Sunteți pe pagina 1din 13

Standardul Internaional de Practic n

Evaluare 6 GN 6
Evaluarea ntreprinderii (Revizuit n 2007
!"0 Introducere
1.1 Comitetul pentru Standarde Internaionale de Evaluare (IVSC) a adoptat
acest Standard (GN) pentru a mbunti coninutul i calitatea evalurilor de
ntreprinderi n cadrul comunitii internaionale! n bene"iciul utili#atorilor
situaiilor "inanciare i ai evalurilor de ntreprinderi.
1.$ Evalurile de ntreprinderi sunt solicitate i e"ectuate! n mod u#ual! pentru
stabilirea valorii de pia ca tip de valoare! con"orm prevederilor din
Standardul Internaional de Evaluare 1 (IVS 1). %tunci c&nd sunt "olosite alte
tipuri de valoare! sunt aplicabile prevederile din IVS $! cu e'plicaiile i
clari"icrile adecvate.
1.( )n *eneral! conceptele! procesele i metodele aplicate n evaluarea
ntreprinderilor sunt similare cu cele "olosite pentru alte tipuri de evaluri.
%numii termeni pot avea sensuri sau utili#ri di"erite. %cele di"erene impun
clari"icri importante oriunde ar "i "olosite. %cest GN pre#int de"iniiile
importante utili#ate n evalurile de ntreprinderi.
1.+ Evaluatorii i utili#atorii serviciilor de evaluare trebuie s "ac deosebirea
dintre valoarea unei entiti de a"aceri sau a unei proprieti *eneratoare de
a"aceri! evaluarea activelor deinute de o ast"el de entitate i alte di"erite
aplicaii posibile ale ntreprinderii sau consideraii de continuitate a activitii
nt&lnite n evaluarea drepturilor a"erente proprietii imobiliare. ,n e'emplu n
acest sens sunt evalurile proprietilor *eneratoare de a"aceri. (% se vedea
-ipuri de proprietate! para*ra"ul +.(.$.).
2"0 #rie de aplica$ilitate
$.1 %cest GN este elaborat pentru a spri.ini e"ectuarea sau utili#area evalurilor
de ntreprinderi.
$.$ )n plus! "a de elementele care sunt comune cu alte GN/uri i Standarde
Internaionale de Evaluare! acest GN conine o anali# detaliat a procesului de
evaluare a ntreprinderii. %ceast anali# pre#int aspectele u#uale ale
evalurilor de ntreprinderi i "urni#ea# o ba# de comparaie cu alte tipuri de
evaluri! ns nu trebuie considerat ca "iind obli*atorie sau limitativ! cu
e'cepia prevederilor stabilite ca atare n acest GN sau n alte Standarde
Internaionale de Evaluare.
$.( 0eoarece n evaluarea ntreprinderii pot "i aplicate i alte principii de ba#
ale evalurii! alte Standarde Internaionale de Evaluare i GN/uri! acest GN
trebuie neles ca ncorpor&nd toate celelalte para*ra"e aplicabile ale IVS/urilor.
%"0 &e'iniii
(.1 Valoare contabil corectat. Valoarea contabil care re#ult c&nd valoarea
unuia sau mai multor active sau datorii este corectat prin adu*are! eliminare
sau modi"icare de sume "a de valoarea lor de nre*istrare contabil.
(.$ Abordarea bazat pe active. Cale de estimare a valorii unei ntreprinderi
i1sau unei participaii la capital utili#&nd metode ba#ate pe valoarea de pia a
activelor individuale ale ntreprinderii! minus datoriile.
(.( Valoare contabil
(.(.1 2e"eritor la active! costul capitali#at al unui activ minus amorti#area
cumulat i orice pierderi cumulate din depreciere! aa cum este nre*istrat
n contabilitatea ntreprinderii.
(.(.$ 2e"eritor la o ntreprindere1entitate! di"erena ntre activele totale (dup
scderea amorti#rii cumulate i oricrei pierderi din depreciere) i datoriile
totale! aa cum acestea apar n bilan. )n acest ca#! valoarea contabil este
sinonim cu valoarea contabil net! valoarea net i capitalul propriu/
acionarilor.
(.+ ntreprindere1 entitate. 3 or*ani#aie comercial! industrial! de servicii sau
de investiii! care des"oar o activitate economic.
(.4 Evaluarea ntreprinderii. %ctul sau procesul prin care se a.un*e la o opinie
sau la o estimare a valorii unei a"aceri sau ntreprinderi1entiti sau a unei
participaii la aceasta.
(.5 Evaluator de ntreprindere. 3 persoan care prin pre*tire! instruire i
e'perien! este cali"icat s e"ectue#e o evaluare a unei ntreprinderi!
participaii! aciuni i1sau a activelor necorporale.
(.6 Capitalizare.
(.6.1 Convertirea! la o anumit dat! a venitului net sau unei serii de ncasri
nete! curente sau estimate pe o anumit perioad! n valoarea ec7ivalent a
capitalului.
(.6.$ )n evaluarea ntreprinderii! se re"er la structura capitalului unei
entiti de a"aceri.
(.6.( )n evaluarea ntreprinderii se re"er mai de*rab la recunoaterea unei
c7eltuieli ca o valoare a unui activ imobili#at! dec&t ca o c7eltuial curent.
(.8 Factor de capitalizare. 3rice multiplu utili#at pentru a trans"orma venitul n
valoarea capitalului.
(.9 Rat de capitalizare. 3rice divi#or (de obicei! e'primat n procente) care
este "olosit pentru a trans"orma venitul n valoarea capitalului.
(.1: Structura capitalului. Elementele componente ale capitalului investit.
(.11 Flux de numerar ca!"#$lo% !au $lux de trezorerie&.
(.11.1 Flux de numerar brut' ;ro"itul net dup impo#itare plus c7eltuieli
non/cas7! cum este amorti#area.
(.11.$ Flux de numerar net' ;e o perioad de e'ploatare! acel numerar care
rm&ne dup ce au "ost ac7itate toate c7eltuielile n numerar ale
ntreprinderii. Fluxul de numerar net este de"init ca "iind numerarul
disponibil pentru capitalul propriu (acionari) sau pentru capitalul investit
(investitori).
(.11.( Flux de numerar net pentru capitalul propriu' ;ro"itul net (dup
impo#itare) plus amorti#area i alte c7eltuieli non/cas7! minus creterile
"ondului de rulment! minus c7eltuielile de capital! minus descreterea
capitalului mprumutat investit! plus creterea capitalului mprumutat
investit.
(.11.+ Flux de numerar net pentru capitalul inve!tit' Fluxul de numerar net
pentru capitalul propriu plus dob&n#ile pltite dup deducerea impo#itului!
minus creterea net a capitalului mprumutat investit.
(.1$ Control. %utoritatea de a *uverna mana*ementul i politicile unei
ntreprinderi.
