Sunteți pe pagina 1din 22

Cuprins

GEOMETRIE
1. Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Segmente orientate. Vectori n plan . . . 1
1.2. Operaii cu vectori . . . . . . . . . . 3
1.3. Vectori coliniari . . . . . . . . . . . 8
1.4. Vectori de poziie . . . . . . . . . . 10
1.5. Drepte paralele, concurente. Colinearitate 12
1.6. Produsul scalar . . . . . . . . . . . 18
2. Geometrie analitic . . . . . . . . . . . . 24
3. Trigonometrie . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1. Elementele trigonometriei . . . . . . 36
3.2. Ecuaii trigonometrice . . . . . . . . 46
3.3. Aplicaii ale trigonometriei n geometrie . 55
ANALIZ MATEMATIC
1. Numere reale, mulimi reale . . . . . . . . 61
2. iruri de numere reale . . . . . . . . . . 64
2.1. iruri reale . . . . . . . . . . . . . 64
2.2. Operaii cu iruri reale . . . . . . . . 67
2.3. Inegaliti i limite . . . . . . . . . 72
2.4. Convergen, monotonie, mrginire . . 74
2.5. Subiruri . . . . . . . . . . . . . 76
2.6. Limite remarcabile . . . . . . . . . 77
2.7. Aplicaii . . . . . . . . . . . . . . 78
3. Limite de funcii . . . . . . . . . . . . . 82
3.1. Limita unei funcii . . . . . . . . . . 82
3.2. Operaii cu limite de funcii . . . . . . 86
3.3. Proprietile limitelor de funcii . . . . 88
3.4. Limite remarcabile . . . . . . . . . 90
4. Funcii continue . . . . . . . . . . . . . 95
4.1. Continuitatea funciilor . . . . . . . . 95
4.2. Operaii cu funcii continue . . . . . . 99
4.3. Continuitate i proprietatea lui Darboux . 100
5. Funcii derivabile . . . . . . . . . . . . 103
5.1. Definiia derivatei . . . . . . . . . . 103
5.2. Interpretarea geometric a derivatei . . 107
5.3. Operaii cu funcii derivabile . . . . . 109
5.4. Derivatele funciilor elementare . . . . 111
5.5. Deriatele funciilor compuse . . . . . . 113
5.6. Derivate de ordin superior . . . . . . 115
5.7. Teoreme de medii . . . . . . . . . . 118
5.8. Reprezentarea grafic a funciilor . . . 131
6. Integrala nedefinit . . . . . . . . . . . 139
6.1. Primitive. Integrala nedefinit . . . . . 139
6.2. Funcii primitivabile . . . . . . . . . 143
6.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . 147
6.4. Prima metod de schimbare de variabil . 150
6.5. A doua metod de schimbare de variabil 154
6.6. Integrarea funciilor raionale . . . . . 157
7. Integrala definit . . . . . . . . . . . . . 171
7.1. Funcii integrabile Riemann . . . . . . 171
7.2. Proprietile funciilor integrabile . . . 177
7.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . 179
7.4. Prima metod de schimbare de variabil . 182
7.5. A doua metod de schimbare de variabil 184
7.6. Formula de medie . . . . . . . . . . 186
7.7. Teorema fundamental . . . . . . . . 188
7.8. Aplicaii ale integralei definite . . . . . 191
1. Vectori
1.1. Segmente orientate. Vectori n plan
..
Definiie. Perechea ordonat de puncte (A,B) se
numete segment orientat i se noteaz cu AB.
Definiie. Segmentele orientate AB i CD sunt
echipolente (se noteaz cu ABCD), dac mij-
locul segmentului [AD] coincide cu mijlocul lui
[BC].
Observaie. Dac ABCD, atunci exist o
translaie care transform segmentul AB n seg-
mentul CD.
Proprieti. Pe mulimea segmentelor orientate rela-
ia de echipolen este o relaie de echivalen:
. .
ABAB(este reflexiv),
..
dac ABCD, atunci CDAB (
este simetric),
..
dac ABCD i CDEF, atunci
ABEF (este tranzitiv).
.
Segmente orientate
. .
A
.
B
.
D
.
C
ABi CDsunt echipolente
dac i numai dac ABDC
este paralelogram sau punc-
tele A,B,C,Dsunt colini-
are i mijlocul lui [AD] co-
incide cu mijlocul lui [BC].
. .
A
.
B
.
C
.
D
1
..
Definiie. Se numete vector mulimea tuturor seg-
mentelor orientate echipolente cu un segment dat.
Notaie. Vectorul determinat de segmentul orien-
tat AB se noteaz cu

