea"#e%#a#e. Ce %u#ea rs%u$de la !
aseme$ea '$#re&areM Arma#a re/al 'i cu#a '$ #!# !ra"ul %e ci!c$arii r:*r#iiE du% ! =udeca#
sumarE #rei su#e de &ur/,e:i fur s%B$:urai %e$#ru c %ar#ici%aser la aces#e mi"criE '$dre%#a#e
mai '$#Bi 'm%!#ri*a edic#el!r re/e$ei. -ac *!ia s res%ec#e *!i$a sacr a muri&u$duluiE #re&uia
mai '$#Bi s %!a# eJ%lica sursa aces#ei 'm&!/iri ra%ideE #re&uia s %!a# face fa curi!:i#ii "i
:*!$uril!rO A*ea $e*!ie de u$ cadru %e$#ru aura sa de alc,imis#E #re&uia s %u$ la %u$c#
su&s#i#uireaE care ar %rea as#fel ca ! #ra$smu#are. Nic!las '"i aduse ami$#e de ! *i:i# %e care !
fcuse u$ui sa*a$# &#rB$ ce cu#a %ia#ra fil!s!fal de mai &i$e de %a#ru:eci de a$i. $ :iua aceeaE
di$ /re"ealE &#rB$ul *rs ! sare de mercur %e ! m!$ed de aur "i m!$eda c%# '$fi"area
ar/i$#ului. Nic!las FlameiE i$#eresa# de aces# fe$!me$E lu m!$eda "i 'i ddu '$ l!cul ei u$a
i$#ac#. A=u$s acasE a*u ideea de a a"e:a m!$eda ar/i$#a# '$#r1u$ creu:e# "i de a %u$e creu:e#ul
'$#r1u$ cu%#!r. Aurul a*u iar cul!area de la '$ce%u#. A"a a a=u$s Nic!las s se f!l!seasc de aces#
%r!cedeu %e$#ru a1i face %e !ame$i s cread '$ %u#erea lui de a reali:a #ra$smu#area me#alel!r.
Pe$#ru ca ! m!$ed de aur Hcure$#I s $u %!a# fi recu$!scu#E era de a=u$s caE '$ %reala&ilE s
"#ear/ efi/ia re/elui de %e ! fa "i fl!area de cri$ de %e cealal#E "lefui$d m!$eda %B$ cB$d
de*e$ea %erfec# $e#edE de aseme$eaE #re&uia "lefui#e mar/i$ile m!$edeiE %B$ cB$d aces#ea luau
f!rma mar/i$il!r /rm=!arel!r de mercur !&i$u#e la ie"irea di$ alam&ic.
A%!iE %e$#ru ca aces#e m!$ede $e#ede de aur s seme$e cu /rm=!arele de mercur a#B# de
&i$e '$cB# s #e %!i '$"elaE Nic!las le freca cu sare de mercur. -u% ceE %ri$ aces# %r!cedeuE
m!$edele de aur a=u$/eau s ai& cul!area ar/i$#ie a mercuruluiE el le a"e:a '$#r1! f!rm de lem$
ide$#ic cu cea f!l!si# %e$#ru /rm=!arele de mercur.
$ce%B$d di$ acel m!me$#E /reu era d!ar a sc,im&a %e $e!&ser*a#e f!rma ce c!$i$ea
%lci$elele de mercur cu f!rma '$ care se aflau m!$edele de aur ac!%eri#e cu mercur. $ aces#
sc!%E fu$dul cu*ei de %ia#r a*ea ! des%ri#ur secre# '$ careE '$ai$#e de '$ce%erea eJ%erie$eiE
era ascu$s f!rma cu m!$ede de aur. Pre#eJ#ul f!l!si# %e$#ru a %u$e '$ cu* f!rma cu %lci$elele
de mercur era c aces#ea #re&uiau %resra#e cu u$ H%raf de %r!iec#areI Tde fa%#E ! %ul&ere me#alic
!&i"$ui#U ce %ar#ici%a la #ra$smu#are "i %e care cu*a 'l 'm%iedica s se risi%easc.
CB$d &/a mB$a '$ cu* ca s %u$ f!rma HmercurIE Nic!las Flamel sc!#ea %e
$e!&ser*a#e %resu%usa f!rm HaurI di$ lca"ul ei #ai$icE %e$#ru a ! ascu$de '$ l!cul aces#eia %e
%rima. A%!i alc,imis#ul sc!#ea f!rma cu m!$ede de aur ar/i$#a#e "i i1! ar#a *i:i#a#!rului suE
ac!%eri# cu %ili#ur me#alic.
Lui Nic!las $u1i mai rmB$ea decB# s ! %u$ '$ cu%#!r. HC!acereaI %u#ea fi
su%ra*e/,ea# %ri$ desc,i:#urE asis#B$du1se as#fel la a%are$#a #ra$sf!rmare a mercurului '$ aur:
'$ reali#a#eE su%rafaa ar/i$#a# se #!%ea su& i$flue$a cldurii "iE de dedesu&#E '"i fceau a%ariia
m!$edele de aur.
3i %e$#ru ca aces# mirac!l alc,imic s fie "i mai credi&ilE celui care1l fcuse $u1i mai
rmB$ea decB# s re$u$e cu $e%sare la %um$ul de m!$ede de aur !&i$u#e cu a#B#a u"uri$O
Cu #im%ulE Nic!las Flamel *a des*Br"i %r!%ria1i ima/i$eE el *a ci#i "i reci#i #eJ#ele
alc,imi"#il!r "i se *a %#ru$de de eleE %B$ cB$d '"i *a furi ! le/e$d %erfec#. -u% *i:i#a
d!m$ului Cram!is<E $ime$i $u se mai '$d!ie"#e de %u#erile1i uria"eE !ame$ii 'i &a# la %!ar# fr
'$ce#areE ei *i$ s1i cear s le #ra$smi# '$ele%ciu$ea saE s1i %u$ '$#re&ri des%re desc!%eririle
saleE iar re$umele lui se '$#i$de curB$d %B$ la /ra$iele re/a#ului. -ar el "#ie "i %resim#e cE '$#r1
! &u$ :iE *a fi desc!%eri#E "i c arca"ii re/elui 'l *!r s%B$:ura la )!$#fauc!$. Tre&uie s fu/E s
%rseasc ParisulE s1"i %iard urma '$ *reu$ i$u# '$de%r#a#. Pe$#ru a curma !rice cerce#are "i
%e$#ru a s#i$/e :elul disci%!lil!r siE se ,!#r"#e s se dea dre%# m!r#. A#B# el cB# "i s!ia su$#
&#rB$i "i m!ar#ea l!r su&i# $u *a mira %e $ime$i.
A"a se face c '$ dimi$eaa :ilei de se%#em&rie +95E ! *es#e '$/r!:i#!are s#r&a#e cu
iueal #!# car#ierul )araisE d!am$a Per$elle a muri#. Oame$ii *i$ '$ %r!cesiu$e la &ie#ul Nic!lasE
care %are sfBr"i# de durere.
Cei cBi*a %rie#e$i a%r!%iai ce defilea: %ri$ faa sicriului a"e:a# %e #rei %r!%#ele %ri*esc
cu durere f!#a li*id a d!am$ei Per$elle. Nimic $u ara# c ea ar mai fi '$ *ia. -r!/ul %e care i1l
dduse Nic!las '$ seara di$ a=u$ a*usese u$ efec# s%ec#acul!s. -i$ cerce#rile sale reie"ea c
acele %la$#e fuseser f!l!si#e '$c de %e *remea E/i%#ului a$#ic de c#re marii %re!i care le
u#ili:au %e$#ru ca a%!i s H'$*ieI m!rii. Ri/idi#a#ea #ru%ului es#e a#B# de mare '$cB# c,iar "i
ci!clul e '$"ela#. CB$dE du% cum e !&iceiulE el mu"c de/e#ul mare de la %ici!rul s#B$/ al
m!ar#eiE $ici ! reacie $u #rdea: '$"elciu$ea.
Sicriul es#e &#u# '$ cuie "i ac!%eri# cu fl!ri '$ *ederea '$,umriiE care urmea: s ai& l!c
a d!u :i dimi$eaE '$ :!ri. La cderea $!%iiE Nic!las se a%r!%ieE se c!$*i$/e c '$ cas $u se
afl $ime$i "i sc!a#e cu /ri= cB#e*a cuie care %ri$d ! scB$dur de %e ! la#ur a c!"ciu/ului. La
lumi$a sla& a lumB$riiE :re"#e !&ra:ul d!am$ei Per$elle. I$ima '$ce%e s1i &a# cu %u#ere. 3i
dac dr!/ul a !m!rB#1! cu ade*ra#M Nic!las sc!a#e di$ &u:u$ar u$ mic flac!$a" de s#icl "i 'l
des#u%. -i$ el se rs%B$de"#e u$ mir!s acru "i %u#er$ic. Nic!las Flamel a%r!%ie flac!$ul de
$rile d!am$ei Per$elle "i se r!a/ lui -um$e:eu s ! %!a# aduce la *ia. -u% cB#e*a mi$u#eE
ea '$*ie '$ce#E '$c fasci$a# de aceas# cl#!rie %e %ra/ul $ea$#ului. Nic!las ! a=u# s se ridice
"i ! duce s%re u"a de di$ d!sE ce d '$ s#rdua Scrii#!ril!r. AiciE '$#r1! #rsuric #ras de u$
m/arE 'l a"#ea%# u$ %rie#e$. -u% ce se 'm&ri"ea: %e$#ru ul#ima !ar cu dra/ul ei s!E d!am$a
Per$elle %leac '$ $!a%#e.
Nic!las se '$#!arce la sicriuE %u$e '$ el %a#ru &u#uru/i /rele sc!ase di$ s!& "i '$c,ide
sicriulE &#B$d '$ cuie scB$dur cu %rici$a. Aceas# H'$*iereI a d!am$ei Per$elle es#eE '$#r1u$ felE
cea de1a d!ua #ra$smu#are fcu# de Nic!las Flamel.
-u% '$m!rmB$#area de la Cimi#irul I$!ce$il!rE s!ul %u$e s se fac ! slu=&E a%ri$de
#rei:eci de lumB$ri "i 'm%ar#e #!# a#B#ea %Bi$i al&e. $ #im%ul aces#aE %e $esimi#eE d!am$a
Per$elle %leac '$ El*eiaE u$de es#e %rimi# de credi$ci!"ii ade%i ai alc,imieiE !ame$i ,!#rBi s
! ascu$d de !c,ii lumii %e falsa defu$c#. T!#ul e %re/#i# cu mare /ri=E du% cB#e*a lu$i sau
%!a#e du% cBi*a a$iE Nic!las *a *e$i du% eaE $u '$ai$#e de a fi =uca# "i el ul#ima c!medie a
m!rii.
-ar aces# %la$ mi$ui!s ela&!ra# %are a da /re". Tim% de mai &i$e de d!u:eci de a$iE
Nic!las #rie"#e si$/ura#ic "i f!ar#e !cu%a#E '$ csua sa de %e s#rada )ari*aus. Ce se '$#Bm%lM
-e ce $u %leac s1! '$#Bl$easc %e d!am$a Per$elle care1l a"#ea%#M
Pe$#ru cE du% ce a =uca# a#B#a #im% r!lul de alc,imis#E a d!&B$di# ! mare "#ii$ '$
aceas# ar# ,erme#ic. Acum el crede c %!a#eE cu ade*ra#E s %resc,im&e %lum&ul '$ aur.
-!am$a Per$elle #re&uie s ai& '$c %ui$ r&dareE curB$d *a dei$e secre#ul a&s!lu#.
Cu%#!areleE alam&icurile "i *asele de s#icl $u1i mai slu=esc d!ar s1i %cleasc %e curi!"iE
Nic!las '$cearcE cu ade*ra#E s s*Br"easc marea #ra$smu#are. A$ii #rec "i Flamel es#e a%r!a%e
de cu$!a"#erea a&s!lu#E curB$d '"i *a %u#ea a#i$/e i$#a fi$alE *a a=u$/e s d!mi$e me#alele. -ar
el $u1"i c!$sacr #!# #im%ul s#udiului ma#erieiE '$ai$#e de a dis%reaE *rea s lase ! mr#urie %e$#ru
sec!lele *ii#!areP Nic!las scrie '$ #erme$i e:!#erici re:ul#a#ul desc!%eriril!r sale "i cei care '"i *!r
fi '$su"i# cu$!"#i$ele *ec,i *!r %u#eaE fr /reu#a#eE s '$elea/ se$sul ascu$s al !%erei saleE
i$#i#ula# Sumar fil!s!fic:
A%a cu F!cul se &a#eE iar 'm%!#ri*1i F!cu1"i '$al ful/ere "i l$cii.
3i cu %u#ere lu%#E S#r%u$/eE i:/!$e"#e1$ mare :&ucium.
Iar dac1$ *e/,e "#ii s s#aiE 6edea1*ei &B$#ui$d %ri$ aer O suflare *e$i$!asE O %u#red
du,!areO
-u% ce1"i #ermi$ lucrareaE Nic!las Flamel %!a#e s dis%ar di$#re c!$#em%!ra$i. El
urmea: calea d!am$ei Per$elle "i i$#r '$ le/e$d.
-e acum '$c!l!E d!ar :*!$urileE am%lifica#e cu ! mi#!l!/ie s%ecific e*ului mediuE $e
'$/duie s dm de urmele lui Nic!las "i ale d!am$ei Per$elle. 7!#rB$d s %rseasc re/a#ul
Fra$ei '$ :iua de ( mar#ie .8 %e$#ru a se duce s1"i re/seasc s!iaE &#rB$ul alc,imis# las
'$ urma lui le/e$da u$ui !m care $u $umai c a /si# #ai$a %ie#rei fil!s!faleE dar care a "i d!mi$a#
#!a#e mis#erele *e$i#e di$ s#rfu$dul *remuril!r. El a "#iu# s fie ! *eri/ i$dis%e$sa&il '$#re
marii ma/icie$i ai E/i%#ului fara!$il!r "i !ame$ii de "#ii$ ai *ii#!rului. 3iE %ri$#re
'$fric!"#!arele #ai$e %e care le dei$eaE se afl "i cea a l!$/e*i#iiE f!rmula #i$ereii %relu$/i#eE
#ai$a care 'i '$/duie s #rie"#i ! mie de a$i fii$d '$ %u#erea *Brs#ei "i care '$de%r#ea: m!ar#eaE
aces# !&s#ac!l '$ calea cu$!a"#erii. Nime$i $u mai "#ie f!rmula "i #!#u"i Nic!las ! cu$!"#ea. -ac
$uE cum se face c )ar/!#E ser*i#!area saE l1a *:u# fu/i$d %ri$ Paris '$ seara :ilei cB$d era
'$m!rmB$#a#M 3i cum se eJ%lic fa%#ul c #Bl,arii ce1au sc!#!ci# %ri$ m!rmB$#ul lui $1au /si# aici
decB# $i"#e &uci de lem$M
$ I$diiE Nic!las '$cearc s se fac ui#a#. -ar alc,imi"#ii "#iu c el dei$e marile #ai$e "i
adese!riE 'i /sesc urma "i se duc la el s1i cear '$*#ur sau *reu$ cu*B$# '$ele%#. Nic!las
rs%u$de '$#!#deau$a cel!r care *i$ s1l '$#re&e. Numai c #re&uie s "#ii s1i asculi s%usele "i s1
i i$#er%re#e:i lim&a=ul me#af!ric.
Cl#!ri$d '$ Orie$# %e$#ru re/ele Lud!*ic al KI61leaE %e la 5; F du% a%r!a%e #rei
sec!le de la %resu%usa m!ar#e a lui Flamei F Paul Lucas '$#Bl$e"#e '$ !ra"ul #urcesc @rusa u$
der*i" care1i *!r&e"#e des%re alc,imie "i fil!s!fie.
G Ade*raii fil!s!fi cu$!sc #ai$a de a1"i %relu$/i eJis#e$a %B$ la ! mie de a$i "i de a
se feri de #!a#e &!lile.
G -ar ilus#rul FlamelM $#rea& fra$ce:ul. -e"i a desc!%eri# %ia#ra fil!s!falE el a muri#
su& #!a#e f!rmeleO
-er*i"ul i:&uc$e"#e '$#r1u$ ,!,!# de rBsE a%!i c!$#i$u cu *!ce "!%#i#E fcB$du1i aceas#
ciuda# mr#urisire:
G NuE $uE * '$"elaiL Flamei e *iu. Nici el "i $ici s!ia sa $u "#iu '$c ce '$seam$
m!ar#ea. Nu s1au 'm%li$i# #rei a$i de cB$d i1am lsa#E "i %e u$ul "i %e cellal#E '$ I$diiP el es#e u$ul
di$#re %rie#e$ii mei credi$ci!"i.
Aces# #urc face %ar#e di$#r1u$ mic /ru% de '$ele%i care cl#!re"#e %ri$ lume "i se duce
%eri!dic '$ I$dii %e$#ru a se '$fru%#a di$ cu*B$#ul lui Flamel.
Fr '$d!ial c "i as#:i eJis# &r&ai "i femei care cau# %ia#ra fil!s!fal "i cu$!a"#erea
a&s!lu# urmri$d %ri$ '$#rea/a lume %e i$iiaii care dei$ aceas# cu$!a"#ere "i au me$irea s !
#ra$smi# cel!r ce su$# /a#a s ! %rimeasc. Ei se '$drea%# u$e!ri s%re 2!aE u$deE '$ cel mai
frum!s !ra" de %e melea/urile i$die$eE #rie"#e ! %erec,e de !ame$i '$#re d!u *Brs#eE sim%a#ici "i
&lB$:i. @r&a#ul 'i %rime"#e '$#!#deau$a %e *i:i#a#!ri cu %rie#e$ieE $u rs%u$de direc# la '$#re&rile
ce i se %u$E dar searaE '$ faa mrii ce$u"iiE el le s%u$e %!*e"#i eJ#ra!rdi$areE '$ care se c!$#!%esc
dra/!$iE f!rmule c,imice "i ! credi$ sim%l '$#r1u$ -um$e:eu u$i*ersal.
-esi/ur c $ime$i $1a '$dr:$i# *re!da# '$ faa aces#ui %ers!$a= cul#i*a# "i !ri/i$al s
fac *re! alu:ie la *ec,ea le/e$d a lui Flamel. -e al#felE aces# &r&a# *i/ur!sE cu faa #&ci#E ce
*!r&e"#e cu /reu fra$ce:aE $u seam$ del!c cu ima/i$ea %e care lumea ! %s#rea: des%re
alc,imis#ul %ari:ia$. -ar lucru ciuda#E el '"i %l#e"#e #!a#e da#!riile cu m!$ede $e#ede "i r!#u$de
di$ aur cura#O?
CATERINA -E )E-ICI 3I -ECAPITATUL 6OR@ITOR.
Ca#eri$a de )edici '"i #rece mBi$ileE ma#er$E %es#e umerii cu%ri$"i de fe&r ai re/elui
Car!l al IK1leaE $eferici#ul ei fiu. Cu u$ /es# li$i"#i#!rE ma/icia$ul C!sim! Ru//ieri le s%u$e s
rmB$ '$ c!lul '$#u$eca# al ca%elei. )ama "i re/escul ei m!"#e$i#!r s#au $emi"caiE su$# am!rii
de fri/E iar li$i"#ea %arc '$crca# de s%aim le mre"#e em!ia. Pui$ mai de%ar#eE arlec,i$
lumi$!s '$*lui# de ra:ele s!arelui fil#ra#e %ri$ *i#raliul mul#ic!l!rE micuul e*reu %ri*e"#e cu
!c,ii mrii de uimire. Es#e &uimac: a f!s# lua# "i adus aici "i desc!%er dec!rul lu/u&ru cu !
#eam ce1l face s %resim# c ar %u#ea fi *ic#ima u$ei $ele/iuiri. -ac $u ar fi '$c!$=ura# de
ra:ele s!areluiE i s1ar %u#ea *edea cma"a de u$ al& imacula# "i faa %alid ca *arul.
Al#arul a f!s# !rB$dui# cu mare /ri=: masa sfB$# es#e ac!%eri# cu ! %B$: $ea/r "iE '$
faa #a&er$ac!luluiE %a#ru lumB$ri F a"e:a#e '$ cele %a#ru c!luri F '$cadrea: %ece#ea lui
S!l!m!$. $ mi=l!cE se afl u$ %!#ir de me#al $e/ru cu sB$/e '$c,e/a#P %e lic,idul *Bsc!s "i
'$#u$eca# es#e a"e:a# ! !s#ie al&. O al# !s#ieE de da#a aceas#a $ea/rE se afl %e ! #a* de ar/i$#.
$#r1! su%er& s#iclu de cris#alE se /se"#e u$ lic,id de cul!area ru&i$ului.
$ #im% ce murmur cu*i$#e ma/iceE Ru//ieri dese$ea: cu cre#aE %e %mB$#E #rei cercuriE
a%!i a%uc %um$alul cu mB$er '$ f!rm de cruce %e care 'l %!ar# la ci$/#!are "i1l '$fi/e cu
*i!le$ '$ al#arE s#ri/B$d dia&!lica a$a/ram a sfB$#ului $ume al Feci!arei: Airam. T!a#e
lumB$rile se s#i$/ di$#r1! da#E %arc sufla#e de ! %u#ere $ecu$!scu#. Pe al#ar $u mai s#rluce"#e
decB# lic,idul flu!resce$# di$ s#iclua de cris#al. C!%ilul a 'm%ie#ri# de fric. $s"i Ca#eri$a de
)edici '$ce%e s #remure. Re/eleE mci$a# de f#i:ieE /eme u"!r "i %are i$difere$# la sce$a ce se
desf"!ar su& %ri*irile sale.
$ acea cli%E i$#r %re!#ulE 'm&rca# di$ ca% %B$1$ %ici!are '$ $e/ru. E u$ clu/r
iac!&i$E ca#erisi#. El a%uc crucea '$fi%# '$ lem$ul al#aruluiE ! aru$c %e =!sE ! rs#!ar$ "i !
calc '$ %ici!areE &!l&!r!si$d #!# felul de *!r&e $ele/iui#e. A%!iE %re!#ul %u$e mB$a %e c!%il. La
lucirea sla& a s#icluei de cris#alE se %!a#e *edea cum micuulE am!ri# de s%aimE $u1i !%u$e !
%rea mare re:is#e$. Pre!#ul 'l !&li/ s '$/,i# !s#ia "i 'i '$c,ide /uraE cu f!raE %e$#ru a1l
'm%iedica s scui%e di*i$a su&s#a$. E ! me#!d dia&!lic de a sili car$ea *ie a )B$#ui#!rului s
%ar#ici%e la su%liciuE '$ aces# felE 7ris#!s sufer fi:ic '$ #ru%ul micului mar#ir. C!%ilul se :&a#e cu
dis%erareE dar :adar$ic. Ru//ieri desc,ide u$ cufr /reuE fcu# di$ $uieleP %re!#ul %u$e c!%ilul '$
cufr "i '$c,ide ca%aculE lsB$du1i ca%ul afara. T!a# lumea %ri*e"#e ca ,i%$!#i:a# s%re &ia#ul
ce1i a%r!a%e "#ra$/ula# de ca%acul cufrului %e care iac!&i$ul 'l a%as cu #!a# %u#ereaE &ia#ul
aru$c %ri*iri '$s%imB$#a#e "i res%ir /reuE fcB$d s rsu$e su& &!lile de %ia#r '$/r!:i#!arele1i
/eme#e.
Ru//ieri ia %um$alul "iE cu u$ /es# ra%id "i %recisE 'l '$fi/e '$ /B#ul &ia#ului. 6alul de
sB$/e ce B"$e"#e s#r!%e"#e faa de mas de %e al#ar "i crucea rs#ur$a# %e #re%#e. A=u#a# de %re!#E
ma/icia$ul %ri$de ca%ul cu mB$aE 'l #aie &rusc "i i$B$du1l de %rul ce "ir!ie"#e de sB$/eE 'l r!#e"#e
s%re cei ce %ri*escE %e$#ru ca fiecare s1l %!a# *edea. A%!i se '$drea%# re%ede s%re al#ar "i 'l
a"a: %e !s#ia $ea/r de %e #a*. -u% aceeaE cu %a#rafirul %#a# "i cu mBi$ile r!"ii de sB$/eE
adresea: Sa#a$ei ! i$*!caie s!lem$E %!ru$ci$du1i s rs%u$dE %ri$ i$#ermediul ca%ului #ia#E
la '$#re&rile re/elui. A%!i se '$#!arce s%re Car!l al IK1lea "i adau/:
G 6!r&e"#e "i ad!r1l %e Sa#a$aL F1l s #e ascul#eL
Car!lE '$/r!:i# de aceas# maca&r cerem!$ieE rmB$e mu#. Fe&ra 'l mis#uie "i $u "#ie ce
s /B$deasc des%re drcescul s%ec#ac!l la care a f!s# !&li/a# sa asis#e. -arE de!da#E !c,ii se
,!l&ea: de uimireP $uE $u delirea:E ca%ul #ia# se mi"cL Oc,ii se desc,id "i se '$c,idE iar &u:ele
se '$de%r#ea: u"!r u$a de cealal#E lsB$d s cur/ u$ firi"!r de sB$/e. Fream# "i r!s#esc '$ce#
cB#e*a *!r&eE la '$ce%u# $u se '$ele/e $imicE cci *!r&ele se %ierd '$#r1u$ fel de /Bl/Bi#
$edeslu"i#E dar a%!i se dis#i$/ cu*i$#ele:
G )!ar#ea *i$e s #e *i$deceO Ca#eri$a *a sal*a Fra$aO
Sur%ri$s "i #!#!da# '$s%imB$#a# de aceas# sce$ su%ra$a#ural "i res%i$/#!areE Car!l '"i
'$frB$/e s#area de le#ar/ie "i s#ri/ '$ li$i"#ea ca%elei:
G Luai di$ faa mea aces# ca%L Luai1lL
Ru//ieri "i Ca#eri$a 'l s%ri=i$ %e re/e "i %rsesc cB# %!# de re%ede #ur$ul cas#elului
6i$ce$$es. $ acea :i de (0 mai 05.E ei se /r&esc s1l c!$duc %e Car!l la Lu*ruE i$#rB$d '$
f!r#reaa de %e malurile Se$ei %ri$#r1! #recere secre#E %e$#ru a ascu$de de %ri*irile mulimii
ciuda#a eJ%ediie a su*era$ului muri&u$d.
Car!l al IK1lea mai #rie"#e '$c ci$ci :ileE *e/,ea# de d!ic "i a/!$i:B$d '$ %a#ul su.
CB$d se a%leac s%re elE d!ica 'l aude *!r&i$d '$ delir des%re fa$#!ma u$ui c!%il e*reu deca%i#a#
"i des%re fa$#!mele ,u/,e$!il!r masacraiE de a cr!r m!ar#e $u c!$#e$e"#e s se ciasc.
$ dimi$eaa :ilei de +; maiE &!ala %are a se d!m!li %e $ea"#e%#a#e "i re/ele '"i reca%#
cu$!"#i$a. l c,eam /ra&$ic la c%#Biul su %e ducele d?Ale$V!$ "i %e re/ele Na*areiE %e$#ru a
da aces#!r im%!r#a$#e %ers!$ali#i ale re/a#ului cB#e*a !rdi$e %reciseE '$ a"#e%#area '$#!arcerii
fra#elui su careE %e$#ru m!me$#E d!m$e"#e '$ '$de%r#a#a P!l!$ieE re/e$a 'i *a fi '$credi$a#
mamei sale. Oare el '"i d seama c ascul# de %!ru$cile ca%ului #ia#M Cu sufle#ul u"ura#E sec#ui#
de %u#eriE Car!l c,eam u$ %re!#. -u% ce se mr#urise"#e "i se mB$#uie de #!r#urile iaduluiE '"i
a"#ea%# m!ar#ea. Ea '"i *es#e"#e s!sirea %ri$ $i"#e dureri '$/r!:i#!are ce1i sfredelesc %ie%#ulE %e la
!ra %a#ru du%1amia:E m!ar#ea *i$e s1l eli&ere:e de suferi$e "i remu"cri. Pe da#E Ca#eri$a de
)edici %u$e mB$a %e #!a# %u#erea la care1i d dre%#ul re/e$a: eJ%erie$a drceasc fcu# '$
Tur$ul -ia*!lului di$ cas#elul 6i$ce$$es "i1a adus r!adele.
Ru//ieriE ma/icia$ul %refera# al am&ii!asei Ca#eri$aE ima/i$ase de mul# #im% aces#
s%ec#ac!l '$fric!"#!rE dar 'l %s#ra %e$#ru ! 'm%re=urare '$ care #re&uia s im%resi!$e:e %u#er$ic
s%iri#ele. -ar a*ea $e*!ie s1"i %re/#easc &i$e #rucurile "iE mai alesE s /seasc ac#!rii care s
=!ace '$ aceas# dram.
$ %ri*i$a %re!#uluiE Ru//ieri era li$i"#i#. A*ea mul# *isa#ul %rile= de a se c!$*i$/e de
recu$!"#i$a u$ui iac!&i$ #radii!$alis#E ca#erisi# de %a%aE cruia 'i sal*ase *iaa *!r&i$du1iE la
*remeE des%re ! eJ%ediie a /r:ii re/aleE f!ar#e ,!#rB# s1i %ede%seasc %e %re!ii r:*r#ii. $
sc,im&E '$ %ri*i$a c!%iluluiE lucrurile erau mai dificile. Se ,!#r' s r%easc u$ c!%il de %e
s#r:ile Parisului "i s1l c!$s#rB$/ %e micul %ri:!$ier s =!ace sce$a i$fer$alO
Plim&B$du1se %e s#rada La*a$diWresE Ru//ieri !&ser*ase %r*li!ara u$ui $e/us#!r '$ care
se =uca u$ c!%il ce %rea a fi s$#!s "i i$#eli/e$#. )a/icia$ul 'l %ri*i cu a#B#a a#e$ieE '$cB# mama
&ia#uluiE &$ui#!areE adres #rec#!rului $ecu$!scu# *!r&e de !car "i 'i ceru s %rseasc l!cul.
Ta#l &ia#ului ridic di$ umeriE &!d!/$i$d. Era mira# c1"i *ede s!ia alu$/B$d u$ e*e$#ual
clie$#. Ru//ieri $u s%use $imic "i %lec. El *!r&i cu d!i s!ldai care1l a"#e%#auE le ddu !rdi$e "i
se '$#!arse discre# la Lu*ru. CB$d c!%ilul ie"i di$ %r*lie %e$#ru a1"i '$#Bl$i #!*ar"ii de =!acE
s!ldaii 'l '$"fcar "i1l aru$car '$#r1! #rsur care %!r$i '$ mare /!a$ s%re 6i$ce$$es. Ru//ieri
a*ea s *i$ "i el %e da#E s%re a '$ce%e re%e#iiile.
Ca %e$#ru u$ s%ec#ac!l de ma/ieE el %re/#ise cB#e*a acces!rii #ruca#e ce #ra$sf!rmau
ca%ela di$ #ur$ '$#r1u$ ade*ra# dec!r de #ea#ru. )ai #re&uia s1l c!$*i$/ %e #B$rul Isaac s
=!ace r!lul "i s ascul#e de !rdi$e. I:&u#iE fcB$du1i #!# felul de %r!misiu$i li$i"#i#!are. Ca u$ &u$
!&ser*a#!r ce eraE Ru//ieri $u se '$"elase '$ %ri*i$a cali#il!r "i i$#eli/e$#ei &ia#ului. Ca s
reu"eascE '$"el#!ria cerea u$ =!c %erfec#. $ cli%a cB$d c!%ilul era &/a# '$ cufrul de $uiele "i se
%refcea c se !%u$eE du% ce1"i dduse !c,ii %es#e ca% "i /BfBise cB# %u#use mai #areE Ru//ieri 'i
a%sa ca%ul '$ fu$dul cufruluiE %e$#ru a1l face imedia# s ias afar. -ar ca%ul ce ie"ea di$ cufr
$u era decB# ! c!%ie fcu# di$ cearE ce c!$i$eaE '$ /B#E u$ mic re:er*!r cu sB$/e. Ru//ieri se
%refcea c #aie ca%ulE 'l r!#ea cu mB$drieE cB#e*a secu$deE s%re re/e "i s%re re/i$a1mam "i a%!i
'l ducea la al#ar. $#!rcB$du1se cu s%a#ele s%re cei de faE el ac!%erea sce$a cu #ru%ul "i ascu$dea
ca%ul %e care %re#i$dea c1l #iaseE rs#im% '$ care %re!#ul 'm%i$/ea cufrul '$ s%a#ele al#arului "i
desc,idea ca%acul. C!%ilul ie"ea re%ede "i se a"e:a su& masE fii$d ascu$s de %B$:a $ea/r ce1!
ac!%erea. Ru//ieri des#u%a /aura fcu# '$ #a* "i aru$ca %ri$ ea ca%ul fals. C!%ilul 'l %ri$dea "i
'"i mB$=ea faa cu sB$/ele ce c!$#i$ua s cur/. A%!iE '"i sc!#ea ca%ul %ri$ !rificiul #ai$icE '$ aces#
#im%E Ru//ieri a%r!%ia de /B#ul c!%ilului cB#e*a da$#ele %e$#ru a a&s!r&i urmele de sB$/e "i mai
ales %e$#ru a ascu$de cB# mai &i$e mar/i$ile /urii. Res#ul $u era decB# ! lu/u&r c!medie.
CB$d re/ele "i re/i$a s1au '$#!rs la Paris '$ #!*r"ia lui Ru//ieriE %re!#ul &les#ema# $u a
s#a# %e /B$duri $ici ! cli% "i a #ia#E de da#a aceas#a cu ade*ra#E /B#ul c!%ilului. Asu%ra #ai$el!r
cerem!$iei #re&uia s d!m$easc u$ secre# a&s!lu#.
$ #im%ul aces#aE %ri$ii micuului Isaac aler/au di$ cas '$ casE '"i alarmau *eci$ii "i
&#eau la u"ile #u#ur!r %r*liil!r. 3i cu cB# cu#au mai mul#E cu a#B# le cre"#ea #eama. S#ri/#ele "i
,!,!#ele l!r de %lB$s se ames#ecau cu #umul#ul !ame$il!r ie"ii de %ri$ case. C!%ilul dis%ruseE
c:B$d %rad *reu$uia di$#re #Bl,arii ce se '$muliser '$ !ra" '$ acele *remuri #ul&uri. -ar
i$#uiia mamei 'i s%u$ea aces#eia c *i$!*a# de crim es#e &r&a#ul '$ $e/ru care dduse #Brc!ale
%ri$ =urul csuei l!r. 6ru s se duc s1! im%l!re %e d!am$a Ca#eri$a s %!ru$ceasc s1i fie
cu#a# c!%ilulE $e%u#B$du1"i '$c,i%ui c la !ri/i$ea dramei s1ar afla c,iar aceas#a. -ar cum ar fi
%u#u# fi %rimi# de mama re/elui eaE ! &ia# e*reicM 3i femeia #re&ui s se mulumeasc s1"i
%lB$/ fiul dis%ru#.
Pe$#ru Ca#eri$a de )ediciE cerem!$ia secre# di$ Tur$ul -ia*!lului $u era decB# urmarea
fireasc "i i$e*i#a&il a %asiu$ii "i credi$ei sale '$ %u#erile !cul#e. -i$ fra/ed #i$eree ea cu#ase
a=u#!rul *r=i#!ril!r "i al /,ici#!ril!r. U$e!riE *ii#!rul 'i fusese %re:is cu ! %reci:ie '$fric!"#!are.
6es#i#ul N!s#radamus i1a /,ici#E '$ 000E m!ar#ea re/elui 7e$ric al II1lea. Pa#ru a$i mai
#Br:iuE aces# e*e$ime$# s1a %r!dus '$ #!a#e de#aliile %re:ise.
)a/icia$ul su %refera# rmB$e #!#u"i Ru//ieri. Aces#a $u e:i# s recur/ la mari
'$sce$riE %u$B$d u$e!ri '$ =!c ! '$#rea/ #ru% de c!m%lici. A"a a fcu# '$ 04; cB$dE la cas#elul
C,aum!$#E a %re:isE '$#r1! !/li$d de !elE des#i$ul di$as#iei 6al!is "i *ii#!rul Fra$ei.
Aces# mirac!l a ceru# ci$ci s%#mB$i de %re/#ire. Ru//ieri s##ea '$c,is '$ ca&i$e#ul su
de alc,imis#E '$ care $ime$iE $ici c,iar Ca#eri$aE $u a*ea *!ie s i$#re. Aceas# '$c%ere era
'$#u$ec!asE cci lumi$a %#ru$dea cu /reu %ri$ /eamurile *er:ui. Pe #rei mese mari s##eau
cl!$direle "i flac!a$ele $ecesare c!m&i$aiil!r alc,imice. $ c!"ul s!&ei se afla a#a$!rulE cu%#!rul
arderil!r alc,imiceE !ul fil!s!falE creu:e#e "i alam&icuri. U$ *as cu a%E a"e:a# '$#r1u$ c!lE
f!l!sea %e$#ru %urificri. Parc,e#ul era %resra# cu #!# felul de cri de farmece "i cu suluri de
%er/ame$#. $ a#m!sfer se simea u$ mir!s de me$# "i de rici$ '$cl:i#eE aces#e mir!suri /rele
#re&uiau s i:/!$easc s%iri#ele malefice "i s dis#ru/ lar*ele %e care %u#erile du"m$!ase le1ar fi
%u#u# crea. Pe *ec,ii %erei *ruii se %u#eau ci#i cB#e*a f!rmule de $e'$elesE '$ faa feres#reiE u$
as#r!la& era me$i# s de#ermi$e %!:iia a"#ril!r "i ! uria" cle%sidr msura #im%ul.
Ru//ieri *erific %e$#ru ul#ima !ar fu$ci!$area *es#i#ei sale !/li$:i de !el "i %use '$
mi"care i$/e$i!sul #ruca= cu care 'l '$:es#rase u$ f!ar#e %rice%u# lc#u"P %ar#ea ce$#ral a !/li$:ii
se desc,idea ca u$ s#!rE lsB$d desc!%eri# ! fereas#r dre%#u$/,iular. @ucur!s s c!$s#a#e c
#!#ul era im%eca&il %re/#i#E ma/icia$ul '$ai$# s%re cmi$ "i &#u de #rei !ri '$ :idul de deasu%ra.
$ '$*eli"ul de marmur a%ru ! /aur F ide$#ic cu cea di$ !/li$d F "i '$ aceas# desc,i:#ur
$e&$ui# se i*i u$ c,i% $eli$i"#i#.
G $ce%emM $#re& !mul.
G NuE rs%u$se Ru//ieri. Nu *reau decB# s c!$#r!le: dac acces!riile su$# &i$e a"e:a#e.
Pu$e la muia# d!u %er/ame$#eE %e$#ru a le face #ra$s%are$#eP ele *!r re%re:e$#a !/li$da cB$d !
*!m fi escam!#a#. Ume:e"#e ier&urile de la #!reE %e$#ru ca fumul s fie "i mai /r!s. $cearc
#u&ul acus#ic ce d '$ cmi$O
-i$ s%a#ele :iduluiE fi/ura$#ul fcu ce i se ceruseP '$ &urla$ se au:iE rsu$B$d "i
am%lificB$du1seE ! *!ce ca u$ *aier.
G @i$eE :ise Ru//ieri. 6erific "i c!s#umul =uc#!ril!r. La &a$ii %e care li1i %l#escE
aces#a #re&uie s fie r!lul *ieii l!rL Fii /a#aE #!iE m duc s1! c,em %e d!am$a. As#u% cu /ri=
/auraO
Ru//ieri s#r&#u li$i"#i# /aleria ce ducea s%re !ra#!riul u$deE '$/e$u$c,ea# '$ faa
al#aruluiE a"#e%#a Ca#eri$a. -esc,ise '$ce# u"a "i s%use:
G A s!si# cli%aE d!am$. Cerul $e es#e fa*!ra&il. 6e$ii.
Ea 'l urmE f!ar#e em!i!$a#. CB$d a=u$ser '$ micul la&!ra#!r de alc,imieE Ru//ieri 'i
ar# ! %er$i %us %e =!s "i 'i :ise:
G $/e$u$c,eaiL
$ acea cmru $u mai eJis#a $ici re/i$ "i $ici su%usE ci u$ !m ce !ficia "i ! &ia#
femeie ce1i cerea ser*iciile. Ca#eri$a '$/e$u$c,e. $ semi'$#u$ericul '$c%eriiE ea %B$dea cu
#eam %B$ "i cel mai mic /es# al lui Ru//ieri.
)aes#rul lu ! %a$ %e care ! muie '$#r1u$ %a,ar %li$ cu u$ lic,id de cul!area sB$/elui. Pe
%laca de !el a !/li$:iiE scrise cu li#ere e&raice cele %a#ru li#ere ma/ice: Ie,!*aE )i#ra#!$E El!,imE
Ad!$aiO A%!i a"e: !/li$da %e %ar#ea de deasu%ra s!&eiE la %ere#e. Aru$c %e f!c %ui$ "!fra$E
flacra %Bl%BiE 'm%r"#ii$d u$ mir!s %u#er$ic "i '$e%#!r. Ru//ieri lu ! cruce de lem$ "i !
'$dre%# cu *Brful s%re f!cE crucea se '$r!"i "i '$ce%u s ardE dar ma/icia$ul ! sc!ase di$ f!c "iE
f!l!si$d ca%#ul '$$e/ri#E dese$ %e %mB$# u$ cerc du&iu.
$ aces# felE el crea u$ cBm% ma/$e#icE aici '"i %use acces!riile i$dis%e$sa&ile i$ca$#aiei
sale: u$ cra$iu !me$escE ! #i&ieE ! lam% cu flacra %alid "i u$ m!#a$ *iuE dar ad!rmi# %ri$#r1!
*ra= sau de *re! su&s#a$ $ecu$!scu#E fil#ru %u#er$icE cci m!#a$ul '"i %s#ra '$ s!m$ la&ele
e%e$e "i %rul :&urli#.
Ru//ieri adres Cerului ru/ciu$i '$delu$/i. -ar $u se '$#Bm%la $imic. )a/icia$ul cB$#a
cB$dE de!da#E di$ !/li$d '$ce%u s ias u$ $!r /r!s de fum. Ru//ieri aru$c %e =ra#ic '$c !
mB$ de "!fra$E di$ f!c B"$i ! flacr %!r#!calie. I$scri%iile scrise %e !/li$d dis%ruserE
su%rafaa de !el lus#rui# era mai clar decB# '$ai$#e "i f!ar#e s#rluci#!are. Ca#eri$a %ri*ea cu
a#e$ie s%re a $u %ierde $imic di$ aceas# #ra$sf!rmare alc,imicE *ru s se a%r!%ieE dar Ru//ieri
'i fcu sem$ s $u se mi"#e. Ce$#rul !/li$:ii de*e$i *a%!r!s "iE %ri$ fumE '$ce%u s se *ad u$
s%ec#ac!l ciuda#.
Ca#eri$a '"i recu$!scuE mai '$#BiE %r!%rii c!%ii. Fra$cisc al II1leaE re/eleE fcu ! r!#ire "i
dis%ru. -u% el urm Car!lE care se '$*Br#i de %ais%re:ece !ri a%!iE cu faa sc,im!$!si# de
/r!a:E %ru c alu$/ cu &raele ! fa$#!m i$*i:i&il. Ca#eri$a se '$#!arse s%re ma/icia$ s%re a
cere ! eJ%licaieE el 'i s%use c fiecare r!#ire re%re:e$#a u$ a$ de d!m$ieO Car!l dis%ru. Re/i$a
'"i recu$!scu a%!i %refera#ul: %e A$=!uE dar a$ii %reau s fi #recu# ca %ri$ mi$u$eE cci aces#a
de*e$ise u$ &r&a# '$ #!a# firea. m&rca# '$#r1u$ c!s#um f!ar#e 'm%!d!&i# "i ac!%eri# de &i=u#eriiE
el fcu ci$cis%re:ece r!#iri. A%!i se !%ri "i %ru c %ri*e"#e ! f!rm i$*i:i&il ce :cea %e %mB$#E
cu de/e#ul ar##!r F %e care s#rlucea u$ i$el 'm%!d!&i# cu u$ ru&i$ uria" F '$dre%#a# s%re ce*a ce
$u eJis#a. $ acea cli% se au:i u$ *aie#E ce se #ra$sf!rm '$#r1u$ ,!rci# si$is#ru. Fumul de*e$i "i
mai /r!s "i #!#ul %ieri.
$ ciuda aces#!r %re*es#iri si$is#reE Ca#eri$a de )edici $u %u#u s1"i '$&u"e u$ sus%i$ de
mulumire. -a#!ri# CeruluiE di$as#ia de 6al!is $u a*ea s se s#i$/ '$c. Pri*i *ii#!rul cu mai
mul# se$i$#a#e "i se /B$di s fac %ace '$#re %r!#es#a$i "i ca#!liciE %u$B$d as#fel ca%# u$!r
lu%#e fr r!s#.
-ar fu #re:i# di$ *isurile sale de !/li$da ce '$ce%u di$ $!u s *i&re:e. $ $!rul de fumE '"i
fcu a%ariia u$ &r&a#E %e careE la '$ce%u#E Ca#eri$a $u1l recu$!scu. Pri*i$du1l cu mai mul#
a#e$ieE 'i !&ser* #ru%ul '$desa# "i r!&us#E ac!%eri# cu ! %la#!" '$ci$s cu ! e"arf de m#ase
al&. Pri*irea1i *ieE /ura1i &a#=!c!ri#!areE $asul ca u$ ci!c de *ul#urE #!a#e aces#e de#alii se
%!#ri*eau lui 7e$ric de @!ur&!$E ,u/,e$!#ul r:*r#i#. O da# cu acea a%ariieE a$a#ema
'$de%r#a# de C!r!a$ %e$#ru ! cli% a%sa di$ $!u asu%ra Fra$ei "i s!ar#a re/a#ului %rea s se
le/e de aceas# ramur %e care ! ura de m!ar#e. 7e$ric de @!ur&!$ se r!#iE *eselE de d!u:eci "i
u$u de !riL Ca#eri$a '$c,ise !c,iiE $e%u#B$d s mai %ri*easc aceas# sce$ #eri&il. Ru//ieri fcu
cB#e*a /es#uri li$i"#i#!are "i 'i ceru d!am$ei s1"i re/seasc s#%B$irea de si$e. Ca#eri$a !&ser*
c !/li$da '"i rec%#ase c!$sis#e$a i$iial. I$scri%iile e&raice rea%ruserP a%!i m!#a$ul se #re:i
"i '$ce%u s miau$e a#B# de ciuda#E '$cB# Ca#eri$a de )edici #resri.
O/li$da de la C,aum!$# $u mi$ise. Ru//ieriE '$ acea :iE $u fcuse decB# s ilus#re:e "i s
c!m%le#e:e %r!feiile %rie#e$ului suN!s#radamus. Fra$cisc al II1lea a*ea s m!ar du% cB#e*a
s%#mB$iE '$ :iua de . decem&rie a a$ului 04;. Car!l al IK1lea *a de*e$i re/eE dar Ca#eri$a *a
i$e '$ mBi$i frBiele re/a#ului. Prea iu&i#ul ei A$=!u 'i *a urma la %u#ere su& $umele de 7e$ric al
III1leaE a%!i c!r!a$a *a #rece la mul# ,uliii @!ur&!$i "i 7e$ric al I61lea se *a urca %e #r!$.
CB$d !/li$da #cu iarE Ru//ieriE cu ! *!ce ca*er$!asE cu u$ /es# am%lu "i cu !c,ii fiJai
s%re cerE fcu ! ul#im %r!feie:
G Ferii1* de Sai$#12ermai$E el * *a aduce m!ar#eaL
Ca#eri$a de )edici $u ui# $ici!da# $ici !/li$da ma/ic "i $ici %re:icerea ce i se fcuse.
Ea '"i c!$#i$u *iaa a*e$#ur!asE dar se feri de Lu*ruE %e$#ru a $u se a%r!%ia de &iserica Sai$#1
2ermai$1l?AuJerr!is. -e aseme$eaE ea %rsi cas#elul Sai$#12ermai$E di$ a%r!%ierea Parisului. La
&#rB$eeE se cre:uE '$ sfBr"i#E eli&era# de ame$i$area %e care ! cu%ri$deau aces#e cu*i$#eP
c!$sidera c a i:&u#i# s de:mi$# ul#ima %r!feie a as#r!l!/uluiE feri$du1se cu /ri= de l!curile ce
%ur#au $umele mul# #emu#.
$ 089E fii$d f!ar#e &!l$a*E Ca#eri$a de )edici s!c!#i c e &i$e s se %re/#easc %e$#ru
u$ sfBr"i# cre"#i$esc. AflB$du1se la cas#elul su de la @l!isE ea a #rimis du% %re!#ul la care se
mr#urisea de !&icei. -i$ $efericireE aces#a $u fu /si# "iE '$ l!cul luiE 'i fu adus %rimul %re!#
'$#Bl$i# %e c!rid!arele %ala#ului. -u% ce ! ascul#E %re!#ul 'i ddu 'm%r#"a$iaP a#u$ci ea 'l
'$#re& ci$e es#e:
G Su$# a&a#ele de C,a&lisO
G -ar cum * $umiiM
G >ulie$ de Sai$#12ermai$O
Ca#eri$a sc!ase u$ sus%i$ %relu$/ "iE cu ! *!ce li$i"#i#E murmur:
G A#u$ci su$# %ierdu#O
CB#e*a !re mai #Br:iuE '"i ddea ul#ima suflare. Pre*es#irile ma/icia$ului ! urmriser
%B$ '$ ul#imele cli%e de *ia.
Ru//ieri "i1a eJerci#a# '$c muli a$i meseria de as#r!l!/E u:B$d de %r!#ecia lui 7e$ric al
II1lea "i a%!i de cea a mare"alului C!$ci$i. C:u# mai #Br:iu '$ di:/raie %e$#ru c se
c!m%r!misese '$#r1u$ c!m%l!# 'm%!#ri*a lui 7e$ric al III1leaE el fu c!$dam$a# la /alere "i a%!i
ier#a#. -u% /raiereE '"i %rsi r!lul %rime=di!s de ma/icia$E %e$#ru a a=u$/e u$ &#rB$ cumsecade
care fcea alma$a,uri "i %re:icea *ii#!rul su& $umele de >ea$ Xuer&erus. $ai$#e de a muriE 'l
i:/!$i %e %re!#ul ce *e$ise s1l 'm%r#"easc "i refu: s se mr#uriseasc. $#r1! '$fric!"#!are
$!a%#e a a$ului 40E *eci$ii l1au au:i# sc!B$d $i"#e s#ri/#e /r!a:$ice "i dimi$eaa l1au /si#
fr *ia. S1a s%us c fusese su/ruma# de -ia*!l.
CASANO6A 3l DEC7INII -IA6OLULUI.
)B$a lu$/E fi$ "i rasa# a lui Casa$!*a se %ierde '$ %rul m#s!s "i $e/ru al >a*!##eiE
de/e#ele 'i '$$!ad "i de:$!ad &uclele. TB$rul %are cu #!#ul a&s!r&i# de aces# =!c cB$dE de!da#E
'm%ie#re"#eE desc,ide !c,ii mariE '"i %ri*e"#e mB$a "i $u1"i %!a#e s#%B$i u$ s#ri/# de uimire.
>a*!##e '$#!arse ca%ulE "u*iele1i des%le#i#e %ar a cur/e %e de/e#ele frum!sului ca*alerE la '$ce%u#
$u *ede $imicE darE de!da#E :re"#e cum di$ %rul ei a%are ce*a /al&e$ "i scB$#eie#!r. Es#e u$ &a$
de aurE u$ &a$ ade*ra#E ce %!a#e fi %i%i#.
G Es#e al #uE cci *i$e de la #i$eO Yice Casa$!*aE '$#i$:B$du1i &a$ul cu scli%iri
mi$u$a#e.
Ului# "i fasci$a#E >a*!##e ia re%ede m!$edaE ! duce la /ur "i mu"c :dra*$ di$ ea s%re
a se c!$*i$/e c1i ade*ra#. NuE $u1i $ici ! ilu:ie. )ulumi#E sc,iea: u$ surBs de recu$!"#i$
"i %u$e &a$ul de aur '$#r1! %u$/ de %e scau$. A%!iE ui#B$du1se fiJE cu ! %ri*ire ar:#!are la
Casa$!*aE 'i s%u$e cu *!ce $esi/ur:
G 6ra=a #a e ului#!are. P!i re%e#a aces# mirac!l !ri de cB#e !ri *reiM
Casa$!*a 'i ara# c $u are $imic '$ mBi$i. A%!i '"i ridic mB$a s#B$/ s%re !&ra:ul
>a*!##eiP '"i mi"c de/e#ele ca "i cum ar urma s mai a%ar ! m!$edP dar $u se mai %e#rece
$imic. Casa$!*a '"i %ri$de mB$a s#B$/ cu mB$a drea%# care %B$ a#u$ci se s%ri=i$ea %e
mar/i$ea %a#ului. Urmea: u$ fermec#!r &ale# al de/e#el!rE du% care di$ %rul >a*!##ei se i*e"#e
! $!u m!$ed de aurO
Cum ar %u#ea >a*!##e s re:is#e u$ui &r&a# ce1i '$ s#are s fac ! aseme$ea mi$u$eM
Casa$!*a %are c a ui#a# ciuda#a a%ariie a m!$edei "iE ferici#E se las %ur#a# de farmecele >a*!##ei.
-i$ cB$d '$ cB$dE fa#a '"i furi"ea: mB$a '$ "u*iele1i de %r "i #ra/e de ele cu u$ mic /es# $er*!sE
dar :adar$icE &uclele rmB$ s#er%e. $ cldura *erii i#alie$eE ea se su%u$e de &u$ *!ie #u#ur!r
ca%riciil!r Hma/icia$uluiI. Casa$!*a are /ri= s $u 'm%i$/ =!cul %rea de%ar#eE fa#a es#e '$c
*ir/i$ "i aces# #e:aur de %uri#a#e #re&uie %s#ra#.
G -ra/a mea >a*!##eE $u cum*a =!cul $!s#ru #e $emulume"#eM
G -im%!#ri*E rs%u$de ea su%usE 'mi face mul# %lcere.
G -e acum '$ai$#eE #e *ei culca '$ fiecare $!a%#e '$ camera meaE cci #re&uie s m
c!$*i$/ eu '$sumi cE '$ $!a%#ea marii !%eraiu$i ma/iceE #e *ei afla '$ s#area '$ care #re&uie s
fiiO
)area !%eraiu$e ma/icO Casa$!*a a sedus1! %e aceas# d!m$i"!ar '$ $umele
"#ii$el!r e:!#ericeE el s1a '$fru%#a# di$ #i$ereea ei '$ $umele s%iri#el!r ascu$se '$ '$#u$eric. Era '$
a$ul 5.9E la '$ce%u#ul *eriiE "i Casa$!*a s!sise le CNsW$e de cB#e*a :ile. Cu au#!ri#a#ea
demiur/ului a#!#%u#er$icE el se i$#r!dusese '$ casa lui 2e!r/i! Fra$:iaE u$ ra$ &!/a# ce credea
c s#%B$e"#e ! c!m!ar ascu$s u$de*aE '$ adB$curile %r!%rie#ii sale. Casa$!*a 'l asi/ur c !
cerem!$ie mis#eri!asE a crei #ai$ $umai el ! "#ieE *a !&li/a f!rele '$#u$ericului s1i de:*luie
l!cul u$de se afl c!m!ara. 3i ia# c #a#l fe#ei a=u$/e la c,eremul ca%riciil!r lui Casa$!*a.
)a/icia$ul se i$s#alea: c!$f!r#a&il '$ casa !mului: declarB$du1se i$#er%re#ul %u#eril!r
'$#u$ericuluiE el cere ! camer cu d!u %a#uri "i ! a$#icamer cu s%l#!r. E ,!#rB# s ! su%u$
%e fa#a cea mare a %rea $ai*ei sale /a:de #u#ur!r ca%riciil!r sale am!r!ase:
G Am $ea%ra# $e*!ie de ! cus#!reas *ir/i$E '$ *Brs# de %ais%re:ece %B$ la
!%#s%re:ece a$iE m dar aceas# fa# #re&uie s %s#re:e #ai$aE ca "i #!i ceilali di$ cas.
Casa$!*a s%u$e aces#e *!r&e ca %e ! ame$i$are: dac fa#a *a sufla *reu$ cu*B$#E '$#rea/a
!%eraiu$e *a da /re"E dracii care sc!rm!$esc %ri$ '$#u$eric se *!r ridicaE &ei de mB$ieE "i
c!m!ara ascu$s '"i *a %s#ra %e *e"$icie #ai$aE urmB$d s $u mai fie *:u# $ici!da# de !c,ii
muri#!ril!r. Nu1i $e*!ie s s%u$ mai mul#: Fra$:iaE '$$e&u$i# la /B$dul c ar %u#ea s %iard
c!m!araE ! %r!%u$e dre%# cus#!reas c,iar %e fiica luiE >a*!##e. A*B$d c!$simmB$#ul #a#lui "i
'$ %r!%ria1i casE a*e$#urierul se las '$ *!ia firii luiE su%u$B$d1! %e fa# la #!a#e =!curile %er*erse
ale ima/i$aiei sale desfrB$a#e.
Pe$#ru a1i da de lucru '$ #im%ul :ileiE Casa$!*a ! %u$e %e >a*!##e s lucre:e ! cma" de
'$E cu mB$eci lar/i "i cu /lu/E a%!i 'i %!ru$ce"#e s c!as la u$ l!c "a%#e %er/ame$#eE %e care
dese$ea:E la $imerealE c!$#ururi ciuda#e "i li#ere i$descifra&ileE s%u$B$d c de #!a#e aces#ea are
a&s!lu# $e*!ie %e$#ru i$*!carea s%iri#el!r. -u% ce face aces#e %re%ara#i*eE ca*alerul '"i %e#rece
#im%ulE '$ c,i% %lcu#E '$ dulcea #!*r"ie a >a*!##ei. -e al#felE fa#a $u1"i mai ascu$de &ucuriaE ea
es#e '$dr/!s#i# de a#!#"#iu#!rul ei i$iia#!r:
G -ac $e culcm 'm%reu$E s#ricm ce*aM $#re& eaE cu fals $e*i$!*ie.
G NuE dra/a meaE cu c!$diia ca #u s fii *ir/i$ '$ :iua marii !%eraiu$iE s#a e si$/urul
lucru ce #re&uie res%ec#a#.
-e acum '$c!l!E >a*!##e "i Casa$!*a $u se mai %rsesc $ici ! cli% "i1"i %e#rec $!%ile
cu$!scB$d %lcerile $e&u$e"#i ale simuril!r. -e"i de%ra*a# "i li%si# de scru%uleE Casa$!*a $u
*rea s ! c!m%r!mi# '$ c,i% iremedia&il %e >a*!##e "i se %!ar# ca u$ /e$#il!m. "i %lim&
mBi$ile di&ace %e #ru%ul fe#eiE fr '$s s #reac de /ra$ia care ar face di$ ea ! femeie. -i$
de/e#ele a&ile ale lui Casa$!*a a%are '$c ! da# ! m!$ed de aurE fa#a '"i ascu$de c!m!ara '$
%u$/E fr s :ic $imic "i fr ca mcar s #resar: mirac!lul a de*e$i# %e$#ru ea u$ lucru
!&i"$ui#.
-ar cum #a#l %are a fi $eli$i"#i#E >a*!##e #re&uie s se %refac a se i$#eresa de dra/a lui
case#. Ca sem$ c!$cre# al u$ei %re:e$e !cul#eE di$ %i*$i se aud '$ fiecare $!a%#e l!*i#uri
'$&u"i#e.
Su$# s%iridu"ii '$srci$ai s *e/,e:e asu%ra c!m!riiE '"i s%u$e &ie#ul Fra$:ia.
Di$B$d '$ mB$ ! lam%E Casa$!*a se a"a: lB$/ u"a ce duce '$ %i*$i "i a"#ea%# cu
,!#rBre ca %u#erile drce"#i s se fac simi#e. Aces# li&er1cu/e##!r "#ie %rea &i$e c $u *a a%rea
$ime$iE fa%#ele de %e cealal# lume $u1l %re!cu% del!cE darE di$#r1! da#E aude $i"#e :/!m!#e
*e$i$d di$ adB$curiP su$# l!*i#uri re/ula#eE ca acelea %e care le1ar face u$ %is#il uria"E mB$ui# cu
%u#ere '$#r1u$ /i/a$#ic m!=ar de &r!$:. -ar ia# c u"a se desc,ide '$ce#E scBrBie di$ BB$i "i se
'$c,ide &rusc cu u$ :/!m!# sec. Casa$!*a face ! sri#urE desc,ide u"a "i ridic lam%aE cu /B$dul
c *a desc!%eri *reu$ #ruc. Nimic sus%ec#. 6edeE %ri$ '$#u$ericE $i"#e f!rme care se duc "i *i$
'$#r1u$ &ale# #cu#. -e%ar#eE %e cBm%E flcrile da$sea:E alc#ui$d u$ s%ec#ac!l ma/ic. -ar Ia#1l
%e Fra$:iaE care *i$e s1"i '$#Bl$easc &i$efc#!rul.
G Su$# s%iridu"ii ce %:esc c!m!araE s%u$e Casa$!*a.
$ si$ea lui el es#e '$s f!ar#e #ul&ura# "i '$cearc s de:le/e firele e$i/mei.
Flcruile 'i su$# cu$!scu#e. A *:u aces# fe$!me$ clima#ic adese!ri F "i '$ #!a# I#alia.
-ar !are ce s fie cu l!*i#urile ce se aud di$ %i*$i "i cu u"a care se desc,ide "i se '$c,ide
si$/urM Ci$e sau ce '"i face simi# %re:e$a '$ aces# felM Oare el '$su"i a c:u# *ic#im *reu$ui
%u$/a"M Nu cum*a s%iri#ele *!r cu ade*ra# s1"i &a# =!c de u$ $ecredi$ci!s "i u$ de:ma# cum
e elM Nu cum*a 'i #rimi# sem$e ame$i$#!areE me$i#e s1l sileasc s re$u$e la "arla#a$ieM La
/B$dul s#aE Casa$!*a ridic di$ umeri "i %ri*irea i se '$s%re"#e. -ac eJis# cum*a s%iri#eE
a#u$ci s fac &i$e s #remure "i s amueascE dem!$ii s cad '$ %r%as#ieE dia*!lii s se
'$#!arc '$ ascu$:#!area l!rE cci elE $ele/iui#ulE '"i *a &a#e =!c de #!iE c,emB$du1i la !
cerem!$ie cara/,i!asE $umai &u$ s1i %cleasc %e %r!s#$aciL
Cu cB#e*a :ile mai '$ai$#eE Casa$!*a 'i s%usese ra$ului c *ra=a $u are %u#ere decB# '$#r1
! sear cu lu$ %li$. $ $!a%#ea aceea *e$ise m!me$#ul s1l c,eme %e @el:e&u# "i %e ciracii si.
>a*!##e #re&luise #!a# :iua: #re&uise s c!as '$ cerc *re! #rei:eci de f!i de ,Br#ieE !r$ame$#a#e
cu fi/uri e$i/ma#ice. Ia# cE '$ sfBr"i#E se las '$#u$ericul. Casa$!*a '$ai$#ea: '$ cur#eE i$B$d '$
mBi$i ! &a/,e# ma/ic fcu# di$#r1! ramur de msli$. Prul des%le#i# 'i cade %e umeri '$ "u*ie
cBrli!$a#eP a"e:a#e %e ca%ul suE %er/ame$#ele cusu#e de mB$a %ur a fe#ei f!rmea: u$ fel de
c!r!a$E iar a$#eriul al&E cusu# '$ *ederea aces#ui cerem!$ialE 'i ac!%er 'm&rcmi$#ea %r!fa$.
$*e"mB$#a# '$ cma"a1i imacula#E Casa$!*a seam$ cu u$ ade*ra# %re!# al u$ui cul# ciuda#E
cu %redica#!rul u$ei credi$e '$fric!"#!are. Cercul de ,Br#ie e a"e:a# %e dalele ce ac!%er cur#ea.
Casa$!*a se a%r!%ie de el cu %a"i '$cei. -e %e &alc!$E Fra$:ia 'l %ri*e"#e a#e$#E cu i$ima &#B$d
de em!ie. CurB$dE s%iridu"ii '"i *!r face a%ariia "i1i *!r da c!m!ara. Cci Casa$!*a are darul s
c!mu$ice cu fii$ele ima#erialeE de!da#E *r=i#!rul '$ce%e s *!r&easc "i s%u$e c *edeE di$c!l!
de :iduri "i de m!rma$ele de %mB$#E Hcase#aI cu c!m!ara '$/r!%a#E diama$#eleE ru&i$eleE
smaraldele "i ! su# de mii de li*re de %ul&ere de aurO A%!iE '$c!$=!ar cercul de #rei !riE r!s#i$d
cu*i$#e de $e'$elesE aceas# mel!%ee 'l '$#re"#e %e Fra$:ia '$ credi$a lui: Casa$!*a es#eE cu
ade*ra#E u$ mare maes#ru al "#ii$el!r !cul#eP ce fericire c a '$#Bl$i# u$ aseme$ea i$iia#L
Casa$!*a sare a%!i '$ mi=l!cul cerculuiE se /,emuie"#e "i rmB$e $emi"ca#. PB$ "i cerul
%are c a '$creme$i#: u$ $!r $e/ru se !%re"#e di$ drumul lui c,iar deasu%ra *r=i#!ruluiE ful/erele
s%i$#ec '$#u$ericul cu lumi$a l!r #rec#!are "i se %!r$e"#e ! %l!aie #!re$ial. Casa$!*a sim#e c1
"i %ierde %u#erileE ful/erele cad %re#u#i$de$iE #u$e#ele &u&uie mB$i!ase. El "#ie %rea &i$e c cercul
ma/ic $u1i decB# u$ =!c "i c #!a#e aces#ea $u1s fcu#e decB# ca s1l duc de $as %e u$ %r!s#$ac.
3i #!#u"iE dac lucrurile su$# ade*ra#eM -ac %u#erile '$#u$ericului au f!s# cu ade*ra# aBa#eM 3i
dac u$ -um$e:eu a#!#%u#er$ic '"i '$drea%# 'm%!#ri*a luiE ere#iculE mB$ia Sa $emr/i$i#M
Casa$!*a $u mai '$dr:$e"#e s ias di$ cercul ma/ic %e care el '$su"i 'l ima/i$ase. RmB$e
ac!l!E '$e%e$i#E %B$ cB$d fur#u$a se %!#!le"#e. Numai a#u$ci cu#ea: s se duc s se
'$cl:easc '$ casE u$de >a*!##eE cu /es#urile1i dr/s#!aseE 'i red %u#erea.
C,iar a d!ua :i dimi$eaaE Casa$!*a se ,!#r"#e s %rseasc acele l!curi &B$#ui#e de
a#B#ea #ai$e $eli$i"#i#!are. -arE '$ai$#e de a %lecaE #re&uia s1i *!r&easc lui Fra$:iaE care1i f!ar#e
de:am/i# c $1a %us mB$a %e c!m!ar. Seduc#!rul i$*e$#ea: ! %!*es#e la care #a#l >a*!##ei *a
*isa #!# res#ul *ieii.
G Cei "a%#e drcu"!ri ce %:esc c!m!ara mi1au s%us cu de1am$u$#ul ce s facE :ice elE
dar am f!s# $e*!i# s cad cu ei la ! '$ele/ere "i s $u mai de:/r!% %rei!asa c!m!arE %e care
su$# '$srci$ai s1! %:easc. Ca mr#urie a &u$ei l!r credi$eE mi1au lsa# *re! :ece m!$ede de
aur.
Fra$:iaE ului#E le ia cu /ri=E ca "i cum ar fi sfi$#e. >a*!##e %lB$/eE *:B$d c a s!si# !ra
des%ririiP Casa$!*a ! mB$/Bie %e !&ra=iE sf#ui$d1! s se mri#e cB# mai re%ede cu u$ &ia#
cumsecadeE cci $u mai e $e*!ie de *ir/i$i#a#ea ei %e$#ru *r=iO Ea s#rB$/e la %ie%# %u$/a '$
care su$ m!$edele de aur $scu#e di$ cldura 'm&ri"ril!r. -u% ce1i d ! ul#im sru#are
freasc %e fru$#e "i1i face cu mB$a u$ sem$ de rmas1&u$E a*e$#urierul ! %!r$e"#e la drumE
f/dui$d c se *a '$#!arce curB$dE adic de '$da# ce drcu"!rii i1! *!r '$/dui. -ar mai su$#
a#B#ea femei ce #re&uie iu&i#e "i a#Bia $ai*i care #re&uie %cliiO
Casa$!*a '"i su&=u/ ama$#ele cu m!$edele sale H*r=i#eIE fcu#e di$ aur. -ar cum
a*e$#urile sale su$# $e$umra#eE el #re&uie s1"i %r!cure aceas# &!/ie de u$de*a. Ce me#!d
%!a#e fi mai &u$ decB# s =!ci cri "i s fii si/ur c *ei cB"#i/aM -arE &i$e'$elesE $!r!cul #re&uie
u$ %ic a=u#a#. 7a:ardul i1a da# %rile=ul s1! fac '$ #im%ul cl#!riei sale la ParisE '$ 50;.
Curi!:i#a#ea lui mereu #rea: l1a '$dem$a# s frec*e$#e:e cele&rul #ri%!u al lui >ea$ L,!m!$ierE
afla# '$ a%r!%iere de Palais R!<al. $ :iua '$ care Casa$!*a %#ru$dea %e$#ru %rima !ar '$ aces#
l!cE *re! #rei:eci de &r&ai '"i msurau %u#erile =ucB$d cri. U$ul di$#re ei 'i rei$e a#e$iaE !mul
se $ume"#e d!$ Pedr!E Casa$!*a es#e fasci$a# %e da# de felul cum aces# c!m%a#ri!# al su "#ie s
i$ crile. -!$ Pedr! face %e %r!s#ulE eJ%resie ce1i s%!re"#e urBe$ia "i !&!seala feei. -ar are
mBi$i su%er&e "i #!a#e mi"crile sale %ar arm!$i!ase "i %erfec# c!$#r!la#e. Casa$!*a sim#e c su&
aceas# %ur#are *!i# %rimi#i* se ascu$de ! '$"elciu$eE "i #!#u"iE $imicE dar a&s!lu# $imic $u ara#
c su& !c,ii lui se %e#rece *re! c!crie.
Casa$!*a de*i$e f!ar#e curB$d u$ !&i"$ui# al #a*er$ei de lB$/ Palais R!<alE el 'i !&ser*
cu a#e$ie %e #!i cei di$ =ur "i '$cearc s afle #!#ulE c!$*i$s c mBi de*reme sau mai #Br:iu *a
desc!%eri #ai$a lui d!$ Pedr!. $#r1! searE cB$d *re! :ece =uc#!ri se r:&!iau '$#re eiE rui$B$du1
seE d!$ Pedr! es#e da# '$ *ilea/ de ad*ersarul suE cruia 'i *i$e '$ /B$d s $umere crileE la
sfBr"i#ul %ar#idei. Su$# :ece cri '$ %lus. P/u&a"ul '$"ela# *ede r!"u de mB$ieE cu%ri$s de ! mare
furieE 'l ame$i$ %e #ri"!r "i1i cereE urlB$d la elE s1i dea '$a%!i &a$ii %ierdui '$ a=u$. -!$ Pedr!E
&i$e'$elesE $u are de u$de s1i %l#easc. Casa$!*a %ri$de di$ :&!r m!me$#ulE i$#er*i$e "i
/e$er!sE se !fer s1l des%/u&easc di$ %li$ %e %/u&a". La i$sis#e$ele %a#r!$uluiE $eli$i"#i# la
/B$dul c sca$dalul *a '$#i$a re%u#aia l!caluluiE =uc#!rul %rime"#e acea des%/u&ire *e$i# de la
u$ $ecu$!scu#. 3i '$ #im% ce $eferici#ul %/u&a"E u$ %ic mai '$se$i$a# la faE '"i $umr &a$iiE
Casa$!*a 'i duce %e d!$ Pedr! de%ar#e de acel l!c de %ier:a$ie.
-i$ recu$!"#i$ "i %e$#ru a sa#isface curi!:i#a#ea $!ului su %rie#e$E d!$ Pedr! 'i
de:*luie secre#ele ar#ei sale de #ri"!r. El es#eE '$ %rimul rB$dE u$ mare maes#ru '$ ale filriiE
mi"care ce c!$s# '$ 'm%rirea cril!r '$#r1u$ a$ume fel: '$ l!c de %rima car#e i se d =uc#!rului
a d!ua. @i$e'$eles c aceas# "mec,erie $u1i f!l!si#!are decB# dac "#ii ce cri ai 'm%ri# di$
%ac,e#. Pe$#ru as#aE d!$ Pedr! adu$ crile de %e mas cu mB$a drea%#E '$ #im% ce ridic
%ac,e#ulE %e care1l i$e '$ cealal# mB$. -e/e#ele de la mB$a s#B$/ desfac discre# %rimele #rei
sau %a#ru criE %e$#ru a le re%era. A%!i s#rB$/e cu /ri= %ac,e#ul de criE '$ #im% ce mB$a drea%#
%u$e crileE cu feele ascu$seE di$ $!u %e mas.
-!$ Pedr! %reci:ea: cE adese!riE a"a: deasu%ra cril!r de =!c al#eleE di$ai$#e %re/#i#e
"i &i$e'$elesE ide$#ice cu cele f!l!si#e '$ %ar#ida =uca#. Pe$#ru a le %s#ra deasu%ra %ac,e#uluiE el
recur/e cu succes la falsa l!r ames#ecare "i #iere.
Pe$#ru a reali:a falsa ames#ecareE d!$ Pedr! ia %ac,e#ul cu mB$a s#B$/ "i i$e crile %e
care *rea s le adau/e cu drea%#aE '$#re de/e#ul mare "i ar##!rE a%!i %u$e #!# res#ul %ac,e#uluiE
car#e cu car#eE u$a deasu%ra "i al#a dedesu&#ul cril!r cu$!scu#eE fr s le %iard di$ !c,i $ici !
cu%. -eci crile cu$!scu#e se afl la mi=l!cul %ac,e#ului. Pe$#ru a le aduce deasu%raE el %u$e
crile care le ac!%er dedesu&#. A%!i mai e "i #rucul care c!$s# '$ a '$d!i %ui$ a$umi#e cri de
=!c. Di$B$d %ac,e#ul '$ mB$a s#B$/E d!$ Pedr! '$d!aie mBi mul#e cri di$ crile de deasu%raE
s#rB$/B$du1le mar/i$ea '$#re de/e#ul mare "i de/e#ele !%use ale mBi$ii dre%#e. As#felE du%
#ierea cril!rE %e mar/i$ea l!r se %!a#e *edea ! mic fisur.
LuB$d %ac,e#ul de cri '$ mB$a s#B$/E d!$ Pedr! se %reface c #aie crileE mi"care care
c!$s# '$ a '$#!arce %ac,e#ul cu %ar#ea de =!s '$ sus. -e/e#ul mic de la mB$a s#B$/ ser*e"#e dre%#
%Br/,ie fiJa# '$ l!cul u$de car#ea e u"!r fisura#E %Br/,ie cu care se ridic =um#a#ea de sus a
%ac,e#uluiE '$ #im% ce de/e#ele mBi$ii dre%#e '$al s%re mB$a s#B$/ =um#a#ea de =!s. >um#a#ea
de sus se a"a: %e %alma s#B$/E cea de =!s a=u$/B$d deasu%ra.
Pe Casa$!*a 'l %asi!$ea: aces#e mi"cri a&ile. El le re%e#E %e$#ru %r!%ria1i %lcereE %B$
cB$d i:&u#e"#e s le eJecu#e %erfec#E s!c!#i$d c '$#r1! &u$ :i 'i *!r fi de f!l!s.
Fii$d u$ sim%lu ca*aler i#alia$ '$c $ecu$!scu#E el #re&uie s '$cerce cu !rice %re s
%#ru$d '$ lumea ele/a$# a cel!r de la Cur#e. S%re a i:&u#iE "#ie c #re&uie s1i uimeascE s1i
sur%ri$d "i s1i farmece.