(.1( (rim de control. ;lusul de valoare a"erent pac7etului de control! care
re"lect puterea sa de control! n contrast cu un pac7et minoritar.
(.1+ )i!cont pentru lip! de control. ,n procenta. sau o sum dedus() ca prorata
din valoarea total a ntreprinderii (1::<)! care re"lect lipsa unora sau a
tuturor drepturilor de control.
(.14 Rat de actualizare. 3 rat a rentabilitii utili#at pentru a converti o
sum de bani! de pltit sau de primit n viitor! n valoare actuali#at.
(.15 )urata de via economic. ;erioada de timp n care proprietatea poate "i
utili#at n mod pro"itabil.
(.16 )ata e$ectiv. 0ata la care se aplic opinia evaluatorului n ceea ce
privete valoarea (denumit i data evalurii).
(.18 ntreprindere. Ve#i ntreprindere1entitate economic.
(.19 Continuitatea activitii.
(.19.1 3 ntreprindere n e'ploatare.
(.19.$ 3 premis a evalurii! con"orm creia evaluatorii i contabilii
consider o ntreprindere ca "iind o entitate care i va continua activitatea de
e'ploatare ntr/un ori#ont de timp nelimitat. ;remisa continuitii activitii
repre#int o alternativ la premisa lic7idrii.
%doptarea premisei continuitii activitii permite ca ntreprinderea s "ie
evaluat la o valoare mai mare dec&t valoarea ei de lic7idare i este esenial
pentru estimarea valorii de pia a ntreprinderii.
(.19.( Entitatea privit n sensul continurii activitii sale ntr/un viitor
previ#ibil. Se presupune c entitatea nu are nici intenia! nici necesitatea
lic7idrii i nici a diminurii semni"icative a activitilor ei. (I%S 1! $(/$+
Cadrul General! $().
(.$: Fond comercial *ood%ill&
(.$:.1 =ene"icii economice viitoare provenite din active care nu pot "i
identi"icate n mod individual i nici recunoscute n mod separat (I>2S (!
%ne'a %).
(.$:.$ Fond comercial per!onal. Valoarea determinat de pro"itul peste
ateptrile pieei! care ar putea s dispar dup v&n#area proprietii
*eneratoare de a"aceri! mpreun cu acei "actori "inanciari speci"ici
operatorului curent al a"acerii! cum sunt impo#itarea! politica de amorti#are!
costurile mprumuturilor i capitalul investit n a"acere.
(.$:.( Fond comercial tran!$erabil. %cel activ necorporal care apare ca
re#ultat al numelui comercial i reputaiei! clientelei! locali#rii! produselor i
altor "actori similari! care *enerea# bene"icii economice. Este speci"ic
proprietilor *eneratoare de a"aceri i va "i trans"erat noului proprietar prin
v&n#area proprietii.
(.$1 +oldin*. 3 a"acere care ncasea# venituri de pe urma activelor sale.
(.$$ Abordarea prin capitalizarea venitului. 3 cale *eneral de estimare a
valorii unei ntreprinderi! participaii sau aciuni! prin "olosirea uneia sau mai
multor metode prin care valoarea este estimat prin convertirea bene"iciilor
(c&ti*urilor) anticipate n valoarea capitalului.
(.$( Capital inve!tit. Suma dintre capitalul propriu i datoriile pe termen lun*.
(.$+ Control ma,oritar. Gradul de control asi*urat de o po#iie ma.oritar.
(.$4 (oziie ma,oritar. ;o#iia proprietarului care deine peste 4:< din
voturile totale ntr/o ntreprindere.
(.$5 Abordarea prin pia. 3 cale *eneral de estimare a valorii unei
ntreprinderi! participaii sau unei aciuni prin "olosirea uneia sau mai multor
metode care compar subiectul evaluat cu alte ntreprinderi similare! participaii
sau aciuni similare! care au "ost v&ndute.
(.$6 Valoare de pia. % se vedea IVS 1! para*ra"ul (.1.
(.$8 )i!cont pentru nelic"iditate. 3 sum sau un procenta. care se deduc dintro
participaie la capital pentru a re"lecta lipsa de vandabilitate.
(.$9 )i!cont pentru participaie minoritar. 0iscont aplicabil la o participaie
minoritar.
(.(: (articipare minoritar. ;o#iia proprietarului care asi*ur sub 4:< din
voturile totale ale unei ntreprinderi.
(.(1 Active nete. %ctive totale minus datorii totale.
(.($ Venit net. Venituri totale minus c7eltuieli totale! inclusiv impo#itele
a"erente.
(.(( Companie operaional. 3 ntreprindere care des"oar o activitate
economic prin producerea! v&n#area sau tran#acionarea unui produs sau
serviciu.
(.(+ Rata rentabilitii. ?rimea pro"itului (pierderii) i1sau a modi"icrii
valorii reali#ate sau anticipate a unei investiii! e'primat n procente din
valoarea acelei investiii.
(.(4 Co!t de nlocuire nou. Costul curent al unui element similar nou! care are
o utilitate aproape ec7ivalent cu cea a elementului evaluat.
(.(5 )ata raportului. 0ata raportului de evaluare. ;oate "i aceeai sau poate "i
di"erit de data evalurii.
(.(6 Co!t de reproducie nou. Costul curent al unui element identic nou.
(.(8 Abordare n evaluare. )n *eneral! o cale de estimare a valorii prin
"olosirea uneia sau mai multor metode speci"ice de evaluare. (% se vedea
de"iniiile pentru Abordarea prin pia! Abordarea prin capitalizarea venitului
i Abordarea bazat pe active).
(.(9 -etod de evaluare. )n cadrul abordrilor n evaluare! o cale speci"ic de
estimare a valorii.
(.+: (rocedur de evaluare. %ciunea! modalitatea i te7nica de ndeplinire a
etapelor unei metode de evaluare.
(.+1 Rat de evaluare. ,n raport n care la numrtor se a"l o valoare sau un
pre! iar la numitor se a"l date "inanciare! de "uncionare sau "i#ice.
(.+$ Fond de rulment net&. 0i"erena dintre activele curente (circulante) i
datoriile curente.
("0 Relaia cu Standardele de )onta$ilitate
+.1 Evalurile de ntreprinderi sunt utili#ate n mod u#ual ca ba# pentru
alocarea valorii pe di"eritele active! necesar n ca#ul elaborrii sau retratrii
situaiilor "inanciare. )n acest conte't! evaluatorii de ntreprinderi re"lect
valoarea de pia a tuturor componentelor bilanului contabil al unei societi
pentru a "i n concordan cu Standardele de Contabilitate! av&nd n vedere
convenia care re"lect e"ectul modi"icrii preurilor.