AB (sau cu litere mici):

AB=
_
CD| CDAB
_
.
Observaie. Dac ABCD, atunci

AB=

CD.
Dac

u=

AB=

CD, atunci spunem c segmen-


tul AB(sauCD) este unreprezentant al vectorului

u.
Definiie. Lungimea (sau modulul) unui vector este
lungimea oricrui reprezentant al su i se noteaz cu
|

u|.
Definiie. Vectorul de lungime nul

AAse numete
vectorul nul i se noteaz

0.
.
Vectori
..
Definiie. Vectorii

AB i

CDsunt egali (

AB=

CD), dac segmentele orientate ABi CDsunt


echipolente.
Observaie. Doi vectori sunt egali dac au acelai mo-
dul, aceeai direcie i sens.
Teorem. (Existena reprezentantului cu origine
dat) Pentru orice vector

u i orice punct M, exist
un unic segment orientat MM

pentru care

u=

MM

.
Consecin. Dac

MA=

MB, atunci A=B.


2
..
Mulimea segmentelor orientate
.
A
.
B
.
C
.
D
.

u
.
=
.
F
.
E
.
H
.
G
.

v
.
=

u=

AB=

CD=...,

v =

EF=

GH=...,
CDeste un reprezentant al vectorului

u,
EF este un reprezentant al lui

v ,

AB=

CD.
1.2. Operaii cu vectori
..
Suma vectorilor

u i

v se definete n felul urm-
tor.
. .
(Regula triunghiului): fie M un punct oare-
care, atunci exist punctele N i P astfel n-
ct

MN=

u,

NP=

v . Suma vectorilor

u i

v este vectorul u+v=

MP.
..
(Regula paralelogramului): dac u i v nu
sunt coliniare, fie M un punct oarecare;
atunci exist punctele N i P astfel nct

MN=

u,

NP=

v ; se construiete pa-
ralelogramul MNQP. Suma vectorilor

u
i

v este vectorul u+v=

MQ.
.
Suma a doi vectori
3
..
u
.
v
.
u
.
v
.
u
+
v
.
M
.
N
.
P
.
Regula triunghiului
.
u
.
v
.
u
+
v
.
M
.
N
.
P
.
Q
.
Regula
.
paralelogramului
. .
Definiie. Opusul vectorului

AB este vectorul

AB=

BA.
Proprieti. Pentru orice vectori a,

b, c:
. .
asociativitate: (a+

b)+c=a+(

b+c);
. .
comutativitate: a+

b=

b+a;
. .
exist element neutru
_

0
_
:a+

0=

0+a=a
. .
orice vector a are un opus (a): a+
(a)=(a)+a=

0.
.
Proprietile adunrii vectorilor
Problem. Fie M un punct oarecare situat n
planul paralelogramului ABCD. S se demonstreze c

MA+

MC=

MB+

MD.
S. n paralelogramul ABCD

AB=

DC=

CD
s

AD=

BC=

CB.
..
M
.
A
.
B
.
C
.
D

MA+

MC=(

MB+

BA)+(

MD+

DC)=
=

MB+

MD+

BA+

DC=

MB+

MD.
4
..
Diferena a doi vectori

u i

v se definete prin rela-
ia uv= u+(v) i se construiete n felul ur-
mtor: fie M un punct oarecare; exist punctele N
i P astfel nct

MN=

u i

MP=

v . Atunci
uv=

PN.
.
Scderea vectorilor
..
u
.
v
.
u
.
v
.
u

v
.
M
.
N
.
P
Pentru orice puncte
M,N,P

MN

MP=

MN+

PM=

PN.
Problem. n triunghiul ABC modulul vectorului

AB+

AC este egal cu modulul vectorului

AB

AC.
S se demonstreze c triunghiul ABCeste dreptunghic!
S. Se construiete paralelogramul ABCD:

AB+

AC=

AD, deci |

AB+

AC|=|

AD|=
AD.
..
B
.
A
.
C
.
D

AB

AC=

AB+

CA=
=

CA+

AB=

CB, deci
|

AB

CA|=|

CB|=
CB.
|

AB+

AC|=|

AB

AC|AD=BC,
deci paralelogramul ABCD este un
dreptunghi; astfel, m(

BAC)=90

.
5
..
Definiie. Produsul dintre vectorul u=

0 i numrul
real R

este vectorul notat ucare


..
are aceiai direcie cu vectorul denmulit u;
. .
dac >0, atunci are acelai sens, dac
<0, are sens opus cu u;
. .
are modululul egal cu ||| u|.
Dac u=

0 sau =0, atunci u=

0.
.
nmulirea unui vector cu un scalar
..
Proprieti. Fie u, v vectori i , numere reale
oarecare, atunci
. .
(+) u= u+ u;
..
( u+v)= u+v;
. .
( u)=() u;
. .
1 u= u;
. .
() u=( u)=( u).
.
Proprieti
Problem. n triunghiul ABC fie M mijlo-
cul segmentului [BC]. S se demonstreze c

AM=
1
2
_

AB+

AC
_
.
S. Conform regulei triunghiului,
_

AM=

AB+

BM

AM=

AC+

CM

AM=
=

AB+

AC+

BM+

CM
.
=

0
=

AB+

AC,
deci

AM=
1
2
_

AB+

AC
_
.
6
Problem. Fie ABCDun patrulater i fie E, F, G,
H mijloacele laturilor [BC], [DA], [AB], [CD].
S se demonstreze c

EF+

HG=

CA.
S. Geste mijlocul lui [AB], deci

AG=

GB=
1
2

AB.
Analog,

BE=

EC=
1
2

BC,

CH=

HD=
1
2

CD,

DF=

FA=
1
2

DA.
..
A
.
B
.
C
.
D
.
E
.
F
.
G
.
H

EF+

HG=
=(

EC+

CD+

DF)+(

HD+

DA+

AG)=
=(

CD+

DA)+(

EC+

HD+

DF+

AG)=
=

CA+
1
2

BC+
1
2

CD+
1
2

DA+
1
2

AB=
=

CA+
1
2
_

BC+

CD+

DA+

AB
_
=
=

CA+
1
2

0=

CA.
7
3. Trigonometrie
3.1. Elementele trigonometriei
..
Definiie. Raportul dintre semiperimetrul i raza unui
cerc este constant i se noteaz prin (valoarea apro-
ximativ este 3,1415).
Definiie. Msura unui unghi la centrul unui cerc cu-
prinznd un arc de cerc a crui lungime este egal cu
raza cercului este de 1 radian.
Observaie. Dac este msura unui unghi n grade
iar x
r
este msura unghiului n radiani, atunci este
adevrat relaia

x
r
=
180

.
.
Msura unghiurilor n radiani
..
O
.
A
.
P
0
.
P
/6
.
P
/3
.
P
/2
.
P
2/3
.
P
5/6
.
P

.
P
7/6
.
P
4/3
.
P
3/2
.
P
5/3
.
P
11/6
.
I.
.
II.
.
III.
.
IV.
36
..
Definiie. Fie xOy un reper cartezian. Cercul cu
centrul n Oi cu raza egal cu 1 pe care este indicat
sensul trigonometric direct (invers acelor ceasornicu-
lui) se numete cercul trigonometric.
Notaie. Fie tR un numr real. Atunci exist un
unic punct P
t
pe cercul trigonometric pentru care
m(

AOP
t
)=t.
.
Cercul trigonometric
..
Fie t un numr real i P
t
punctul pentru care
m(

AOP
t
)=t.
Definiie. Ordinata punctului P
t
se numete sinusul
numrului real t i se noteaz prin sint.
Definiie. Abscisa punctului P
t
se numete cosinu-
sul numrului real t i se noteaz prin cost.
.
Sinusul i cosinusul
..
O
.
A
.
P
t
.
t
.
cost
.
sint
..
O
.
A
.
P
t
.
t
.
tgt
.
T
.
ctgt
.
T

37
..
Definiie. Fie d
tg
dreapta vertical de ecuaie x=1
i fie d
ctg
dreapta orizontal de ecuaie y=1.
Definiie. Fie tR\
_