La '$ce%u#E se im%u$e ca u$ !rac!l ca%a&il s s#ea de *!r& cu s%iri#eleE ca u$ %re:ic#!r a
crui %ri*ire *ede di$c!l! de lumea *i:i&il. $#r1u$ sal!$ u$de se afl adu$a# cea mai '$al#
s!cie#a#eE el !c,e"#e la '$#Bm%lare u$ &r&a#E i se adresea: f!ar#e %!li#ic!s "i 'i s%u$e s1"i
%ri*easc cei "ase lud!*ici %e care1i are la elE ascu$"i la %ie%#u1i de &#rB$ a*ar. Lumea e uimi#E
femeile '$ce% s "u"!#easc "i s i$sis#e ca &r&a#ul s1"i /!leasc %u$/aP aces#a s# %e /B$duriE
dar %B$ la urmE la i$sis#e$ele cel!r de faE face ce i se cere. Cu %rere de ruE '"i rs#!ar$
%u$/a %e ! msuO -i$ ea se r!s#!/!lesc "ase lud!*iciE s#Br$i$d eJclamaii de e$#u:iasm.
Nime$i $u *:useE desi/urE cum Casa$!*a se a%r!%iase de &#rB$ul marc,i:E se a%lecase s%re el
"iE '$ #im% ce aces#a %ri*ea aiureaE 'i luase %u$/aE se dusese '$#r1u$ c!l re#rasE $umrase &a$iiE se
'$#!rsese "iE 'm%i$/B$du1"i *ic#ima ca di$ /re"ealE %usese la l!c %u$/a fura#E cu u$ /es# ra%id "i
a&il. T!# res#ul $u *a mai fi decB# ! %u$ere '$ sce$.
As#felE #re%#a#E !ame$ii a=u$/ s cread des%re Casa$!*a c es#e u$ i$s '$:es#ra# cu daruri
eJce%i!$ale. E des#ul s desc,id /uraE ca #u#ur!r cel!r de fa s li se %ar c aud r!s#i$du1se
cu*i$#e su%ra$a#urale. Aces#ui mare '$*a#E aces#ui s%iri# su%eri!rE i se cer sfa#uri "i %re:iceri.
6i$e s1l c!$sul#e ducesa de C,ar#res. Pri$ mi=l!cirea luiE ea se %lB$/e s%iri#el!rE *!r&i$du1le
des%re di:/rai!asele c!"uri ce1i ac!%er faaE ascu$:B$du1i frumuseea. Casa$!*a se lea/$ %e
u$ scau$ auri#E cu !c,ii %e =um#a#e '$c,i"iE ca "i cum ar ascul#a ! *!ce lu$#ric. @ruscE se ridicE
'"i %ir!$e"#e %ri*irea %e ! %iramid de cu&uri ridica# %e mas "iE cu ! *!ce ca*er$!asE ca "i cum
cu*i$#ele i1ar *e$i de di$c!l! de m!rmB$#E 'i ar# ducesei cu&urile %e care #re&uie s le ia:
G Luai1l %e %rimul di$ rB$dul al d!ileaO Pe urm#!rul dai1l la ! %ar#eO Pe al #reilea
%s#rai1lO
$ scur# #im%E %iramida ridica# cu /ri= se drBmE %e mas $u mai su$# decB# d!u
/rme:i de cu&uriE u$a ce #re&uie '$de%r#a# "i al#a ce *a da rs%u$sul s%iri#el!r. A#u$ciE
Casa$!*aE a"e:B$d cu&urile la rB$dE u$ul cB#e u$ulE "i ci#i$d cifrele de %e fiecare di$ eleE se
%!r$e"#e s fac #!# felul de calcule c!m%lica#e.
G Numrul #rei di$ rB$dul al d!ilea #re&uie '$muli# cu $umrul "ase di$ rB$dul urm#!r.
O&i$em as#fel $umrul !%#s%re:eceE a !%#s%re:ecea li#er di$ alfa&e# es#e erP rs%u$sul '$ce%e cu
aceas# li#erO
E $e*!ie de mul#e !re ca s #lmce"#i mesa=ul s%iri#el!r %ri$ aces# %r!cedeuE rs#im% '$
care s%aima se mre"#eE iar mis#erul cre"#eE %B$ cB$dE ca '$#r1! a%!#e!:E s!luia a%areE lim%ede
"i e*ide$#. Casa$!*aE care a '$*a# aceas# ca&al $umeric di$ *ec,i cri de *r=i#!rieE '"i
%resar fra:ele cu #erme$i *!i# !&scuriE luai di$ #ra#a#ele de alc,imie sau as#r!l!/ie la care se
ada% :il$ic. El a adu$a# '$ %ere/ri$rile sale cB#e*a $!iu$i de medici$ ce1i su$# de mare f!l!s
'$ aceas# si#uaie de !m %e care le "#ie %e #!a#e. "i aduce ami$#e c !di$i!ar a suferi# "i el de
&!ala as#a. S%iridu"ii 'i sufl ducesei la urec,e f!rmula alifiil!r care1i *!r reda frumuseea.
Orac!lul are /ri=E de aseme$eaE s1i %rescrie u$ re/im se*er "i s se s%ele :il$ic cu a% de r!:e.
-ucesa face #!# ce i se s%u$eE "iE du% !%# :ileE a%are la O%er cu faa $e#ed "i cu %ielea ca
%iersica.
-i$ cli%a aceas#aE '$ sal!a$ele %ari:ie$e um&l :*!$ul c dracul de i#alia$ are %u#eri
su%ra$a#urale "i fiecare se /r&e"#e s1"i !fere %lcerea de a1l i$*i#a "i de a1i %u$e '$#re&ri.
Casa$!*a i:&u#e"#e as#fel s i$#re '$ u$i*ersul a#B# de '$c,is al mi$u$a#ei s!cie#i %ari:ie$eE
de*e$i$d ! fi/ur le/e$dar. Es#e *:u# %re#u#i$de$iE fermecB$d fe#eleE *r=i$du1le %e mame "i
amu:B$du1i %e #ai.
-ar frum!sul ca*aler $u rmB$e $ici!da# %rea mul# '$ acela"i l!cE el are $e*!ie de s%aii
*as#eE de a*e$#uri "i de mi"care. $#!rs la 6e$eiaE afl c u$ l!cal %e care al#da# 'l frec*e$#a di$
cB$d '$ cB$d s1a #ra$sf!rma# '$ #ri%!u. Ia# cel mai &u$ %rile= de a %u$e '$ %rac#ic '$*#ura
%rimi# de la d!$ Pedr!L Casa$!*a es#e %rimi# a#B# de &i$eE '$cB# $u '$dr:$e"#e s #ri"e:eE dar
cu$!"#i$ele d!&B$di#e 'i '$/duie s se fereasc de escr!c,eriile a d!i #ri"!ri %e care 'i desc!%er
imedia#. $ acea sear =!ac %ui$E dar %ri*e"#e '$ =ur a#e$# "i mul#. Se amu: di$ %li$ de
ma$e*rele lui Al&er#!. Al&er#! aduce %ac,e#ele de cri "i ser*e"#e &u#urile. A%lecB$du1se %es#e
meseE %ri$#re =uc#!riE el "#er%ele"#e u$ ec,i$ de aur di$ /rme:ile ce se '$al '$ faa fiecruia.
Cu ! '$demB$are dia&!licE ascu$de &a$ulE c!$#i$uB$d s aduc %a,arele. Casa$!*a 'l #ra/e de1!
%ar#e "i ca s1i cB"#i/e '$credereaE ia u$ %ac,e# de cri "i 'i ara# cB#e*a fi/uri. PB$ la urmE 'i
%r!%u$e s1l ia '$ slu=&a luiE s%u$B$du1i c urmea: s1l a=u#e s duc la &u$ sfBr"i# ! #rea& ce se
*a d!*edi f!ar#e %r!fi#a&il %e$#ru amB$d!i. A#ras de cB"#i/ "i de a*e$#urE Al&er#! acce%# cu
e$#u:iasm.
Au #recu# d!i a$i de cB$d c!$#esa @elli$iE ! f!s# ama$# a lui Casa$!*aE a #ermi$a# de
risi%i# a*erea r%!sa#ului ei s! "i #rie"#e %e c,el#uiala ilus#rului ei seduc#!r. -ar '$ luJ!asa1i
cas $u se mai dau ser&rile de !di$i!arE *iaa ei e #ris# "i si$/ura#ic. -e aceeaE cB$d Casa$!*a
'i %r!%u$e s !r/a$i:e:e cB#e*a %ar#ide de fara!$ "i de al#e =!curiE ea acce%#E f!ar#e ferici# c
as#fel *a da di$ $!u rece%iiE ca al#da#. C!$#esa are de%li$ '$credere '$ Casa$!*a "i1l las s
!r/a$i:e:e sera#ele du% cum *rea el. >!cul de $!r!c fii$d '$ acea *reme ! ade*ra# %a#im '$
#!a#e s#ra#urile s!cie#iiE #!i se /r&esc s *i$ '$ sal!a$ele c!$#esei s%re a1"i risca de &u$ *!ieE
cu u$ %lcu# fi!r de #eamaE '$#rea/a a*ere. Casa$!*a %re/#e"#e cu /ri= l!*i#uri im%ara&ile. La u$
sem$ al suE Al&er#! aduce u$ %ac,e# de cri '$sem$a#eE ceea ce1i '$/duie #ri"!rului s "#ie
cul!area cril!rE fr s le '$#!arc. -ese$ele c!m%lica#eE re%re:e$#B$d fl!ri '$l$ui#eE
camuflea: %erfec# micile sem$e '$ relief fcu#e '$ai$#e. Casa$!*a l1a '$*a# %e credi$ci!sul su
Al&er#! s '$e%e d!ar crile cu u$ acE !%eraie '$ urma creiaE %e d!sul crii de =!c a%are !
ridic#ur im%erce%#i&il. Casa$!*a se eJersase s recu$!asc aces#e mici ridic#uri fr s le
%ri*eascE d!ar %i%i$du1le cu de/e#ul mare cB$d 'm%rea crile. -ecarii "i fi/urile $u a*eau
sem$eE asul era '$e%a# discre# la mi=l!cE cele marca#e cu $umrul d!i '$ cele d!u fl!ri di$
c!luriE cele cu $umrul #reiE '$ cele #rei fl!riE %#rariiE '$ d!u c!luri !%useE cele marca#e cu
ci$ciE '$ %a#ru c!luriE cele cu "aseE '$#r1! fl!are i:!la# "i '$#r1u$a al#ura#E cele cu !%#E '$ cele
#rei fl!ri al#ura#e "i cele cu $!uE '$ fl!area i:!la# "i '$ cele d!u fl!ri a%r!%ia#e.
Pe$#ru a adu/a la %ac,e#ul de cri ! serie su%lime$#arE Casa$!*a i$*e$#ea: !
s#ra#a/em care s1l scu#easc de ser*iciile lui Al&er#!. Ser*i#!rii ce1i asis# %e =uc#!ri su$# #!#
mai sus%ec#ai de c!m%lici#a#e cu #ri"!riiE dre%# care i$#er*e$iile l!r #re&uie limi#a#e cB# mai mul#
cu %u#i$. Ia# de ce c!$#esa @elli$i ad%!s#ea '$#r1u$ sal!$ re#rasE '$c de la '$ce%u#ul %e#receriiE
d!i c!m%lici. La u$ sem$ al lui Al&er#!E u$ul di$#re ei a%are '$ sala de =!cE ca "i cum a#u$ci ar fi
i$#ra# '$ casE se duce de1a dre%#ul s%re Casa$!*a "i1i s#rB$/e mB$a. 2es#ul $u mir %e $ime$iE iar
c!m%licele %r!fi# ca s1i s#rec!are ca*alerului crile de =!c ce1i *!r '$/dui s dea l!*i#ura.
Al&er#! urmea: s %re/#easc cu iscusi$ #ere$ul %si,!l!/icE a#B# de im%!r#a$# '$ #ri"area la
cri. $c de la *e$irea %rimil!r =uc#!ri "i cu mul# '$ai$#e de s!sirea lui Casa$!*aE el le *!r&ise
des%re s#%B$ul su "i des%re /,i$i!a$ele %e care /e$#il!mul le a*usese '$ %ar#ida di$ a=u$E ceea
ce1i fcuse %e !as%ei s %resu%u$ c aces#a *a fi '$#r1! dis%!:iie m!r!c$!as. OrE Casa$!*a se
i*i cu surBsul %e &u:e "i %li$ de ama&ili#a#eE ceea ce %r!duse ! se$:aie /e$eral de u"urare. El
#ri" de cB#e*a !riE s%re a1i face %e $efericiii ce %ierduser %B$ a#u$ci s recB"#i/e cB#e*a
m!$edeE %e$#ru caE %lecB$d mulumiiE s mai *i$ "i '$ al# sear. Casa$!*a f!l!si %rile=ul s%re a
le s%u$e #u#ur!r c e /,i$i!$is# la criE ceea ce alu$/ di$ mi$#ea *ii#!arel!r *ic#ime !rice
&$uial: s!sise cli%a s dea l!*i#uraL
-ar marea "mec,erie a lui Casa$!*a rmB$ea /sirea m!$edel!r de aur '$ %rul sau %e
#ru%ul frum!asel!r lui %rie#e$e. El '$*ase aces# H$umrI de la Al&er#!. La f!ar#e scur# #im% du%
%rima l!r '$#Bl$ireE Casa$!*aE care admirase a#B# de mul# %rice%erea aces#ui &ia#E 'i ceru s1l
a$#re$e:e "i %e elE %B$ *a "#i s ascu$d la fel de &i$e ec,i$ii. Nu %e$#ru a1"i fura %ar#e$erii de
=!cE ci $umai %e$#ru a1"i su&=u/a iu&i#eleE a"a cum *a face cu $ai*a >a*!##e. )e#!da f!l!si# era
f!ar#e sim%lE dar $ecesi#a mul#e re%e#iii. Era $e*!ie de mul# eJerciiu ca s1i de:*!li mu"c,ii
%almei dre%#e s%re a %u#ea i$e ascu$s '$ ea ! m!$ed de aurE fr ca mi"carea *reu$ui de/e# s1i
#rde:e %re:e$a. Pe$#ru ca m!$eda s Ha%arIE e de1a=u$s s ! la"i s cad %e de/e#ele '$d!i#e "i
a%!i s1! 'm%i$/i s%re *Brful l!r cu a=u#!rul de/e#ului cel mare. T!#u"iE e &i$e ca '$ #im%ul aces#a
s '$dre%i a#e$ia celei ce %ri*e"#e s%re ! mi"care i$u#il a mBi$ii s#B$/iE '$ #im% ce mB$a drea%#
ia ! m!$ed a"e:a# di$ #im% %e mar/i$ea sal#eleiE de eJem%lu. $ felul aces#aE Casa$!*a fcea s
a%ar di$ su&i!rile sau di$ %rul ad!ra&ilel!r sale iu&i#e m!$ede de :ece ec,i$iE /es#urile lui
erau a#B# de fire"#i '$cB# %e$#ru ele aceas# fa%# $u %u#ea fi decB# eJ%resia c!$cre# a u$ei %u#eri
ma/ice. -e fiecare da#E Casa$!*a le cerea s %s#re:e cea mai mare #ai$ cu %ri*ire la aces#e
m!$ede ale -ia*!lului. -ac s1ar *!r&i des%re as#aE re%u#aia lui de seduc#!r ar fi um&ri#.
Tre&uie s s%u$em cE ! da# cu #recerea a$il!rE farmecul "i is%r*ile am!r!ase ale lui Casa$!*a
$u mai erau a#B# de mari ca al#da# "i c a%ariia m!$edel!r de aur c!$#ri&uia "i ea la fideli#a#ea
risi%i#!arel!r lui ama$#e. Casa$!*a crea as#fel u$ ciclu discre# H&a$i F dra/!s#eIE ce1"i afu$d
rdci$ile '$#r1! ma/ie %urifica#!are.
Cu #recerea #im%uluiE s1a %r!dus #!#u"i u$ fe$!me$ ciuda#. Casa$!*a a re$u$a# cu #!#ul s
#ri"e:eE dar c!$#i$u s cB"#i/e. Oare $u cum*a 'i a=u# fa$#!mele i$*!ca#e de el de a#B#ea !ri '$
cadrul u$!r cerem!$ii &urle"#iM 2urile rele s%u$ c,iar cE u$e!riE %ac,e#ul de cri %us %e mas '$
faa lui Casa$!*a se #aie si$/urE fcB$d u$ sal# ra%id "i a&ia %erce%#i&ilE ceea ce duceE '$ c,i%
ma/icE la ! 'm%rire a cril!r ce1i es#e fa*!ra&il. -ar cei care s%u$ as#a su$# adese!ri #!cmai
s#B$=e$i#!rii s!i ai ad!ra#!arel!r frum!sului ca*aler.
Iar cele ce sus%i$ cB$d #rece mis#eri!sul *e$eia$ mai *isea: '$c la aurul ma/icE cu
%u#eri a#B# de #ul&ur#!areO
CA2LIOSTRO 3i PUTERILE FANTAS)A2ORIEI.
C!$#ele de Ca/li!s#r! "i s!ia sa L!re$:a 'l '$#Bm%i$ %e cardi$alul de R!,a$ cu #!a#e
!$!rurile da#!ra#e ra$/ului su "i se /r&esc s1l i$s#ale:e %e acel !as%e#e de seam '$ sal!$ul cel
mare. Lud!*ic de R!,a$ se afl %e$#ru %rima !ar '$ faa cele&rului /,ici#!rE el %ri*e"#e cu mare
curi!:i#a#e s%re &r&a#ul mic "i '$desa#E cu faa &ru$ "i cu fru$#ea de:/!li#E ce1i '$s!i# mereu de
&lB$da L!re$:aE cea cu %r &l!$d lsa# '$ cascad %e umeri.
As#:iE Ca/li!s#r! %are $er*!s "i !&!si#E el mr#urise"#e cu mare sim%li#a#e c1i '$c
im%resi!$a# de *i:i#a $!c#ur$ a fa$#!mei lui Iulius Ce:ar "i %reci:ea: cE de al#felE el l1a
frec*e$#a# !di$i!ar %e d!m$i#!rul '$crca# de /l!rie. E$er*a# de aces#e *!r&e irai!$aleE
cardi$alul 'i face sem$ s #reac la fa%#eE cci $u a *e$i# decB# %e$#ru as#a. Ca/li!s#r! #ace "i '"i
a=u# s!ia s fac ul#imele %re/#iriE #ra/ %erdelele %e$#ru a face '$#u$ericE a"a: scau$eleE %resar
#mBie %e ! s!&i cu =ra#ic. -e '$da# iese u$ $!r /r!s de fumE cu mir!s acru "i %ersis#e$#E ce
i$*adea: '$c%erea. Cardi$alulE i$#ri/a#E se ui# la Ca/li!s#r!E ce se a"a: '$ faa s!iei saleE ei
fac cu &raele u$ cerc '$ =urul s!&iei cu =ra#ic "i reci# cu*i$#e ca&alis#iceE de $e'$elesE mi$u#ele
#recE dar $u se '$#Bm%l $imic. Cardi$alul '$ce%e s dea sem$e de $er&dare. Pri*irea i se
'$s%re"#e "i surBde &a#=!c!ri#!r "i sce%#ic. E$er*a#E el *rea s se ridiceE dar '$ faa eJ%resiei
ru/#!are a lui Ca/li!s#r! acce%# s urmreasc eJ%erie$a. $ #im% ce fiJea: fumul al&E mi$#ea
'i ,!i$re"#e aiurea. -arE de!da# es#e #re:i# di$ #!r%!are de ! f!rm %e care ! :re"#e %ri$ fumO
$#r1ade*rE *ede ! fi/urE fi/ura >ea$$ei de La )!##eE #B$ra sa ama$#P i1ar %u#ea recu$!a"#e
di$#r1! mie %rul cas#a$iu "i fi$E !c,ii de u$ al&as#ru i$#e$s "i /ura r!"ie cu &u:e lac!me.
Trs#urile se dese$ea: cu clari#a#e "i %ar a se $a"#e di$ r!#!c!alele de fum. Nu1i *i$e s1"i
cread !c,il!r cciE cu ! cli% '$ai$#eE /B$durile 'l duseser #!cmai la >ea$$eO Lud!*ic de
R!,a$ se ridic "i *rea s a#i$/ f!rma #ul&ur#!areE L!re$:a *rea s1l !%reascE dar el ! d la !
%ar#e "i '$ai$#ea: cu &raul '$#i$s. Ciuda#a *i:iu$e dis%are.
Ca/li!s#r! %are eJ#e$ua#. Cardi$alul e cu #!#ul descum%$i#. El %u$e cB#e*a '$#re&ri
des%re $a#ura aces#ui sur%ri$:#!r fe$!me$. S#%B$ul caseiE '$ lim&a=ul suE '$ care cu*i$#ele
fra$u:e"#i se ames#ec cu cele i#alie$e"#i "i la#i$e"#iE %reci:ea:E cu mul# $a#uraleeE c1i *!r&a
de ! %rac#ic alc,imicE mai %ui$ !&i"$ui#E %e care a a=u$s s ! s#%B$easc du% :ece a$i de
cerce#are. Cardi$alul $u mai "#ie ce s cread: c!$*i$/erile 'i su$# :dru$ci$a#e. Ce #re&uie s
/B$deasc des%re *ieile a$#eri!are ale lui Ca/li!s#r!E des%re %u#erile sale de *i$dec#!rE des%re
darurile sale de %re:ic#!rM 3i dac #!#u"i aces#e i$credi&ile s%use su$# ade*ra#eM
$#r1ade*r '$ acea #!am$ a a$ului 58;E l!cui#!rii !ra"ului S#ras&!ur/ su$# %r!fu$d
#ul&urai. T!i se afl su& farmecul aces#ui ciuda# %ers!$a= carisma#icE ce are %u#eri $esfBr"ire "i
care '"i s%u$e c!$#ele Alessa$dr! di Ca/li!s#r!. $ l!cui$ele &!/a#e ca "i '$ c!ci!a&ele di$
car#ierele sraceE $u se mai *!r&e"#e decB# des%re *i$decrile miracul!ase ale ma/icia$uluiE se
*!r&e"#e cu *!ce sc:u# des%re aurul %e care1l fa&ric '$ #ai$ '$ la&!ra#!arele sale "i de
$emurirea d!&B$di# %ri$ mi=l!cirea u$!r &u#uri mis#eri!ase. Re%u#aia aces#ui fc#!r de mi$u$i
a=u$sese %B$ la %u#er$icul cardi$al de R!,a$E dar %rela#ul $u era !mul care s dea cre:are
%!*e"#il!r rs%B$di#e de ! %!%ulaie $ai*E el *!i s *ad cu !c,ii lui mi$u$ile ce se s%u$eau
des%re aces# demiur/ $scu# di$ '$#u$eric.
Ca/li!s#r! se /r&i s 'm%li$easc *!ia cardi$alului "i1l i$*i# s1l *i:i#e:e '$ l!cui$a sa
di$ Piaa Armel!rE '$ i$ima !ra"ului. Lud!*ic de R!,a$ $u credea del!c '$ c,emarea s%iri#el!rE
reali:a# cu re/ulari#a#e de c#re ma/icia$E '$ cmrua sa. Se duse #!#u"i la c!$#eE ,!#rB# s $u se
lase i$flue$a# de $ici u$ %r!cedeu de su/es#i!$are.
-ar cardi$alul $u !&ser*aseE '$ m!me$#ul a%ariiei c,i%ului ama$#ei saleE #ra$sf!rmarea
ce se %r!dusese '$#r1! ram de #a&l!u a/a# %e %ere#eE la d!i me#ri de s!&ia cu =ra#ic. 2ra*ura
dis%ruse &ruscE %e$#ru a lsa l!c !rificiului u$ei la$#er$e ma/ice '$dre%#a#e s%re $!rul de fum.
$#r1! camer secre# '$*eci$a#E u$ slu=i#!r f!ar#e &i$e i$s#rui# %!#ri*e"#e %laca de s#icl %e care
es#e dese$a# c,i%ul. La sem$alul di$ai$#e ,!#rB# el desc!%er le$#ila la$#er$ei "i a%!i mi"c '$ce#
%lacaE %e$#ru ca %r!iecia s %ar mai *ie. Ra:ele lumB$rii lumi$ea: $!rul de fum ce ser*e"#e
dre%# ecra$ "i ima/i$ea %lcii a%are mri# "i u"!r def!rma#E ce s%!re"#e mis#erul. Ca/li!s#r! a
%us la '$d!ial aceas# s#ra#a/em du% ce '$cercase de mai mul#e !ri s %r!iec#e:e ima/i$ea u$ei
%ers!a$e reale cu a=u#!rul u$ui i$/e$i!s "i c!m%lica# =!c de !/li$:iE dar aces# %r!cedeu $ecesi#a !
mi$ui!as '$sce$are "iE mai alesE ! desc,idere %rea mare '$ %ar#ea de sus a %ere#eluiE care ar fi
%u#u# fi u"!r re%era# de %ri*i#!r.
Cardi$alul era cu a#B# mai uimi#E cu cB# el credea c $ime$i $u "#ie de le/#ura sa cu
frum!asa >ea$$eE dar Ca/li!s#r! era i$u# la cure$# cu de1am$u$#ul de c#re marc,i:a de
@!ulai$*illiers. -e mai muli a$i marc,i:a ! %r!#e=a %e #B$ra femeie ca %e %r!%ria1i fi$.
$dui!"a# de s!ar#a aces#ui c!%il $scu# di$#r1u$ #a# ce desci$dea di$ 7e$ric al II1leaE dar care
era cu des*Br"ire rui$a#E marc,i:a ! culesese de %e drumuri %e cB$d fe#iaE 'm&rca# '$ :dre$eE
,!i$rea %e s#r:ile di$ Pass<E s%u$B$du1"i #ris#a %!*es#e:
G Fie1* mil de ! micu cer"e#!are desce$de$# di$ Casa de 6al!isL
Fe#ei i s1a asi/ura# ! educaie %erfec#E du% care a f!s# mri#a# cu c!$#ele )arc1A$#!i$e
de la )!##eE u$ $!&il fermec#!rE cam sla& di$ fire "i care se *a lsa d!mi$a# de am&ii!asa1i
s!ie.
-!am$a de @!ulai$*illiers se duce la S#ras&!ur/ %e$#ru a1l c!$sul#a %e cele&rul
Ca/li!s#r!. )ci$a# de #!# felul de &!liE ea $d=duie"#e s1"i /seasc ali$area la aces#
%rac#icia$ %rice%u#E ale crui meri#e erau a#B# de mul# luda#e. >ea$$e ! '$s!e"#e '$ cl#!ria sa "i
'$ #im% ce marc,i:a '$/,i#e cu c!$"#ii$ci!:i#a#e leacurile %rescrise de ma/icia$ "i se su%u$e
%asel!r sale ma/$e#iceE fi$a ei %r!fi# de !ri/i$ea1i $!&il %e$#ru a frec*e$#a casa cardi$alului. La
cei %a#ru:eci "i "ase dea$i ai siE Lud!*ic de R!,a$ se ara# f!ar#e se$si&il la famecele
s#rluci#!arei "i #riumf#!arei >ea$$eE $ici $e*!l$icul s! "i $ici se*era @!ulai$*illiers $u se !%u$
aces#ei le/#uriE care le m/ule"#e a#B# de mul# !r/!liul. Cu !arecare mB$drieE $a"a 'i mr#urise"#e
fa%#ele lui Ca/li!s#r!E care cu$!a"#e as#fel #!a#e #ai$ele aces#ei iu&iri.
Asu%ra cardi$alului de R!,a$ la$#er$a ma/ic "i1a fcu# efec#ul '$ c,i% des*Br"i#.
Prela#ul $u se mai /B$de"#e s1"i &a# =!c de %u#erile lui Ca/li!s#r!E el a '$eles c aces# !m %!a#e
%#ru$de '$ lumi i$*i:i&ile "i c dei$e #ai$ele u$!r *ec,i "#ii$e.
)a/icia$ul 'i eJ%lic '$ c,i% d!c# c s1a &ucura# de fa*!area de a fi admis '$ faa
Nemuri#!ruluiE %recum )!ise '$ #im%urile &i&lice. T!a#e %rerile %rec!$ce%u#e ale cardi$alului se
%r&u"escE el $u $umai c1l i$*i# %e Ca/li!s#r! '$ cas#elul su di$ Sa*er$eE dar 'i "i %u$e la
dis%!:iie u$ la&!ra#!r '$ care aces#a se re#ra/e %e$#ru marea #ra$smu#are. Aurul %are s cur/ di$
alam&icurile saleE iar Lud!*ic de R!,a$E care are a#B#a $e*!ie de &!/ie %e$#ru a1"i duce *iaa
luJ!as de mare se$i!rE crede c ma/icia$ul *a face di$ el cel mai &!/a# %ri$ di$ Eur!%a. Pri$
fa$#asma/!ria saE Ca/li!s#r! "#iu s1l cucereasc %e cardi$al careE %B$ mai ieri '$cE '"i &#ea =!cE
'$ %u&licE de #!a#e "arla#a$iile alc,imis#e. Cu a=u#!rul u$ui creu:e# cu fu$d du&luE el fcu s a%ar
u$ s%le$did &rilia$#P R!,a$ se luda #u#ur!r cu i$elul suE s%u$B$d:
G El l1a fcu#E * dai seamaM L1a crea# di$ $imic. L1am *:u# cu !c,ii meiE eram de faE
cu %ri*irile ai$#i#e %e creu:e#E am asis#a# la #!a# aceas# !%eraie. N1! s1mi s%u$ei c m
%cle"#e "i c m eJ%l!a#ea:. Tre&uie s recu$!a"#ei c u$ !m ce face aseme$ea daruri ar fi u$
%u$/a" #are ciuda#.
C!%le"i# de recu$!"#i$E cardi$alul %u$e s se scul%#e:e &us#ul ma/icia$ului "i cere ca %e
s!clul s#a#uii s fie /ra*a#eE cu li#ere de aurE cu*i$#ele: H-i*i$ul Ca/li!s#r!I. El re%e#E fr
'$ce#areE $!ul su cre::
G Es#e !mul cel mai eJ#ra!rdi$ar "i cel mai su&limE "#ii$a sa $u1i e/ala# decB# de
%r!%ria1i &u$#a#eL
$#r1ade*rE Ca/li!s#r! %!a#e fi *:u# aler/B$d di$ s%i#al '$ s%i#al %e$#ru a1"i %u$e
cu$!"#i$ele la dis%!:iia cel!r mai $e$!r!cii di$#re !ame$iP %a$sea: r$ileE 'm%ar#e leacuri "i
aduce s%era$a '$ sufle#ele cel!r ce1au a#i$s limi#ele suferi$ei. Nime$i $u se mai '$d!ie"#e c
aces# !m de &i$e dei$e secre#ul *i$decrii &!lil!r "i ale %re:iceril!r "i c es#e i$iia# '$ #ai$ele
!cul#eE '$ =urul lui se $a"#e ! mi$u$a# le/e$d. Reali#a#ea "i %!*es#ea se 'm&i$ u$a cu cealal#E
fr ca ci$e*a s %!a#E *re!da#E s le de!se&easc. -e al#felE as#a $u are $ici ! '$sem$#a#e
%e$#ru !me$irea '$ suferi$E si$/urul lucru im%!r#a$# es#e de*!#ame$#ul fr mar/i$i al *es#i#ului
Ca/li!s#r!. El "#ie s %re%are leacuri care ali$ &!lile cele mai $%ras$ice "i #ra#ea: %l/ile
a%licB$d %e ele c!m%rese cu %u#eri li$i"#i#!are. $ fiecare :iE casa sa es#e asal#a# de su#e de
!ame$i: &#rB$iE &!/aiE sraciE femei '$srci$a#e 'i im%l!r a=u#!rul. @!l$a*ii se a/a de el cu
dis%erareE cci '$#rea/a sa fii$ ema$ &lB$dee "i &u$#a#e: u$ic licrire '$ $!a%#ea $efericirii
l!r. Cei ce a=u$/ s1"i '$*i$/ &!ala de*i$ a%r#!rii '$*er"u$ai ai c!$#eluiE fii$d c!$*i$"i c
"#ii$a sa *i$e di$#r1! *ec,e '$ele%ciu$e.
Ocr!#i# de cardi$alul de R!,a$E !ma/ia# de s!cie#a#ea '$al#E adula# de !ame$ii de =!sE
c!$#ele de Ca/li!s#r! se afl %e culmile %u#erii "i ale /l!riei. T!#u"iE u$e!riE el '"i aduce ami$#e cu
!arecare $!s#al/ie de '$ce%u#urile /rele ale *ieii saleE cB$d $u era decB# u$ &ie# #B$r sicilia$ "i
'$c se mai $umea >!se%, @alsam!. $ ad!lesce$E fusese $e*!i# s fu/ di$ Palerm!E !ra"ul su
de &a"#i$E du% ce s#!rsese "ai:eci de u$cii de aur de la u$ &i=u#ierE fcB$du1l s cread c se *a
f!l!si de %u#eri su%ra!me$e"#i %e$#ru a1"i a#ra/e fa*!rurile u$!r s%iri#e drce"#i '$srci$a#e s
%:easc ! c!m!ar '$/r!%a# '$#r1! %e"#erL )!mi# de cB"#i/E &i=u#ierul i1a da# #B$rului @alsam!
#!# aurul %e care1l a*ea. S!c!#ea c aces#e s%iri#e su$# cam lac!meE dar %ers%ec#i*a de a %u$e
mB$a %e c!m!ar 'l ademe$ea "i1l fcea s1"i %iard "i %ui$a =udeca# %e care ! mai a*ea. $ cele
di$ urmE '$elese c fusese %rea $ai* "i %use %!liia %e urmele "#re$/arului ce1l =efuise. -ar #!#ul
fu :adar$ic.
-u% $i"#e '$ce%u#uri a#B# de %r!mi#!areE aces# %u$/a" %li$ de ima/i$aie a*ea dre%#ul s
s%ere la !rice. A=u$se %B$ '$ i$u#urile '$de%r#a#e ale Ara&iei "i Persiei. AiciE '$#Bl$i fil!s!fi de
la care lu leciiE dar $u i:&u#i '$c s1"i f!l!seasc '$*#ura %e$#ru a se ridica deasu%ra
!ame$il!r de rB$d. Pe$#ru a %u#ea su%ra*ieuiE *i$dea %e cBi*a &$ui $i"#e su&s#a$e c,imice
me$i#e s me$i$ ! #i$eree *e"$ic "i s ali$e durerile %rici$ui#e de /u# sau efec#ele
$euras#e$iei. T!a#e aces#ea erau mici c!crii fr urmriP &!l$a*ii $u sufereau di$ %rici$a l!rE iar
im%r!*i:a#ul farmacis# $u1"i afla aici &!/ia. Cs#!ria saE la R!maE cu iu&i#!area L!re$:aE $u1i
sc,im& des#i$ulE d!ar cE u$e!riE cB$d srcia de*e$ea %rea crudE frum!asa femeie se %rice%eaE
%ri$ %ur#rile ei #imideE dar 'm&ie#!areE s sc!a# cBi*a scu:i de la *reu$ &#rB$ d!m$ '$ cri:
am!r!asO
A%!iE '$#r1! sear di$ lu$a mai a a$ului 549E '$#Bm%larea 'i aduse lui @alsam! '$ cale u$
ca*aler care1i %!*es#i *iaa sa a*e$#ur!as. La &ir#ul Trei -elfi$i di$ AiJ1e$1Pr!*e$ceE u$de
>!se%, "i L!re$:a a=u$seser mB$ai de *iaa l!r a*e$#ur!asE '$ faa cla%!$il!r /ra"i ce se fri/eau
'$ cu%#!areE #B$ra %erec,e sc,im& cB#e*a *!r&e cu acel &r&a# %li$ de %res#a$ ce %ur#a %eruc
%udra# "i cma" cu =a&!u. CurB$dE $ecu$!scu#ul '"i s%use $umele: era *es#i#ul Casa$!*a. Cu
%ri*irea1i ar:#!areE el ! fiJa %e &l!$da L!re$:a. Ca*alerul era fasci$a# de aceas# #B$r #imidE
cu c,i% delica# "i %li$ de farmecE era '$dui!"a# "i de s!E la care desc!%eri im%e#u!:i#a#ea ce1l
'$sufleise !di$i!ar "i %e el. Ca "i elE #B$rul era i#alia$E aseme$ea luiE cu#a fa%#e mari "i fu/ea
de cer#i#udi$ile li$i"#i#eE ca "i elE *edea '$ eJis#e$ u$ mare #ea#ruE u$de im%!r#a$# era s deii
r!lul cel mai s#rluci#.
>!se%, @alsam! s#r&#ea %e a#u$ci Eur!%aE si/ur c1"i *a /si /l!ria "i &!/ia. -i$
%ca#eE '$ a"#e%#area marii re*elaiiE el '"i ducea *iaa de a:i %e mBi$eE fii$d mereu '$ cu#area
u$!r eJ%edie$#e. Aceas# *ia de ,!i$ar 'i s#Br$i lui Casa$!*a durer!ase ami$#iri. $ #i$ereeE
'$ai$#e de a fi cuceri# %ri$ farmecul "i mis#erul su cea mai '$al# s!cie#a#eE cu$!scuse "i el #!a#e
aces#e '$d!ieli "i #emeri.
Se lsase $!a%#ea. Trecuse mul# #im% de cB$d ceilali mese$i %lecaser. $ marea sal a
cBrciumiiE $u mai rmseser decB# cei #rei $!i %rie#e$iE f!cul %Bl%Bia '$ s!&E aru$cB$d asu%ra
mese$il!r luciri r!"ia#ice. Casa$!*a '$ce%u s *!r&eascE %!*es#i$du1"i cu %lcere a*e$#urileE
ca*alerul era '$ *er*. Pre:e$a frum!asei "i &l!$dei L!re$:a 'l eJal#a "i #ul&ura. Lui @alsam! i
se de:*lui ! lume $e&$ui#P '$ faa sa se '$#redesc,ise u$ '$#re/ u$i*ers %!%ula# cu ,imere "i
fa%#e '$dr:$ee "i i se ar#ar ci $!i '$ care se ames#ecau *r=i#!ria cu '$sce$areaE %re:icerile cu
ilu:ia. $ acea $!a%#eE el '$elese marea %u#ere a a%are$el!rE f!ra c!$*i$/eriiE $es#ula %!f# de
miracul!s "i i$credi&ila $ai*i#a#e a !ame$il!r. Aceas# '$#Bl$ire da#!ra# ,a:ardului fu u$a di$
acelea ce m!dific u$ des#i$. $ &ir#ul di$ AiJ1e$1Pr!*e$ceE #B$rul i#alia$ "i s!ia saE fasci$aiE
ascul#ar '$delu$/ s%usele ca*alerului. Casa$!*a '"i /sise u$ disci%!l. El 'i ar# c!m%a#ri!#ului
suE '$c sracE cile 'm&!/irii.
-ar drumul *a fi lu$/: @alsam! *a #re&ui s1"i %rseasc ,ai$a de a*e$#urierE %e$#ru a
'm&rca ! $!u %ers!$ali#a#eE el *a #re&ui s fac '$delu$/i cerce#riE s %#ru$d #ai$ele u$!r
*ec,i cri de *r=i#!rieE s i$#re '$ s!cie#ile secre#eE s de*i$E la rB$du1iE u$ !rac!l.
U$s%re:ece a$i mai #Br:iuE >!se%, @alsam! '"i cucere"#e /l!ria la S#ras&!ur/. El es#e u$
!m &!/a#E *e$era# '$ #!a# Eur!%a. )icul a*e$#urier de !di$i!ar $u mai eJis#P de acum '$ai$#e
el es#e c!$#ele de Ca/li!s#r! "i cB$d ci$e*aE '$ faa luiE emi#e *re! *!r& de '$d!ial cu %ri*irea la
!ri/i$ea1i $!&ilE rs%u$de cu mB$drie:
G Ti#lul meu de $!&lee $u se da#!rea: !ri/i$ii meleE ci cu$!"#i$el!r mele !cul#e.
Ca/li!s#r! a%are ca u$ i$iia#: se s%u$e c s#%B$e"#e "#ii$ele ,erme#ice ca%a&ile s
'$/ri=easc #ru%urile "i sufle#ele. $ #im%ul cl#!riil!r sale '$de%r#a#eE el a %#ru$s '$ s!cie#ile
secre#e cele mai '$c,ise "i marele maes#ru al Ordi$ului Tem%lului l1a ales %e$#ru a1i re*ela
cu$!a"#erea. $ cadrul u$ei cerem!$iiE a %rimi# a#ri&u#ele $!ii sale s#ri. Tem%lul Ordi$ului '"i
'$al faada al& u$de*a '$ i$u#ul /erma$ic: $e!fi#ul a f!s# c!$dus aici %e$#ru a fi i$#r!dusE '$
c,i% s!lem$E '$ Ordi$. $ i$#eri!rE %ereii erau ac!%erii cu ca#ifea r!"ieE iar %e u$ al#ar ardea !
ca$del a"e:a# '$ mi=l!cul u$ei cruci. N!*iceleE '$*e"mB$#a# '$#r1! #!/ al& "i %ur#B$d '$ mB$
! #!r $ea/rE era '$s!i# de d!i %re!i 'm&rcai '$ su#a$e *i!le#eE care i1au %us '$#re&area ri#ual:
G E"#i ,!#rB# s rmBi credi$ci!s Ordi$ului $!s#ruE =er#fi$du1i *iaa dac mai marii
$!"#ri ! cerM
Ca/li!s#r! de%use =urmB$#ul %e E*a$/,elieE du% care a f!s# c!$dus '$#r1! su&#era$E
u$de #!rele lumi$au $i"#e sc,ele#eE era u$ l!c de medi#aieE u$de cu/e# la de"er#ciu$ea #u#ur!r
lucruril!r. Se '$#!arse a%!i di$ $!u la #em%luE i$B$d '$ mB$E de aceas# da#E ! #!r al&. 3i '$
#im% ce #!i cei de fa cB$#au %salmiE $!ul i$iia# 'm&rcaE la rB$du1iE r!&a *i!le#.
-ar Ca/li!s#r! $u se %!a#e mulumi cu u$ r!l de slu=i#!r su%us au#!ri#ii u$ei ierar,ii: el
$u *rea s fie u$ sim%lu cleric a$!$imE %ierdu# '$ #e$#aculele u$ui !rdi$ %u#er$ic. Succesele
d!&B$di#e la S#ras&!ur/ 'i dau '$dr:$eala de a '$#emeia u$ ri#E '$ care *a fi si$/urul mare
maes#ru. Pe$#ru aceas# s#rluci# aciu$eE el alese !ra"ul L<!$E ca%i#ala ilumi$i"#il!rE '$ care se
c!$ce$#rea: disci%!lii #u#ur!r cure$#el!r e:!#erice.
$ #radiiile ,erme#ismuluiE E/i%#ul rmB$e lea/$ul "#ii$el!r "i lca"ul '$ele%ciu$ii. Cel
mai &u$ lucru era deci s re'$*ie *ec,iul cul# al fara!$il!rE cu cerem!$ialul ma/ic al lui Isis "i
mi#ul $emuri#!rului OsirisE "i s1"i asume fu$cia marelui %re!# '$srci$a# s desc,id %!rile
Cerului. Ca/li!s#r! de*i$e marele c!%#E i$iia#ul su%rem care a *:u# faa lui -um$e:eu. Oame$ii
se %r!s#er$ea: '$ faa aces#ui !m care es#e %e$#ru ade%ii si u$ fel de semi:euE u$ s%iri# %ur
c!&!rB# %e %mB$# %e$#ru a u"ura suferi$ele !ame$il!r.
G Eu $u m1am $scu# di$ car$ea "i *!i$a !muluiE ci di$ s%iri#E s%u$e el.
La L<!$E Ca/li!s#r! d *iaa ri#uril!r a$#ice ce se desf"urau '$ i$ima #ai$ic a marii
%iramide. N!ua sa credi$ se '$#emeia: %e e*!carea s%iri#el!r "i %e %rac#ica di*i$aieiE marele
c!%# le %r!mi#e ade%il!r si s#area de &ea#i#udi$eE %aradisul e#er$ "i cu$!a"#erea a&s!lu#. T!a#e
%ers!a$ele im%!r#a$#e di$ !ra" se /r&esc s *i$ "i s fac ac# de su%u$ere fa de di*i$ul
Ca/li!s#r!. Su& !c,ii l!rE marele maes#ru i$*!c s%iri#eleE %re:ice *ii#!rul "i !&i$e *i$decri ce
su$# %ri*i#e ca ade*ra#e mirac!le. "i '$#emeia: ri#ul %e %ri$ci%iile fra$cmas!$erieiE %e care !
cu$!a"#e &i$eE "i ia#1l su*era$ a&s!lu# al l!=ei '$ele%ciu$ii #riumf#!are. Pu$e s se c!$s#ruiasc
u$ #em%lu luJ!sE care are #rei sliE u$a %e$#ru "edi$ele de uce$icieE ! al#aE %ic#a# cu lu$i al&e "i
cu s!ri s#rluci#!riE %e$#ru ade%ii c!$firmaiE "i ! a #reiaE $umi# camera di$ mi=l!c F '$ care
#r!$ea: la l!c de ci$s#e &us#ul lui Ca/li!s#r! cu faa ridica# s%re &!l#a cereasc F '$c%ere
des#i$a# cel!r care au fericirea s a#i$/ $i*elul cel mai ridica# al Ordi$ului.
Ca/li!s#r! "i s!ia sa rmB$ la L<!$ mai muli a$i: aici se sim#e el &i$e. -isci%!lii si 'l
*e$erea: "i el d!m$e"#e %es#e sufle#e.
$ lu$a ia$uarie a a$ului 580E Ca/li!s#r! %rse"#e #!#u"i malurile R!$ului "i %leac la
Paris. 2l!ria %r!*i$cial $u1i mai a=u$/eE sim#e $e*!ia s fie recu$!scu# "i '$ Ca%i#alE u$de el
"#ie c are de=a u$ re$ume. Aici 'l '$#Bl$e"#e %e cardi$alul de R!,a$E care %rsise !ra"ul
S#ras&!ur/ %e$#ru a se i$s#ala la 6ersailles. )ul# #im% '$ di:/raie "i dis%reui# de re/i$a )aria1
A$#!a$e#aE care1i re%r!"ea: *iaa sa de de:mE R!,a$ crede c *a red!&B$di fa*!area #r!$ului
%ri$ mi=l!cirea >ea$$ei de la )!##eE *ec,ea sa ama$#E aceas#a 'i d #!a#e asi/urrile c re/i$a i1a
ier#a# #!a#e %ca#ele. CB$d >ea$$e 'i aduce u$ &ile# di$ %ar#ea )ariei1A$#!a$e#aE %rela#ul es#e '$
culmea fericirii. Pe &ile#ul ce %!ar# em&lema Casei re/ale F fl!rile de cri$ F re/i$a a &i$e*!i# s
scrie urm#!arele cu*i$#e: Hmi %are f!ar#e &i$e c $u * mai s!c!#esc *i$!*a#. Nu %!# '$c s *
ac!rd audie$a %e care ! d!rii. CB$d 'm%re=urrile mi1! *!r '$/duiE * *!i c!mu$ica. Fii
discre#.I
-u% u$ !arecare #im%E cu sufle#ul #ul&ura# "i cu i$ima %li$ de s%era$E R!,a$ 'i ara#
&ile#ul lui Ca/li!s#r!E care 'l ci#e"#eE 'l a"a: res%ec#u!s %e mas "i 'i %re:ice cardi$alului u$ *ii#!r
mre. R!,a$ $u se '$d!ie"#e de cele s%use "i se *ede de=a %e %!s# de mi$is#ru. Ui#B$du1se de =ur1
'm%re=ur ca s *ad dac $u cum*a *re! urec,e i$discre# s# la %B$dE el 'i mr#urise"#e
ma/icia$ului $!ua sa #ai$: '$ #im%ul $!%iiE a '$#Bl$i#1! %e re/i$ %e ! alee di$ /rdi$ile %ala#ului
6ersaillesE '$ faa fB$#B$ii di$ &!sc,e#ul lui 6e$usE su& ulmii c!m%liciO >ea$$e !r/a$i:ase #!#ulP
a%r!%ii$du1seE el sru#ase %!ala r!c,iei re/i$ei "i ascul#ase cu*i$#ele ei c!$s!la#!are:
G P!i $d=dui c #recu#ul *a fi ui#a#.
A%!i #re&ui s fu/E cci #!cmai *e$eau $i"#e !ame$i "i re/i$a i$ea f!ar#e mul# ca aceas#
'$#re*edere s rmB$ '$*lui# '$ cea mai mare #ai$. -i$ acel m!me$#E cardi$alul e cuceri# de
)aria1A$#!a$e#aE %e care ! *e$erea:E es#e /a#a s1i ascul#e #!a#e %!ru$cile "i arde de d!ri$a de
a1i d!*edi de*!#ame$#ul su $emr/i$i#. T!cmai a#u$ciE maies#a#ea sa are &u$#a#ea s fac a%el
la el '$#r1! afacere delica#: ea *rea s cum%ereE fr ca !ame$ii de la Cur#e s "#ieE u$ c!lier %e
care d!i &i=u#ieri '$cearc s i1l *B$d de :ece a$iE ! %arur de diama$#e a crei *al!are de u$
mili!$ "ase su#e de mii de li*re %!a#e s1i '$s%imB$#e %e muri#!rii de rB$dE dar care $u %!a#e s !
im%resi!$e:e %e ! re/i$ a Fra$eiE c,iar dac ea e/alea: %reul u$ui *as de r:&!i. >ea$$e 'l
a$u$ %e R!,a$ c a f!s# ales s slu=easc de mi=l!ci#!r "i aceas# d!*ad de '$credere 'l #ul&ur.
$ a=u$ul s!sirii lui Ca/li!s#r! la ParisE cardi$alul a sem$a# ! '$ele/ere cu @asse$/e "i
@Z,merE cei d!i &i=u#ieri. C!lierul *a fi %l#i# '$ #im% de d!i a$iE di$ "ase '$ "ase lu$iE %rima %ar#e
di$ sumE de %a#ru su#e de mii de li*reE #re&ui$d s fie ac,i#a# de re/i$ '$ :iua de au/us#.
R!,a$ sem$ea: ,Br#iile "i de*i$e /ara$#ul '$#re/ii !%eraiu$i. OareE '$ ul#ima cli%E 'l cu%ri$de
'$d!ialaM El ! im%l!r %e re/i$ s dea ! sem$#ur "i >ea$$e i1! aduce. Pe c!$#rac#ul sem$a# de
R!,a$ "i de &i=u#ieri se %u$e %arafa: H)aria1A$#!a$e#a a Fra$eiI.
G Re/i$aE care aci!$ea: fr "#irea re/eluiE cruia $u1i %lace firea ei c,el#ui#!areE a
i$sis#a# s $u lase ,Br#ia aceas#a di$ mB$. Nu ! ar#a $im$ui.
-e &ucurieE R!,a$ es#e '$ al $!ulea cer. C!m%lici#a#ea cu re/i$a 'l face ferici#. T!#u"iE el
'i ara# ,Br#ia lui Ca/li!s#r!E care a%ri$de lumB$rileE i$*!c %u#erile e/i%#e$e "i ascul# s%iri#ele.
Ca/li!s#r! '"i s%u$e *erdic#ul: daE #Br/ul es#e dem$ de '$credereE el se *a '$c,eia cu succes "i *a
aduce cu si$e acea :i mi$u$a# '$ care se *!r *diE s%re &i$ele Fra$ei "i al lumii '$#re/iE rarele
#ale$#e ale d!m$ului cardi$al.
$ :iua de fe&ruarieE @asse$/e se '$fi"ea: la casa lui R!,a$ s1i dea c!lierul. Re/i$a
'"i eJ%rimase d!ri$a s1l %!ar#e cB# mai re%ede cu %u#i$ "i f/duise c se *a 'm%!d!&i cu el
c,iar de1a d!ua :iE adic de $#Bm%i$area -!m$ului. R!,a$ 'i ara# &i=u#ierului sem$#uraO
)aria1A$#!a$e#a a Fra$eiO Ce /ara$ie %u#ea fi mai &u$M Cardi$alul ia cu#iaE 'l salu# %e
&i=u#ier "i %leacE se urc '$ #rsur "i se '$drea%# s%re %iaa -au%,i$eE u$de l!cuie"#e >ea$$e de
la )!##e. Cardi$alul se s#rec!ar '$ casE &a#e la u" "i d &i=u#eria iu&i#!arei sale %rie#e$e. -u%
cB#e*a cli%eE %e scara de lem$ se aud %a"iE u"a se desc,ide "i '"i face a%ariia u$ &r&a#:
G 6i$ di$ %ar#ea re/i$eiL
El '$#i$de u$ &ile#: e u$ !rdi$ de la re/i$. C!lierul #re&uie da# aduc#!rului de%e"ei. Fr
s s%u$ *reu$ cu*B$#E $ecu$!scu#ul ia cu#ia "i %leac '$ $!a%#eE ca ! um&r #cu#.
-arE *aiL A d!ua :i re/i$a a%are la %e#recere fr c!lier. Cardi$alul se #ul&ur. >ea$$e 'l
li$i"#e"#e: re/i$a $u "i1a %us c!lierul di$ %rude$. R&dareO -ar s%#mB$ile #rec "i re/i$a #!#
$u a%are cu %rei!asa ei %!d!a&. Plile %u$ "i ele %r!&leme: su$# mereu amB$a#e. @i=u#ierii dau
sem$e de $er*!:i#a#e "i refu: s mai a"#e%#e. A#u$ci >ea$$e 'i c,eam la ea "i le mr#urise"#e
#!#ul:
G Ai f!s# '$"elai: ac#ul de /ara$ie %e care1l are cardi$alul %!ar# ! sem$#ur falsE dar
el es#e &!/a# "i *a %l#i. )er/ei "i1l cu#aiO
-ar @Z,mer $u se duce la cardi$alE ci se /r&e"#e s mear/ la 6ersailles. El $u %!a#e fi
%rimi# de re/i$E dar i:&u#e"#e #!#u"i s a=u$/ la d!am$a de c!m%a$ie a re/i$eiE care $u '$ele/e
$imic di$ #!a# %!*es#ea as#a "i '$c,eie s%u$B$d:
G Su$#ei *ic#ima u$ei escr!c,eriiE re/i$a $u a %rimi# $ici u$ c!lier.
La Cur#eE '$#Bm%larea ia %r!%!rii "i lumea se '$#rea& u$de es#e *es#i#ul c!lier. Oare
)aria1A$#!a$e#a 'l are "i1l i$e #i$ui#M Nu cum*a a f!s# fura# de *reu$ #Bl,ar sau lua# de R!,a$M
)is#erul es#e de $e%#ru$s.
$#r1! dimi$eaE d!i '$ali dem$i#ari de la Cur#e *i$ la Ca/li!s#r!E %e s#rada Sai$#1ClaudeE
c!$*i$"i c $umai el %!a#e de:le/a #ai$a. -e%ar#e de a fi !$!ra# de aceas# $!&il *i:i#E marele
c!%# se sim#e f!ar#e '$curca# la /B$dul '$#re&ril!r ce i se *!r %u$e. El "i s!ia sa 'i c!$duc %e cei
d!i &r&ai '$ ca&i$e#ul de as#r!l!/ieE 'i i$*i# s ia l!c "i '$ce% s fac %re/#irile $ecesare. Ei
a"a: ,rile ceruluiE #a%isB$d %ereii cu c!!rd!$a#ele :ilei. -u% ce #ermi$ aces#e %re/#iri
i$dis%e$sa&ileE Ca/li!s#r! ia u$ %er/ame$# $ef!l!si#E 'l %u$e %e u$ "e*ale# de lem$ "i dese$ea:E
cu r&dareE u$ %e$#aclu '$ c!$c!rda$ cu %!:iia %la$e#el!r. Cei d!i marc,i:iE im%resi!$ai de
aces# ri#ualE %s#rea: ! li$i"#e reli/i!as.
Urma# de L!re$:aE ce i$e '$ mB$ u$ sfe"$ic cu "a%#e &raeE Ca/li!s#r! 'i '$#i$de celui
mai *Brs#$ic di$#re *i:i#a#!ri %er/ame$#ul "i ! %a$ de /Bsc. Aces#a scrie %e elE lB$/ sim&!lul
ca&alis#icE '$#re&area care1i arde &u:ele: H)aies#a#ea sa re/i$a a %rimi# sau $u c!lierulMI -e"i
Ca/li!s#r! se a"#e%#a la ! aseme$ea '$#re&areE el $u las s i se *ad %e fa $ici u$ fel de
$edumerireE dB$du1"i seama c cei d!i &r&ai su$# #rimi"i de re/e. El 'i cere i$#erl!cu#!rului su
s1"i %u$ sem$#ura su& '$#re&areE dar &r&a#ul e:i#E de #eama c aceas# ,Br#ie se *a %s#ra "iE
'$#r1! :iE *a de*e$i c!m%r!mi#!are. )aes#rul 'l li$i"#e"#e:
G 7Br#ia *a fi ars %es#e cB#e*a cli%e su& !c,ii *!"#riO
A"a "i face. Ca/li!s#r! '$d!aie %er/ame$#ul '$ d!u "i cere celuilal# *i:i#a#!r s1l sem$e:e
"i el. -u% ce d!cume$#ul es#e 'm%#uri# '$ %a#ruE Ca/li!s#r! '"i %u$e "i el %arafa. $#re #im%E
L!re$:a a a%ri$s ! s!&i a"e:a# %e ! msu r!#u$d de fier f!r=a#. Ca/li!s#r! *i$e la ea "i 'i
'$#i$de %er/ame$#ul. 6i:i#a#!rii $u !&ser* cE '$ #im% ce fcea cei cBi*a %a"i care1l des%reau
de s!ia saE Ca/li!s#r! a sc,im&a# %e $e*:u#e %er/ame$#ul '$d!i# cu u$ al#ul ide$#icE ce %ur#a "i
elE %e %ar#ea *i:i&ilE sem$#ura sa. L!re$:a i$e ,Br#ia deasu%ra flcril!rE '$ #im% ce
%salm!dia: ciuda#e cu*i$#e ma/ice. Ca/li!s#r! se a%r!%ie de L!re$:a "i se f!l!se"#e de aces#
m!me$# %e$#ru a1i s#recura %e $e!&ser*a#e '$ &u:u$ar %er/ame$#ul au#e$#ic. $ %relu$/irea
aceleia"i mi"criE ! '$c!$=!ar cu &raeleE ca "i cum ar d!ri s adau/e fluidul su la acela al
%re!#esei. La rB$du1iE Ca/li!s#r! r!s#e"#e cB#e*a cu*i$#e ma/ice. $ reali#a#eE ei c!mu$ic '$#r1!
lim& de $e'$eles: %e$#ru a1i %rice%eE !as%eii ar #re&ui s cu$!asc cu*i$#ele de &a: di$ ara& "i
sicilia$.
Ca/li!s#r! se afla '$ faa u$ei dileme: dac rs%u$de c re/i$a are c!lierul "i dac mai
#Br:iu a%ar d!*e:i care dem!$s#rea: c )aria1A$#!a$e#a se afl la !ri/i$ea aces#ei afaceriE #!#ul
se *a sfBr"i cu &i$e "i re/ele 'i *a fiE desi/urE recu$!sc#!rE dar dac se d!*ede"#e c re/i$a $u
es#e ames#eca# '$ *reu$ fel '$ aceas# $eferici# '$#Bm%lareE *a a*ea %ar#e de di:/raie "i
decdere. -ac rs%u$de c re/i$a $u are c!lierulE su$# %!si&ile d!u i%!#e:e: fie c re/i$a es#e
$e*i$!*a# "i Ca/li!s#r! *a ie"i di$ aceas# is#!rie "i mai res%ec#a# '$cE fie c re/i$a es#e
*i$!*a# "iE '$ aces# ca:E /,ici#!rul *a #rece dre%# u$ $e%rice%u#. -eci rs%u$sul su #re&uie s fie
des#ul de erme#ic %e$#ru a e*i#a #!a#e ca%ca$ele.
F!l!si$d cu*i$#e $e'$elese de !as%eiE el 'i #ra$smi#e L!re$:ei s!luia sa la aceas#
%r!&lem s%i$!as. Femeia las %er/ame$#ul fals s cad '$ f!cul %urifica#!r "iE '$ #im% ce
Ca/li!s#r! face cB#e*a %ase ma/ice deasu%ra %er/ame$#ului mis#ui# de f!cE L!re$:a dis%are
discre#. A=u$s '$ camera saE ea desc,ide &ile#ul "i se /r&e"#e s $!#e:e %e el rs%u$sul dic#a# cu
%ui$ #im% '$ai$#eP %a$a :/Brie %er/ame$#ul "i u$ mir!s ciuda# '$ce%e s se rs%B$deascP
L!re$:a scrie cu ! cer$eal sim%a#ic %re%ara# di$#r1u$ ames#ec su&#il de lmBi "i de :eam de
cea%. -u% ce rB$durile scrise se usucE ea '$d!aie %er/ame$#ul "i 'l rsuce"#e '$ a"a fel '$cB# s1
l %!a# i$#r!duce '$#r1u$ #u& de lem$ as#u%a# cu u$ d!%. A%!i desc,ide '$ li$i"#e ! c!li*ie
circular di$ care iese u$ su%er& %!rum&el. Cu a=u#!rul u$ei %a$/lici r!:E lea/ #u&ul de /,earele
%srii "iE i$B$d1! la %ie%#E se '$drea%# s%re u$ mic &ud!ar '$*eci$a# cu la&!ra#!rul de
as#r!l!/ie. A%!i desc,ide fr :/!m!# ! #ra% secre#. 6i:i#a#!riiE aflai cu s%a#eleE $u *d $imicE
mai ales c su$# fasci$ai de i$ca$#aiile maes#rului. L!re$:a d drumul %!rum&elului '$ direcia
l!r "i '$c,ide %e da# #ra%a. Y/!m!#ul ari%il!r 'i face %e cei d!i marc,i:i s #resarP ei urmresc cu
%ri*irea %!rum&elul ce :&!ar de c!l!1c!l!E '$crca# cu ciuda#a1i %!*ar. Pasrea cade =!sE dar
Ca/li!s#r! rmB$e $emi"ca# "i cere *i:i#a#!ril!r s desc,id #u&ul. S%re marea l!r mirareE /sescE
refcu#E %er/ame$#ul ce fusese ars su& !c,ii l!r. l desc,id cu '$fri/urareE dar $u *d $ici u$
rs%u$sE "i as#a fii$dcE %e$#ru a s%!ri mis#erulE #!#ul fusese scris cu cer$eal sim%a#ic. -ar
'$ai$#e de a a*ea r/a:ul s1"i ara#e dece%iaE Ca/li!s#r! le %!ru$ce"#e s #reac f!aia %e deasu%ra
flcril!r "i s re%e#eE du% elE urm#!arele #rei cu*i$#e:
G E$!c, F PassaA F 6!r/eiO
Rs%u$sul mul# a"#e%#a# se i*e"#e '$ce#E su& %e$#acluE li#erele %ar a se $a"#e di$ $ea$#E la
'$ce%u#E su$# a&ia *i:i&ileE a%!i se dese$ea: ca ! li$ie de cul!area ce$u"ii. Pe %er/ame$# %!a#e fi
ci#i# urm#!area fra:E al crui se$s es#e di$#ru '$ce%u# $edeslu"i#: H-iama$#ele cer sB$/ele
re/il!rI. Aces#e cu*i$#e desc,id #!a#e %!rile. HSB$/ele re/il!rI %!a#e face alu:ie la )aria1
A$#!a$e#aE dar se %!# la fel de &i$e referi la >ea$$e de La )!##eE care es#e ! au#e$#ic desce$de$#
a Casei de 6al!is. -ar dac e *!r&a de ! %r!feieM A#u$ci aceas# fra: ar %re:ice mari #ul&urriE
e*e$ime$#e %ri$#re care afacerea c!lierului "i sca$dalurile ce *!r i:*!r' di$ ea $u su$# decB# :!rii
%ali:iE %re*es#i#!ri de fa%#e '$fric!"#!areE ai :ilei cB$d m!$ar,ia *a fi '$eca# '$ sB$/ele lui
Lud!*ic al K6I1lea.
Aces# m!d de a ie"i di$ '$curc#urE de"i f!ar#e &i$e re/i:a#E a f!s# marea /re"eal a lui
Ca/li!s#r!. Re/ele "i a$#ura=ul su au cre:u# c ma/icia$ul refu:a s1"i f!l!seasc %u#erile %e$#ru
a de:*lui ade*rul. -e aici "i %B$ la a /B$di c fusese %r#a" la dis%ariia &i=u#erieiE $u mai era
decB# u$ %as "i du"ma$ii si se /r&ir s1l fac. -e aici i se #rase %ieirea.
CurB$d cerce#rile a*eau s desc!%ere c!m%l!#ul '$ care fusese #BrB# mul# %rea $ai*ul
cardi$al de R!,a$. Re/i$a %e care ! *:use '$ /rdi$ile di$ 6ersailles era de fa%# ! %r!s#i#ua# ce
sem$a *a/ cu )aria1A$#!a$e#a "i care =ucase acel r!l %e$#ru &a$iE sem$#urile erau falsuri
/r!s!la$eE H#rimisulI re/i$eiE cel care luase cu#iaE era u$ c!m%lice. >ea$$e de La )!##e se f!l!sise
de farmecul ei "i de $ai*i#a#ea f!s#ului ei ama$# %e$#ru a s*Br"i acea mare escr!c,erie. Ea
dem!$# c!lierul "i #ie di$ $!u %ie#rele %e$#ru a le *i$deE ! %ar#e la Paris "i ! %ar#e la L!$dra.
Pla$ul fusese &u$E >ea$$e 'l cu$!"#ea &i$e %e cardi$alE %e$#ru a e*i#a sca$dalulE el ar fi %l#i#
discre# c!lierulE dac &i=u#ieriiE '$s%imB$#aiE $u s1ar fi dus s s%u$ #!#ul la 6ersailles.
-!am$a de La )!##e fu ares#a# '$ :iua de 5 au/us#. -u% cB#e*a :ileE ! mic #ru% *i$e
la Ca/li!s#r!. $$e&u$i# de fricE aces#a #!cmai se %re/#ea s se a%ere cu ! &ar de fierE dar
!fierul 'i s%u$e scur# c !rice re:is#e$ es#e i$u#il:
G -!m$uleE *i$ di$ !rdi$ul re/elui. Am cu mi$e :ece !ame$i &i$e '$armai "i care $u se
#em de *r=i#!ri. Urmai1mL
-us la @as#iliaE Ca/li!s#r! '"i %e#recu aici !%# lu$i de :ileE '$c,is '$#r1! celul "i fr s
*ad ! fii$ *ie. S!ia sa fu '$c,is '$#r1! al# ari% a f!r#reei. A&ia '$ lu$a mai a a$ului
urm#!r c!$#ele de Ca/li!s#r! a*ea s fie %us fa '$ fa cu =udec#!rii si. Nu i se %u#u aduce
$ici ! '$*i$uire '$ afar de aceea de a fi fcu# cB#e*a %r!feii im%rude$#e. Fu declara# $e*i$!*a#P
re/ele 'i ddu #!#u"i !rdi$ s %rseasc Parisul '$ d!u:eci "i %a#ru de !re "i re/a#ul '$ #rei
s%#mB$iE i$#er:icB$du1i s se mai '$#!arc *re!da# '$ ar.
-iama$#ele $u au mai f!s# /si#e $ici!da# "iE '$ urma aces#ei '$#Bm%lriE &i=u#ierii au f!s#
'$ %ra/ul rui$ei. Cardi$alul de R!,a$ fu #rimis la m$s#irea La C,aise1-ieu di$ Au*er/$eE
%r!s#i#ua#a care =ucase r!lul re/i$ei /siE la ie"irea di$ '$c,is!areE ! mulime de %re#e$de$i "i se
cs#!ri cu u$ !fier al re/eluiE >ea$$e de La )!##e fu &iciui# '$ %iaa %u&licE '$sem$a# cu
fierul r!"u %e umrE cu 7E care1i desem$a %e ,!iE "i '$c,is la Sal%[#riereE u$de rmase a%r!a%e
d!i a$iE du% care i:&u#i s e*ade:e "i s se 'm&arce s%re A$/lia. Aceas# '$#Bm%lare :/uduise
m!$ar,ia di$ #emeliiE $ime$i $u *!ia s cread '$ $e*i$!*ia re/i$ei "i ! mare ur se de:l$ui
'm%!#ri*a celei %e care %!%!rul ! $umea cu dis%re Aus#riaca. Re*!luia era %e cale s
i:&uc$easc: H-iama$#ele cer sB$/ele re/il!rIE %re:isese Ca/li!s#r!.
-u% ce cerur :adar$ic au#!ri#il!r ! su# de mii de li*re ca des%/u&ire %e$#ru casa l!r
%rda# '$ #im%ul cB# fuseser '$c,i"iE Ca/li!s#r! "i L!re$:a %rsir Fra$a %e$#ru #!#deau$a. Au
'$cerca# s1"i refac a*erea '$fii$B$d l!=a e/i%#ea$ de la R!ma. -ar #ri&u$alul I$c,i:iiei
*e/,ea. Ares#a# ca ilumi$a# "i fra$cmas!$E c!$sidera# ere#icE Ca/li!s#r! a f!s# c!$dam$a# la
m!ar#e '$ a$ul 59. FcB$du1i1se ! fa*!are s%ecialE %edea%sa i se c!mu# '$ '$c,is!are %e *iaE
sfBr"i# de %u#eri "i s#ul de #!a#eE c!$#ele muri la *Brs#a de ci$ci:eci "i d!i de a$iE du% "ase a$i
%e#recui '$dr#ul :iduril!r '$al#e ale u$ui cas#el di$ 'm%re=urimile Ora"ului E#er$. -ar '$ Eur!%a
sufla u$ *B$# $!u "i #ri&u$alele reli/i!ase '"i #riau ul#imele cli%e ale %u#erii. Ele a*eau s dis%ar
curB$dE relic*e ale u$!r re/imuri &les#ema#e.
$ 59E ele mai fceau '$c ra*a/ii. Iar f!ra sa ma/ic $u l1a 'm%iedica# %e Ca/li!s#r! s
fie cea di$ urm *ic#im a I$c,i:iiei.
G 0 G
CONTELE -E SAINT12ER)AIN 3I )IRACOLUL -IA)ANTELOR
G -!m$uleE s%use re/eleE ia# cele "ase diama$#e mici des%re care *1am *!r&i#. Pu#eiE '$
faa meaE s le facei mai mariM
C!$#ele de Sai$#12ermai$ ia cu delica#ee cele "ase %ie#ricele scum%e di$ mB$a re/elui "i
le '$"iruie %e u$ c!*!ra" de ca#ifea al&as#r. A%!i se ui# la ele cu mare a#e$ieE %e$#ru a se
c!$*i$/e de lim%e:imea l!r des*Br"i#P mulumi# de ce *edeE d cu /ra*i#a#e di$ ca% "i '$ce%e s
"!%#easc $i"#e f!rmule alc,imice cu $e%u#i$a de '$eles.
Re/ele se f!l!se"#e de acea cli% %e$#ru a %ri*i =ur1'm%re=ur %ri$ '$c%ere. El 'i druise
c!$#elui aces# a%ar#ame$# '$ urm cu u$ a$E dar %B$ a#u$ci $u *e$ise $ici!da# s1l *ad. Tre&uie
s s%u$em c era des#ul de /reu %e$#ru Lud!*ic al K61lea s %lece di$ cas#elul C,am&!rd %e$#ru
a *e$i '$ aceas# de%e$di$ fr s1"i i$#ri/e sui#a "i s %r!*!ace ! ade*ra# rs#ur$are a
%r!#!c!lului. -ar curi!:i#a#ea '$*i$seseE cci *!ia s "#ie cum ara# l!cui$a u$ui alc,imis# ce se
&ucura de faima de a fi $emuri#!r. Re/ele se ui# a#e$#. Nu *ede cu%#!rul #radii!$alL Nici
alam&icul "i $ici *re! re#!r#. Ce dece%ieL I1! c!mu$ic d!m$ului de Sai$#12ermai$. Aces#a
surBde cu fi$ee "i 'i d urm#!area eJ%licaie: a lucra# mul#e sec!le de1a rB$dulE '$ mul#e
la&!ra#!arede alc,imieE "i "i1a %s#ra# me#alele "i su&s#a$ele cu %u#eri miracul!ase %re%ara#e de el
!di$i!ar. A"a se faceE s%u$e c!$#eleE c acele *re! d!u:eci de cu#iue a"e:a#e %e masa lui de
lucru "i %e e#a=ere c!$i$ %r!duse alc,imice cu efec#e ma/ice "i mis#eri!ase. $s!i$du1"i *!r&a cu
fa%#aE c!$#ele a%uc la '$#Bm%lare u$a di$ case#eE fcu# di$ lem$ scul%#a#E ! desc,ide "i 'i ara#
)aies#ii sale ce cu%ri$de. Re/ele se a%leacE se ui# "i !&ser* %e fu$dul ei ! %ul&ere me#alic
f!ar#e s#rluci#!are:
G E u$ %raf de %r!#ecie cu %r!%rie#i s%ecialeE aci!$ea: la rece "i '$l#ur $u $umai
#!a#e $ea=u$surile %e care le are u$ creu:e# *BrB# '$#r1u$ cu%#!rE dar "i #!a#e celelal#e !%eraiu$i la
cald $ecesare #ra$smu#rii %lum&ului '$ aur.
Re/ele ascul# aces#e eJ%u$eri #e!re#iceE dar a"#ea%# mai ales dem!$s#raia %rac#ic.
-!m$ul de Sai$#12ermai$ desc,ide ! al# cu#ie F di$#r1u$ me#al de cul!are '$#u$eca# F "i sc!a#e
di$ ea ! cu#iu r!#u$dE %arc di$ lem$ de meri"!r. Ridic cu /ri= ca%acul %la# al cu#iei "i %u$e
'$ ea cele "ase diama$#e ale re/elui. Presar deasu%ra l!r %ili#ura me#alic ar/i$#ieE ac!%er cu#ia
cu ca%acul "i ! scu#ur %u#er$ic #im% de *re! d!u mi$u#e. A%!i desc,ide di$ $!u cu#ia "i se ui#
a#e$# '$u$#rul ei. Cu faa lumi$a# de u$ surBsE se '$#!arce s%re re/alul su !as%e#e. )aies#a#ea sa
aru$c '$u$#ru ! %ri*ire "i desc!%er u$ si$/ur diama$#E $es%us de frum!s "i mare cB# cele "ase
%ie#re %e care le '$credi$ase c!$#elui lua#e la!lal#. Re/ele $u '$dr:$e"#e s1l a#i$/E ca "i cum
s1ar #eme c ! s dis%arE dar Sai$#12ermai$ 'l '$cura=ea::
G Es#e diama$#ul *!s#ruE Sire: su$# cele "ase diama$#e u$i#e '$#re ele.
Re/ele ia '$ mB$ mi$u$a#ul diama$#E 'l admir cu !c,i de eJ%er# f!rma "i cul!area "i se
declar '$cB$#a#.
G i mulumescE d!m$ule de Sai$#12ermai$E aceas# %ia#r es#e mal %!#ri*i# ca %!d!a&
%e$#ru c!rsa=ul d!am$ei de P!m%ad!ur.
C!$#ele se '$cli$ cu res%ec# "i #ace. Re/ele #ace "i elE cerce#B$d diama$#ul '$ ra:ele
s!arelui care i$#r %ri$ fereas#r. Se /B$de"#e la mirac!l. El $u crede '$ aceas# !%eraie ma/ic.
Cu#iua di$ lem$ de meri"!r seam$ '$#!cmai cu cea f!l!si# la Cur#eE a$ul #recu#E de u$
scama#!r %rice%u#. Ar#is#ul &i$e*!ise s1i ara#e re/elui #!# meca$ismul. U$ ca%ac cu fu$d du&lu 'i
'$/duia s camufle:e micile !&iec#e a"e:a#e '$ cu#ie "i s desc!%ere u$ !&iec# mai mareE ascu$s
'$ai$#e '$ i$#eri!rul ei. Ar#is#ul 'i uimise %e cur#e$iE #ra$sf!rmB$d as#fel &!a&ele de /rBu '$ %erle.
Lud!*ic al K61lea es#e c!$*i$s c "i c!$#ele f!l!se"#e aceea"i me#!d. l admir mul# %e d!m$ul
de Sai$#12ermai$ %e$#ru *as#ele lui cu$!"#i$e "i %e$#ru &u$a sa dis%!:iieE dar $u crede '$
%u#erile1i !cul#e. Ru%B$d #cereaE 'i %u$e c!$#elui urm#!are '$#re&are i$sidi!as:
G -ar u$de ai /si# u$ diama$# a#B# de frum!sM
G SireE du% cum *1am mai s%usE el $u1i decB# suma cel!r "ase diama$#e ale *!as#reE 'i
rs%u$de Sai$#12ermai$ fr s se #ul&ure.