+.$ )n unele situaii! evaluarea ntreprinderii "urni#ea# o ba# pentru estimarea
mrimii deprecierii anumitor active imobili#ate. )n acest ca#! evaluarea
ntreprinderii poate sau nu s "ie principalul motiv pentru evaluare! dar
mpletirea serviciilor evaluatorului de ntreprinderi cu cele ale evaluatorului de
proprieti imobiliare! de e'emplu! este necesar pentru o alocare i re"lectare
corect! n situaia "inanciar! a valorii de pia a activelor.
+.( %lte consideraii re"eritoare la relaia dintre evalurile de ntreprinderi i
Standardele de Contabilitate sunt similare cu prevederile pre#entate n
Standardul Internaional de %plicaie n Evaluare 1 (IV% 1).
*"0 In+truciuni de aplicare
*"! Evalurile de ntreprinderi pot 'i nece+are pentru ,ai ,ulte utilizri
po+i$ile care includ ac-iziionri .i v/nzri de ntreprinderi individuale0
'uziuni0 evaluarea participaiilor deinute de acionari .i altele
a+e,ntoare"
*"!"! )/nd +copul evalurii nece+it o e+ti,are a valorii de pia0
evaluatorul va aplica de'iniiile0 procedurile .i ,etodolo1iile co,pati$ile
cu prevederile coninute n I2S !"
*"!"2 3n cazurile n care un an1a4a,ent i,plic un tip de valoare di'erit
de valoarea de pia0 evaluatorul va identi'ica 'oarte clar tipul de valoare
i,plicat0 va de'ini o a+t'el de valoare .i va parcur1e toi pa.ii nece+ari
pentru a 'ace deo+e$irea dintre acel tip de valoare .i valoarea de pia
e+ti,at"
*"2 &ac0 n opinia evaluatorului0 anu,ite a+pecte ale unui an1a4a,ent
indic 'aptul c e+te nece+ar .i adecvat o deviere 'a de orice prevederi
din I2S5uri +au din ace+t GN0 o a+t'el de deviere va 'i ,enionat0 iar
,otivul pentru care a 'o+t 'cut va 'i clar precizat n rapoartele de
evaluare (ver$ale +au +cri+e prezentate de evaluator" )erinele pentru
rapoartele de evaluare +unt coninute n )odul &eontolo1ic al I2S) .i n
I2S %0 Raportarea evalurii"
*"% Evaluatorul va parcur1e toi pa.ii nece+ari pentru a +e a+i1ura c toate
+ur+ele de in'or,aii con+ultate +unt credi$ile .i adecvate proce+ului de
evaluare" )n multe ca#uri! nu intr n atribuiile evaluatorului o veri"icare
complet a surselor de in"ormaii secundare sau teriare. Ca urmare! evaluatorul
va ntreprinde toate aciunile necesare pentru a veri"ica e'actitatea i
corectitudinea surselor de in"ormaii! aa cum se obinuiete pe piaa i n #ona
unde se "ace evaluarea.
*"( &e+eori0 evaluatorii de ntreprinderi pot + cear .i + +e $azeze pe
a4utorul altor evaluatori .i6+au al altor pro'e+ioni.ti" 3n acest sens! un
e'emplu u#ual este recur*erea la a.utorul unui evaluator de proprieti
imobiliare! care evaluea# componentele proprietii imobiliare deinute de
ntreprinderea respectiv. 3n cazul n care +e apeleaz .i la +erviciile altor
e7peri0 evaluatorul de ntreprinderi8
*"("! va 'ace veri'icrile nece+are pentru a se asi*ura c ast"el de servicii
sunt ndeplinite n mod competent! iar conclu#iile sunt re#onabile i credibile!
sau
*"("2 va ,eniona 'aptul c o a+t'el de veri'icare nu a 'o+t 'cut.
*"* Evaluatorii de ntreprinderi tre$uie + +e $azeze0 n ,od 'recvent0 pe
in'or,aiile pri,ite de la client +au de la reprezentanii ace+tuia" 3n
rapoartele de evaluare0 ver$ale +au +cri+e0 evaluatorul va prezenta +ur+a
tuturor in'or,aiilor pe care +5a $azat0 iar ace+te in'or,aii vor 'i
veri'icate ori de c/te ori e+te po+i$il"
4.5 C7iar dac multe dintre principiile! metodele i te7nicile evalurii de
ntreprinderi sunt asemntoare cu cele din alte domenii de evaluare! aceasta
necesit cerine speciale de pre*tire! instruire! cunotine i e'perien.
4.6 Continuitatea activitii are c&teva nelesuri1sensuri n contabilitate i n
evaluare. 3n c/teva conte7te0 continuitatea activitii reprezint o pre,i+
prin care evaluatorii .i conta$ilii con+ider o ntreprindere ca o unitate
care5.i va continua e7ploatarea ntr5un ti,p nede'init"
*"7"! Pre,i+a continuitii activitii reprezint o alternativ la pre,i+a
lic-idrii" #doptarea ace+tei pre,i+ei per,ite ca ntreprinderea + 'ie
evaluat la o valoare ,ai ,are dec/t valoarea ei de lic-idare0 'iind
e+enial pentru e+ti,area valorii de pia a ntreprinderii"
4.6.1.1 )n lic7idri! valoarea multor active necorporale (de e'emplu "ondul
comercial) tinde spre #ero! iar valoarea tuturor activelor corporale re"lect
circumstanele lic7idrii. @i c7eltuielile asociate cu lic7idarea (comisioane
pentru v&n#ri! onorarii! impo#ite i ta'e! alte costuri de nc7idere!
c7eltuielile administrative pe timpul ncetrii activitii i pierderea de
valoare a stocurilor) sunt calculate i deduse din valoarea estimat a
ntreprinderii.
*"9 Pentru a realiza evaluri co,petente de ntreprinderi e+te i,portant
analiza activitii curente de pia .i cunoa.terii tendinelor econo,ice
relevante" ;entru estimarea valorii de pia a unei ntreprinderi! evaluatorii de
ntreprinderi identi"ic i estimea# mrimea impactului unor ast"el de
consideraii n evalurile lor i n rapoartele de evaluare.
*": &e+crierea ,i+iunii de evaluare a ntreprinderii tre$uie + cuprind8
*":"! identi'icarea ntreprinderii0 a pac-etului de aciuni +au a valorii
,o$iliare care tre$uie evaluat;
*":"2 data e'ectiv a evalurii;
*":"% de'iniia valorii;
*":"( deintorul dreptului de proprietate; .i
*":"* +copul .i de+tinaia evalurii"
*"!0 Evaluatorul de ntreprinderi tre$uie + ia n con+iderare ur,torii
'actori8
*"!0"! &repturile0 privile1iile +au condiiile a'erente dreptului de
proprietate0 indi'erent dac +unt deinute de o +ocietate pe aciuni0 de o
+ocietate cu r+pundere li,itat +au de un proprietar individual
4.1:.1.1 0repturile de proprietate sunt stabilite n di"erite documente
le*ale. )n di"erite ri! aceste documente pot "i para*ra"e din actele
constitutive! statute! acorduri de asociere! acorduri ntre acionari etc.
