Sunteți pe pagina 1din 10

INTRODUCERE

Ilie RAD

Cum se scrie
un text tiinific
n domeniul disciplinelor umaniste
Principii i norme pentru redactarea unor lucrri tiinifice:
de licen, de masterat, de doctorat, pentru gradul didactic I etc.

ILIE RAD

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


RAD, Ilie
Cum se scrie un text tiinific n domeniul disciplinelor
umaniste: principii i norme pentru redactarea unor lucrri
tiinifice: de licen, de masterat, de doctorat, pentru
gradul didactic I etc. / Ilie Rad - Cluj-Napoca: Accent, 2007.
Bibliogr.
ISBN 978-973-8915-55-8
001.81

Autorul
ISBN: 978-973-8915-55-8

Editura Accent, 2008


str. Dorobanilor 98/20
Cluj-Napoca
Tel.: 0264-265922
e-mail: office@accentpublisher.com

Coperta: Knczey Elemr

SUMAR

SUMAR

Prefa .................................................................................... 12
I. Importana cunoaterii normelor i principiilor
de redactare a unui text tiinific .................................... 17
1. Importana cercetrii tiinifice .................................... 17
1.1. Pregtirea cercetrii .............................................. 20
1.2. Finalizarea cercetrii tiinifice ............................ 20
1.3. Valorificarea rezultatelor cercetrii ...................... 21
2. Despre necesitatea redactrii unui manual
academic de profil ....................................................... 22
3. Lucrrile romneti n domeniul tehnicii
cercetrii tiinifice ...................................................... 25
II. Trsturile stilului tiinific ............................................. 27
1. Funciile limbii ............................................................. 27
2. Trsturile stilului tiinific ......................................... 28
2.1. Nivelul fonematic ................................................. 28
2.2. Nivelul morfematic ............................................... 29
2.3. Nivelul flexiunii verbale ....................................... 30
2.4. Nivelul sintactic .................................................... 30
2.5. Nivelul lexical ....................................................... 30
3. Alte trsturi ale stilului tiinific ............................... 31
3.1. Logica ..................................................................... 32
3.2. Obiectivitatea ........................................................ 32
3.3. Precizia .................................................................. 33
3.4. Unitatea ................................................................. 33
3.5. Proprietatea termenilor ......................................... 33
3.6. Claritatea................................................................ 33
3.7. Concizia ................................................................. 34

ILIE RAD

4. Pluralul modestiei ......................................................... 34


5. Folosirea cuvintelor i a expresiilor n limbi strine ..... 34
III. Structura unui text tiinific .......................................... 38
1. Titlul ............................................................................. 40
2. Numele autorului ......................................................... 42
3. Introducerea ................................................................. 44
4. Cuprinsul ...................................................................... 47
5. Concluziile (ncheierea) ............................................... 47
6. Lista cu sigle i abrevieri .............................................. 48
7. Bibliografia ................................................................... 48
8. Materialul ilustrativ ..................................................... 48
9. Lista ilustraiilor ........................................................... 48
10. Rezumatul .................................................................... 48
11. Indicele de nume, de persoane etc. ............................ 50
12. Cuprinsul (sumarul, tabla de materii) ......................... 50
13. Textele ocazionale ........................................................ 53
13.1. Mottoul ................................................................ 53
13.2. Dedicaia .............................................................. 53
14. Jalonarea textului .......................................................... 55
15. Bibliografie special ...................................................... 57
IV. Speciile stilului tiinific ................................................ 58
1. Nota ............................................................................... 59
2. Recenzia ......................................................................... 60
3. Referatul ........................................................................ 60
4. Articolul ......................................................................... 61
5. Studiul ........................................................................... 62
6. Prolegmena .................................................................. 63
7. Tratatul .......................................................................... 63
8. Compendiul ................................................................... 64
9. Manualul ....................................................................... 65
10. Eseul............................................................................... 65

