Sunteți pe pagina 1din 10

FORA CIVICA

Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
1
Codul Etic al Partidului Fora Civic
Preambul
Codul Etic al Partidului Fora Civic este necesar pentru stabilirea si promovarea
unor principii de comportament public si privat bazate pe criterii profesionale si
politice corecte in interesul cetatenilor alegatori si al membrilor partidului nostru
si pentru a zadarnici unele situatii care pot dauna obiectivelor stabilite in statutul
partidului si implementate de institutiile de conducere alese de membrii acestui
partid.
*
Codul Etic al Partidului Fora Civic reglementeaza regulile si normele de
comportament pe care membrul de partid consimte si este obligat sa le respecte
aplicandu-le n toate activittile desfasurate n cadrul partidului si n afara lui.
*
Fiecare membru al Partidului Fora Civic trebuie s cunoasca acest Cod Etic si
sa actioneze in conformitate cu prevederile mentionate in concordanta cu Statutul
Partidului Fora Civic si in conformitate cu Regulamentul Partidului Fora Civic
privind organizarea si desfasurarea activitatilor de partid pe plan central, regional
/ judetean si local. Prevederile prezentului Cod Etic completeaza prevederile
Statutului Partidului Forta Civica. In situatia unui conflict de interpretare si
aplicare, prevederile Statutul Partidului Forta Civica primeaza asupra
prevederilor Codului Etic. In aceasta situatie, Presedintele Partidului sau
Presedintele Comisiei Nationale de Disciplina a Partidului au obligatia de a initia
cu celeritate procedura de armonizare a prevederilor aflate in conflict.
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
2
Articolul 1
Codul Etic al Partidului Fora Civic se aplica numai membrilor Partidului Fora
Civic. Calitatea de membru se realizeaz odata cu aprobarea, de catre
Organizatia Locala, a cererii de nscriere n partid. Calitatea de membru al
Partidului Forta Civica se pierde prin demisie sau excludere din partid.
Articolul 2
Calitatea de membru al Partidului Fortei Civice atrage obligativitatea respectarii
Constitutiei si legilor Romaniei, doctrinei, valorilor, Statutului si Codului Etic al
Partidului Forta Civica, precum si a deciziilor luate de forurile statutare in
interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului Cod Etic. In conformitate cu
jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei (Deciziile nr. 952/2009,
197/2010, 1461/2011 si 1631/2011), raspunderea si sanctionarea disciplinara a
membrilor Partidului Forta Civica este stabilita exclusiv de catre forurile statutare
interne ale partidului, nefiind de competenta niciunei instante judecatoresti.
Articolul 3
Fiecare membru al Partidului Forta Civica are dreptul de la a apela, cu buna
credinta, la toate caile procedurale interne ale Partidului Forta Civica pentru a
face recurs (apel) impotriva oricarei sanctiuni pe care o considera nejustificata in
raport cu prevederile prezentului Cod Etic. Excluderea din partid in temeiul art. 5
litera b) din prezentul Cod Etic nu poate fi atacata cu recurs.
Articolul 4
a) Fiecare membru al Partidului Forta Civica are obligatia de evita conflictele
politice sau personale cu alti membri al Partidului Forta Civica. Pluralitatea
opiniilor si exercitarea cu buna credinta a spiritului critic este incurajata, in
masura in care acest lucru nu afecteaza in mod grav si iremediabil obiectivele
politice ale Partidului Forta Civica si nu incalca in mod manifest deciziile adoptate
de forurile statutare ale Partidului Forta Civica.
b) Gravitatea abaterii disciplinare si sanctiunile aplicabile vor fi stabilite numai
dupa ce membrul in cauza isi va fi expus (personal sau in scris, intr-un interval de
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
3
5 zile de la primirea unei notificari oficiale) punctul de vedere in fata
organismelor statutare ale Partidului Forta Civica.
c) Sanctiunea disciplinara adoptata va fi adusa la cunostinta celorlalti membri ai
Partidului Forta Civica, precum si a opiniei publice intr-un interval maxim 2 zile
de la epuizarea tuturor cailor interne de recurs (apel). Deciziile de etapa adoptate
de forurile statutare ale Partidului Forta Civica pana la epuizarea cailor interne de
apel vor fi aduse de indata la cunostinta opiniei publice prin publicarea lor la
rubrica Sanctiuni disciplinare de pe site-ul Partidului in maxim 2 zile de la
adoptarea unei sanctiuni.