G DO D#O Adau/ Lud!*ic al K61leaE '$#r1! &u$ :iE #!# 'mi *ei de:*lui !ri/i$ea
a*erii dumi#ale. OricumE "#iu c ! f!l!se"#i cu /e$er!:i#a#e. As#a mi1ar fi de a=u$sE dac $1a" fi
a#B# de curi!sO Nd=duiescE a"adarE c '$#r1! &u$ :iO
3i re/ele 'l c!$duse %rie#e$e"#e %e d!m$ul de Sai$#12ermai$ s%re a%ar#ame$#ele re/ale
u$de 'i a"#e%#au cur#e$ii.
$ a$ul 54; se 'm%li$esc :ece a$i de cB$d '$#rea/a Fra$ e fasci$a# de c!$#ele de Sai$#1
2ermai$. Nime$i $u "#ie ci$e es#e el. Si/ur e c $u1i $ici c!$#e "i $ici di$ familia Sai$#12ermai$E
$u i se cu$!a"#e $ici mcar %re$umeleE des%re mis#eri!asa sa %ers!$ali#a#e circul cele mai
$s#ru"$ice :*!$uri. 6!r&e"#e %erfec# fra$ce:aE dar cu u$ u"!r acce$# s#ri$E "i se eJ%rim cu
aceea"i u"uri$ '$ e$/le:E /erma$E i#alia$E s%a$i!l "i %!r#u/,e:. Es#e c!$sidera# rB$d %e
rB$d fiul &as#ard al u$ei re/i$e s%a$i!leE u$ ie:ui# %!r#u/,e:E u$ s%i!$ /erma$ sau u$ e*reu di$
@!rdeauJ. 3iE %e$#ru c $ime$i $u1i cu$!a"#e ade*ra#a ide$#i#a#eE es#e su%ra$umi# Omul
)irac!lel!r. Cci s1ar %rea c dei$e #ai$e s#r*ec,i "i c es#e $emuri#!r. i e*!c %e re/ii di$
#recu# ca "i cum i1ar fi cu$!scu# "i re'$*ie is#!ria cu a#B#a %reci:ie '$cB# $ime$i $u %u$e la '$d!ial
%u#erea lui de a s#r&a#e sec!lele "i de a fi *e"$ic #B$r. )arc,i:a de P!m%ad!ur $u se mai sa#ur
'$#re&B$du1l des%re !ame$ii de al#da#:
G Cum era Fra$cisc IM E u$ re/e %e care l1a" fi iu&i#O
G Era f!ar#e &i$e*!i#!rE 'i rs%u$de Sai$#12ermai$E %ca# c era %rea %#ima". I1a" fi da#
cu dra/ i$im u$ sfa# care l1ar fi feri# de #!a#e $e$!r!cirileO -ar $u l1ar fi urma#O
G Cur#ea lui Fra$cisc I era cu ade*ra# fas#u!asM )ai '$#rea& fa*!ri#a.
G -aE dar cea a $e%!il!r lui ! '$#recea cu mul#E iar %e *remea )ariei S#uar# "i a
)ar/are#ei de 6al!is era u$ l!c '$cB$##!rE u$ #em%lu al #u#ur!r %lceril!rE cci 'i %u#eai desf#a
aici "i s%iri#ul. Cele d!u re/i$e erau f!ar#e '$*a#eE fceau *ersuri "i era ! fericire s le asculiO
G 6!r&ii de %arc ai fi *:u# #!a#e aces#ea cu %r!%rii dum$ea*!as#r !c,iE eJclamE
%li$ de e$#u:iasmE frum!asa marc,i:.
-ar Sai$#12ermai$ se laud arare!ri cu $emurirea lui. -im%!#ri*E u$e!ri el ! $ea/ cu
s#r"$icieE dar cu a#B#a umili$ "i cu ! lucire a#B# de ir!$ic '$ %ri*iriE '$cB# $e/aiile sale su$#
lua#e mai curB$d dre%# ! mr#urisire ascu$sE dre%# ! #ai$ '$fric!"#!are ce i1a f!s# smuls fr
*!ie.
G Am ! f!ar#e &u$ mem!rie "i am ci#i# mul# is#!rie ' Fra$eiE s%u$e el cu m!des#ie.
U$e!ri m dis#re: lsB$d s se cread c am #ri# '$ *remuri s#r*ec,iO
C!$#ele de Sai$#12ermai$ #rie"#e di$ mis#er "i se '$c!$=!ar cu e$i/me. $ aceas#a c!$s#
ade*ra#ul su /e$iu. El '"i eJ%rim "#ii$a '$ *ersuri "iE '$ !&scuri#a#ea %!emel!r sale se
deslu"e"#e %ece#ea alc,imis#ului:
Cerce##!r curi!s al '$#re/ii $a#uriE Am cu$!scu# '$ce%u#ul "i sfBr"i#ul )arelui $#re/.
Am *:u# aurul '$ mi$E I1am '$eles ma#eria "i i1am sur%ri$s smB$a.
T!a#e #eJ#ele scriseE #!a#e cu*i$#ele r!s#i#eE #!a#e /es#urile fcu#e de el su$# %li$e de
su&'$elesuriE ciuda#ul "i *eselul !m %are c %s#rea: cu /reu ! #ai$ ce1l a%as a#B# de mul#
'$cB#E fr s *reaE '$ s%usele sale mai sca% u$ele lucruri ce dau de &$ui#O Nu duce *iaa
luJ!as a u$ui mare se$i!rE dar e %li$ de diama$#eE le %!ar# %e ,ai$eE %e %lrieE la i$elele de %e
de/e#ele sale lu$/i "i fi$eE %re#u#i$de$i. @i$e'$elesE $ime$i $u se mirE d!ar su$# fa&rica#e de el.
Lud!*ic al K61lea 'l i$*i# adese!ri %e Sai$#12ermai$ la su%eurile i$#ime %e care 'i %lace
s le deaE '$ c!m%a$ia d!am$ei de P!m%ad!urE la )icul Tria$!$. C!$#ele $u se a#i$/e de *i$uri
"i a&ia dac ciu/ule"#e di$ felurile de mB$careE s%u$e c i$e u$ re/im "i &ea cu mare %lcere u$
ames#ec %e care1l $ume"#e ceaiul su de *ia lu$/E fcu# di$ fru$:e de simi$ic,ieE semi$e de
mrar "i lem$ de sa$#al. )$B$c %ui$E dar '$suflee"#e '$#rea/a adu$are is#!risi$du1"i ami$#irile
"i #!i 'i ascul# %!*e"#ile '$ cea mai de%li$ li$i"#e. -ar Lud!*ic al K61lea se #!# '$#rea& de u$de
are c!$#ele aseme$ea &!/ii "i d %!ru$c s se fac ! cerce#are secre#. Ne"#ii$d $imic de #!a#e
aces#eaE Sai$#12ermai$ c!$#i$u s1i uimeasc "i s1i #ul&ure %e cei ce1l ascul#. P!*es#irile sale
%ar a desc,ide ! fereas#r s%re ! lume %aralel. As#felE 'i %lace s1"i aduc ami$#e de u$ #B$r
$!&il di$#r1u$ !ra" di$ $!rdE care %re#i$dea c a*usese a#B# de mul#e femei '$cB# se s#urase de ele
"i cu#a $!i em!ii:
G )i1ar #re&ui ! f%#ur su%ra$a#ural. mi *!i %e#rece $!a%#ea '$ cimi#ir "i *!i c,ema
m!riiE le s%usese el %rie#e$il!r.
Ace"#ia l1au im%l!ra# s re$u$e la %la$ul lui $es&ui#E dar el $u *ru s1i ascul#e "iE %e la
mie:ul $!%iiE se duse '$ cimi#irul !ra"uluiE se '$c!$=ur cu u$ cerc ma/ic "iE %ri$ im%recaii
'$fric!"#!areE '$cerc s #ul&ure s!m$ul m!ril!r. -e!da#E '$ li$i"#ea de %e cBm%E #B$rul au:i !
*!ce de femeie care cB$#a dum$e:eie"#e. Fermeca#E se ridic "i fu/i s%re frum!asa crea#urE ! /si
"iE %li$ de '$dr:$eal "i %a#imE *ru s ! 'm&ri"e:e:
G Eu $u %!# a%ari$e decB# u$ui s!E s%use ea.
G F!ar#e &i$eE #e iau de s!ieE rs%u$se #ul&ura# #B$rulE ia# i$elul meu "i d1mi1l %e al
#uE *!m fi l!/!d$ici.
3i cei d!i iu&ii au rmas 'm%reu$E u$ii %e u$ m!rmB$# %B$ la i*irea :!ril!r. CB$d
s!arele se ar# ia !ri:!$# se des%rirE f/dui$du1"i c se *!r '$#Bl$i di$ $!u '$ acela"i l!cE '$
$!a%#ea urm#!are. -ar #B$rul '"i sa#isfcuse ca%riciul "i ui# de =urmB$#. CB$d se ls searaE se
duse acas "i se culc. Pe la mie:ul $!%iiE au:i cum u"a camerei se desc,ide "i simi ! f!rm
'$/,ea# i$#rB$d '$ %a# "i culcB$du1se lB$/ el. -e1a#u$ciE $u mai a*u li$i"#e. Oriu$de se duceaE
fa$#!ma 'l urmrea.
G $#Bm%larea a fcu# s1l '$#Bl$escE %!*es#e"#e c!$#ele de Sai$#12ermai$. I1am s%us
#B$rului $!&il s mulumeasc lui -um$e:eu c m1a cu$!scu# "i i1am %!ru$ci# s se r!a/e %B$
la mie:ul $!%ii. La d!us%re:ece fr u$ sfer#E am dese$a# %e %!dea u$ #riu$/,i s!larE l1am
s#r!%i# cu %arfumuri "i a%!i l1am a"e:a# '$ mi=l!c %e im%rude$#ul l!/!d$icE i$#er:icB$du1i s ias
di$ #riu$/,iE !rice s1ar '$#Bm%la. @#u mie:ul $!%ii. U"a se '$#redesc,ise "i fa$#!ma '$ai$# %B$
la mar/i$ile #riu$/,iului.
G Es#e s!ul meuE s%use fa$#!ma.
G Pri$ '$"elciu$eL Cci #u $u e"#i u$ l!cui#!r al lumii aces#eia. -1i '$a%!i i$elulL
G NuE $u aiciE ci ac!l! u$de mi l1a da#.
G FieL 6!m mer/e ac!l! 'm%reu$.
T!i cei di$ =urul mesei '$ce%ur s #remure ascul#B$d %!*es#irea lui Sai$#12ermai$:
G Nu * *!i *!r&i des%re lu%#a %e care a #re&ui# s1! dau. PB$ la urmE am ie"i# *ic#!ri!s.
TB$rul aru$c i$elul %e m!rmB$#ul %e care s##use cu fa$#!ma. Fa$#!ma 'i '$a%!ie i$elul %rimi#
"i a%!i am rmas si$/uri. A d!ua :iE cB$d m1am #re:i#E mi s1a adus ! scris!are di$ %ar#ea #B$rului
$!&il. -u% ce m1a %rsi#E '$ l!c s se duc la el acasE &#use la %!ar#a u$ei mB$s#iriE ce fusese
su& %r!#ecia s#r&u$il!r si. S%use c *e$ise s 'm&race ,ai$a m!$a,al. A muri# du% #rei:eci "i
ci$ci de a$iE '$c!$=ura# de cele sfi$#e.
T!#ul ar fi %u#u# c!$#i$ua as#fel la $esfBr"i#E c!$#ele #ul&urB$du1"i !as%eii "i
'$s%imB$#B$du1i cu %!*e"#ile sale de di$c!l! de m!rmB$#E dac re/ele $u ar fi %rimi# '$ cele di$
urm ra%!r#ul secre# al %!liiei cu %ri*ire la Sai$#12ermai$ "i la a*erea sa. Re/ele fu f!ar#e
#ul&ura#. $#r1! searE %lecB$d de la masE el se '$#!arse s%re Sai$#12ermai$ "i 'i %use urm#!area
'$#re&areE '$ a%are$ $e*i$!*a#:
G -!m$uleE dum$ea#a care "#ii a#B#ea lucruri des%re lumea aceas#a "i des%re cea de
di$c!l!E $1ai %u#ea cum*a s1mi s%ui u$de se afl maes#rul -umasM
Sai$#12ermai$E care de !&icei era *!r&re "i se simea '$ lar/ul luiE $u1"i %u#u ascu$de
#ul&urareaE %li "i amui.
$ acea *remeE a%r!a%e #!a# lumea cu$!"#ea mis#erul maes#rului -umas. T!#u"iE %ri$#re
cur#e$ii cei mai #i$eri se mai aflau "i alii care $u au:iser $imic des%re aceas# '$#Bm%lare
ciuda#. U$ &#rB$ is#!ri!/raf ! %!*es#i %e$#ru ei.
$#Bm%larea a*usese l!c cu ! =um#a#e de sec!l '$ urmE '$ a$ul 5;;. U$ &#rB$ de
$!u:eci de a$iE %u#red de &!/a#E f!s# %r!cur!r la C,B#ele#E l!cuia %e s#rada 7ir!$delle. 6eci$ii 'l
&$uiau c se !cu% cu ma/iaE ceea ce era %r!&a&il ade*ra#E de *reme ce %usese s i se
c!$s#ruiascE %e casa lui luJ!asE u$ #ur$ule f!ar#e asem$#!r cu cel %e care1l f!l!sea !di$i!ar
N!s#radamusE %e$#ru a cerce#a as#rele. @#rB$ul se '$c,idea aici cu cri de *r=i#!rie "i
%er/ame$#eE descB$#a &u#uri "i fcea farmeceE dese$a ,!r!sc!a%e "i ci#ea *ii#!rul '$ s#ele.
6iaa lui era %r!/rama# cu %reci:ia u$ei cle%sidre. $ fiecare *i$eriE la !ra #rei du%1
amia:E se '$c,idea '$ '$c%erea sa #ai$ic. 3i #!# a#u$ciE de fiecare da#E %e caldarBmul s#r:ii
rsu$a :/!m!# de c!%i#e. U$ ca#Br uria" "i u$ clre '$al# de s#a#ur se i*eauE !%ri$du1se '$ faa
casei maes#rului -umas. )B$dru "i cu %ri*irea receE &r&a#ul '"i lsa ca#Brul '$ cur#e "iE fr s
&a# la %!ar# sau s se a$u$e '$ *reu$ felE i$#ra '$ casE urca #re%#ele "i %#ru$dea '$ la&!ra#!rul a
crui u" se '$#redesc,idea d!ar %e$#ru ! cli%. Aces#e fa%#e se re%e#au de muli a$i '$ "ir.
Necu$!scu#ul "i ca#Brul lui rs%B$deau /r!a:a '$ cei di$ *eci$#a#eE cci a$imalul a*ea '$ c!as#e !
ra$ desc,isE sB$/erB$d "i %li$ de %ur!iE iar clreul %ur#a %e fru$#e #rei cica#rice a#B# de r!"ii
'$cB# femeil!r li se %rea c *d #rei cr&u$i a%ri$"i '$crus#ai '$ car$e. 6i:i#a#!rul rmB$ea cu
maes#rul -umas cam ! !rE du% care %leca a"a cum *e$ise. $ cB#e*a rB$duri cBi*a &r&ai
cura=!"i '$cercaser s urmreasc acel ca#BrE dar '$#!#deau$a 'i %ierduser urma %ri$
'm%re=urimile Cimi#irului I$!ce$il!r. -rcescul ca#Br "i ciuda#ul clre de*e$iser su&iec#ul
%refera# de discuie al cel!r di$ car#ierE !ame$ii '"i %u$eau #!# felul de '$#re&ri cu %ri*ire la
mis#eri!sul %ers!$a= "i sc,im&au %reri des%re uimi#!area #i$eree a &#rB$uluiE %e a crui fa $u
se *edea $ici ! :&Brci#ur care s ara#e c #im%ul #recuse "i %es#e elO
$#r1! &u$ :i '$sE acel ri#ual ce %rea c *a #i$e ! *e"$icie lu sfBr"i#. $ :iua de +
decem&rie a a$ului 5;;E ca#Brul se i*i '$ ca%#ul s#r:ii 7ir!$delle. Era ! miercuriE la !rele :ece
dimi$eaa. Clreul urc scrileE darE cB$d i$#r '$ la&!ra#!rE maes#rul -umas sc!ase u$ s#ri/#
#eri&ilE ce fu au:i# de #!a# lumea. A%!i clreul %lec. Ca#Brul aler/a la #ra% "i %rea c1l duce "i
mai re%ede decB# al#da#. CB$d s%re sear maes#rul -umas *e$i la ci$E fiul "i fiica lui a%r!a%e
c $u1l mai recu$!scur: era '$d!i# de s%a#eE %ici!arele1i &#rB$e 'i #remurauE %e fa i se '$#i%rise
%ece#ea m!rii "i %ri*irea i se s#i$sese. S%use cel!r d!i c!%ii ai si c $u *a lua masa cu ei "i c
*rea s urce di$ $!u '$ cmrua sa de sus. 3i cum $u i:&u#eaE scria fii$d '$/us# "i a&ru%#E
#re&uir s1l duc de su&su!ri %B$ la u"a la&!ra#!rului. CB$d fiul su 'i s%use c $u *a reu"i s
c!&!are si$/urE maes#rul -umas %!ru$ci ca la !ra %a#ru s *i$ ci$e*a s1l iaE cci a*ea '$#Bl$ire
cu u$ ma/is#ra#E %rie#e$ cu el. La !ra ,!#rB#E *i:i#a#!rul *e$i "i urcE 'm%reu$ cu fiul lui
-umasE %e$#ru a1l a=u#a %e &#rB$. -esc,iser u"a "i i$#rar '$ '$c%erea secre#E dar camera era
/!al: maes#rul -umas dis%ruse.
@#rB$ul %r!cur!r fu cu#a# #im% de mai mul#e s%#mB$iE au f!s# c,emai i$/i$eri "i :idari
care cerce#ar :idurile. Se fcur #!a#e i$*es#i/aiile %!si&ileE clreul "i ca#Brul su $e/ru au f!s#
"i ei cu#ai %re#u#i$de$iO -ar #!#ul %rea a fi dis%ru# ca %ri$ mi$u$eO >us#iia 'i acu: %e
c!%iiE careE s%re a1"i d!*edi $e*i$!*iaE a #re&ui# s1"i c,el#uiasc ! mare %ar#e di$ a*ere %e u$
lu$/ "ir de %r!cese. A$ii #recurE c!%iii au muri# "i mis#erul rmB$ea de $e%#ru$s.
La mul# *reme du% aceas# '$#Bm%lareE '$ 5.+E a s!si# %e$#ru %rima !ar la Paris
c!$#ele de Sai$#12ermai$. )are"alul de @elle1Isle 'l '$#Bl$ise la Fra$Afur#E u$de era am&asad!rE "i
fusese fermeca# de aces# #B$r i$iia# ce %rea a "#i #!a#e marile #ai$e ale creaiei. F!ar#e a#ras de
*r=i#!riile de !rice felE mare"alul 'l i$*i# %e c!$#e s *i$ cu el la Paris "i 'l i$s#alea: '$ casa
luiE di$ car#ierul Sai$#1A$#!i$e. AiciE c!$#ele '"i ame$a=ea: u$ la&!ra#!r "i '$ce%e s fac #!#
felul de eJ%erie$e asu%ra refleciei lumi$iiE 'm&i$B$d "#ii$a cu e:!#erismul. Pri$ =!curi de
!/li$:iE Sai$#12ermai$ i:&u#e"#e s1l c!$*i$/ %e mare"al c el %!a#e s susci#e ima/i$ea u$!r
lucruri sau fii$e di$ Uimea cealal#. $cre:#!r '$ %u#erile aces#ui #auma#ur/E @elle1Isle 'l duce la
c%#Biul ducesei )arie1A$$e de C,B#eaur!uJE %e a#u$ci fa*!ri#a re/eluiE careE la cei d!u:eci "i
"a%#e de a$i ai eiE :cea %e %a#ul de m!ar#eE !#r*i#E fr '$d!ial fii$dc mB$case $i"#e ciu%erci.
T!i erau c!$*i$"i ca Sai$#12ermai$ ! *a sal*a %e #B$ra ama$# a re/eluiE dar aces#aE du% ce !
eJami$ea: cB#e*a cli%eE s%u$e:
G E %rea #Br:iuE mul# %rea #Br:iu. -!am$a de C,B#eaur!uJ se *a '$fi"a lui -um$e:euO
Ea muriE '$#r1ade*rE du% cB#e*a :ile. -ar aces# e"ec $u1l discredi# %e mis#eri!sul Sai$#1
2ermai$ careE $e#ul&ura#E ddu urm#!area eJ%licaie:
G Nu %u#eam s1! *i$dec. -ac a" fi fcu#1!E m1a" fi %us '$ %rime=die: de fiecare da# cB$d
ci$e*a s1ar fi !#r*i#E familia m1ar fi s!ma# s fac ! mi$u$e "i ar fi f!s# *ai "i amar de mi$e dac
*re!da# $1a" fi i:&u#i#.
Era ! eJ%licaie ciuda#E dar care a mulumi# %e #!a# lumea. P!a#e c m!ar#ea frum!asei
ducese $u1i dis%lcea '$#ru #!#ul su*era$uluiE care se s#urase de aceas# le/#ur.
)are"alul de @elle1Isle es#e a#B# de c!$*i$s de %u#erile %rie#e$ului su '$cB# 'i s%u$e
%!*es#ea maes#rului -umas. F!ar#e a#ras de aces# mis#erE Sai$#12ermai$ cule/e cB# mai mul#e
i$f!rmaii "i '$cearc s de:le/e #ai$a. Pe$#ru a isca mirac!lulE el i$*!case a#B# de des f!rele
'$#u$ericului "i f!l!sise de a#B#ea !ri u"i ascu$se "i cul!are #ai$iceE '$cB# %resimi c aici e *!r&a
de u$ su&#erfu/iu. $#r1! $!a%#eE se duce %e ascu$s '$ casa %rsi# de %e s#rada 7ir!$delle.
F!rea: '$c,i:#!area "i #rece %ra/ul '$c%erii de susE ce era de mul# *reme /!al. -u% ce !re
'$#re/i cerce#ea: %ereii "i %arc,e#ulE desc!%er u$ meca$ism ascu$s '$ %!dea. Pu$e '$ fu$ciu$e
mica ma"i$rie "i '$ faa lui a%are ! scar care c!&!ar %B$ '$ su&s!lE '$#r1! %ar#e ascu$s a
casei. Ac!l!E '$#r1! %i*$i &!l#i#E '$#u$eca# ca u$ cu%#!r "i c!lci$d de *iermiE Sai$#12ermai$
:re"#e %e =!sE la lumi$a u$ei #!reE le"ul %u#re:i# al &#rB$ului -umas. LB$/ elE ci!&urile u$ei
cu%e de a/a# "i cB#e*a a%ara#e de as#r!l!/ieE al&i#e de %raf "i ac!%eri#e de %B$:e de %ia$=e$E %ar a
%s#ra #ai$ele deri:!rii ale u$ei "#ii$e !cul#e. Sai$#12ermai$ aru$c ! %ri*ire '$ =ur "i se !%re"#e la
! case# de a&a$!s. -esc,ide cu u"uri$ lcelul "iE '$ faa !c,il!r si '$mrmuriiE a%ar !
/rmad de diama$#e scli%i#!are. Ra:ele /al&e$e ale fcliei da$sea: %e %ie#rele ce aru$c mii "i
mii de scB$#eieriO Sai$#12ermai$ '$c,ide re%ede case#a "i ! ia cu elE a*B$d /ri= s :*!rasc '$
urma lui #recerea secre# %ri$ care %#ru$sese '$ '$c%ere. -e1acum '$ai$#e es#e u$ !m &!/a#E dar
care #re&uie sa ascu$d &i$e %r!*e$ie$a a*erii sale. m%ri$d cB#e*a diama$#e cel!r %u#er$iciE 'i
*a fi u"!r s1i c!$*i$/ c %!a#e s fac !ricB#e *rea. -arurile /e$er!ase ale re/eluiE me$i#e s1i
'$/duie s1"i c!$#i$ue HeJ%erie$eleIE 'i *!r asi/uraE #im% de mai muli a$iE ! *ia 'm&el"u/a#
la Cur#ea Fra$ei.
-ar ia# c #!# aces# e"af!da= %are a se %r&u"i '$ cli%a cB$d re/ele 'i %u$e '$#re&area:
G Nu1mi %u#ei s%u$e u$de se afl maes#rul -umasM
Oare curi!:i#a#ea re/elui es#e $e*i$!*a# sau ascu$de *re! ca%ca$M S fie !are &$ui# c
a =efui# cada*rul &#rB$uluiM La '$ce%u#E Sai$#12ermai$ se &Bl&Bie. E %e$#ru %rima !ar cB$d
marea lui si/ura$ de si$e %are a1l %rsi:
G 6edeiO as %u#eaO SireO -arO
G -ar ceM l '$#reru%se d!am$a de P!m%ad!urE e$er*a# de "!*irile lui.
G -ar mi1e f!ar#e #eam cE dac de:*lui ceea ce "#iu des%re aceas# #eri&il %!*es#eE !
eJ%u$ %e )aies#a#ea *!as#r la mari %rime=diiO 3i %e dum$ea*!as#rE d!am$.
$ cB#e*a cli%e Sai$#12ermai$ "i1a rec%#a# si/ura$a de si$e. El %u$e '$ *!r&ele sale !
d!: a#B# de mare de erme#ismE de ma/ie "i de sum&re alu:iiE '$cB# 'i descura=ea: %B$ "i %e cei
mai '$dr:$eiE fcB$du1i s re$u$e la c!$#i$uarea i$*es#i/aiil!r. T!#u"iE la '$ce%u#E d!am$a de
P!m%ad!ur d di$ umeri "i 'i cere i$sis#e$# c!$#elui s de:*luie #!# ce "#ie des%re #e$e&r!asa
'$#Bm%lare:
G T!a#e as#ea su$# %r!s#iiL 6!r&iiE d!m$ule c!$#eE * r!/L
G 6!r&iiE d!m$ule de Sai$#12ermai$E * ru/mE i$sis# re/ele.
-u% ce se %reface c se recule/e cB#e*a cli%eE c!$#ele le s%u$eE de %arc s1ar fi ,!#rB# s
'$fru$#e ! mare %rime=die:
G SireE fie du% cum * es#e *!ia. $/duii1mi d!ar s '$de%li$esc '$ faa *!as#r cele
$ecesare %e$#ru a '$du%leca %u#erile di$ lumea de di$c!l!.
Sai$#12ermai$ cere ! f!aie de ,Br#ie "i #ra/e %e ea $i"#e li$ii dre%#e '$#re#ia#e de sem$e
ciuda#e "i de fi/uri as#r!l!/ice. Se c!$ce$#rea: a%!i asu%ra aces#!r ima/i$iE r!s#i$d cu*i$#e de
$e'$elesO Re/ele "i fa*!ri#a sa 'l %ri*esc la '$ce%u# amu:aiE a%!i $eli$i"#ii. E d!ar *!r&a de a
desc,ide ci $ecu$!scu#e "i de a %#ru$de '$ lumi #ai$ice. -u% *re! :ece mi$u#eE Sai$#12ermai$
'"i '$al ca%ulE 'l %ri*e"#e %e re/e '$ !c,i "i '"i eJ%u$e re*elaiile:
G SireE fie c lucr#!rii "i i$/i$erii ce l1au cu#a# %e %r!cur!rul -umas erau #!cmii de
!ame$i i$#eresai ca aceas# cerce#are s $u a=u$/ $ici!da# la ca%#E fie c ei $u1"i cu$!"#eau
&i$e meseria. Ia# ce s1a %e#recu#: '$#r1u$ c!l al '$c%eriiE a%r!a%e de u"a de la i$#rareE eJis# !
&uca# de %arc,e# m!&il. Ea ac!%er ! scar ce c!&!ar s#r&#B$d #!a#e %la$"eele "i :idurile. La
ca%#ul scrii se afl u$ ca*!u. E l!cul u$de s1a re#ras %r!cur!rul -umasE du% ce a &u# ! lic!are
care i1a reda# %u#erile "i l1a a=u#a# s %!a# c!&!r'. A%!i a '$/,ii# u$ $arc!#ic %u#er$ic "i $u s1a
mai #re:i#.
Re/ele $u1i '$s mulumi# '$#ru #!#ul de aceas# eJ%licaie #e,$ic. El 'i mai %u$e !
'$#re&are:
G Cel care1l *i:i#a era deci -ia*!lulM
G SireE dac )aies#a#ea *!as#r i$#r '$ Ordi$ul R!se1Cr!iJE m *!i /r&i s ridic "i
ul#imul *l ce ac!%er '$c aces# mis#er. -ar acum 'mi es#e cu $e%u#i$ s rs%u$d la '$#re&areE
cci m1a" eJ%u$e la cele mai mari %rime=dii.
Sai$#12ermai$ $u s%use c fcea %ar#e di$ !rdi$ul secre# R!se1Cr!iJE cciE du% cum &i$e
se "#ieE mem&ril!r aces#ei l!=i $u le es#e '$/dui# $ici!da# s1"i de:*luie a%ar#e$e$a. El ls s
%la$e:e ! '$d!ialE f!l!si$d '$ m!d s#rluci# i$si$urile "i %!me$i$d acel $ume mis#eri!sE ddu s
se '$elea/ c #ai$a maes#rului -umas era le/a# de marile e$i/me ale u$i*ersului e:!#eric.
Nime$i $u mai '$dr:$i s1i %u$ c!$#elui *re! '$#re&are des%re -umas. -ar d!am$a de
P!m%ad!urE d!r$ic s *erifice s%usele %re:ic#!ruluiE 'i %!ru$ci d!m$ului de Sar#i$eE l!c!#e$e$#
/e$eral de %!liieE s cerce#e:e casa di$ s#rada 7ir!$delle. $#r1ade*rE !ame$ii l!c!#e$e$#ului
/sesc la re%e:eal &uca#a m!&il de %arc,e#E scaraE ca*!ul "i #ru%ul maes#rului -umas.
P!*es#ea %are #ermi$a# aiciE "i #!#u"iE la %ui$ *reme du% as#aE Sai$#12ermai$ dis%are.
El %rse"#e Fra$a "i %leac la L!$dra. Prude$# di$ fireE '$elesese c marea curi!:i#a#e a re/elui
%e$#ru #ris#a %!*es#e ' maes#rului -umas %u#ea s duc la redesc,iderea d!sarului "iE ci$e "#ieE
c,iar la %u$erea lui su& acu:are. Nu #re&uia s se '$cread %rea mul# '$ $ai*i#a#ea
c!$#em%!ra$il!r si. El $u se *a '$#!arce $ici!da# '$ Fra$aE dar '"i *a f!l!si di$ %li$ le/e$da
s%re a '$curca iele. -u% A$/liaE es#e *:u# '$ Rusia "i a%!i '$ cB#e*a re/a#e /erma$e. Ara# &i$e
"iE '$ ciuda *Brs#eiE %are c $u 'm&#rB$e"#e $ici!da#E ceea ce adau/ le/e$dei sale ! aur de
ade*r. T!i 'l c!$sider $emuri#!r. El '$su"i %!*es#e"#e cum i1a cu$!scu# %e 7!mer "i %e
AleJa$dru )aced!$E %e I!a$a d?Arc "i %e 7e$ric al I61lea. $ #!a#e rile Eur!%eiE are ade%i
fer*e$i ce1l *e$erea:E %rac#icB$d u$ fel de cul# !&scur. $ cele di$ urmE se re#ra/e '$ duca#ul
da$e: Sc,les\i/E u$de '"i duce *iaa '$ %rea=ma $!ului su %r!#ec#!rE la$d/raful Car!l de 7esseE
cruia 'i !fer :il$ic d!:a de mis#er "i de as#r!l!/ie de care aces#a are a#B#a $e*!ie %e$#ru a #ri "i
a *isa.
Sai$#12ermai$ e ferici# c "i1a /si# u$ l!c u$de se sim#e la ad%!s#. Cci '$ #!a# Eur!%a
'$ce%use %ersecuia 'm%!#ri*a aces#!r ilumi$ai "i lui Sai$#12ermai$ 'i es#e f!ar#e #eam ca *B$#ul
raiu$ii s $u1l m#ure. E%!ca rai!$alismului a=u$/e la a%!/eul ei '$ 55.E cB$d la Lei%:i/ se
'$cearc %ede%sirea u$ui escr!c $umi# Sc,re%fer. -e cBi*a a$iE aces# f!s# %a#r!$ de ca&are#
rs%B$dea :*!$ul c s#udiul $ecr!ma$iei 'i '$/duia s c!mu$ice cu sufle#ele m!ril!r. El
!r/a$i:ea: '$ l!calul su "edi$e la care se i$#r cu &a$i "i '$ #im%ul cr!ra se i*esc s%iri#ele
m!ril!r. Se &ucur de '$crederea u$!r !ame$i de seamE ca ducele de C,ar#res "i ducele de
@ru$s\icAE fra$cmas!$i care l1au '$srci$a# s !r/a$i:e:e c!$#!%irea '$#re l!=ele secre#e "i
S!cie#a#ea lui IisusE di:!l*a# de %a%. Sc,re%fer a$u$ c dei$e #e:aurul ie:uiil!r "i
f/duie"#e cB#e*a mili!a$e de #aleri cel!r care1l *!r a=u#a. @a$c,erii di$ Lei%:i/ 'i dau sume
im%!r#a$#eE '$ s%era$a c *!r !&i$e marea rec!m%e$s %r!mis. F!l!si$du1se de ace"#i &a$iE
cB"#i/ai a#B# de u"!rE falsul ma/icia$ duce ! *ia de mare se$i!r. $ce#ul cu '$ce#ulE &a$c,erii
i$#r la &$uial "i1i cer ma/icia$ului d!*e:i. El le '$mB$ea: u$ %lic si/ila#E cu %!ru$ca s $u1l
desc,idE "i le d '$#Bl$ire &i$efc#!ril!r si '$#r1! &a$c di$ Fra$Afur# u$deE :ice1seE era de%us
#e:aurul. @i$e'$elesE Sc,re%fer $u a%ru la !ra fiJa#. @a$c,erii desc,id %licul "i c!$s#a# c $u
c!$i$e decB# $i"#e f!i al&eO
$ #im%ul s#aE la Lei%:i/ Sc,re%fer '"i adu$ ul#imii ade%i:
G La $!a%#e $u $e *!m culcaE le s%u$e elE cci mBi$e '$ :!riE '$ai$#e de rsri#ul s!areluiE
* *!i face s *edei ce*a ce $1ai mai *:u#.
Oame$ii se %u$ %e c,efui# "iE cB$d se i*esc :!rileE se '$drea%# s%re u$ %arc afla# la
i$#rarea '$ !ra". Pe drumE ma/icia$ul sc!a#e di$ &u:u$ar u$ %is#!l "i s%u$e:
G l *!i f!l!si '$ slu=&a cele&ri#ii mele. 6ei *edea c $u su$# u$ fars!rO
Sc,re%fer se !%re"#e '$#r1u$ l!c %us#iuE d %!ru$c ade%il!r si s $u1l urme:e "i dis%are
du% cBi*a ar&u"#i. $s!i#!rii lui #acE %ri*i$d '$#r1ac!l!E s%re a $u %ierde $imic di$ mirac!lul ce
le fusese a$u$a#. -e!da# se aude ! 'm%u"c#ur. T!i se $%us#esc s%re l!cul cu %rici$a "i1l
/sesc %e escr!c m!r#E cu u$ /l!$#e '$ #Bm%l. Ca s sca%e de =udeca# "i de ridic!lE '"i re/i:ase
%r!%ria m!ar#e.
-i$ acea :iE %u#er$ic im%resi!$a# de sfBr"i#ul drama#ic al lui Sc,re%ferE Sai$#12ermai$ se
*a mulumi s fac %re:iceri d!ar '$ f!l!sul ul#imil!r si ade%i.
$ 850E are l!c u$ e*e$ime$# ce uluie"#e %e #!a# lumea: $emuri#!rul c!$#e m!areL Es#e
'$/r!%a# '$ !r"elul EcAer$fZerd. Pre!#ul scrie '$ re/is#rul su: HCel ce1"i ddea $umele de c!$#e
de Sai$#12ermai$ "i des%re care $u a*em al#e i$f!rmaiiE a f!s# '$m!rmB$#a#E du% ! slu=&E la
&iserica di$ !ra"ul $!s#ruI. $ m!d ciuda#E du% cB#e*a s%#mB$iE di$ !rdi$ul f!s#ului su
%r!#ec#!rE Car!l de 7esseE cada*rul es#e de:/r!%a#. 7esse s%u$e c *rea s1l '$/r!a%e '$ cimi#irul
di$ Sc,les\i/O -ar cada*rul dis%are. $ a$ul urm#!rE Sai$#12ermai$E *iu "i $e*#ma#E es#e
%re:e$# '$ 2erma$iaE 'm%reu$ cu Ca/li!s#r!E la ! mare adu$are ' fra$cmas!$il!r eur!%e$i.
Aceas# a%ariie 'i '$#re"#e %e ade%ii lui '$ credi$a l!r: deci $u a dis%ru#E ci s1a dus d!ar s se
re/e$ere:e '$ *reu$ %aradis de di$c!l! de lumea *i:i&il.
-u% '$c *re! #rei a$iE es#e '$#Bl$i# la 6ie$aL @ar!$ul Li$de$ "i %rie#e$ul su Rud!lf
2rafferE %asi!$ai de !cul#ismE se ducE '$#r1! &u$ :iE la la&!ra#!rul '$ care &ar!$ul '"i face
eJ%erie$ele. -esc,id u"a "i rmB$ '$creme$ii: '$ faa l!rE la ! masE se afl Sai$#12ermai$E
rsf!i$d ! car#e. El las li$i"#i# car#ea di$ mB$E se ridic "i r!s#e"#e urm#!arele cu*i$#e:
G 3#iam c *ei *e$i aici amB$d!iE la aceas# !r.
@ar!$ul se /r&e"#e s fac !ficiile de /a:dE %u$e #acBmurile %e ! msu =!asE !fer
ilus#rului su !as%e#e %r=i#uri "i se duce '$ %i*$i s cau#e d!u s#icle de *i$ &u$E dar Sai$#1
2ermai$ surBde "i s%u$e:
G 6 '$#re& dac ci$e*a m1a *:u#E *re!da#E mB$cB$d sau &B$dO
$#r1ade*rE c!$#ele $u m$B$c $ici!da#. Se s%u$e c el se mulume"#e s se curee cu
c!=i de simi$ic,ie "i c as#a 'i d $emurirea.
Sai$#12ermai$ s%u$e c *rea s scrie "i i se aduce ! f!aie de ,Br#ieE d!u %e$e "i !
climar. )a/icia$ul ru%e f!aia de ,Br#ie '$ d!uE a"a: cele d!u =um#i %e masE u$a lB$/
cealal#E "i ia cB#e ! %a$ '$ fiecare mB$. Um%le cele d!u c!liE sem$ea: "i se '$#!arce s%re
&ar!$ s%u$B$d:
G -!m$uleE "#iu c facei c!lecie de au#!/rafe. Ale/ei u$a di$ f!iE %e !ricareE cci
c!$i$u#ul l!r es#e ide$#ic.
G E ! ade*ra# mi$u$eL S#ri/ cei d!i *ie$e:i. Cele d!u scrisuri se %!#ri*esc li$iu cu
li$iu. A"a ce*a $u s1a mai *:u#L
Sai$#12ermai$ #aceE %u$e cele d!u c!li u$a %es#e al#a "i le a%lic %e /eamE %e$#ru a le
face #ra$s%are$#e: scrisurile se su%ra%u$ %erfec#E ca "i cum $1ar fi decB# ! si$/ur f!aie. -ar Omul
)irac!lel!r las di$ mB$ f!ileE cci el a *e$i# aici %e$#ru ! cu #!#ul al# re*elaie:
G 6 %rsescE $u mai *e$ii s m *edeiE $u m mai cu#aiE *!i %rsi Eur!%a "i *!i
%leca '$ 7imalaia. ) *!i !di,$iE #re&uie s m !di,$esc. Ne *!m re*edea du% !%#:eci "i ci$ci
de a$iE '$ aceea"i :i. RmB$ei cu &i$eE * iu&esc.
La %!ru$ca $emuri#!ruluiE cei d!i %rie#e$i %rsesc la&!ra#!rul. -ar '$da# du% ie"irea l!r
se %!r$e"#e ! fur#u$ %u#er$ic. Cei d!i se '$#!rcE %e$#ru a se ad%!s#i. -ar cB$d desc,id u"aE
c!$s#a# ca Sai$#12ermai$ se fcuse $e*:u#.
H-u% !%#:eci "i ci$ci de a$iIE s%usese c!$#eleO As#a '$sem$a '$ 850. Re'$#!arcerea
Omului )irac!lel!r es#e a"#e%#a# de cel %ui$ ! fii$: de 'm%ra#ul Na%!le!$ al III1lea. El le1a
ceru# ar,i*aril!r "i is#!ricil!r s alc#uiasc u$ d!sar cu #!a#e ,Br#iile %ri*i#!are la ciuda#ul Sai$#1
2ermai$ "i %s#rea: aces#e d!cume$#e '$ &i&li!#eca sa %ar#icular di$ %ala#ul Tuileries. $#r1!
cu#ie de car#!$ *erde s#au '$/,esui#e #!# felul de scris!riE mr#urii "i d!*e:i. Na%!le!$ al III1lea
$d=duie"#e c *a asis#a la re'$#!arcerea c!$#elui de Sai$#12ermai$. -ar cderea Celui de1al
-!ilea Im%eriuE eJilul "i a%!i m!ar#ea 'i *!r sfrBma aces# *is. $ 85E c!mu$ar:iiE %li$i de furieE
dau f!c %ala#ului "i &i&li!#eca 'm%ra#ului arde '$ '$#re/ime. Iar '$ flcrile ce '$r!"esc cerul
Parisului %ier mis#eri!asele ar,i*e care ar fi %u#u# de:*lui #ai$ele u$ui $ecu$!scu# al crui $ume
a fcu s *ise:e a#B#ea /e$eraii '$ "ir: c!$#ele de Sai$#12ermai$.
II.
)AE3TRII OCULTIS)ULUI )ES)ER 3I CA-A 6IN-ECTOARE.
U$ s#ri/# '$/r!:i#!r des%ic a#m!sfera '$c!rda#. O femeie le"i$E %lB$/e '$ ,!,!#eE urlE
se r!s#!/!le"#e %e =!s "i *!mi#. Ca ! dia&!lic dBr de %rafE #ra$sa #rece la celelal#e d!am$e:
u$ele su$# cu%ri$se de e%ui:are "i murmur ru/i $e'$eleseE al#ele i:&uc$esc '$#r1u$ rBs $er*!s.
Cele mai a/i#a#e su$# duse %e da#E de c#re ser*i#!riE '$ camere i:!la#e "i cu %ereii ca%i#!$aiE
u$de '"i *!r %u#ea desf"ura #!# delirul.
Ade%ii lui )esmer su$# $umer!"iE ei se '$/rmdesc '$ marele sal!$ al u$ui %ala# di$
%iaa 6e$d]me. Perdelele su$# #raseE s!arele %rim*ra#ic "i s#rluci#!r aru$c '$ '$c%ere !
lumi$ difu:. Pe %ereiE !/li$:ile *e$eie$e '$mulesc la $esfBr"i# ima/i$ea femeil!r ce %!ar#
r!c,ii cu malac!f "i %lrii cu %e$e "i care se '$/,esuie s admire "i s a#i$/ cu mB$a *es#i#a
cad a ma/$e#i:a#!rului /erma$ A$#!$ )esmer.
O&iec#ul aces#ei curi!:i#i es#e ! cad r!#u$d di$ lem$ de s#e=arE cu diame#rul de
a%r!Jima#i* u$ me#ru ci$ci:eci "i cu ! adB$cime cam de #rei:eci de ce$#ime#riE '$c,is cu u$
ca%ac /uri#E %ri$ care ies *re! #rei:eci de #i=e de fier rsuci#e "i m!&ileE i$dis%e$sa&ile '$
%r!cesul de #ra$smi#ere a fluidului. I$iiaii "#iu c '$ i$#eri!rul c:ii se afl u$ s#ra# de $isi%
ames#eca# cu %ili#ur de fier "i s#icl %isa#E s#ra# %e care se s%ri=i$ ! c!$s#rucie fcu# di$ s#icle
ma/$e#i:a#e a"e:a#e '$ ra:e c!$ce$#riceE #!#ul fii$d scufu$da# '$ a%. @!l$a*ii F '$ ma=!ri#a#e
femei F '"i a%lic cu /ra*i#a#e ca%#ul #i=el!r me#alice %e %ar#ea &!l$a*. Cu faa c!$ce$#ra# "i
se*erE u$ele '"i freac c!$"#ii$ci!s fru$#eaE al#ele "i1au %us &ara ri/id de fier %e %ie%# sau %e
%B$#ec. Cei de fa #re&uie s ai& /ri= s $u ru% la$ul uma$ f!rma# 'm%re=urul c:iiE si$/ura
/ara$ie a &u$ei difu:ri a ma/$e#ismului *i$dec#!r. -!am$ele se i$ de mB$ "i /e$u$c,ii li se
a#i$/E darE %e$#ru a $u risca s se %r!duc *re! '$#reru%ere a la$ului ma/$e#ic "i deci a
#ra$smisiei ma/iceE )esmer a '$#i$s u$ fir de me#al careE fiJa# de cad cu u$ i$elE '$l$uie
%ici!arele fiecrei &!l$a*e. T!a# lumea %s#rea: ! #cere reli/i!as "i ascul# dulcea mu:ic
cB$#a# la arm!$ic "i la cla*eci$ de $i"#e mu:ica$i ascu$"i '$ '$#u$eric. m&rca# '$#r1! ,ai$
*i!le# cu mB$eci de da$#elE )esmer c!$duce cerem!$ialul i$B$d '$ mB$ ! &a/,e# de me#alE
cu care '"i a#i$/e %acie$#ele ferici#e de1u$ aseme$ea !ma/iuO
A%!i )esmer se duce '$ '$c%erile i:!la#eE u$de '"i *i:i#ea: %acie$#ele i$#ra#e '$ cri:E
u$ele du% al#ele. Le %ri*e"#e fiJE cu !c,ii si f!ar#e al&a"#riE "i '"i %lim& &a/,e#a "i a%!i mB$a %e
#ru%urile l!r cu%ri$se de c!$*ulsii. Cu s%a#ele '$#!rs s%re $!rd %e$#ru a se c!$f!rma le/il!r
%!lari#ii u$i*ersaleE el s#a&ile"#e c!$#ac#ul ma/ic a#i$/B$d &!l$a*a cu /e$u$c,iul "i %ici!rulE
a%!iE cu %ri*irea ilumi$a#E '"i efec#uea: %asele ma/$e#ice i$B$d de/e#ele '$ #riu$/,i.
G Fac aces#e mi"cri %B$ cB$d &!l$a*a le"i$ de durere sau de %lcereE d!u se$:aii la
fel de salu#areE %reci:ea: el.
$#r1ade*rE aces#e mi"cri %ar &e$eficeE s#rile de '$c!rdare se %!#!lescE ,!,!#ele de %lB$s
'$ce#ea:E &!l$a*ele ad!rmE calma#e "i se$i$e. CB$d se *!r #re:iE d!am$ele se *!r simi *i$deca#eE
ciuda#a %u#ere a c:ii "i1a fcu# efec#ul.
$ a$ul 558E la ParisE cada lui )esmer se &ucur de u$ succes eJ#ra!rdi$ar: '$ %iaa
6e$d]me se f!rmea: "iruri lu$/i de !ame$i care a"#ea%# s le *i$ rB$dul. Ele/a$#ele !ra"ului
su$# /a#a s s#ea r&d#!are la c!ad !re '$#re/iE ca s se &ucure de &i$efacerile aces#ei
mis#eri!ase medici$e. Sal!$ul %ala#ului de*i$e $e'$c%#!rE )esmer '"i face mici c:i %!r#a#i*eE
%e$#ru ! si$/ur %ers!a$E "i se de%lasea: cu ele %e la caseE as#fel c &!/aii su$# #ra#ai la
d!miciliu. -ar "i cei sraci *!r s se &ucure de &i$efacerile aces#ei "#ii$eE %e$#ru eiE /e$er!sul
d!c#!r ma/$e#i:ea: u$ c!%ac de la %!ar#a Sai$#1)ar#i$. Le >!ur$al de Paris scrie cu u$
e$#u:iasm fr mar/i$i: H)ai mul# de ! su# de %ers!a$e s1au &ucura# de efec#ul ma/$e#ismului
c,iar di$ cli%a cB$d au 'm&ri"a# c!%aculI. U$ii ade%iE c!$siderB$d c ma/$e#ismul $u se %!a#e
eJ#i$de suficie$# %ri$ aces#e mi=l!aceE 'i %r!%u$ lui )esmer s ma/$e#i:e:e re:er*!arele de a%
di$ C,aill!#E %e$#ru a rs%B$di mirac!lul ma/$e#ismului la #!a# %!%ulaia ParisuluiL
Aces#e succese 'i aduc lui )esmer muli du"ma$i. U$iiE mai sarcas#iciE rica$ea::
G Su$# %rac#ici a#r/#!areE cu dulci mB$/BieriO
-arE %e P!$#1NeufE mu:ica$ii cB$# '$ *ersuri uria"a /l!rie a $eamului:
Ne$umrai !ame$i ,ai$i au '$cerca# S1i fac ruE dar $1au i:&u#i#.
)esmerE %ri$ '$/ri=irile #aleE @!lile $!as#re1au %ieri# "i !me$irea res%ir u"ura#.
Urmea:1i elurile /l!ri!ase C,iar dac i$*idia u$!ra #e um%le de1!carP
CB# e de &i$e "i de $!&il s fii i$*idia# S aduci fericire '$ lumeL
Ca s1"i eJ%lice succeseleE )esmer de:*!l# ! #e!rie a#r/#!are asu%ra ma/$e#ismului
a$imalE aces# cu*B$# fii$d f!l!si# aici '$ se$sul su e#im!l!/ic de a$imaE sufle#. -u% %rerea lui
)esmerE la !ri/i$ea fiecrei e$er/ii se afl u$ fluid care face s creasc %la$#ele "i s #riasc
!ame$ii. @!ala $u se da#!rea: decB# &l!crii "i %r!as#ei circulaii a aces#ui fluid. Pe$#ru ca !mul
s1"i d!&B$deasc di$ $!u s$#a#eaE es#e de1a=u$s s se res#a&ileasc &u$ul su circui#.
)a/$e#ismul #ra$smis de cada lui )esmer are #!cmai aces# sc!%.
-e fa%#E dac a%licarea aces#ui #ra#ame$#E '$s!i# de mul#e declaraii :/!m!#!aseE es#e
!ri/i$alE #e!riile afi"a#e de maes#ru cu ! e*ide$# sa#isfacie de si$e $u su$# cu ade*ra# $!i.
Pe$#ru a1"i ela&!ra #e!ria. )esmer a s#udia#E %li$ de rB*$E "#ii$a '$ai$#a"il!r si. $c di$ sec!lul
al K6I1leaE el*eia$ul Paracelsus desc!%erise eJis#e$a u$ui ma/$e#ism uma$ c!m%ara&il cu
acela al ma/$e#ului: du% elE u$ !m a"e:a# %e ! &arc u"!ar afla# '$ mi=l!cul *aluril!r li$i"#i#e
*a c!$s#a#a c faa i se '$#!arce mereu s%re $!rd. $ aceea"i *remeE i#alia$ul P!m%!$ace scrie
urm#!arele: HEJis# !ame$i care au %u#er$ice %r!%rie#i &e$eficeP aces#e %r!%rie#i de*i$ *ii
%ri$ f!ra ima/i$aiei "i a d!ri$eiP ele su$# 'm%i$se '$ afar %ri$#r1u$ fel de e*a%!rare "i au efec#e
mari. Sufle#ul aces#!r !ame$i '"i eJerci# d!mi$aia %ri$ $i"#e *a%!ri f!ar#e s%eciali %e care 'i
#rimi#e &!l$a*il!r.I Se iau dre%# cer#e d!u eleme$#e care *!r '$/dui ela&!rarea %ri$ci%iului
mesmeria$: ma/$e#ismul $a#ural F ca &a: "#ii$ific F "i fluidul mis#eri!s F %e$#ru %rac#ica
#era%eu#ic.
$ai$#e de a a=u$/e la ParisE u$de *a cu$!a"#e /l!riaE )esmer se duceE '$ 55.E la 6ie$aE
$e aflm %e *remea cB$d %lcile ma/$e#i:a#e ale u$ui !arecare clu/r 7ell a#r/eau %e #!i
&!l$a*ii di$ !ra". )esmer declar c %!a#e !&i$e acelea"i efec#eE f!l!si$d d!ar Hmarea %u#ere
ma/$e#ic %e care 4 %!sed #!a#e fii$ele '$suflei#e. Pe$#ru a1"i des*Br"i ima/i$ea de #auma#ur/E
el afirmE sus "i #areE c dei$e %u#erea de a fiJa u$de *rea fluidulE c!$sidera# a fi marele eleme$#
&i$efc#!r ce re/lea: #!a#e fu$ciile !r/a$ismului.
-ar )esmer $u se mulume"#e cu succesul de %u&licE el i$e s fie recu$!scu# de lumea
"#ii$ific. $ aces# sc!%E adresea: c!mu$icri #u#ur!r sa*a$il!r "i #u#ur!r academiil!r di$
Eur!%a. -ar elucu&raiile sale su$# '$#Bm%i$a#e cu ! #cere de /,ea. )esmer se ,!#r"#e s
cl#!reasc '$ #!a# lumea %e$#ru a1"i rs%B$di ideile "i %e drum %r!fi# de '$*#urile cB#!r*a
mae"#ri. $ 2erma$iaE '$#Bl$e"#e u$ %re!#E $umi# >ea$1>!se%, 2ass$erE care #ra#ea: !ame$ii %ri$
eJ!rcism. Pri$ a"e:area mBi$il!r "i %ri$ adB$cimea %ri*iriiE clu/rul face ca &!l$a*ii si s i$#re
'$ s#are de c!$*ulsie: a#u$ci el i:/!$e"#e dia*!lul ce1i %ara:i#ea:. )esmer c!$s#a#E mira# "i
*r=i#E cE la ie"irea di$ aces#e cri:eE &!l$a*ul su%us ma/iei se sim#eE '$ /e$eralE *i$deca#.
)esmer $u crede '$ dem!$iE dar '$ele/e aciu$ea %!:i#i* a u$ui "!c %r!*!ca#. -u%
i:/!$irea dia*!luluiE *a urma me#!da c:ii. Pe$#ru a %r!*!ca cri:aE #re&uie a$ula# c!m%le#
re:is#e$a &!l$a*uluiP !rE ca s se a#i$/ aces# efec# %ur %si,!l!/icE es#e de1a=u$s ca '$ %eisa=ul
:il$ic s a%ar u$ eleme$# su%ra$a#uralE f!ar#e im%resi!$a$#. As#felE u$ mic im%uls elec#ricE
$eli$i"#i#!r "i i$eJ%lica&il %!a#eE %ri$ carac#erul su mis#eri!sE s %r!duc ! s#are de eJal#are "i de
s%aim. Aces#a es#e r!lul c:ii lui )esmer.
Cam cu #rei:eci de a$i '$ai$#e de a%licaiile mesmerie$eE #rei sa*a$i !la$de:i i$*e$#aser
u$ fel de re:er*!r elec#ric &!#e:a# H&u#elia de Le<daIE f!rma# di$#r1u$ *as %li$ cu a% "i '$c,is cu
u$ d!% s#r&#u# de ! #i= de fier '$ f!rm de cBrli/. Le/a# la ! ma"i$ elec#ricE &u#elia
'$ma/a:i$a e$er/ie. Pui$ #im% du% aceeaE s1a dem!$s#ra# cE f!l!si$d u$ reci%ie$# ac!%eri# '$
eJ#eri!r cu ! f!lie de s#a$iu "i u#ili:B$d a% ames#eca# cu %ili#ur me#alicE se !&i$ re:ul#a#e "i
mai s%ec#acul!ase.
Lucrurile su$# clare: cada lui )esmerE '$crca# cu elec#rici#a#eE f!l!si$d ! ma"i$
elec#ric '$ai$#e de fiecare "edi$E es#e ! &a#erie rudime$#arL -e al#felE cele&rul $eam $u face
decB# s u#ili:e:eE '$ f!l!sul suE $i"#e cu$!"#i$e ce1i %asi!$ea: %e cei di$ e%!ca sa.
)a/$e#ismul "i elec#rici#a#ea s#Br$iser curi!:i#a#ea !ame$il!r: la m$s#irea C,ar#reuJ di$ ParisE
clu/rii se lea/ '$#re ei %ri$#r1u$ fir me#alic. i dis#rea: u"!ara scu#ur#ur %e care ! sim# a#u$ci
cB$d %ri$ fir #rece cure$#ul elec#ric %r!dus de ! &u#elie de Le<da. Iar c,imis#ul A$#!i$e de
La*!isier $u se d '$ l#uri s se !cu%e cu mul# seri!:i#a#e de fe$!me$ele de ma/$e#ism.
E ade*ra# c &!l$a*ii lui )esmer sim# ca ! mB$crime la a#i$/erea #i=ei ie"i#e di$ cadE
dar aceas#a $u %!a#e #ra#a $ici cea mai u"!ar &!al. Ea '$de%li$e"#e d!ar r!lul dia*!lului lui
2ass$er "i creea: ! a#m!sfera mis#eri!asE %r!%ice decla$"rii cri:el!r. As#felE %lecB$d de la !
#e!rie !arecum &i:ar des%re ma/$e#ismul a$imal "i u#ili:B$dE de al#felE u$ #ruca= e*ide$#E
)esmer i:&u#e"#e s1"i #ra#e:e u$ele %acie$#e. Es#e ade*ra# c al#ele %ar cu #!#ul refrac#are la
%rac#icile mediculuiE dar aces#e e"ecuri $ici $u c!$#ea: fa de s#rluci#ele reu"i#e #rBm&ia#e
%re#u#i$de$i.
-ac Academia de 3#ii$e rmB$e !s#il #u#ur!r s%eculaiil!r lui )esmerE '$ sc,im&E u$ul
di$#re deca$ii Facul#ii de )edici$E d!c#!rul -esl!$E es#e e$#u:iasma# de aceas# me#!d
#era%eu#ic "i a%licE la rB$du1iE %ri$ci%iile c:ii. El clarific !arecum #e!riile i$s%ira#!rului suE
defi$i$d ma/$e#ismul as#fel: HEs#e aciu$ea %e care u$ !m ! eJerci# asu%ra u$ui al# !mE fie %ri$
c!$#ac# $emi=l!ci#E fie la ! !arecare dis#a$I. -e acum '$c!l!E &!l$a*ii se 'm%ar# '$ mesmerie$i
"i desl!$ie$iE dar U$i*ersi#a#ea c!$#i$u s de:a%r!&e aces#e *ederi "i 'i ia d!c#!rului -esl!$E %e
#im% de u$ a$E dre%#ul de a *!r&i '$ adu$ri. $ ciuda aces#ui fa%#E la ParisE disci%!lii $eamului se
'$mulesc "i ma/$e#i:area se %rac#ic %re#u#i$de$i. Fiecare '"i are s%eciali#a#ea sa: sulfE
elec#rici#a#eE ma/$e#E %ili#ur de fierE #!a#e su$# &u$e %e$#ru a crea $!i c:i. Aceas# c!$cure$ 'i
'$/r!:e"#e %e ade%ii mesmerismului %ur. Pe$#ru a1"i %r!#e=a maes#rulE ei se /ru%ea: '$#r1!
s!cie#a#e secre# care ia $umele de Prie#e$ii Arm!$ieiE "i '"i %r!%u$ s lu%#e %e$#ru recu$!a"#erea
!ficial a &i$efaceril!r si$/urei c:i ade*ra#eL Re/i$a )aria1A$#!a$e#aE i$flue$a# de mem&rii
aces#ei sec#eE 'l de#ermi$ %e re/ele Lud!*ic al K6I1lea s1i !fere maes#rului /erma$ c!$diii de
lucru cu ade*ra# eJce%i!$ale: ! re$# de d!u su#e de mii de li*re "i :ece mii de li*re
su%lime$#are %e$#ru a1"i s#a&ili cli$ica '$ Ca%i#ala re/a#ului. )esmer se '$furieE c!$siderB$d c
aces#e %r!%u$eri su$# $edem$e de uria"ele sale %u#eri. El 'i scrie re/i$ei urm#!arele: H-!am$E
eu cau# ! s#%B$ire care s1"i dea seama c $u #re&uie s #reac cu u"uri$ %es#e i$#r!ducerea '$
lume a u$ui ade*r careE %ri$ i$flue$a sa asu%ra fi:icii !ame$il!rE %!a#e !%era sc,im&ri %e careE
'$c de la $a"#erea l!rE '$ele%ciu$ea "i %u#erea #re&uie s le '$dre%#e %e u$ drum "i s%re ! i$#
salu#ar. CB$d e *!r&a de ! cau: ce i$#eresea: uma$i#a#ea '$ cel mai '$al# /radE &a$ii $u #re&uie
s fie decB# u$ ar/ume$# secu$dar. Pe$#ru )aies#a#ea *!as#rE %a#ru sau ci$ci mii de fra$ci mai
mul# sau mai %ui$ $u '$seam$ $imic. -esc!%erirea mea #re&uie s fie %rimi# "i eu #re&uie s fiu
rec!m%e$sa# cu ! mri$imie dem$ de m!$ar,ul %e lB$/ care *!i s#a.I
Tra$:aciile se !%resc aici. 6i$decrile !&i$u#e %arE #!#u"iE des#ul de s%ec#acul!ase: re/ele
!rd!$ sa*a$il!r si s fac cerce#ri asu%ra ma/$e#ismului a$imal. La*!isier es#e '$srci$a# s
c!$duc ! c!misie f!rma# di$ d!c#!ri "i erudii de la Academia de 3#ii$e "i de la Facul#a#ea de
)edici$. T!a# i$#elec#uali#a#ea Fra$ei lucrea: di$ /reu %e$#ru a desc!%eri #ai$a c:ii lui
)esmerE mem&rii c!misiei $u e:i# s se lase ma/$e#i:aiE asis# la "edi$eE i$#er!/,ea:
&!l$a*ii. C!$clu:iile su$# 'm%ri#e "i $esi/ure. U$ii $ea/E %ur "i sim%luE eJis#e$a fluidului "i
s%u$ c #!#ul se %e#rece '$ mi$#ea %acie$il!r: H$ alc#uirea c:iiE $u eJis# $ici u$ a/e$# fi:ic
ca%a&il s c!$#ri&uie la efec#ele a$u$a#eP efec#ele %re#i$sului fluid %r!*i$ di$ a#i$/ere "i
ima/i$aieP cri:ele su$# %rime=di!ase a#B# %e$#ru s$#a#e cB# "i %e$#ru &u$ele m!ra*uriIP alii
acce%# #e!ria fluiduluiE dar res%i$/ clar ideea mesmeria$ a u$ui fluid a#!#%u#er$ic.
T!i cerce##!rii c!$dam$ ideile /l!&ale "i c!sm!/!$ice ale lui )esmer. -!ar sa*a$#ul
Laure$# >ussieu susi$e cE '$ ciuda /re"elil!r "i a r#ciril!rE )esmer a desc,is ! cale $!u s%re
u$ ade*r fecu$d.
Ra%!r#ul cerce#ril!rE fcu# %u&licE :dru$ci$ %u#er$ic c!$*i$/erile ade%il!r c:ii
mesmerie$e. $ce%B$d di$ 58.E clie$ii lui )esmer de*i$ mai rariP d!ar Prie#e$ii Arm!$iei
c!$#i$u s1"i a%ere maes#rul. Pe$#ru a im%u$eE sc!B$d la lumi$E d!/ma mesmeria$E ei
alc#uiesc ! s!cie#a#e care cum%r F f!ar#e scum% F #ai$a i$*e$#a#!rului. -ar ce le %!a#e *i$de
)esmerM Truca=ul elec#ric al c:iiM Sau $i"#e #e!riiE '$c a%r!Jima#i*eE des%re %u#erea
i$c!$"#ie$#uluiM El se mulume"#e s le %re:i$#e $ai*il!r si ade%i ! /rmad de idei c!$fu:e
des%re ma/$e#ismul a$imal c!$dus de u$ fluidE ma/$e#ism care re/lea: #!a#e fu$ciile *i#ale.
Cum%r#!rii su$# de:am/iiP ei se s!c!#esc '$"elai "i cau# s1"i fac dre%#a#e cu a=u#!rul
#ri&u$alel!r. )esmerE %e care lumea 'l c!$sider acum escr!cE fu/e '$ s#ri$#a#e. )!da c:ii
*i$dec#!are #recuse. )esmer *a muri '$ 2erma$iaE du% #rei:eci de a$iE '$ 80E ui#a# de #!a#
lumea.
3i #!#u"iE cu #!a#e '$"elciu$ile "i a&eraiile saleE A$#!$ )esmer a desc,is calea s%re
cu$!a"#erea i$c!$"#ie$#ului.
Pe$#ru ca aces#e c!$ce%ii $!i s se im%u$E *a #re&ui '$s s mai #reac a%r!a%e u$ sec!l
"i =um#a#e.
$ 580E imedia# du% %lecarea /r&i# a lui )esmerE u$ul di$#re disci%!lii siE marc,i:ul
Arma$d C,as#e$e# de Pu<sN/urE ce1"i face eJ%erime$#rile '$ casa sa di$ @u:a$c<E '$ Arde$iE
desc!%er u$ fa%# #ul&ur#!r: '$ #im% ce1"i fcea %asele %e u$ul di$#re ra$ii *e$ii s1l c!$sul#eE
el 'l *ede c:B$dE fr c!$*ulsii "i fr *re! cri:E '$#r1! adB$c #!r!%eal ar#ificial. $ #im%ul
aces#ui s!m$ ma/$e#icE ra$ul '"i sc,im& %ers!$ali#a#eaE dB$d d!*ad de u$ s%iri# ele*a# "i fi$E
ca "i cum al#ci$e*a ar *!r&i %ri$ /ura lui. -i$ acel m!me$#E *ec,ile #e!rii '$ce% s se cla#i$e. Nu
se *!r&e"#e '$c de ,i%$!:E ci de s!m$am&ulism %r!*!ca#. Cu*i$#ele $u sc,im& si#uaia: c:ile
"i #i=ele ma/$e#i:a#e su$# lsa#e '$ %rsire. Cri:a *i!le$# s%re care se #i$dea al#da#E es#e
c!$sidera# *#m#!areP d!ar s!m$ul li$i"#i# %!a#e aduce u"urarea "i *i$decarea.
)arc,i:ul a#ra/e %e d!me$iul su ! mulime de &!l$a*i d!r$ici s &e$eficie:e de aces#
#ra#ame$#. Pe$#ru a c!res%u$de a"#e%#ril!r mulimii dis%era#eE el '"i ami$#e"#e de %rac#icile
maes#rului su: la rB$dul luiE ma/$e#i:ea: "i el u$ c!%ac. Lumea *i$e de de%ar#e ca s %u$
mB$a %e s#e=arul fermeca#L CBi*a !ame$i de "#ii$ curi!"i ima/i$ea: ! eJ%erie$ !ri/i$alE ei
lea/ %acie$ii la !c,i "i 'i duc s a#i$/ u$ c!%ac ma/$e#i:a#. Sur%ri:E efec#ul es#e acela"iE
&!l$a*ii i$#r '$ #ra$sE ca "i cum s1ar afla cu ade*ra# '$ c!$#ac# cu fluidul #ra$smis de marc,i:.
Es#e ! desc!%erire ului#!areE cu care sa*a$ii $u "#iu ce s fac. Pe$#ru m!me$#E ade%ii
ma/$e#ismului au al#e /ri=iE ei se 'm%ar# '$ /ru%uri ce se c!m&a# u$ele %e al#ele: u$ele /ru%uri
a%r %ri$ci%iul fluidicE al#ele %u$ #!#ul %e seama cldurii a$imaleE iar s%iri#uali"#ii ac!rd
'$#Bie#a#e as%ec#ului reli/i!sE %r!%u$B$d #ra#ame$#e cu ru/ciu$iP u$ii !ame$i de "#ii$
ela&!rea: ! #e!rie '$dr:$ea asu%ra elec#rici#ii a$imaleE al crei eJces ar fi %rici$a #u#ur!r
&!lil!r.
)uli a$i '$ "irE !ame$ii de "#ii$ se *!r cer#a '$#re ei %e ideile rmase de la )esmer. $
8(0E d!c#!rul Fr!issac cere Academiei s re*i$ asu%ra ra%!r#ului di$ 58.: el se declar
c!$*i$s de &i$efacerile s!m$am&ulismului %r!*!ca#. FcB$d ! $!u er!areE aces# !m %asi!$a# de
ma/$e#ism *ede '$ s!m$am&uli $i"#e *i$dec#!ri '$:es#rai cu daruri de eJce%ie: HPu$B$d
succesi* mB$a %e ca%ulE %ie%#ul "i a&d!me$ul u$ui $ecu$!scu#E s!m$am&ulii 'i desc!%er imedia#
&!lileE s%u$ dac *i$decarea e %!si&ilE u"!ar sau /rea "i care su$# mi=l!acele ce #re&uie f!l!si#e
%e$#ru a se a=u$/e la aces# re:ul#a#I. O $!u c!misie se !cu% de aces#e fe$!me$e #im% de ci$ci
a$i. S%re mirarea mul#!r !ame$i de "#ii$E ea recu$!a"#e '$ cele di$ urm eJis#e$a
ma/$e#ismului a$imal "i acce%# ideea u$ei s#ri s!m$am&ulice care ar de:*!l#a clar*i:iu$ea "i
i$#uiiaE facul#i adese!ri masca#e de s#area c!$"#ie$#. -ar ra%!r#ul es#e am&i/uu: %!:iiile $u
su$# &i$e %reci:a#e "i las l!c %rea mul#!r i$#er%re#ri c!$#radic#!rii. Se f!rmea: ! a #reia
c!misie care a%rE de da#a aceas#aE a#B# s!m$ul ,i%$!#ic cB# "i ma/$e#ismul. U$ mem&ru al
AcademieiE d!ri$d s %u$ ca%# de:&a#eril!rE !fer u$ %remiu de #rei mii de fra$ci %ers!a$ei
careE ad!rmi#e sau $uE *a fi '$ s#are s ci#easc u$ #eJ# a"e:a# '$ afara ra:ei sale *i:uale: ar fi
d!*ada de $e#/dui# a ci#irii ma/$e#ice. Aceas# %r!%u$ere a&surd a#ra/e #!# felul de "mec,eri
de %e #!a#e melea/urileE fiecare *i$e cu #rucul suE '$cercB$d s %u$ mB$a %e marea sum de
&a$i. I$iia#i*a aceas#a se d!*ede"#e a fi u$ e"ec #!#al "i %r!%u$erea es#e re%ede a$ula#.
$ fa%#E mesmerismul se eJ#i$seseE '$c de mul#E '$ afara academiil!r !ficialeE ce erau
%ri$se '$ c!$#radicii "i '$ de:&a#eri s#erile. $ 8+E a&a#ele FariaE *e$i# di$ I$diile %!r#u/,e:eE
desc,ide la Paris u$ ca&i$e# de ma/$e#ism. El es#e %rimul care '$cearcE cu ade*ra#E s fac
eJ%erie$e %ri*i#!are la s!m$ "i su/es#ie. $fi"area sa de &ra,ma$ mis#icE *!cea1i '$cea# "i
/ra*E %ri*irea1i ful/er#!are 'l a=u# s1"i d!mi$e %acie$ii cB$d '$#i$de mB$a "i ! a"a: '$ faa
!c,il!r &!l$a*ului %e$#ru a1l ad!rmi. Faria i$#r!duce ma/$e#ismul '$ "#ii$a m!der$E declarB$d:
HNu '$ele/ cum s%ea uma$ a f!s# a#B# de li%si# de i$#uiie '$cB# s cau#e %rici$a aces#ui
fe$!me$ '$ %u#erea u$ei c:iE '$#r1! *!i$ eJ#eri!arE '$#r1u$ fluid ma/$e#icE '$ cldura a$imal
"i '$ $e$umra#e al#e #e!rii eJ#ra*a/a$#eE cB$d aces# /e$ de s!m$ es#e c!mu$ '$#re/ii $a#uri
uma$e "i #u#ur!r i$di*i:il!r care se sc!alE mer/ "i *!r&esc d!rmi$dI.
Ec!ul aces#!r eJ%erie$e 'l fasci$ea: %e #B$rul i$s#i#u#!r di$ L<!$E 7i%%!l<#e Ri*ail.
$dr/!s#i# de c,imie "i de medici$E Ri*ail i$#uie"#e '$ m!d $edeslu"i# c ma/$e#ismul "i
s!m$am&ulismul ascu$d lumi $e&$ui#e. El cau# u$ rs%u$s "#ii$ific la aces#e %r!&leme %B$ '$
:iua cB$dE a=u$s la *Brs#a de ci$ci:eci de a$iE asis# la ! "edi$ '$ care se fac dem!$s#raii cu
mese r!#i#!are. AcumE %e$#ru Ri*ailE #!a#e mis#erele se de:*luie: s%iri#ismul es#e rs%u$sul
c!ere$# la ma/$e#ism. -i$ acel m!me$#E 7i%%!l<#e Ri*ail ia $umele lui Alla$ SardecE u$ druid
di$ a$#ic,i#a#e '$ care %re#i$de c s1a re'$car$a#. Su& aces# %seud!$imE *ec,iul i$s#i#u#!r de*i$e
"eful mi"crii s%iri#is#e fra$ce:e. Pe$#ru elE fluidul m!"#e$i# di$ mesmerism es#e %erfec#
eJ%lica&il. SardecismulE a crui i$flue$ $u a dis%ru# '$c #!#al $ici as#:iE de:*!l# ideile
mesmerie$e "i c!$sider cE '$ !mE eJis# #rei eleme$#e fu$dame$#ale: c!r%ul ma#erialE s%iri#ul "i
%eris%iri#ulE care asi/ur ! le/#ur fluidic '$#re celelal#e d!u eleme$#e de &a: ale fii$ei
uma$e. $ cli%a m!riiE %eris%iri#ul se des%ri$de de c!r%ul ma#erial "i ia cu el s%iri#ul. Pri$
i$#ermediul fluidului emis de %eris%iri#E s%iri#ul F sau sufle#ul F %!a#e c!mu$ica cu cei *iiO
Cerce#rile a&a#elui Faria $u su$# si$/urele %e care se *a '$#emeia s%iri#ismul. $ cadrul
U$i*ersi#ii di$ Na$c<E %r!fes!rul 7i%%!l<#e @er$,eimE i$flue$a# %u#er$ic de lucrrile lui FariaE
se c!$sacr s#udiului a%r!fu$da# al ,i%$!:ei "i su/es#ieiE ceea ce 'i aduce cri#ici mul#e "i *i!le$#e
di$ %ar#ea ma=!ri#ii c!$frail!r si. $ 889E el es#e *i:i#a# de u$ #B$r medic *ie$e: afla# '$
drum s%re ParisE u$de se i$e %rimul c!$/res i$#er$ai!$al de ,i%$!#ism eJ%erime$#al "i
#era%eu#ic: d!c#!rul Si/mu$d Freud. Freud cu$!a"#e &i$e cerce#rile efec#ua#e la Na$c< "i #!cmai
#ermi$ase de #radus '$ /erma$ lucrarea lui @er$,eim -es%re su/es#ie "i a%licaiile ei '$
#era%eu#ic. El "#ie c %r!fes!rulE su& i$flue$a '$de%r#a# a lui )esmerE a %rac#ica# al#da#
ma/$e#!#era%iaP ca "i @er$,eimE se !%u$e #e!riil!r %ari:ia$ului >ea$1)ar#i$ C,arc!#E care
%re#i$de c ,i%$!:a $u es#e al#ce*a decB# u$ sim%#!m al is#eriei. -u% %rerea lui @er$,eimE
,i%$!:a de:*luie #ai$iele secre#e ale %ers!$ali#ii uma$e "i %!a#e fi a%lica# fiecruia. Tim% de
"ase :ileE Freud se familiari:ea: cu %rac#icile c!le/ului su. CB$d ia di$ $!u #re$ul s%re ParisE el
es#e c!$*i$s de eJis#e$a i$c!$"#ie$#ului. Na"#erea %si,a$ali:ei $u es#e %rea de%ar#e.
