Sunteți pe pagina 1din 10

DOMENIUL LIMB I COMUNICARE

EDUCAREA LIMBAJULUI
PLANIFICARE ANUAL
TEMA SUBTEMA
PROPOZIIA Formare de propoziii simple/ dezvoltate cu cuvinte date
Enuniativ reprezentare grafic, semne de punctuaie punctul
SEMESTRUL
I
Eipti! completare de propoziii i reprezentare grafic
"U#$%TUL #o!a&uar (cuvinte i expresii noi)
Foo'irea 'in(uaruui )i purauui
Ad*e!tive (cum este? ce fel este?)
Adver&u de timp (cnd? n ce moment?)
SILABA +e'prirea !uvinteor ,n 'ia&e, reprezentare grafic
Formare de !uvinte !u 'ia&e date!
Transformarea unui cuvnt prin adugare de silabe;
+ramatizri- repove'tiri- pove)ti !reate (cu nceput dat, cu final) dat,
despre un o"iect, fenomen
#xprimare corect din punct de vedere gramatical , folosirea unor cuvinte
noi, crearea de cuvinte
E#ALUARE
PROPOZIIA Intero(ativ reprezentare grafic, semne de punctuaie, semnul
ntre"rii
E.!amativ reprezentare grafic, semne de punctuaie semnul
exclamrii
A!tuire de propoziii !u un numr dat de !uvinte
Omonime- 'inonime
SEMESTRUL
II
"U#$%TUL Pronume
"uvinte de e(tur (completarea propoziiilor)
"uvinte un(i- !uvinte '!urte (prepoziii i con$uncii)
Sunetu iniia )i 'unetu /ina (asocierea cu litere corespunztoare)
SU%ETUL +enumirea 'uneteor /ie!rei 'ia&e
Identi/i!area poziiei unui 'unet ,n !uv0nt
"uvinte !are ,n!ep !u 'unetu /ina a !uv0ntuui anterior
Intero(ativ reprezentare grafic, semne de punctuaie, semnul
ntre"rii
+ramatizri- repove'tiri- pove)ti !reate (cu nceput dat, cu final) dat,
despre un o"iect, fenomen
#xprimare corect din punct de vedere gramatical , folosirea unor cuvinte
noi, crearea de cuvinte
E#ALUARE
DOMENIUL OM I SOCIETATE
E+U"AIE MORAL1"I#I"2
PLA%IFI"ARE A%UAL2
SEMESTRUL
I
TEMA SUBTEMA
"OMPORTAME%T "I#I" Re(ui de !omportament ,n !oe!tiv
Formue de adre'are
RE3ULI +E "IR"ULAIE Lo!uri peri!uoa'e
E"OLO3IE O!rotirea vieuitoareor
I3IE%2 PERSO%AL2 Re(ui de i(ien per'ona
%ORME +E "O%+UIT2 Povee printe)ti
Povee !re)tine
"ALIT2I UMA%E "in'tea
4rni!ia
SE%TIME%TE MORALE "unoa)terea de 'ine
Pietatea a !re)tini
Apartenena a neam
EVALUARE
SEMESTRUL
II
SE%TIME%TE
Sentimentu de !ompa'iune
Sentimentu de patrioti'm
%ea'!utarea
Stri 'u/ete)ti
Mun!a )i !in'tea
Buntatea
E"OLO3IE O!rotirea naturii
O!rotirea vieuitoareor
RE3ULI +E "IR"ULAIE Semne de !ir!uaie
A(entu de !ir!uaie
"OPIL2RIA #iaa )!oar
Spiritu de e!5ip
+repturie !opiuui
E#ALUARE
DOMENIUL TIINE
A"TI#ITATE MATEMATI"2
PLA%IFI"ARE A%UAL2
TEMA SUBTEMA
FORME 3EOMETRI"E +enumirea- re!unoa)tere- !omparare
MULIMI Apartenen
Ordonare