SUMAR

11. Comunicarea tiinific ............................................... 67


12. Prelegerea..................................................................... 67
13. Teza de doctorat .......................................................... 68
14. Teza de licen............................................................. 70
15. Lucrarea pentru obinerea gradului didactic I ........... 71
16. Bibliografie special .................................................... 72
V. Aparatul critic al unei lucrri tiinifice ........................ 73
1. Preambul ........................................................................ 73
2. Motivaia referinelor critice (dup Umberto Eco) ....... 74
2.1. Sursa diverselor citate ........................................... 74
2.2. Trimiteri externe ................................................... 75
2.3. Trimiteri interne .................................................... 75
2.4. Introducerea unui citat ......................................... 75
2.5. Notele de coninut ................................................. 76
2.6. Corectarea unor erori ............................................ 76
2.7. Traducerea unor citate .......................................... 77
2.8. Plata unor datorii ............................................... 77
3. Trimiterile bibliografice ................................................ 78
3.1. Trimiterile n note de subsol ................................ 78
3.1.1. Informaiile din nota de subsol..................... 80
3.1.2. Prescurtrile utilizate n nota de subsol ....... 85
3.2. Trimiterea numeric ............................................. 89
3.3. Trimiterile n text (sistemul Harvard) .................. 91
4. Trimiterile la dicionare ................................................ 93
5. Citatele din Biblie .......................................................... 94
6. Sursele de pe Internet ................................................... 94
7. Sursele din arhive ........................................................ 95
8. Tehnica citatului ........................................................... 95
8.1. Citatul n discursul literar..................................... 97
8.2. Citatul n textul tiinific .................................... 100
9. Avertismente, capcane, uzane ................................ 106
10. Bibliografie special .................................................... 107

ILIE RAD

VI. Exigenele punctuaiei ................................................... 108


1. Preliminarii .................................................................. 108
2. Definirea punctuaiei .................................................. 110
3. Importana punctuaiei ............................................... 111
4. Punctuaia i ortografia ............................................... 112
5. Semnele de punctuaie................................................ 112
5.1. Punctul ................................................................ 112
5.2. Semnul ntrebrii ................................................ 116
5.3. Semnul exclamrii .............................................. 118
5.4. Virgula ................................................................. 120
5.4.1. Folosirea virgulei n propoziie................... 120
5.4.2. Folosirea virgulei n fraz ........................... 122
5.5. Punctul i virgula ................................................ 125
5.6. Dou puncte ........................................................ 126
5.7. Semnele citrii..................................................... 126
5.8. Linia de dialog sau de pauz............................... 128
5.9. Paranteza ............................................................. 129
5.10. Punctele de suspensie ....................................... 130
5.11. Cratima .............................................................. 130
5.12. Bara oblic ......................................................... 131
5.13. Tilda ................................................................... 131
5.14. Asteriscul ........................................................... 131
6. Teme pentru seminar .................................................. 132
7. Bibliografie special .................................................... 132
VII. Bibliografia .................................................................. 134
1. Preliminarii ................................................................. 134
2. Clasificarea bibliografiilor .......................................... 134
2.1. Bibliografia general ........................................... 135
2.2. Bibliografia special ............................................ 135
2.3. Bibliografia signaletic ....................................... 136
2.4. Bibliografia analitic .......................................... 136
2.5. Bibliografia unui autor ....................................... 137

SUMAR

3. Organizarea repertoriului bibliografic ....................... 137


3.1. Bibliografia redactat n ordinea alfabetic
a autorilor ............................................................ 137
3.2. Bibliografia cronologic sau retrospectiv ......... 138
4. Norme de redactare a bibliografiei ............................. 139
5. Tehnoredactarea bibliografiei .................................... 145
6. Bibliografie special .................................................... 147
7. Comentarii la unele modele de bibliografii ................ 148
VIII. Redactarea indicelui ................................................... 161
1. Importana indicelui ntr-o lucrare tiinific ........... 161
2. Redactarea indicelui................................................... 162
2.1. Inventarierea ....................................................... 162
2.2. Ordonarea alfabetic ........................................... 163
2.3. Ordonarea numeric .......................................... 164
3. Tipologia indicelui ..................................................... 165
3.1. Indicele de autori ............................................... 165
3.2. Indicele de nume................................................ 167
3.3. Indicele de localiti........................................... 173
3.4. Indicele de de cuvinte ........................................ 175
3.5. Indicele de materii ............................................. 176
4. Locul indicelui n sumarul unei lucrri ..................... 176
5. Tehnoredactarea indicelui .......................................... 176
6. Bibliografie special ................................................... 177
7. Comentarii la unele modele de indici ........................ 183
IX. O problem dificil: transcrierea textelor ................... 186
1. Preliminarii .................................................................. 186
2. Exemple de transcrieri greite ................................... 188
3. Principii de transcriere a textelor .............................. 193
3.1. Pstrarea particularitilor fonetice ................... 194
3.2. Pstrarea particularitilor morfologice ............. 197
3.3. Pstrarea particularitilor lexicale..................... 198
4. Bibliografie special ................................................... 206