A$#!$ )esmer es#e eJem%lul %erfec# al acel!r fc#!ri de mi$u$iE $u %rea ci$s#iiE dar
#!#!da# si$ceriE care au f!l!si# ! "#ii$ "!*iel$ic '$ sc!%ul f!ar#e real de a u"ura durerile "i
suferi$ele c!$#em%!ra$il!r l!r. Numai lui 'i re*i$e /l!ria de a fi f!s# %!a#e i$direc# "iE cu
si/ura$E fr s *reaE i$iia#!rul a d!u mi"cri care a*eau s re*!lui!$e:e %e$#ru mul# *reme
m!dul de a&!rdare %si,!l!/ic a !mului. Su$# d!u mi"cri '$ a%are$ $ele/a#e '$#re ele:
s%iri#ismulE cu f!lcl!rul su de s%iri#e ce &B$#uie %ri$ lumeE "i %si,a$ali:aE cu aura sa "#ii$ific "i
medical. Fr s "#ieE )esmer de"#e%#a la &!l$a*ii si i$c!$"#ie$#ul %e =um#a#e ad!rmi#. )esele
r!#i#!are ale s%iri#ului "i di*a$ele %si,a$ali"#il!r *!r face acela"i lucru.
6ICTOR 7U2O 3I )ESELE ROTITOARE.
>erse<E (5 a%rilie 80.
Sal!$ul es#e scufu$da# '$ semi'$#u$eric. $ faa fers#ruicii lumi$a#e sla& de %alidele ra:e
de lu$E de deslu"e"#e ! c!$s#rucie ciuda# ce se %r!filea: ca ! um&r c,i$e:easc: ! msu
u"!arE cu u$ si$/ur %ici!r #ermi$a# %ri$ #rei /,eare de aram ce1i asi/ur ! !arecare s#a&ili#a#eE
es#e a"e:a# %e ! mas masi* de lem$. -!i &r&ai s#au '$ %ici!areE cu mBi$ile '$#i$se %e msu.
Re#rasE a"e:a# la &ir!uE ! fii$ s# $emi"ca#E cu %a$a '$ mB$. $ fu$dul '$c%eriiE
%r!iec#B$du1se %e %ere#ele lumi$a#E u$ mic /ru% de !ame$i a"#ea%# '$ li$i"#e '$fric!"#!arele
e*e$ime$#e a$u$a#e.
G E"#i aiciMO 6rei s $e *!r&e"#iMO E"#i aiciMO $#rea& fr '$#reru%ere ! *!ce ce
#remur de em!ie.
$#re '$#re&riE ! li$i"#e !%ac d!mi$ '$c%ereaE $ime$i $u '$dr:$e"#e s fac *re!
mi"care. -e!da# se aud d!u l!*i#uri '$&u"i#eE cei de fa #resar. Es#e sem$alul a"#e%#a#E
rs%u$sul u$ui s%iri# ce %rime"#e s %!ar#e dial!/ul.
G Ci$e e"#iM Su$ '$#re&areaE %us cu $eli$i"#e "i curi!:i#a#e.
L!*i#urile '$ce% di$ $!u. Su$# $umra#e cu /ri=: u$aE d!uE #reiE :eceE $!us%re:eceO 3i
#cerea se a"#er$e iar"i. La &ir!ul suE &r&a#ul scrie u$ SE care es#e a $!us%re:ecea li#er a
alfa&e#ului. $#reru%# %e$#ru ! cli%E &ale#ul de l!*i#uri i*i#e di$ $ea$# re'$ce%e "i li#erele urmea:
u$ele du% al#ele. As#felE '$ce#E se f!rmea: u$ $ume: S,aAes%eareO
$ seara aceas#aE s%iri#ul marelui au#!r elisa&e#a$ &B$#uie %ri$ casE el s1a '$#!rs %e %mB$#
du% mai mul# de d!u sec!le de #cere. S,aAes%eare "i1a ales f!ar#e &i$e i$#erl!cu#!rii: !mul cu
%a$aE /refierul aces#ei "edi$e de s%iri#ism es#e '$su"i 6ic#!r 7u/!E care are sarci$a s $!#e:e
a#e$# *!r&ele *e$i#e de di$c!l!. $ fa#a msueiE %!a#e fi recu$!scu# C,arles 7u/!E fiul mai mare
al scrii#!ruluiE "i !mul de li#ere Au/us#e 6acQuerie. )ai '$ s%a#e s#auE %li$i de res%ec#E cei ce1l
'$c!$=!ar %e 6ic#!r 7u/!: s!ia saE AdWleE Fra$V!is16ic#!rE cellal# fiuE "i cBi*a %rie#e$i i$#imi.
>ulie##e -r!ue#E &u$a lui %rie#e$E $u es#e aiciE ea $u#re"#e u$ se$#ime$# de /r!a: fa de aces#e
Hlucruri drce"#iI "i 'i re%r!"ea: lui T!#!r al ei c H%escuie"#e %e"#ii m!riE %e care s%iri#ele de %e
cealal# lume le a/a '$ u$diele saleI.
3edi$a se %relu$/e"#e %B$ $!a%#ea #Br:iuP fiecare cu*B$# cere u$ #im% $esfBr"i# %e$#ru a
fi c!mu$ica# %ri$ l!*i#uriO 3i ce #alme"1&alme". Li#erele alfa&e#ului defilea:E fr %u$c#uaie "i
fr $ici u$ sem$ de des%rire '$#re cu*i$#e. Se '$cercase %erfeci!$area sis#emului. Se i$*e$#ase
u$ cadra$ care a*ea scrise %e elE de =ur1'm%re=urE cele d!u:eci "i "ase de li#ereP se cerea s%iri#el!r
s &i$e*!iasc a !%ri acul r!#i#!r '$ dre%#ul li#erei aleseP me#!da s1a d!*edi# '$s #!#al i$fruc#u!as
"iE du% scur# #im%E s1a re*e$i# la me#!da clasic a ci!c$i#uril!r '$ msu. CB# !&!sealE dar "i
ce fericire s %!i *!r&i cu cele mai mari %ers!$ali#i ale #recu#uluiL
@#ile *i$ acum '$ a*ala$". 6ic#!r 7u/! $!#ea: #!#ul "i s%u$e di$#r1! suflare:
G S,aAes%eare *rea s1mi dic#e:e ! %ies de #ea#ru %e care $u a a*u# #im% s1! scrie cB$d
era '$ *ia. S fim f!ar#e a#e$iE $u #re&uie s sc%m $imic.
@#ile se fac au:i#e #im% de %a#ru !reE #!a# lumea e sfBr"i# de !&!seal. CB$d '$ce#ea:E
6ic#!r 7u/! se /r&e"#e s se duc '$ camera sa %e$#ru a #ra$scrie %iesa ilus#rului drama#ur/. El
se re#ra/e "iE a"e:a# la &ir!uE lucrea: cu fe&rili#a#eE f!ar#e em!i!$a# c #ra$scrie ! aseme$ea
ca%!d!%er. Es#e ade*ra# c a$umi#e m!$!l!/uri su$# de ! mare frumusee: H@r&a#ul #rie"#e '$
aces# i$fer$E $u %e$#ru a1l face mai &u$E ci mai ru. T!a#e fa%#ele sale su$# $i"#e $ele/iuiri. S1ar
:ice c u$ul di$ mu"c,ii si es#e crima. )er/e: crim. Se !%re"#e: crim. Se sc!al: crim. Se
culc: crim. C!%il fii$dE !m!ar %srile. A=u$s la *Brs#a &r&ieiE $%s#uie"#e femeileP la
&#rB$eeE dis#ru/e ideile ce se $asc. Lea/$ul su es#e u$ cui& de &uf$ieE u$de $!a%#ea $a"#e
:iuaE u$de m!ar#ea $a"#e *iaa. -!ica !me$irii are d!u mamele: srcia "i i/$!ra$#a. N!u1
$scu#ul es#e '$fi"a# '$ scu#ecele '$#u$ericului. Ei su/e iu&irea di$ urE credi$a di$ ir!$ieE
&i$ele di$ ru "i *iaaE mu"cB$du1l %e -um$e:eu. >um#a#e di$ s!cie#a#ea !me$easc es#e defi$i#
%ri$ e/!ismE cealal# =um#a#e %ri$ i$*idie. 6Brful ei es#e m!cirlaE &a:a es#e sB$/ele. Re%#ila
m!$s#ru!as se '$c!lce"#e '$ =urul c!l!a$ei #em%lului "i "uier s%re &!l#a '$s#ela#. P!eii 'i cB$#
%e re/iE du% ce d!am$a de P!m%ad!ur sfBr"e"#e de sru#a# r$ile lui Lud!*ic al K61leaE 6!l#aire
*i$e s1i cer"easc surBsul aces#!r sru#uri. 3#ii$a crede c %!a#e desc!%eri leacuriE dar desc!%er
&!li. Fra$Ali$ crede c desc!%er %ara#rs$e#ulE dar mB$ie ful/erul. Ful#!$ crede c desc!%er
a&urulE dar desc!%er eJ%l!:iile. 2u#e$&er/ crede c desc!%er #i%arulE dar desc!%er r:&!aiele
ci*ile "i re*!luiile. Rul se cui&re"#e '$ &i$e.I
$ faa u$ui #eJ# de ! aseme$ea f!rE a*em #!# dre%#ul s $e %u$em '$#re&area: !are es#e
dic#a#E cu ade*ra#E de s%iri#ul lui S,aAes%eare sau $u1i a%ari$e decB# lui 6ic#!r 7u/!M Tre&uie s
aflm ade*rul.
6ic#!r 7u/! a a=u$s la >erse< '$ *ara a$ului 80(E fu/i$d di$ Fra$a lui Lud!*ic
@!$a%ar#eE careE %ri$#r1! l!*i#ur de s#a#E a me$i$u# %ri$ f!r "i #er!are ! %u#ere
a$#ic!$s#i#ui!$al. P!e#ul a ales s se eJile:e '$ aceas# i$sulE de u$de se *edeE '$ de%r#areE
c!as#a :dre$ui# a %a#riei sale. S1a s#a&ili# '$#r1! cas m!,!rB#E cu %erei al&i "i li$ii dre%#eE
sclda# de ec!ul $e'$#reru%# al *aluril!r mrii. -e %e aceas# s#B$c i:!la#E el es#e ,!#rB# s1"i
c!$#i$ue !%eraE s1"i scrie %!emele "i s aru$ce lumii '$ fa %amfle#e me$i#e s s#i/ma#i:e:e
crimele lui Na%!le!$ cel )ic.
AiciE %!e#ul *a #rece %ri$ a*e$#ura sa s%iri#is#. La u$ a$ du% s!sirea saE sim%a#ica
%!e#es -el%,i$e de 2irardi$ de&arc la >erse< %e$#ru a1l *i:i#a %e maes#ru. Imedia# du% s!sireE
ea '$cearc s c!$*er#easc micul /ru% de eJilai fra$ce:i la $!ua ei credi$: s%iri#ismul. La
ParisE su$# la m!d a"a1$umi#ele Hmese r!#i#!areI. Curi!s s "#ie #!#ulE 7u/! %rime"#e s fac
eJ%erie$a: curB$d se '$cearc i$#er!/area msuei di$ sal!$. -i$ %ca#eE '$ ciuda s!lici#ril!r
e$#u:ias#ei -el%,i$eE msua rmB$e mu#. Lumea ! ia '$ rBs %e$#ru e$er/ia %e care ! c,el#uie"#e
'$ :adar "i %e$#ru ma$ia ei de a d!riE cu !rice %reE s dial!/,e:e cu mesele. -el%,i$e se su%r "i
eJ%lic cu de%li$ c!$*i$/ere:
G S%iri#ele $u su$# ca $i"#e cai de #rsur care1i a"#ea%#E cu r&dareE %e &ur/,e:iL
-!am$a de 2irardi$ es#e %erse*ere$#. $ ciuda e"ecuril!r re%e#a#eE ea !r/a$i:ea: '$
fiecare sear $!i "edi$e: '$#rea/a familie 7u/! "i cBi*a !ame$i de %e i$sul iau !&iceiul s se
'$#ru$easc '$ li$i"#eE '$ =urul msueiE %e$#ru a i$#ra '$ le/#ur cu s%iri#eleE dar '$cercrile l!r
su$# :adar$ice. $ sfBr"i#E '$ :iua de se%#em&rie 80+E c!$#ac#ul cu lumea de di$c!l! %are
s#a&ili#. Pe$#ru %rima !ar se aud &#i ce rs%u$d la '$#re&ri. U$ s%iri# %la$ea: asu%ra
sal!$ului: -el%,i$e 'i cere s1"i s%u$ $umele.
G FiicaO )!ar#O S%u$eE cu sim%li#a#eE masa.
6ic#!r 7u/! i$#er*i$e:
G E"#i ferici#M
)sua &a#eE s%u$e da "i %reci:ea: c se afl '$ lumi$.
G Ce #re&uie s fac ca s *i$ la #i$eM $#re& 7u/!E f!ar#e em!i!$a#. Se aud &#iO se
face calculul. IU@E3TE.
HFiica m!ar#IE a s%us s%iri#ulE "i cei de fa se /B$desc la LN!%!ldi$eE fiica %!e#uluiE care
murise '$eca# cu :ece a$i '$ urm. T!a# lume %lB$/e. 6ic#!r 7u/! es#e #ul&ura#.
-i$ acel m!me$#E msua *a cu*B$#a de fiecare da#. $ ciuda %lecrii lui -el%,i$eE care
se *a '$#!arce '$ Fra$a a d!ua :i du% aceas# %rim reu"i#E %ici!arele mesei *!r de*e$i
*!r&ree. -ar $ici!da# LN!%!ldi$e $u *a mai *e$i s #ul&ure sufle#ul l!cui#!ril!r di$ >erse<. $
sc,im&E *a a*ea l!c ! defilare c!$#i$u a cel!r mai im%!r#a$#e fi/uri di$ is#!rie. Se *!r %ur#a
discuii %lcu#e cu C,N$ierE -a$#eE Esc,ilE 2alileiE )a,!medE )!iseE )!liWreE Pla#!$E S!cra#e i
Iisus 7ris#!s sau cu fi/uri sim&!lice %recum )!ar#eaE P!e:ia sau Um&ra )!rmB$#ului. $sui
Na%!le!$ I *a *e$i s1"i s#ri/e dis%erarea de a1"i *edea #r!$ul !cu%a# de u$ a*e$#urier. 6ic#!r
7u/! $u *a e:i#a s1l '$#re&e:
G Ce cre:i des%re car#ea mea Na%!le!$ cel )icM
3i marele 'm%ra# *a rs%u$de cu &u$*!i$:
G U$ uria" ade*rE u$ &!#e: al #rd#!ruluiO
CurB$dE la >erse<E c,iar "i cei mai sce%#ici a=u$/ s recu$!asc eJis#e$a s%iri#el!r. Au/us#
6acQuerie careE la '$ce%u#E se ar#ase cu #!#ul $e'$cre:#!rE admi#e acum reali#a#ea aces#!r
fe$!me$e. El 'i scrie %rie#e$ului su de la ParisE r!ma$cierului Paul )euriceE urm#!arele: HNu
cu$!"#i si$/urul lucru %e$#ru care meri# s #rie"#iI.
$ casa di$ >erse<E #!a# lumea es#e c!$*i$s de eJis#e$a s%iri#el!rE $ici ! '$d!ial $u
um&re"#e %erfec#a desf"urare a c!$*ersaiil!r cu ma$ii s#r&u$il!r m!ri. -arE lucru ciuda#E
cerem!$iile s%iri#is#e $u se %!# desf"ura decB# '$ %re:e$#a lui C,arles 7u/!. 6ec,i secre#ar al lui
Lamar#i$eE scrii#!r "i =ur$alis#E aces#a "i1a urma# #a#l '$ eJil "i "i1a desc!%eri# aici cali#ile sale
de medium: cB$d es#e !&!si#E masa refu: s *!r&easc. Pe$#ru ca s%iri#ele s %rimeasc s %!ar#e
dial!/ulE #re&uie ca el s fie %re:e$#E cu mBi$ile a"e:a#e %e msu. 6acQuerie scrie: HC,arles es#e
si$/urul care are u$ #!re$# de fluid. 3i "#ii cB# de re%ede se sa#ur el de #!a#eL
Tim% de ! s%#mB$E $u am fcu# decB# as#aE :i "i $!a%#e. -u% "edi$e s1au %ur#a#
discuii "i s1au '$cerca# eJ%licaii: $e1am 'm%ri# du% !%i$iiP a%!i C,arles a a !&!si#. -i$ acel
m!me$# #!#ul a i$#ra# '$ $emi"careE '$#r1! li$i"#e m!$!#!$E '$ i$difere$.I
CB$d C,arles '"i %rse"#e %!s#ulE masa mi"c#!are s# 'm&uf$a# cB#e*a s%#mB$i '$ "irP
a%!i #!#ul se reia cu e$#u:iasm. C!$*ersaiile di$#re 6ic#!r 7u/! "i marii %!ei ai #recu#ului su$#
ciuda#eO S,aAes%eare afirm sus "i #are c H%e$#ru %!e:ieE lim&a e$/le: es#e i$feri!ar lim&ii
fra$ce:eIE -a$#eE '$ %aradisul suE l1a ci#i# %e 7u/!: C,N$ier 'l c!$sacr %e %!e#E $umi$du1l
Hari% a $e%re*:u#uluiE %asre a #u#ur!r ceruril!rE cB$#ec al $!%iiE %i#ulice a aur!reiE %escru" al
fur#u$ii "i *ul#ur mB$i!s al si$/ur#il!rI.
Se *ede &i$e c C,N$ierE S,aAes%eare sau Na%!le!$ se eJ%rim cu emfa:a lui 6ic#!r
7u/!. Aces# lucru $u %are s1i mire %e %ar#ici%a$ii la "edi$ele de la >erse<. Im%re/$ai de
r!ma$#ismE ei $u1"i ima/i$ea: c marile /e$ii ale #recu#ului ar %u#ea f!l!si u$ al# lim&a=.
La >erse<E C,arles *a face s *!r&easc msua di$ sal!$ a%r!a%e d!i a$i de :ile. Lui
6ic#!r 7u/! 'i %lace s c!$*erse:e cu s%iri#eleE el se 'm%rie#e$e"#e cu d!am$a @la$c,eE !
i$fa$#icid c!$dam$a# s r#ceasc $!a%#ea %e %la=E "i 'i '$c,i$ urm#!arele *ersuri:
mi s%ui de de%ar#e c m iu&e"#iE 3i c $!a%#eaE la !ri:!$#E Pe rmurile %ale *ii s *e:i
Fa$#!ma al& a casei meleO
$#r1! &u$ :iE d!am$a @la$c,e 'i d '$#Bl$ire lui 6ic#!r 7u/!: se *!r *edea $!a%#eaE la
!ra #rei. $#r1ade*rE %!e#ul es#e #re:i# di$ s!m$ de u$ cli$c,e# de cl!%!el. 6ic#!r 7u/! ia cu#ia
de c,i&ri#uri "i freac :adar$ic de %ere#e #rei &ee: '$ sfBr"i#E al %a#rulea se a%ri$de. La lumi$a
lumB$riiE '"i %ri*e"#e ceasul: e !ra #rei "i ci$ci mi$u#eL Se sc!al "i se duce la fereas#r: marea e
li$i"#i#E #!#ul %are ad!rmi#E rmul e %us#iu. S#i$/e lumB$area "i se culc di$ $!uE darE '$
'$#u$ericE *ede %e %ere#e urmele f!sf!resce$#e ale c,i&ri#el!r care las ! dBr lumi$!as. 3i dac
aces#e urme su$# u$ sem$alM -ac aceas# %ul&ere iradia$# es#e u$ sem$ *e$i# di$ %ar#ea
s%iri#el!rM A d!ua :iE la micul de=u$E 6ic#!r 7u/! *!r&e"#e des%re H*ede$iaI saE dar $ime$i $u
au:ise su$e#ul de cl!%!elP d!am$a @la$c,e $u1"i fcuse simi# %re:e$a decB# fa de el. Lui
6ic#!r 7u/! i1a f!s# de1a=u$s s *ise:e la ! f!rm e*a$esce$# ce se %lim& %e rmO
C,arles 7u/! fusese f!ar#e #ul&ura# de %rima "edi$ de s%iri#ism c!$dus de d!am$a de
2irardi$. Nu "#ia dac %!e#esa c,emase cu ade*ra# %u#erile di$ lumea cealal# sau dac #!#ul $u
fusese decB# ! '$"el#!rie. Fa%#ul $u a*ea %rea mare '$sem$#a#e %e$#ru el. Im%!r#a$# era cE
fcB$d s re$asc ami$#irea LN!%!ldi$eiE masa frB$sese i$ima 'm%ie#ri# a #a#lui su "i risca s1l
#ul&ure '$#r1a#B# '$cB# s1l !&li/e s1"i '$#reru% mu$ca. Scrierea r!ma$ului Pede%seleE urmarea
r!ma$ului )i:era&ilii F !%er uria"E adese!ri %rsi# "i mereu relua# F ca "i lu%#a 'm%!#ri*a
$!ului re/im im%erial de la ParisE 'i cereau lui 6ic#!r 7u/! ! ac#i*i#a#e susi$u#E dac s1ar fi lsa#
%rad dis%erriiE #!a#e aces#e %r!iec#e ar fi %u#u# fi c!m%r!mise.
I$c!$"#ie$# "i i$*!lu$#arE #a#l "i fiul ridicauE 'm%reu$ cu marile s%iri#e ale #recu#uluiE u$
:id ce i$#er:iceaE de acum '$c!l!E !rice %!si&ili#a#e a e*!crii LN!%!ldi$eiE a#B# de iu&i# de ei.
As#felE s%iri#ismul 'l a$c!ra %e %!e# '$ mu$ca :il$icE 'l '$sufleea "i 'i ddea %u#eri. )arile fi/uri
i:*!rB#e di$ is#!rie $u *e$eau %e %mB$# decB# %e$#ru a1l susi$e %e 6ic#!r 7u/!P ele 'l '$cura=au
'$ !%!:iia sa %!li#ic fa de Na%!le!$ al III1lea "i 'i rec!ma$dau cu cldur s c!$#i$ue
ela&!rarea !%erei sale r!ma$e"#i. LN!%!ldi$e $u a mai f!s# e*!ca# $ici!da#P "i de cB#e !ri se
'$cerca dial!/ul cu *re! fii$ dra/ dis%ru#E masa rmB$eaE cu '$c%B$areE mu#.
T!#u"iE "edi$ele c!$#i$uO -ar '$ !c#!m&rie 800E >ules AlliJE u$ eJila# fra$ce: care
asis# la ele cu re/ulari#a#eE are ! cri: de $e&u$ie: el se re%ede la C,arles 7u/! "i la Au/us#e
6acQuerie ca s1i !m!areE $e&u$ul furi!s es#e le/a# fedele" "i du% %ui$ #im%E i$#er$a# '$ s%i#al.
$ casa di$ >erse<E aces# fa%# es#e c!$sidera# u$ a*er#isme$# da# de f!rele $e*:u#e: ele 'i %re*i$
cE dac de%"esc a$umi#e limi#eE '"i %!# %ierde raiu$ea. CurB$dE 6ic#!r 7u/! re$u$ la aces# =!c
de #eama de a $u clca re/uli $ecu$!scu#e. 3i a%!iE mesele 'l de:am/iser: ele *es#iser m!ar#ea
a%r!%ia# a lui Na%!le!$ al III1lea "i i$s#aurarea u$ei re%u&lici u$i*ersaleE !rE $iciu$a di$ aces#e
%re:iceri $u se reali:a. La ce &u$ s c!$#i$ui s *!r&e"#i cu $i"#e mese ce mi$# cu a#B#a sfru$#areM
Lu$a urm#!areE su& %re#eJ#ul u$ei &r!"uri %u&lica#e '$ >erse< 'm%!#ri*a re/i$ei 6ic#!riaE
#!i eJilaii fra$ce:i su$# eJ%ul:ai. 6ic#!r 7u/! "i familia sa '"i %rsesc casa l!r al& %e$#ru a se
duce la 2uer$ese<. )sua lui C,arles es#e lsa# la >erse<. )esele $u se *!r mai r!#i $ici!da#.
ParisE ; mai 99(
PrimescE la ParisE *i:i#a d!m$ului 7e$ri @eu*r!$E i$s#i#u#!r la C,ar#resE dar care mi se
rec!ma$dE '$ %rimul rB$dE ca medium. -e la u$ %rie#e$ c!mu$E el cu$!a"#e $a#ura cerce#ril!r
mele "i 'mi '$#i$de u$ #eJ# dac#il!/rafia#E s%u$B$du1mi cu !arecare mB$drie:
G Ca '$ fiecare lu$iE '$ :iua de (5 a%rilieE la C,ar#resE %a#ru %rie#e$i de1ai mei "i cu mi$e
am fcu# s *!r&easc ! mas. S%iri#ul care $e1a *i:i#a# a f!s# cel al lui Alla$ SardecE maes#ru al
s%iri#ismului fra$ce:E m!r# '$ 849. Tim% de d!u !reE el $e1a dic#a# ! eJ%licaie a cele&rel!r
"edi$e de s%iri#ism fcu#e de 6ic#!r 7u/!. 6 i$#eresea:M
-re%# rs%u$sE iau cele cB#e*a f!i %e care le %arcur/ %e da# cu ! %ri*ire lac!m. Tra$scriu
aici #eJ#ul adus de aces# medium: HEu su$# s%iri#ul lui Alla$ Sardec "i * *!i de:*lui #!#
ade*rul cu %ri*ire la mesa=ele s%iri#is#e ale lui 6ic#!r 7u/!. $ai$#e de !riceE #re&uie s s%u$ c
$u e *!r&a de eJ%rimarea s%iri#el!r ce1l *i:i#au. NuE la >erse< masa se mi"ca da#!ri# aciu$ii u$ui
%ri$ci%iu %si,!fi:i!l!/ic %e care *reau s *i1l eJ%lic.
CB$d #e /B$de"#i i$#e$s la ! aciu$eE fr ca #!#u"i s ! faciE #ru%ul are #e$di$a s !
reali:e:e. Pri$#r1u$ circui# me$#al c!m%leJE '$ m!d f!ar#e sur%ri$:#!rE %!a#e s i$#er*i$ u$ /es#
al crui c!$#r!l rmB$e i$c!$"#ie$#. Aces# fa%# f!l!se"#e e$!rm '$ dem!$s#raiile de ,i%$!:.
-acE de eJem%luE s#ai '$ %ici!areE des#i$sE "i dacE '$ urma su/es#iil!r ,i%$!#i:a#!ruluiE #e
c!$ce$#re:i %e ideea de a cdea %e s%a#eE de"i 'i c!$#r!le:i c!$"#ie$# ec,ili&rulE mi"carea de
cdere *a #i$de s se %r!ducE a%are$# 'm%!#ri*a %r!%riei #ale *!i$e. Fa%#ul 'i face %e s%ec#a#!ri
s '$creme$easc de uimire sau s rBdE cci %ers!a$a cu %rici$a %are f!ar#e sur%ri$s de aceas#
mi"care 'm%!#ri*a creia credea c se a%r.
$ ca:ul mesel!r #ur$a$#eE %ar#ici%a$ii '"i %u$ mBi$ile %e masE a#i$/B$du1"i de/e#eleE '$
a"a1$umi#a %!:iie a #em%lieril!r. )a=!ri#a#ea msuel!r f!l!si#e au #rei %ici!are. -ac a%e"iE c,iar
u"!rE %e mar/i$ea msueiE %ici!rul !%us se ridic '$#!#deau$a. -ac mai muli %ar#ici%a$i a%as
di$ cB$d '$ cB$d %e mar/i$ea msueiE se *a %r!duce ! r!#aie a aces#eia. Aces#e mi"cri
musculare i$c!$"#ie$#e %!# da c,iar ilu:ia c masa se *a ridica '$ aerE '$ si#uaia cB$d ea rmB$e
'$ ec,ili&ru %e u$ si$/ur %ici!r. 3i &i$e'$elesE de fiecare da# cB$d msua se rea"a:E aceas#
cdere %r!duce u$ :/!m!# ce seam$ cu u$ ci!c$i# '$ mas. -e%ar#e de !rice '$"el#!rie
!r/a$i:a#E ca de eJem%lu f!l!sirea u$!r #i=e de me#al ce ies di$ mB$ecile %ar#ici%a$il!r sau a
u$!r elec#r!ma/$ei a"e:ai la $i*elul s!luluiE "edi$ele de s%iri#ism de la >erse< s1au &a:a# '$
eJclusi*i#a#e %e aces# %ri$ci%iu %si,!fi:i!l!/ic. A#m!sfera '$c!rda# "i im%re/$a# de #eam care
%la$ea: '$#!#deau$a asu%ra aces#!r eJ%erie$eE fa*!ri:ea: a%ariia $ec!$#r!la# "i i$c!$"#ie$# a
aces#ui fe$!me$.
-ar mai e $e*!ie ca ci$e*a s $!#e:e $umrul ci!c$i#uril!r %r!duse "i s le #lmceasc
sem$ificaia. E ! mu$c %lic#isi#!are "i /reaE care cere ! mare a#e$ieE cci l!*i#urile se succed cu
f!ar#e mare ra%idi#a#eE u$e!ri c,iar fr %au: '$#re li#ereE la u$ m!me$# da#E &#ile se !%resc
&rusc "i fr m!#i*E %e$#ru ca a%!i s '$cea% di$ $!u '$#r1u$ ri#m accelera#E %u$B$d la /rea
'$cercare $er*ii cel!r *ii.
La >erse<E re:ul#a#ul era de cele mai mul#e !ri de ! '$al# cali#a#e li#erar. OrE du% cum
"#imE di$#re %ar#ici%a$iE $umai 6ic#!r 7u/! a*ea cul#uraE ima/i$aia "i #ale$#ul $ecesare. Ci$e
al#ul ar fi '$dr:$i# s dea /las Um&rei )!rmB$#ului sau )arelui m%ra#M P!e#ul asis#a la
ma=!ri#a#ea "edi$el!rE dar $u %u$ea mBi$ile %e mas. $ sc,im&E el $!#a $umrul &#il!r. A%!iE
c,iar '$ acea $!a%#e sau '$ :iua urm#!areE '"i relua $!#ele "i redac#a clar mesa=ele. U$ calcul
sim%lu $e ara#E de eJem%luE cE %e$#ru #eJ#ul ce re:ul#a '$ urma u$ei "edi$e de a%r!Jima#i* #rei
!reE ar fi f!s# $e*!ieE '$ medieE de #rei &#i %e secu$dE fr s i$em seama de s%iri#ele "i de
res%iraiile i$dis%e$sa&ileL Li#era#ura s%iri#is# %r!dus as#fel #im% de d!i a$i ar fi %resu%us !
c!$#a&ili#a#e de1a dre%#ul i$uma$. Oare 6ic#!r 7u/! $!#a cu ade*ra# $umrul &#il!rM $ #im%
ce fcea descifrareaE %!e#ul a #ri"a#E dar '$#r1u$ m!d cu #!#ul i$c!$"#ie$#E a"a cum se '$#Bm%l '$
ca:ul scrierii au#!ma#e. El era ci$s#i# fa de el '$su"iE darE '$ acele m!me$#eE #ria u$ %r!ces de
dedu&lare a %ers!$ali#ii. "i %r!%u$e s dec!difice mesa=ele s%iri#is#eE darE de fa%#E redac#a $i"#e
#eJ#e mi$u$a#eE scrise '$ s#ilul su !&i"$ui#.
CB#e*a "edi$e au f!s# reali:a#e '$ a&se$a saE dar re:ul#a#ele au f!s# de:am/i#!are.
Pers!$ali#ii cel!rlali %ar#ici%a$i 'i c!res%u$deau mai &i$e fra:ele scur#eE c!$i$B$d cu*i$#e
sim%le. I$c!$"#ie$#ul l!r $u eJ%rima decB# /B$duri de ! #ris# &a$ali#a#eE cure$#e '$ "edi$ele
s%iri#is#e clasice. -ar C,arles 7u/! a #ra$s%us ci!c$i#urile '$ *ersuri alc#ui#e '$ s#ilul #a#lui
suE dar fr mul# #ale$#.
EJ%rimB$du1"i delirul me/al!ma$icE 6ic#!r 7u/! a=u$/ea s *!r&easc de la e/al la e/al
cu )!iseE )a,!med sau Iisus 7ris#!s. I se %rea f!ar#e firesc s fie ales de cei mai '$sem$ai
m!ri ai !me$irii %e$#ru a %ur#a cu ei $!&ile discuii. Nu1i im%!r#a$# dac aceas# c!m%!r#are es#e
rele*a$# mai mul# %e$#ru u$ de:ec,ili&ru mi$#al decB# %e$#ru ! eJ%erie$ s%iri#is#: ea i1a
'$/dui# %!e#ului s1"i c!$#i$ue cu se$i$#a#e mu$ca "i s dea la i*eal !%ere de ! rar i$s%iraie
u$i*ersal.I
A"a se '$c,eie lu$/a c!mu$icare a lui Alla$ Sardec. -!m$ul 7e$ri @eu*r!$E care mi1a
adus aces# #eJ# ciuda#E !&ser* reacia mea "iE cB$d surBdE %are c #riumf. l de:am/esc %e l!cE
%u$B$du1i cu &ru#ali#a#e aceas# '$#re&are:
G -ar %e dum$ea#a #e1a *i:i#a# cu ade*ra# s%iri#ul lui Alla$ Sardec sau as#a $u1i decB#
#e!ria dumi#ale des%re mesele r!#i#!are ale lui 6ic#!r 7u/!M
I$#erl!cu#!rul meu %are =i/$i# de $ea$crederea "i de '$d!ielile mele. mi %r!%u$e s
%ar#ici% la "edi$ele sale de s%iri#ism "i m asi/ur c m *!i c!$*i$/e de au#e$#ici#a#ea l!r.
@i$ea$elesE %rimesc %e l!c aceas# !fer#.
C,ar#resE 9 iulie 99(
-e ci$ci dumi$ici m duc la C,ar#res la d!miciliul d!m$ului @eu*r!$. ) %rime"#e cu
mare cldur. -e fiecare da# lum masa '$#r1! a#m!sfer %lcu#E du% care #recem '$ sal!$
%e$#ru a c,ema s%iri#ele. Trei %rie#e$i de1ai siE el "i cu mi$e $e a"e:m '$ =urul u$ei msue.
S!ia sa s# %e u$ f!#!liu "i ia $!#eE iar $!i a"#e%#m. Nu se '$#Bm%l $imic. Tre&uie s s%u$ c le1
am rec!ma$da# s $u a%ese masa cu mBi$ileE lucru %e careE de al#felE 'l *erific #!# #im%ul. -ar '$
c!$#i$uare $u se '$#Bm%l $imicO 3i dac #!#u"i d!m$ul @eu*r!$ s1a '$"ela# "i eJ%licaia sa cu
%ri*ire la "edi$ele de s%iri#ism ale lui 6ic#!r 7u/! $u *e$ea de la s%iri#ul lui Alla$ SardecE ci di$
%r!%ria1i mi$#e "i '$ urma u$!r &#i '$ masE el a #ra$scris ! i$#er%re#are i$c!$"#ie$#M Se s%u$e
'$s c s%iri#ele su$# u$e!ri su%ra#e "i $u rs%u$d $ici la c,emrile mediumuril!rE '$fi"B$du1se
d!ar cB$d au c,ef. -e aceea #re&uie s c!$#i$umO
3i %!a#e c '$#r1! sear &#ile *!r mi"ca msua di$ C,ar#res "i 'mi *!r de:*lui ade*rulE
ade*rulO
G 8 G
-UN2LAS 7O)E 3I LE6ITADIA U)AN
G Tra/ei %erdeleleL
-u$/las 7!me d aces# !rdi$ cu *!cea sa %r!fu$d "i *i&ra$#E a crei ciude$ie es#e
s%!ri# de u$ %u#er$ic acce$# sc!ia$. Pe da#E u$ *ale# se /r&e"#e s #ra/ dra%eriile /rele "i
semia$#u$ericul i$*adea: micul sal!$ al&as#ru di$ %ala#ul Tuileries. Pe %ereiE c!&al#ulE
ul#ramari$ulE al&as#rul a:uriu "i al&as#rul de Prusia '"i s#i$/ s#rlucireaP %e mese se :resc cu /reu
#!# felul de &i&el!uriE de *ase de SW*resE "fe#$iceE &r!$:uriE s#a#ue#eE #!a#e '$#r1! de:!rdi$e
sa*a$#. -!ar ! lam% mic cu /a: aru$c '$ '$c%ere ! lumi$ /l&uie "i #remur#!are. I$*i#aii
la cerem!$ia s%iri#is# s#au $emi"cai "i mui '$ a"#e%#area mirac!luluiE cBi*a !fieri '$ i$u#
re/al "i cB#e*a d!am$e '$ cri$!li$ '$c!$=!arE %li$i de res%ec#E ! #B$r femeie 'm&rca# '$
$e/ruE es#e 'm%r#easa Eu/e$ia. Ea a i$u# s asis#e la mirac!lul a$u$a#.
G Tru%ul meuE aces# '$*eli" de car$e ce ascu$de %ri*iril!r ! reali#a#e cu mul# mai
%u#er$icE "i a$ume aceea a s%iri#uluiE *a de*e$i e*a$esce$#E se *a dema#eriali:a "i se *a
#ra$sf!rma '$#r1! &!are de aerE %e$#ru a se u$i cu lim&urile "i a se #!%i '$ e#erul u$i*ersuril!r
e*a%!ra#eO
R!s#i$d aces#e cu*i$#eE 7!me se a"a: '$#r1u$ c!l al '$c%eriiE '$ faa s%ec#a#!ril!r. T!a#
lumea s# cu %ri*irile ai$#i#e s%re &r&a#ul ce %!ar# u$ c!s#umul ele/a$#E desc,is la cul!areE "i !
cra*a# al&. Faa sa ciuda# "i sla&E f!ar#e %alidE cu %rul a%r!a%e r!"uE cu ! mus#a deasE
es#e ilumi$a# de ! %ri*ire ar:#!are. -u$/las 7!me %are c se c!$ce$#rea:E c se '$#!arce s%re
si$eE c se des%ar#e de micul su %u&lic ce1i urmre"#e cu a#e$ieE '$#r1! li$i"#e reli/i!asE %B$ "i
cel mai mic /es#. -e!da# #ru%ul su #resare ca scu#ura# de ce*a $e*:u# "i %ici!arele $u1i mai
a#i$/ %arc,e#ul. $ce#E el se ridic de la %mB$# "i se '$al '$ aer. T!i cei de fa '"i i$ res%iraia.
CurB$dE ridicB$du1"i mB$aE i:&u#e"#e s a#i$/ #a*a$ul '$al#. Tim% de cB#e*a mi$u#eE rmB$e
$emi"ca# '$ aerP '$#rea/a asis#e$ %ri*e"#e cu res%ec# s%re &r&a#ul ce1i '$ s#are s fac !
aseme$ea mi$u$e. C,iar "i cei mai $ea$cre:#!ri su$# c!$*i$"i c #riesc u$ m!me$# $e!&i"$ui#
"i c asis# la u$ mirac!l. Cum s1ar %u#ea '$d!iM Lucrurile su$# e*ide$#eE cci se desf"!ar '$ faa
!c,il!r l!r. Le/ile fi:ice care $e i$ le/ai de %mB$# $u su$# fcu#e %e$#ru u$ s%iri# %ur ca acela
al lui -u$/las 7!me.
)a/icia$ul c!&!ar %e $esimi#eE ca "i cum i1ar %rea ru c se '$#!arce '$ u$i*ersul
$!s#ru c!#idia$ "i ma#erial. $ cli%a cB$d %ici!arele sale a#i$/ %arc,e#ulE %r!*!cB$d u$ mic
:/!m!# ce1i face %e #!i s #resarE 7!me %are c se #re:e"#eP !c,ii si %ri$d *ia "i c,i%ul i se
'$suflee"#e di$ $!uE ca "i cum ar fi %rsi# ! lume mis#eri!asE cu$!scu# $umai de el.
Eu/e$ia es#e mai %alid ca !ricB$d "i &u:ele 'i #remur. EJ#a:ia#E ea s#rB$/e mB$a
maes#ruluiE fr s i:&u#easc a r!s#i *reu$ cu*B$#.
)is#ic "i %li$a de rB*$E 'm%r#easa se las %ur#a# de ! credi$ $ai*E '$ care se
ames#ec de1a *alma sfi$ii "i dem!$ii c!%ilriei sale s%a$i!le. Ea "#ie c u$ele fii$e i$s%ira#eE ce
se afl '$ c!mu$icare cu %u#erile di$ lumea cealal#E %!# m!dela du% *!ia l!r le/ile fi:ice ale
u$i*ersuluiE desc,i:B$d ! %!ar# s%re #rBmuri $e&$ui#e. -e mai mul#e lu$i de :ile es#e fasci$a#
de aces# medium sc!ia$E '$ care are ! '$credere !ar&. -u$/las 7!me se im%usese la Cur#ea de
la Tuileries i:&u#i$d s c!mu$ice cu s%iri#eleE darE '$ seara as#aE reu"i#a sa e u$ mirac!l "i mai
mare. -e acum '$c!l!E el %!a#e fi si/ur c *a =uca %e li$/ cu%lul im%erial r!lul de %r!fe#E
'$drum#!r "i i$s%ira#!r.
3i #!#u"iE dac '$c%erea ar fi lumi$a#E s1ar *edea c le*i#aia lui 7!me $u1i decB# !
di&ace scama#!rie de circ. $#r1ade*rE %ri$ci%iul aces#ei dem!$s#raii ce se *rea su%ra$a#ural
es#e a#B# de sim%lu '$cB#E %e$#ru a '$"ela $i"#e s%ec#a#!ri ilu"#riE e $e*!ie de ! '$#rea/ %u$ere '$
sce$.
Secre#ul es#e urm#!rul: du% ce se face semi'$#u$eric '$ '$c%ereE u$ asis#e$#E 'm&rca# '$
$e/ru di$ ca% %B$ '$ %ici!areE se furi"ea: '$ camer '$#r1u$ fel di$ai$#e %us la cale '$ *ederea
eJ%erie$ei. 7!me cu$!a"#e %erfec# %ri$ci%iul H#ea#rului $e/ruI u#ili:a# '$ acea e%!c '$ c,i%
remarca&il la #ea#rul R!&er#17!udi$. El "#ie cE la ! lumi$ f!ar#e sla&E $u se dis#i$/ decB#
c!s#umele "i !&iec#ele de cul!are desc,is: #!# ce es#e '$c,is la cul!are dis%are. $ aces#e c!$diiiE
silue#a u$ui &r&a# ce %!ar# u$ c!s#um $e/ru "i ! masc $u se mai *ede %e f!$dul de %B$:
$ea/r '$#i$s '$ s%a#ele lui. Pe$#ru ca s %ar c se ridic '$ aerE lui -u$/las 7!me $u1i rmB$e
decB# s se urce %e s%a#ele i$*i:i&ilului su c!m%liceE ce s# '$#i$s %e =!s. CB$d asis#e$#ul '$ $e/ru
se ridic '$ %a#ru la&eE 7!me %are c1"i ia :&!rulE el '"i mi"c /rai!s &raeleE ceea ce 'i '$/duieE
de fa%#E s1"i %s#re:e ec,ili&rul. Ca u$ ade*ra# acr!&a#E 7!me c!$#i$u s se urce %e s%a#ele
ac!li#ului suE ce se ridic '$ce# '$ %ici!areE ma/icia$ul a=u$/e %e umerii c!m%licelui suE %e$#ru
ec,ili&ruE el se s%ri=i$ cu mB$a drea%# de &raul ridica# al &r&a#ului '$ $e/ru. A%!i 7!me '"i
ridic &raul s#B$/E %refcB$du1se c l!*e"#e %laf!$ulP u$ efec# !%#ic da#!ra# '$#u$ericului d
im%resia c 'l a#i$/eE c,iar dacE '$ reali#a#eE el se afl '$c de%ar#e de '$al#ele &!li ale %ala#ului.
Aces# #ruca= es#e de mare efec# "i %r!*!ac '$#!#deau$a si$cera uimire a s%ec#a#!ril!r.
Pe$#ru a se '$#!arce %e %mB$#E 7!me f!l!se"#e aceea"i me#!dE dar '$ se$s i$*ersE
asis#e$#ul su se /r&e"#e s dis%ar %ri$ u"a '$#redesc,is "i s se 'm&race re%ede '$ i$u#a de
*ale# %e care ! %ur#ase cu %ui$ #im% '$ai$#eE a#u$ci cB$d '"i '$s!ise maes#rul '$ *:ul #u#ur!r.
Cu mul# '$ai$#e de a se la$sa '$ fa#a m%r#esei '$ aceas# s%le$did dem!$s#raieE
-u$/las 7!me 'i c!$*i$sese %e mai marii im%eriului de darurile sale de!se&i#eE '$ cadrul u$!r
#ul&ur#!are "edi$e de s%iri#ism. Aces# medium f!ar#e si/ur %e si$e afirm cu *!cea sa
ca*er$!as c %!a#e s %r!*!ace a%ariia u$!r s%iri#e di$ cealal# lumeP f!l!si$d cu*i$#e mariE el
i$#er:ice s se *!r&easc des%re m!ar#e:
G Nu eJis# m!ri. Nu eJis# decB# !ame$i care au dis%ru# %e$#ru %ri*irile $!as#re
#eres#re. Ei #riescE dar '$ al#e sfereO
Su& im%ulsul aces#ui !m carisma#icE m%r#easa '"i '$#rea& msu #!a# *ara a$ului
84(: u$ la$ de mBi$i face #urul msuei "i u$e!ri s%iri#ele acce%# s rs%u$d la '$#re&rile
cel!r *ii. Ci!c$i#urileE scrierea au#!ma#E de%lasarea u$!r !&iec#e mi"ca#e de ! f!r $ecu$!scu#
su$# mi=l!acele %ri$ care se i$#r '$ c!mu$icare cu lumea cealal#. )e#!da cea mai rs%B$di#
es#eE e*ide$#E aceea a mesei *!r&i#!areE u"!r de reali:a#. $su"i m%ra#ul %ar#ici% u$e!ri la aces#
ri#ual '$fric!"#!r "i se declar f!ar#e im%resi!$a#E mai ales '$ :iua '$ care ! mB$E ce %are c *i$e
di$ $ea$#E ia ! %a$ "i dese$ea: %e ,Br#ieE fr s e:i#eE cele&ra %araf a lui Na%!le!$ I.
m%ra#ul 'i rela#ea: is#!ricului Alfred )aur< u$a di$ aces#e "edi$e de s%iri#ismE
s%u$B$d:
G Ia# la ce am asis#a#. L1am *:u# %e d!m$ul 7!me dB$d !rdi$ ca ! mas s *i$ s%re
mi$e "i ea a *e$i#. Su& ! al# mas se afla ! /!ar$. I1am ceru# d!m$ului 7!me s ! fac s su$eE
am au:i# %erfec# cum su$aO 3i $ici!da# '$ *ia $u am a*u# ,aluci$aiiL )1am re%e:i# la /!ar$E
dar $1am *:u# $imic sus%ec#O $ #!a#e as#ea #re&uie s fie ce*a cu #!#ul $e!&i"$ui#O
U$e!riE ma/icia$ul sc!ia$ ,i%$!#i:ea: u$ *!lu$#ar "i cB$d aces#a a%r!a%e a ad!rmi#E 'i
%u$e '$#re&ri. $#r1! searE se afl su& %u#erea mediumului c!$#ele FeliJ @acci!c,iE "am&ela$ul
m%ra#uluiP cu !c,ii %e =um#a#e '$c,i"iE el se :&a#eE /emeE #ra$s%ir "i %lB$/eO
G SuferiM l '$#re& 7!me.
G OE daL )ul#.
G Ce #e d!areM
G I$ima.
G Nu d!rmi &i$e aiciM
G Nu.
G U$de ai d!ri s #e afliM
$ai$#e ca FeliJ @acci!c,i s sc,ie:e '$ce%u#ul u$ui rs%u$sE Eu/e$ia se /r&e"#e s
i$#er*i$E im%era#i*ele lumii reale %recum%$i$d di$#r1! da# asu%ra "#ii$el!r !cul#e:
G Nu1i %u$e aceas# '$#re&areE %!ru$ce"#e m%r#easa. U$e!ri s%u$e %r!s#iiO
$ aceas# s!cie#a#e %asi!$a# de lumea de di$c!l!E fiecare *i$e cu #!# felul de ca$ca$uri
i:*!rB#e di$ ede$urile $e&ul!ase '$ care se a*e$#urea: ima/i$arul. 3edi$ele de la Tuileries su$#
f!ar#e c!me$#a#eE se s%u$ea c la %ala# se %e#rec #!# felul de lucruri ciuda#eE as#felE !da#
m%r#easa i$ea '$ mB$ u$ cl!%!el "i su& %ri*irea %#ru$:#!are a lui -u$/las 7!meE micul
!&iec# a fu/i# di$ mBi$ile su*era$eiE %e$#ru a *e$i si$/ur s se cui&reasc '$ cele ale m%ra#ului.
Al#da#E la !ra u$s%re:eceE m%ra#ul s%u$e:
G 6reau ca !r!l!/iul s &a# !ra #reiO
7!me %u$e mB$a %e %e$dul "i de!da# se fac au:i#e #rei &#i. S%iri#ul a$u$:
G C!*!ra"ul ce ac!%er aceas# mas se *a mi"ca de %arc ar fi scu#ura# u"!r de !
mB$O
3iE '$#r1ade*rE faa de mas se ridic "i se u$duie"#e. m%ra#ul '$cearc s /seasc ce
%r!duce mi"careaE dar $u *ede $imic.
Eu/e$ia se '$furie cB$d c!$#ele AleJa$dre Cale\sAiE mi$is#rul Afaceril!r EJ#er$eE
rica$ea: cu dis%re "i *!r&e"#e de '$"el#!rieE cci #!a#e d!am$ele de la %ala# su$# f!ar#e
im%resi!$a#e de aces#e mirac!le.
$#r1! searE *du*a /e$eralului FrNdNric de L!urmel 'i cere mediumului fa*!area de a1l
c,ema %e defu$c#ul ei s!E !m!rB# '$ Crimeea. Se s#i$/ lumi$ile "i %ar#ici%a$ii se a"a: '$ faa
msueiE cu mBi$ile &i$e '$#i$se %e #&lieO -e!da# se aude u$ :/!m!#E u$ scu$el auri# de lem$
'$ce%e s '$ai$#e:eE se 'm%iedic de c!*!rE %are c e:i#E c!$#i$u s alu$ece "i a%!i se lea/$
di$ fa s%re s%a#e. -!am$a de L!urmelE #ul&ura#E eJclam c s!ul ei a*ea !di$i!ar !&iceiul s
se le/e$e as#fel. 7!me face li$i"#eE afirm c1l *ede %e /e$eralE 'l descrie "i *!r&e"#e des%re r$ile
sale de la ca% "i %ie%#E d!am$a de L!urmel sc!a#e u$ i%# "i le"i$.
Cale\sAi i:&uc$e"#e '$ rBs. El 'l c!$sider %e ma/icia$ u$ H,is#ri!$E u$ scama#!rE u$
a*e$#urierIE iar aces#aE %li$ de dis%reE refu: s %!lemi:e:e cu u$ H$ecredi$ci!s i$cura&ilI.
Pri$esa Pauli$e de )e##er$ic,E s!ia am&asad!rului Aus#rieiE u$ %ers!$a= ce$#ral la
Cur#ea %ari:ia$E *reaE "i eaE s %ar#ici%e la aceas# cele&rare a lumii de di$c!l!. S!ul ei '"i &a#e
=!c de aces#e credi$e %r!s#e"#iE dar ea se a&i$e s emi# *re! %rere: $u *rea decB# s *ad
mirac!lul cu !c,ii ei. Alii $u au decB# s se %iard '$ #!# felul de eJ%licaii c!m%lica#eE s
*!r&easc des%re *e"$ica r#cire a s%iri#el!r sau s dem!$s#re:e c #!#ul e ! '$"el#!rieP %ri$esa
$u cere $imic al#ce*a decB# s asis#e la ! "edi$E s se a%r!%ie de fe$!me$ele su%ra$a#urale.
Pri$ul >!ac,im )ura#E u$ %ar#ici%a$# %asi!$a# la "edi$ele de s%iri#ism de la TuileriesE !
i$*i# %e %ri$es la ! as#fel de eJ%erie$ c!$dus de -u$/las 7!me. $ sfBr"i#E ea *a %u#ea lua
%ar#e la u$ s%ec#ac!l de #a&le m!*i$/E cum i se s%u$e %e$#ru a fi la m!d.
-u$/las 7!me s!se"#eE se a"a: '$#r1u$ f!#!liu "i '"i d ca%ul %e s%a#e. Pare a#B# de
%alidO -e!da# s#ri/ u$ $ume:
G @r<a$O @r<a$E e"#i aiciM
$ aceea"i cli%E de su& masa '$ =urul creia se afl mica s!cie#a#eE se aud d!u l!*i#uri
seci "i lim%e:i.
G @r<a$ *i$e a%r!a%e '$#!#deau$a cB$d 'l c,emE era cel mai &u$ %rie#e$ al meu.
$#r1ade*rE la ParisE #!a# lumea "#ie de %rie#e$ia di$#re @r<a$ "i 7!meE %rie#e$ie care
c!$#i$u "i di$c!l! de m!ar#e. )ediumul a %!*es#i# de $e$umra#e !ri cumE la *Brs#a de
#reis%re:ece a$iE el "i %rie#e$ul lui au =ura# s!lem$ c cel ce *a muri %rimul i se *a ar#a du%
m!ar#e celui care *a rmB$e '$ *ia. -u% cB#e*a lu$iE micuul 7!me *:u a%rB$d '$ faa lui !
f!rmE aces# s%iri# *!r&ea "i 'l '$#re&a dac 'l recu$!a"#eO $fric!"a#E -u$/las $u %u#u s1i dea
$ici u$ rs%u$sE a d!ua :iE afl *es#ea c %rie#e$ul su murise. -e a#u$ciE @r<a$ '"i '$s!e"#e
%rie#e$ul de al#da# %re#u#i$de$i "i '$#!#deau$aP as#:i d!am$a de )e##er$ic, *ede cum lus#rele
de cris#al se cla#i$ "i cum u$ scau$ *i$e di$ fu$dul '$c%erii "i '$ai$#ea:E mi"ca# de ! %u#ere
ire:is#i&il. Cei de fa '"i i$ rsuflareaE '$creme$ii. 7!me se a/i# "i s#ri/:
G Au *e$i#E $e '$c!$=!arL Se *!r ma$ifes#a "i fiecare se *a %u#ea c!$*i$/e de %re:e$a
l!rL
H$ acea cli%E *a rela#a %ri$esaE am simi# c ! mB$ de fier m a%uc de /le:$ "i am
sc!s u$ i%#. Alii au simi# c!$#ac#ul cu aceas# mB$ de fier %e ceaf sau %e &rae. S#rB$/erea ei
$u1i fcea $ici u$ ruE d!ar c simeai a%sarea de/e#el!r.I $ acela"i #im%E faa de mas se ridicE
am&asad!rul Aus#riei se re%edeE a%uc %B$:aE dar '$ mBi$ile sale f!rma %iereE se #!%e"#e %arc "i
dis%are. Pri$ul face #!# ce se %!a#e ca s desc!%ere e*e$#ualul "ire#licE cerce#ea: cu a#e$ie masa
%e #!a#e %rileE cau# u$ lucru cB# de mic de care s se le/eE !rice. S%re marea sa dece%ieE $u
i:&u#e"#e s dea '$ *ilea/ *re! '$"el#!rie. $ seara as#aE f!ar#e si/ur %e si$eE '$ ciuda '$d!ielil!r
eJ%rima#e de u$iiE 7!me se las dus de f!cul de ar#ificii al #ale$#el!r sale: s%iri#ele %ar
de:l$ui#eE u$ &uc,e# de *i!le#e s#r&a#e '$c%ereaE u$ ac!rde!$ i$u# de %ri$es '$ce%e s cB$#e
si$/urO @i$e'$elesE #!#ul se %e#rece '$#r1u$ '$#u$eric a%r!a%e a&s!lu#.
-u% cB#e*a :ileE %ri$esa aus#riac es#e i$*i#a# la ! $!u "edi$E ce *a a*ea l!c la
TuileriesE '$ %re:e$a m%r#esei. -ar s%iri#ele su$# m!r!c$!ase "i $u *!r s c!la&!re:e cu
msueleE mulumi$du1se s le sileasc s ri#me:e &#aia #!&el!r u$ui re/ime$# de /ard care
s#r&a#e /rdi$ile. )ai su$# "i :ileE ca aceas#aE '$ care fa$#!mele $u1s '$ f!rm.
-u% aces#e d!u '$#Bl$iriE -u$/las 7!me "i Pauli$e de )e##er$ic, au %rile=ul de a se mai
*edea de cB#e*a !ri. )ediumul 'i face ! *i:i# %ri$eseiE '$ c,i% ciuda#E '$ =urul lui se aud $i"#e
l!*i#uri '$&u"i#e ce %ar a *e$i di$#r1u$ $ea$# f!ar#e a%r!%ia#.
G Nu * s%eriaiE eJ%lic elE scu:B$du1se. HCi$e*aI '"i face simi# %re:e$a '$ %rea=ma
mea. A%r!a%e '$#!#deau$a mi se '$#Bm%l a"aE !riu$de m afluE HeleI m urmea: "i rare!ri m
lsa1$ %ace.
-arE curB$dE 7!me $u se mai mulume"#e cu aces#e a%ariii efemere "i se a%uc de
%re:iceri. El cau# as#fel s1"i asi/ure u$ asce$de$# asu%ra su*era$il!r. 7!me '$dr:$e"#e s1i
%re:ic m%r#esei Eu/e$ia cderea di$as#iei "i &ia#a femeieE care '"i %u$ea #!a#e s%era$ele '$
d!m$ia /l!ri!as a micului %ri$E es#e cu%ri$s de de:$de=de.
E$#u:iasmul eJa/era# %e care 'l ara# 'm%r#easa Eu/e$ia "i cei di$ a$#ura=ul su fa de
s%iri#ism $u #re&uie s $e mireE $e aflm '$#r1! e%!c ce *i&rea: la u$is!$ la aceas# m!d *e$i#
di$ S#a#ele U$i#e al Americii. -esc!%erirea aces#ui fe$!me$ es#e %re:e$#a# %e lar/ '$ :iarele
*remii: lumea *ede '$ el u$ fel de cauiu$e s%iri#ual la ceea ce es#eE '$ acela"i #im%E reli/ie $!uE
"#ii$ e:!#eric "i =!c de s!cie#a#e.
T!#ul a '$ce%u# '$ mar#ie 8.8 la 7<de*illeE u$ s#uc di$ s#a#ul Ne\ ^!rAO )em&rii
familiei F!JE ! familie me#!dis#E l!cuiesc de mai mul#e lu$i de :ile '$#r1! cas m!des# de lem$E
u$ l!c &a$al "i srcci!sE dar *i:i#a# de f!re ciuda#e "i mis#eri!ase. $ csu se aud u$e!ri
ci!c$i#uri i$eJ%lica&ile "i '$#r1! searE cei ce l!cuiesc aici i$#r '$ c!$#ac# cu s%iri#ul. Cele d!u
fe#eE )ar/are#E de %ais%re:ece a$iE "i Sa#eE de u$s%re:ece a$iE '$cearc s s#ea de *!r& cu fii$a
i$*i:i&il. Pe$#ru a c!mu$icaE se %u$e la %u$c# u$ c!d f!ar#e sim%lu: e de1a=u$s s %lim&i de/e#ul
%e li#erele alfa&e#ului "i s%iri#ul ale/e li#era %ri$#r1u$ ci!c$i#. T!i afl as#fel $umele /$!mului:
C,arles R!s$aE *B$:#!r am&ula$#E asasi$a#. 6es#ea se rs%B$de"#e cu *i#e:a ful/erului '$ #!a#
re/iu$ea "i lumea se /r&e"#e s *i$ '$ csua familiei F!JE %e$#ru a ascul#a %lB$/erile celui ce
fusese ucis. U$e!riE a%r!a%e ci$ci su#e de %ers!a$e se '$/,esuie '$#r1! camer micE '$ &uc#rieE
'$ %!d "i '$ /rdi$E ca s aud ce s%u$ s%iri#ele. Lea,E s!ra mai mare a cel!r d!u fe#ieE le *i$e
'$ a=u#!r. Ea are *re! d!u:eci de a$i mai mul# decB# sur!rile ei "i *a de*e$i marea %re!#eas a
cul#ului s%iri#is#.
CurB$dE '$#rea/a Americ es#e cu%ri$s de ! uria" %asiu$e: s c!mu$ice cu s%iri#ele.
Sur!rile F!J a=u$/ re%ede cele&reE !r/a$i:ea: s%ec#ac!le '$ #ea#rele di$ cele mai mari !ra"e "iE
'$ 80(E la $umai %a#ru a$i du% %rimele c!mu$icri cu s%iri#ul lui R!s$aE !ra"ul Cle*ela$d es#e
/a:da %rimului c!$/res de s%iri#ism. $ acel m!me$#E '$ S#a#ele U$i#e eJis# mai mul# de :ece mii
de mediumuri '$ ac#i*i#a#eL Lea, "i cele d!u sur!ri ale ei #riesc '$ &el"u/ da#!ri# *e$i#uril!r
aduse de s%iri#ism: la Ne\ ^!rAE ele %rimesc :il$ic clie$i /e$er!"iE d!r$ici s c,eme ! fii$
dra/E dis%ru# %rea de #im%uriu. Aceas# m!d #ra*ersea: re%ede A#la$#icul "i i$*adea:
Eur!%a. $ Fra$aE !ame$ii c,eam s%iri#eleE '$#rea& meseleE m!&ilele se mi"c "i a%ar fa$#!me.
T,N!%,ile 2au#ierE 6ic#!rie$ Sard!uE )au%assa$# su$# %asi!$ai de dial!/ul cu m!rii. U$ii
!ame$i de "#ii$ f!ar#e seri!"i '$cearc s /seasc eJ%licaia aces#ui fe$!me$E as#r!$!mul
Camille Flammari!$ declar c e *!r&a de ! e$er/ie i$ere$# $a#urii !me$e"#iE Hfluidic "i
%si,icE ca%a&il s aci!$e:e la dis#a$I.
$ S#a#ele U$i#eE sur!rile F!J '"i c!$#i$u cariera s#rluci#. S%ec#a#!rii ce *i$ la s,!\1
urile s%iri#is#e se 'm%ar# '$ #rei /ru%uri: cei ce su$# a$imai de ! credi$ !ar&E sce%#icii ce admi#
c mediumurile %r!duc efec#e su& im%eriul u$ei s#ri de semiad!rmire $er*!as "i cei care $u
cred "i '$cearc s desc!%ere #ruca=ul. Ilu:i!$is#ul S#uar# Cum&erla$d reali:ea: ci!c$i#urile cu
de/e#ele mari de la %ici!areE ce im%rim mu"c,il!r %er!$ieri la#erali ! c!$#racie %u#er$icP alii
*!r&esc des%re ! mi"care a mu"c,il!r /e$u$c,iului. $ 888E cele d!u sur!ri F!J %u$ ca%#
%!lemicii de:*lui$d "mec,eria: la (. se%#em&rieE Sa#e declar :iarului Ne\ ^!rA ,erald
urm#!arele: HS%iri#ismul es#e ! '$"el#!rie de la u$ ca%# la cellal#: e cea mai mare "mec,erie a
sec!luluiI. -u% ! lu$E la Academia de )u:ic di$ Ne\ ^!rAE )ar/are# faceE '$ sfBr"i#E
mr#urisirea:
G Nu eJis# ! ma$ifes#are a s%iri#el!r. )uli di$#re *!i "#iu c am f!s# %ri$ci%alul
i$s#rume$# ai s%iri#ismuluiE %e care l1am %rac#ica# %e seama u$ui %u&lic %rea '$cre:#!r. Es#e
marele re/re# al *ieii mele. As#:i e %rea #Br:iu ca s s%u$ ade*rulE cu a=u#!rul lui -um$e:euE
su$# #!#u"i /a#a s ! facO CB$d am '$ce%u# aces# #ris# =!cE eram %rea #B$r ca s %!# de!se&i
&i$ele de ru. Nd=duiesc c -um$e:eu m *a ier#aE du% cum 'i *a ier#a "i %e cei care au a*u#
$ai*i#a#ea s cread '$ s%iri#ism.
3i )ar/are# face ! dem!$s#raie: cei de fa aud $i"#e ci!c$i#uri '$&u"i#eE *e$i#e %arc
de $icieriE ca '$ #im%urile de /l!rie al mirac!lel!r. -ar de da#a aceas#a ea s%u$e cE %e$#ru a1i
'$"ela %e $ai*iE s1a f!l!si# de de/e#ul mare de la %ici!r. Sa#e %!*es#e"#e cumE cB$d era micE
%e$#ru a1"i s%eria %ri$iiE a#Br$a u$ mr de ! sf!ricic "i1l lsa s cad la %!deaE '$ #im% ce se
%refcea c d!arme. Era u$ =!c $e*i$!*a#P fe#ele $u s1au /B$di# la fa$#!me decB# '$ :iua '$ care
mama l!rE '$fric!"a#E a s#ri/a#:
G Oare $u cum*a *re! fa$#!m a %us s#%B$ire %e fe#iele mele dra/iM
Cu #im%ulE #e,$ica l!r a e*!lua#E du% #rucul cu mrul au urma# %u$eri '$ sce$ mai
ela&!ra#eE dar %ri$ci%iul a rmas mereu acela"i: a #ruca %e$#ru a %r!*!ca mis#erul "i #eama.
-u% aces#e mr#urisiri %u&liceE des%re cele d!u sur!ri F!J $u se mai *!r&e"#e $ici '$#r1
u$ fel. Srace "i $eferici#eE ele '$cearc s ui#e de =al$ica l!r eJis#e$ %ri$ &u#ur. $ 89(E Sa#e
es#e /si# m!ar# %e s#radE )ar/are# ! *a urma '$ re/a#ul um&rel!r d!ar du% cB#e*a lu$i. La
m!rmB$#ul lui )ar/are#E u$ s%iri# ci#e"#e u$ mesa= *e$i# de %e lumea cealal#E e u$ ul#im sem$ da#
de Lea,E s!ra l!r mai mareE m!ar# cu muli a$i '$ai$#e.
Tris#a c!$clu:ie a '$#Bm%lrii di$ 7<des*ille $u frB$ea: '$sE $icidecumE e$#u:iasmul
ade%il!r s%iri#ismului. Rai!$ali"#ii c!$sider c au #riumfa#E dar !cul#i"#ii #rec u"!r %es#e
mr#urisirile sur!ril!r F!J sau *d '$ ele sim%le rfuieli '$#re cele d!u sur!ri mai mici "i s!ra
mai mareE care a "#iu# s eJ%l!a#e:e s%iri#ismul cu a&ili#a#eE '$ f!l!sul ei %ers!$al. Pr!&ele
adu$a#eE mr#uriileE dem!$s#raiile $u f!l!sesc la $imicE mesele r!#i#!are au '$ce%u# s *!r&easc
"i $u *!r #cea %rea curB$d. -e acum '$ai$#eE %are c s1a s#a&ili# le/#ura cu cealal# %ar#e a
!/li$:iiE %!#!li$d sufle#ele $eli$i"#i#e. U$ii fac '$s ,a: de dial!/urile cu cei de di$c!l! de
m!rmB$#E %recum s%iri#ualul cri#ic Paul de Sai$#16ic#!rE care s%u$eE f!l!si$d ! f!rmul la%idar:
G S #e '$#!rci de %e lumea cealal# '$ $i"#e %ici!are de mas: ia# u$ fa%# ce #e %!a#e
de:/us#a de $emurirea sufle#uluiL
-u$/las 7!me '$su"i ia '$ rBs aseme$ea *!r&e. CB$d i se re%r!"ea: c1"i i$e "edi$ele
de s%iri#ism d!ar %e$#ru s!cie#a#ea '$al#E ridic di$ umeri dis%reui#!r. Iar cB$d i se *!r&e"#e
des%re sur!rile F!JE rica$ea:E afirmB$d c a cu$!scu# reali#a#ea s%iri#el!r cu mul# '$ai$#e de
cele&rele america$ce. 7!me %!*es#e"#e c '$#rea/a sa c!%ilrieE %e#recu# '$ Sc!iaE a f!s#
&B$#ui# de fa$#!meE c lea/$ul su era dese!ri cl#i$a# de ! mB$ $e*:u# *e$i# di$#r1! al#
lume "i cE la *Brs#a de %a#ru a$iE a a*u# %rimele *i:iu$i.
$ Fra$aE %ui$i su$# cei ce se '$d!iesc de a#!#%u#er$icia aces#ui medium de eJce%ie.
Nimic $u %!a#e s !%reasc asce$siu$ea lui -u$/las 7!meP el cu$!a"#e /l!riaE &!/ia "i
!$!rurile. m%r#easa 'i ia '$ seri!s #!a#e %re:icerile "i '$su"i m%ra#ul $u e:i# s1l c!$sul#e.
Cei di$ a$#ura=ul lui Na%!le!$ al III1lea su$# #ul&urai de #eri&ila i$flue$ %e care 7!me ! are la
Cur#e "i se ,!#rsc s1i /r&easc di:/raia.
)ediumul es#e iremedia&il demasca# la @iarri#:E '$ frum!asa *il Eu/e$iaE u$de
su*era$il!r le %lace s se re#ra/ %e$#ru a sc%a de c!$s#rB$/erile "i de a/i#aia di$ Ca%i#al.
7!me '$s!e"#e cu%lul im%erial "iE cum aici lumea are mai mul# #im% li&er decB# la TuileriesE
"edi$ele de s%iri#ism se succed $e'$#reru%#. $ :iua cu %rici$aE '$ =urul meseiE lB$/ 7!me se afl
m%r#easaE m%ra#ulE u$ mare"al al Curii "i u$ dem$i#ar $umi# )!ri!. Aces#a di$ urmE care
are sarci$a s s#i$/ lumi$aE '$#!arce mica ma$e# a lm%ii cu /a: %B$ se face '$#u$eric. $ aces#
m!me$#E fe$!me$ele !cul#e '$ce% s se i$ la$E cl!%!elul a"e:a# su& mas se mi"c "i su$E !
%u#ere $e*:u# ! #ra/e %e m%r#eas de r!c,ieE ! mB$ cu m$u" de m#ase a%are '$ '$#u$ericP
e i$*i:i&ilE dar i se sim#e %re:e$a. Eu/e$ia ! a#i$/e "iE cu%ri$s de u$ fi!r de s%aim murmur:
G Es#e mB$a #a#eiO
La rB$dul suE m%ra#ul a#i$/e !&iec#ul s#ra$iu "i se mulume"#e s c!$s#a#e:
G E receL
-ar )!ri! "i1a %re/#i# cu /ri= i$#er*e$ia. Di$e lam%a lB$/ el "iE de!da#E cu ! mi"care
%e care $ime$i $u ! %!a#e !&ser*a '$ '$#u$ericE face &rusc lumi$. T!a#e *isele mis#ice ale
Eu/e$iei se s%ul&er: 7!me es#e sur%ri$s '$ %li$ aciu$e. A"e:a#E cu mBi$ile %use %e masE el
i$e %ici!rul ridica# s%re !&ra:ul m%r#eseiL C!$s#er$are /e$eralL $"el#!ria e e*ide$#:
mediumul are /,e#ele des#ul de mari %e$#ru a le %u#ea sc!a#e cu u"uri$E iar ci!ra%ul es#e #ia# '$
a"a fel '$cB# s lase de/e#ele mari li&ere. Cu mare a&ili#a#eE 7!me i:&u#iseE cu acela"i %ici!rE a#B#
s mi"#e cl!%!elul cB# "i s mB$/Bie !&ra:ul 'm%r#esei. Furi!s c a f!s# %cli#E m%ra#ul d
imedia# !rdi$ ca falsul ma/icia$ s fie alu$/a#. -u$/las 7!me %leacE ducB$du1"i cu el le/e$da
%e al#e melea/uri. l *edem #riumfB$d la Cur#ea Rusiei "i a%!i fermecB$d $!&ilimea &ri#a$ic. -ar
se '$#!arce s m!ar '$ Fra$aE mul# du% cderea celui de1al -!ilea Im%eriuE '$ 884E la *Brs#a de
ci$ci:eci "i #rei de a$iE r!s de #u&ercul!:. Ade%ii %e care1i mai are '$ lume afirm F %!e#ic F c
l1a e%ui:a# eJersarea c!$#i$u a medium$i#ii.
-i$c!l! de m!ar#eE -u$/las 7!me $e1a lsa# #!#u"i u$ mesa=. $ai$#e de a muriE a fcu#
mr#urisiri u$uia di$#re cei mai a%r!%iai %rie#e$i ai siE P,ili% -a*isE cruia i1a %!ru$ci# s $u le
%u&lice decB# du% ce el *a fi #recu# H'$#r1! al# *iaI. $#r1! searE cB$d era f!ar#e !&!si#E sl&i#
de &!al "i s#ul de #!a#eE 7!me "i1a a"e:a# mBi$ile %e ! mas "i a murmura# ca %e$#ru el '$su"i:
G 6reau s *d cB# #im% m mai las s%iri#ele '$ *ia.
)asa s1a %us imedia# '$ mi"care. 7!me a sc,ia# u$ surBs #ris# "i1a re#ras mBi$ile "i a fcu#
urm#!area reflecie de de:am/ire:
G NuE u$ medium $u %!a#e crede '$ s%iri#eL Es#e si$/urul !m care $u %!a#e $ici!da# s
cread '$ eleO
G 9 F E6A C. 3I 6IYITELE UNEI ECTOPLAS)E.
@#rB$ul &a$c,er "i s!ia sa s#au $emi"cai %e scau$ele l!rE cu !c,ii mrii de c!$ce$#rare.
O &!/a# m!"#e$i#!are a u$!r fila#uri di$ N!rdE fa# &#rB$E are !&ra=ii '$r!"ii de em!ie.
TB$rul medicE '$ c!s#um ele/a$#E face ef!r#uri mari %e$#ru a %rea $e%s#!r. O&ra:ul
f!#!/rafului dis%are su& %B$:a $ea/r a a%ara#ului m!$#a# %e #re%ied.
>ulie##e @iss!$ cere i$*i#ail!r si s cB$#e u$ %salm %e$#ru a ! '$cura=a %e E*a CE
mediumul care s# '$ faa l!r %e u$ mic f!#!liu de %ai. T!i %ri*esc cu a#e$ie s%re aceas# #B$r
femeie ce $u a 'm%li$i# '$c #rei:eci de a$iE are %ielea ars de s!areE !&ra:ul as%ru de ra$c
%u#er$ic "i !c,ii reci "i i$difere$i. T!i s#au $emi"caiE dar d!am$a @iss!$ se %lim& de c!l!1
c!l!E a#r/B$d a#e$ia asu%ra /leii %li$e cu a% cald "i cu %arafi$ #!%i#E a"e:a# lB$/
medium:
G Aces# ames#ecE s%u$e eaE $e *a '$/dui curB$d s lum mula=ul s%iri#ului ma#eriali:a#.
Se s#i$/ lumi$ile "iE '$ '$#u$ericul a&s!lu#E se aude cB$#ecul sacruE ce d!m!le"#eE '$#r1!
!arecare msurE s%aima *i:i#a#!ril!r. La '$ce%u#E ei fred!$ea: '$ce#E cu *!cea s#ra$/ula# de
em!ie. Cum s $u fii #ul&ura# '$ faa mirac!lului ce se a$u$M A%!iE cum $imic $u se '$#Bm%lE
cei de fa %ri$d cura= "i cB$#ecul de*i$e mai %u#er$ic "i mai arm!$i!s. -i$#r1! da# se aud
/eme#eE mediumul %are c se :&a#eO Se face li$i"#e.
G E sem$ &u$E e ca%#a#E "!%#e"#e d!am$a @iss!$.
CB$d e Hca%#a#IE adic '$ cli%a cB$d se afl '$ c!mu$icare direc# cu s%iri#eleE E*a es#e
ca%a&il de cele mai mari mirac!le. A *e$i# m!me$#ul s se a%ri$d di$ $!u lumi$aE d!am$a
@iss!$ '$#!arce &u#!$ul u$ei lm%ie ac!%eri#e cu ! %B$: r!"ie. $c%erea es#e scufu$da# '$#r1!
lumi$ difu: "i r!:.