4.1:.1.$ 0repturile i obli*aiile proprietarului participaiei sunt nscrise
n documente ale ntreprinderii. ,nele drepturi i condiii pot "i coninute
ntr/un contract de proprietate sau ntr/un sc7imb semnat de
coresponden! iar aceste drepturi pot "i sau nu trans"erabile ctre un nou
proprietar.
4.1:.1.( 0ocumentele pot conine restricii cu privire la trans"erul
dreptului de proprietate! precum i prevederi asupra tipului de valoare
care trebuie adoptat! n eventualitatea trans"erului dreptului respectiv. 0e
e'emplu! documentele pot stipula c dreptul care este trans"erat trebuie
s "ie evaluat ca o "raciune pro/rata din valoarea total a aciunilor
emise! c7iar dac dreptul care este trans"erat repre#int o participaie
minoritar. )n "iecare ca#! drepturile a"erente proprietii care este
evaluat! ca i drepturile ataate oricrui alt tip de participaii! trebuie
luate n considerare nc de la nceput.
*"!0"2 Natura ntreprinderii .i i+toricul ei" 0eoarece valoarea re#ult din
bene"iciile obinute de viitorul proprietar! istoricul este important pentru c
poate repre#enta un reper pentru ateptrile privind bene"iciile viitoare ale
ntreprinderii.
*"!0"% <ediul econo,ic ce ar putea a'ecta ntreprinderea n cauz0
inclusiv mediul politic i politica *uvernamental. ;robleme ca rata de
sc7imb valutar! rata in"laiei i rata dob&n#ii pot a"ecta n mod di"erit
ntreprinderile care "uncionea# n diverse sectoare ale economiei.
*"!0"( )ondiiile .i per+pectiva do,eniului de activitate0 care pot a'ecta
ntreprinderea n cauz"
*"!0"* #ctivele0 datoriile0 capitalul .i +ituaia 'inanciar ale
ntreprinderii"
*"!0"6 )apacitatea ntreprinderii de a o$ine pro'it .i de a plti
dividende.
*"!0"7 &ac ntreprinderea are +au nu valori6active necorporale"
4.1:.6.1 Valoarea necorporal poate "i sub "orm de active necorporale
identi"icabile! cum ar "i brevete de invenie! mrci comerciale! drepturi de
autor! AnoB/7oB! ba#e de date etc.
4.1:.6.$ 0e asemenea! valoarea necorporal mai poate "i coninut n
active neidenti"icabile! adesea numite C$ond comercialD. )n acest conte't!
se observ c valoarea "ondului comercial este similar cu cea a "ondului
comercial n accepiunea contabilitii! respectiv de valoare re#idual (cost
istoric n termeni contabili) dup deducerea valorii tuturor celorlalte active.
4.1:.6.( 0ac ntreprinderea deine active necorporale! evaluatorul trebuie
s se asi*ure c valoarea activelor necorporale este re"lectat n totalitate i
dac activele necorporale identi"icabile au "ost sau nu evaluate n mod
separat.
*"!0"9 =ranzaciile anterioare n care au 'o+t i,plicate drepturile de
proprietate ale ntreprinderii n cauz"
*"!0": <ri,ea relativ a participaiei care tre$uie evaluat
*"!0":"! E7i+t di'erite nivele de control +au de lip+ a controlului0 n
'uncie de ,ri,ea participaiilor" )n unele ca#uri! controlul e"ectiv
poate "i obinut cu mai puin de 4:< din drepturile de vot. C7iar dac o
sin*ur persoan deine peste 4:< din drepturile de vot i are controlul
operaional! pot e'ista anumite deci#ii! cum ar "i di#olvarea
ntreprinderii! care pot "i aprobate cu peste 4:< din drepturile de vot!
precum i deci#ii care pot "i aprobate cu votul tuturor acionarilor.
4.1:.9.$ Este esenial ca evaluatorul s "ie atent la restriciile le*ale i la
condiiile menionate de le*islaia rii n care ntreprinderea respectiv
i des"oar activitatea.
*"!0"!0 #lte in'or,aii de pia0 cum ar "i ratele rentabilitii investiiilor
alternative! avanta.ele con"erite de controlul deinut! de#avanta.ele lipsei de
lic7iditate etc.
*"!0"!! )otaiile de pia ale aciunilor tranzacionate pe o pia
re1le,entat0 ca .i preurile de ac-iziie ale participaiilor +au ale
ntreprinderilor i,plicate n acela.i do,eniu de activitate"
4.1:.11.1 %desea! n special n tran#aciile privind ac7i#iii de
ntreprinderi! este di"icil sau c7iar imposibil obinerea unor in"ormaii
adecvate. C7iar dac preurile de tran#acie pot "i cunoscute! evaluatorul nu
are posibilitatea s tie ce *aranii i concesii a acordat v&n#torul! ce
condiii au "ost o"erite sau primite! dac din societate au "ost luate! nainte
de ac7i#iie! "onduri sau alte active sau ce impact a avut re*imul de
impo#itare asupra tran#aciei.
4.1:.11.$ )ntotdeauna in"ormaiile comparabile trebuie utili#ate cu atenie
i! inevitabil! trebuie "cute numeroase corecii. C&nd se utili#ea#
cursurile pieei bursiere! trebuie s se aib n vedere c aceste cotaii sunt
re#ultate din tran#aciile e"ectuate pentru participaii minoritare. ;reul
pentru ac7i#iionarea unei ntreprinderi n totalitatea ei repre#int 1::< din
valoarea ntreprinderii. -rebuie "cute corecii (a.ustri) pentru di"erenele
e'istente ntre di"eritele niveluri de control.
*"!0"!2 >rice alte in'or,aii con+iderate de evaluator ca relevante"
*"!! ?tilizarea +ituaiilor 'inanciare
*"!!"! E7i+t trei +copuri ale analizei 'inanciare .i coreciilor8
*"!!"!"! 3nele1erea relaiilor e7i+tente ntre ele,entele din contul de
pro'it .i pierdere .i cele din $ilan0 inclu+iv a tendinelor care +5au
,ani'e+tat de5a lun1ul ti,pului0 pentru aprecierea ri+curilor inerente
n activitatea ntreprinderii0 precu, .i a per+pectivelor per'or,anei
'inanciare viitoare
*"!!"!"2 )o,pararea cu ntreprinderi +i,ilare pentru a +ta$ili
para,etrii de ri+c .i cei de valoare
*"!!"!"% )orectarea +ituaiilor 'inanciare i+torice pentru a e+ti,a
a$ilitile econo,ice precu, .i per+pectivele ntreprinderii"
*"!2 Pentru a 'acilita nele1erea +ituaiei econo,ice .i a ri+cului inve+tiiei
n ntreprindere0 +ituaiile 'inanciare tre$uie analizate n ter,eni !
