Sunteți pe pagina 1din 4

Determinarea potenialului de coroziune

Principiul lucrrii:
Coroziunea reprezint distrugerea fizico-chimic, spontan, ireversibil i de nedorit a metalelor i
aliajelor sub aciunea chimic, electrochimic sau biologic a mediului nconjurtor.
Procesele de coroziune depind de natura metalului i a mediului coroziv, de condiiile de presiune i
temperatur, de condiiile statice sau dinamice ale mediului coroziv.
Se definete drept electrod sistemul electroneutru metal soluie de electrolit. !lectrozii pot fi
reversibili i ireversibili. !lectrozii reversibili sunt caracterizai de reacii de echilibru la interfaa
metalsoluie de electrolit. "#nd soluia reprezint un mediu coroziv, reaciile la interfaa metalsoluie de
electrolit sunt ireversibile. "a urmare a desfurrii simultane a proceselor de ionizare a metalului $procese
anodice% i a depolarizrii, a reducerii agenilor corozivi din soluia de electrolit $procese catodice% pe
aceeai suprafa metalic, la interfaa metalmediu coroziv apare spontan o diferen de potenial, numit
potenial de coroziune.
Procesul global al coroziunii cu depolarizare de hidrogeno&igen se obine prin nsumarea algebric a
reaciilor de ionizare a metalului $o&idare% i a reaciei de depolarizare $reducere% a ionilor sau a moleculelor
din mediul coroziv.
Reaciile chimice n coroziunea cu depolarizare de hidrogen sunt:
n medii acide'
$-% ((
)z
)ze
-
*eacie de ionizare a metulului $o&idare%, $+.+,.-%
ex' $-% .e .e
)/
) /e
-
$+.+,./%
$)% z0
)
)ze
-
z/ 0
/
*eacie de depolarizare $reducere%, $+.+,.+%
e&' $)%/0
)
) /e
-
0
/
$+.+,.1%
M+ zH
+
M
+z
+ z/2 H
2
R. global $+.+,.2%
Fe + 2H
+
Fe
+2
+ H
2
R. global $+.+,.3%
n medii neutre i alcaline'
$-% ((
)z
)ze
-
*eacie de o&idare, $+.+,.4%
ex' $-% .e .e
)/
) /e
-
$+.+,.5%
$)%z0
/
6)zez60
-
)z/0
/
*eacie de depolarizare$reducere% $+.+,.7%
$)%/0
/
6)/e
-
/60
-
) 0
/
$+.+,.-,%
M + zH
2
O M
+z
+ zOH
-
+ z/2 H
2
R. global $+.+,.--%
Fe + 2H
2
O Fe
+2
+ 2OH
-
+ H
2
R. global $+.+,.-/%
Reaciile chimice n coroziunea cu depolarizare de oxigen sunt:
n medii acide'
$-% ((
)z
)ze
-
*eacie de o&idare, $+.+,.-+%
ex $-% .e .e
)/
) /e
-
$+.+,.-1%
$)%z0
)
)z1 6
/
)ze
-
z/0
/
6 *eacie de depolarizare $+.+,.-2%
!& $)%/0
)
)-/ 6
/
)/e
-
0
/
6 $+.+,.-3%
M+ zH
+
+z/4 O
2
M
+z
+z/2H
2
O R. global $+.+,.-4%
Fe+ 2H
+
+!/2 O
2
Fe
+2
+2H
2
O R. global $+.+,.-5%
n medii neutre i alcaline'
$-% ((
)z
)ze
-
*eacie de o&idare $+.+,.-7%
ex $-% .e .e
)/
) /e
-
$+.+,./,%
"+# z/2 H
2
O +z/4O
2
+ze zOH
-
R. de$olarizare "reducere# "%.%&.2!#
ex "+# H
2
O +!/2O
2
+2e
-
2OH
-
"%.%&.22#
M+z/2 H
2
O +z/4O
2
M"OH#
z
R. global "%.%&.2%#
Fe+ H
2
O +!/2O
2
Fe"OH#
2
R. global "%.%&.24#
Supratensiunea se definete matematic astfel'