2,emui# '$ f!#!liul eiE E*a C. %are c d!armeE darE deasu%ra eiE ca "i cum i1ar B"$i di$
ca%E a%are ! f!rm al&E e*a$esce$# "i /a:!asE #!a# lumea amue"#e de em!ie: mirac!lul se
reali:ea:E ! f!rm sc%a# di$ $ea$# se ma#eriali:ea:E ! ec#!%lasm se ara# %ri*iril!r cel!r *ii.
-!am$a @iss!$ '$#i$de mB$aE ea *rea s a#i$/ aceas# a%ariieE s se asi/ure de reali#a#ea
fe$!me$uluiE s *i$ '$ c!$#ac# cu $e&ul!asa s!si# di$ lumea cealal#. Aceas# mi"care sim%l
#ul&ur &rusc s!m$ul E*eiE ea s#ri/ "i i%E %B$ cB$d *i$!*a#a re$u$ la /es#ul eiE $u e '$/dui#
s a#i$/i s%iri#ele.
Oare '$cercarea $eferici# a d!am$ei @iss!$ a alu$/a# ec#!%lasmaM Nime$i $u %!a#e
s%u$e ce s1a '$#Bm%la#E darE di$#r1! da#E #!#ul a dis%ru#. A#e$ia mar#!ril!r se c!$ce$#rea: acum
%e mediumP di$ /ura E*ei cur/e ! su&s#a$ ciuda#E ce i se rs%B$de"#e %e %ie%#E e u$ lic,id
*Bsc!s "i ce$u"iu careE #re%#a#E %are c se '$#re"#eE ia f!rm "i las s a%arE f!ar#e lim%edeE u$
c,i% de &r&a# ce %!ar# mus#i. )!"#e$i#!area fila#uril!r se sim#e ru "i res%ir %u#er$icE
&#rB$ul &a$c,er s#rB$/e mB$a s!iei saleE de %arc ar *rea s se a/ae de ! reali#a#e si/urE
medicul ia $!#e cu fre$e:ieE iar f!#!/raful a%as %e decla$"a#!rul a%ara#uluiE ! s#rful/erare de
ma/$e:iu fiJea: %e$#ru e#er$i#a#e ! %r!& i$discu#a&il a ma#eriali:rii s%iri#el!r.
3edi$a s1a #ermi$a#. E*a se #re:e"#e '$ce#E i$difere$# la #!a#e c!me$#ariile admira#i*e.
Triumf#!areE d!am$a @iss!$ cerce#ea: /lea#a afla# lB$/ medium '$ #im%ul eJ%erie$ei.
Parafi$a s1a '$#ri# "i su%rafaa ei es#e $e#edE fr *re! urmE dac ec#!%lasma a &i$e*!i#E f!rma
mBi$ii sale se afl im%rima# '$ ce$#rul acelei ma#erii. Se face ! mic /aura '$ %arafi$E se
i$#r!duce i%s!sE se a"#ea%# cB#e*a mi$u#e %e$#ru a1l lsa s se '$#reasc "i a%!i se %r!cedea: la
r:uirea %arafi$eiE '$u$#ru a%are f!rma u$ei mBi$i. Nime$i $u a %u#u# s &a/e mB$a '$ cldareE
s1"i %u$ am%re$#a "i a%!i s1"i sc!a# mB$aE fr s lase ! urm %e su%rafa. Si$/ura care a
%u#u# s1"i scufu$de mB$a "i s1! dema#eriali:e:e '$ i$#eri!rul /leiiE %arafi$a de la su%rafa
f!rmB$d di$ $!u u$ s#ra# %erfec#E fr *re! urmE a f!s# ! ec#!%lasm.
F!#!/rafia fcu# '$ cursul "edi$ei es#e de*el!%a# imedia#E succesul e de%li$. Pe %ie%#ul
E*ei C. se *ede clar c,i%ul u$ui &r&a#. Aces#e d!*e:i :dr!&i#!are i:&u#esc s1i c!$*i$/
defi$i#i* %e i$*i#aii d!am$ei @iss!$E care %B$ acum erau sce%#iciE dar al cr!r rai!$alism es#e
%u#er$ic :dru$ci$a# de #ul&ur#!area dem!$s#raie. @a$c,erul ar d!ri s1i mulumeasc
mediumuluiE dar E*a %leac %e $esimi#eE medicul d di$ ca% "i '"i %resar discursul '$cBlci# cu u$
*!ca&ular "#ii$ific di$ care $ime$i $u '$ele/e $imic. Numai &#rB$a d!m$i"!ar s# #cu# "i se
mai ui# '$cE a#e$#E la dra%eria '$ faa creia a%ruse ec#!%lasma mis#eri!as.
$ acea du%1amia: di$ lu$a ia$uarie a a$ului 9+E >ulie##e @iss!$ se %!a#e c!$sidera
mulumi#. $ a%ar#ame$#ul ei &!/a#E cu dra%erii /l&ui "i cu m!&ile de cul!are '$c,isE ea a
i:&u#i# '$c ! da# s dea c!r% s%iri#el!rE %ri$ mi=l!cirea E*eiE mul# '$dr/i#a ei %r!#e=a#. 6du*a
lui AleJa$dre @iss!$E cele&rul scrii#!r de *!de*iluriE #rie"#e li$i"#i#E '$c!$=ura# de ami$#irea
defu$c#ului ei s!P %e %erei su$# eJ%use afi"ele succesel!r de al#da#E ul#imele mr#urii ale
%iesel!r ce au f!s#E #im% de cB#e*a s#a/iu$iE /l!ria #ea#rel!r de &ule*ard. Nu1i %asi!$a# cu
ade*ra# decB# de s%iri#ism "i '"i %e#rece cea mai mare %ar#e di$ #im% '$ ceea ce $ume"#eE cu
!arecare mB$drieE Hca&i$e#ul ei medium$icI. -e fa%#E aces# ca&i$e# $u1i decB# ! sim%l '$c%ere
cu s#!rurile adese!ri #raseE li%si# de !rice dec!raie "i care are dre%# m!&ilier d!ar ! mas "i
cB#e*a scau$e. $ fu$dul '$c%eriiE ! %erdea masc,ea: i$#rarea '$#r1! mic a$#icamer des#i$a#
ma#eriali:rii s%iri#el!r.
-e fa%#E d!am$a @iss!$ '$#re%ri$de '$ e%!c ! ade*ra# cruciad 'm%!#ri*a
ma#erialismului "i "edi$ele sale au dre%# sc!% s '$c,id /ura cel!r ce $u cred '$ s%iri#e. )ula=ul
Hmiracul!sI es#e ar#a# %es#e #!#E f!#!/rafiile su$# %u&lica#e '$ :iare "i a%!i '$#r1! lucrare des%re
A"a1:isele fe$!me$e de ma#eriali:areE sem$a# de >ulie##e @iss!$. $ urma aces#!r i$c!$#es#a&ile
reu"i#eE ade%ii !cul#ismului *!r face di$ E*a C. ! fi/ur de a*a$/ard a mi"crii s%iri#is#e.
@i$e'$eles c e$#u:ias#a d!am$ @iss!$ "i i$*i#aii ei $u "#iau c "edi$a fusese '$
'$#re/ime #ruca#. Cea mai su&#il ma$i%ulare era cea le/a# de reali:area mula=ului. Pe$#ru a face
aceas# dem!$s#raie im%resi!$a$#E E*a C. f!l!sea ! mB$ scul%#a# '$#r1! &uca# de /,eaE
%s#ra# cu /ri=E %B$ '$ m!me$#ul "edi$eiE '$#r1u$ rci#!r. CB$d #B$ra femeie i$#ra '$ ca&i$e#ul
medium$icE ea i$ea mB$a de /,ea ascu$s su& r!c,ieE '$#r1u$ &u:u$ar fcu# a$ume %e$#ru as#a.
$ '$#u$ericul %e care1l cerea %e$#ru a reali:a ! mai &u$ c!$ce$#rare "i ! mai eficace i$*!care a
%u#eril!r '$#u$ericuluiE ea sc!#ea &uca#a de /,ea di$ l!cul u$de ! ascu$sese "i ! cufu$da re%ede
'$ ames#ecul de a% cald "i %arafi$. CB$#ecele a*eau dre%# sc!% s ac!%ere :/!m!#ul fcu# cu
%rile=ul aces#ei ma$e*re. -u% cel mul# ! !rE eJ%erie$a lua sfBr"i#E mirac!lul fii$d reali:a#: su&
efec#ul rceliiE %arafi$a se s!lidificaE lsB$dE '$ mie:ul ma#erieiE mula=ul mBi$ii de /,ea care se
#!%ise "i di$ care $u mai rmsese $imic. E*a $u mi$ea cB$d declara c mB$a $u se
dema#eriali:ase.
Ec#!%lasma era '$c "i mai u"!r de reali:a#.
Aces# mic %ers!$a=E c!$feci!$a# di$ &um&acE di$ *a# "i di$ *!al era ascu$s '$ s%a#ele
%erdelel!r "i mi"ca# %recum ! mari!$e#E cu a=u#!rul u$ei #i=e ma$i%ula#e cu %rice%ere de E*a.
Lumi$a sla&E dura#a scur# a a%ariieiE %u$erea '$ sce$E #ul&ur#!are "i im%resi!$a$#E 'i
'$/duiau E*ei s a&u:e:e cu u"uri$ de $ai*i#a#ea s%ec#a#!ril!r. Pe$#ru a reali:a aces# s%ec#ac!l
ma/icE mediumul *!mi#a ! su&s#a$ mis#eri!as. E*a i$ea '$#re c!a%se #!a#e lucrurile de care
a*ea $e*!ieE %ri$#re care *!alul fi$ "i 'm%#uri#E %e care era de1a=u$s s1l sc!a# la m!me$#ul
%!#ri*i#. Ea i:&u#eaE '$ acela"i #im%E s desfac ! f!aie de ,Br#ie F %e care era re%re:e$#a# ! fi/ur
F %s#ra# '$ mB$ de la '$ce%u#ul eJ%erie$eiP aceas#a es#e eJ%licaia a%ariiei acelui c,i%. )ai
#Br:iuE f!#!/rafia fcu# cu aces# %rile= a '$/dui# de:*luirea #ruca=ului: ec#!%lasma era %!r#re#ul
%re"edi$#elui america$ Cils!$E %u&lica# %e c!%er#a re*is#ei )ir!ir di$ 5 $!iem&rie 9(L -u%
reali:area a%ariiil!rE E*a '$/,iea #!#ulE *!al "i ,Br#ieE %e$#ru a $u lsa $ici ! urm.
Truca=ele facileE d!*edi#e de ma#eriali"#ii c!$*i$"iE ar fi #re&ui# s ! discredi#e:e re%ede %e
E*a C. -ar $u s1a '$#Bm%la# a"a. Pu#erea sa de su/es#ie era a#B# de mare "i aura ei a#B# de
%u#er$icE '$cB# c,iar "i '$ as#a !ame$ii au *:u# d!*ada uria"el!r sale %!si&ili#i eJ#ra$!rmale.
$#r1ade*rE s%re de!se&ire de ! eJ%erie$ %ur "#ii$ific ce %!a#e fi re%e#a# la $esfBr"i#E ! "edi$
medium$ic are re%u#aia de a fi alea#!rie. Pe$#ru a reu"iE es#e $e*!ie s c!eJis#e $umer!"i
%arame#ri i$c!$#r!la&ili: mediumul #re&uie s fie rece%#i*E s%iri#ele %re:e$#eE mar#!rii %!:i#i*i.
Pri$ urmareE e $!rmai caE adese!riE aces#e "edi$e s dea /re" '$ c,i% lame$#a&il. -ar cum s
mr#urise"#i u$ aseme$ea e"ec '$ faa u$ui %u&lic a$ima# de s%era$M -e aceeaE cB$d s%iri#ele
'$#Br:ie s se ma$ifes#eE mediumul are #e$di$a s #ruc,e:e eJ%erie$aE %e$#ru a fi %e %lacul
s%ec#a#!ril!r. $"elciu$ea ie"i# as#fel la i*eal de*i$eE a c!$#rari!E '$s"i d!*ada reali#ii al#!r
succeseE '$ care mis#ificarea $u es#e desc!%eri#.
$ #!# ca:ulE aceas#a e eJ%licaia da#E '$ 9((E de sa*a$ii de la La&!ra#!rul de Fi:i!l!/ie
de la S!r&!$aE care1i cer E*ei C. s &i$e*!iasc a se su%u$e la ! serie de eJ%erie$eE su& cel mai
s#ric# c!$#r!l. )ediumul %rime"#e "i de la (; mar#ie "i %B$ la (+ iu$ieE %r!fes!rii 2e!r/es
-umasE L!uis La%icQueE 7e$ri PiNr!$ "i 7e$ri Lau/ier se !cu% '$ c,i%ul cel mai seri!s de ca:ul
aces#ei femei ca%a&ile s ma#eriali:e:e s%iri#ele. CurB$d '$cercrile l!r su$# cu$!scu#e "i %resa
*ede '$ %a#r!$a=ul %res#i/i!s al aces#!r !ame$i de "#ii$ recu$!a"#erea !ficial a s%iri#ismului.
A#B#a #im% cB# re:ul#a#ul aces#ui s#udiu es#e '$c $ecu$!scu#E !cul#i"#ii se c!$sider #riumf#!ri. $
lu$a iu$ieE Ne\ ^!rA 7erald %u&lic %e d!u %a/i$i ar#ic!lul )i$u$ea care i1a ului# %e sa*a$ii
de la S!r&!$a. Ar#ic!lulE sem$a# de -r. XuacAe$&!sE s%ecialis# '$ "#ii$e %si,iceE s%u$e F "i $u '$
derBdere F c mediumul a i:&u#i# s ma#eriali:e:e ! mic femeie *ieE de d!u:eci de ce$#ime#ri
'$lime "iE dre%# c!me$#ariu al aces#ei "#iri se$:ai!$aleE au#!rul scrie: HNe aflmE '$ sfBr"i#E '$
faa re*elrii lumii de di$c!l!LI
La ci#irea aces#!r rB$duri delira$#eE !ame$ii de "#ii$ %ari:ie$i ridic di$ umeri. Ra%!r#ul
l!rE fcu# %u&lic du% ! lu$ de la Hre*elaiileI :iarului america$E 'i de:am/e"#e %e ade%ii
s%iri#ismului. -i$ ci$cis%re:ece "edi$eE $umai de d!u !ri E*a C. a i:&u#i# s %r!duc !
su&s#a$ %re:e$#a# dre%# ec#!%lasm "i de fiecare da#E aceas# f!rm a ie"i# di$ /ura
mediumului "i a f!s# imedia# res!r&i#E !rice a$ali: fii$d im%!si&il. Sa*a$ii au %u#u# c!$s#a#a
d!ar c era *!r&a de H! ma#erie des#ul de asem$#!are ca as%ec# cu ! f!lie de cauciucI. Ei au
a=u$s la c!$clu:ia c $u eJis# $ici u$ fe$!me$ ce ar %u#ea fi c!$sidera# ca %ara$!rmal: HSe
c!$s#a# a%ariia u$ei su&s#a$e %e care mediumul ! sc!a#e di$ /ur '$ urma u$!r ef!r#uri
%relu$/i#e ce $u %!# fi i$#er%re#a#e di$ %u$c# de *edere fi:i!l!/ic decB# ca $i"#e ef!r#uri de a
*!mi#aE e ! su&s#a$ li%si# de m!&ili#a#e %r!%rie "i %e care mediumul ! '$/,i#e imedia# di$ $!uP
aces#ea su$# fa%#ele la care am asis#a# '$ d!u rB$duriE %e$#ru u$ #im% f!ar#e scur# "i '$ c!$diii de
ilumi$are i$suficie$#I.
O eJ%erie$ ide$#icE !r/a$i:a# la L!$dra de S!cie#< f!r Ps<c,ical Researc,E *a da
acelea"i re:ul#a#e. $ urma u$!r e"ecuri a#B# de rsu$#!areE E*a C. *a dis%rea di$ u$i*ersul
%si,ic "iE cu %rude$E *a face s fie da# ui#rii.
Pe %la$ %ur #ea#ralE %u#em re/re#a re#ra/erea E*ei CE cci aceas# femeie i$*e$#i* a crea#E
ea si$/urE ! $!u ramur s%ec#acul!as a !cul#ismului. Ea "i1a '$ce%u# ciuda#a sa carier '$
Al/erE %e *remea cB$d ! c,ema )ar#,e @Nraud "i $u1"i alesese '$c %seud!$imul careE mai
#Br:iuE ! *a face cele&r.
AiciE '$ *ila l!rE /e$eralul N!_l "i s!ia sa Carme$ci#a au de mai mul# #im% !&iceiul s
c,eme s%iri#ele. $ =urul l!rE ! c!,!r# de mediumuri fa*!ri:ea: a%ariiile s%iri#el!r: !
c,ir!ma$#E ! ac#riE &uc#reasaE *i:i#iulE care im%r!*i:ea:E cum %!#E r!lurile fa$#!mel!r. Ceea
ce $u1i %rea /reuE cci s%iri#ele a%ar '$ c,i% *a/ "i $edefi$i#. -!am$a /e$eral are ! fire eJal#a# "iE
adese!riE su& i$flue$a diferi#el!r dr!/uriE c!$fu$d reali#a#ea cu delirurile ima/i$aiei sale
'$fier&B$#a#e. )ar#,e *a i$#ra '$ aceas# familie eJce$#ric %ri$ i$#ermediul fiuluiE cu care se *a
l!/!di '$ai$#e ca aces#a s m!ar '$ C!$/! de1! &!al i$cura&il. $ =!acE ea ia %ar#e la "edi$ele
ce au l!c '$ cas. )ar#,e *rea ca as#fel s1! li$i"#easc %e d!am$a N!_lE care sim#e $e*!ia aces#!r
eJ%erie$e de s%iri#ism.
G -!am$a /e$eralE mr#urise"#e #B$ra fa#E es#e ! &ia# de#raca# care are a&s!lu#
$e*!ie s *ad fa$#!me. CB$d fa$#!mele $u se ara#E ea e &!l$a*E $u mai m$B$c "i ia ! d!:
mare de m!rfi$.
CB$d '$ce%e s =!ace r!lul de mediumE )ar#,e @Nraud $u are mai mul# de "ais%re:ece a$i:
curB$dE ea ara# c es#e '$:es#ra# cu daruri eJce%i!$ale. $ %re:e$a eiE f!rmele %ar a %ri$de
*ia. )ar#,e face s se i*easc di$ $ea$# ! frum!as i$dia$E '$#r1! r!c,ie f!ar#e dec!l#a#E ce
rs%u$de la dulcele $ume de @er/!lia. -!am$a /e$eral mr#urise"#e cel!r care *!r s1! ascul#e
urm#!arele:
G Fa$#!ma m1a ru/a# s1mi %lim& mB$a %e %ici!rul eiE de sus %B$ =!sE ca s m c!$*i$/
c es#e fcu# di$ car$e "i !aseE '$ #im% ce fe#ele ,!,!#eau de rBsE am fcu# ce mi se ceruse "i am
c!$s#a#a# c f!rmele s%iri#ului erau dem$e s fie re%r!duse de dal#a u$ui mare scul%#!r.
Casa di$ Al/er es#e *i:i#a# de ! '$#rea/ arma# de s%iri#e. U$ i$dia$ &#rB$E @ie$1@!aE
*!r&e"#e des%re *iaa lui #recu#E a%!i '"i fac a%ariiaE %e rB$dE ! c%e#e$ie mili#ar care a #ri# %e
*remea lui Ra&elaisE %re!#easa u$ui #em%lu e/i%#ea$ "i '$s"i I!a$a d?ArcE *e$i# '$#r1! scur#
*i:i#. L!cui#!rii di$ Al/er iau '$ derBdere fa$#!mele di$ *ilE dar maes#rul )arsaul#E a*!ca# la
Cur#ea de a%elE se ,!#r"#eE di$ curi!:i#a#eE s asis#e la cB#e*a "edi$e. $#r1! searE cB$d se afla la
familia N!_lE )ar#,e 'i "!%#i la sfBr"i#ul mesei:
G 6rei s #e dis#re:iM 3#iiE cu @er/!lia #e %!i dis#ra &i$eO
A*!ca#ul acce%# =!culP mai #Br:iu el *a %!*es#i urm#!arele: HLam%a di$ s#icl r!"ie
rs%B$dea ! lumi$ f!ar#e sla&E dar suficie$# %e$#ru a deslu"i silue#ele "i mai ales #!$urile al&e.
-e"i de1a&ia se a"e:ase la masE d!m$i"!ara )ar#,e '"i i$u f/duiala. Se ridic "i i$#r '$
ca&i$e#ul mediumuluiP de aiciE ie"i '$f"ura# '$#r1u$ "al u"!rE ce1i ac!%erea ca%ul "i umerii. Se
%lim& %ri$ salE feri$du1se cu /ri= de l!curile cele mai lumi$a#e "i rs%u$:B$d '$ fra$u:e"#e la
'$#re&rile %e care i le %u$ea d!am$a N!_lE des%re @ie$1@!aE a%!iE la cererea d!am$ei N!_lE ea
$sc!ci u$ lim&a= !arecareE des%re care s%use c e lim&a ,i$di.
T!a#e as#ea ar fi f!s# ! sim%l dis#racie "i ar fi %u#u# rmB$e '$ cadrul familial "i i$#im al
*ilei di$ Al/erE dac ec!ul eJ%erie$el!r $u ar fi a=u$s %B$ la Paris "i $u ar fi s#Br$i# curi!:i#a#ea
%r!fes!rului C,arles Ric,e#E *ii#!rul medalia# cu Premiul N!&el %e$#ru medici$. Pr!fes!rul $u
e:i# s *i$ la Al/er %e$#ru a c!$s#a#a de *isu ma#eriali:area s%iri#el!r. $#rea/a1i *iaE sa*a$#ul
*a a*ea fa de aces#e fe$!me$e ! ciuda# a#i#udi$e de res%i$/ere "iE #!#!da#E de a#racie. Pe
f!#!/rafiile fcu#e '$ Al/erE se %!a#e dis#i$/eE f!ar#e clarE u$ am$u$# im%!r#a$#: u$a di$ mB$ecile
)ar#,ei es#e lar/E ceea ce1i '$/duie mediumului s1"i eli&ere:e &raul su& r!c,ie "i s aci!$e:e
! mari!$e# sau s ia ma#erialul $ecesar %e$#ru simularea a%ariiei fa$#!mei. C!me$#B$d cli"eeleE
%r!fes!rul declar #!#u"iE 'm%!#ri*a !ricr!r e*ide$e: HNu m feresc s s%u$ c aceas# mB$ec
lar/ "i /!alE de%ar#e de a d!*edi fraudaE s#a&ile"#eE dim%!#ri*E c $u e $ici ! '$"elciu$e "i %are
s *!r&easc '$ fa*!area u$ui fel de de:i$#e/rare a mediumului %e care mediumul $u %u#ea s1!
&$uiascI. -arE '$ acela"i #im%E el afirm cu *e,eme$: HS%iri#i"#ii au c!$s#rui# ! #e!rie f!ar#e
c!ere$#E f!ar#e i$#eresa$#E dar care c!m%!r# a#B#ea i%!#e:e $e*er!simile '$cB# 'mi i$#er:ic '$
m!d a&s!lu# s ! admi#I.
Pr!fes!rul Ric,e# *a de$umi Hec#!%lasmeI aces#e %r!iecii fu/i#i*e "i *a%!r!aseE dB$d
as#felE cel %ui$ %ri$ %u#erea cu*i$#el!rE ! reali#a#e fe$!me$ului. CB# ! %ri*e"#e %e )ar#,e @NraudE
ea $u se *a mulumi s1i '$"ele $umai %e $ai*ii di$ *ila di$ Al/er. CurB$d se *a duce la Paris "i !
*a cuceri %e &!/a#a d!am$ @iss!$. Pe$#ru aceas# $!u e%!%eeE #B$ra fa# *a ru%eE %rude$#E cu
u$ #recu# %rea cu$!scu# "i %rea mul# discu#a#. -e acum '$c!l!E ea *a a%rea su& $umele mis#eri!s
de E*a C.
Oda# fcu# '$ce%u#ulE %r!iecia ec#!%lasmic *a da s#rlucire mul#!r "edi$e de s%iri#ism.
C,iar f!#!/rafiaE a#B# de %reui# de E*a CE %r!& H"#ii$ificI i$discu#a&ilE de*i$e re%ede sursa
u$!r a&ile escr!c,erii. U$ !arecare @u/ue# se s%eciali:ea: '$ e*!carea %e cli"eu a um&rel!r
fii$el!r dra/i dis%ru#e. El ia f!#!/rafia $ai*ului s!lici#a$#E cerB$du1i s se /B$deasc i$#e$s la !
fii$ iu&i#O La de*el!%areE mare sur%ri:L $ s%a#ele %!r#re#ului clie$#uluiE a%are ! f!rmE !
fa$#!m '$c!$=ura# '$#r1u$ /iul/iu al&L Adese!riE clie$#ul recu$!a"#e fii$a dra/E eJis# '$s "i
!ame$i $emulumiiE ce se %lB$/ la #ri&u$alP de aici decur/e u$ %r!ces re*ela#!r. T!#u"i muli
mar#!ri *i$ la &ar ca s =ure c %u#erile f!#!/rafului su$# reale. U$ul di$#re ei afirm c '"i
recu$!a"#e s!ra '$#r1u$ ,al!u fiJa# %e %lac c,iar deasu%ra %r!%riului ca%.
G -ar *i s1a ar#a# ca%ul decu%a# cu a=u#!rul cruia s1a !&i$u# aceas# ima/i$eE se
'$flcrea: su&s#i#ui#ul %r!cur!rului /e$eral.
G Pe$#ru mi$e as#a $u '$seam$ $imic. Asem$area es#e i$c!$#es#a&ilE su$# c!$*i$s de
reali#a#ea %!r#re#uluiE rs%u$de clie$#ul.
U$ al# mar#!r face urm#!area de%!:iie:
G Ima/i$ea es#e du&l. Eu '$sumi a*eam u$ ca% de m!r# %e /e$u$c,i "i lB$/ mi$e se
afla s!ia mea m!ar#. Asem$area era a#B# de mare '$cB# *eri"!ara mea *:B$d ima/i$ea a sc!s
u$ i%# de mirare "i admiraie. C!%iii au s#ri/a#: `E mamaLa H
F!#!/raful r!s#e"#e c!$clu:ia "i c!me$#ea: fa%#ele surB:B$d:
G -ac aceas# asem$are eJis#E ea se da#!rea: ,a:ardului. Ca%ul de m!r# %e care l1a
*:u# d!m$ul $u1i decB# ima/i$ea c!$fu: %r!dus de ! cu# a *!alului.
Pe$#ru a ma#eriali:a %resu%usa ima/i$e a ec#!%lasmel!rE su$# f!l!si#e #!a#e mi=l!acele
!feri#e de #e,$ic: !&iec#e #ruca#e ce %ermi# falsificarea ima/i$iiE %lci se$si&ile im%resi!$a#e '$
%reala&il de ! ima/i$e fa$#!ma#icE ma#eriale im%re/$a#e cu su&s#a$e f!sf!resce$#eE m!$#area a
d!u cli"ee e#c.
-ar E*a C. $u face "c!al $umai '$ d!me$iul f!#!/rafic. Pe urmele ei a%ar al#e mediumuri
ce m!&ili:ea: %u&licul. Se %u$ la %u$c# diferi#ele *aria$#e su&#ile ale eJ%erie$el!r fcu#e de
d!am$a @iss!$. C,arles @aile< reali:ea: u$ s%ec#ac!l de!se&i# de c!$*i$/#!r: el se afu$dE '$
s#are medium$icE '$#r1u$ '$#u$eric a&s!lu# "i cB$d se a%ri$de di$ $!u lumi$a '"i face a%ariia !
%sric ce '$ce%e s :&!are %ri$ '$c%ere. Aceas# %sricE f!ar#e realE es#e F &i$e'$eles F
%r!iecia su%ra$a#ural a s%iri#el!r c,ema#e de i$c!$"#ie$#ul s%ec#a#!ril!r.
C,arles @aile< '"i de:*!l# "i mai mul# darurile %ara$!rmale: el %!a#e face s a%ar d!u
%sri "iE '$ cele di$ urmE c,iar u$ cui&E a"e:a# %e ca%ul su. -i$ %ca#eE u$e!ri %srile su$# cam
%r%di#eP ele se :&a# %e %!deaE cu ! ari% ru%#E sau se las %e ! %ar#eE a*B$d ! /,ear :dr!&i#.
S#area aceas#a a %sril!r ara# c &ieii m!ri su$# $efericiiE eJ%lic mediumulE fr s1"i
%iard del!c cum%#ul. Oame$ii $u &$uiesc $ici u$ fel de #ruca=E %e$#ru c @aile< es#e de ac!rd
cu #!a#e c!$#r!aleleE '$ai$#e de eJ%erie$e ca&i$e#ul su es#e cerce#a# cu /ri= "iE dac i se cereE
mediumul acce%# s se de:&race %B$ la %ieleE %e$#ru a dem!$s#ra c ,ai$ele sale $u au $ici u$
&u:u$ar '$ care s1ar %u#ea afla *re! ascu$:#!are. T!#u"iE #rucul su Tcci eJis# u$ #rucU es#e %B$
la urm desc!%eri#E '$ai$#e de dem!$s#raieE @aile< ascu$de cele d!u %sri "i cui&ul '$#r1u$ #u&
%e care1l i$#r!duce '$ %ar#ea cea mai i$#im a #ru%ului su. Es#e ! %erf!rma$ remarca&il "i
$umai ! cerce#are cu ade*ra# mi$ui!as *a i:&u#iE '$#r1! &u$ :iE s dea '$ *ilea/ '$"el#!ria.
Ec#!%lasma '$/duie #!a#e delirurile "i #!a#e fa$#e:iile "iE de aceeaE '$ aces# d!me$iu al
s%iri#ismuluiE ima/i$aia im%!s#!ril!r se d!*ede"#e a fi cea mai $s#ru"$ic. U$ !arecare )illerE
$scu# la Na$c<E dar dB$du1se dre%# america$E i:&u#e"#e s1l '$"ele %e LN!$ -e$isE %r!fe#ul
s%iri#ismului fra$ce: "i m!"#e$i#!rul s%iri#ual al lui Alla$ Sardec. $s!i# de d!i s%iri#i"#i fer*e$iE
2a&riel -ela$$e "i c!ma$da$#ul )a$#i$E LN!$ -e$$is %ar#ici% la ! "edi$ a lui )iller. $
semia$#u$eric a%are ! f!rm care '$ce%e s *!r&easc %e e$/le:e"#eE ea s%u$e c se $ume"#e Lil<
R!&er#sE frum!asa di$ cealal# lume 'i cere lui -e$is s1i %u$ mB$a %e sB$i:
G CB# e de frum!asE sus%i$ s%iri#is#ul. Am simi# &i$e c mi1a lua# mB$a "i c "i1a
a%sa#1! %e sB$. Am simi# car$ea cald "i umed "i f!rma sB$ului. CB# a f!s# de mi$u$a#L
)ulumescE iu&i#e s%iri#L
La rB$dul l!rE ceilali s%ec#a#!ri au "i ei !$!area "i fericirea s a#i$/ sB$ii fa$#!mei. T!i
su$# f!ar#e #ul&urai.
G A,L Cldura "i r!#u$=imea mi$u$a# ' aces#ei f!rmeO -eclar '$ eJ#a: 2a&riel
-ela$$e.
C!ma$da$#ul )a$#i$ $u :ice $imicE dar se /B$de"#e c ec#!%lasma es#e mul# %rea uma$.
-i$ acel m!me$#E cei #rei &r&ai *i$ cu asidui#a#e la "edi$ele lui )iller "i se eJ#a:ia: la dulcea
a#i$/ere a sB$il!r dr/la"ei Lil<. As#a se '$#Bm%l %B$ '$#r1! &u$ :i cB$d LN!$ -e$is '$ele/e
c )iller f!l!se"#e u$ #ruc. $#r1ade*rE '$ #im%ul "edi$el!rE mediumul '"i sc!a#e '$clrileE se
'$f"!ar '$ *luri f!sf!resce$#e de m#ase fi$ "i 'i %u$e %e d!cii si s%ec#a#!ri s1i a#i$/
%ie%#ul des#ul de durduliu %e$#ru a le %u#ea da ilu:ia u$ui sB$. Ce de:am/ireL C!ma$da$#ul
)a$#i$ "i LN!$ -e$is de:*luie %u&lic '$"elciu$ea. -ar 2a&riel -ela$$e refu: %e$#ru
#!#deau$a i$acce%#a&ilul. El susi$e c e si/ur c a i$u# '$ mB$ sB$ul %al%i#B$d al u$ei d!am$e
de %e lumea cealal# "i c as#a 'l *a face s *ise:e la ea mul# #im% de aici '$ai$#e. @#rB$
'$dr/!s#i#E el *a c!$#i$ua s sus%i$e du% ! frum!as fcu# di$ %ui$ m#ase "i furi# de
ima/i$aia sa.
G ; G
RASPUTIN SAU PUTEREA )A2NETIS)ULUI.
)ar#ie 9+. $ &ud!arul %ala#ului im%erial de la DarsA!e Sel!E ari$a AleJa$draE
,i%$!#i:a# "i eJal#a#E 'l ascul# %e 2ri/!ri Ras%u#i$E care1i *!r&e"#e des%re cile Pr!*ide$ei. Cu
&ar&a r*"i# "i %rul lu$/E ma/icia$ul *!r&e"#eE cu *!ce '$&u"i# "i adB$cE des%re sem$ele %e
care Cerul &i$e*!ie"#e s i le #rimi# a#u$ci cB$d *re! %rime=die de m!ar#e 'i ame$i$ %e cei
dra/i. A$$a 6Bru&!*a d!m$i"!ara de !$!are a 'm%r#eseiE s# lB$/ s#%B$a sa "i a%r!&
se$#e$i!s re*elaiile /,ici#!rului.
@ruscE Ras%u#i$ se ridic '$ %ici!are "i !c,ii si aru$c flcri $eli$i"#i#!areE cerce#ea:
a#e$# fiecare c!l al '$c%erii "i %ri*irea sa ilumi$a# %are c ar *rea s #reac %ri$ :iduri "i s ias
s%re '$#i$deri mai *as#e. -e!da# /lasul i se sc,im&E de*e$i$d '$s%imB$#a#E '$fric!"a# de !
%rime=die f!ar#e a%r!%ia#. Cu *!cea s#ra$/ula# de em!ieE Ras%u#i$ '$#rea&:
G U$de es#e AleJei Nic!lae*iciM
)icul are*ici se =!ac '$ s%ai!sul sal!$ al&as#ruE '$*eci$a# cu a%ar#ame$#ele mamei sale.
Are aici u$ &iliard e$/le:esc "i '"i %e#rece du%1amie:ile 'm%i$/B$d micile sfere de filde" %e
c!*!rul *erde.
G Se dis#rea: '$ sal!$ul al&as#ruE a"a credO Dari$a are %u#erea s ar#icule:e aces#e
cu*i$#eE de"i e #ul&ura# de s%aima %e care ! ci#e"#e %e faa lui Ras%u#i$.
G S dm fu/a "i s '$cercm s a=u$/em la #im% ca s1l sal*mL
$ #im% ce r!s#e"#e aces#e cu*i$#eE ma/icia$ul se '$drea%# '$ /!a$ s%re sal!$E urma# de
m%r#eas. $ sal!$E micul %ri$ se =!ac li$i"#i#E %re/#i$du1se s l!*easc ! &il "i s ! #rimi#
'$#r1u$a di$ /urile afla#e la ca%#ul meseiO Ras%u#i$ se re%edeE 'l ia '$ &raele lui %u#er$ice "iE
di$ cBi*a %a"iE a=u$/e cu el '$ cealal# %ar#e a sal!$ului. $ aceas# cli%E lus#ra a#Br$a# eJac#
deasu%ra &iliardului se %r&u"e"#e cu :/!m!# asur:i#!r de lem$ ru%# "i de s#icl s%ar#E fcB$d :!&
m!&ila su& /reu#a#ea ei. Dari$aE $uci#E rmB$e ca %arali:a#. Fr i$#er*e$ia lui 2ri/!riE fiul ei
ar fi f!s#E cu si/ura$E :dr!&i#L 7!#rB# lucruE aces# !m sfB$# es#e ! %r!*ide$ %e$#ru di$as#ie "iE
%ri$ elE su$# eJ%rima#e ,!#rBrile di*i$e. AflB$d des%re aceas# '$#Bm%lareE arul '$su"i *rea s1"i
ara#e cu /e$er!:i#a#e recu$!"#i$a fa de sal*a#!rul fiului su "i 'i !fer u$ diama$# mi$u$a#E ce1i
fusese da# !di$i!arE cu %rile=ul '$c!r!$riiE de c#re $!&ilimea rus. O scur# a$c,e# fcu# de
ser*iciile de %a: ale %ala#ului duce re%ede la urm#!area c!$clu:ie: HU:ura da#!ra# #im%ului a
%r!dus ! cr%#ur '$ /ri$:ile ce susi$eau lus#ra "i aceas#a a ceda# &rusc. T!#ul a f!s# re%ara# '$
aceea"i :i.I
Pe m!me$#E $ime$i $u a a*u# '$dr:$eala s %u$ la '$d!ial i$#uiiile i$s%ira#e ale
ma/icia$ului si&eria$. T!#u"iE du% re*!luia di$ 95E u$ *ale# di$ DarA!e Sel! a*u cura=ul s
*!r&eascP el fcu ! serie de de:*luiri care au eJ%lica# aces# i$cide$# cu #!#ul al#fel. Lus#ra era
a#Br$a# de ! #i= de fierE care era a/a# de ! /ri$d ascu$s '$ s#uca#urile #a*a$ului. A$$a
6Bru&!*aE d!m$i"!ara de !$!are a ari$eiE "i de mul# *reme c!m%licea lui Ras%u#i$E #rucase
%laf!$ul sal!$ului al&as#ru ca %e$#ru u$ s%ec#ac!l de ilu:i!$ism: &Br$a fusese #ia# cu fiers#rulE
lsB$d as#fel li&er u$ s%aiu care1i '$/duia lac,eului %l#i# s dea drumul F la m!me$#ul %r!%ice
F #i=ei de fier %ri$ /!lul fcu# '$ /ri$d. As#fel des%ri$sE lus#ra s1a %r&u"i# "i s1a s%ar# %es#e
&iliard #!cmai '$ cli%a '$ care are*iciul era smuls de la =!cul lui %e$#ru a fi sal*a#. A f!s# ! %u$ere
'$ sce$ u"!r de reali:a# "i care $u c!m%!r#a $ici ! %rime=dieE da# fii$d c lac,eul ce s##ea ascu$s
a"#e%#a cu r&dare :/!m!#ul %a"il!r falsului ma/icia$ ce aler/a cu c!%ilul '$ &raeE ducB$du1l cB#
mai de%ar#e de &iliard.
-ar '$ acea *reme ari$a AleJa$dra credea di$ #!# sufle#ul ei $ai* '$ a#!#%u#er$icia lui
Ras%u#i$. -e al#felE a cu#a# '$#!#deau$a s a#ra/ f!rele '$#u$ericului '$ slu=&a C!r!a$ei ruse. $
aceas# Rusie %e cale de %r&u"ire "i '$ care se sim#eE a%r!a%e c!$cre#E cum !%!:iia re*!lui!$ar
cre"#e %e :i ce #receE ea ac!rd ! '$credere !ar& cel!r mai eJ#ra*a/a$i *r=i#!ri %e crei
'$#Bl$e"#e '$ cale. Cur#ea im%erial de la Sa$A#1Pe#ers&ur/ %rime"#e cu re/ulari#a#e #!# felul de
/,ici#!ri ciudaiE *e$ii di$ cele mai '$de%r#a#e c!luri ale Im%eriuluiE *r=i#!ri i$s!lii ce d!mi$E
cB#e*a s%#mB$i sau cB#e*a lu$iE '$al#a s!cie#a#e rus. C!$f!rm #radiiei !r#!d!JeE i$firmii "i
$e/,i!&ii reali:ea: cea mai &u$ le/#ur cu cerulE "i #arele l!rE a#B# de *i:i&ileE $u su$# decB# !
reflec#are a %re:e$ei lui -um$e:eu. A"a se face c u$ c!c!"a# a%r!a%e !r& "i cu &raele a#r!fia#e
ca d!u ci!#uri de*i$e %e$#ru ari$ "i c,iar %e$#ru Nic!lae al II1lea u$ fel de c!$silier !cul#.
E%ile%#ic "i %e =um#a#e mu#E el cade adese!ri '$ cri:e de ca#ale%sieE '$ #im%ul cr!ra sc!a#e u$ fel
de sc,elli#uri de $e'$eles. @ie#ul !m e '$s!i# '$#!#deau$a de u$ clu/r care H#raduceI %e$#ru
cu%lul im%erial su$e#ele $ear#icula#e ale $eferici#uluiO A%!i lumea se sa#ur de %re:icerile
aces#ui #ris# $e/,i!& "i la Cur#e es#e c,ema# ! fa# fr mi$#e ce se &ucur u$ #im% de /l!rieE
a*B$d frum!asa re%u#aie c alu$/ de!c,iulL CB$d ! a%uca $e&u$iaE ea ddea drumul la *aluri
$e'$#reru%#e de '$=ur#uri "i de !&sce$i#iE ce erau $!#a#e cu mare /ri= de i$#er%rei care a*eau
me$irea s eJ#ra/ di$ %!#!%ul de i$sa$i#i f!ra sim&!lic "i s descifre:e mesa=ul di*i$.
$ #im%ul u$ei cl#!rii '$ Fra$aE ari$a AleJa$dra a f!s# e$#u:iasma# de %ers!$ali#a#ea
u$ui !arecare P,ili%%e 6ac,!#E u$ ma/$e#i:a#!r di$ C!m%iW/$e care i:&u#i s1! c!$*i$/ %e
m%r#eas c %u#erea sa ma/$e#ic "i ru/ile sale *!r duce la $a"#ereaE a#B# de mul# a"#e%#a#E a
m!"#e$i#!rului #r!$ului R!ma$!*il!r. P,ili%%e 6ac,!# 'i ddu m%r#esei $i"#e fl!ri usca#e %e
careE du% cum s%u$ea elE le a#i$sese '$su"i -um$e:eu "i ! ic!a$ ma/ic ce a*ea s1! !cr!#easc
de %rime=dii "i s1i '$/duie s1"i reali:e:e d!ri$ele. $#r1ade*rE m%r#easa 'l $scu curB$d %e
fiul mul# a"#e%#a# de #!a# Rusia. -i$ acel m!me$#E d!m$ul P,ili%%e cl#!ri f!ar#e des la Sa$A#1
Pe#ers&ur/P AleJa$dra 'i ascul#a sfa#urileE c!$*i$s de marea "#ii$ a ma/icia$uluiE "i refu:a cu
'$c%B$are s #i$ seama de ra%!ar#ele ser*iciil!r secre#e ale im%eriuluiE care desc!%eriser c
'$ s%a#ele *i$dec#!rului se afl u$ f!s# mcelar. P,ili%%e s1ar fi %u#u# %lim&a mul# #im% %e la
Cur#e dac m!ar#ea $u l1ar fi smuls di$ '$*eli"ul su car$al %e$#ru a1l c!$duce *iu F a"a cum
s%u$eau ade%ii si F li$/ Ta#l cel 6e"$icE du% ce '"i $de%li$ise misiu$ea %e aces# %mB$#.
$ai$#e de a dis%reaE el 'i %re:ise Dari$ei c '$ curB$d *a /si u$ al# %rie#e$ care1i *a *!r&i des%re
-um$e:eu.
-e aceeaE '$ 9;0E cB$d Ras%u#i$ s!se"#e la Cur#e %e$#ru %rima !arE *e$irea lui es#e
!arecum a"#e%#a#E a#B# de ari$a AleJa$draE mis#ic ilumi$a#E cB# "i de arul Nic!lae al II1leaE u$
!m f!ar#e sla& "i ferici# s /seasc %e ci$e*a care s /B$deasc '$ l!cul lui. Cum s $u *e:i '$
aces# !m aure!la# de ! /l!rie su%ra$a#ural sem$ul e*ide$# al des#i$uluiM -es%re Ras%u#i$ se
s%u$ea c 'i '$/ri=e"#e %e muri&u$:iE c /,ice"#e *ii#!rul "i c ade%il!r lui credi$ci!"i le !fer
'm%ria cerului. T!#u"iE '$ #ai$E u$ii '"i &#eau =!c de elE cci %re:icerile sale erau u$e!ri a#B# de
*a/i '$cB# %ermi#eau #!a#e i$#er%re#rile. As#felE u$ei mame care1l '$#rea& dac #re&uie s1"i
mri#e fiicaE el 'i rs%u$de $edeslu"i#:
G U$ al#!i &u$ '$#i$ere"#e u$ c!%ac &#rB$O
U$ui $e/us#!r care *i$e s1l '$#re&e des%re "a$sele de reu"i# ale u$ei afaceri im%!r#a$#eE
Ras%u#i$ 'i d urm#!rul rs%u$s me#af!ric:
G $ai$#e de a #rece rBulE #re&uie s *e:i dac *adul $u "i1a sc,im&a# l!culO
P!a#e c #re&uie s "#ii s1i i$#er%re#e:i c!rec# cu*i$#ele "i s $u #e la"i '$"ela# de %rimul
se$sO As#felE u$ui escr!c *e$i# s1i %u$ '$#re&ri '$ le/#ur cu *ii#!rul suE Ras%u#i$ 'i %re:ice:
G 6ei a=u$/e cel mai susO
Pu$/a"ulE li$i"#i# de *!r&ele lui Ras%u#i$E c!$#i$u s1"i fac afacerile $eci$s#i#eE dar fu
curB$d ares#a#E =udeca# "i c!$dam$a# la s%B$:ur#!are. TrecB$d %e su& s%B$:ur#!areE Ras%u#i$ '"i
ridic !c,ii s%re c!$dam$a# "i murmur cu sim%li#a#e:
G Am s%us eu c *ei a=u$/e susL
-ar Ras%u#i$ es#e '$ai$#e de #!a#e u$ mare ,i%$!#i:a#!r. El %!sed de la $a#ur ar#a
su/es#ieiE du% cum eJis# /e$ii ce %!# s cB$#e s%!$#a$ sau s dese$e:e fr s fi s#udia#
*re!da#. Ras%u#i$ "#ie cum s calme:e u$ &!l$a* *!r&i$du1i &lB$dE dar fermE '$#r1u$ ri#m
adec*a# a=u#!rului %e care %acie$#ul 'l a"#ea%# de la el. Se f!l!se"#e mul# de %ri*ireE care1i
im%resi!$ea: %e i$#erl!cu#!rii si %B$ la a1i %arali:a. U#ili:ea: mai ales cB#e*a %ar#iculari#i
fi:i!l!/iceE %ui$ cu$!scu#eE care1i '$/duie s dea im%resia c are ! f!ar#e mare %u#ere. As#felE el
cere u$ui /ru% de ci$ci1"ase %ers!a$e s 'm%i$/ 'm%reu$ u$ &as#!$ %e care1l i$e !ri:!$#alE
'$#re mBi$iP ridic u$ %ici!r "iE '$ ciuda aces#ui ec,ili&ru %recarE /ru%ul de !ame$i care i se !%u$e
$u i:&u#e"#e $ici!da# s1l d!&!are. -e fa%#E Ras%u#i$ dis%ersea: f!rele ce i se !%u$E eJecu#B$d
! f!ar#e u"!ar #raciu$e a &as#!$ului s%re %ar#ea de sus.
3i *ai de cei care ar '$dr:$i s se '$d!iasc de %u#erea sa. Ras%u#i$ es#e cu%ri$s de1!
mB$ie '$/r!:i#!are "i r:&u$area 'i l!*e"#e %e $ecredi$ci!"i fr mil. El s#ri/ sus "i #are:
G Cei care $u cred '$ mi$e *!r fi &les#emai cci am %u#ere caE im%u$B$du1m f%#uril!rE
s le aduc '$ s#are de rece%#i*i#a#e maJim.
Ras%u#i$ #ra#ea: u$ &ia# "i %re#i$de c l1a smuls di$ /,earele m!riiE al# da#E calmea:
durerile reuma#ice ale u$ui &#rB$. Pe$#ru a%r!a%e #!a# lumeaE aces#ea su$# ma$ifes#ri reale ale
$esfBr"i#ei sale %u#eriE dar %ri$ul Li#*i$!* i:&uc$e"#e '$ rBs "i re%e# de cB#e !ri are %rile=ul:
G @ia#ul %e care l1a *i$deca# $u murise '$cE iar durerile reuma#ice ale &#rB$il!r *i$ "i
#rec cu fiecare $!u a$!#im%O 7alal mirac!leL
-u% d!u :ileE #rei armsari mi$u$ai di$ /ra=durile %ri$ului m!r de r%ciu/. Se "#ie
ci$e a !#r*i# caiiE dar cum s '$dr:$e"#i s acu:i desc,is u$ !m sfB$#M Li#*i$!* s%u$e cu furie:
G Aici e mB$a aces#ui cBi$e &les#ema#L
CB$d arul Nic!lae "i ari$a AleJa$dra 'l *d %e Ras%u#i$ %e$#ru %rima !arE su$# uimii
de '$fi"area ciuda# a aces#ui ra$ di$ Si&eriaE di$ &ar&a "i %rul ce1i ac!%er faa iese u$ $as
mare "i ciu%i# de *rsa#E iar !c,ii siE mici "i a%r!%iaiE aru$ca ful/ere. Ras%u#i$ %!ar# $i"#e
ci:me %rfui#eE %a$#al!$i &ufa$i "i ! &lu: de %B$: s#rB$s '$ #alie cu ! ce$#ur de %iele. -ar
su*era$ii su$# c!$*i$"i c su& aceas# '$fi"are %rimi#i* se ascu$de u$ !m al lui -um$e:eu.
Ras%u#i$E del!c i$#imida#E 'm&ri"ea: %e ar "i %e s!ia saE 'i $ume"#e familiar H#icuI "i
HmicuI "i se =!ac cu micuul are*ici "i cu sur!rile sale.
G F u$ mirac!lL i cere Nic!lae %e =um#a#e rB:B$dE %e =um#a#e seri!s.
Ras%u#i$ se '$#!arce s%re m%r#eas "i ! fiJea: cu %ri*irea sa ar:#!are:
G Ia# ! cu#ie de c,i&ri#uri. O a"e: %e =!s. Afirm c )aies#a#ea sa AleJa$dra $u *a %u#ea
s ! ridice de =!sE cciE dac *reauE ea cB$#re"#e mai mul# de1! #!$O
Nic!lae i:&uc$e"#e '$#r1u$ ,!,!# de rBs. -ar Ras%u#i$ se %reface c $u aude $imic "i
i$sis#:
G Ce :ic eu ! #!$LO -!uE #rei #!$eE "i '$c "i mai mul#O $cercaiL
Dari$a '$#i$de mB$a "i *rea s ridice !&iec#ulE dar $u i:&u#e"#eE ca "i cum mi$uscula cu#ie
de c,i&ri#uri ar fi de*e$i# '$/r!:i#!r de /reaO
G E cu ade*ra# u$ ales al lui -um$e:euO EJclam '$ eJ#a: ! d!am$ di$ sui#a
im%erial.
-e fa%#E Ras%u#i$E %asi!$a# de efec#e ma/iceE '"i adusese de la Paris u$ #ruca= uimi#!rE
u#ili:a# a$i '$ "ir %e sce$. )arele ilu:i!$is# R!&er# 7!udi$ 'l crease %e$#ru #ea#rul su de %e
@!ule*ard des I#alie$sE a%licB$d rece$#a desc!%erire a elec#r!ma/$e#ului "i %r!fi#B$d de fa%#ul c
%u&licul $u ! cu$!"#ea. U$ul di$#re asis#e$ii #ea#ruluiE Emile @!$/ra$dE se /B$dise s *B$d
meca$ismulE %e care1l %s#ra cu /ri= '$#r1! *ali:E c!$*i$s c u$ #auma#ur/E '$#r1! &u$ :iE *a fi
i$#eresa# de aceas# eJ%erie$. U$ emisar al lui Ras%u#i$ 'l au:i %e Car!l<E ma/icia$ "i *es#i#
fa&rica$# de acces!rii #ruca#eE *!r&i$d des%re aces# meca$ism. Ne/!cierea fu ra%id "i @!$/ra$d
acce%# ca dis%!:i#i*ul s fie dus la Sa$A#1Pe#ers&ur/. -u% ce cerce# el '$su"i a%ar#ame$#ul
A$$ei 6Bru&!*aE ddu sfa#ul ca dis%!:i#i*ul s fie a"e:a# su& %arc,e#ul di$ sal!$ul cel mare.
Par#ici% la lucrrile de i$s#alareE %e$#ru ca $ici u$ mar#!r s $u %!a# desc!%eri '$"elciu$ea. $
#im% ce Ras%u#i$ %re:e$#a mirac!lulE d!am$a 6Bru&!*a a%s '$ #ai$ %e u$ &u#!$ a"e:a# '$
s%a#ele u$ei dra%erii "i elec#r!ma/$e#ul i$ea %arc li%i# de %!dea cu#ia de c,i&ri#uri ce era
%re*:u# la &a: cu ! %lac de me#al ma/$e#i:a#.
Lui Ras%u#i$ 'i %lac la $e&u$ie aces#e dem!$s#raii ce ! c!$*i$/ %e Dari$ de %u#erile lui
uria"e. El f!l!se"#e !rice %rile= ca s le fac. Oda#E '$ #im% ce se %lim&a cu ari$a AleJa$dra %ri$
%arcurile %ala#uluiE se a%leacE ia u$ &ul/re de %mB$#E sufl deasu%ra "i '$ mBi$ile sale a%areE
'$#r1! cli%E u$ &uc,e# de fl!ri mul#ic!l!re.
Pe$#ru a !&i$e aces# frum!s efec#E Ras%u#i$ se f!l!se"#e de lr/imea mB$ecil!rE a"a cum
fac ilu:i!$i"#ii clasici. El ascu$de &uc,e#ul '$ mB$a s#B$/E fiJB$d ca%#ul c!:il!r '$ %ar#ea de
di$u$#ru a a$#e&rauluiE cu a=u#!rul u$ei sf!ricele rsuci#e '$ =urul '$c,eie#urii.
C!r!lele fl!ril!r se afl la $i*elul '$c,eie#urii mBi$ii "i su$# ascu$se de mB$ecile lar/i ale
cm"ii. $ cli%a cB$d ia &ul/rele de %mB$# cu mB$a s#B$/ "i i1l ara# m%r#eseiE cu mB$a
drea%# desfaceE %e $e*:u#eE sf!ricica ce lea/ fl!rile "i le #ra/e &rusc s%re &ul/rele de %mB$#E
ca "i cum fl!rile s1ar $a"#e di$ %mB$#E de:a/re/B$du1l.
Pe$#ru a fi %e %lacul ari$eiE ce es#e f!ar#e %#ru$s de ade*rurile E*a$/,elieiE Ras%u#i$
s%u$e c se %rice%e s #ra$sf!rme a%a '$ *i$. $ #im%ul u$ei mese i$#ime la care %ar#ici% cBi*a
cur#e$i di$ a%r!%ierea m%ra#uluiE Ras%u#i$E cu faa '$#u$eca#E mi"crile le$#e "i %ri*irea fiJE
#ra$sf!rm a%a lim%ede di$ urci!r '$ *i$ r!:L Oas%eii a%laud *eseliE dar ari$a AleJa$dra $u
rBdeE cci ea *ede '$ as#a u$ ade*ra# mirac!lE ce seam$ cu acela reali:a# de 7ris#!sE !di$i!arE
%e malul lacului 2,e$e:are#.
Pe$#ru a !&i$e aces# efec# mi#icE Ras%u#i$ se f!l!se"#e de u$ suc de afi$e %r!as%e#e %e
care1l %u$e %e fu$dul u$!r %a,are mariE &!/a# !r$ame$#a#eE '$ a"a fel '$cB# s $u se *ad de la
cBi*a me#ri. El 'i i$*i# %e mese$i s cerce#e:e ca$a %li$ cu a% "i *ars '$ce# a%a lim%ede '$
fiecare %a,ar. C!l!rarea a%ei %r!ducB$du1se i$s#a$#a$euE s%ec#a#!rii rmB$ '$mrmurii. Ras%u#i$
ia cele #rei %a,are "iE su& %re#eJ# c le ara# #u#ur!rE face '$c!$=urul sal!$ului. Pr!fi# de as#a "iE
#recB$d %ri$ s%a#ele u$ei m!&ileE le sc,im& cu al#e #rei %a,are ide$#iceE %li$e cu *i$. A%!i se
'$#!arce la l!cul u$de %lecase "i a"a: %a,areleE a"#e%#B$d cu se$i$#a#e s i se %u$ '$#re&area
i$e*i#a&il:
G Pu#em /us#aM
Ras%u#i$ se face c e:i#E ceea ce %r!*!ac surBsul cel!r sce%#iciE darE %B$ la urmE el le
!fer mese$il!rE cu /e$er!:i#a#eE &u#ura ma/ic. Uimirea %ri*i#!ril!r $u mai cu$!a"#e mar/i$i.
@i$e'$elesE aces#e dem!$s#raii su$# me$i#e d!ar s cree:e ! a$umi# a#m!sfer. Ras%u#i$
*a aci!$a cu mul# mai %u#er$icE %re#i$:B$d c1l fere"#e %e are*iciul AleJei de '$/r!:i#!arele
%rime=dii ale &!lii de care suferE '$ aces# felE el *a i:&u#i s d!mi$e cu%lul im%erial. $#r1ade*rE
micul %ri$ es#e ,em!filic. $/r!:i#!area &!al eredi#ar face di$ el ! fii$ fra/ilE !r/a$ismul lui
$u mai are %u#ere de cica#ri:are "l !rice ra$E %B$ "i cea mai micE 'i %!a#e fi fa#al. $#r1!
$!a%#eE m!"#e$i#!rul #r!$ului s# culca# %e %a#E *ic#im a u$ei $!i ,em!ra/ii. Darul "i Dari$a se
afl la c%#Biul suE ei "#iu c $ici c,iar cei mai mari medici $u %!# !%ri sB$/ele s cur/ di$
#ru%ul micuului. Dari$a AleJa$dra %lB$/eE arul Nic!laeE cu !c,ii '$r!"ii de lacrimiE s#rB$/e di$
%um$i. @ia#ul sim#e c se sfBr"e"#e "i im%l!rE r!s#i$du1"i ul#ima ru/:
G CB$d #!#ul se *a #ermi$aE '$/r!%ai1m '$ %arcE su& u$ c!%acO
A$u$a# la #im%E Ras%u#i$ *i$eE i$#r '$ %ala# %ri$#r1! %!ar# #ai$icE urc e#a=eleE s#r&a#e
cul!arele. P#ru$de '$ '$c%ere "iE fr s s%u$ $ici u$ cu*B$#E '$/e$u$c,ea: lB$/ %a#ul
are*iciului "i '$ce%e s se r!a/e fier&i$#eP a%!i se adresea: micului &!l$a* cu *!r&e &lB$deE 'i
s%u$e %!*e"#i si&erie$eE '$ care re$ii su$# %refcui '$ /B"#e al&e "i %ri$ii clresc %e a$imale
mi#iceO Tre%#a#E are*iciul %are c se #re:e"#e di$#r1u$ durer!s c!"marP #rs#urile feei i se
li$i"#escE desc,ide !c,iiE surBdeE se s%ri=i$ %e %er$eE s%u$e c1i e f!ame "i c *rea s se =!ace.
Ra$a i s1a '$c,isE sB$/ele $u mai cur/eO
-e acum '$ai$#eE !ri de cB#e !ri %ri$ul *a a*ea ! ,em!ra/ieE *a fi c,ema# HRas%u#i$E
si$/urul care i:&u#e"#e s1l sal*e:e %e are*ici. m%r#easaE '$ durerea ei de mamE 'i %!ar# !
$esfBr"i# recu$!"#i$E c!$siderB$d c aces# !m cu '$fi"are /r!s!la$ es#e '$car$area *ie a
%u#erii di*i$e.
Es#e de la si$e '$eles c i$flue$a %e care Ras%u#i$ a=u$/e s ! ai& asu%ra Darului 'i
aduce muli &a$i. )edicii 'l i$*idia:E 'l ursc "i rs%B$desc #!# felul de *!r&e rele %e seama sa.
Ei :ic c *i$decarea miracul!as a micului %ri$ s1ar da#!ra u$!r ma$i%ulri ciuda#e. Se s%u$e c
A$$a 6Bru&!*a i1ar da &ie#ului are*ici s '$/,i# lic!ri %r!cura#e de la u$ ade%# al "#ii$ei
#i&e#a$eE dia&!licul #ra#ame$# es#e '$#reru%# cu %ui$ '$ai$#e de s!sirea lui Ras%u#i$ "i ma/icia$ul
'"i face a%ariia #!cmai '$ m!me$#ul '$ care sB$/erarea '$ce#ea:. -ar ari$a $u #i$e seam de
aces#e eJ%licaiiE c,iar "i a#u$ci cB$d medicii i:&u#esc s cau#eri:e:e r$ile are*iciuluiE ari$a
AleJa$dra c!$sider c *i$decarea es#e re:ul#a#ul ru/ciu$il!r carisma#icului si&eria$.
$ f!ar#e scur# #im%E Ras%u#i$ a=u$/e s fie u$ul di$#re !ame$ii cei mai %u#er$ici di$
Im%eriul rus. El d!m$e"#e %e faE s%u$B$du1"i %rerile "i dB$d sfa#uri c,iar "i Tarului. Ras%u#i$
es#e acu:a#E %e rB$dE c se afl '$ ser*iciul 2erma$ieiE c slu=e"#e $i"#e /ru%ri ca%i#alis#e sau c
lucrea: %e$#ru re*!luie. -e fa%#E el $u face decB# s '$cerce s1l se$si&ili:e:e %e ar fa de
/reu#ile '$ care #riesc !ame$ii srma$iE %e care 'i cu$!a"#e &i$eE cre:B$d c as#fel %!a#e sal*a
m!$ar,ia. m%!#ri*a *!i$ei mi$i"#ril!r "i a $!&ilimiiE el se s#rduie s !&i$ u$ele ref!rmeE care
ar %u#ea sc,im&a ima/i$ea c!$s!lida# de 'm%ra# au#!cra#.
G -ac faci ce*a %e$#ru RusiaE $u1i '$#re&a mi$#eaE ci i$ima. I$ima e mai drea%# decB#
mi$#eaE re%e# el la $esfBr"i#O
CB$dE '$ 9.E Im%eriul i$#r '$ r:&!iE ma/icia$ul '$ce%e ! cam%a$ie %acifis#E ce
e"uea: '$s. -i$ acel m!me$#E #!a#e a%ariiileE %r!feiile "i *i:iu$ile sale au dre%# i$# s !&i$
de la Dar ! %ace se%ara# cu 2erma$ia. Ras%u#i$ %resim#eE ca a#Bia aliiE c re/imul $u *a
su%ra*ieui '$cercrii r:&!iuluiE %e$#ru c srcia ra$il!r cre"#e ! da# cu res#riciile "i
r:meriele de*i$ #!# mai *i!le$#e. 2ri/!ri Ras%u#i$ es#e c!$*i$s c $umai ! %ace imedia# %!a#e
s mai asi/ure s#a&ili#a#ea Im%eriului. El se duce la car#ierul /e$eral al arma#ei ruseE u$de e %rimi#
de marele duce Nic!lae Nic!lae*iciE u$c,iul aruluiE cruia 'i i$e urm#!rul discurs %li$ de
eJal#are:
G 6reau s1i 'm%r#"esc "i ieE Nic!lae Nic!lae*iciE cele ce mi1a s%us Feci!ara $!a%#ea
#recu#. Ea mi1a %!ru$ci# s *i$ la #i$e "i s1i :ic c *rea ca r:&!iul s se sfBr"easc cB# mai
re%ede "i cE de $u #e *ei s#rduiE #e *a &les#emaE a#B# %e #i$e cB# "i %e urma"ii #i.
-ar marele duce $u se las im%resi!$a# de *!r&ele ma/icia$uluiE %e care1l cu$!a"#e &i$e
"i %e care1l dis%reuie"#e de mul# *remeE 'l i:/!$e"#eE re%licB$du1i %e acela"i #!$:
G 3i mieE mu=iculeE mi s1a ar#a# Feci!ara $!a%#ea #recu#E ca s1mi s%u$ c u$ #icl!s de
*r=i#!rE im%!s#!r "i %r!s#$ac *a *e$i as#:i s m *ad "i c a" face &i$e s1i dau ! ci!m/eal
"i s1l i:/!$esc de aici ca %e u$ cBi$eL
Umili#E mu=icul se /r&e"#e s dis%arE darE du% cB#e*a :ileE marele duce es#e a$u$a# c a
c:u# '$ di:/raie "i c e #rimis s c!ma$de ! /ar$i:!a$ u$de*a de%ar#eE '$ Cauca:.
Pe$#ru a !&i$e %aceaE Ras%u#i$ u#ili:ea: "i %r!cedee mai %ui$ /r!s!la$e. El recur/e la !
ade*ra# '$sce$areE a%elB$d ia #!# felul de c!m%lici "i de i$f!rma#!riE care s ! im%resi!$e:e
%u#er$ic %e Dari$. As#felE '$ se%#em&rie 90E ari$a AleJa$dra es#e c,ema# la ! eJ%erie$
medium$ic: %rea&u$ul 2ri/!ri *a '$cerca s ma#eriali:e:e s%ec#rul /e$eralului Orl!*E asasi$a#
de curB$d la Cair!. AleJa$dra es#e f!ar#e #ul&ura#E ! %rie#e$ie am!r!as a le/a#1! !di$i!ar de
/e$eralE cu care a a*u# ! c!res%!$de$ '$flcra#. EJila# %e$#ru a e*i#a sca$dalulE /e$eralul s1a
s#a&ili# '$ E/i%#E u$de a f!s# !m!rB#E '$ c!$diii rmase $ecu$!scu#eE du% cB#e*a lu$i de la s!sire.
U$ lucru es#e '$c si/ur: %ri$#re ,Br#iile sale $u s1au /si# scris!rile Dari$ei.
Ras%u#i$ ! %rime"#e %e m%r#easE ce1i '$s!i# '$#!#deau$a de d!am$a 6Bru&!*a.
I$*i#a#ele iau l!c %e scau$eE %erdelele su$# lsa#e "iE '$ '$#u$ericul %r!%ice ma$ifes#rii s%iri#el!rE
ma/icia$ul '"i '$ce%e i$ca$#aiile. U$ fum al& %are c iese di$ %mB$# "i se ridic s%re %laf!$.
Tre%#a#E di$ fum se i*e"#e ! f!rm !me$eascP c!$#ururile se dis#i$/ *a/E dar 2ri/!ri s%u$e c e
*!r&a de /e$eralul Orl!*. U$ su$e# $edeslu"i# %are a *e$i di$s%re aceas# fa$#!mE dar $ime$i $u
'$ele/e se$sul *!r&el!r de1a&ia murmura#e. -i$ fericireE 2ri/!ri '$ele/e %erfec# cu*i$#ele "i le
re%e# d!cil %e$#ru !as%eii si. 2e$eralul %!*es#e"#e mai '$#Bi cum a f!s# !m!rB# de d!i &r&ai
mascai i*ii %e $ea"#e%#a#e '$ camera sa de la ,!#elul di$ Cair!E el descrie suferi$ele a#r!ce ale
a/!$iei sale s!li#areE %ri$ care a #re&ui# s #reac fr $ici u$ a=u#!r "i a#B# de de%ar#e de ara saO
A%!iE %e$#ru a ar#a cB# de fidel rmB$e iu&irii sale #ai$iceE '$ %!fida m!rii "i a a$il!rE el reci#
%a/i$i '$#re/i di$ scris!rile %e care iu&i#a sa i le1a adresa# !di$i!ar. Au:i$d cu*i$#ele %e care le
scrisese demul#E m%r#easa sc!a#e u$ s#ri/# de mirareE e cB# %e ce s le"i$E d!am$a 6Bru&!*a
#re&uie s1! s%ri=i$e %e$#ru a ! 'm%iedica s cad.
CB$d Dari$a '"i mai re*i$e di$ em!ieE /e$eralul '"i '$/duie s fac ! a$ali: %!li#ic a
e*e$ime$#el!r ce frmB$# Eur!%a. HR:&!iul es#e ! ru"i$e %e$#ru !me$ireLI s#ri/ el F %ri$ /ura
lui Ras%u#i$ F "i descrie '$ cu*i$#e #ul&ur#!are durerea mamel!r ce1"i %ierd c!%iii %e fr!$# "i
$e$!r!cirea micil!r !rfa$iE care $u1"i *!r cu$!a"#e $ici!da# #a#l dis%ru# '$ #im%ul *reu$ei
eJ%ediiiE u$de*aE '$ a%r!%iere de /ra$iele !ccide$#ale.
G AleJa$draE *ei face #!# ce de%i$de de #i$e %e$#ru a curma aces# de:/us##!r mcelL
Dari$a #resare "i *rea s %u$ '$#re&ri fa$#!mei: #remurB$dE ea '$#rea& ce /B$de"#e
-um$e:eu des%re a#i#udi$ea Rusiei. 2e$eralul declar c Fii$a Su%rem 'l *a !cr!#i %e %ri$ul
AleJei "i 'i *a ac!rda e#er$a sa &u$*!i$E dac Rusia se *a /r&i s '$c,eie %acea. Cu ! *!ce
sla& "i i$#imida#E m%r#easa f/duie"#e c *a i$#er*e$i %e lB$/ Dar "i se *a s#rdui s1l
c!$*i$/.
Ras%u#i$ %s#ra aceas# im%resi!$a$# %u$ere '$ sce$ %e$#ru marile !ca:ii. Cu cBi*a a$i
'$ai$#eE el a*usese '$curc#uri cu SfB$#ul Si$!d F C!$siliul Su%rem al @isericii ruse F %e$#ru c
luase d!u su#e "a%#e:eci de mii de ru&le F ! sum mare F de la ! &#rB$ &ar!a$ di$ Sa$A#1
Pe#ers&ur/. 6e$ise la &ar!a$ dB$du1se dre%# re'$car$area s!ului ei m!r# cu *re! %a#ru:eci de a$i
'$ urm "i !r/a$i:ase ! "edi$ de s%iri#ism '$ care 7ris#!s a%ruse '$ car$e "i !ase %e$#ru a1i
%!ru$ci *du*ei s1i '$credi$e:e Alesului lui -um$e:eu '$#rea/a a*ere lic,id de care dis%u$ea.
@#rB$a s1a lsa# %cli#E darE a%!iE dB$du1"i seama c e '$"ela#E a a$u$a# au#!ri#ile
ecle:ias#ice. $ urma a$c,e#eiE a f!s# ide$#ifica# $u $umai c!m%licele '$srci$a# s =!ace r!lul lui
IisusE ci "i fl!rarul care fcuse c!r!a$a de s%i$i. $ ciuda %r!&el!r :dr!&i#!areE afacerea a f!s#
re%ede '$&u"i#E ade%ii ma/icia$ului *:B$d '$ aceas# '$#Bm%lare u$ c!m%l!# !r/a$i:a# de
%!%iE ce se !%u$eau %u#er$icei i$flue$eE #!# mai mariE a aces#ui ra$ cu '$fi"are de clu/r.
-e al#felE %e$#ru a s#rB$/e a*ereE Ras%u#i$ era /a#a s fac cele mai ciuda#e c!m&i$aii.
-u% ce s1a da# %es#e ca% s1l $umeasc e%isc!% de T!&!lsA %e @ar$a&euE u$ul di$#re %rie#e$ii
siE el se a%uc s cree:e u$ sfB$#. $ Rusia aris#E $!ii sfi$i %r!*!cau u$ e$#u:iasm %r!fi#a&ilE
cci se &ucurau de re%u#aia de a a*ea mai mul# i$flue$ asu%ra des#i$ului decB# *ec,ii sfi$i
s!lici#ai de %rea mul# *reme. CB$d %e cerul sa$c#ificrii a%rea ! $!u s#eaE %!%!rul se $%us#ea
di$ #!a#e %rileE !feri$d ru&le "i &i=u#erii &isericii aces#uia. La sfa#urile lui Ras%u#i$E @ar$a&eu a
/si# '$ ar,i*ele e%isc!%iei $umele u$ui &ra* mi#r!%!li# di$ #recu#E care "i1a dus *iaa '$ srcieE
ru/ciu$e "i mil!s#e$ie. Fr $ici ! /reu#a#eE AleJa$dra !&i$u de la s!ul ei a%r!&area de a1l
sa$c#ificaE dar SfB$#ul Si$!dE s#ul de eJ#ra*a/a$ele lui Ras%u#i$E refu: cu ,!#rBre aceas#
c!$cesiu$e. 2ri/!ri #recu %es#e aces# refu: "i1i #ele/rafie e%isc!%ului de T!&!lsA: HCa$!$i:ea:1lE
#!#u"iLI
I$#elec#ualiiE ca "i cei di$ #a/ma reli/i!asE au i:&uc$i# '$#r1u$ uria" ,!,!# de rBs
dis%reui#!r. -ar !ame$ii de la ar au fcu# ! ade*ra# %asiu$e %e$#ru $!ul sfB$#. )ulimile s1au
$%us#i# s%re ca%ela c!$s#rui# '$ /ra& "i calea fera# ce deser*ea T!&!lsAul fu asal#a# :il$ic de
c!r#e/iile de credi$ci!"i *e$ii u$e!ri de de%ar#e ca s se '$c,i$e '$ aces#e l!curi sfi$#e. -u%
d!ar cB#e*a :ileE @ar$a&eu "i Ras%u#i$ a*eau s1"i 'm%ar# '$#re ei mai mul# de d!u su#e de mii
de ru&leE cB"#i/a#e %e seama $ai*i#ii %!%!rului.
S#ul de aciu$ile '$d!iel$ice ale lui Ras%u#i$ "i $eli$i"#i# de fa%#ul c ma/icia$ul a*ea
#!# mai mul# au#!ri#a#e asu%ra su*era$il!rE ! %ar#e di$ $!&ilime i se !%u$e %e fa#. CurB$dE cei
mai '$dr:$ei *!r %u$e la cale asasi$area sa. $ $!a%#ea de 4 s%re 5 decem&rieE %ri$ul FeliJ
Iusu%!* 'l a#ra/e %e %rime=di!sul 2ri/!ri '$ %ala#ul su de %e malurile Ne*ei. $ *ederea fa%#el!r
ce *!r urmaE sal!$ul fusese mu#a# '$#r1! %i*$i &!l#i#P '$ aces# l!c se *a desf"ura eJecuia. Sus
a"#ea%# ade%ii %ri$uluiE ! mB$ de $!&iliE cBi*a %!li#icie$i c!$ser*a#!ri /ru%ai '$ =urul marelui
duce -imi#ri Pa*l!*ici "i medicul mili#ar La:!*er#E care '"i asumase sarci$a de a aduce !#ra*a ce
a*ea s1i fac de %e#reca$ie %rea%u#er$icului mu=ic. Cu a=u#!rul u$ei seri$/iE i$#r!duse miJ#ura
asasi$ '$ fursecuri "i '$ *i$:
G Am %us !#ra* ca %e$#ru mai muli !ame$iE s%use mediculE mulumi#.
Pri$ul Iusu%!* 'i !feri lui Ras%u#i$ %r=i#urile !#r*i#eE dar aces#a le refu:.
G Nu *reauE su$# %rea dulciO
A%!iE ia u$a "i ! m$B$cE mai ia '$c u$a. Iusu%!* s# '$creme$i#E el a"#ea%# s1"i *ad
du"ma$ul %r&u"i$du1se di$#r1! cli% '$ al#a. -ar $u se '$#Bm%l $imicE Ras%u#i$ c!$#i$u s
'$/,i# dulciurile fr s %ar c sim#e ce*a. A%!iE cere *i$ de )adera "i1l &ea fr s cli%easc.
Iusu%!* es#e descum%$i#E el dis%are cB#e*a cli%e s%re a aler/a la c!m%licii siE ce a"#e%#au sus.
G Ce se '$#Bm%lM A muri#M $#rea& ace"#ia.
G O#ra*a $1a a*u# $ici u$ efec#L
G Nu1i cu %u#i$L S#ri/ marele duce.
