Sunteți pe pagina 1din 6

Oteluri aliate cu proprietati speciale

Sunt oteluri aliate cu diverse elemente de aliere , in scopul obtinerii unor


proprietati superioare :- rezistenta mare la coroziune
- refractaritate mare
- coeficient scazut de dilatare
- rezistenta mare la uzare
- proprietati magnetice si electrice speciale
Dup proprietatile fizice, mecanice sau chimice speciale , aceste oeluri se
clasific n :
1oeluri !i alia"e cu proprieti termice speciale
# oeluri !i alia"e cu proprieti electrice
$ oeluri !i alia"e cu proprieti magnetice
% oeluri foarte rezistente la uzur
& oeluri ino'idabile
( oeluri refractare
) oeluri criogenice
1Oeluri !i alia"e cu proprieti termice speciale
Sunt alia"e cu coeficient de dilatare foarte mic pe anumite intervale de
temperatur *- coeficient de dilatare similar cu al sticlei, coeficient de
dilatare nul sau foarte ridicat +
,lia"e cu coeficient de dilatare mic
-./,0 1 alia" 2e-.i cu 3,$-3,&45 si apro' $(4 .i , care are p6n la
133
3
5 un coeficient de dilatare foarte mic, practic nul practic nu se dilat n
intervalul 173
3
5 p6n la 8133
3
5 9n afara acestui interval de temperatur
se dilat foarte mult
-nvarul prezint o instabilitate dimensional n timp, datorit tensiunilor
reziduale de la prelucrrile anterioare, care se nltur prin tratamente
termice
:tilizare - instrumente de msur care nu trebuie sa-!i schimbe
dimensiunile la variatii de temperatur
1 etaloane de lungime
- pendule
- aparate geodezice , etc
;'emple de alia"e cu proprieti termice speciale
Denumire <ip alia" 5ompoziie chimic 4
5 .i 5o 5r
-./,0 2e-.i 3,$-3,& $( - -
S:=;0-./,0 2e-.i-5o 3,$ $3-$% %-( - 5oeficient de dilatare
mai mic
5O/,0 2e-.i-5o #> 17 - -nlocuire .i cu 5o
=?,<-.-<:? 2e-.i-5 3,$ %#-%7 - - 5oeficient de dilatare
egal cu cel al sticlei si
platinei
;?-./,0:? 2e-.i-5r 3,)-3,7 $&-$7 - )-> foarte rezistent la
coroziune !i cu
elasticitate mare- arcuri
pentru aparate de
precizie
.-S=;.:? 2e-.i-5r-
<i
@3,( %1-%$ - &-
&,)&
#-#,(
4<i
# Oeluri !i alia"e cu proprieti electrice
Sunt alia"e pe baz de fier utilizate la confecionarea elementelor de nclzire
pentru cuptoare electrice !i pentru reostate
Dup utilizri sunt : a alia"e pentru conductoare
b alia"e pentru rezistene
a ,lia"e pentru conductoare
- conductibilitate electric mare
- metale pure 5u, ,l, ,g *mai rar+
b ,lia"e pentru rezistene
- rezistivitate mare
- magnanin , fecral , cromal , nicrom
Se folosesc soluii solide care s prezinte :
888 rezistivitate mare
888 coeficient de temperatur al rezistivitii electrice mic
888 rezisten la o'idare mare la temperaturi nalte
,ceste condiii sunt satisfcute de o serie de alia"e soluie solid pe baz de
5u, .i !i 2e
,lia"e pe baz de 2e
Denumire <ip alia" 5ompoziia chimic 4 <empma'de
utilizare
3
5
5 5r ,l .i
2;50,? 2e-5r-,l @3,1# 1) & - 1133
50OA,? 2e-5r-,l @3,1# #( & - 1#33
2e-5r-,l #) 7 - 1#&3-1$33-
-pot nlocui baghetele
de silit de la
cuptoarele electrice
.-50OA 2e-.i 3,1& #3-#$ - )&-73 - pentru conf
rezistenelor
$ Oeluri !i alia"e cu proprieti magnetice speciale
Dup proprietile !i condiiile de lucru utilizate pentru proprietile lor
magnetice sunt :
a materiale magnetic moi
b materiale magnetic dure
5aracteristici :tilizri <ipuri de materiale utilizate
Aaterial
e
magnetic
moi
-permeabilitate
magnetic mare
-pierderi prin
histerezis
-cureni
2oucault mici
-
-Aiezuri de
transformatoare
-relee
-electromagnei
-rotor !i stator la
ma!inile electrice
-2e pur
-alia"e 2e-Si
-alia"e 2e-.i
- alia"e 2e-Si-,l
Aaterial
e
magnetic
dure
-c6mp coercitiv
mare
-energie
magnetic mare
- magnei
permaneni
-oeluri carbon hipereutectoide
-oeluri aliate cu 5r
- oeluri aliate cu 5o
- ,?.-
-,?.-5O
a Aateriale magnetic moi
Aetale pure - 2e pur-
- folosit la miezurile !i piesele polare ale electromagneilor, ecrane
magnetice, membrane telefonice
=roprietile magnetice ale 2e pur sunt puternic influenate de impuriti,
de mrimea de grunte !i de tensiunile interne
,lia"e 2e-Si - oel electrotehnic- utilizat pentru table de transformator
de energie electric
- $,&- %,&4 Si- cu proprieti foarte bune dup
te'turarea cristalin
- <;- tabl electrotehnic
- B; 1 band electrotehnic
,lia"e 2e-.i - alia" =ermalloC * )7,& 4 .i !i #1,& 4 2e +
Se folosesc tratate termic - nclzire la >33 - >&3
3
5 n atmosfer de
hidrogen, meninere c6teva ore, rcire urmat de o nou nclzire la (33-
(&3
3
5 !i rcire cu vitez mare p6n la $&3-%&3
3
5 , dup care se face rcirea
n aer
<ratament termomagnetic- rcire ntr-un c6mp magnetic de 733,Dm-
mbunte!te proprietile alia"elor permalloC
Se utilizeaz pentru a detecta !i transmite semnale mici n comunicaii !i
automatizare
,lia"e 2e-Si-,l - ,?S-2-;0 - * 7&42e , >,& 4Si, &,& 4,l +
- au proprieti similare permalloCului
b Aateriale magnetic dure
-Oeluri carbon hipereutectoide cu 3,>- 145- OS5 13, OS51# clite
- Oeluri aliate cu 5r- $45r !i 145, cu clibilitate bun- se folosesc pentru
magnei permaneni de dimensiuni mari
- Oeluri aliate cu 5o 1 &-1&4 5o !i 5r
- ,lia"e 2e-.i-,l- denumite ,?.- - ($4 2e, 1#4 ,l, #& 4 .i
- ,lia"e 2e-.i-,l 15o - denumite ,?.-5O -
cu prop mai bune
% Oeluri foarte rezistente la uzur