"omparare 6mare%mic, gros%su"ire, lung%scurt, nalt%scund)
"ore'pondena a 7
SEMESTRUL
I
Formare de muimi
%UM2RARE 8% LIMITELE 9179 Rea!tuaizare ,n imitee 71: (corespondena, raportarea numrului la
cantitate, sta"ilirea locului fiecrui numr pe scara numeric, vecinii
numerelor, compunerea, descompunerea, utilizarea adecvat a
numeralului ordinal)
Rea!tuaizare !i/ra )i numru ; (raportarea numrului la cantitate,
compunerea, descompunerea, utilizarea adecvat a numeralului ordinal)
Rea!tuaizare !i/ra )i numru < (raportarea numrului la cantitate,
compunerea, descompunerea, utilizarea adecvat a numeralului ordinal)
Rea!tuaizare !i/ra )i numru = (raportarea numrului la cantitate,
compunerea, descompunerea, utilizarea adecvat a numeralului ordinal)
Rea!tuaizare !i/ra )i numru > (raportarea numrului la cantitate,
compunerea, descompunerea, utilizarea adecvat a numeralului ordinal)
Rea!tuaizare !i/ra )i numru 79 (raportarea numrului la cantitate,
compunerea, descompunerea, utilizarea adecvat a numeralului ordinal)
E#ALUARE
OPERAII +E A+U%ARE ?I S"2+ERE "u 71@ uniti
SEMESTRUL
II
"u mai mute uniti
Pro&eme
U%IT2I +E M2SUR2 3reutate
Lun(ime
Timp
OPERAII +E A+U%ARE ?I S"2+ERE Rea!tuaizarea numratuui 9179 raportarea numrului la cantitate,
compunerea, descompunerea, utilizarea adecvat a numeralului ordinal
Pro&eme iu'trate
E#ALUARE
DOMENIUL TIINE
"U%OA?TEREA ME+IULUI
PLA%IFI"ARE A%UAL2
TEMA SUBTEMA
"I%E SU%TA SU%TEMB "ine 'unt euB (identitate, ar"orele genealogic, rolul copilului n familie,
parteneri de $oac)
Mediu ,n !are o!uie'! (adresa, descrierea locuinei, cum mi%ar plcea s
fie casa mea, animale de companie)
"I%E SU%TA SU%TEMB Eu )i !opiii (identificarea grupului, parteneri de $oac, portretul
prietenului meu, s ne $ucm mpreun)
SEMESTRUL
I
"re)tem voini!i )i 'nto)i (fructe, legume, meniu, activiti sportive,
$ocuri n aer li"er)
"$%+- "UM ?I +E "E SE 8%T$MPL2B %u uita ! e)ti rom0nC (luna decem"rie)
Oameni )i o&i!eiuri (&r"torile de 'rciun i (nul )ou)
"UM ESTE- A FOST ?I #A FI PE P2M$%TB +ea'upra- !er de 'tee 6*niversul)
?tiai !DDDB (+laneta ,erra)
Apa (izvorul vieii)
#iaa a poi
Iarna ,n "arpai
"I%E SU%TASU%TEMB A!e'ta 'unt euC
"U "E ?I "UM EEPRIM2M "EEA "E SIMIMB Z0m&ii- v ro(- e !arnavaC
Mri)oare pentru prieteni
+ar de /ori ,n &u!5eee
"I%E ?I "UM PLA%IFI"2A OR3A%IZEAZ2 O
A"TI#ITATE
"uorie primverii
SEMESTRUL
II
#enii de uai LuminC
"$%+- "UM ?I +E "E SE 8%T$MPL2B Zvon de primvar (flori de primvar)
O!rote)te ori!e vietate (-nsecte)
+e a !aravane a metrouri (.i$loace de transport)