Articolul 5
a) Membrii Partidului Forta Civica sunt obligati sa dovedeasca in actiunile lor
politice si mediatice patriotism, onestitate, corectitudine si responsabilitate fata
de prezentul si viitorul Romaniei si al cetateniilor romani din tara si din diaspora.
b) Orice declaratie sau atitudine care denota rasism, xenofobie, antisemitism,
negationism sau alte declaratii sau atitudini asimilate acestora, precum si
declaratia falsa facuta cu ocazia semnarii cererii de adeziune la Partidul Forta
Civica atrag excluderea din partid fara drept de recurs si fara posibilitatea
reprimirii in partid.
c) Sanctiunea excluderii din partid este fi adoptata cu respectarea prevederilor
art. 18-22 din Statutul Partidului Forta Civica, in functie de pozitia membrului
respectiv in cadrul partidului.
d) Membrul pentru care s-a cerut excluderea din partid are dreptul de a adresa
organismelor centrale ale Partidului Forta Civica (Presedintelui Partidului si/sau
Biroului Permanent National si/sau Comisiei Nationale de Disciplina), intr-un
termen de maxim 5 zile de la primirea unei notificari oficiale, un raport scris in
care isi va expune punctul de vedere cu privire la cele imputate. Lipsa raportului
scris al membrului in cauza la finalul celor 5 zile nu suspenda procedura de
sanctionare disciplinara. Organismul care a primit raportul scris poate propune
sau poate dispune (dupa caz), cu respectarea Statutului si Codului Etic al
Partidului Forta Civica, decizii cu rol procedural in vederea solutionarii cu
celeritate a cauzei.
Articolul 6
Membrilor Partidului Forta Civica, care au fost alesi prin vot direct intr-o functie
publica, pe langa obligatiile politice si etice derivate din Statutul Partidului Forta
Civica si din prezentul Cod Etic, le incumba si obligatia de a mentine un contact
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
4
cat mai strans si de a raspunde prompt, intr-un termen rezonabil, solicitarilor ori
doleantelor cetatenilor din colegiul electoral in care au fost alesi, respectand legile
tarii, doctrina, Statutul si Codul Etic al Partidului Forta Civica. Prezenta
parlamentarilor Partidului Forta Civica in colegiile electorale aferente la final de
saptamana, precum si cu alte ocazii stabilite de conducerea centrala a Partidului
Forta Civica este obligatorie. Incalcarea repetata a obligatiilor prevazute in acest
articol constituie motiv de sanctiune disciplinara.
Articolul 7
Incalcarea Constitutiei, a legilor tarii, a Statutului si Codului Etic al Partidului
Forta Civica, precum si nerespectarea ori instigarea la nerespectarea deciziilor
adoptate de forurile statutare ale Partidului Forta Civica sunt pasibile de sactiune
disciplinara, in functie de gravitatea faptei (apreciata de forurile statutare ale
Partidului Forta-Civica, cu respectarea prevederilor art. 4, litera b), dupa cum
urmeaza :
a) atentionare. Atentionarea se comunica in scris membrului in cauza si se publica
pe site-ul partidului, la rubrica Sanctiuni disciplinare , timp de 30 de zile, cu
indicarea motivului sau motivelor atentionarii. Sunt incidente prevederile art. 10,
litera a).
b) avertisment. Avertismentul se comunica in scris membrului in cauza si se
publica pe site-ul partidului, la rubrica la rubrica Sanctiuni disciplinare , timp
de 45 de zile, cu indicarea motivului sau motivelor avertismentului. Sunt
incidente prevederile art. 10, litera a).
c) suspendarea din functia pe care o detine n interiorul partidului. Suspendarea
se comunica in scris membrului in cauza si se publica pe site-ul partidului, la
rubrica Sanctiuni disciplinare , timp de 60 de zile, cu indicarea motivului sau
motivelor suspendarii. Sunt incidente prevederile art. 10, litera a).
d) demitere din functiile detinute in cadrul partidului, la care se poate adauga
retragerea temporara, pentru o perioada stabilita de forurile statutare, a
dreptului de vot in cadrul partidului. Poate fi cumulata cu sanctiunea prevazuta la
paragraful anterior (litera c). Sanctiunea se comunica in scris membrului in cauza
si se publica pe site-ul partidului, la rubrica Sanctiuni disciplinare , timp de 90
de zile, cu indicarea motivului sau motivelor suspendarii. Sanctiunea se aduce la
cunostinta opiniei publice prin publicarea ei, pe cheltuiala partidului, in 3 ziare
nationale, timp de o saptamana de la data demiterii. Sunt incidente, dupa caz,
prevederile art. 19-21 din Statutul Partidului Forta Civica.