G 3i #!#u"iE d!:a e uria"L
G A '$/,ii#1! #!a#M
G T!a#L Rs%u$de Iusu%!*E '$s%imB$#a#E Oare ce l1a a%ra# %e ma/icia$M C!$s#i#uia sa
r!&us#M S%iri#ele %r!#ec#!areM O %as ma/icM Im%!r#a$# e c !%era '$#re%ri$s de dra/ul sfi$#ei
Ru"ii #re&uie dus la &u$ sfBr"i#. )arele duce 'i '$#i$de lui Iusu%!* u$ re*!l*er "i %ri$ul se
$%us#e"#e '$ '$c%ereE u$de '"i '$#Bl$e"#e *ic#imaE ce1i %r!%u$e s mear/ la ! %e#recere cu
i/a$i. 3iE '$ #im% ce Ras%u#i$ %ri*e"#e '$ li$i"#e u$ crucifiJ a#Br$a# %e %ere#eE asasi$ul '"i sc!a#e
arma "i1i #ra/e u$ /l!$#e '$ i$im. Se aude u$ i%# '$/r!:i#!rE a%!i u$ ,!rci# "i ma/icia$ul se
%r&u"e"#e %e ! &la$ de urs. C!$=uraii se $%us#esc s%re elE dar r$i#ul se ridic "i '$cearc s1"i
su/rume a/res!rul. Oc,ii siE %arc ie"ii di$ !r&i#eE s#rlucesc cu ! flacr $e&u$eascP '$cearc
s fu/E s%ar/e ! u" "i alear/ '$ /rdi$. $ $!a%#eE se aud f!curi de re*!l*erP Ras%u#i$ se
cla#i$ "i cade '$ :%ad.
Aces# sfBr"i# #ra/ic '$#re"#e "i mai mul# mi#ul mu=icului de $e'$*i$s. O#r*i# cu %r=i#uri "i
*i$E s#r%u$s de /l!a$eE aces# !m a mai /si# %u#erea s se !%u$ uci/a"ului su "i s '$cerce s
fu/L
-ar !are $u cum*a d!c#!rul La:!*er# a e:i#a# '$ ul#ima cli% s %u$ !#ra*aM Nu cum*aE
de frica %ede%sei "i a urmril!rE medicul a %us '$ %r=i#uri "i '$ &u#ur u$ lic,id i$!fe$si*M
-ac1i a"aE ul#ima '$"el#!rie a '$cu$u$a# le/e$da lui Ras%u#i$E #ra$sf!rmB$du1l '$#r1u$
%ers!$a= su%ra$a#uralE '$#r1u$ sfB$# !cr!#i# de f!re $ecu$!scu#eE '$#r1! fii$ miracul!as careE '$
acea $!a%#eE a a*u# mai mul#e *iei.
G G
CONAN -O^LE 3I )ESA>UL SPIRITIST.
@r&a#ul careE '$ aceas# :i de a%rilie a a$ului 9((E se '$drea%# s%re ! cldire '$al# di$
)a$,a##a$E /r&e"#e %asulE $er&d#!r s a=u$/ la l!cul de '$#Bl$ire. C!s#umul su de #\eed cu
cr!ial %erfec# "i mus#aa1i mare "i al& $e '$/duie s deducem c es#e u$ e$/le:. Aces# a$!$im
%ierdu# '$ mulime e scrii#!r *es#i# '$ '$#rea/a lume. Se $ume"#e Ar#,ur C!$a$ -!<le "i
%ers!$a=ul suE S,erl!cA 7!lmesE a i$#ra# '$ le/e$da $emuri#!arel!r creaii li#erare.
As#:iE ilu:i!$is#ul 7arr< 7!udi$i l1a i$*i#a# s asis#e la ! eJ%erie$ cu #!#ul $!u. C!$a$
-!<leE %asi!$a# de s%iri#ism de mul# *remeE es#e a*id s afle #!# ceea ce *i$e '$ a#i$/ere cu
"#ii$ele !cul#e "i %e$#ru $imic '$ lume $u ar re$u$a la aceas# i$*i#aie. 2a:da sa 'l c!$duce '$
sal!$ "i i1l %re:i$# %e @er$ard Er$s#E %re"edi$#ele S!cie#ii )a/icie$il!r America$iE care es#e
f!ar#e curi!s s %ar#ici%e la aceas# "edi$ ie"i# di$ c!mu$.
7!udi$i le ara# d!u %lci. Cei de fa le cerce#ea: "i le '$#!rc %e #!a#e %rile: $u se
*ede $ici u$ fel de #ruca=. A%!iE cele d!u %lci %ri$se u$a de al#a su$# a#Br$a#e de u$ fir '$
mi=l!cul '$c%erii. )a/icia$ul 'i ara# scrii#!rului ci$ci d!%uri de %lu#. Ale/eE la '$#Bm%lareE u$ul
di$ ele "i 'l #aie '$ d!u %e$#ru a dem!$s#ra c $ici aici $u e $imic sus%ec#. U$ al# d!% es#e
'$muia# '$#r1! s#icl cu *!%sea al& "i &/a# '$#re cele d!u %lci %ri$se u$a de cealal#.
7!udi$i 'i cere lui C!$a$ -!<le s se re#ra/ la ! !arecare dis#a$ "i s scrieE %e ! f!aie
de ,Br#ieE la '$#Bm%lareE cB#e*a cu*i$#e sau ! fra:. Ca s e*i#e !rice #ruc ce ar fi %u#u# fi %re/#i#
di$ai$#e '$ l!cui$E C!$a$ -!<le iese '$ s#radE ! %!r$e"#e %e #r!#uar "iE cB$d se afl des#ul de
de%ar#e de casa ilu:i!$is#uluiE '"i ia car$e#ul de '$sem$ri "i scrie %e el ! fra:. Ru%e f!aiaE !
'$d!aie cu /ri= "i ! a"a: '$ %!r#!fel. Se '$#!arce "i 'i /se"#e %e 7!udi$i "i %e Er$s# a"#e%#B$du1l
cu r&dare.
-e acum '$c!l!E C!$a$ -!<le urmea: cu eJac#i#a#e i$dicaiile ma/icia$ului. El
des%ri$de %lcile "i le a"a: %e mas. A%!i des%#ure"#e f!aia de ,Br#ie "i ci#e"#e cu *!ce #are
i$scri%ia secre#E care e u$ *erse# eJ#ras di$ @i&lie: H)e$eE me$e #eAel u%,arsi$. 7!udi$i 'i duce
%e C!$a$ -!<le "i %e Er$s# lB$/ ! lam% di$ sal!$E %e$#ru ca s %!a# *erifica mai &i$e /rafia
aces#!r cu*i$#e ciuda#e. A%!iE #!i #rei se '$#!rc lB$/ mas. C!$a$ -!<le ia %lcile "i le
de%r#ea: u$a de cealal# cu fe&rili#a#e. -!%ul cade. Pe u$a di$ %lci %!# fi ci#i#e cu*i$#ele )e$eE
me$e #eAel u%,arsi$E scrise cu *!%sea al&. Pe$#ru a mri dificul#a#ea "i fcB$d alu:ie la s%iri#ismE
C!$a$ -!<le a ales aces#e cu*i$#e aramaiceE scrise de ! mB$ $e*:u# '$ faa re/elui @al#a:ar
T-a$ielE 6E (0UP ele %!# fi #raduse %ri$: HNumra#E $umra#E cB$#ri# "i 'm%ri#IP es#e ! %r!feie
le/a# de cderea re/a#ului @a&il!$ului.
C!$a$ -!<le *erific d!%ul f!l!si# %e$#ru eJ%erie$. Nu eJis# $ici ! '$d!ialE e fcu# di$
%lu#a. Ilu:i!$is# de %r!fesieE @er$ard Er$s# admir *ir#u!:i#a#ea maes#rului "i1l r!a/ s1i
de:*luie #rucul. >ur c *a %s#ra #ai$a d!ar %e$#ru elE %B$ la m!ar#eE "i c $u *a sufla des%re
as#a $ici!da#E $im$uiE $ici u$ cu*B$#. 7!udi$i surBdeE dar refu:. Er$s# se '$furieE s%u$B$d c
aceas# '$c%B$a# #cere face =!cul s!cie#il!r s%iri#is#eE ce se '$mulesc #!# mai mul# '$ S#a#ele
U$i#e. $#r1ade*rE %rimul careE fii$d %#ru$s de c!$ce%iile s%iri#is#eE %re#i$de c '$ele/e cum s1a
%e#recu# fe$!me$ulE es#e c,iar C!$a$ -!<le:
G Ai f!s# a=u#a# de %u#eri %si,iceOE murmur el dB$d di$ ca%.
7!udi$i 'i las %e cei d!i s%ec#a#!ri s se c!$#ra:ic '$ i$#er%re#area aces#ei e$i/meE fr
s ia %ar#e la discuieE ca "i cum aceas# s%le$did dem!$s#raie $u1l mai %ri*e"#e. Pe$#ru a mri
mis#erulE el $u *a mai reface $ici!da# aceas# eJ%erie$.
C!$a$ -!<le es#e si/ur %e c!$*i$/erile sale: 7!udi$i es#e u$ s%iri#is#E u$ medium
eJ#ra!rdi$ar ce c!mu$ic cu lumea de di$c!l!. -i$ m!#i*e %r!fesi!$aleE el %refer s #reac '$
!c,ii lumii dre%# ilu:i!$is#E dar secre#ele sale $u i$ de lumea $!as#r.
3i #!#u"iE '$ ciuda c!$*i$/eril!r scrii#!ruluiE s%iri#ele erau cu #!#ul s#ri$e de aceas#
dem!$s#raie. 7!udi$i i$ea a#B# de mul# ca eJ%erie$a s se desf"!are '$ a%ar#ame$#ul suE
%e$#ru c #e,$ica u#ili:a# cerea ! de!se&i# %re/#ire. )asa di$ sal!$ era a"e:a# deasu%ra u$ei
#ra%e ce se %u#ea desc,ide fr :/!m!#. Tie#ura fcu# '$ c!*!rul %ersa$ era ascu$s de
ara&escurile ce1l 'm%!d!&eau. U$ul di$#re asis#e$ii fideli ai lui 7!udi$i s##ea ascu$s su& #ra%E
/a#a s i$#er*i$E a*B$d la '$demB$ d!%ul "i s#icla cu *!%sea al&.
-u% ce C!$a$ -!<le des%ri$dea "i %u$ea %e mas cele d!u %lciE 7!udi$i 'i cerea
scrii#!rului s ci#easc cu *!ce #are &ile#ul scris '$ #ai$. $ ascu$:#!area saE asis#e$#ul scria
re%ede cu*i$#ele au:i#e %e ! %lac ide$#ic cu acelea %use %e mas. 7!udi$i 'i c!$ducea a%!i %e
cei d!i s%ec#a#!ri lB$/ ! lam% a"e:a# '$#r1u$ c!l# al '$c%eriiE aceas# mi"care a*B$d dre%# sc!%
s lase drum li&er asis#e$#ului. $ #im% ce 7!udi$i %ri*ea i$scri%ia mis#eri!asE la cBi*a me#ri de
masE c!m%licele su desc,idea #ra%aE lua cele d!u %lci "i '$l!cuia u$a di$ ele cu %laca %e care
era scris fra:a cu$!scu#. A%!i %u$ea cele d!u %lci %e masE i$#ra '$ ascu$:#!are "i '$c,idea
#ra%a. T!#ul $u dura mai mul# de ci$ci secu$deE darE %e$#ru ca '$l!cuirea s se %!a# face a#B# de
re%ede "i fr $ici u$ :/!m!#E erau $ecesare mul#e re%e#iii "i ! cr!$!me#rare %recis a fiecrui
/es#.
S mu$ce"#i a#B#a %e$#ru ! si$/ur "edi$L Ar %u#ea s %ar a&surdE dar 7!udi$i %reuia
'$#!#deau$a carac#erul efemer al dem!$s#raiei. $#rea/a sa carier a f!s# %resra# cu fa%#e u$iceE
care i1au adus re%u#aia de ilu:i!$is# fr de seam$.
PB$ la m!ar#ea lui 7!udi$iE care a a*u# l!c du% %a#ru a$i de la eJ%erie$a $e\<!rAe:E
'$ 9(4E ilu:i!$is#ul "i C!$a$ -!<le *!r '$#rei$e relaii &a:a#e %e u$ Qui %r!Qu!. Primul *a
afirma sus "i #are c se %rice%e &i$e la #ruca=eE '$ #im% ce al d!ilea se *a '$c%B$a s1l c!$sidere
u$ mare medium. CB$d 7!udi$i face u$ #ur$eu '$ )area @ri#a$ieE C!$a$ -!<le '"i duce c!%iii la
@ri/,#!$ s *ad s%ec#ac!lul ma/icia$ului. T!a# lumea se eJ#a:ia: '$ faa u$ui $umr care i1a
adus america$ului cele&ri#a#ea: 7!udi$i es#e le/a# '$ la$uri "i '$c,is '$#r1u$ cufr ce e scufu$da#
a%!i '$#r1u$ re:er*!r cu a%. Trece u$ mi$u#O S%ec#a#!rii su$# /B#uii de em!ieO -ar 7!udi$i
a%areE fr la$uriE "i salu# %u&liculL
G Di1am desc!%eri# secre#ulL -eclar C!$a$ -!<le '$ l!=a ma/icia$ului.
7!udi$i face !c,ii mari de mirare "i i$#erl!cu#!rul suE f!ar#e si/ur %e elE 'i s%u$e:
G Lucre:i %ri$ dema#eriali:are. Pri$ darurile #ale %si,iceE i:&u#e"#i s #e dema#eriali:e:iE
%e$#ru caE du% cB#e*a secu$deE s #e ma#eriali:e:i di$ $!uO
7!udi$i %r!#es#ea: '$ :adarE C!%a$ -!<le $u *rea s re$u$e la ideea sa. PB$ la urmE
!&!si# de ideea fiJ a scrii#!ruluiE ce *ede '$ #!a#e ma$e*rele sale $i"#e mirac!leE ilu:i!$is#ul
emi#e asu%ra crea#!rului lui S,erl!cA 7!lmes urm#!area %rere: HEs#e sim%a#icE f!ar#e i$#eli/e$#E
dar !&seda# de s%iri#ism. Fii$dc $u1i i$iia# '$ lumea mis#erului "i $u cu$!a"#e $imic di$
ar#ificiile %res#idi/i#aieiE es#e f!ar#e u"!r s1i cB"#i/i '$crederea "i s1l '$"eli.I
Ar#,ur C!$a$ -!<le es#e %asi!$a# de s%iri#ism de la *Brs#a de d!u:eci "i !%# de a$i. As#a
'$seam$ c "i1a c!$sacra# ! mare %ar#e di$ *ia '$cercB$d s %#ru$d #ai$ele lumii de di$c!l!.
$ 884E #B$rul d!c#!r Ar#,ur C!$a$ -!<le #ermi$ase redac#area %rimei a*e$#uri a
de#ec#i*ului suE dar $ici u$ edi#!r $u a*ea '$c '$dr:$eala s i1! %u&lice. $ a"#e%#area
succesuluiE C!$a$ -!<le '"i eJerci# %r!fesia de medic la S!u#,seaE ! ma,ala di$ P!r#sm!u#,.
U$ul di$#re clie$ii siE /e$eralul1mai!r -ra<s!$E 'i *!r&e"#e %e$#ru %rima !ar de s%iri#ism. Ca "i
C!$a$ -!<leE -ra<s!$ es#e u$ !m de "#ii$ "i #B$rul es#e #ul&ura# cB$d 'l aude %e seri!sul
as#r!$!mE ce se &ucura de ! mare re%u#aieE ludB$d meri#ele u$!r eJ%erie$e a#B# de em%irice "i
de $esi/ureE cum ar fi dial!/ul cu m!rii. -ar /e$eralul i$sis#E susi$B$d c el '$su"i a i$#ra# '$
le/#ur cu fra#ele su m!r#:
G EJis#e$a *ieii de du% m!ar#e $u e $umai u$ fa%#E ea %!a#e fi d!*edi#E declar
-ra<s!$ cu %a#im.
Aceas# cer#i#udi$eE afi"a# cu a#B#a se$i$#a#eE 'l #ul&ur %e C!$a$ -!<leE cci ea '"i
/se"#e ec!ul '$ %r!%riile sale '$#re&ri referi#!are la credi$. El es#e sedus de ideea s%iri#ismului
cciE dac e ade*ra#E $emurirea sufle#ului es#e dem!$s#ra#. -i$ aceas# cli%E c,iar '$ai$#e de a
fi asis#a# la *re! "edi$ de s%iri#ismE C!$a$ -!<le ci#e"#e cu ard!are '$#rea/a li#era#ura s%iri#is#
care1i cade '$ mB$ "iE #re%#a#E c!$sider c %!a#e s1"i fac ! =udeca# !&iec#i* asu%ra fa%#el!r.
$ reali#a#eE aces# s#udiu "#ii$ific "i me#!dic ascu$de ! c!$*i$/ere ce era de=a '$rdci$a# '$
mi$#ea saE iar eJ%erie$ele %e care le *a '$cerca $u *!r face decB# s1i c!$firme $!ua credi$.
$ce%B$d di$ ia$uarie 885E C!$a$ -!<le !r/a$i:ea: "edi$e de s%iri#ism '$ casa sa de la
S!u#,sea. 3ase seri la rB$d $u se '$#Bm%l $imic. Oare ar #re&ui s re$u$eM -ra<s!$ 'i *i$e '$
a=u#!r:
G A face %si,ism fr mediumE es#e ca "i cum ai face as#r!$!mie fr #elesc!%L -eclar
el.
C!$a$ -!<le cau# u$ medium "i 'l /se"#e '$ %ers!a$a u$ui &r&a# sim%a#ic "i a%r!a%e
c,elE ce i$#r re%ede '$ #ra$s. Pe =um#a#e ad!rmi#E mediumul ar#iculea: cB#e*a cu*i$#e:
G 6d s%iri#ul u$ui &#rB$ cu %r ar/i$#iuE cu fru$#ea '$al#E cu &u:ele su&iriE cu ! mare
*!i$ "i care m %ri*e"#e fiJO
Crei!$ul di$ mB$a mediumului se mi"c "i '$ce%e s #ra/ li$iiE adresB$d cB#e u$ mesa=
fiecrei %ers!a$e ce es#e de fa. Cu*i$#ele scrise %e$#ru C!$a$ -!<le su$#: HAces# !m are
%u#erea de a *i$deca. S%u$e1i s ci#easc car#ea lui Lei/, 7u$#.I
-e curB$dE C!$a$ -!<le '"i %usese '$#re&area dac #re&uia sau $u s ci#easc lucrarea
aces#ui *es#i# %!e#E i$#i#ula# Au#!rii c!mici ai Res#auraieiE dar '$fi"area !&sce$ a crii 'l
fcuse s s#ea %e /B$duri. Furi&u$dul sfa# *e$i# di$ lumea cealal# 'l uime"#eE el $u *!r&ise des%re
aces# lucru cu $ime$i. -e acum '$c!l!E c!$*i$/erea sa e "i mai %u#er$ic.
-arE de"i ma=!ri#a#ea ade%il!r s%iri#ismului %ar#ici% la "edi$e cu sc!%ul de a s#a de
*!r& cu fii$ele dra/i dis%ru#eE C!$a$ -!<le $u '$cearc $ici!da# s i$#re '$ c!mu$icare cu
s#r&u$ii si. Prac#ica medium$ic $u %re:i$# %e$#ru el decB# u$ si$/ur i$#eres: acela de a
'$c,ide /ura ma#eriali"#il!r %uri "i se*eri "i de a aduce d!*ada :dr!&i#!are a $emuririi sufle#ului.
T!#u"iE %e$#ru m!me$#E #B$rul medic di$ S!u#,sea $u are r/a:ul s1"i c!$sacre $!ii sale
credi$e #!# #im%ul %e care l1ar d!ri. 6reme de #rei:eci de a$iE el *a fi a&s!r&i# cu #!#ul de succesul
su li#erar. Ciclul S,erl!cA 7!lmesE r!ma$ele is#!riceE %!*es#irile de a*e$#uri *!r alc#ui ! !%er
uria"E %rimi# '$#!#deau$a cu e$#u:iasm de u$ %u&lic careE cu #recerea #im%uluiE *a fi di$ ce '$ ce
mai $umer!s.
-ar '$ 94E '$ %li$ r:&!i m!$dialE %r!fu$d im%resi!$a# de /r!a:$icul mcel care
dis#ru/ea Eur!%aE Ar#,ur C!$a$ -!<leE de*e$i# u$ul di$#re scrii#!rii cei mai cele&ri di$ *remea
saE cau# '$ s%iri#ism ! c!$s!lare "i ! =us#ificareE cu ! mare acui#a#eE el afl aici cer#i#udi$ea
credi$ei: HPar#ea !&iec#i* a '$ce#a# s m i$#erese:e cciE ,!#rB$d c aici e ade*rulE $u mai e
$imic de discu#a#. Par#ea reli/i!as es#e de ! im%!r#a$ i$fi$i# mai mare.I
O&seda# de ideea u$ei credi$e eli&era#e de reli/iile s#a&ili#eE $u#ri$d ! credi$ ce se
adresea: $umai raiu$ii "i care %!a#e fi dem!$s#ra# "#ii$ificE C!$a$ -!<le /se"#e '$ mesele
r!#i#!are "i '$ scrierea au#!ma# rs%u$sul la #!a#e %re!cu%rile sale. El de*i$e u$ :el!s
%r!%a/a$dis# al s%iri#ismuluiE u$ #ale$#a# %redica#!r al $!ului ade*r. Scrii#!rul *rea s1"i
rs%B$deasc c!$*i$/erile "i s c!$*i$/ '$#rea/a %la$e#. HP!# *!r&i des%re lumea de di$c!l! cu
au#!ri#a#ea cu$!sc#!ruluiIE scrie el. -e fa%#E Ar#,ur C!$a$ -!<le $u are $ici u$ fel de cu$!"#i$e
'$ d!me$iul s%iri#ismului "i al ilu:i!$ismuluiE el '"i declar "#ii$a ca %e ! aJi!mE dar se las
'$"ela#E cu u"uri$E de #!# felul de "arla#a$i %rice%ui. U$e!riE '$ !r&irea saE d d!*ad de !
uimi#!are $ai*i#a#e. CB$d #!a# A$/lia es#e e$#u:iasma# de $i"#e f!#!/rafii des%re care se s%u$e
c au f!s# reali:a#e de $i"#e fe#ieE C!$a$ -!<le afirm %e da# c ele su$# au#e$#iceE %e$#ru c au
f!s# fcu#e de c!%iiE fii$e care $u "#iu s '$"ele "i s mi$#. )ai mul# '$cE fli$du1se cu !
'$delu$/ c!la&!rare la @ri#is, >!ur$al !f P,!#!/ra%,<E el declarE 'm%!#ri*a #u#ur!r eJ%eril!rE
c %e cli"ee $u1i $ici u$ fel de #ruca= "i 'i c!%le"e"#e cu Hdis%reul su receI %e cei ce $u cred. -ar
*aiE %B$ la urm se dem!$s#rea: c H:B$eleI ce a%ar %e f!#!/rafii au f!s# lua#e di$#r1! %u&licaie
ce luda *ir#uile u$ei lm%iL
-ar e"ecurile $u1l descura=ea: %e aces# a#B# de '$f!ca# ade%# al s%iri#ismului "i '$ce%B$d
di$ 95E C!$a$ -!<le '$#re%ri$de #ur$ee "i i$e c!$feri$e '$ #!a# A$/liaE '$ S#a#ele U$i#eE '$
Fra$aE u$de %ar#ici% la "edi$e de s%iri#ismE a=u$/B$d %B$ '$ Aus#ralia. S%usele sale se &ucur
de u$ succes eJ#ra!rdi$arE lumea se '$/,esuie s1l aud %e &#rB$ul scrii#!r cum '"i %r!clam
cre:ulE u$e!riE sala es#e a#B# de %li$ '$cB# !ame$ii de !rdi$eE $erecu$!scB$du1lE *!r s1i i$#er:ic
i$#rareaE su& %re#eJ# c #!a#e l!curile su$# !cu%a#e.
$ #!# aces# #im%E %ri$#ele lui S,erl!cA 7!lmes re$u$ '$ %ar#e la cariera sa li#erarE ca s
%u&lice #eJ#e des%re s%iri#ism. $ scrierile saleE C!$a$ -!<le $u1"i %r!%u$e s d!*edeasc ce*aP
%e$#ru elE dial!/ul cu m!rii es#e a#B# de e*ide$# '$cB# $u $ecesi# $ici ! dem!$s#raie. "i %r!%u$e
d!ar s su&li$ie:e im%!r#a$a fe$!me$ului. Aces#e %u&licaii 'l c!s# scum%E cci edi#!riiE /a#a s
dea a*eri %e$#ru a !&i$e ! mic %!*es#ire di$ ciclul S,erl!cA 7!lmesE $u *!r s '$*es#easc $ici
u$ %e$$< '$ re*eriile sale s%iri#is#e. Ar#,ur C!$a$ -!<leE scrii#!r '$ %li$ /l!rieE c!$sidera# a fi
r!ma$cierul cel mai &i$e %l#i# di$ acea *remeE se *ede !&li/a# s1"i %u&lice !%erele %e c,el#uiala
sa. El #i%re"#e %e &a$ii lui cB#e*a crulii de %r!%a/a$d cu #i#luri su/es#i*eE ca: N!ua Re*elaie
"i )esa=ul 6i#al. C!$a$ -!<le %r!clama cu '$f!care: H-e cBi*a a$iE amE di$ surs di*i$E ! N!u
Re*elaieE cu mul# mai im%!r#a$# decB# cele mai mari e*e$ime$#e reli/i!ase sur*e$i#e du%
m!ar#ea lui 7ris#!sI.
Credi$a sa mi$u$a# cau# '$ eJ%erie$ele s%iri#is#e u$ s%ri=i$ "i u$ a=u#!r. -e cele mai
mul#e !riE C!$a$ -!<le asis# la "edi$ele de dic#are au#!ma#E cB$d crei!$ul se mi"c si$/ur '$
mB$a mediumului "i scrie mesa=ul *e$i# di$ cealal# lume. CB$d i se *!r&e"#e des%re &a$ali#a#ea
c!mu$icrii cu lumea m!ril!rE au#!rul rs%u$de c s%iri#eleE adresB$du1se u$ei /e$eraii
a&ru#i:a#eE se si#uea: *!i# la $i*elul ei medi!cru. Re:ul#a#ul aces#ei mi:a$#r!%ii afi"a#e es#e
urm#!rul: %rie#e$ii 'i '$#!rc s%a#eleE scrii#!ri ca >er!me S. >er!me 'l e*i# cu /ri=E iar c!le/ul
suE d!c#!rul Edm!$d L!cardE rica$ea::
G 6:u# su& aces# as%ec# al da$sului m!&ilel!rE lumea de di$c!l! a%are ca ! cre" sau ca
u$ a:il.
$c!$=ura# de s%iri#eE C!$a$ -!<le es#eE '$ *iaE u$ !m si$/ur. El '"i c!$#i$uE fr
'$ce#areE lu%#a '$ce%u#. C!$sider c !cul#ismul %!a#e fi u#il '$ a$c,e#ele =udiciare "i %rime"#e s
se #ra$sf!rme '$#r1u$ fel de S,erl!cA 7!lmes s%iri#is#E fcB$d %r!%a/a$d %e$#ru %si,!me#rieE
"#ii$ ce %re#i$de c ms!ar fe$!me$ele %si,ice. CB$d dis%are u$ #B$rE C!$a$ -!<le a$u$ c
'l *a /si au a=u#!rul s%iri#el!r s%eciali:a#e. -ar are de '$fru$#a# u$ #ris# e"ec: %e$duleleE a$ali:eleE
a%elurile la s%iri#e se d!*edesc $ef!l!si#!are "i cel dis%ru# es#e /si# de Sc!#la$d ^ardE %ri$ cele
mai clasice me#!de. Fr s se descura=e:eE C!$a$ -!<le re'$$!ie"#e im%rude$#ele sale declaraii
cu %rile=ul mis#eri!asei dis%ariii a r!ma$cierei A/a#,a C,ris#ie. Ea *a a%rea di$ $!uE c,iar
'$ai$#e ca mae"#rii %si,!me#riei s %!a# face ca: de c!$clu:iile l!r.
La L!$draE %!liia es#e eJas%era# de i$#em%es#i*ele declaraii ale scrii#!rului "i u$ '$al#
fu$ci!$ar di$ %!liie declar cu &ru#ali#a#e: H$ &ir!urile mele $u1i l!c %e$#ru $e&u$iI.
$ ceea ce ! %ri*e"#e %e A/a#,a C,ris#ieE ea surBdeE *:B$d e$#u:iasmul c!$fra#elui ei: HE
! ade*ra# :B$ de %e melea/urile $!as#re.I
C!$a$ -!<le $u ascul# *!r&ele de &a#=!cur "i adu$ ! d!cume$#aie uria"E de care F de
al#fel F se f!l!se"#e '$ r!ma$ele sale. S%iri#ismul 'i i$s%ir $!i !%ere de ficiu$eE dar d!cume$#aia
'i f!l!se"#e mai ales ca s1"i ia de aici d!*e:ile :dr!&i#!are ale ade*rului su. As#felE lui C!$a$
-!<le 'i %lace s rela#e:e mereu ! %!*es#e s%us '$ S#a#ele U$i#e de u$ !arecare Ed\ard C.
Ra$dallE '$f!ca# ade%# al s%iri#ismuluiO Ra$dall %re#i$dea c *!r&ise cu #a#l su m!r# "i c
aces#a *e$ise s1i s%u$ u$ am$u$# $ecu$!scu# des%re m!"#e$irea %e care i1! lsase.
G Am mu$ci# %rea di$ /reu s adu$ &a$i "i $u *reau ca &a$ii s se %iardE eJis# ! a*ere
%e care $1ai desc!%eri#1!. A s%us *!cea %ri$#easc.
G -ac e a"aE a rs%u$s fiulE d1mi am$u$#e.
A#u$ci s%iri#ul '$ce%u s *!r&easc. i s%use c 'm%rumu#ase ! mic sum de &a$i u$ei
d!am$e ce l!cuia %e a#u$ci la ErieE '$ Pe$$s<l*a$iaE "i c i$s#a$ele de =udeca# %useser i%!#ec
%e casa celei ce 'm%rumu#ase &a$ii.
G -ac #e duci la /refierul di$ ErieE *ei /si se$#i$a '$re/is#ra#O Di$ mul# s
recu%ere:i ace"#i &a$iO
3i mar#!rul c!mu$icrii %reci:a: HI$f!rmaiaE *e$i# %e u$ aseme$ea ca$alE m1a sur%ri$s
e$!rm. Am ceru# ! c!%ie du% se$#i$E ea fusese '$re/is#ra# '$ :iua de ( !c#!m&rie 894 "iE
f!l!si$du1m de ea "i de d!*ada da#!rieiE am !&i$u# de la de&i#!r "a%#e:eci de d!lariE la care s1au
adu/a# d!&B$:ile. mi %u$ ! '$#re&are: OareE '$ afar de sem$a#arii ac#ului "i de /refierul di$
ErieE mai era ci$e*a care s "#ie de aceas# #ra$:acieM EuE '$ #!# ca:ulE $u "#iam de ea. Nu a*eam
$ici u$ m!#i* s &$uiesc eJis#e$a ei. Am recu$!scu# %erfec# *!cea #a#lui meu. -au aces#
eJem%lu %e$#ru cei care ms!ar #!#ul %ri$ %risma &a$il!r.I
$ d!cume$#aia adu$a# de C!$a$ -!<leE se afl "i descrierea u$!r eJ%erie$e ciuda#e
fcu#e de d!c#!rul CicAla$d di$ L!s A$/eles: Hd!c#!rul "i er!ica sa s!ie au fcu# ! mu$c ce
meri# cea mai mare a#e$ie di$ %ar#ea #u#ur!r medicil!r %si,ia#riIE s%u$e au#!rul '$ c!me$#ariul
su. $ ce c!$s# aceas# mu$cM )edicul america$ a fcu# ! desc!%erire ului#!are: du% %rerea
saE mul#e ca:uri de $e&u$ie ar fi da#!ra#e u$ui s%iri# ce !cu%E %e $edre%#E #ru%ul u$ui !m *iu.
-!c#!rul CicAla$d '"i a"a: &!l$a*ii %e u$ scau$ '$crca# cu elec#rici#a#e s#a#icE ce are
%r!%rie#a#ea de a $u face $ici u$ ru !mului *iuE dar care alu$/ Hs%iri#ul %ara:i#IE ce se refu/ia:
'$ #ru%ul d!am$ei CicAla$d. )edicul '$ce%e s1i *!r&easc s%iri#uluiE 'l cear# :dra*$ "i 'i cere
s se ciasc '$ai$#e de a fi #rimis '$ #im%urile i$fi$i#e. C!$a$ -!<le mr#urise"#e c el $u1i de
ac!rd cu #!a#e $ua$ele ar/ume$#aiei medicului di$ L!s A$/eles. HPe$#ru sa*a$#ul care $u1i
familiari:a# cu %r!&lemele %si,iceE ! ar/ume$#are ca aceas#a %are $es&ui#E eu '$sumi $u %!#
s%u$e cu si/ura$ c d!c#!rul CicAla$d "i1a d!*edi# #e!riaI. C!$a$ -!<le #ermi$ #!#u"i "i cu !
cer#i#udi$e: HAces# !m a *i$deca#E cu ade*ra#E ca:uri dis%era#eI.
T!a#e aces#e eJem%le *i$ di$ S#a#ele U$i#eE lea/$ul s%iri#ismului. Cl#!ria lui C!$a$
-!<le %e C!as#a de Es#E '$ 9((E 'i '$/duie s1"i %re:i$#e credi$a '$ faa a #rei mii de %ers!a$e
adu$a#e la Car$e/ie 7all. Le/e$da s%u$e c el!ci$a sa cB$d *!r&ea des%re lumea de di$c!l! era
a#B# de mare '$cB#E la Ne\ ^!rAE du% c!$feri$ele saleE s1a decla$"a# u$ *al de si$ucideri. -ar
as#a $u l1a 'm%iedica# %e scrii#!r s1"i c!$#i$ue #ur$eul '$ mul#e al#e !ra"e. Pri$#re al#ele F cci
lucrul aces#a es#e %e$#ru el mai im%!r#a$# decB# HcruciadaI %e care ! '$#re%ri$sese GE C!$a$
-!<le %r!fi# de %re:e$#a sa %e aces# %mB$# &i$ecu*B$#a# de ma$ifes#rile cel!r de di$c!l! de
m!rmB$#E %e$#ru a '$#Bl$i cele mai %u#er$ice mediumuri di$ America. $ afar de eJ%erie$a
cri#ic di$ a%ar#ame$#ul lui 7!udi$iE el se duce la #!i cei ce %r!fesea: s%iri#ismul.
As#felE e %rimi# de Ni$! Pec!rar!E u$ i#alia$ care lucrea: la Ne\ ^!rA "i se s%eciali:ea:
'$ ma#eriali:area s%iri#el!r. $c%erea '$ care aces#a !ficia: es#e cufu$da# '$ '$#u$ericE di$#r1!
da# a%are ! f!rm al&E ce 'm%r"#ie ! lumi$ %alid. Fa$#!ma '$ce%e s *!r&easc "i '"i s%u$e
$umele: Eusa%ia Palladi$!. C!$a$ -!<le cu$!a"#e re%u#aia aces#ei femei m!ar#e cu %a#ru a$i
'$ai$#e. Eusa%ia F ra$c di$ A&ru::i F a f!s# !di$i!ar u$ medium cele&ru '$ #!a# lumea. O
serie de sa*a$i de mare re%u#aieE ca Ed!uard @ra$l<E 7e$ri @er/s!$ sau )arie Curie au s#udia#E
"#ii$ificE fe$!me$ele %ara$!rmale crea#e de Eusa%ia. S1au !r/a$i:a# "edi$e su& c!$#r!lE darE *aiE
mediumul a f!s# sur%ri$s '$ fla/ra$# delic# de '$"el#!rie: a%leca %la#a$ul u$ei mici &ala$e cu
a=u#!rul u$ui fir de %r '$#i$s '$ secre#E a%sa discre#E cu *Brful de/e#el!rE #&lia mesei des%re care
cei de fa# credeau c se ridic %ri$ %u#erea s%iri#ului eiE f!l!sea *luri su&iri %e$#ru a da ilu:ia
a%ariiei s%iri#el!r. $ faa lui C!$a$ -!<leE Eusa%ia se '$#!arce di$ 'm%ria m!ril!r ca s1"i
declare de%li$a ei &u$ credi$ "i s1i '$credi$e:e iadului %e #!i $ecredi$ci!"ii. C!$a$ -!<le
es#e su&=u/a#: el dei$e %r!&a defi$i#i* a ade*rului s%iri#is#.
3ederea sa '$ S#a#ele U$i#e 'i '$/duie s '$#Bl$easc "i u$ al# medium ce face eJ%erie$e
,!#rB#!are. Re*ere$dul T,!m%s!$ "i s!ia sa E*aE '$#emeie#!rii @isericii s%iri#is#e di$ Ne\
^!rAE me$i#e s Hre$!*e:e cre"#i$ismulIE '"i desf"!arE '$ fa#a *es#i#ului scrii#!r e$/le:E #!a#e
#ale$#ele. $c ! da#E $ai*ul C!$a$ -!<le declar '$ %u&licE sus "i #areE c es#e c!$*i$s de
reali#a#ea acel!r fe$!me$e. -ar $umele s!il!r T,!m%s!$ *a fi re%ede "#ers de %e lis#a
mediumuril!r cciE eJac# la #rei :ile du% ce a a&u:a# de $ai*i#a#ea lui C!$a$ -!<leE cu%lul *a fi
demasca# de d!i a/e$i ai %!liiei $e\<!rAe:e e$er*ai de $:&B#iile aces#!r Hfc#!ri de
mirac!leI li%sii de scru%ule. O femeie de la %!liieE %re:e$#B$du1se dre%# ! ade%# a s%iri#ismuluiE
'i cere d!am$ei T,!m%s!$ s &i$e*!iasc s1! ma#eriali:e:e %e m#u"a eiE EmmaE darE cB$d a%are
! f!rm '$ '$#u$ericE %!liis#a se re%ede la fa$#!m "i ! lea/E '$ #im% ce c!le/ul ei a%ri$de
lumi$a. Asu%ra d!am$ei T,!m%s!$ su$# /si#e #!a#e acces!riile $ecesare #ruca=el!r: ! ma$#ie de
m#ase $ea/r f!l!si# %e$#ru a%ariiile masculi$eE $as#uri f!sf!resce$i cu care su$# reali:a#e
luciri $eli$i"#i#!areE u$ %ia$ des%re care se crede c ar cB$#a si$/urE dar care e %re*:u# cu u$
meca$ism i$/e$i!s. -u% u$ %r!ces ra%idE s!ii T,!m%s!$ su$# c!$dam$ai la ! ame$d de !
su# de d!lari fiecare.
Pe$#ru a cu$!a"#e ade*rul des%re Pec!rar!E lumea *a #re&ui s a"#e%#e u$ #im% mai
'$delu$/a#. -u% $!u a$i de la "edi$ele !r/a$i:a#e %e$#ru C!$a$ -!<leE el se *a ,!#r' s
re$u$e la s%iri#ism "i '"i *a de:*lui #!a#e #rucurile. $ :iarul Ne\ ^!rA TimesE di$ 9 a%rilie
9+E es#e %u&lica# ar#ic!lul i$#i#ula#: U$ medium ale crui "edi$e i1au '$"ela# %e sa*a$i '"i
%rse"#e %r!fesiaE mr#urisi$d c es#e u$ im%!s#!r. Pec!rar! c!$*!case %resa "i a$u$ase:
G N1am *:u# $ici!da# *re! fa$#!m "i $u cred c ci$e*a a *:u# *re!da# *reu$a. Su$#
&!l$a* "i !&!si# de a#B#ea "edi$e de %e urma cr!ra %r!fi# alii. Fa$#!ma ce a%rea era c,iar
Ni$! Pec!rar!.
CB$d a*ea l!c aceas# mr#urisireE se 'm%li$ise eJac# u$ a$ de cB$d Ar#,ur C!$a$ -!<le
#recuse %e$#ru #!#deau$a '$ lumea s%iri#el!r. Familia saE ade%# a #e!riil!r s%iri#is#eE refu: s
%!ar#e d!liuE cci 'm%ria m!ril!r es#e ade*ra#a 'm%rie a cel!r *ii. La '$m!rmB$#areE se
!r/a$i:ea: u$ /arde$1%ar#<E c!$dus de *du*a scrii#!ruluiE 'm&rca# '$#r1! r!c,ie '$fl!ra#O
La aceas# cerem!$ie ia %ar#e ! asis#e$ $umer!asE scrii#!riE :iari"#iE ade%i ai s%iri#ismului "i
cB#e*a mediumuri. U$ul di$#re eleE cu fi/ura eJ#a#icE s#ri/ de!da#E ca i$s%ira# de ! re*elaie:
G El es#e aiciE %ri$#re $!iO
III.
6R>ITORII ANULUI (;;;
G ( G
)? @ASO SAU TRA-IPRACTICIANUL 6A)PIR.
)?@aA! mi1a %us mB$a %e umr. S# '$ faa mea "i cu mB$a cealal# 'mi %lim& '$ s%a#e !
!/li$dP 'mi cerce#ea: %ie%#ul ca "i cum ar i:&u#i s *ad '$ i$#eri!rul #ru%ului. Es#e radi!/rafia
*r=i#!ril!rO Ier#areE a #radi%rac#icie$il!rE %e$#ru c re/imul marJis# di$ C!$/! 'i $ume"#eE de
acum '$c!l!E '$ aces# fel. >!s cu *r=i#!riiE #riasc #radi%rac#icie$iiL Aceas# de$umireE da#
!arecum la '$#Bm%lareE es#eE de al#felE si$/urul lucru care s1a sc,im&a# '$ eJerci#area fu$ciei l!r.
Credi$ele "i ma/iile se me$i$ la l!c de ci$s#e "i '"i &a# =!c de %r!/resele medici$ei "i de
cerce#rile "#ii$ifice.
O/li$da c!&!ar de1a lu$/ul c!l!a$ei mele *er#e&rale: )?@aA! 'mi cerce#ea: acum
i$#eri!rul %B$#ecului. )ulumi# de eJame$ul fcu#E dar d!r$ic s 'm%i$/ mai de%ar#e
i$*es#i/aiaE %u$e !/li$da %e u$ #a&ure# "i1mi cere s m a"e: deasu%ra. $ce#E %reci:ea: elE "i cu
%rude$. mi s%u$e s1mi a%lec ca%ul s%re s%a#e "i1mi %!ru$ce"#e s desc,id /uraE m eJecu# cu
d!cili#a#eE iar el %are a se ui#a '$ /ura mea cu cea mai mare a#e$ie. mi *i$e f!ar#e /reu s $u
i:&uc$esc '$#r1u$ ,!,!# de rBs. Sc,im& ! scur# %ri*ire c!m%lice cu 2Nrard Su$ia$E c!la&!ra#!rul
meuE care a f!s# au#!ri:a# s m '$s!easc.
Oare e &i$e c1am *e$i# '$ *i:i# la aces# *r=i#!r1#radi%rac#icia$ c!$sidera# a fi u$ul di$#re
cei mai &u$i di$ AfricaM Pe$#ru a =us#ifica aceas# c!$sul#aieE i1am *!r&i# d!ar des%re frec*e$#ele
mele dureri de ca%. -e al#felE $1am s%us $ici ! mi$ciu$E cci sufrE '$#r1ade*rE de ! cefalee
cr!$ic.
)?@aA! 'mi cere s m ridic "i s m a"e: iar %e l!cul meu. ) duc fr s '$dr:$esc s
'$#re& care e re:ul#a#ul eJ%l!rrii fcu#e cu !/li$da. Ceilali %acie$i m %ri*esc cu i$*idieE cci
cei mai muli $u s1au &ucura# '$c de aces# eJame$ f!ar#e s%ecial. )?@aA! %rac#ic #era%ia de
/ru%: fiecare *i$e "i '"i s%u$e %surile '$ faa cel!rlali. Tradi%rac#icia$ul ascul# a#e$# %lB$/erile
&!l$a*il!r "i a%r!& '$#ru$aE *rB$d %arc s s%u$ c &!ala de care sufer *i:i#a#!rul su $u are
secre#e %e$#ru el. -ar )?@aA! $u i$#er*i$e '$#!#deau$a imedia#: u$e!ri e $e*!ie ca &!l$a*ul s
re*i$ de mai mul#e !ri '$ai$#e de a fi H#ra#a#I. Nu1i ! ma$e*r $eci$s#i#: la sfBr"i#ul i$#er*e$ieiE
fiecare 'i las cB# *rea sau cB# %!a#e. Aceas# a"#e%#are $u are al# sc!% decB# s mreasc
im%!r#a$a ac#ului ma/ic.
Su$# curi!s s *d dac as#:iE '$ faa meaE *a %rac#ica eli&erarea de *r=i cciE du%
dia/$!s#icele saleE cau:ele ma=!ri#ii #ul&urril!r c!$s#au '$ farmecele fcu#e de du"ma$i.
)?@aA! se !%re"#e '$ faa fiecrui %acie$#E 'i %u$e cB#e*a '$#re&ri "i 'i cere s s%u$ dac
&!ala a e*!lua# "i '$ ce fel. CB$d are u$ clie$# $!uE 'l su%u$e la u$ c,es#i!$ar am$u$i#E ce $e
'$/duie s1i cu$!a"#em '$#rea/a *iaP care 'i e meseriaE si#uaia de familieE %r!&lemele seJuale.
PB$ la sfBr"i#E %acie$#ul mr#urise"#e c,iar "i se$#ime$#ele %e care le $u#re"#e fa de s!acr.
Urmea: u$ rs#im% de a"#e%#are. Ia# c au #recu# mai mul# de d!u !re de cB$d 2Nrard "i cu
mi$e a"#e%#mE s#B$d cu r&dare '$ suf!ca$#a '$#u$ecime a aces#ei csue s%a#e '$ %mB$#. Ca "i
ceilaliE s#m li$i"#ii "i %li$i de res%ec#E a"#e%#B$d s se ma$ifes#e des#i$ulE adic &u$*!i$a
a#!#%u#er$icului #radi%rac#icia$.
Se %are c m!me$#ul fa*!ra&il %e$#ru i$#er*e$ia ma/ic a s!si#. )?@aA! 'i cere u$uia
di$#re %acie$i s se ridice "i s se de:&race %B$ la &rBu. Cu %ri*irea fiJ "i 'm%ie$=e$i# de !
fric $emr#urisi#E %acie$#ul 'i d ascul#are. Tradi%rac#icia$ul eJami$ea: cu me#icul!:i#a#e
#!rsul %acie$#uluiE ia de %e mas ! lam de ras "i 'i face %e %ie%# ! u"!ar #ie#urE &!l$a*ul s#
$emi"ca#E cu '$fi"area resem$a# a sacrifica#ului. )?@aA! 'i cere s se '$#!arc "iE de da#a
aceas#aE face s1i B"$easc u$ firicel su&ire de sB$/e di$ %ar#ea de sus a s%a#elui. )?@aA! ia !
s#icl cu *i$ "i &ea cB#e*a /uri de1a dre%#ul di$ s#icl. A%!i se a%r!%ie de $!i "iE %u$B$du1"i u$
de/e# %e &u:eE $e r!a/ s $e ui#m a#e$# '$ /ura luiE $u *edem $imic de!se&i#L Pleac s mai &ea
'$c ! /ur de *i$E dar c!$s#a# c s#icla e /!al. Se duce '$ s%a#ele u$ei %erdelue a#Br$a#e '$
fu$dul '$c%erii "i *i$e cu ! s#icl %li$E ! des#u% "i &ea '$ faa $!as#r mai &i$e de ! =um#a#e de
li#ru. -u% ce face as#aE ia re%ede ! cra#i smlui# "i se '$#!arce la %acie$#ul suE care s# ca
%arali:a#. )?@aA! '"i %u$e &u:ele %e mica #ie#ur de %e %ie%#ul &!l$a*ului "i as%ir %u#er$icO
A%!i scui% '$ cra#i *i$ r!"u cu *i$i"!are de sB$/e careE #re%#a#E se ames#ec cu *i$ul. Face
aceea"i ma$e*r "i %e s%a#ele &!l$a*ului. A%!i scui%. -e da#a as#aE se aude u$ :/!m!# secE u$
!&iec# a l!*i# fu$dul cra#iei. Tradi%rac#icia$ul a%uc u"!r !&iec#ul "i1l ara# #u#ur!r: es#e u$ di$#e
de a$imal sl&a#icE de le!%ard sau de leu.
G Ia# cau:a &!lii. -e1acum '$ai$#e *ei fi s$#!s. Su$# si/ur c "#ii ci$e i1a fcu#
farmeceE 'm%ac1#e cu acea %ers!a$L Ea *a c!$s#a#a as#fel c ai f!s# mai %u#er$ic decB# rul %e
care i l1a #rimis "iE '$ *ii#!rE #e *a res%ec#a. -u1#eO
$ #im% ce se 'm&racE !mul surBdeE %are *i$deca#. La %lecareE $u ui# s1"i dea !&!lul
celui care l1a eli&era# de *ra=a malefic.
Ceilali %acie$i se ridicE '$ele/em c "edi$a a lua# sfBr"i#. Tradi%rac#icia$ul $u lucrea:
decB# ! si$/ur da# %e :i. Plecm "i $!iE cB$d $e '$#Bl$im cu ! d!am$ &#rB$E )?@aA! $e face
sem$ s $u suflm $ici u$ cu*B$# des%re cele *:u#e.
A"#e%#B$du1lE m /B$desc la di$#ele scui%a#O )?@aA! a a*u# #!# #im%ul s "i1l %u$ '$
/ur '$ cele cB#e*a secu$de cB# a s#a# ascu$s du% %erdea '$ cu#area s#iclei cu *i$. Trucul es#eE de
fa%#E /r!s!la$E dar '$ acea am&ia$ %li$ de res%ec# $ime$i $u se /B$de"#e s1l !&ser*e. 3i a%!iE
#re&uie s recu$!a"#em F aces# #ruca= facil are u$e!ri efec#e &e$efice. @!l$a*ii ce sufer adese!ri
de ! &!al %si,!s!ma#ic su%!r# aces# "!c ma/ic ca %e ! real eli&erareE au#!su/es#ia d re:ul#a#e
"i ei se sim# mai &i$e.
$#!rcB$du1se s%re mi$eE )?@aA! m '$credi$ea: u$uia di$#re #i$erii si disci%!liE ca s
m '$s!easc la %iaE de u$de urmea: s cum%r %la$#ele ce m *!r sc%a de mi/re$. ) duc
cu %lcereE cci aces# &a:ar c!l!ra# m '$cB$# "i m #ra$s%!r# '$#r1! al# e%!cE de%ar#e de
am&ala=ele $!as#re de %las#icO 2sim %la$#a cu %rici$aP $u s%u$ $imicE dar mi se %are c $u1i
$imic al#ce*a decB# mcri". Ne '$#!arcem cu %rei!asa cum%r#ur la csua #radi%rac#icia$ului.
U$ al# disci%!l de1al suE care face !ficiul de er&!ris#E ia %la$#aE ! a"a: '$#r1u$ *as "i ! :dr!&e"#e
cu a=u#!rul u$ui %isl!/. Se !&i$e u$ fel de mB:/ r!"ia#icE )?@aA! 'mi i$dic cum #re&uie s !
f!l!sesc: di$ aceas# %as# *a #re&ui s fac $i"#e c!c!l!a"e de mrimea u$ei alu$eE %e care le *!i
i$#r!duceE cu re/ulari#a#eE cB#e u$ulE '$ fiecare $arE a%!i *!i as%ira cu %u#ere. 6reau s1mi fac
#ra#ame$#ul %e l!cE dar *r=i#!rul m !%re"#e cu u$ /es#E cci $u #re&uie s '$ce% cura decB# du%
ce am a=u$s la ,!#el. 3i )?@aA! m %re*i$e: Tra#ame$#ul %!a#e s se d!*edeasc f!ar#e !&!si#!r.
i mulumescE dB$du1i !&!lul a"#e%#a#.
A=u$s '$ camera meaE '$cerc ciuda#ul medicame$#. Ci$e "#ieM Reacia e imedia# "i
*i!le$#P $u1mi ami$#esc s mai fi suferi# *re!da# a#B# de mul#: &ie#ul meu cra$iu %arc e
sfredeli# de u$ &ur/,iuL @les#ema# *r=i#!rL Oare "i1a &#u# =!c de mi$e sau %!a#e $!iE &iei "i
fra/ili eur!%e$iE su$#em %rea delicai "i $u %u#em su%!r#a #ra#ame$#ele de "!c ale #radiiei
c!$/!le:eM
2Nrard Su$ia$E %e$#ru care %la$#ele $u au #ai$eE ia '$fric!"#!rul %re%ara# "iE '$ aceea"i
searE 'mi !fer ! mB$care de %e"#e cu u$ s!s care are u$ delici!s /us# de mcri". Se "#ie c '$
&uc#rieE ar#a c!$s# '$ a f!l!si cum #re&uie res#urile.
$ #im%ul "ederii $!as#re '$ C!$/!E am %u#u# cule/e $umer!ase %!*es#iri des%re %rac#icile
*r=i#!riei. -ar !are le %u#em da *re! cre:areM O mulime de %!*es#i ma/ice su$# a#B# de
im%re/$a#e de #radiia "i de cul#ura f!cal '$cB# $u %!i de!se&i i$#re reali#a#e "i le/e$d. Si$/urul
mi=l!c es#e s asi"#i la mirac!lE a"a cum am fcu# eu cu )?@aA!. C,iar cB$d '$"el#!ria es#e f!ar#e
e*ide$E rmB$e i$#eresul %si,!l!/ic "i s!ci!l!/ic al eJ%erie$ei. 3i e des#ul.
-i$#re %!*e"#ile cu *r=i#!rii ce mi1au f!s# s%useE u$a m1a '$s%imB$#a# cu ade*ra# "i
c!$#i$u s m #ul&ure "i acum. ) aflam la @ra::a*ille %e$#ru sr&#!rile de sfBr"i# de a$. Pes#e
#!# se *!r&ea c dis%ruser *re! d!u:eci de c!%iiE a"a cum se '$#Bm%lE '$ acea %eri!adE '$
fiecare a$. P!liia $u desc!%erise $ici ! %is# "i a$c,e#a s#a/$a. 3i #!#u"iE fiecare credea c "#ie ce
se '$#Bm%lase cu ace"#i c!%ii. Se "!%#ea cu /r!a: c fuseser !m!rBi c!$f!rm u$ui ri#ual "i /!lii
de sB$/ele me$i# s um%le c:ile '$ care #rei &r&ai cu ra$/ '$al# '$ s#a# se *!r scufu$daE %e$#ru a
fi %r!#e=ai #!# a$ul 'm%!#ri*a s%iri#el!r rufc#!are. T!a# fii$a mea se re*!l#a la /B$dul aces#ei
%rac#ici !di!ase "iE '$c "i a:iE $u %!# s dau cre:are u$!r aseme$ea *!r&e. Am refu:a# s cred
c,iar "i du% ce s1a desc!%eri#E la ! mar/i$e a !ra"ului @ra::a*illeE ! /r!%$i '$ care se aflau
*re! d!u:eci de #ru%uri de c!%iiE usca#e ca "i cumE '$ai$#e de '$,umareE ar fi f!s# /!li#e de sB$/e.
T!#u"iE $u %!# s $u m /B$desc c u$ele c!i$cide$e su$# u$e!ri #ul&ur#!areO
-u% d!i a$i de la aceas# cl#!rieE am a*u# %rile=ul s1l re*dE la ParisE %e er&!ris#ul lui
)?@aA! '$ $i"#e 'm%re=urri dem$e de ! ade*ra# i$*es#i/aie %!liis#a. Nu m mai /B$deam
del!c la #radi%rac#icie$i "i '$#rea/a e$er/ie mi1! c!$sumam %e$#ru !r/a$i:area u$ui S. O. S.
Para$!rmalE ser*iciu des#i$a# s dea a=u#!r *ic#imel!r u$!r escr!ci ce %re#i$d c au %u#eri
su%ra$a#urale. E des#ul s %rimesc u$ #elef!$ "i %e da# %!r$esc s1i desc!%r. $ :iua aceeaE m
dusesem s fac cerce#ri %ri*i#!are la u$ *r=i#!r africa$ ce *i$dea la %reuri eJ!r&i#a$#e amule#e
u$!r &iei !ame$i de:!rie$#ai. Am %leca# de acas mac,ia#E cu ! &ar& fals "i cu !c,elari cu
le$#ile r!#u$de. Eram de $erecu$!scu#: $ici c,iar %!r#reasa $1a "#iu# ci$e su$# "i m1a a%!s#r!fa#
fr me$a=ame$#eE '$#re&B$du1m ce cau# '$ im!&ilL
Am a=u$s la adresa *r=i#!ruluiE '$ ar!$disme$#ul al K6III1leaE "i am %#ru$s '$#r1! cas
*ec,eE mr#urie %r/i$i# a Parisului %!%ular de la '$ce%u#ul sec!lului. O i$scri%ie scris de
mB$ %e ! &uca# de car#!$ 'mi ara# drumul. Urc %e scrile dr%$a#e "i a=u$/ '$ faa u$ei u"i
*!%si#e '$ r!"u. Pe u" e a/a# ! %a$car# %e care scrie: H@al#a:arE marele *r=i#!rI. O *!ce
/ra* m i$*i# s i$#ru. m%i$/ u"a "i desc!%r ! mic '$c%ere 'm%!d!&i# cu es#uri &la#eP
u$ $!r /r!s "i '$ecci!s de #mBie creea: ! a#m!sfer ce$u"ie "i *a/. 6r=i#!rulE 'm&rca# '$#r1
u$ ,ala# al&E m i$*i# s iau l!c "i m '$#rea& care1mi es#e Hsu%rareaI. $ #im% ce1i s%u$ c
s!ia mea a %leca# de acasE luB$du1mi #!i &a$iiE 'l %ri*esc cu a#e$ie "i recu$!sc '$ el %e !mul ce
mi1a da# leacul cu mcri". E*ide$#E eu fii$d de/,i:a#E $u m1a recu$!scu#.
@al#a:ar 'mi declar c mai '$#Bi #re&uie s *erifice dac fluidul su ma/ic aci!$ea: '$
m!d eficace asu%ra mea. -esc,ide u$ %ac,e# de i/riE sc!a#e ,Br#ia me#alic "i ! frmB$#E %B$
face di$ ea u$ mic c!c!l!". )i1l %u$e '$ mB$ "i1mi s%u$e:
G i '$ele/ su%rarea "i #e *!i a=u#a cu #!a# %u#erea mea. Simi cldura %e care !
%r!duce c!c!l!"ul de ,Br#ieM
)i se *!r&ise des%re aceas# eJ%erie$E a"a c 'mi %re/#isem ri%!s#a. Sc,im& %e
$esimi#e c!c!l!"ul da# de *r=i#!r cu al#ul ide$#icE %e care 'l i$usem ascu$s '$ cealal# mB$ '$c
de la s!sire. C!c!l!"ul meu es#eE a%are$#E acela"iE dar $u c!$i$e %ic#ura de %r!dus c,imic %e
care @al#a:ar a %us1! %e ,Br#ie '$ai$#e de a ! face /,em!#!c. Fusese ! ma$e*r discre#E dar care
$u sc%ase a#e$iei mele. N1am mi$i# cB$d i1am s%usE cu cea mai mare si$ceri#a#e:
G NuE $u sim# $imic.
F!ar#e mira#E *r=i#!rul m %u$e s desc,id %um$ul "i c!$s#a# el '$su"i c /,em!#!cul
es#e i$er#. Oarecum #ul&ura#E 'mi %r!%u$e s re%e#m eJ%erie$aE dar 'l '$#reru% "iE '$ #im% ce1i
ar# /,em!#!culE 'i declarE %refcB$du1m $uc "i uimi#:
G Acum %arc sim# ce*aO ca "i cum /,em!#!cul s1ar #ra$sf!rmaO
@al#a:arE di$ ce '$ ce mai i$#ri/a#E 'mi %ri*e"#e a#e$# mB$a. Fac %ase '$ faa lui "iE di$#r1!
da#E /,em!#!cul dis%areE iar '$#re de/e#ele mele se i*e"#e u$ diama$# mare TfalsE &i$e'$elesU.
Es#e u$ #ruc clasic de ilu:i!$is#E dar careE '$ aces#e 'm%re=urriE de*i$e im%!r#a$# "iE dac $u m
'$"elE 'l '$s%imB$# !arecum %e *r=i#!r. Pri*esc %ia#ra "i m %refac c ci#esc '$ i$#eri!rul eiE ca
'$#r1! &ul de cris#al:
G Tu ai '$*a# #!#ul de la u$ *r=i#!rO Care se $ume"#e )?@aO A!O Tu. Tri"e:i. 3i
dac $u re$u$i "i mai %r!fii de &ieii !ame$i care1i ac!rd '$credereaE *ei sfBr"i la '$c,is!areO
@al#a:ar cli%e"#e di$ !c,i "i faa i se face ce$u"ie. Se *ede c e '$/r!:i#. mi =ur c m *a
ascul#a "i *a %rsi Parisul.
@al#a:ar "i1a i$u# f/duiala. Acum 'i escr!c,ea: %e $ai*ii di$ L<!$. 3#iu as#a de la
Academia de )a/ieE de u$de c!$#i$u s1"i cum%ere %rei!sul %r!dus c,imic care1i '$/duie s1"i
'$"ele clie$iiL A,L Fr '$d!ial c ma/ia $ea/r $u mai e ce1a f!s# !da#L
G + G
AS@AR SAU 6R>ITORUL CU FUNII.
Cu faa &r:da# de cu#e adB$ciE cu &ar&a al&E cu u$ #ur&a$ $e/ruE cu mi"cri su%le "i
ra%ideE fac,irul AA&ar es#e u$ul di$#re acele %ers!$a=e fasci$a$#e %e care cl!c!#i#!area "i mis#ica
I$die "#ie s le :misleasc de sec!le. 6re! %a#ru:eci de %ers!a$e s1au s#rB$s '$ =urul lui: e
sr&#!are. -a$sul ri#ualE ma/ia l!culuiE cul!rile *ii "i arm!$i!ase ale sariuril!r c!$#ri&uie la
mis#erul aces#ei seri. )u$ii ce $e '$c!$=!ar #ra$sf!rm cre%usculul '$#r1u$ s%ec#ac!l feericE
casele sa#ului '"i '$#i$d um&rele ca %e$#ru a c,ema $!a%#ea. Ca s fac %ui$ lumi$ '$
'$#u$ericul ce se *a #ra$sf!rma curB$d '$ &e:$ adB$cE !ame$ii au da# f!c u$ui &u"#ea$ "i ard #!#
felul de ier&uri mis#eri!ase ce #r!s$esc "i 'm%r"#ie u$ mir!s %#ru$:#!rP mai de%ar#eE cB#e*a
#!re scui% lim&i de f!c "i fumul l!r acru $e '$*luie.
AA&ar cere s se fac li$i"#e. -ac ceea ce %re#i$de e ade*ra#E dac %!a#e f%#ui cu
ade*ra# ceea ce s%u$eE cl#!ria mea '$ re/iu$ea 7aidera&ad $u es#e $ef!l!si#!areE darE du%
a#B#ea dece%ii %rici$ui#e de #!# felul de ma/icie$i $e%rice%uiE su$# sce%#ic.
AA&ar $e ara# ! fu$ie al& "i lu$/ care se #ermi$ la u$ul di$ ca%e#e cu ! &il mare de
lem$. O aru$c '$ aerE dar fu$ia cade. Re%e# aru$carea de #rei !ri la rB$dE dar :adar$icE *:B$d
c $u reu"e"#eE fac,irul face cB#e*a %ase ma/ice. -i$ acel m!me$#E #!#ul se sc,im&E fu$ia se
'$al re%ede "i ca%#ul ei cu &il dis%are '$ $!rul de fum %r!dus de #!rele ce $e lumi$ea:. S#B$d
f!ar#e drea%# "i a%r!a%e $emi"ca#E fu$ia seam$ cu ! %r=i$ su&ireE i*i# di$ $ea$#E ce se
lea/$ '$ aerul serii. AA&ar 'i %!ru$ce"#e u$ui &ia# ce s# lB$/ el s se caere %e ea. FcB$d
/es#uri de:!rd!$a#eE dar el!c*e$#eE cu %ri*irea '$/r!:i#E &ia#ul refu: "i *rea s fu/. -ar al#uri
de el se afl #rei asis#e$iE care *e/,ea: ca %!ru$cile maes#rului s fie eJecu#a#e. Ace"#ia
'$ai$#ea: "i fr u$ cu*B$#E cu feele $e'$du%leca#eE 'l ridic %e &ia# "i1l a"a: %e fu$ie. @ia#ul
se %ri$de de fu$ia ma/ic "i '$ele/e c #re&uie s se ,!#rasc s urce. Se ridic "iE #re%#a#E
%ierdu# '$ fumE $u se mai *ede decB# ca ! f!rm $edeslu"i#P *!r&e"#eE dar *!cea sa es#e u$
murmur sla&E ce %are c *i$e de f!ar#e de%ar#e.
AA&ar 'i s#ri/ &ia#ului s c!&!are. Nu %rime"#e $ici u$ rs%u$s "i $ici u$ sem$. Furi!s
c &ia#ul $u1l ascul#E fac,irul ia %um$alul ascu$s la ci$/#!areE 'i a%uc lama '$#re di$i "i se
car %e sf!ar. CurB$dE dis%are '$ fum. T!a# lumea %ri*e"#e cu a#e$ie s%re cerul !%acE %e care
flcrile #!rel!r $u i:&u#esc s1l lumi$e:e. -e!da# se aud :/!m!#e de lu%#a "i s#ri/#eP a%!i
#cereO Ce*a cade %e %mB$#O Lumea se /r&e"#e s *ad ce s1a '$#Bm%la#O
Ce s%ec#ac!l '$/r!:i#!rL -e =ur1'm%re=urul $!s#ruE cadE :dr!&i$du1se de %mB$#E &uci
'$sB$/era#e de car$eE %ri$#re ele se dis#i$/ fB"ii di$ ,ai$ele &ia#uluiP a%!iE la %ici!arele mele se
r!s#!/!le"#e u$ cra$iu ac!%eri# cu %r. T!a# lumea %are c!%le"i# de em!ie "i uimire. Eu '$cerc
u$ se$#ime$# de admiraie. Ceea ce *d re%re:i$# su& #!a#e as%ec#ele reali:area mirac!lului de
care *!r&esc *ec,ile #eJ#e i$die$eE mirac!lul des%re care cre:usem c $u %!a#e fi decB# ! sim%l
le/e$d.
Fac,irul c!&!ar de %e fu$ieE cu faa "i mBi$ile %li$e de sB$/e. Cei #rei asis#e$i ai si
adu$ re%ede rm"iele '$sB$/era#e ale c!%ilului "i le %u$ la!lal#. AA&ar r!s#e"#e cB#e*a cu*i$#e
ma/iceE $u du% mul# #im%E di$ aceas# /rmad de cr$uriE calde '$cE c!%ilul %ri$de di$ $!u
*ia "i se ridic '$ %ici!areE surB:B$d. T!# a#u$ciE fu$ia cadeE ca m!ar#.
Aceas# dem!$s#raie ului#!are es#e a#B# de c!$f!rm cu le/e$da '$cB# $u %!# s $u fiu
im%resi!$a# *:B$d cB# de &i$e s1a %s#ra# #radiia '$ aceas# re/iu$e. T!#u"iE am ! '$d!ial: "i
dac Clu&ul )a/icie$il!r di$ @!m&a< F care mi1a rec!ma$da# aceas# ser&are F mi1a fcu# !
farsE !r/a$i:B$d ! f!ar#e i:&u#i# rec!$s#i#uire a u$ei *ec,i #radiiiM Cci #ruca=ul e e*ide$# "i am
%u#u# s1i urmresc #!a#e de#aliile.
Ca s desc!%eri #ruculE #re&uie s cerce#e:i '$#!#deau$a #!a#e eleme$#ele acelui %u::leP
c,iar "i %e cele care %arE la %rima *edereE acces!rii sau da#!ra#e ,a:ardului. $ ca:ul de faE
s!luia $e es#e da# de %eisa=ul aces#ei re/iu$i di$ I$dia. Ca%#ul sa#ului se afl '$#re d!u
%!*Br$i"uri %ie#r!ase. $#re *Brfurile de s#B$cE a f!s# '$#i$s !ri:!$#al u$ ca&lu i$*i:i&ilP de fa%# e
u$ ca&lu f!ar#e fi$ cciE %e '$sera#e "i %B$ la acea '$limeE e cu $e%u#i$ s1l :re"#i.
Am *:u# '$s u"!r sf!ara c!&!rB# discre# di$ '$lime %B$ al#uri de AA&ar. Era #recu#
%e deasu%ra ca&luluiE u$ul di$ ca%e#e fii$d #ras de u$ c!m%liceE ce s##ea &i$e ascu$s. $ &ila de
lem$ cu care se #ermi$a fu$ia cea /r!asE am !&ser*a# cB#e*a /uri mici. $ #im%ul %asel!r
ma/iceE AA&ar fiJa u$ mic cBrli/ la ca%#ul sf!rii cu &ila de lem$.
Oc,iul meuE eJersa# '$ !&ser*area aces#ui /e$ de de#aliiE a %u#u# re%ede s rec!$s#i#uie
#ruculE dar ceilali s%ec#a#!ri au rmas cu /ura csca# '$ faa u$ei aseme$ea mi$u$i. T!#u"iE dac
s1ar fi ui#a# mai &i$eE ar fi %u#u# "i ei s '$elea/E ca "i mi$eE #!# %r!cedeulE "i ar fi admira#
a&ili#a#ea eJecuiil!r.
Pu&licul fusese a"e:a# as#fel '$cB# s ai& *edere s%re ! mare s#B$c ce ascu$dea ca&lul de
sus%e$sie "i sf!ara. La sem$alul da# de AA&arE c!m%licele #r/ea sf!ara a/a# de &ila de lem$.
$ aces# m!me$#E s%ec#a#!rii *edeau fu$ia cea /r!as "i al& '$lB$du1se '$ aer %B$ la *re!
ci$cis%re:ece me#ri. Ier&urileE sa*a$# d!:a#eE %use '$ ma#erialul #!rel!r "i %e f!cul de lem$eE
ddeau u$ fum ce f!rma u$ fel de ecra$ ce ascu$dea ca&lul !ri:!$#al. C!%ilulE c!m%lice "i elE
urca re%ede "iE a=u$s '$ *BrfE #re&uia s fiJe:e &ila de lem$ de ca&lul de sus%e$sie.
C!$f!rm '$ele/erii '$#re AA&ar "i &ia#E fac,irul se urca "i el %e sf!ar. A=u$s la &ia#E ei
se %refceau c se &a#E fcB$d #!# felul de :/!m!#e de lu%#E as#fel '$cB# s1i '$/r!:easc "i mai
mul# %e s%ec#a#!rii f!ar#e im%resi!$ai de aceas# $ea"#e%#a# dem!$s#raie. A%!iE AA&ar #re&uia
s sc!a# de su& ,ai$ &uci de car$e "i $i"#e :dre$e ce %reau a %r!*e$i di$ cma"a &ia#uluiP
era de1a=u$s s le aru$ce %e %mB$#E curi!:i#a#ea %u&licului se #ra$sf!rma '$#r1u$ se$#ime$# mu#
de /r!a:. $ #im% ce AA&ar c!&!raE asis#e$ii si adu$au cu sfi$e$ie &ucile de car$e. $ aces#
#im%E c!%ilul mer/ea %e ca&lu ca u$ ec,ili&ris# "i c!&!ra %ri$ s%a#ele c!li$ei s#B$c!ase %e careE ca
s a=u$/ la $!iE #re&uia s ! '$c!$=!are. -e al#felE am i:&u#i# s1l :resc '$ m!me$#ul cB$d se
ascu$dea su& *e"mi$#ele lar/i ale asis#e$il!r *e$ii s1l a=u#e %e AA&ar s '$*ie c!%ilul ci!%Bri#.
Asis#e$ii se %i#eau "i ascu$deau &ucile de car$e su& *e"mi$#eE &/B$du1le '$ $i"#e &u:u$are
secre#e fcu#e %e$#ru aseme$ea !ri/i$al f!l!si$. @ia#ul %r!fi#a de aceas# mi"care %e$#ru a se
'$#i$de %e =!sE ascu$s de #ru%urile c!m%licil!rP a%!i a=u#!arele lui AA&ar se '$de%r#au &ruscE cB$d
maes#rul fcea /es#ul ma/ic ce i$sufla *iaaL $ cli%a urm#!areE u$ al# c!m%liceE a"e:a# de
cealal# %ar#e a s#B$ciiE des%ri$dea fu$iaE ce cdea di$ $!u %e %mB$#.
T!#ul se desf"ura a#B# de &i$e '$cB# m1am =e$a# s1i s%u$ lui AA&ar c i1am '$eles #rucul.
-arE %e de al# %ar#eE $u %u#eam s1l las s cread c m '$"elase. A"a cE du% "edi$E cB$d $e1
am a"e:a# '$ =urul f!culuiE am a#aca# aces# su&iec# %e #!$ul u$ui %r!fesi!$is#. l felici# cu cldurE
i$sis#B$d asu%ra mul#!r de#alii ce ara# c ma$e*ra 'mi es#e cu$!scu# "i su&li$ie: cali#a#ea
ri#muluiE ce1l 'm%iedic %e s%ec#a#!r s rsufle "i s reflec#e:e. AA&ar $u $umai c $u %r!#es#ea:E
dar are i$#eli/e$a s surBd "i s1mi mulumeasc %e$#ru c!m%lime$#ele fcu#e. Im%asi&ili#a#ea
lui 'mi d cura=ul s mer/ mai de%ar#e "i s1l '$#re& dac '$ #im%urile mai *ec,i fac,irii f!l!seau
aceea"i #e,$icO Ca&lurile $eeJis#B$d di$#!#deau$a. AA&ar surBde di$ $!u "i %e$#ru c 'i
'$elesesem #ruculE acce%# s1mi *!r&easc des%re el '$ m!d desc,is. Preci:ea: cE %e$#ru
sus%e$sia !ri:!$#alE es#e de1a=u$s s ai ! sim%l fu$ieP sf!ricica fi$ $ecesar %e$#ru a ridica
fu$ia cea al& era fcu#E %e *remuriE di$ fire de %r 'm%le#i#e. Res#ul F adic de#aliile de eJecuie
F de%i$dea de ada%#area la #ere$ "i de %ers!$ali#a#ea ma/icie$il!r. -e eJem%luE muli di$#re ei se
f!l!seau de1u$ c!" mareE ce '$/duia u"!r s se sc,im&e &ucile de car$e cu &ia#ul
Hrec!$s#i#ui#I adese!riE '$ aces# sc!%E era f!l!si# u$ fra#e /eam$ al celui Hdis%ru#I %e fu$ie.
$ sc,im&ul aces#!r c!$fide$eE 'i eJ%lic lui AA&ar cB#e*a #ruca=e f!l!si#e %e sce$ele
#ea#rel!r de music1,all %e$#ru a se !&i$e efec#e asem$#!areE el se ara# f!ar#e i$#eresa# de
aces#e de:*luiri %ri*i#!are la ar#a ma/ic !ccide$#al "iE cuceri# de si$ceri#a#ea meaE m c!$duce
%B$ la u$ ,am&ar afla# '$ a%r!%iereE u$de '"i %s#rea: recu:i#a.
A=u$s aiciE AA&ar sc!a#e di$#r1u$ cufr de rc,i# ! mic es#rad de a%r!Jima#i* u$ me#ru
d!u:eci %e %a#ru:eci de ce$#ime#ri "i '$al# de maJimum #rei:eci de ce$#ime#ri. A%!i eJ#ra/e di$
m!rma$ul de !&iec#e u$ fel de scau$ me#alicE %e care "i1l %ri$de su& *e"mB$#. mi a#ra/e a#e$ia
asu%ra u$ei #i=e ar#icula#e care #rece %ri$ mB$eca sa drea%#. A%!i se a%leac di$ $!u s%re cufr "i
sc!a#e u$ #u& me#alic de a%r!Jima#i* u$ me#ru lu$/imeE &i$e camufla# '$ &am&us.
Falsul &am&us es#e fiJa# *er#icalE i$serB$du1se '$#r1! /aur a micii es#rade.