,onetari0 2 procentuali (ca procenta4e din v/nzri pentru ele,entele
contului de pro'it .i pierdere .i ca procenta4e din totalul activelor pentru
po+turile din $ilanul conta$il .i % de rate 'inanciare"
*"!2"! #naliza n ter,eni ,onetari0 aa cum se pre#int n situaiile
"inanciare! este utili#at pentru a stabili tendinele i relaiile dintre conturile
de venituri i de c7eltuieli ale unei ntreprinderi! de/a lun*ul timpului. %ceste
tendine i relaii sunt utili#ate pentru a stabili "lu'ul de venit ateptat s "ie
*enerat n viitor! precum i necesarul de capital care s permit ntreprinderii
s *enere#e acel "lu' de venit.
*"!2"2 #naliza n ter,eni procentuali compar elementele de venituri i
c7eltuieli din conturile de pro"it i pierdere! cu totalul veniturilor obinute!
precum i posturile din bilan cu activele totale. %nali#a procentual este
utili#at pentru a compara tendinele relaiilor e'istente de/a lun*ul timpului!
ntre elementele de venituri i cele de c7eltuieli! sau ntre posturile din bilan
ale ntreprinderii n cau# sau comparativ cu cele ale ntreprinderilor similare.
*"!2"% #naliza n ter,eni de rate 'inanciare este utili#at pentru a compara
riscul relativ al ntreprinderii n cau# de/a lun*ul timpului cu cel al
ntreprinderilor similare.
*"!% Pentru e+ti,rile valorii de pia a ntreprinderii0 tre$uie 'cute
corecii uzuale ale nre1i+trrilor 'inanciare0 n +copul de a re'lecta c/t ,ai
corect realitatea econo,ic0 at/t n ceea ce prive.te 'lu7ul de venit c/t .i
$ilanul conta$il"
*"!%"! )oreciile +ituaiilor 'inanciare tre$uie 'cute a+upra datelor
'inanciare raportate0 pentru ele,entele relevante .i +e,ni'icative n
proce+ul de evaluare" )oreciile pot 'i adecvate pentru ur,toarele
,otive8
*"!%"!"! )orectarea veniturilor .i c-eltuielilor la niveluri care +unt
reprezentative n ,od rezona$il0 pentru continuarea activitilor de
e7ploatare
*"!%"!"2 Prezentarea pe o $az con+ecvent at/t a datelor 'inanciare
ale ntreprinderii n cauz0 c/t .i celor ale ntreprinderilor luate ca
$az de co,paraie;
*"!%"!"% )onvertirea valorilor nre1i+trate n valori de pia
*"!%"!"( )orectarea activelor .i datoriilor din a'ara e7ploatrii0
precu, .i veniturile .i c-eltuielile a'erente ace+tora
*"!%"!"* )orectarea veniturilor .i c-eltuielilor neecono,ice
*"!%"2 3n 'uncie de puterea de control0 a'erent unei participaii +upu+e
evalurii0 +e apreciaz dac o corecie e+te adecvat +au nu" ;entru
drepturile de control! inclusiv o participaie de 1::<! ma.oritatea coreciilor
pot "i adecvate! dac deintorul ar putea s "ac modi"icrile implicate de
corecie. ;entru evaluarea participaiilor minoritare! ai cror deintori nu au
autoritatea de a modi"ica ma.oritatea elementelor! evaluatorul trebuie s "ie
atent pentru a re"lecta aceast situaie atunci c&nd ia n considerare coreciile
poteniale. )oreciile uzuale includ8
*"!%"2"! Eli,inarea din contul de pro'it .i pierdere a unor eveni,ente
e7traordinare .i a i,pactului ace+tora a+upra $ilanului conta$il0 dac
ace+t i,pact e7i+t" 0in moment ce este improbabil ca aceste evenimente
s se repete! un cumprtor al unei participaii nu va "i a"ectat de ele! i
deci nu le va prevedea n "lu'ul de venit. ;ot "i necesare corecii i asupra
impo#itelor. %ceste tipuri de corecii sunt adecvate at&t pentru evaluarea
pac7etului de control! c&t i a pac7etelor minoritare. E'emple de
evenimente e'traordinare pot "iE
4.1(.$.1.1 Greve! dac nu sunt ceva obinuit
4.1(.$.1.$ C7eltuielile de punere n "unciune a unei instalaii
4.1(.$.1.( >enomene meteorolo*ice! cum ar "i inundaii! ura*ane etc.
*"!%"2"2 Evaluatorul tre$uie + 'ie prudent c/nd 'ace corecii cauzate
de ele,entele e7traordinare0 atunci c/nd ace+tea apar n ,ai ,uli
ani0 dar de 'iecare dat +unt rezultatul unor eveni,ente di'erite. ?ulte
ntreprinderi nu se con"runt cu evenimente e'traordinare n "iecare anF de
aceea! evaluatorul trebuie s ia n considerare constituirea unor eventuale
provi#ioane contin*ente pentru aceste c7eltuieli.
*"!%"2"% Eli,inarea din $ilan .i din contul de pro'it .i pierdere a
i,pactului ele,entelor din a'ara e7ploatrii! n ca#ul evalurii
participaiei (pac7etului) de control. )n ca#ul evalurii unei participaii
minoritare! aceste corecii pot s nu "ie adecvate. 0ac e'ist n bilan
active din a"ara e'ploatrii! ele trebuie e'trase i evaluate separat de restul
activelor necesare e'ploatrii. Elementele din a"ara e'ploatrii trebuie
evaluate la valoarea de pia. Impo#itele pot necesita! de asemenea!
corecii. Costurile de v&n#are ar trebui luate n considerare. Coreciile
e"ectuate n contul de pro"it i pierdere ar trebui s aib n vedere
eliminarea at&t a veniturilor c&t i a c7eltuielilor a"erente activelor din a"ara
e'ploatrii! inclusiv a impactului impo#itrii. E7e,ple de ele,ente din
a'ara e7ploatrii .i de corecii adecvate pentru ace+tea +unt8
*"!%"2"%"! Per+onalul au7iliar. Se elimin c7eltuielile cu compensaiile!
impo#itele a"erente i trebuie corectate impo#itele pe venit. Evaluatorul
trebuie s "ie precaut atunci c&nd "ace corecii asupra unor elemente!
cum ar "i personalul au'iliar! pentru a a.un*e la niveluri mentenabile ale
pro"iturilor posibil de obinut. %st"el! e'ist pericolul supraevalurii
ntreprinderii n ca#ul n care c7eltuielile sunt reinte*rate n pro"it!
e'cept&nd ca#ul n care evaluatorul tie despre clientul su c acesta are
puterea de control care i permite s "ac sc7imbri i intenionea# s
disponibili#e#e personalul e'cedentar.