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
5
e) retragerea sprijinului politic pentru functiile detinute ca urmare a propunerii
partidului sau a algoritmului politic. Retragerea sprijnului politic poate fi
cumulata cu sanctiunile prevazute in paragrafele c) si d) de mai sus. Sanctiunea se
comunica in scris membrului in cauza si se publica pe site-ul partidului, la rubrica
Sanctiuni disciplinare , timp de 6 luni de zile, cu indicarea motivului sau
motivelor care au condus la aceasta. Sanctiunea se aduce la cunostinta opiniei
publice prin publicarea ei, pe cheltuiala partidului, in 3 ziare nationale, timp de o
saptamana de la data retragerii sprijinului politic. Aditional, daca persoana
sanctionata este si parlamentar, sanctiunea se aduce la cunostinta alegatorilor din
colegiul electoral al membrului in cauza, forurile statutare ale Partidului Forta
Civica urmand a decide modalitatea cea mai potrivita de punere in aplicare a
sanctiunii.
f) suspendarea calitii de membru al partidului. Poate fi cumulata cu sanctiunile
prevazute la paragrafele a)-e) de mai sus. Sunt incidente prevederile inscrise in
Statul Partidului Forta Civica, art. 14. Sanctiunea se comunica in scris membrului
in cauza si se publica pe site-ul partidului, la rubrica Sanctiuni disciplinare ,
timp de 9 luni de zile, cu indicarea motivului sau motivelor care au condus la
aceasta. Sanctiunea se aduce la cunostinta opiniei publice prin publicarea ei, pe
cheltuiala partidului, in 3 ziare nationale, timp de o saptamana de la data
retragerii sprijinului politic. Aditional, daca persoana sanctionata este si
parlamentar, sanctiunea se aduce la cunostinta alegatorilor din colegiul electoral
al membrului in cauza, forurile statutare ale Partidului Forta Civica urmand a
decide modalitatea cea mai potrivita de punere in aplicare a sanctiunii.
g) excludere din partid, pentru motivele prevazute in art. 5, litera b), precum si
pentru urmatoarele motive (considerate separat sau cumulat):
i) incalcarea grava si repetata a prevederilor Statutului si Codului Etic al
Partidului Forta Civica. Sunt incidente prevederile art. 13 din Statul Partidului
Forta Civica.
ii) ca urmare a unei decizii de condamnare ramasa definitiva si irevocabila, in
cadrul unui proces penal.
iii) inscrierea intr-un alt partid politic sau declararea ca independent.
iv) neplata cotizatiei de membru timp de 12 luni consecutiv. In decursul celor 12
luni, membrului i se vor adresa minim 2 notificari oficiale de plata. Reprimirea in
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
6
partid este conditionata de plata cotizatiei restante, la care se adauga plata in
avans a cotizatiei pe 2 ani.
v) alte situatii bine justificate, stabilite de conducerea centrala a partidului, cu
respectarea prevederilor art. 5, litera d). Sunt incidente prevederile inscrise in
Statul Partidului Forta Civica, art. 13.
vi) deces sau alte situatii de forta majora, apreciabile de catre conducerea centrala
a Partidului Forta Civica. Sunt incidente prevederile inscrise in Statul Partidului
Forta Civica, art. 13.
i) Decizia de excludere din partid se comunica in scris membrului in cauza si se
publica pe site-ul partidului, la rubrica Sanctiuni disciplinare , timp de 4 ani de
la date excluderii, cu indicarea motivului sau motivelor excluderii. Excluderea se
aduce la cunostinta opiniei publice si/sau a alegatorilor din colegiul electoral al
membrului in cauza (in aceasta situatie sunt incidente prevederile art. 7, litera e).
Membrul exclus poate fi reprimit in partid dupa o perioada de minim 2 ani de la
data excluderii dar nu beneficiaza de dreptul de a fi propus candidat la alegerile
parlamentare si nici de a a ocupa o functie pentru care are nevoie de sprijinul
politic al partidului decat dupa minim 4 ani de la data reprimirii in partid.
Candidatura la alegerile locale este permisa dupa minim 2 ani de la data
reprimirii in partid. Decizia reprimirii in partid apartine conducerii centrale a
Partidului Forta Civica si nu poate fi luata in absenta unei cereri scrise redactata
personal de membrul anterior exclus din partid. Conducerea centrala a Partidului
Forta Civica poate stabili norme speciale de conduita si sarcini specifice pentru
persoana reprimita.
i) Membrul exclus in temeiul art. 5 litera b) nu poate fi reprimit in partid.
