Sunteți pe pagina 1din 1

Notiuni Teoretice

(aruncarea sub un unghi)


; Ecuatia Traiectoriei
Presupunem ca se arunca corpul cu viteza initiala v0 sub un
unghi , fata de orizontala.
Pe orizontala, miscarea este uniforma cu viteza constanta
vx = v0x = v0 cos
Pe verticala este o miscare uniform incetinita cu viteza initiala
v0y = v0 sin
Scriem ecuatiile de miscare pe cele doua axe :
Ox : vx = v0x = v0 cos , x = v0x t , x = v0 t cos
Oy : vy = v0y gt = v0 sin gt ,
y = x tg g ! x ! x " #$#v0 cos %
$
%
y = v
0
t sin & g t
$
" $
'cuatia traiectoriei descrise de corp in miscarea sa este o parabola
; Viteza
(a un moment t, intrun punct oarecare al traiectoriei viteza este
v = #v
y
$
)v
x
$
%
*"$
, unde v
x
si v
y
sunt componentele vitezei pe axa +x,
respectiv +y si se calculeaza cu a,utorul formulelor de calcul pentru
miscarea uniform variata v = v
0
) a!#tt
0
%
; Distanta maxima
Se poate exprima prin doua cai :
*. -tunci cand x este maxim, y=0 si inlocuind in ecuatia traiectoriei se
obltine x #sin / cos % = gx
$
" #$v
0
$
cos
$
%
.e unde rezulta x
max
= v
0
$
sin $ " g
$. /and se negli,aza rezistenta aerului, parabola este simetrica si se
poate calcula timpul de urcare pana la inaltimea axima, care este
egala cu timpul de coborare.
'xpresia care da timpul de urcare este t
u
= v
0
sin " g = t
c
.in ecuatia de miscare se cunoaste ca timpul t = x " #v
0
cos )
0nlocuind in aceasta relatie pe t cu t
u
obtinem $t
u
=$v
0
sin " g de unde
se obtine x
max
= v
0
cos ! $ v
0
sin " g = $v
0
$
sin cos " g ,
adica x
max
= v
0
$
sin $ " g
; Inaltimea maxima
Se poate exprima folosind relatia
ymax = #v0 !sin %1$ " #$!g%