"torie ,n umea !unoa)terii )i a de !e1uuiB ('oninuturi la alegerea
educatoarei/prinilor)
"E ?I "UM #REAU S2 FIUB Tot !e e pe ume- are1un ro't anume (+rofesii i meserii)
4appF &irt5daFC 6(ciuni i manifestri culturale, sportive i distractive)
Lo!uri !a1n vederi (-magini i instantanee din /omnia)
Itinerar de va!an (-tinerar de vacan)
DOMENIUL ESTETIC I CREATIV
E+U"AIE ARTISTI"O1PLASTI"2
PLA%IFI"ARE A%UAL2
SEMESTRUL
I
Tema Su&tema
ELEME%TE +E LIMBAG PLASTI"
Pun!tu
Linia
Pata de !uoare
Forma ea&orat
"ULORILE
Fuzionarea !uorior
"uori re!i
"uori !ade
Tonuri
%uane
MO+ELE Aternan
E#ALUARE
&#.#&,/*0
II
MO+ELAG6TE4%I"IH
Mi)!area tran'atorie
Mi)!area !ir!uar
Apatizare- ad0n!ire- ipire
"ULORILE
"uori re!i
"uori !ade
%uane
ELEME%TE +E LIMBAG PLASTI" Pata de !uoare
Forma ea&orat
+ESE% +E"ORATI#E Linia )erpuit
E#ALUARE
DOMENIUL ESTETIC I CREATIV
A"TI#ITATE PRA"TI"2 ?I ELEME%TE +E A"TI#ITATE "AS%I"2
PLA%IFI"ARE A%UAL2
SEMESTRUL
I
TEMA SUBTEMA
PLIERE 40rtie (a'at I ori(ami
LIPIRE
40rtie (a'at
Materiae din natur
+up !ontur
PREPARATE +E REETE SIMPLE Saate
Pr*ituri
ASAMBLARE Materiae din natur- te.tie- re/oo'i&ie
"u /und
?%URUIRE ?nuruire !u /ir te.ti
E#ALUARE
SEMESTRUL
II
PLIERE 40rtie (a'at I ori(ami
8%+OIRE S0rm maea&i
LIPIRE Eemente din natur
Siuete din 50rtie
?%URUIRE ?nuruire !u /ir te.tie
R2SU"IRE Fire te.tie
LE3ARE Le(are I /und
A"TI#ITATE 3OSPO+2REAS"2 Aran*area me'ei
Prepararea de pr*ituri
8n(ri*irea panteor
E#ALUARE
DOMENIUL ESTETIC I CREATIV
E+U"AIE MUZI"AL2
PLA%IFI"ARE A%UAL2
TEMA SUBTEMA
SEMESTRUL
I
PRA"TI"A MUZI"AL2
#o!ea
Sunete vo!ae
#o!ea utiizat ,n !0ntare )i ,n vor&ireD
+eprinderi 'pe!i/i!e de !antJ inut !orpora- re'piraie-
emi'ie- di!ieD
"0ntarea individua )i ,n (rupD
O&ie!te 'onore
)i in'trumente
muzi!ae
Sur'e de produ!ere a 'uneteorD
Propriu !orp- in'trument 'onorD
O&ie!te )i materiae J !ara!teri'ti!i )i proprieti 'onoreD
O&ie!te 'onore utiizate ,n *o!uri J *u!rii muzi!ae-
p'eudoin'trumente )i in'trumente muzi!aeD
#valuare
SEMESTRUL
II ELEME%TE +E LIMBAG
MUZI"AL
Sunetu muzi!a Sunete din natur )i din viaa !otidianD
Sunetu muzi!a )i z(omotuD
"aitie 'unetuuiJ durata- ,nimea- inten'itateaD
Ritmu muzi!a Sunete un(i )i '!urteD
Pauza 6momente de t!ere ,n muzi!HD
Meodia Sunete ,nate1*oa'eD
Mer'u meodi! 'uitor )i !o&or0torD
%uanee TareD 8n!etD
Tim&ru Sunete a'pre- moi- 'tridente- du!iD
#valuare
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
E+U"AIE PSI4OMOTRI"2
PLA%IFI"ARE A%UAL2

SEMESTRUL
I
TEMA SUBTEMA
"OMPLEE +E +EZ#OLTARE FIZI"2 E.er!iii de dezvotare /izi!