$ele/ u$de *rea s a=u$/. Am au:i# *!r&i$du1se adesea des%re aceas# #e,$ic
ilu:i!$is#E dar $1am asis#a# $ici!da# la ea: '$ faa meaE '$ aces# ,am&ar di$#r1u$ sa# i$dia$E
fac,irul se *a ridica '$ aerE dar ar#B$du1mi i$/e$i!asele sale #ruca=eL AA&ar 'mi s%u$e cE de
!&iceiE 'l a=u# s se '$ale d!i asis#e$iP acum el are $e*!ie de ! fu$ieE mi1! ara# cu %ri*ireaE i1!
aduc "iE la %!ru$ca luiE ! #rec %es#e ! /ri$d a"e:a# c,iar deasu%ra $!as#r. AA&ar a%uc cele
d!u ca%e#e ale fu$iei "i se ridic %ri$ f!ra &rael!r. A=u$s la u$ me#ru deasu%ra es#radeiE
i$#r!duce ca%#ul #i=ei di$ mB$eca drea%# '$#r1! /aur a &am&usului. T!# aces# ara$=ame$# es#e
des#ul de a%r!Jima#i*E dar fu$ci!$ea:L AA&ar %are c s# sus%e$da# '$ aer deasu%ra es#radeiE
fr ca ci$e*a s %!a# &$ui eJis#e$a dis%!:i#i*el!r me#alice ce1l susi$. l a%laudE s%!$#a$E "i1l
a=u# s se eli&ere:e di$ a%ara#ul de le*i#aie.
$#re AA&ar "i mi$e se $a"#e ! ade*ra# s#im %r!fesi!$al "i ! mare %rie#e$ieE el 'mi
mr#urise"#e c a f!s# c!$#ac#a# de u$ul di$#re %rie#e$ii mei ma/icie$i di$ @!m&a<E care l1au ru/a#
s m %rimeasc a"a cum #re&uieE rei$*e$#B$d %e$#ru mi$e mirac!lele le/e$dare ale fu$iei
i$die$e. Ce a#e$ie delica#L
Pasi!$a# de %erf!rma$ele aces#ui %res#idi/i#a#!r cu '$fi"are de fac,irE rmB$ cu el mai
mul#e :ileE #im% '$ care 'mi *!r&e"#e des%re '$ce%u#ul carierei sale "i des%re *iaa sa de ma/icia$
'$ aceas# ar mis#eri!as "i '$ care #!a#e limi#ele su$# de%"i#e. Ca muli di$#re c!$fraii si di$
su&c!$#i$e$#ul i$dia$E AA&ar a '$ce%u# s1"i eJerse:e #ale$#ele '$ ca&are#ele di$ !ra"ele mariE
imi#B$du1i ser*il %e ilu:i!$i"#ii eur!%e$i. m&rca# '$ fracE sc!#ea %!rum&ei flu#urB$d &a#icuri
mul#ic!l!re. CurB$dE a '$eles c '$ aces# /e$ $u se mai %u#ea face $imic $!u "i c era %rea mare
c!$cure$a. $ sc,im&E di$ dis%re sau su%ers#iieE $iciu$ul di$#re ri*alii si i$die$i $u reluase
%r!cedeele ilu:i!$is#e #radii!$aleE care1i fac %e s#e$i s aler/e la ser&rile %!%ulare sau 'i a#ra/
%e #uri"#ii ce *i$ de la mari de%r#ri ca s asis#e la aces#e mirac!le.
AA&ar 'mi s%u$e ! mulime de am$u$#e des%re %r!cedeele ilu:i!$is#e #radii!$ale di$
ara sa. mi ara# cea mai &u$ me#!d %e$#ru a reali:a H/ermi$aia s%!$#a$I. Aces# mirac!l
f!ar#e im%resi!$a$# '$ce%e %ri$ %re:e$#area u$ei !ale %li$e cu %mB$#E a"e:a# %e u$ scu$el.
Fac,irul 'i %u$e %e cei de fa s cerce#e:e &i$e ! smB$E %e care ! '$fi/e a%!i '$ %mB$#ul di$
!al. Ac!%er !ala cu ! %B$: /r!as "i s%u$e cB#e*a cu*i$#e ma/ice. A%!i d la ! %ar#e %B$:a:
di$ %mB$# a a%ru# ! #ul%i$ '$al# de cBi*a ce$#ime#riE ce are %e ea d!u1#rei fru$:e. AA&ar reia
!%eraia de la '$ce%u#: de da#a as#aE di$ %mB$# se '$al u$ ade*ra# c!%cel. Cei de fa su$#
uluii. 3i #!#u"iE $u1i *!r&a decB# de ! ramur de ma$/,ierE %e care ma/icia$ulE masca# ! cli%
%ri$ ma$i%ularea %B$:eiE ! sc!a#e cu a&ili#a#e di$ ci$/#!are "i ! 'm%lB$# re%ede '$ %mB$#ul di$
!al. -ac aceas# ma$e*r es#e &i$e fcu#E ilu:ia e %erfec#.
$ cufrul de rc,i#E AA&ar i$e "i ! su%er& scB$dur %li$ de cuieE %e care '$s $u ! mai
f!l!se"#e. Aces# $umr $u mai are $ici ! cu#are de cB$d #!a# lumea sau a%r!a%e #!a# lumea "#ie
c /reu#a#ea c!r%ului se re%ar#i:ea:E '$ c,i% firescE %e #!a#e cuieleE a"adarE cB$d cuiele su$#
$umer!aseE *Brful l!r se afu$d '$ %ielea fac,irului d!ar f!ar#e %ui$. -em!$s#raia ar de*e$i
%rime=di!as dac scB$dur $u ar a*ea %e ea decB# :ece1d!us%re:ece cuie. O scB$dur !&i"$ui#E
'$ care su$# &#u#e u$ele lB$/ al#ele f!ar#e mul#e cuieE 'i %!a#e '$/dui eJecu#a$#ului s susi$
%e %B$#ecul su /reu#a#ea u$ui s%ec#a#!r ce s# '$ %ici!are. Cci /reu#a#ea su%lime$#ar $u se
c!$ce$#rea: '$#r1u$ si$/ur %u$c#E ci se re%ar#i:ea: %e #!a# su%rafaa #ru%ului lu$/i# %e
scB$dur. Pca# c aceas# dem!$s#raieE ce1i im%resi!$ea: '$#!#deau$a %e s%ec#a#!riE es#e #re%#a#
%rsi#E %ri$ ea dis%are '$c u$ sim&!l ma/ic.
)ersul %e =ra#ec c!$#i$u s fie u$ s%ec#ac!l f!ar#e a%recia# de s%ec#a#!ri. AA&ar 'i
cu$!a"#e #!a#e su&#ili#ile "i 'mi %r!%u$e s '$cerc eu '$sumi aceas# %erf!rma$. Primesc cu
e$#u:iasm. A=u#a# de asis#e$ii siE fac,irul sa% u$ "a$ lu$/ de d!i me#ri "i =um#a#eE la# de u$
me#ru "i adB$c cam de d!u:eci de ce$#ime#ri. A%!iE #im% de ! =um#a#e de :iE %re/#e"#e
=ra#eculE ar:B$d u$ ames#ec sa*a$# de lem$e de diferi#e diame#re. CB$d drumul i$ca$desce$# es#e
/a#aE AA&ar 'mi face ul#imele rec!ma$dri.
$ %rimul rB$dE s%u$e elE #re&uie s am /ri= s $u %"esc %e =ra#ec mai mul# de d!u !ri
cu acela"i %ici!r "i s *e/,e: caE de fiecare da#E s rmB$ '$ c!$#ac# cu =ra#ecul mai %ui$ de u$
sfer# de secu$d. $ felul aces#aE la&a %ici!rului %!a#e s a&s!ar& ! %ar#e di$ cldura c!$i$u# '$
=ra#ec '$ai$#e ca lem$ul i$ca$desce$# s c!m%e$se:e aceas# %ierdere cal!ric. AA&ar se ui# cu
a#e$ie la %ici!arele mele "i le "#er/e cu /ri=E %e$#ru ca $u cum*aE da#!ri# #ra$s%iraieiE s mi se
li%easc de %iele *re! a"c,iu careE luB$d f!cE s1mi %r!duc *re! arsur. $ #im% ce face aces#e
%re/#iri i$dis%e$sa&ileE el 'mi s%u$e c re/re# c la&ele %ici!arel!r mele $u au ! %iele &##!ri#
"i =e/!asE ca a fac,iril!r ce %rac#ic mersul cu %ici!arele /!ale. Aceas#a c!$s#i#uie ! i:!laie
$a#ural su%lime$#ar. $ f!rul meu i$#eri!rE re/re# c %!r# '$clmi$#eE ca !r"e$iiE "i 'mi frec cu
s%aim %ielea $e#ed "i se$si&il a %ici!arel!r.
>ra#ecul es#e ac!%eri# de u$ s#ra# de ce$u"E care are r!lul de a a#e$ua arsura f!cului.
AA&ar 'mi cere s re%e# '$ mi$#e /es#urile %e care le *!i face "i1mi %!ru$ce"#e s1mi alu$/ di$
/B$d !rice #eam. -e fa%#E $u m sim# del!c '$ si/ura$. Tre&uie s mer/ re%edeE res%irB$d
%u#er$ic "i surB:B$d ca "i cum m1a" de%lasa %e ! fB"ie de %mB$#. Su$# /a#a. AA&ar se ara# a#B#
de '$cre:#!rE '$cB# calmul "i si/ura$a sa 'mi %!#!lesc '$d!ielile. $ai$#e: "i fac cei %a#ru %a"i ca
%ri$ *is. Nu sim# $imic. Am i:&u#i#L
i mulumesc di$ #!# sufle#ul /,idului meu %e$#ru aceas# dem!$s#raie reali:a# fr $ici
u$ #ruca= "i rmB$ /B$di#!r '$ faa eJ#ra!rdi$arei recu%erri a aces#ui fe$!me$ %ur fi:ic de c#re
u$ii escr!ci di$ d!me$iul %ara$!rmaluluiE care1l %re:i$# ca %e u$ mirac!l cu #!#ul de!se&i#. )ai
mul#e sec#e "i /uru1ul l!r l1au ales c,iar ca %r!& i$iia#ic.
La sfBr"i#ul cl#!riei mele '$ I$diaE am a*u# %rile=ul s *d cBi*a fac,iri ce1"i fceau
dem!$s#raiile '$ cadrul u$ei ser&ri reli/i!ase. U$ul di$#re ei #r/ea ! #rsur cu a=u#!rul a *re!
:ece sf!ricele %ri$se de %ielea s%a#elui cu $i"#e cBrli/e. Nu se *edea $ici u$ sem$ de durere. -ar
cel mai mul# m1a uimi# ! dem!$s#raie ce1i f!ar#e !&i"$ui# %e aces#e melea/uri: u$ fac,ir s##ea !
:i '$#rea/ '$ %!:iia Hl!#usI. CB$d se ducea s1"i fac a&luiu$ileE '"i %rsea %!:iia sim&!lic "i
se ridica cu u"uri$E fr s sim# $ici cea mai mic durere "i fr s se 'm%le#iceasc. -e"i acum
%!# mer/e %e =ra#ec sau m %!# '$la '$ aer ca AA&arE $u *!i fi $ici!da# '$ s#are s am su%leea
aces#ui fac,ir $ecu$!scu#. Pe$#ru mi$eE aceas# dem!$s#raie #emerar es#e mai ului#!are decB#
fu$ia urc#!are. Fiecare cu mirac!lele saleO
G . G
TAN2PAO SAU C7IRUR2UL CU )RINILE 2OALE.
Prie#e$ul meu C,arles Peille #remur de em!ie. -u% a#B#ea s%era$e '$"ela#eE e:i#riE
'$d!ieliE ia#1lE '$ sfBr"i#E '$ sala de !%eraie a lui Ta$/%a!E '$ %li$ ce$#ru al !ra"ului )a$ila.
F!l!si$d dre%# %re#eJ# s#area sa de !&!sealE am i$u# s1l '$s!escE '$ reali#a#eE el are $e*!ie de
s%ri=i$ul meu mai mul# di$ %u$c# de *edere m!ral decB# fi:ic. Ca$cerul de %a$creas de care sufer
'$seam$ %e$#ru el %r&u"irea #u#ur!r %r!iec#el!r %r!fesi!$aleE fr s mai *!r&im de suferi$ele
fi:ice le/a#e de aceas# &!al. -i$ fericireE C,arlesE care es#e u$ :iaris# s#rluci#E face %ar#e di$#re
&!l$a*ii ce *!r s lu%#eE refu:B$d ideea u$ui sfBr"i# iremedia&il. 3i #!#u"iE ul#imul sca$$er fcu# la
Paris es#e descura=a$#.
-ar C,arles are '$credere '$ *i$dec#!rii fili%i$e:i. Cu d!i a$i '$ai$#eE s!sise aici s fac
u$ re%!r#a= des%re a*i!a$ele cu &!l$a*i *e$ii di$ lumea '$#rea/ s /seasc la ace"#i c,irur/i
miracul!"i ! u"urare "i %!a#e c,iar *i$decarea. A#u$ciE C,arlesE :iaris#ul d!mi$a# de raiu$eE
%rimise u$ %u#er$ic s!c em!i!$al. Asis#B$d la !%eraiile %rac#ica#e de c,irur/ii fili%i$e:i fr $ici
u$ i$s#rume$# ascui#E ci d!ar cu mBi$ileE #!# sis#emul su l!/ic s1a %r&u"i#. C,arles s1a c!$*i$s
c ace"#i c,irur/i ciudai a*eau %u#erea s1"i afu$de mBi$ile '$ #ru%E #recB$d %ri$ %ieleE ca s
sc!a# #um!area sau %ia#ra "i s '$c,id %la/a '$ a"a fel '$cB# s $u rmB$ decB# ! cica#rice f!ar#e
micE a&ia *i:i&il. C,arles 'mi cu$!a"#e sce%#icismul fa de fe$!me$ele %ara$!rmaleE darE di$
!$es#i#a#e i$#elec#ual i$e s m duc s asis# la !%eraia sa "i s afle care e %rerea mea de
ilu:i!$is#. $ cele cB#e*a '$#Bl$iri ale $!as#re $e1am le/a# '$#r1u$ fel careE da#e fii$d #ris#ele
'm%re=urri de acumE mi se %are '$c "i mai em!i!$a$#. @i$e'$elesE m1am s#rdui# s1l c!$*i$/
s $u '$#re%ri$d aceas# cl#!rieE #emB$du1m de ! !&!seal i$u#il. -ar #!#ul a f!s# :adar$ic.
Ia#1m deci aiciE !&ser*B$d ce se %e#rece.
O i$firmier 'm&rca# '$ al& #ermi$ de %re/#i# masa de !%eraie. -B$du1"i mul#
im%!r#a$E ea '$#i$de %e mas u$ cear"af imacula# fiJa# cu elas#ice. T!#ul es#e de ! cure$ie
im%eca&il. Aceea"i a#m!sfer de f!ar#e mare cure$ie d!m$e"#e de al#fel "i '$ ,!#elul u$de am
desci$s acum #rei :ile. Aces# ,!#el cu %a#ru s#ele a%ari$e c,irur/ului Ta$/%a!. Aici se m$B$c
&i$e "i %ers!$alul e f!ar#e s#ila#. 2rdi$ile di$ =ur su$# %li$e de %!e:ie. T!a#e aces#e c!$diii %ar a
fi c!$#ri&ui# la ameli!rarea s$#ii lui C,arles "i uria"a sa s%era$ 'i d %u#eri $!i. Are aerul c
se sim#e mai &i$e "i "i1a eJ%rima# d!ri$a de a face cB#e*a %lim&ri %ri$ %arcE i1a re*e$i# %!f#a de
mB$care ceE la ParisE 'l %rsise. 3iE mai alesE *!r&e"#e des%re u$ele %r!iec#eE /B$di$du1se di$ $!u
la *ii#!r.
S#m "i a"#e%#m '$ sala lumi$!as '$ care curB$d se *a desf"ura !%eraia. Ia# c i$#r
Ta$/%a!E urma# de u$ asis#e$#. 6es#i#ul *i$dec#!r e 'm&rca# '$#r1! cma" al&. )ic "i /rasE '$
*Brs# cam de "ai:eci de a$iE el afi"ea: ! &!$!mie care1i d '$credere. Cu surBsul %e &u:eE
Ta$/%a! *i$e s $e s#rB$/ mB$a "i 'l c!$duce %e C,arles s%re masa de !%eraie. Asis#e$#ul 'l
a=u# %e %rie#e$ul meu sa se de:&race %B$ la &rBu "i s se '$#i$d %e s%a#e. $ #im%ul aces#aE
Ta$/%a! c!$sul# d!sarul medical al &!l$a*ului ca %e$#ru a1"i *erifica %r!%riul dia/$!s#ic.
Ta$/%a! "i asis#e$#ul su se a"a: '$ s%a#ele lui C,arles '$ a"a fel '$cB#E di$ l!cul u$de m afluE
$u mai *d decB# =um#a#ea de sus a #ru%uril!r l!rE res#ul fii$d ascu$s de mas "i de cear"aful ce
c!&!ar %B$ '$ %!dea.
Ta$/%a! '$#i$de mBi$ile deasu%ra u$ui li/,e$a"E asis#e$#ul ia ! s#icl de %las#ic "i 'i #!ar$
%e mBi$i u$ lic,id i$c!l!rE eE desi/urE alc!!l %e$#ru de:i$fec#are. C,arles urmre"#e #!a#e aces#e
%re/#iri cu mare i$#eresE '$ ceea ce m %ri*e"#eE s#au $emi"ca#E dar $u sca% di$ !c,i $ici u$ /es#
al *i$dec#!rului "i al asis#e$#ului suE a*B$d #!#!da# aerul ului# al #uris#ului care crede '$
mirac!le.
Ta$/%a! eJ%l!rea: cu mBi$ile %B$#ecul lui C,arles. El '"i %lim& de/e#ele fcB$d mici
mi"cri sacada#eE ca %e$#ru a simi mai &i$e %ar#ea ce #re&uie #ra#a#. Faa 'i es#e %li$ de
/ra*i#a#e. -e!da#E di$#r1! si$/ur mi"careE mB$a s#B$/ %are c se afu$d adB$c '$ %B$#ecul
%rie#e$ului meuE mB$a drea%# se a%r!%ie de cea s#B$/E cele d!u mBi$i %ar a se lu%#a '$
i$#eri!rul cr$uril!r. @rusc B"$e"#e sB$/ele ce cur/e %e %iele "i se rs%B$de"#e %es#e #!#E a=u$/B$d
la cear"af. Ta$/%a! eJ#ra/e di$ %ar#ea '$sB$/era# u$ fel de ma &l!sE lu$/ de *re! :ece
ce$#ime#riE dar $u %are mulumi#E %u$e maul '$#r1u$ *as "i '"i *Br di$ $!u mBi$ile '$ %la/.
C,arlesE s#!icE desc,ide !c,ii mariE ca %e$#ru a1"i '$cura=a *i$dec#!rul. -u% %ui$ #im%E c,i%ul
lui Ta$/%a! se lumi$ea:: acum el i$e cu *Brful de/e#el!r de la mB$a s#B$/ ! mic sfer de
car$e '$c,is la cul!are %e care ! a"a: '$ *as cu u$ aer de de%li$ mulumire. Oc,ii lui C,arles
scB$#eia:. Asis#e$#ul se /r&e"#e s #am%!$e:e sB$/ele "i s "#ear/ c!$"#ii$ci!s %B$#ecele
'$sB$/era# al %rie#e$ului meu. Ta$/%a! '"i i$e mBi$ile %e desc,iderea miracul!as fcu# '$ #ru%E
s#rBm&B$du1se ca "i cum ar de%u$e u$ ef!r# uria". A%!i '$ce# '"i ridic mBi$ile de %e %ar#ea
!%era#. Pe %iele se :re"#e ! mic #ie#ur lu$/ a&ia de ci$ci sau "ase ce$#ime#ri. O%eraia s1a
#ermi$a#. 6i$dec#!rul 'l a=u# %e $!ul su !%era# s se ridice "i m ia dre%# mar#!r: !%eraia a
reu"i# di$ %li$. C,arlesE '$fric!"a# "i curi!sE 'mi %B$de"#e a#i#udi$ea. SurBd "i 'l felici# %e Ta$/%a!P
C,arles %are acum f!ar#e &ucur!s. El 'i mulume"#e c,irur/ului cu e$#u:iasmE se 'm&rac di$ $!u
"i m c!$duce s%re ie"ire.
Ia# u$ ca: de c!$"#ii$. Oare ce #re&uie s facM S s%u$ ade*rulM T!#ul $u e decB# !
'$"el#!rieO 3i '$c cea mai crud '$"el#!rie: aceea care d s%era$e de"ar#e "i %r!fi# de
se$si&ili#a#ea &!l$a*ului. Ta$/%a! es#e la fel de &u$ %res#idi/i#a#!r ca "i cei mai mari ar#i"#i ai
/e$ului. Am urmri# &i$e #!a#e de#aliile #e,$ice ale %re#i$sei !%eraii. -arE dac l1a" fi demasca#
'$ %li$ fla/ra$# delic# de '$"el#!rieE ar fi urma# u$ sca$dal '$/r!:i#!r "i mai ales a" fi s%ul&era#
ul#imele s%era$e ale lui C,arles. Am %refera# s $u s%u$ $imicE cci '$ medici$ su$#
&i$ecu$!scu#e efec#ele miracul!ase ale %lace&!1ului: au#!su/es#ia %!:i#i* adu/a# la u$
#ra#ame$# '$ care &!l$a*ul crede cu #rie %!a#e %r!duce *i$decarea.
Am *:u# f!ar#e &i$e ma$e*ra efec#ua# de Ta$/%a!. -u% ce "i1a ar#a# mBi$ile /!ale '$
m!me$#ul cB$d cerce#a :!$a afec#a#E el a %us mB$a s#B$/ %e %B$#ecul lui C,arlesE %refcB$du1se
c '$cearc s #reac %ri$ %iele. T!a# a#e$ia sa %rea c se c!$ce$#rea: asu%ra aces#ei mi"criE
darE '$ #im%ul s#aE el lua '$ce# mB$a drea%# de %e a&d!me$ul &!l$a*ului "i se a%leca '$ce# '$
s%a#ele mesei. $ aces# m!me$#E asis#e$#ul se a%r!%ia de maes#ru li%i$du1"i &raul s#B$/ de &raul
dre%# al lui. Prea f!ar#e a#e$# la mi"crile c,irur/uluiE darE '$ reali#a#eE %r!fi#a de aceas# %!:iie
%e$#ru a %u$e '$ mB$a *i$dec#!rului u$ /,em!#!c ciuda#E alc#ui# di$#r1u$ ma de a$imal ce a*ea
'$ el sB$/e de &!u "i ! %i%!# de raE #!#ul le/a# %erfec# cu u$ fir re:is#e$#. -e fa%#E eu cu$!"#eam
di$ai$#e aces# acces!riu secre# cciE la ParisE cu u$ a$ '$ urm ddusem '$ *ilea/ ma$e*rele u$ui
*i$dec#!r fili%i$e: *e$i# s fac ! dem!$s#raie %u&lic asem$#!areE i:&u#isem s1l %ri$d '$
fla/ra$# delic# de '$"elciu$e '$ m!me$#ul cB$d lua u$ as#fel de /,em!#!c. )i1a f!s# de1a=u$s s1l
a%uc de mB$ '$ai$#e de a %u$e /,em!#!cul %e %B$#ecele &!l$a*ului.
Ta$/%a! are ! a#B# de mare eJ%erie$ "i '$demB$are '$cB# $u i1am desc!%eri# ma$e*ra
decB# da#!ri# u$ei f!ar#e u"!are cris%ri a de/e#ului mic de la mB$a drea%#E si$/urul eleme$# ce
#rda %re:e$a u$ui !&iec# ascu$s '$ %alm. A a"e:a# /,em!#!cul %e %B$#ecul lui C,arlesE am
*:u# cumE du% aceeaE de/e#ele mBi$ii s#B$/i i1au alu$eca# su& mB$a drea%#E s%r/B$d cu !
u$/,ie ascui# micul ma um%lu# cu sB$/e. PB$#ecul &!l$a*uluiE a%sa# cu #!a# %u#erea de
mBi$ile *i$dec#!ruluiE f!rma u$ fel de li/,e$a" $a#ural %li$ de sB$/e "i cu celelal#e i$/redie$#e
c!$i$u#e de /,em!#!c. A f!s# de1a=u$s ca Ta$/%a! s1"i afu$de de/eele '$ elE '$d!i$du1leE
%e$#ru a da ilu:ia u$ei %#ru$deri ma/ice '$ adB$cime. A a*u# *icle$ia s sc!a# mai '$#Bi maulE
ca "i cum ar fi f!s# *!r&a de u$ li/ame$# al#era#E %i%!#a ac!%eri# de sB$/eE sc!as cu a d!u
mi"careE %u#ea f!ar#e &i$e s #reac dre%# #um!area ce %r!dusese &!ala. $ai$#e ca asis#e$#ul s
#am%!$e:e sB$/eleE Ta$/%a! "i1a a%sa# cu %u#ere u$/,ia ascui# %e %ielea &!l$a*uluiE '$#r1!
mi"care de du1#e1*i$!E fcB$d ! :/Brie#ur %e ! lu$/ime de *re! ci$ci ce$#ime#ri. Nai*i#a#ea
s%ec#a#!ril!r des*Br"ea ilu:ia.
-u% H!%eraieIE C,arles s1a simi# cu ade*ra# '$#r1! f!rm mai &u$. Era c!$*i$s c e
*i$deca# "iE du% #rei :ileE $e1am '$#!rs '$ Fra$a. Cum am a=u$sE am #elef!$a# u$ui %rie#e$
c,irur/ s%eciali:a# '$ ca$cerE care a rmas ului# de %!*es#irea mea. -u% %rerea luiE C,arles
%ierduse u$ #im% %rei!s refu:B$d cu %a#ru lu$i '$ai$#e c,imi!#era%ia "i iradiereaE dar mai %u#ea fi
sal*a#E dac aci!$a re%ede. -ar credi$a &!l$a*ului '$ *i$decrile fili%i$e:e era a#B# de
%u#er$icO -u% #rei lu$iE am afla# de m!ar#ea lui C,arles Peille.
Eram ,!#rB# mai mul# ca !ricB$d s demasc "arla#a$ia *i$dec#!ril!r fili%i$e:i. Am
!r/a$i:a# u$ ciclu de c!$feri$e1s%ec#ac!l i$#i#ula# -e la ilu:ie la %ara%si,!l!/ie. $cercam s
dem!$s#re: %u#erea de su/es#ie a '$"el#!ril!r di$ d!me$iul %ara$!rmalului: !&iec#e rsuci#e sau
de%lasa#eE mese r!#i#!areE *i:iu$i eJ#rare#i$ie$eE #ele%a#ie "i mai ales c,irur/ie fcu# fr
i$s#rume$#eE cu mBi$ile /!ale. -u% ! dem!$s#raie s%ec#acul!as de !%eraie '$ ma$iera
fili%i$e:E eJ%licam s%ec#a#!ril!r #!a# ma$e*ra "i desc,ideam de:&a#erile. Nd=duiam cE '$
aces# felE *!i i:&u#i s c!$*i$/ u$ $umr cB# mai mare de !ame$i s ai& '$credere '$ medici$a
!ficial.
U$ul di$#re cei mai im%!r#a$i re%re:e$#a$i ai siE %r!fes!rul 6ilai$E "eful ser*iciului de
c,irur/ie re%ara#!rie de la s%i#alul @!ucicau# di$ ParisE a *e$i# s m *ad "i s m felici#e %e$#ru
e$er/icele mele luri de %!:iie %ri*i#!are la su&iec#ele %ara$!rmale. Ne1am 'm%rie#e$i# "i am
,!#rB# s c!la&!rmE as!cii$d reeducarea mBi$ii cu %res#idi/i#aia de &a:. -u% cB#e*a lu$iE
>acQues C,a$cel l1a ales %e %r!fes!rul 6ilai$ ca i$*i#a# de !$!are la emisiu$ea sa )arele
E"ic,ier. AmB$d!i 'mi %r!%u$eau s ar#E %e$#ru %rima !ar la #ele*i:iu$e '$ /r!s %la$E ! !%eraie
fcu# fr i$s#rume$#eE cu mBi$ile /!aleE eJac# cum ! %rac#ic *i$dec#!rii fili%i$e:i. Pe$#ru ca
ilu:ia s fie cB# mai mareE am ,!#rB# s m mac,ie: '$ a"a fel '$cB# s $u fiu recu$!scu#.
Ilu:i!$is#ul 7e$ri )a<!l a %rimi# s1mi ser*easc dre%# asis#e$#E fii$d "i el masca# "i la fel de /reu
de recu$!scu# ca "i mi$e. Emisiu$ea a*ea l!c '$ direc# "i $u era '$/dui# $ici ! /re"eal. Oficiam
'$#r1u$ dec!r #i%ic asia#ic "i %r!fes!rul 6ilai$ c!me$#a H!%eraiaIE i$#r!ducB$d ! $!# de um!r
me$i# s des#i$d a#m!sfera. Re:ul#a#ul $e1a de%"i# s%era$eleE $u $e1a recu$!scu# $ime$i "i
#!a# lumea a cre:u# '$ reali#a#ea fa%#el!r. @i$e'$eles c %B$ la sfBr"i# am de:*lui# '$"el#!ria.
E*ide$#E aceas# emisiu$e a %us ca%# :&!ruril!r %e care le fceau '$ Fili%i$e a*i!a$ele %li$e cu
ca$cer!"i ce se lsau '$"elai de *i$dec#!rii de aici.
Au #recu# #rei a$i. Pr!fes!rul 6ilai$ a muri#E '$#r1! :iE succes!rii si au %rimi# *i:i#a u$ui
&r&a# r!#u$=!r "i mic de s#a#urE f!ar#e afa&ilE ce *e$ise la Paris s se !%ere:e de maladia lui
-u%u<#re$E &!al '$/r!:i#!are ce afec#ea: mBi$ile "i $ecesi# ! !%eraie de seci!$are a u$!r
li/ame$#eE si$/ura me#!d %ri$ care de/e#ele '"i %!# rec%#a m!&ili#a#ea. Aces# &r&a# cu
de/e#ele '$e%e$i#e era Ta$/%a!. Pe$#ru a reda %rei!asel!r sale mBi$i su%leeaE el a %refera# s
a%ele:e la c,irur/ia clasic. Ta$/%a! a %u#u# c!$#i$ua as#fel s1"i %rac#ice li$i"#i# re$#a&ila
meserie.
As#:iE *i$dec#!rii fili%i$e:i su$# mai discrei. $crederea de care se &ucurau a sc:u#. $
sc,im&E lumea a '$ce%u# s *!r&easc di$ ce '$ ce mai des des%re *i$decrile miracul!ase
!&i$u#e de u$ii *r=i#!ri meJica$i. U$ul di$#re eiE E$riQueE f!l!se"#e ! #e,$ic f!ar#e
im%resi!$a$#: el %re#i$de c '$de%r#ea: %ielea de %e s%a#e "i c sc,im& ! *er#e&r &!l$a* cu
u$a '$ %erfec# s#areL S<l*ie )ar!lleE ! :iaris# *e$i# s m c,es#i!$e:e cu %ri*ire la aces#
su&iec#E $u1mi ascul#E de fa%#E c!me$#ariile "i surBde cB$d aude c $e/ %!si&ili#a#ea u$ei
aseme$ea !%eraii. Ea e c!$*i$s c E$riQue $u f!l!se"#e $ici u$ #rucE de al#felE rece$#E ea '$s"i a
f!s# !%era# de el. -u% !%eraie se sim#e mul# mai &i$e. Ciclul i$fer$al $u se !%re"#e '$cO
G 0 G
URI 2ELLER SAU )AESTRUL TELESINEYIEI.
Pe mas su$# '$/rmdi#e ! mulime de li$/uriE furculieE cui#e "i c,ei. -esc!%r re%ede !
li$/uri cu as%ec# diferi#E %ierdu# %ri$#re celelal#e: '$ %ar#ea cea mai fi$ a c!:ii are ! umfl#ur
a$!rmalE es#e eJac# /e$ul de def!rmare ce se !&i$e du% ce ai rsuci# u$ !&iec# me#alic de mai
mul#e !riE %B$ a%r!a%e s1l ru%i. Nu m1a" mira dac Uri 2eller *a lua %e$#ru dem!$s#raie
#!cmai aceas# li$/uriE dar ma$e*ra ar fi %rea /r!s!la$aL 3iE '$ aces# ca:E cum *!i reaci!$aM
Si#uaia mea e delica#. $#r1ade*rE u$ im%resar *es#i# m1a i$*i#a# s asis# la aceas# %rim
dem!$s#raie fcu# de ma/icia$ul israel!1america$ '$ Fra$aE im%resarul %ari:ia$ i$e s
cu$!asc %rerea meaE dar mi1a ceru# s fiu discre#E i1am f/dui# c $u *!i reaci!$a imedia# "i
c1mi *!i s%u$e %rerea mai #Br:iuE cB$d *!m fi fr mar#!ri. Am %rimi# %e$#ru c &$uiam c *!i
%ar#ici%a la ! "edi$ i$#imE a"a c mare mi1a f!s# uimirea cB$d am c!$s#a#a#E la s!sireE %re:e$a
u$ei ec,i%e de re%!r#a= *ide! '$srci$a#e s filme:e mi$u$ile a$u$a#e. -ac *!i c!$s#a#a *re!
'$"el#!rie "i $u *!i s%u$e $imicE %re:e$a mea *a acredi#a %re#i$sa %u#ere a lui Uri 2eller. -ac
'mi *!i ar#a de:a%r!&areaE 'mi *!i fi #rda# f/duialaO
$ #im% ce %ri$ mi$#e 'mi #rec aseme$ea /B$duriE 2eller eJ%lic cel!r *re! :ece s%ec#a#!ri
%re:e$i m!dul '$ care a f!s# #es#a# de cei mai mari !ame$i de "#ii$ america$i. Tim% de #rei
sfer#uri de !rE '"i #!# laud %u#erileE s%u$e c $u a '$ce#a# s se '$#re&e care e !ri/i$ea
ca%aci#il!r sale #eleAi$e:iceO Cu*B$# sa*a$# ce desem$ea: fii$ele ca%a&ile s mi"#e !&iec#ele
la dis#a$ fr s le a#i$/.
2eller se ,!#r"#e s fac ! eJ%erie$. mi cere s ale/ ! li$/uri. Iau u$a di$ ar/i$#
masi*E a&s!lu# i$#ac# "i 'mi s%u$ cE dac i:&u#e"#e s lucre:e cu aceas#aE %erf!rma$a sa m *a
im%resi!$a cu ade*ra#. S%re uimirea meaE 2eller ! acce%# "i 'mi cere s i$ de %ar#ea sc!&i# a
li$/uriei '$ #im% ce el ! a%uc de cellal# ca%#. FrecB$d u"!r me#alulE 2eller c!$#i$u s1"i
%!*es#easc is%r*ile:
G U$ul di$#re %rie#e$ii mei c!sm!$aui a ui#a# ! camer %e lu$ "i 'mi %r!%u$e caE %ri$
%u#erile meleE s1! readuc %e %mB$#O
$ ciuda aces#ei e$!rmi#iE audi#!riul #aceE fasci$a# de aseme$ea si/ura$. $ ceea ce
%ri*e"#e li$/uriaE ea $u %re:i$# $ici u$ fel de sc,im&are. @ruscE 2eller ! aru$c %e mas "i
declar:
G Nu ! sim# &i$e %e aceas#aE *!i '$cerca cu al#aL
3i ia li$/uria def!rma# %e care ! remarcasem la '$ce%u#L Su$# $e&u$ de mB$ie la /B$dul
c am =ura# s rmB$ mu#. Am c,ef s eJ%l!de: "i s s%u$ #u#ur!r c li$/uria aleas es#e a%r!a%e
ru%# di$ai$#e. 7!#rscE #!#u"iE s a"#e%# sfBr"i#ul dem!$s#raiei.
Ec,i%a de la #ele*i:iu$e $e filmea:. 2eller "i cu mi$e i$em li$/uria ca "i %e cea de
di$ai$#eE ma/icia$ul las '$ce# '$ =!s ca%#ul a%uca# cu mB$a drea%#E #recB$d u"!r mB$a s#B$/
%es#e ce$#rul li$/uriei. Ceea ce am %re*:u#E se '$#Bm%l: li$/uria se ru%e '$ d!u.
G 6edeiE s%u$e 2ellerE s1a de:i$#e/ra#E fr s de/a=e cldurE %u#ei s1! a#i$/eiE $u1i
del!c caldL
-ac $u ri%!s#e:E m #ra$sf!rm '$ c!m%lice.
G -aE fr s de/a=e cldurE a*ei dre%#a#eE e f!ar#e firesc s se '$#Bm%le as#fel cu !
li$/uri ce era de=a '$d!i#. )1a" fi mira# f!ar#e s se de/a=e cldur.
Uri 2eller m s#r%u$/e cu %ri*ireaE iar u$ul di$#re %rie#e$ii si adau/:
G -ar a fcu# u$ lucru eJ#ra!rdi$arE cci $ici mcar $1a a#i$s1!L
G Nu de$a#urai fa%#eleE s%u$ eu. -!m$ul 2eller a i$u# li$/uria cu mB$a drea%# "i cum
a *ru#. E ade*ra# c de1a&ia a a#i$s1! cu mB$a s#B$/E dar !ricum aceas# mB$ $u a*ea al# r!l
decB# s a&a# a#e$ia %ri*i#!ril!r.
Uri 2eller sca%r de furie. -emis#ificarea mea 'i ara# c su$# u$ sce%#ic c!$*i$s. Acum
%!# s1mi aru$c masca "i ! fac '$ c,i%ul cel mai s%ec#acul!s. Pu$ mB$a drea%# %e cele d!u
&uci de li$/uri rmase %e mas "i s%u$:
G 3i eu %!# s de:i$#e/re: me#alulE dar su$# mai %u#er$ic decB# #i$e. Ca s ru%i aceas#
li$/uri %re/#i# di$ai$#eE ai a*u# $e*!ie de ci$cis%re:ece mi$u#eP mie 'mi a=u$/ #rei secu$de ca
s1! fac s dis%ar cu #!#ulO
$#r1ade*rE cele d!u &uci de li$/uri au dis%ru#. Uri 2eller eJclam:
G E"#i ilu:i!$is#E $u am $e*!ie de dum$ea#a aiciL Sc!a#ei1l afarL
S#%B$ul casei m r!a/ i$sis#e$# s ies "i 'mi re%r!"ea: c $u mi1am i$u# f/duiala. i
a#ra/ a#e$ia c 'mi s%usese c e *!r&a de ! mic '$#ru$ire i$#imE camerele de #ele*i:iu$e $efii$d
%re*:u#e '$ %r!/ramL
A$ul urm#!rE 2eller i$#r '$ c!$#ac# cu cB#e*a %ers!$ali#i im%!r#a$#e de la #ele*i:iu$ea
fra$ce:. Pri$ dem!$s#raii Hului#!areIE el le c!$*i$/e s1l %re:i$#e '$#re/ii FrB$#e '$ cursul u$ei
emisiu$i '$ direc#.
Fr '$d!ial c aceas#a *a fi seara '$ care se *!r s%u$e "i se *!r scrie cele mai mul#e
%r!s#ii di$ #!a# is#!ria audi!*i:ualului ,eJa/!$alO C,eile de la ma"i$ se rsucesc fr s le
a#i$/iO U$ ceas s#rica# '$ce%e s fu$ci!$e:eO Yeci de mii de #eles%ec#a#!ri !&i$ acela"i
re:ul#a# la dis#a$O E de1a dre%#ul miracul!sL
$c ! da#E Hle/e$daI #ra$sf!rm #!#ulE dar reali#a#ea es#e cu #!#ul al#a. -e fa%#E ce s1a
'$#Bm%la#M
Te,$ica de rsucire a u$ei c,ei $u cere %rea mul# a&ili#a#e: es#e de1a=u$s s a&ai %ri*irea
s%ec#a#!ril!rE '$dre%#B$d1! s%re u$ /es# cu #!#ul a$!di$. -ac i se dau mai mul#e #ruse de c,eiE #e
%refaci c e:ii s re%ere:i ! c,eie ce are ! /aur des#ul de mare ca s1i %ermi# s i$#r!duci '$ ea
ca%#ul u$ei al#e c,eiE care s aci!$e:e ca ! %Br/,ie. Iei c,eia di$#r1! al# #rus "i ! i$#r!duci u"!r
'$ /aurE %ri*i$d c#re ! a #reia #rus %e care ! ii '$ mB$a s#B$/. Cu mB$a drea%# li%i# de #ru%
rsuce"#i c,eiaE '$ #im% ce cu mB$a s#B$/ ari #eles%ec#a#!ril!r ! c,eie i$#ac#. Aces#e mi"cri $u
$ecesi# decB# cB#e*a secu$de. Ps#re:i '$ mB$a drea%# #rusa '$ care se afl c,eia rsuci# "i ari
%u&licului c,eia %erfec# drea%#. Re*ii a%!i la c,eia di$ muia s#B$/. $ #im%ul s#aE iei cu mB$a
drea%# c,eia rsuci# "i ! ari s%ec#a#!ril!r. Pui u$ de/e# de la mB$a s#B$/ %es#e %ar#ea rsuci#
"i ! freci u"!r. $#!rci '$ce# c,eia. 6:u# di$#r1! %ar#eE ea %are c se rsuce"#e. O %ui %e mas sau
'$ mB$a u$ui s%ec#a#!r s%u$B$d:
G Pri*e"#eE c,eia c!$#i$u s se rsuceascO
S%ec#a#!rii '"i fiJea: %ri*irea %e c,eie. T!# %ri*i$dE li se %are c dis#i$/ ! mi"care de
rsucire "i aceas# ilu:ie !%#ic facili#ea: au#!su/es#iaO
-ac e"#i i$se$si&il la c!$dii!$area %si,!l!/ic "iE '$c "i mai mul#E la ri#mul
dem!$s#raieiE %e$#ru c #u '$sui f!l!se"#i aces#e %r!cedeeE *e:i lucrurile a"a cum su$# '$
reali#a#e. E *!r&a de ! mic ma$e*r "i de mul# "mec,erie. Aseme$ea dem!$s#raii ar #re&ui s
rmB$ '$ d!me$iul um!rului "i al s%ec#ac!lului.
Uri 2ellerE '$c de la i$#rarea sa '$ s#udi!ul de #ele*i:iu$eE cere s se i$s#ale:eE '$ faa luiE
u$ rece%#!r mar#!rE ceea ce 'i '$/duie s *erifice %rim1%la$urile. 2eller cerce#ea: lucrurile
%re/#i#e %e mas. As#a 'i d #im% s rsuceasc %e ascu$s ! c,eie de ma"i$ "i u$ cuier de me#alE
%e care le ascu$de su& ! /rmad de al#e !&iec#e. A%!i $u1i mai rmB$e decB# caE la m!me$#ul
%!#ri*i#E s le alea/ di$ /rmad.
$ aceas# searE Uri 2eller $u se mulume"#e s rsuceasc c,ei. El ia u$ul di$ ceasurile
ce i s1au adusE u$ ceas *ec,iE care $u mai mer/e de mul#: 'l i$e '$ mB$ "iE mirac!lL Ceasul
'$ce%e s mear/. Teles%ec#a#!rii $1au de u$de s s "#ie c ceasul $u es#e c!m%le# sc!s di$ u: "i
c %!a#e fu$ci!$a di$ $!uE #im% de d!u sau #rei mi$u#eE dac /rsimea cu care es#e u$s
meca$ismul se '$cl:e"#e la c!$#ac#ul cu mB$a. -i$ $efericireE ceasul se !%re"#e re%edeE ca "i
ceasurile #eles%ec#a#!ril!r ce s1au /r&i# s #elef!$e:e "i s a$u$e #ele*i:iu$ea c 2eller i:&u#iseE
%ri$ micul ecra$E s le %u$ ceasul '$ s#are de fu$ci!$areL Ceas!r$icarii eJ%eri declar ca#e/!ric
c mul#e ceasuri *ec,i %!# fu$ci!$a di$ $!uE %e$#ru u$ #im% f!ar#e scur#E dacE %ri$ ma$i%ulareE
/rsimea ce u$/e meca$ismul ceasului se '$cl:e"#e.
$ %lusE %ri$ =!cul le/ii $umerel!r mariE s1a dem!$s#ra# '$c de mul# cE di$ cele
d!us%re:ece sau ci$cis%re:ece mili!a$e de #eles%ec#a#!ri %re:e$i '$ faa #ele*i:!arel!rE cel %ui$
d!u su#e de %ers!a$e %!# s c!$s#a#e #!cmai a#u$ci c u$ ceas c!$sidera# s#rica# a '$ce%u# s
mear/ sau c u$ !&iec# me#alic %ers!$al es#e rsuci#E fa%#e ce $u fuseser !&ser*a#e mai '$ai$#e.
AcumE a*ala$"a de a%eluri #elef!$ice cre"#e "i di$ al#e m!#i*eO
Ea se da#!rea: i:!lrii %si,!l!/ice a a#B#!r !ame$i "i u$ei d!ri$eE u$e!ri im%eri!aseE de
a face s se *!r&easc des%re #i$e.
$ ceea ce %ri*e"#e ceasurileE !rice ma/icia$ se f!l!se"#e "i de ! al# "mec,erie. Ascul#B$d
&#ile u$ui ceas *ec,iE el *erific mai '$#Bi dac aces#a %!a#e fi fcu# s mear/ di$ $!uE %e$#ru
cB#e*a mi$u#e. -ac re:ul#a#ul e %!:i#i*E el a"a: ceasul %e u$ i$el #ruca# %re*:u# cu ! %lcu
ma/$e#i:a#E care &l!c,ea: mi"carea acel!r ceas!r$icului. )a/icia$ul 'i %u$e %e s%ec#a#!ri s
c!$s#a#e c ceasul $u mer/e. A%!i sc!a#e ma/$e#ul sc,im&B$d %!:iia de/e#el!rE eJecu# cB#e*a
%ase Hma/$e#iceI "i d ceasul u$ui s%ec#a#!r. Trucul a reu"i#E ceasul a '$ce%u# di$ $!u s mear/L
Aceas# dem!$s#raie es#e f!ar#e s%ec#acul!as.
$ 95.E '$ #im%ul %eri!adei sale de lucru '$ Fra$aE Uri 2eller '"i mul#i%licE f!l!si$d
#!a#e %rile=urileE im%resi!$a$#ele sale eJ%erie$e. Pre:e$#a# u$ui :iaris# sau u$ei %ers!$ali#i di$
s,!\1&i:E el 'i cere c,eile de la ma"i$ sau de la a%ar#ame$# "i le rsuce"#e %ri$ me#!da eJ%us
mai '$ai$#e. -ac $eferici#ul $u are al#e c,ei "i $u %!a#e s1"i %!r$easc ma"i$a sau s i$#re '$
casE 2eller e mulumi#: '$curc#ura '$ care se afl H*ic#imaI sa es#e %e$#ru el cea mai &u$
reclam. A d!ua :i #!# Parisul *a fi la cure$# cu cele '$#Bm%la#e. $:es#ra# cu u$ sim ascui# al
im%r!*i:aiei "i cu u$ a%l!m& remarca&ilE Uri 2eller "#ie s %r!fi#e de #!a#e si#uaiile.
-ar a *e$i# #im%ul ca lumea s reaci!$e:e "i muli :iari"#i '"i %r!%u$ s dea '$ *ilea/
%r!cedeele f!l!si#e de Uri 2eller. La %!s#ul Eur!%e Nb E Fierre @ellemare '"i ara# '$c ! da#
!$es#i#a#ea i$#elec#ual reali:B$d ! emisiu$e '$ #im%ul creia u$ %re#i$s medium face s se s%ar/
la dis#a$ lm%ile elec#rice. Re:ul#a#ele su$# ului#!are: $umer!ase a%eluri #elef!$ice mr#urisesc
reu"i#a eJ%erie$ei. Su& im%ulsul mediumuluiE su#e de &ecuri se s%ar/ la dis#a$. Pierre
@ellemare de:*luie #rucul: e ! mis#ificareE mediumul su $u are $ici ! %u#ere. S1a d!*edi# c
dac a$u$i ce*aE !rice "i !ricuiE !&ii '$#!#deau$a cB#e*a reu"i#e. EJ%licaiile aces#ui fe$!me$
su$# $umer!ase "i i$ de d!me$iul de ac#i*i#a#e al %si,!l!/il!r "i al %si,ia#ril!r.
La rB$dul suE P,ili%%e @!u*ard 'l i$*i# %e Uri 2eller la emisiu$ea sa c!#idia$ de la R.
T. L. "i m c,eam s asis# "i eu. CB$d a=u$/ '$ s#udi!E *d cum c!le/ul meu se mu$ce"#e s
dilue:e $i"#e le"ie %us '$#r1u$ li/,e$a". C!$*i$s c Uri 2eller f!l!se"#e u$ %r!dus c,imic
s%ecialE el crede c 'l %!a#e c!$#racaraE !&li/B$du1l s se s%ele %e mBi$i cu aces# ames#ec.
C!la&!ra#!rii lui @!u*ard '"i mai aduc ami$#e "i acum cB# de /reu mi1a f!s# s1l c!$*i$/ c
#e,$ica u#ili:a# de %re#i$sul ma/icia$ era cu #!#ul al#a "i mul# mai sim%l.
T!#u"iE '$ cursul acelei emisiu$i 2eller $u i:&u#e"#e s rsuceasc u$ul di$ !&iec#ele
me#alice %re:e$#a#e. P,ili%%e @!u*ard m '$#rea& dac su$# '$ s#are s fac ! aseme$ea rsucire.
Ra<m!$d -e*!sE u$ul di$#re i$*i#aii1*ede# di$ acea :iE ale/e ! mic c,eie de ma"i$ "i mi1! d.
Fac cu mB$a drea%# cB#e*a mi"cri deasu%ra ei "i c,eia a%are rsuci#. Di$ mB$a s#B$/ '$c,is.
Uri 2eller cade '$ curs "i 'mi cere s desc,id %um$ul. E /!l. -e fa%#E aceas# mi"care c!$s#i#uie
! me#!d f!ar#e eficie$# de a a&a#e a#e$ia %ri*i#!ril!r '$ sc!%ul de a m %u#ea de&arasaE cu
cealal# mB$E de acces!riul secre# f!l!si# '$ %res#idi/i#aie %e$#ru a !&i$e aseme$ea rsuciri. Uri
2eller se '$furie. P,ili%%e @!u*ard =u&ilea:.
2eller sc,im& d!me$iul "i %r!%u$e cB#e*a eJ%erie$e de #ele%a#ie f!l!si$d dese$e
sim%le. P,ili%%e @!u*ard c,eam u$ Hsu%ra*e/,e#!rI. $ le/#ur cu as#aE #re&uie s c!$s#a# c '$
aces#e 'm%re=urri se face a%el la %ers!$a=ele cele mai du&i!ase. $ sc,im&ul u$ei sume de &a$iE
ace"#i !ame$i F sim&!luri ale !$es#i#ii F de%u$ mr#urie c $1au !&ser*a# $ici u$ fel de #ruca=.
-ar !are %!# ei s desc!%ere dac ci$e*a #ri"ea:M Ei $u au $ici cu$!"#i$ele "i $ici eJ%erie$a
$ecesare %e$#ru a %u#ea !&ser*a ce*a sus%ec#. Ei c!$s#a# ceea ce H*d: re:ul#a#ulE $u #ruca=ul. 3i
as#felE cu sufle#ul 'm%ca#E acredi#ea: adese!ri #!# felul de %!*e"#i le/a#e de %ara%si,!l!/ic
HSu%ra*e/,e#!rulI c,ema# acum face u$ dese$ %e ! f!aie %e care ! i$e '$ mB$ '$ a"a fel '$cB#
2eller s $u %!a# *edea a&s!lu# $imic. Aces#a reu"e"#e #!#u"i s re%r!duc dese$ul. T!a# lumea
e ului#. Nime$iE e*ide$#E $u s1a /B$di# la ceea ce se '$#Bm%la '$ s%a#ele Hsu%ra*e/,e#!ruluiI. $
ca&i$e#ul #e,$icie$il!rE des%ri# de $!i %ri$#r1! u" cu /eamuriE se afl u$ i$di*id '$ *es# de
%ieleE s#ri$ de ec,i%a de la R. T. L.E *e$i# cu Uri 2eller. -i$ l!cul '$ care se aflE el *ede cu
u"uri$ dese$ul fcu# de Hsu%ra*e/,e#!rI "i %!a#e #ra$smi#e %rie#e$ului su i$f!rmaiaE f!l!si$d
u$ c!d de /es#uri di$ai$#e c!$*e$i#. Le a#ra/ a#e$ia cel!r ce asis# la emisiu$e "i res%ec#i*ul
d!m$ es#e s!ma# s ias afar.
P,ili%%e @!u*ard cere s fac el '$su"i eJ%erie$a "i la sfa#urile mele dese$ea: i$B$d
f!aia su& mas. -e da#a as#aE Uri 2eller se '$"al c!m%le# "i refu: cu &ru#ali#a#e s c!$#i$ue
eJ%erie$eleE s%u$B$d c $e'$crederea $!as#r es#e i$admisi&il.
2eller $u re$u$ la dem!$s#raiile sale %u&liceE care $u se &ucurE de al#felE de u$ %rea
mare succes.
Im%resarii ma/icia$uluiE al crui sediu se afl la 2e$e*aE !r/a$i:ea: c!$feri$e1
dem!$s#raii %e sce$e mariE ca %a#i$!arul di$ aces# !ra". Re:ul#a#ul eJ%erie$el!r es#e medi!cru "i
$u face decB# s1i '$#reasc %e c!$#es#a#ari '$ credi$a l!rO
La ParisE Uri 2eller d d!u s%ec#ac!le la rB$d la T,NB#re de l?Eur!%Ne$E di$ %iaa Clic,<.
-ar s%ec#ac!lele su$# de%ar#e de a fi u$ #riumf. $ fiecare sear sala e %e =um#a#e /!al. Lumea
a"#ea%# rsucirea u$!r !&iec#e de me#alE dar aces# $umr $u se afl '$ %r!/ram. 3edi$a '$ce%e
%ri$ %r!iec#area u$ui film ce laud meri#ele maes#rului. A%!i 2eller face cB#e*a dem!$s#raii de
%seud!#ele%a#ie cu dese$eE f!l!si$du1se de u$ c!m%lice a"e:a# '$ %rimele rB$duri care1i c!mu$ic
f!rma aces#!r dese$e %ri$ %!:iia mBi$il!r. ) a%r!%ii de aces# i$di*id "i 'i desc!%r u"!r
ma$e*rele.
2eller %re:i$# a%!i ! al# eJ%erie$: se lea/ la !c,i "i 'i cere u$ei d!am$e s se urce %e
sce$. RmB$B$d le/a# la !c,iE el '"i %r!%u$e s s%u$ ce cul!are au ,ai$ele aces#ei s%ec#a#!areE
a"e:a# '$ s%a#ele luiE '$ fu$dul sce$ei. -ar $u i:&u#e"#e. Face ! $!u '$cercare cu ! al# %ers!a$E
dar d /re" "i de aceas# da#. S# %e /B$duri dac #re&uie s mai c!$#i$ue "i '$ cele di$ urm
declar c *a '$cerca aceas# *i:iu$e eJ#rare#i$ia$ %e$#ru ul#ima !ar. mi s%u$ c du% #!a#
aceas# #e*a#ur ar fi m!me$#ul s reu"eascE dar m '$#re& cum *a faceE cci $u %!a#e s
c!mu$ice cu c!m%licele su. $ aces# m!me$#E el '"i sc!a#e &rusc le/#ura de %e !c,i "i s%u$e:
G NuE $u meri# s mai '$cercE $u *!i i:&u#iL Sau %!a#eO
2eller '"i %u$e di$ $!u le/#ura %e !c,iE simulea: u$ ul#im ef!r# "i s%u$e c!rec# care e
cul!area ,ai$el!r. Sala e e$#u:iasma#.
$ ceea ce m %ri*e"#eE admir felul '$ care "i1a sc!s le/#ura de %e !c,i #im% de cB#e*a
secu$de %e$#ru a re%era /es#urile c!m%licelui suE dB$d '$ acela"i #im% im%resia c a &e$eficia# de
/raia u$ei &ru"#e *i:iu$i. $ =urul meuE ma=!ri#a#ea s%ec#a#!ril!r afirm c $u "i1a sc!s le/#ura
de %e !c,i $ici ! cli%. Ce %u&lic mi$u$a#L
Pu&licul israelia$ $u *a a*ea aceas# $ai*i#a#e. Ul#ima sa re%re:e$#aie '$#r1u$ #ea#ru se *a
s!lda %ri$ %lecarea masi* a s%ec#a#!ril!r '$ #im%ul s%ec#ac!lului. I s1a i$#e$#a# c,iar "i u$ %r!ces
de escr!c,erie %e care l1a %ierdu# "i a #re&ui# s ram&urse:e %reul &ile#el!r. Tre&uie s s%u$em c
israelie$ii "#iu cu ci$e au de1a faceE cci 2eller a '$*a# ma=!ri#a#ea #rucuril!r frec*e$#B$d cu
asidui#a#e cercul de %res#idi/i#aie de la Tel A*i*L Pre"edi$#ele cerculuiE Ei#a$ Aiall!$E a #rimis
c#re ma=!ri#a#ea :iarel!r mari di$ lume ! scris!are lu$/E '$ care s%u$ea cB# era de "!ca# de
f!l!sirea $eci$s#i# a #rucuril!r %e care le de:*luise ele*ului su a$i '$ "ir. Aceas# i$f!rmaie s1a
adu/a# al#!r sca$daluri %r!*!ca#e de aces# /e$iu al &lufului %ara%si,!l!/ic.
-i$#re #!i :iari"#ii care l1au demasca# %e Uri 2ellerE P,ili%%e @!u*ard es#e cel care *a
eJ%rima cel mai &i$e l!/ica '$d!ielil!r sale %ri$#r1u$ ma$ifes# '$ !%#s%re:ece %u$c#eE %u&lica# la
(( $!iem&rie 95. '$ Fra$ce1S!ir: H A %r!*!ca# la dis#a$ u$ele fe$!me$e sem$ala#e %ri$
#elef!$ Tdar $ec!$#r!la#eU.
A %us '$ fu$ciu$e cB#e*a ceasuri *ec,iE s#rB$/B$du1le '$ mBi$i Tfe$!me$ cure$#E
%r!*!ca# %ri$ &rusca '$cl:ire a u$s!riiU.
A fcu# eJ%erie$e #ele%a#ice mai mul# sau mai %ui$ reu"i#eE cum am fcu# "i $!i #!i.
A decla$"a# u$ele fe$!me$e care au c!$#i$ua# a%!i si$/ure TMU mul# #im% du% '$ce%u#ul
eJ%erie$ei.
S1a ar#a# f!ar#e e$er*a# !ri de cB#e !ri i se cerea s se lase c!$#r!la# de u$ %!r#rel sau de
u$ sa*a$#.
La fiecare '$#re&are care1l %u$ea '$ '$curc#urE a rs%u$s %ri$ clasica f!rmul de
descura=are: `-ac $u m credeiE '$#re&ai1l %e d!m$ul K di$ S<d$e<a Tsau de la L!$dra sau di$
7us#!$U.
)er/e di$#r1! ar '$ al#a susi$B$d c '$ ara '$ care a f!s# '$ai$#e a a*u# u$ succes uria".
T$ A$/liaE a *!r&i# des%re ! dem!$s#raie fcu# la S!r&!$aLU
$ #im%ul u$ei dem!$s#raii reu"i#e de rsucireE fcu# su& !c,ii u$ui :iaris#E a f!l!si# u$
%r!cedeu de di*ersiu$e &i$e cu$!scu# de ilu:i!$i"#iE %r!cedeu ce c!$s# '$ a cere u$ al d!ilea
!&iec# '$ #im% ce1l ma$i%ule:i %e %rimul.
-is%u$e de #!a#e a/ili#ile ma$ualeE %recum "i de #!a# %rice%erea %res#idi/i#a#!ril!r
%r!fesi!$i"#i.
Nu se duce $icieriE $ici!da#E fr u$ /ru% al crui e$#u:iasm i$#eresa# es#e e$er*a$# "i a
crui %re:e$ es#e u$e!ri sus%ec#.
Ci$e "#ie dac $u cum*a a$umii `'$s!i#!ria $u1l i$f!rmea: %ri$ u$de scur#e sau %ri$#r1
u$ %r!cedeu deri*a# di$ cel f!l!si# cu succesE #im% '$delu$/a#E de )<r "i )ir!sAaM
Fe$!me$ele a$u$a#e se %r!duc f!ar#e rar "i $ici!da# a#B# de c!m%le# "i de c!$*i$/#!r
cum s1a s%us. Pream&ulul fcu# de Uri 2eller %e$#ru a a*er#i:a %u&licul c $u es#e '$#!#deau$a '$
s#are de /raie "i c sce%#icismul cel!r di$ =ur 'i dimi$uea: %u#ereaE ara# di$ %li$ fra/ili#a#ea
dem!$s#raiei. Es#eE de al#felE u$ cerc *ici!s. Nu ai dre%#ul s #e '$d!ie"#i. -ac #e '$d!ie"#iE darul
su dis%are. -ac darul su dis%areE $u *e:i $imic. 3i dac $u *e:i $imicE #e '$d!ie"#iO
C!merciali:area a*a$sa# a fe$!me$ului TcriE discuri e#c.U 'l %lasea: %e Uri 2eller '$
ca#e/!ria %e$si!$aril!r lui @ar$um cOd.
La Uri 2eller "i la !ame$ii ce1l '$s!esc am !&ser*a# ! #eam "i ! %a$ic '$ fa#a
c!$#ra:iceril!r F mai ales a cel!r *e$i#e di$ %ar#ea ilu:i!$i"#il!r %r!fesi!$i"#i GE ce $u se %!a#e
eJ%lica decB# %ri$ frica de a $u1"i %ierde '$ai$#e de *reme ! mare surs de *e$i#uri.
-ac u$e!ri rsucirea li$/uril!r se reali:ea:E eJis# #!#u"iE '$#!#deau$aE ! $e%!#ri*ire
'$#re $i*elul ridica# al am&iiil!r "i carac#erul deri:!riu al reaciil!r %si,!l!/ice ale lui 2eller "i
ale !ame$il!r si.
-e ce !are %u#erea sa se eJerci# mereu $umai asu%ra acel!ra"i !&iec#eM Nici $u %!a#e fi
*!r&a de &ile de me#al mi"c#!areE de *ali:e ce *i$ si$/ure de la Ne\ ^!rA sau de darul
u&icui#iiL
-e ce !are ieriE '$ai$#e c,iar ca el s se fi /B$di# s1"i la$se:e a%elul %e u$dele R. T. L.E
$i"#e `c!res%!$de$ia au #elef!$a# ca s declare c ceasurile l!r *ec,i au '$ce%u# di$#r1! da# s
mear/M
$ meciul di$#re Fra$a "i 2erma$ia a da# u$ %r!$!s#ic care s1a d!*edi# a fi cu des*Br"ire
fals cOd H
Pca#E cci 2eller e u$ !m sim%a#ic. -e ce !are *rea s #reac dre%# u$ mediumE cB$d es#e
u$ a#B# de &u$ ma/icia$M -e ce $u i se s%u$e c '$crederea "i $ai*i#a#ea auE ca "i "#ii$aE limi#ele
l!rM
-u% a#B#ea demis#ificriE Uri 2eller %rse"#e Fra$a. -iscul suE de=a im%rima#E $u mai e
c!merciali:a#. Reci#a cu*i$#e &i&lice %e f!$d de c!ral. Ascul#B$du1l a#e$#E &!l$a*ii urmau s1"i
re/seasc s$#a#eaO
A$ii #rec. Uri 2eller '"i c!$#i$u s%ec#ac!lele %ri$ lume. $ mul#e ri el #rece dre%# u$
ilu:i!$is# !$es#E dar '$ mul#e al#ele es#e c!$sidera# maes#rul #eleAi$e:iei "i al #ele%a#iei. -e aici
decur/e *B$:area masi* a cril!r sale "i a*ala$"a de c!$sul#aii %ri*a#e. Uri 2eller face a*ere.
Cu #!a#e as#eaE c!$sideram c '$ Fra$a el es#e defi$i#i* discredi#a# "i 'mi ima/i$am c
*!/a sa e u$ fe$!me$ '$de%r#a#E ce $u $e mai %!a#e im%resi!$a. A"a c rmB$ ului# cB$dE '$
985E )ic,el P!lac 'mi #elef!$ea: ca s1mi %r!%u$ s %ar#ici% la u$a di$ ul#imele sale emisiu$i
#ele*i:a#eE -re%#ul la rs%u$sE '$ care *rea s c!$sacre ! lu$/ sec*e$ lui Uri 2eller. Ia# c
P!lacE careE %e$#ru mi$eE es#e u$ cam%i!$ al demis#ificriiE crede '$ 2ellerL El 'mi %!*es#e"#e
cumE cu cBi*a a$i '$ urmE a rmas fasci$a# de ! dem!$s#raie a maes#rului. mi s%u$e c !
li$/ur s1a rsuci# su& !c,ii luiE fr ca $imic s ! a%eseO
Cu !ca:ia la$srii u$ei $!i criE Uri 2eller i1a %r!%us lui )ic,el P!lac s *i$ s fac !
serie de dem!$s#raii '$ direc#. I1am eJ%lica# lui P!lac %u$c#ul meu de *edere "i riscurile de a fi
ridic!l. Yadar$icL )ic,el P!lac *reaE '$c ! da#E s c!$s#a#e de *isu %u#erile lui 2eller. mi
%r!%u$e s $u i$#er*i$ decB# la sfBr"i#ul emisiu$iiE %re:e$a mea %u#B$d s =e$e:e f!ra
medium$ic a i$*i#a#ului su. $ #im%ul dem!$s#raieiE *!i s#a ascu$s '$#r1! '$c%ere re#ras "i *!i
urmri eJ%erie$ele %e u$ #ele*i:!r. Su$# de ac!rdE dar ii dau d!m$ului P!lac cB#e*a sfa#uri
%e$#ru ca #e$#a#i*a sa s fie mai credi&il: s1i s%u$ lui Uri 2eller s se de:&race '$ai$#e de
emisiu$eE s1i cerce#e:e ,ai$ele "i s i$#er:ic %re:e$a %rie#e$il!r sau a %a:$icil!r si %e %la#!u.
-!m$ul P!lac $u1mi *a urma $iciu$ul di$ sfa#uri.
$ :ilele de di$ai$#ea emisiu$iiE )ic,el P!lac %!ar# ! lu$/ c!$*ersaie #elef!$ic cu
Alai$ Cu$i!#E %re"edi$#ele As!ciaiei 3#ii$ "i Ilu:i!$ism "i mare c!$#es#a#ar al %ara$!rmalului.
)ic,el P!lac refu: cu '$c%B$are s1l ai& %ri$#re i$*i#aii siE de!arece $u *ede la ce ar %u#ea
f!l!si %re:e$a saE da# fii$d c elE )ic,el P!lacE es#e '$ s#are s desc!%ere si$/ur ! e*e$#ual
escr!c,erie. $c ! da#E u$ui redac#!r de #ele*i:iu$e 'i es#e fric s $u dimi$ue:e %u#erile T'$
msura '$ care ele %!# eJis#aU i$*i#a#ului su *ede# %ri$ %re:e$a u$!r sce%#ici $!#!rii. $ sc,im&E
%!#e$ialii i$di*i:i creduli su$# &i$e*e$ii. 3i a%!iE #re&uie s se /B$deasc la audie$. -e al#felE
d!m$ul P!lac 'i s%u$e lui Alai$ Cu$i!#:
G 6!m face eJ%erie$eE '$cercB$d ca ele s reu"eascE %e$#ru c su$# f!ar#e
s%ec#acul!ase.
Cu #rei :ile '$ai$#e de faim!asa emisiu$e -re%#ul la rs%u$sE u$a di$#re secre#arele lui
P!lac 'mi #elef!$ea: "i1mi mr#urise"#e c es#e mB,$i# de me$i$erea aces#ei emisiu$i. Ea $u
crede a&s!lu# del!c '$ #eleAi$e:ia %rac#ica# de Uri 2eller "i *rea s1mi dea ! i$f!rmaie: a
*i:i!$a# u$ re%!r#a=E filma# '$ >a%!$iaE '$ care 2eller ru%e '$ d!u ! cr!s de /!lf. Ea 'mi s%u$e
c %e ecra$ $u se *ede decB# c a%uc cr!sa a"e:a# %e ! mas %ri$#re al#e :eci de !&iec#e
me#aliceE c ! i$e &i$e cu mBi$ile "i c ! mi"c de sus '$ =!s. -e!da# cr!sa se ru%e "i cele d!u
&uci cad %e mas. 2eller are %re#e$ia c a ru%# cr!sa '$ d!u %ri$ %u#erile sale. Aceas#
dem!$s#raie a f!s# reali:a# %e$#ru u$ s%ec#ac!l #ele*i:a#E fr s se fac $ici cea mai mic
*erificare "#ii$ific "i es#e cu $e%u#i$ s *e:i %e ecra$ dac cr!sa era de=a #ia# sau $u.
Sce%#ica secre#ar 'mi mai s%u$e c u$ul di$#re i$*i#ai *a fi u$ %asi!$a# =uc#!r de /!lf: :iaris#ul
Ladislas de 7!<!sE care '"i *a aduce cr!sele. i mulumesc d!m$i"!arei %e$#ru aces#e i$f!rmaii
%rei!ase "i m /r&esc s iau msurile ce se im%u$.
l c!$#ac#e: imedia# %e 2e!r/es Pr!us#E %re"edi$#ele Academiei de )a/ieE s!cie#a#e
%ari:ia$ ce fa&ric im%resi!$a$#e a%ara#e de %res#idi/i#aie "i #!# felul de acces!rii cu efec#e
s%eciale f!l!si#e '$ #ea#ru "i ci$ema#!/rafie. 2e!r/es mi1a f!s# c!le/ de s#ude$ie "i mi1a de*e$i#
cu #im%ul u$ f!ar#e &u$ %rie#e$E el acce%# s '$cea% %e da# fa&ricaiaE %e$#ru a reali:a la #im%
/ad/e#ul de care am $e*!ie: ! cr!s de /!lf care se ru%e '$ce#E fr $ici u$ #ruca= a%are$#O
$ dimi$eaa emisiu$iiE 2e!r/es 'mi aduce cr!sa. Ce mi$u$a# !&iec#. Es#e de1a=u$s s
a%e"i %e u$ &u#!$ secre# "i *e:i cum #i=a ce$#ral se def!rmea: cu '$ce#ulE %B$ cB$d a=u$/e s
f!rme:e u$ u$/,i de #rei:eci de /rade. mi *a fi de f!l!s.
Ca '$#r1u$ film de s%i!$a=E i$#ru '$ s#udi!urile @u##es1C,aum!$# %ri$#r1! %!ar# ascu$s
"i1l '$#Bl$esc %e asis#e$#ul '$srci$a# s m %rimeascE aces#a m c!$duce re%ede "i discre# '$#r1u$
sal!$ u$de *a #re&ui s a"#e%# %B$ cB$d *a *e$i m!me$#ul i$#er*e$iei mele.
Ia# c '$ce%e /e$ericul. A%!iE emisiu$ea. Pri*esc ecra$ul. -e"i au #recu# a#Bia a$iE Uri
2eller $u s1a sc,im&a# del!c: *!r&ele "i #rucurile sale au rmas acelea"i. Ne %r!s#e"#e iar cu
*ec,ile sale mi$ciu$i. )ic,el P!lac 'i cere fa%#e. $ afar de %re:e$#area filmului =a%!$e:E '$ care
ru%e cr!sa de /!lfE 2eller face d!u eJ%erie$e. A"e:a# la ! masE el %u$e '$ mi"care acul u$ei
&us!le. Es#e u$ fleac %e$#ru ci$e are %e /e$u$c,i u$ ma/$e#E dar cum $ime$i $1a cerce#a# ,ai$ele
lui Uri 2ellerO A%!i ia ! li$/uri "i se a"a: '$ mi=l!cul u$ui /ru% de c!%ii. $ s%a#ele
%ara*a$ului alc#ui# de micile ca%e#e &l!$deE %!a#e #ri"a cum *rea. Es#e cu ade*ra# ca ! /lum.
Se '$#!arce s%re )ic,el P!lac "i '$dr:$e"#e s1i ara#e li$/uria u"!r rsuci#. Reali:a#!rul
emisiu$ii se mulume"#e s remarce c #!rsiu$ea es#e u"!ar "i c eJ%erie$a $u es#e f!ar#e
sem$ifica#i*E dar $u i$firm dem!$s#raia.
$ ascu$:#!area meaE fier& de mB$ie. Emisiu$ea se a%r!%ie de sfBr"i# "i )ic,el P!lac #!#
$u1mi cere s i$#er*i$. U$ul di$#re asis#e$i a$u$ cu *!ce #are c m aflu '$ camera de a"#e%#are.
P!lac mi se adresea:E s%u$B$du1mi:
G A,L )a=aJL Nu1i $e*!ie s *iiE %e$#ru c 2eller $u a fcu# mare lucru.
La aces#e cu*i$#eE m re%edE 'i dau la ! %ar#e %e cei d!i asis#e$i care *!r s m !%reasc
s i$#ru '$ s#udi!E iau micr!f!$ul ce1mi es#e '$#i$s de i$/i$erul de su$e# "i a=u$/ %e %la#!u ca u$
dia*!l ce B"$e"#e di$ ascu$:#!area sa.
$ #rei mi$u#eE eJ%lic care su$# dedesu&#urile aces#ei mascarade "i 'mi ilus#re: *!r&ele %ri$
fa%#e. )ai '$#BiE m a"e: '$ faa mesei %e care se afl &us!la "i fac s de*ie:e aculE a"a cum
fcuse 2eller. Pri$#re al#e acces!riiE adusesem di$ fericire "i u$ ma/$e#. 2eller *ede r!"u de
mB$ie. $ce%e s s#ri/e c f!l!sesc u$ ma/$e#E &i$e'$eles c dac ar fi f!s# c!$#r!la# '$ aces#
m!me$# al emisiu$iiE $u s1ar mai fi /si# $imic asu%ra lui. A%!iE cer u$ui s%ec#a#!r s 'm%rumu#e
! cr!s de /!lf de la Ladislas de 7!<!s "i s mi1! aduc. TTre&uie s %reci:e: c '$ai$#ea
emisiu$ii secre#ara cea &i$e*!i#!are acce%#ase s se duc s %u$ cr!sa mea #ruca# %ri$#re cele
ale :iaris#uluiE iar eu i1! ar#asem aces#ui s%ec#a#!rE s%u$B$du1i s mi1! aduc cB$d *!i cere u$a
la '$#Bm%lare.U Reali:e: ru%erea cr!sei. Uri 2eller a%recia: aceas# dem!$s#raie '$ cali#a#e de
eJ%er#. $ #im% ce P!lac c!me$#ea: c!$#r!*ersaE 2eller se a%r!%ie de mi$e "i 'mi "!%#e"#e
e$/le:e"#e:
G Ce f!rmida&il cr!s de /!lfL Ci$e a fcu#1!M
i rs%u$d cu ir!$ie:
G Su$# si/ur c * i$#eresea:E *1ar %u#ea f!l!siO
2eller se %reface c $u aude "i adau/:
G 3#ii care e difere$a di$#re dum$ea*!as#r "i mi$eM
Cum ridic di$ umeriE Uri 2eller %reci:ea::
G Ci$ci:eci de mili!a$e de d!lariL
i rs%u$d:
G -aE dar $u a*em aceia"i %rie#e$i. Cum '$dr:$ii s1i c!$*i$/ei %e !ame$i c %u#ei
aci!$a la dis#a$ asu%ra celulel!r ca$cer!ase "i s %rimii &a$i %e$#ru as#aM
$#r1ade*rE '$#r1u$ ca%i#!l di$ $!ua sa car#e se *!r&e"#e des%re aceas# %re#i$s %u#ere.
2eller se mulume"#e s surBd "i $u s%u$e $imic.