2
+k| kZ
_
i T in-
tersecia dreptelor OP
t
i d
tg
. Ordinata punctului
T se numete tangenta numrului ti se noteaz prin
tgt.
Definiie. Fie tR\{k| kZ} i fie T

inter-
secia dreptelor OP
t
i d
ctg
. Abscisa punctului T

se numete cotangenta numrului real t i se noteaz


prin ctgt.
.
Tangenta i cotangenta
..
x 0

2
sinx 0
1
2

2
2

3
2
1
cosx 1

3
2

2
2
1
2
0
tgx 0

3
3
1

3 |
ctgx |

3 1

3
3
0
.
Valori remarcabile
38
..
x
2
3
3
4
5
6

sinx

3
2

2
2
1
2
0
cosx
1
2

2
2

3
2
1
tgx

3 1

3
3
0
ctgx

3
3
1

3 |
.
Valori remarcabile
..
xC
2
xC
3
sinx=sin(x) sinx=sin(x)
cosx=cos(x) cosx=cos(x)
tgx=tg(x) tgx=tg(x)
ctgx=ctg(x) ctgx=ctg(x)
xC
4
sinx=sin(2x)
cosx=cos(2x)
tgx=tg(2x)
ctgx=ctg(2x)
.
Reducerea la primul cadran
39
1. Numere reale, mulimi reale
..
Definiie. Mulimea AR este finit, dac exist
un numr real n i o funcie bijectiv f:A
{1,2,...,n}.
Definiie. Mulimea AR este mrginit inferior,
dac exist mR pentru care mx, xA.
Numrul meste un minorant al mulimii A.
Definiie. Mulimea AR este mrginit superior,
dac exist MR pentru care Mx, xA.
Numrul Meste un majorant al mulimii A.
Definiie. Dac mulimea A= este mrginit infe-
rior, atunci Aadmite un cel mai mare minorant, care
se noteaz m=infA(meste inferior (infimum) de
A).
Teorem. Fie =AR. Urm toarele afirmaii
sunt echivalente:
1. mR este infimum de A;
2. am, aAi >0,
a

A, pentru care a

<m+.
Definiie. Dac mulimea A=este mrginit supe-
rior, atunci Aadmite uncel mai mic majorant, care se
noteaz M=supA(Meste superior (supremum)
de A).
Teorem. Fie =AR. Urmtoarele afirmaii
sunt echivalente:
1. MR este supremum de A;
2. aM, aAi >0,
a

A, pentru care a

>M.
61
..
Definiie. Dac mulimea A este nemrginit in-
ferior (superior), atunci spunem c infA=
(supA=+).
infR=, supR=+,
R=R{,+}.
Proprieti. Operaiile algebrice pe mulimea Rau ur-
mtoarele proprieti:
. .
x+(+)=(+)+x=(+)+
(+)=+, xR;
. .
x(+)=(+)+x=
x+()=()+()=,
xR;
..
x(+)=(+)x=
_
+ , dac x>0
, dac x<0
;
..
x
+
=
x

=0, xR;
. .
=()()=,
()=.
. .
Definiie. Se numete vecintate a numrului x
0
o
mulime care include un interval deschis n care se
afl x
0
. O astfel de mulime o notm cu V (x
0
):
V (x
0
) vecintate lui x
0
>0
astfel nct (x
0
,x
0
+)V (x
0
).
.
Vecinti
62
..
Proprieti. Vecinitile numrului real x
0
au ur-
mtoarele proprieti:
. .
orice vecintate a lui x
0
conine pe x
0
;
. .
dac V este o vecintate a lui x
0
i V U,
atunci i U este o vecintate a lui x
0
;
. .
intersecia a dou vecinti ale lui x
0
este o
vecintate a lui x
0
;
..
pentru orice vecintate V a lui x
0
exist o ve-
cintate U a lui x
0
astfel nct V este o veci-
ntate a oricrui numr din U.
Teorem. Dac x=y, atunci exist mulimile V
x
i
V
y
, V
x
o vecintate a lui x, V
y
o vecintate a lui
y astfel nct V
x
V
y
=.
.
Vecinti
..
Fie AR o mulime.
Definiie. Numrul x
0
Rse numete punct de acu-
mulare al mulimii A dac oricare vecintate a lui
x
0
conine o infinitate de puncte din A. Mulimea
punctelor de acumulare ale mulimii Ase noteaz cu
A