, =
=
i i

$+.+,./2%
unde 8
i
- potenialul electrodului metalic strbtut de un curent electric $curent de descrcare, curent de
electroliz, curent de coroziune%9
8
i:o
- potenialul de coroziune n circuit deschis, i:,.
;n cazul coroziunii electrochimice ' 8
i:
8
cor
i 8
i:o
:8
o
-
sau 8
i:o
:8
o
/
;ntre potenialele de electrod $de echilibru% i potenialul de coroziune la care se desfoar simultan
procesul anodic sau catodic al metalului, e&ist relaiile'

a cor
o
=
-
$+.+,./3%

c cor
o
=
/
$+.+,./4%
n care'

a
- supratensiunea anodic $<
a
=,%

c
- supratensiunea catodic $<
c
>,%
Potenialul de coroziune i supratensiunea depind de natura chimic i starea suprafeei metalului, de
natura chimic i p0-ul mediului coroziv.
Scopul lucrrii: se va determina potenialul de coroziune i se vor calcula supratensiunea anodic i
catodic pentru .e, ?n, @l supuse coroziunii n mediu acid $soluie 0
/
S6
1
%, n mediu bazic $soluie Aa60%
i n mediu neutru $soluie Aa"l%.
;n general, n mediul acid are loc coroziunea cu depolarizare de hidrogen, iar n mediul neutru i alcalin
are loc coroziunea cu depolarizare de o&igen.
Aparatur i sustane:
'$aratur' instrument de masur, cuve cu soluii, electrozi de fier, zinc, aluminiu
(ub)tan*e' soluii de acid sulfuric, hidro&id de sodiu i clorur de sodiu
!odul de lucru:
- se cura plcuele metalice $electrozii% cu h#rtie metalografic naintea fiecrei msurtori9
- se alctuiesc pile galvanice, n care un electrod este metalul introdus n mediul coroziv, iar cellalt este
electrodul de referin'
$-% (e0
/
S6
1
electrod de referin $)%
$-% (eAa60electrod de referin $)%
$-% (eAa"lelectrod de referin $)%
"a electrod de referin se poate folosi electrodul de "u"uS6
1
$-A%, cu +
,u(O ,u
+1 , ,
,

1
=
- electrodul de referin se conecteaz la bornele instrumentului de msur a tensiunii electromotoare i se
noteaz valoarea t.e.m. indicat de afiajul electronic dup dou minute, c#nd se consider c a atins o
valoare relativ constant.
"ig. #.#$.%. - B celula electrolitic9 / B ( B ?n, @l sau .e9 + B punte electrolitic9 1 B electrod de "u"uS619 2 - multimetru
Calcule i rezultate:
Se calculeaz potenialul de coroziune, tiind c tensiunea electromotoare msurat este diferena dintre
potenialul catodului i cel al anodului'
!
masurat ref cor cor
= = =
+
, +1 ,
Se cunosc urmtoarele valori ale potenialelor standard de electrod'


.e .e ?n ?n
@l @l 0 0 6 60
C C
l C C mediu acid C mediu neutru si alcalin
/
,
/
,
+
,
/
,
/
,
, 11 , 43+
33 , , 1,-
+ +
+ +
= =
= = =+


, 9 , 9
, 9 , $ %9 , , $ %
Se ntocmete urmtorul tabel'
&r. Pil de coroziune '
ms
()*

cor

()*

$
%
()*

$
+
()*

a

()*

c
()*
%. (,*"e-.
+
S/
0
--CuS/
0
-Cu 1* $.234 ,$.+24 ,$.00 $ $.%5# ,$.+24
+. (,*6n-.
+
S/
0
--CuS/
0
-Cu (1* %.$#+ ,$.73+ ,$.47# $ $.$4% ,$.73+
#. (,*Al-.
+
S/
0
--CuS/
0
-Cu (1* $.4%# ,$.#4# ,%.77 $ %.+54 ,$.#4#
0. (,* "e-&a/.--CuS/
0
-Cu (1* $.2+# ,$.%5# ,$.00 $.0$% $.+24 ,$.250
2. (,*6n-&a/.--CuS/
0
-Cu (1* $.345 ,$.7#5 ,$.47# $.0$% $.$#2 ,%.$#3
7. (,*Al-&a/.--CuS/
0
-Cu (1* $.5$# ,$.07# ,%.77 $.0$% %.+$4 ,$.570
4. (,*"e-&aCl--CuS/
0
-Cu (1* $.744 ,$.##4 ,$.00 $.0$% $.%$# ,$.4#5
5. (,*6n-&aCl--CuS/
0
-Cu (1* %.$32 ,$.422 ,$.47# $.0$% $.$$5 ,%.%27
3. (,*Al-&aCl--CuS/
0
-Cu (1* $.475 ,$.0+5 ,%.77 $.0$% %.+#0 ,$.5+3
Interpretarea rezultatelor: Se vor face observaii, compar#nd potenialul de coroziune n diferite medii
corozive, urmrindu-se dac
cor
are valori ntre
,
- i

,
/
.
8ema de cas:
7. "e cantitate de .e$60%
/
se obtine in urma coroziunii a --/ g .e in mediu neutru. Scrieti reactia globala
de coroziune $prin insumarea reactiei anodice cu cea catodica%. (
.e
: 23 g