Articolul 8
Constituie abateri disciplinare si sunt pasibile de sanctiune, stabilita de forurile
statutare ale Partidului Forta Civica in functie de gravitatea si circumstantele
faptelor:
a) faptele prevazute la art. 5, litera b)
b) faptele prevazute la art. 7, litera g, paragrafele i), ii) iii), iv), v)
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
7
d) inceperea urmaririi penale sau arestarea preventiva
e) fapte de coruptie constatate ca atare de catre o instanta sau de catre o
autoritate infiintata prin lege sau indicii temeinice privind savarsirea de fapte de
coruptie, situatii de incompatibilitate, conflict de interese ori alte fapte care intra
sub incidenta Codului Penal ori a legilor care reglementeaza conflictele de
interese si incompatibilitatile. Tentativa si instigarea beneficiaza de acelasi
tratament.
f) infractiunile in legatura cu legea electorala.
g) fapte sau indicii temeinice privind folosirea functiei publice in scop personal
sau in favoarea unor rude, cunoscuti sau terti. Tentativa si instigarea beneficiaza
de acelasi tratament.
h) fapte sau indicii temeinice de savarsire a unor actiuni de prejudiciere a statului
sau a unor terte persoane. Tentativa si instigarea beneficiaza de acelasi tratament.
i) atitudini sau comportament public contrare valorilor, doctrinei si obiectivelor
Partidului Forta Civica ori contrare moralei sau ordinii publice. Instigarea
beneficiaza de acelasi tratament.
j) exercitatea cu neglijenta ori cu rea-credinta (pentru prejudicierea imaginii,
valorilor si actiunii politice ale partidului) a responsabilitatilor care incumba
membrilor de partid care ocupa o functie publica (alesi sau numiti). Instigarea
beneficiaza de acelasi tratament.
k) incalcarea repetata sau instigarea la incalcarea Statului si Codului Etic al
Partidului Forta Civica.
l) declaratiile, inscrisurile sau atitudinile jignitoare la adresa oricarui membru al
partidului, oricarui adversar politic sau oricarui cetatean roman, care depasesc
limitele confruntarii politice decente ori a divergentei de opinii asumate in mod
civilizat.
m) nerespectarea prevederilor art. 6 din Codul Etic al Partidului Forta Civica.
Articolul 9
a) Sanctiunile sunt aplicabile cu respectarea precederilor art. 18-23 din Statutul
Partidului Forta Civica. Sanctiunea se aduce la cunostinta persoanei in cauza in
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
8
termen de maxim 5 zile de la adoptare. Impotriva sanctiunilor aplicate de
organizatiile teritoriale membrul in cauza poate inainta recurs (apel) in termen
de 5 zile de la data stabilirii sanctiunii.
b) Procedura recursului (apelului) este supusa, dupa caz, prevederilor art. 20-21
din Statutul Partidului Forta Civica.
Articolul 10
a) Sanctiunile sunt adoptate numai dupa emiterea unui aviz consultativ de catre
Comisia (judeteana sau a municipiului Bucuresti) de Disciplina a partidului.
Avizul se comunica atat organizatiei teritoriale din care face parte membrul in
cauza, cat si acestuia din urma, in termen de maxim 5 zile de la data la care s-a
cerut sanctionarea. Sunt incidente preverile art. 4, litera b) din prezentul Cod
Etic. Lipsa avizului, la finalul celor 5 zile, nu intrerupe procedura disciplinara.
b) Sanctiunea prevazuta la art. 7, litera g), indice i)-vi), precum si la art. 5, litera
b) este adoptata numai prin vot deschis. La sedinta in care se discuta cererea de
sanctionare este obligatorie prezenta (fara drept de vot) a Presedintelui si/sau
Vicepresedintelui Comisiei Nationale de Disciplina a Partidului Forta Civica care,
pe langa un aviz consultativ, este obligat sa inainteze orice document redactat de
Comisia Nationala de Disciplina sau de oricare membru al partidului, care are
relevanta pentru cererea de excludere din partid a unui membru.