La #ermi$area emisiu$iiE )ic,el P!lac %s#rea: $!s#al/ia li$/urii ru%#e %e *remuri su&
!c,ii lui. )i$#ea sa rai!$alis# %are c mai es#e '$c '$suflei# de *isul #eleAi$e:iei. Fr
'$d!ialE aceas#a e la#ura sa %rac#icO
-u% aces# e%is!dE am la$sa#E 'm%reu$ cu 7e$ri @r!c,E %r!fes!r de fi:ic la
U$i*ersi#a#ea di$ NisaE ! %r!*!care %ri$ mi$i#el T+4.0E c!d Y E TE '$ ser*iciul !ficial al
U$i*ersi#ii di$ NisaUE !feri$d u$ mili!$ de fra$ci Tsum %r!%us de >acQues T,N!d!rE cerce##!r
la U$i*ersi#a#ea di$ @ruJellesU !ricrei %ers!a$e ca%a&ile s d!*edeasc cea mai mic %u#ere
%ara$!rmal. -e!camda#E '$ ciuda :ecil!r de d!sare %re:e$#a#e "i a mul#!r eJ%erie$e reali:a#e '$
la&!ra#!rE mili!$ul es#e '$ c!$#i$uare dis%!$i&il. -ac Uri 2eller *rea s c!$cure:e es#e
&i$e*e$i#.
Sau %!a#e c $u1i %as de ace"#i &a$iM El %r!fi# '$ c!$#i$uare de %e urma credulil!r di$
#!a# lumea. CB"#i/ a#B# de muli &a$i '$cB# '"i %ermi#e s fac %r!cese c!s#isi#!are cel!r care1l
c!$#ra:icE %re#i$:B$d c ace"#ia 'i &area: drumul. A"a s1a '$#Bm%la# '$ S#a#ele U$i#e cu >ames
RB$diE u$ ilu:i!$is# care a a*u# cura=ul s scrie ade*rul des%re Uri 2eller. Sis#emul =udiciar
america$ '$/duie '$s u$ui reclama$# &!/a# s %u$ %iedici %rii ad*erse mai %ui$ &!/a#eE
c,iar dac aceas#a are dre%#a#e. $ Fra$aE clima#ul e al#ul: =urisdicia $!as#r 'l !&li/ s
d!*edeasc au#e$#ici#a#ea %u#eril!r sale.
A"a s#B$d lucrurileE a*e$#urile =udiciare ale maes#rului #eleAi$e:iei $e re:er* sur%ri:e
%i#!re"#i. $ -a$emarcaE de eJem%luE ! !arecare Elsa L!rrei$E di$ C!%e$,a/aE l1a da# '$ =udeca#.
Elsa a declara# =udec#!rului di$ ara sa c '$ m!me$#ul '$ care la #ele*i:!r se %re:e$#a
dem!$s#raia ma/icia$ului ea fcea dra/!s#e cu ama$#ul ei. -e!da# a au:i# c se a$u$:
HA#e$ieL U$ !&iec# me#alic ce se /se"#e asu%ra dum$ea*!as#r se *a ru%eOI
3i Elsa susi$eaE cu a*!cai "i d!sareE c s#erile#ul de me#al s1a def!rma# &rusc su& f!ra
cu*i$#el!r ma/ice. CB$d "i1a da# seama de as#aE era %rea #Br:iu: du% cB#e*a s%#mB$i de la
i$cide$#E medicul ei i1a c!$firma# c es#e '$srci$a#. -!m$i"!ara L!rrei$ a fcu# reclamaie
'm%!#ri*a si$/urei %ers!a$e careE du% %rerea saE era rs%u$:#!are de aceas# '$#Bm%lare: Uri
2eller. -ar #ri&u$alul i1a res%i$s %lB$/ereaE c!$siderB$d c %r!&a care ar d!*edi le/#ura di$#re
cau: "i efec# $u a f!s# fur$i:a#.
-e ce s $u i$em seam %e$#ru *ii#!r de remarca&ilul eJem%lu de l!/ic irai!$al da# de
aceas# da$e:M -u% a%ariiile sale '$ %u&licE Uri 2eller ar %u#ea fi acu:a# c a %r!*!ca# #!a#e
def!rmrile %e care le sufer !&iec#ele de me#al: accide$#e de mu$cE ma"i$i '$ %a$E %r&u"irea
u$ei sc,ele sau a #ri&u$el!r de %e s#adi!a$eO La urma urmeiE dac are cu ade*ra# aces#e %u#eri
$e!&i"$ui#eE #re&uie s1"i asume "i c!$seci$eleO
G 4 G
RO@ERT CA6RIN 3l CO)UNICAREA CU )ORDII.
Ca '$ fiecare s%#mB$E dau ! rai# %e la &ir!ul S. O. S. Para$!rmal. Trie: scris!rileE
$!#e: $umerele de #elef!$ la care #re&uie s su$ "iE mai alesE cerce#e: d!sarele cele mai
i$#eresa$#eE acelea %e$#ru care m *!i de%lasa la faa l!cului. -e da#a as#aE m a"#ea%# ! case#
*ide!. Ea a f!s# de%us de u$ !arecare R!&er# Ca*ri$E care "i1a lsa# "i car#ea de *i:i#E %e care
su$# scriseE cu "#ers#uri ce de$!# ! mare $er*!:i#a#eE urm#!arele cu*i$#e: H-ra/ d!m$uleE
aces#e ima/i$i m um%lu de s%aim. A" d!ri s "#iu care e %rerea dum$ea*!as#rOI Fa%#ul m
i$#ri/ "iE cum dis%u$ de %ui$ #im% li&erE %u$ imedia# case#a '$ ma/$e#!sc!%.
Tim% de cB#e*a mi$u#eE ecra$ul rmB$e $e/ru. ) '$#re& dac $u cum*a e ! fars.
-e!da#E a%are u$ fel de %a# r!#u$d "i al&. Ea se def!rmea: '$ce#E '$s!i# de u$ murmur
ciuda# "i surd. Cam du% u$ mi$u#E %a#a se mic"!rea: di$ ce '$ ce mai mul#E %B$ ce dis%are cu
#!#ul. O disc!$#i$ui#a#e a ima/i$iiE ra%idE dar f!ar#e *i:i&ilE m face s m /B$desc c e *!r&a
de u$ m!$#a=. -u% cB#e*a mi$u#eE a%are ! fi/ur al& "i sla& c!$#ura#. 2ura i se mi"c "i aud !
*!ce ca*er$!as:
G Nu1i fie #eamO 6reau s1i s%u$ d!ar c m sim# f!ar#e &i$e aiciO $ :iua '$ care
m *ei '$#Bl$iE *ei cu$!a"#e "i #u aceas# fericireO
)aca&ra %r!%a/a$d %e$#ru fericirile %aradisului m face s '$ele/ %e l!c ce re%re:i$#
aceas# '$re/is#rare *ide!O E *!r&a de ! #ra$sc!mu$icare: $!u *!ca&ul a s%iri#ismului m!der$
%e$#ru a defi$i relaia ca#!dic cu s%iri#ele.
Primul :iar care a fcu# u$ re%!r#a= ilus#ra# cu f!#!/rafii asu%ra aces#ui su&iec# la m!d
es#e 6. S. -. Case#a *i:i!$a# le fusese %re:e$#a# de %ri$#ele Fra$V!is @ru$eE u$ a%!s#!l f!ar#e
media#ic al aces#ei credi$e. $ f!#!/rafiiE se *edeau '$ c,i% clar %ers!a$e %re#i$s dis%ru#e dB$d
sfa#uri mem&ril!r *ii ai familiei l!r. Fra$V!is SiN/elE direc#!rul 6. S. -.1uluiE '$cercase la u$
m!me$# da# s m c!$*i$/ s *i:i#e: la&!ra#!rul *ide! F si#ua# la LuJem&!ur/ F u$de fuseser
reali:a#e '$re/is#rrile. -ar :adar$icE cci ade%ii aces#ei credi$e refu:aser ca#e/!ric !rice *i:i#
"i a f!r#i!ri %e aceea a u$ui ilu:i!$is# demis#ifica#!rL E*ide$#E a#i#udi$ea l!r $u era de $a#ur s
m '$#reasc '$ ideea u$ei reale c!mu$icri cu m!rii %ri$ i$#ermediul u$ui ma/$e#!sc!%.
Telef!$B$du1i lui R!&er# Ca*ri$E 'i %!*es#esc #!a#e aces#eaE ca s1l fac s '$elea/ &i$e
eJi/e$ele mele cu %ri*ire la c!$#r!lul ri/ur!s al c!$diiil!r de '$re/is#rare. I$#erl!cu#!rul meu
%are =e$a# "iE %B$ la sfBr"i#E 'mi mr#urise"#e c aceas# case# i1a f!s# '$credi$a# de u$ %rie#e$.
AmB$d!i fac %ar#e di$#r1u$ /ru% de cerce#are ce se !cu% de aces# su&iec#E /ru% ce se reu$e"#e cu
re/ulari#a#e %e$#ru a *i:i!$a re:ul#a#ul lucrril!r.
Te,$ica a%lica# mi se %are sim%l: $!a%#ea #Br:iuE cB$d ca$alele de #ele*i:iu$e '"i
'$ce#ea: emisiu$eaE ecra$ele de*e$i#e $e/re su$# '$re/is#ra#e. Fiecare *i$e la '$#ru$ire cu !
case# ce cu%ri$de m!$#a=ul ima/i$il!r %e care s%u$e c le1a *:u# a%rB$d '$ ceaa elec#r!$ic.
Aces# fel de a %r!ceda 'm%iedic !rice *erificareE '$ !ricare fa: a %r!cesului %u#B$d i$#er*e$i u$
#ruc. SauE %e$#ru *erificareE ar fi $e*!ie de ! ec,i% de c!$#r!l care s su%ra*e/,e:e %e fiecare
mem&ru al /ru%ului d!u:eci "i %a#ru de !re di$ d!u:eci "i %a#ru.
Re:er*el!r meleE R!&er# Ca*ri$ le !%u$e si$ceri#a#ea %rie#e$il!r si. Es#e u$ ar/ume$#
i$a#aca&il. Pe$#ru a1mi '$l#ura &$uielileE 'mi s%u$e c a %rimi# ! case# eJ#ra!rdi$arE %e care !
%!# *edea %e )arlW$e -ie#ric,E deceda# de curB$d. Es#e de ac!rd s mi1! ara#e. I$sis# s1i
'$#Bl$esc %rie#e$ii. Yadar$ic. mi s%u$e c ei i$ s1"i %s#re:e a$!$ima#ul. Pca#L 7!#rBm #!#u"i
s $e '$#Bl$im la mi$eE s%#mB$a urm#!are.
F!ar#e %u$c#ualE R!&er# Ca*ri$E u$ &r&a# '$al# "i &r&!sE *i$e la !ra ,!#rB#. mi s%u$e
c es#e de %r!fesie i$f!rma#icia$P fr al# %ream&ulE 'i cer *es#i#a case#E %e care ! s#rec!r '$ fa$#a
ma/$e#!sc!%ului. Tim% de cB#e*a mi$u#eE ecra$ul rmB$e $e/ru. -e!da#E '$*lui# '$#r1u$ ,al!u
de lumi$ al&as#r a%are f!ar#e clar ! fi/ur radi!as: )arlW$e -ie#ric,P es#e #B$r "i c,i%ul ei
seam$ cu celE %!%ulari:a# de ci$ema#!/rafE di$ *remea ei de /l!rie. $ce%e s *!r&easc cu !
*!ce calm "i des#ul de /ra*:
G )i1am re/si# aici frumuseea. Su$# mai ferici# decB# '$ #im%ul *ieii mele %e %mB$#.
S $u1i fie #eam de m!ar#ea #eres#r. E mi$u$a#E du%O
O%resc a%ara#ul "i1l %ri*esc %e R!&er# Ca*ri$ dre%# '$ !c,i:
G Fr s fiu u$ mare ci$efilE am recu$!scu# ! ima/i$e di$ '$/erul al&as#ru. Nu su$#
sc,im&a#e decB# *!cea "i cu*i$#ele.
-!m$ul Ca*ri$ $u %are descum%$i# "i %reci:ea::
G )1am /B$di# i eu la as#a. )arlW$e -ie#ric, a *ru# s $i se ara#e su& cea mai frum!as
'$fi"are a sa. Aces#a es#e %e$#ru ea "i cel mai &u$ mi=l!c de a se face u"!r recu$!scu#O
Ar/ume$#ul e i$a#aca&ilE c,iar dac escr!c,eria es#e %e$#ru mi$e e*ide$#. Pu$ di$ $!u
ma/$e#!sc!%ul '$ fu$ciu$e ca s *d ce urmea:E dar R!&er# Ca*ri$ face u$ /es# %e$#ru a1l
'$c,ide "i s%u$e c $u mai e $imic de *:u#. I$sis#. Nu se "#ie $ici!da#O
Urmea: ci$ci mi$u#e de ecra$ $e/ru. R!&er# Ca*ri$ %are $er*!sP %ri*e"#e la ceas. Su$#
de ac!rd c *a #re&ui s %u$em ca%# eJ%erie$eiP de!da#E %e ecra$E a%are ! silue# al& "i se
aude ! *!ce r/u"i#:
G @u$ :iuaE R!&er#E su$# euE &u$icul #uE 7e$ri Ca*ri$O Su$# #ris# c1mi *d casa
dis#rusE dar $u su$# su%ra# %e #i$e "i #e a"#e%#O AiciE *ei fi ferici#O -ar $u crede '$ %rie#e$ii #i
care c!mu$ic cu m!riiO Ei #ri"ea: "i #e '$"ealO Nu1i mai frec*e$#aO Adi!E R!&er#OL
S%ecialis#ul meu '$ #ra$sc!mu$icare es#e "!ca#. S1a fcu# al& ca *arul "i faa i1a '$creme$i#
'$#r1! /rimas de s#u%!are. i !fer u$ '$#ri#!r "i1l '$#re& care su$# m!#i*ele aces#ei s%aimeE de
*reme ce crede '$ #ra$sc!mu$icare. mi s%u$e c a *B$du# de curB$d casa %ri$#easc de la Iss<1
les1)!uli$eauJ u$ei s!cie#i im!&iliare care ! *a drBma ca s c!$s#ruiasc u$ mic im!&il. A
s#a# mul# %e /B$duri '$ai$#e de a ceda casa care 'i ami$#ea a#B#ea lucruri di$ c!%ilrie. 6!r&ele
&u$icului su 'l #ul&ur. $ !rice ca:E es#e ,!#rB# s $u mai frec*e$#e:e /ru%ul de s#udii ce se
!cu% cu #ra$sc!mu$icareaL Ne des%rim "i R!&er# %leac f!ar#e em!i!$a#.
Pe$#ru cele cB#e*a %re/#iri ce se im%u$eau '$ai$#ea *i:i#ei lui R!&er# Ca*ri$E !
s%#mB$ mi1a a=u$s di$ %li$. )1am masca# %u$B$du1mi ! %eruc "i $i"#e !c,elari mari "i m1am
dus s fac cerce#ri '$ car#ierul c!res%!$de$#ului meu. Nu mi1a f!s# /reu s cule/ cele cB#e*a
i$f!rmaii $ecesare. A%!i am reali:a# micul m!$#a=1mirac!l '$#r1u$ s#udi! *ide! u$de am !&iceiul
s lucre:. L!uisE elec#r!$is#ul de la S. O. S. Para$!rmalE mi1a m!$#a# i$s#alaia *ide! '$ a"a fel
'$cB#E cu a=u#!rul u$ui &u#!$ secre#E s %!# %u$e '$ fu$ciu$e u$ al d!ilea ma/$e#!sc!%E ascu$s.
EJis#a u$ si$/ur i$c!$*e$ie$#: cB$d R!&er# Ca*ri$ *a *i:i!$a di$ $!u case#a la el acasE mesa=ul
#ruca# $u *a mai a%reaO -ar '$ d!me$iul #ra$sc!mu$icriiE mul#e mis#ere mai di$uie '$cO
G 5 F -OA)NA )USSE 3I PO6ESTEA FER)EI @RNTUITE -E FANTO)E.
-e susE se aud *re! :ece l!*i#uri. Y/!m!#ul es#e '$&u"i# de /r!simea #a*a$uluiE dar fr
'$d!ial e *!r&a de u$ fe$!me$ real. ) re%ed s%re scara de lem$ si#ua# '$ fu$dul sufra/eriei "i
urc #re%#ele d!u cB#e d!u. A=u$/ '$ camera d!am$ei )usse. Nu1i $ime$i. -esc,id dula%urile.
Nimic. Trec '$ camera d!icei sale "i fac acelea"i cerce#ri. Nici aici $u desc!%r $imic. ) '$#!rc
'$curca# "i /B$di#!r. -!am$a )usseE a"e:a# la masE '"i i$e ca%ul '$ mBi$i "i %are f!ar#e
#ul&ura# de aces# fe$!me$ s!$!r ce $u are $ici ! eJ%licaie.
Aceas# femeie sim%a#icE de *re! ci$ci:eci de a$iE 'mi s%u$e c ferma 'i d mul# de lucru
"i c $u are $e*!ie de ! su%rare su%lime$#ar. Ea $u crede '$ fa$#!meE dar :/!m!#ele as#ea su$#
%rea $eli$i"#i#!are. Nu mai "#ie ce s cread "iE '$ urma u$ui re%!r#a= #ele*i:a# ce %re:e$#a
cerce#rile mele cu %ri*ire la su&iec#e c!$sidera#e %ara$!rmaleE s1a ,!#rB# s ia le/#ura cu mi$e.
$c $u1i *i$e s cread c m *ede acas la ea. -eclar c es#e cu a#B# mai mulumi# cu cB#E
acumE am au:i# "i eu faim!asele :/!m!#e care1i %r!duc a#B#a #eam. E li$i"#i# cel %ui$ '$#r1!
%ri*i$: $u *a #rece '$ !c,ii mei dre%# ! $e&u$.
-e la '$ce%erea ac#i*i#ii ser*iciului S. O. S. Para$!rmalE la ParisE es#e %rima da# cB$dE
de%lasB$du1m '$ l!curile des%re care se s%u$e c su$# &B$#ui#e de fa$#!meE c!$s#a# reali#a#ea
fe$!me$ului a$u$a#. -i$ :ecile de a%eluri ce *!r&esc des%re fa$#!me "i %!l#er/ei"#i F #erme$
c!$sacra# %e$#ru a defi$i s%iri#ele ce *i$ s $e #ul&ure li$i"#eaE d!ar "ase $i s1au %ru# dem$e de
cre:are. $ ca:ul %rimel!r ci$ciE '$ ciuda *i:i#el!r $!as#re %relu$/i#e "i a f!l!sirii u$!r a%ara#e
s!fis#ica#e de c!$#r!lE c!la&!ra#!rii mei "i cu mi$e $u am *:u# "i $u am au:i# $imic a$!rmal. -e
aceeaE cB$d d!am$a )usse mi1a %r!%us s *i$ s1i cerce#e: ferma u$de se %r!duceauE du%
s%usele saleE :/!m!#e ciuda#e "i de%lasri i$eJ%lica&ile de !&iec#eE '$#rea/a mea ec,i% a emis
a$umi#e '$d!ieli. Am %r!fi#a# #!#u"i de ! de%lasare la C,B#eaur!uJ %e$#ru a #rece %ri$ sa#ul
6ille$eu*e "i a '$cerca s fac ! *i:i# %e $ea"#e%#a#e la ferma &B$#ui# de fa$#!me.
$ #im% ce &ia#a femeie '"i re*i$e di$ em!ieE 'i %u$ cB#e*a '$#re&ri. mi s%u$e c #rie"#e
aici cu Nic!leE fiica saE %leca# '$ acea dimi$ea s lucre:e '$ !ra". La ferm mai l!cuie"#e "i u$
ra$ &#rB$E ce s1a dus la cBm% '$c di$ :!ri. -!am$a )usse es#e *du*E s!ul ei a muri# '$
Al/eria "i ea "i1a crescu# fiica si$/urE cu a=u#!rul *e$i#uril!r de la ferm "i a %e$siei de *du*
de r:&!i. Im%resi!$a# de si$ceri#a#ea "i de cura=ul aces#ei femeiE 'i f/duiesc c *!i re*e$i la
sfBr"i#ul s%#mB$ii urm#!are cu #!# ec,i%ame$#ul $ecesar %e$#ru ! cerce#are ri/ur!as.
$#!rs la ParisE #rec %e la &ir!ul S. O. S. Para$!rmal %e$#ru a 'm%rumu#a de aici
ma/$e#!f!a$ele "i camerele *ide! $ecesareE i$B$d seamaE la ale/erea l!rE de sfa#urile lui L!uiseE
elec#r!$is#ul /ru%ului. i eJ%lic s#ra#e/ia mea lui Arle##eE secre#ara $!as#r. Ea $u $umai c $u
es#e sur%ri$s de :/!m!#ele %r!duse de fa$#!meE ci %are c,iar ferici# c m *ede a#B# de
im%resi!$a#. E de $ecre:u#E %r!%ria mea c!la&!ra#!are *isea: la fe$!me$e %ara$!rmaleL 3#iu c i
se '$#Bm%l s /,iceasc '$ cri u$!r %rie#e$i. Se =!ac sau s%er cu ade*ra# c %!a#e /,ici
*ii#!rulM Cred c la eaE ca la muli aliiE es#e *!r&a de ! e*adare di$ *iaa de ru#i$ "i di$
im%laca&ilele /ri=i ma#eriale :il$ice.
SBm&#a urm#!areE %e la !ra u$s%re:eceE s!sesc la ferma d!am$ei )usse. Su$# %rimi# de
Nic!leE fiica s#%B$eiE ! su%er& #B$r &l!$d "i cu !c,ii al&a"#ri. Ea 'i ara#E de '$da#E mul#
sim%a#ie lui S<l*ai$E c!la&!ra#!rul "i %rie#e$ul meuE care $u mai re/re# c "i1a c!$sacra# \eeA1
e$d1ul fa$#!mel!r.
$ #im% ce S<l*ai$ "i Nic!le sc!# ma#erialul di$ ma"i$E eu i$#ru '$ casE u$de ! /sesc %e
d!am$a )usse dB$d i$s#ruciu$i lui EmileE u$ &r&a# de *re! "ai:eci de a$iE '$al#E adus de s%a#e "i
cu !&ra:ul ars de s!are. Emile m salu# re%ede "i %leacP *!i afla mai #Br:iu c s1a dus '$ !ra"E
%e$#ru ! :iE s%re a face cB#e*a curse "i a1"i *i:i#a familia.
-!am$a )usse 'mi s%u$e c "i '$ al#e seri a au:i# :/!m!#e i$eJ%lica&ile. mi ara# cu
de/e#ul u$ mic #a&l!u ce c:use de %e %ere#e '$ #im% ce ea %ri*ea la #ele*i:!rP #a&l!ul a f!s# lsa#
ac!l! u$de c:use ca s %!# c!$s#a#a fe$!me$ul. Cerce#e: l!curile. Cuiul es#e i$#ac#E sf!araE fiJa#
%e s%a#ele rameiE %are s!lid. Pe %ere#ele de cul!are desc,is remarc #!#u"iE c,iar su& cuiE !
u"!ar urm ce$u"ie de f!rma u$ui e*a$#ai '$#!rs. Oare aceas#a %!a#e fi ! %is#M 6!m *edea.
Pu$ '$ fu$ciu$e a%ara#ele de c!$#r!l. $ '$c%erile de sus a%ri$d d!u camere *ide! cu
ra:e i$frar!"iiE ca%a&ile s se decla$"e:e la cel mai mic :/!m!#. La %ar#erE i$s#ale: d!u
ma/$e#!f!a$e de '$al# #e,$!l!/ie ce fu$ci!$ea: c!$s#a$#.
Orele #rec. Nu se '$#Bm%l $imic. Pr!fi# de aces# r/a: ca s eJ%l!re: 'm%re=urimile
fermeiE s s!$de: :idurile "i s desc!%r urmeleO Pe scur#E s1! fac %e de#ec#i*ul. S<l*ai$ afl cu
%rere de ru c Nic!le es#e l!/!di#. El *i$e s1mi s%u$ c d!m$i"!ara )usse $u crede '$
fa$#!meP ea e de %rere c mama sa es#e %ui$ $e*r!:a# de la m!ar#ea s!ului ei "i c se
au#!su/es#i!$ea: c defu$c#ul *i$e "i1"i ma$ifes# %re:e$a '$ aces# m!d :/!m!#!s.
SearaE d!am$a )usse $e !fer ! mas sa*ur!as. mi %lace mul# &uc#ria r$eascE
sim%l "i f!l!si$d %r!duse $a#urale. -u% cum $i se s%u$eE de%lasrile de !&iec#e "i l!*i#urile
mis#eri!ase se %r!duc cu re/ulari#a#e '$#re !rele $!u "i :ece. -e aceeaE masa luB$d sfBr"i# %e la
!ra !%# "i =um#a#eE $e ,!#rBm s a"#e%#m cu r&dare "i '$ cea mBi mare li$i"#e. )i$u#ele #recO
-!am$a )usse #ric!#ea: u$ %ul!*er /al&e$ "i fiica ei ci#e"#e ! re*is#E s%ri=i$i$du1se cu c!a#ele
%e mas. $ faa eiE S<l*ai$ se %reface c ci#e"#e ! car#e sc!as di$#r1! mic &i&li!#ecE dar !
m$B$c di$ !c,i %e frum!asa Nic!le. Iar eu m /B$desc la aceas# ciuda# si#uaie. CB# #im%
%ierdu# cu crearea ser*iciului S. O. S. Para$!rmalL 6i$ su#e de a%eluri #elef!$ice '$ care $i se cere
adresa u$ei Hade*ra#eI /,ici#!are sau a u$ui Hau#e$#icI *i$dec#!r. -esi/urE mesa=ul $!s#ru
demis#ifica#!r a f!s# %r!s# rece%i!$a#. 3i #!#u"iE mi se %are ci$s#i# s1mi c!$#i$ui aciu$ea.
-!*ada: aceas# ferm. -ac ar %u#ea fi '$re/is#ra# %e *ide! u$ fe$!me$ %ara$!rmal ar fi ! mare
%remierL -esi/urE $u ar fi eJclus ! %!si&il escr!c,erieE dar cel %ui$ s1ar *edea ce*aO
@ruscE su$# #re:i# di$ re*erie de $i"#e l!*i#uri da#e '$#r1! u" de la %rimul e#a=.
A%r!Jima#i* :ece l!*i#uri. Pri*esc ceasul: es#e !ra $!u "i %a#ru:eci "i "a%#e de mi$u#e. R!#i$du1
mi %ri*irea de =ur1'm%re=urul meuE %B$desc cea mai mic mi"care. Nu a%uc &i$e s *d cum se
cla#i$ u$ *as de %!rela$ a"e:a# %e &ufe#E c aces#a cade %e =!sE s%r/B$du1se '$ mii de ci!&uri.
-!am$a )usse i%E ! li$i"#esc "i 'i %!ru$cescE ca "i fiicei saleE s $u se mi"#e. i cer lui S<l*ai$
s le su%ra*e/,e:e a#e$# "i m re%ed %e scar. La e#a=E a"a cum &$uiamE $u1i $ime$i. O%resc cele
d!u camere *ide!E dau &e$:ile '$a%!i "i le *i:i!$e:. Se aud clar l!*i#urileE dar $u se *ede $imic.
C!&!r di$ $!u '$ sufra/erie "iE de!da#E am ! i$#uiie.
G Nic!leE *i$! s *e:i ce*a '$ camera #aO
Nic!le rmB$e $emi"ca#E ca "i cum $u m1ar fi au:i#. ) a%r!%ii de eaE ! %ri*esc dre%# '$
!c,i "i i$sis#:
G Ridic1#e "i urc '$ai$#ea meaE es#e a&s!lu# $e*!ieO
Ea se su%u$e cu '$ce#i$eal. )ama ei $e urmre"#e cu %ri*irea "i %are #ul&ura#. O
li$i"#esc cu u$ /es# "i 'i cer s $e a"#e%#e. CB$d i$#rm '$ camerE !&ser* c Nic!le i$e %um$ul
s#B$/ '$c,is. Pre/#esc %e $e!&ser*a#eE '$ &u:u$arul dre%#E u$ mic a%ara# ce %r!duce =er&e de
scB$#eiE a%ara# %e care1l iau adese!ri cu mi$e '$ aseme$ea !ca:ii. i cer lui Nic!leE cu /las &lB$dE
s '$#i$d &raele '$ai$#e ca s1mi s%u$ dac sim#e "i ea elec#rici#a#ea s#a#ic di$ '$c%ere. Ea
ridic &raele cu #eam. Fac ! mic mi"care ra%id su& &raul ei s#B$/ "i scB$#eile i:&uc$esc.
Nic!le #resare "iE '$ sfBr"i#E '"i desc,ide %um$ul s#B$/. Pe =!s cade u$ /,em de fire $e/re. Ia#
d!*ada '$"el#!riei. Nic!le i:&uc$e"#e '$ ,!,!#e de %lB$s. m%i$/ u"a cu discreieE %e$#ru ca
mama ei s $u $e aud. $ #im% ce ! li$i"#escE m /B$desc la de#aliile #e,$ice ale #rucului. Urma
%e care ! !&ser*asem cu %ui$ #im% '$ai$#e su& cuiul #a&l!ului 'mi su/erase f!l!sirea u$ui fir
u#ili:a# %e$#ru a s#rica u$ ec,ili&ru %recar &i$e %re/#i# di$ai$#e. Era de1a=u$s caE a%!iE s #ra/i
firulE %e$#ru ca d!*e:ile '$"elciu$ii s dis%ar "i s fie '$l#ura#e. $ ca:ul *asuluiE firul #re&uia s
'$c!$=!are de mai mul#e !ri &a:a luiE s #reac %ri$ s%a#ele &ufe#uluiE s se desf"!are de1a lu$/ul
%ere#elui "iE '$ai$#e de1a a=u$/e su& masE '$ mB$a s#B$/ a Nic!leiE s dea '$c!$=ur u$ei *ec,i
%e$dule. Nic!le %u#ea s #ra/ u"!r firul %B$ cB$d !&iec#ul cdea "i a%!i s1l recu%ere:e '$
'$#re/ime. @$uiam c $u a*usese #im% s aru$ce firulE #emB$du1se c m *!i ui#a %e =!sE ea 'l
%s#rase '$ mB$.
Nic!leE *:B$d c m %!r# %rie#e$!sE se mai li$i"#e"#e. Es#e /a#a s1mi de:*luie #!#ul dac
$u1i s%u$ $imic mamei ei. i f/duiesc. -esc,id u"a %e$#ru cB#e*a secu$de "i ! li$i"#esc %e
d!am$a )usseE creia 'i s%u$ d!ar c mai am '$c $e*!ie de Nic!leE ca s %ri$d fa$#!maO
-u% ce1am '$c,is u"aE Nic!le 'mi s%u$e c l!/!d$icul eiE Re$eE %e care l1a '$#Bl$i# %e
#im%ul *aca$ei '$ Camar/ueE la $i"#e *eri '$de%r#aiE es#e medic la )!$#%ellier. Ea $u mai
su%!r# *iaa de la fermE dar '$ acela"i #im% $u %!a#e s se 'm%ace cu /B$dul de a1"i %rsi
mama. Ideea casei &B$#ui#e de fa$#!me i1a *e$i# du% ce a ci#i# '$#r1! re*is# u$ ar#ic!l %e aceas#
#em. S1a /B$di# cE dac mama eiE #ul&ura# de aces#e ma$ifes#ri i$eJ%lica&ileE *a fi cu%ri$s de
#eamE se *a ,!#r' s *B$d ferma "i s mear/ cu ea la #B$rul medic di$ )!$#%ellier. $ ceea
ce1l %ri*e"#e %e EmileE el ! "#ie %e Nic!le de cB$d s1a $scu#. Afeciu$ea lui %e$#ru Nic!le es#e
a#B# de mare '$cB# e /a#a sa fac !rice de dra/ul ei. )ai ales c "i el ar *rea s %rseasc l!cul "i
s ias la %e$sieE dar $u '$dr:$e"#e s ! lase %e d!am$a )usse si$/ur '$ aceas# ferm care cere
a#B#a mu$c. El i1a de:*lui# lui Nic!le l!cul #ai$ic di$ fu$dul dula%ului di$ %ere#e afla# '$
'$c%erea de la e#a=: ! u" camufla# ce duce '$#r1! cmru u$de se ascu$deau cei di$
Re:is#e$ '$ #im%ul r:&!iului. -e aiciE %ri$#r1u$ c!rid!r '$/us#E se a=u$/ea '$ ma/a:ia di$
s%a#ele caseiP aceas# ie"ire es#e ascu$s de mul# *reme de $i"#e &u#!aie "i de cli de fB$. La
!rele ,!#rB#e de Nic!leE Emile *e$ea '$ '$c%ereE mer/B$d cu %a"i a%sai "i dis%rea %ri$ ie"irea
cea #ai$ic. $ seara as#aE el a %r!ceda# al#fel. 3#ii$d de m!$#area camerel!r *ide!E a rmas '$
dula%ul di$ %ere#e "i s1a mulumi# s &a# '$ u".
$ faa i$#eli/e$ei Tcam dia&!liceU a lui Nic!leE a %asiu$ii sale em!i!$ale %e$#ru Re$NE a
c!m%lici#ii ei a%r!a%e filiale cu Emile "i a felului '$ care era cB# %e ce s m '$"eleE ,!#rBrea
mea e lua#. O *!i a=u#a. NuE $u1i *!i de:*lui mamei ei ade*rul. Su$# c!$*i$s c %r!cedB$d
as#fel ! *!i scu#i %e d!am$a )usse de ! &#rB$ee s!li#ar '$ aceas# ferm i:!la#. i s%u$
Nic!lei i$#e$ia mea "i ea 'mi mulume"#e cu ! cldur em!i!$a$#. i dau ! &a#is# de ,Br#ie ca
s1"i "#ear/ lacrimile "i c!&!rBm la %ar#er.
Im%r!*i:e: '$ faa d!am$ei )usse u$ discurs '$fric!"#!r des%re aces# ca: '$ careE cu
ade*ra#E es#e *!r&a de s#afii. i s%u$ c fa:a cea mai %rime=di!as *a urma. S<l*ai$ :/Bie"#e $i"#e
!c,i '$ faa aces#ui discurs sclda# '$#r1u$ s!s %ara$!rmal. i adrese: cB#e*a !c,eade discre#eE
%e$#ru a1l li$i"#i. -!am$a )usse %are /a#a s1"i re!r/a$i:e:e *iaa.
G Pe$#ru mi$e "i fiica mea $u1i /ra*. N!i am %u#ea s #rim '$ SudE as#a 'l *a face ferici#
%e Re$N. E u$ !m #are cumsecade. -ar ce *a face Emile fr $!iM
Ca '$#r1u$ *!de*il &i$e fcu#E &#rB$ul i$#r '$ acel m!me$# '$ '$c%ere T%!a#e ascul#a la
u"OU. Nic!le 'l '$#rea&:
G EmileE ce *ei face dac $!i %rsim fermaM
Emile surBde. A '$eles #!#ul. Rs%u$de %lacid:
G ) *!i duce la $e%!ii meiE la C,B#eaur!uJ. i iu&esc f!ar#e mul# "i ei m a"#ea%# cu
mare dra/.
T!a# lumea e de ac!rd. S<l*ai$ m a=u# s1mi s#rB$/ a%ara#ele ceE '$c ! da#E s1au
d!*edi# $ef!l!si#!are. -u% u$ cldur!s rmas &u$E %!r$im la drum.
La a%ariia aces#ei criE d!am$a )usse *a afla ade*rul: '$"el#!ria lui Nic!leE
c!m%lici#a#ea lui Emile "i eJ%licaiile mele mi$ci$!ase. -ar su$# c!$*i$s c $u1mi *a %ur#a %icE
fii$dc "#iu de la fiica eiE acum cs#!ri#E c se sim#e ferici# '$ casa /i$erelui. -e al#felE c,iar
Nic!le care1mi ddea *e"#i di$ cB$d '$ cB$d %ri$ #elef!$ m1a '$dem$a# s scriu aceas# %!*es#e.
Secre#ul '$c $emr#urisi# ! a%as %e c!$"#ii$. P!*es#irea mea *a fi cel mai &u$ mi=l!c de a1i
de:*lui #!#ul d!am$ei )usse. Ea *a '$ele/e c fericirea ei %ers!$al ca "i cea a fiicei sale se
da#!rea: u$ui mic mirac!l: cel al fermei *i:i#a#e de fa$#!me.
G 8 G
@ASSA) 3I APARIDIA UNT-ELE)NULUI SFRNT.
Casa lui )ic,el )er,e=E !m de afaceri siria$E es#e de u$ #im% #ea#rul u$ui mirac!l care1i
a#ra/e "i 'i fasci$ea: %e cei ce cred '$ mirac!le "i %e =ur$ali"#ii di$ lumea '$#rea/. Fc#!rul de
mirac!le es#e @assam AssafE u$ a$/a=a# al d!m$ului )er,e=. Cu ! '$fi"are &lB$d "i
&i$e*!i#!areE @assam %rime"#e as#:i d!i :iari"#i de la Fra$ce PresseE '$ faa cr!ra se %re/#e"#e
s refac mirac!lul. )ai '$#Bi 'i i$*i# %e !as%ei s1i cerce#e:e mBi$ile: $imic $u %are sus%ec#.
A%!i le cere s s#r&a# s%ai!sul sal!$ al casei %B$ la %rimele #re%#e ale u$ei scri i$#eri!are '$
s%iral. Aici se descalE le s%u$e cel!r d!i :iari"#i s fac la fel "i s1l urme:e %e scar.
La =um#a#ea scriiE #!i #rei %#ru$d '$#r1! ca%el mi$uscul. @assam '$/e$u$c,ea: '$
faa u$ei s#a#ui a Feci!arei "i se r!a/E cu mBi$ile 'm%reu$a#e. Cei d!i :iari"#i res%ec# cu
sfi$e$ie li$i"#ea di$ ca%el. -u% *re! #rei mi$u#eE @assam '"i '$de%r#ea: mBi$ile "i '"i ara#
%alma drea%#. Ea s#rluce"#e. Es#e sem$ul c as#:i Feci!ara *a rs%u$de di$ $!u ru/ii fidelului
ei su%us. A%!i @assam '"i 'm%reu$ea: mBi$ile di$ $!u. )ai #rec '$c d!u mi$u#e. @assam '"i
ara# amB$d!u %almele: ele su$# ac!%eri#e cu u$#delem$ sfB$#. U$ul di$#re :iari"#i cule/e cB#e*a
%ic#uri '$#r1! e%ru&e# adus '$ aces# sc!%. Ca "i '$ ca:ul mirac!lului %recede$#E se *a c!$s#a#a
du% a$ali: c e u$#delem$ de msli$e.
U$ul di$#re :iari"#ii ce su$# mar#!ri la sce$ 'mi face aceas# scur# rela#are cu du&lul sc!%
de a m i$f!rma asu%ra de#aliil!r i$credi&ilului fe$!me$ "i de a m c!$*i$/e s *i$ s asis# la elE
cu &i$ecu$!scu#ul meu !c,i cri#ic. i adrese: ci$ci:eci de '$#re&ri %ri*i#!are la c!$diiile fi:ice "i
%si,!l!/ice ce %reced a%ariia u$#delem$ului. $ lumi$a %reci:ril!r saleE '$dr:$esc s %u$
dia/$!s#icul. -u% %rerea mea e ! escr!c,erie. -e al#felE fe$!me$ul secre#arii ma/ice a uleiului
sfB$# es#e cu$!scu# '$ Orie$#ul )i=l!ciuE u$de am a*u# %rile=ul s m c!$fru$# cu el '$ d!u
rB$duri. Escr!c,eria era e*ide$# '$ amB$d!u ca:urile.
Primesc s =!c r!lul de Hc!$#r!l!rIE c!$s#rui$d ! '$#rea/ #e!rie des%re #rucul f!l!si#.
Yiaris#ul 'mi s%u$e cE '$ afar de mi$eE *!r mai fi "i ali mar#!ri %ri$#re care u$ Hsu%ra*e/,e#!rI.
Nu1i mai rmB$e decB# s !&i$ %ermisiu$ea s#%B$ului casei: )ic,el )er,e=. Aces#a %u$e
cB#e*a c!$diii de de#aliuE f!ar#e acce%#a&ileE a"a c #!a# lumea cade de ac!rd s $e '$#Bl$im '$
:iua fiJa#.
$ :iua s#a&ili#E m '$#Bl$esc cu ! mic ec,i% f!rma# di$ c!res%!$de$#ul meu de la A.
F. P.E u$ f!#!/raf de la Fra$ce1S!irE d!i medici e$d!cri$!l!/iE dr. Le&la$c de la s%i#alul Sai$#1
L!uis "i dr. Yimmerma$ de la 7]#el1-ieuE %recum "i -!mi$iQue P!lle#E u$ Hsu%ra*e/,e#!rI
c,ema#E a"a cum se cu*i$eE c,iar de d!m$ul )er,e=. -u% ce se fac %re:e$#rileE $e '$dre%#m
'm%reu$ s%re su%er&a cas u$de are l!c ciuda#ul fe$!me$. A%recie: c!$"#ii$a %r!fesi!$al a
:iari"#il!r care au ceru# s fie de fa d!i e$d!cri$!l!/iE dar 'i %re*i$ cE du% %rerea meaE
!ri/i$ea uleiului $u are $ici ! le/#ur cu *re! %ar#iculari#a#e fi:i!l!/ic $e!&i"$ui#. -e al#fel
medicii su$# de aceea"i %rere cu mi$e "i %reci:ea: cE '$ i%!#e:a c mBi$ile ar %r!duce cu
ade*ra# u$ uleiE la a$ali: ar #re&ui s se desc!%ere '$ el urme de celule "i de sB$/e !me$escE
lucru ce $u s1a '$#Bm%la# $ici!da# %B$ acum.
Su$#em '$#Bm%i$ai de cBi*a &r&ai. >udecB$d du% '$fi"area l!r muscul!as "i mai
ales du% fa%#ul c %!ar# '$ c,i% des#ul de !s#e$#a#i* ! arm ce se *ede de su& *es#E deduc c
su$# !ame$i de %a:.
Su$#em i$#r!du"i f!ar#e %!li#ic!s '$#r1u$ mic sal!$ u$de d!m$ul )er,e= $e %rime"#eE
'$s!i# de u$ $ecu$!scu# %e care $i1l %re:i$# ca fu$d a*!ca#ul su %ers!$al. S#%B$ul caseiE u$
!m =!*ial "i c!r%!le$#E se ara# %li$ de ama&ili#a#e. Ne !fer &u#uri "i a%!i 'mi '$#i$de ! f!aie de
,Br#ie dac#il!/rafia#E cerB$du1mi s ! sem$e:. O ci#esc cu a#e$ie. $ ,Br#ie se s#i%ulea: c am
*e$i# %e$#ru a c!$s#a#a c $u1i *!r&a de $ici u$ #ruc "i c m a$/a=e: s $u1l ,i%$!#i:e: %e
@assam. -u% ! scur# discuieE d!m$ul )er,e= "i a*!ca#ul su acce%# rec#ificrile mele. -eclar
c *i$ s *d dac $u cum*a e *!r&a de *reu$ #ruc "i cE $e%rac#icB$d ,i%$!:aE m a$/a=e: cu
dra/ i$im s $u ! u#ili:e:L 3i sem$e:. A%!i #recem '$ sal!$ul cel mare.
Ca s u"ure: '$ele/erea !%eraiu$il!r ce au urma#E #re&uie s fac ! sumar descriere a
l!cului. $c%erea mare '$ care $e aflm es#e dre%#u$/,iular. U$a di$ la#uri are feres#re ac!%eri#e
cu dra%erii /rele. La u$ ca%# se /se"#e ! mic a$eJ '$ care su$# #!ale#ele "i la*a&!ulE iar la
cellal# ca%# se afl scara ce duce la ca%el. $ sal!$ su$# adu$a#e *re! d!u:eci de %ers!a$eP $!i
su$#em %re:e$#ai dre%# %rie#e$i ai familiei. Pri$#re cei de fa se afl ! clu/riE ci$ci1"ase
&r&ai '$armai F /arda de c!r% F "i cBi*a credi$ci!"iE ce murmur ru/ciu$iE cu m#$iile '$
mB$.
Trecem '$ sala de &aie. -u% ce @assam se de:&racE medicii 'l eJami$ea: a#e$# "i
c!$s#a# c sis#emul su /a$/li!$ar es#e $!rmal. A%!i @assam '"i %u$e di$ $!u cma"aE
%a$#al!$ii "i %a$#!fii. Ne mai ara# '$c ! da# mBi$ileE du% care i$#rm '$ sal!$. @assam '"i i$e
&raele '$#i$seE cu %almele '$ susE ca %e$#ru a $e asi/ura c $u #re&uie s $e #emem de escr!c,erie.
A=u$s lB$/ scara ce duce la ca%elE se !%re"#eE se '$#!arce s%re $!i "i1l a"#ea%# %e
d!m$ul )er,e= care *i$e "i s%u$e cE '$ ca%el fii$d f!ar#e %ui$ l!cE $u %!# i$#ra mai mul# de
ci$ci %ers!a$e. 7!#rBm s urce la e#a= Hsu%ra*e/,e#!rulIE :iaris#ulE u$ medicE f!#!/raful "i cu
mi$e. @assam $e %reci:ea: '$ e$/le:e"#e cE '$ai$#e de a urca scaraE #re&uie s $e sc!a#em
'$clrile. $ m!me$#ul cB$d se %re/#ea s1"i sc!a# al d!ilea %a$#!fE se s%ri=i$i u"!r cu mB$a
s#B$/ de cla*ia#ura u$ui %ia$ cu c!ad. Pri$ mi$#e 'mi #rece u$ /B$d: %!a#e c @assam #ri"ea:
c,iar '$ai$#e de '$ce%u#ul ru/ciu$iiE '$#r1u$ m!me$# ca aces#aE cB$d $ime$i $u se /B$de"#e '$c
s1l sus%ec#e:eO @$uielile mele crescE cci @assam '"i ridic &raele cu ! mi"care $efireasc
%ri$ care '"i ascu$de %almele mBi$il!r. )i"carea $efii$d des#ul de ra%idE %e mar/i$ea %almei de
la mB$a1i s#B$/ :resc ! s#rlucire a$!rmal. C!mi#E %e l!cE ! &lasfemieE cB$d a%are$# $u se
%r!dusese '$c $imicE cB$d mai mul#e %ers!a$e se ru/au cu *!ce #are "i cB$d $ime$i '$ afar de
mi$e $u !&ser*ase acea mi"care ec,i*!cE '$#reru% cerem!$ialul s#ri/B$d: HO%riiLI
T!i m %ri*esc mirai la culme. Urmarea se desf"!ar f!ar#e re%ede. @assam s#
$emi"ca# "i i$eE '$ c!$#i$uareE &raele ridica#e. i cer s $e ara#e %alma mBi$ii s#B$/i. Se face c
$u '$ele/e. l c!$sul# di$ %ri*ire %e d!m$ul )er,e=. Aces#aE cu%ri$s de furieE m '$#rea& de ce
$u a"#e%# %ui$. I$sis#. -!m$ul )er,e= '$=ur '$ ara&E $u '$ele/ $imicE dar %!a#e c1i mai &i$e
a"a. @assam '"i desface ci$/#!area "i '"i las '$ =!s %a$#al!$iiE "#er/B$du1"i de ei %alma s#B$/.
-!m$ul )er,e= $e s%u$e c %r!#e=a#ul su $u a ascu$s $imic "i c %u#em s1l c!$#r!lm. Rs%u$d
c $u1l &$uiesc c ar fi ascu$s *reu$ !&iec# '$ cu#ele %a$#al!$il!r. -!m$ul )er,e= 'i *!r&e"#e lui
@assam '$ ara&. -!i &iei di$ /arda de c!r% se ui# la mi$e cu a#e$ie "i du"m$ie. 2a:da
$!as#r m '$#rea& dac '$dr:$esc s sus%ec#e: de escr!c,erie %e u$ul di$#re fidelii lui slu=&a"i.
Eu 'i rs%u$d c daE dar adau/ cE fr '$d!ialE !mul lui face #!# ce %!a#e %e$#ru a1"i slu=i
s#%B$ul '$ $!&ilul sc!% de a aduce %acea %e %mB$#E m!&ili:B$d &u$*!i$a seme$il!r si.
-iscursul meu im%r!*i:a# %are s1l li$i"#easc '$#r1! !arecare msur %e )er,e=E care 'mi
cere s1mi %reci:e: &$uielile. i *!r&esc des%re mB$a %e care @assam a %us1! %e %ia$E des%re
lucirea ulei!asO -!m$ul )er,e= %are f!ar#e mira# "i1mi %r!%u$e s cerce#e: #!#ul: %ia$ulE
,ai$eleE mB$a Hfc#!rului de mirac!leI. -ar la ce1ar mai f!l!siM $ #im%ul al#ercaiei '$ '$c%ere
a f!s# u$ aseme$ea du1#e1*i$! '$cB# su$# c!$*i$s c acum $u *!i mai /si $icieri $imic sus%ec#.
Pr!%u$ al# s!luieE care ar %u#ea s1mi '$de%r#e:e &$uielile: s refacem eJ%erie$a. -e
da#a as#a sc!# eu '$sumi %a$#!fii di$ %ici!arele lui @assam "i cer s urc scara '$ai$#ea luiE
mer/B$d de1a1$d!aseleaE '$ a"a fel '$cB# s1i %!# *edea #!# #im%ul %almele mBi$il!r. $ aces# felE
!rice %!si&ili#a#e de '$"el#!rie es#e '$l#ura#.
@assam se r!a/. Nu se '$#Bm%l $imic. Palmele 'i rmB$ usca#eE c!&!rBm scara. -!m$ul
)er,e= es#e dece%i!$a#. Clu/ria $e %r!%u$e s i$#er*i$ cu %u#erea ru/ciu$il!r sale "i s
facem ! $!u '$cercare. Ne urcm '$ ca%el. Su%ra*e/,e: cu a#e$ie mBi$ile lui @assamP 'i
urmresc fiecare /es#.
@assam '"i s%u$e '$ "!a%# ru/ciu$ea. Clu/riaE '$/e$u$c,ea# '$ s%a#ele luiE se r!a/
Feci!arei cu /las #are. A"#e%#m. -u% cB#e*a mi$u#eE @assam '"i a%r!%ie ca%ul de mBi$ile1i
'm%reu$a#eE a%!i le '$de%r#ea: "i '"i s%ri=i$ fru$#ea %e %alme '$#r1u$ ela$ de credi$. A#ra/
a#e$ia :iaris#uluiE medicului "i Hsu%ra*e/,e#!ruluiI asu%ra acelei mi"criO Li%si# de simul
ridic!luluiE @assam $e ara# %almele ume:i#e de sud!area de %e fru$#e. )edicul le a#i$/e "i
c!$s#a# c e *!r&a de sud!are "i $u de u$#delem$. Clu/ria $e s#r%u$/e cu %ri*irea.
C!&!rBm '$ sal!$ "i @assamE #riumf#!rE #rece %e la #!i i$*i#aiiE ar#B$du1"i mBi$ile ce
s#rlucesc u"!rL U$ii $u e:i# s s%u$ c mirac!lul a a*u# l!c "i ru/ciu$ile de*i$ "i mai
fier&i$i. P!#!lesc aces# e$#u:iasm /r&i# "i ar# c mBi$ile lui @assam lucesc d!ar di$ %rici$a
sud!rii de %e fru$#e. Clu/ria m '$#reru%e "i =ur '$ faa #u#ur!r c @assam $u "i1a a#i$s
$ici!da# fru$#ea cu mBi$ile '$ #im%ul ru/ciu$ii. T!i mar#!rii *e$ii cu mi$e '$ ca%el su$# uluii
de u$ aseme$ea #u%eu. Nu e:i# s adrese: clu/riei cB#e*a *!r&e de d!=a$E s%u$B$du1i c mi$#e
'$ faa a %a#ru mar#!riO -!m$ul )er,e= e$er*a# %r!%u$e ! $!u '$cercareE la care *a *e$i "i elE
%e$#ru caE %ri$ s#area sa de recule/ereE s s%ri=i$e ru/ile lui @assam.
Ne ducem '$c ! da# '$ ca%el. @assam F %e care1l su%ra*e/,e: #!# #im%ul cu a#e$ie F
'$/e$u$c,ea: "i reci#E cu *!ce sc:u#E ! ru/ciu$e. $ s%a#ele luiE '$ %ici!areE d!m$ul )er,e=
se r!a/ "i el. -u% ci$ci mi$u#eE #!# $imic. $ sfBr"i# $e '$#!arcem '$ sal!$. -escum%$i#E
@assam le ara# i$*i#ail!r mBi$ile %e care $u luce"#e $ici u$ s#r!% de u$#delem$. -!m$ul )er,e=
%reci:ea: ca es#e %e$#ru %rima !ar cB$d mirac!lul $u se %r!duce. $ #im% ce *!r&im cu el
des%re !%!r#u$i#a#ea u$ei $!i *i:i#eE c!$s#a# c @assam a dis%ru#. Rea%are curB$dE '$#i$:B$du1"i
#riumf#!r mBi$ile ac!%eri#e de u$#delem$L I:&uc$esc '$ rBs. Yiaris#ul declar c $u1i lucru seri!s.
-!m$ul )er,e= es#e de aceea"i %rere "i $e %r!%u$e s re*e$im '$ al# :i. S%u$ cE '$ %ri$ci%iuE
su$# de ac!rd cu ! $!u eJ%erie$E dar c!$*i$/erea mea e defi$i#i*: @assam #ri"ea: "i 'i
eJ%l!a#ea: %e d!m$ul )er,e= "i %e %rie#e$ii si.
A d!ua :iE Fra$ce1S!ir %u&lic %e %rima %a/i$ ! mare f!#!/rafie a lui @assam "i a meaE
a"e:ai fa1$ faE a*B$d deasu%ra urm#!rul #i#lu:
Cu )a=aJE uleiul sfB$# se #ra$sf!rm '$ !e#. 6!r urma ar#ic!le de aces# fel '$ #!a# %resaE
dar '$ ciuda !&ser*aiil!r mele mirac!lul u$#delem$ului *a c!$#i$ua s1i a#ra/ %e $ai*ii di$
lumea '$#rea/. @assam 'i *a c!$*i$/e %e u$ii d!$a#!ri /e$er!"iE %ri$#re care "i %e )ic,el
)er,e=E s1l a=u#e cu sume mari de &a$i '$ drumul su s%re sfi$e$ie.
-!i a$i mai #Br:iuE aflu di$ :iare c @assam a f!s# '$c,is %e$#ru escr!c,erie "i de#ur$are
de f!$duriE '$ urma u$ei %lB$/eri fcu#e 'm%!#ri*a lui c,iar de )ic,el )er,e=.
>udeca#a a a*u# l!c la ParisE '$ :iua de (( mai 99(. @assam a f!s# c!$dam$a# la #rei:eci
"i d!u de lu$i de '$c,is!areE de aseme$eaE #re&uia s ram&urse:e f!s#ului su %a#r!$ frum!asa
sum de u$ mili!$ "ase su#e de mii de d!lari. Pede%si# de !ame$iE 'i rmB$e s !&i$ ier#area
Feci!areiE dar $umai dac re$u$ %e$#ru #!#deau$a la escr!c,eriiE cci c!$#i$uB$d a s*Br"i
aseme$ea mirac!le $1ar face decB# s %u$ u$#delem$ %e f!c.
RA3I- 3I )ATERIALIYAREA SACR.
G Scui%ai %es#e aces#e sl!*e ale C!ra$uluiE %!ru$ce"#e Ra"id.
@lasfemia m uluie"#e. Oare *rea cu ade*ra# s %B$/reasc aces#e #eJ#e sacre sau m
su%u$e la ! '$cercareM Cei ce asis# la sce$ su$# la fel de &uimcii ca "i mi$e. S#au %e /B$duri.
Aces# mara&u# sc,ele#icE '$*e"mB$#a# '$#r1! d=ela&a al&E 'mi im%u$e res%ec# %ri$ faa sa asce#ic
'm%!d!&i# de ! frum!as &ar& al& "i de u$ #ur&a$ cu a%e sc,im&#!are. Ca &u$ ilu:i!$is# ce
su$#E "#iu c %!ru$ca sa $ea"#e%#a# $u1i decB# ! me#!d de a a&a#e a#e$ia s%ec#a#!ril!rE me#!d
cu a#B# mai eficace cu cB# '$crc#ura sa afec#i* es#e mai mare. 3i Ra"id $u e:i# s1! f!l!seascL
Es#e ! %r!*!care. Cu #!a#e as#ea m eJecu#E urmri$du1i '$s a#e$# %B$ "i cea mai mic mi"care.
Ceea ce &$uiam se %r!duce: Ra"id #ri"ea:. S#au $emi"ca# "i a"#e%# sfBr"i#ul $umruluiO SauE
mai &i$e :isE al %re#i$sului mirac!l.
Ra"id 'i cere A$i#eiE *eci$a mea care1i adresase ! '$#re&are '$ scrisE s ac!%ere #a*a de
aram %e care %usese ,Br#ia cu u$ ca%ac de rc,i# '$ f!rm de cl!%!#. -u% ce face ce i se
s%useseE ea duce cu /ri= #a*a ac!%eri# la ci$ci me#ri de $!i "i ! a"a: %e %mB$#ul &##!ri#E '$
ce$#rul '$c%erii care F dac e s =udecm du% mir!sul im%re/$a# '$ :iduri F f!l!se"#e %r!&a&il
dre%# s#aul. A%!i se '$#!arce s%re $!i "i rmB$e '$ %ici!are. Ra"idE '$ /e$u$c,iE s%u$e cB#e*a
ru/ciu$i ce $u %!# fi '$eleseE a%!iE ca '$#r1u$ s%ec#ac!l de %res#idi/i#aieE '$ai$#e de a se %r!duce
efec#ul fi$alE reca%i#ulea: fa%#eleE /,idul $!s#ru #raduce cu eJac#i#a#e #!a#e cu*i$#ele r!s#i#e de
/a:d.
-u% i$#rarea $!as#r '$ '$c%ereE mara&u#ul $u s1a a#i$s de $imic Tsau a%r!a%e de $imicU.
Am *erifica# #!# ma#erialul f!l!si#: #a*a de aram ci:ela# "i ca%acul di$ rc,i# 'm%le#i#. Am
a"e:a# %e ! #a* %a"a%!r#ul A$i#eiE #rei f!i de ,Br#ie fcu#e sulE da#e de Ra"idE %e care se deslu"esc
rB$duri scrise cu li#ere ara&e T$i se s%u$e c ar fi $i"#e *erse#e di$ C!ra$E dar ele au %r!&a&il !
sem$ificaie a$!$imU "i ! al# f!aie de ,Br#ieE %e care A$i#a "i1a eJ%us %r!&lema i$#im %e$#ru a
crei re:!l*are cere a=u#!rul lui Ra"id. Prima da# #a*a fusese ac!%eri# cu cl!%!#ul de rc,i# "i
dus '$ mi=l!cul '$c%erii de c#re R!&er#E u$ mem&ru ai clu&ului de *aca$E *e$i# s asis#e la
mirac!l ! da# cu micul $!s#ru /ru%.
-u% cB#e*a cli%eE mara&u#ul 'i fcu sem$ lui R!&er# s aduc #a*a "i s ! desc!%ereE
'm%i$/B$d %ui$ ca%acul. Pe #a* $u a%ruse $imic $!u. Aces#a a f!s# m!me$#ul cB$d Ra"id "i1a
eJ%rima# d!ri$a im%eri!as de a m *edea scui%B$d %e %er/ame$#ele cu c!$!#aie sfB$#P du%
as#aE el a relua# #!# cerem!$ialulE s%u$B$du1i A$i#ei s ac!%ere #a*a "i s ! duc '$ mi=l!cul
camerei.
A$i#a ia a%!i #a*a di$ mi=l!cul camerei "i ! desc!%er. S%re marea ei mirare *ede %e #a*
u$ %ac,eel al&L Era u$ !&iec# lu$/uie '$f"ura# '$ fB"ii fi$e de %B$: al&. C!$f!rm i$dicaiil!r
%rimi#eE A$i#a desface %ac,eelul. $ i$#eri!r se afl u$ ames#ec ciuda# de !ase de %uiE sm!curi de
%rE cB#e*a %ie#re "i d!u &uci de lem$.
2,idul $e #raduce cu /reu i$#er%re#area ma/ic a aces#!r !&iec#e a%ru#e '$ c,i%
miracul!s. S%u$e c e *!r&a de #ra$smu#area u$!r eleme$#e *#m#!are careE %B$ acumE !
'm%iedicaser %e A$i#a s fie ferici#. -e acum '$ai$#eE da#!ri# aces#ei ma#eriali:riE %rie#e$ei
$!as#re #!#ul 'i *a mer/e mul# mai &i$e. Turi"#ii su$# im%resi!$ai "i m '$#rea& di$ %ri*iri. Su$#
curi!"i s "#ie care es#e %rerea mea des%re aces# mirac!l. 2,idul sru# cu res%ec# mB$a
mara&u#ului. A$i#a $d=duie"#e c d!ri$ele sale #ai$ice se *!r 'm%li$i "i desc,ide %!r#!felul ca
s1"i dea !&!lul.
$ ceea ce m %ri*e"#eE 'mi dau seama c a demasca im%!s#ura lui Ra"id ar '$sem$a s
srcesc sa#ulL -e la u$ %rie#e$E farmacis# '$ )arraAec,E "#iu c di$ darurile lsa#e aces#ui H!m
sfB$#I de #uri"#ii /e$er!"i "i de:$d=duii #riesc *re! ci$ci:eci de %ers!a$e. )ai mul# '$cE dac
#uri"#ii su$# des#ul de $ai*i ca s cread '$#r1! aseme$ea ma#eriali:areE aces# fa%# 'i *a '$#ri '$#r1!
a#i#udi$e %!:i#i*E fa*!ra&il '$de%li$irii *isel!r l!r :il$ice. -e aceea 'i las s '$elea/ c le *!i
*!r&i mai #Br:iu. 2,idul 'i #raduce mara&u#ului *!r&ele $!as#re de si$cer admiraie. -e fiecare
da# cB$d i se '$#i$d &a$iE Ra"id refu:a s se a#i$/ de ei "i face u$ sem$ cu mB$a s fie %u"i %e
#a*a mirac!lului.
A *e$i# *remea s $e '$#!arcem acas. -u% ce $e lum u$ s!lem$ rmas1&u$E $e urcm
'$ micr!&u: "i $e '$#!arcem la clu& %e u$ fermec#!r drumea/ %li$ de fl!riO Frumuseea
%eisa=ului mar!ca$ adau/ u$ a$ume farmec carac#erului $e!&i"$ui# al *i:i#ei $!as#re.
Ce frum!as dem!$s#raie $e1a fcu# Ra"idL E si$/ura %e care ! %rac#icE dar cu cB#
mies#rie lucrea:L C!$sider c $u am dre%#ul s1l demascE cel %ui$ '$ faa cel!r di$ /ru%ul %e
care1l '$s!esc. Ace"#i !ame$i *e$ii '$ *aca$ su$# ama#!ri de eJ!#ismE li se !fer u$ mirac!l.
Ce "i1ar d!ri mai mul#M $ sc,im&E )ic,elE ilu:i!$is#ul clu&uluiE "i SN%,iraE c!$duc#!area
#a&ereiE #re&uie s cu$!asc ade*rul. mi %r!%u$ s li1l c!mu$ic %e da#. -es#ul m1au #ra#a# dre%#
Hsce%#ic de meserieIP a *e$i# *remea s le desc,id !c,ii. )ic,el 'mi s%u$e c du% *re! :ece
*i:i#e fcu#e la Ra"id se c!$*i$sese c $u era la mi=l!c $ici u$ #ruc "i c a*eam s *d as#a Hcu
%r!%rii mei !c,iI.
A=u$s la clu&E m duc la &uc#rie "i iau ! #a* de me#al "i u$ c!" de rc,i# 'm%le#i# ce
%!a#e ser*i dre%# ca%ac. A%!i m s#rec!r '$ camera mea ca s c!$feci!$e: a"a1$umi#a
Hma#eriali:areIE cu a=u#!rul u$ei "!se#e %e care ! um%lu cu &a#is#e "i ! %ri$d cu u$ ac de
si/ura$. T!#ul e /a#a. -u% ce #rec %e la %r*lie ca s 'm%rumu# ! d=ela&a r!"ieE m duc la
)ic,el "i SN%,iraE care cred a#B# de mul# '$ mirac!lul lui Ra"id.
SN%,ira "i )ic,el su$# !cu%ai cu %rimirea u$ui $!u /ru% de #uri"#i. A"#e%# cu r&dare sa
#ermi$e cu %!li#eurile de ri/!are "i 'i a%!s#r!fe: cu *eselie:
G 6e$iiE * *!i ar#a #rucul f!l!si# de Ra"id.
Cei d!i %rie#e$i ai mei su$# uimii a#B# de si/ura$a cu care le *!r&escE cB# "i de acea
d=ela&a %e care ! %!r#E eu careE de !&iceiE refu: de/,i:rileO Le cer s s#ea cu %ici!arele
'$cruci"a#e su& ei. ) a"e: '$ /e$u$c,i "i '$ce% s imi# ri#ualul di$ dem!$s#raia lui Ra"id.
)ic,el "i SN%,iraE #emB$du1se de *reu$ #rucE 'mi urmresc cu a#e$ie %B$ "i cel mai mic /es#. Nu
remarc $imic sus%ec# "i #!#u"iE la urmE "!se#a um%lu# cu &a#is#e a%are %e #a*. )ic,el %are
!arecum su%ra# c s1a lsa# %cli#. SN%,iraE mai fair1%la<E recu$!a"#e c dem!$s#raia mea es#e
ide$#ic cu acea a lui Ra"id "i re/re# c %B$ acum a da# d!*ad de a#B#a $ai*i#a#e. Pe$#ru a1i
c!$*i$/e %e de%li$E m decid s le eJ%lic de#aliile #rucului.
$ m!me$#ul '$ care 'i %!ru$cesc lui )ic,el s scui%e %es#e %er/ame$#E c!"ul de rc,i#
rs#ur$a# deasu%ra #*ii ac!%er ! cu# a d=ela&ei meleE cu# afla# '$ dre%#ul /e$u$c,il!rE ce
ascu$de "!se#a um%lu# cu &a#is#e. A%!i m '$de%r#e: u"!rE fcB$d mici mi"cri cu %ici!areleE '$
a"a fel ca "!se#a s cad di$ d=ela&a %e #a*. Niciu$ul di$#re %ri*i#!ri $u &$uie"#e c aces#a es#e
m!me$#ul cB$d %ac,eelul a%are %e #a*E cci $u se aude $ici u$ :/!m!# sus%ec#?P de al#felE $ici !
mB$ $u1i des#ul de mare ca s1l %!a# ascu$de. Cu mB$a s#B$/E i$B$d '$ sus %alma "i de/e#ul
mareE a%uc de mar/i$ea c!"ului "i 'l 'm%i$/ deasu%ra #*iiE fr ca ci$e*a s %!a# *edea cumE cu
celelal#e %a#ru de/e#eE a%uc "!se#a "i ! %!#ri*esc s s#ea su& ca%acul de rc,i#. Scama#!ria e /a#a.
SN%,ira "i )ic,el rmB$ %e /B$duriE cci ei #rimi# '$ fiecare :i u$ c!$#i$/e$# de #uri"#i s
asis#e la aces# mirac!lO Ce1i de fcu#M 2B$di$du1m c e si$/ura surs de *e$i#uri a lui Ra"idE 'i
sf#uiesc s c!$#i$ue s1"i #rimi# #uri"#ii s *ad Hmirac!lulIE dar s1i %re*i$ s #!#ul se
'$#emeia: %e u$ #ruc. OricumE *!m a*ea %ar#e de u$ s%ec#ac!l i$s!li# SN%,ira 'mi mr#urise"#e c
i1a %l#i# lui Ra"id ! sum frumu"ic de &a$i %e$#ru ! H&rar %r!#ec#!are? di$ aram. 3i aici ! fi
*re! '$"el#!rieM S mai ia &rara sau $uM ) /B$desc di$ $!u la Ra"id "i la !ame$ii %e care1i
'$#rei$e '$ aces# sa#. PB$ la urmE dac se mulume"#e cu c!merul de amule#eO i s%u$
SN%,irei s ia &rara. Ci$e "#ieM P!a#e 'i *a %ur#a $!r!c. A#B#ea %si,!#era%ii se &a:ea: %e me#!da
C!$sO
Prsesc clu&ul "i m duc s1mi '$#Bl$esc %rie#e$ii la ,!#elul )a$s!urP #ra*erse: %iaa
-=emaa El1F$a si#ua# c,iar '$ i$ima !ra"ului )arraAec, "i rmB$ '$c ! da# fasci$a# de
a$imaia care d!m$e"#e aici. ) las le/$a# de :/!m!#ul mulimii. -eslu"esc cu /reu &#ile
#!&el!r "i cB$#ecele &er&ere. CB#e*a #ru%e de acr!&ai 'mi a#ra/ %ri*irile %ri$ ,ai$ele l!r al&e ce
%u$ '$ *al!are eJerciiile %e care le eJecu#. -ar ma=!ri#a#ea a#raciil!r F '$ !rice ca: acelea ce
aB curi!:i#a#ea cel!r mai muli /ur1casc F su$# cele le/a#e de mis#erele ma/iei.
Cei mai s%ec#acul!"i su$# 'm&lB$:i#!rii de "er%i. $ ma=!ri#a#e f!ar#e &#rB$iE ei su$# u"!r
de recu$!scu# %ri$ fa%#ul c le li%se"#e u$ !c,i sau u$ de/e#E #ri&u# crud da# u$ei meserii ce
%re:i$# '$#!#deau$a f!ar#e mari riscuri. $s!ii de dulcea mel!die a flau#uluiE "er%ii $u fac ci$e
"#ie ce mari is%r*iE dar fa%#ul c '"i lea/$ ca%ul umfla# la cBi*a ce$#ime#ri d!ar de !c,ii
s#%B$ului 'i im%resi!$ea: %u#er$ic %e %ri*i#!ri. @i$e'$elesE ace"#ia $u "#iu c '$ %reala&il c!lii
%ur##!ri de *e$i$ au f!s# sc!"i "i c re%#ila se mi"c d!ar da#!ri# *i&raiil!r #!&ei "i ale flau#ului.
3ar%ele da$sea: '$ ri#mul mu:iciiE ca "i cum 'm&lB$:i#!rul ar eJerci#a asu%ra lui ! ade*ra#
%u#ere ,i%$!#ic. T!#u"iE cea mai im%!r#a$# ami$#ire a #uris#ului rmB$e cea le/a# de m!me$#ul
mul# a"#e%#a# "i #emu#E cB$d 'm&lB$:i#!rul '"i #rece "ar%ele '$ =urul /B#ului. )i"crile de refu: "i
/rimasele de /r!a: su$# im!r#ali:a#e %e l!cE '$ f!#!/rafii ce *!r fi mai #Br:iu d!*e:ile c!$cre#e
ale a*e$#ur!sului su %eri%luO Tre&uie s s%u$em #!#u"i cE %e$#ru 'm&lB$:i#!rul de "er%i care $u
su%ra*e/,ea: cu re/ulari#a#e /ura re%#ilel!rE '$de%r#area F adese!ri ra%id F a c!lil!r *e$i$!"iE
%!a#e fi u$ ade*ra# %eric!lE u$e!ri m!r#al.
La ad%!s#ul um&relel!r mul#ic!l!reE /,ici#!arele 'i !%resc %e #rec#!ri. S#au /,emui#e "i
f!l!sesc cri de =!c s%a$i!le. 6!r&esc /reu fra$u:e"#e. Le fac #u#ur!r clie$il!r acelea"i
%re:iceri: c *!r cl#!riE cel %ui$ %B$ la Casa&la$caE c *!r %rimi &a$iE cel %ui$ d!u su#e de
fra$ciE "i c *!r a*ea d!i c!%ii. Ne *i$e s surBdemE dar &a$ii %e care1i cer su$# a#B# de %ui$i
'$cB#E fr '$d!ialE aceas# %re:icere a *ii#!rului %!a#e fi s!c!#i# ! mic /lum.
La mar/i$ea %ieeiE 'l :resc %e %rie#e$ul meu )us#afaE ma/icia$ de %r!fesie. $c!$=ura#
de *re! ci$ci:eci de admira#!riE el '"i de&i#ea: discursulE ci#B$du1l mereu %e Ala,. ) a%r!%ii.
) *ede "i 'mi aru$c ! %ri*ire %rie#e$!as. l cu$!scusem cu cBi*a a$i '$ urm "i1l
im%resi!$asemE %e *remea aceeaE %ri$ cB#e*a #rucuri $sc!ci#e de mi$e. -i$ sim%a#ieE 'mi
de:*luise #rucurile ce se %rac#ic cure$# '$ aces# l!cE ca "i %e acelea f!l!si#e de 'm&lB$:i#!rii de
"er%i. )e#!da %ri$ care urmrea s1i c!$*i$/ %e s%ec#a#!ri de %u#erile sale era rudime$#arE dar
eficace. Ale/eaE a%are$# la '$#Bm%lareE d!i s%ec#a#!ri "i s%u$eaE '$ faa lumiiE am$u$#e di$ *iaa
l!r. Ace"#ia a*eau aerul c '$creme$esc de uimire. @$uiamE desi/urE c e *!r&a de d!i c!m%liciE
dar i1am declara# lui )us#afa c1i admir mem!ria care %!a#e rei$e a#B#ea am$u$#e di$ *iaa
c!m%licil!r siE mai ales c ace"#ia #re&uiau sc,im&ai la fiecare dem!$s#raie. )a/icia$ulE
amu:a#E mi1a mr#urisi# c #rea&a era mul# mai sim%l: im%r!*i:a cB#e ce*a de fiecare da# "i
c!m%licii a*eau !rdi$ s1i a%r!&e #!a#e Hre*elaiileI.
As#:iE el $e ara# ! cu#iu de lem$ %e care $u ! *:usem %B$ a#u$ci $ici!da#. E*ide$#E
di$ m!$!l!/ul lui r!s#i# '$ ara& $u '$ele/ $ici u$ cu*B$#. )us#afa face %ar#e di$#re cei cBi*a
scama#!ri di$ %ia ce lucrea: $umai %e$#ru mar!ca$iE ma=!ri#a#ea *e$ii la !ra" s *B$d
a$imale sau le/ume. 6d cum u$ s%ec#a#!r 'i '$#i$de ! ,Br#ie de :ece dir,ami. )us#afa desc,ide
ser#arul cu#iuei "i %u$e &a$ii '$ el. A%!i '$c,ide ser#arulE '$#!arce cu#iaE ! fiJea: i$#e$s cu
%ri*irea "i r!s#e"#e de mai mul#e Ori ! f!rmul ma/ic. -esc,ide cu#ia di$ $!u. 7Br#ia de :ece
dir,ami a dis%ru#. $ l!cul ei se afl ! &ucic de %B$: %#ra#. )us#afa ! '$#i$de clie$#uluiE
s%u$B$du1i c ,Br#ia de :ece dir,ami s1a #ra$sf!rma# '$ aces# %!r#e1&!$,eur %e care *a #re&ui s1l
ai& #!#deau$a asu%ra lui. $c de %e acum !mul %are mai ferici#. Ia# cum aceas# cu#iu '$ care
se %e#rece ! #ra$sf!rmare al crei #ruc es#e cu$!scu# de #!i ilu:i!$i"#ii %!a#e duce la efec#e
%si,!l!/ice $e&$ui#e.
-u% ce asis#e$a s1a 'm%r"#ia#E m a%r!%ii de )us#afa "i1l felici# %e$#ru felul =udici!s '$
care a f!l!si# cu#iua sa cu ser#ar. )B$dru de c!m%lime$#ul meuE mi1! '$#i$de. Curi!s s1i
descifre: f!rmula ma/icE ! '$#!rc "i desc!%r urm#!arele %a#ru cu*i$#e cu %u#ere $esfBr"i#:
H)ade '$ 7!$/ S!$/I.
-ar s $u * lsai '$"elai: u$ al d!ilea ser#arE care rmB$e mereu secre#E '$/duie
sc,im&area &a$il!r cu amule#a. Aces# ser#ar $u se desc,ide decB# dac a%e"i %e u$ mic &u#!$E
&i$e ascu$s '$ dec!raia cu#iei.
A"a se '$#Bm%l cu #!a#e fe$!me$ele miracul!ase: eJis# d!u ser#are. -ac *rei s
credei '$ %u#erile %ara$!rmale sau c,iar su%ra$a#uraleE $u1l desc,idei decB# %e %rimul. -ac 'l
*ei desc,ide %e al d!ileaE a"a cum am fcu# euE eJ%licB$d '$ de#aliu mirac!lele %re:e$#a#e '$
aceas# car#eE mi$u$ile *!r fi mai rareE dar *ei risca mai %ui$e dece%ii. Ferii1* de m!meliL Ca
#!a#e mira=eleE ele $e a#ra/ %e %is#e false. Ade*ra#ul mirac!l es#e aciu$ea de des*Br"ire a
!mului: '$ reali#a#e.
SFRR3IT