Sunteți pe pagina 1din 3

I.

Bugetul
Cum arat un buget?
Sunt mai multe variante, n funcie de tipul bugetului. Iat un exemplu de buget funcional (cel mai
frecvent utilizat n Romnia)

!ugetul In"titutului #udoxiu $urmuzac%i pe anul &'()
* mii lei *
+od Indicator ,rogram &'() #"timri &'(- #"timri &'(. #"timri &'(/
''.'(.(' 0enituri totale din
venituri proprii
(.&-/ (...) (...) (...)
)).('.'1 0enituri din pre"tri
de "ervicii
. / / /
-).('.'2 Subvenii pentru
in"tituii publice
(.&-( (..-3 (..-3 (..-3
.'.(' +%eltuieli totale din
venituri proprii
(.&-/ (...) (...) (...)
/3.(' +ultur, recreere 4i
religie
(.&-/ (...) (...) (...)
/3.('..' 5lte "ervicii in
domeniile culturii,
recreerii "i
religiei
(.&-/ (...) (...) (...)
(' +%eltuieli de per"onal 1)1 (.()- (.(&- (.(()
('.'( +%eltuieli "alariale n
bani
/.3
('.') +ontribuii (1(
&' !unuri 4i "ervicii -'1 -(2 -&2 --'
&'.'( !unuri 4i "ervicii )3)
&'.'& Reparaii curente (.
&'.'. !unuri de natura
obiectelor de inventar
.
&'.'/ 6epla"ri, deta4ri,
tran"ferri
(.
Care sunt prile componente ale unui buget funcional?
+odul 7 e"te "tabilit prin cla"ificaia bugetar 4i a8ut la evidena informatizat a indicatorilor bugetari.
9n ace"t buget, la venituri avem o "ingur cla"ificare (dup provenien): la c%eltuieli
avem cla"ificarea functional (coduri "cri"e n "tnga) care "e "ubdivide pe cla"ificaia
economic (coduri "cri"e n dreapta)
Indicatorul 7 denume4te veniturl "au c%eltuiala bugetar
,rogram &'() 7 prezint valorile aprobate pentru &'(). ;a venituri "umele "unt previzinale. ;a
c%eltuieli "umele "e nume"c credite bugetare 4i "unt plafoane maximale. <u uitai "
inei cont de unitatea de m"ur (mii lei n cazul no"tru)
#"timri &'(-*&'(/ 7 prezint e"timrile pe termen mediu cerute de ;egea finanelor publice. 5ce"te
e"timri "e detaliaz doar pe indicatorii bugetari mai importani
www.buget-finante.ro oct. 2013 (
Un buget trebuie s aib neaprat att !enituri" ct #i c$eltuieli?
<u. = in"tituie public dac nu nca"eaz venituri proprii 4i>"au "ubvenii n"eamn c prime4te
fiannare de la bugetul de "tat>local. ?inanrile nu "e trec n buget. 5"tfel in"tituiile finanate de la
buget au doar parte de c%eltuieli. Iat un exemplu
!ugetul @ini"terului 5facerilor #xterne pe anul &'()
* mii lei *
+od Indicator ,rogram &'() #"timri &'(- #"timri &'(. #"timri &'(/
.'.'' Aotal general /)/.-3- /.2.-1( /.-.31/ //-.-/1
.(.'' 5utoriti publice 4i
aciuni externe
.1-.)). /'&..2. .11.'(3 .23./2)
(' +%eltuieli de per"onal &13.3)3 )'..&2/ )(&...2 )(&./.2
&' !unuri 4i "ervicii (1/.-1- (2..33- &').-.3 &(&.3-3
.( Aran"feruri ntre
uniti ale
admini"traiei publice
&.1)- ).'&( ).(33 ).)&&
.. 5lte tran"feruri /(.-/- /).'-- /).'-3 /).'.'
./ ,roiecte cu finanare
din fonduri externe
nerambur"abile
po"taderare
)..)/' &2.1)-
.2 5lte c%eltuieli &)' &&) &&) &&)
3( 5ctive nefinanciare ('.&&/ ..-') ....- ../2&
.-.'' 5lte "ervicii publice
generale
2.''' ((.211 ((.211 ((.211
.. 5lte tran"feruri 2.''' ((.211 ((.211 ((.211
/..'' 9nvmnt &..-. &.')' &.')' &.')'
.( Aran"feruri ntre
uniti ale
admini"traiei publice
(.).. (.'-& (.'-& (.'-&
.. 5lte tran"feruri (.(2' 211 211 211
/3.'' +ultur, recreere 4i
religie
-'..2- -&.1/1 .&.3.( .&.3.3
(' +%eltuieli de per"onal (/.))- (3.(3/ (2./)- (2./)-
&' !unuri 4i "ervicii (&.213 ().'3' ().'3' ().'3'
.( Aran"feruri ntre
uniti ale
admini"traiei publice
(.&-( (..-3 (..-3 (..-3
.2 5lte c%eltuieli ('.''' ((.'-- (1.-/2 (1.-3.
3( 5ctive nefinanciare )& )( )( )(
%n buget se trec !enituri sau &ncasri? C$eltuieli sau pli?
9n ma8oritatea "tatelor (inclu"iv n Romnia) "i"temul de eviden bugetar e"te ca"%. 5"ta n"eamn c
n buget "umele reprezint ca"ri, re"pectiv pli.
9n "tatele n care "*a trecut la "i"temul de anga8amente (accrual) bugetul reflect venituri 4i c%eltuieli.
www.buget-finante.ro oct. 2013 &
Un buget poate pre'enta e(ce)ent*)eficit sau este &ntot)eauna ec$ilibrat?
6epinde de reglementrile de di"ciplin fi"cal exi"tente.
9n unele cazuri e"te permi" deficitul, dar n condiii "trict "upraveg%eate. 6e regul bugetele centrale
(cel mai ade"ea bugetul de "tat) poate prezenta deficit.
9n unele cazuri putem avea 4i excedent, dar ace"t lucru n"eamn c "tatul atrage mai multe re"ur"e
dect are nevoie. ,e termen mediu 4i lung ace"te "ituaii nu ar trebui " per"i"te, ci ar trebui luate
m"uri pentru diminuarea poverii fi"cale.
!ugetul poate fi ec%ilibrat dac legiuitorul impune o a"tfel de re"tricie.
www.buget-finante.ro oct. 2013 )