c) Orice membru al partidului cu vechime in partid de minim 6 luni poate adresa
un document scris Comisiei Nationale de Disciplina, pentru expunerea unui
punct de vedere pesonal sau pentru clarificarea circumstantelor faptelor imputate
membrului pentru care s-a cerut sanctionarea. Comisia de Disciplina va decide, in
cvorum, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, asupra relevantei documentelor
primite din partea membrilor de partid si, in cazul unui vot pozitiv, va inainta
documentele respective organismului (teritorial sau national) partidului care are
atributii in sactionarea membrului in cauza. Sunt incidente prevederile art. 5,
litera d). Refuzul plenului Comisiei de Disciplina, a Presedintelui sau a
Vicepresedintelui de a indeplini obligatiile care ii revin nu suspenda procedura de
sanctiune disciplinara. Presedintele Partidului sau, in absenta lui, Biroul
Permanent National (reunit in cvorum si prin decizie adoptata cu majoritate
simpla, prin vot deschis) poate impune Comisiei Nationale de disciplina un
interval de timp rezonabil pentru indeplinirea atributiilor care ii revin in cadrul
procedurii disciplinare.
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
9
d) In functie de pozitia in partid ocupata de un membru, Comisia Nationala de
Disciplina, respectiv Conventia Nationala reprezinta forurile supreme al
Partidului Forta Civica cu rol de instante disciplinare, care pot decide excluderea
din partid a membrului respectiv. Sunt incidente prevderile art. 21 si 22 din
Statutul Partidului Forta Civica.
In vederea adoptarii unei decizii de excludere din partid sau de admitere a
apelului impotriva unei sanctiuni stabilite de organismele teritoriale ale
partidului, Comisia Nationala de Disciplina, respectiv Conventia Nationala poate
adopta, prin vot deschis, decizii cu rol procedural si poate solicita informatii
si/sau documente oricaror organisme din partid sau autoritati publice, cu
respectarea prevederilor Constitutiei si legilor Romaniei.
e) Presedintele Partidului prezideaza de drept sedintele Comisiei Nationale de
Disciplina la care participa si supune unui vot deschis procedura de urmat pentru
solutionarea cauzelor dezbatute (inclusiv cererile de excludere din partid sau
cererile de apel inaintate in temeiul art. 21, al. 2. din Statutul Partidului Forta
Civica).
f) In situatia absentei din tara sau din motive independente de vointa sa,
Presedintele isi poate delega in scris atributiile de la art. 10, litera e) catre un
vicepresedinte al partidului, care are dreptul ca intr-un interval de 2 zile de la data
primirii delegarii, sa accepte sau sa refuze, in scris, delegarea. Decizia
vicepresedintelui se comunica in scris tuturor membrilor Comisiei Nationale de
Disciplina. Daca vicepresedintele caruia i s-a propus delegarea refuza sa isi asume
atributiile Presedintelui prevazute la art. 10, litera e), Presedintele partidului mai
poate face maxim doua incercari de delegare, catre, succesiv (daca este cazul), alti
doi vicepresedinti.
g) Membrul pentru care s-a cerut sanctionarea va fi notificat, cumulat, prin Posta
(la domiciliul legal), pe mail si pe telefon asupra datei sedintei in care se va
dezbate apelul la o decizie de etapa sau cererea de excludere a sa in partid.
Membrul de partid in cauza are dreptul sa solicite in scris, din motive bine
justificate (pot fi anexate dovezi), intr-un interval de 3 zile de la primirea
notificarii, amanarea cu maxim 5 zile a sedintei forului partidului cu atributii in
sanctionarea sa. Lipsa unei solicitari de amanare a sedintei atrage desfasurarea
sedintei la data programata de organismul partidului cu atributii in sanctionarea
disciplinara.
h) Membrul in cauza are dreptul de a fi prezent la sedinta asupra careia a fost
notificat. Prezenta lui in cadrul sedintei nu poate fi impiedicata decat in situatiile
FORA CIVICA
Codul Etic
Despina Munteanu si Echipa Politeia
10
in care membrul in cauza da dovada, pe parcursul credintei, de rea-credinta sau
de incercare repetata si manifesta de obstructionare a dezbaterilor si deciziei
finale. Timpul acordat membrului in cauza pentru a-si expune cauza, pe parcursul
intregii proceduri disciplinare, nu poate depasi maxim 2 ore pe sedinta.
Organismul Partidului care are atributii in sanctionarea membrului decide prin
vot deschis, cu majoritate simpla, asupra modului de alocare a timpului si asupra
altor reguli procedurale necesare bunei desfasurari a sedintei, inclusiv asupra
procedurii votului si caracterului public sau secret al sedintei.