+EPRI%+ERI MOTRI"E +E BAZ2
Mer'
Sritura ,n ,nime
Arun!are )i prindere
Aer(are
"ALIT2I MOTRI"E
#itez
8ndem0nare
For
3IM%ASTI"2 RITMI"2 Eemente de (imna'ti! ritmi!
ELEME%TE +E +A%S 6EURITMIEH Pa)i de dan' popuar
E#ALUARE
SEMESTRUL
II
"OMPLEE +E +EZ#OLTARE FIZI"2 E.er!iii de dezvotare /izi!
+EPRI%+ERI MOTRI"E
Mer' ,n e!5ii&ru
T0r0re
Tra!iune
8mpin(ere
Tran'port de (reuti
3IM%ASTI"2 RITMI"2 Eemente de (imna'ti! ritmi!
"ALIT2I MOTRI"E
#itez
8ndem0nare
For
Rezi'ten
GO"URI SPORTI#E
Fot&a
Ba'!5et
#oei
ELEME%TE +E +A%S 6EURITMIEH Pa)i de dan' popuar
E#ALUARE
OBSER#AIEC
+lanificarea nu este necesar s cuprind studiul unui singur su"iect pe parcursul unei ntregi sptmni, ci cuprinderea a dou%trei su"iecte, n funcie de nivelul
de vrst al copiilor, iar formele de realizare ale activitii s implice ct mai multe mi$loace de realizare, astfel nct s fie satisfcute toate tipurile de
inteligene1
POSIBILE PROIE"TE +E O ZI
Luna 'eptem&rie
2iua 'rucii 34 septem"rie!
2iua )aterii .aicii 5omnului 6 septem"rie!
2iua mondial a cureniei 78 septem"rie9
Luna o!tom&rie
2iua (rmatei 7: octom"rie!
2iua recoltei 7; octom"rie!
2iua mondial a animalelor 4 octom"rie!
Luna de!em&rie
2iua /omniei 3 5ecem"rie!
2iua )aterii .ntuitorului 7: decem"rie!
Luna ianuarieJ
2iua *nirii 74 ianuarie!
2iua naterii lui .i<ai #minescu 3: ianuarie!
2iua naional a culturii romneti 3: ianuarie!
Luna /e&ruarieJ
5rago"ete =nceputul anului agricol 74 fe"ruarie, 2iua psrilor!
Luna martieJ
2iua >emeii 6 martie!
2iua naterii lui -on 'reang 3 martie!
2iua mondial a poeziei 73 martie!
2iua mondial a apei 77 martie!
2iua mondial a teatrului 7? martie!
2iua mondial a meteorologiei 76 martie!
2iua mondial a pmntului 76 martie!
Luna apriieJ
2iua mondial a &ntii ? aprilie!
=nvierea 5omnului -isus 'ristos! &fintele +ati!
2iua aviaiei 37 aprilie!
Luna maiJ
2iua .uncii 3 mai!
2iua mondial a crii : mai!
2iua @r"atului : mai!
2iua Aictoriei B mai!
2iua #uropei B mai!
2iua -ndependenei B mai!
2iua psrilor i a ar"orilor 3C mai!
2iua mondial de rugciune 33 mai!
2iua eroilor 76 mai! =nlarea 5omnului!
Luna iunieJ
2iua 'opilului 3 iunie!
2iua mondial a mediului : iunie!
+ogorrea &fntului 5u<9 /usaliile!
O&'ervaie
3 ,oate zilele de natere i toate zilele onomastice ale copiilor s fie marcate i n cadrul grupului de $oac din grdini1
7 +ot fi realizate proiecte de o zi la orice eveniment social, cultural sau religios, dac se consider c o"iectivele acestuia contri"uie la evoluia i
dezvoltarea psi<o%social a copilului