*"!%"2"%"2 #ctivele au7iliare (de e'emplu! un avion). Se elimin din
bilan valoarea activelor au'iliare i a oricror active i datorii asociate.
(0up ce ntreprinderea a "ost evaluat! valoarea activelor au'iliare! net
de costurile de v&n#are i eventuale impo#ite! dac este ca#ul! se va
adu*a n procesul de reconciliere a valorii.). Se elimin impactul
deinerii activelor au'iliare asupra contului de pro"it i pierdere!
respectiv asupra c7eltuielilor (n ca#ul avionului / combustibil! ec7ipa.!
7an*ar! impo#ite! ntreinere etc.) i veniturilor a"erente (veniturile din
curse c7arter sau din nc7irierea avionului).
*"!%"2"%"% #ctivele redundante (n surplus sau care nu sunt necesare
pentru activitatea ntreprinderii) ar trebui tratate la "el ca elementele din
a"ara e'ploatrii. %st"el de active redundante pot include! n principalE
licene! contracte de "ranci#! brevete de invenie i drepturi de autor
neutili#ateF investiii n teren! n cldiri nc7iriate i n ec7ipamente n
surplusF investiii n alte ntreprinderiF un porto"oliu de titluri de
plasamentF numerarul e'cedentar sau depo#itele la termen. Valoarea
reali#abil net a activelor redundante (net de costurile de v&n#are i de
impo#itul pe venit) trebuie adu*at ca o intrare la "lu'ul de numerar net
din e'ploatare! de obicei n primul an al perioadei de previ#iune
e'plicit.
*"!%"2"( #,ortizarea poate s necesite o corecie "a de amorti#area
contabil sau cea "iscal! care sunt raportate n situaiile "inanciare!
pentru a putea "i comparat! cu mai mare acuratee! cu amorti#area
practicat n ntreprinderile similare. Ca urmare! ar putea "i necesare
corecii ale impo#itului.
*"!%"2"* Stocurile conta$ile pot necesita corecii pentru a asi*ura o mai
bun comparabilitate cu cele ale ntreprinderilor similare! ale cror
nre*istrri contabile pot "i inute pe o ba# di"erit "a de cea a
ntreprinderii n cau#! sau pentru a re"lecta realitatea economic cu mai
mare acuratee. )oreciile +tocurilor pot "i di"erite c&nd se iau n
considerare contul de pro"it i pierdere i bilanul. 0e e'emplu! metoda
primul intrat/primul ieit (o metod de evaluare a costului stocurilor care
presupune c primul lot ac7i#iionat va "i i primul v&ndut) poate s
repre#inte! cu mai mult acuratee! valoarea stocurilor atunci c&nd se
construiete un bilan contabil n valori de pia. 0ar! c&nd este e'aminat
contul de pro"it i pierdere! metoda ultimul intrat/primul ieit (o metod
de evaluare a costului stocurilor care presupune c ultimul lot
ac7i#iionat va "i v&ndut primul) poate repre#enta mai bine nivelul
venitului n perioade de in"laie sau de de"laie. ;ot "i necesare i corecii
asupra impo#itului.
*"!%"2"6 Re,unerarea proprietarului (proprietarilor poate necesita
o corecie pentru a re"lecta costul de pia al nlocuirii muncii acestora.
;oate "i necesar s "ie luate n considerare i inde,nizaiile de
liceniere ale personalului au'iliar. ;ot "i necesare i corecii de
i,pozit. %nali#a contractelor de ,unc poate "urni#a in"ormaii pentru
corectarea la nivel de valoare (nu de costuri) n ca#ul ncetrii relaiilor
contractuale cu cadrele superioare.
*"!%"2"7 )o+tul ele,entelor n lea+in1! nc-iriate +au contractate n
orice alt ,od cu parteneri nrudii poate necesita corecii pentru a
re"lecta valoarea de pia a plilor. ;ot "i necesare i corecii de
impo#it.
*"!%"% ?nele corecii0 care +e e'ectueaz n conte7tul evalurii ntre1ii
ntreprinderi ar putea + nu 'ie 'cute n conte7tul evalurii unei
participaii ,inoritare la acea entitate! deoarece deintorul participaiei
minoritare nu are puterea le*al s le "ac.
*"!%"( )oreciile +ituaiilor 'inanciare +e 'ac pentru a5l a4uta pe evaluator
+ e,it o concluzie n ce prive.te evaluarea" 0ac evaluatorul acionea#
n iposta#a de consultant al cumprtorului sau al v&n#torului ntr/o
tran#acie! coreciile trebuie nelese de ctre client. 0e e'emplu! eventualul
cumprtor trebuie s nelea* c valoarea re#ultat dup aplicarea
coreciilor poate repre#enta suma ma'im care ar trebui pltit. 0ac un
cumprtor nu crede c pot "i "cute mbuntiri "inanciare sau de
e'ploatare! va "i adecvat un pre mai mic.
*"!%"* )oreciile 'cute tre$uie + 'ie de+cri+e .i + 'ie 'unda,entate"
Evaluatorul trebuie s "ie "oarte atent c&nd corectea# nre*istrrile istorice.
%ceste corecii trebuie discutate n ntre*ime cu clientul. Evaluatorul trebuie
s aplice coreciile numai dup o cunoatere prealabil a ntreprinderii
respective! ast"el nc&t s poat susine validitatea lor.
*"!( #$ordri n evaluarea ntreprinderii
*"!("! Abordarea prin pia n evaluarea ntreprinderii
*"!("!"! Abordarea prin pia co,par ntreprinderea de evaluat cu
alte ntreprinderi +i,ilare0 cu participaii la ntreprinderi .i cu aciuni
care au 'o+t v/ndute pe pia"
*"!("!"2 )ele trei +ur+e uzuale de in'or,aii0 'olo+ite n abordarea prin
pia0 +unt pieele 'inanciare de valori ,o$iliare0 pe care +e
tranzacioneaz participaii la ntreprinderi +i,ilare0 piaa ac-iziiilor
de ntreprinderi n an+a,$lul lor .i tranzaciile anterioare ale
proprietii +u$iect al evalurii"
*"!("!"% 3n abordarea prin pia tre$uie + e7i+te o $az rezona$il
pentru e'ectuarea de co,paraii cu ntreprinderi +i,ilare" %ceste
ntreprinderi similare trebuie s "uncione#e n acelai domeniu de
activitate ca i subiectul evaluat sau ntr/un domeniu care rspunde
acelorai variabile economice. Comparaia trebuie "cut ntr/o manier
clar i "r ambi*uiti. >actorii care trebuie s "ie luai n considerare
pentru stabilirea e'istenei unei ba#e re#onabile de comparaie cuprindE
4.1+.1.(.1 %semnarea cu ntreprinderea n cau#! n termeni de
caracteristici cantitative i calitative ale ntreprinderii
4.1+.1.(.$ Cantitatea i *radul de veri"icabilitate a in"ormaiilor
re"eritoare la ntreprinderi similare
4.1+.1.(.( 0ac preul ntreprinderii similare repre#int preul re#ultat
dintr/o tran#acie liber i neprtinitoare
4.1+.1.(.(.1 ;entru a asi*ura independena i credibilitatea evalurii
este necesar o anali# minuioas! "r pre.udeci! a ntreprinderilor
similare. %nali#a trebuie s includ criterii simple i obiective de
selectare a ntreprinderilor similare.