10

ILIE RAD

X. Originalitate i plagiat .................................................... 207


1. Preliminarii .................................................................. 207
2. Plagiatul n literatur .................................................. 208
3. Plagiatul n tiin ....................................................... 213
4. Plagiatul n Universitate.............................................. 215
5. Plagiatul n pres ......................................................... 217
6. Plagiatul n muzic ...................................................... 220
7. Plagiatul n legislaie ................................................... 220
8. Plagiatul studenesc .................................................... 220
9. Concluzii...................................................................... 221
10. Bibliografie special .................................................... 228
XI. Corectura textului tiinific ........................................... 230
1. Exigene sporite n corectura textului tiinific ........ 230
2. Comedia erorilor de tipar ........................................... 234
3. Erori de tipar cu intenii stilistico-satirice ................ 236
4. Rolul calculatorului n corectarea greelilor
de tipar ........................................................................ 240
5. Corectura standard ..................................................... 240
6. Tipuri de greeli i modul lor de corectare ............... 242
7. Bibliografie special .................................................... 248
XII. Noiuni de tehnoredactare ........................................... 249
1. Preliminarii................................................................. 249
2. Formatul lucrrii ........................................................ 250
3. Mrimea rndului ...................................................... 250
4. Alegerea corpului de liter......................................... 251
5. Formatul de text ......................................................... 251
6. Formatul ramelor albe ale paginii.............................. 252
7. Textul scris ................................................................. 253
7.1. Alineatul .............................................................. 253
7.2. Paragraful ............................................................ 254

SUMAR

8.
9.
10.
11.
12.

11

7.3. Alinierea paragrafelor ......................................... 254


7.4. Evidenierile n text............................................. 257
Coloncifra ................................................................... 257
Colontitlul................................................................... 258
Tabla de materii ......................................................... 258
Anex. Reguli de paginare ......................................... 259
Bibliografie special ................................................... 263

XIII. Lucrarea de licen ..................................................... 264


1. Date generale despre licen ...................................... 264
2. Structura lucrrii de licen ....................................... 265
2.1.Coperta.................................................................. 265
2.2. Pagina de titlu...................................................... 265
2.3. Sumarul ............................................................... 266
2.4. Lista cu sigle i abrevieri ..................................... 266
2.5. Introducerea ........................................................ 267
2.6. Cuprinsul ............................................................. 267
2.7. Concluziile .......................................................... 269
2.8. Bibliografia .......................................................... 269
2.9. Site-ografia........................................................... 269
2.10. Aparatul critic ................................................... 269
2.11. Indicele de nume ............................................... 269
2.12. Anexe ................................................................. 272
3. Reguli de redactare a lucrrii de licen ..................... 274
3.1. Formatul lucrrii ................................................. 274
3.1.1. Formatul de text ........................................ 274
3.1.2. Spaierea ntre rnduri .............................. 275
3.1.3. Fontul utilizat ............................................ 275
4. Reguli la susinere a lucrrii de licen ...................... 275
4.1. Generaliti .......................................................... 275
4.2. Sugestii pentru prezentarea n PowerPoint ........ 276
5. Evaluarea lucrrii de licen ....................................... 277
6. Anexe ........................................................................... 279

12

ILIE RAD

6.1. Coperta lucrrii de licen .................................. 279


6.2. Pagina de titlu ..................................................... 280
6.3. Exemplu de bibliografie ..................................... 281
6.4. Exemplu de site-ografie....................................... 282
6.5. Declaraie standard privind originalitatea
lucrrii ................................................................. 283
Bibliografie general ........................................................... 285