.
Definiie. Dac x
0
Ai x
0
nu este punct de acu-
mulare, atunci x
0
se numete punct izolat al muli-
mii A.
.
Punct de acumulare, punct izolat
Exemplu. Dac A este o mulime finit, atunci A
nu are puncte de acumulare, fiacare numr din A este un
punct izolat.
Mulimea punctelor de acumulare ale intervalului
A=(a,b) este A

=[a,b].
63
3. Limite de funcii
3.1. Limita unei funcii
..
Definiie. Funcia f:DR, DR are limita
lR n punctul de acumulare x
0
R dac i
numai dac pentru oricare vecintate V
l
a lui l
exist o vecintate U
x
0
a lui x
0
astfel nct,
xU

x
0
Df(x)V
l
.
Notaie. Dac func tia f:DR are limita l n
x
0
R, lR, atunci se scrie lim
xx
0
f(x)=l.
Teorem. (Definiia limitei dup Heine) Fie
f:DR, x
0
R, lR. Afirmaiile urmtoare
sunt echivalente:
. .
lim
xx
0
f(x)=l,
..
(x
n
)
n1
, x
n
D,
x
n
=x
0
cu lim
n
x
n
=x
0
, avem
lim
n
f(x
n
)=l.
Problem. S se arate c funcia f:R

R,
f(x)=sin
1
x
nu are limit n punctul x
0
=0!
S. Fie irurile (x
n
)
n1
i (x

n
)
n1
, unde
x
n
=
1
n
, x

n
=
2
(4n+1)
.
82
Atunci lim
n
x
n
= lim
n
x

n
=0 i
lim
n
f(x
n
)= lim
n
sin
1
x
n
= lim
n
sinn=0,
lim
n
f(x

n
)= lim
n
sin
1
x

n
=
lim
n
sin
(4n+1)
2
=1, deci (din defini-
ia dup Heine) f nu are limit n punctul x
0
.
..
Definiie. lim
xx
0
f(x)=lR
>0,()>0 a. . dac |xx
0
|<(),
x=x
0
atunci |f(x)l|<.
Definiie. lim
xx
0
f(x)=+
>0,()>0 a. . dac |xx
0
|<(),
x=x
0
atunci f(x)>.
Definiie. lim
xx
0
f(x)=
>0,()>0 a. . dac |xx
0
|<(),
x=x
0
atunci f(x)<.
.
Limit n punctul x
0
R
Problem. S se arate c lim
x0
x1
x
2
=!
S. Trebuie artat c >0 >0 a. . dac |x|<,
x=0, atunci f(x)>.
f(x)>
x1
x
2
>x
2
x+1<0
83
x
_
1

14
2
,
1+

14
2
_
.
Dac =min
_

14
2

14
2

_
,
atunci |x|<f(x)<.
..
Definiie. lim
x
f(x)=lR>0,()>
0 a. . dac x>() atunci |f(x)l|<.
Definiie. lim
x
f(x)=+
>0,()>0 a. . dac x>() atunci
f(x)>.
Definiie. lim
x
f(x)=
>0,()>0 a. . dac x>(), atunci
f(x)<.
.
Limit n +
..
Definiie. lim
x
f(x)=lR
>0,()>0 a. . dac x<() atunci
|f(x)l|<.
Definiie. lim
x
f(x)=+
>0,()>0 a. . dac x<() atunci
f(x)>.
Definiie. lim
x
f(x)=
>0,()>0 a. . dac x<(),
atunci f(x)<.
.
Limit n
84
..
Definiie. Funcia f:DR, DRare limita late-
ral la stnga lR n punctul de acumulare x
0
R
dac i numai dac pentru oricare vecintate V
l
a
lui l exist o vecintate U
x
0
a lui x
0
astfel nct
xU

x
0
D, x<x
0
f(x)V
l
.
Notaie. lim
xx
0
x<x
0
f(x) sau lim
xx
0
f(x).
Teorem. lim
xx
0
x<x
0
f(x)=l (x
n
)
n1
,
x
n
D, x
n
<x
0
,
lim
n
x
n
=x
0
lim
n
f(x
n
)=l.
Observaie. n mod analog se definete limita lateral
la dreapta.
Teorem. Fie funcia f:DR i x
0
un punct de
acumulare al mulimii D. Funcia f are limit n
punctul x
0
dac i numai dac exist limitele late-
rale la stnga i la dreapta i acestea sunt egale.
.
Limite laterale
85