4.1+.1.(.(.$ -rebuie "cut o anali# comparativ! din punct de vedere
cantitativ i calitativ! a asemnrilor i di"erenelor dintre
ntreprinderile similare i ntreprinderea n cau#.
*"!("!"( Prin inter,ediul analizei tranzaciilor de pe piaa $ur+ier
+au a ac-iziiilor de ntreprinderi0 evaluatorul calculeaz ade+ea rate
de evaluare0 care +unt rapoarte dintre pre .i 'or,e de venit +au
activele nete" =re$uie acordat o atenie deo+e$it n calcularea .i
+electarea ace+tor rate"
4.1+.1.+.1 2ata trebuie s "urni#e#e in"ormaii clare despre valoarea
ntreprinderii.
4.1+.1.+.$ In"ormaiile despre ntreprinderile similare! "olosite pentru
calcularea ratei! trebuie s "ie corecte.
4.1+.1.+.( Calcularea ratelor trebuie s "ie corect.
4.1+.1.+.+ 0ac se "ace o medie a datelor! perioada de timp luat n
calcul ca i metoda de calculare a mediei trebuie s "ie
corespun#toare.
4.1+.1.+.4 -oate calculele trebuie s "ie "cute n mod similar! at&t
pentru ntreprinderea evaluat! c&t i pentru ntreprinderile similare.
4.1+.1.+.5 0atele re"eritoare la pre! utili#ate la rat! trebuie s "ie
valabile la data evalurii.
4.1+.1.+.6 0ac este ca#ul! ar putea "i necesare corecii pentru a aduce
ntreprinderea n cau# i ntreprinderile similare la un *rad de
comparabilitate mai mare.
4.1+.1.+.8 %r putea "i necesare corecii pentru elementele neobinuite!
e'traordinare i din a"ara e'ploatrii.
4.1+.1.+.9 2atele selectate trebuie s "ie cele adecvate! av&nd n vedere
di"erenele de risc i de ateptri ntre ntreprinderea evaluat i
ntreprinderile similare.
4.1+.1.+.1: ;ot "i calculate mai multe niveluri ale valorii! deoarece pot
"i selectai mai muli multiplii (multiplicatori) n evaluare! care sunt
aplicai ntreprinderii supuse evalurii.
4.1+.1.+.11 0ac este ca#ul! trebuie "cute corecii a"erente
di"erenelor dintre participaiile la ntreprinderea evaluat i cele la
ntreprinderile similare! re"eritoare la e'istena sau la lipsa controlului!
la lic7iditate sau la lipsa de lic7iditate.
*"!("!"* )/nd n evaluare +unt utilizate in'or,aii de+pre tranzaciile
anterioare ale ntreprinderii0 pot 'i nece+are corecii pentru a lua n
con+iderare trecerea ti,pului .i +ituaiile ,odi'icate din econo,ie0 din
do,eniul de activitate .i din ntreprinderea re+pectiv"
4.1+.1.5 ,#anele de evaluare sau metodele empirice pot "i utile n
evaluarea unei ntreprinderi! unei participaii sau unei aciuni. -otui!
valorilor re#ultate din utili#area unor u#ane! nu trebuie s li se dea o
importan deosebit! cu e'cepia ca#ului n care se poate dovedi c
v&n#torii i cumprtorii se ba#ea# "oarte mult pe ele.
*"!("2 Abordarea prin venit n evaluarea ntreprinderii
*"!("2"! Prin abordarea prin venit +e e+ti,eaz valoarea unei
ntreprinderi0 unei participaii +au unei aciuni prin calcularea valorii
actualizate a $ene'iciilor anticipate" )ele dou ,etode uzuale ale
a$ordrii prin venit0 +unt capitalizarea venitului .i analiza fluxului de
numerar actualizat +au metoda dividendelor"
*"!("2"!"! 3n capitalizarea (direct a venitului0 un nivel
reprezentativ al venitului +e ,parte cu o rat de capitalizare +au +e
n,ule.te cu un ,ultiplu de venit0 pentru a tran+'or,a venitul n
valoare. )n teorie! venitul poate "i de"init printr/o diversitate de "orme de
venit i de "lu' de numerar. )n practic! venitul u#ual estimat este "ie cel
brut (nainte de impo#itare)! "ie cel net (dup impo#itare). 2ata de
capitali#are trebuie s "ie adecvat cu de"iniia "ormei de venit utili#at.
*"!("2"!"2 n analiza fluxului de numerar actualizat .i6+au metoda
dividendelor0 nca+rile de nu,erar +e e+ti,eaz pentru 'iecare din
perioadele viitoare" #ce+te nca+ri +e converte+c n valoare prin
aplicarea ratei de actualizare! 'olo+ind te-nicile valorii actualizate"
;ot "i utili#ate mai multe de"iniii ale "lu'ului de numerar (cas7 "loB). )n
practic! se utili#ea# n mod "recvent "lu'ul de numerar net (numerar
care ar putea "i distribuit acionarilor) sau dividendele curente (mai ales
n ca#ul acionarilor minoritari). 2ata de actuali#are trebuie s "ie cea
coerent cu de"iniia "lu'ului de numerar utili#at.
*"!("2"!"% Ratele de capitalizare .i ratele de actualizare +e preiau din
pia .i +e e7pri, ca ,ultipli de pre (deter,inai pe $aza
in'or,aiilor de+pre ntreprinderile cotate +au din tranzacii +au ca
o rat a renta$ilitii inve+tiiei (e+ti,at pe $aza in'or,aiilor
de+pre inve+tiiile alternative"
*"!("2"2 2enitul anticipat +au $ene'iciile anticipate +unt convertite n
valoare 'olo+ind calcule care iau n con+iderare cre.terea e+ti,at a
ace+tora0 precu, .i anii viitori de nca+are a $ene'iciilor0 ri+cul a+ociat
cu 'lu7ul de $ene'icii .i valoarea $anilor n ti,p.
*"!("2"2"! 2enitul +au $ene'iciile anticipate tre$uie e+ti,ate lu/nd n
con+iderare +tructura capitalului .i per'or,anele anterioare ale
ntreprinderii0 evoluia +perat a ace+teia0 precu, .i 'actorii
econo,ici .i do,eniul de activitate"
*"!("2"2"2 Abordarea prin venit nece+it e+ti,area unei rate de
capitalizare0 c/nd venitul +e capitalizeaz pentru a +e tran+'or,a n
valoare +au a unei rate de actualizare0 c/nd +e actualizeaz 'lu7ul de
nu,erar. ;entru estimarea ratei adecvate! evaluatorul trebuie s ia n
considerare "actori cum ar "iE nivelul ratelor dob&n#ii! ratele de
rentabilitate ateptate de investitori din investiii similare i riscul inerent
"lu'ului de bene"icii ateptate.
*"!("2"2"% 3n ,etodele de evaluare care utilizeaz actualizarea0
cre.terea a.teptat a $ene'iciului (venitului e+te luat n con+iderare
n ,od e7plicit c/nd +e 'ace e+ti,area 'lu7ului de $ene'iciu viitor"
*"!("2"2"( 3n ,etodele de capitalizare care nu utilizeaz
actualizarea0 cre.terea a.teptat a $ene'iciului (venitului e+te
inclu+ n rata de capitalizare" E'primat printr/o "ormul! relaia esteE
rata de capitali#are este e*al cu rata de actuali#are minus rata ateptat
de cretere pe termen lun* (2 G H/ a! n care 2 este rata de capitali#are!
H este rata de actuali#are sau a rentabilitii i a este modi"icarea
anuali#at n valoare).
*"!("2"2"* Rata de capitalizare .i rata de actualizare tre$uie + 'ie n
concordan cu tipul de $ene'icii anticipate utilizat" 0e e'emplu!
ratele nainte de impo#itare trebuie utili#ate pentru bene"iciile nainte de
impo#itareF ratele dup impo#itare trebuie utili#ate pentru "lu'ul de venit
netF ratele aplicabile "lu'ului de numerar net trebuie s "ie cele coerente
cu acesta.
*"!("2"2"6 )/nd venitul previzionat e+te e7pri,at n ter,eni
no,inali (preuri curente0 tre$uie utilizate rate no,inale iar c/nd
venitul previzionat e+te e7pri,at n ter,eni reali (preuri
con+tante0 tre$uie utilizate rate reale" )n mod similar! rata de cretere
ateptat pe termen lun* a venitului trebuie s "ie "undamentat i
e'primat n mod clar! n termeni nominali sau reali.
*"!("% #$ordarea bazat pe active n evaluarea ntreprinderii
*"!("%"! 3n evaluarea ntreprinderii0 abordarea bazat pe active poate
'i +i,ilar cu a$ordarea prin co+t0 utilizat de evaluatorii di'eritelor
tipuri de active"
4.1+.(.$ Abordarea bazat pe active este "undamentat pe principiul
substituiei! respectiv un activ nu valorea# mai mult dec&t costul de
nlocuire al tuturor prilor sale componente.
4.1+.(.( )n derularea abordrii bazat pe active! bilanul contabil
ntocmit pe ba# de costuri este nlocuit cu $ilanul ce re'lect toate
activele0 corporale .i necorporale0 precu, .i toate datoriile0 la valoarea
lor de pia +au la o alt valoare curent adecvat. ;oate "i necesar
luarea n considerare a impo#itelor. 0ac se aplic valorile de pia sau de
lic7idare! poate "i necesar luarea n considerare a costurilor de v&n#are i a
altor c7eltuieli.
*"!("%"( Abordarea bazat pe active tre$uie aplicat n evaluarea
participaiilor ,a4oritare la anu,ite ntreprinderi0 care pot include
unul +au ,ai ,ulte dintre ur,toarele cazuri8
*"!("%"("! > inve+tiie +au un -oldin10 cu, ar 'i o proprietate cu
de+tinaie de ntreprindere +au o 'er, a1ricol
*"!("%"("2 > ntreprindere evaluat pe alt ipotez dec/t cea a
continuitii activitii"
*"!("%"* Abordarea bazat pe active nu tre$uie + 'ie unica a$ordare
utilizat n evalurile ntreprinderilor care .i continu activitatea0 n
a'ar de cazurile n care e+te 'olo+it n ,od uzual de v/nztori .i
cu,prtori. )n ast"el de ca#uri! evaluatorul este cel care trebuie s
susin selectarea acestei abordri.
*"!("%"6 &ac evaluarea unei ntreprinderi nu e+te 'cut pe $aza
ipotezei continuitii activitii0 activele tre$uie evaluate pe $aza
valorii de pia +au pe o ipotez care pre+upune o perioad ,ai +curt
de e7punere pentru v/nzare0 dac ace+t lucru e+te adecvat" )n acest tip
de evaluare! trebuie s "ie luate n considerare toate costurile care au
le*tur cu v&n#area activelor sau cu nc7iderea ntreprinderii. %ctive
necorporale! cum ar "i "ondul comercial! pot s nu aib valoare n aceste
condiii! dup cum alte active necorporale! cum ar "i brevetele de invenie!
mrcile de "abric sau de produse! pot s/i pstre#e valoarea lor.
*"!("%"7 3n cazul n care -oldin1ul deine proprieti i,o$iliare .i
nca+eaz venituri din ace+te proprieti0 tre$uie deter,inat valoarea
de pia a 'iecrei proprieti i,o$iliare"
*"!("%"9 &ac tre$uie evaluate aciunile ('ie cotate +au necotate ale
unui -oldin10 pot 'i relevante lic-iditatea aciunilor .i ,ri,ea
participaiei .i! ca ur,are0 +e pot o$ine valori di'erite de cur+ul
aciunii la $ur+"
*"!* Proce+ul de reconciliere
*"!*"! )oncluzia a+upra valorii +e va $aza pe8
*"!*"!"! de'iniia valorii;
*"!*"!"2 +copul .i de+tinaia evaluriiF .i pe
*"!*"!"% toate in'or,aiile relevante de la data evalurii0 nece+are
pentru ndeplinirea ,i+iunii"
*"!*"2 )oncluzia a+upra valorii +e va $aza .i pe e+ti,rile valorii
rezultate din ,etodele de evaluare aplicate"
4.14.$.1 Selectarea i susinerea abordrilor! metodelor i procedurilor
adecvate depinde de raionamentul pro"esional al evaluatorului.
4.14.$.$ Evaluatorul trebuie s/i "oloseasc raionamentul su
pro"esional n procesul de evaluare! atunci c&nd aprecia#
importana1credibilitatea "iecrei valori estimate. Evaluatorul trebuie s
pre#inte raionamentul i .usti"icarea pentru metodele de evaluare
"olosite i pentru importana acordat metodelor n urma crora a re#ultat
valoarea "inal1reconciliat.
6"0 &ata intrrii n vi1oare
5.1 %cest Standard Internaional de ;ractic n Evaluare a intrat n vi*oare la (1
iulie $::6.